www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server whatsnew.sr.txt


From: Strahinya Radich
Subject: www/server whatsnew.sr.txt
Date: Wed, 11 Jul 2007 13:18:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Strahinya Radich <Ctpajgep>   07/07/11 13:18:52

Modified files:
    server     : whatsnew.sr.txt 

Log message:
    Updated accordint to server/whatsnew.txt

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/whatsnew.sr.txt?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: whatsnew.sr.txt
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/whatsnew.sr.txt,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- whatsnew.sr.txt   10 Apr 2007 21:07:14 -0000   1.8
+++ whatsnew.sr.txt   11 Jul 2007 13:18:45 -0000   1.9
@@ -1,3 +1,19 @@
+* 29 јун 2007.
+
+ЗСС <a href="http://www.fsf.org/news/gplv3_launched";>је 
објавила</a> <a href="/licenses/gpl.html">верзију 3 
ГНУ-ове опште јавне лиценце</a> и <a 
href="/licenses/lgpl.html">верзију 3 Мање ГНУ-ове опште 
јавне лиценце</a>!
+
+* 31 мај 2007.
+
+ЗСС <a href="http://www.fsf.org/news/gpl3dd4-released";>је 
објавила</a> четврти и последњи нацрт 
верзије 3 ГНУ-ове опште јавне лиценце. 
Молимо вас да га прочитате и искористите 
ову последњу шансу за постављање примедби.
+
+* 20 април 2007.
+
+Становници Масачусетса могу исказати 
подршку употреби слободног софтвера у 
влади <a 
href="http://devalpatrick.com/issue/freesoftware";>гласањем на 
вебместу гувернера Патрика</a>. 
+
+* 12 април 2007.
+
+Ако сте на универзитету у чијем саставу је 
и правни факултет, молимо вас да погледате 
старе програме и <a 
href="mailto:address@hidden";>обавестите нас</a> када су 
почели да користе пропагандистички израз <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html";>„интелектуална 
својина“</a> у називима предмета.
+
 * 28 март 2007.
 
 Задужбина за слободни софтвер <a 
href="http://www.fsf.org/news/gplv3dd3-released";>је објавила</a> 
трећи дискусиони <a 
href="http://gplv3.fsf.org/guide";>нацрт</a> верзије 3 ГНУ-ове 
опште јавне лиценце. <a 
href="http://gplv3.fsf.org/process-definition";>Ажурирана</a> је и 
историја прављења нацрта. Молимо вас да 
прегледате лиценцу и <a 
href="http://gplv3.fsf.org/comment";>пошаљете ваше 
коментаре!</a>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]