www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy dat.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy dat.nl.html
Date: Mon, 17 Dec 2007 20:27:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/17 20:27:22

Added files:
    philosophy   : dat.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.12

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/dat.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: dat.nl.html
===================================================================
RCS file: dat.nl.html
diff -N dat.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ dat.nl.html 17 Dec 2007 20:27:17 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,420 @@
+`<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>De Juiste Belasting voor DAT- GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>De Juiste Belasting voor <abbr title="Digital Audio Tape">DAT</abbr></h2>
+
+<p>
+door <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
+<p>
+<em>
+[Dit artikel is eerder verschenen in Wired magazine van 1992; de tekst is 
+niet veranderd maar er zijn aanvullende opmerkingen toegevoegd tussen 
vierkante 
+haken (met nadruk, voor die browsers die dat ondersteunen).]
+</em></p>
+
+<p>
+De grote bazen van platenmaatschappijen hebben het niet zo op de digitale 
audio 
+cassette-recorders (<abbr>DAT</abbr>), die een perfecte kopie kunnen maken van 
+muziekopnamen. Ze zijn bang dat consumenten zelf muziek gaan kopi&euml;ren en 
+geen voorbespeelde banden meer zullen kopen.</p>
+<p>
+Onder bedreiging van rechtszaken hebben ze het voor elkaar gekregen dat de 
+makers van die cassettes hen een vergoeding zullen betalen voor iedere 
recorder 
+en <abbr>DAT</abbr>-cassette die ze verkopen aan consumenten. Deze toeslag zal 
+verdeeld worden over de diverse partijen in de muziekindustrie: muzikanten, 
+componisten, muziekuitgevers en platenmaatschappijen. Ook zijn de <abbr>DAT
+</abbr>-fabrikanten overeengekomen hun recorders zodanig te verminken dat deze 
+geen kopie&euml;n kunnen maken van voorbespeelde cassettes.
+</p>
+<p>
+En nu hebben de platenmaatschappijen bij het (Amerikaanse) Congres 
aangedrongen 
+een wet aan te nemen die deze toeslag omzet in een belasting en het 
fabrikanten 
+verbiedt om nog langer <abbr>DAT</abbr>-recorders uit te brengen die niet zijn 
+verminkt.
+</p>
+<p>
+Het doel van de belasting is om muzikanten zogenaamd te 
&ldquo;compenseren&rdquo;
+voor het kopi&euml;ren van hun werk door consumenten met een
+<abbr>DAT</abbr>-recorder. 57 procent van de opbrengst echter zou naar 
muziekuitgevers 
+en platenmaatschappijen gaan&mdash;zodat nog niet de helft van de opbrengsten 
+overblijft voor diegenen die deelnemen aan het creatieve proces. Het meeste 
+hiervan zou ten goede komen aan muzikale supersterren en zal dus weinig doen 
+voor het bevorderen van de muzikale kunsten. Ondertussen zullen gebruikers van 
+<abbr>DAT</abbr> nooit in staat zijn de volle kracht van deze technologie te 
+gebruiken.</p>
+<p>
+Hieronder een tegenvoorstel voor een andere vorm van belasting van <abbr>DAT
+</abbr> en <abbr>DAT</abbr>-recorders&mdash;een voorstel in het belang van de 
+muziek in plaats van het ondersteunen van gevestigde belangen.</p>
+
+<ul>
+<li>Haal geld op via de voorgestelde belasting op <abbr>DAT</abbr> machines en
+  cassettes.</li>
+<li>Gebruik een meetsysteem om vast te stellen hoeveel een muziekstuk wordt
+  gekopieerd.</li>
+<li>Verspreid het geld in zijn geheel over de mensen die de muziek gemaakt
+  hebben</li>
+<li>Verklein de toename van het aandeel van de auteurs, naarmate het aantal
+  kopie&euml;n toeneemt. Hierdoor wordt een spreiding van de fondsen bereikt
+  zodat meer muzikanten worden ondersteund.</li>
+<li>Leg geen technische beperkingen op aan <abbr>DAT</abbr>.</li>
+</ul>
+
+<h3>Wat is het doel van het auteursrecht?</h3>
+
+<p>
+De platenindustrie verdedigd dit voorstel door te stellen dat dit ter
+&ldquo;compensatie&rdquo; is van de muzikanten, ervan uitgaande dat die recht 
hebben 
+op betaling bij iedere kopie die wordt gemaakt. Veel Amerikanen geloven dat 
het 
+auteursrecht een natuurlijk recht van auteurs en muzikanten is&mdash;dat ze 
+recht hebben op een speciale behandeling binnen de maatschappij. Een advocaat 
+die hierin is gespecialiseerd echter, weet dat dit een misvatting is. Een 
+zienswijze die wordt afgewezen door het Amerikaanse rechtssysteem.</p>
+<p>
+Doel van het auteursrecht, zoals vastgelegd in de Amerikaanse grondwet, is om 
+&ldquo;de vooruitgang in kunst en wetenschap te stimuleren&rdquo;. Vooruitgang 
+in de muziek betekent nieuwe en gevarieerde muziek ter vermaak van het 
publiek: 
+het auteursrecht gaat over het stimuleren van een openbaar belang, geen
+priv&eacute;belang.</p>
+<p>
+Maar vaak vatten leken en politici het auteursrecht op als een natuurlijk 
+recht, wat vaak leidt tot verkeerde beslissingen met betrekking tot het 
+auteursrecht. Zelfs rechtbanken laten deze opvatting bij tijd en wijle in 
+gerechtelijke uitspraken sluipen. Dit is een denkfout omdat men van een middel 
+(auteursrecht) tot een doel (stimulering vooruitgang) een doel op zich 
maakt.</p>
+<p>
+Het stimuleren van de kunsten betekent niet dat auteurs automatisch recht 
+hebben op een vorm van auteursrecht, of zelfs maar dat auteursrecht hoeft te 
+bestaan. Het auteursrecht heeft alleen recht van bestaan wanneer de voordelen 
+van de vooruitgang opwegen tegen de nadelen voor iedereen, met uitzondering 
van 
+de auteursrecht-houder.</p>
+<p>
+Hoe maken we deze kosten/baten analyse? Voor een deel hangt dit af van feiten 
+(hoe be&iuml;nvloedt een bepaalde wet muzikale activiteit en 
muziekgebruikers?) 
+en deels van ons waardeoordeel over de resultaten hiervan.</p>
+<p>
+Laten we eens aannemen dat het het waard is om een <abbr>DAT</abbr>-belasting 
+te betalen wanneer dit als resultaat een merkbare toename van muzikale 
+scheppingsdrang heeft. En laten we eens onderzoeken hoe we de details van een 
+dergelijke belasting moeten regelen om waar voor ons geld te krijgen. Maar we 
+beginnen met de basisprincipes en feiten op een rij te zetten die hier van 
+belang zijn.</p>
+
+<h3>Afnemende meeropbrengst</h3>
+
+<p>
+De wet van de afnemende meeropbrengst is een algemeen economisch gegeven. Het 
+stelt dat een toename van de investering in een doel een steeds minder grote 
+toename geeft van het resultaat. Er zijn uitzonderingen op deze regel maar die 
+zijn lokaal; wanneer je de investeringen op blijft voeren vallen de 
+uitzonderingen uiteindelijk in het niet.</p>
+<p>
+Bijvoobeeld het verbeteren van de doorstroming van het verkeer door wegen te 
+verbeteren. Toevoeging van een extra rijstrook aan 30 kilometer asfalt van 
+knelpunten in een stad zou de gemiddelde snelheid van het verkeer met 20 
+kilometer per uur kunnen verbeteren. N&oacute;g een strook toevoegen geeft 
niet 
+eenzelfde snelheidsverbetering; de verbetering is nu misschien maar 5 
kilometer 
+per uur. Een volgende strook heeft wellicht helemaal geen effect meer omdat 
+alle knelpunten verdwenen zijn. Maar iedere extra rijstrook heeft wel steeds 
+meer gevolgen doordat er meer gebouwen tegen de vlakte moeten om ruimte te 
+maken.</p>
+<p>
+Wanneer we dit op muzikanten toepassen vertelt de wet van de afnemende 
meeropbrengst ons dat verhogingen van het inkomen van een muzikant steeds 
minder effect zal hebben op de toename van creativiteit in de muziek.</p>
+<p>
+De wet van de afnemende meeropbengsten is een eerste reden om het idee af te 
+wijzen dat het luisteren naar muziek &ldquo;&uuml;berhaupt&rdquo; via 
+auteursrechten geregeld zou moeten worden. We winnen er niets mee door 
+muziekeigenaren meer controle te geven over alle mogelijke vormen van het 
+gebruik van muziek, noch door ze een financieel belang daarin te geven. Een 
+uitbreiding van het auteursrecht heeft maar tot een bepaald punt effect op het 
+&ldquo;stimuleren van vooruitgang&rdquo;. Verdere uitbreiding betekent alleen 
+maar dat de maatschappij de muziekeigenaren meer gaat betalen voor iets wat ze 
+toch wel zullen doen. Verdere uitbreiding van het auteursrecht heeft dan dus 
+geen zin meer.</p>
+
+<h3>Afwegingen</h3>
+
+<p>
+Diegenen die er belang bij hebben dat het auteursrecht wordt uitgebreid zullen 
+beargumenteren dat auteursrecht tot het uiterste zou &ldquo;moeten&rdquo; 
+worden uitgebreid. Maar de wet van afnemende meeropbrengsten spreekt hier 
+tegen. En dus zullen ze vervolgens beweren dat het auteursrecht moet worden 
+uitgebreid om vooruitgang te maximaliseren. Maar dit klopt ook niet want het 
+gaat voorbij aan andere afwegingen. Het auteursrecht belast de maatschappij en 
+het kost geld. De voordelen kunnen wel eens niet opwegen tegen de nadelen.</p>
+<p>
+Overheden hebben belangrijke taken maar weinigen zullen beweren dat die zouden 
moeten worden uitgebreid om de opbrengst te maximaliseren. 
+Overheden bouwen bijvoorbeeld wegen en dat is zeer nuttig. Maar weinig leiders 
+zullen betogen dat alle wegen die er maar gebouwd kunnen worden ook gebouwd 
+moeten worden. Het bouwen van wegen is duur, en burgers kunnen hun geld wel 
+beter gebruiken. Te veel aandacht voor het bouwen van wegen gaat ten kostte 
van 
+andere sociale en individuele behoeften.</p>
+<p>
+Dezelfde overwegingen gelden voor individuele beslissingen. Door meer geld uit 
+te geven kun je een groter huis kopen. De meeste mensen zouden daar de 
voorkeur 
+aan geven. Maar gegeven de beperkte middelen wordt de uitgave op een bepaald 
+moment te groot.</p>
+<p>
+Het auteursrecht spendeert niet direct publieke gelden maar het heeft wel een 
+prijs&mdash;een verlies van vrijheid&mdash;van iedere burger. Hoe uitgebreider 
+het auteursrecht, des te meer vrijheid we betalen. We zouden onze vrijheid in 
+bepaalde gevallen willen nemen in plaats van ze in te ruilen. We zullen de 
+voor- en nadelen moeten afwegen van iedere beslissing op het gebied van 
+auteursrecht.</p>
+
+<h3>&ldquo;Aansporen&rdquo; is niet het juiste concept</h3>
+
+<p>
+Het idee van een financi&euml;le aansporing bij het maken van muziek is 
+gebaseerd op een misverstand. Muzikanten zijn op zoek naar andere vormen van 
+erkenning, ze moeten wel. Slechts weinig muzikanten worden rijk van hun 
muziek; 
+een talent dat rijk wil worden zal niet de muziek in gaan.</p>
+<p>
+Er is in feite bij psychologische studies aangetoond dat externe aansporingen 
+(zoals winst), een averechtse uitwerking hebben op de creativiteit van 
+muzikanten. Mensen die er goed in zijn doen dit meestal voor zichzelf.</p>
+<p>
+Het betekent niet dat muzikanten niet betaald willen worden. De meesten hopen 
+er de kost mee te kunnen verdienen zodat ze zich volledig hierop kunnen 
+concentreren. Zolang ze ervan kunnen leven zullen ze zo goed mogelijk muziek 
+maken. We zouden waarschijnlijk zelfs willen dat ze net zoveel zouden 
verdienen 
+als andere Amerikanen. Maar om ze nog meer te bieden zal de maatschappij 
weinig 
+opleveren&mdash;de wet van de afnemende meeropbrengst in werking.</p>
+<p>
+Laten we, met dit in het achterhoofd, eens kijken hoe de belasting op
+<abbr>DAT</abbr>-cassettes geregeld moet worden om de doelen van het 
+auteursrecht te halen.</p>
+
+<h3>Aan wie komt het geld toe?</h3>
+
+<p>
+Wanneer het het doel is van de <abbr>DAT</abbr>-belasting om muzikanten en 
+componisten beter te belonen dan zou dus alle geld naar hen moeten gaan&mdash;
+en niet maar 43 procent. De muzikanten en componisten zijn degenen die echt 
+muziek maken. We zouden het in principe zonder platenmaatschappijen kunnen 
doen.
+</p>
+<p>
+Platenmaatschappijen hebben wel hun nut: ze leveren voorbespeelde kopie&euml;n 
+van hoge kwaliteit. De dienst wordt veel gebruikt, en dat zal nog wel even zo 
+doorgaan. En het is goed dat kopers van deze dienst hiervoor betalen. Maar 
+luisteraars die kopie&euml;n maken voor zichzelf en hun vrienden behoren niet 
+tot deze groep: ze gebruiken slechts het werk van muzikanten en componisten. 
+Platenmaatschappijen dragen slechts af en toe bij en hun rol is niet echt van 
+belang.</p>
+
+<h3>De gelden verdelen</h3>
+
+<p>
+Hoeveel van deze belasting zou naar een muzikant of componist moeten gaan? De 
+platenmaatschappij gaat uit van een bijdrage in verhouding met de 
platenverkoop.
+</p>
+<p>
+Dit snijdt hout, min of meer. Maar deze verdeling hoeft niet goed te zijn. 
+Wanneer iedere muzikant het deel krijgt dat hem toekomt vanwege het aantal
+kopie&euml;n, dat wordt gemaakt, dan zou een groot deel gaan naar een paar 
+supersterren. Dit helpt niet echt in het stimuleren van muzikale 
diversiteit.</p>
+<p>
+We zouden effectiever kunnen zijn door het aandeel in de winst van muzikanten 
+steeds kleiner te maken wanneer het aantal kopie&euml;n toeneemt. We zouden 
+bijvoorbeeld een &ldquo;kopie-ratio&rdquo; kunnen instellen die minder 
toeneemt 
+naarmate het aantal toeneemt.</p>
+<p>
+Het effect hiervan zal zijn dat het geld beter wordt verdeeld, waardoor meer 
+muzikanten ondersteund kunnen worden. Dit is gunstig voor de diversiteit, waar 
+het auteursrecht juist voor is.</p>
+<p>
+De Amerikaanse regering heeft reeds een programma opgezet om de diversiteit in 
+de kunsten te stimuleren: de <acronym title="National Endowment for the Arts">
+NEA</acronym>. Het <acronym>NEA</acronym> is echter willekeurig, waardoor het 
+controversieel wordt. Soms omdat sommigen de kunstuiting niet kunnen 
waarderen, 
+en soms omdat niemand de uiting waardeert. Het uitsmeren van de belasting 
heeft 
+ook tot gevolg dat dit minder populaire musici steunt. Maar het zal niet het 
werk 
+steunen van musici die niemand leuk vindt. En omdat het niet specifiek is 
+zullen er weinig bezwaren zijn bij individuele gevallen.</p>
+
+<h3>Het stimuleren van thuiskopie&euml;n</h3>
+
+<p>
+
+Het voorstel van de platenmaatschappijen bevat een voorziening om het voor 
+mensen die zelf kopie&euml;n maken, moeilijk te maken. Oftewel, 
<abbr>DAT</abbr>
+-machines zouden geen kopie&euml;n van kopie&euml;n moeten kunnen maken. De 
+rechtvaardiging hiervoor is dat thuiskopi&euml;ren op de een of ander manier 
+niet eerlijk zou zijn.</p>
+<p>
+In het verleden vonden velen dit niet eerlijk omdat het de inkomsten van de 
+muzikant verkleinde. Maar met de <abbr>DAT</abbr>-belasting geldt dit niet 
+meer. Wanneer het thuiskopi&euml;ren bijdraagt aan het inkomen van musici via 
+de <abbr>DAT</abbr>-belasting is er ook geen reden meer om het 
thuiskopi&euml;ren
+te ontmoedigen.</p>
+<p>
+Dus wanneer de <abbr>DAT</abbr>-belasting wordt aangenomen is er geen reden 
+meer om het kopi&euml;ren van cassettes aan banden te leggen.
+Thuiskopi&euml;ren is veel effici&euml;nter dan platenmaatschappijen en 
muziekwinkels dat kunnen doen; we 
+zouden muziekliefhebbers aan moeten moedigen om hun kopie&euml;n zoveel 
+mogelijk thuis te maken.</p>
+
+<h3>Meten van het muziekgebruik</h3>
+
+<p>
+Vandaag de dag wordt bijna alle opgenomen muziek in de VS aangeschaft in 
+platenwinkels; het thuiskopi&euml;ren is slechts een klein gedeelte hiervan. 
+Dit zal nog wel even zo doorgaan want een platenzaak biedt de gelegenheid iets 
+specifieks te zoeken of juist een breed aanbod af te schuimen. Zolang dit 
geldt 
+kunnen we de grootte van het publiek van een bepaalde artiest goed inschatten 
+aan de hand van haar platenverkoop.</p>
+<p>
+Uiteindelijk zal het thuis kopie&euml;n maken zo inburgeren dat een 
inschatting 
+via de platenverkoop niet meer representatief is. Dit gaat nu al op voor 
+onafhankelijke artiesten die niet via een platenmaatschappij verkopen; en als 
er 
+&eacute;&eacute;n groep is die verdere steun goed kan gebruiken dan zijn zij 
+dat wel. We moeten een andere manier vinden om het gebruik van een muziekstuk 
+in te kunnen schatten voor een eerlijke verdeling van de 
belastinginkomsten.</p>
+<p>
+Dit kunnen we via een onderzoek doen. Af en toe vragen enqu&ecirc;teurs aan 
een 
+willekeurige selectie personen welke kopie&euml;n ze de afgelopen tijd gemaakt 
+hebben. De ondervraagden hoeven niet te antwoorden. Maar er rusten geen 
+gevolgen op het maken van kopie&euml;n; geen straf of schuld. En dus zullen de 
+meeste mensen graag hieraan meewerken. Fans zullen hopen dat zij uit worden 
+gekozen zodat ze bij kunnen dragen aan de telling voor hun favoriete artiesten.
+</p>
+<p>
+Om dit onderzoek wat effici&euml;nter en breder opgezet (en dus accurater) te 
+laten verlopen zou dit geautomatiseerd kunnen worden. Het enquetebureau zou 
dan 
+geheugenkaartjes op kunnen sturen die de ge&euml;nqueteerden aan hun <abbr>DAT
+</abbr>-recorders kunnen aansluiten en die vervolgens weer terugsturen. Met 
een 
+juiste opzet zou het enquetebureau nooit meer kunnen achterhalen wie wat had 
+opgestuurd en dus ook niet wie wat voor kopie&euml;n had gemaakt. De totalen 
+zouden in ieder geval nog wel kloppen.</p>
+
+<h3>Tot slot</h3>
+
+<p>
+De platenmaatschappijen hebben een prachtige belastingregeling voorgesteld om 
+hun eigen inkomsten te verhogen, maar dat is wettelijk gezien niet de 
bedoeling 
+van het auteursrecht. Door de doelstelling van het auteursrecht in acht te 
+nemen en niet te letten op regelingen uit het verleden, zouden we een systeem 
+kunnen ontwerpen wat vele musici ten goede komt, waarbij tegelijkertijd het 
+publiek naar hartelust kan kopi&euml;ren.
+</p>
+
+<h3>Wat Jij Hieraan Kunt Doen</h3>
+
+<p><em>
+[De volgende paragraaf is niet langer van toepassing omdat het reeds te laat 
+is. Het wetsvoorstel over belasting op <abbr>DAT</abbr> is inmiddels 
aangenomen.]
+</em></p>
+<p>
+De platenlobby is al hard aan het werk om hun <abbr>DAT</abbr>-belasting er 
+door te drukken. Er is weinig openbare discussie en nog minder georganiseerde 
+protesten. Het wetsvoorstel ligt al bij de senaat.</p>
+<p>
+Dit artikel stelt een alternatief voor op de plannen van de 
+platenmaatschappijen. Wil een dergelijk alternatief een kans van slagen hebben 
+dan moeten we er eerst voor zorgen dat het voorstel van de 
platenmaatschappijen 
+niet wordt aangenomen. Schrijf, om dit te voorkomen, alsjeblieft brieven naar:
+</p>
+    
+<blockquote><p>
+   Congressman Barney Frank
+   437 Cherry St
+   West Newton, MA 02165
+</p><p>
+   Senator Metzenbaum
+   United States Senate
+   Washington, DC 20510
+</p><p>
+   House Subcommittee on Intellectual Property
+   House of Representatives
+   Washington, DC 20515
+</p></blockquote>
+
+<p>
+Dring er bij het congres op aan om het voorstel af te wijzen zodat eerst alle 
+alternatieven onderzocht kunnen worden. Een brief schrijven doe je in een paar 
+minuten, maar in combinatie met brieven van anderen kan dit het verschil maken.
+</p>
+<p>
+Wanneer je muzikanten, componisten of schrijvers kent, geef die dan een kopie 
+van dit artikel. Veel muzikanten geven de voorkeur aan dit alternatief op het 
+belastingplan van de platenmaatschappijen en zijn extra gemotiveerd vanwege 
hun 
+eigen belang.</p>
+
+<p><em>[Bovenstaand artikel verscheen in Wired magazine van 1992. De <abbr>DAT
+</abbr>-belasting werd een offici&euml;le wet onder president George &ldquo;
+read my lips&rdquo; Bush. Hoewel dit vlak voor de verkiezingen van 1992 
+plaatsvond, is het weinigen opgevallen dat hij wederom zijn belofte om geen 
+nieuwe belastingen te introduceren weer eens brak.]
+</em></p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> 
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan: <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1992 Richard M. Stallman
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/17 20:27:17 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/dat.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/dat.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/dat.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/dat.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/dat.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Chinese(Simplified) -->
+<li><a 
href="/philosophy/dat.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese(Traditional) -->
+<li><a 
href="/philosophy/dat.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]