www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/rss whatsnew.sr.rss


From: Nic Ferrier
Subject: www/rss whatsnew.sr.rss
Date: Wed, 11 Jul 2007 13:59:48 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Nic Ferrier <nferrier> 07/07/11 13:59:48

Modified files:
    rss      : whatsnew.sr.rss 

Log message:
    automatic update of the whatsnew RSS

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/rss/whatsnew.sr.rss?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: whatsnew.sr.rss
===================================================================
RCS file: /web/www/www/rss/whatsnew.sr.rss,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- whatsnew.sr.rss   10 Apr 2007 22:02:42 -0000   1.4
+++ whatsnew.sr.rss   11 Jul 2007 13:59:45 -0000   1.5
@@ -1,5 +1,8 @@
 <?xml version="1.0"?>
-<rss version="2.0"><channel><title>What's New at 
GNU</title><link>http://www.gnu.org/whatsnew.html</link><description>What's new 
at the GNU project</description><copyright>(C) Free Software Foundation 
2004</copyright><item><pubDate>28 март 
2007.</pubDate><title>Задужбина за слободни софтвер 
је објавил...</title><description>Задужбина за 
слободни софтвер је објавила трећи 
дискусиони нацрт верзије 3 ГНУ-ове опште 
јавне лиценце. Ажурирана је и историја 
прављења нацрта. Молимо вас да прегледате 
лиценцу и пошаљете ваше 
коментаре!</description><link>http://www.fsf.org/news/gplv3dd3-released</link><pubDate>28
 март 2007.</pubDate></item>
+<rss version="2.0"><channel><title>What's New at 
GNU</title><link>http://www.gnu.org/whatsnew.html</link><description>What's new 
at the GNU project</description><copyright>(C) Free Software Foundation 
2004</copyright><item><pubDate>31 мај 2007.</pubDate><title>ЗСС је 
објавила четврти и последњи 
нацрт...</title><description>ЗСС је објавила четврти 
и последњи нацрт верзије 3 ГНУ-ове опште 
јавне лиценце. Молимо вас да га прочитате и 
искористите ову последњу шансу за 
постављање 
примедби.</description><link>http://www.fsf.org/news/gpl3dd4-released</link><pubDate>31
 мај 2007.</pubDate></item>
+<item><pubDate>20 април 2007.</pubDate><title>Становници 
Масачусетса могу исказати 
под...</title><description>Становници Масачусетса 
могу исказати подршку употреби слободног 
софтвера у влади гласањем на вебместу 
гувернера Патрика. 
</description><link>http://devalpatrick.com/issue/freesoftware</link><pubDate>20
 април 2007.</pubDate></item>
+<item><pubDate>12 април 2007.</pubDate><title>Ако сте на 
универзитету у чијем саставу 
...</title><description>Ако сте на универзитету у 
чијем саставу је и правни факултет, молимо 
вас да погледате старе програме и 
обавестите нас када су почели да користе 
пропагандистички израз „интелектуална 
својина“ у називима 
предмета.</description><link>http://www.gnu.orgmailto:address@hidden</link><pubDate>12
 април 2007.</pubDate></item>
+<item><pubDate>28 март 2007.</pubDate><title>Задужбина за 
слободни софтвер је 
објавил...</title><description>Задужбина за слободни 
софтвер је објавила трећи дискусиони нацрт 
верзије 3 ГНУ-ове опште јавне лиценце. 
Ажурирана је и историја прављења нацрта. 
Молимо вас да прегледате лиценцу и 
пошаљете ваше 
коментаре!</description><link>http://www.fsf.org/news/gplv3dd3-released</link><pubDate>28
 март 2007.</pubDate></item>
 <item><pubDate>26 јануар 2007.</pubDate><title>Придружите се 
DefectiveByDesign.org-у и ...</title><description>Придружите се 
DefectiveByDesign.org-у и BadVista.org-у у упозоравању о 
штетностима Виндовса Висте на 
Микрософтовој промотивној журци у Њујорку, 
у понедељак, 29. јануара. Прочитајте детаље, 
кажите неким пријатељима, и реците нам 
можете ли да 
дођете.</description><link>http://defectivebydesign.org</link><pubDate>26 
јануар 2007.</pubDate></item>
 <item><pubDate>26 јануар 2007.</pubDate><title>Потпишите 
петицију за подршку јавном 
при...</title><description>Потпишите петицију за 
подршку јавном приступу научном раду у 
ЕУ.</description><link>http://www.fsf.org/news/open-access-petition</link><pubDate>26
 јануар 2007.</pubDate></item>
 <item><pubDate>23 новембар 2006.</pubDate><title>Наша 
изнајмљена линија има застоја у 
рад...</title><description>Наша изнајмљена линија има 
застоја у раду. Неки ресурси су недоступни, 
укључујући fencepost, дописна друштва и пошту. 
Услуге ће бити поново доступне 24. 
новембра.</description><pubDate>23 новембар 
2006.</pubDate></item>
@@ -11,7 +14,4 @@
 <item><pubDate>27 јул 2006.</pubDate><title>ЗСС је објавио 
нове дискусионе нацрте ОЈ...</title><description>ЗСС 
је објавио нове дискусионе нацрте ОЈЛ и 
МОЈЛ. Прочитајте објаву и прегледајте 
измене.</description><link>http://www.fsf.org/news/gplv3-dd2-released.html</link><pubDate>27
 јул 2006.</pubDate></item>
 <item><pubDate>28 апр 2006.</pubDate><title>Молимо вас да Please 
потпишете ЗЕГ-ову (...</title><description>Молимо вас 
да Please потпишете ЗЕГ-ову (EFF) петицију за 
дељење музике. Ипак, у формулацији ове 
петиције постоји једна грешка. Погрешно је 
говорити о „надокнади музичарима“ за 
умножавање, јер то подстиче опасна уверења 
АУИС-а (RIAA) да су нешто „изгубили“ када 
људи умножавају дела. Исправан циљ није да 
музичарима нешто треба „надокнађивати“, 
већ да их треба подржати. Међутим, ово није 
разлог да не потпишете 
петицију.</description><link>http://www.eff.org/share/petition/</link><pubDate>28
 апр 2006.</pubDate></item>
 <item><pubDate>21 апр 2006.</pubDate><title>Доступни су живи 
аудио и видео снимци 
са...</title><description>Доступни су живи аудио и 
видео снимци са 2. међународне конференције 
о ОЈЛв3, заједно са другим деловима 7. 
међународног форума о слободном софтверу. 
Молимо вас да погледате http://gplv3.fsf.org/av за RSS 
токове.</description><link>http://gplv3.fsf.org</link><pubDate>21 апр 
2006.</pubDate></item>
-<item><pubDate>14 апр 2006.</pubDate><title>Влада Велике 
Британије позива на 
дискуси...</title><description>Влада Велике 
Британије позива на дискусију поводом 
питања која су важна за оне који подржавају 
слободни софтвер. Молимо вас да им пошаљете 
коментар преко епоште и вест проследите 
даље. Погледајте ЗСС-ову ставку вести за 
више информација. Крајњи рок је 21. 
април.</description><link>http://www.fsf.org/news/uk-comment-042006</link><pubDate>14
 апр 2006.</pubDate></item>
-<item><pubDate>28 феб 2006.</pubDate><title>За оне који су 
пријављени на неко од ГНУ...</title><description>За 
оне који су пријављени на неко од ГНУ-ових 
дописних друштава: lists.gnu.org је опорављен и 
наставља уобичајено достављање поште. 
Постојаће извесни застоји, пошто тај 
сервер још увек пролази кроз своје 
дневнике, али не очекујемо губљење 
порука.</description><link>http://lists.gnu.org/</link><pubDate>28 феб 
2006.</pubDate></item>
-<item><pubDate>15 феб 2006.</pubDate><title>Помозите да се 
заустави СОИС-ов пакт о 
е...</title><description>Помозите да се заустави 
СОИС-ов пакт о емитовању и мрежном 
емитовању. Он је као УДАП (DMCA), али још гори. 
Погледајте ставку вести ЗСС за више 
детаља.</description><link>http://www.nyfairuse.org/action/wipo.xcast/</link><pubDate>15
 феб 2006.</pubDate></item>
 </channel></rss>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]