wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-trow tr.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-trow tr.po
Date: Tue, 06 Sep 2005 14:05:05 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/09/06 18:05:05

Modified files:
    po/wesnoth-trow: tr.po 

Log message:
    Updated Turkish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/tr.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/tr.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/tr.po:1.13 wesnoth/po/wesnoth-trow/tr.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/tr.po:1.13 Thu Aug 25 16:53:26 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/tr.po    Tue Sep 6 18:05:05 2005
@@ -1,18 +1,20 @@
-# translation of wesnoth-trow.po to Türkçe
-# ihsan Haluk AKIN <address@hidden>, 2005.
-# 
+# translation of trow.po to Türkçe
+# translation of wesnoth-trow.po to Türkçe
+# ihsan Haluk AKIN <address@hidden>, 2005.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: wesnoth-trow\n"
+"Project-Id-Version: trow\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-29 19:33+0300\n"
-"Last-Translator: krak <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-06 20:47+0300\n"
+"Last-Translator: ihsan Haluk AKIN <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Türkçe\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -274,7 +276,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:229
 msgid "Ruby of Fire"
-msgstr "Ateşin Yakutu"
+msgstr "Ateş Yakutu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:231
 msgid ""
@@ -459,6 +461,8 @@
 msgid ""
 "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
 msgstr ""
+"Onların yedek kuvvetleri varıyor ve biz henüz ön tarafı güvene 
alamadık! Biz "
+"öldük!."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:495
 msgid "Southbay"
@@ -466,19 +470,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:514
 msgid "To Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Temizsu Limanına"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:533
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "OrtaBölgeye & EksiOrmana"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:552
 msgid "To the Northrun"
-msgstr ""
+msgstr "KuzeyYoluna"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:571
 msgid "To the Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "OrtaBölgeye"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:590
 msgid "New Southbay"
@@ -486,7 +490,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:609
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
-msgstr ""
+msgstr "Onlar orayı kapadılar, senin için bir kaçış yok!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:623
 msgid "I am finished."
@@ -495,6 +499,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:627
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
 msgstr ""
+"Ona Güney Körfezini elde tutması için ihtiyacımız var. Yaptığımız 
şey için!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:639
 msgid "We've defeated the Orcs. Let's rig the Ships and get out of here."
@@ -503,6 +508,8 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:644
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
+"Oğullarım - - Anlaştığımız gibi. Güney Körfezini kanımın son 
damlasına kadar "
+"savunacağım."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:648
 msgid ""
@@ -510,6 +517,8 @@
 "good re-provisioning point, we should be able to embark for the great lands "
 "that are to the East."
 msgstr ""
+"Merfolk' un yardımıyla ve benin bu ada hakkında bildiklerimle burası 
erzak "
+"ikmali için iyi bir yer olacak, doğudaki büyük bölgelere gidebilmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:652
 msgid ""
@@ -517,22 +526,28 @@
 "named after, betrayed my people. To make matters worse he knows that you "
 "have that ruby."
 msgstr ""
+"Sevmediğim gerçek şu ki Ceset-Lordu Jevyan, ki başşehrimiz adını ondan 
"
+"almıştır, insanlarımıza ihanet etmiştir. Durumu daha da 
kötüleştirirsek o "
+"yakutun sende olduğunu biliyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:656
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honor of my father. About that island..."
-msgstr ""
+msgstr "Şu an yapabileceğimiz çok bir şey yok. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:660
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
-msgstr ""
+msgstr "Harika, daha fazla bot, ve şimdi Okyanus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:665
 msgid ""
 "After you make it to this new land, send some of the ships back, for there "
 "may still be survivors in Southbay."
 msgstr ""
+"Bu yeni adaya vardığınızdan sonra, bazı gemileri geri gönder, çünkü 
Güney "
+"Körfezinde hala hayatta kalmış olanlar olabilir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:678
 msgid "My Son!"
@@ -540,7 +555,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:4
 msgid "A Harrowing Escape"
-msgstr ""
+msgstr "Kederli Kaçış"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:48
 msgid "Tan-Schmog"
@@ -576,6 +591,9 @@
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
+"Ahh, bir ork öncü kuvveti hatta daha doğuda kuşatmış! Onlar hali 
hazırda "
+"geçidin ağzını tutuyorlar. Kış gelmeden dağ geçidinden geçmeliyiz 
yada "
+"hepimiz ölü et oluruz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "Father, I wish you were here..."
@@ -586,28 +604,32 @@
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
 msgstr ""
+"Duygularımı bırakacım, ve kılıcını alacağım. Önümüzde bizi 
bekleyen yereri "
+"kadar savaş var."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:154
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Daha fazla ileri gidemeyeceksin oğlan. Grrrr!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:168
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kim gidiyor orada?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:173
 msgid "Burin the Lost"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıp Burin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:187
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr ""
+msgstr "Burin, Kayıp Burin. Sen kim sen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:192
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass... What are you?"
 msgstr ""
+"Ben Prens Haldric' im, konuşacak çok az zamanımız var. Gecide doğru 
acele "
+"etmeliyiz... Sen kimsin?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:197
 msgid ""
@@ -615,16 +637,21 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
+"Ben bir cüceyim! Kahrolası aptal oğlan! Yeraltında derinleri 
araştırıken "
+"kayboldum, nerdeyse bir yüzyıl önce. Eve doğru yolumu hiç bulamadım. 
Ama "
+"burası yeteri kadar güzel gözüküyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr ""
+msgstr "Güzel? Orklar geldiler ve bizler kaçmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:207
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
+"Orklar! Onlardan bir tanesini baltamın altında parçalamın tatminliğini "
+"hissetmeyeli çok uzun bir zaman oldu. Savaşma zamanı."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid "You've fought Orcs before?"
@@ -641,16 +668,20 @@
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that... Is that snow... We're doomed!"
 msgstr ""
+"Geçişte tuzağa düşürüldük! Onların taze kuvvetlerini görebiliyorum! 
Her şey "
+"bitti. Bu... Bu kar... Sonumuz geldi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:244
 msgid ""
 "SE - The River Road.\n"
 "SW - The Midlands."
 msgstr ""
+"GD - Nehir Yolu. \n"
+"GB - OrtaBölge."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
-msgstr ""
+msgstr "EVE GİT! ONU GÖRMEYE DEĞİLİM!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:272
 msgid ""
@@ -659,33 +690,41 @@
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
 msgstr ""
+"Şimdi, Güney doğuya Nehir yoluna mı gitmeliyim, veya Güney batıya "
+"OrtaBölgeye mi? Nehir yolu Esten Bataklıklarından geçiyor, o yüzden 
orkların "
+"bile oraya gidebileceğinden şüphe derim. OrtaBölge hoştu, ama şimdi 
oralarda "
+"neler olduğunu kim bilebilir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:275
 msgid "I think I'll take the River Road..."
-msgstr "Sanırım nehir yolunu alacağım"
+msgstr "Sanırım Nehir Yolunu alacağım..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:280
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
-msgstr ""
+msgstr "İyi. İhtimal ki OrtaBölge orklar tarafından kuşatılmış bir 
harabedir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr ""
+"BATAKLIK! Ben beş ayak boyundan kısayım, ve Ben yüzemem! Ahhh, kendi "
+"yolunuzda gidin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:295
 msgid "We'll go through the Midlands..."
-msgstr ""
+msgstr "Ortabölge içinden gideceğiz..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:300
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
-msgstr ""
+msgstr "OrtaBölgenin artık harabe halinde olduğunu tahmin ediyorum."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:305
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
+"O bataklıktan iyidir, ben beş ayak boyundan kısayım, ve Ben yüzemem! 
Bununla "
+"beraber, Orklarla karşılaşmaktan çok hoşlanırım."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:348
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:356
@@ -720,7 +759,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:423
 msgid "I'll not go so easily!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu kadar çabuk gitmeyeceğim!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:441
 msgid ""
@@ -728,6 +767,8 @@
 "Hmm, I guess that this is the last I'll see of my home... and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
+"Geçiten kaçtık. İyi, en azından biliyorum ki orklar yenilebilir. Hmm, 
Tahmin "
+"ediyorum ki bu evimi gördüğüm olacak... ve Babamı. (Bakış)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:445
 msgid ""
@@ -735,6 +776,9 @@
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Güney Limanına kendi yolumuzla gitmeliyiz. O adanın en büyük şehridir. 
Orada "
+"biraz kalmayı başarmalıyız. Eğer bunu başaramazsak her zaman TemizSu "
+"Limanına gidebiliriz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
@@ -754,19 +798,22 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:110
 msgid "Avoid engagement for as long as possible"
-msgstr ""
+msgstr "Çarpışmadan mümkün olduğunca uzak dur"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:121
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
 msgstr ""
+"Sonunda bir büyük kıtanınuzak kıyıları göründü. Karaya inme zamanı 
geldi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
 msgstr ""
+"Evinize gidin sefil cüceler. Anlaşma ile siz sadece Büyük Nehrin 
Kuzeyindeki "
+"dağlar ve tepelerde olmalısınız. Burası sizin bölgeniz değil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:129
 msgid ""
@@ -776,10 +823,15 @@
 "the Great River, and force us onto only the hills and mountains of the "
 "North? There are hills and mountains as good as any here in the South!"
 msgstr ""
+"Bizim bölgelerimiz doldu, ve bizim madenlerimiz dünyanın dibine ulaştı. 
Biz "
+"karanlıkta yaşayan şeylerle olan kendi savaşımızı kazandık. Ama hangi 
hakla "
+"dünyadaki bütün ormanları kendinize ait kabul ediyorsunuz, ve Büyük 
Nehrin "
+"güneyindeki BÜTÜN bölgeyi, ve bizi sadece kuzeyin dağlar ve tepelerine "
+"zorluyor sunuz? Güneyde dağlar ve tepeler var en az burdakiler kadar 
güzel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:133
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr ""
+msgstr "Anlaşmanın haklarıyla, eski ama hala doğru-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:137
 msgid ""
@@ -787,24 +839,30 @@
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
+"Hıh! Siz nampy-pampy elfler : 'Biz ağaçları kesmeyiz biz ağaçları "
+"düzenleriz.' Bizim baltalarımız bu işi 4'te birine hallder! Ben sizin "
+"yaptığınızın yarı fiyatına satarım, ve hala zengin olurum, ve ben bu "
+"düşüncelere sahip olan ilk kimse değilim."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:141
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Bekleyin, Bir gemi görüyorum. Bir çok gemi. İstilaya uğruyoruz!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:145
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
+"Umm, istilaya mı uğradık? Tamam, sorunlarımızı sonra hallederiz. Önce 
onları "
+"halledelim."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:206
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Barış içinde geldik. Bizim insanlarımız-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:210
 msgid "Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Saldırın!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:214
 msgid ""
@@ -818,12 +876,17 @@
 "In the name of... This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have traveled clear around the world."
 msgstr ""
+"...adına. Bu benim evimin kıtası. Ama ben doğuya geldim. Dünyanın 
etrafında "
+"seyahat etmiş olmalıyım."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:222
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
+"Benim insanların çok Güneyden. Burda neler döndüğünü bilmiyorum. 
Sizinle "
+"sonuna kadar bereberim. İyi bir arkadaş oldun. Sadce artık deniz 
yolculuğu "
+"olmasın."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:235
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:36
@@ -833,7 +896,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:240
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
-msgstr ""
+msgstr "Ne? Burda neler oluyor? Cüceler? İnsanlar? Gemiler? Glimir anlat 
bana."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:244
 msgid ""
@@ -842,12 +905,18 @@
 "like before, with that fellow from Southbay and his lone ship. It was always "
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
+"Söylentiler gerçekmiş. Kahveregi Tepelerde cüce kolonicileri var. Bu "
+"kesilmiş ağaç parçasını limanın yakınlarında bulduk. Ondan sonrada 
bir çok "
+"gemi gördük. Öncekiler gibi değil, Güney Limanından gelen ve onun 
yanlız "
+"gemisi. Onun burda duraklaması her zaman ilginç olmuştur."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:248
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
+"Biz düşündükki istilaya uğradık. Biz, ee, cücelerle olan 
problemlerimiz "
+"şimdilik bir kenara bıraktık ve önce bununla ilgilenmeye karar verdik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:253
 msgid ""
@@ -855,10 +924,13 @@
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
+"Bunlar rahatsız edici eğilimler. İnsan, benim burada size yardım 
edebilmem "
+"sadece bir şans. Bügün ormandaki Lardların Konseyinin buluşması burdan 
çok "
+"uzakta değil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:257
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Ben Prens Haldric' im. Biz barış içinde geldik. Bizim 
insanlarımız-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
@@ -869,23 +941,30 @@
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
+"Sana gelince cüce, Kahverengi Tepelere geri dön. Ondan sonrada insanlarına 
"
+"kuzeye dönmeye hazırlanmaları söyle."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
 msgid ""
 "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
 msgstr ""
+"Tepelere döneceğim, ama insanlarımın evlerine döneceklerine söz 
veremem. Hıh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:275
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
+"Haldric değil mi? Sen onların lideri misn? Sen ve senin danışmanların "
+"benimle gelsin. Senin yolcuların için buradan karaya çıkmak güvenli 
olur."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:298
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us..."
 msgstr ""
+"(Fısıldaşmalar) Eğer bizi takip eden ufak arkadaşından bize 
bahsetmemiş "
+"olsaydın bu çok daha iyi olurdu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:305
 msgid ""
@@ -893,6 +972,8 @@
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
+"İnsanlarıma geri dönmeliyim. Sen sözünde durdun, gelecekte benim 
yardımımı "
+"kullanabilirsin. İnsanlarımın yardımıda senin kullanımında olacak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:316
 msgid ""
@@ -900,6 +981,9 @@
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
+"İnsanlarıma geri dönmeliyim. Senin yanında savaşan savaşçılarım 
seninle "
+"kalmak istiyor. Sen sözünde durdun, gelecekte benim yardımımı "
+"kullanabilirsin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:326
 msgid ""
@@ -926,11 +1010,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:378
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
-msgstr ""
+msgstr "İddia ederim ki bu beklediğin hoş geldin partisi değil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
-msgstr ""
+msgstr "Koruluktaki Casus"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:44
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:65
@@ -957,24 +1041,30 @@
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
+"Öylesye bir felaket onları evlerinden buraya kadar takip etti. Öncülerim "
+"Orların karaya ayak bastığını rapor ediyorlar. Orklar burada, 
yüzyıllardan "
+"beri ilk defa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:104
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
+"Ve o bir insan yapımı oluşum taşıyor. Orkların onu hissetmesi mümkün 
değil. "
+"Burada büyük bir güç iş başında."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:109
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We may have decided wrong. If the humans drive the Orcs off we should honor "
 "our pledge. If more trouble follows them here we should let them fight it "
 "out, then we should 'deal' with the survivors, and make compromise with the "
 "Dwarves."
-msgstr ""
+msgstr "Belkide yanlış karar verdik. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:114
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
-msgstr ""
+msgstr "Ama biz Haldric ve West Noth' un adamlarıyla bir pakt konuştuk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:119
 msgid ""
@@ -986,20 +1076,20 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:129
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "(Bakışmalar) Kabul edildi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:139
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "(Fısıldaşmalar) Dostlar geldi. Haldric' e söylemeliyim."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr "Fırtınaların bir Yazı"
+msgstr "Fırtınaların Bir Yazı"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:45
 msgid "Wesfolk Leader"
-msgstr "Wes kavmi lideri"
+msgstr "Wes Kavmi Lideri"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:73
 msgid "King Eldaric IV"
@@ -1100,13 +1190,12 @@
 msgstr "Orclar sadece uzun hikayelerde anlatılan yaratıklardır."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:173
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You've been on this Isle too long. I assure you that orcs exist. By now "
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
 "hope."
 msgstr ""
-"Sen çok uzun bir süreden beri bu adadasın. Seni temin ederim ki Orclar "
+"Sen çok uzun bir süreden beri bu adadasın. Seni temin ederim ki Orklar "
 "vardır. Şu andan itibaren herhalde Orkların anavatanına yarım düzineden 
"
 "fazla geçit vardır. Umut yok."
 
@@ -1174,27 +1263,27 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:234
 msgid "Cowardly: Flee on the First Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Korkakça : İlk gemi ile kaç"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:238
 msgid "Normal: Flee on the Second Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Nomal : İkinci gemi ile kaç"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:242
 msgid "Heroic: Flee on the Third Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Kahramanca : Üçüncü gemi ile kaç"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:246
 msgid "Heroic: Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Kahramanca : bütün düşman liderlerini yen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:258
 msgid "Death of Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Teğmen Aethyr' in ölümü"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:262
 msgid "Miss the Last Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Son geminin kaçırılması"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:272
 msgid ""
@@ -1202,16 +1291,21 @@
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
+"Prensimiz, orklar peşlerinde olarak, Temiz Su Limanına ulaşmayı 
başardı. "
+"Orklar henüz onu yakalamamışken, kış karı göründü ve gemiler 
limanlarda pek "
+"görünmüyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:278
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Temiz Su Limanı hala duruyor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:283
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
 msgstr ""
+"Teğmen, Burada mesul kim? Ve gemiler nerede? Eğer liman donarsa, bu 
kışı bu "
+"şehirde kısılmış olma riskine girmiş oluruz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:289
 msgid ""
@@ -1230,7 +1324,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:300
 msgid "That's horrible!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu korkunç!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:306
 msgid ""
@@ -1267,21 +1361,22 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:328
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
-msgstr ""
+msgstr "Evet. Bunların bizim arkadaşlarımız olduğu anlaşıldı mı?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:334
 msgid "Yes Sir!"
-msgstr ""
+msgstr "Ever Efendim!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:339
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
-msgstr ""
+msgstr "Evet efendim, Tabii ki! Gemiler varana kadar bize yardım etmelisiz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:344
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
-msgstr ""
+msgstr "Gemiler! Kimse gemilerden bahsetmedi. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid ""
@@ -1292,7 +1387,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
 msgid "You killed my family! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Sen Ailemi öldürdün! Geber!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:373
 msgid ""
@@ -1305,21 +1400,23 @@
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
+"Onları denizde dökün! Onlar bizim kışlık evimizdeler! O, ve Tan-Vragar, 
Ümit "
+"ederim ki onlar senin küçük süprizini beğenecekler."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:390
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:398
 msgid "Rolo"
-msgstr ""
+msgstr "Rolo"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:394
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:399
 msgid "Porbag"
-msgstr ""
+msgstr "Porbag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:400
 msgid "Eriol"
-msgstr ""
+msgstr "Eriol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:418
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
@@ -1327,35 +1424,43 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:438
 msgid "Deadman's Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Ölü Adam Kalesi"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:458
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
-msgstr ""
+msgstr "Nehir Yolu - Esten Bataklıklarına"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:651
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Lordum, ilk gemi vardı! Prens Haldric, Eğer siz ve sizin adamlarınız 
Güney "
+"Limanından ayrılmak zorundaysa, gemiye binmek için sadece iskeleye 
gitmeniz "
+"yeterli."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:670
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
-msgstr ""
+msgstr "Lordum, ilk gemi limandan ayrılıyor. Ama ikinci gemi yakında 
varacak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:702
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Lordum, ikinci gemi vardı! Prens Haldric, Eğer siz ve sizin adamlarınız "
+"Güney Limanından ayrılmak zorundaysa, gemiye binmek için sadece iskeleye "
+"gitmeniz yeterli."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:722
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer."
 msgstr ""
+"Lordum, ikinci gemi limandan ayrılıyor. Ama son gemi çok yakında varacak. 
"
+"Yardımınızla birlikte biz biraz daha dayanabiliriz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:754
 msgid ""
@@ -1363,16 +1468,20 @@
 "to safety. Prince Haldric, you and your men must go now! Go to the pier to "
 "board the ship for Southbay."
 msgstr ""
+"Lordum, son gemi vardı! Sonunda insanlarımızın kalanlarıda güven 
içinde "
+"kaçabilir. Prens Haldric, Siz ve sizin adamlarınız Güney Limanından 
şimdi "
+"ayrılmak zorunda. Gemiye binmek için iskeleye gidin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:774
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Lordum, son gemi ayrıldı. Biz kısıldık!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:831
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:887
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:942
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs."
 msgstr ""
+"Lordum, gemi henüz burada değil. Orlara karşı savunmaya bize yardıma 
gel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:845
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:900
@@ -1389,21 +1498,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:979
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Onu buradan çıkarmalıyız. Tuzağa düştük!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:992
 msgid ""
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Buz tarafından kıstırılmadan evvel Orklardan kaçtık. Haydi şimdi 
Güney "
+"Limanına."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:997
 msgid "I know I mentioned I can't float."
-msgstr ""
+msgstr "Biliyorum daha önce bahsettim, Ben yüzemem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1002
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
-msgstr ""
+msgstr "dolambaçlı bir yol önerebilir miyim?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1007
 msgid "Why?"
@@ -1414,12 +1525,17 @@
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
+"Sen Ateş yakutuna sahipsin, ama onun ne işe yaradığını hakkında bir 
fikrin "
+"yok, doğrumu? Güney Limanının hemen dışında taşlaştırılmış Ölü 
Büyücüsünü "
+"biliyorsun-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1017
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our magi in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
+"Evet, Ölü Büyücüsü noktası.Büyücümüzü ilk defa savaşta 
kullandığımız yer, ve "
+"savaşın yönünü senin insanlarına karşı değiştirdi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1022
 msgid ""
@@ -1432,18 +1548,24 @@
 msgid ""
 "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
+"Eğer Güney Limanının dışında bir yerde karaya çıkarsak, Tuzağa "
+"düşürüleceğiz. Buna kesinkez eminim."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1033
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
 msgstr ""
+"Benim aliem Güney Limanından, benin babam orada askerdi. Şehrin "
+"kanalizasyonunun girişi o Ölü Büyücüsünün fosilinin 
yakınlarındaydı."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1038
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
 msgstr ""
+"Vov, bu tehlikeli bir planın başlangıç sesleri. Teğmen Aethyr, bize "
+"katılacak mısın?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1044
 msgid ""
@@ -1466,23 +1588,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
-msgstr ""
+msgstr "Lanetlenmiş Ada"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:55
 msgid "Isorfilad"
-msgstr ""
+msgstr "Isorfilad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:91
 msgid "Tinoldor"
-msgstr ""
+msgstr "Tinoldor"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:150
 msgid "She's... She's beautiful."
-msgstr ""
+msgstr "O... O çok güzel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:153
 msgid "Midnight Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Gece Kraliçesi"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "You will be made to serve... Come admire me. Feel my love."
@@ -1490,11 +1612,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:169
 msgid "She is so..."
-msgstr ""
+msgstr "O... çok.."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:173
 msgid "Haldric think with your brain!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric beynin ile düşün!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:177
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
@@ -1502,13 +1624,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "The temple is quite empty."
-msgstr ""
+msgstr "Bu mabet oldukça boş."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:317
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
+"Denizde kısa bir seyahatten sonra Haldric Elflerin lanetlenmiş adasına "
+"varır. Hava sis vardır."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:322
 msgid ""
@@ -1519,6 +1643,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:327
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
 msgstr ""
+"Tahmin ediyorum ki, daha falza yarı ölü ile karşılaşacağız. Dikkatli 
olun."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:332
 msgid ""
@@ -1538,7 +1663,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:351
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, sen çok fazla paronayaksın."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:375
 msgid "A curse upon all of your kin that visit this isle."
@@ -1562,7 +1687,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:438
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Vampir Kraliçesini yenmemiz gerekiyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:456
 msgid ""
@@ -1572,7 +1697,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:4
 msgid "The Ka'lian"
-msgstr ""
+msgstr "The Ka'lian"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:157
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
@@ -1580,11 +1705,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:162
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
-msgstr ""
+msgstr "Lord Logalmier, senin ejderhanı yeneceğim."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:178
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "hmm, Halric sen ejderhayı zaten yendin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
@@ -1596,15 +1721,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:209
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
-msgstr ""
+msgstr "hmm, Kumsalı temizlemişsin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:219
 msgid "Let's clear out that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Haydi şu Trol Deliğini temizleyelim!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:224
 msgid "So what exactly is a Troll?"
-msgstr ""
+msgstr "Trol tam olarak nedir?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:240
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
@@ -2221,15 +2346,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:59
 msgid "Kegrid"
-msgstr ""
+msgstr "Kegrid"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:82
 msgid "Gerrick"
-msgstr ""
+msgstr "Gerrick"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:107
 msgid "Merkush"
-msgstr ""
+msgstr "Merkush"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:184
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
@@ -2332,16 +2457,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:84
 msgid "Tan-Halg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Halg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:118
 msgid "Tan-Rinak"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rinak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:209
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:203
 msgid "Death of Lt. Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Tğm. Aethyr' in ölümü"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:223
 msgid ""
@@ -2475,31 +2600,31 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:480
 msgid "Flixta"
-msgstr ""
+msgstr "Flixta"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:481
 msgid "Bzz'Kza"
-msgstr ""
+msgstr "Bzz'Kza"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:484
 msgid "Kersezz"
-msgstr ""
+msgstr "Kersezz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:485
 msgid "Tarex"
-msgstr ""
+msgstr "Tarex"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:489
 msgid "Zzalkz"
-msgstr ""
+msgstr "Zzalkz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:490
 msgid "Amprixta"
-msgstr ""
+msgstr "Amprixta"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:491
 msgid "Anexir"
-msgstr ""
+msgstr "Anexir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:495
 msgid ""
@@ -2540,21 +2665,21 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:91
 msgid "Orofarnië"
-msgstr ""
+msgstr "Orofarnië"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:92
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:181
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:189
 msgid "Bolwuldelman"
-msgstr ""
+msgstr "Bolwuldelman"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:93
 msgid "Bregalad"
-msgstr ""
+msgstr "Bregalad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:94
 msgid "Dolmannumbil"
-msgstr ""
+msgstr "Dolmannumbil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:114
 msgid ""
@@ -3499,11 +3624,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "Derinliklerdeki Ä°badethane"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:43
 msgid "Lich-Lord Lenvan"
-msgstr ""
+msgstr "Ölü Büyücüsü Lordu Lenvan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:62
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:63
@@ -3536,11 +3661,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:121
 msgid "Defeat the Lich-Lord and"
-msgstr ""
+msgstr "Ölü Büyücüsü Lordunu yen ve"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:125
 msgid "Retrieve the Fire Ruby"
-msgstr ""
+msgstr "Ateş Yakutunu Elde et"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:157
 msgid ""
@@ -3548,30 +3673,39 @@
 "catacombs below the temple, buried deep in the bedrock, in the very roots of "
 "the world itself. In the distance Haldric hears a booming voice."
 msgstr ""
+"Yoğun merak hisleri ile birlikte, Prins Haldric ve arkadaşları mabedin "
+"altındaki mezarlıklara doğru inmeye başladı, dünyanın köklerine 
doğru "
+"kayalarda gömülmüş... Uzaklarada Haldric şiddetli bir ses duydu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:162
 msgid ""
 "Free! I'm free at last! I knew those puny magi couldn't seal me in here "
 "forever! Rise my soldiers of Darkness, the world will be ours once more!"
 msgstr ""
+"Özgür! En sonunda özgürüm! Bu zayıf büyücülerin beni burada sonsuza 
kadar "
+"tutamayacağını biliyordum! Kalkın benim Karanlığın askerlerim, Dünya 
bir "
+"kere daha bizin olacak!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:166
 msgid ""
 "Back underground... This feels much better! As for the current residents, "
 "ugh!"
 msgstr ""
+"Yeraltına geri döndük... Bu çok daha iyi geliyor! Şimdiki sahipleri 
için "
+"ise, uh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:170
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
-msgstr ""
+msgstr "Haydi bu yaratıkları son istirahatlerine gönderelim."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:182
+#, fuzzy
 msgid "I am fallen after all this time."
-msgstr ""
+msgstr "Bu sefer herşeyden sonra düştüm."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:190
 msgid "The world won't miss him one bit."
-msgstr ""
+msgstr "Bu dünya onu biraz olsun özlemiyecek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:210
 msgid ""
@@ -3582,19 +3716,19 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:223
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:236
 msgid "INSCRIPTION: Embrace the Monolith to be Cured by the Powers of Light."
-msgstr ""
+msgstr "KULLANIM : Işığın gücüyle iyileşmek için dikmetaşa sarıl."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:250
 msgid "I don't like the look of that pool at all."
-msgstr ""
+msgstr "Bu havuzun görünüşünü hiç sevmiyorum."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:263
 msgid "It looks scary, but it's good for you."
-msgstr ""
+msgstr "Korkunç görünüyor, ama bu senin için iyi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:283
 msgid "You already have the Fire Ruby."
-msgstr ""
+msgstr "Sen zaten Ateş Yakutuna sahipsin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:306
 msgid ""
@@ -3602,6 +3736,9 @@
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
 "faces. You can feel the power flowing from it..."
 msgstr ""
+"Sandığı açtığında onu, Ateş Yakutunu, görüyorsun. O bir elma 
boyutunda, ve "
+"yüzeylerinden geri yansıyan içsel bir ateşle yanıyor. Ondaki gücü "
+"hissedebiliyorsun..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:311
 msgid ""
@@ -3609,48 +3746,53 @@
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
 "pack for right now."
 msgstr ""
+"Ölü Büyücüsü Lordunun, bunu kendisinin kullanmaması çok komik. Bunun 
tam "
+"olarak ne yaptığını bilmediğim için, şimdilik bunu çantamın dibine 
koyacağım."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:337
 msgid "Maybe you should move somebody else to the chest."
-msgstr ""
+msgstr "Belki de başka birini sandığa göndermelisin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:351
 msgid ""
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
+"Sona erdiği için hoşnut oldum! Ateş Yakut' una sahibiz, ve Ölü 
Büyücüsü "
+"Lordu artık sadece bir toz yığını, haydi bu yeraltı mezarlıklarından 
dışarı "
+"çıkalım."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:371
 msgid "He's raising our dead!"
-msgstr ""
+msgstr "O ölülerimizi kaldırıyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:4
 msgid "The Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Ejderha"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:49
 msgid "Irix"
-msgstr ""
+msgstr "Irix"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:79
 msgid "Vriss"
-msgstr ""
+msgstr "Vriss"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:110
 msgid "Axiz"
-msgstr ""
+msgstr "Axiz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:141
 msgid "Satras"
-msgstr ""
+msgstr "Satras"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:215
 msgid "Slay the Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Ejderhayı Öldür"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:219
 msgid "Heroic: Slay the Dragon and defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Kahramanca : Ejderhayı öldür ve bütün düşmanlarını yen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:241
 msgid ""
@@ -3669,7 +3811,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:256
 msgid "We'll see..."
-msgstr ""
+msgstr "Göreceğiz..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:265
 msgid ""
@@ -3688,7 +3830,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:378
 msgid "Shek'kahan"
-msgstr ""
+msgstr "Shek'kahan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:359
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
@@ -3696,7 +3838,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:363
 msgid "We shall see."
-msgstr ""
+msgstr "Göreceğiz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:386
 msgid "Who dares disturb Shek'kahan the terrible?"
@@ -3708,69 +3850,71 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:423
 msgid "We still have to slay the dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Hala Ejderhajı öldürmeliyiz!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:499
 msgid "The Dragon's Cave has yielded some treasure!"
-msgstr ""
+msgstr "Ejderhanın mağarası biraz define içeriyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:459
 msgid "No!"
-msgstr ""
+msgstr "Hayır!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:473
 msgid "We've slain the Dragon: "
-msgstr ""
+msgstr "Ejderhayı öldürdük:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:476
 msgid "Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Haydi buradan çıkalım!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:486
 msgid "Let's finish off the rest of these monsters!"
-msgstr ""
+msgstr "Haydi bu yaratıkların geri kalanının işini bitirelim'"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:517
 msgid "More Saurians are arriving. They've surrounded us! We're doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Daha fazla sürüngen geliyor. Onlar bizi çevrelediler! İşimiz 
bitti."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
-msgstr ""
+msgstr "Sonbahar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:65
 msgid "Tan-Rarbag"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rarbag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:88
 msgid "Tan-Erang"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:118
 msgid "Eldaric's Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Eldaric' in Koruyucusu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:135
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:137
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:138
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:139
 msgid "Wesfolk"
-msgstr ""
+msgstr "Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
 msgid "Death of King Eldaric IV"
-msgstr ""
+msgstr "Kral IV. Eldaric' in ölümü"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:167
 msgid "Orcs kill the Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Wesfolk Ork Liderini öldür"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:182
 msgid ""
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
+"Yaz sonbahara dönüyor, ve Kral Eldaric ön kuvvetlerini güçlendiriyor. Bu 
ilk "
+"ork öncülerinin göründüğünden çok daha önce değildi. Savaş vadiye 
geldi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
 msgid ""
@@ -3799,15 +3943,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:207
 msgid "Die! Die! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Geber! Geber! Geber!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:213
 msgid "This is going to get ugly..."
-msgstr ""
+msgstr "Bu çok iğrenç olmaya doğru gidiyor..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:221
 msgid "Hurry! Only death awaits in this valley!"
-msgstr ""
+msgstr "Acele! Bu vadiyi sadece ölüm bekliyor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:265
 msgid "Umm, I evoke surrender..."
@@ -3822,22 +3966,25 @@
 "But I can help! Really! You could use me and my men's skills on the long "
 "road ahead!"
 msgstr ""
+"Ama ben yardım edebilirim! Sen benim ve adamlarımın kabiliyetlerini 
önündeki "
+"uzun yolda kullanabilirsin!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
 msgid "Haldric, what say you on this matter?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, bu durum hakkında ne söylüyorsun?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:288
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
 msgstr ""
+"Kabiliyetlerinizn faydalı olacağını düşünüyorum. Bize 
katılabilirisiniz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:294
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
-msgstr ""
+msgstr "Haydi aramızda bir barış olsun, hayatta kalmamız buna bağlı."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:319
 msgid "So what shall I call you?"
-msgstr ""
+msgstr "O halde seni nasıl çağıracağım?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:324
 msgid "The Lady Outlaw will do."
@@ -3845,7 +3992,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:341
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
-msgstr ""
+msgstr "Senin sözlerine güvenilmez. Tanrılarına kavuşmaya hazırlan!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:346
 msgid "Arrogant fools! (Reaches into pocket) POOF!"
@@ -3869,19 +4016,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:383
 msgid "But Father!"
-msgstr ""
+msgstr "Ama Baba!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:388
 msgid "It's the only way. Go now, and don't look back! Luck be with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu tek yol. Şimdi git, ve geriye bakma! Şans seninle olsun!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:410
 msgid "We're surrounded! The Orcs have taken the southern pass! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Kuşatıldık! Orklar güney geçidini ele geçirmişler! Herşey 
bitti!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:422
 msgid "We're surrounded! I can see their re-enforcements! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Kuşatıldık! Onların taze kuvvetlerini görebiliyoru! Herşey 
bitti!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:435
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
@@ -3889,7 +4036,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:439
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
-msgstr ""
+msgstr "Arkaya bakmak yok! Güneye gitmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:4
 msgid "The Midlands"
@@ -3897,15 +4044,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:57
 msgid "Tan-Vrodis"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Vrodis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:75
 msgid "Tan-Bok"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Bok"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:108
 msgid "Tan-Hogar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Hogar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:178
 msgid ""
@@ -3922,7 +4069,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:188
 msgid "Alright! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Tamam! Saldırın!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:194
 msgid "Feel my wrath you Orcish scum!"
@@ -3930,7 +4077,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:199
 msgid "HUMANS... I see humans!"
-msgstr ""
+msgstr "İnsanlar... Ben insanlar görüyorum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:204
 msgid ""
@@ -3939,37 +4086,39 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:209
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
-msgstr ""
+msgstr "Kapa çeneni! Hadi şimdi onlara saldıralım."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:227
 msgid "SE - The Oldwood. Enter at Your Own Risk!"
-msgstr ""
+msgstr "GD - Eski Orman. Kendi Riskinle Gir!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:246
 msgid "SW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "GB - Güney Limanı"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:265
 msgid "Grilg"
-msgstr ""
+msgstr "Grilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:269
 msgid "What? More humans here? Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne? Burda daha da insan var? Saldırın! "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:272
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:273
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:275
 msgid "Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Binici"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:292
 msgid "Vrogar"
-msgstr ""
+msgstr "Vrogar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:296
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
 msgstr ""
+"Onlar nasıl arkamıza geçtiler? Böyle tatlı etleri kaçırmaktan nefret "
+"ediyorum."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:299
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:300
@@ -3978,7 +4127,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:302
 msgid "Crossbow"
-msgstr ""
+msgstr "Tatar Yayı"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:318
 msgid "Better him than me! Reserves!"
@@ -3990,7 +4139,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:362
 msgid "Sir Ladoc"
-msgstr ""
+msgstr "Sör Ladoc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:377
 msgid ""
@@ -4037,59 +4186,59 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:416
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:490
 msgid "Sir, if you don't mind, I'll go with you."
-msgstr ""
+msgstr "Sör, Eğer bir itirazın yoksa, Seninle birlikte gideceğim."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:422
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:496
 msgid "On we go..."
-msgstr ""
+msgstr "Gidiyoruz..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:435
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
-msgstr ""
+msgstr "Zamanınız tükendi... Kış geldiğinde Orta Bölgede kısılmış 
olacağız!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:4
 msgid "The Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Eski Orman"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:70
 msgid "Tan-Gralg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gralg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:98
 msgid "Tan-Rugar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rugar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:179
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:187
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:193
 msgid "Muldondindal"
-msgstr ""
+msgstr "Muldondindal"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:180
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:188
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:194
 msgid "Landunwonbam"
-msgstr ""
+msgstr "Landunwonbam"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:182
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:190
 msgid "Laffalialomdium"
-msgstr ""
+msgstr "Laffalialomdium"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:183
 msgid "Wonrunmaldin"
-msgstr ""
+msgstr "Wonrunmaldin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:184
 msgid "Lassemista"
-msgstr ""
+msgstr "Lassemista"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:208
 msgid "Death of Elilmaldur-Rithrandil"
-msgstr ""
+msgstr "Elilmaldur-Rithrandil' ın ölümü"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:223
 msgid ""
@@ -4098,30 +4247,38 @@
 "overhead, blocking almost all of the light... The ominous noises of the deep "
 "woods echo all around."
 msgstr ""
+"Haldric' in kafilesi kendisini Eski Ağaç Ormanında bulur. Yol hemen 
daralır "
+"ve bir patikadan biraz daha fazla bir hale gelir. Dallar kafalarının 
üstüne "
+"kadar uzanır, neredeyse bütün ışığı keserler... Ağaçlığın 
derinlerinden "
+"gelen meşum sesler her tarafta yankı yapar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:227
 msgid ""
 "Will this evil forest ever end! There are mosquitoes as big as my fist in "
 "here, and these nasty old trees are giving me the creeps."
 msgstr ""
+"Bu şeytani orman sona erecek mi? En az yumruğum kadar büyük sivrisinekler 
"
+"var burda, ve bu çirkin yaşlı ağaçlar bana ürperti veriyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:232
 msgid ""
 "This isn't so bad. Haldric's kind are such a suspicious lot when it comes to "
 "these sorts of things."
 msgstr ""
+"Bu çok da kötü değil. Haldric gibiler böyle şeylerle karşılaşınca 
oldukça "
+"şüphecidirler."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:236
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
-msgstr ""
+msgstr "Sessizlik. Dinleyin, Zannederim birşeyler duydum."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:241
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
-msgstr ""
+msgstr "Benim bütün duyduğum daha fazla ağaç düşmanı!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:245
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
-msgstr ""
+msgstr "Şu ağaç, o konuşuyor! Hayır- Hayır- Biz ağaç dostuyuz, 
gerçekten!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:250
 msgid ""
@@ -4129,48 +4286,59 @@
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
+"Senin türün ne zamandan beri buraya baltalarıylar geliyorlar, biraz ağaç 
"
+"dostusunuz siz. Genede şu yeni gelen bizim musibetimiz yaratıklarından az "
+"daha kötü olmalısınız siz. Onlar ağaçları kestiler, ve hiç bir sebep 
yokken "
+"ağaçları yaktılar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:255
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
+"Sen bir ağaç dostu olduğunu iddia ediyorsun, o halde şimdi bir ağaç 
dostu "
+"ol. Biz sizin için şiddetli bir ihtiyacız, yada yaratıkların gerisiyle 
kendi "
+"kaderinizle baş başa kalırsınız."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:259
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
-msgstr ""
+msgstr "Yardım edeceğiz. (Sessizce) Ağaçlara dikkat edin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:263
 msgid "What! What are you looking at me for?"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Neden bana doğru bakıyorsunuz?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:276
 msgid ""
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
 msgstr ""
+"Bu tapınak zaten yağmalanmış durumda, ama onun yeraltı mezarlıklarına 
girişi "
+"sihirsel enerjili bir duvar ile engellenmiş görünüyor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:287
 msgid "Stupid stinking trees, we'll show you!"
-msgstr ""
+msgstr "Aptal pis kokan ağaçlar, size gününüzü göstereceğiz!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:295
 msgid "Chop 'em down. It's cool in these woods, I think we need a fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Kesin onları. Bu orman soğuk, sanırım ateşe ihtiyacımız var!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:306
 msgid ""
 "Without the help of these tree-folk we'll be trapped in these woods till we "
 "die! There will be nothing to hold the Orcs back!"
 msgstr ""
+"Bu ağaç halkının yardımı olmadan bu ormanda ölene kadar kısılmış 
olacaktık! "
+"Orkları geride tutcak başka bir olmayacak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
 msgid "Stupid tree-folk."
-msgstr ""
+msgstr "Aptal ağaç halkı."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:322
 msgid "We've defeated the Orcs"
-msgstr ""
+msgstr "Orkları yendik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:327
 msgid ""
@@ -4179,12 +4347,18 @@
 "these buildings of stone. Our roots may be slow, but they are strong, we "
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
+"Bugün siz bir ağaç dostu olduğunu ispatladınız. Uzun bir zamandır 
sizin "
+"türünüz buraya keskin bıçaklarla sadece benim türüme zarar vermeye 
geldiler. "
+"Buraya bu taş binaları inşa etmeye geldiniz. Belki bizim köklerlimiz 
yavaş, "
+"ama onlar güçlü, ve en sonunda biz bütün taşları dünyaya geri 
veriyoruz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:331
 msgid ""
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
 msgstr ""
+"Güzel, tahmin ederim ki benim türüm için uzun bir süre endişelenmene 
gerek "
+"yok. Orklar geldiler, ve bu adayı ele geçiriyorlar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:336
 msgid ""
@@ -4192,10 +4366,13 @@
 "Orcs are gone as well. We were here before all others, and I suspect the we "
 "will be here in the end."
 msgstr ""
+"Hmmmm- benim türüm sizin türünüzden önce buradaydı, ve Orklar burdan "
+"gittikten sonrada burda olacağız. Biz herkesten önce burdaydık, ve tahmin 
"
+"ediyorum ki en sonunda da burada olacağız."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:340
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Orklarla savaşmamıza yardım eder misiniz?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:345
 msgid ""
@@ -4204,22 +4381,32 @@
 "people some time ago one of your kings trapped an evil Lich in the catacombs "
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
+"Benim türüm ormana bağlanmıştır, sana bizim sınırlarımız içinde 
çok az "
+"yardımımız olur. Belkide sana biraz yardımımız olabilir. Sizin "
+"insanlarınızın uzun bir zaman önceki savaşında senin tütün burada bir 
"
+"şeytani Ölüm büyücüsünü ormanın kalbindeki mabedin yeraltı 
mezarlıklarında "
+"hapsetti. Biz o zaman burdaydık, ve seyrediyorduk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:350
 msgid ""
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
+"Sizin türünüzü burdan çıkardıktan sonra, Bu yeraltı mezarlığındaki 
şeytanı "
+"içerde tutan ve diğerlerininde içeri girmesini engelleyen sihri nasıl "
+"kaldırabileceğimizi bulduk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:354
 msgid "This helps us how?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu bize yardım edecek mi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:359
 msgid ""
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
+"Bu Ölü Büyücüsü çok güçlü bir insan oluşumu taşıyordu. 
Biliyoruz, onu "
+"hissedebiliyoruz. Bu oluşum size maceranıza yardım edebilir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:364
 msgid ""
@@ -4227,14 +4414,17 @@
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
 "people, when Lich-Lord Lenvan fell!"
 msgstr ""
+"O Ateş Yakut' undan bahsediyor olmalı. O bizim en güçlü oluşumumuzdu. 
Onu "
+"bizimle doğudan getirdik. Biz onu sizinle olan savaşımızda 
kaybettiğimizi "
+"düşünmüştük, Ölü Büyücüsü Lord Lenvan' ın öldüğü zaman!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:368
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
-msgstr ""
+msgstr "Şu anda sizden alabileceğimiz bütün yardıma ihtiyacımız var."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:373
 msgid "Then I will open the catacombs for you..."
-msgstr ""
+msgstr "O zaman yeraltı mezarlıklarını sizin için açıyorum..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:384
 msgid ""
@@ -4242,10 +4432,14 @@
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
 "greatest leaders of my people."
 msgstr ""
+"Genç Prens, Ölü büyücüleri kendilerini ork pislikleri ile müttefik 
edip "
+"bizleri kandırırıken, Ben kendimi insanlarımın en büyük liderlerine 
karşı "
+"savaşamam."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:388
 msgid "Lady, why would you let those monsters lead your people?"
 msgstr ""
+"Hanımefendi, neden bu yaratıkların insalarını yönetmesine izin 
veriyorsun?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:398
 msgid ""
@@ -4419,15 +4613,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:56
 msgid "Cleon"
-msgstr ""
+msgstr "Cleon"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:75
 msgid "Lollyra"
-msgstr ""
+msgstr "Lollyra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:100
 msgid "Clurka"
-msgstr ""
+msgstr "Clurka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:178
 msgid ""
@@ -4566,15 +4760,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:49
 msgid "Tan-Erirt"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erirt"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:83
 msgid "Tan-Gagar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gagar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:117
 msgid "Thruf"
-msgstr ""
+msgstr "Thruf"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:217
 msgid ""
@@ -4668,7 +4862,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
 msgid "Rabbin"
-msgstr ""
+msgstr "Rabbin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:357
 msgid "You will be felled by my hand you useless fleshbags!"
@@ -4676,7 +4870,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:374
 msgid "General Kafka"
-msgstr ""
+msgstr "General Kafka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:378
 msgid ""
@@ -4712,23 +4906,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
 msgid "Troll Hole"
-msgstr ""
+msgstr "Trol Deliği"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:47
 msgid "Erart"
-msgstr ""
+msgstr "Erart"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:70
 msgid "Raol"
-msgstr ""
+msgstr "Raol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:93
 msgid "Rilg"
-msgstr ""
+msgstr "Rilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:116
 msgid "Gulg"
-msgstr ""
+msgstr "Gulg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:176
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:180
@@ -4739,7 +4933,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:224
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:228
 msgid "Fang"
-msgstr ""
+msgstr "Fang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:287
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]