www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/testimonials testimonials.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/testimonials testimonials.ca.html
Date: Sun, 14 Oct 2007 15:44:59 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/14 15:44:59

Modified files:
    testimonials  : testimonials.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/testimonials/testimonials.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: testimonials.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/testimonials/testimonials.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- testimonials.ca.html    31 Mar 2007 15:31:32 -0000   1.5
+++ testimonials.ca.html    14 Oct 2007 15:44:43 -0000   1.6
@@ -1,146 +1,174 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <title>Testimonis GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="address@hidden" />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>Testimonis GNU</h3>
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
-<p>Ho heu vist? El programari lliure no &eacute;s nom&eacute;s un passatemps
-de programadors. Tot el contrari: &eacute;s una eina productiva per a les
-persones i negocis d'arreu del m&oacute;n. Des dels fabricants de lla&ccedil;os
-ornamentals a investigadors cient&iacute;fics, el programari lliure ajuda
-a centenars de milers de persones a la seva feina quotidiana. El seu 
desenvolupament
-continua a una velocitat supers&ograve;nica per satisfer la necessitat
-insaciable d'usuaris de tot tipus d'aplicacions.</p>
-<p>El projecte GNU ha estat de gr&agrave;n influ&egrave;ncia en el 
desenvolupament
-de programari lliure durant m&eacute;s d'una d&egrave;cada, creant una
-mir&iacute;ada d'eines importants com ara compiladors robusts, editors
-de textos potents i fins i tot un sistema operatiu complet i funcional.
-El projecte s'inici&agrave; el 1984 de la m&agrave; del programador del
-MIT Richard Stallman per tal de crear un entorn operatiu lliure compatible
-amb Unix. Des de llavors, milers de programadors s'han agrupat amb l'objectiu
-de produir programari lliure d'alta qualitat que sigui accessible a tothom.</p>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Testimonis GNU</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>
+ El programari lliure no &eacute;s un simple passatemps de programadors; 
&eacute;s
+ una contribuci&oacute; productiva per a persones i negocis d'arreu
+ del m&oacute;n. Des dels fabricants de lla&ccedil;os ornamentals
+ als investigadors cient&iacute;fics, el programari lliure ajuda
+ a centenars de milers de persones en la seva feina quotidiana. El
+ seu desenvolupament continua a velocitat supers&ograve;nica per
+ satisfer la necessitat insaciable dels usuaris de tot tipus d'aplicacions.
+</p>
+
 <p>
+ El projecte GNU ha tingut una gran influ&egrave;ncia en el desenvolupament
+ de programari lliure durant m&eacute;s d'una d&egrave;cada, creant
+ una immensa quantitat d'eines importants com ara compiladors robusts,
+ editors de textos potents i fins i tot un sistema operatiu completament
+ funcional. El programador del MIT Richard Stallman va iniciar el
+ 1984 aquest projecte per tal de crear un entorn operatiu lliure
+ compatible amb Unix. Des de llavors, milers de programadors s'hi
+ han unit amb l'objectiu de produir programari lliure d'alta qualitat
+ que sigui accessible a tothom.
+</p>
+
 <hr />
-<p>Aquests testimonis desmunten la falsa percepci&oacute; de qu&egrave;
-el programari lliure &eacute;s poc pr&agrave;ctic, inestable i sense 
suport.</p>
-<ul>
- <li> <a href="/testimonials/useful.html">El programari lliure &eacute;s 
&uacute;til</a></li>
 
- <li> <a href="/testimonials/reliable.ca.html">El programari lliure &eacute;s 
fiable</a></li>
+<p>
+ Els testimonis seg&uuml;ents desmunten la falsa percepci&oacute; que
+ el programari lliure &eacute;s poc pr&agrave;ctic, inestable i sense
+ suport.
+</p>
 
- <li> <a href="/testimonials/supported.html">El programari lliure t&eacute; 
suport</a></li>
+<ul>
+    <li><a href="/testimonials/useful.html">El programari lliure &eacute;s 
&uacute;til </a></li>
+    <li><a href="/testimonials/reliable.ca.html">El programari lliure 
&eacute;s
+  fiable </a></li>
+    <li><a href="/testimonials/supported.html">El programari lliure 
t&eacute; suport </a></li>
+    <li><a href="http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html";>Per qu&egrave; 
utilitzar
+  programari de codi obert o programari lliure? Mireu les xifres!</a></li>
 </ul>
 
 <hr />
-<p>Altres testimons:</p>
+
+<p>
+Altres testimonis:</p>
+
 <ul>
-<li>
-<a href="http://www.gnu.org/testimonials/testimonial_HIRLAM.html";>HIRLAM
-Consortium</a> (recerca metereol&ograve;gica)</li>
-
-<li>
-<a href="http://www.gnu.org/testimonials/testimonial_mondrup.html";>Una
-aplicaci&oacute; de bases de dades per a les llistes d'espera de 
transplantament
-d'&ograve;rgans i control de qualitat.</a></li>
-
-<li>
-<a href="http://www.gnu.org/testimonials/testimonial_cadcam.html";>Programari
-CAD/CAM</a></li>
-</ul>
+    <li><a href="testimonial_mondrup.html">Una bases de dades per a les
+      llistes d'espera i el control de qualitat dels trasplantaments
+  d'&ograve;rgans </a></li>
+    <li><a href="testimonial_cadcam.html">Programari CAD/CAM </a></li>
+    <li><a href="testimonial_HIRLAM.html">HIRLAM Consortium</a> (recerca
+  meteorol&ograve;gica)</li>
+    <li><a href="testimonial_media.html">Publicaci&oacute; i 
producci&oacute; de
+  m&uacute;sica </a></li>
+    <li><a href="testimonial_research_ships.html">Vaixells 
cient&iacute;fics</a> d'investigaci&oacute; de
+     sismes submarins
+     <!-- A HREF="http://theregister.co.uk/content/4/26628.html"; -->
+ <!-- Experiences at a Firm Hostile to Free Software /A -->
+
+<!-- deadlink sinuhe 20030830 -->
+<!--
+ <li><a 
href="http://www.univates.br/sections.php?op=viewarticle&artid=600";>UNIVATES - 
Centro Universit&#225;rio</a>
+-->
+
+</li>
+ </ul>
 
 <hr />
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<p>
+Si podeu donar refer&egrave;ncies sobre el programari lliure, ens
+agradaria con&egrave;ixer-les i afegir-les a aquesta p&agrave;gina.
+Les refer&egrave;ncies extenses i detallades s&oacute;n molt m&eacute;s 
&uacute;tils
+que les curtes. Podeu enviar-les a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. -->
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/testimonials/testimonials.ca.html">Catal&#x00e0;</a>    <!-- 
Catalan -->
-| <a 
href="/testimonials/testimonials.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
 <!-- Chinese (Simplified) -->
-| <a 
href="/testimonials/testimonials.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
 <!-- Chinese (Traditional) -->
-| <a href="/testimonials/testimonials.cs.html">&#x010c;esky</a>    <!-- 
Czech -->
-| <a href="/testimonials/testimonials.html">English</a>
-| <a href="/testimonials/testimonials.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- 
Spanish -->
-| <a href="/testimonials/testimonials.id.html">Bahasa Indonesia</a>  <!-- 
Indonesian -->
-| <a href="/testimonials/testimonials.it.html">Italiano</a>  <!-- Italian -->
-| <a href="/testimonials/testimonials.pl.html">Polski</a>   <!-- Polish -->
-| <a href="/testimonials/testimonials.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>   <!-- 
Portuguese -->
-
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
+de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 
-Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 Free Software 
Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
+en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
 </p>
 
 <p>
+Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 14 
d'octubre de 2007 <br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:31:32 $ $Author: yavor $
+$Date: 2007/10/14 15:44:43 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bosnian -->
+<li><a href="/testimonials/testimonials.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/testimonials/testimonials.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a 
href="/testimonials/testimonials.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/testimonials/testimonials.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/testimonials/testimonials.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/testimonials/testimonials.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/testimonials/testimonials.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/testimonials/testimonials.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a 
href="/testimonials/testimonials.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/testimonials/testimonials.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/testimonials/testimonials.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]