www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy savingeurope.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy savingeurope.nl.html
Date: Sun, 23 Dec 2007 21:21:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/23 21:21:56

Added files:
    philosophy   : savingeurope.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.16

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/savingeurope.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: savingeurope.nl.html
===================================================================
RCS file: savingeurope.nl.html
diff -N savingeurope.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ savingeurope.nl.html    23 Dec 2007 21:21:44 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,194 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Red Europa van Softwarepatenten - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Red Europa van Softwarepatenten</h2>
+
+<p>
+Stel je voor dat je iedere keer dat je een ontwerpbeslissing zou nemen of dat 
+je een algoritme zou gebruiken wat je in een tijdschrift hebt gelezen, je het 
+gevaar zou lopen om een proces aan je broek te krijgen.</p>
+<p>
+Dat is de situatie tegenwoordig in de VS met de huidige softwarepatenten. Het 
+dreigt nu ook in Europa te gebeuren (<a href="#ft1">1</a>). De landen die het 
+patentbureau besturen, de patent-advokaten en de grote bedrijven sturen 
+allemaal aan op patenten op mathematische formules.</p>
+<p>
+Om dit tegen te gaan zullen Europese burgers actie moeten ondernemen, en vlug
+&mdash;door met hun eigen regeringen te praten om zo oppositie te 
+bewerkstelligen. Vooral in Duitsland, Zweden, Finland, Nederland en Denemarken 
+is het van belang om je aan te sluiten bij een campagne die nu loopt in 
+Frankrijk.</p>
+<p>
+Patenten hebben vrije software al flink in de war gestuurd. In de tachtiger 
+jaren onderdrukten patenthouders alle vrije software met betrekking tot 
+beveiligingssoftware. Ze wilden ook <acronym title="Pretty Good Privacy">PGP
+</acronym> tegenhouden maar, in reactie op brede publieke kritiek, sloten ze 
+een compromis: met een beperking van <acronym>PGP</acronym> zodat dit geen 
vrije 
+software meer zou zijn. (We zijn begonnen met de ontwikkeling van de GNU 
+Privacy Guard zodra het breedste patent hierop afgelopen was).</p>
+<p>
+Compuserve ontwikkelde het <abbr title="Graphics Interchange Format">
+GIF</abbr> formaat voor afbeeldingen, wat werd tegengehouden door Unisys die 
+dreigde alles en iedereen een proces aan te doen die met GIF zou werken. 
Unisys 
+had een patent op de <abbr title="Lempel-Ziv-Welch">LZW</abbr> datacompressie, 
+en weigerde categorisch het gebruik ervan in vrije software (<a href="#ft2">2
+</a>). En dus loopt ieder vrij programma wat gecomprimeerde <abbr>GIF</abbr>s 
+gebruikt het risico een proces aan zijn broek te krijgen.</p>
+<p>
+In de VS en een aantal andere landen kan geen vrije software met <abbr title=
+"MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr>-ondersteuning uit worden gebracht; in 1998 
+werden ontwikkelaars die vrije programma's met <abbr>MP3</abbr>-ondersteuning 
+uitbrachten, bedreigd met rechtszaken en gedwongen hun programma's terug te 
+trekken. Sommigen worden nu wel in Europa uitgebracht&mdash;maar wanneer het 
+Europees patentbureau zijn zin krijgt wordt het ook hier niet meer 
verkrijgbaar.
+</p>
+<p>
+In 1998 gijzelde Microsoft ook het Internet door een patent in de 
+WWW-standaards te smokkelen die &ldquo;style sheets&rdquo; betrof. Het is niet 
+de eerste keer dat een standaardisatie organisatie in een patent-valstrik werd 
+gelokt. De reactie van de gemeenschap was aanleiding voor Microsoft om hier 
van 
+af te zien, maar we kunnen niet iedere keer rekenen op een dergelijke 
genade.</p>
+<p>
+De lijst zou nog veel langer kunnen zijn wanneer ik tijd zou hebben mijn oude 
+email na te lopen op voorbeelden.</p>
+<p>
+Waar het patenten betreft hebben ontwikkelaars van vrije- en private software 
+dezelfde belangen omdat ook ontwikkelaars van private software hier de dupe 
van 
+kunnen worden. Alsook de vele ontwikkelaars van maatwerksoftware.</p>
+<p>
+Niet iedereen ondervindt nadeel van softwarepatenten; wanneer dat zo zou zijn 
+zou het snel worden afgeschaft. Grote bedrijven hebben vaak veel patenten en 
+hebben de macht om andere bedrijven -klein of groot- te dwingen om licenties 
+uit te ruilen. Ze hebben daardoor weinig last van de nadelen van patenten maar 
+plukken ondertussen wel de vruchten van de macht die patenten hen geven. 
Daarom 
+zijn de belangrijkste voorstanders van patenten de multinationale 
+ondernemingen. En die hebben veel invloed op de overheid.</p>
+<p>
+Soms profiteert een klein bedrijf van een patent wanneer zijn product zo 
simpel 
+is dat het geen patenten overtreedt van de grote bedrijven en ze dus niet 
+gedwongen kunnen worden tot licentieruil. En patenthouders die geen 
+producten ontwikkelen maar alleen geld kloppen uit bedrijven die wel producten 
+ontwikkelen lachen helemaal als laatste, terwijl ze ondertussen de vooruitgang 
+in de weg staan.</p>
+<p>
+Maar de meeste ontwikkelaars en gebruikers zijn slechter af met 
+softwarepatenten, die daarmee de ontwikkeling van software meer tegenhoudt dan 
+dat ze het stimuleert.</p>
+<p>
+Mensen noemden het idee van vrije software absurd en dat we niet in staat 
waren 
+tot het ontwikkelen van grote hoeveelheden software. Dit is compleet weerlegt 
+met empirische feiten, door het ontwikkelen van een breed aanbod aan krachtige 
+software die de vrijheid van de gebruiker eerbiedigt. Mensen het volledige 
+scala aan bruikbare software leveren kunnen we waarmaken&mdash;behalve wanneer 
+het verboden wordt software aan mensen te geven.</p>
+<p>
+Softwarepatenten hebben die bedreiging in zich. We moeten nu actie ondernemen. 
+Ga naar <a href="http://www.ffii.org/";>www.ffii.org</a> voor verdere 
informatie 
+en suggesties voor actie. Neem even de tijd om te helpen.</p>
+
+<h4>Voetnoten:</h4>
+
+<ol>
+<li><a id="ft1"></a>Het Europese patentbureau wordt gebruikt door veel landen 
+en heeft al heel veel patenten uitgevaardigd die zijn weerslag hebben op 
+software maar niet als zodanig zijn aangemeld. Wanneer de huidig voorgestelde 
+wijziging doorgang zou vinden zou dit de deur openzetten naar ongelimiteerde 
+patentering van algoritmen en software-toepassingen, en daarmee het aantal 
+patenten reusachtig vergroten.</li>
+
+<li><a id="ft2"></a>Unisys heeft een ingenieuze uitspraak gedaan met 
betrekking 
+tot <abbr>GIF</abbr>s die men meestal opvat als toestemming voor vrije 
software 
+om het te gebruiken maar ik geloof het niet en heb daar mijn kanttekeningen 
+bij. Ik heb hun juridische afdeling gevraagd om een uitleg en/of verandering 
+van beleid maar heb daar vooralsnog geen antwoord op ontvangen.</li>
+</ol>
+
+<hr />
+<h4><a href="/philosophy/philosophy.html">Andere artikelen</a></h4>
+<ul>
+ <li>Lees de laatste bedreigingen van het Internet in Europa op <a href=
+"http://www.ffii.org";>ffii.org</a></li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/home.html#ContactInfo">andere manieren om in contact 
te komen</a> 
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2007 Free Software
+Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/23 21:21:44 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.html">English</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/savingeurope.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/savingeurope.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/savingeurope.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Norwegian -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.no.html">Norsk</a>&nbsp;[no]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/savingeurope.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]