www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.bg.shtml server/banner.bg.html server/...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.bg.shtml server/banner.bg.html server/...
Date: Tue, 04 Dec 2007 17:16:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  07/12/04 17:16:54

Modified files:
    .       : home.bg.shtml 
    server     : banner.bg.html footer-text.bg.html 
Added files:
    .       : style.bg.css 
Removed files:
    server     : sidebar-bottom-half.bg.html 
             sidebar-fsf-support.bg.html 
             sidebar-short.bg.html sidebar-stay.bg.html 
             sidebar.bg.html style.bg.css 

Log message:
    Bulgarian homepage update and adjustments for the new style. Remove
    files that are no longer needed (footer-$foo will stay for a while for
    compatibility).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.bg.shtml?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/style.bg.css?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.bg.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.bg.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar-bottom-half.bg.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar-fsf-support.bg.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar-short.bg.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar-stay.bg.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sidebar.bg.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/style.bg.css?cvsroot=www&r1=1.6&r2=0

Patches:
Index: home.bg.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.bg.shtml,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- home.bg.shtml    2 May 2007 16:18:27 -0000    1.18
+++ home.bg.shtml    4 Dec 2007 17:16:18 -0000    1.19
@@ -22,26 +22,21 @@
    
 <!-- BEGIN content -->
 
-<h2>Операционната система <acronym title="GNU's not Unix! 
(GNU не е Юникс!)">GNU</acronym> — <a 
href="/philosophy/philosophy.bg.html">Свободна като 
„свобода“<sup><a
-href="#TransNote1" id="TransBack1">1</a></sup></a></h2>
 
-<!-- a space for announcements - mattl -->
-<!-- <div class="announcement"></div> -->
 
-<h3>Какво представлява проектът 
<acronym>GNU</acronym>?</h3>
+<h3>Какво е GNU?</h3>
 
-<p>Проектът <acronym>GNU</acronym> е основан през 1984 г. 
за да се
-разработи пълноценна операционна система, 
подобна на „Юникс“ (Unix),
-която е <a href="philosophy/free-sw.bg.html">свободен 
софтуер</a>:
-системата <acronym>GNU</acronym>. Днес широко се 
използват варианти
-на операционната система <acronym>GNU</acronym>, 
които ползват ядрото
-Линукс (Linux); въпреки че тези системи често 
са наричани „Линукс“,
-много по-правилно е те да се назовават
+<p>Проектът GNU е основан през 1984 г. за да се 
разработи пълноценна
+операционна система, подобна на „Юникс“ 
(Unix), която
+е <a href="philosophy/free-sw.bg.html">свободен софтуер</a>: 
системата
+GNU. Днес широко се използват варианти на 
операционната система GNU,
+които ползват ядрото Линукс (Linux); въпреки 
че тези системи често са
+наричани „Линукс“, много по-правилно е те 
да се назовават
 <a href="/gnu/linux-and-gnu.bg.html">GNU/Линукс или GNU/Linux 
системи</a>.
 </p>
 
-<p><acronym>GNU</acronym> е рекурсивен акроним на „GNU's 
Not Unix (GNU
-не е Юникс)“; произнася се <em>гну</em>.
+<p>GNU е рекурсивен акроним на „GNU's Not Unix (GNU не 
е Юникс)“;
+произнася се <em>гну</em>.
 </p>
 
 
@@ -75,29 +70,27 @@
 
 <p><a href="http://www.fsf.org";>Фондацията за свободен 
софтуер</a>
 (<abbr title="Фондация за свободен 
софтуер">ФСС</abbr>) е основния
-организационен спонсор на проекта 
<acronym>GNU</acronym>. <abbr
-title="Фондация за свободен софтуер">ФСС</abbr> 
получава много малко
-средства от корпорации или дарителски 
фондации, но разчита на
-поддръжка от личности като Вас.
+организационен спонсор на проекта GNU. 
<abbr>ФСС</abbr> получава
+много малко средства от корпорации или 
дарителски фондации, но разчита
+на поддръжка от личности като Вас.
 </p>
 
-<p>Моля, помислете върху възможността да 
помогнете на <abbr
-title="Фондация за свободен софтуер">ФСС</abbr> 
като
+<p>Моля, помислете върху възможността да 
помогнете на <abbr>ФСС</abbr>
+като
 <a href="http://member.fsf.org/";>станете кандидат-член</a>,
-<a href="http://order.fsf.org/";>купите ръководства и 
принадлежности</a>
-или <a href="http://donate.fsf.org/";>дарите пари</a>. Ако 
използвате
-свободен софтуер във Вашия бизнес, може да 
помислите за
-<a href="http://patron.fsf.org/";>корпоративно 
подпомагане</a> или
+<a href="http://order.fsf.org/";>купите ръководства и
+принадлежности</a> или <a 
href="http://donate.fsf.org/";>дарите
+пари</a>. Ако използвате свободен софтуер 
във Вашия бизнес, може да
+помислите за <a 
href="http://patron.fsf.org/";>корпоративно
+подпомагане</a> или
 <a href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>луксозна 
дистрибуция на
-софтуер на <acronym>GNU</acronym></a> като начин да 
поддържате <abbr
-title="Фондация за свободен софтуер">ФСС</abbr>.
+софтуер на GNU</a> като начин да поддържате 
<abbr>ФСС</abbr>.
 </p>
 
-<p>Проектът <acronym>GNU</acronym> подкрепя мисията 
на <abbr
-title="Фондация за свободен софтуер">ФСС</abbr> 
да закриля, защитава и
-поддържа свободата за ползване, изучаване, 
копиране, промяна и
-разпространение на компютърен софтуер, и 
да защитава правата на
-потребителите на свободен софтуер. Ние 
поддържаме
+<p>Проектът GNU подкрепя мисията на 
<abbr>ФСС</abbr> да закриля,
+защитава и поддържа свободата за ползване, 
изучаване, копиране,
+промяна и разпространение на компютърен 
софтуер, и да защитава правата
+на потребителите на свободен софтуер. Ние 
поддържаме
 <a href="/philosophy/basic-freedoms.html">свободата на 
словото, пресата и
 общуването</a> по Интернет,
 <a href="http://www.eff.org/privnow/";>правото за използване 
на софтуер за
@@ -126,21 +119,16 @@
  <li><a href="/help/help.html">Как може да ни помогнете 
да стигнем там</a></li>
  <li><a href="/people/people.html">Кои сме ние</a></li>
  <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Какво мислят
-   потребителите за софтуера на 
<acronym>GNU</acronym></a></li>
+   потребителите за софтуера на GNU</a></li>
 </ul>
 <!-- END content -->
 
-<hr />
-
 <!-- BEGIN Articles -->
-<div class="rowOfBoxes">
-
-<div class="half noBorderOnLeft">
 <!-- 
  GNUs Flash is a pun on News Flash. 
  Please don't make it GNU's Flash. 
 -->
-<h3 id="Flashes">Гнувини<sup><a href="#TransNote2" 
id="TransBack2">2</a></sup></h3>
+<h3 id="Flashes">Гнувини</h3>
 
 <!-- 
  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
@@ -163,19 +151,21 @@
 
 <p>За други новини, както и за материали, 
които са били в тази секция
 „Гнувини“, вижте <a href="/server/whatsnew.html">Какво 
ново</a>
-относно проекта <acronym>GNU</acronym>.
+относно проекта GNU.
 </p>
-</div>
+
 <!-- END GNUFlashes -->
 
 <!-- BEGIN TakeAction -->
-<div class="half">
+
 <h3 id="Action">Предприемете действие</h3>
 
 <ul>
- <li><strong>GPLv3:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#gplv3">Участвайте</a>
-   в изготвянето на черновата на GPLv3.</li>
+ <li><strong>Обновяване на лицензите:</strong>
+   <a href="/server/takeaction.html#licenses">Участвайте</a>
+   в изготвянето на черновите на GFDL и GSFDL.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Добавяйте към
+   указателя на свободен софтуер</a>.</li>
  <li><strong>В световен мащаб:</strong> 
   <a href="/server/takeaction.html#doom">Подпишете 
петицията на
   общността на „Doom“</a> за освобождаване 
на изходния код на
@@ -184,19 +174,15 @@
   <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Допринесете</a>
   за тези проекти, на които придаваме 
особено значение:
   <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>свободни 
тримерни
-   драйвери за графични карти</a>, 
разработване на свободен
-   съвместим клиент за „Google Earth“,
+   драйвери за графични карти</a>,
   <a href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Свободен 
BIOS</a>,
+   <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a>
+   (програма на GNU за възпроизвеждане на 
Flash),
+   <a href="/software/dotgnu/">DotGNU</a> (свободен 
заместител на .NET),
+   <a href="http://gnupdf.org";>GNU PDF</a>,
   <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org и свободни Интернет 
протоколи</a>,
   <a 
href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>реверсивно
-   откриване на грешки за GDB</a> и
-   <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a>
-   (програма на <acronym>GNU</acronym> за 
възпроизвеждане на Flash).</li>
- <li><strong>Дългосрочен принос:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Моля, 
допринесете</a>
-   като потребител и разработчик за <a 
href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>,
-   свободна обектно-ориентирана 
инфраструктура за разработка на
-   приложения.</li>
+   откриване на грешки за GDB</a>.</li>
  <li><strong>Граждани на САЩ:</strong>
   <a href="/server/takeaction.html#music-sharing">
   Подпишете петицията на EFF</a> в полза на 
споделянето на музика</li>
@@ -205,7 +191,8 @@
   „Обществено знание“ срещу „broadcast 
flag“</a></li>
  <li><strong>В световен мащаб:</strong> 
   <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Предизвикайте 
СОИС (WIPO) да
-   смени името и мисията си</a>.</li>
+   смени името и мисията си</a>.
+ </li>
  <li><strong>В световен мащаб:</strong> 
   <a href="/server/takeaction.html#wipo">Помогнете за 
осъзнавнето на
   опасностите от „Broadcast Treaty“ на СОИС</a>.</li>
@@ -216,39 +203,23 @@
   <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Подпишете 
петиции
   срещу софтуерните патенти и ЗАПЦХ 
(DMCA)</a>.</li>
  <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> 
+   <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Моля, 
допринесете</a>
+   като потребител и разработчик
+   за <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, свободна
+   обектно-ориентирана инфраструктура за 
разработка на
+   приложения.</li>
+ <li><strong>Дългосрочен принос:</strong>
   <a href="/server/takeaction.html#unmaint"> Поемете 
разработката
-   на неподдържан пакет на <acronym>GNU</acronym>:</a>
-   <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>,
-   <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
- <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Добавяйте към
-   указателя на свободен софтуер</a>.</li>
+   на неподдържан пакет на GNU:</a>
+   <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+   <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>.
+ </li>
 </ul>
 
 <p><a href="/server/takeaction.html#other">Други действия</a>
 </p>
 </div>
-<!-- END TakeAction -->
-</div>
-<!-- END Articles -->
-</div>
 
-<div style="font-size: small;">
-<b>Бележки на преводача</b>:
-<ul>
-
-<li><a href="#TransBack1" id="TransNote1">1</a> На английски 
език
-   думата <em>free</em> може да означава 
„свободна“, какъвто е
-   смисъла в случая, но за съжаление може 
да значи и
-   „безплатна“. Затова и уточнението на 
английски — <em>Free as in
-   Freedom</em> (Свободна като „свобода“) е 
наложително при
-   оригиналната страница.</li>
-
-<li><a href="#TransBack2" id="TransNote2">2</a> Това е игра на 
думи,
-   която не може да се преведе буквално. 
Текстът на английски
-   е <em>GNU's Flashes</em>, което е закачка с „News 
Flash“
-   („Актуални новини“ — често срещано 
заглавие сред медиите).</li>
-</ul>
-</div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
 <!-- BEGIN copyleft -->
@@ -259,25 +230,27 @@
  generating GNU manuals online, so please don't remove it. 
 -->
 <p><a name="ContactInfo"></a>
-Моля, отправяйте въпроси относно 
<acronym>GNU</acronym> по е-поща:
-<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, телефон: 
+1-617-542-5942
-или факс: +1-617-542-2652.
+Моля, отправяйте въпроси относно GNU по 
е-поща:
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>,
+телефон: +1-617-542-5942 или факс: +1-617-542-2652.
 </p>
 
 <p>Моля, изпращайте доклади за счупени х
ипервръзки и други предложения
 относно уеб-страниците на <a 
href="/people/webmeisters.html">уеб-екипа
-на <acronym>GNU</acronym></a> до
-<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
- Благодарим Ви.
+на GNU</a>
+до <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+Благодарим Ви.
 </p>
 
-<p>Авторски права &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
-2003, 2004, 2005, 2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Фондация за
-свободен софтуер</a> (Free Software Foundation, Inc., 51 
Franklin St -
-Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA)<br />
-Дословното копиране и разпространение на 
цялата статия са позволени
-за всеки тип носител без нужда от 
заплащането на такси, стига тази
-бележка и бележката за авторските права да 
бъдат запазени.
+<p>
+ Авторски права &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
+ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
+ <a href="http://www.fsf.org";>Фондация за свободен 
софтуер</a> (Free
+ Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA
+ 02110-1301 USA)<br />
+ Дословното копиране и разпространение на 
цялата статия са позволени
+ за всеки тип носител без нужда от 
заплащането на такси, стига тази
+ бележка и бележката за авторските права 
да бъдат запазени.
 </p>
 
 <p><b>Превод:</b> Явор Доганов
@@ -292,7 +265,7 @@
 
 <p>Последно обновяване:
  <!-- timestamp start -->
-  $Date: 2007/05/02 16:18:27 $
+  $Date: 2007/12/04 17:16:18 $
  <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -310,6 +283,3 @@
 </body>
 </html>
 <!-- END layout -->
-
-
-

Index: server/banner.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.bg.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- server/banner.bg.html    2 May 2007 16:18:37 -0000    1.14
+++ server/banner.bg.html    4 Dec 2007 17:16:44 -0000    1.15
@@ -1,57 +1,69 @@
-<style type="text/css" media="screen">
address@hidden url('/gnu-new.css');
address@hidden url('/server/style.bg.css');
+<style type="text/css" media="all">
address@hidden url('/style.css');
address@hidden url('/style.bg.css');
 </style>
+
 <style type="text/css" media="print">
address@hidden url('/gnu-print.css');
address@hidden url('/print.css');
 </style>
-
 </head>
 
-<body id="foo">
-
- <div id="wrapper">
+<body>
   
-  <p class="netscape4"><a href="#content" accesskey="2">Отиване на 
съдържанието</a> | <a href="#amspita">Отиване към 
навигационното меню</a></p>
+<div id="null-wrapper">
   
-  <div id="top2">
+<p class="netscape4"><a href="#content">Отиване на 
съдържанието</a></p>
    
-   <div id="banner">
+   <div id="header">
     
-    <h1>GNU's Not Unix! (GNU не е „Юникс“!) — 
Свободен софтуер, свободно общество</h1>
+    <div class="inner">
     
-    <div id="gnulogo"><a href="/" accesskey="1" title="Отиване на 
главната страница на проекта GNU"><img 
src="/graphics/gnu-head-banner.png" alt="" /></a></div>
-    
-    <div id="dbdlogo"><a href="http://badvista.fsf.org/"; title="Лоша 
„Виста“"><img src="/graphics/badvista-trash.png" alt="" /></a></div>
+    <h1 id="logo"><a href="/home.bg.html">Операционната 
система GNU</a></h1>
 
     <ul id="links">
-     <li><a href="/philosophy/free-sw.bg.html">Що е свободен 
софтуер?</a></li>
-     <li><a href="http://www.fsf.org/join"; title="Станете 
кандидат-член днес!">Присъединете се към 
Фондацията за свободен софтуер</a></li>
-     <li><a href="http://www.fsf.org/register_form"; title="Р
егистрирайте се да получавате редовно 
новости по поща и по електронен 
път">Сигнали за тревога от ФСС</a></li>
      
+     <li><a
+     
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Присъединете
+     се към ФСС днес!</a></li>
+     <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">Свободни 
GNU/Линукс дистрибуции</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsf.org/";>Фондация за 
свободен софтуер</a></li>
     </ul>
     
    </div>
    
-   <h5 class="netscape4" id="amspita">Навигация в 
страницата</h5>
+   </div>
    
-   <div id="navigation-bar">
-    <div id="navbar">
+   <div id="navigation">
+    <div class="inner">
     <ul>
      <li id="tabMenu"><a href="/home.bg.html">Главна 
страница</a></li>
     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.bg.html">Относно 
GNU</a></li>
-     <li id="tabSoftware"><a href="/software/">Софтуер</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.html">Свободен
+     софтуер</a></li>
      <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.bg.html">Философия</a></li>
-     <li id="tabLicenses"><a href="/licenses/">Лицензи</a></li>
-     <li id="tabDocumentation"><a 
href="/doc/">Документация</a></li>
-     <li id="tabHelpGNU"><a href="/help/">Помогнете на 
GNU</a></li>
-     <li id="tabContactUs"><a href="/contact/">Свържете се с 
нас</a></li>
-     <li id="tabGPLv3"><a href="http://gplv3.fsf.org/";>GPLv3</a></li>
+     <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.html">Лицензи</a></li>
+     <li><a href="/server/sitemap.html">Карта на 
сайта</a></li>
+     <li><a href="/help/help.html">Помогнете ни</a></li>
     </ul>
    </div>
    </div>
    
+<div id="content" class="inner">
+
+<div style="width: 260px; margin-left: 20px; float: right; margin-right: 20px; 
margin-top: 20px; margin-bottom: 2em;">
+
+ <p style="text-align: center; font-size: 1.3em; margin: 
0;">Поддържайте <acronym title="Фондация за 
свободен софтуер">ФСС</acronym>!</p>
+
+ <script type="text/javascript">
+var fsf_widget_text = "Помогнете за опазването на 
свободата си!";
+var fsf_widget_d_btn = "Дарете";
+var fsf_widget_share = "Споделете този обект.";
+var fsf_widget_size = "normal";
+var fsf_associate_id = "2442"; // already a member? change this to your own 
associate ID and refer people - earn gifts from the FSF, see 
www.fsf.org/associate/referral
+</script>
+<script type="text/javascript" 
src="http://gplv3.fsf.org/static/widget/widget.js";></script>
+
+  <p style="text-align: center; font-size: 0.9em; padding-top: 1em;"><a 
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Присъединете
 се днес и наклонете везните</a></p>
    
   </div>
-  <div id="columns">
-<div id="content">
+

Index: server/footer-text.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.bg.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/footer-text.bg.html 17 Apr 2007 15:29:50 -0000   1.1
+++ server/footer-text.bg.html 4 Dec 2007 17:16:44 -0000    1.2
@@ -1,18 +1,3 @@
-<!-- close columns -->
+<div class="inner" id="backtotop">
+<p><a href="#header">връщане в началото</a></p>
 </div>
-
-  <!-- BEGIN FSFlinks -->
-<div id="fsflinks">
-  <ul>
-     <li><a href="http://www.fsf.org";>ФСС</a></li>
-     <!-- link restored by mattl -->
-     <li><a href="http://www.fsfeurope.org/";>ФСС Европа</a></li>
-     <!-- link restored by mattl -->
-     <li><a href="http://fsf.org.in/";>ФСС Индия</a></li>
-     <li><a href="http://www.fsfla.org";>ФСС Латинска 
Америка</a></li>
-     <li><a href="#translations" style="color: yellow 
!important;">Други преводи на тази страница</a></li>
-   </ul>
-</div>
-
-  <!-- END FSFlinks -->
-

Index: style.bg.css
===================================================================
RCS file: style.bg.css
diff -N style.bg.css
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ style.bg.css    4 Dec 2007 17:16:18 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,23 @@
+/*
+style.bg.css -- Bulgarian CSS Stylesheet
+
+Copyright (C) 2006, 2007 Free Software Foundation
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person
+obtaining a copy of this software and associated documentation
+files (the "Software"), to deal in the Software without
+restriction, including without limitation the rights to use,
+copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the
+Software is furnished to do so, subject to the following
+conditions:
+
+The above copyright notice and this permission notice shall be
+included in all copies or substantial portions of the Software.
+
+*/
+
+/* attention gnu webmasters - please don't edit this file, instead,
+get mattl to do it. */
+
+#logo{background:url(/graphics/topbanner.bg.png) no-repeat;}

Index: server/sidebar-bottom-half.bg.html
===================================================================
RCS file: server/sidebar-bottom-half.bg.html
diff -N server/sidebar-bottom-half.bg.html
--- server/sidebar-bottom-half.bg.html 17 Apr 2007 17:55:25 -0000   1.3
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,18 +0,0 @@
-              <ul>
-               <li><a href="http://order.fsf.org/";>Купете 
ръководства и принадлежности</a></li>
-               <li><a 
href="http://patron.fsf.org/";>Корпоративно 
подпомагане</a></li>
-               <li><a 
href="/thankgnus/thankgnus.html">Благодарности от GNU</a></li>
-              </ul></div>
-
-             <h3>За забавление</h3>
-              <ul>
-               <li><a 
href="/graphics/graphics.html">Графика и изкуство на 
GNU</a></li>
-               <li><a href="/fun/humor.html">Смейте се 
с GNU</a></li>
-              </ul>
-
-            <h3>Други източници</h3>
-             <ul>
-               <li><a 
href="/links/links.html">Хипервръзки за свободен 
софтуер</a></li>
-<!--               <li><a href="/jobs">Работни 
места, свързани със свободен софтуер</a></li>
--->
-             </ul>

Index: server/sidebar-fsf-support.bg.html
===================================================================
RCS file: server/sidebar-fsf-support.bg.html
diff -N server/sidebar-fsf-support.bg.html
--- server/sidebar-fsf-support.bg.html 17 Apr 2007 15:29:50 -0000   1.1
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,14 +0,0 @@
-             <div id="supportfsf">
-             <h3>Поддържайте ФСС</h3>
-
-             <div style="margin: 1.5em; padding: 0.5em; 
text-align: center; background-color: white; -moz-border-radius: 1em;">
-
-             <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";><img 
src="http://www.fsf.org/graphics/joinfsf"; alt="" /></a></p>
-             
-             <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";><strong>Присъединете
 се към ФСС днес!</strong></a></p>
-
-             <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate";><img 
src="http://www.fsf.org/graphics/donatefsf"; alt="" /></a></p>
-
-             <p><a 
href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate";>Направете 
дарение на ФСС днес!</a></p>
-
-             </div>

Index: server/sidebar-short.bg.html
===================================================================
RCS file: server/sidebar-short.bg.html
diff -N server/sidebar-short.bg.html
--- server/sidebar-short.bg.html    17 Apr 2007 15:29:50 -0000   1.1
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-<!-- beginning of sidebar.bg.html -->
-<div id="sidebar" class="boxbox">
-             <h3 class="netscape4">Навигация</h3>
-
-<!--#include virtual="/server/sidebar-top-half.bg.html" -->
-<!--#include virtual="/server/sidebar-stay.bg.html" -->
-
-</div>
-
-<!-- end of sidebar.bg.html -->

Index: server/sidebar-stay.bg.html
===================================================================
RCS file: server/sidebar-stay.bg.html
diff -N server/sidebar-stay.bg.html
--- server/sidebar-stay.bg.html 17 Apr 2007 15:29:50 -0000   1.1
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,15 +0,0 @@
-              <h3>Бъдете в течение</h3>
-              <ul>
-               <li><a 
href="http://www.fsf.org/register_form";>Получавайте&nbsp;новости&nbsp;по&nbsp;е-поща&nbsp;от&nbsp;ФСС</a></li>
-               <li><a href="/keepingup.html" 
title="Бъдете в течение с последните новини от 
проекта GNU">В течение</a></li>
-               <li><a href="http://lists.gnu.org"; 
title="Обсъждайте с други потребители и 
разработчици на свободен софтуер">Пощенски 
списъци на GNU</a></li>
-               <li><a 
href="/people/speakers.html">Говорители на GNU</a></li>
-               <li><a href="/gnu/gnu-user-groups.html" 
title="Срещайте се с хора от вашия район, които 
използват и разработват свободен 
софтуер">Групи на потребители на GNU</a></li>
-               <li><a 
href="/press/press.html">Информация за пресата</a></li>
-              </ul>
-
-              <h3>За разработчици</h3>
-              <ul>
-               <li><a href="http://savannah.gnu.org/"; 
title="Включете се в някой от нашите проекти 
за свободен софтуер">Проекти за 
разработка</a></li>
-               <li><a href="/software/devel.html" title="Р
азработчик ли сте? Осигурете си достъп до 
ресурсите за разработчици">Ресурси за 
разработчици</a></li>
-              </ul>

Index: server/sidebar.bg.html
===================================================================
RCS file: server/sidebar.bg.html
diff -N server/sidebar.bg.html
--- server/sidebar.bg.html   17 Apr 2007 15:29:50 -0000   1.10
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,12 +0,0 @@
-<!-- beginning of sidebar.bg.html -->
-<div id="sidebar" class="boxbox">
-             <h3 class="netscape4">Навигация</h3>
-
-<!--#include virtual="/server/sidebar-top-half.bg.html" -->
-<!--#include virtual="/server/sidebar-stay.bg.html" -->
-<!--#include virtual="/server/sidebar-fsf-support.bg.html" -->
-<!--#include virtual="/server/sidebar-bottom-half.bg.html" -->
-
-</div>
-
-<!-- end of sidebar.bg.html -->

Index: server/style.bg.css
===================================================================
RCS file: server/style.bg.css
diff -N server/style.bg.css
--- server/style.bg.css 17 Apr 2007 17:47:13 -0000   1.6
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1 +0,0 @@
-#content{margin-right: 24em;}
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]