www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy ucita.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy ucita.nl.html
Date: Thu, 27 Dec 2007 19:25:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/27 19:25:24

Added files:
    philosophy   : ucita.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.11

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/ucita.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: ucita.nl.html
===================================================================
RCS file: ucita.nl.html
diff -N ucita.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ ucita.nl.html    27 Dec 2007 19:25:08 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,271 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+
+<head>
+<title>Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen UCITA - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
+<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+</head>
+
+<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
+<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
+<!-- and ensure that your final document validates -->
+<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
+<!-- See validator.w3.org -->
+
+<body>
+
+<p><a href="#translations">Vertalingen</a> van dit artikel</p>
+
+<h3>Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen UCITA</h3>
+<p>
+<a href="/graphics/philosophicalgnu.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
+    alt=" [image of a Philosophical Gnu] "
+    width="160" height="200" /></a>
+</p>
+
+<hr />
+<h4>Inhoud</h4>
+<ul>
+ <li><a href="ucita.html#WhyWeMustfightUCITA"
+    id="TOCWhyWeMustFightUCITA">Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen 
UCITA</a></li>
+ <li><a href="ucita.html#Links" id="TOCLinks">Links naar andere 
artikelen</a></li>
+</ul>
+
+<hr />
+
+<h4><a href="ucita.html#TOCWhyWeMustFightUCITA"
+    id="WhyWeMustfightUCITA">Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen 
UCITA</a></h4>
+
+<p>
+UCITA is een wetsvoorstel, bedacht door ontwikkelaars van private software, 
die 
+nu om goedkeuring vragen in alle 50 staten van de VS. Wanneer dit voorstel 
+wordt aangenomen zal dat een ramp betekenen voor de vrije software. <a href=
+"ucita.html#Note1" id="Reference1">(1)</a> Lees verder om te begrijpen waarom.
+</p>
+<p>
+In het algemeen hebben we de overtuiging dat grote bedrijven een grote 
+verantwoordelijkheid hebben richting hun klanten, omdat ze dit kunnen betalen 
+en omdat het ze eerlijk houdt. Tegelijkertijd geven we individuen, amateurs en 
+goedwillenden eerder het voordeel van de twijfel.</p>
+<p>
+UCITA doet precies het omgekeerde. Het geeft grote verantwoordelijkheid aan 
+individuen, amateurs en goedwillenden maar niet aan de grote bedrijven.</p>
+<p>
+Want de UCITA zegt dat normaal gesproken de ontwikkelaar van software of de 
+distributeur volledig aansprakelijk is voor fouten in het programma; maar dat 
+dit ook teniet kan worden gedaan via verzegelde uitgifte met licenties. Grote 
+softwarebedrijven zullen er uitgebreide licenties met verzegeling op na houden 
+om hun verantwoordelijkheid volledig af te wentelen. Maar amateurs en 
+zelfstandigen die software voor anderen ontwikkelen zullen de sigaar zijn 
omdat 
+ze zich van het probleem niet bewust zijn. En wij als vrije 
+software-ontwikkelaars kunnen op geen enkele manier dit probleem ontlopen.</p>
+<p>
+Wat zouden we hiertegen kunnen doen? We kunnen proberen onze licenties te 
+wijzigen om het te vermijden. Maar omdat we geen verzegeling gebruiken kunnen 
+we niet om de UCITA-standaard heen, die zegt dat wij aansprakelijk zijn. 
+Wellicht kunnen we geen software meer verspreiden in de staten die deze wet 
+aannemen. Dat zou het probleem op kunnen lossen&mdash;voor de software die we 
+in de toekomst uitbrengen. Maar we kunnen het niet met terugwerkende kracht 
+doen met de software die al is uitgebracht. Die versies zijn al beschikbaar, 
+mensen mogen die al verspreiden en wanneer dit gebeurd onder de UCITA zijn we 
+dus aansprakelijk. We kunnen niets aan de situatie doen door nu onze licenties 
+te veranderen; we moeten dan complexe juridische argumenten bedenken die 
+wellicht zullen werken maar misschien ook niet.</p>
+<p>
+UCITA heeft nog een indirect gevolg die software ontwikkeling op de lange 
+termijn in de weg zal staan&mdash;het geeft ontwikkelaars van private software 
+het recht om reverse engineering te verbieden. Dit zal het hen makkelijk maken 
+om geheime protocollen en formaten te bedenken waar wij op geen enkele legale 
+wijze achter kunnen komen.</p>
+<p>
+Dat zou desastreus kunnen zijn voor de ontwikkeling van vrije software met een 
+praktische insteek, want de uitwisseling van informatie met private 
programma's 
+is zo'n praktische behoefte. Veel gebruikers zijn ervan overtuigd dat ze 
+Windows nodig hebben, alleen maar omdat ze dan teksten in het Word formaat 
+kunnen lezen en schrijven. De &ldquo;Halloween Documents&rdquo; van Microsoft 
+deden een plan uit de doeken om de ontwikkeling van het GNU/Linux systeem te 
+dwarsbomen met de ontwikkeling van geheime protocollen en formaten als wapen.
+<a href="ucita.html#Note2" id="Reference2">(2)</a>.</p>
+<p>
+Juist dit soort beperkingen wordt nu toegepast in Noorwegen om de 16-jarige 
Jon 
+Johansen te vervolgen, die het formaat van DVD's achterhaalde en het zo 
+mogelijk maakte om vrije software te schrijven die de DVD's af kon 
+spelen op een vrij besturingssysteem. (De Electronic Frontier Foundation helpt 
+hem bij zijn verdediging; zie <a href="http://www.eff.org/";>http://www.eff.org
+</a> voor verdere informatie.)</p>
+<p>
+Sommige voorstanders van vrije software beargumenteerden dat de UCITA in ons 
+voordeel zou werken doordat niet-vrije software teveel zou worden beperkt, 
+waardoor gebruikers automatisch naar vrije software zouden worden gedreven. 
+Maar realistisch is dit niet, dat zou er van uit gaan dat ontwikkelaars van 
+vrije software tegen hun eigen belangen zouden handelen. Ze mogen dan hebberig 
+en meedogenloos zijn, stom zijn ze niet.</p>
+<p>
+Ontwikkelaars van private software zullen de extra macht van de UCITA 
gebruiken 
+om hun winsten op te krikken. In plaats van het volledig gebruiken van die 
+macht zullen ze alleen datgene gebruiken wat het publiek nog acceptabel vindt 
+en hun winsten maximaliseert. Praktijken die gebruikers doen besluiten het 
niet 
+te kopen zullen worden stopgezet; dat wat de meeste gebruikers nog zullen 
+accepteren zal de norm worden. UCITA zal ons niet helpen.</p>
+<p>
+UCITA slaat niet alleen op software. Het slaat op alles wat met een computer 
te 
+lezen is. Zelfs wanneer je alleen vrije software gebruikt loop je de kans om 
+artikelen op je computer te lezen, en toegang te zoeken tot databanken. UCITA 
+staat de meest wilde beperkingen toe. Ze kunnen de licentie op ieder moment 
met 
+terugwerkende kracht veranderen en je dwingen het materiaal te verwijderen 
+wanneer je niet akkoord gaat met de wijziging. Ze kunnen je zelfs verbieden om 
+te publiceren wat jij fout vind aan het materiaal.</p>
+<p>
+Dit is te gek voor woorden, zelfs al helpt het indirect een goede zaak. Als 
+iemand met normen en waarden moeten we dit anderen niet toewensen, ook al 
+zullen ze daarmee naar onze goed zaak worden toegedreven. Laten we geen 
+Machiavelli spelen. Het idee van vrije software is aandacht voor elkaar.</p>
+<p>
+Ons enige slimme plan, ons enige ethisch verantwoorde plan is&hellip; om UCITA 
+te verslaan!<p>
+
+Wanneer je wilt helpen in de strijd tegen UCITA, via ontmoetingen met openbaar 
+aanklagers in jou staat, stuur dan email naar Skip Lockwood <a href=
+"mailto:address@hidden";>&lt; address@hidden &gt;</a>. Hij kan je vertellen hoe 
je het 
+beste bij kan dragen</p>
+<p>
+We hebben vooral vrijwilligers nodig in Virginia en Maryland, maar ook 
Californi&euml;
+en Oklahoma zitten er aan te komen. Het zal in iedere staat wel een 
+strijd gaan worden.</p>
+<p>
+Voor meer informatie over UCITA, zie <a 
href="http://www.badsoftware.com";>http://www.badsoftware.com</a>.
+InfoWorld magazine helpt ook in de strijd tegen UCITA; zie <a 
href="http://archive.infoworld.com/cgi-bin/displayStory.pl?/features/990531ucita_home.htm";>http://archive.infoworld.com/cgi-bin/displayStory.pl?/features/990531ucita_home.htm</a></p>
+
+<hr />
+
+<p>
+<a href="ucita.html#Reference1" id="Note1">(1)</a>
+Anderen gebruiken de term &ldquo;Open Source&rdquo; (open broncode) om een 
verwante categorie software te beschrijven. Ik gebruik de term &ldquo;vrije 
software&rdquo; om aan te geven dat de Free Software Movement er nog steeds is 
en niet is overgenomen door de Open Source Movement.</p>
+<p>
+Als je vrijheid je net zo lief is als je gemak dan adviseer ik je om de 
+uitdrukking &ldquo;vrije software&rdquo; te gebruiken en niet &ldquo;open 
bron&rdquo;,
+om je eigen werk te beschrijven, en zo duidelijk aan te geven waar je 
+voor staat.</p>
+<p>
+Wanner je correct wilt zijn, gebruik dan de uitdrukking &ldquo;vrije 
software&rdquo;,
+niet &ldquo;open bron&rdquo;, om het werk van de Free Software 
+Movement te beschrijven. Het GNU besturingssysteem, zijn GNU/Linux variant, de 
+vele GNU pakketten en de GNU GPL zijn allemaal het werk van de Free Software 
+Movement. De aanhangers van de Open Source Movement mogen hun eigen waarden 
+uitdragen, maar niet over de rug van wat wij hebben bewerkstelligt.</p>
+<p>
+Zie <a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">
+http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html</a> voor verdere 
uitleg.</p>
+<p>
+<a href="ucita.html#Reference2" id="Note2">(2)</a>
+Men noemt het systeem vaak &ldquo;Linux&rdquo;, maar eigenlijk slaat dit 
alleen 
+op de kernel, een belangrijke component van het systeem (zie <a href=
+"/gnu/linux-and-gnu.html">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html</a>).</p>
+
+<hr />
+<p style="text-align:center">
+Wanneer je de anti-UCITA campagne steunt, <em>plaats dan een goed zichtbare 
+link naar deze pagina <a href="http://www.4cite.org";>http://www.4cite.org</a> 
+en naar <a href=
+"http://archive.infoworld.com/cgi-bin/displayStory.pl?/features/990531ucita_home.
+htm">
+http://archive.infoworld.com/cgi-bin/displayStory.pl?/features/990531ucita_home.htm</a>!</em></p>
+
+
+<hr />
+<p>
+<a href="ucita.html#TOCLinks" id="Links">Links naar andere artikelen</a></p>
+<ul>
+ <li><a href="http://www.ieeeusa.org/policy/POSITIONS/ucita.html";>De IEEE 
+steunt de strijd tegen UCITA</a></li>
+ <li><a href="http://www.computerworld.com/home/print.nsf/all/000303F33E";>CIOs 
+join fight to kill UCITA</a></li>
+ <li><a href="http://www.interlog.com/~cjazz/bnews7.htm";>Anti UCITA, en andere 
+links, bijgehouden door &ldquo;Citizens on the Web&rdquo;</a>
+</li>
+</ul>
+
+<hr />
+<h4><a href="/philosophy/philosophy.nl.html">Andere artikelen</a></h4>
+<hr />
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+<div class="translations">
+<p><a id="translations"></a>
+<b>Vertalingen van dit artikel</b>:<br />
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+[
+ <a href="/philosophy/ucita.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a> 
<!-- Chinese (Simplified) -->
+| <a href="/philosophy/ucita.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a> 
<!-- Chinese (Traditional) -->
+| <a href="/philosophy/ucita.html">English</a>
+| <a href="/philosophy/ucita.es.html">Espa&ntilde;ol</a>    <!-- Spanish -->
+| <a href="/philosophy/ucita.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   <!-- French -->
+| <a href="/philosophy/ucita.it.html">Italiano</a>   <!-- Italian -->
+| <a href="/philosophy/ucita.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>   <!-- 
Japanese -->
+| <a href="/philosophy/ucita.nl.html">Nederlands</a>  <!-- Dutch -->
+| <a 
href="/philosophy/ucita.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
   <!-- Russian -->
+]
+</p>
+</div>
+
+<div class="copyright">
+<p>
+Terug naar de <a href="/home.html">GNU Project home page</a>.
+</p>
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/home.html#ContactInfo">andere manieren om in contact 
te komen</a> 
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.,
+51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/27 19:25:08 $ $Author: tuijldert $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]