www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/philosophy.bg.po philosophy/p...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/po/philosophy.bg.po philosophy/p...
Date: Thu, 02 Oct 2008 10:59:31 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/02 10:59:31

Modified files:
    philosophy/po : philosophy.bg.po speeches-and-interview.bg.po 
    po       : home.bg.po 
    server/po   : banner.bg.po 

Log message:
    Routine update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.bg.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/speeches-and-interview.bg.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.bg.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/banner.bg.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21

Patches:
Index: philosophy/po/philosophy.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.bg.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/philosophy.bg.po   27 Sep 2008 20:28:54 -0000   1.20
+++ philosophy/po/philosophy.bg.po   2 Oct 2008 10:59:18 -0000    1.21
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: philosophy.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-27 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-25 17:37+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-02 13:37+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1047,10 +1047,10 @@
 "инерция</a>, от Ричард М. Столман"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/compromise.html\">Avoiding Ruinous Compromises</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/my_doom.html\">Вирусът „MyDoom“ и 
Вие</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/compromise.html\">Избягване на 
пагубни компромиси</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "GIFs"

Index: philosophy/po/speeches-and-interview.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/speeches-and-interview.bg.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/speeches-and-interview.bg.po 1 Oct 2008 20:27:42 -0000    
1.12
+++ philosophy/po/speeches-and-interview.bg.po 2 Oct 2008 10:59:18 -0000    
1.13
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: speeches-and-interview.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-01 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-13 17:46+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-02 13:51+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,7 +25,6 @@
 msgstr "Речи и интервюта (в обратен х
ронологичен ред)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://nb.inode.co.nz/articles/rmsrnz/index.html\";>Transcript of "
 "an interview</a> with Richard Stallman for Radio New Zealand, conducted by "
@@ -36,7 +35,10 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"http://nb.inode.co.nz/articles/rmsrnz/index.html\";>Препис 
на "
 "интервю</a> с Ричард Столман, проведено от 
Ким Хил за Радио Нова Зеландия на "
-"9 август 2008 г."
+"9 август 2008 г. Обхваща различни теми — 
свободен софтуер, зората на "
+"Движението за свободен софтуер, заблудата 
на термина „интелектуална "
+"собственост“, услугите на „Гугъл“ и 
законите за авторско право в Нова "
+"Зеландия."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -65,7 +67,6 @@
 "Столман на 5 юли 2007 г. в Мисасауга, Онтарио, 
Канада."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/rms-kol.html\">Transcript of a speech</a> given by <a "
 "href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a> about free software "
@@ -73,7 +74,8 @@
 "2006."
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/rms-kol.html\">Препис на реч</a>, 
изнесена от <a href="
-"\"http://www.stallman.org\";>Ричард Столман</a> в Калкута 
през август, 2006 г."
+"\"http://www.stallman.org\";>Ричард Столман</a> в Калкута 
през август, 2006 "
+"г. на тема свободен софтуер и 
правителството на Западен Бенгал."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -114,14 +116,14 @@
 "„Свободният софтуер като социално 
движение“, 1 декември 2005 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.oreillynet.com/lpt/a/6222\";>Richard Stallman "
 "interviewed</a> by Federico Biancuzzi about the importance of the GPL, for "
 "ONLamp.com, 22 September 2005"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.oreillynet.com/lpt/a/6222\";>Ричард Столман, 
"
-"интервюиран</a> от Федерико Бианкуци за 
ONLamp.com, 22 септември 2005 г."
+"интервюиран</a> от Федерико Бианкуци 
относно важността на GPL. Интервюто е "
+"проведено за ONLamp.com, 22 септември 2005 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -134,7 +136,6 @@
 "stallman.org\">Ричард Столман</a> в Питсбъргския 
университет, 7 април 2005 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>'s <a href=\"http://";
 "www.ofb.biz/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=353\"> interview</"
@@ -143,30 +144,29 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.ofb.biz/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;";
 "sid=353\">Интервю</a> на <a href=\"http://www.stallman.org\";>Р
ичард Столман</"
-"a> с Тимоти Р. Бътлър, 31 март 2005 г."
+"a> с Тимоти Р. Бътлър относно „състоянието 
на GNU/Линукс“, 31 март 2005 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">Transcript of a speech</a> on free "
 "software given by <a href=\"http://www.stallman.org\";> Richard M. Stallman</"
 "a> at National Institute of Technology, Trichy, India, 17 February 2004."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">Препис на реч</a>, 
изнесена от <a "
-"href=\"http://www.stallman.org\";>Ричард Столман</a> в 
Националния институт "
-"за технологии, Тричи, Индия, 17 февруари 2004 
г."
+"<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">Препис на реч</a> за 
свободния "
+"софтуер, изнесена от <a href=\"http://www.stallman.org\";>Р
ичард Столман</a> "
+"в Националния институт за технологии, 
Тричи, Индия, 17 февруари 2004 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>'s <a href=\"http://";
 "www.neteco.com/50117-richard-gnu-stallman-president-de-la-free-software-"
 "foundation.html\"> interview with NetEconomie.com</a> (In French) 10 "
 "December 2004"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/";
-"impression/20041208104640\">Интервю с NetEconomie.com</a> (на 
френски език) "
-"с <a href=\"http://www.stallman.org\";>Ричард Столман</a>, 10 
декември 2004 г."
+"<a href=\"http://www.neteco.com/50117-richard-gnu-stallman-president-de-la-";
+"free-software-foundation.html\">Интервю с NetEconomie.com</a> (на 
френски "
+"език) с <a href=\"http://www.stallman.org\";>Ричард 
Столман</a>, 10 декември "
+"2004 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -186,18 +186,16 @@
 "Infrastructure — FFII) в Брюксел, Белгия"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.ariel.com.au/a/rms-unsw.html\";>Synopsis of a speech</a> "
 "given by <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard M. Stallman</a> about "
 "software patents on 14 October 2004."
 msgstr ""
-"<a 
href=\"http://www.ariel.com.au/essays/rms-unsw-2004-10-14.html\";>Кратък "
-"обзор на реч</a>, изнесена от <a 
href=\"http://www.stallman.org\";>Ричард М. "
-"Столман</a> относно софтуерните патенти на 
14 октомври 2004 г."
+"<a href=\"http://www.ariel.com.au/a/rms-unsw.html\";>Кратък обзор 
на реч</a>, "
+"изнесена от <a href=\"http://www.stallman.org\";>Ричард М. 
Столман</a> "
+"относно софтуерните патенти на 14 октомври 
2004 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">Interview</a> with "
 "Richard Stallman that took place at the School of Informatics, Edinburgh "
@@ -208,7 +206,10 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">Интервю</a> с Р
ичард "
 "Столман, състояло се в Училището по 
информатика към Университета в Единбург "
-"на 27<sup>-и</sup> май 2004 г."
+"на 27<sup>-и</sup> май 2004 г. Първоначално е 
публикувано в Индимедия. "
+"Повечето от въпросите са за връзката 
между Движението за свободен софтуер и "
+"други обществени движения, както и за 
различните ценности на кампанията за "
+"„отворен код“."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -222,36 +223,34 @@
 "(страницата е на испански език)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\" >Transcript of a "
 "speech</a> about copyright law and SCO given by <a href=\"http://emoglen.law.";
 "columbia.edu/\" >Prof. Eben Moglen</a> at Harvard on 23 February, 2004."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">Препис от 
реч</a>, "
-"изнесена от <a href=\"http://emoglen.law.columbia.edu/\";>проф. 
Ебен Моглен</"
-"a> в Харвард на 23 февруари 2004 г."
+"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">Препис от 
реч</a> за "
+"авторското право и SCO, изнесена от <a 
href=\"http://emoglen.law.columbia.";
+"edu/\">проф. Ебен Моглен</a> в Харвард на 23 
февруари 2004 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">Transcript of a speech</a> about free "
 "software and sustainable development given by <a href=\"http://www.stallman.";
 "org\">Richard M. Stallman</a> at WSIS, 16 July 2003."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">Препис от реч</a>, 
изнесена от <a "
-"href=\"http://www.stallman.org\";>Ричард М. Столман</a> пред 
WSIS, 16 юли "
-"2003 г."
+"<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">Препис от реч</a> за 
свободния "
+"софтуер и надеждната разработка, изнесена 
от <a href=\"http://www.stallman.";
+"org\">Ричард М. Столман</a> пред WSIS, 16 юли 2003 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/rieti.html\">Transcript of a speech</a> about the "
 "future of free software given by <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard "
 "M. Stallman</a>, 21 April 2003."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rieti.html\">Препис от реч</a>, 
изнесена от <a href="
-"\"http://www.stallman.org\";>Ричард М. Столман</a>, 21 
април 2003 г."
+"<a href=\"/philosophy/rieti.html\">Препис от реч</a> за 
бъдещето на "
+"свободния софтуер, изнесена от <a 
href=\"http://www.stallman.org\";>Ричард М. "
+"Столман</a>, 21 април 2003 г."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -372,7 +371,6 @@
 "страница."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>'s <a href=\"/"
 "philosophy/luispo-rms-interview.html\"> interview</a> about free software "
@@ -380,7 +378,7 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">Интервю</a> с <a 
href="
 "\"http://www.stallman.org\";>Ричард Столман</a> и Луис 
Суарес-Потс през май "
-"2001 г."
+"2001 г. за свободния софтуер и бизнеса."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -473,37 +471,36 @@
 "Столман</a> е изнесъл през 1998 г. в Парижкия 
университет."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">English translation of a speech</a> "
 "about the history and philosophy of the GNU Project that Georg Greve gave in "
 "1998 at the GNU/Linux Cluster &ldquo;CLOWN&rdquo; in Germany (<a href=\"/"
 "philosophy/greve-clown.de.html\">German original</a>)."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">Английски превод на 
речта</a>, "
-"изнесена от Георг Грев през 1998 г. пред 
GNU/Линукс групата „CLOWN“ в "
-"Германия (<a 
href=\"/philosophy/greve-clown.de.html\">оригинал на немски "
-"език</a>)."
+"<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">Английски превод на 
речта</a> за "
+"историята и философията на проекта GNU, 
изнесена от Георг Грев през 1998 г. "
+"пред GNU/Линукс групата „CLOWN“ в Германия (<a 
href=\"/philosophy/greve-"
+"clown.de.html\">оригинал на немски език</a>)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE Interview</a> in July 1986 with <a "
 "href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> about the development "
 "of the GNU system."
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">Интервю пред списание 
„БАЙТ“</a> с <a "
-"href=\"http://www.stallman.org/\";>Ричард Столман</a> през 
юли 1986 г."
+"href=\"http://www.stallman.org/\";>Ричард Столман</a> през 
юли 1986 г. "
+"относно разработката на системата GNU."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A <a href=\"/philosophy/stallman-kth.html\">speech</a> that <a href=\"http://";
 "www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> gave in 1986 at the Royal Institute "
 "of Technology in Sweden about the hacker community and the early days of the "
 "free software movement."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/stallman-kth.html\">Реч</a>, изнесена от 
<a href="
+"<a href=\"/philosophy/stallman-kth.html\">Реч</a> относно х
акерската общност "
+"и ранните дни на Движението за свободен 
софтуер, изнесена от <a href="
 "\"http://www.stallman.org/\";>Ричард Столман</a> през 1986 
г. в Кралския "
 "институт за технологии в Швеция."
 

Index: po/home.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.bg.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- po/home.bg.po    30 Sep 2008 20:28:46 -0000   1.24
+++ po/home.bg.po    2 Oct 2008 10:59:24 -0000    1.25
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-30 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-25 17:30+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-02 13:35+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -52,10 +52,14 @@
 "software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
 "system developed specifically for the sake of users' freedom."
 msgstr ""
+"През септември 1983 г. Ричард Столман обяви 
план за разработката на свободна "
+"операционна система, подобна на „Юникс“, 
наречена GNU. GNU е единствената "
+"операционна система разработвана 
изключително заради свободата на "
+"потребителите."
 
 # type: Content of: <div><h1>
 msgid "Urgent action items"
-msgstr ""
+msgstr "Спешни действия"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -82,6 +86,9 @@
 "<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/tell-bush-to-veto-proip\";>Last "
 "Chance: Tell Bush to veto the RIAA/MPAA Enforcement Bill</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/tell-bush-to-veto-proip";
+"\">Последна възможност: Кажете на Буш да 
наложи вето над проектозакона за "
+"прилагане на RIAA/MPAA</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What is GNU?"
@@ -98,16 +105,14 @@
 "free-sw.bg.html\">свободен софтуер</a>: системата 
GNU."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
 "combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, now "
 "used by millions."
 msgstr ""
 "Ядрото на GNU не е завършено, така че GNU се 
използва с ядрото Линукс "
-"(Linux). Комбинацията на GNU и Линукс е 
операционната система GNU/Линукс, "
-"използвана днес от милиони потребители. 
(Понякога тази комбинация бива "
-"наричана неправилно <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.bg.html\">Линукс</a>.)"
+"(Linux). Комбинацията на GNU и Линукс е 
<b>операционната система GNU/"
+"Линукс</b>, използвана днес от милиони 
потребители."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
@@ -115,18 +120,18 @@
 "gnu.html\">Linux</a>. There are many variants or &ldquo;distributions&rdquo; "
 "of GNU/Linux."
 msgstr ""
+"Понякога тази комбинация погрешно се 
нарича <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">Линукс</a>. Съществуват много варианти на 
„дистрибуции“ на GNU/Линукс."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/links/links."
 "html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% "
 "free software; in other words, entirely freedom-respecting</span>."
 msgstr ""
-"Има много варианти или „дистрибуции“ на 
GNU/Линукс. <span class=\"highlight"
-"\">Ние препоръчваме <a 
href=\"/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions"
-"\">дистрибуции на GNU/Линукс</a>, които са 100% 
свободен софтуер, т.е. "
-"напълно зачитащи свободата ви</span>."
+"<span class=\"highlight\">Ние препоръчваме <a 
href=\"/links/links."
+"html#FreeGNULinuxDistributions\">дистрибуции на 
GNU/Линукс</a>, които са "
+"100% свободен софтуер, т.е. напълно зачитащи 
свободата ви</span>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -274,7 +279,7 @@
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><p><a><img>
 msgid "Stephen Fry"
-msgstr ""
+msgstr "Стивън Фрай"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "</a>"
@@ -312,6 +317,9 @@
 "\">Support ODF Olympiad</a> and their efforts to bring OpenDocument to "
 "schools."
 msgstr ""
+"<strong>Предприемете действие:</strong> <a 
href=\"http://www.odfolympiad.org/";
+"\">Поддържайте „Олимпиада ODF“</a> и техните 
усилия за утвърждаването на "
+"OpenDocument в училищата."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -561,57 +569,3 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Други 
преводи</a> на "
 "тази страница"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"http://www.defectivebydesign.org/";
-#~ "stop-riaa-ip-enforcement-bill-s3325\">Call your senators</a> to stop the "
-#~ "Department of Justice from doing the RIAA/MPAA's dirty work."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Граждани на САЩ:</strong> <a 
href=\"http://www.defectivebydesign.";
-#~ "org/stop-riaa-ip-enforcement-bill-s3325\">Изискайте от 
сенаторите си</a> "
-#~ "да спрат Министерството на правосъдието 
да върши мръсната работа на RIAA/"
-#~ "MPAA."
-
-# type: Content of: <p><a>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://stopsoftwarepatents.org/\"; title=\"Stop Software Patents!"
-#~ "\">"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://stopsoftwarepatents.org/\"; title=\"Спрете 
софтуерните "
-#~ "патенти!\">"
-
-# type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
-#~ msgid "Stop Software Patents &mdash; World Day, September 24th"
-#~ msgstr "„Спрете софтуерните патенти“ — 
световен ден, 24 септември"
-
-# type: Content of: <p><a>
-#~ msgid "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">"
-#~ msgstr "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">"
-
-# type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
-#~ msgid "Software Freedom Day"
-#~ msgstr "Ден на свободния софтуер"
-
-# type: Attribute 'title' of: <p><a><img>
-#~ msgid "Download Fry in your language!"
-#~ msgstr "Изтеглете Фрай на вашия език!"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><div><p>
-#~ msgid "<strong>Sign up for the <em>Free Software Supporter</em></strong>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Абонирайте се за <em>Поддръжник на 
свободния софтуер</em></strong>"
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "A monthly update on GNU and the Free Software Foundation"
-#~ msgstr "Месечен бюлетин за GNU и Фондацията за 
свободен софтуер"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><div><form><p>
-#~ msgid ""
-#~ "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email\" size=\"35\" maxlength="
-#~ "\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; "
-#~ "<input type=\"submit\" value=\"Subscribe me\" />"
-#~ msgstr ""
-#~ "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email\" size=\"35\" maxlength="
-#~ "\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; "
-#~ "<input type=\"submit\" value=\"Абониране\" />"

Index: server/po/banner.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/banner.bg.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- server/po/banner.bg.po   27 Sep 2008 20:29:04 -0000   1.20
+++ server/po/banner.bg.po   2 Oct 2008 10:59:28 -0000    1.21
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banner.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-27 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-06 15:51+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-02 13:56+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,26 +24,26 @@
 msgstr "@import url('/print.css');"
 
 # type: Content of: <body><div>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Skip to content</a> | | <a "
 "href=\"#searcher\">Skip to search</a> | </span><a href=\"#translations"
 "\">Translations of this page</a>"
 msgstr ""
 "<span class=\"netscape4\"><a href=\"#content\">Отиване на 
съдържанието</a> | "
-"</span><a href=\"#translations\">Други преводи на тази 
страница</a>"
+"| <a href=\"#searcher\">Търсене</a> | </span><a 
href=\"#translations\">Други "
+"преводи на тази страница</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><div><p>
 msgid "<a href=\"#navigation\">Skip to navigation</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"#navigation\">Отиване на менюто</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><h1>
 msgid "Sign up for the <em>Free Software Supporter</em>"
-msgstr ""
+msgstr "Абонирайте се за <em>Поддръжник на 
свободния софтуер</em>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><div><p>
 msgid "A monthly update on GNU and the FSF"
-msgstr ""
+msgstr "Месечен бюлетин за GNU и ФСС"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><div><form><p>
 msgid ""
@@ -51,6 +51,9 @@
 "\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; <input "
 "type=\"submit\" value=\"Ok\" />"
 msgstr ""
+"<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email\" size=\"15\" maxlength="
+"\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; <input "
+"type=\"submit\" value=\"Да\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
 msgid "<a href=\"/\">The GNU Operating System</a>"
@@ -69,7 +72,6 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Лицензи</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
 msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Софтуер</a>"
 
@@ -82,48 +84,18 @@
 "<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?";
 "referrer=4052\">Join the FSF!</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?";
+"referrer=4052\">Присъединете се към ФСС!</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><form><div>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<label class=\"netscape4\" for=\"phrase\">Search:</label> <input name="
 "\"phrase\" id=\"phrase\" type=\"text\" size=\"18\" accesskey=\"s\" value="
 "\"Why GNU/Linux?\" /> <input type=\"submit\" value=\"Search\" />"
 msgstr ""
-"<label for=\"phrase\">Търсене:</label> <input name=\"phrase\" 
id=\"phrase\" "
-"type=\"text\" size=\"35\" accesskey=\"s\" /> <input type=\"submit\" value="
-"\"Да\" />"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/\">Home</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/home.bg.html\">Главна страница</a>"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Store</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"http://shop.fsf.org/\";>Магазин</a>"
-
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
-#~ msgstr "<a 
href=\"/server/sitemap.html\">Карта&nbsp;на&nbsp;сайта</a>"
-
-#
-# type: Content of: <body><div><div>
-#~ msgid ""
-#~ "Travelling from Shanghai or Beijing to Boston in the next few days? Can "
-#~ "you help us by bringing a small package? address@hidden"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ще пътувате от Шанхай или Пекин до 
Бостън през следващите няколко дни? "
-#~ "Може ли да ни помогнете, като донесете 
малък пакет? address@hidden"
-
-# Преводът е лош.
-# type: Content of: <body><div><div>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\"; title=\"Find out about ACTA"
-#~ "\">Take action on ACTA -- the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\"; title=\"Научете за 
ACTA"
-#~ "\">Предприемете действие срещу ACTA — 
Търговско споразумение против "
-#~ "фалшификациите</a>"
+"<label class=\"netscape4\" for=\"phrase\">Търсене:</label> <input 
name="
+"\"phrase\" id=\"phrase\" type=\"text\" size=\"18\" accesskey=\"s\" value="
+"\"Защо GNU/Линукс?\" /> <input type=\"submit\" 
value=\"Търсене\" />"
 
 # type: style
 #~ msgid "@import url('/style.css');"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]