www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy privacyaction.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy privacyaction.nl.html
Date: Wed, 19 Dec 2007 20:55:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/19 20:55:56

Added files:
    philosophy   : privacyaction.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.5

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/privacyaction.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: privacyaction.nl.html
===================================================================
RCS file: privacyaction.nl.html
diff -N privacyaction.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ privacyaction.nl.html    19 Dec 2007 20:55:46 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,134 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Bescherm Priv&eacute;post - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Bescherm Priv&eacute;post</h2>
+
+<p>
+Het stuk hieronder is geschreven door Kathleen Ellis. De Free Software 
+Foundation voert deze campagne niet maar steunt hem door er bekendheid aan te 
+geven. We hopen dat jij het ook verder zal vertellen.</p>
+
+<h3>Achtergrond</h3>
+<p>
+De postdienst van de VS hebben een voorstel richting congres gedaan dat alle 
+Commercial Mail Recieving Agencies (CMRAs, bedrijven die post ontvangen en 
doorsturen) vanaf 
+25 Juni 1999 gedetailleerde informatie moeten bijhouden van al hun klanten. 
Dit 
+zou zijn weerslag hebben op anonieme posttransacties en zou miljoenen klanten 
+van CMRAs kunnen duperen. De CMRA, of klant daarvan, die hieraan niet meewerkt 
+verliest het recht op het ontvangen van post.</p>
+<p>
+Dit voorstel (gepubliceerd in de Federal Register op 25 Maart 1999) eist van 
+CMRAs dat ze namen, adressen, telefoonnummers en pasfoto's vastleggen en 
+bijhouden van elk van hun klanten. Wanneer een klant van een CMRA zichzelf als 
+bedrijf identificeert dan moeten ze de gegevens van die postbushouder 
vrijgeven 
+aan eenieder die daarom vraagt. CMRAs worden veel gebruikt door slachtoffers 
+van huiselijk geweld, ge&iuml;nfiltreerde rechercheurs en slachtoffers van 
+&ldquo;stalking&rdquo; om zo hun identiteit te verbergen voor mensen die hen 
+schade kunnen berokkenen.</p>
+<p>
+Het voorstel was ter bestrijding van fraude via de post, die consumenten 
+jaarlijks miljoenen dollars kost. Experts beweren echter dat deze maatregelen 
+weinig effect zullen hebben op criminelen en hun gedrag. &ldquo;Het is 
+eenvoudig voor mensen met geld om huizen of appartementen te huren, of 
+kantoorruimte in de meeste stedelijke gebieden&rdquo;, aldus de website van 
+Postal Watch.</p>
+<p>
+Congreslid Ron Paul heeft &ldquo;House Joint Resolution 55&rdquo; ingebracht, 
die het 
+nieuwe voorstel effectief de nek omdraait. Maar hiervoor is jouw steun nodig 
om 
+te voorkomen dat deze verraderlijke aanval op je privacy slaagt.</p>
+
+<h3>Wat kun jij doen</h3>
+
+<ol>
+ <li>Neem contact op met je volksvertegenwoordiger en vraag hem om HJR 55 te
+   steunen.</li>
+ <li>Schrijf of bel met leden van het &ldquo;House Appropriations 
Committee&rdquo;,
+   leg ze het probleem voor en vraag ze HJR 55 goed te keuren.</li>
+ <li>Stuur commentaar per brief over dit voorstel naar de Amerikaanse
+   postdienst voor 9 Juli 1999 naar:
+    <address>
+    Manager, Administration and FOIA United States Postal Service
+    <br />
+    475 L'Enfant Plaza SW, Room 8141 Washington, DC 20260-5202
+    </address></li>
+</ol>
+
+<h3>Meer informatie</h3>
+Voor meer informatie, zie de volgende webpagina's:
+
+<ul>
+<!-- <li><a href="http://www.postalwatch.org/";>Postal Watch</a> -->
+<!-- dead link, yavor, 9 Jun 07 -->
+ <li><a href="http://www.privacy.org/";>Privacy.org</a></li>
+<!-- <li><a 
href="http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c106:./temp/~c106MQgA5I";>HJR 
55</a></li> -->
+<!-- doesn't work, yavor, 9 Jun 07 -->
+ <li><a href="http://www.house.gov/appropriations/";>House Appropriations 
Committee</a></li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer-short.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a>
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007 Free Software Foundation,
+Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/19 20:55:46 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/privacyaction.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/privacyaction.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/privacyaction.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]