wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth MANUAL.catalan


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth MANUAL.catalan
Date: Sun, 04 Sep 2005 15:21:01 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/09/04 19:21:01

Modified files:
    .       : MANUAL.catalan 

Log message:
    updated catalan translation (manual)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/MANUAL.catalan.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/MANUAL.catalan
diff -u wesnoth/MANUAL.catalan:1.1 wesnoth/MANUAL.catalan:1.2
--- wesnoth/MANUAL.catalan:1.1 Sat Jan 15 17:19:59 2005
+++ wesnoth/MANUAL.catalan   Sun Sep 4 19:21:01 2005
@@ -1,166 +1,291 @@
-MANUAL DE LA BATALLA PER WESNOTH
+MANUAL DE BATALLA PER WESNOTH
 
 CONTROLS
 
- F1:       Ajuda de la Batalla per Wesnoth
- Cursors:    Desplaçament de la pantalla
- Clic esquerra: Seleccionar o moure unitat
- Clic dreta:   Menú principal, cancel·lar acció
- Clic central:  Centrar la localització del punter
- Esc:      Sortir del joc o del menú
- z:       Augmentar zoom
- x:       Disminuir zoom
- c:       Nivell de zoom predeterminat
- u:       Desfer l’últim moviment (només vàlid per moviments 
deterministes)
- r:       Refer moviment
- n:       Alternar entre les unitats que encara tenen moviment 
disponible
- d:       Descriu la unitat seleccionada
- 1-7:      Mostra la distancia que la unitat seleccionada pot moure en 
aquest número de torns
- espai:     Acaba el torn de la unitat i activa la següent unitat que 
encara tingui moviment disponible
- l        Mostra la unitat líder
- ctrl-f:     Commutar entre mode pantalla completa/finestra
- ctrl-r:     Recluta unitat
- ctrl-shift-r:  Repeteix l'últim reclutament
- ctrl-c:     Reincorpora unitat
- ctrl-a:     Commutar mode de joc accelerat
- ctrl-d:     Veure valors defensius de la unitat seleccionada contra atacs
- ctrl-t:     Veure com la unitat seleccionada es comporta en cada terreny
- ctrl-s:     Desa la partida
+ F1       Ajuda de Batalla per Wesnoth
+ Cursors    Desplaçament de la pantalla
+ Clic esquerre Seleccionar unitat, moure unitat
+ Clic dret   Menú principal, cancel·lar acció
+ Clic central  Centrar la localització del punter
+ Esc      Sortir del joc, sortir del menú, cancel·lar missatge
+ ctrl-r     Recluta unitat
+ ctrl-shift-r  Repeteix l'últim reclutament
+ alt-r     Reincorpora unitat
+ u       Desfer l’últim moviment (només moviments deterministes)
+ r       Refer moviment
+ m       Enviar missatge (multijugador)
+ M       Enviar missatge als aliats (multijugador)
+ n       Alternar entre unitats disponibles
+ N       Alternar entre unitats disponibles en ordre invers
+ espai     Finalitza el torn de la unitat i activa la següent unitat
+        disponible
+ alt-espai   Finalitza el torn
+ ctrl-espai   Mantenir la posició de la unitat
+ ctrl-v     Mostra els moviments enemics
+ ctrl-b     Mostra els moviments enemics com si les vostres unitats
+        no fossin al mapa
+ ctrl-f     Commuta entre finestra i pantalla completa
+ ctrl-a     Commuta mode de joc accelerat
+ ctrl-s     Desa la partida
+ ctrl-o     Carrega una partida
+
+ /       Cerca
+ t       Continua el desplaçament interromput d'una unitat
+ z       Apropa el mapa
+ x       Allunya el mapa
+ c       Escala per defecte
+ ctrl-n     Renomena la unitat
+ 1-7      Mostra fins on pot arribar la unitat en tants torns 
+ l       Mostra la unitat líder
+ d       Descriu la unitat seleccionada
+ ctrl-d     Veure les defenses de la unitat seleccionada
+ ctrl-g     Activa la graella
+ alt-k     Activa zones ocultes
+ ctrl-k     Actualitza zones ocultes
+ alt-l     Posa una etiqueta al terreny
+ alt-s     Mostra la taula d'estat
+ ctrl-j     Mostra els objectius de l'escenari
+ :       Mode comandes
 
 
 ORBES
 
-Hi ha un orbe en la part superior de la barra d’energia que es mostra 
juntament a cadascuna de les teves unitats. Aquest orbe és:
+Hi ha un orbe a la part superior de la barra d’energia que es mostra
+juntament a cadascuna de les vostres unitats. Aquest orbe pot ser:
 
-  * verd si controles aquesta unitat i no ha mogut en aquest torn.
-  * groc si controles aquesta unitat i encara que ja ha mogut en aquest 
torn, podria encara moure mes lluny.
-  * vermell si controles aquesta unitat, però ja ha fer servir tot el seu 
moviment en aquest torn.
-  * blau si la unitat es un aliat, però no la controles directament.
+ * verd, si controleu la unitat i encara no s'ha mogut durant el torn
+ * groc, si controleu la unitat i encara pot moure's
+ * vermell, si controleu la unitat, però ja ha fer servir tots els
+  punts de moviment en aquest torn.
+ * blau, si la unitat és un aliat
 
-Las unitats enemigues no tenen orbe a la part superior de la barra 
d’energia. (En les versions anteriors a 0.5.2 hi havia un orbe negre sobre la 
barra d’energia de les unitats enemigues)
+Les unitats enemigues no tenen orbe.
 
 
 DESCRIPCIÓ
 
-El joc es desenvolupa en una sèrie de batalles o escenaris. Cada escenari 
enfronta les teves tropes contra les tropes d’un enemic. Cada bàndol 
comença amb un líder al seu castell.
+El joc es desenvolupa en una sèrie de batalles o escenaris. Cada
+escenari enfronta les vostres tropes contra les tropes d’un o més
+enemics. Cada bàndol comença amb un líder al seu castell.
 
 
 OR
 
-Cada bàndol rep una certa quantitat d’or al començar i 2 peces d’or per 
torn, mes 1 peça d’or per cada llogaret que aquest bàndol controli.
+Cada bàndol rep una certa quantitat d’or al començar i 2 peces d’or
+per torn, més 1 peça d’or per cada llogaret que aquest bàndol controli.
 
-Cada unitat té també un cost de manteniment. El cost de manteniment és 
generalment igual al nivell d’aquesta unitat (veure tret 'Lleial' mes avall). 
Las unitats que no es recluten ni reincorporen, és a dir que lideren un bà
ndol o s’uneixen voluntàriament, no tenen cost de manteniment associat. El 
manteniment només es paga si el manteniment total de las unitats d’un bà
ndol és superior que el nombre de llogarets que aquest bàndol controla. El 
manteniment pagat és la diferencia entre el nombre de llogarets i el cost de 
manteniment.
+Cada unitat té també un cost de manteniment. El cost de manteniment és
+generalment igual al nivell d’aquesta unitat (veure tret 'lleial' mes
+avall). Les unitats que no es recluten ni reincorporen, és a dir que
+lideren un bàndol o s’uneixen voluntàriament, no tenen cost de
+manteniment associat. El manteniment només es paga si el manteniment
+total de les unitats d’un bàndol és superior que el nombre de llogarets
+que aquest bàndol controla. El manteniment pagat és la diferencia entre
+el nombre de llogarets i el cost de manteniment.
 
 Per tant, la fórmula per determinar els ingressos per torn es,
 
 2 + llogarets - màxim(0, manteniment - llogarets)
 
-On manteniment es igual a la suma dels nivells de totes les unitats que han 
estat reclutades o reincorporades.
+On manteniment és igual a la suma dels nivells de totes les unitats que
+han estat reclutades o reincorporades.
 
 
 RECLUTAR I REINCORPORAR
 
-Es poden reclutar més unitats amb or, sempre i quan el líder estigui en un 
castell i hi hagi al menys un hexàgon lliure en aquesta. Prem el botó dret 
del ratolí i selecciona 'Recluta' per reclutar noves tropes.
+Es poden reclutar més unitats amb or, sempre i quan el líder estigui en
+un castell i hi hagi al menys un hexàgon lliure en aquest. Premeu el
+botó dret del ratolí i seleccioneu 'Recluta' per reclutar noves tropes.
 
-Desprès de completar un escenari, totes las tropes supervivents estaran 
disponibles per al següent escenari. Prem el botó dret del ratolí i 
selecciona 'Reincorpora' per tornar a tenir les unitats d’escenaris 
anteriors. Reincorporar tropes costa 20 monedes d’or.
+Desprès de completar un escenari, totes les tropes supervivents estaran
+disponibles per al següent escenari. Premeu el botó dret del ratolí i
+seleccioneu 'Reincorpora' per tornar a tenir les unitats d’escenaris
+anteriors. Reincorporar tropes costa 20 monedes d’or.
 
-És possible seleccionar primer un lloc lliure del castell i llavors reclutar. 
D’aquesta manera pots triar el lloc en el que apareixerà la unitat 
reclutada. Això també funciona per la reincorporació.
+És possible seleccionar primer un lloc lliure del castell i llavors
+reclutar. D’aquesta manera podreu triar el lloc en què apareixerà la
+unitat reclutada. Això també funciona per la reincorporació.
 
-No es pot moure una unitat en el mateix torn en el que ha estat reclutada o 
reincorporada.
+No es pot moure una unitat en el mateix torn en el que ha estat
+reclutada o reincorporada.
 
-Especialitats de les unitats
 
-Les Especialitats de les unitats es descriuen a 'Descriu unitat' dins del joc.
+ESPECIALITATS DE LES UNITATS
 
+Les especialitats de les unitats es poden veure a les descripcions de
+les unitats, dins el joc.
 
-CARACTERÍSTIQUES
 
-Las unitats tenen característiques que reflexen aspectes del seu caràcter. 
Les característiques s’assignen aleatòriament a les unitats quan es 
recluten. Cada unitat rep dos característiques, que són les següents:
+CARACTERÍSTIQUES
 
- Lleial:    La unitat mai té un cos de manteniment superior a 1.
- Fort:     La unitat fa mal extra en combat tancat, i té alguns punts 
de vida mes.
- Ràpid:     La unitat té un punt de moviment extra, però alguns punts 
de vida menys.
- Resistent:   La unitat té mes punts de vida.
- Intel·ligent: La unitat requereix menys experiència para avançar de 
nivell.
+Les unitats tenen característiques que reflexen aspectes del seu
+caràcter. Les característiques s’assignen aleatòriament a les unitats
+quan es recluten. Cada unitat rep dos característiques, que poden ser:
+
+ Fort     La unitat fa mal extra en combat tancat, i té alguns
+        punts de vida mes.
+ Ràpid     La unitat té un punt de moviment extra, però alguns
+        punts de vida menys.
+ Resistent   La unitat té mes punts de vida.
+ Intel·ligent La unitat requereix menys experiència per avançar de nivell.
+
+També hi ha alguns trets que no s'assignen aleatòriament:
+
+ Lleial    La unitat no té cap cost de manteniment.
+ Destre    La unitat fa un punt de mal extra en atacs a distància.
+        (només elfs).
+ No mort    La unitat és immune al verí (només no morts).
 
 
 MOVIMENT
 
-Quan es selecciona una unitat, tots els llocs als que es pot moure en el torn 
actual apareixen il·luminats en el mapa, mentre que tots els llocs als que no 
es por moure s’enfosqueixen. Pots seleccionar amb el ratolí l’hexàgon al 
que vols moure aquesta unitat. Si mous a un llogaret que és neutral o que 
pertany a un enemic, passaràs a dominar-lo. Si selecciones un destí que està 
fora del rang de moviment per aquest torn, la unitat entrarà en 'mode goto' i 
continuarà movent-se cap aquell destí automàticament en els següents torns. 
Pots desfer fàcilment els moviments automàtics a l'inici del teu torn, i es 
poden cancel·lar seleccionant aquesta unitat i escollint un nou destí.
+Quan es selecciona una unitat, tots els llocs als que es pot moure en
+el torn actual apareixen il·luminats en el mapa, mentre que tots els
+llocs als que no es por moure s’enfosqueixen. Podeu seleccionar amb el
+ratolí l’hexàgon al que voleu moure aquesta unitat. Si us moveu a un
+llogaret que és neutral o que pertany a un enemic, passareu a
+dominar-lo. Si seleccioneu un destí que està fora del rang de moviment
+per aquest torn, la unitat entrarà en 'mode goto' i continuarà
+desplaçant-se cap al destí automàticament en els següents torns. Podeu
+desfer fàcilment els moviments automàtics a l'inici del vostre torn, i
+es poden cancel·lar seleccionant la unitat i triant un nou destí.
 
-No pots moure a través dels hexàgons adjacents als enemics (la seva zona de 
control) sense tenir que parar.
+No us podeu moure a través dels hexàgons adjacents als enemics (la seva
+zona de control) sense tenir aturar-vos.
 
 
 LLUITA
 
-Si mous a una posició adjacent a una unitat enemiga, pots atacar-la. 
Selecciona la teva unitat que està al costat de l’enemic i selecciona 
l’enemic al que vols atacar. Cada unitat té una o mes armes amb les que pot 
atacar. Algunes armes, com las espases, són armes de cos a cos, i d'altres com 
els arcs, són de distància.
-
-Si ataques amb una arma de cos a cos, l’enemic serà capaç de contraatacar 
amb la seva arma de cos a cos. Si ataques amb una arma de distància, 
l’enemic serà capaç d’atacar de volta amb la seva arma de llarg abast, si 
es que té una.
-
-Diferents tipus d’atacs fan diferents quantitats de mal, i es pot fer un 
número determinat d’atacs amb cada arma. Per exemple, un Lluitador elf fa 5 
punts de mal amb la seva espasa cada cop que encerta, i pot atacar quatre 
vegades en un atac. Això generalment s’escriu de la forma 5-4.
-
-Cada unitat té una certa probabilitat de ser colpejada basada en el terreny 
en el que està. Las unitats situades a castells o llogarets tenen una menor 
probabilitat de ser colpejades. Los elfs en el bosc tenen també menor 
probabilitat de ser colpejats. Per veure el grau de defensa d’una unitat en 
un terreny, fes clic sobre unitat i mou el ratolí sobre el terreny desitjat; 
això mostrarà a la cantonada dreta superior el grau de defensa que té en 
aquell territori en %.
+Si us desplaceu a una posició adjacent a una unitat enemiga, podreu
+atacar-la. Seleccioneu la vostra unitat que està al costat de l’enemic
+i seleccioneu l’enemic al que desitgeu atacar. Cada unitat té una o mes
+armes amb les que pot atacar. Algunes armes, com les espases, són armes
+de cos a cos, i d'altres, com els arcs, són de distància.
+
+Si ataqueu amb una arma de cos a cos, l’enemic serà capaç de
+contraatacar amb la seva arma de cos a cos. Si ataqueu amb una arma de
+distància, l’enemic serà capaç d’atacar de volta amb la seva arma de
+llarg abast, si es que en té una.
+
+Diferents tipus d’atacs fan diferents quantitats de mal, i es pot fer
+un nombre determinat d’atacs amb cada arma. Per exemple, un lluitador
+elf fa 5 punts de mal amb la seva espasa cada cop que encerta, i pot
+colpejat quatre vegades en un atac. Això generalment s’escriu de la
+forma 5-4.
+
+Cada unitat té una certa probabilitat de ser colpejada basada en el
+terreny en el que està. Les unitats situades a castells o llogarets
+tenen una menor probabilitat de ser colpejades. Els elfs en el bosc
+tenen també menor probabilitat de ser colpejats. Per veure el grau de
+defensa d’una unitat en un terreny, feu clic sobre la unitat i
+desplaceu el ratolí sobre el terreny desitjat; això mostrarà a la
+cantonada dreta superior el grau de defensa que té en aquell territori,
+en tant per cent.
 
 
 ALINEACIÓ
 
-Cada unitat te un alineació: legal, neutral o caòtic. El seu alineament 
afecta com rendeixen en les diferents hores del dia. La següent taula 
il·lustra les diferents hores del dia:
-
- | torn | fase de dia  |
- -------------------------
- | 1  |  alba    |
- | 2  |  dia     |
- | 3  |  dia     |
- | 4  |  vespre   |
- | 5  |  nit     |
- | 6  |  nit     |
-
-Les unitats que son legals causen un 25% més de mal de dia, i un 25% menys de 
nit. Las unitats que son caòtiques causen un 25% més de mal de nit, i un 25% 
menys de dia. Les unitats neutrals no es veuen afectades pels cicles del dia i 
la nit. Tingues en compte que dins del joc les dos fases de dia i de nit es 
diferencien com Matí, Migdia, Nit i Matinada respectivament.
+Cada unitat te un alineació: legal, neutral o caòtica. Això afecta a
+com rendeixen durant les diferents hores del dia. La següent taula
+ho il·lustra:
+
+ | torn | fase de dia    | legal | caòtica |
+ ----------------------------------------------------
+ | 1  |  alba       |  -  |   -   |
+ | 2  |  dia (Matí)    | +25%  |  -25%  |
+ | 3  |  dia (Migdia)   | +25%  |  -25%  |
+ | 4  |  vespre      |  -  |   -   |
+ | 5  |  nit (Nit)    | -25%  |  +25%  |
+ | 6  |  nit (Matinada)  | -25%  |  +25%  |
+
+Les unitats que són legals causen un 25% més de mal de dia, i un 25%
+menys de nit. Les unitats que son caòtiques causen un 25% més de mal de
+nit, i un 25% menys de dia. Les unitats neutrals no es veuen afectades
+pels cicles del dia i la nit. Tingueu en compte que dins del joc les dos
+fases de dia i de nit es diferencien com Matí, Migdia, Nit i Matinada
+respectivament.
 
 
 CURACIÓ
 
-Les unitats ferides que estan en llogarets recobren 8 punts de vida cada torn. 
Les unitats ferides que estan adjacents a unitats amb les habilitats 'curar' o 
'sanar' també es recuperaran. Las unitats que estiguin al costat d’una que 
tingui la habilitat 'cura' recuperaran un màxim de 4 punts de vida cada torn, 
i si la unitat té la habilitat 'sana', recuperarà 8 punts de vida per torn. 
Tot i això, com mes unitats hi hagi als voltants de la unitat que pot curar, 
menys punts de vida recuperarà cada una. La curació màxima per unitat es 8 
punts de vida, i per tant un Troll que estigui en un llogaret només recobrarà 
8 punts de vida, no 16. Una unitat que estigui en un llogaret tampoc rebrà 
curació extra de sanadors que estiguin al costat seu.
-
-'curar' impedeix que el verí causi mal mentre que 'sanar' elimina el verí. 
Quan es cura el verí, la unitat no rep punts de vida en aquest torn.
+Les unitats ferides que estan en llogarets recobren 8 punts de vida
+cada torn. Les unitats ferides que estan adjacents a unitats amb les
+habilitats de guarir o curar també es recuperaran. Les unitats que
+estiguin al costat d’una que tingui l'habilitat 'guareix' recuperaran
+un màxim de 4 punts de vida cada torn, i si la unitat té l'habilitat
+'cura', recuperarà 8 punts de vida per torn. Tot i això, com mes
+unitats hi hagi als voltants de la unitat que pot curar, menys punts
+de vida recuperarà cadascuna. La curació màxima per unitat es 8 punts
+de vida, i per tant un trol que estigui en un llogaret només recobrarà
+8 punts de vida, no 16. Una unitat que estigui en un llogaret tampoc
+rebrà curació extra de sanadors que estiguin al costat seu.
+
+D'altra banda, mentre que 'guareix' impedeix que el verí causi mal,
+'cura' pot eliminar-lo completament. Quan es cura el verí, la unitat
+no rep punts de vida en el mateix torn.
 
-Un exemple de 'curar' amb unitats adjacents: 
+Un exemple de 'cura' amb unitats adjacents: 
 
 Dos unitats al costat d’un curador rebran 4 punts per torn cadascuna.
- Tres unitats al costat d’un curador no rebran 4 punts, sinó que dos en 
rebran 3 punts i una en rebrà 2.
+ Tres unitats al costat d’un curador no rebran 4 punts, sinó que dos
+ en rebran 3 i una en rebrà 2.
 
 
 EXPERIÈNCIA
 
-Les unitats guanyen experiència al lluitar. Després d'obtenir experiència, 
poden avançar de nivell i tornar-se més poderosos. La quantitat 
d’experiència guanyada depèn del nivell de l’enemic i el resultat de la 
batalla: si una unitat mata al seu oponent, guanya 8 punts d’experiència per 
cada nivell del seu enemic (4 si l’enemic es de nivell 0), mentre que les 
unitats que sobrevisquin a un atac guanyen 1 punt d’experiència per cada 
nivell de l’oponent. En altres paraules: 
-
-| nivell enemic | bonus per matar | bonus per lluitar |
--------------------------------------------------------
-| 0       | 4        | 0         |
-| 1       | 8        | 1         |
-| 2       | 16       | 2         |
-| 3       | 24       | 3         |
-| 4       | 32       | 4         |
-| 5       | 40       | 5         |
-| 6       | 48       | 6         |
+Les unitats guanyen experiència al lluitar. Després d'obtenir
+experiència, poden avançar de nivell i tornar-se més poderoses. La
+quantitat d’experiència guanyada depèn del nivell de l’enemic i el
+resultat de la batalla: si una unitat mata al seu oponent, guanya 8
+punts d’experiència per cada nivell del seu enemic (4 si l’enemic es de
+nivell 0), mentre que les unitats que sobrevisquin a un atac guanyen 1
+punt d’experiència per cada nivell de l’oponent. En altres paraules: 
+
+ | nivell enemic | bonus per matar | bonus per lluitar |
+ -------------------------------------------------------
+ | 0       | 4        | 0         |
+ | 1       | 8        | 1         |
+ | 2       | 16       | 2         |
+ | 3       | 24       | 3         |
+ | 4       | 32       | 4         |
+ | 5       | 40       | 5         |
+ | 6       | 48       | 6         |
 
 
 MULTIJUGADOR
 
-Pots fer una partida Multijugador amb el teu client o connectar-te a un 
servidor Wesnoth i configurar la teva partida en ell. Si fas la partida des 
del teu client, la resta de jugadores necessitarà ser capaç de connectar-se 
al port 15000 del teu ordinador.
+Podeu fer una partida multijugador amb el vostre client o
+connectant-vos a un servidor de Wesnoth i configurar la partida en ell.
+Si feu la partida des del teu client, la resta de jugadores necessitarà
+ser capaç de connectar-se al port 15000 del vostre ordinador.
+
+Servidors públics:
+
+ server.wesnoth.org      per a versions recents del joc
+ devsrv.wesnoth.org      per a versions CVS (desenvolupadors)
+
+Configurant una partida multijugador
 
-Servidores públics:
+ Pas 1: Seleccioneu [Multijugador] a la pantalla principal, i trieui
+ el tipus de multijugador que preferiu.
 
- server.wesnoth.org      para versions estables del joc
- devsrv.wesnoth.org      para versions de prova del joc
- devsrv.wesnoth.org:14999   para versions del CVS del joc
+ Pas 2: Seleccioneu el mapa i configureu les opcions de joc (torns, or
+ per llogaret, boira de guerra, zones ocultes...).
 
-Configurant una partida Multijugador
+ Pas 3: Configureu els jugadors (bàndols/aliances, or inicial,
+ faccions...) i espereu que tots els jugadors disposats com 'Jugador
+ xarxa' s’uneixin a la partida. Podreu veure el nom ‘Jugador xarxa’
+ reemplaçat pel nom del jugador quan aquest s’uneixi.
 
-Pas 1: Selecciona [Multijugador] en la pantalla principal, i tria el tipus de 
multijugador que prefereixes: uneix-te a un servidor o serveix tu mateix la 
partida.
+ Pas 4: Seleccioneu [Estic preparat]
 
-Pas 2: Selecciona el Mapa i configura las opcions de joc (torns, or per 
llogaret, boira de guerra, ocultació...)
 
-Pas 3: Configura els jugadors (bàndols/aliances, or inicial, faccions...) i 
espera que tots els jugadors disposats com 'Jugador xarxa' s’uneixin a la 
partida. Podràs veure el nom ‘Jugador xarxa’ reemplaçat pel nom del 
jugador quan aquest s’hi uneixi.
+SERVIDOR DE CAMPANYES
 
-Pas 4: Selecciona [Estic preparat]
+Podeu obtenir campanyes addicionals seleccionant 'Campanya' a la
+pantalla principal de joc, i després 'Obtenir més campanyes...'. Això
+intentarà establir una connexió al port 15002 del servidor de campanyes
+(campaigns.wesnoth.org), assegureu-vos que el vostre tallafocs ho
+permet. Les campanyes que trobareu allà estan realitzades per usuaris,
+i potser no totes funcionaran correctament amb la vostra versió.
+Visiteu els fòrums si teniu problemes.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]