www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server banner.nb.html


From: Andreas Tolfsen
Subject: www/server banner.nb.html
Date: Thu, 13 Dec 2007 12:44:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/13 12:44:41

Modified files:
    server     : banner.nb.html 

Log message:
    Updating to 1.52.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.nb.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: banner.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.nb.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- banner.nb.html   10 Dec 2007 00:51:06 -0000   1.13
+++ banner.nb.html   13 Dec 2007 12:44:35 -0000   1.14
@@ -15,12 +15,9 @@
 
  <!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
 
-     <div id="urgent">
+     <!-- <div id="urgent">
 
-      <a 
href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/2431/125/";>Kanadiere: Din 
regjering planlegger å innføre noe lignende DMCA i Kanada. Gjør noe for å 
stoppe det!</a>
-
-
-     </div>
+     </div> -->
 
 
    <div id="header">
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]