www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/linux-and-gnu.bg.html server/banner.tr....


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/linux-and-gnu.bg.html server/banner.tr....
Date: Tue, 04 Mar 2008 21:32:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/04 21:32:56

Modified files:
    gnu      : linux-and-gnu.bg.html 
Added files:
    server     : banner.tr.html footer-text.tr.html 
             footer.tr.html header.tr.html 

Log message:
    Update from the trans-coord/gnun sandbox.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.bg.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/header.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gnu/linux-and-gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu/linux-and-gnu.bg.html  19 Feb 2008 21:39:37 -0000   1.9
+++ gnu/linux-and-gnu.bg.html  4 Mar 2008 21:32:34 -0000    1.10
@@ -187,8 +187,9 @@
 операционна система, подобна на Юникс. 
Тази система е позната като BSD и е 
 била разработена в Калифорнийския 
университет в Бъркли. Тя беше несвободна 
 през 80-те, но стана свободна в началото на 
90-те години. Една свободна 
-операционна система, съществуваща днес, е 
почти със сигурност или вариант на 
-системата GNU, или разновидност на 
системата BSD.</p>
+операционна система, съществуваща днес<a 
href="#newersystems">(4)</a>, е 
+почти със сигурност или вариант на 
системата GNU, или разновидност на 
+системата BSD.</p>
 
 <p>
 Хората понякога питат дали BSD също е версия 
на GNU, както GNU/Линукс. 
@@ -199,7 +200,7 @@
 вариантите ѝ използват някои програми на 
BSD. Но взети заедно, те са две 
 различни системи, които са се развили 
отделно. Разработчиците на BSD не 
 просто са написали ядро, което после са 
добавили към системата GNU, така че 
-име като GNU/BSD би било неподходящо.<a 
href="#gnubsd">(4)</a></p>
+име като GNU/BSD би било неподходящо.<a 
href="#gnubsd">(5)</a></p>
 
 <h3>Бележки:</h3>
 <ol>
@@ -221,6 +222,15 @@
 href="/software/libc/libc.html">библиотеката на GNU за 
Си</a>.</li>
 
 <li>
+<a id="newersystems"></a>Откакто това бе написано, бе 
разработена почти 
+напълно свободна система, подобна на 
„Уиндоус“. Но от техническа гледна 
+точка тя съвсем не е като GNU или „Юникс“, 
така че няма връзка с този 
+въпрос. По-голямата част от ядрото на 
„Соларис“ също бе издадено като 
+свободен софтуер, но за да получите 
свободна система с него, е необходимо да 
+го комбинирате с GNU или BSD, както и да 
замените липсващите части на 
+ядрото.</li>
+
+<li>
 <a id="gnubsd"></a>От друга страна, в годините след 
написването на тази 
 статия, библиотеката на GNU за Си беше 
адаптирана към ядрото FreeBSD, което 
 направи възможно комбинирането на 
системата GNU с това ядро. Точно както и 
@@ -236,7 +246,10 @@
 with the webmasters first. 
 Please make sure the copyright date is consistent with the document 
 and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-<div style="font-size: small;"> </div>
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
@@ -265,7 +278,10 @@
 </p>
 
 
-<div class="translators-credits"><b>Превод</b>: Явор Доганов 
<a 
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2007, 2008 г.</div>
 <p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
 чрез
@@ -277,7 +293,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/02/19 21:39:37 $
+$Date: 2008/03/04 21:32:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/banner.tr.html
===================================================================
RCS file: server/banner.tr.html
diff -N server/banner.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/banner.tr.html    4 Mar 2008 21:32:49 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,69 @@
+<style type="text/css" media="all">
address@hidden url('/style.css');
+</style>
+
+<style type="text/css" media="print">
address@hidden url('/print.css');
+</style>
+</head>
+
+<body>
+
+  <div id="toplinks"><span class="netscape4"><a href="#content">İçeriğe 
atla</a> | </span><a 
+href="#translations">Bu sayfanın çevirileri</a></div>
+
+<div id="null-wrapper">
+
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
+<div id="urgent">
+
+     <p style="text-align: center;"><a 
href="http://www.fsf.org/blogs/community/boycottTrendMicro.html";>Özgür 
+Yazılım Vakfı'na katılın ve Trend Micro'ya karşı direnin!</a></p>
+
+     </div>
+
+             <div id="searcher">
+
+ <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
+  <div><label for="phrase">Ara:</label> <input name="phrase" id="phrase" 
+type="text" size="35" accesskey="s" /> <input type="submit" value="Bul" 
/></div>
+                </form>
+            </div>
+
+
+   <div id="header">
+
+    <div class="inner">
+
+    <h1 id="logo"><a href="/">GNU İşletim Sistemi</a></h1>
+
+    <ul id="links">
+
+     <li><a 
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Özgür
 
+Yazılım Vakfı'na bugün katılın!</a></li>
+     <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">Özgür GNU/Linux 
+dağıtımları</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsf.org/";>Özgür Yazılım Vakfı</a></li>
+    </ul>
+
+   </div>
+
+   </div>
+
+   <div id="navigation">
+    <div class="inner">
+    <ul>
+     <li id="tabMenu"><a href="/">Giriş</a></li>
+     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.html">Bilgiler</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.html">Özgür&nbsp;Yazılım</a></li>
+     <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.html">Görüşlerimiz</a></li>
+     <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.html">Lisans&nbsp;Sözleşmeleri</a></li>
+     <li><a href="/server/sitemap.html">Dizin</a></li>
+     <li><a href="/help/help.html">Bize&nbsp;Yardım&nbsp;Edin</a></li>
+    </ul>
+    </div>
+   </div>
+
+<div id="content" class="inner">
+

Index: server/footer-text.tr.html
===================================================================
RCS file: server/footer-text.tr.html
diff -N server/footer-text.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/footer-text.tr.html 4 Mar 2008 21:32:50 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,3 @@
+<div class="inner" id="backtotop">
+<p><a href="#header">başa dön</a></p>
+</div>
\ No newline at end of file

Index: server/footer.tr.html
===================================================================
RCS file: server/footer.tr.html
diff -N server/footer.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/footer.tr.html    4 Mar 2008 21:32:50 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+       <!--#include virtual="/server/footer-text.tr.html" -->

Index: server/header.tr.html
===================================================================
RCS file: server/header.tr.html
diff -N server/header.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/header.tr.html    4 Mar 2008 21:32:50 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="tr" lang="tr">
+
+<head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+<link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
+<link rel="icon" type="image/png" href="/graphics/gnu-head-mini.png" />
+<meta name="ICBM" content="42.256233,-71.006581" />
+<meta name="DC.title" content="gnu.org" />
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]