www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www .symlinks home.gl.shtml


From: Yavor Doganov
Subject: www .symlinks home.gl.shtml
Date: Wed, 26 Dec 2007 22:26:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  07/12/26 22:26:01

Modified files:
    .       : .symlinks home.gl.shtml 

Log message:
    Convert the Galician homepage to UTF-8 and apply some layout changes
    (Addresses: RT #350707).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/.symlinks?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.gl.shtml?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: .symlinks
===================================================================
RCS file: /web/www/www/.symlinks,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- .symlinks  25 Nov 2007 16:59:26 -0000   1.43
+++ .symlinks  26 Dec 2007 22:25:56 -0000   1.44
@@ -15,6 +15,7 @@
 home.fa.shtml home.fa.html
 home.fi.shtml home.fi.html
 home.fr.shtml home.fr.html
+home.gl.shtml home.gl.html
 home.he.shtml home.he.html
 home.hr.shtml home.hr.html
 home.hu.shtml home.hu.html

Index: home.gl.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.gl.shtml,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- home.gl.shtml    26 Apr 2007 23:16:50 -0000   1.2
+++ home.gl.shtml    26 Dec 2007 22:25:56 -0000   1.3
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
 
-<title>O sistema operativo GNU - o proxecto GNU - Fundación do Software Libre 
- Libre de liberdade - GNU/Linux</title>
+<title>O sistema operativo GNU - o proxecto GNU - Fundación do Software Libre 
- Libre de liberdade - GNU/Linux</title>
 
-<meta http-equiv="Palabras clave" content="GNU, FSF, Fundación do Software 
Libre, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software Libre, Sistema Operativo, Núcleo do 
GNU, HURD, HURD do GNU, Hurd" />
-<meta http-equiv="Descripción" content="Dende 1983, desenvolvendo o sistema 
operativo libre GNU ao estilo de Unix, para que os usuarios de ordenador poidan 
ter a liberdade de compartir e mellorar o software que utilizan" />
-<link rel="alternar" title="¿Que novidades hai?" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="aplicación/rss+xml" />
-<link rel="alternar" title="Novo Software Libre" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="aplicación/rss+xml" />
+<meta http-equiv="Palabras clave" content="GNU, FSF, Fundación do Software 
Libre, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software Libre, Sistema Operativo, Núcleo do 
GNU, HURD, HURD do GNU, Hurd" />
+<meta http-equiv="Descripción" content="Dende 1983, desenvolvendo o sistema 
operativo libre GNU ao estilo de Unix, para que os usuarios de ordenador poidan 
ter a liberdade de compartir e mellorar o software que utilizan" />
+<link rel="alternar" title="¿Que novidades hai?" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="aplicación/rss+xml" />
+<link rel="alternar" title="Novo Software Libre" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="aplicación/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 
@@ -19,77 +19,77 @@
 <!-- END FSFlinks -->
      
 <!-- BEGIN content -->
-<h2>O sistema operativo <acronym title="¡GNU non é Unix!">GNU</acronym> - <a 
href="/philosophy/philosophy.html">Libre de liberdade</a></h2>
+<h2>O sistema operativo <acronym title="¡GNU non é Unix!">GNU</acronym> - <a 
href="/philosophy/philosophy.html">Libre de liberdade</a></h2>
 
 <!-- a space for announcements - mattl -->
 <!-- <div class="announcement"></div> --> 
 
-<h3>¿Que é o Proxecto <acronym>GNU</acronym>?</h3>
+<h3>¿Que é o Proxecto <acronym>GNU</acronym>?</h3>
 
 <p>O Proxecto <acronym>GNU</acronym> foi iniciado en 1984 para desenvolver un 
sistema operativo semellante a Unix que fora <a 
href="/philosophy/free-sw.html">software libre</a>: 
-o sistema <acronym>GNU</acronym>. As variantes do sistema operativo 
<acronym>GNU</acronym>, que empregan o núcleo chamado Linux, son na actualidade 
moi utilizadas. Aínda que estes sistemas son coñecidos comunmente coma 
&ldquo;Linux&rdquo;, é máis correcto denominalos <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.html">sistemas GNU/Linux</a>.
+o sistema <acronym>GNU</acronym>. As variantes do sistema operativo 
<acronym>GNU</acronym>, que empregan o núcleo chamado Linux, son na 
actualidade moi utilizadas. Aínda que estes sistemas son coñecidos comunmente 
coma &ldquo;Linux&rdquo;, é máis correcto denominalos <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.html">sistemas GNU/Linux</a>.
 </p>
 
-<p><acronym>GNU</acronym> é un acrónimo recursivo para &quot;GNU non é 
Unix&quot; que na 
+<p><acronym>GNU</acronym> é un acrónimo recursivo para &quot;GNU non é 
Unix&quot; que na 
 pronuncia galega se deletrea.</p>
 
 
-<h3>¿Que é o Software Libre?</h3>
+<h3>¿Que é o Software Libre?</h3>
 
 <p>O &ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Software Libre</a>&rdquo; ten 
que 
 ver coa liberdade, non co prezo.
-Para comprender o concepto hai que pensar en &ldquo;libre” coma na 
-&ldquo;liberdade de expresión&rdquo;, non na
+Para comprender o concepto hai que pensar en &ldquo;libre&rdquo; coma na 
+&ldquo;liberdade de expresión&rdquo;, non na
 &ldquo;liberdade de beber cervexas e non pagalas&rdquo;.</p>
 
 <p>O Software Libre ten que ver coa liberdade dos usuarios para executar, 
-copiar, distribuír, estudar, cambiar e mellorar o software. Dun xeito máis 
+copiar, distribuír, estudar, cambiar e mellorar o software. Dun xeito máis 
 preciso,
 fai referencia a catro tipos de liberdades para os usuarios do software:</p>
 
 <ul>
- <li>A liberdade de executar o programa para calquera propósito (liberdade 
0).</li>
- <li>A liberdade de estudar o funcionamento do programa e adaptalo ás súas 
+ <li>A liberdade de executar o programa para calquera propósito (liberdade 
0).</li>
+ <li>A liberdade de estudar o funcionamento do programa e adaptalo ás súas 
  necesidades
-   (liberdade 1). O acceso ao código fonte é unha condición previa para 
isto.</li>
- <li>A liberdade de redistribuír copias de xeito que poda axudar a outros 
+   (liberdade 1). O acceso ao código fonte é unha condición previa para 
isto.</li>
+ <li>A liberdade de redistribuír copias de xeito que poda axudar a outros 
  usuarios
    (liberdade 2).</li>
  <li>A liberdade de mellorar o programa e facilitar esas melloras ao 
- público para que a maioría da comunidade se beneficie&nbsp;(liberdade 3).  
O acceso ao código fonte é unha condición previa para 
+ público para que a maioría da comunidade se beneficie&nbsp;(liberdade 3). 
 O acceso ao código fonte é unha condición previa para 
  isto.</li>
 </ul>
 
-<h3>¿Que é a Fundación do Software Libre?</h3>
+<h3>¿Que é a Fundación do Software Libre?</h3>
         
-<p>A <a href="http://www.fsf.org";>Fundación do Software Libre</a> 
-(<abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) é a principal organización 
+<p>A <a href="http://www.fsf.org";>Fundación do Software Libre</a> 
+(<abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) é a principal 
organización 
 patrocinadora do Proxecto <acronym>GNU</acronym>. A <abbr title="Free Software 
Foundation">FSF</abbr> 
-recibe pequenos fondos de corporacións ou fundacións que outorgan axudas, pero 
-tamén depende do apoio de persoas coma vostede.
+recibe pequenos fondos de corporacións ou fundacións que outorgan axudas, 
pero 
+tamén depende do apoio de persoas coma vostede.
 </p>
 
-<p>Por favor, considere axudar á <abbr title="Free Software 
Foundation">FSF</abbr>&nbsp;
-<a href="http://member.fsf.org/";>converténdose en membro asociado</a>, 
+<p>Por favor, considere axudar á <abbr title="Free Software 
Foundation">FSF</abbr>&nbsp;
+<a href="http://member.fsf.org/";>converténdose en membro asociado</a>, 
 <a href="http://order.fsf.org/";>mercando manuais e ferramentas</a> ou 
 <a href="http://donate.fsf.org/";>doando cartos</a>. 
-Se vostede emprega&nbsp; Software Libre nos seus negocios, tamén pode 
considerar 
+Se vostede emprega&nbsp; Software Libre nos seus negocios, tamén pode 
considerar 
 un 
 <a href="http://patron.fsf.org/";>patrocinio corporativo </a>ou
-<a href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>unha distribución luxosa de 
-software GNU</a> coma un xeito de apoiar á <abbr title="Free Software 
Foundation">FSF</abbr>.
+<a href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>unha distribución luxosa de 
+software GNU</a> coma un xeito de apoiar á <abbr title="Free Software 
Foundation">FSF</abbr>.
 </p>
 
 <p>
-O Proxecto GNU apoia a misión da <abbr title="Free Software 
Foundation">FSF</abbr> 
+O Proxecto GNU apoia a misión da <abbr title="Free Software 
Foundation">FSF</abbr> 
 de preservar, protexer e 
-promover a liberdade para empregar, estudar, copiar, modificar e redistribuír 
software, e de defender os dereitos dos usuarios do Software Libre.
-Apoiamos as <a href="/philosophy/basic-freedoms.html">liberdades de expresión, 
-de prensa e de asociación</a> na Internet,&nbsp;
+promover a liberdade para empregar, estudar, copiar, modificar e redistribuír 
software, e de defender os dereitos dos usuarios do Software Libre.
+Apoiamos as <a href="/philosophy/basic-freedoms.html">liberdades de 
expresión, 
+de prensa e de asociación</a> na Internet,&nbsp;
 <a href="http://www.eff.org/privnow/";>o dereito a empregar 
-software codificado para comunicacións privadas</a> e o
+software codificado para comunicacións privadas</a> e o
 <a href="/philosophy/protecting.html">dereito a escribir software</a> que non 
-sexa impedido por monopolios privados. Pode aprender máis sobre estas 
cuestións 
+sexa impedido por monopolios privados. Pode aprender máis sobre estas 
cuestións 
 no libro 
 <a href="/doc/book13.html">Software Libre, Sociedade Libre</a>.
 </p>
@@ -102,7 +102,7 @@
 
 <!-- BEGIN GNUmenu -->
         
-<h3>Máis información</h3>
+<h3>Máis información</h3>
 
 <ul class="translations-list">
  <li><a href="/provide.html">Que proporcionamos</a></li>
@@ -116,12 +116,7 @@
 </ul>
 <!-- END content -->
 
-<hr />
-  
 <!-- BEGIN Articles -->
-<div class="rowOfBoxes">
-
-<div class="half noBorderOnLeft">
 <!-- 
  GNUs Flash is a pun on News Flash. 
  Please don't make it GNU's Flash. 
@@ -147,69 +142,64 @@
              
 <!--#include file="gnusflashes.include" -->
         
-<p>Para outras novas, como para elementos que adoitaban estar nesta sección de 
+<p>Para outras novas, como para elementos que adoitaban estar nesta sección 
de 
 Novas sobre GNU, ver <a href="/server/whatsnew.html">Que novidades hai</a> 
 sobre o Proxecto GNU.
 </p>
-</div>
+
 <!-- END GNUFlashes -->
      
 <!-- BEGIN TakeAction -->
-<div class="half">
 <h3 id="Action">Tomar medidas</h3>
          
 <ul>
  <li><strong>GPLv3:</strong> 
   <a href="/server/takeaction.html#gplv3">Participe</a> no borrador de 
GPLv3.</li>
  <li><strong>Para o mundo:</strong> <a href="/server/takeaction.html#doom">
- Asine a petición da comunidade Doom</a> para liberar o código fonte dos 
xogos Heretic 
+ Asine a petición da comunidade Doom</a> para liberar o código fonte dos 
xogos Heretic 
  e Hexen.</li>
  <li><strong>Proxectos prioritarios:</strong>
-   <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribúa</a> nestes 
+   <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribúa</a> 
nestes 
  proxectos aos que actualmente estamos a dar relevancia:
- <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Controladores de vídeo 3D para o 
+ <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Controladores de vídeo 3D para o 
  software libre</a>,
   desenvolver un entorno libre compatible para Google Earth,
   <a href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>BIOS Libre</a>,
-   <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org e protocolos gratuítos da 
Internet</a>, 
-   <a href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>depuración de 
+   <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org e protocolos gratuítos da 
Internet</a>, 
+   <a href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>depuración de 
  erros reversible para GDB</a>, e
   <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> (Reprodutor Flash 
<acronym>GNU</acronym>).</li>
- <li><strong>Contribución a longo prazo:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Por favor, contribúa</a> coma 
+ <li><strong>Contribución a longo prazo:</strong>
+   <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Por favor, contribúa</a> coma 
  usuario ou para desenvolver <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, 
- un marco libre orientado a obxectos para o desenvolvemento de 
aplicacións.</li>
- <li><strong>Cidadáns dos EE.UU.:</strong>
- <a href="/server/takeaction.html#music-sharing">Asine a petición da EFF</a> 
a 
- favor de compartir música.</li>
- <li><strong>Cidadáns dos EE.UU.:</strong>
- <a href="/server/takeaction.html#broadcast">Apoiar o coñecemento público en 
+ un marco libre orientado a obxectos para o desenvolvemento de 
aplicacións.</li>
+ <li><strong>Cidadáns dos EE.UU.:</strong>
+ <a href="/server/takeaction.html#music-sharing">Asine a petición da EFF</a> 
a 
+ favor de compartir música.</li>
+ <li><strong>Cidadáns dos EE.UU.:</strong>
+ <a href="/server/takeaction.html#broadcast">Apoiar o coñecemento público 
en 
  contra de "broadcast flag"</a>.</li>
  <li><strong>Para o mundo:</strong>
- <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Facer un chamamento á OMPI para 
- cambiar o seu nome e a súa misión </a>.</li>
+ <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Facer un chamamento á OMPI 
para 
+ cambiar o seu nome e a súa misión </a>.</li>
  <li><strong>Para o mundo:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#wipo">Dar 
- a coñecer os perigos do Tratado de Difusión da OMPI</a>.
+ a coñecer os perigos do Tratado de Difusión da OMPI</a>.
  </li>
  <li><strong>Para Europa:</strong> <a href="/server/takeaction.html#swpat">
  Loita contra as patentes de software</a>.</li>
- <li><strong>Cidadáns dos EE.UU.:</strong>
- <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Asine a petición contra a patente 
+ <li><strong>Cidadáns dos EE.UU.:</strong>
+ <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Asine a petición contra a 
patente 
  de software e a DMCA</a>.</li>
- <li><strong>Contribución a longo prazo:</strong>
+ <li><strong>Contribución a longo prazo:</strong>
  <a href="/server/takeaction.html#unmaint">Facerse cargo dun paquete de GNU 
sen 
  mantemento:</a>
    <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>, 
    <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
- <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Engadir elementos ó 
Directorio 
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Engadir elementos ó 
Directorio 
  de Software Libre.</a>.</li>
 </ul>
         
-<p><a href="/server/takeaction.html#other">Outras accións</a></p>
-</div>
-<!-- END TakeAction -->
-</div>
-<!-- END Articles -->
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Outras accións</a></p>
 </div>
 
 
@@ -222,13 +212,13 @@
  generating GNU manuals online, so please don't remove it. 
 -->
 <p><a name="ContactInfo"></a>
-  P<acronym>or favor, envíe as súas preguntas acerca de GNU</acronym> ao 
-enderezo electrónico:
+  P<acronym>or favor, envíe as súas preguntas acerca de GNU</acronym> ao 
+enderezo electrónico:
  <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
-  Teléfono: +1-617-542-5942, ou Fax: +1-617-542-2652.
+  Teléfono: +1-617-542-5942, ou Fax: +1-617-542-2652.
 </p>
    
-<p>Por favor, envíe ligazóns rotas e outras suxestións sobre a páxina aos
+<p>Por favor, envíe ligazóns rotas e outras suxestións sobre a páxina aos
 <a href="/people/webmeisters.html">Administradores de GNU</a> no enderezo 
  <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Grazas.
 </p>
@@ -237,11 +227,11 @@
  2005, 2006, 2007
  <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
  51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br />
-  A copia e distribución completa deste artigo en calquera medio está 
permitida sen cargos de dereitos de autor, sempre e cando se manteña este 
aviso.</p>
+  A copia e distribución completa deste artigo en calquera medio está 
permitida sen cargos de dereitos de autor, sempre e cando se manteña este 
aviso.</p>
     
 <p>Actualizado:
  <!-- timestamp start -->
-  $Data: 2007/03/29 16:35:47 $ $Autor: Luis Miguel $
+  $Date: 2007/12/26 22:25:56 $
  <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -249,7 +239,7 @@
 
 <!-- BEGIN TranslationList -->
 <div id="translations">
-<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Traducións desta 
páxina</a></h4>
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Traducións desta 
páxina</a></h4>
 
 <!--#include file="translations.include" -->
 <!-- END TranslationList -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]