www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po rms-why-gplv3.ca.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/licenses/po rms-why-gplv3.ca.po
Date: Tue, 21 Oct 2008 07:20:33 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/21 07:20:33

Modified files:
    licenses/po  : rms-why-gplv3.ca.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/rms-why-gplv3.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: rms-why-gplv3.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/rms-why-gplv3.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- rms-why-gplv3.ca.po 20 Oct 2008 17:28:38 -0000   1.1
+++ rms-why-gplv3.ca.po 21 Oct 2008 07:20:21 -0000   1.2
@@ -7,16 +7,18 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rms-why-gplv3.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-25 04:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-20 19:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-21 10:20+0300\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Why Upgrade to GPLv3 - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General - 
Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General - Projecte 
GNU "
+"- Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Why Upgrade to GPLv3"
@@ -28,12 +30,15 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl.html\">Version 3 of the GNU General Public "
-"License</a> has been released, enabling free software packages to upgrade "
-"from GPL version 2. This article explains why upgrading the license is "
-"important."
+"<a href=\"/licenses/gpl.html\">Version 3 of the GNU General Public License</"
+"a> has been released, enabling free software packages to upgrade from GPL "
+"version 2. This article explains why upgrading the license is important."
 msgstr ""
-"S'ha publicat la<a href=\"/licenses/gpl.html\">versió 3 de la Llicència 
Pública General (GPL) de GNU</a>, i això permet que els paquets de programari 
lliure sota la versió 2 de la GPL puguin posar-se al dia i migrar a la nova 
versió. Aquest article explica per què és important actualitzar la 
llicència."
+"S'ha publicat la<a href=\"/licenses/gpl.html\">versió 3 de la Llicència "
+"Pública General (GPL) de GNU</a>, i això permet que els paquets de "
+"programari lliure sota la versió 2 de la GPL puguin posar-se al dia i migrar 
"
+"a la nova versió. Aquest article explica per què és important actualitzar 
la "
+"llicència."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -41,7 +46,12 @@
 "version 2 will remain a valid license, and no disaster will happen if some "
 "programs remain under GPLv2 while others advance to GPLv3. These two "
 "licenses are incompatible, but that isn't a serious problem."
-msgstr "Primer que res, és important observar que l'actualització és 
facultativa. La GPL en la seva versió 2 continuarà sent una llicència và
lida, i no passarà res desastrós si alguns programes es queden sota la 
versió 2 de la GPL mentre que altres passen a la versió 3. Aquestes dues 
llicències són incompatibles, però això no és un problema seriós."
+msgstr ""
+"Primer que res, és important observar que l'actualització és facultativa. 
La "
+"GPL en la seva versió 2 continuarà sent una llicència vàlida, i no 
passarà "
+"res desastrós si alguns programes es queden sota la versió 2 de la GPL "
+"mentre que altres passen a la versió 3. Aquestes dues llicències són "
+"incompatibles, però això no és un problema seriós."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -54,7 +64,14 @@
 "to GPLv3, but it wouldn't do the job, because GPLv2 would need a similar "
 "clause."
 msgstr ""
-"Quan diem que la GPLv2 i la GPLv3 són incompatibles, volem dir que no hi ha 
una manera legal de combinar, en un mateix programa, codi sota la GPLv2 amb 
codi sota la GPLv3. Com que les dues són llicències amb copyleft, cadascuna 
diu: &ldquo;Si s'inclou codi sota aquesta llicència en un programa més ampli, 
aquest programa més ampli també ha d'estar sota aquesta llicència.&rdquo; No 
hi cap manera de fer-les compatibles. Podríem afegir a la GPLv3 una clàusula 
de compatibilitat amb la GPLv2, però no serviria de res, ja que la GPLv2 
necessitaria una clàusula similar."
+"Quan diem que la GPLv2 i la GPLv3 són incompatibles, volem dir que no hi ha "
+"una manera legal de combinar, en un mateix programa, codi sota la GPLv2 amb "
+"codi sota la GPLv3. Com que les dues són llicències amb copyleft, cadascuna 
"
+"diu: &ldquo;Si s'inclou codi sota aquesta llicència en un programa més "
+"ampli, aquest programa més ampli també ha d'estar sota aquesta llicència."
+"&rdquo; No hi cap manera de fer-les compatibles. Podríem afegir a la GPLv3 "
+"una clàusula de compatibilitat amb la GPLv2, però no serviria de res, ja 
que "
+"la GPLv2 necessitaria una clàusula similar."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -66,13 +83,24 @@
 "running TeX and Apache in the same system with Linux, Bash and GCC. This is "
 "because they are all separate programs. Likewise, if Bash and GCC move to "
 "GPLv3, while Linux remains under GPLv2, there is no conflict."
-msgstr "Afortunadament, la incompatibilitat de les llicències només ens ha 
de preocupar quan vulguem lligar, barrejar o combinar el codi de dos programes 
diferents en un sol programa. No hi ha cap problema en tenir junts en un mateix 
sistema operatiu programes sota la GPLv3 y la GPLv2. Per exemple, la llicència 
de TeX i la llicència d'Apache són incompatibles amb la GPLv2, però això no 
ens impedeix tenir TeX i Apache en el mateix sistema amb Linux, Bash i GCC, ja 
que són programes independents. Si Bash i GCC migren cap a la GPLv3 i Linux es 
queda sota la GPLv2, no hi haurà cap conflicte per la mateixa raó."
+msgstr ""
+"Afortunadament, la incompatibilitat de les llicències només ens ha de "
+"preocupar quan vulguem lligar, barrejar o combinar el codi de dos programes "
+"diferents en un sol programa. No hi ha cap problema en tenir junts en un "
+"mateix sistema operatiu programes sota la GPLv3 y la GPLv2. Per exemple, la "
+"llicència de TeX i la llicència d'Apache són incompatibles amb la GPLv2, "
+"però això no ens impedeix tenir TeX i Apache en el mateix sistema amb 
Linux, "
+"Bash i GCC, ja que són programes independents. Si Bash i GCC migren cap a la 
"
+"GPLv3 i Linux es queda sota la GPLv2, no hi haurà cap conflicte per la "
+"mateixa raó."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Keeping a program under GPLv2 won't create problems. The reason to migrate "
 "is because of the existing problems which GPLv3 will address."
-msgstr "Mantenir un programa sota la GPLv2 no crearà problemes. La raó per 
migrar és el conjunt de problemes que la GPLv3 resoldrà."
+msgstr ""
+"Mantenir un programa sota la GPLv2 no crearà problemes. La raó per migrar 
és "
+"el conjunt de problemes que la GPLv3 resoldrà."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -84,7 +112,16 @@
 "manufacturers of these computers take advantage of the freedom that free "
 "software provides, but they don't let you do likewise."
 msgstr ""
-"Un dels principals perills que la GPLv3 permetrà evitar és la tivoització. 
[N. del T.: les pràctiques poc ètiques de l'empresa TiVo van portar Stallman 
a crear aquest terme.] La tivoització ha comportat l'aparició de dispositius 
(anomenats &ldquo;appliances&rdquo;) que contenen programari sota la GPL que no 
es pot canviar, perquè el dispositiu s'apaga si detecta que el programa s'ha 
modificat. La raó de fons d'una tivoització és que el programa té unes 
funcionalitats que el fabricant pensa que no agradaran a molta gent. Els 
fabricants d'aquests dispositius es beneficien de la llibertat que proporciona 
el programari lliure, però no deixen que vosaltres us en beneficieu."
+"Un dels principals perills que la GPLv3 permetrà evitar és la tivoització. 
"
+"[N. del T.: les pràctiques poc ètiques de l'empresa TiVo van portar 
Stallman "
+"a crear aquest terme.] La tivoització ha comportat l'aparició de 
dispositius "
+"(anomenats &ldquo;appliances&rdquo;) que contenen programari sota la GPL que "
+"no es pot canviar, perquè el dispositiu s'apaga si detecta que el programa "
+"s'ha modificat. La raó de fons d'una tivoització és que el programa té 
unes "
+"funcionalitats que el fabricant pensa que no agradaran a molta gent. Els "
+"fabricants d'aquests dispositius es beneficien de la llibertat que "
+"proporciona el programari lliure, però no deixen que vosaltres us en "
+"beneficieu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -95,7 +132,13 @@
 "isn't freedom. Freedom means <em>you</em> control what your software does, "
 "not merely that you can beg or threaten someone else who decides for you."
 msgstr ""
-"Alguns argumenten que la competència entre dispositius en un mercat lliure 
serà suficient per mantenir a ratlla aquestes funcionalitats repugnants. 
Potser la competència eviti funcionalitats inútils i arbitràries com ara 
&ldquo;S'ha d'apagar entre la una i les cinc de la tarda, cada dimarts&rdquo;, 
però, així i tot, la seva elecció no és la llibertat. La llibertat 
significa poder controlar el que fa el programari, i no merament poder suplicar 
o amenaçar als que el controlen."
+"Alguns argumenten que la competència entre dispositius en un mercat lliure "
+"serà suficient per mantenir a ratlla aquestes funcionalitats repugnants. "
+"Potser la competència eviti funcionalitats inútils i arbitràries com ara "
+"&ldquo;S'ha d'apagar entre la una i les cinc de la tarda, cada "
+"dimarts&rdquo;, però, així i tot, la seva elecció no és la llibertat. La "
+"llibertat significa poder controlar el que fa el programari, i no merament "
+"poder suplicar o amenaçar als que el controlen."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -106,11 +149,22 @@
 "other countries, to distribute DVD players unless they restrict the user "
 "according to the official rules of the DVD conspiracy (its web site is <a "
 "href=\"http://www.dvdcca.org/\";>http://www.dvdcca.org/</a>, but the rules do "
-"not seem to be published there). The public can't reject DRM by buying "
-"non-DRM players, because none are available. No matter how many products "
-"you can choose from, they all have equivalent digital handcuffs."
+"not seem to be published there). The public can't reject DRM by buying non-"
+"DRM players, because none are available. No matter how many products you "
+"can choose from, they all have equivalent digital handcuffs."
 msgstr ""
-"En l'àmbit crucial de la gestió de restriccions digitals (Digital 
Restrictions Management o DRM; funcionalitats perverses dissenyades per 
restringir l'ús de les dades de l'ordinador) la competitivitat no ajuda, 
perquè tota competència veritablement rellevant està prohibida. D'acord amb 
la Digital Millenium Copyright Act i altres lleis similars, és il·legal, als 
Estats Units i a molts altres països, distribuir lectors de DVD que no limitin 
a l'usuari seguint les regles oficials de la conspiració DVD (el seu web és 
<a href=\"http://www.dvdcca.org/\";>http://www.dvdcca.org/</a>, però no sembla 
que s'hi hagin publicat les regles). El públic no pot rebutjar la gestió de 
restriccions digitals comprant lectors de DVD sense restriccions, perquè no 
n'hi ha. Poc importa entre quants productes pot escollir: tots porten les 
mateixes cadenes digitals."
+"En l'àmbit crucial de la gestió de restriccions digitals (Digital "
+"Restrictions Management o DRM; funcionalitats perverses dissenyades per "
+"restringir l'ús de les dades de l'ordinador) la competitivitat no ajuda, "
+"perquè tota competència veritablement rellevant està prohibida. D'acord 
amb "
+"la Digital Millenium Copyright Act i altres lleis similars, és il·legal, 
als "
+"Estats Units i a molts altres països, distribuir lectors de DVD que no "
+"limitin a l'usuari seguint les regles oficials de la conspiració DVD (el seu 
"
+"web és <a href=\"http://www.dvdcca.org/\";>http://www.dvdcca.org/</a>, però "
+"no sembla que s'hi hagin publicat les regles). El públic no pot rebutjar la "
+"gestió de restriccions digitals comprant lectors de DVD sense restriccions, "
+"perquè no n'hi ha. Poc importa entre quants productes pot escollir: tots "
+"porten les mateixes cadenes digitals."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -120,23 +174,39 @@
 "sure that you are just as free to remove nasty features as the distributor "
 "of your copy was to add them. Tivoization is the way they deny you that "
 "freedom; to protect your freedom, GPLv3 forbids tivoization."
-msgstr "La GPLv3 garanteix que sou lliures de treure aquestes cadenes. No 
prohibeix els DRM o altres funcions. No posa cap límit a l'addició o a la 
retirada d'una funcionalitat essencial d'un programa. En lloc d'això, 
garanteix que sou tan lliures de treure funcionalitats perverses d'un programa 
com el distribuïdor va ser-ho d'afegir-ne. La tivoització és la seva manera 
de negar-nos aquesta llibertat; per protegir la nostra llibertat, la GPLv3 
prohibeix la tivoització."
+msgstr ""
+"La GPLv3 garanteix que sou lliures de treure aquestes cadenes. No prohibeix "
+"els DRM o altres funcions. No posa cap límit a l'addició o a la retirada "
+"d'una funcionalitat essencial d'un programa. En lloc d'això, garanteix que "
+"sou tan lliures de treure funcionalitats perverses d'un programa com el "
+"distribuïdor va ser-ho d'afegir-ne. La tivoització és la seva manera de "
+"negar-nos aquesta llibertat; per protegir la nostra llibertat, la GPLv3 "
+"prohibeix la tivoització."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The ban on tivoization applies to any product whose use by consumers, even "
 "occasionally, is to be expected. GPLv3 tolerates tivoization only for "
 "products that are almost exclusively meant for businesses and organizations."
-msgstr "La prohibició de tivoitzar s'aplica a tot producte del que s'espera 
que els consumidors en facin ús, ni que sigui ocasionalment. La GPLv3 només 
tolera la tivoització en productes destinats gairebé exclusivament a negocis 
i organitzacions."
+msgstr ""
+"La prohibició de tivoitzar s'aplica a tot producte del que s'espera que els "
+"consumidors en facin ús, ni que sigui ocasionalment. La GPLv3 només tolera "
+"la tivoització en productes destinats gairebé exclusivament a negocis i "
+"organitzacions."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Another threat that GPLv3 resists is that of patent deals like the "
-"Novell-Microsoft deal. Microsoft wants to use its thousands of patents to "
-"make GNU/Linux users pay Microsoft for the privilege, and made this deal to "
-"try to get that. The deal offers Novell's customers rather limited "
-"protection from Microsoft patents."
-msgstr "Una altra amenaça a què fa front la GPLv3 és la dels acords sobre 
patents com ara el pacte entre Novell i Microsoft. Microsoft vol utilitzar els 
seus milers de patents per fer que els usuaris de GNU/Linux paguin a Microsoft, 
i va fer aquest pacte per intentar aconseguir-ho. L'acord ofereix als clients 
de Novell una protecció molt limitada respecte a les patents de Microsoft."
+"Another threat that GPLv3 resists is that of patent deals like the Novell-"
+"Microsoft deal. Microsoft wants to use its thousands of patents to make GNU/"
+"Linux users pay Microsoft for the privilege, and made this deal to try to "
+"get that. The deal offers Novell's customers rather limited protection from "
+"Microsoft patents."
+msgstr ""
+"Una altra amenaça a què fa front la GPLv3 és la dels acords sobre patents "
+"com ara el pacte entre Novell i Microsoft. Microsoft vol utilitzar els seus "
+"milers de patents per fer que els usuaris de GNU/Linux paguin a Microsoft, i "
+"va fer aquest pacte per intentar aconseguir-ho. L'acord ofereix als clients "
+"de Novell una protecció molt limitada respecte a les patents de Microsoft."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -144,7 +214,11 @@
 "designed to turn them against Microsoft, extending that limited patent "
 "protection to the whole community. In order to take advantage of this, "
 "programs need to use GPLv3."
-msgstr "Microsoft va cometre alguns errors en el pacte amb Novell, i la GPLv3 
està pensada per aprofitar-los contra Microsoft, estenent aquesta protecció 
limitada a tota la comunitat. Per treure profit d'això, els programes han 
d'utilitzar la GPLv3."
+msgstr ""
+"Microsoft va cometre alguns errors en el pacte amb Novell, i la GPLv3 està "
+"pensada per aprofitar-los contra Microsoft, estenent aquesta protecció "
+"limitada a tota la comunitat. Per treure profit d'això, els programes han "
+"d'utilitzar la GPLv3."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -154,7 +228,11 @@
 "Microsoft's future attempts to make redistributors collect Microsoft "
 "royalties from the program's users."
 msgstr ""
-"Els advocats de Microsoft no són estúpids, i poden evitar aquests errors la 
propera vegada. Per això, la GPLv3 diu no hi haurà &ldquo;propera 
vegada&rdquo;. Publicar un programa sota la GPLv3 el protegeix de les futures 
temptatives de Microsoft de fer que els distribuïdors cobrin als usuaris 
royalties per a Microsoft."
+"Els advocats de Microsoft no són estúpids, i poden evitar aquests errors la 
"
+"propera vegada. Per això, la GPLv3 diu no hi haurà &ldquo;propera "
+"vegada&rdquo;. Publicar un programa sota la GPLv3 el protegeix de les "
+"futures temptatives de Microsoft de fer que els distribuïdors cobrin als "
+"usuaris royalties per a Microsoft."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -163,7 +241,12 @@
 "implicit patent license to make sure that the company which provided them a "
 "copy won't sue them, or the people they redistribute copies to, for patent "
 "infringement."
-msgstr "La GPLv3 també proporciona a l'usuari protecció explícita sobre 
patents en front dels creadors i els distribuïdors de programes. Amb la GPLv2, 
els usuaris confiaven en una llicència de patent implícita per assegurar-se 
que la companyia que els havia proporcionat la còpia no els demandaria per 
infracció de patent, ni a ells ni a les persones a qui donessin còpies."
+msgstr ""
+"La GPLv3 també proporciona a l'usuari protecció explícita sobre patents en 
"
+"front dels creadors i els distribuïdors de programes. Amb la GPLv2, els "
+"usuaris confiaven en una llicència de patent implícita per assegurar-se que 
"
+"la companyia que els havia proporcionat la còpia no els demandaria per "
+"infracció de patent, ni a ells ni a les persones a qui donessin còpies."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -178,7 +261,18 @@
 "Megacorporations collect thousands of patents, and use those patents to "
 "bully smaller developers. Patents already obstruct free software "
 "development."
-msgstr "La llicència de patent explícita de la GPLv3 no va tan lluny com 
hauríem desitjat. Idealment, hauríem fet renunciar a tota patent de 
programari a tothom que distribuís codi sota la GPL, igual com ens agradaria 
fer-ho amb tothom que no distribueix codi sota la GPL. Les patents de 
programari són un sistema absurd i viciós en què els desenvolupadors de 
programes corren el risc de ser demandats per companyies o grans corporacions 
de què mai no havien sentit parlar. Els programes grans combinen habitualment 
milers d'idees, de manera que no és cap sorpresa que apliquin idees cobertes 
per centenars de patentes. Les grans corporacions posseeixen milers de patents, 
i les utilitzen per intimidar als petits desenvolupadors. Les patents ja estan 
obstaculitzant el desenvolupament de programari lliure."
+msgstr ""
+"La llicència de patent explícita de la GPLv3 no va tan lluny com hauríem "
+"desitjat. Idealment, hauríem fet renunciar a tota patent de programari a "
+"tothom que distribuís codi sota la GPL, igual com ens agradaria fer-ho amb "
+"tothom que no distribueix codi sota la GPL. Les patents de programari són un 
"
+"sistema absurd i viciós en què els desenvolupadors de programes corren el "
+"risc de ser demandats per companyies o grans corporacions de què mai no "
+"havien sentit parlar. Els programes grans combinen habitualment milers "
+"d'idees, de manera que no és cap sorpresa que apliquin idees cobertes per "
+"centenars de patentes. Les grans corporacions posseeixen milers de patents, "
+"i les utilitzen per intimidar als petits desenvolupadors. Les patents ja "
+"estan obstaculitzant el desenvolupament de programari lliure."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -189,7 +283,15 @@
 "prevent that. Only court decisions or changes in patent law can make "
 "software development safe from patents. If we tried to do this with GPLv3, "
 "it would fail."
-msgstr "L'única manera de fer segur el desenvolupament de programari és 
abolir les patents de programari, i aspirem a aconseguir-ho algun dia. Però no 
podem fer-ho mitjançant una llicència de programari. Qualsevol programa, 
lliure o no, pot ser víctima d'una patent de programari en mans d'un tercer 
que no hi té res a veure, i la llicència del programa no ho pot impedir. 
Només sentències judicials o canvis en les lleis sobre patents poden protegir 
el desenvolupament de programari. Si haguéssim intentat fer-ho amb la GPLv3, 
hauríem fracassat."
+msgstr ""
+"L'única manera de fer segur el desenvolupament de programari és abolir les "
+"patents de programari, i aspirem a aconseguir-ho algun dia. Però no podem "
+"fer-ho mitjançant una llicència de programari. Qualsevol programa, lliure o 
"
+"no, pot ser víctima d'una patent de programari en mans d'un tercer que no hi 
"
+"té res a veure, i la llicència del programa no ho pot impedir. Només "
+"sentències judicials o canvis en les lleis sobre patents poden protegir el "
+"desenvolupament de programari. Si haguéssim intentat fer-ho amb la GPLv3, "
+"hauríem fracassat."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -200,14 +302,24 @@
 "cannot turn around and use their patents to tell some users &ldquo;That "
 "doesn't include you.&rdquo; It also stops them from colluding with other "
 "patent holders to do this."
-msgstr "Per aquesta raó, la GPLv3 intenta limitar i canalitzar el perill. En 
particular, hem intentat salvar el programari lliure d'un destí pitjor que la 
mort: esdevenir propietari per culpa de les patents. La llicència explícita 
de patent de la GPLv3 estableix que les companyies que utilitzen la GPL per 
donar als usuaris les quatre llibertats no poden tirar-se enrere i utilitzar 
les seves patents per dir a alguns usuaris que no les tenen. També els 
impedeix aliar-se amb altres titulars de patents per fer-ho."
+msgstr ""
+"Per aquesta raó, la GPLv3 intenta limitar i canalitzar el perill. En "
+"particular, hem intentat salvar el programari lliure d'un destí pitjor que "
+"la mort: esdevenir propietari per culpa de les patents. La llicència "
+"explícita de patent de la GPLv3 estableix que les companyies que utilitzen "
+"la GPL per donar als usuaris les quatre llibertats no poden tirar-se enrere "
+"i utilitzar les seves patents per dir a alguns usuaris que no les tenen. "
+"També els impedeix aliar-se amb altres titulars de patents per fer-ho."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Further advantages of GPLv3 include better internationalization, gentler "
 "termination, support for BitTorrent, and compatibility with the Apache "
 "license. All in all, plenty of reason to upgrade."
-msgstr "Altres avantatges de la GPLv3 són una millor internacionalització, 
una rescissió més suau, suport per BitTorrent i compatibilitat amb la 
llicència d'Apache. En resum, raons de sobres per actualitzar la llicència."
+msgstr ""
+"Altres avantatges de la GPLv3 són una millor internacionalització, una "
+"rescissió més suau, suport per BitTorrent i compatibilitat amb la 
llicència "
+"d'Apache. En resum, raons de sobres per actualitzar la llicència."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -215,7 +327,11 @@
 "users' freedom develop, we will have to develop GPL version 4. It is "
 "important to make sure that programs will have no trouble upgrading to GPLv4 "
 "when the time comes."
-msgstr "Un cop publicada la GPLv3, és improbable que no hi hagi més canvis. 
Si sorgeixen noves amenaces a la llibertat dels usuaris, haurem de desenvolupar 
la versió 4 de la GPL. És important assegurar-se que els programes no tindran 
problemes per migrar a la GPLv4 quan arribi el moment."
+msgstr ""
+"Un cop publicada la GPLv3, és improbable que no hi hagi més canvis. Si "
+"sorgeixen noves amenaces a la llibertat dels usuaris, haurem de desenvolupar "
+"la versió 4 de la GPL. És important assegurar-se que els programes no "
+"tindran problemes per migrar a la GPLv4 quan arribi el moment."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -226,28 +342,43 @@
 "copyright holder, who will be in a position to upgrade the license version. "
 "One way or another, programs should provide this flexibility for the future."
 msgstr ""
-"Una manera de fer-ho és publicar els programes sota la &ldquo;versió 3 de 
la GPL o qualsevol versió posterior&rdquo;. Una altra és que tots els 
col·laboradors d'un programa nomenin un apoderat que pugui prendre decisions 
sobre la migració cap a futures versions de la GPL. La tercera via és que 
tots els col·laboradors escullin a un titular del copyright i li cedeixin els 
dret d'autor; el titular estaria capacitat per actualitzar la llicència. D'una 
manera o d'una altra, els programes haurien d'oferir aquesta flexibilitat en el 
futur."
+"Una manera de fer-ho és publicar els programes sota la &ldquo;versió 3 de 
la "
+"GPL o qualsevol versió posterior&rdquo;. Una altra és que tots els "
+"col·laboradors d'un programa nomenin un apoderat que pugui prendre decisions 
"
+"sobre la migració cap a futures versions de la GPL. La tercera via és que "
+"tots els col·laboradors escullin a un titular del copyright i li cedeixin "
+"els dret d'autor; el titular estaria capacitat per actualitzar la llicència. 
"
+"D'una manera o d'una altra, els programes haurien d'oferir aquesta "
+"flexibilitat en el futur."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres "
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu el <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -255,19 +386,22 @@
 "distribution of this entire article are permitted worldwide without royalty "
 "in any medium provided this notice is preserved."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i 
distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament 
de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+"Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i "
+"distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament 
"
+"de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 20 
d'octubre de 2008."
+msgstr ""
+"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 20 d'octubre de "
+"2008."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]