www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po categories.tr.po


From: Ali Servet Dönmez
Subject: www/philosophy/po categories.tr.po
Date: Thu, 23 Oct 2008 07:53:02 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Dönmez <exalted>  08/10/23 07:53:02

Added files:
    philosophy/po : categories.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: categories.tr.po
===================================================================
RCS file: categories.tr.po
diff -N categories.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ categories.tr.po  23 Oct 2008 07:52:56 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,915 @@
+# Turkish translations for categories.html package
+# categories.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the categories.html 
package.
+# Ali Servet Dönmez <address@hidden>, 2008.
+# Sönmez Kartal <address@hidden>, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"date: 2008-09-01 09:18:39 +0200; author: exalted; state: Exp; lines: +6 
-6; commitid: lkEFpi4rmuTKs2ht;\n"
+"Dikkatimi çeken ufak bazı düzeltmeler.\n"
+"----------------------------\n"
+"revision 1.6\n"
+"date: 2008-08-28 15:55:40 +0200; author: exalted; state: Exp; lines: +1 
-1; commitid: MYekL0sxeNXVMygt;\n"
+"*** empty log message ***\n"
+"----------------------------\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Categories of Free and Non-Free Software - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Özgür ve Özgür-Olmayan Yazılım Kategorileri - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım "
+"Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Categories of Free and Non-Free Software"
+msgstr "Özgür ve Özgür-Olmayan Yazılım Kategorileri"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Also note <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words which "
+"You Might Want to Avoid</a>."
+msgstr ""
+"Ayrıca <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.tr.html\">Uzak Durmak "
+"İsteyebileceğiniz Karmaşık Kelimeler'e dikkat edin."
+
+# type: Attribute 'alt' of: <p><img>
+msgid "[diagram of a the different categories of software]"
+msgstr "[yazılımın farklı kategorilerinin bir şeması]"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This <a id=\"diagram\" name=\"diagram\">diagram</a> by Chao-Kuei explains "
+"the different categories of software. It's available as an <a href=\"/"
+"philosophy/category.fig\">XFig file</a>, as a <a href=\"/philosophy/category."
+"jpg\">JPEG picture</a> and as a 1.5 magnified <a href=\"/philosophy/category."
+"png\">PNG image</a>, under the terms of any of the GNU GPL v2 or later, the "
+"GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 "
+"or later."
+msgstr ""
+"Chao-Kuei'nin bu <a id=\"diagram\" name=\"diagram\">şeması</a>, farklı "
+"yazılım kategorilerini açıklıyor. GNU GPL v2 veya daha yenisi, GNU FDL 
v1.2 "
+"veya daha yenisi veya Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 "
+"lisanslarının her hangi birinin koşulları altında <a href=\"/philosophy/"
+"category.fig\">XFig dosyası</a>, <a href=\"/philosophy/category.jpg\">JPEG "
+"resmi</a> ve 1.5 kat büyütülmüş <a href=\"/philosophy/category.png\">PNG 
"
+"resmi</a> olarak da mevcuttur."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Free software</strong>"
+msgstr "<strong>Özgür yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Free software is software that comes with permission for anyone to use, "
+"copy, and distribute, either verbatim or with modifications, either gratis "
+"or for a fee. In particular, this means that source code must be available. "
+"&ldquo;If it's not source, it's not software.&rdquo; This is a simplified "
+"definition; see also the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">full "
+"definition</a>."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım, herkese kullanma, çoğaltma ve dağıtma izinlerini, 
bire-bir "
+"aynısı veya değişiklikler ile, bedava veya bir ücret karşılığında 
gelen "
+"yazılımdır. Dikkate değer anlamda, bu kaynak kodun bulunmak zorunda 
olduğu "
+"anlamına gelir. &ldquo;Eğer, kaynak değilse, o yazılım değildir.&rdquo; 
Bu "
+"basitleştirilmiş bir tanımdır; ayrıca <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">tam tanımına</a> bakın."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If a program is free, then it can potentially be included in a free "
+"operating system such as GNU, or free versions of the <a href=\"/gnu/linux-"
+"and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>."
+msgstr ""
+"Eğer bir program özgür ise GNU gibi özgür bir işletim sistemine veya <a 
href="
+"\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> sistemlerin özgür sürümlerine "
+"dahil edilebilir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There are many different ways to make a program free&mdash;many questions of "
+"detail, which could be decided in more than one way and still make the "
+"program free. Some of the possible variations are described below. For "
+"information on specific free software licenses, see the <a href=\"/licenses/"
+"license-list.html\">license list</a> page."
+msgstr ""
+"Bir programı özgür yapmanın bir sürü farklı yolu vardır&mdash;bir 
çok yoldan "
+"farklı kararlaştırılabilecek detaylarla ilgili sorular programı özgür "
+"yapabilir, Bazı olası seçenekler aşağıda açıklanmıştır. Belli 
özgür yazılım "
+"lisansları hakkında bilgi için <a href=\"/licenses/license-list.html"
+"\">lisans listesi</a> sayfasına bakın."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Free software is a matter of freedom, not price. But proprietary software "
+"companies sometimes use the term &ldquo;free software&rdquo; to refer to "
+"price. Sometimes they mean that you can obtain a binary copy at no charge; "
+"sometimes they mean that a copy is included on a computer that you are "
+"buying. This has nothing to do with what we mean by free software in the GNU "
+"project."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım, bir özgürlük meselesidir, fiyat değil. Ama, mülk 
yazılım "
+"şirketleri bazen, &ldquo;free software (özgür yazılım)&rdquo; 
tanımını fiyat "
+"için kullanmaktadırlar.<sup><a id=\"RefTransNote1\" 
href=\"#TransNote1\">\"</"
+"a></sup>."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Because of this potential confusion, when a software company says its "
+"product is free software, always check the actual distribution terms to see "
+"whether users really have all the freedoms that free software implies. "
+"Sometimes it really is free software; sometimes it isn't."
+msgstr ""
+"Bu olası karmaşıklıktan dolayı, ne zaman bir yazılım şirketi onların 
"
+"ürünlerinin özgür yazılım (free software) olduğunu söylerse, her 
zaman "
+"kullanıcılarının özgür yazılımın ima ettiği özgürlüklerie sahip 
olup "
+"olmadıklarını, asıl dağıtım koşullarına bakarak kontrol edin. Bazen, 
"
+"gerçekten özgür yazılımdır; bazen değildir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Many languages have two separate words for &ldquo;free&rdquo; as in freedom "
+"and &ldquo;free&rdquo; as in zero price. For example, French has &ldquo;"
+"libre&rdquo; and &ldquo;gratuit&rdquo;. Not so English; there is a word "
+"&ldquo;gratis&rdquo; that refers unambiguously to price, but no common "
+"adjective that refers unambiguously to freedom. So if you are speaking "
+"another language, we suggest you translate &ldquo;free&rdquo; into your "
+"language to make it clearer. See our list of <a href= \"/philosophy/fs-"
+"translations.html\">translations of the term &ldquo;free software&rdquo;</a> "
+"into various other languages."
+msgstr ""
+"Bir çok dillerde &ldquo;free&rdquo; kelimesinin, hem özgürlük hem de 
beleş "
+"anlamında iki kelimesi vardır. Örnek olarak, Fransızca'da &ldquo;"
+"libre&rdquo; ve &ldquo;gratuit&rdquo;. İngilizce'de öyle değil; &ldquo;"
+"gratis&rdquo; kelimesi açıkça fiyata işaret eder, ama açıkça 
özgürlüğe "
+"işaret eden yaygın bir sıfat yok. Eğer, başka bir dil konuşuyorsanız, 
&ldquo;"
+"free&rdquo; kelimesini daha anlaşılabilir olması için kendi dilinize "
+"çevirmenizi tavsiye ediyoruz. <a href=\"/philosophy/fs-translations.html"
+"\">&ldquo;özgür yazılım&rdquo; tanımının değişik dillere 
çevirileri</a> "
+"listesine bakın."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Free software is often <a href=\"/software/reliability.html\">more reliable</"
+"a> than non-free software."
+msgstr "Özgür yazılım, çoğunlukla, özgür olmayan yazılımdan daha 
güvenilirdir."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Open Source software</strong>"
+msgstr "<strong>Açık Kaynak yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The term &ldquo;open source&rdquo; software is used by some people to mean "
+"more or less the same category as free software. It is not exactly the same "
+"class of software: they accept some licenses that we consider too "
+"restrictive, and there are free software licenses they have not accepted. "
+"However, the differences in extension of the category are small: nearly all "
+"free software is open source, and nearly all open source software is free."
+msgstr ""
+"Bazı kişiler tarafından &ldquo;Açık kaynak&rdquo; yazılım kavramı, 
özgür "
+"yazılım ile az çok aynı anlama gelen kategoriyi ifade etmek için 
kullanır. "
+"Kesinlikle aynı sınıf yazılım değillerdir: bizim çok kısıtlayıcı 
olduğunu "
+"düşündüğümüz lisansları kabul ediyorlar ve onların kabul etmediği 
bir sürü "
+"özgür yazılım lisansı var. Her nasılsa, kategori dahilinde 
farklılıklar "
+"küçük: neredeyse, tüm özgür yazılımlar, açık kaynak yazılımdır, 
ve "
+"neredeyse, tüm açık kaynak yazılımlar, özgür yazılımdır."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We prefer the term &ldquo;<a href= \"/philosophy/open-source-misses-the-"
+"point.html\">free software</a>&rdquo; because it refers to freedom&mdash;"
+"something that the term &ldquo;open source&ldquo; does not do."
+msgstr ""
+"Biz &ldquo;<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html"
+"\">özgür yazılım</a>&rdquo; terimini tercih ediyoruz; çünkü, o 
özgürlüğe "
+"işaret eder&mdash;&ldquo;açık kaynak&rdquo; teriminin yapmadığı bir 
şey."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Public domain software</strong>"
+msgstr "<strong>Kamuya açık yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Public domain software is software that is not copyrighted. If the source "
+"code is in the public domain, that is a special case of <a href=\"#Non-"
+"CopyleftedFreeSoftware\">non-copylefted free software</a>, which means that "
+"some copies or modified versions may not be free at all."
+msgstr ""
+"Kamuya açık yazılım, telif hakkı olmayan yazılımdır. Eğer, kaynak 
kod kamuya "
+"açık ise, bu bazı kopyalar veya değiştirilmiş sürümlerin, tamamen 
özgür "
+"olmayabileceği anlamına gelen <a href=\"#Non-CopyleftedFreeSoftware"
+"\">copyleft olmayan özgür yazılım</a> özel halidir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In some cases, an executable program can be in the public domain but the "
+"source code is not available. This is not free software, because free "
+"software requires accessibility of source code. Meanwhile, most free "
+"software is not in the public domain; it is copyrighted, and the copyright "
+"holders have legally given permission for everyone to use it in freedom, "
+"using a free software license."
+msgstr ""
+"Bazı durumlarda, çalıştırılabilir program kamuya açıktır ama kaynak 
kod "
+"mevcut değildir. Bu özgür yazılım değildir, çünkü özgür yazılım 
kaynak koda "
+"ulaşımı gerekli bulur. Bu arada, çoğu özgür yazılım kamuya açık 
değildir; "
+"telif hakkı vardır ve telif hakkı sahipleri, herkese özgürlük içinde "
+"kullanma izinlerini, bir özgür yazılım lisansı kullanarak yasal olarak "
+"vermiştir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Sometimes people use the term &ldquo;public domain&rdquo; in a loose fashion "
+"to mean <a href=\"#FreeSoftware\">&ldquo;free&rdquo;</a> or &ldquo;available "
+"gratis.&rdquo; However, &ldquo;public domain&rdquo; is a legal term and "
+"means, precisely, &ldquo;not copyrighted&rdquo;. For clarity, we recommend "
+"using &ldquo;public domain&rdquo; for that meaning only, and using other "
+"terms to convey the other meanings."
+msgstr ""
+"Bazen insanlar, &ldquo;kamuya açık&rdquo; terimini, gevşek bir biçimde, 
<a "
+"href=\"#FreeSoftware\">&ldquo;özgür&rdquo;</a> veya &ldquo;ücretsiz olarak 
"
+"mevcut&rdquo; anlamında kullanır. Fakat, &ldquo;kamuya açık&rdquo; yasal 
bir "
+"terimdir ve kesinlikle &ldquo;telif hakkı olmadığı&rdquo; anlamına 
gelir. "
+"Açık anlamlılık için, sadece bu anlamı için &ldquo;kamuya 
açık&rdquo; "
+"terimini, başka anlamları ifade etmek için diğer terimleri kullanmanızı 
"
+"öneriyoruz."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Under the Berne Convention, which most countries have signed, anything "
+"written down is automatically copyrighted. This includes programs. "
+"Therefore, if you want a program you have written to be in the public "
+"domain, you must take some legal steps to disclaim the copyright on it; "
+"otherwise, the program is copyrighted."
+msgstr ""
+"Çoğu ülkenin imzaladığı Berne anlaşmasında, yazılmış her hangi bir 
şey direk "
+"olarak telif hakkına sahiptir. Bu durum programları da içeriyor. Böylece, 
"
+"eğer yazdığınız bir programı kamuya açık olmasını istiyorsanız, 
telif "
+"hakkını çıkarmak için bazı yasal adımlardan geçmek zorundasınız; 
yoksa, "
+"program telif hakkına sahiptir."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Copylefted software</strong>"
+msgstr "<strong>Copyleft yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Copylefted software is free software whose distribution terms ensure that "
+"all copies of all versions are free software. This means, for instance, "
+"that copyleft licenses generally disallow others to add additional "
+"requirements to the software (though a limited set of safe added "
+"requirements can be allowed) and require making source code available. Some "
+"copyleft licenses, such as GPL version 3, block other means of turning "
+"software proprietary."
+msgstr ""
+"Copyleft yazılım, dağıtım koşullarında, bütün kopyaların ve bütün 
sürümlerin "
+"özgür yazılım olduğunu temin eden özgür yazılımdır."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In the GNU Project, we copyleft almost all the software we write, because "
+"our goal is to give <em>every</em> user the freedoms implied by the term "
+"&ldquo;free software.&rdquo; See <a href= \"/copyleft/copyleft.html"
+"\">Copylefted</a> for more explanation of how copyleft works and why we use "
+"it."
+msgstr ""
+"GNU projesinde, yazdığımız her yazılımı copyleft yazılım yaparız, 
çünkü "
+"hedefimiz, <em>her</em> kullanıcıya, &ldquo;özgür yazılım&rdquo; ile 
ifade "
+"edilen koşulları vermektir; Copyleft yazılımın nasıl işlediği ve 
neden onu "
+"kullandığımız hakkında daha çok açıklama için <a 
href=\"/copyleft/copyleft."
+"html\">Copyleft yazılım</a> sayfasına bakın."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Copyleft is a general concept; to actually copyleft a program, you need to "
+"use a specific set of distribution terms. There are many possible ways to "
+"write copyleft distribution terms, so in principle there can be many "
+"copyleft free software licenses. However, in actual practice nearly all "
+"copylefted software uses the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General "
+"Public License</a>. Two different copyleft licenses are usually &ldquo;"
+"incompatible&rdquo;, which means it is illegal to merge the code using one "
+"license with the code using the other license; therefore, it is good for the "
+"community if people use a single copyleft license."
+msgstr ""
+"Copyleft, genel bir kavramdır; bir yazılımı, copyleft yapmak için, bazı 
özel "
+"dağıtım koşulları ayarlamanız gerekir. Copyleft özgür yazılım 
lisansı "
+"yazmanın bir çok olası yolu vardır, yani, aslında bir çok copyleft 
özgür "
+"yazılım lisansları olabilir. Her nasılsa, asıl uygulamada, neredeyse 
bütün "
+"copyleft yazılımlar, <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu 
Lisansını "
+"(GPL)</a>. İki farklı copyleft lisansı, genelde &ldquo;uyumsuzdur&rdquo;, "
+"yani bir lisans ile yazılmış kodu, diğer lisans ile yazılmış olana "
+"birleştirmek yasal değildir; böylece, eğer insanlar tek bir copyleft 
lisans "
+"kullanması toplum için iyidir."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Non-copylefted free software</strong>"
+msgstr "<strong>Copyleft olmayan özgür yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Non-copylefted free software comes from the author with permission to "
+"redistribute and modify, and also to add additional restrictions to it."
+msgstr ""
+"Copyleft-olmayan özgür yazılımlar, yazarından yeniden dağıtma ve 
değiştirme "
+"ve ayrıca sonradan kısıtlamalar ekleme izinleri ile gelir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If a program is free but not copylefted, then some copies or modified "
+"versions may not be free at all. A software company can compile the program, "
+"with or without modifications, and distribute the executable file as a <a "
+"href= \"#ProprietarySoftware\">proprietary</a> software product."
+msgstr ""
+"Eğer bir program özgür ama copyleft yazılım değilse, bazı kopyaları 
veya "
+"değiştirilmiş sürümleri tamamen özgür olmayabilir. Bir yazılım 
şirketi, "
+"programı, aynen veya değişikliklerle derleyebilir ve çalıştırılabilir 
"
+"dosyayı, <a href=\"#ProprietarySoftware\">mülk</a> yazılım ürünü 
olarak "
+"dağıtabilir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.x.org\";>X Window System</a> illustrates this. The X "
+"Consortium releases X11 with distribution terms that make it non-copylefted "
+"free software. If you wish, you can get a copy which has those distribution "
+"terms and is free. However, there are non-free versions as well, and there "
+"are popular workstations and PC graphics boards for which non-free versions "
+"are the only ones that work. If you are using this hardware, X11 is not free "
+"software for you. <a href=\"/philosophy/x.html\">The developers of X11 even "
+"made X11 non-free for a while.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.x.org/\";>X Pencere Sistemi</a> bunu örnekle açıklar. 
X "
+"Birliği, X11'i, copyleft olmayan özgür yazılım yapan dağıtım 
koşulları ile "
+"yayınlar. Eğer isterseniz, o koşulları içeren ve özgür bir kopyasını 
"
+"alabilirsiniz. Her nasılsa, özgür-olmayan sürümleri de var ve sevilen 
iş "
+"istasyonları ve PC grafik kartları sadece özgür-olmayan sürümleri ile "
+"çalışıyor. Eğer böyle bir donanım kullanıyorsanız, X11 sizin için 
özgür bir "
+"yazılım değildir. <a href=\"/philosophy/x.html\">X11 yazılımının "
+"geliştiricileri dahi bir ara onu özgür-olmayan yazılım yaptılar.</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>GPL-covered software</strong>"
+msgstr "<strong>GPL kapsamlı yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL (General Public License)</a> is "
+"one specific set of distribution terms for copylefting a program. The GNU "
+"Project uses it as the distribution terms for most GNU software."
+msgstr ""
+"<a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL (Genel Kamu Lisansı)</a>, bir "
+"programı copyleft yazılım yapmak için özel bir dağıtım 
koşullarıdır. GNU "
+"projesi, çoğu GNU yazılım için dağıtım koşulu olarak kullanır."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>The GNU system</strong>"
+msgstr "<strong>GNU sistemi</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU system</a> is the Unix-like "
+"operating system, which is entirely free software, that we in the GNU "
+"Project have developed since 1984."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU sistemi, Unix-benzeri, 1984'den beri "
+"GNU projesinde geliştirdiğimiz, tamamen özgür yazılım işletim 
sistemidir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
+"includes all the GNU software, as well as many other packages such as the X "
+"Window System and TeX which are not GNU software."
+msgstr ""
+"Unix-benzeri bir işletim sistemi bir çok programdan oluşur. GNU sistemi, "
+"bütün GNU yazılımları gibi diğer, X Pencere Sistemi ve TeX gibi bir 
çok GNU "
+"yazılımı olmayan diğer paketleri de içerir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The first test release of the complete GNU system was in 1996. This "
+"includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "
+"system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the Hurd "
+"still lacks some important features, so it is not widely used. Meanwhile, "
+"the <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, an offshoot "
+"of the GNU system which uses Linux as the kernel instead of the GNU Hurd, "
+"has been a great success since the 90s."
+msgstr ""
+"GNU sistemin ilk deneme yayınlanışı 1996'dadır. Bu, çekirdeğimiz, 
1990'dan "
+"beri geliştirilen GNU Hurd çekirdeğini de içerir. 2001'de, GNU sistemi 
(GNU "
+"Hurd çekirdeği de dahil olarak) yeterli derecede çalışmaya 
başlamıştır ama "
+"Hurd hala önemli özelliklere sahip değildir, bu yüzden yaygın olarak "
+"kullanılmamaktadır.. Bu arada, <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux "
+"sistemi</a>, çekirdek olarak GNU Hurd yerine, 90'lardan beri büyük bir "
+"başarı olan Linux çekirdeğini kullanan GNU sistemi doğmuştur."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Since the purpose of GNU is to be free, every single component in the GNU "
+"system has to be free software. They don't all have to be copylefted, "
+"however; any kind of free software is legally suitable to include if it "
+"helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the components to "
+"be GNU software, individually. GNU can and does include non-copylefted free "
+"software such as the X Window System that were developed by other projects."
+msgstr ""
+"GNU sisteminin amacı özgür olmak olduğu için, GNU sistemindeki her tek "
+"bileşen özgür olmak zorundadır. Ancak, hepsinin copyleft yazılımı 
olması "
+"gerekmiyor; eğer teknik bir hedefe ulaşmaya yardımcı oluyor ise her hangi 
"
+"bir çeşit özgür yazılımı yasal olarak dahil etmeye uygundur. Ve her "
+"bileşenin, tek başına GNU yazılımı olması da gerekmiyor. GNU, X 
Pencere "
+"Sistemi gibi diğer projelerde de geliştirilmiş olan copyleft-olmayan 
özgür "
+"yazılımları içerebilir."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>GNU programs</strong>"
+msgstr "<strong>GNU programları</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"&ldquo;GNU programs&rdquo; is equivalent to <a href=\"#GNUsoftware\">GNU "
+"software.</a> A program Foo is a GNU program if it is GNU software. We also "
+"sometimes say it is a &ldquo;GNU package&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;GNU programları&rdquo; <a href=\"#GNUsoftware\">GNU yazılımı</a> 
ile "
+"aynı anlama gelir. Eğer Foo programı bir GNU yazılımı ise, o bir GNU "
+"programıdır. Bazen, onun bir &ldquo;GNU paketi&rdquo; olduğunu da 
söyleriz."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>GNU software</strong>"
+msgstr "<strong>GNU yazılımı</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"<a href=\"/software/software.html\">GNU software</a> is software that is "
+"released under the auspices of the <a href= \"/gnu/gnu-history.html\">GNU "
+"Project</a>. If a program is GNU software, we also say that it is a GNU "
+"program or a GNU package. The README or manual of a GNU package should say "
+"it is one; also, the <a href=\"/directory\">Free Software Directory</a> "
+"indentifies all GNU packages."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/software.html\">GNU yazılımı</a>, <a href=\"/gnu/gnu-"
+"history.html\">GNU projesi</a> himayesi altında yayınlanan yazılımdır. 
Eğer "
+"bir program GNU yazılımı ise, biz onun aynı zamanda bir GNU programı 
veya "
+"GNU paketi olduğunu da söyleriz. README veya bir GNU paketinin kılavuzu, "
+"öyle olduğunu söylemelidir; ayrıca, <a href=\"/directory\">Özgür 
Yazılım "
+"Rehberi</a> bütün GNU paketlerini tanımlar."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most GNU software is <a href= \"/copyleft/copyleft.html\">copylefted</a> , "
+"but not all; however, all GNU software must be <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"html\">free software</a>."
+msgstr ""
+"Çoğu, ama hepsi değil, GNU yazılımı, <a 
href=\"/copyleft/copyleft.tr.html"
+"\">copyleft</a> yazılımdır; ancak, bütün <a 
href=\"/philosophy/free-sw.tr."
+"html\">GNU yazılımları</a> özgür yazılım olmak zorundadır."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Some GNU software is written by <a href= \"/people/people.html\">staff</a> "
+"of the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software Foundation</a>, but most GNU "
+"software is contributed by <a href=\"/people/people.html\">volunteers</a>. "
+"Some contributed software is copyrighted by the Free Software Foundation; "
+"some is copyrighted by the contributors who wrote it."
+msgstr ""
+"Bazı GNU yazılımları, <a href=\"/fsf/fsf.html\">Özgür Yazılım Vakfı 
(FSF)</"
+"a> tarafından yazılmıştır ama çoğu GNU yazılımına <a 
href=\"/people/people."
+"html\">gönüllüler</a> tarafından katkıda bulunulmuştur. Bazı katkıda 
bulunan "
+"yazılımlar Özgür Yazılım Vakfı tarafından telif hakkı ile korunur; 
bazıları "
+"da ona katkıda bulunan yazarlar tarafından telif hakkı ile korunmuştur."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Non-free software</strong>"
+msgstr "<strong>Özgür olmayan yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Non-free software is any software that is not free. This includes <a href="
+"\"#semi-freeSoftware\">semi-free software</a> and <a href="
+"\"#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>."
+msgstr ""
+"Özgür-olmayan yazılım, özgür olmayan yazılımdır. Bu <a href=\"#semi-"
+"freeSoftware\">yarı-özgür yazılım</a> ve <a href=\"#ProprietarySoftware"
+"\">mülk yazılım</a> kategorilerini içerir."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Semi-free software</strong>"
+msgstr "<strong>Yarı-özgür yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Semi-free software is software that is not free, but comes with permission "
+"for individuals to use, copy, distribute, and modify (including distribution "
+"of modified versions) for non-profit purposes. PGP is an example of a semi-"
+"free program."
+msgstr ""
+"Yarı-özgür yazılım, özgür olmayan yazılımdır ama bireylere kâr 
çıkarı "
+"olmayan amaçlar için kullanma, kopyalama, dağıtma ve değiştirme "
+"(değiştirilmiş sürümlerin dağıtımı da dahil olarak) izinleri ile 
gelir. PGP, "
+"yarı-özgür yazılıma bir örnektir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Semi-free software is much better ethically than <a href= "
+"\"#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>, but it still poses "
+"problems, and we cannot use it in a free operating system."
+msgstr ""
+"Yarı-özgür yazılım, etik olarak <a href=\"#ProprietarySoftware\">mülk "
+"yazılım</a> kategorisinden daha iyidir, ama yine de problemler ortaya "
+"çıkarır, ve özgür bir işletim sisteminde kullanamayız."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The restrictions of copyleft are designed to protect the essential freedoms "
+"for all users. For us, the only justification for any substantive "
+"restriction on using a program is to prevent other people from adding other "
+"restrictions. Semi-free programs have additional restrictions, motivated by "
+"purely selfish goals."
+msgstr ""
+"Copyleft yazılımın kısıtlandırmaları, tüm kullanıcılar için temel "
+"özgürlükleri korumak için tasarlanmıştır. Bizim için bir programın "
+"kullanımındaki anlam ifade eden her hangi bir kısıtlandırmadaki tek 
haklı "
+"neden, diğer kişilerin başka kısıtlandırmalar eklemesini önlemektir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is impossible to include semi-free software in a free operating system. "
+"This is because the distribution terms for the operating system as a whole "
+"are the conjunction of the distribution terms for all the programs in it. "
+"Adding one semi-free program to the system would make the system <em>as a "
+"whole</em> just semi-free. There are two reasons we do not want that to "
+"happen:"
+msgstr ""
+"Yarı-özgür bir yazılımı özgür bir işletim sistemine dahil etmek 
mümkün "
+"değildir. Çünkü, işletim sistemi için olan dağıtım koşulları, 
içindeki bütün "
+"programların dağıtım programlarının bileşimidir. Sisteme bir tane 
yarı-özgür "
+"program eklemek, onu <em>tamamen</em> yarı özgür yapar. Olmasını "
+"istemediğimiz iki neden var:"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"We believe that free software should be for everyone&mdash;including "
+"businesses, not just schools and hobbyists. We want to invite business to "
+"use the whole GNU system, and therefore we must not include a semi-free "
+"program in it."
+msgstr ""
+"Özgür yazılımın herkes için olması gerektiğine 
inanıyoruz&mdash;sadece "
+"okulları ve meraklılara değil, ticarete de dahil. Biz, bütün ticari 
işlerle "
+"ilgili olanları bütün GNU sistemini kullanmaya davet etmek istiyoruz ve bu 
"
+"yüzden içine yarı-özgür yazılım dahil etmemeliyiz."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Commercial distribution of free operating systems, including the <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, is very important, and users "
+"appreciate the convenience of commercial CD-ROM distributions. Including one "
+"semi-free program in an operating system would cut off commercial CD-ROM "
+"distribution for it."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux sistemlerde dahil olmak üzere "
+"Özgür işletim sistemlerinin ticari dağıtımları çok önemlidir ve 
kullanıcılar "
+"ticari CD-ROM dağıtımlarının oluşunu takdir ederler. Bir tane 
yarı-özgür "
+"programı sisteme dahil etmek, ticari CD-ROM dağıtımını engellerdi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation itself is non-commercial, and therefore we "
+"would be legally permitted to use a semi-free program &ldquo;"
+"internally&rdquo;. But we don't do that, because that would undermine our "
+"efforts to obtain a program which we could also include in GNU."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım Vakfı, ticari değildir ve bu sebeple yarı-özgür bir 
programı "
+"&ldquo;içimizde&rdquo; yasal olarak kullanabilme iznimiz vardır. Ama biz "
+"bunu yapmayız, çünkü bu, GNU içine dahil edebileceğimiz bir programı 
alma "
+"çabalarımızın altını kazar."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If there is a job that needs doing with software, then until we have a free "
+"program to do the job, the GNU system has a gap. We have to tell volunteers, "
+"&ldquo;We don't have a program yet to do this job in GNU, so we hope you "
+"will write one.&rdquo; If we ourselves used a semi-free program to do the "
+"job, that would undermine what we say; it would take away the impetus (on "
+"us, and on others who might listen to our views) to write a free "
+"replacement. So we don't do that."
+msgstr ""
+"Yazılımla yapılacak bir iş var ise eğer, işi yapmak için özgür bir "
+"programımız olana kadar, GNU sisteminin bir eksiği vardır. 
Gönüllülere, "
+"&ldquo;GNU içinde, bu işi yapacak bir programımız yok, sizin bir tane "
+"yazacağınızı umut ediyoruz.&rdquo; Eğer kendimiz yarı-özgür bir 
programı "
+"kullansaydık, bu dediğimizin altını kazardı; Özgür bir değişimi 
yazmanın "
+"(bizim üzerimizdeki ve bizim görüşlerimizi dinleyen diğer kişilerin "
+"üzerindeki) dikkatini başka yöne atardı."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Proprietary software</strong>"
+msgstr "<strong>Mülk yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Proprietary software is software that is not free or semi-free. Its use, "
+"redistribution or modification is prohibited, or requires you to ask for "
+"permission, or is restricted so much that you effectively can't do it freely."
+msgstr ""
+"Mülk yazılım, özgür olmayan veya yarı-özgür olmayan yazılımdır. 
Kullanımı, "
+"yeniden dağıtımı ve değişiklik yapmak yasaklanmıştır veya izin 
almanız için "
+"sormanızı gerektirir veya o kadar kısıtlandırılmıştır ki özgür bir 
şekilde "
+"etkin olarak değişiklik yapamazsınız."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation follows the rule that we cannot install any "
+"proprietary program on our computers except temporarily for the specific "
+"purpose of writing a free replacement for that very program. Aside from "
+"that, we feel there is no possible excuse for installing a proprietary "
+"program."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım Vakfı, geçici olarak o programın özgür bir 
değişikliğini "
+"yazmak özel amacı dışında her hangi bir mülk yazılım yükleyemeyiz 
kuralını "
+"uygular. Bundan bir yana, bir mülk program yüklemenin olası bir özürü "
+"olmadığını hissediyoruz."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For example, we felt justified in installing Unix on our computer in the "
+"1980s, because we were using it to write a free replacement for Unix. "
+"Nowadays, since free operating systems are available, the excuse is no "
+"longer applicable; we have eliminated all our non-free operating systems, "
+"and any new computer we install must run a completely free operating system."
+msgstr ""
+"Örnek olarak, 1980'lerde, bilgisayarımıza Unix yüklemenin haklı 
olduğunu "
+"hissettik, çünkü onu, Unix işletim sisteminin özgür bir 
değişikliğini yazmak "
+"için kullanıyorduk."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We don't insist that users of GNU, or contributors to GNU, have to live by "
+"this rule. It is a rule we made for ourselves. But we hope you will decide "
+"to follow it too."
+msgstr ""
+"GNU kullanıcıları veya GNU'ya katkıda bulunanların bu kural ile 
yaşamasını "
+"ısrar etmiyoruz. Bu kendimiz için yaptığımız bir kuraldır. Ama, sizin 
de "
+"uymaya karar vereceğinizi umut ediyoruz."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Freeware</strong>"
+msgstr "<strong>Ücretsiz yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The term &ldquo;freeware&rdquo; has no clear accepted definition, but it is "
+"commonly used for packages which permit redistribution but not modification "
+"(and their source code is not available). These packages are <em>not</em> "
+"free software, so please don't use &ldquo;freeware&rdquo; to refer to free "
+"software."
+msgstr ""
+"&ldquo;Ücretsiz yazılım&rdquo; teriminin kabul edilmiş açık bir 
tanımı "
+"yoktur, ama genel olarak değişiklikler olmadan yeniden dağıtımına izin 
veren "
+"(ve kaynak kod da mevcut değildir) paketler için kullanılır. Bu paketler "
+"özgür yazılım <em>değildirler</em>, yani, lütfen özgür yazılımı 
ifade etmek "
+"için &ldquo;ücretsiz yazılım&rdquo; terimini kullanmayın."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Shareware</strong>"
+msgstr "<strong>Paylaşılan yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Shareware is software which comes with permission for people to redistribute "
+"copies, but says that anyone who continues to use a copy is <em>required</"
+"em> to pay a license fee."
+msgstr ""
+"Paylaşılan yazılım, insanlara kopyalarını yeniden dağıtma izni ile 
gelen "
+"fakat kullanmaya devam eden kişilerin lisans ücreti ödemesi 
<em>gerektiğini</"
+"em> söyler."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Shareware is not free software, or even semi-free. There are two reasons it "
+"is not:"
+msgstr ""
+"Paylaşılan yazılım, özgür yazılım, hatta yarı-özgür yazılım bile 
değildir. "
+"Olmamasının iki sebebi vardır:"
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"For most shareware, source code is not available; thus, you cannot modify "
+"the program at all."
+msgstr ""
+"Çoğu paylaşılan yazılımın kaynak kodu mevcut değildir; yani, 
programı "
+"tamamen değiştiremezsiniz."
+
+# type: Content of: <dl><dd><ul><li>
+msgid ""
+"Shareware does not come with permission to make a copy and install it "
+"without paying a license fee, not even for individuals engaging in nonprofit "
+"activity. (In practice, people often disregard the distribution terms and do "
+"this anyway, but the terms don't permit it.)"
+msgstr ""
+"Paylaşılan yazılımlar, lisans ücreti ödemeden, bireylere dahi, kâr 
amacı "
+"olmayan bir etkinliği önlemek için bir kopyasını yapmak ve yükleme 
iznini "
+"vermezler. (Uygulamada, insanlar dağıtım koşullarını sık sık 
önemsemezler ve "
+"bir şekilde, bir kopyasını yaparlar ve yüklerler, ama dağıtım 
koşulları "
+"bunlara izin vermez.)"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Private software</strong>"
+msgstr "<strong>Özel yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Private or custom software is software developed for one user (typically an "
+"organization or company). That user keeps it and uses it, and does not "
+"release it to the public either as source code or as binaries."
+msgstr ""
+"Özel yazılım, bir kullanıcı için geliştirilmiş yazılımdır 
(genellikle bir "
+"kurum veya şirket için). Bu kullanıcı, yazılımı saklar ve kullanır, 
ve "
+"kamuya, kaynak koduveya çalışabilir halini yayınlamaz."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A private program is free software in a trivial sense if its unique user has "
+"full rights to it. However, in a deeper sense, it does not really make sense "
+"to pose the question of whether such a program is free software or not."
+msgstr ""
+"Özel yazılım, eğer tek kullanıcı bütün haklara sahip ise önemsiz bir 
"
+"mantıkta özgür yazılımdır. Ancak, derin bir mantıkta, böyle bir 
programın "
+"özgür yazılım olup olmadığı sorusunu meydana getirmek mantıklı 
değildir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In general we do not believe it is wrong to develop a program and not "
+"release it. There are occasions when a program is so useful that withholding "
+"it from release is treating humanity badly. However, most programs are not "
+"that marvelous, and withholding them is not particularly harmful. Thus, "
+"there is no conflict between the development of private or custom software "
+"and the principles of the free software movement."
+msgstr ""
+"Genel olarak, bir program geliştirip de onu yayınlamamanın yanlış 
olduğuna "
+"inanmıyoruz. Çok faydalı bir programın yayınlamasını esirgemek 
insanlığa "
+"kötü davranmanın olduğu bazı özel durumlar vardır. Ancak, çoğu 
programlar o "
+"kadar olağanüstü değildirler ve yayınlamasını esirgemek, özellikle 
zararlı "
+"değildir. Yani, özgür yazılım hareketinin ilkeleri ile özel yazılım "
+"geliştirmek arasında bir uyuşmazlık yoktur."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Nearly all employment for programmers is in development of custom software; "
+"therefore most programming jobs are, or could be, done in a way compatible "
+"with the free software movement."
+msgstr ""
+"Programcılar için neredeyse bütün işe alımlar özel yazılım içindir; 
yani, "
+"çoğu programlama işleri, özgür yazılım hareketi ile uyumlu bir 
şekilde "
+"yapılabilinir veya yapılabilinirdi."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+msgid "<strong>Commercial Software</strong>"
+msgstr "<strong>Ticari Yazılım</strong>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Commercial software is software being developed by a business which aims to "
+"make money from the use of the software. &ldquo;Commercial&rdquo; and &ldquo;"
+"proprietary&rdquo; are not the same thing! Most commercial software is <a "
+"href=\"#ProprietarySoftware\">proprietary</a>, but there is commercial free "
+"software, and there is non-commercial non-free software."
+msgstr ""
+"Ticari yazılım, yazılımın kullanımından para kazanmak amacında olan 
bir "
+"ticari iş yeri tarafından geliştirilmiş yazılımdır. 
&ldquo;Ticari&rdquo; ve "
+"&ldquo;mülk&rdquo; aynı şey değildirler! Çoğu ticari yazılım, <a 
href="
+"\"#ProprietarySoftware\">mülktür</a>, ama ticari özgür yazılımlar da 
vardır, "
+"ve ticari olmayan ve özgür olmayan yazılım da vardır."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For example, GNU Ada is always distributed under the terms of the GNU GPL, "
+"and every copy is free software; but its developers sell support contracts. "
+"When their salesmen speak to prospective customers, sometimes the customers "
+"say, &ldquo;We would feel safer with a commercial compiler.&rdquo; The "
+"salesmen reply, &ldquo;GNU Ada <em>is</em> a commercial compiler; it happens "
+"to be free software.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Örnek olarak, GNU Ada, her zaman GNU GPL koşulları altında 
dağıtılmıştır ve "
+"her kopyası özgür yazılımdır; fakat onun geliştircileri, destek 
sözleşmeleri "
+"satarlar. Ne zaman pazarlamacıları, gelecekteki müşterileri ile "
+"konuştuklarında, bazen müşterileri, &ldquoTicari bir derleyici ile daha "
+"güvende hissederiz.&rdquo; derler; Pazarlamacı, &ldquo;GNU Ada <em>ticari</"
+"em> bir derleyicidir ile yanıtlar; özgür yazılım olduğu için 
ticaridir."
+"&rdquo;"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"For the GNU Project, the emphasis is in the other order: the important thing "
+"is that GNU Ada is free software; whether it is commercial is not a crucial "
+"question. However, the additional development of GNU Ada that results from "
+"its being commercial is definitely beneficial."
+msgstr ""
+"GNU projesi için önemli olan diğer sipariştedir: önemli olan şey, GNU 
Ada "
+"derleyicisinin özgür yazılım olmasıdır; ticari olup olmaması çok 
önemli bir "
+"soru değildir. Ancak, GNU Ada derleyicisinin sonraki gelişimi, ticari "
+"olmasının kesinlikle yararlı olduğu sonucunu verir."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Please help spread the awareness that commercial free software is possible. "
+"You can do this by making an effort not to say &ldquo;commercial&rdquo; when "
+"you mean &ldquo;proprietary.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Lütfen, ticari özgür yazılımın mümkün olduğunun bilincini "
+"yaygınlaştırılmasına yardımcı olun. Bunu, mülk demek istediğinizde 
&ldquo;"
+"ticari&rdquo; demeyerek yapabilirsiniz."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+"<b>Çevirenin notları:</b>\n"
+"\n"
+"<ol>\n"
+"\n"
+"<li id=\"TransNote1\"><a href=\"#RefTransNote1\">^</a> <q>Free</q> 
sözcüğü, "
+"İngilizce'de hem <q>özgür</q> hem de <q>ücretsiz</q> anlamlarına "
+"gelmektedir. Bu farkın, özgür yazılıma karşı nasıl 
kullanıldığını göstermek "
+"için asıl metindeki çeviriyi aynen bırakmayı uygun gördük.</li>\n"
+"\n"
+"</ol>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın 
<a "
+"href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır.<br />Lütfen çalışmayan 
"
+"bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındaki "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007 Free Software "
+"Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007 Free Software "
+"Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
+"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p>\n"
+"<strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Sönmez Kartal\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://www.pittle.org/\";>Ali Servet Dönmez</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>\n"
+"</p>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]