www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy censoring-emacs.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy censoring-emacs.nl.html
Date: Wed, 19 Dec 2007 19:43:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/19 19:43:06

Added files:
    philosophy   : censoring-emacs.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.12

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/censoring-emacs.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: censoring-emacs.nl.html
===================================================================
RCS file: censoring-emacs.nl.html
diff -N censoring-emacs.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ censoring-emacs.nl.html   19 Dec 2007 19:43:00 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,166 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Mijn Eigen Software Censureren, door Richard Stallman</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Mijn Eigen Software Censureren</h2>
+
+<p>
+door <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a>
+<br />
+[Uit Datamation, 1 Maart 1996]</p>
+
+<p>
+Afgelopen zomer stelden een paar slimme wetgevers voor om &ldquo;pornografie 
op 
+het Internet te verbieden&rdquo;. In de herfst ontfermden de 
+rechts-christelijken zich over het wetsvoorstel. Verleden week tekende 
+president Clinton de aangenomen wet. Deze week ben ik GNU Emacs aan het 
+censureren.</p>
+<p>
+Nee, er zit niets pornografisch in GNU Emacs. Het is een software-pakket. Een 
+uit te breiden en programmeerbaar redigeer-pakket dat diverse prijzen heeft 
+gewonnen. Maar het aangenomen wetsvoorstel gaat veel verder dan alleen 
+pornografie. Het verbiedt &ldquo;onfatsoenlijk&rdquo; taalgebruik, wat op 
alles 
+kan slaan. Van beroemde gedichten tot meesterwerken die in het Louvre hangen en
+van advies over veilig vrijen&hellip; tot software.</p>
+<p>
+Het wetsvoorstel ondervond natuurlijk veel tegenstand. Niet alleen van mensen 
+die het Internet gebruiken en van liefhebbers van erotica, maar van iedereen 
+die de persvrijheid lief heeft.</p>
+<p>
+Maar iedere keer wanneer we de mensen wilden informeren over waar het hier 
+eigenlijk om draaide, reageerden de censors met een leugen; Ze vertelden het 
+publiek dat het hier gewoon om pornografie ging. Door deze leugen te gebruiken 
+als v&oacute;&oacute;ronderstelling bij al hun uitspraken hierover is het ze 
+gelukt mensen op het verkeerde been te zetten. En dus censureer ik nu mijn 
+software.</p>
+<p>
+Emacs bevat namelijk een versie van het befaamde &ldquo;dokter 
programma&rdquo; 
+ook wel bekend als Eliza, oorspronkelijk ontwikkeld door professor Weizenbaum 
+aan het <abbr title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</abbr>. Het 
+programma imiteert een Rogeriaanse psychotherapeut. Gebruikers praten tegen 
het 
+programma en het programma reageert&mdash;door uitspraken van de gebruikers te 
+herhalen en een lange lijst van woorden te herkennen.</p>
+<p>
+Het Emacs dokter programma was opgezet om zoveel mogelijk vloeken te herkennen 
+en daarop te reageren met leuke antwoorden als &ldquo;Kun je je taal een 
beetje 
+kuisen?&rdquo; of &ldquo;Laten we het netjes houden&rdquo;. Om dit te kunnen 
+doen had het een lijst van vloeken nodig. Wat betekende dat de broncode voor 
+dit programma onfatsoenlijk was.</p>
+<p>
+Deze week heb ik daarom dit stukje functionaliteit verwijderd. De nieuwe 
versie 
+van het programma herkent geen vloeken meer; wanneer je er tegen vloekt 
+herhaalt het de vloek alleen maar&mdash;het herkent het woord niet meer. 
+(Wanneer de nieuwe versie opstart deelt het mee dat het programma gecensureerd 
+is voor uw eigen bestwil.)</p>
+<p>
+Nu Amerikanen geconfronteerd worden met twee jaar gevangenisstraf voor 
+onfatsoenlijke boodschappen op het Internet, zou het wel handig zijn te weten 
+hoe men precies deze gevangenisstraf kan ontlopen. Maar dat is onmogelijk. 
Deze 
+regels zouden de verboden woorden op moeten noemen, waarmee het in overtreding 
+is met zijn eigen regels.</p>
+<p>
+Ik doe uiteraard een gok over wat precies die &ldquo;onfatsoenlijke&rdquo; 
+woorden zijn. Ik moet wel, want niemand anders weet het. De beste keus lijkt 
me 
+om dat wat gebruikelijk is voor televisieuitzendingen aan te houden. Er is 
+echter een grote kans dat het gerecht deze interpretatie zal verwerpen als 
+ongrondwettelijk.</p>
+<p>
+We hopen dat het gerecht het Internet zal erkennen als een publicatiemedium, 
+net als boeken en tijdschriften. Wanneer dat gebeurt zal men alle wetten 
+verwerpen die &ldquo;onfatsoenlijke&rdquo; uitingen op het Internet verbieden.
+</p>
+<p>
+Wat me echt zorgen baart is dat het gerechtshof wellicht een vage uitspraak 
zal 
+doen&mdash;door een definitie van &ldquo;onfatsoenlijk&rdquo; toe te laten, 
+waarmee zoiets als het dokter programma of bepaalde uitspraken wel zijn 
+toegestaan maar tegelijk sommige boeken verbieden die een kind in de 
+bibliotheek op kan zoeken. In de loop der jaren, wanneer het Internet steeds 
+meer de openbare bibliotheek vervangt, zullen we daarmee een stuk vrijheid van 
+meningsuiting verliezen.</p>
+<p>
+Net een paar weken geleden ging een ander land over tot censuur van het 
+Internet. Dat was China. We hebben het hier niet zo op China&mdash;hun 
overheid 
+respecteert de vrijheid van zijn burgers niet. Maar hoe goed is onze overheid 
+daarin? En kan het je voldoende schelen om hier iets aan te doen?</p>
+
+<p>
+[Deze paragraaf is overbodig geworden:]
+</p>
+
+<p>
+Wanneer het je iets kan schelen, hou dan contact met de &ldquo;Voters 
+Telecommunications Watch&rdquo;. Kijk op hun website http://www.vtw.org/ voor 
+meer informatie en tips voor politieke actie. De censors hebben in 
+Februari gewonnen maar we kunnen ze in November verslaan.
+</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> 
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan: <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996 Richard Stallman
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/19 19:43:00 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/censoring-emacs.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/censoring-emacs.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/censoring-emacs.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/censoring-emacs.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/censoring-emacs.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/censoring-emacs.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]