www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy patent-reform-is-not-enough.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy patent-reform-is-not-enough.nl.html
Date: Thu, 20 Dec 2007 19:28:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/20 19:28:23

Added files:
    philosophy   : patent-reform-is-not-enough.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.14

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/patent-reform-is-not-enough.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: patent-reform-is-not-enough.nl.html
===================================================================
RCS file: patent-reform-is-not-enough.nl.html
diff -N patent-reform-is-not-enough.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ patent-reform-is-not-enough.nl.html 20 Dec 2007 19:28:17 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,198 @@
+<!--<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> -->
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+
+<head>
+<title>Patenthervorming is Niet Voldoende - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+</head>
+
+<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
+<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
+<!-- and ensure that your final document validates -->
+<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
+<!-- See validator.w3.org -->
+
+<body>
+
+<p><a href="#translations">Vertalingen</a> van deze pagina</p>
+
+<h2>Patenthervorming is Niet Voldoende</h2>
+<p>
+<a href="/graphics/philosophicalgnu.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
+    alt=" [tekening van een filosofische gnoe] "
+    width="160" height="200" /></a>
+</p>
+
+<p>
+Wanneer mensen voor het eerst van het patentprobleem horen gaat de aandacht 
+vaak uit naar de opvallende voorbeelden: patenten op technieken die allang 
+bekend zijn. Dit soort technieken zijn bijvoorbeeld het sorteren van een 
+verzameling formules op een dusdanige manier dat geen enkele variabele wordt 
+gebruikt voordat hij is berekend (beter bekend als &ldquo;natuurlijke orde 
+herberekening&rdquo; in spreadsheets) en het gebruik van &ldquo;exclusive-or
+&rdquo; voor het wijzigen van de bitmap van een scherm.</p>
+
+<p>
+Door de aandacht voor deze voorbeelden zullen sommige mensen de rest van het 
+probleem vergeten. Zij zullen positief staan tegenover het standpunt dat het 
+patentsysteem in principe goed is maar alleen wat &ldquo;hervormingen&rdquo; 
+nodig heeft om goed te functioneren.</p>
+
+<p>
+Maar zal een correcte uitvoering van de regels ook de problemen op 
+software-patenten oplossen? Laten we naar een voorbeeld kijken.</p>
+
+<p>
+In de vroege jaren 90 hadden we heel hard een nieuw vrij programma nodig voor 
+datacompressie omdat het oude &ldquo;standaard&rdquo; programma &ldquo;compress
+&rdquo; door patenten voor ons onbruikbaar was geworden. In April van 1991 
kwam 
+softwareontwikkelaar Ross Williams met een aantal compressieprogramma's die 
+nieuwe algoritmen gebruikten die hij zelf had gemaakt. De verbeterde snelheid 
+en kwaliteit van compressie trok al gauw veel gebruikers.</p>
+
+<p>
+September van dat jaar, een week voordat de FSF deze programma's wilde 
+uitbrengen als de nieuwe standaard voor het distribueren van bestanden, kwam 
+ook hier een kink in de kabel via een nieuw patent met nummer 5.049.881.</p>
+
+<p>
+Volgens de regels van het patentsysteem mag het publiek deze programma's 
+gebruiken (oftewel is het patent niet geldig) wanneer er sprake is van
+&ldquo;prior art&rdquo; (eerdere publicatie): als het idee al was gepubliceerd 
voordat het patent werd 
+aangevraagd. Dat was op 18 Juni 1990. De publicatie van Williams in April 1991 
+was daarna, dus dat telde niet.</p>
+
+<p>
+Een student had eenzelfde algoritme beschreven in 1988-1989, in een verslag 
aan 
+de universiteit van San Francisco maar dat verslag was nooit gepubliceerd. En 
+dus geldt het niet als &ldquo;prior art&rdquo; onder de huidige regels.</p>
+
+<p>
+Hervormingen om het systeem &ldquo;correct&rdquo; te laten werken zouden dit 
+probleem niet hebben verholpen. Volgens de huidige regels met betrekking tot 
+patenten lijkt dit patent geldig. Er was geen &ldquo;prior art&rdquo;. Het is 
+ook geen &ldquo;triviaal&rdquo; patent volgens de geldende regels (zoals de 
+meeste patenten is het niet wereldschokkend en ook niet triviaal maar iets er 
+tussenin). De fout zit hem in de regels zelf, niet in de uitvoering ervan.</p>
+
+<p>
+Binnen het Amerikaanse rechtssysteem is een patent bedoeld als een compromis 
+tussen de maatschappij en individuen; het is de bedoeling dat de maatschappij 
+profiteert van de publicatie van technieken die anders niet tot onze 
+beschikking zouden staan. Het is ook duidelijk dat de maatschappij niet 
+profiteert van patentnummer 5.049.881. De techniek zou sowieso beschikbaar 
+komen. Het was gemakkelijk te achterhalen dat verschillende mensen dit rond 
+hetzelfde tijdstip deden.</p>
+
+<p>
+Gegeven de huidige regels hangt de bruikbaarheid van het programma van 
Williams 
+dus af van het feit of iemand hetzelfde idee v&oacute;&oacute;r 18 Juni 1990 
+heeft gepubliceerd. Oftewel, het hangt af van geluk. Een dergelijk systeem is 
+goed voor een juridisch steekspel maar niet voor vooruitgang in de 
software.</p>
+
+<p>
+Het patentbureau beter opvoeden zodat ze beter naar &ldquo;prior art&rdquo; 
+kijken kan de ergste blunders voorkomen. Het zal echter niet het grotere 
+probleem, dat van het patenteren van ieder <em>nieuw</em> snufje op het gebied 
+van computers zoals Williams en de zijnen onafhankelijk hadden ontwikkeld, 
+oplossen.</p>
+
+<p>
+Daarmee veranderen we software in een moeras. Zelfs een innovatief programma 
+gebruikt altijd nog tientallen niet-zo-nieuwe technieken en snufjes, op ieder 
+daarvan zou een patent kunnen rusten. Of we bevoegd zijn om ieder snufje te 
+gebruiken zal dus afhangen van geluk. En wanneer we de helft van de tijd geen 
+geluk hebben, zullen maar weinig programma's eraan ontkomen dat ze een groot 
+aantal patenten schenden. Om de patenten heen laveren zal moeilijker worden 
dan 
+het schrijven van software. Zoals <cite>The Economist</cite> al stelde, 
+softwarepatenten zijn slecht voor de economie.</p>
+
+<hr />
+
+<h3>Wat jij kan doen om te helpen</h3>
+
+<p>
+Er is een groot offensief in Europa om softwarepatenten tegen te houden. Steun 
daarom <a href="http://petition.eurolinux.org/index.html";>deze petitie</a> voor 
een (software-)patentvrij Europa en zie ook de <a href="http://www.ffii.org";> 
website van de FFII</a> voor verdere details over hoe je kunt helpen.</p>
+
+<hr />
+<h4><a href="/philosophy/philosophy.nl.html">Andere artikelen</a></h4>
+<hr />
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+<div class="translations">
+<p><a id="translations"></a>
+<b>Vertalingen van dit artikel</b>:<br />
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+[
+ <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html">Catal&#x00e0;</a> 
<!-- Catalan -->
+| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.cs.html">&#x010c;esky</a>  
<!-- Czech -->
+| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">English</a>
+| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> 
<!-- Spanish -->
+| <a 
href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   
 <!-- French -->
+| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.nl.html">Nederlands</a>   
<!-- Dutch -->
+| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.pl.html">Polski</a> <!-- 
Polish -->
+| <a 
href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
    <!-- Russian -->
+]
+</p>
+</div>
+
+<div class="copyright">
+<p>
+Terug naar de <a href="/home.html">GNU Project home page</a>.
+</p>
+
+<p>
+Vragen over de FSF &amp; GNU naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook <a href="/home.html#ContactInfo">andere manieren om contact op te 
nemen</a> 
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties) op te sturen 
aan
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.,
+51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/20 19:28:17 $ $Author: tuijldert $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]