www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po fdl-howto-opt.ca.po fdl-howto.c...


From: Yavor Doganov
Subject: www/licenses/po fdl-howto-opt.ca.po fdl-howto.c...
Date: Sat, 11 Oct 2008 07:21:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/11 07:21:56

Modified files:
    licenses/po  : fdl-howto-opt.ca.po fdl-howto.ca.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/fdl-howto-opt.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/fdl-howto.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: fdl-howto-opt.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/fdl-howto-opt.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- fdl-howto-opt.ca.po 10 Oct 2008 18:23:56 -0000   1.1
+++ fdl-howto-opt.ca.po 11 Oct 2008 07:21:49 -0000   1.2
@@ -7,20 +7,20 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fdl-howto-opt.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-10 20:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-11 10:21+0300\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "How to Use the Optional Features of the GFDL - GNU Project - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la GFDL - Projecte GNU - Free 
Software "
-"Foundation (FSF)"
+"Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la GFDL - Projecte GNU - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "How to Use the Optional Features of the GFDL"
@@ -33,20 +33,25 @@
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU FDL</a> (GNU Free Documentation "
-"License) includes two optional features, <a "
-"href=\"#SEC1\"><strong>invariant sections</strong></a> and <a "
-"href=\"#SEC2\"><strong>cover texts</strong></a>, which you can use if you "
-"wish. The manual's license notice should say whether you are using these "
-"features."
+"License) includes two optional features, <a href=\"#SEC1"
+"\"><strong>invariant sections</strong></a> and <a href=\"#SEC2"
+"\"><strong>cover texts</strong></a>, which you can use if you wish. The "
+"manual's license notice should say whether you are using these features."
 msgstr ""
-"La <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU FDL</a> (Llicència de Documentació 
Lliure de GNU) inclou dos mecanismes opcionals, <a href=\"#SEC1\"><strong>les 
seccions inalterables</strong></a> i <a "
-"href=\"#SEC2\"><strong>els textos de portada</strong></a>, que podeu 
utilitzar si voleu. La nota de la llicència ha d'indicar si esteu utilitzant o 
no aquestes opcions."
+"La <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU FDL</a> (Llicència de Documentació "
+"Lliure de GNU) inclou dos mecanismes opcionals, <a href=\"#SEC1"
+"\"><strong>les seccions inalterables</strong></a> i <a href=\"#SEC2"
+"\"><strong>els textos de portada</strong></a>, que podeu utilitzar si voleu. "
+"La nota de la llicència ha d'indicar si esteu utilitzant o no aquestes "
+"opcions."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The simplest case is that you do not use these features. Then the license "
 "notice should say so, like this:"
-msgstr "El cas més senzill és quan no es volen utilitzar aquestes opcions. 
La nota de la llicència ho hauria d'indicar així:"
+msgstr ""
+"El cas més senzill és quan no es volen utilitzar aquestes opcions. La nota "
+"de la llicència ho hauria d'indicar així:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -78,7 +83,9 @@
 msgid ""
 "But if you want to use these features, here is an explanation of what they "
 "are intended for and how to use them."
-msgstr "Però si voleu utilitzar aquestes opcions, a continuació trobareu una 
explicació dels seus objectius i de com utilitzar-les."
+msgstr ""
+"Però si voleu utilitzar aquestes opcions, a continuació trobareu una "
+"explicació dels seus objectius i de com utilitzar-les."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Invariant sections"
@@ -88,7 +95,9 @@
 msgid ""
 "The idea of invariant sections is that they give you a way to express "
 "nontechnical personal opinions about the topic."
-msgstr "La idea de les seccions inalterables és poder disposar d'una manera 
d'expressar opinions personals, no tècniques, sobre el tema."
+msgstr ""
+"La idea de les seccions inalterables és poder disposar d'una manera "
+"d'expressar opinions personals, no tècniques, sobre el tema."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -105,7 +114,18 @@
 "term. To do this today using the GNU FDL, we would write the license notice "
 "like this:"
 msgstr ""
-"L'exemple clàssic d'una secció no tècnica inalterable en un manual lliure 
és el <a href=\"/gnu/manifesto.ca.html\">manifest GNU</a>, que està inclòs 
al manual de GNU Emacs. El manifest GNU no diu res sobre com editar amb Emacs, 
sinó que explica la raó per la qual vaig escriure GNU Emacs: com a part 
essencial del sistema operatiu GNU, que donaria als usuaris d'ordinadors la 
llibertat de cooperar en una comunitat. Com que el manifest GNU presenta els 
principis del projecte GNU i no pas les característiques de GNU Emacs, vam 
decidir que altres persones no el poguessin treure o modificar quan 
redistribuïssin el manual d'Emacs, i vam incloure aquesta requisit a la 
llicència. De fet, vam convertir el manifest GNU una secció inalterable, 
sense utilitzar, tanmateix, aquesta paraula. Si haguéssim de fer-ho avui 
utilitzant la GNU FDL, escriuríem la nota de la llicència així:"
+"L'exemple clàssic d'una secció no tècnica inalterable en un manual lliure 
és "
+"el <a href=\"/gnu/manifesto.ca.html\">manifest GNU</a>, que està inclòs al "
+"manual de GNU Emacs. El manifest GNU no diu res sobre com editar amb Emacs, "
+"sinó que explica la raó per la qual vaig escriure GNU Emacs: com a part "
+"essencial del sistema operatiu GNU, que donaria als usuaris d'ordinadors la "
+"llibertat de cooperar en una comunitat. Com que el manifest GNU presenta els "
+"principis del projecte GNU i no pas les característiques de GNU Emacs, vam "
+"decidir que altres persones no el poguessin treure o modificar quan "
+"redistribuïssin el manual d'Emacs, i vam incloure aquesta requisit a la "
+"llicència. De fet, vam convertir el manifest GNU una secció inalterable, "
+"sense utilitzar, tanmateix, aquesta paraula. Si haguéssim de fer-ho avui "
+"utilitzant la GNU FDL, escriuríem la nota de la llicència així:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -140,7 +160,8 @@
 "This says that the section &ldquo;GNU Manifesto&rdquo; is the only invariant "
 "section."
 msgstr ""
-"Això indica que la secció &ldquo;Manifest GNU&rdquo; és l'única secció 
inalterable."
+"Això indica que la secció &ldquo;Manifest GNU&rdquo; és l'única secció "
+"inalterable."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -150,7 +171,13 @@
 "that it would be more morally consistent if those who modify a manual can "
 "write invariant sections, just as the first authors can. The FDL permits "
 "this."
-msgstr "L'antiga llicència del manual d'Emacs no permetia a qui modificava i 
redistribuïa el manual afegir noves seccions inalterables. Però en el moment 
de redactar una versió més general del concepte per a la GNU FDL, em va 
semblar que des d'un punt de vista moral seria més coherent permetre afegir 
seccions inalterables a aquells que modifiquessin el manual, tal i com ho poden 
fer els primers autors. La llicència FDL ho permet."
+msgstr ""
+"L'antiga llicència del manual d'Emacs no permetia a qui modificava i "
+"redistribuïa el manual afegir noves seccions inalterables. Però en el 
moment "
+"de redactar una versió més general del concepte per a la GNU FDL, em va "
+"semblar que des d'un punt de vista moral seria més coherent permetre afegir "
+"seccions inalterables a aquells que modifiquessin el manual, tal i com ho "
+"poden fer els primers autors. La llicència FDL ho permet."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -162,7 +189,16 @@
 "subtopics, this added documentation must not be invariant; the documentation "
 "itself must be modifiable by others. The FDL's conditions on adding "
 "invariant sections provide this safeguard."
-msgstr "Però aquesta possibilitat requereix una protecció per tal de 
prevenir abusos que posin en perill la naturalesa lliure del manual. Una 
persona B que modifica un manual escrit per una persona A no hauria de poder 
convertir en inalterable la documentació redactada per A, perquè això 
negaria el permís per modificar-la a una persona C. Igualment, si aquesta 
persona B afegeix documentació sobre temes addicionals, aquesta documentació 
afegida no pot ser inalterable; altres persones han de poder-la modificar. Les 
condicions de la llicència FDL sobre l'addició de seccions inalterables 
proporcionen aquesta protecció."
+msgstr ""
+"Però aquesta possibilitat requereix una protecció per tal de prevenir 
abusos "
+"que posin en perill la naturalesa lliure del manual. Una persona B que "
+"modifica un manual escrit per una persona A no hauria de poder convertir en "
+"inalterable la documentació redactada per A, perquè això negaria el 
permís "
+"per modificar-la a una persona C. Igualment, si aquesta persona B afegeix "
+"documentació sobre temes addicionals, aquesta documentació afegida no pot "
+"ser inalterable; altres persones han de poder-la modificar. Les condicions "
+"de la llicència FDL sobre l'addició de seccions inalterables proporcionen "
+"aquesta protecció."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -174,8 +210,13 @@
 "not list these sections as invariant, because the FDL already gives the "
 "rules for these sections."
 msgstr ""
-"Un manual no necessita tenir cap secció inalterable. El cas més senzill és 
no tenir-ne cap. No cal posar la llicència GNU FDL com a secció inalterable, 
ja que la mateixa llicència estipula explícitament que no pot ser modificada. 
La llicència FDL s'ocupa a més de certes seccions, com ara les titulades "
-"&ldquo;History&rdquo;, &ldquo;Dedicatòries&rdquo; i altres. No cal indicar 
que aquestes seccions són inalterables, perquè la FDL ja estableix les regles 
per a aquestes seccions."
+"Un manual no necessita tenir cap secció inalterable. El cas més senzill és 
"
+"no tenir-ne cap. No cal posar la llicència GNU FDL com a secció 
inalterable, "
+"ja que la mateixa llicència estipula explícitament que no pot ser "
+"modificada. La llicència FDL s'ocupa a més de certes seccions, com ara les "
+"titulades &ldquo;History&rdquo;, &ldquo;Dedicatòries&rdquo; i altres. No cal 
"
+"indicar que aquestes seccions són inalterables, perquè la FDL ja estableix "
+"les regles per a aquestes seccions."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Cover texts"
@@ -189,7 +230,12 @@
 "to be printed on the front cover, and you can specify a &ldquo;back-cover "
 "text&rdquo; which has to be printed on the back cover. You can specify one "
 "of each."
-msgstr "Un text de portada és un text breu que voleu que s'imprimeixi a la 
portada del manual quan es publiqui, encara que sigui algú altre qui vagi a 
publicar-lo. Podeu especificar un «text de portada» que s'hagi d'imprimir a 
la portada i un « text de contraportada», que s'haurà d'imprimir a la 
contraportada. Es pot especificar un text diferent per cada part."
+msgstr ""
+"Un text de portada és un text breu que voleu que s'imprimeixi a la portada "
+"del manual quan es publiqui, encara que sigui algú altre qui vagi a 
publicar-"
+"lo. Podeu especificar un «text de portada» que s'hagi d'imprimir a la 
portada "
+"i un « text de contraportada», que s'haurà d'imprimir a la contraportada. 
Es "
+"pot especificar un text diferent per cada part."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -198,7 +244,12 @@
 "publisher of an edition a way to ask or encourage people to buy the copies "
 "they publish rather than those of some other reprinter. For example, we "
 "could imagine specifying this as a back-cover text:"
-msgstr "Els textos de portada són una funcionalitat nova, de manera que no 
puc citar exemples reals del seu ús. Però la seva intenció és ben simple: 
donar al primer editor una manera de demanar o incitar la gent a comprar les 
còpies que ell publica abans que les reimpressions d'un altre editor. Per 
exemple, podríem imaginar un text de contraportada com aquest:"
+msgstr ""
+"Els textos de portada són una funcionalitat nova, de manera que no puc citar 
"
+"exemples reals del seu ús. Però la seva intenció és ben simple: donar al "
+"primer editor una manera de demanar o incitar la gent a comprar les còpies "
+"que ell publica abans que les reimpressions d'un altre editor. Per exemple, "
+"podríem imaginar un text de contraportada com aquest:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -216,7 +267,11 @@
 "This might help Free Manuals Inc. succeed in the business of publishing free "
 "manuals&mdash;at least, that is the plan. To specify this back-cover text, "
 "Free Manuals Inc. would write the license notice like this:"
-msgstr "Això podria ajudar a l'Editorial Free Manuals a tenir èxit en el seu 
negoci de publicació de manuals lliures; almenys, aquesta és la idea. Per 
especificar aquest text de contraportada, l'Editorial Free Manuals hauria de 
redactar la nota de la llicència així:"
+msgstr ""
+"Això podria ajudar a l'Editorial Free Manuals a tenir èxit en el seu negoci 
"
+"de publicació de manuals lliures; almenys, aquesta és la idea. Per "
+"especificar aquest text de contraportada, l'Editorial Free Manuals hauria de "
+"redactar la nota de la llicència així:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -250,26 +305,34 @@
 "s'hi inclou una còpia d'aquesta llicència. [N. del T.: Només la versió 
original en anglès té \n"
 "plena validesa legal.]\n"
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres "
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions (o suggeriments) a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu el <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -283,19 +346,22 @@
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 10 
d'octubre de 2008."
+msgstr ""
+"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 10 d'octubre de "
+"2008."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: fdl-howto.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/fdl-howto.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- fdl-howto.ca.po   10 Oct 2008 18:23:56 -0000   1.1
+++ fdl-howto.ca.po   11 Oct 2008 07:21:49 -0000   1.2
@@ -7,34 +7,40 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fdl-howto.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-10 19:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-11 10:20+0300\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid "Tips for using the GNU FDL - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
-msgstr "Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU - 
Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"Tips for using the GNU FDL - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU - 
Projecte "
+"GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Other tips for using the GNU Free Documentation License"
-msgstr "Altres consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure 
de GNU"
+msgstr ""
+"Altres consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">How does one use the optional "
 "features of the FDL?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.ca.html\">Com utilitzar les funcionalitats 
opcionals de la FDL?</a>"
+"<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.ca.html\">Com utilitzar les funcionalitats "
+"opcionals de la FDL?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We have a <a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">separate page</a> that "
 "discusses how to use the optional features of the FDL."
 msgstr ""
-"Tenim una <a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.ca.html\">pàgina específica</a> 
que explica com utilitzar les funcionalitats opcionals de la FDL."
+"Tenim una <a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.ca.html\">pàgina específica</a> 
"
+"que explica com utilitzar les funcionalitats opcionals de la FDL."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Where must one put the license notification?"
@@ -48,9 +54,11 @@
 "keep the full notification in <code>elisp.texi</code>, and in the other "
 "files we simply write:"
 msgstr ""
-"N'hi ha prou amb posar la llicència completa al fitxer 
&ldquo;principal&rdquo; "
-"del document. Per exemple, en el cas de l'<cite>Emacs Lisp Reference "
-"Manual</cite>, tenim diversos fitxers inclosos a <code>elisp.texi</code>. 
Conservem la llicència completa a <code>elisp.texi</code> i als altres fitxers 
escrivim simplement:"
+"N'hi ha prou amb posar la llicència completa al fitxer &ldquo;"
+"principal&rdquo; del document. Per exemple, en el cas de l'<cite>Emacs Lisp "
+"Reference Manual</cite>, tenim diversos fitxers inclosos a <code>elisp.texi</"
+"code>. Conservem la llicència completa a <code>elisp.texi</code> i als "
+"altres fitxers escrivim simplement:"
 
 # type: Content of: <dl><dd><pre>
 #, no-wrap
@@ -70,15 +78,22 @@
 "@c See the file elisp.texi for copying conditions.\n"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-msgid "What do I do with scripts that are needed to render my document 
properly?"
-msgstr "Què faig amb els scripts que necessito per mostrar el meu document 
correctament?"
+msgid ""
+"What do I do with scripts that are needed to render my document properly?"
+msgstr ""
+"Què faig amb els scripts que necessito per mostrar el meu document "
+"correctament?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We recommend you release these scripts under the GNU FDL as well. Of "
 "course, if these scripts are generally useful for other tasks, it is a good "
 "idea to release them separately under the GNU GPL."
-msgstr "Recomanem que publiqueu també aquests scripts sota la Llicència de 
Documentació Lliure de GNU. Òbviament, si aquests scripts són en general 
útils per a altres tasques, és una bona idea de distribuir-los sota la 
Llicència Pública General de GNU."
+msgstr ""
+"Recomanem que publiqueu també aquests scripts sota la Llicència de "
+"Documentació Lliure de GNU. Òbviament, si aquests scripts són en general "
+"útils per a altres tasques, és una bona idea de distribuir-los sota la "
+"Llicència Pública General de GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Is it required for the document to have invariant sections?"
@@ -86,20 +101,24 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
-"No. It is perfectly acceptable for a document to have no invariant "
-"sections."
-msgstr "No. És perfectament acceptable que un document no tingui cap secció 
inalterable."
+"No. It is perfectly acceptable for a document to have no invariant sections."
+msgstr ""
+"No. És perfectament acceptable que un document no tingui cap secció "
+"inalterable."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Should I try to make sure the document has some invariant sections?"
-msgstr "Hauria d'intentar assegurar-me que el document tingui algunes seccions 
inalterables?"
+msgstr ""
+"Hauria d'intentar assegurar-me que el document tingui algunes seccions "
+"inalterables?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#: 
 msgid ""
 "Not particularly. If a section's contents ought to be invariant, make it "
 "invariant."
-msgstr "No particularment. Si el contingut d'una secció ha de ser 
inalterable, poseu-la inalterable."
+msgstr ""
+"No particularment. Si el contingut d'una secció ha de ser inalterable, 
poseu-"
+"la inalterable."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Should I try to avoid invariant sections?"
@@ -115,8 +134,9 @@
 "<em>cannot</em> be invariant. Only a secondary section can be invariant, "
 "and a technical section is not a secondary section."
 msgstr ""
-"Primer que res, cal tenir en compte que una secció que s'ocupa d'aspectes 
tècnics "
-"<em>no pot</em> ser inalterable. Només una secció secundària pot ser 
inalterable, i una secció tècnica no és una secció secundària."
+"Primer que res, cal tenir en compte que una secció que s'ocupa d'aspectes "
+"tècnics <em>no pot</em> ser inalterable. Només una secció secundària pot 
ser "
+"inalterable, i una secció tècnica no és una secció secundària."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -124,7 +144,10 @@
 "the GNU GPL, then it <em>must</em> be invariant. You can't give permission "
 "to modify it if you don't have permission to modify it."
 msgstr ""
-"Si la secció és un text que no es pot modificar, com per exemple una còpia 
de la Llicència Pública General de GNU, llavors <em>ha de ser</em> 
inalterable. No podeu donar permís per modificar quelcom si vosaltres mateixos 
no teniu permís per modificar-ho."
+"Si la secció és un text que no es pot modificar, com per exemple una còpia 
"
+"de la Llicència Pública General de GNU, llavors <em>ha de ser</em> "
+"inalterable. No podeu donar permís per modificar quelcom si vosaltres "
+"mateixos no teniu permís per modificar-ho."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -132,7 +155,9 @@
 "covers technical material if you don't have permission to allow modification "
 "of that text.)"
 msgstr ""
-"(Una conseqüència és que <em>no es poden utilitzar</em> textos 
preexistents que s'ocupen dels aspectes tècnics si no es té el permís 
d'autoritzar la modificació del text.)"
+"(Una conseqüència és que <em>no es poden utilitzar</em> textos 
preexistents "
+"que s'ocupen dels aspectes tècnics si no es té el permís d'autoritzar la "
+"modificació del text.)"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -140,28 +165,40 @@
 "to make that section invariant. For instance, when we put the GNU Manifesto "
 "in a manual, or when we include a section explaining why free documentation "
 "is important, we make that section invariant."
-msgstr "Quan una secció exposa la filosofia del programari lliure, és una 
bona idea fer-la inalterable. Per exemple, quan inserim el Manifest GNU en un 
manual, o quan incloem una secció explicant per què la documentació lliure 
és important, posem aquestes seccions com a inalterables."
+msgstr ""
+"Quan una secció exposa la filosofia del programari lliure, és una bona idea 
"
+"fer-la inalterable. Per exemple, quan inserim el Manifest GNU en un manual, "
+"o quan incloem una secció explicant per què la documentació lliure és "
+"important, posem aquestes seccions com a inalterables."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres "
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions (o suggeriments) a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu el <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2001, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -175,19 +212,22 @@
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 10 
d'octubre de 2008."
+msgstr ""
+"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 10 d'octubre de "
+"2008."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]