wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish doc/man/sv/wesnoth_edi...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish doc/man/sv/wesnoth_edi...
Date: Sat, 17 Sep 2005 16:50:14 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/09/17 20:50:14

Modified files:
    .       : MANUAL.swedish 
    doc/man/sv   : wesnoth_editor.6 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/MANUAL.swedish.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/doc/man/sv/wesnoth_editor.6.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/MANUAL.swedish
diff -u wesnoth/MANUAL.swedish:1.12 wesnoth/MANUAL.swedish:1.13
--- wesnoth/MANUAL.swedish:1.12 Thu Aug 18 20:33:08 2005
+++ wesnoth/MANUAL.swedish   Sat Sep 17 20:50:13 2005
@@ -253,8 +253,8 @@
 
  Två trupper bredvid en "vårdande" trupp får 4 hälsopoäng var.
 
- Tre trupper bredvid en "vårdande" trupp får inte 4 hälsopoäng var;
- istället får två av dem 3 hälsopoäng vardera och den tredje 2 
hälsopoäng.
+ Tre trupper bredvid en "vårdande" trupp får inte 4 hälsopoäng var, utan 
+ två av dem får 3 hälsopoäng vardera och den tredje får 2 hälsopoäng. 
 
 En trupp kan återfå maximalt 8 hälsopoäng per drag, samt eventuellt 2
 ytterligare hälsopoäng om den även vilar. Troll, som har förmågan att
Index: wesnoth/doc/man/sv/wesnoth_editor.6
diff -u wesnoth/doc/man/sv/wesnoth_editor.6:1.1 
wesnoth/doc/man/sv/wesnoth_editor.6:1.2
--- wesnoth/doc/man/sv/wesnoth_editor.6:1.1   Mon Jun 13 15:20:32 2005
+++ wesnoth/doc/man/sv/wesnoth_editor.6 Sat Sep 17 20:50:14 2005
@@ -28,23 +28,27 @@
 
 .TP
 .B --datadir
-anger vilken datamapp som skall anv\[:a]ndas.
+anger vilken datamapp som skall användas.
 
 .TP
 .BR -f , \ --fullscreen
-k\[:o]r editorn i helsk\[:a]rm.
+kör editorn i helskärm.
 
 .TP
 .BR -h , \ --help
-visar en sammanfattning av m\[:o]jliga kommandoradsflaggor.
+visar en sammanfattning av möjliga kommandoradsflaggor.
 
 .TP
 .B --path
-visar namnet p\[oa] speldatamappen.
+visar namnet på speldatamappen.
 
 .TP
 .BR -r , \ --resolution
-anger sk\[:a]rmuppl\[:o]sningen. Exampel: -r 800x600
+anger skärmupplösningen. Exampel: -r 800x600
+
+.TP
+.BR --bpp
+anger värdet BitsPerPixel. Exempel: --bpp 32
 
 .TP
 .BR -v , \ --version
@@ -52,27 +56,27 @@
 
 .TP
 .BR -w , \ --windowed
-k\[:o]r editorn i f\[:o]nsterl\[:a]ge.
+kör editorn i fönsterläge.
 
-.SH F\[:O]RFATTARE
+.SH FÖRFATTARE
 Skriven av David White <address@hidden>.
 .br
 Redigerad av Nils Kneuper <address@hidden> och ott 
 <address@hidden>.
 .br
 .nh
-\[:O]versatt till svenska av Stefan Bergstr\[:o]m <stefan PUNKT bergstrom HOS 
gmail PUNKT com>.
+Översatt till svenska av Stefan Bergström <stefan PUNKT bergstrom HOS gmail 
PUNKT com>.
 .br
 Denna manualsida skrevs ursprungligen av Cyril Bouthors <address@hidden>.
 .br
-Bes\[:o]k den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/
+Besök den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/
 
 .SH COPYRIGHT
 Copyright \(co 2003 David White <address@hidden>
 .br
-Detta \[:a]r fri mjukvara; denna mjukvara \[:a]r licensierad under GPL version 
 2, 
-s\[oa]som publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti ges; inte ens 
-f\[:o]r S\[:A]LJBARHET eller L\[:A]MPLIGHET F\[:O]R ETT VISST SYFTE.
+Detta är fri mjukvara; denna mjukvara är licensierad under GPL version 2, 
+såsom publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti ges; inte ens 
+för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
 
-.SH SE \[:A]VEN
+.SH SE ÄVEN
 wesnoth(6), wesnothd(6)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]