www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/free-sw.html philosophy/savingeu...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/free-sw.html philosophy/savingeu...
Date: Sun, 09 Mar 2008 15:50:21 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/09 15:50:21

Modified files:
    philosophy   : free-sw.html savingeurope.html 
Added files:
    philosophy   : free-sw.nb.html savingeurope.nb.html 
Removed files:
    .       : home.no.shtml 
    philosophy   : free-sw.no.html savingeurope.no.html 

Log message:
    Rename Norwegian Bokmål translations (Closes: bug #22523).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.no.shtml?cvsroot=www&r1=1.2&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.html?cvsroot=www&r1=1.68&r2=1.69
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/savingeurope.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.nb.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/savingeurope.nb.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.no.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/savingeurope.no.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=0

Patches:
Index: philosophy/free-sw.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.html,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69
--- philosophy/free-sw.html   18 Feb 2008 21:38:43 -0000   1.68
+++ philosophy/free-sw.html   9 Mar 2008 15:50:14 -0000    1.69
@@ -304,7 +304,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/02/18 21:38:43 $
+$Date: 2008/03/09 15:50:14 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -375,8 +375,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/free-sw.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/free-sw.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
-<!-- Norwegian -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.no.html">Norsk</a>&nbsp;[no]</li>
+<!-- Norwegian Bokmål -->
+<li><a href="/philosophy/free-sw.nb.html">Norsk 
(Bokm&aring;l)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/philosophy/free-sw.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Portuguese -->

Index: philosophy/savingeurope.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/savingeurope.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/savingeurope.html    23 Dec 2007 21:23:02 -0000   1.17
+++ philosophy/savingeurope.html    9 Mar 2008 15:50:15 -0000    1.18
@@ -152,7 +152,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/12/23 21:23:02 $
+$Date: 2008/03/09 15:50:15 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -187,8 +187,8 @@
 <li><a href="/philosophy/savingeurope.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Korean -->
 <li><a 
href="/philosophy/savingeurope.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
-<!-- Norwegian -->
-<li><a href="/philosophy/savingeurope.no.html">Norsk</a>&nbsp;[no]</li>
+<!-- Norwegian Bokmål -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.nb.html">Norsk 
(Bokm&aring;l)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/savingeurope.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->

Index: philosophy/free-sw.nb.html
===================================================================
RCS file: philosophy/free-sw.nb.html
diff -N philosophy/free-sw.nb.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/free-sw.nb.html 9 Mar 2008 15:50:14 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,154 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+<TITLE>Hva er fri programvare? - GNU Prosjektet - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
+<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
+</HEAD>
+<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
+<H3>Hva er fri programvare?</H3>
+
+<A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
+  ALT=" [bilde av en Filosofisk Gnu] "
+  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
+
+[ <a 
href="/philosophy/free-sw.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>
 |<!-- Arabic -->
+<A HREF="/philosophy/free-sw.fr.html">French</A> 
+| <A HREF="/philosophy/free-sw.ru.html">Russian</A>
+| <A HREF="/philosophy/free-sw.es.html">Spanish</A> 
+| <A HREF="/philosophy/free-sw.nb.html">Norwegian</A>
+]
+<P>
+
+``Fri programvare'' handler om frihet, ikke om pris. For å forstå 
+konseptet, må du tenke på ``talefrihet'', ikke ``gratis øl''.
+<P>
+``Fri programvare'' referer til brukernes frihet til å kjøre, 
+kopiere, distribuere, studere, forandre på og forbedre programvaren.
+Mer presist refererer det til fire typer frihet, for brukerne av
+programvaren:
+<P>
+
+<UL>
+ <LI>Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt (frihet 0).
+ <LI>Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det
+   til dine behov (frihet 1).
+ <LI>Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe din neste
+   (frihet 2).
+ <LI>Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer
+   til offentlig eie, slik at hele samfunnet kan få utbytte
+   (frihet 3).
+</UL>
+
+<P>
+Et program er fri programvare hvis brukerne kan dra nytte av alle
+disse frihetene. Slik kan du kunne redistribuere kopier fritt, enten
+med eller uten modifikasjoner, enten gratis eller ved å ta penger for
+distribusjonen, til <A HREF="#exportcontrol">hvem som helst og hvor 
+som helst</A>. Å ha friheten til å gjøre dette betyr (bl.a) at du ikke
+må spørre om eller betale for tillatelse.
+
+<P>
+Du burde også ha friheten til å lage modifikasjoner og bruke dem
+privat i ditt eget arbeid eller hobby, uten å nevne at de eksisterer.
+Hvis du gir ut forandringene, skal du ikke være nødt til å underrette
+noen som helst, på noen som helst måte.
+
+<P>
+Du kan ha betalt penger for kopier av GNU programvare, eller du kan
+ha fått tak i kopier uten kostnad. Men uansett hvilken måte du fikk
+kopiene dine, har du alltid friheten til å kopiere og modifisere
+programvaren.
+
+<P>
+For at disse frihetene skal realiseres, kan de ikke forandres så lenge
+du ikke gjør noe galt; hvis utvikleren av programvaren har makten
+til å fjerne lisensen, selv om du ikke har grunnlag, blir programvaren
+ufri.
+
+<P>
+Likevel er det noen regler om oppførsel av å distribuere fri
+programvare som er akseptable når de ikke er i konflikt med sentrale
+friheter. For eksempel, <i>copyleft</i> er regelen at
+når du redistribuerer programmet, kan du ikke legge til restriksjoner
+som nekter andre mennesker retten til sentrale friheter. Denne regelen
+er ikke i konflikt med de sentrale frihetene; den beskytter dem istedet.
+
+<P>
+Regler om hvordan man lager en <i>package</i> (pakke) av en modifisert
+versjon er akseptable, hvis de ikke blokkerer din frihet til å utgi
+modifiserte versjoner. Regler som ``hvis du lager programmet tilgjengelig
+på denne måten, må du legge det tilgjengelig på den riktige måten også''
+er også akseptable på den samme betingelsen. (Merk at en slik regel
+etterlater seg uansett valget om du vil legge programmet tilgjengelig
+eller ikke.)
+
+<P>
+I GNU prosjektet,, bruker vi <A HREF="/copyleft/copyleft.html">
+``copyleft''</A> for å beskytte disse frihetene lovlig for alle. Men
+<A HREF="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">
+ikke-copylefted fri programvare</A> finnes også. Vi mener at vi har viktige
+grunner for hvorfor <A HREF="/philosophy/pragmatic.html">det er bedre å
+bruke copyleft</A>, men hvis programmet ditt er ikke-copylefted fri
+programvare kan vi likevel bruke den.
+
+<P>
+Se <A HREF="/philosophy/categories.html">Kategoriene i fri programvare
+    (18k tegn)</A>
+for en beskrivelse om hvordan ``fri programvare,'' ``copylefted programvare''
+og andre kategorier og andre programvarekategorier er beslektet.
+
+<P>
+Av og til kan regjeringers 
+<A NAME="exportcontrol">eksport kontroll regulasjoner</A>
+og handelsanksjoner hindre deg i friheten til å distribuere kopier av
+programmer internasjonalt. Programutviklere har ikke makten til å
+eliminere eller overskride disse restriksjonene, men det de kan og må
+gjøre er; å nekte å påtvinge dem som betingelser for å bruke programmet.
+ På denne måten vil restriksjonene ikke virke på aktiviterer og mennesker
+utenfor jurisdiksjonene til disse regjeringene.
+
+<P>
+Når det snakkes om fri programvare, er det best å unngå å bruke setninger
+som ``gi bort'' eller ``helt gratis'', fordi slike terminologier betyr at
+det det gjelder om er prisen, og ikke friheten. Noen kjente slike ord
+som ``piratkopiering'' omfatter meninger vi håper du ikke må godkjenne.
+Se <A
+HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">Forvirrende ord og uttrykk som er verdt 
å 
+unngå</A> for en diskusjon om dette.
+Vi har også en liste over <A 
HREF="/philosophy/fs-translations.html">oversettelser
+av "fri programvare"</A> til flere språk.
+<HR>
+
+<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.html">Andre tekster som bør leses</A></H4>
+
+<HR>
+
+Gå tilbake til <A HREF="/home.html">GNU's hjemmeside</A>.
+<P>
+FSF &amp; GNU svarer &amp; på spørsmål sendt til
+<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
+Andre <A HREF="/home.html#ContactInfo">måter for å kontakte</A> FSF.
+<P>
+Kommentarer om disse web sidene til
+<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
+send andre spørsmål til
+<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
+<P>
+Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.,
+51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+<P>
+Ordrett kopiering og distribusjon av hele denne artikkelen er
+lov uansett lagringsmedium, men på betingelsen av at denne
+bemerkelsen blir bevart.
+Oppdatert:
+<!-- hhmts start -->
+ 3 Dec 2000 tower
+<!-- hhmts end -->
+<P>
+Oversettelse: <a href="mailto:address@hidden";>Torbjørn Skodvin Kristoffersen
+</a> - 7 Januar 2000 (Jeg er også oversetter for det 
+<a href="http://www.linux.no/nldp";>Norske Linux Dokumentasjons
+Prosjektet</a>.)
+<HR>
+</BODY>
+</HTML>

Index: philosophy/savingeurope.nb.html
===================================================================
RCS file: philosophy/savingeurope.nb.html
diff -N philosophy/savingeurope.nb.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/savingeurope.nb.html   9 Mar 2008 15:50:15 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,196 @@
+<html>
+
+<head>
+<title>
+Redd Europa fra programvarepatenter - GNU Project - 
+Free Software Foundation (FSF)
+<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
+</title>
+</head>
+
+<body BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000"
+   VLINK="#9900DD">
+
+<h1>Redd Europa fra programvarepatenter</h1>
+
+<p>av <a href="http://www.stallman.org/";>
+Richard Stallman</a> </p>
+
+<p>
+Tenk deg at hver gang du vurderte hvordan du skulle utforme en del av
+et program, og særlig når du tenkte å bruke en algoritme som du
+leste i et tidsskrift eller implementerte en finesse som brukerne 
+etterspurte, så risikerte du å bli saksøkt.
+</p>
+
+<p>
+Det er slik det er i USA idag, på grunn av software-patenter. Snart
+kan det bli slik i mesteparten av Europa
+<a name="TOC1" href="#1">(1)</a>. Landene som driver Det Europeiske
+Patentkontoret, ansporet av store selskaper og oppmuntret av
+patentadvokater, fremmer forslag å tillate patenter som omfatter
+matematiske beregninger. 
+</p>
+
+<p>
+For å stanse dette forslaget, må europeiske borgere handle, og handle
+snart, ved å snakke med sine nasjonale regjeringer for å reise
+motstand mot denne forandringen. Tiltak i Tyskland, Sverige,
+Finland, Nederland, og/eller Danmark er spesielt viktige, for å
+slutte seg til en kampanje som allerede er underveis i Frankrike.
+</p>
+
+<p>
+Patenter har allerede vært helt ødeleggende for fri programvare. På
+1980-tallet forhindret de som hadde patentene på kryptering med
+offentlige nøkler all utvikling av fri programvare for den typen
+kryptering.  De ville gjerne forhindret PGP også, men all kritikken
+de møtte fikk dem til å gå med på et kompromiss: det ble lagt
+begrensninger på PGP slik at det ikke lenger var fritt. (Vi begynte
+utviklingen av GNU Privacy Guard etter at det mest vidtfavnende
+patentet gikk ut.) 
+</p>
+
+<p>
+Compuserve utviklet billedformatet GIF, og ble lamslått da Unisys
+truet med å saksøke dem og alle andre som utviklet eller kjørte
+programmer som lagde GIF-er. Unisys hadde skaffet et patent på
+datakompresjonsalgoritmen LZW (Lempel/Ziw-Welch), som inngår i
+genereringen av GIF-er, og Unisys nekter å tillate at fri programvare
+bruker LZW <a name="TOC2" href="#2">(2)</a>. Følgelig risikerer all
+fri programvare i USA som støtter ordentlige komprimerte GIF-er å bli
+saksøkt. 
+</p>
+
+<p>
+I USA, og en del andre land, var fri MP3-programvare utelukket; i 1998
+ble amerikanske utviklere som hadde utviklet frie MP3-generatorer
+truet med patentsøksmål, og tvunget til å trekke dem tilbake. Noen av
+dem blir nå distribuert i Europa, men hvis det europeiske patentbyrået
+gjennomfører den planlagte endringen, vil de bli utilgjengelige i
+Europa også.
+</p>
+
+<p>
+Senere i 1998 truet Microsoft WWW, ved å skaffe seg et patent som
+berørte stilark, -etter at de hadde oppmuntret WWW-konsortiet til å ha
+med den finessen i standarden. Det er ikke første gang at
+standardiseringskomiteen har blitt lokket inn i gapet til et patent.
+De allmenne reaksjonene på dette fikk Microsoft til å trekke seg fra
+håndhevelsen av patentet; men vi kan ikke basere oss på slik nådighet.
+</p>
+
+<p>
+Listen kunne gått videre og videre, hvis jeg hadde hatt tid til å se
+gjennom gammel post etter eksempler, og hvis det hadde vært plass til
+å beskrive dem.
+</p>
+
+<p>
+Utviklere av proprietær programvare gjør felles sak med utviklere av
+fri programvare i spørsmålet om patenter, fordi begge ligger an til å
+tape på patentene. Også utviklere av spesialtilpasset programvare kan
+tape på programvarepatenter.
+</p>
+
+<p>
+For all del, ikke alle taper på programvarepatentene; hvis d&eacute;t
+var tilfellet ville systemet raskt blitt forlatt. Store selskaper har
+ofte mange patenter, og kan tvinge de fleste andre selskaper, store
+eller små, til å kryss-lisensiere med dem. De unslipper de fleste
+problemene patenter forårsaker, mens de nyter godt av den makten de
+gir. Dette er grunnen til at hovedtilhengerne av programvarepatenter
+er multinasjonale selskaper. De har en god del innflytelse over
+regjeringer. 
+</p>
+
+<p>
+Av og til drar et lite selskap fordel av et patent, hvis produktet er
+så enkelt at det unngår å bli berørt av de store selskapenes patenter,
+og selskapet dermed unngår å bli tvunget til å kryss-lisnensiere med
+dem. Og patentinnehavere som ikke utvikler noen produkter, men bare
+tyner penger ut av dem som gjør det, kan le hele veien til banken mens
+de trenerer utviklingen.
+</p>
+
+<p>
+Men de fleste utviklere av programvare, og brukere av programvare,
+taper på programvarepatentene, som bidrar mer til å trenere
+fremgangen innen programvare enn til å fremme utviklingen.
+</p>
+
+<p>
+Folk pleide å si fri programvare var en absurd id&eacute;, og hevdet
+at vi ikke var i stand til å utvikle noe stort tilfang av programvare.
+Vi har imøtegått dem med empiriske fakta, ved å utvikle et bredt
+spektrum av kraftig programvare som respekterer brukernes frihet. Vi
+kan klare å gi allmenheten hele spekteret av universelle programmer
+-med mindre det blir forbudt å gi programvare til allmenheten.
+</p>
+
+<p>
+Programvarepatenter truer med å gjøre nettopp d&eacute;t. Tiden for
+handling er nå! Gå til <a href="http://www.ffii.org/";>
+www.ffii.org</a> for mer informasjon, og detaljerte forslag til
+handling. Og vær så snill å ta deg tid til å hjelpe.
+</p>
+
+<p>
+<a name="1" href="#TOC1">(1)</a>
+Det Europeiske Patentbyrået, som mange europeiske land bruker, har
+utstedt en god del patenter som berører programvare, men som blir
+presentert som noe annet en programvare. Den endringen som nå er til
+vurdering vil åpne adgangen til ubegrenset patentering av algoritmer
+og programfinesser, noe som kan føre til at langt fler patenter vil
+bli innvilget.
+</p>
+
+<p>
+<a name="2" href="#TOC2">(2)</a>
+Unisys utstedte en fiffig formulert erklæring som ofte tolkes dithen
+at de tillater fri programvare til å lage GIF-er med, men jeg tror
+ikke den tillater det. Jeg skrev til lovavdelingen deres for å be om
+en avklaring og/eller en endring i deres policy, men jeg mottok ikke
+noe svar. 
+</p>
+
+<hr>
+
+<p><strong><a href="/philosophy/philosophy.html">
+Andre tekster du bør lese</a> </strong></p>
+
+<ul>
+ <li>Se om de nyeste <a href="http://www.savetheweb.org/threats.html";>
+ truslene</a> mot Europas del av Internet på 
+ <a href="http://www.savetheweb.org/";>savetheweb.org</a>.
+</ul>
+
+<hr>
+
+<p>Tilbake til <a href="/home.html">GNUs hjemmeside</a> </p>
+
+<p>Henvendelser & spørsmål til FSF & GNU: <a mailto:address@hidden>
address@hidden</a>. Andre <a href="/home.html#ContactInfo">
+måter å kontakte FSF på</a>.
+</p>
+
+<p>Kommentarer til disse WWW-sidene rettes til
+<a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a>,
+send andre spørsmål til <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a>. 
+</p>
+
+<p>
+Copyright: Se øverst!<br>
+Free Software Foundation, Inc.<br> 
+51 Franklin St, Fifth Floor, <br>
+Boston, MA02110 <br>
+USA
+</p>
+
+<hr>
+<address>Oversatt av Herman Robak, Horten</address>
+
+</body>
+</html>

Index: home.no.shtml
===================================================================
RCS file: home.no.shtml
diff -N home.no.shtml
--- home.no.shtml    5 May 2005 19:37:01 -0000    1.2
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,205 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>GNU er ikkje Unix! - GNU prosjektet og Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
-<META HTTP-EQUIV="Keywords"
- CONTENT="GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix,
-    Fri programvare, Operativ system, GNU Kernel, HURD, GNU HURD">
-<META HTTP-EQUIV="Description"
- CONTENT="Har sia 1983 utvikla det frie Unix-liknande operativsystemet GNU, 
slik at datamaskin-brukarar skal kunne ha fridom til å dele og forbetre 
programvaren dei bruker.">
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-
-<CENTER><H1>GNU er ikkje Unix!</H1></CENTER>
-
-<CENTER>
-<A HREF="/graphics/agnuhead.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  ALT=" [bilete av huet til ein GNU] " BORDER=0
-  WIDTH="129" HEIGHT="122"></A><BR>
-</CENTER>
-
-<CENTER>
-<TABLE WIDTH="80%">
- <TR>
-  <TD>
-    <!--#include file="translations.include" -->
-  </TD>
- </TR>
-</TABLE>
-</CENTER>
-
-<!-- Keep the tables short and be sure that they degrade properly -->
-<!-- when using text-only browsers! -->
-
-<P>
-<CENTER>
-<TABLE WIDTH="90%">
- <TR>
-  <TD>
-
-Velkommen til GNU-prosjektets vevtenar, <STRONG>www.gnu.org</STRONG>.
-<A HREF="/gnu/thegnuproject.html">GNU-prosjektet</A> starta opp i 1984 for å 
utvikla eit fullstendig Unix-liknande operativsystem som er <A
-HREF="philosophy/free-sw.html">fri programvare</A>: GNU-systemet.
-(GNU er ein sjølvgjentakande engelsk forkortelse for "GNU's Not Unix"; på 
norsk om lag "GNU er ikkje Unix"). Variantar av operativsystemet GNU som bruker 
Linux kjerne er i stor bruk. Sjølv om disse systema kalles ofte for "Linux", 
ville det vore meir presist å kalla dei <A
-HREF="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux systemar</A>.
-
-  </TD>
- </TR>
-</TABLE>
-<P>
-<TABLE WIDTH="70%">
-<TR>
- <TD>
-  <UL>
-   <LI><A HREF="/provide.html">Kva vi tilbyr</A>
-   <LI><A HREF="/philosophy/philosophy.html">Korfor vi finst</A>
-   <LI><A HREF="/gnu/gnu-history.html">Kor går vi</A>
-  </UL>
- </TD>
- <TD>
-  <UL>
-   <LI><A HREF="/help/help.html">Korleis du kan hjelpe oss koma dit</A>
-   <LI><A HREF="/people/people.html">Kvem er vi</A>
-   <LI><A HREF="/testimonials/testimonials.html">Kva brukarar synst om 
programvare frå GNU</A>
-  </UL>
- </TD>
-</TR>
-</TABLE>
-</CENTER>
-<P>
-<!-- These quick navigation menu bar lines can't be longer than about -->
-<!-- 72 characters or lynx will break them poorly. -->
-<!-- If we add more then 2 lines, they will become too cluttered to be -->
-<!-- quickly and easily understood. -->
-<!-- Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here. -->
-<CENTER>
-<A href="http://directory.fsf.org/index.html";
-  NAME="FreeSoftwareDirectory">Fri programvare</A>
-| <A HREF="/software/software.html">GNU programvare</A>
-| <A HREF="/projects/projects.html">GNU prosjektar</A>
-| <A HREF="/education/education.html">GNU og utdanning</A>
-</CENTER>
-<BR>
-<CENTER>
-<A HREF="/licenses/licenses.html">Lisensar</A>
-| <A HREF="/software/devel.html">Ressursar for utviklarar</A>
-| <A HREF="/help/gethelp.html">Få hjelp med GNU programvare</A>
-| <A HREF="/gnu/gnu-user-groups.html">GNU brukargrupper</A>
-</CENTER>
-<BR>
-<CENTER>
- <A HREF="/doc/doc.html">GNU Dokumentasjon</A>
-| <A HREF="/doc/other-free-books.html">Anna dokumentasjon</A>
-| <A HREF="/manual/manual.html">Bruksanvisningar på nett</A>
-</CENTER>
-<BR>
-<CENTER>
- <A HREF="/events.html">Kommande hendingar</A>
-| <A HREF="/people/speakers.html">GNU talarar</A>
-| <A HREF="/press/press.html">Presseinformasjon</A>
-  og <A HREF="/press/press.html#releases">pressebrev</A>
-| <A HREF="/brave-gnu-world/brave-gnu-world.en.html">Brave GNU World</A>
-</CENTER>
-<BR>
-<CENTER>
- <A HREF="http://order.fsf.org/";><STRONG><FONT SIZE="+1">Bestille på 
nett</FONT></STRONG></A>
-| <A HREF="http://donate.fsf.org/";><STRONG><FONT SIZE="+1">Gje pengar på 
nett</FONT></STRONG></A>
-| <A HREF="/order/order.html">Bestill (andre måter)</A>
-| <A HREF="/thankgnus/thankgnus.html">Takk GNU</A>
-</CENTER>
-<BR>
-<CENTER>
- <A HREF="/server/list-mirrors.html">Speilstader</A>
-| <A HREF="/server/whatsnew.html">Kva er nytt</A>
-| <A HREF="/search.html"><STRONG><FONT SIZE="+1">Leit</FONT></STRONG></A>
-| <A HREF="/server/sitemap.html">Kart over vevstaden</A>
-<!-- I added this link to links.html. It needed to be easier for people -->
-<!-- to find. -len tower 19Feb00 -->
-| <A HREF="/links/links.html">Lenker</A> til andre nettstader

-| <A HREF="/graphics/graphics.html">Kunst</A>
-| <A HREF="/fun/humor.html">Moro</a>
-</CENTER>
-<BR>
-<P>
-
-
-
-<CENTER>
-<TABLE WIDTH="80%">
- <TR>
- <TD>
-
-<H2>Meir informasjon</H2>
-<A HREF="/fsf/fsf.html">Free Software Foundation</A> (Stiftelsen Fri 
Programvare) er ein veldedig organisasjon som berettigar for skattefrådrag. Han 
arbeider for å skaffe middel til arbeidet på GNU-prosjektet.
-<P>
-
-Filosofien og historia bak GNU-prosjektet blir drøfta i artikkelen til
-
-<A HREF="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</A> <A
-HREF="/gnu/thegnuproject.html">The GNU Project</A> og i fleire andre tekstar i 
vår
-<A HREF="/philosophy/philosophy.html">filosofi</A> seksjon.
-
-<P>
-
-FSF støttar opp om
-<A HREF="/philosophy/basic-freedoms.html">fridom til tale, skrift og 
samankomst</A> på Internettet,
-
-<A HREF="http://www.eff.org/privnow/";>retten til å bruke kryptering til privat 
kommunikasjon</A>, og
-
-<A HREF="/philosophy/protecting.html">retten til å skrive programvare</A>
-uhindra av private monopol.
-
-<P>
-
-<H2><A NAME="ContactInfo">Kontaktinfo</A></H2>
-

-Send spørsmål om GNU og FSF til
-<PRE>
-    Free Software Foundation      Voice: +1-617-542-5942
-    51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:  +1-617-542-2652
-    Boston, MA 02110-1301, USA    E-Mail: <A 
HREF="mailto:address@hidden";>address@hidden</A>
-</PRE>
-<P>
-
-Takk for at du besøkte nettstaden vår!
-<BR>
-<A HREF="/people/webmeisters.html"><EM>GNU Vevmeistarane</EM></A>
-<BR>
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>
-</TD>
-</TR>
-</TABLE>
-</CENTER>
-
-
-
-<P>
-<CENTER>
-<TABLE WIDTH="70%">
- <TR>
-  <TD>
-    <!--#include file="translations.include" -->
-  </TD>
- </TR>
-</TABLE>
-</CENTER>
-
-<HR>
-
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, 
Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>

-Bokstaveleg kopiering og distribusjon av denne fullstendige artikkelen er

-tillatt i eit kvart medium, forutsett at denne notisen er teke med.
-<P><br><br>
-Translation coordination: address@hidden
-<br><br>
-Oppdatert:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2005/05/05 19:37:01 $ $Author: novalis $
-<!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>

Index: philosophy/free-sw.no.html
===================================================================
RCS file: philosophy/free-sw.no.html
diff -N philosophy/free-sw.no.html
--- philosophy/free-sw.no.html 20 May 2006 09:22:30 -0000   1.3
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,154 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>Hva er fri programvare? - GNU Prosjektet - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>Hva er fri programvare?</H3>
-
-<A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [bilde av en Filosofisk Gnu] "
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
-
-[ <a 
href="/philosophy/free-sw.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>
 |<!-- Arabic -->
-<A HREF="/philosophy/free-sw.fr.html">French</A> 
-| <A HREF="/philosophy/free-sw.ru.html">Russian</A>
-| <A HREF="/philosophy/free-sw.es.html">Spanish</A> 
-| <A HREF="/philosophy/free-sw.no.html">Norwegian</A>
-]
-<P>
-
-``Fri programvare'' handler om frihet, ikke om pris. For å forstå 
-konseptet, må du tenke på ``talefrihet'', ikke ``gratis øl''.
-<P>
-``Fri programvare'' referer til brukernes frihet til å kjøre, 
-kopiere, distribuere, studere, forandre på og forbedre programvaren.
-Mer presist refererer det til fire typer frihet, for brukerne av
-programvaren:
-<P>
-
-<UL>
- <LI>Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt (frihet 0).
- <LI>Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det
-   til dine behov (frihet 1).
- <LI>Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe din neste
-   (frihet 2).
- <LI>Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer
-   til offentlig eie, slik at hele samfunnet kan få utbytte
-   (frihet 3).
-</UL>
-
-<P>
-Et program er fri programvare hvis brukerne kan dra nytte av alle
-disse frihetene. Slik kan du kunne redistribuere kopier fritt, enten
-med eller uten modifikasjoner, enten gratis eller ved å ta penger for
-distribusjonen, til <A HREF="#exportcontrol">hvem som helst og hvor 
-som helst</A>. Å ha friheten til å gjøre dette betyr (bl.a) at du ikke
-må spørre om eller betale for tillatelse.
-
-<P>
-Du burde også ha friheten til å lage modifikasjoner og bruke dem
-privat i ditt eget arbeid eller hobby, uten å nevne at de eksisterer.
-Hvis du gir ut forandringene, skal du ikke være nødt til å underrette
-noen som helst, på noen som helst måte.
-
-<P>
-Du kan ha betalt penger for kopier av GNU programvare, eller du kan
-ha fått tak i kopier uten kostnad. Men uansett hvilken måte du fikk
-kopiene dine, har du alltid friheten til å kopiere og modifisere
-programvaren.
-
-<P>
-For at disse frihetene skal realiseres, kan de ikke forandres så lenge
-du ikke gjør noe galt; hvis utvikleren av programvaren har makten
-til å fjerne lisensen, selv om du ikke har grunnlag, blir programvaren
-ufri.
-
-<P>
-Likevel er det noen regler om oppførsel av å distribuere fri
-programvare som er akseptable når de ikke er i konflikt med sentrale
-friheter. For eksempel, <i>copyleft</i> er regelen at
-når du redistribuerer programmet, kan du ikke legge til restriksjoner
-som nekter andre mennesker retten til sentrale friheter. Denne regelen
-er ikke i konflikt med de sentrale frihetene; den beskytter dem istedet.
-
-<P>
-Regler om hvordan man lager en <i>package</i> (pakke) av en modifisert
-versjon er akseptable, hvis de ikke blokkerer din frihet til å utgi
-modifiserte versjoner. Regler som ``hvis du lager programmet tilgjengelig
-på denne måten, må du legge det tilgjengelig på den riktige måten også''
-er også akseptable på den samme betingelsen. (Merk at en slik regel
-etterlater seg uansett valget om du vil legge programmet tilgjengelig
-eller ikke.)
-
-<P>
-I GNU prosjektet,, bruker vi <A HREF="/copyleft/copyleft.html">
-``copyleft''</A> for å beskytte disse frihetene lovlig for alle. Men
-<A HREF="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">
-ikke-copylefted fri programvare</A> finnes også. Vi mener at vi har viktige
-grunner for hvorfor <A HREF="/philosophy/pragmatic.html">det er bedre å
-bruke copyleft</A>, men hvis programmet ditt er ikke-copylefted fri
-programvare kan vi likevel bruke den.
-
-<P>
-Se <A HREF="/philosophy/categories.html">Kategoriene i fri programvare
-    (18k tegn)</A>
-for en beskrivelse om hvordan ``fri programvare,'' ``copylefted programvare''
-og andre kategorier og andre programvarekategorier er beslektet.
-
-<P>
-Av og til kan regjeringers 
-<A NAME="exportcontrol">eksport kontroll regulasjoner</A>
-og handelsanksjoner hindre deg i friheten til å distribuere kopier av
-programmer internasjonalt. Programutviklere har ikke makten til å
-eliminere eller overskride disse restriksjonene, men det de kan og må
-gjøre er; å nekte å påtvinge dem som betingelser for å bruke programmet.
- På denne måten vil restriksjonene ikke virke på aktiviterer og mennesker
-utenfor jurisdiksjonene til disse regjeringene.
-
-<P>
-Når det snakkes om fri programvare, er det best å unngå å bruke setninger
-som ``gi bort'' eller ``helt gratis'', fordi slike terminologier betyr at
-det det gjelder om er prisen, og ikke friheten. Noen kjente slike ord
-som ``piratkopiering'' omfatter meninger vi håper du ikke må godkjenne.
-Se <A
-HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">Forvirrende ord og uttrykk som er verdt 
å 
-unngå</A> for en diskusjon om dette.
-Vi har også en liste over <A 
HREF="/philosophy/fs-translations.html">oversettelser
-av "fri programvare"</A> til flere språk.
-<HR>
-
-<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.html">Andre tekster som bør leses</A></H4>
-
-<HR>
-
-Gå tilbake til <A HREF="/home.html">GNU's hjemmeside</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU svarer &amp; på spørsmål sendt til
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Andre <A HREF="/home.html#ContactInfo">måter for å kontakte</A> FSF.
-<P>
-Kommentarer om disse web sidene til
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-send andre spørsmål til
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Ordrett kopiering og distribusjon av hele denne artikkelen er
-lov uansett lagringsmedium, men på betingelsen av at denne
-bemerkelsen blir bevart.
-Oppdatert:
-<!-- hhmts start -->
- 3 Dec 2000 tower
-<!-- hhmts end -->
-<P>
-Oversettelse: <a href="mailto:address@hidden";>Torbjørn Skodvin Kristoffersen
-</a> - 7 Januar 2000 (Jeg er også oversetter for det 
-<a href="http://www.linux.no/nldp";>Norske Linux Dokumentasjons
-Prosjektet</a>.)
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>

Index: philosophy/savingeurope.no.html
===================================================================
RCS file: philosophy/savingeurope.no.html
diff -N philosophy/savingeurope.no.html
--- philosophy/savingeurope.no.html   5 May 2005 19:37:16 -0000    1.3
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,196 +0,0 @@
-<html>
-
-<head>
-<title>
-Redd Europa fra programvarepatenter - GNU Project - 
-Free Software Foundation (FSF)
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</title>
-</head>
-
-<body BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000"
-   VLINK="#9900DD">
-
-<h1>Redd Europa fra programvarepatenter</h1>
-
-<p>av <a href="http://www.stallman.org/";>
-Richard Stallman</a> </p>
-
-<p>
-Tenk deg at hver gang du vurderte hvordan du skulle utforme en del av
-et program, og særlig når du tenkte å bruke en algoritme som du
-leste i et tidsskrift eller implementerte en finesse som brukerne 
-etterspurte, så risikerte du å bli saksøkt.
-</p>
-
-<p>
-Det er slik det er i USA idag, på grunn av software-patenter. Snart
-kan det bli slik i mesteparten av Europa
-<a name="TOC1" href="#1">(1)</a>. Landene som driver Det Europeiske
-Patentkontoret, ansporet av store selskaper og oppmuntret av
-patentadvokater, fremmer forslag å tillate patenter som omfatter
-matematiske beregninger. 
-</p>
-
-<p>
-For å stanse dette forslaget, må europeiske borgere handle, og handle
-snart, ved å snakke med sine nasjonale regjeringer for å reise
-motstand mot denne forandringen. Tiltak i Tyskland, Sverige,
-Finland, Nederland, og/eller Danmark er spesielt viktige, for å
-slutte seg til en kampanje som allerede er underveis i Frankrike.
-</p>
-
-<p>
-Patenter har allerede vært helt ødeleggende for fri programvare. På
-1980-tallet forhindret de som hadde patentene på kryptering med
-offentlige nøkler all utvikling av fri programvare for den typen
-kryptering.  De ville gjerne forhindret PGP også, men all kritikken
-de møtte fikk dem til å gå med på et kompromiss: det ble lagt
-begrensninger på PGP slik at det ikke lenger var fritt. (Vi begynte
-utviklingen av GNU Privacy Guard etter at det mest vidtfavnende
-patentet gikk ut.) 
-</p>
-
-<p>
-Compuserve utviklet billedformatet GIF, og ble lamslått da Unisys
-truet med å saksøke dem og alle andre som utviklet eller kjørte
-programmer som lagde GIF-er. Unisys hadde skaffet et patent på
-datakompresjonsalgoritmen LZW (Lempel/Ziw-Welch), som inngår i
-genereringen av GIF-er, og Unisys nekter å tillate at fri programvare
-bruker LZW <a name="TOC2" href="#2">(2)</a>. Følgelig risikerer all
-fri programvare i USA som støtter ordentlige komprimerte GIF-er å bli
-saksøkt. 
-</p>
-
-<p>
-I USA, og en del andre land, var fri MP3-programvare utelukket; i 1998
-ble amerikanske utviklere som hadde utviklet frie MP3-generatorer
-truet med patentsøksmål, og tvunget til å trekke dem tilbake. Noen av
-dem blir nå distribuert i Europa, men hvis det europeiske patentbyrået
-gjennomfører den planlagte endringen, vil de bli utilgjengelige i
-Europa også.
-</p>
-
-<p>
-Senere i 1998 truet Microsoft WWW, ved å skaffe seg et patent som
-berørte stilark, -etter at de hadde oppmuntret WWW-konsortiet til å ha
-med den finessen i standarden. Det er ikke første gang at
-standardiseringskomiteen har blitt lokket inn i gapet til et patent.
-De allmenne reaksjonene på dette fikk Microsoft til å trekke seg fra
-håndhevelsen av patentet; men vi kan ikke basere oss på slik nådighet.
-</p>
-
-<p>
-Listen kunne gått videre og videre, hvis jeg hadde hatt tid til å se
-gjennom gammel post etter eksempler, og hvis det hadde vært plass til
-å beskrive dem.
-</p>
-
-<p>
-Utviklere av proprietær programvare gjør felles sak med utviklere av
-fri programvare i spørsmålet om patenter, fordi begge ligger an til å
-tape på patentene. Også utviklere av spesialtilpasset programvare kan
-tape på programvarepatenter.
-</p>
-
-<p>
-For all del, ikke alle taper på programvarepatentene; hvis d&eacute;t
-var tilfellet ville systemet raskt blitt forlatt. Store selskaper har
-ofte mange patenter, og kan tvinge de fleste andre selskaper, store
-eller små, til å kryss-lisensiere med dem. De unslipper de fleste
-problemene patenter forårsaker, mens de nyter godt av den makten de
-gir. Dette er grunnen til at hovedtilhengerne av programvarepatenter
-er multinasjonale selskaper. De har en god del innflytelse over
-regjeringer. 
-</p>
-
-<p>
-Av og til drar et lite selskap fordel av et patent, hvis produktet er
-så enkelt at det unngår å bli berørt av de store selskapenes patenter,
-og selskapet dermed unngår å bli tvunget til å kryss-lisnensiere med
-dem. Og patentinnehavere som ikke utvikler noen produkter, men bare
-tyner penger ut av dem som gjør det, kan le hele veien til banken mens
-de trenerer utviklingen.
-</p>
-
-<p>
-Men de fleste utviklere av programvare, og brukere av programvare,
-taper på programvarepatentene, som bidrar mer til å trenere
-fremgangen innen programvare enn til å fremme utviklingen.
-</p>
-
-<p>
-Folk pleide å si fri programvare var en absurd id&eacute;, og hevdet
-at vi ikke var i stand til å utvikle noe stort tilfang av programvare.
-Vi har imøtegått dem med empiriske fakta, ved å utvikle et bredt
-spektrum av kraftig programvare som respekterer brukernes frihet. Vi
-kan klare å gi allmenheten hele spekteret av universelle programmer
--med mindre det blir forbudt å gi programvare til allmenheten.
-</p>
-
-<p>
-Programvarepatenter truer med å gjøre nettopp d&eacute;t. Tiden for
-handling er nå! Gå til <a href="http://www.ffii.org/";>
-www.ffii.org</a> for mer informasjon, og detaljerte forslag til
-handling. Og vær så snill å ta deg tid til å hjelpe.
-</p>
-
-<p>
-<a name="1" href="#TOC1">(1)</a>
-Det Europeiske Patentbyrået, som mange europeiske land bruker, har
-utstedt en god del patenter som berører programvare, men som blir
-presentert som noe annet en programvare. Den endringen som nå er til
-vurdering vil åpne adgangen til ubegrenset patentering av algoritmer
-og programfinesser, noe som kan føre til at langt fler patenter vil
-bli innvilget.
-</p>
-
-<p>
-<a name="2" href="#TOC2">(2)</a>
-Unisys utstedte en fiffig formulert erklæring som ofte tolkes dithen
-at de tillater fri programvare til å lage GIF-er med, men jeg tror
-ikke den tillater det. Jeg skrev til lovavdelingen deres for å be om
-en avklaring og/eller en endring i deres policy, men jeg mottok ikke
-noe svar. 
-</p>
-
-<hr>
-
-<p><strong><a href="/philosophy/philosophy.html">
-Andre tekster du bør lese</a> </strong></p>
-
-<ul>
- <li>Se om de nyeste <a href="http://www.savetheweb.org/threats.html";>
- truslene</a> mot Europas del av Internet på 
- <a href="http://www.savetheweb.org/";>savetheweb.org</a>.
-</ul>
-
-<hr>
-
-<p>Tilbake til <a href="/home.html">GNUs hjemmeside</a> </p>
-
-<p>Henvendelser & spørsmål til FSF & GNU: <a mailto:address@hidden>
address@hidden</a>. Andre <a href="/home.html#ContactInfo">
-måter å kontakte FSF på</a>.
-</p>
-
-<p>Kommentarer til disse WWW-sidene rettes til
-<a href="mailto:address@hidden";>
-&lt;address@hidden&gt;</a>,
-send andre spørsmål til <a href="mailto:address@hidden";>
-&lt;address@hidden&gt;</a>. 
-</p>
-
-<p>
-Copyright: Se øverst!<br>
-Free Software Foundation, Inc.<br> 
-51 Franklin St, Fifth Floor, <br>
-Boston, MA02110 <br>
-USA
-</p>
-
-<hr>
-<address>Oversatt av Herman Robak, Horten</address>
-
-</body>
-</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]