www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/links companies.html companies.pl.html comp...


From: Andreas Tolfsen
Subject: www/links companies.html companies.pl.html comp...
Date: Sun, 09 Dec 2007 22:27:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/09 22:27:22

Modified files:
    links     : companies.html companies.pl.html 
Added files:
    links     : companies.nb.html 

Log message:
    Added no-nb translation and added pointers to this translation in the 
other files.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/companies.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/companies.pl.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/companies.nb.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: companies.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/companies.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- companies.html   18 Nov 2007 19:33:39 -0000   1.16
+++ companies.html   9 Dec 2007 22:27:17 -0000    1.17
@@ -50,7 +50,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/11/18 19:33:39 $
+$Date: 2007/12/09 22:27:17 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -74,10 +74,14 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- English -->
 <li><a href="/links/companies.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/links/companies.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
+<!-- Polish -->
 <li><a href="/links/companies.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 
 </div>
 </div>
+
 </body>
 </html>

Index: companies.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/companies.pl.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- companies.pl.html  24 Apr 2006 09:01:32 -0000   1.9
+++ companies.pl.html  9 Dec 2007 22:27:17 -0000    1.10
@@ -40,6 +40,7 @@
 <b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
 [ 
  <a href="/links/companies.html">English</a>
+| <a href="/links/companies.nb.html">Norsk (bokmål)</a>
 | <a href="/links/companies.pl.html">Polski</a>
 ]
 
@@ -82,7 +83,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/24 09:01:32 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2007/12/09 22:27:17 $ $Author: att $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: companies.nb.html
===================================================================
RCS file: companies.nb.html
diff -N companies.nb.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ companies.nb.html  9 Dec 2007 22:27:17 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,96 @@
+<!--#include virtual="/server/header.nb.html" -->
+
+<title>Firmaer som selger datamaskiner med GNU/Linux ferdig installert - GNU 
prosjektet - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<meta name="author" content="Free Software Foundation, Inc" />
+<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
+<meta name="author" content="Free Software Foundation, Inc" />
+<meta name="features" content="WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless 
Design, Freedom" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; />
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+<link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
+<meta name="Keywords" content="fri programvare operativsystem gnu/linux" />
+<meta content="Free Software Foundation" name="dc.creator" />
+<meta content="Web Page" name="dc.type" />
+<meta content="text/html" name="dc.format" />
+<meta content="en" name="dc.language" />
+
+<!--#include virtual="/server/banner.nb.html" -->
+
+<h2>Firmaer som selger datamaskiner med <abbr title="GNU er ikke Unix! (GNU's
+Not Unix!)">GNU</abbr>/Linux ferdig installert</h2>
+
+<p>Vi kjenner ikke til noen firmaer som for tiden selger datamaskiner med helt
+frie distribusjoner av <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><abbr title="GNU er
+ikke Unix! (GNU's Not Unix!)">GNU</abbr>/Linux</a> ferdig installert.</p>
+
+<p>Noen firmaer tilbyr ferdig installerte <abbr title="GNU er ikke Unix! (GNU's
+Not Unix!)">GNU</abbr>/Linux-systemer, men de inkluderer ikke-fri programvare.
+Vi vil mer enn gjerne liste de som installerer helt <a
+href="/philosophy/free-sw.html">frie</a> systemer for å oppmode andre til å
+gjøre det samme, og for å oppfordre folk til å utelukkende bruke fri
+programvare.</p>
+
+<p>Gi oss beskjed på &lt;<a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; dersom du finner et
+selskap som selger systemer ferdig installert med helt fri programvare.</p>
+
+<p>Du kan også se vår liste over <a
+href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">frie <abbr title="GNU er 
ikke
+Unix! (GNU's Not Linux!)">GNU</abbr>/Linux-distribusjoner</a>.</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer-min.nb.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>Send forespørsler om FSF og GNU til <a
+href="address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Det finnes også <a
+href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>andre måter å kontakte</a> FSF
+på.<br />
+Send ødelagte lenker og andre rettelser (eller forbedringsforslag) til <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
+
+<p>Vennligst se <a href="/server/standards/README.translations">Translations
+README</a> for informasjon om koordinering og innsendelse av oversettelser av
+denne siden.</p>
+
+<p>
+    Oppdatert:
+    <!-- timestamp start -->
+    $Date: 2007/12/09 22:27:17 $
+    <!-- timestamp end -->
+</p>
+
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Oversettelser av denne siden</h4>
+
+ <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+ <!-- language if possible, otherwise default to English -->
+ <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+ <!-- English is. If you add a new language here, please -->
+ <!-- advise address@hidden and add it to -->
+ <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+ <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+ <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+ <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+ <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+ <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+ <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a href="/links/companies.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/links/companies.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/links/companies.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+
+</div>
+</div>
+
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]