www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy software-literary-patents.html s...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy software-literary-patents.html s...
Date: Fri, 14 Dec 2007 16:45:46 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  07/12/14 16:45:46

Modified files:
    philosophy   : software-literary-patents.html 
Added files:
    philosophy   : software-literary-patents.bg.html 

Log message:
    New Bulgarian translation by Nadya Velikova (Closes: task #7067).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/software-literary-patents.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/software-literary-patents.bg.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: software-literary-patents.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/software-literary-patents.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- software-literary-patents.html   25 Aug 2007 20:06:45 -0000   1.12
+++ software-literary-patents.html   14 Dec 2007 16:45:39 -0000   1.13
@@ -285,7 +285,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/08/25 20:06:45 $
+$Date: 2007/12/14 16:45:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -307,6 +307,8 @@
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 
 <ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- English -->
 <li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->

Index: software-literary-patents.bg.html
===================================================================
RCS file: software-literary-patents.bg.html
diff -N software-literary-patents.bg.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ software-literary-patents.bg.html  14 Dec 2007 16:45:39 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,370 @@
+<!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
+<title>Софтуерните патенти и патентите върху 
литературата - Проектът
+GNU - Фондация за свободен софтуер (ФСС)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
+<h2>Софтуерните патенти и патентите върху 
литературата</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>от <strong><a href="http://stallman.org/";>Ричард 
Столман</a></strong></p>
+
+<p>
+<em>Статията е публикувана за първи път на 20 
юни 2005г. в
+лондонския <cite>„Гардиън“</cite>. Директивата 
за софтуерните патенти
+бе отхвърлена на 6-ти юли, защото в 
последната минута поддръжниците ѝ
+решиха да не си пробват силите. Със 
сигурност ще опитат отново, но с
+малко по-различни методи.</em></p>
+
+<p>
+На 6 юли 2005г. Европейският парламент ще 
гласува дали да разреши
+използването на патенти върху софтуер – 
пагубна политика, която ще
+ограничи всеки компютърен потребител и ще 
хвърли софтуерните
+разработчици в постоянна тревога.
+</p>
+
+<p>
+Много от политиците вероятно гласуват на 
сляпо – понеже не са
+програмисти, те не разбират какво 
причиняват софтуерните патенти.
+Обикновено политиците си мислят, че 
патентите са като законите за
+авторско право (с изключение на дребни 
детайли), което не е вярно.
+Например, когато публично попитах Патрик 
Деведжиан (тогава министър на
+промишлеността) как Франция ще гласува по 
въпроса за софтуерните
+патенти, Деведжиан отговори с трогателно 
слово в защита на авторското
+право, възхвалявайки Виктор Юго<sup><a 
href="#TransNote1" id="TransBack1">1</a></sup>
+за ролята му в популяризирането на 
авторското право. (Подвеждащият
+термин <a href="not-ipr.html">„интелектуална 
собственост“</a> допринася за
+това объркване – една от причините изобщо 
да не допускаме употребата
+му.)
+</p>
+
+<p>
+Хората, които си представят същия ефект 
като при прилагане на
+авторското право, не могат да осъзнаят 
истинските последици от
+софтуерните патенти. Можем да ползваме 
Виктор Юго като пример, за да
+илюстрираме разликите.
+</p>
+
+<p>
+Един роман и една съвременна сложна 
програма имат определени общи
+черти – и двете са обемисти, и двете 
въплъщават множество идеи. Така
+че, нека доразвием аналогията и да 
предположим, че патентното право е
+било прилагано върху романите през 1800г. Да 
предположим, че страни
+като Франция са разрешили патентоването 
на литературни идеи. Как това
+би повлияло върху творбите на Виктор Юго? 
Какви последици биха
+оставили литературните патенти в 
сравнение с последиците от авторското
+право?
+</p>
+
+<p>
+Да разгледаме романа „Клетниците“ на 
Виктор Юго. Понеже той си го е
+написал, авторските права са му 
принадлежали изцяло, само на него и на
+никой друг. Не му се е налагало да се страх
ува, че някой непознат би
+могъл да го съди за нарушение на 
авторските права и при това да
+спечели. Това е било невъзможно, защото 
авторското право покрива само
+съдържанието на авторската творба и 
ограничава единствено копирането.
+Юго не е копирал „Клетниците“ и затова не 
е бил в опасност.
+</p>
+
+<p>
+Патентите действат по друг начин. Те 
покриват идеи. Всеки патент е
+монопол върху упражняването на дадена 
идея, описана в самия патент.
+Ето пример за хипотетичен литературен 
патент:
+</p>
+
+<ul>
+  <li>Претенция<sup><a href="#TransNote2" 
id="TransBack2">2</a></sup>
+  1 – процес на общуване, изграждащ в 
съзнанието на читателя образа
+  на герой, който е бил в затвора за дълъг 
период от време и се е
+  озлобил към обществото и човешкия род.</li>
+
+  <li>Претенция 2 – процес на общуване 
съгласно претенция 1, в
+  който описаният вече герой намира в 
последствие морално изкупление
+  посредством добротата на другиго.</li>
+
+  <li>Претенция 3 – процес на общуване 
съгласно претенции 1 и
+  2, в който упоменатият герой сменя името 
си в хода на разказа.</li>
+</ul>
+
+<p>
+Ако този патент е съществувал през 1862г., 
при публикуването на
+„Клетниците“, то романът щеше да наруши и 
трите претенции, понеже
+описаното в тях се случва с героя Жан 
Валжан. Виктор Юго би могъл да
+попадне в съда и в такъв случай щеше да 
загуби. Романът би бил
+забранен, на практика – цензуриран, от 
притежателя на патента.
+</p>
+
+<p>
+А сега да разгледаме следващия 
литературен патент:
+</p>
+
+<ul>
+  <li>Претенция 1 – процес на общуване, 
изграждащ в съзнанието
+  на читателя образа на герой, който е бил 
в затвора задълго и в
+  последствие променя името си.</li>
+</ul>
+
+<p>
+„Клетниците“ би нарушил и този патент, 
тъй като и това описание
+съвпада с животоописанието на Жан Валжан. 
Ето и още един хипотетичен
+патент:
+</p>
+
+<ul>
+  <li>Претенция 1 – процес на общуване, 
изграждащ в съзнанието
+  на читателя образа на герой, който 
намира морално изкупление и
+  след това сменя името си.</li>
+</ul>
+
+<p>
+Жан Валжан би нарушил и този патент.
+</p>
+
+<p>
+И трите описани патента обхващат 
историята на един герой от един
+роман. Те се препокриват, но не са 
абсолютно еднакви. Затова и могат
+да важат едновременно – и трите 
собственика на патенти биха могли да
+съдят Виктор Юго. Всеки един от тях би 
могъл да забрани публикуването
+на „Клетниците“.
+</p>
+
+<p>
+Романът би нарушил и следния патент:
+</p>
+
+<ul>
+  <li>Претенция 1 – процес на общуване, 
представящ герой, чието
+  име съвпада с последната сричка от 
фамилията му,</li>
+</ul>
+
+<p>
+чрез името „Жан Валжан“. Но поне този 
патент е лесен за избягване.
+</p>
+
+<p>
+Вероятно ще си помислите, че тези идеи са 
толкова елементарни, че
+никое патентно ведомство не би ги издало. 
Ние, програмистите, често
+сме изумени от простотата на идеите, 
покрити от реални софтуерни
+патенти. Например, Европейското патентно 
ведомство е издало патент
+върху индикатора за прогрес и патент върху 
приемането на разплащания с
+кредитни карти. Тези патенти биха били 
просто смешни, ако не бяха
+толкова опасни.
+</p>
+
+<p>
+Други области от „Клетниците“ също биха 
могли да попаднат под
+прокобата на патентите. Например, може да е 
съществувал патент върху
+използване на художествено описание на 
битката при Ватерло, или патент
+върху ползването на парижки жаргон в х
удожествената проза. Още две
+съдебни дела. В действителност няма край 
броят на различните патенти,
+които биха били приложими при съдебни дела 
срещу автор на творба като
+„Клетниците“. Всички собственици на 
патенти биха казали, че заслужават
+награда за литературния прогрес, 
постигнат с идеите, които те са
+патентовали. Но това са препятствия, които 
не биха донесли прогрес,
+единствено биха спъвали развитието на 
литературата.
+</p>
+
+<p>
+Във всеки случай, един по-обширен патент би 
направил всички тези
+въпроси неуместни. Представете си патенти 
с обширни претенции като
+тези:
+</p>
+
+<ul>
+  <li>Процес на общуване, построен в 
повествователна форма,
+  който продължава на много страници.</li>
+  <li>Повествователна форма, наподобяваща 
на моменти музикална
+  фуга или импровизация.</li>
+  <li>Интрига, развиваща се около 
противопоставянето на определени
+  герои, като всеки на свой ред залага 
капани на другите.</li>
+  <li>Повествование, което изобразява 
множество обществени слоеве.</li>
+  <li>Повествование, което разкрива мех
анизма на непозната
+  конспирация.</li>
+</ul>
+
+ <p>Кои биха били собствениците на тези 
патенти? Възможно е това да
+са други писатели, например Дюма или 
Балзак, които също са писали
+такива романи. Но не е задължително. Не се 
изисква да си писал
+програма, за да патентоваш софтуерна идея. 
Следователно, ако нашите
+хипотетични литературни патенти се 
подчиняват на реалната патентна
+система, то няма да е необходимо 
собствениците им да са писали романи,
+разкази, изобщо нищо, освен патентни 
предложения. Напоследък все
+повече и повече се разпространяват такива 
паразитни патентни компании
+– предприятия, които не произвеждат нищо 
друго, освен заплахи и
+съдебни дела.</p>
+
+ <p>При съществуването на такива обширни 
патенти, Виктор Юго не би
+достигнал до момента, в който да се чуди 
какви патенти ще го погнат
+задето ползва героя Жан Валжан. Просто 
няма и да си помисли за писане
+на роман от такъв род.</p>
+
+<p>Тази аналогия би помогнала на 
непрограмистите да разберат какво
+вършат софтуерните патенти. Софтуерните 
патенти покриват
+функционалности като дефиниране на 
съкращенията в текстовите редактори
+или преизчисляване на формулите в 
естествен ред в една електронна
+таблица. Патентите покриват алгоритми, от 
които програмите имат нужда.
+Патентите покриват характеристики на 
файловите формати, като например
+новите формати на Майкрософт за файлове на 
Уърд. Видео форматът MPEG2
+се покрива от 39 различни американски 
патента.</p>
+
+<p>Точно както един роман би могъл да наруши 
наведнъж доста
+литературни патенти, така и една програма 
може да наруши множество
+патенти едновременно. Да се открият всички 
патенти, които една
+програма нарушава, е толкова тежка задача, 
че само едно такова
+проучване е направено. През 2004г. проучване 
на Линукс (ядрото на
+операционната система GNU/Линукс) разкрива, 
че то нарушава 283 различни
+софтуерни патента в САЩ. С други думи, 
всеки от тези 283 различни
+патента покрива някой от изчислителните 
процеси из хилядите страници
+изходен код на Линукс.</p>
+
+<p>Текстът на директивата, приета от Съвета 
на министрите, несъмнено
+узаконява патентите върху софтуерни тех
ники. (Вижте <a 
href="http://eupat.ffii.org/xatra/cons0406/text/index.en.html";>http://eupat.ffii.org/xatra/cons0406/text/index.en.html</a>.)
+Нейните поддръжници твърдят, че 
изискването патентите да имат
+„технически характер“ ще изключи 
софтуерните патенти, но не е така.
+Компютърната програма лесно се описва по 
„технически“ начин — Бюрото
+по обжалване към Европейското патентно 
ведомство казва (Дело T
+0258/03; <a 
href="http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t030258ex1.pdf";>http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t030258ex1.pdf</a>):</p>
+
+<blockquote>
+<p>
+  Бюрото е наясно, че сравнително широкото 
тълкувание на термина
+  „изобретение“ в член 52(1) от 
Европейската патента конвенция, ще
+  обхване дейности, толкова обичайни, че 
техническият им характер ще
+  бъде пренебрегван, като например 
писането с химикал върху хартия.
+</p>
+</blockquote>
+
+<p>За да изпълни задачата си, всеки годен за 
употреба софтуер може да
+бъде „зареждан и изпълняван на компютър, 
програмируема компютърна
+мрежа или друг програмируем апарат“. Това 
е критерият в член 5(2) на
+директивата, достатъчен патентите да 
забранят дори публикуването на
+програми. (<a 
href="http://eupat.ffii.org/papri/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html";>http://eupat.ffii.org/papri/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html</a>).
+</p>
+
+<p>
+Софтуерните патенти ще съсипят 
софтуерната разработка. Има един
+начин да се предотврати това и той е 
простичък: не ги узаконявайте.
+При първото четене през 2003г. Европейският 
парламент одобри
+необходимите поправки за изключването на 
софтуерните патенти, но
+Съветът на министрите преразгледа 
решението. Гражданите на Европейския
+съюз трябва незабавно да се свържат със 
своите представители в
+Европейския парламент, настоявайки при 
второто четене на директивата
+да подкрепят предишното решение на 
парламента.
+</p>
+
+<hr />
+
+<div style="font-size: small;"><b>Бележки на преводача</b>:
+<ul>
+  <li><a href="#TransBack1" id="TransNote1">1</a> Виктор Юго е
+  не само творец, участвал е и в 
политическия живот на Франция. Бил
+  е изявен републиканец, поради което е 
пратен в изгнание от
+  Наполеон. След обявяването на Третата 
френска република се завръща
+  в родината и става основател на 
международна асоциация за
+  популяризиране на авторските права. 
Година след смъртта на Юго
+  асоциацията издава Бернската конвенция 
за закрилата на
+  литературните и художествените 
произведения. Бернската конвенция
+  се развива едновременно с Парижката 
конвенция и техните
+  административни бюра се обединяват, за 
да достигнат до днешния си
+  вариант – Световна организация за 
„интелектуална собственост“ към
+  ООН (WIPO).</li>
+  <li><a href="#TransBack2" id="TransNote2">2</a> Претенциите
+  са основният елемент в един издаден 
патент или заявка за патент.
+  Те определят обхвата на ограниченията, 
налагани от конкретния
+  патент. Освен тях, патентът съдържа и 
описание, евентуално и
+  чертежи към него. Но при искове за 
нарушаване или обявяване на
+  недействителност на патент се тълкуват 
само конкретните претенции.
+  Един патент може да има една или повече 
претенции, последователно
+  номерирани, описващи всеки аспект от 
„изобретението“ по технически
+  начин.</li>
+</ul>
+</div>
+
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
+  href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други
+начини за <a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. 
+<br />
+Моля, изпращайте доклади за счупени х
ипервръзки и други корекции или
+предложения на
+е-поща: <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Вижте <a 
href="/server/standards/README.translations.html">Документацията
+за преводачи</a> за информация за 
координирането и подаването на преводи
+на тази статия.
+</p>
+
+<p>
+Авторски права &copy; 2003 Ричард Столман <br />
+Дословното копиране и разпространение на 
цялата статия са позволени за
+всеки тип носител без нужда от заплащането 
на такси, стига тази
+бележка да бъде запазена.
+</p>
+
+<p><b>Превод</b>: Надя Великова <a
+  href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2007 г. <br />
+Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод чрез
+<a href="http://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg";>системата за
+проследяване на грешки</a> на <a
+  href="http://savannah.gnu.org/projects/www-bg/";>проекта за
+превод на www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
+
+<p>
+Последно обновяване:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/14 16:45:39 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Други преводи на тази страница:</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- English -->
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]