wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po
Date: Sun, 04 Sep 2005 18:21:55 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/09/04 22:21:54

Modified files:
    po/wesnoth   : af.po 

Log message:
    update Afrikaans translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/af.po.diff?tr1=1.40&tr2=1.41&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.40 wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.41
--- wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.40    Sat Sep 3 19:41:33 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/af.po  Sun Sep 4 22:21:54 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-03 21:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-05 00:19+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -90,13 +90,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Die Stryd om Wesnoth is 'n beurtspel strategiese fantasiespel wat ietwat "
-"uniek is vir moderne strategiese speletjies. Terwyl ander speletjies strewe "
-"om ingewikkeld te wees, poog Stryd om Wesnoth om die reëls en speel van die "
-"spel so eenvoudig moontlik te maak. Dit maak egter nie die speletjie "
-"eenvoudig nie - aangesien daar vanuit die eenvoudige reëls 'n warboel "
-"moontlikhede ontstaan wat die speletjie maklik maak om te leer maar 'n "
-"uitdaging is om te bemeester."
+"Die Stryd om Wesnoth is 'n beurt-basis fantasie strategie spel wat ietwat "
+"ongewoon is by hedendaagse modernde strategie spele. Terwyl ander spele "
+"strewe na kompleksiteit, streef Die Stryd om Wesnoth na eenvoudigheid in "
+"beide reëls en speelbaarheid. Dit maak egter nie die spel maklik nie, want "
+"van hierdie eenvoudingheid kom 'n magdom van strategie, wat die spel maklik "
+"maak om te leer, maar dit 'n uitdaging maak om te bemeester."
 
 #: data/help.cfg:68
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
@@ -130,13 +129,14 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Om mee te begin is dit beter om die <italic>text=Tutoriaal</italic> knop op "
-"die hoof keusebalk te kliek. Dit sal jou na die interaktiewe tutoriaal neem "
-"wat jou die basiese aspekte van Wesnoth sal leer. Hierna word dit aanbeveel "
-"dat jy die Troonopvolger veldtog eerste speel - kliek <italic>text=Veldtog</"
-"italic> dan <italic>text='Troonopvolger'</italic>. Aangesien Stryd om "
-"Wesnoth nogal uitdagend kan wees mag jy dalk eers met die "
-"<italic>text=Maklik</italic> verstelling wil begin."
+"As jy nie die spel ken nie - is dit raadsaam om eers die <italic>text=Leer "
+"Hoe</italic> knoppie op die Hoof Menu te kliek. Dit sal jou neem na 'n "
+"interaktiewe verduideliking, wat jou die basiese stappe van Wesnoth sal "
+"leer. Na dit, is dit raadsaam om die Troonopvolger veldtog eerste te "
+"probeer: kliek <italic>text=Veldtog</italic> en dan "
+"<italic>text='Troonopvolger'</italic>. Omdat Die Stryd om Wesnoth nogal 'n "
+"uitdaging kan wees, beveel ons aan dat jy die <italic>text=Maklik</italic> "
+"moeilikheidsgraad eerste probeer."
 
 #: data/help.cfg:74
 msgid ""
@@ -273,7 +273,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"In latere scenarios mag jy ook oorlewendes terugroep van vroeëre veldslagte. 
"
+"In latere scenarios mag jy ook oorlewendes herroep van vroeëre veldslagte. "
 "Terugroep kos 'n standaard bedrag van 20 goud en gee jou die keuse van "
 "oorlewende eenhede uit vorige scenarios."
 
@@ -683,7 +683,7 @@
 "Die tyd in die dag beïnvloed die skade wat sekere eenhede kan toedien as "
 "volg:\n"
 " Wettige eenhede kry +25% skade in daglig en -25% skade in die nag\n"
-". Chaotiese eenhede kry +25% skade in die nag en -25% skade in die dag.\n"
+" Chaotiese eenhede kry +25% skade in die nag en -25% skade in die dag\n"
 " Neutrale eenhede word nie deur die tyd van die dag beïnvloed nie."
 
 #: data/help.cfg:175
@@ -834,7 +834,7 @@
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
 msgstr ""
 "\n"
-"Dorpe: 'n Eenheid wat 'n beurt in 'n dorp begin sal met 8LP genees word."
+"Dorpies: 'n Eenheid wat 'n beurt in 'n dorp begin sal met 8LP genees word."
 
 #: data/help.cfg:203
 msgid ""
@@ -1187,11 +1187,11 @@
 "\n"
 "Tydens veldtogte kan sekere eenhede kies om op eie wil by die speler se "
 "magte aan te sluit. Hierdie eenhede word gemerk met die Lojaal karaktertrek. "
-"Alhoewel hulle betaling mag vereis om teruggeroep te word, vereis hulle "
-"nooit enige onderhoudskoste nie. Dit kan hulle baie nuttig maak tydens 'n "
-"lang veldtog, wanneer die goudvoorraad skraps raak. Hierdie karaktertrek "
-"word nooit aan gewerfde eenhede toegeken nie, dit sal dus onwys wees om "
-"hulle te ontslaan of na 'n onnodige dood te stuur."
+"Alhoewel hulle betaling mag vereis om hergeroep te word, vereis hulle nooit "
+"enige onderhoudskoste nie. Dit kan hulle baie nuttig maak tydens 'n lang "
+"veldtog, wanneer die goudvoorraad skraps raak. Hierdie karaktertrek word "
+"nooit aan gewerfde eenhede toegeken nie, dit sal dus onwys wees om hulle te "
+"ontslaan of na 'n onnodige dood te stuur."
 
 #: data/help.cfg:293 data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158
 #: data/multiplayer.cfg:260 data/translations/english.cfg:129
@@ -1573,7 +1573,7 @@
 #: data/terrain.cfg:190 data/terrain.cfg:203 data/terrain.cfg:364
 #: src/reports.cpp:323
 msgid "Village"
-msgstr "Dorp"
+msgstr "Dorpie"
 
 #: data/help.cfg:457
 msgid ""
@@ -1587,10 +1587,10 @@
 "Most units have 50 to 60% defense in villages, whereas cavalry receive only "
 "40%."
 msgstr ""
-"Dorpe verteenwoordig enige groep geboue, menslik of andersins. Byna alle "
+"Dorpies verteenwoordig enige groep geboue, menslik of andersins. Byna alle "
 "eenhede, selfs kavallerie vind dit maklik om in dorpe te beweeg en die "
 "meeste eenhede ontvang 'n verdedigingsbonus wanneer hulle in 'n dorp "
-"gestasioneer is. Dorpe gee eenhede die middelle om hulle wonde te versorg "
+"gestasioneer is. Dorpies gee eenhede die middelle om hulle wonde te versorg "
 "wat elke eenheid daarin toelaat om agt lyfpunte te genees met elke beurt of "
 "te herstel van vergiftiging.\n"
 "\n"
@@ -2521,7 +2521,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:220
 msgid "Villages heal the units on them."
-msgstr "Dorpe genees eenhede op hulle."
+msgstr "Dorpies genees eenhede op hulle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:229
 msgid ""
@@ -2623,9 +2623,9 @@
 msgstr ""
 "Jy kan die meeste scenarios wen deur eenvoudig al die vyande se leiers te "
 "verslaan. Wen hierdie scenario deur my te verslaan. Jou vegter van die "
-"vorige scenario kan jou in hierdie stryd help. Om hom terug te roep, kliek "
-"regs op 'n kasteelblok, kies Terugroep, kies jou vegter en dan 'OK'. Jy "
-"behoort ook Elfse Vegters en Elfse Boogskutters te werf."
+"vorige scenario kan jou in hierdie stryd help. Om hom te herroep, kliek regs "
+"op 'n kasteelblok, kies Terugroep, kies jou vegter en dan 'OK'. Jy behoort "
+"ook Elfse Vegters en Elfse Boogskutters te werf."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:69
 msgid ""
@@ -2665,7 +2665,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr "Jy het jou Elfse Vegter suksesvol terug roep."
+msgstr "Jy het jou Elfse Vegter suksesvol herroep."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:97
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
@@ -2693,8 +2693,8 @@
 "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
 "have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
 msgstr ""
-"Wanneer jy eenhede wil werf of terugroep, verloor jy goud. As dit sou "
-"veroorsaak dat jy minder as 0 goud het kan jy nie werf of terugroep nie."
+"Wanneer jy eenhede wil werf of herroep, verloor jy goud. As dit sou "
+"veroorsaak dat jy minder as 0 goud het kan jy nie werf of herroep nie."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:131
 msgid ""
@@ -2853,7 +2853,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
 msgid "How do I end my turn?"
-msgstr "Hoe moet ek my beurt beëindig?"
+msgstr "Hoe beëindig ek my beurt?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
 msgid ""
@@ -3083,7 +3083,7 @@
 msgstr ""
 "Wanneer 'n eenheid op 'n dorp geskuif word, verander die vlag van die dorp "
 "afhangende vir wie die eenheid veg. Hierdie aksie neem al die eenheid se "
-"beskikbare skuiwe weg. Dorpe wat oorwin word bring verskeie voordele. Die "
+"beskikbare skuiwe weg. Dorpies wat oorwin word bring verskeie voordele. Die "
 "kant aan wie die dorp behoort kry 'n goue muntstuk vir elke beurt. Dit "
 "verlaag die onderhoudskoste van die eenhede. Die totaale aantal dorpe onder "
 "jou beheer word vertoon langs 'n prentjie van 'n huis op die "
@@ -3675,7 +3675,7 @@
 msgid ""
 "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr ""
-"Eenhede wat op Dorpe is kry 8 LewensPunte aan die begin van hulle beurt."
+"Eenhede wat op Dorpies is kry 8 LewensPunte aan die begin van hulle beurt."
 
 #: data/tips.cfg:10
 msgid ""
@@ -5818,6 +5818,10 @@
 "unflagging fealty of their people, which is the greatest gift any ruler "
 "could ask for."
 msgstr ""
+"Elwe kies hulle leiers vir hulle wysheid en krag; insig is wat hulle in "
+"onsekere tye beskerm het. Hulle regverdige bewind word beloon deur "
+"standvastige getrouheid van hul onderdane, wat die beste geskenk is waarvoor "
+"enige leier kan vra."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:21
 msgid "shove"
@@ -5825,7 +5829,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
-msgstr "Elfse Heer"
+msgstr "Elwe-Heer"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:19
 msgid ""
@@ -5833,10 +5837,13 @@
 "society. Elvish Lords are the wisest and strongest of their people, and are "
 "fearsome in their command of magic."
 msgstr ""
+"Die koninklike elwe is gesëen met vermoëns ooreenkomstig hulle stand in die 
"
+"samelewing. Elwe-here is die wysste en sterkste van hulle mense en is "
+"meesters in die gebruik van towerkragte."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
-msgstr "Elfse Skut"
+msgstr "Elwe-Skut"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:24 data/units/Elvish_Marksman.cfg:144
 msgid ""
@@ -5866,7 +5873,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:123
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr "Elfse Skut"
+msgstr "Elwe-Skut"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
@@ -7526,7 +7533,7 @@
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
 msgid "Pikeman"
-msgstr "Spiesman"
+msgstr "Lansdraer"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:22
 msgid ""
@@ -7540,10 +7547,20 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a pikeman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Belowende spiesmanne in Wesnoth se leër word dikwels bevorder om lanse te "
+"dra. Hulle kry dan ook uitrustings wat baie beter is as die losse "
+"versameling leerbeskerming wat hulle voorheen as jong rekrute gehad het. 'n "
+"Lans is 'n baie langer wapen as 'n spies en laat jou toe om ander "
+"gevegstaktieke te gebruik. 'n Muur van lansdraers is 'n groot kopseer vir "
+"enige Kavellerie stormloop en met die nodige opleiding en dissipline kan "
+"Lansdraers ook die meeste voetsoldate terughou.\n"
+"\n"
+"Spesiale nota: Die lengte van hulle wapens laat Lansdraers toe om altyd "
+"eerste toe te slaan in 'n hand-tot-hand geveg."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:25
 msgid "pike"
-msgstr "Spies"
+msgstr "lans"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:3
 msgid "Pirate Galleon"
@@ -7555,6 +7572,9 @@
 "of goods shouldn't be lonely, far away from any land, better to help them to "
 "avoid it being sunk from overloading..."
 msgstr ""
+"Seerowerskepe is vir vervoerskepe soos wolwe vir skape is. Skepe vol goedere "
+"behoort nie alleen te wees as hulle ver van die land is nie, verhoed liewer "
+"dat hulle gesink word deur hulle nie te oorlaai nie ..."
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:17 data/units/Transport_Galleon.cfg:17
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
@@ -7570,6 +7590,8 @@
 "Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
 "in forests and swamps."
 msgstr ""
+"Wilddiewe maak op hulle jagervaring staat en is snags baie nuttig in woude "
+"en moerasse."
 
 #: data/units/Princess.cfg:3
 msgid "female^Princess"
@@ -7583,6 +7605,11 @@
 "fight better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, "
 "having skills like that of a thief."
 msgstr ""
+"Die prinses is van koninklike geboorte en het van vroegs af al geleer om met "
+"swaarde te veg by die beste generaals en gevegstaktieke by die groot "
+"leermeesters, wat haar 'n uitstekende vegter asook leier maak. Die eenhede "
+"uit laer vlakke om haar sal beter veg as gevolg van haar teenwoordigheid. "
+"Die Prinses is ook vlugvoetig en handvaardig amper soos 'n dief."
 
 #: data/units/Princess.cfg:42
 msgid "Princess"
@@ -7610,14 +7637,28 @@
 "Special Notes: the red mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Na hulle hul vakleerlingskap suksesvol voltooi het, verruil hulle die blou "
+"kleed van 'n leerling vir dié van 'n meester. Die gewone mense besef nie "
+"aldag hoe belangrik hierdie verandering is nie en noem hulle dikwels Meester "
+"Towenaars verkeerdelik 'Rooi Towenaars'. Verder wor die simboliek van die "
+"rooi kleed ook dikwels verkeerd geïnterpreteer as sou dit beteken dat dit "
+"die towenaar se vermoë om vuur uit lug uit op te tower aandui. Al is dit 'n "
+"nuttige toertjie, word dit allerweë beskou as 'n krasse toepassing van die "
+"kennis wat hulle met moeite versamel het. Al is hulle fisies maar swak en is "
+"hulle nie as vegters opgelei nie, het 'Rooi Towenaars' 'n hele paar "
+"toertjies in hul moue, insluitende die vuurvlamme wat hulle volksnaam "
+"gevestig het.\n"
+"\n"
+"Spesiale notas: Die Rooi Towenaar se vuurballe het baie toorkrag en daarom "
+"is die waarskynlikheid dat hulle gaan tref altyd hoog."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:100
 msgid "female^Red Mage"
-msgstr "Rooi Magiër"
+msgstr "Rooi Towenares"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:3
 msgid "Revenant"
-msgstr ""
+msgstr "Revenant"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:16
 msgid ""
@@ -8389,9 +8430,8 @@
 msgstr ""
 
 #: src/about.cpp:106
-#, fuzzy
 msgid "+Multiplayer Maps"
-msgstr "+Multispeler Kaarte"
+msgstr "+Veelspeler Kaarte"
 
 #: src/about.cpp:111
 msgid "+Packagers"
@@ -8480,27 +8520,22 @@
 msgstr "+Hongaarse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:236
-#, fuzzy
 msgid "+Italian Translation"
 msgstr "+Italiaanse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:245
-#, fuzzy
 msgid "+Japanese Translation"
 msgstr "+Japannese Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:250
-#, fuzzy
 msgid "+Latin Translation"
 msgstr "+Latynse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:253
-#, fuzzy
 msgid "+Norwegian Translation"
-msgstr "+Noorse Vertaling"
+msgstr "+Noorweegse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:259
-#, fuzzy
 msgid "+Polish Translation"
 msgstr "+Poolse Vertaling"
 
@@ -8510,44 +8545,36 @@
 msgstr "+Portugese (Brasiliaanse) Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:278
-#, fuzzy
 msgid "+Russian Translation"
 msgstr "+Russiese Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:283
-#, fuzzy
 msgid "+Serbian Translation"
 msgstr "+Serwiese Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:286
-#, fuzzy
 msgid "+Slovak Translation"
 msgstr "+Slowaakse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:289
-#, fuzzy
 msgid "+Slovenian Translation"
 msgstr "+Sloweense Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:292
-#, fuzzy
 msgid "+Spanish Translation"
 msgstr "+Spaanse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:300
-#, fuzzy
 msgid "+Swedish Translation"
 msgstr "+Sweedse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:307
-#, fuzzy
 msgid "+Turkish Translation"
 msgstr "+Turkse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:313
-#, fuzzy
 msgid "+Contributors"
-msgstr "+Bydraers"
+msgstr "+Medewerkers"
 
 #: src/about.cpp:316
 #, fuzzy
@@ -8555,7 +8582,6 @@
 msgstr "+Robotiese Deelnemers"
 
 #: src/about.cpp:352 src/help.cpp:2662
-#, fuzzy
 msgid "Close"
 msgstr "Sluit"
 
@@ -8565,11 +8591,11 @@
 
 #: src/actions.cpp:115
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
-msgstr ""
+msgstr "Jou leier moet op 'n vesting wees om eenhede te kan werf of herroep."
 
 #: src/actions.cpp:135
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
-msgstr ""
+msgstr "Daar is geen leë kasteelblokke waarin jy 'n eenheid kan werf nie."
 
 #: src/actions.cpp:306
 msgid "none"
@@ -8578,7 +8604,7 @@
 #: src/actions.cpp:382 src/dialogs.cpp:760 src/help.cpp:1143
 #: src/reports.cpp:248
 msgid "melee"
-msgstr "nabygeveg"
+msgstr "hand-tot-hand geveg"
 
 #: src/actions.cpp:382 src/dialogs.cpp:760 src/help.cpp:1143
 #: src/reports.cpp:249
@@ -8586,22 +8612,20 @@
 msgstr "afstandgeveg"
 
 #: src/actions.cpp:434 src/actions.cpp:549
-#, fuzzy
 msgid "base damage"
-msgstr "basiese skade"
+msgstr "basis skade"
 
 #: src/actions.cpp:464 src/actions.cpp:579 src/actions.cpp:588
 msgid "Doubled"
-msgstr "Verdubbelde"
+msgstr "Verdubbel"
 
 #: src/actions.cpp:472
-#, fuzzy
 msgid "attacker resistance vs"
 msgstr "aanvaller weerstand teen"
 
 #: src/actions.cpp:472
 msgid "attacker vulnerability vs"
-msgstr ""
+msgstr "aanvaller swakheid teen"
 
 #: src/actions.cpp:486 src/actions.cpp:616
 msgid "total damage"
@@ -8609,15 +8633,15 @@
 
 #: src/actions.cpp:596
 msgid "defender resistance vs"
-msgstr ""
+msgstr "verdediger weerstand teen"
 
 #: src/actions.cpp:596
 msgid "defender vulnerability vs"
-msgstr ""
+msgstr "verdediger swakheid teen"
 
 #: src/actions.cpp:599
 msgid " (+steadfast)"
-msgstr ""
+msgstr " (+standvastig)"
 
 #: src/actions.cpp:659
 #, fuzzy
@@ -8626,7 +8650,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:661
 msgid "% Pr[kills/killed by/both survive]"
-msgstr ""
+msgstr "% Pr[doodgemaak/doodgemaak deur/beide oorlewe]"
 
 #: src/actions.cpp:865 src/actions.cpp:1031
 msgid "poisoned"
@@ -8638,30 +8662,29 @@
 
 #: src/actions.cpp:1921
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Lokval!"
 
 #: src/actions.cpp:1955
 msgid "Friendly unit sighted"
-msgstr ""
+msgstr "Goedgesinde eenheid opgemerk"
 
 #: src/actions.cpp:1957
 msgid "Enemy unit sighted!"
-msgstr ""
+msgstr "Vyandige eenheid opgemerk!"
 
 #: src/actions.cpp:1962
 msgid "$friends Friendly units sighted"
-msgstr ""
+msgstr "$friends Goedgesinde eenhede opgemerk"
 
 #: src/actions.cpp:1964
 msgid "$enemies Enemy units sighted!"
-msgstr ""
+msgstr "$enemies Vyandige eenhede opgemerk!"
 
 #: src/actions.cpp:1968
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
-msgstr ""
+msgstr "Eenhede opgemerk! ($friends vriende, $enemies vyande)"
 
 #: src/actions.cpp:1983
-#, fuzzy
 msgid "(press $hotkey to continue)"
 msgstr "(druk $hotkey om voort te gaan)"
 
@@ -8671,11 +8694,11 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:101
 msgid "What should our victorious unit become?"
-msgstr ""
+msgstr "Na wat moet die eenheid bevorder word?"
 
 #: src/dialogs.cpp:170
 msgid "No objectives available"
-msgstr ""
+msgstr "Geen doelwitte beskikbaar nie"
 
 #: src/dialogs.cpp:184
 msgid "Save Game"
@@ -8683,19 +8706,19 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:186
 msgid "Overwrite?"
-msgstr ""
+msgstr "Stoor bo-oor?"
 
 #: src/dialogs.cpp:187
 msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it ?"
-msgstr ""
+msgstr "Lêer bestaan reeds. Wil jy daar bo-oor skryf?"
 
 #: src/dialogs.cpp:216 src/dialogs.cpp:499
 msgid "Don't ask me again!"
-msgstr "Vra my nie weer nie!"
+msgstr "Moenie my weer vra nie!"
 
 #: src/dialogs.cpp:218
 msgid "Do you really want to delete this game?"
-msgstr ""
+msgstr "Wil jy regtig hierdie spel uitvee?"
 
 #: src/dialogs.cpp:355
 msgid "%a %b %d %H:%M %Y"
@@ -8703,25 +8726,24 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:368
 msgid "#(Invalid)"
-msgstr ""
+msgstr "#(Ongeldig)"
 
 #: src/dialogs.cpp:373 src/game.cpp:759
 #, fuzzy
 msgid "Campaign"
-msgstr "Kampanj"
+msgstr "Veldtog"
 
 #: src/dialogs.cpp:375 src/game.cpp:1136
-#, fuzzy
 msgid "Multiplayer"
-msgstr "Multispeler"
+msgstr "Veelspeler"
 
 #: src/dialogs.cpp:377
 msgid "Tutorial"
-msgstr "Opleiding"
+msgstr "Leer Hoe"
 
 #: src/dialogs.cpp:385
 msgid "replay"
-msgstr ""
+msgstr "wys weer"
 
 #: src/dialogs.cpp:387 src/multiplayer_lobby.cpp:196 src/playturn.cpp:1619
 msgid "Turn"
@@ -8729,15 +8751,15 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:389
 msgid "Scenario Start"
-msgstr ""
+msgstr "Scenario Begin"
 
 #: src/dialogs.cpp:392
 msgid "Difficulty: "
-msgstr "Moeilikheid: "
+msgstr "Moeilikheidsgraad: "
 
 #: src/dialogs.cpp:394
 msgid "Version: "
-msgstr ""
+msgstr "Weergawe: "
 
 #: src/dialogs.cpp:418 src/dialogs.cpp:434
 msgid "%b %d %y"
@@ -8757,21 +8779,23 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:454
 msgid "No Saved Games"
-msgstr "Geen Gestoorde Spele"
+msgstr "Geen Gestoorde Speletjies"
 
 #: src/dialogs.cpp:455
 msgid ""
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
 msgstr ""
+"Daar is geen gestoorde speletjies om te laai nie.\n"
+"(Speletjies word outomaties gestoor wanneer jy 'n scenario voltooi)"
 
 #: src/dialogs.cpp:474
 msgid "Delete Save"
-msgstr "Wis Gestoorde Lêer Uit"
+msgstr "Vee Gestoorde Lêer Uit"
 
 #: src/dialogs.cpp:489
 msgid "Import Saved Games"
-msgstr ""
+msgstr "Voer Gestoorde Speletjies In"
 
 #: src/dialogs.cpp:490
 msgid ""
@@ -8779,6 +8803,8 @@
 "Wesnoth. Would you like to update these to the latest version? This may take "
 "some time."
 msgstr ""
+"Jou bêreplek bevat lêers van 'n ouer weergawe van Battle for Wesnoth. Wil 
jy "
+"hulle na die nuutste weergawe opdateer? Dit mag 'n tydjie neem."
 
 #: src/dialogs.cpp:495
 msgid ""
@@ -8786,6 +8812,9 @@
 "generated by this version of Battle for Wesnoth. Would you like to register "
 "these files with the game?"
 msgstr ""
+"Jou bêreplek bevat lêers wat lyk asof dit nie deur hierdie weergawe van "
+"Battle for Wesnoth geskep is nie. Wil jy hierdie lêers by die spel "
+"registreer?"
 
 #: src/dialogs.cpp:550
 msgid "Date"
@@ -8798,7 +8827,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:576
 msgid "Show replay"
-msgstr ""
+msgstr "Wys weer"
 
 #: src/dialogs.cpp:579 src/multiplayer_create.cpp:75
 msgid "Load Game"
@@ -8809,7 +8838,6 @@
 msgstr "Kies die spel om te laai"
 
 #: src/dialogs.cpp:616 src/dialogs.cpp:628
-#, fuzzy
 msgid "Profile"
 msgstr "Profiel"
 
@@ -8844,42 +8872,45 @@
 
 #: src/game.cpp:400
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr "Die Slag om Wesnoth"
+msgstr "Die Stryd om Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:629
 msgid "Warning: The file you have tried to load is corrupt. Loading anyway.\n"
 msgstr ""
+"Waarskuwing: Die lêer wat jy probeer laai het is beskadig. Laai in elk "
+"geval.\n"
 
 #: src/game.cpp:651 src/multiplayer_connect.cpp:905
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
 msgstr ""
+"Hierdie lêer is van 'n ander weergawe van die spel. Wil jy probeer om dit "
+"te laai?"
 
 #: src/game.cpp:659 src/game.cpp:662 src/multiplayer_connect.cpp:890
 msgid "The file you have tried to load is corrupt: '"
-msgstr ""
+msgstr "Die lêer wat jy probeer laai het, is beskadig: '"
 
 #: src/game.cpp:665
 msgid "File I/O Error while reading the game"
-msgstr ""
+msgstr "Lêer fout tydens inlees van spel"
 
 #: src/game.cpp:749
 msgid "Get More Campaigns..."
-msgstr "Kry Meer Kampanjes..."
+msgstr "Kry Meer Veldtogte..."
 
 #: src/game.cpp:750
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
-msgstr ""
+msgstr "Laai meer veldtogte af vanaf 'n bediener op die Internet."
 
 #: src/game.cpp:760
-#, fuzzy
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
-msgstr "Kies die kampanj wat jy wil speel:"
+msgstr "Kies die veldtog wat jy wil speel:"
 
 #: src/game.cpp:788
 msgid "Difficulty"
-msgstr "Moeilikheid"
+msgstr "Moeilikheidsgraad"
 
 #: src/game.cpp:789
 msgid "Select difficulty level:"
@@ -8904,26 +8935,27 @@
 #: src/game.cpp:848
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
 msgstr ""
+"Jy gaan nou konnekteer aan 'n veldtog bediener om veldtogte af te laai."
 
 #: src/game.cpp:849
 msgid "Server: "
-msgstr "Bediener:"
+msgstr "Bediener: "
 
 #: src/game.cpp:862
 msgid "Could not connect to host."
-msgstr ""
+msgstr "Kon nie aan gasheer koppel nie."
 
 #: src/game.cpp:870
 msgid "Awaiting response from server"
-msgstr ""
+msgstr "Wag vir antwoord van die bediener"
 
 #: src/game.cpp:883
 msgid "Error communicating with the server."
-msgstr ""
+msgstr "Kommunikasie probleme met die bediener."
 
 #: src/game.cpp:892 src/titlescreen.cpp:183
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Uitgawe"
 
 #: src/game.cpp:893
 msgid "Author"
@@ -8939,67 +8971,70 @@
 
 #: src/game.cpp:945
 msgid "Publish campaign: "
-msgstr ""
+msgstr "Publiseer veldtog: "
 
 #: src/game.cpp:949
 msgid "Delete campaign: "
-msgstr ""
+msgstr "Vee veldtog uit: "
 
 #: src/game.cpp:953
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
 msgstr ""
+"Daar is geen veldtogte beskikbaar op hierdie bediener wat kan afgelaai word "
+"nie."
 
 #: src/game.cpp:960
-#, fuzzy
 msgid "Choose the campaign to download."
-msgstr "Kies watter kampanje om af te laai."
+msgstr "Kies 'n veldtog om af te laai."
 
 #: src/game.cpp:960
-#, fuzzy
 msgid "Get Campaign"
-msgstr "Kry Kampanje"
+msgstr "Kry Veldtog"
 
 #: src/game.cpp:980
 msgid "Downloading campaign..."
-msgstr ""
+msgstr "Besig om veldtog af te laai..."
 
 #: src/game.cpp:999
 msgid "Cannot rescan the filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Kan nie die lêerstelsel oorlees nie"
 
 #: src/game.cpp:1010
 msgid "Campaign Installed"
-msgstr ""
+msgstr "Veldtog geïnstalleer"
 
 #: src/game.cpp:1010
 msgid "The campaign has been installed."
-msgstr ""
+msgstr "Die veldtog is geïnstalleer"
 
 #: src/game.cpp:1012
 msgid "Network communication error."
-msgstr ""
+msgstr "Netwerk kommunikasie fout."
 
 #: src/game.cpp:1014
 msgid "Remote host disconnected."
-msgstr ""
+msgstr "Afgeleë bediener het ontkoppel."
 
 #: src/game.cpp:1016
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
 msgstr ""
+"Daar was 'n probleem tydens die skep van die benodigde lêers vir hierdie "
+"veldtog."
 
 #: src/game.cpp:1028 src/game.cpp:1067 src/game.cpp:1092
 #: src/multiplayer.cpp:203 src/multiplayer_ui.cpp:35 src/playcampaign.cpp:218
 msgid "Connection timed out"
-msgstr ""
+msgstr "Verbindingtyd het verstryk"
 
 #: src/game.cpp:1031 src/game.cpp:1069 src/game.cpp:1094
 msgid "The server responded with an error: \""
-msgstr ""
+msgstr "Die bediener het 'n foutboodskap gestuur: \""
 
 #: src/game.cpp:1035
 msgid "Terms"
-msgstr ""
+msgstr "Voorwaardes"
 
 #: src/game.cpp:1072 src/game.cpp:1097
 msgid "Response"
@@ -9007,11 +9042,11 @@
 
 #: src/game.cpp:1119
 msgid "Join Official Server"
-msgstr ""
+msgstr "Sluit by Amptelike Bediener aan"
 
 #: src/game.cpp:1120
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
-msgstr ""
+msgstr "Teken in op die amptelike Wesnoth veelspeler bediener"
 
 #: src/game.cpp:1122 src/multiplayer_lobby.cpp:108
 msgid "Join Game"
@@ -9019,48 +9054,47 @@
 
 #: src/game.cpp:1123
 msgid "Join a server or hosted game"
-msgstr ""
+msgstr "Sluit aan by 'n bediener of bediener spel"
 
 #: src/game.cpp:1125
 msgid "Host Networked Game"
-msgstr ""
+msgstr "Wees 'n bediener vir 'n Netwerk Spel"
 
 #: src/game.cpp:1126
 msgid "Host a game without using a server"
-msgstr ""
+msgstr "Bied 'n spel aan sonder om van 'n bediener gebruik te maak"
 
 #: src/game.cpp:1128
 msgid "Hotseat Game"
-msgstr ""
+msgstr "Hotseat Spel"
 
 #: src/game.cpp:1129
 msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
-msgstr ""
+msgstr "Speel 'n veelspelerspel op dieselfde rekenaar"
 
 #: src/game.cpp:1131
-#, fuzzy
 msgid "Human vs AI"
 msgstr "Mens teen Rekenaar"
 
 #: src/game.cpp:1132
 msgid "Play a game against AI opponents"
-msgstr ""
+msgstr "Speel 'n spel teen Rekenaar teenstanders"
 
 #: src/game.cpp:1138 src/multiplayer.cpp:187
 msgid "Login: "
-msgstr ""
+msgstr "Teken in: "
 
 #: src/game.cpp:1169 src/playcampaign.cpp:197
 msgid "The game could not be loaded: "
-msgstr ""
+msgstr "Die spel kon nie gelaai word nie: "
 
 #: src/game.cpp:1171 src/playcampaign.cpp:200
 msgid "Error while playing the game: "
-msgstr ""
+msgstr "Fout tydens speel van spel: "
 
 #: src/game.cpp:1183 src/playcampaign.cpp:203
 msgid "The game map could not be loaded: "
-msgstr ""
+msgstr "Die spelkaart kon nie gelaai word nie: "
 
 #: src/game.cpp:1209
 msgid "Language"
@@ -9072,27 +9106,29 @@
 
 #: src/game.cpp:1339
 msgid "The following add-on campaign(s) had errors and could not be loaded:"
-msgstr ""
+msgstr "Die volgende bykomende veldtogte kon nie gelaai word nie weens foute:"
 
 #: src/game.cpp:1344
 msgid "ERROR DETAILS:"
-msgstr ""
+msgstr "FOUT BESONDERHEDE:"
 
 #: src/game.cpp:1353
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
 msgstr ""
+"Waarskuwing: Foute het voorgekom tydens die laai van spelkonfigurasie lêers: 
"
+"'"
 
 #: src/game.cpp:1403
 msgid "Error loading game configuration files: '"
-msgstr ""
+msgstr "Fout met laai van konfigurasie lêers: '"
 
 #: src/game.cpp:1404
 msgid "' (The game will now exit)"
-msgstr ""
+msgstr "' (Die spel gaan nou sluit)"
 
 #: src/game.cpp:1494
 msgid "Battle for Wesnoth"
-msgstr "Slag om Wesnoth"
+msgstr "Stryd om Wesnoth"
 
 #: src/game_events.cpp:595
 msgid "Victory:"
@@ -9104,7 +9140,7 @@
 
 #: src/gamestatus.cpp:476
 msgid "Could not write to file"
-msgstr ""
+msgstr "Kon nie die lêer stoor nie"
 
 #: src/help.cpp:1057
 msgid "Advances to: "
@@ -9112,11 +9148,11 @@
 
 #: src/help.cpp:1078
 msgid "Abilities: "
-msgstr ""
+msgstr "Vermoëns: "
 
 #: src/help.cpp:1097
 msgid "Alignment: "
-msgstr "Orde"
+msgstr "Orde: "
 
 #: src/help.cpp:1103
 msgid "Required XP: "
@@ -9132,25 +9168,23 @@
 
 #: src/help.cpp:1121
 msgid "Strikes"
-msgstr ""
+msgstr "Trefhoue"
 
 #: src/help.cpp:1122
 msgid "Range"
-msgstr ""
+msgstr "Afstand"
 
 #: src/help.cpp:1123
 msgid "Special"
 msgstr "Spesiaal"
 
 #: src/help.cpp:1163
-#, fuzzy
 msgid "Resistances"
 msgstr "Weerstande"
 
 #: src/help.cpp:1167
-#, fuzzy
 msgid "Attack Type"
-msgstr "Aanval Tipe"
+msgstr "Aanvalstipe"
 
 #: src/help.cpp:1168
 msgid "Resistance"
@@ -9158,7 +9192,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1193
 msgid "Terrain Modifiers"
-msgstr "Terrrein Verstellings"
+msgstr "Terreinverstellings"
 
 #: src/help.cpp:1197
 msgid "Terrain"
@@ -9166,7 +9200,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1198
 msgid "Defense"
-msgstr ""
+msgstr "Verdediging"
 
 #: src/help.cpp:1304
 msgid "or"
@@ -9175,27 +9209,32 @@
 #: src/help.cpp:1311
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
 msgstr ""
+"Hierdie terrein tree op soos $terrains vir bewegings- en "
+"verdedigingsdoeleindes."
 
 #: src/help.cpp:1313
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
-msgstr ""
+msgstr "Die terrein met die beste versteller word outomaties gekies."
 
 #: src/help.cpp:1317
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain."
 msgstr ""
+"Hierdie terrein tree op as vesting, d.w.s. jy kan eenhede werf as 'n leier "
+"op 'n plek is met hierdie terrein."
 
 #: src/help.cpp:1319
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain."
 msgstr ""
+"Hierdie terrein tree op as kasteel, d.w.s. jy kan eenhede werf na plekke met "
+"hierdie terrein."
 
 #: src/help.cpp:1321
-#, fuzzy
 msgid "This terrain gives healing."
-msgstr "Hierdie terrein maak eenhede gesond."
+msgstr "Hierdie terrein maak jou gesond."
 
 #: src/help.cpp:2177
 msgid "< Back"
@@ -9207,16 +9246,15 @@
 
 #: src/help.cpp:2290
 msgid "Reference to unknown topic: "
-msgstr ""
+msgstr "Verwysing na onbekende onderwerp: "
 
 #: src/help.cpp:2665
-#, fuzzy
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
-msgstr "Die Slag om Wesnoth Help"
+msgstr "Die Stryd om Wesnoth Hulp"
 
 #: src/help.cpp:2712
 msgid "Parse error when parsing help text: "
-msgstr ""
+msgstr "Fout met lees hulp teks: "
 
 #: src/intro.cpp:94
 msgid "Next"
@@ -9232,7 +9270,7 @@
 
 #: src/language.cpp:41 src/language.cpp:195
 msgid "System default language"
-msgstr ""
+msgstr "Standaard stelseltaal"
 
 #: src/leader_list.cpp:124 src/leader_list.cpp:130
 msgid "?"
@@ -9244,7 +9282,7 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:94
 msgid "Map Generator"
-msgstr ""
+msgstr "Kaartskepper"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:99
 msgid "Players:"
@@ -9260,22 +9298,22 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:102
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "Aantal Heuwels:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:103
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. Heuwel Grootte:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:104
 msgid "Villages:"
-msgstr "Dorpe:"
+msgstr "Dorpies:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:105
+#, fuzzy
 msgid "Landform:"
-msgstr ""
+msgstr "Landvorm:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:211
-#, fuzzy
 msgid "Roads Between Castles"
 msgstr "Paaie Tussen Kastele"
 
@@ -9297,48 +9335,50 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:92
 msgid "Connect to Host"
-msgstr ""
+msgstr "Konnekteer aan Gasheer-bediener"
 
 #: src/multiplayer.cpp:94
 msgid "Choose host to connect to: "
-msgstr ""
+msgstr "Kies gasheer-bediener om aan te konnekteer: "
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer.cpp:160
 msgid "Connecting to Server..."
-msgstr ""
+msgstr "Besig om te konnekteer aan Bediener..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Connecting to remote host..."
-msgstr ""
+msgstr "Besig om the konnekteer aan gasheer-bediener..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:142
 msgid ""
 "The server requires version '$version1' while you are using version "
 "'$version2'"
 msgstr ""
+"Die bediener vereis weergawe '$version1' maar jy gebruik egter weergawe "
+"'$version2'"
 
 #: src/multiplayer.cpp:154
 msgid "Server-side redirect loop"
-msgstr ""
+msgstr "Bedienerkant aanstuurlus"
 
 #: src/multiplayer.cpp:186
 msgid "You must log in to this server"
-msgstr ""
+msgstr "Jy moet by hierdie bediener inteken"
 
 #: src/multiplayer.cpp:350 src/multiplayer.cpp:365
 #: src/multiplayer_wait.cpp:181
 msgid "No multiplayer sides available in this game"
-msgstr ""
+msgstr "Geen veelspeler kante in hierdie spel beskikbaar nie"
 
 #: src/multiplayer.cpp:351 src/multiplayer.cpp:366
 #: src/multiplayer_wait.cpp:210
 msgid "Era not available"
-msgstr ""
+msgstr "Tydperk nie beskikbaar"
 
 #: src/multiplayer.cpp:352 src/multiplayer.cpp:367
 #: src/multiplayer_wait.cpp:215
 msgid "No multiplayer sides found"
-msgstr ""
+msgstr "Geen veelspeler kante gevind nie"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:298
 msgid "(Vacant slot)"
@@ -9346,10 +9386,9 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:304
 msgid "Anonymous local player"
-msgstr ""
+msgstr "Anonieme plaaslike speler"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:310
-#, fuzzy
 msgid "Computer player"
 msgstr "Rekenaar speler"
 
@@ -9359,16 +9398,16 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:462
 msgid "No non-random sides in the current era"
-msgstr ""
+msgstr "Geen nie-willekeurige kante in die huidige tydperk"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:478
 msgid "Unable to find a leader type for faction $faction"
-msgstr ""
+msgstr "Kon nie 'n leiersoort vasstel vir $faction|-stam"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:486 src/multiplayer_lobby.cpp:105
 #: src/multiplayer_wait.cpp:146
 msgid "Game Lobby"
-msgstr ""
+msgstr "Spelsaal"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:492 src/multiplayer_connect.cpp:501
 msgid "Team"
@@ -9401,11 +9440,11 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:524
 msgid "The scenario is invalid because it has no sides."
-msgstr ""
+msgstr "Die scenario is ongeldig want daar is geen kante nie."
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:825
 msgid "Network Player"
-msgstr "Netwerk Speler"
+msgstr "Netwerkspeler"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:826
 msgid "Local Player"
@@ -9421,11 +9460,11 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:897
 msgid "This is not a multiplayer save"
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie is nie 'n veelspeler gestoorde lêer nie"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:938
 msgid "Cannot find era $era"
-msgstr ""
+msgstr "Kan nie die $era|-era vind nie"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:956
 msgid ""
@@ -9433,7 +9472,7 @@
 "@Defeat enemy leader(s)"
 msgstr ""
 "Oorwinning\n"
-"@Verslaan vyandige leier(s)"
+" @Verslaan vyandige leier(s)"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:992
 msgid "Waiting for players to join..."
@@ -9449,11 +9488,11 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:48
 msgid "Era:"
-msgstr ""
+msgstr "Tydperk:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:49
 msgid "Map to play:"
-msgstr "Kaart of te speel:"
+msgstr "Kaart om te speel:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:50 src/multiplayer_lobby.cpp:204
 msgid "Use map settings"
@@ -9468,9 +9507,8 @@
 msgstr "Waarnemers"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:56
-#, fuzzy
 msgid "Regenerate"
-msgstr "Herleef"
+msgstr "Regenereer"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:57
 msgid "Settings..."
@@ -9486,23 +9524,25 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:96
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr "Hoeveel ervaring 'n eenheid nodig het om bevorder te word"
+msgstr "Hoeveel ervaring wat 'n eenheid nodig het om bevorder te word"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Use scenario specific settings"
-msgstr ""
+msgstr "Maak gebruik van scenario spesifieke verstellings"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:102
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
 msgstr ""
+"Vyandige eenhede kan nie gesien word tensy hulle binne aanvals-afstand van "
+"jou eenhede is nie"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:105
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
-msgstr "Die kaart is onbekend totdat jou eenhede dit ontdek"
+msgstr "Die kaart is onbekend totdat jou eenhede dit bespied"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:108
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr ""
+msgstr "Laat spelers wat nie deelneem nie toe om die spel dop te hou"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:112
 msgid "Share View"
@@ -9522,7 +9562,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:127
 msgid "No eras found"
-msgstr ""
+msgstr "Geen tydperke gevind"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:140
 msgid "$login's game"
@@ -9530,11 +9570,11 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:172
 msgid "Invalid era selected"
-msgstr ""
+msgstr "Ongeldige tydperk gekies"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:204
 msgid "You must enter a name."
-msgstr "Jy moet 'n naam inskryf"
+msgstr "Jy moet 'n naam invoer"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:213
 msgid "Turns: "
@@ -9550,7 +9590,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:228
 msgid "Experience Modifier: "
-msgstr ""
+msgstr "Ervaring Wysiger: "
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:332
 msgid "Players: "
@@ -9586,7 +9626,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:215
 msgid "<no games open>"
-msgstr "geen spele oop nie"
+msgstr "<geen spele oop nie>"
 
 #: src/multiplayer_ui.cpp:78
 msgid "Red"
@@ -9642,11 +9682,11 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:168
 msgid "Getting game data..."
-msgstr ""
+msgstr "Besig om speldata te lees..."
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:231
 msgid "Choose your side:"
-msgstr "Kies aan watter kant jy wil wees"
+msgstr "Kies aan watter kant jy wil wees:"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:383 src/unit.cpp:1196
 msgid "("
@@ -9662,19 +9702,19 @@
 
 #: src/network.cpp:91
 msgid "invalid network handle"
-msgstr ""
+msgstr "ongeldige netwerk naam"
 
 #: src/network.cpp:124
 msgid "Client disconnected"
-msgstr ""
+msgstr "Kliënt ontkoppel"
 
 #: src/network.cpp:479
 msgid "Could not add socket to socket set"
-msgstr ""
+msgstr "Kon nie die socket by socket-stel byvoeg nie"
 
 #: src/network.cpp:490
 msgid "Could not send initial handshake"
-msgstr ""
+msgstr "Kon nie die aanvanklike 'handshake' stuur nie"
 
 #: src/playcampaign.cpp:145
 msgid "Defeat"
@@ -9682,15 +9722,15 @@
 
 #: src/playcampaign.cpp:146
 msgid "You have been defeated!"
-msgstr "Jy ly die nederlaag!"
+msgstr "Jy is verslaan!"
 
 #: src/playcampaign.cpp:159
 msgid " replay"
-msgstr " kyk weer"
+msgstr " wys weer"
 
 #: src/playcampaign.cpp:167
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
-msgstr ""
+msgstr "Wil jy 'n 'wys weer' van hierdie scenario stoor?"
 
 #: src/playcampaign.cpp:168 src/playcampaign.cpp:286 src/playturn.cpp:1628
 msgid "Name:"
@@ -9706,31 +9746,31 @@
 
 #: src/playcampaign.cpp:285
 msgid "Do you want to save your game?"
-msgstr ""
+msgstr "Wil jy jou spel stoor?"
 
 #: src/playcampaign.cpp:311
 msgid "Unknown scenario: '"
-msgstr ""
+msgstr "Onbekende scenario: '"
 
 #: src/playlevel.cpp:605 src/playlevel.cpp:874
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
-msgstr ""
+msgstr "Die lêer wat jy probeer laai het is beskadig"
 
 #: src/playlevel.cpp:758
 msgid "Game Over"
-msgstr "Spel verby"
+msgstr "Spel is Oor"
 
 #: src/playlevel.cpp:759
 msgid "The game is over."
-msgstr "Die spel is verby."
+msgstr "Die spel is klaar."
 
 #: src/playlevel.cpp:842
 msgid "Remaining gold: "
-msgstr ""
+msgstr "Oorblywende goud: "
 
 #: src/playlevel.cpp:845
 msgid "Early finish bonus: "
-msgstr ""
+msgstr "Bonus vir vroeg klaarspeel: "
 
 #: src/playlevel.cpp:847
 msgid "per turn"
@@ -9738,7 +9778,7 @@
 
 #: src/playlevel.cpp:848
 msgid "Turns finished early: "
-msgstr ""
+msgstr "Aantal beurte voor einde klaargemaak: "
 
 #: src/playlevel.cpp:850
 msgid "Bonus: "
@@ -9751,11 +9791,11 @@
 #: src/playlevel.cpp:857
 #, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
-msgstr ""
+msgstr "80% van die goud bly behoue in die volgende scenario"
 
 #: src/playlevel.cpp:858
 msgid "Retained Gold: "
-msgstr ""
+msgstr "Goud Behou: "
 
 #: src/playlevel.cpp:863
 msgid "Victory"
@@ -9816,15 +9856,15 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1339
 msgid "Auto-Save"
-msgstr "Auto-bêre"
+msgstr "Outo-stoor"
 
 #: src/playturn.cpp:1341
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
-msgstr "Kon nie die spel auto-bêre nie. Bêre die spel self, asseblief."
+msgstr "Kon nie die spel outo-stoor nie. Stoor die spel self, asseblief."
 
 #: src/playturn.cpp:1582
 msgid "Rename Unit"
-msgstr "Herbenoem eenheid"
+msgstr "Herdoop Eenheid"
 
 #: src/playturn.cpp:1631 src/playturn.cpp:1645
 msgid "Error"
@@ -9852,7 +9892,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1776
 msgid "Villages"
-msgstr "Dorpe"
+msgstr "Dorpies"
 
 #: src/playturn.cpp:1778
 msgid "Upkeep"
@@ -9876,7 +9916,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1931
 msgid "You don't have enough gold to recruit that unit"
-msgstr "Jy het nie genoeg goud om die eenheid te werf nie"
+msgstr "Jy het nie genoeg goud om daai eenheid te werf nie"
 
 #: src/playturn.cpp:1989
 msgid ""
@@ -9904,19 +9944,19 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2037
 msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr "Jy het afgedwaal van jou soldate en kan hulle nie terugroep nie"
+msgstr "Jy het afgedwaal van jou soldate en kan hulle nie herroep nie"
 
 #: src/playturn.cpp:2039
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
 msgstr ""
-"Daar is geen troepe beskikbaar om terug te roep nie\n"
-" (jy moet veteraan-oorlewendes van 'n vorige scenario hê)"
+"Daar is geen troepe beskikbaar om te herroep nie\n"
+" (Jy moet veterane oorhê vanuit 'n vorige scenario)"
 
 #: src/playturn.cpp:2045
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr "Jy moet ten minste $cost goudstukke hê om 'n eenheid terug te roep"
+msgstr "Jy moet ten minste $cost goudstukke hê om 'n eenheid te herroep"
 
 #: src/playturn.cpp:2053
 msgid "Level"
@@ -9960,7 +10000,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2331 src/playturn.cpp:2389
 msgid "Advancements"
-msgstr "Bevorderings/ Vorderings"
+msgstr "Bevorderings"
 
 #: src/playturn.cpp:2337 src/playturn.cpp:2393
 msgid "Losses"
@@ -9968,7 +10008,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2343 src/playturn.cpp:2397
 msgid "Kills"
-msgstr "Doodskote"
+msgstr "Dooies"
 
 #: src/playturn.cpp:2349
 msgid "Damage Inflicted"
@@ -9996,7 +10036,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2421
 msgid "prompt^Command:"
-msgstr ""
+msgstr "Bevel:"
 
 #: src/playturn.cpp:2432
 msgid "Chat Log"
@@ -10008,7 +10048,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2528
 msgid "Saved Theme Preference: "
-msgstr "Bêre Temavoorkeure"
+msgstr "Bêre Temavoorkeure: "
 
 #: src/playturn.cpp:2534
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
@@ -10016,11 +10056,11 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2635
 msgid "Place Label"
-msgstr "Plek-etiket"
+msgstr "Plaas Plakker"
 
 #: src/playturn.cpp:2636
 msgid "Label:"
-msgstr "Etiket:"
+msgstr "Plakker:"
 
 #: src/playturn.cpp:2768
 msgid ""
@@ -10028,7 +10068,7 @@
 "error log of your game?"
 msgstr ""
 "Die spel is nie in pas nie en sal stop. Wil jy 'n foutregister van jou spel "
-"bêre."
+"bêre?"
 
 #: src/playturn.cpp:2821
 msgid "Replace with AI"
@@ -10065,8 +10105,8 @@
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
 msgstr ""
-"Hierdie eenheid is traag. Dit beweeg teen die helfte van sy normale spoed en "
-"ontvang een minder aanval as normaal in geveg."
+"Hierdie eenheid is vertraag. Dit beweeg teen die helfte van sy normale spoed "
+"en ontvang een minder aanval as normaal in geveg."
 
 #: src/reports.cpp:129
 msgid "slowed: "
@@ -10098,7 +10138,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:141
 msgid "stone: "
-msgstr "klip: "
+msgstr "versteen: "
 
 #: src/reports.cpp:250 src/unit_types.cpp:321
 msgid "damage"
@@ -10118,19 +10158,19 @@
 
 #: src/reports.cpp:325
 msgid "Owned village"
-msgstr "Besette dorpie"
+msgstr "Dorpie wat aan jou behoort"
 
 #: src/reports.cpp:327
 msgid "Enemy village"
-msgstr "Vyand se dorpie"
+msgstr "Dorpie wat aan die vyand behoort"
 
 #: src/reports.cpp:329
 msgid "Allied village"
-msgstr "Geallieerde dorp"
+msgstr "Geallieerde dorpie"
 
 #: src/reports.cpp:389
 msgid "Observers:"
-msgstr "Waarnemers"
+msgstr "Waarnemers:"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:98
 msgid "Unexpected characters at line start"
@@ -10138,7 +10178,7 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:124
 msgid "Missing closing tag for tag $tag at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "Vermis sluit tag for tag $tag at $pos"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:139
 msgid "Unterminated [element] tag"
@@ -10146,15 +10186,15 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:149 src/serialization/parser.cpp:185
 msgid "Invalid tag name"
-msgstr "Verkeerde tag naam"
+msgstr "Onwettige tag naam"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:152
 msgid "Unterminated [+element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "Nie geslote [+element] tag"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:168
 msgid "Invalid closing tag name"
-msgstr "Verkeerde sluitende tag naam"
+msgstr "Onwettige sluitende tag naam"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:171
 msgid "Unterminated closing tag"
@@ -10162,7 +10202,7 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:173
 msgid "Unexpected closing tag"
-msgstr "Ongewagte sluitende tag"
+msgstr "Onverwagte sluitende tag"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:179
 msgid "Found invalid closing tag $tag2 for tag $tag (opened at $pos)"
@@ -10174,11 +10214,11 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:210
 msgid "Unexpected characters after variable name (expected , or =)"
-msgstr ""
+msgstr "Onverwagte karakters na veranderlike naam (het , of = verwag)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:238 src/serialization/parser.cpp:262
 msgid "Unterminated quoted string"
-msgstr ""
+msgstr "Nie geslote aanhalings string"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:285
 msgid " included from "
@@ -10194,11 +10234,11 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:201
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Veldtog"
 
 #: src/titlescreen.cpp:202
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr "Multispeler"
+msgstr "Veelspeler"
 
 #: src/titlescreen.cpp:203
 msgid "TitleScreen button^Load"
@@ -10214,7 +10254,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:206
 msgid "About"
-msgstr "Omtrent"
+msgstr "Meer omtrent"
 
 #: src/titlescreen.cpp:207
 msgid "TitleScreen button^Quit"
@@ -10222,21 +10262,23 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:208
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr ""
+msgstr "Begin die leer hoe sodat jy die spel kan verstaan."
 
 #: src/titlescreen.cpp:209
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Begin 'n nuwe enkel speler veldtog"
 
 #: src/titlescreen.cpp:210
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
+"Speel veelspeler (hot-seat, LAN, internet) of 'n enkel speler veldtog teen "
+"die rekenaar"
 
 #: src/titlescreen.cpp:211
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr ""
+msgstr "Laai 'n enkel speler gestoorde spel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:212
 msgid "Change the language"
@@ -10244,7 +10286,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:213
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigureer die spel se opsies"
 
 #: src/titlescreen.cpp:214
 msgid "View the credits"
@@ -10275,8 +10317,9 @@
 msgstr ": "
 
 #: src/unit_types.cpp:341
+#, fuzzy
 msgid "strikes"
-msgstr ""
+msgstr "trefhoue"
 
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "chaotic"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]