www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po fdl-howto.ca.po fdl-howto-opt.c...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po fdl-howto.ca.po fdl-howto-opt.c...
Date: Wed, 22 Oct 2008 14:49:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/10/22 14:49:41

Modified files:
    licenses/po  : fdl-howto.ca.po fdl-howto-opt.ca.po 
             gpl-howto.ca.po quick-guide-gplv3.ca.po 
             rms-why-gplv3.ca.po 

Log message:
    Minor corrections

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/fdl-howto.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/fdl-howto-opt.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-howto.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/quick-guide-gplv3.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/rms-why-gplv3.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: fdl-howto.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/fdl-howto.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- fdl-howto.ca.po   11 Oct 2008 07:21:49 -0000   1.2
+++ fdl-howto.ca.po   22 Oct 2008 14:49:10 -0000   1.3
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fdl-howto.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-11 10:20+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-22 16:44+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -92,7 +92,7 @@
 msgstr ""
 "Recomanem que publiqueu també aquests scripts sota la Llicència de "
 "Documentació Lliure de GNU. Òbviament, si aquests scripts són en general "
-"útils per a altres tasques, és una bona idea de distribuir-los sota la "
+"útils per a altres tasques, és una bona idea distribuir-los sota la "
 "Llicència Pública General de GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
@@ -231,3 +231,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: fdl-howto-opt.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/fdl-howto-opt.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- fdl-howto-opt.ca.po 11 Oct 2008 07:21:49 -0000   1.2
+++ fdl-howto-opt.ca.po 22 Oct 2008 14:49:10 -0000   1.3
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fdl-howto-opt.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-11 10:21+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-22 16:46+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -214,7 +214,7 @@
 "no tenir-ne cap. No cal posar la llicència GNU FDL com a secció 
inalterable, "
 "ja que la mateixa llicència estipula explícitament que no pot ser "
 "modificada. La llicència FDL s'ocupa a més de certes seccions, com ara les "
-"titulades &ldquo;History&rdquo;, &ldquo;Dedicatòries&rdquo; i altres. No cal 
"
+"titulades &ldquo;Historial&rdquo;, &ldquo;Dedicatòries&rdquo; i altres. No 
cal "
 "indicar que aquestes seccions són inalterables, perquè la FDL ja estableix "
 "les regles per a aquestes seccions."
 
@@ -234,7 +234,7 @@
 "Un text de portada és un text breu que voleu que s'imprimeixi a la portada "
 "del manual quan es publiqui, encara que sigui algú altre qui vagi a 
publicar-"
 "lo. Podeu especificar un «text de portada» que s'hagi d'imprimir a la 
portada "
-"i un « text de contraportada», que s'haurà d'imprimir a la contraportada. 
Es "
+"i un «text de contraportada», que s'haurà d'imprimir a la contraportada. 
Es "
 "pot especificar un text diferent per cada part."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -365,3 +365,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: gpl-howto.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/gpl-howto.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- gpl-howto.ca.po   15 Oct 2008 06:52:21 -0000   1.2
+++ gpl-howto.ca.po   22 Oct 2008 14:49:10 -0000   1.3
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpl-howto.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-13 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-15 09:52+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-22 16:41+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -218,7 +218,7 @@
 msgstr ""
 "En programes que consten de més d'un fitxer, és millor reemplaçar &ldquo;"
 "aquest programa&rdquo; pel nom del programa i començar la declaració amb 
una "
-"línia que digui « &ldquo;Aquest fitxer és part de NomPrograma&rdquo;. Per "
+"línia que digui &ldquo;Aquest fitxer és part de NomPrograma&rdquo;. Per "
 "exemple:"
 
 # type: Content of: <pre>
@@ -356,7 +356,7 @@
 "que el vostre programa no sigui un paquet GNU; de fet, desitgem que ho feu. "
 "Les llicències estan a la disposició de tothom. Si voleu indicar que "
 "utilitzeu una determinada llicència, podeu utilitzar <a href=\"/graphics/"
-"license-logos.html\" title=\"GNU License Logos\">un dels nostres logotips</"
+"license-logos.ca.html\" title=\"GNU License Logos\">un dels nostres 
logotips</"
 "a>."
 
 # type: Content of: <div>
@@ -419,3 +419,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: quick-guide-gplv3.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/quick-guide-gplv3.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- quick-guide-gplv3.ca.po   22 Oct 2008 08:00:20 -0000   1.2
+++ quick-guide-gplv3.ca.po   22 Oct 2008 14:49:10 -0000   1.3
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: quick-gide-gplv3.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-31 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-22 11:00+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-22 16:36+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "A Quick Guide to GPLv3 - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -35,7 +35,7 @@
 msgstr ""
 "[Aquest article està igualment disponible en els formats <a 
href=\"/licenses/"
 "quick-guide-gplv3.pdf\">PDF</a> i <a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.tar."
-"gz\">reStructuredText</a> formats.]"
+"gz\">reStructuredText</a>.]"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -592,7 +592,7 @@
 "other minor changes throughout the license that will also help ensure it is "
 "applied consistently worldwide."
 msgstr ""
-"La GPLv3 utilitza un nou terme, &quot;transmissió,&quot; (convey), i el "
+"La GPLv3 utilitza un nou terme, &quot;transmissió&quot; (convey), i el "
 "defineix. &quot;Transmissió&quot; té el mateix sentit que volíem que 
tingués "
 "&quot;distribució,&quot;, però com que ara aquest terme s'explica "
 "directament a la llicència, serà més fàcil a la gent de tot arreu 
entendre "
@@ -777,3 +777,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: rms-why-gplv3.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/rms-why-gplv3.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- rms-why-gplv3.ca.po 21 Oct 2008 07:20:21 -0000   1.2
+++ rms-why-gplv3.ca.po 22 Oct 2008 14:49:11 -0000   1.3
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rms-why-gplv3.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-25 04:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-21 10:20+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-22 16:38+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Why Upgrade to GPLv3 - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -34,7 +34,7 @@
 "a> has been released, enabling free software packages to upgrade from GPL "
 "version 2. This article explains why upgrading the license is important."
 msgstr ""
-"S'ha publicat la<a href=\"/licenses/gpl.html\">versió 3 de la Llicència "
+"S'ha publicat la <a href=\"/licenses/gpl.html\">versió 3 de la Llicència "
 "Pública General (GPL) de GNU</a>, i això permet que els paquets de "
 "programari lliure sota la versió 2 de la GPL puguin posar-se al dia i migrar 
"
 "a la nova versió. Aquest article explica per què és important actualitzar 
la "
@@ -405,3 +405,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]