www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.sr.shtml server/banner.sr.html server/...


From: Strahinya Radich
Subject: www home.sr.shtml server/banner.sr.html server/...
Date: Wed, 12 Mar 2008 07:58:46 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Strahinya Radich <Ctpajgep>   08/03/12 07:58:46

Modified files:
    .       : home.sr.shtml 
    server     : banner.sr.html header.sr.html footer.sr.html 
Added files:
    server     : footer-text.sr.html 

Log message:
    Updated to the new style in response to item #102798

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sr.shtml?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.sr.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/header.sr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer.sr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.sr.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: home.sr.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sr.shtml,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- home.sr.shtml    10 Apr 2007 21:07:20 -0000   1.13
+++ home.sr.shtml    12 Mar 2008 07:58:36 -0000   1.14
@@ -1,6 +1,6 @@
-<!--#include virtual="/server/header.sr.html" -->
+<!--#include virtual="/server/header.sr.html" -->
 
-<title>Оперативни систем ГНУ – Пројекат ГНУ 
– Задужбина за слободни софтвер – 
слободан као слобода – ГНУ са Линуксом</title>
+<title>Оперативни систем ГНУ</title>
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
@@ -9,109 +9,112 @@
 
 <!--#include virtual="/server/banner.sr.html" -->
 
-<!-- 
-  Please ensure that you properly nest your tags.
-  If in doubt, use the w3c validator: this is strict xhtml.
-  Keep tables simple, and make sure they degrade properly.
-  Review the w3c accessibility guidelines when in doubt 
--->
+<p style="text-align: center;"><small><a 
href="http://www.fsf.org/";>Задужбина за слободни 
софтвер</a> | <a href="http://www.fsfeurope.org";>европска 
ЗСС</a> | <a href="http://www.fsfla.org/";>латиноамеричка 
ЗСС</a> | <a href="http://fsf.org.in/";>индијска 
ЗСС</a></small></p>
 
-<!-- END FSFlinks -->
+<p class="center big"><strong>Добродошли у оперативни 
систем ГНУ — ГНУ је слободни 
софтвер.</strong></p>
      
-<!-- BEGIN content -->
-<h2>Оперативни систем <acronym title="ГНУ није 
Уникс!">ГНУ</acronym> –
-<a href="/philosophy/philosophy.sr.html">слободан као 
слобода</a>
-<a href="home.sr.shtml#enfree"><sup>*</sup></a></h2>
-
-<!-- a space for announcements - mattl -->
-<!-- <div class="announcement"></div> --> 
-        
-<h3>Шта је Пројекат <acronym>ГНУ</acronym>?</h3>
-           
-<p>Пројекат <acronym>ГНУ</acronym> је покренут 1984. да 
развије
-потпуни униксолики оперативни систем који 
је <a
-href="philosophy/free-sw.sr.html">слободан софтвер</a>: 
систем ГНУ.
-Варијанте оперативног система 
<acronym>ГНУ</acronym>, које користе
-језгро под именом Линукс, се данас често 
користе. Премда се такви
-системи често називају „Линуксом“, они се 
тачније називају <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">системима ГНУ-а са 
Линуксом</a>.
-</p>
+<p style="text-align: center;"><a 
href="http://www.fsf.org/blogs/community/boycottTrendMicro.html";><img 
src="http://www.fsf.org/boycott_trend_micro_728-90.png"; 
alt="Бојкотујте „Тренд микро“" /></a></p>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="15" cellspacing="50">
+ <tr>
+  <td style="width: 50%; padding-right: 2em;">
+
+<h2>Шта је ГНУ?</h2>
+
+<p>Пројекат ГНУ је покренут 1984. да развије 
потпун униксолики
+оперативни систем који је <a 
href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободан
+софтвер</a>: систем ГНУ.</p>
+
+<p>ГНУ-ово језгро није довршено, па се ГНУ 
користи уз језгро Линукс.
+Комбинација ГНУ-а и Линукса чини 
оперативни систем ГНУ са Линуксом,
+кога данас користе милиони људи. (Понекад 
се та комбинација нетачно
+назива <a href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">Линуксом</a>.)</p>
+
+<p>Постоје многе варијанте или 
„дистрибуције“ ГНУ-а са Линуксом. Ми
+препоручујемо оне <a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">дистрибуције
+ГНУ-а са Линуксом</a> које су 100% слободни 
софтвер, односно оне
+које у потпуности поштују слободу.</p>
+
+<p>Назив „ГНУ“ је рекурзивна скраћеница за 
„ГНУ није Уникс“.<a
+href="/home.sr.shtml#enfree"><sup>*</sup></a>
+
+<!--   <h3>Get started!</h3>
+
+   <img src="/graphics/gnewsense-logo.png" alt="" style="float: left; 
padding: 10px;" />
 
-<p><acronym>ГНУ</acronym> је рекурзивна скраћеница 
за „ГНУ није Уникс“.</p>
+   <p>Get started today, download gNewSense - a complete free
+   software distribution of GNU/Linux for your desktop
+   computer.</p>
 
+   <p><a 
href="http://cdimage.gnewsense.org/gnewsense-livecd-deltad-1.1.iso";>Download 
now</a> or <a 
href="http://cdimage.gnewsense.org/gnewsense-kde-livecd-deltad-1.1.iso";>download
 with KDE</a>.</p> -->
 
-<h3>Шта је слободни софтвер?</h3>
+<a id="enfree"></a>
+<p style="font-size: 8pt;">
+<b>* Примедба преводиоца:</b> Напомена о 
изговору скраћенице „ГНУ“
+је изостављена због природног фонетског 
записа у српском језику. [СР]</p>
 
-<p>„<a href="/philosophy/free-sw.sr.html">Слободни 
софтвер</a>“ је
-ствар слободе, а не цене. Да бисте разумели 
овај појам, размишљајте о
-речи „слободно“ (енг. <em>free</em>) у смислу 
синтагме „слобода
-говора“ (енг. <em>free speech</em>), а не у смислу 
синтагме „бесплатно
-пиво“ (енг. <em>free beer</em>).
-<a href="home.sr.shtml#enfree"><sup>*</sup></a></p>
+<h2>Шта је слободни софтвер?</h2>
+
+<p>„<a href="/philosophy/free-sw.sr.html">Слободни 
софтвер</a>“ (енгл.
+<em>free software</em>) је ствар слободе, а не цене. Да 
бисте боље
+разумели на шта мислимо (у енглеском је 
придев <em>free</em> двосмислен
+— може да означава „слободно“, али и 
„бесплатно“, прим. прев.), требало
+би да на реч „слободно“ гледате као у 
синтагми „слободни говор“ (енгл.
+<em>free speech</em>), а не као у синтагми 
„бесплатно пиво“ (енгл.
+<em>free beer</em>).</p>
 
 <p>Слободни софтвер је ствар слободе 
корисника да покрећу, умножавају,
 расподељују, проучавају, мењају и 
побољшавају софтвер. Прецизније, он
-се односи на четири врсте слобода, које се 
пружају његовим
+се односи на четири врсте слободе, које се 
пружају његовим
 корисницима:</p>
 
 <ul>
  <li>Слободу покретања програма, за било 
коју сврху (слобода број
    0).</li>
  <li>Слободу проучавања начина рада 
програма и прилагођавања програма
-   вашим потребама (слобода број 1). 
Предуслов за ово јесте
-   обезбеђивање приступа изворном коду.</li>
+   вашим потребама (слобода број 1). 
Предуслов за ово јесте обезбеђивање
+   приступа изворном коду.</li>
  <li>Слободу расподељивања примерака 
програма, како бисте могли да
    помогнете ближњем (слобода број 2).</li>
- <li>Слободу побољшавања програма и 
објављивања ваших измена у
-   јавности, како би цела заједница имала 
користи (слобода број 3).
-   Предуслов за ово јесте обезбеђивање 
приступа изворном коду.</li>
+ <li>Слободу побољшавања програма и 
објављивања ваших измена у јавности,
+   како би цела заједница имала користи 
(слобода број 3). Предуслов за
+   ово јесте обезбеђивање приступа 
изворном коду.</li>
 </ul>
 
 <h3>Шта је Задужбина за слободни софтвер?</h3>
         
-<p><a href="http://www.fsf.org";>Задужбина за слободни 
софтвер</a> –
-<abbr title="Задужбина за слободни 
софтвер">ЗСС</abbr> (<em><a
-href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> –
-<abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr></em>) је основни
-организациони спонзор Пројекта ГНУ. ЗСС 
прима веома мало средстава од
-фирми или задужбина за финансирање, већ се 
уместо тога ослањамо на
-подршку појединаца као што сте ви.
+<p><a href="http://www.fsf.org";>Задужбина за слободни 
софтвер</a>
+— <abbr title="Задужбина за слободни 
софтвер">ЗСС</abbr> (<em><abbr
+title="Free Software Foundation">FSF</abbr> — Free Software Foundation</em>)
+је основни организациони спонзор Пројекта 
ГНУ. <abbr>ЗСС</abbr> прима веома мало
+средстава од фирми или задужбина за 
финансирање. Уместо тога се ослањамо
+на подршку појединаца као што сте ви.
 </p>
 
-<p>Молимо вас да размислите о подршци <abbr 
title="Задужбина за
-слободни софтвер">ЗСС</abbr>-у тако што ћете: <a
-href="http://member.fsf.org/";>постати придружени 
члан</a>, <a
-href="http://order.fsf.org/";>купити упутства и 
опрему</a>, или <a
-href="http://donate.fsf.org/";>приложити новац</a>. Ако 
користите
-слободни софтвер у вашој фирми, можете и 
размислити о <a
-href="http://patron.fsf.org/";>патронату фирме</a> или <a
-href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>делукс 
дистрибуцији
-<acronym>ГНУ</acronym>-овог софтвера</a> као виду 
подршке <abbr
-title="Задужбина за слободни 
софтвер">ЗСС</abbr>-у.
+<p>Молимо вас да размислите о помоћи 
<abbr>ЗСС</abbr>-у тако што ћете
+<a href="http://member.fsf.org/";>постати прудружени 
члан</a>,
+<a href="http://order.fsf.org/";>купити упутства или 
опрему</a>, или
+<a href="http://donate.fsf.org/";>поклонити новчани 
прилог</a>.
+Ако користите слободни софтвер у вашем 
послу, можете и размислити о
+<a href="http://patron.fsf.org/";>патронату фирме</a> или 
наручивању
+<a href="http://www.gnu.org/order/";>делукс дистрибуције 
ГНУ-овог софтвера</a>
+као о начину да подржите <abbr>ЗСС</abbr>.
 </p>
 
 <p>
-Пројекат <acronym>ГНУ</acronym> подржава мисију <abbr 
title="Задужбина
-за слободни софтвер">ЗСС</abbr>-а да заштити, 
одбрани и промовише
-слободу коришћења, проучавања, умножавања, 
измене и расподеле
-рачунарског софтвера и одбрани права 
корисника слободног софтвера. Ми
-подржавамо <a href="/philosophy/basic-freedoms.html">слободе 
говора,
+Пројекат ГНУ подржава мисију <abbr>ЗСС</abbr>-а 
да заштити, одбрани и
+промовише слободу коришћења, проучавања, 
умножавања, измене и расподеле
+рачунарског софтвера и одбрани права 
корисника слободног софтвера.
+Ми подржавамо <a 
href="/philosophy/basic-freedoms.html">слободе говора,
 штампе и удруживања</a> на Интернету, <a
 href="http://www.eff.org/privnow/";>право на употребу 
софтвера за
 шифровање за приватну комуникацију</a>, и <a
 href="/philosophy/protecting.html">право на писање 
софтвера</a> без
 ограничења приватних монопола. О овим 
стварима можете да опширније
-сазнате у књизи <a href="/doc/book13.html">Слободни 
софтвер, слободно
-друштво</a>.
+сазнате у књизи <a href="/doc/book13.html">Слободни 
софтвер, слободно друштво</a>.
 </p>
 
-<p style="font-size: small;" id="enfree">
-<b>* Примедба преводиоца:</b> у енглеском 
језику придев <em>free</em> може
-да нешто означава као „слободно“, што је 
жељени смисао, али, нажалост, може
-да значи и „бесплатно“. Зато се текст <em>Free 
as in Freedom</em> („Слободно као
-слобода“) налази на изворној, енглеској 
страници. Овде је тај
-текст преведен, мада би могао и да буде 
изостављен, као што је
-изостављена напомена о изговору 
скраћенице „ГНУ“ (<em>guh-noo</em>). [СР]</p>
+
         
 <!--
  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
@@ -121,7 +124,12 @@
 
 <!-- BEGIN GNUmenu -->
         
-<h3>Више информација</h3>
+
+
+</td>
+<td style="width:50%;">
+
+ <h3>Више информација</h3>
 
 <ul class="translations-list">
  <li><a href="/provide.sr.html">Шта нудимо</a></li>
@@ -129,19 +137,21 @@
  <li><a href="/gnu/gnu-history.sr.html">Куда идемо</a></li>
  <li><a href="/help/help.html">Како нам можете помоћи да 
тамо стигнемо</a></li>
  <li><a href="/people/people.html">Ко смо</a></li>
- <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Шта корисници 
мисле о
-   <acronym>ГНУ</acronym>-овом софтверу</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Шта корисници 
мисле о ГНУ-овом софтверу</a></li>
+ <li><a href="http://savannah.gnu.org/";>Сервер-домаћин 
нашег пројекта,
+   savannah.gnu.org</a></li>
+ <li><a href="http://lists.gnu.org/";>ГНУ-ова дописна 
друштва</a></li>
+ <li>Друге области ГНУ-овог еместа:
+   <a href="/manual/manual.html">Софтверска 
документација</a>,
+   <a href="/graphics/graphics.sr.html">Графика и 
илустрације</a>,
+   <a href="/fun/fun.html">Забава</a>,
+   <a href="/thankgnus/thankgnus.html">Хвала ГНУ-овима</a>.
+ </li>
 </ul>
 <!-- END content -->
 
-<hr />
-  
 <!-- BEGIN Articles -->
-<div class="rowOfBoxes">
-
-<div class="half noBorderOnLeft">
-<!-- 
-  GNUs Flash is a pun on News Flash. 
+<!--  GNUs Flash is a pun on News Flash.
  Please don't make it GNU's Flash. 
 -->
 <h3 id="Flashes">Гновости</h3>
@@ -165,84 +175,84 @@
              
 <!--#include file="gnusflashes.sr.include" -->
         
-<p>За друге вести, као и ставке које су се 
некад налазиле у овом одељку Гновости,
-погледајте <a href="/server/whatsnew.sr.html">Шта је 
ново</a> у и око
-Пројекта <acronym>ГНУ</acronym>.
+<p>
+За друге вести, као и ставке које су се 
некад налазиле у овом одељку Гновости,
+погледајте <a href="/server/whatsnew.sr.html">Шта је 
ново</a> у и око Пројекта ГНУ.
 </p>
-</div>
+
 <!-- END GNUFlashes -->
      
 <!-- BEGIN TakeAction -->
-<div class="half">
+
 <h3 id="Action">Реагујте</h3>
          
 <ul>
- <li><strong>ОЈЛв3:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#gplv3">Учествујте</a> 
-   у прављењу нацрта ОЈЛв3.</li>
- <li><strong>Студенти:</strong> 
-   <a href="/software/soc-projects/">Учествујте у неком од 
ГНУ-ових
-   пројеката у склопу Гугловог лета 
кодирања (<em>Google Summer of
-   Code</em>).</a></li>
+ <li><strong>Нацрти лиценци:</strong>
+   <a href="/server/takeaction.html#licenses">Учествујте</a>
+   у изради нацрта ГСЛД и ГССЛД.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Додајте у 
Каталог
+   слободног софтвера</a>.</li>
  <li><strong>Широм света:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#doom">Потпишите петицију
-   заједнице љубитеља игре Дум (<em>Doom</em>)</a> 
за ослобађање
-   изворног кода игара Херетик (<em>Heretic</em>) и 
Хексен
-   (<em>Hexen</em>).</li>
- <li><strong>Приоритетни пројекти:</strong>
-   <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Приложите</a> 
-   пројектима које тренутно истичемо: 
-   <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Управљачки 
програми за
-   3Д видео картице</a>, изградња слободног 
клијента сагласног са
-   Гугловом Земљом (<em>Google Earth</em>),
+   <a href="/server/takeaction.html#doom">Потпишите 
петицију заједнице
+    љубитеља игре Дум</a> да се ослободи 
изворни код игара Херетик и Хексен.</li>
+ <li><strong>Најважнији пројекти:</strong>
+     <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Допринесите</a>
+   следећим најбитнијим пројектима:
+   <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Слободни 
управљачки програми
+     за 3Д видео картице</a>,
   <a href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Слободни 
<em>BIOS</em></a>,
-   <a href="http://xiph.org/";><em>Xiph.org</em> и слободни
-   протоколи интернета</a>, 
-   <a href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>повратно
-   исправљање грешака у <em>GDB</em>-у</a> и
-   <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Гнеш</a>
-   (<acronym>ГНУ</acronym>-ов програм за 
репродуковање анимација у
-   формату Флеш).</li>
- <li><strong>Дугорочни допринос:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Молимо вас да 
приложите</a>,
-   као корисник и градитељ, <a
-   href="http://www.gnustep.org";>Гнустепу (<em>GNUstep</em>)</a>,
-   слободној објектно оријентисаној 
платформи за изградњу апликација.</li>
+   <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Гнеш (<em>Gnash</em>)</a>
+(ГНУ-ов пуштач анимација у формату Флеш),
+   <a href="/software/dotgnu/"><em>DotGNU</em></a> (слободна 
замена за <em>.NET</em>),
+   <a href="http://gnupdf.org";>ГНУ-ов ПДФ</a>,
+   <a href="http://xiph.org/";><em>Xiph.org</em> и слободни 
интернетски протоколи</a>,
+   <a href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>повратно 
поправљање за <em>GDB</em></a>.</li>
  <li><strong>Држављани САД:</strong> 
   <a href="/server/takeaction.html#music-sharing">
-   Потпишите ЗЕГ-ову (<em>EFF</em>) петицију</a> за 
подршку дељењу
-   музике.</li>
+   Потпишите петицију ЗЕГ-а (<em>EFF</em>)</a> за 
подршку дељењу музике.</li>
  <li><strong>Држављани САД:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#broadcast">Подржите случај
-   Јавно знање против „дозволе 
емитовања“</a></li>
+   <a href="/server/takeaction.html#broadcast">Подржите 
случај Јавно знање
+     против „дозволе емитовања“</a>.</li>
  <li><strong>Широм света:</strong> 
    <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Тражите од СОИС
   (<em>WIPO</em>) да промени назив и мисију</a>.</li>
  <li><strong>Широм света:</strong>
    <a href="/server/takeaction.html#wipo">Повећајте 
свесност о
-   штетама СОИС-овог пакта о емитовању</a>.
+     штетности СОИС-овог пакта о 
емитовању</a>.
  </li>
- <li><strong>У Европи:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#swpat">Борите се против
-   софтверских патената</a>.</li>
+ <li><strong>Борите се против софтверских 
патената:</strong>
+   <a href="http://www.endsoftpatents.org";>у САД</a>,
+   <a href="/server/takeaction.html#swpat">у Европи</a>.</li>
  <li><strong>Држављани САД:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Потпишите 
петиције
-   против софтверских патената и УДАП 
(<em>DMCA</em>)</a>.</li>
+   <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Потпишите 
петиције против
+     софтверских патената и УДАП 
(<em>DMCA</em>)</a>.</li>
  <li><strong>Дугорочни допринос:</strong> 
    <a href="/server/takeaction.html#unmaint">Преузмите 
неодржавани
-   <acronym>ГНУ</acronym>-ов пакет:</a>
-    <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>, 
-    <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
- <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Додајте у 
каталог
-   слободног софтвера</a>.</li>
+    ГНУ-ов пакет:</a>
+   <a href="/software/ddd/">ddd</a>,
+   <a href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
+ <li><strong>Дугорочни допринос:</strong>
+   <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Молимо вас да 
допринесете</a>,
+   као корисник и градитељ, <a 
href="http://www.gnustep.org";>ГНУстепу</a>,
+   слободној објектно оријентисаној 
основи за развој апликација.</li>
+  <li><strong>Дугорочни допринос:</strong> Помозите 
нам да преведемо есеје
+   са <em>gnu.org</em>-а на ваш <a
+    href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">
+   језик</a> или <a 
href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned">
+   постаните координатор</a> преводилачког 
тима <em>www.gnu.org</em>-а.
+   </li>
 </ul>
         
 <p><a href="/server/takeaction.html#other">Друге ставке</a>
 </p>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+
+
 </div>
-<!-- END TakeAction -->
-</div>
-<!-- END Articles -->
 </div>
 
 
@@ -254,50 +264,26 @@
  gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
  generating GNU manuals online, so please don't remove it. 
 -->
-<p><a name="ContactInfo"></a>
-  Молимо вас да шаљете питања у вези са 
<acronym>ГНУ</acronym>-ом епоштом:
-  <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
-  телефоном: +1-617-542-5942, или факсом: +1-617-542-2652.
-</p>
-   
-<p>Молимо вас да шаљете обавештења о 
неисправним везама и друге или
-  предлоге у вези са веб страницама
-  <a href="/people/webmeisters.html"><acronym>ГНУ</acronym>-овим
-  вебмастерима</a> на адресу <a
-  href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Хвала вам.
-</p>
    
-<p><b>Ауторска права:</b><br />
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
-  2005, 2006, 2007
-  <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
-  51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br />
-  Дозвољено је дословно умножавање и 
расподела овог целог чланка
-  широм света, без надокнаде, на било којем 
медијуму, уз услов да је
-  очувано ово обавештење и обавештење о 
ауторским правима.
-</p>
+<p>
+<b>Ауторска права:</b><br />
+ Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+ 2005, 2006, 2007, 2008
+ <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
+
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article are
+ permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this
+ notice, and the copyright notice, are preserved. </p>
 
 <p><b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
-<em>mail.ru</em></a></p>
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+на серверу <em>mail.ru</em></a></p>
     
-<p>Ажурирано:
+ <p>Последња измена:
  <!-- timestamp start -->
-  $Date: 2007/04/10 21:07:20 $ $Author: Ctpajgep $
+  $Date: 2008/03/12 07:58:36 $
  <!-- timestamp end -->
 </p>
-</div>
-<!-- END copyleft -->   
-
-<!-- BEGIN TranslationList -->
-<div id="translations">
-<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Преводи</a> 
-ове странице</h4>
 
-<!--#include file="translations.include" -->
-<!-- END TranslationList -->
 </div>
-</div>
-</body>
-</html>
-<!-- END layout -->
+<!-- END copyleft -->

Index: server/banner.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.sr.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- server/banner.sr.html    11 Apr 2007 19:05:16 -0000   1.4
+++ server/banner.sr.html    12 Mar 2008 07:58:41 -0000   1.5
@@ -1,55 +1,70 @@
-<link rel="stylesheet" href="/gnu-new.css" title="All-new GNU Project style" />
-<style type="text/css" media="print">
address@hidden url('/gnu-print.css');
+<style type="text/css" media="all">
address@hidden url('/style.css');
address@hidden url('/style.sr.css');
 </style>
 
+<style type="text/css" media="print">
address@hidden url('/print.css');
+</style>
 </head>
 
-<body id="foo">
+<body>
+
+  <div id="toplinks"><span class="netscape4"><a href="#content">Скочи 
на садржај</a> | </span><a href="#translations">Преводи ове 
странице</a></div>
+
+<div id="null-wrapper">
+
+ <!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
 
- <div id="wrapper">
+     <div id="urgent">
   
-  <p class="netscape4"><a href="#content" accesskey="2">Скочи на 
садржај</a> | <a href="#amspita">Скочи на 
навигацију</a></p>
+     <p style="text-align: center;"><a
+     
href="http://www.fsf.org/blogs/community/boycottTrendMicro.html";>Придружите
+     се Задужбини за слободни софтвер и 
бојкотујте „Тренд микро“!</a></p>
   
-  <div id="top2">
+     </div>
+
+             <div id="searcher">
+
+ <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
+  <div><label for="phrase">Претрага:</label>
+  <input name="phrase" id="phrase" type="text" size="35" accesskey="s" />
+  <input type="submit" value="Крени" /></div>
+                </form>
+            </div>
    
-   <div id="banner">
 
-    <h1>ГНУ није Уникс! — слободни софтвер, 
слободно друштво</h1>
+   <div id="header">
     
-    <div id="gnulogo"><a href="/home.sr.html" accesskey="1" title="На 
почетну страницу Пројекта ГНУ"><img 
src="/graphics/gnu-head-banner.png" alt="" /></a></div>
+    <div class="inner">
     
-    <div id="dbdlogo"><a href="http://badvista.fsf.org/"; title="Лоша 
Виста"><img src="/graphics/badvista-trash.png" alt="" /></a></div>
+    <h1 id="logo"><a href="/">Оперативни систем 
ГНУ</a></h1>
     
     <ul id="links">
-     <li><a href="http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.sr.html";>Шта 
је слободни софтвер?</a></li>
-     <li><a href="http://www.fsf.org/join"; title="Постаните 
придружени члан већ данас!">Придружите се 
Задужбини за слободни софтвер</a></li>
-     <li><a href="http://www.fsf.org/register_form"; title="Р
егиструјте се како бисте редовно примали 
новости преко обичне и електронске 
поште">Преузмите ЗСС-ова обавештења</a></li>
      
+     <li><a
+     
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Придружите
 се ЗСС-у већ данас!</a></li>
+     <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">Слободне 
дистрибуције ГНУ-а са Линуксом</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsf.org/";>Задужбина за 
слободни софтвер</a></li>
     </ul>
     
    </div>
    
-   <h5 class="netscape4" id="amspita">Навигација</h5>
+   </div>
    
-   <div id="navigation-bar">
-    <div id="navbar">
+   <div id="navigation">
+    <div class="inner">
     <ul>
-     <li><a href="/home.sr.html">Дом</a></li>
-     <li><a href="/gnu/gnu.sr.html">О ГНУ-у</a></li>
-     <li><a href="/software/">Софтвер</a></li>
-     <li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">Филозофија</a></li>
-     <li><a href="/licenses/licenses.sr.html">Лиценце</a></li>
-     <li><a href="/doc/">Документација</a></li>
-     <li><a href="/help/">Помозите ГНУ-у</a></li>
-     <li><a href="/contact/">Обратите нам се</a></li>
-     <li><a href="http://gplv3.fsf.org/";>ОЈЛв3</a></li>
+     <li id="tabMenu"><a href="/">Дом</a></li>
+     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.sr.html">О ГНУ-у</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.html">Слободни&nbsp;софтвер</a></li>
+     <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">Филозофија</a></li>
+     <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.sr.html">Лиценце</a></li>
+     <li><a href="/server/sitemap.html">Мапа еместа</a></li>
+     <li><a href="/help/help.html">Помозите&nbsp;нам</a></li>
     </ul>
     </div>
    </div>
    
+<div id="content" class="inner">
    
-  </div>
-  <div id="columns">
-       <!--#include virtual="/server/sidebar.sr.html" -->
-<div id="content">

Index: server/header.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/header.sr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/header.sr.html    10 Apr 2007 21:07:14 -0000   1.2
+++ server/header.sr.html    12 Mar 2008 07:58:41 -0000   1.3
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="sr" lang="sr">
 
@@ -7,3 +7,5 @@
 <meta http-equiv="Content-Language" content="sr" />
 <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
 <link rel="icon" type="image/png" href="/graphics/gnu-head-mini.png" />
+<meta name="ICBM" content="42.256233,-71.006581" />
+<meta name="DC.title" content="gnu.org" />

Index: server/footer.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer.sr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/footer.sr.html    10 Apr 2007 19:59:02 -0000   1.1
+++ server/footer.sr.html    12 Mar 2008 07:58:41 -0000   1.2
@@ -1,32 +1,2 @@
 
-<!-- close columns -->
-</div>
-            <div id="searcher">
-                
-                
-                <form method="post" 
action="http://www.gnu.org/cgi-bin/htsearch";>
-                <div><label 
for="words">Претрага:</label>
-                <input type="hidden" name="method" id="method" 
value="and" />
-                <input name="words" id="words" type="text" 
size="20" accesskey="4" />
-                <input type="submit" value="Крени" />
-                <input type="hidden" name="format" 
value="builtin-long" />
-                <input type="hidden" name="config" 
value="htdig" /></div>
-                </form>
-                <p>&nbsp;</p>
-            </div>
-
-  <!-- BEGIN FSFlinks -->
-<div id="fsflinks">
-  <ul>
-     <li><a href="http://www.fsf.org";>ЗСС</a></li>
-     <!-- link restored by mattl -->
-     <li><a href="http://www.fsfeurope.org/";>европска 
ЗСС</a></li>
-     <!-- link restored by mattl -->
-     <li><a href="http://fsf.org.in/";>индијска ЗСС</a></li>
-     <li><a href="http://www.fsfla.org";>латиноамеричка 
ЗСС</a></li>
-     <li><a href="#translations">Преводи ове 
странице</a></li>
-   </ul>
-</div>
-
-  <!-- END FSFlinks -->
-
+       <!--#include virtual="/server/footer-text.sr.html" -->

Index: server/footer-text.sr.html
===================================================================
RCS file: server/footer-text.sr.html
diff -N server/footer-text.sr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/footer-text.sr.html 12 Mar 2008 07:58:41 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,3 @@
+<div class="inner" id="backtotop">
+<p><a href="#header">назад на врх</a></p>
+</div>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]