www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy freedom-or-copyright.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy freedom-or-copyright.nl.html
Date: Thu, 27 Dec 2007 20:56:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/27 20:56:14

Added files:
    philosophy   : freedom-or-copyright.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.17

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-copyright.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: freedom-or-copyright.nl.html
===================================================================
RCS file: freedom-or-copyright.nl.html
diff -N freedom-or-copyright.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ freedom-or-copyright.nl.html    27 Dec 2007 20:56:08 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,191 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>Vrijheid of Auteursrecht? - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<h2>Vrijheid of Auteursrecht?</h2>
+
+<p>
+ door <strong>Richard M. Stallman</strong>
+</p>
+
+<p>
+Eens, ten tijde van de drukpers, werd een industri&euml;le regeling van kracht 
+voor het schrijven en publiceren. Dat heette het auteursrecht. Het doel 
daarvan 
+was om het aantal publicaties van geschreven werk te vergroten. Het systeem 
+bestond eruit dat uitgevers toestemming kregen van auteurs om hun recente 
+werken te dupliceren.</p>
+
+<p>
+Lezers hadden geen reden tot klagen, het auteursrecht legde slechts de 
+publicatie aan banden, niet de dingen die een lezer kon doen. Wanneer dit de 
+prijs van een boek licht verhoogde maakte dat niet uit, het was maar geld. Het 
+auteursrecht diende een maatschappelijk doel, zoals dit was bedoeld, met 
weinig 
+gevolgen voor het lezend publiek. Het was in die dagen een goede regeling.</p>
+
+<p>
+Toen kwam er een nieuwe manier van verspreiding: computers en netwerken. Het 
+voordeel van digitale informatietechnologie is dat het het kopi&euml;ren en 
+wijzigen van informatie, waaronder software, muziekopnamen en boeken, 
+gemakkelijk maakt. Netwerken gaven verder toegang tot allerlei gegevens&mdash;
+een soort informatie-utopia.</p>
+
+<p>
+Maar er was &eacute;&eacute;n obstakel: het auteursrecht. Lezers die hun 
+computers gebruikten om publicaties te delen waren technisch gesproken in 
+overtreding van het auteursrecht. De wereld was veranderd. En wat eens een 
+industri&euml;le regeling voor uitgevers was, werd nu een beperking voor het 
+publiek waar de regeling voor bedoeld was.</p>
+
+<p>
+Binnen een democratie wordt een beperking op populaire, normale en nuttige 
+bezigheden snel versoepeld. Maar de uiterst machtige uitgeverslobby wilde 
+kostte wat kost dit voordeel voor de samenleving bestrijden en vonden in het 
+auteursrecht een sterk wapen. Onder druk van de uitgevers werd het 
auteursrecht 
+niet versoepeld maar juist aangehaald voor de nieuwe situatie en maakten 
+overheden dit recht strenger dan ooit, met harde straffen voor diegenen die ze 
+betrapten op het delen van informatie.</p>
+
+<p>
+Maar dat was niet alles. Computers kunnen een machtig wapen zijn wanneer een 
+handvol mensen wil bepalen wat alle anderen met een computer kunnen doen. 
+Uitgevers brachten dit in praktijk door mensen te dwingen alleen bepaalde 
+software te gebruiken voor het lezen van electronische boeken. Dit geeft ze 
+ongehoorde macht: ze kunnen lezers dwingen te betalen en zich te 
identificeren, 
+ieder keer dat ze een boek lezen!</p>
+
+<p>
+Dat is de natte droom van iedere uitgever en dus overreedde ze de Amerikaanse 
+overheid om de Digital Millennium Copyright Act van 1998 aan te nemen. Deze 
wet 
+geeft ze absolute macht over alles wat een lezer zou kunnen doen met een 
+electronisch boek. Zelfs het lezen zonder toestemming is een misdaad!</p>
+
+<p>
+We hebben nog steeds de oude vrijheden met papieren boeken. Maar wanneer 
+electronische boeken de gedrukte exemplaren gaan vervangen zal deze 
+uitzondering ons weinig helpen. Met &ldquo;electronische inkt&rdquo;, die het 
+mogelijk maakt om tekst te vervangen op ogenschijnlijk gedrukt papier wordt 
+zelfs de krant vluchtig. Stel je voor: geen tweedehands boekenzaak meer; nooit 
+meer een boek aan je vrienden uitlenen; nooit meer lenen van de openbare 
+bibliotheek&mdash;geen &ldquo;gaten&rdquo; meer waardoor je iemand de kans zou 
+kunnen geven iets toch gratis te lezen. (En, afgaand op de advertenties voor 
+Microsoft Reader, ook nooit meer anoniem een boek aanschaffen). Dat is de 
+wereld die uitgevers ons wensen.</p>
+
+<p>
+Waarom is er zo weinig openbaar debat over zulke enorme veranderingen? De 
+meeste burgers kunnen nog niet echt bevatten wat de politieke gevolgen zijn 
van 
+deze futuristische technologie. Burgers zijn trouwens sowieso opgevoed met het 
+idee dat het auteursrecht er is om rechthebbenden te &ldquo;beschermen&rdquo;, 
+met de impliciete aanname dat het maatschappelijk belang niet telt.</p>
+
+<p>
+Maar wanneer de gemeenschap kennis maakt met electronische boeken en het 
regime 
+ontdekt dat de uitgevers voor ons bedacht hebben zal de weerstand komen. 
Mensen 
+zullen dit juk niet eeuwig accepteren.</p>
+
+<p>
+De uitgevers proberen ons wijs te maken dat alleen een streng auteursrecht 
+kunst nog levend kan houden. Maar we hebben geen auteursrechtenoorlog nodig om 
+meer publicaties te bewerkstelligen; zoals de Grateful Dead al bewees is het 
+kopi&euml;ren onder fans geen probleem voor een artiest. Door het 
kopi&euml;ren 
+van electronische boeken legaal te maken, kunnen we het auteursrecht weer 
+terugbrengen tot de industri&euml;le regeling die het eens was.</p>
+
+<p>
+Voor sommige geschriften zouden we zelfs verder moeten gaan. Voor 
universitaire 
+publicaties zou iedereen gestimuleerd moeten worden om ze online te zetten; 
dit 
+zal het behoud van universitaire publicaties ten goede komen en ze meer 
+toegankelijk maken. Voor instructieboeken en referenties zou publicatie van 
+aangepaste werken ook moeten worden gelegaliseerd, dat is goed voor de 
+vooruitgang.</p>
+
+<p>
+Uiteindelijk, wanneer de techniek om kleine betalingen te doen 
geperfectioneerd 
+is, zal de hele reden voor beperking op het kopi&euml;ren komen te vervallen. 
+Wanneer je een boek leuk vindt en er verschijnt een scherm op je computer met 
de 
+vraag &ldquo;Klik hier om de auteur een dollar te geven&rdquo;, zou je dan 
niet 
+klikken? Boeken en muziek onder auteursrecht, waar het het kopi&euml;ren 
+betreft, worden daarmee totaal overbodig. En geen moment te vroeg!</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> 
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan: <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/27 20:56:08 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+ <h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+ <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+ <!-- language if possible, otherwise default to English -->
+ <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+ <!-- English is. If you add a new language here, please -->
+ <!-- advise address@hidden and add it to -->
+ <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+ <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+ <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+ <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+ <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+ <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+ <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Croatian -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.hr.html">Hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/freedom-or-copyright.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
+
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]