www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy hague.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy hague.nl.html
Date: Fri, 28 Dec 2007 20:19:11 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/28 20:19:11

Added files:
    philosophy   : hague.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.22

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/hague.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: hague.nl.html
===================================================================
RCS file: hague.nl.html
diff -N hague.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ hague.nl.html    28 Dec 2007 20:19:05 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,302 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Hommeles in Den Haag - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Hommeles in Den Haag</h2>
+
+<p>
+Door <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>, Juni 2001</p>
+
+<p>
+Europeanen hebben energiek en met succes de pogingen om softwarepatenten te 
+introduceren weerstaan. Een nieuw verdrag echter, dreigt ontwikkelaars in 
+Europa en andere landen te onderwerpen aan softwarepatenten in de VS. Het 
+probleem blijft niet beperkt tot programmeurs; allerlei auteurs worden 
+geconfronteerd met nieuwe gevaren. Zelfs de censuur van diverse landen kan 
+wereldwijd effect hebben.</p>
+
+<p>
+Het Haagse verdrag gaat niet over patenten, noch over auteursrecht of 
+censuur maar het heeft daar wel invloed op. Het gaat over jurisdictie, en hoe 
+een land om moet gaan met gerechtelijke uitspraken van een ander land. Het 
+uitgangspunt is zinnig: wanneer iemand je auto in Frankrijk aanrijdt of het 
+contract met een Frans bedrijf opzegt dan kun je ze in Frankrijk een proces 
+aandoen en de gerechtelijke uitspraak van kracht laten worden in het land waar 
+hij leeft (of zijn bezittingen heeft).</p>
+
+<p>
+De overeenkomst wordt problematisch wanneer het uit wordt gebreid met de 
+verspreiding van informatie &mdash; want informatie gaat nu ongehinderd door 
+alle landen. (Het Internet is slechts &eacute;&eacute;n wijze waarop dit 
+gebeurd). Het gevolg hiervan is dat je vervolgd zou kunnen worden voor de 
+informatie die je verspreidt in <strong>welk land dan ook</strong> dat deze 
+overeenkomst tekent en dat je eigen land de uitspraak zal uitvoeren.</p>
+
+<p>
+Wanneer je bijvoorbeeld een softwarepakket uitbrengt in Duitsland (vrij of 
niet) 
+en mensen in de VS maken er gebruik van dat zou je aan kunnen worden geklaagd 
+voor overtreding van &eacute;&eacute;n of ander absurd Amerikaans 
+softwarepatent. Dat gedeelte zit niet in het verdrag &mdash; dat zou nu ook 
+al kunnen gebeuren. Maar op dit moment kun je de uitspraak negeren omdat je 
+veilig in Duitsland zit en dat weet de houder van het patent. Met de Haagse 
+overeenkomst zou de Duitse rechtbank gedwongen worden om de Amerikaanse 
+uitspraak gestand te doen. Oftewel, alle softwarepatenten van alle landen 
binnen 
+deze overeenkomst zijn dan van kracht. Het heeft dan geen zin om 
+softwarepatenten tegen te gaan in Europa, wanneer ze uit de VS, Japan of 
Egypte 
+ook gelden.</p>
+
+<p>
+Maar het patentrecht is niet de enige wet die chaos zou kunnen veroorzaken 
onder 
+dit verdrag. Veronderstel dat je een column schrijft waarin je je kritisch 
+uitlaat over een publiek persoon. Wanneer een kopie daarvan in Engeland wordt 
+gelezen zou iemand je kunnen vervolgen onder de strenge wetten op smaad die 
daar 
+gelden. Wellicht dat jouw land je je vrijheid van meningsuiting geeft maar 
onder 
+deze overeenkomst betekent dat dan nog niet dat je daarmee veilig bent.</p>
+
+<p>
+Of stel je publiceert een prijsvergelijking van jouw produkt met die van een 
+concurrent. Wanneer dit in Duitsland wordt gelezen, waar advertenties met 
+prijsvergelijkingen niet zijn toegestaan, zou je in Duitsland vervolgd kunnen 
+worden en de uitspraak zou worden uitgevoerd, waar je je ook bevindt. (Ik heb 
+intussen vernomen dat deze wet in Duitsland veranderd zou zijn. Maar dat maakt 
+voor het principe niet uit &mdash; ieder land zou een dergelijke wet kunnen 
+hebben en sommige andere Europese landen hebben hem misschien nog).</p>
+
+<p>
+Of stel je publiceert een parodie. Wanneer dat in Korea wordt gelezen kun je 
+daar worden vervolgd omdat Korea geen recht op parodi&euml;ren heeft. (Na het 
+uitkomen van dit artikel heeft het Koreaanse hooggerechtshof dit recht wel 
+erkend maar ook hier gaat het om het principe.)</p>
+
+<p>
+Stel je hebt politieke overtuigingen die een bepaalde regering verbiedt. Je 
zou 
+vervolgd kunnen worden in dat land en de uitspraak zou uit worden gevoerd in 
het 
+land waar jij woont.</p>
+
+<p>
+Recentelijk werd Yahoo vervolgd in Frankrijk omdat ze links hadden naar sites 
+die Nazi-spullen verkochten, wat in Frankrijk verboden is. De Franse rechter 
+bepaald dat Yahoo Frankrijk deze links moest blokkeren. Yahoo stapte 
vervolgens 
+naar de Amerikaanse rechter met de eis dat de Franse uitspraak niet van kracht 
+zou zijn op de Amerikaanse tak van het bedrijf.</p>
+
+<p>
+Het zal je misschien verbazen dat verbannen Chinese dissidenten Yahoo hierin 
+steunden. Maar ze wisten waar ze mee bezig waren &mdash; hun democratische 
+beweging staat of valt met de uitspraak in deze zaak.</p>
+
+<p>
+Nazisme is namelijk niet de enige politieke stroming die in sommige landen 
+verboden is. Kritiek leveren op de Chinese regering is ook verboden &mdash; in 
+China. Wanneer een Franse uitspraak over Nazisme ten uitvoer kan worden 
gebracht 
+in de VS, of in jouw land, dan zou een Chinese uitspraak over anti-Chinese 
+uitlatingen hier ook van kracht kunnen worden. (Het zou wel eens de reden 
kunnen 
+zijn dat China ook meedoet in de Haagse onderhandelingen.) De Chinese overheid 
+kan eenvoudig zijn censuurwetten aanpassen zodat deze onder de overeenkomst 
+vallen; ze hoeven dan alleen individuen (en overheidsinstellingen) het recht 
te 
+geven dissidente publicaties te kunnen vervolgen.</p>
+
+<p>
+China is niet het enige land dat geen kritiek duldt op zijn regering; ten 
tijde 
+van het schrijven van dit artikel procedeerde de regering van Victoria 
(Australi&euml;)
+om publicatie te verbieden van een boek met de titel &ldquo;Victoria 
+Police Corruption&rdquo; (Corruptie bij de Politie van Victoria) met het 
+argument dat het het &ldquo;gerechtelijk systeem te kijk zet&rdquo;. Het boek 
+kun je buiten Australi&euml; verkrijgen op het Internet. Australi&euml; doet 
ook 
+mee met de Haagse onderhandelingen; en dus zou een Autralische uitspraak om 
het 
+boek te verbieden, van kracht kunnen worden in andere landen.</p>
+
+<p>
+Ondertussen worden kritische stukken over de Islam meer en meer gecensureerd 
+door de Egyptenaren, ook een deelnemer aan de Haagse onderhandelingen; ook dit 
+zou van kracht kunnen worden in andere landen.</p>
+
+<p>
+Amerikanen kunnen zich op het eerste amendement beroepen om zich te vrijwaren 
+van vervolging bij hun uitlatingen. Het verdrag staat toe dat een gerecht de 
+buitenlandse uitspraak verwerpt wanneer dit &ldquo;in flagrante tegenspraak 
met 
+het beleid&rdquo; is. Dat is een streng criterium. Je kunt er dus niet op 
+rekenen dat dit je altijd beschermt. De mate van bescherming wordt daarmee 
+afhankelijk van de rechter die je treft. Het zal je niet beschermen tegen 
+algemene opvattingen over auteursrecht, handelsmerken of softwarepatenten, 
maar 
+het gerecht in de VS zal het wellicht gebruiken om volledige censuur tegen te 
+gaan.</p>
+
+<p>
+Dat zal je op het Internet echter niet helpen want je <abbr title="Internet 
+service provider">ISP</abbr> heeft belangen in dat land of de grotere <abbr>ISP
+</abbr>s waarmee hij zaken doet. Een uitspraak over censuur zal dan tegen die 
+<abbr>ISP</abbr> worden uitgesproken in het land waar hij belangen heeft 
&mdash;
+ en waar de vrijheid van meningsuiting niet zo hoog staat aangeschreven. De 
ISP 
+zal hierop reageren door je site te blokkeren. Het Haagse verdrag zal 
+gerechtelijke uitspraken globaliseren maar niet de mensenrechten, waardoor 
+iedere lokale bescherming omzeild kan worden.</p>
+
+<p>
+Lijkt het vreemd om je <abbr>ISP</abbr> een proces aan te doen? Het gebeurt 
al. 
+Toen de multinational Danone fabrieken in Frankrijk begon te sluiten opende 
+Olivier Malnuit een site, jeboycottedanone.com, om dit aan de kaak te stellen 
+(dit is Frans voor: &ldquo;ik boycot Danone&rdquo;). Danone deed hem een 
proces 
+aan maar ook zijn provider en de domein registreerder voor het 
&ldquo;vervalsen 
+van goederen&rdquo; &mdash; in April 2001 volgde een uitspraak die Malnuit 
+verbood de naam &ldquo;Danone&rdquo; te gebruiken in de domeinnaam of in de 
+tekst op de site. Nog erger, de registreerder trok de domeinnaam terug nog 
+voordat er een gerechtelijke uitspraak was gedaan.</p>
+
+<p>
+De reactie van Franse dissidenten is natuurlijk om hun kritiek nu in het 
+buitenland te uiten, net als Chinese dissidenten hun kritiek buiten China 
+uiten. Maar het Haagse verdrag zou het mogelijk maken dat Danone ze overal zou 
+kunnen aanvallen. Dit artikel zou zelfs kunnen worden gemuilkorft via de <abbr>
+ISP</abbr> of de <abbr>ISP</abbr> van de <abbr>ISP</abbr>.</p>
+
+<p>
+De gevolgen van het verdrag zijn niet beperkt tot de huidige wetten. Wanneer 
50 
+landen zich realiseren dat hun gerechtelijke uitspraken hun effect kunnen 
+hebben door geheel Noord Amerika, Europa en Azi&euml; dan zal dat voldoende 
+verleiding zijn om juist wetten voor dat doel aan te nemen.</p>
+
+<p>
+Stel bijvoorbeeld dat Microsoft auteursrecht wil laten gelden op 
+programmeertalen en netwerkprotocollen. Ze zouden dan een klein, arm land 
+kunnen benaderen en beloven daar de komende 20 jaar 50 miljoen dollar per jaar 
+uit te geven wanneer dat land een wet zal aannemen die het verbiedt om een 
+computertaal of protocol van Microsoft te implementeren. Er zal zeker een 
+gegadigde zijn. Wanneer je dan iets maakt wat samenwerkt met dat Microsoft 
+produkt kunnen zij een proces aanspannen in dat land en het winnen. Wanneer 
die 
+rechter je programma zal verbieden, zal dit ook in alle andere aangesloten 
+landen gebeuren, overeenkomstig het Haagse verdrag.</p>
+
+<p>
+Lijkt dit je onwaarschijnlijk? In 2000 heeft Cisco Liechtenstein onder druk 
+gezet om softwarepatenten te accepteren. Tevens heeft de grootste lobbyist van 
+IBM meerdere Europese landen gedreigd met het stopzetten van investeringen in 
+die landen wanneer ze geen softwarepatenten zouden accepteren. Ondertussen 
+heeft de vertegenwoordiger van Amerikaanse handel Jordani&euml; onder druk 
+gezet om mathematische patenten toe te laten.</p>
+
+<!-- The following link is dead, disabled - mhatta 2002/9/30 -->
+<!--
+<A HREF="http://www.usjoft.com/usjoft/memopro/memopro.html";>patents on
+mathematics</A>.<p>
+-->
+<p>
+Een bijeenkomst van consumentenorganisaties (<a href="http://www.tacd.org";>
+http://www.tacd.org</a>) heeft in Mei 2001 aanbevolen om patenten, 
auteursrecht 
+en handelsmerken buiten het verdrag te houden omdat deze teveel van elkaar 
+verschilden.</p>
+
+<p>
+Dat is een goede aanbeveling maar lost slechts een deel van het probleem op. 
+Patenten en bizarre uitbreidingen van het auteursrecht zijn slechts twee van 
+vele smoezen die gebruikt worden voor censuur in bepaalde landen. Om het 
+probleem goed op te lossen zouden alle wetten met betrekking tot het 
+verspreiden van informatie buiten het verdrag moeten vallen en alleen moeten 
+gelden in het land van herkomst.</p>
+
+<p>
+In Europa zullen de mensen die vechten tegen softwarepatenten ook aktief zijn 
+om het verdrag van Den Haag te wijzigen.
+<!-- link dead, disabled - yavor, 24 Apr 2007 --> 
+<!-- ; for more information, see
+<a href="http://www.noepatents.org/hague";>http://www.noepatents.org/hague</a>.
+--> 
+In de VS wordt het voortouw genomen door het &ldquo;Consumer Project for 
+Technology&rdquo;. Voor meer informatie, zie <a href=
+"http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html";>
+http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html</a>.</p>
+
+<p>
+Vandaag (6 Juni 2001) begint een diplomatiek overleg over de details van het 
+verdrag. We moeten de ministeries en het publiek zo snel mogelijk overtuigen 
+van de gevaren van dit verdrag.</p>
+
+<hr />
+
+<!-- link dead, disabled - yavor, 24 Apr 2007 -->
+<!--
+You can read a draft of the Hague
+treaty <a href="http://www.hcch.net/e/conventions/draft36e.html";>here</a>.</p>
+-->
+<p>
+Meer informatie over de problemen met dit verdrag zijn te vinden op: <a href=
+"http://web.lemuria.org/DeCSS/hague.html";>
+http://web.lemuria.org/DeCSS/hague.html</a>.</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook <a href="/contect/">andere manieren om in contact te komen</a>
+met de FSF.<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2001 Richard Stallman
+<br />
+Copyright &copy; 2001 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/28 20:19:05 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/hague.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/hague.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/hague.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/hague.fr.html">French</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/hague.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/hague.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/hague.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/hague.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]