www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.nb.shtml server/header.nb.html server/...


From: Andreas Tolfsen
Subject: www home.nb.shtml server/header.nb.html server/...
Date: Fri, 07 Dec 2007 20:54:07 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/07 20:54:07

Modified files:
    .       : home.nb.shtml 
    server     : header.nb.html sidebar.nb.html 
             sidebar-bottom-half.nb.html 

Log message:
    Updated the Norwegian (bokmål) translations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nb.shtml?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/header.nb.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar.nb.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar-bottom-half.nb.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: home.nb.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nb.shtml,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- home.nb.shtml    29 Jun 2007 11:14:24 -0000   1.12
+++ home.nb.shtml    7 Dec 2007 20:53:56 -0000    1.13
@@ -1,10 +1,12 @@
 <!--#include virtual="/server/header.nb.html" -->
-    <title>Operativsystemet GNU - GNU prosjektet - Free Software Foundation 
- Fri som i frihet - GNU/Linux</title>
 
-    <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software 
Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU 
Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd" />
-    <meta http-equiv="Description" content="Siden 1983 har vi utviklet det 
frie Unix-lignende operativsystemet GNU for at brukere skal få friheten til å 
dele og forbedre programvaren de bruker." />
-    <link rel="alternate" title="Nyheter" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
-    <link rel="alternate" title="Ny fri programvare" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+<title>Operativsystemet GNU - GNU prosjektet - Free Software Foundation - Fri 
som i frihet - GNU/Linux</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Siden 1983 har vi utviklet det frie 
Unix-lignende operativsystemet GNU for at brukere skal få friheten til å dele 
og forbedre programvaren de bruker." />
+<link rel="alternate" title="Nyheter" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="Ny fri programvare" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
 <!--#include virtual="/server/banner.nb.html" -->
 
 <!--
@@ -14,75 +16,87 @@
  Review the w3c accessibility guidelines when in doubt
 -->
 
-<!-- BEGIN content -->
-<h2>Operativsystemet GNU &ndash; <a href="/philosophy/philosophy.html">Fri som 
i frihet</a></h2>
+<!-- END FSFlinks -->
 
-<!-- a space for announcements - mattl -->
-<!-- <div class="announcement"></div> -->
+<!-- BEGIN content -->
 
-<h3>Hva er GNU prosjektet?</h3>
+<h2>Hva er GNU?</h2>
 
-<p>GNU prosjektet startet i 1984 med å utvikle et komplett Unix-lignende
+<p>GNU-prosjektet startet i 1983 med å utvikle et fullkomment Unix-lignende
 operativsystem som er <a href="/philosophy/free-sw.html">fri programvare</a>:
-GNU-systemet. Varianter av operativsystemet GNU, som ofte bruker
-Linux-kjernen, er i bruk i stort omfang; men selv om disse systemene ofte blir
-refert til som «Linux», ville det være mer presist å kalle dem <a
+GNU-systemet. Varianter av operativsystemet GNU, som ofte bruker 
Linux-kjernen,
+er i bruk i stort omfang; men selv om disse systemene ofte blir kalt
+&laquo;Linux&raquo;, ville det være mer presist å kalle dem <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux-systemer</a>.</p>
 
-<p>GNU er en selvrefererende forkortelse for «GNU's Not Unix» (GNU er ikke
-Unix); det blir uttalt <em>guh-noo</em>, som i de engelske ordet
+<p>GNU er en selvrefererende forkortning for &laquo;GNU's Not Unix&raquo; (GNU
+er ikke Unix); det blir uttalt <em>guh-noo</em>, som i det engelske ordet
 <em>canoe</em>.</p>
 
+
 <h3>Hva er fri programvare?</h3>
 
-<p>«<a href="/philosophy/free-sw.html">Fri programvare</a>» handler om 
frihet,
-ikke om pris. For å forstå konseptet burde du tenke «fri» som i «fri 
tale»,
-ikke som i «gratis øl».</p>
+<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Free software</a>&rdquo; is a 
matter of liberty, not price.
+To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+&ldquo;free speech&rdquo;, not as in
+&ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p>&laquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Fri programvare</a>&raquo; handler
+om frihet, ikke om pris. PÃ¥ engelsk er ordet <em>free</em> flertydig ved at 
det
+kan bety både <em>fri</em> og <em>gratis</em>. For å unngå misforståelse 
burde
+man tenke &laquo;fri&raquo; som i &laquo;fri tale&raquo;, ikke som i
+&laquo;gratis øl&raquo; (free beer).</p>
+
+<p>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software. More precisely,
+it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:</p>
 
 <p>Fri programvare har en betydning for brukernes frihet til å kjøre, 
kopiere,
-distribuere, studere, endre og forbedre programvaren. Helt konkret referer det
-til fire former for frihet, for brukerne av programvare:</p>
+distribuere, studere, endre og forbedre programvare. Helt konkret refererer 
det
+til de fire formene for frihet:</p>
 
 <ul>
    <li>Friheten til å kjøre programmet, uansett formål (frihet 0).</li>
-    <li>Friheten til å studere hvordan programmet fungerer og å tilpasse 
det
-        til dine behov (frihet 1). Tilgang til kildekoden er en 
forutsetning
-        for dette.</li>
-    <li>Friheten til å redistribuere kopier for at du skal kunne hjelpe 
dine
+    <li>Friheten til å studere hvordan programmet fungerer og å tilpasse 
det til
+    dine formål (frihet 1). Tilgang til kildekoden er en forutsetning for
+    dette.</li>
+    <li>Friheten til å distribuere kopier for at du skal kunne hjelpe dine
        venner (frihet 2).</li>
-    <li>Friheten til å forbedre programmet og til å publisere forbedringer
-        slik at hele fellesskapet kan dra nytte av forbedringene 
(frihet 3).
-        Tilgang til kildekoden er en forutsetning for dette.</li>
+    <li>Friheten til å forbedre programmet og til å publisere 
forbedringer slik
+    at hele fellesskapet kan dra nytte av forbedringene (frihet 3). 
Tilgang til
+    kildekoden er en forutsetning for dette.</li>
 </ul>
 
+
 <h3>Hva er Free Software Foundation?</h3>
 
-<p><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF) er den
-idéele organisasjonen som støtter GNU-prosjektet. FSF mottar meget lite
-finansiering fra faglige sammenslutninger og tilskuddsordninger, og er derfor
-avhengig av støtte fra individuelle slik som deg.</p>
-
-<p>Vennligst vurder å hjelpe FSF ved å <a href="http://member.fsf.org/";>bli 
et
-støttemedlem</a>, <a href="http://order.fsf.org7";>kjøpe bøker og utstyr</a>
-eller ved å <a href="http://donate.fsf.org/";>donere penger</a>. Dersom du
-bruker fri programvare i din bedrift kan du også vurdere <a
+<p><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (<abbr 
title="Free
+Software Foundation">FSF</abbr>) er den idéele organisasjonen som støtte
+GNU-prosjektet. FSF mottar lite støtte fra faglige sammenslutninger eller 
andre
+tilskuddsordninger, og er derfor helt avhengig av støtte for individuelle som
+deg.</p>
+
+<p>Vær så snill og vurder å hjelpe FSF ved å <a
+href="http://member.fsf.org/";>bli et støttemedlem</a>, <a
+href="http://order.fsf.org/";>kjøpe bøker og utstyr</a> eller ved å <a
+href="http://donate.fsf.org/";>donere penger</a>. Dersom du bruker fri
+programvare på din arbeidsplass kan du også vurdere <a
 href="http://patron.fsf.org/";>å motivere ditt firma til å bli en faglig
-beskytter</a> av FSF. Du kan også vurdere <a
-href="http://www.gnu.org/order/";>en deluxe-distribusjon av GNU-programvare</a>
-for å støtte FSF.</p>
-
-<p><abbr title="GNU's Not Unix! (GNU er ikke Unix!)">GNU</abbr> prosjektet
-støtter <abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr> sitt mål om å 
bevare,
-beskytte og fremme frihetene til å bruke, studere, kopiere, endre og
-redistribuere programvare, og å forsvare rettighetene til brukerne av fri
-programvare. Vi støtter
-<a href="/philosophy/basic-freedoms.html">ytringsfriheten, pressefriheten og
-retten til sammenkomst</a> på på internett,
-<a href="http://www.eff.org/privnow/";>retten til å bruke kryptering til privat
-kommunikasjon</a>, og <a href="/philosophy/protecting.html">retten til å
-skrive programvare</a> unhindret av private monopol. Du kan også lære mer om
-disse sakene i boken <em><a href="/doc/book13.html">Free Software,
-Free Society</a></em>.</p>
+verner</a> av FSF. Du kan også vurdere <a
+href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>en deluxe-distribusjon av
+GNU-programvare</a> for å støtte FSF.</p>
+
+<p><abbr title="GNU's Not Unix! (GNU er ikke Unix!)">GNU</abbr>-prosjektet
+støtter <abbr>FSF</abbr> sitt mål om å verne, ta vare på og fremme 
frihetene til
+å bruke, studere, kopiere, endre og redistribuere programvare, og å forsvare
+rettighetene til brukerne av fri programvare. Vi støtter opp om <a
+href="/philosophy/basic-freedoms.html">friheten til tale, skrift og
+organisering</a> på verdensveven, <a href="http://www.eff.org/privnow/";>retten
+til å bruke kryptering til privat kommunikasjon</a>, og <a
+href="/philosophy/protecting.html">retten til å skrive programvare</a> 
uhindret
+av private monopol. Du kan også lære mer om disse sakene i boken <em><a
+href="/doc/book13.html">Free Software, Free Society</a></em>.</p>
+
 
 <!--
  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
@@ -98,169 +112,150 @@
    <li><a href="/provide.html">Hva vi tilbyr</a></li>
    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Hvorfor vi finnes</a></li>
    <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Hvor går vi</a></li>
-    <li><a href="/help/help.html">Hvordan kan du hjelpe oss å komme
-        dit</a></li>
-    <li><a href="/people/people.html">Hvem er vi</a></li>
+ <li><a href="/help/help.html">Hvordan du kan hjelpe oss å komme dit</a></li>
+ <li><a href="/people/people.html">Hvem vi er</a></li>
    <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Hva brukerne synes om
        programvare fra GNU</a></li>
 </ul>
+<!-- END content -->
 
-<hr />
 
 <!-- BEGIN Articles -->
-<div class="rowOfBoxes">
-
-    <!-- BEGIN GNUFlashes -->
-    <div class="half noBorderOnLeft">
 
-        <!--
+<!--
         GNUs Flash is a pun on News Flash.
         Please don't make it GNU's Flash.
-        -->
-
-        <h3 id="Flashes">GNUs Lynmeldinger</h3>
+-->
+<h3 id="Flashes">GNUs Flashes</h3>
 
-        <!--
+<!--
         FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
         Please make sure an announcement is sent to address@hidden
         Include announcements in /server/whatsnew.html
-        -->
+-->
 
-        <!--
+<!--
         Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and
         hrefs pointing at them will fail. Instead use 
/home.html#Flashes
-        -->
+-->
 
-        <!--
+<!--
         rms SEZ:
         DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
         MORE THAN 2 ITEMS HERE.
-        -->
+-->
 
-        <!--#include file="gnusflashes.include" -->
+<!--#include file="gnusflashes.include" -->
 
-        <p>For andre nyheter og artikler som pleide å være i GNUs 
Lynmeldinger-
-        seksjonen, se <a href="/server/whatsnew.html">Hva er nytt</a> i 
og om
-        GNU-prosjektet.</p>
+<p>For andre nyheter og artikler som pleide å være i GNUs 
lynmeldinger-seksjon,
+se <a href="/server/whatsnew.html">Hva er nytt</a>, i og om GNU-prosjektet.</p>
 
-    </div>
-    <!-- END GNUFlashes -->
+<!-- END GNUFlashes -->
 
-    <!-- BEGIN TakeAction -->
-    <div class="half">
+<!-- BEGIN TakeAction -->
 
-        <h3 id="Action">Aktivisme</h3>
+<h3 id="Action">Aktivisme</h3>
 
-        <ul>
+<ul>
            <li><strong>Lisensutforming:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#gplv3">Delta</a>
-                i utformingen av AGPL, GFDL og GSFDL.</li>
-            <li><strong>Britiske statsborgere:</strong>
-                Skriv under på <a 
href="http://petitions.pm.gov.uk/Open-IT-projects/#detail";>dette oppropet</a>
-                for å kreve at all statlig støttet 
programvare må bli fri programvare.
-                Oppropet stenger 22. juli 2007.</li>
+        <a href="/server/takeaction.html#licenses">Delta</a>
+        i utformingen av GFDL og GSFDL.</li>
+    <li>Bidra til <a href="/server/takeaction.html#directory">katalogen 
over fri
+        programvare</a>.</li>
            <li><strong>Globalt:</strong>
-                <a 
href="http://www.gnu.org/server/takeaction.html#doom";>Skriv under 
Doom-miljøets opprop</a>
-                for å frigjøre kildekoden til Heretic- og 
Hexen-spillene.</li>
+        <a href="/server/takeaction.html#doom">Skriv under oppropet fra
+        Doom-samholdet</a> om å frigi kildekoden til spillene Heretic 
og
+        Hexen.</li>
            <li><strong>Prioriterte prosjekter:</strong>
                <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Bidra</a>
-                    til disse høyprioritetsprosjektene:
-                <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Fri 
programvare 3D video
-                    drivere</a>, utvikle en fri kompatibel 
klient for Google Earth,
+        til disse opp-prioriterte prosjektene:
+        <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Fri programvare for 
3D
+        video-drivere</a>,
                <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Free BIOS</a>,
+        <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> (GNU 
Flash-spiller),
+        <a href="/software/dotgnu/">DotGNU</a> (fri 
programvare-erstatning for .NET),
+        <a href="http://gnupdf.org";>GNU PDF</a>,
                <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org og frie 
internettprotokoller</a>,
                <a 
href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>reversibel
-                    avlusning for GDB</a> og
-                <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> (GNU Flash Player).
-            </li>
-            <li><strong>Langtidsbidrag:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#gnustep">Vennligst bidra</a>
-                    som en bruker og utvikler av <a 
href="http://www.gnustep.org/";>
-                    GNUstep</a>, et fritt objekt-orientert 
rammeverk for utvikling av
-                    programmer.</li>
-            <li><strong>Statsborgere i USA:</strong>
+        debugging for GDB</a>.</li>
+    <li><strong>Innbyggere i USA:</strong>
            <a href="/server/takeaction.html#music-sharing">
-                    Skriv under EFFs kampanje</a> for å 
støtte deling av musikk.</li>
-            <li><strong>Statsborgere i USA:</strong>
+        Skriv under EFF sin kampanje</a> for å støtte 
musikkdeling.</li>
+    <li><strong>Innbyggere i USA:</strong>
                <a 
href="/server/takeaction.html#broadcast">Støtt kampen mot
-                    «kringkastingsflagget»</a>.</li>
+        &laquo;kringkastingsflagget&raquo;</a>.</li>
            <li><strong>Globalt:</strong>
                <a 
href="/server/takeaction.html#wipochange">Få WIPO til å endre navn og
                    mål</a>.</li>
            <li><strong>Globalt:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#wipo">Øk 
bevisstheten over farene ved
-                    WIPO Kringkastingstraktat</a>.
-                </li>
-            <li><strong>Europa:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#swpat">Kjemp 
mot programvarepatenter</a>.</li>
-            <li><strong>Statsborgere i USA:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#antidmca">Skriv under protestskriv mot
+        <a href="/server/takeaction.html#wipo">Øk bevissthet over 
farene ved
+        WIPO-kringkastingstraktatet</a>.</li>
+    <li><strong>I Europa:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#swpat">Kjemp mot
+        programvarepatenter</a>.</li>
+    <li><strong>US citizens:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Skriv under oppropet 
mot
                    programvarepatenter og DMCA</a>.</li>
            <li><strong>Langtidsbidrag:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#unmaint">Ta 
over en ikke vedlikeholdt
-                    pakke:</a>
-                <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>,
-                <a 
href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
-            <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Legg 
til i katalogen over
-                fri programvare</a>.</li>
-        </ul>
-
-        <p><a href="/server/takeaction.html#other">Andre 
aktivisme-artikler</a></p>
+        <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Hjelp til og 
bidra</a> som
+        bruker og utvikler av <a 
href="http://www.gnustep.org/";>GNUstep</a>, et
+        fritt objekt-orientert rammeverk for utvikling av 
programmer.</li>
+    <li><strong>Langtidsbidrag:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#unmaint">Ta over en pakke som 
mangler
+        ettersyn:</a>
+        <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+        <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>.</li>
+</ul>
 
-    </div>
-    <!-- END TakeAction -->
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Andre ting å hjelpe til med</a></p>
 
 </div>
-<!-- END Articles -->
 
-</div>
-<!-- END Content -->
 
 <!--#include virtual="/server/footer.nb.html" -->
-        <!-- BEGIN copyleft -->
-        <div id="footer">
-
-            <!--
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<div id="footer">
+<!--
             this anchor is referred to from the default
             gendocs_template (available as part of Texinfo) used 
for
             generating GNU manuals online, so please don't remove 
it.
-            -->
-
-            <p><a name="ContactInfo"></a>Vennligst send 
forespørsler om GNU på e-post:
-            <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
telefon: +1-617-542-5942, eller
-            faks: +1-617-542-2652.</p>
-
-            <p>Send brukne lenker og andre råd om vevsidene til
-            <a href="/people/webmeisters.html">GNU vevmesterne</a> 
på
-            <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
-
-            <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004,
-            2005, 2006 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software 
Foundation</a>, Inc.,
-            51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 
USA<br />
-            Verbatim copying and distribution of this entire 
article are permitted
-            worldwide, without royalty, in any medium, provided 
this notice, and
-            the copyright notice, are preserved.</p>
+-->
+<p><a name="ContactInfo"></a>
+    Vennligst send forespørsler vedrørende GNU per e-post:
+    <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>,
+    telefon: +1-617-542-5942, eller fax: +1-617-542-2652.
+</p>
+
+<p>Send ødelagte lenker og andre tilrådninger om vevsidene til <a
+href="/people/webmeisters.html">GNU-vevmesterne</a> på <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 51
+Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br />
+Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted
+worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the
+copyright notice, are preserved. </p>
 
-            <p>
-                Oppdatert:
+<p>Oppdatert:
                <!-- timestamp start -->
-                $Date: 2007/06/29 11:14:24 $ $Author: att $
+    $Date: 2007/12/07 20:53:56 $
                <!-- timestamp end -->
-            </p>
+</p>
 
-        </div>
-        <!-- END copyleft -->
+</div>
+<!-- END copyleft -->
 
-        <!-- BEGIN TranslationList -->
-        <div id="translations">
-            <h4><a 
href="/server/standards/README.translations.html">Oversettelser</a>
-            av denne siden</h4>
+<!-- BEGIN TranslationList -->
+<div id="translations">
 
-            <!--#include file="translations.include" -->
-        </div>
-        <!-- END TranslationList -->
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Oversettelser</a> av
+denne siden</h4>
 
-    </div>
+<!--#include file="translations.include" -->
+<!-- END TranslationList -->
+</div>
+</div>
 
 </body>
 </html>

Index: server/header.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/header.nb.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- server/header.nb.html    27 May 2007 13:13:17 -0000   1.6
+++ server/header.nb.html    7 Dec 2007 20:54:01 -0000    1.7
@@ -1,9 +1,10 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="nb" lang="nb">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en" lang="nb">
 <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
    <link rel="icon" type="image/png" href="/graphics/gnu-head-mini.png" />
+    <meta name="ICBM" content="42.256233,-71.006581" />
+    <meta name="DC.title" content="gnu.org" />

Index: server/sidebar.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sidebar.nb.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- server/sidebar.nb.html   27 May 2007 10:36:23 -0000   1.4
+++ server/sidebar.nb.html   7 Dec 2007 20:54:01 -0000    1.5
@@ -1,11 +1,29 @@
 <!-- beginning of sidebar.html -->
 <div id="sidebar" class="boxbox">
-    <h3 class="netscape4">Navigasjon</h3>
 
-<!--#include virtual="/server/sidebar-top-half.nb.html" -->
-<!--#include virtual="/server/sidebar-stay.nb.html" -->
-<!--#include virtual="/server/sidebar-fsf-support.nb.html" -->
-<!--#include virtual="/server/sidebar-bottom-half.nb.html" -->
+<script type="text/javascript">
+<!--
+function writeJS(){
+var str='';
+str+='<div id="print-this-article">';
+str+=' <h3>Print this article</h3>';
+str+=' <form action="javascript:this.print()">';
+str+=' <p><input type="submit" value="Print page" /><\/p>';
+str+=' <\/form>';
+str+='<\/div>';
+document.write(str);
+}
+writeJS();
+//-->
+</script>
+
+
+             <h3 class="netscape4">Navigering</h3>
+
+<!--#include virtual="/server/sidebar-top-half.html" -->
+<!--#include virtual="/server/sidebar-stay.html" -->
+<!--#include virtual="/server/sidebar-fsf-support.html" -->
+<!--#include virtual="/server/sidebar-bottom-half.html" -->
 
 </div>
 

Index: server/sidebar-bottom-half.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sidebar-bottom-half.nb.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/sidebar-bottom-half.nb.html 27 May 2007 11:38:08 -0000   1.1
+++ server/sidebar-bottom-half.nb.html 7 Dec 2007 20:54:01 -0000    1.2
@@ -8,6 +8,7 @@
              <ul>
                <li><a href="/graphics/graphics.html">GNU 
grafikk og kunst</a></li>
                <li><a href="/fun/humor.html">Le med GNU</a></li>
+                             <li><a 
href="/music/">GNU musikk og sanger</a></li>
              </ul>
 
             <h3>Andre ressurser</h3>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]