www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/philosophy.bg.po po/home.bg.p...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/po/philosophy.bg.po po/home.bg.p...
Date: Fri, 17 Oct 2008 13:36:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/17 13:36:52

Modified files:
    philosophy/po : philosophy.bg.po 
    po       : home.bg.po 
    server/po   : takeaction.bg.po 

Log message:
    Routine updates.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.bg.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.bg.po?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.bg.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: philosophy/po/philosophy.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.bg.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- philosophy/po/philosophy.bg.po   15 Oct 2008 20:29:06 -0000   1.23
+++ philosophy/po/philosophy.bg.po   17 Oct 2008 13:36:08 -0000   1.24
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: philosophy.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-15 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-02 13:37+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-17 16:32+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -496,7 +496,6 @@
 "за делото на Върховния съд „Елдред срещу 
Ашкрофт“</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">Science must &ldquo;push "
 "copyright aside&rdquo;</a>, another work of <a href=\"http://www.stallman.org";
@@ -512,7 +511,10 @@
 "stallman.org\">Ричард Столман</a>, което се появи в 
<a href=\"http://www.";
 
"nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html\">Уеб-дебати
 за "
 "природата</a> през 2001 г., обяснява как 
авторското право възпрепятства "
-"напредъка в научните изследвания."
+"напредъка в научните изследвания. Може да 
се заинтересувате от <a href="
+"\"http://www.publiclibraryofscience.org\";>Публичната 
библиотека за наука</"
+"a>, която е посветена на правенето на 
научните изследвания свободно достъпни "
+"за всички в Интернет."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -534,7 +536,6 @@
 "години."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Freedom-Or Copyright?</a>, "
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (an <a href=\"/"
@@ -542,7 +543,9 @@
 "remains online as well)."
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Свобода или 
авторско право?"
-"</a> от <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Ричард 
Столман</a>"
+"</a> от <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Ричард 
Столман</a> (има и <a "
+"href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">по-стара 
версия</a> на "
+"това есе)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -822,7 +825,7 @@
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Cultural and Social Issues"
-msgstr ""
+msgstr "Културни и обществени проблеми"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1157,43 +1160,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Други преводи на тази страница"
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "GIFs"
-#~ msgstr "Изображения във формат GIF"
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "Motivation"
-#~ msgstr "Мотивация"
-
-# type: Content of: <ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "You may also be interested in <a href=\"http://www.publiclibraryofscience.";
-#~ "org\">The Public Library of Science</a>, which is dedicated to making "
-#~ "scientific research freely available to all on the Internet."
-#~ msgstr ""
-#~ "Може да се заинтересувате от <a 
href=\"http://www.publiclibraryofscience.";
-#~ "org\">Публичната библиотека за наука</a>, 
която е посветена на правенето "
-#~ "на научните изследвания свободно 
достъпни за всички в Интернет."
-
-# type: Content of: <ul><li><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "A <a href=\"http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/";
-#~ "journal/v425/n6960/full/425752b_fs.html\"> related article</a> describes "
-#~ "how the principal scientific organizations of Germany have issued a joint "
-#~ "declaration in support of the provision of free scientific information "
-#~ "over the Internet."
-#~ msgstr ""
-#~ "Една <a 
href=\"http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/";
-#~ "journal/v425/n6960/full/425752b_fs.html\">свързана с темата 
статия</a> "
-#~ "описва как основните научни организации 
в Германия са издали съвместна "
-#~ "декларация в поддръжка на осигуряването 
на свободна научна информация "
-#~ "чрез Интернет."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">Freedom-Or "
-#~ "Copyright?</a>, an older version of the essay."
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">Свобода 
или "
-#~ "авторско право?</a>, по-стара версия на 
есето."

Index: po/home.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.bg.po,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- po/home.bg.po    16 Oct 2008 08:28:20 -0000   1.29
+++ po/home.bg.po    17 Oct 2008 13:36:46 -0000   1.30
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-16 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-02 13:35+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-17 16:24+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -87,12 +87,18 @@
 "Don't vote Conservative</a> &mdash; danger over &ldquo;<a href=\"http://www.";
 "gnu.org/philosophy/not-ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.michaelgeist.ca/content/view/3439/125/\";>Канадци! 
Не "
+"гласувайте за Консервативната партия</a> — 
опасност от <a href=\"/philosophy/"
+"not-ipr.html\">интелектуална собственост</a>“"
 
 # type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
 "Travelling from China to the USA in the next two weeks? Can you help bring "
 "some batteries? <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 msgstr ""
+"Ще пътувате ли от Китай до САЩ през 
следващите две седмици? Може ли да ни "
+"помогнете, като донесете няколко батерии? 
<a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What is GNU?"
@@ -362,6 +368,25 @@
 "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh\";> free "
 "software drivers for mesh routers</a>."
 msgstr ""
+"<strong>Проекти с висок приоритет:</strong> <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority.html\">Допринесете</a> за следните 
проекти за свободен "
+"софтуер, на които отдаваме особено 
значение: <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority.html#gnash\"> Gnash (програма за 
възпроизвеждане на "
+"Flash на GNU)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+"html#coreboot\"> Coreboot (кампания за свободен BIOS)</a>, 
<br /><a href="
+"\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement\";> 
свободен "
+"заместител на „Скайп“</a>, <br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+"priority.html#videoediting\"> редактиране на видео</a>, <br 
/><a href="
+"\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment\";> свободен 
"
+"заместител на Google Earth</a>, <br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+"priority.html#gnewsense\"> gNewSense (напълно свободната 
ситема GNU/Линукс)</"
+"a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave\";> "
+"GNU Octave (свободен заместител на Matlab)</a>, <br /><a 
href=\"http://www.";
+"fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement\"> свободен 
заместител на "
+"библиотеките OpenDWG</a>, <br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+"priority.html#reversegdb\"> реверсивно откриване на 
грешки в GDB</a>, <br /"
+"><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh\";> 
свободни "
+"драйвери за машрутизатори на мрежи тип 
„mesh“</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid ""
@@ -435,7 +460,6 @@
 "\">xmorph</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development and "
@@ -443,12 +467,10 @@
 "libcdio</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
-"html#libcdio\">Моля, допринесете</a> за 
разработката на софтуер за запис на "
-"CD/DVD <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
-"libcdio</a>."
+"html#libcdio\">Допринесете</a> за разработката на 
софтуер за запис на CD/DVD "
+"<a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
@@ -456,12 +478,11 @@
 "application development."
 msgstr ""
 "<strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
-"html#gnustep\">Моля, допринесете</a> като 
потребител и разработчик за <a "
-"href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, свободна 
обектно-ориентирана "
+"html#gnustep\">Допринесете</a> като потребител и 
разработчик за <a href="
+"\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, свободна 
обектно-ориентирана "
 "инфраструктура за разработка на 
приложения."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
 "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
@@ -580,31 +601,3 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Други 
преводи</a> на "
 "тази страница"
-
-# type: Content of: <div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/tell-bush-to-veto-proip\";>Last "
-#~ "Chance: Tell Bush to veto the RIAA/MPAA Enforcement Bill</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/tell-bush-to-veto-proip";
-#~ "\">Последна възможност: Кажете на Буш да 
наложи вето над проектозакона за "
-#~ "прилагане на RIAA/MPAA</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
-#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
-#~ "we are emphasizing: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";
-#~ "\">Free BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a> "
-#~ "(GNU Flash Player), <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org and free "
-#~ "Internet protocols</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/";
-#~ "reversible.html\">reversible debugging for GDB</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Приоритетни проекти:</strong> <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
-#~ "campaigns/priority.html\">Допринесете</a> за тези 
проекти, на които "
-#~ "придаваме особено значение: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-";
-#~ "bios.html\">Свободен BIOS</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/gnash";
-#~ "\">Gnash</a> (програма на GNU за 
възпроизвеждане на Flash), <a href="
-#~ "\"http://xiph.org/\";>Xiph.org и свободни Интернет 
протоколи</a>, <a href="
-#~ "\"http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html\";>реверсивно 
откриване "
-#~ "на грешки за GDB</a>."

Index: server/po/takeaction.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.bg.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/po/takeaction.bg.po 5 Oct 2008 20:28:50 -0000    1.12
+++ server/po/takeaction.bg.po 17 Oct 2008 13:36:49 -0000   1.13
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-05 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-25 17:43+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-17 16:34+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,15 +32,13 @@
 "лицензите</strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please <a href=\"http://gplv3.fsf.org\";>read and leave comments</a> on the "
 "current drafts of the GNU Free Documentation License, and the GNU Simple "
 "Free Documentation License."
 msgstr ""
 "Моля <a href=\"http://gplv3.fsf.org\";>прочетете и 
оставете коментари</a> по "
-"новите чернови на Общия публичен лиценз 
на GNU „Аферо“ (Affero GNU General "
-"Public License), Лиценза за свободна 
документация на GNU (GNU Free "
+"текущите чернови на Лиценза за свободна 
документация на GNU (GNU Free "
 "Documentation License) и Опростения лиценз за 
свободна документация на GNU "
 "(GNU Simple Free Documentation License)."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]