www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server whatsnew.sr.html


From: Nic Ferrier
Subject: www/server whatsnew.sr.html
Date: Wed, 11 Jul 2007 13:59:40 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Nic Ferrier <nferrier> 07/07/11 13:59:40

Modified files:
    server     : whatsnew.sr.html 

Log message:
    automatic update whatsnew.html

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/whatsnew.sr.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: whatsnew.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/whatsnew.sr.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- whatsnew.sr.html  10 Apr 2007 22:02:28 -0000   1.10
+++ whatsnew.sr.html  11 Jul 2007 13:59:36 -0000   1.11
@@ -28,6 +28,18 @@
          | <a 
href="/press/press.html"><strong>Информације за 
штампу</strong></a>
          и <a 
href="/press/press.html#releases"><strong>Издања</strong></a></p>
   <dl>
+   <dt> 31 мај 2007.</dt>
+   <dd>ЗСС <a href="http://www.fsf.org/news/gpl3dd4-released";>је 
објавила</a> четврти и последњи нацрт 
верзије 3 ГНУ-ове опште јавне лиценце. 
Молимо вас да га прочитате и искористите 
ову последњу шансу за постављање 
примедби.</dd>
+  </dl>
+  <dl>
+   <dt> 20 април 2007.</dt>
+   <dd>Становници Масачусетса могу 
исказати подршку употреби слободног 
софтвера у влади <a 
href="http://devalpatrick.com/issue/freesoftware";>гласањем на 
вебместу гувернера Патрика</a>. </dd>
+  </dl>
+  <dl>
+   <dt> 12 април 2007.</dt>
+   <dd>Ако сте на универзитету у чијем 
саставу је и правни факултет, молимо вас да 
погледате старе програме и <a 
href="mailto:address@hidden";>обавестите нас</a> када су 
почели да користе пропагандистички израз <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html";>„интелектуална 
својина“</a> у називима предмета.</dd>
+  </dl>
+  <dl>
    <dt> 28 март 2007.</dt>
    <dd>Задужбина за слободни софтвер <a 
href="http://www.fsf.org/news/gplv3dd3-released";>је објавила</a> 
трећи дискусиони <a 
href="http://gplv3.fsf.org/guide";>нацрт</a> верзије 3 ГНУ-ове 
опште јавне лиценце. <a 
href="http://gplv3.fsf.org/process-definition";>Ажурирана</a> је и 
историја прављења нацрта. Молимо вас да 
прегледате лиценцу и <a 
href="http://gplv3.fsf.org/comment";>пошаљете ваше 
коментаре!</a></dd>
   </dl>
@@ -412,7 +424,7 @@
            на серверу <em>mail.ru</em></a></p>
    <p>Ажурирано: 
            <!-- timestamp start -->
-            $Date: 2007/04/10 22:02:28 $ $Author: nferrier $
+            $Date: 2007/07/11 13:59:36 $ $Author: nferrier $
            <!-- timestamp end --></p>
   </div>
  </body>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]