www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.nb.shtml server/banner.nb.html


From: Andreas Tolfsen
Subject: www home.nb.shtml server/banner.nb.html
Date: Fri, 07 Dec 2007 23:50:05 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/07 23:50:05

Modified files:
    .       : home.nb.shtml 
    server     : banner.nb.html 

Log message:
    Forgot to remove English paragraph.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nb.shtml?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.nb.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: home.nb.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nb.shtml,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- home.nb.shtml    7 Dec 2007 20:53:56 -0000    1.13
+++ home.nb.shtml    7 Dec 2007 23:49:50 -0000    1.14
@@ -36,11 +36,6 @@
 
 <h3>Hva er fri programvare?</h3>
 
-<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Free software</a>&rdquo; is a 
matter of liberty, not price.
-To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
-&ldquo;free speech&rdquo;, not as in
-&ldquo;free beer&rdquo;.</p>
-
 <p>&laquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Fri programvare</a>&raquo; handler
 om frihet, ikke om pris. PÃ¥ engelsk er ordet <em>free</em> flertydig ved at 
det
 kan bety både <em>fri</em> og <em>gratis</em>. For å unngå misforståelse 
burde
@@ -126,7 +121,7 @@
  GNUs Flash is a pun on News Flash.
  Please don't make it GNU's Flash.
 -->
-<h3 id="Flashes">GNUs Flashes</h3>
+<h3 id="Flashes">GNUs lynmeldinger</h3>
 
 <!--
  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
@@ -239,7 +234,7 @@
 
 <p>Oppdatert:
    <!-- timestamp start -->
-    $Date: 2007/12/07 20:53:56 $
+    $Date: 2007/12/07 23:49:50 $
    <!-- timestamp end -->
 </p>
 

Index: server/banner.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.nb.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- server/banner.nb.html    1 Dec 2007 02:01:04 -0000    1.7
+++ server/banner.nb.html    7 Dec 2007 23:49:57 -0000    1.8
@@ -1,50 +1,76 @@
-    <link rel="stylesheet" href="/gnu-new.css" title="All-new GNU Project 
style" />
-    <style type="text/css" media="print">
-        @import url("/gnu-print.css");
-    </style>
+<style type="text/css" media="all">
address@hidden url('/style.css');
+</style>
+
+<style type="text/css" media="print">
address@hidden url('/print.css');
+</style>
 </head>
 
-<body id="foo">
+<body>
 
-<div id="wrapper">
+<div id="null-wrapper">
 
-<p class="netscape4"><a href="#content" accesskey="2">Hopp til innhold</a> | 
<a href="#amspita">Hopp til menyen</a></p>
+<p class="netscape4"><a href="#content">Hopp til innhold</a></p>
 
-<div id="top2">
-<div id="banner">
+ <!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
 
-    <h1><a href="/">GNU's Not Unix! (GNU er ikke Unix!) &ndash; Fri 
programvare, fritt samfunn</a></h1>
+     <div id="urgent">
+
+      <a 
href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/2431/125/";>Kanadiere: Din 
regjering planlegger å innføre noe lignende DMCA i Kanada. Gjør noe for å 
stoppe det!</a>
+
+
+     </div>
+
+
+   <div id="header">
+
+    <div class="inner">
+
+    <h1 id="logo"><a href="/">Operativsystemet GNU</a></h1>
 
     <ul id="links">
-        <li><a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html";>Hva 
er fri programvare?</a></li>
-        <li><a href="http://www.fsf.org/join"; title="Bli et 
støttemedlem idag!">Bli med i Free Software Foundation</a></li>
-        <li><a href="http://www.fsf.org/register_form"; 
title="Registrer deg for å få jevnlige post- og e-post oppdateringer">Få 
nyheter fra FSF</a></li>
-    </ul>
 
-</div>
+     <li><a
+     
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Bli 
med i FSF idag!</a></li>
+     <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">Frie 
GNU/Linux-distroer</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a></li>
+    </ul>
 
-<h5 class="netscape4" id="amspita">Meny</h5>
+   </div>
 
-<div id="navigation-bar">
-<div id="navbar">
+   </div>
 
+   <div id="navigation">
+    <div class="inner">
     <ul>
-        <li id="tabMenu"><a href="/home.nb.html">Hjem</a></li>
-        <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/">Om GNU</a></li>
-        <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.nb.html">Programvare</a></li>
-        <li id="tabPhilosophy"><a href="/philosophy/">Filosofi</a></li>
-        <li id="tabLicenses"><a href="/licenses/">Lisenser</a></li>
-        <li id="tabDocumentation"><a 
href="/doc/">Dokumentasjon</a></li>
-        <li id="tabHelpGNU"><a href="/help/">Hjelp GNU</a></li>
-        <li id="tabContactUs"><a href="/contact/">Kontakt oss</a></li>
-        <li id="tabGPLv3"><a 
href="http://gplv3.fsf.org/";>GPLv3</a></li>
+     <li id="tabMenu"><a href="/">Hjem</a></li>
+     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.html">Om</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a href="/software/software.html">Fri 
programvare</a></li>
+     <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.html">Filosofi</a></li>
+     <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.html">Lisenser</a></li>
+     <li><a href="/server/sitemap.html">Sitekart</a></li>
+     <li><a href="/help/help.html">Hjelp oss</a></li>
     </ul>
+    </div>
+   </div>
+
+<div id="content" class="inner">
+
+<div style="width: 260px; margin-left: 20px; float: right; margin-right: 20px; 
margin-top: 20px; margin-bottom: 2em;">
+
+ <p style="text-align: center; font-size: 1.3em; margin: 0;">Support the 
<acronym title="Free Software Foundation">FSF</acronym>!</p>
+
+ <script type="text/javascript">
+var fsf_widget_text = "Bidra til å forsvare din frihet!";
+var fsf_widget_d_btn = "Donér";
+var fsf_widget_share = "Del denne boksen.";
+var fsf_widget_size = "normal";
+var fsf_associate_id = "2442"; // already a member? change this to your own 
associate ID and refer people - earn gifts from the FSF, see 
www.fsf.org/associate/referral
+</script>
+<script type="text/javascript" 
src="http://gplv3.fsf.org/static/widget/widget.js";></script>
 
-</div>
-</div>
-</div>
+  <p style="text-align: center; font-size: 0.9em; padding-top: 1em;"><a 
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Join
 today and make a difference</a></p>
 
-<div id="columns">
+ </div>
 
-<!-- BEGIN content -->
-<div id="content">
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]