wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Sun, 04 Sep 2005 12:03:57 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/09/04 16:03:57

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.116&tr2=1.117&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.116 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.117
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.116   Sun Sep 4 09:00:02 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Sun Sep 4 16:03:57 2005
@@ -4803,7 +4803,7 @@
 "Els bandits són grups d'homes amb un passat dubtós.Són el braç armat de 
tot "
 "tipus de grups criminals organitzats, i tot i la manca d'intel·ligència i "
 "delicadesa, compleixen a la perfecció la seva missió. De la mateixa manera "
-"que els proscrits, no se senten cómodes lluitant en plena llum del dia, i "
+"que els proscrits, no se senten còmodes lluitant en plena llum del dia, i "
 "prefereixen actuar de nit."
 
 #: data/units/Bandit.cfg:34 data/units/Drake_Enforcer.cfg:43
@@ -5874,6 +5874,7 @@
 "sovint deshonorable d'usar, és una arma certament útil, i aquells que viuen 
"
 "prou per arribar a ser veterans normalment és gràcies a que es preocupen 
més "
 "per la utilitat i la supervivència.\n"
+"\n"
 "Notes especials\n"
 "La seva habilitat a l'hora d'esquivar fa que aquests esgrimidors puguin "
 "passar entre els oponents, ignorant les zones de control."
@@ -6141,7 +6142,7 @@
 msgstr ""
 "Aquells que una vegada foren els més grans, encara conserven bona part dels "
 "seus poders. Tot i que han disminuït sensiblement amb el pas dels anys, "
-"continuen usantpotents llampecs al camp de batalla. La vellesa no és prou "
+"continuen usant potents llampecs al camp de batalla. La vellesa no és prou "
 "motiu com per deixar de témer-los."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:40
@@ -6643,7 +6644,7 @@
 "Notes especials\n"
 "L'atac enredador d'una xaman alenteix els enemics i redueix en un el nombre "
 "de cops que poden fer en combat. Les xamans també poden proporcionar cures "
-"bàsiques, tot i que només endarrerir els efectes del verí."
+"bàsiques, tot i que només endarrereixen els efectes del verí."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
@@ -9810,7 +9811,7 @@
 "kill, increasing the army of undead."
 msgstr ""
 "Aquests cadàvers, animats per màgies obscures, són febles en el cos a cos, 
"
-"però ull, doncs són capaços de maleir aquells qui maten, fent que torni a "
+"però ull, doncs són capaços de maleir aquells qui maten, fent que tornin a 
"
 "viure de nou com a cadàvers per tal de servir l'exèrcit de no morts."
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:45
@@ -11469,7 +11470,7 @@
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr ""
-"No heu començat a moure les unitats. Segur de que voleu finalitzar el vostre 
"
+"No heu començat a moure les unitats. Segur que voleu finalitzar el vostre "
 "torn?"
 
 #: src/playturn.cpp:1319 src/playturn.cpp:1324
@@ -11537,7 +11538,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1897 src/playturn.cpp:2093
 msgid "Select unit:"
-msgstr "Seleccioneu unitat:"
+msgstr "Seleccioneu una unitat:"
 
 #: src/playturn.cpp:1931
 msgid "You don't have enough gold to recruit that unit"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]