www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy wassenaar.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy wassenaar.nl.html
Date: Mon, 10 Dec 2007 20:56:38 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/12/10 20:56:38

Modified files:
    philosophy   : wassenaar.nl.html 

Log message:
    Brought in line with v1.12 of the original + minor fixes.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/wassenaar.nl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: wassenaar.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/wassenaar.nl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- wassenaar.nl.html  31 Mar 2007 11:02:37 -0000   1.3
+++ wassenaar.nl.html  10 Dec 2007 20:56:19 -0000   1.4
@@ -1,99 +1,155 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
+<!--<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> -->
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="nl">
+
 <HEAD>
-<TITLE>De overeenkomst van Wassenaar - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
+<TITLE>Het Akkoord van Wassenaar - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
+<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
 </HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>De overeenkomst van Wassenaar.</H3>
+<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
+<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
+<!-- and ensure that your final document validates -->
+<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
+<!-- See validator.w3.org -->
+
+<body>
+
+<p><a href="#translations">Vertalingen</a> van dit artikel</p>
 
+<H3>Het Akkoord van Wassenaar.</H3>
+<p>
 <A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [afbeelding van een filosofisch kijkende gnoe] "
+  ALT=" [afbeelding van een filosofische gnoe] "
  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
-
-[
- <a href="/philosophy/wassenaar.ca.html">Catalan</a> 
-| <A href="/philosophy/wassenaar.nl.html">Dutch</A>
-| <A HREF="/philosophy/wassenaar.html">English</A>
-| <A HREF="/philosophy/wassenaar.jp.html">Japanese</A>
-| <A HREF="/philosophy/wassenaar.ru.html">Russian</A>
-]
+</p>
 
 <P>
-De eerste informatie die wij ontvingen over de overeenkomst van
-Wassenaar kwam in de vorm van een krantenartikel dat meldde dat
-export van versleutelingssoftware verboden zou worden--en dit
+De eerste informatie die wij ontvingen over het akkoord van
+Wassenaar was in de vorm van een krantenartikel dat meldde dat
+export van beveiligingssoftware verboden zou worden&mdash;en dit
 leek ook te gelden voor vrije software. Dus publiceerden wij een aankondiging
-om mensen in non-Wassenaarlanden te vragen om mee te werken aan
-de verspreiding en ontwikkeling van vrije versleutelingssoftware.
+om mensen in niet-Wassenaarlanden te vragen om mee te werken aan
+de verspreiding en ontwikkeling van vrije beveiligingssoftware.</p>
 <P>
 Vervolgens kregen wij de eigenlijke tekst van de overeenkomst van
-Wassenaar onder ogen. Daarin zagen wij dat een uitzondering blijft
-bestaan voor vrije software (De term "public domain" werd gebruikt,
-maar ze leken vrije software te bedoelen.) Dus het probleem lijkt
-niet zo erg te zijn.
+Wassenaar te zien. Daarin zagen we dat er kennelijk een uitzondering blijft
+bestaan voor vrije software (De term &ldquo;public domain&rdquo; werd gebruikt,
+maar ze leken vrije software te bedoelen.) Er is dus waarschijnlijk geen 
probleem.</p>
 <P>
-De VS wil echter nog steeds zulke beperkingen instellen, en
-daarom lijkt het ons verstandig om door te gaan met onze voorbereidingen,
+De VS wil echter nog steeds zulke beperkingen instellen en
+daarom lijkt het ons verstandig door te gaan met onze voorbereidingen,
 voor het geval dat een toekomstige versie van het Wassenaar-akkoord
-grotere beperkingen stelt op de export van vrije software.
+grotere beperkingen stelt aan de export van vrije software.</p>
 <P>
 Hier is onze interpretatie van de tekst van het meest recente
 Wassenaar-akkoord, zoals wij het zien. Dit is niet gecontroleerd
-door een advokaat.
+door een advocaat.</p>
 <P>
 Volgens de <EM>General Software Notes, entry 2</EM>, betreft deze
-overeenkomst niet de software in het <EM>"public domain"</EM>. Dit
+overeenkomst niet de software in het &ldquo;public domain&rdquo;. Dit
 wordt gedefinieerd als technologie of software die beschikbaar wordt
-gemaakt zonder dat er beperkingen wordt geplaatst op haar verdere
+gemaakt zonder dat er beperkingen wordt geplaatst op verdere
 verspreiding. Er wordt ook gesteld dat een copyright niet automatisch
-de "public domain" status wegneemt.
+de &ldquo;public domain&rdquo; status doet vervallen.</p>
 <P>
 Er zijn momenteel discussies gaande over het akkoord, en het lijkt
-aannemelijk dat de definitie van "public domain" zal worden opgehelderd.
+aannemelijk dat de definitie van &ldquo;public domain&rdquo; zal worden 
opgehelderd.</p>
+<P>
+Finse ambtenaren hebben gezegd dat <cite>&ldquo;[er] niets zal veranderen
+wat &ldquo;public domain&rdquo; software en het Wassenaar-akkoord van 3 
December betreft.&rdquo;</cite></p>
 <P>
-Finse ambtenaren hebben gesteld dat
-Finnish officials have stated that <QUOTE>"[er] niets zal veranderen
-wat "public domain" software en het Wassenaar-akkoord van 3 December 
betreft."</QUOTE>
-<P>
-Er is ons verteld dat het Deense Ministerie van Handel een beheerder
-heeft opgedragen het aanbieden van het programma PGP stop te zetten.
-Er is een protestpagina tegen het Wassenaar-akkoord op 
-<a href="http://www.wassenaar.dk/";>http://www.wassenaar.dk/</A>.
+We hebben gehoord dat het Deense Ministerie van Handel een beheerder
+had opgedragen het aanbieden van het programma PGP stop te zetten.</p>
 <P>
 Mensen in Engeland kunnen helpen door naar <A HREF="http://www.stand.org.uk/";>
 http://www.stand.org.uk/</A> te gaan en mee te helpen met hun
-campagne.
+campagne.</p>
 <P>
-Recentelijk heeft de Australische regering de export van vrije 
versleutelingssoftware
-verhinderd door de Wassenaar-lijst over de definitie van "public domain"
-aan te passen.
-<HR>
+Recentelijk heeft de Australische regering de export van vrije 
beveiligingssoftware voor versleuteling 
+verboden door de Wassenaar-lijst aan te passen wat betreft de definitie van 
software &ldquo;in het publieke domein&rdquo;.</p>
 
-<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.html">Andere teksten om te lezen.</A></H4>
+<HR />
+<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.nl.html">Andere artikelen om te 
lezen.</A></H4>
 
-<HR>
+<HR />
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+<div class="translations">
+<p><a id="translations"></a>
+<b>Vertalingen van dit artikel</b>:<br />
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
-Return to <A HREF="/home.html">GNU's home page</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU inquiries &amp; questions to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Other <A HREF="/home.html#ContactInfo">ways to contact</A> the FSF.
-<P>
-Comments on these web pages to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-send other questions to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
+[
+ <a href="/philosophy/wassenaar.ca.html">Catal&#x00e0;</a>  <!-- Catalan -->
+| <a href="/philosophy/wassenaar.html">English</a>
+| <a href="/philosophy/wassenaar.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>  <!-- Spanish -->
+| <a href="/philosophy/wassenaar.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- French -->
+| <a href="/philosophy/wassenaar.jp.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a> <!-- 
Japanese -->
+| <a href="/philosophy/wassenaar.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a> <!-- 
Korean -->
+| <a href="/philosophy/wassenaar.nl.html">Nederlands</a>    <!-- Dutch -->
+| <a href="/philosophy/wassenaar.pl.html">Polski</a>  <!-- Polish -->
+| <a 
href="/philosophy/wassenaar.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
 <!-- Russian -->
+]
+</p>
+</div>
+
+<div class="copyright">
+<p>
+
+Terug naar de <A HREF="/home.html">GNU Project home page</A>.
+</p>
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/home.html#ContactInfo">andere manieren om in contact 
te komen</a> 
+met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
 Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.<P>
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
 Updated:
-<!-- hhmts start -->
- 3 Dec 2000 tower
-<!-- hhmts end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/12/10 20:56:19 $ $Author: tuijldert $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]