www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.nb.shtml server/banner.nb.html server/...


From: Andreas Tolfsen
Subject: www home.nb.shtml server/banner.nb.html server/...
Date: Sun, 09 Dec 2007 15:26:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/09 15:26:22

Modified files:
    .       : home.nb.shtml 
    server     : banner.nb.html footer-text.nb.html 

Log message:
    - Replaced &laquo; and &raquo; with « and ».
    - Translated the «Support the FSF!» header.
    - Removed links to sister-organizations and added link for jumping to 
the top.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nb.shtml?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.nb.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.nb.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: home.nb.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nb.shtml,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- home.nb.shtml    7 Dec 2007 23:49:50 -0000    1.14
+++ home.nb.shtml    9 Dec 2007 15:26:10 -0000    1.15
@@ -24,27 +24,22 @@
 
 <p>GNU-prosjektet startet i 1983 med å utvikle et fullkomment Unix-lignende
 operativsystem som er <a href="/philosophy/free-sw.html">fri programvare</a>:
-GNU-systemet. Varianter av operativsystemet GNU, som ofte bruker 
Linux-kjernen,
-er i bruk i stort omfang; men selv om disse systemene ofte blir kalt
-&laquo;Linux&raquo;, ville det være mer presist å kalle dem <a
+GNU-systemet. Varianter av operativsystemet GNU, som ofte bruker
+Linux-kjernen, er i bruk i stort omfang; men selv om disse systemene ofte blir
+kalt «Linux», ville det være mer presist å kalle dem <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux-systemer</a>.</p>
 
-<p>GNU er en selvrefererende forkortning for &laquo;GNU's Not Unix&raquo; (GNU
-er ikke Unix); det blir uttalt <em>guh-noo</em>, som i det engelske ordet
+<p>GNU er en selvrefererende forkortning for «GNU's Not Unix» (GNU er ikke
+Unix); det blir uttalt <em>guh-noo</em>, som i det engelske ordet
 <em>canoe</em>.</p>
 
 
 <h3>Hva er fri programvare?</h3>
 
-<p>&laquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Fri programvare</a>&raquo; handler
-om frihet, ikke om pris. PÃ¥ engelsk er ordet <em>free</em> flertydig ved at 
det
-kan bety både <em>fri</em> og <em>gratis</em>. For å unngå misforståelse 
burde
-man tenke &laquo;fri&raquo; som i &laquo;fri tale&raquo;, ikke som i
-&laquo;gratis øl&raquo; (free beer).</p>
-
-<p>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy,
-distribute, study, change and improve the software. More precisely,
-it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:</p>
+<p>«<a href="/philosophy/free-sw.html">Fri programvare</a>» handler om 
frihet,
+ikke om pris. PÃ¥ engelsk er ordet <em>free</em> flertydig ved at det kan bety
+både <em>fri</em> og <em>gratis</em>. For å unngå misforståelse burde man
+tenke «fri» som i «fri tale», ikke som i «gratis øl» (free beer).</p>
 
 <p>Fri programvare har en betydning for brukernes frihet til å kjøre, 
kopiere,
 distribuere, studere, endre og forbedre programvare. Helt konkret refererer 
det
@@ -178,7 +173,7 @@
        Skriv under EFF sin kampanje</a> for å støtte 
musikkdeling.</li>
    <li><strong>Innbyggere i USA:</strong>
        <a href="/server/takeaction.html#broadcast">Støtt kampen mot
-        &laquo;kringkastingsflagget&raquo;</a>.</li>
+        «kringkastingsflagget»</a>.</li>
    <li><strong>Globalt:</strong>
    <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Få WIPO til å endre navn 
og
     mål</a>.</li>
@@ -234,7 +229,7 @@
 
 <p>Oppdatert:
    <!-- timestamp start -->
-    $Date: 2007/12/07 23:49:50 $
+    $Date: 2007/12/09 15:26:10 $
    <!-- timestamp end -->
 </p>
 

Index: server/banner.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.nb.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- server/banner.nb.html    9 Dec 2007 14:46:09 -0000    1.9
+++ server/banner.nb.html    9 Dec 2007 15:26:17 -0000    1.10
@@ -46,11 +46,11 @@
     <ul>
      <li id="tabMenu"><a href="/">Hjem</a></li>
      <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.html">Om</a></li>
-     <li id="tabSoftware"><a href="/software/software.html">Fri 
programvare</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.html">Fri&nbsp;programvare</a></li>
      <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.html">Filosofi</a></li>
      <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.html">Lisenser</a></li>
      <li><a href="/server/sitemap.html">Sitekart</a></li>
-     <li><a href="/help/help.html">Hjelp oss</a></li>
+     <li><a href="/help/help.html">Hjelp&nbsp;oss</a></li>
     </ul>
     </div>
    </div>
@@ -59,7 +59,7 @@
 
 <div style="width: 260px; margin-left: 20px; float: right; margin-right: 20px; 
margin-top: 20px; margin-bottom: 2em;">
 
- <p style="text-align: center; font-size: 1.3em; margin: 0;">Support the 
<acronym title="Free Software Foundation">FSF</acronym>!</p>
+ <p style="text-align: center; font-size: 1.3em; margin: 0;">Støtt <abbr 
title="Free Software Foundation">FSF</abbr>!</p>
 
  <script type="text/javascript">
 var fsf_widget_text = "Bidra til å forsvare din frihet!";

Index: server/footer-text.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.nb.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/footer-text.nb.html 27 May 2007 11:38:08 -0000   1.1
+++ server/footer-text.nb.html 9 Dec 2007 15:26:17 -0000    1.2
@@ -1,17 +1,3 @@
-<!-- END columns -->
+<div class="inner" id="backtotop">
+<p><a href="#header">Til toppen</a></p>
 </div>
-
-<!-- BEGIN FSFlinks -->
-<div id="fsflinks">
-    <ul>
-        <li><a href="http://www.fsf.org";>FSF</a></li>
-        <!-- link restored by mattl -->
-        <li><a href="http://www.fsfeurope.org/";>FSF Europe</a></li>
-        <!-- link restored by mattl -->
-        <li><a href="http://fsf.org.in/";>FSF India</a></li>
-        <li><a href="http://www.fsfla.org";>FSF Latin America</a></li>
-        <li><a href="#translations" style="color: yellow 
!important;">Oversettelser av denne siden</a></li>
-    </ul>
-</div>
-<!-- END FSFlinks -->
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]