www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www provide.bg.html gnu/gnu-history.bg.html gnu...


From: Yavor Doganov
Subject: www provide.bg.html gnu/gnu-history.bg.html gnu...
Date: Fri, 21 Mar 2008 20:32:11 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/21 20:32:11

Modified files:
    .       : provide.bg.html 
    gnu      : gnu-history.bg.html linux-and-gnu.bg.html 
             why-gnu-linux.bg.html 
    philosophy   : free-sw.bg.html why-free.bg.html 

Log message:
    Update from trans-coord/gnun.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/provide.bg.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.bg.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.bg.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.bg.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.bg.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: provide.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/provide.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- provide.bg.html   20 Mar 2008 21:18:41 -0000   1.3
+++ provide.bg.html   21 Mar 2008 20:31:46 -0000   1.4
@@ -6,7 +6,7 @@
 <link href="/gnu.css" rel="stylesheet" />
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
 <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
-<meta name="author" content="Free Software Foundation, Inc" />
+<meta name="author" content="Фондация за свободен 
софтуер" />
 <meta name="features" content="WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless 
Design, Freedom" />
 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Какво ново" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; />
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
@@ -74,7 +74,8 @@
 <p>
 Моля, изпращайте доклади за счупени х
ипервръзки и други предложения относно 
 уеб-страниците на <a 
href="/people/webmeisters.html">уеб-екипа на GNU</a> до 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+<a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -103,7 +104,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/20 21:18:41 $
+$Date: 2008/03/21 20:31:46 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-history.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-history.bg.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gnu/gnu-history.bg.html   20 Mar 2008 21:19:50 -0000   1.8
+++ gnu/gnu-history.bg.html   21 Mar 2008 20:32:00 -0000   1.9
@@ -3,7 +3,9 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Преглед на системата GNU - Проектът GNU - 
Фондация за свободен софтуер (ФСС)</title>
 
-<meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, History" />
+<meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, History, 
+ГНУ, Проектът GNU, ФСС, свободен софтуер, 
Фондация за свободен софтуер, 
+история" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
 
@@ -185,7 +187,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/20 21:19:50 $
+$Date: 2008/03/21 20:32:00 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/linux-and-gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- gnu/linux-and-gnu.bg.html  20 Mar 2008 21:19:50 -0000   1.11
+++ gnu/linux-and-gnu.bg.html  21 Mar 2008 20:32:00 -0000   1.12
@@ -4,10 +4,12 @@
 <title>Линукс и GNU - Проектът GNU - Фондация за 
свободен софтуер (ФСС)</title>
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, 
-Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd" />
-<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that 
-computer users can have the freedom to share and improve the software they 
-use." />
+Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd, ГНУ, ФСС, 
Фондация за 
+свободен софтуер, Линукс, Емакс, Юникс, 
свободен софтуер, операционна 
+система, ядро на GNU, ХЪРД, GNU ХЪРД, Хърд" />
+<meta http-equiv="Description" content="От 1983 г. насам 
разработваме свободната операционна 
система GNU (подобна на 
+„Юникс“), така че компютърните 
потребители да имат свободата да споделят 
и 
+подобряват софтуера, който използват." />
 <link rel="alternate" title="Какво ново" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
 <link rel="alternate" title="Нов свободен софтуер" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
@@ -260,11 +262,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
-broken links and other corrections or suggestions to <a 
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за 
+<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за 
+счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -296,7 +298,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/20 21:19:50 $
+$Date: 2008/03/21 20:32:00 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/why-gnu-linux.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/why-gnu-linux.bg.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- gnu/why-gnu-linux.bg.html  20 Mar 2008 21:19:51 -0000   1.11
+++ gnu/why-gnu-linux.bg.html  21 Mar 2008 20:32:00 -0000   1.12
@@ -208,11 +208,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
-broken links and other corrections or suggestions to <a 
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за 
+<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за 
+счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -244,7 +244,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/20 21:19:51 $
+$Date: 2008/03/21 20:32:00 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.bg.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/free-sw.bg.html 20 Mar 2008 21:19:54 -0000   1.13
+++ philosophy/free-sw.bg.html 21 Mar 2008 20:32:05 -0000   1.14
@@ -311,11 +311,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
-broken links and other corrections or suggestions to <a 
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за 
+<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за 
+счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -351,7 +351,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/20 21:19:54 $
+$Date: 2008/03/21 20:32:05 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/why-free.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-free.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/why-free.bg.html 20 Mar 2008 21:19:55 -0000   1.3
+++ philosophy/why-free.bg.html 21 Mar 2008 20:32:05 -0000   1.4
@@ -5,7 +5,8 @@
 свободен софтуер (ФСС)</title>
 
 <meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, Why Software 
-Should Not Have Owners" />
+Should Not Have Owners, ГНУ, Проектът GNU, ФСС, свободен 
софтуер, Фондация 
+за свободен софтуер, Защо софтуерът не 
трябва да има собственици" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
 
@@ -370,7 +371,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/20 21:19:55 $
+$Date: 2008/03/21 20:32:05 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]