www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy words-to-avoid.sr.html


From: Strahinya Radich
Subject: www/philosophy words-to-avoid.sr.html
Date: Mon, 09 Jul 2007 09:09:55 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Strahinya Radich <Ctpajgep>   07/07/09 09:09:55

Modified files:
    philosophy   : words-to-avoid.sr.html 

Log message:
    Some stylistic corrections.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.sr.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: words-to-avoid.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.sr.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- words-to-avoid.sr.html   10 Apr 2007 21:07:09 -0000   1.9
+++ words-to-avoid.sr.html   9 Jul 2007 09:09:40 -0000    1.10
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!--#include virtual="/server/header.sr.html" -->
+<!--#include virtual="/server/header.sr.html" -->
 
 <title>Збуњујуће речи и синтагме које би 
требало избегавати — Пројекат ГНУ — 
Задужбина за слободни софтвер (ЗСС)</title>
 
@@ -7,8 +7,8 @@
 <h2>Неке од збуњујућих или сувишних речи и 
синтагми или речи и синтагми које вреди 
избегавати</h2>
 
 <p>
-Постоје речи и синтагме за које 
препоручујемо да их избегавате, или их
-избегавате у одређеним ситуацијама и 
употребама. Разлог за ово је што
+Постоје речи и синтагме које 
препоручујемо да избегавате, или их
+избегавате у одређеним контекстима и 
приликама. Разлог за ово је што
 су оне или двосмислене, или подразумевају 
став са којим се, надамо се,
 можда нећете у потпуности сложити.</p>
 
@@ -100,7 +100,7 @@
 <p>
 Насупрот овоме, бића која су етички 
одговорна могу да одлуче да
 сачувају нешто чему прети нестајање – на 
пример, грађанско друштво,
-демократију, људска права, мир, јавно 
здравље, ... или слободу
+демократију, људска права, мир, здравство, 
... или слободу
 корисника рачунара.
 </p>
 
@@ -232,7 +232,7 @@
 звучне уређаје за репродукцију музике – 
плејере. Већина тих уређаја је
 подржавала патентирани кодек МП3. Неки од 
њих подржавају звучне кодеке
 Ог Ворбис (енг. <em>Ogg Vorbis</em>) и Флак (енг. 
<em>FLAC</em>), који
-су слободни од патената, и могу и да уопште 
не подржавају датотеке
+су ослобођени патената, и могу и да уопште 
не подржавају датотеке
 кодиране МП3-ом, баш да би избегли патенте. 
Називати такве плејере
 „МП3 плејерима“ није само збуњујуће, већ 
ставља МП3 у незаслужени
 привилеговани положај, који помаже 
носиоцима патената да наставе да
@@ -245,7 +245,7 @@
 софтвер“. Једна <a
 href="/philosophy/free-software-for-freedom.sr.html">другачија
 групација</a>, чије вредности су мање 
идеалистичке од наших, користи за
-свој слоган „отворени софтвер“. Ако 
говорите о њима, исправно је да
+свој слоган „отворени изворни код“. Ако 
говорите о њима, исправно је да
 користите њихово име, али молимо вас да нас 
не поистовећујете са њима
 или да називате наш рад њиховим — то 
наводи људе да мисле како их ми
 подржавамо.</p>
@@ -343,7 +343,7 @@
 Тај израз заташкава врсту патентних 
лиценци које у суштини нису ни
 разумне ни недискриминирајуће. Тачно је да 
те лиценце не дискриминишу
 ниједну одређену особу, али дискриминишу 
заједницу слободног софтвера,
-а то их чини неразумним. Тако је једна 
половина скраћенице „РИН“
+а то их чини неумереним. Тако је једна 
половина скраћенице „РИН“
 обмана а друга половина предрасуда.</p>
 <p>
 Тела за стандарде би требало да схвате да 
су те лиценце
@@ -354,29 +354,27 @@
 поседују патенте ставиле у широку 
употребу јесте дозвола да вам те
 фирме диктирају шта ћете да мислите и 
говорите.</p>
 <p>
-Предлажем израз „само по истој цени“, или 
„СПИЦ“ (енгл. <em>uniform
-fee only — UFO</em>, што може да значи и НЛО) као 
замену. Тај израз је
+Уместо овога, ми предлажемо израз „само по 
истој цени“, или „СПИЦ“ (енгл.
+<em>uniform fee only — UFO</em>, што може да значи и НЛО). 
Тај израз је
 тачан јер је једини услов код тих лиценци 
плаћање једнаке цене.</p>
 
 <h4 id="Content">„Садржај“</h4>
 <p>
-Ако бисте желели да опишете осећање 
удобности и задовољства, по сваку
-цену реците да сте „задовољни“ (енглески: 
<em>content</em> =
-„задовољно“ (придев) или „садржај“ 
(именица)), али би требало да
-избегавате употребу исте речи у својству 
именице да бисте описали
-писана и друга ауторска дела. Таква 
употреба те речи повлачи посебан
-став према тим делима, да су она замењива 
роба чија сврха је да попуни
-амбалажу и донесе новац. У ствари, таква 
употреба се односи према њима
-са непоштовањем.</p>
-<p>
-Овај израз често користе издавачи који х
оће увећање моћи
-ауторских права на силу, а све у име аутора 
(или „стваралаца“,
-како их они називају) дела. Израз 
„садржај“ открива њихова
-стварна осећања.</p>
+Ако хоћете да опишете осећање удобности и 
задовољства, свакако
+реците да сте „задовољни“ (енглески: 
<em>content</em> = „задовољно“
+(придев) или „садржај“ (именица)), али 
избегаваје употребу те речи
+у својству именице да бисте описали писана 
и друга ауторска дела.
+Таква употреба те речи повлачи посебан 
став према тим делима, да су
+она замењива роба чија је сврха да попуни 
амбалажу и донесе новац.
+У ствари, таква употреба се односи према 
њима са непоштовањем.</p>
+<p>
+Овај израз често користе издавачи који на 
силу желе да увећају моћ
+ауторских права, а све у име аутора (или 
„стваралаца“, како их они
+називају) дела. Израз „садржај“ открива 
њихова стварна осећања.</p>
 <p>
 Израз „управљање садржајем“ (енг. <em>„content 
management“</em>) је
-победник такмичења за бесмисленост. 
Ниједна реч нема конкретно
-значење: „садржај“ значи „нека врста 
информације“, а „управљање“ значи
+победник на такмичењу у бесмислености. 
Ниједна реч нема конкретно
+значење: „садржај“ значи „нека врста 
информације“, а „управљати“ значи
 „радити нешто томе“. Дакле, „систем за 
управљање садржајем“ је систем
 који нешто ради некаквој информацији. У 
већини случајева, тај израз
 уствари означава систем за ажурирање веб 
странице. За ту сврху
@@ -435,13 +433,13 @@
 <p>
 Израз „у стилу БСД-а“ доводи до забуне јер 
<a
 href="/philosophy/bsd.html">изједначава лиценце које 
садрже битне
-разлике</a>. На пример, права лиценца БСД-а 
која садржи клаузулу о
+разлике</a>. На пример, изворна лиценца БСД-а 
која садржи клаузулу о
 рекламирању није сагласна са ГНУ-овом ОЈЛ, 
али ревидирана лиценца
 БСД-а то јесте.</p>
 <p>
 Како бисмо избегли забуну, најбоље је да 
именујете <a
 href="/licenses/license-list.html">конкретне лиценце</a> и 
избегавате
-нејасан израз „у стилу БСД-а“.</p>
+нејасни израз „у стилу БСД-а“.</p>
 
 <h4 id="DigitalRightsManagement">„Управљање дигиталним 
правима“</h4>
 <p>
@@ -476,7 +474,7 @@
 на слободу, а не само да подражавате неку 
мистериозну замисао страног
 маркетинга. Позивање на слободу може вама 
и вашим сународницима испрва
 деловати чудно или узнемирујуће, али када 
једном буду видели да оно
-значи тачно оно што јесте, искрено ће 
разумети о чему се ради.</p>
+значи тачно оно што јесте, заиста ће 
разумети о чему се ради.</p>
 
 <div class="announcement">
 Погледајте и <a href="/philosophy/categories.sr.html">Врсте 
слободног
@@ -497,7 +495,7 @@
  телефоном: +1-617-542-5942, или факсом: +1-617-542-2652.
 </p>
    
-<p>Молимо вас да шаљете обавештења о 
неисправним везама и друге или
+<p>Молимо вас да шаљете обавештења о 
неисправним везама и друге идеје или
  предлоге у вези са веб страницама
  <a href="/people/webmeisters.html"><acronym>ГНУ</acronym>-овим
  вебмастерима</a> на адресу <a
@@ -524,7 +522,7 @@
  <p>
   Ажурирано:
   <!-- timestamp start -->
-  $Date: 2007/04/10 21:07:09 $
+  $Date: 2007/07/09 09:09:40 $
   <!-- timestamp end -->
  </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]