wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-sotbe/sk.po wesnoth-tdh/sk.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-sotbe/sk.po wesnoth-tdh/sk.po
Date: Sat, 03 Sep 2005 18:55:38 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/09/03 22:55:38

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: sk.po 
    po/wesnoth-tdh : sk.po 

Log message:
    Updated Slovak translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.41 Mon Aug 8 12:47:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po   Sat Sep 3 22:55:38 2005
@@ -8,13 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-07 14:10+0100\n"
-"Last-Translator: Viliam Bur <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-04 00:38+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
@@ -26,7 +25,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(challenging)"
-msgstr ""
+msgstr "(náročná)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
@@ -34,7 +33,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "(difficult)"
-msgstr ""
+msgstr "(ťažká)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
@@ -42,22 +41,23 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(experts only)"
-msgstr ""
+msgstr "(iba pre expertov)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:14
 msgid ""
 "Let orcish leader Kapou'e join up with the runaway Tribes council and free "
 "his enslaved people."
 msgstr ""
+"Nech sa veliteľ orkov Kapou'e spojí so vzdialenými kmeňmi a oslobodí 
svoj "
+"zotročený národ."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
 msgstr "Čierna vlajka"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Slowhand"
-msgstr "Slowhand"
+msgstr "Porazíš Slowhanda"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:27
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:31
@@ -72,9 +72,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:47
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:29
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:201
-#, fuzzy
 msgid "Death of Kapou'e"
-msgstr "Kapou'e"
+msgstr "Zomrie Kapou'e"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:31
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:35
@@ -88,7 +87,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:51
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:205
 msgid "Death of Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie Grüü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:35
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:32
@@ -100,7 +99,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:33
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:209
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:44
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:48
@@ -136,7 +135,6 @@
 msgstr "Tak toto je Tirigaz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
@@ -149,31 +147,27 @@
 msgstr "Navrhujem, aby sme Gork, ty a ja išli privolať posily."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
-"Privolať posily? Ty nechceš bojovať za našich bratov? Si taký bojko, 
Vraurk?"
+"Privolať posily? Ty azda nechceš bojovať za našich bratov? Si taký 
bojko, "
+"Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
 msgstr "Ja? Ja ti hneď ukážem, kto je tu bojko!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
 msgstr "Nie je čas na škriepky! Ja ich zadržím, vy choďte privolať 
posily."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:169
-#, fuzzy
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr "To je múdre slovo. Veľa šťastia, syn Čierneho Oka."
+msgstr "To je múdra voľba. Veľa šťastia, syn Čierneho Oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:182
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let's surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
@@ -182,7 +176,6 @@
 "z mora!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We are attacked from both sides! Grüü, hold them while I run to Tirigaz to "
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
@@ -197,12 +190,10 @@
 msgstr "To je úžasná stratégia, náčelník!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:263
-#, fuzzy
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
 msgstr "Rabovačka! Ideme vylúpiť týchto orkov!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:274
-#, fuzzy
 msgid "Aaaargh! I die!"
 msgstr "Aaaargh! Zomieram!"
 
@@ -219,7 +210,6 @@
 "odísť."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:289
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
@@ -227,7 +217,6 @@
 "Ale kde je zvyšok rady? Netrmácali sme sa tak ďaleko, aby sme teraz ušli!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:293
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned Hills. "
 "I think we should go for them as soon as possible and evacuate this city."
@@ -236,13 +225,12 @@
 "Myslím, že by sme za nimi mali ísť čo najrýchlejšie a evakuovať toto 
mesto."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:297
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But it is beyond the Desert of Death, which is full of poisonous giant "
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
-"Ale to je až za Púšťou smrti, ktorá je plná obrovských jedovytých 
škorpiónov "
+"Ale to je až za Púšťou smrti, ktorá je plná obrovských jedovatých 
škorpiónov "
 "a zbojníkov. Ísť okolo by zase trvalo celú večnosť! A navyše, po tejto 
"
 "púšti, musíme prejsť cez Tichý les!"
 
@@ -260,16 +248,16 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:23
 msgid "Defend Prestim successfully for four days"
-msgstr ""
+msgstr "Ubrániš Prestim počas štyroch dní"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:27
 msgid "Destruction of a tower of Prestim"
-msgstr ""
+msgstr "Zničenie veže v Prestimi"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:39
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:104
 msgid "Death of Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:62
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:131
@@ -295,12 +283,10 @@
 msgstr "Takže sme tu, a oni sa pripravujú na útok."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
 msgstr "Múry Prestimi sú pevné ako skala, rozbijú sa na nich."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:223
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm not that sure. Every fortress has its own weakness. Prestim's walls are "
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
@@ -317,12 +303,10 @@
 msgstr "Dostal som správy od Rady, že zjednocujú klany do Veľkej Hordy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid "Great! When do they arrive?"
 msgstr "Skvelé! Kedy prídu?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:238
-#, fuzzy
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
 msgstr "Najskôr za štyri dni. Obávam sa, že už bude neskoro."
 
@@ -335,7 +319,6 @@
 msgstr "Aká?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most forces will cross the river by the ford where the bridge previously "
 "stood. If we manage to defend it, we might still have a chance."
@@ -348,7 +331,6 @@
 msgstr "A ak nie?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother Earth."
@@ -374,35 +356,32 @@
 "Reinforcements, at last. We don't have much time, the Orcish hordes are on "
 "their way. To the attack!"
 msgstr ""
+"Konečne posily. Už sme nemali veľa času, hordy orkov sú na svojej ceste. 
Do "
+"útoku!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:406
-#, fuzzy
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
 msgstr "Tu sme! Bráňte Prestim, my ich zatlačíme cez rieku!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:411
-#, fuzzy
 msgid "They are too numerous now, RETREAT!"
 msgstr "Je ich príliš veľa, ÚSTUP!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:433
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
 msgstr "Konečne Veľká horda! Už som si začínal myslieť, že nikdy 
neprídu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your defense of Prestim was heroic, facing such opposition surely undermined "
 "the morale of humans. Now they are retreating to their fortresses and will "
 "not venture out anytime soon."
 msgstr ""
 "Obrana Prestimi pod tvojím velením bola hrdinská, takýto odpor iste 
podlomil "
-"morálku ľudí. Teraz ustúpia do svojich pevností a nevylezú z nich."
+"morálku ľudí. Teraz ustúpia do svojich pevností a tak skoro z nich 
nevylezú."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:443
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde in "
 "pursuit! We will not rest until we destitute Earl Lanbec'h!"
@@ -412,7 +391,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
 msgid "End of Chapter I"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec kapitoly I"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
 msgid ""
@@ -423,7 +402,6 @@
 "Horda'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:465
-#, fuzzy
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
 msgstr "Nie! Múry Prestimi sú zničené, je s nami koniec!"
 
@@ -432,9 +410,8 @@
 msgstr "Púšť smrti"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Ar Dant"
-msgstr "Ar Dant"
+msgstr "Porazíš Ar Danta"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:35
@@ -443,14 +420,13 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:279
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:55
 msgid "Death of a Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie Å¡aman"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:63
 msgid "Ar Dant"
 msgstr "Ar Dant"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:129
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
@@ -459,7 +435,6 @@
 "horúčavu, a už nám pomaly dochádza jedlo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
@@ -468,7 +443,6 @@
 "ňom pochutil."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
@@ -477,7 +451,6 @@
 "tvrdým pancierom nepomôže ani trollí kyjak."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
@@ -494,14 +467,12 @@
 "než príde poludnie."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr "Buďte opatrní! Táto oáza je známy brloh zbojníkov a 
výpalníkov."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:174
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:166
-#, fuzzy
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
 msgstr ""
 "Zvládli sme to! Teraz si musíme odpočinúť, a môžeme pokračovať v 
ceste."
@@ -512,14 +483,13 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:24
 msgid "Defeat Albert and his troops"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš Alberta a jeho vojská"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:67
 msgid "Albert"
 msgstr "Albert"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
@@ -528,7 +498,6 @@
 "Zabime ich všetkých a vráťme túto zem nášmu ľudu!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr "Títo ľudia na nás útočia! Rýchlo, musíme chrániť zem našich 
otcov!"
@@ -538,17 +507,14 @@
 msgstr "Tak začala bitka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:127
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
 msgstr "Argh! Zomieram! Ale prídu ďalší ľudia a pobijú vás, špinaví 
orkovia!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "Hurrah! Victory!"
 msgstr "Hurá! Víťazstvo!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
@@ -557,12 +523,10 @@
 "ich predvoj, ale blížia sa ich sem masy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid "What should we do, chief?"
 msgstr "Čo budeme robiť, náčelník?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:147
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
@@ -573,7 +537,6 @@
 "hneď!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
@@ -582,7 +545,6 @@
 "divokých trollov."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:155
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
@@ -592,22 +554,21 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:73
 msgid "Saving Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Zachrániš Inarixa"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
-msgstr ""
+msgstr "Priveď Inarixa a aspoň štyroch saurov do pevnosti na rieke Gork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:108
 msgid "Death of more than 5 saurians"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie viac ako 5 saurov"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:193
 msgid "Plonk"
 msgstr "Plonk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reinforcements, at last! Whoever you are, you are welcome in Prestim! The "
 "fortified bridge over the Gork river was taken this morning by a small "
@@ -618,12 +579,10 @@
 "napadnúť, ale bez úspechu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:223
-#, fuzzy
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
 msgstr "Ha! Môj palcát ich rozmačká."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is worse, our scouts reported that our saurian allies led by Inarix "
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
@@ -634,7 +593,6 @@
 "Nepodarí sa im prekročiť rieku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and have set up camp nearby. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
@@ -647,24 +605,23 @@
 msgstr "Musíme niečo urobiť!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:239
-#, fuzzy
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr "Viem, čo musíme urobiť. Zabiť elfov a pomôcť Inarixovi cez 
rieku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:243
 msgid "It won't be that easy! Our enemies are well entrenched."
-msgstr ""
+msgstr "To nebude také ľahké! Naši nepriatelia sú dobre opevnení."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will sabotage the southern bridge when the bulk of the Saurian army has "
 "crossed. Any warriors trapped on the bridge or on the other side of the "
 "river will perish!"
-msgstr "Každý, kto zostane na nesprávnej strane rieky, zahynie!"
+msgstr ""
+"Zničíme južný most, po tom, čo ho prekročí jadro saurskej armády. 
Každý, kto "
+"zostane na nesprávnej strane rieky, zahynie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we must "
 "hurry up."
@@ -673,27 +630,28 @@
 "poponáhľať."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
 msgstr "Rýchlo! Južný most vyletí do vzduchu! Ústup!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've had too many casualties to be able to resist the humans, we have no "
 "choice but to surrender."
 msgstr ""
-"Utrpeli sme priveľké straty a nedokážeme ľuďom vzdorovať. Musíme sa 
vzdať."
+"Utrpeli sme priveľké straty a nedokážeme ľuďom vzdorovať. Nemáme na 
výber, "
+"musíme sa vzdať."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:343
 msgid ""
 "This has taken too much time, we should send all of our troops and send "
 "these creatures back to hell."
 msgstr ""
+"Toto nás stálo veľa času, mali by sme poslať všetky naše jednotky a 
poslať "
+"tieto potvory späť do pekla."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
-msgstr ""
+msgstr "Aby sa nehovorilo, že sú elfovia odvážnejší ako my, všetci do 
útoku!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
@@ -709,14 +667,13 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:23
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr ""
+msgstr "Prežiješ útoky Shana Tauma 20 kôl"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:58
 msgid "Shan Taum"
 msgstr "Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
 msgstr "Konečne, tu sú Žalostné kopce! Dúfam, že je všetko OK."
 
@@ -737,7 +694,6 @@
 msgstr "Nemyslím, že by uvítal syna Čierneho Oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
@@ -752,7 +708,6 @@
 "našich bratov a dohodli sa s tebou, čo urobíme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You are "
 "as pathetic as your father!"
@@ -761,7 +716,6 @@
 "tvoj otec!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
@@ -770,7 +724,6 @@
 "lebky si urobím pohár!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
 msgstr "Vážne? A čo z neho budeš piť? Kvapky proti kašľu?"
 
@@ -780,7 +733,6 @@
 msgstr "Rozzúrený Kapou'e zaútočil na namysleného orka Shana Tauma."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
@@ -793,7 +745,6 @@
 msgstr "No, ehmmm..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
@@ -806,12 +757,10 @@
 msgstr "Viem, čo od nás chceš, ale asi ti nemôžeme pomôcť."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:175
-#, fuzzy
 msgid "Really? But my people..."
 msgstr "Naozaj? Ale môj ľud..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You don't understand. Orcs have been divided for ages. The only one who gave "
 "us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from your "
@@ -822,7 +771,6 @@
 "nasvedčujú, že si synom hodným svojho otca."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:183
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
@@ -835,12 +783,10 @@
 msgstr "No, nie som si istý, či si zaslúžim toľkú..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
 msgstr "Počuli ste? Čaká na nás bitka pri Prestimi!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:195
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kapou'e, if Prestim falls, humans will have a strong bridgehead on this side "
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
@@ -851,7 +797,6 @@
 "Prestim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leave your people here Kapou'e--they are safe for the moment--and go defend "
 "Prestim. In the meantime, now that the council is complete again, we will "
@@ -863,7 +808,6 @@
 "znovuvytvoriť Veľkú Hordu a zveriť ti jej vedenie."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
 msgstr "Nieee! Nezabíjaj ma, vzdávam sa, ty prízemný chudák."
 
@@ -873,7 +817,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:24
 msgid "Chase all elves from the western bank of river Bork"
-msgstr ""
+msgstr "Vyženieš všetkých elfov zo západného brehu rieky Bork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:63
 msgid "Lucile"
@@ -884,14 +828,12 @@
 msgstr "Raceme"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:127
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really that "
 "silent?"
 msgstr "Takže toto je Tichý les... Prečo sa tak volá? Je naozaj taký 
tichý?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It has not always been that silent. A lot of hunters from tribes used to "
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
@@ -905,7 +847,6 @@
 msgstr "Niektorí tvrdia, že v lese straší."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. Most "
 "likely, this forest is full of elvish renegades."
@@ -914,7 +855,6 @@
 "je pravdepodobne plný elfích odpadlíkov."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Anyway, we need some rest. We are sufficiently armed to cope with a bunch of "
 "elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork river "
@@ -925,24 +865,20 @@
 "do rieky Bork."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will return "
 "alive!"
 msgstr "Čo je to? Orkovia v našom lese? Blázni! Ani jeden sa nevráti 
živý!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:157
-#, fuzzy
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
 msgstr "Súhlasím. Napadneme ich z oboch strán."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
 msgstr "Už žiadni elfovia? Kde ste, zbabelci!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:190
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
@@ -951,7 +887,6 @@
 "ešte nejakí sú."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been cleared "
 "of elves, we can have a rest and then continue our journey."
@@ -965,7 +900,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:26
 msgid "Rescue the Shamans"
-msgstr ""
+msgstr "Zachrániš šamanov"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:64
 msgid "Etheliel"
@@ -976,12 +911,10 @@
 msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Here is Barag Gór."
 msgstr "Toto je Barag Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
@@ -998,7 +931,6 @@
 msgstr "Aký plán?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:170
-#, fuzzy
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
 msgstr "Pôjdeme a všetkých ich zabijeme. Čo na to povieš?"
 
@@ -1007,7 +939,6 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr "A tak Kapou'e zahájil zúfalý útok proti obliehateľom Barag Goru."
@@ -1017,7 +948,6 @@
 msgstr "Jetto"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:214
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of assassins, "
 "now you can count on the assassins guild to help you in your quest!"
@@ -1030,7 +960,6 @@
 msgstr "Konečne utekajú!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:248
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not yet safe."
@@ -1039,7 +968,6 @@
 "bezpečí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:252
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
@@ -1048,12 +976,10 @@
 "ešte raz a odprevadíte nás do prístavu Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
 msgstr "Áno, potrebujem vyhľadať pomoc celej rady. Idem s vami."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:260
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
@@ -1063,10 +989,9 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
-msgstr ""
+msgstr "Privedieš šamanov a potom Kapou'eho ku smerovke"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
@@ -1076,30 +1001,26 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr ""
+msgstr "Privedieš Kapou'eho k smerovke"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
 msgstr "Filiel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
-#, fuzzy
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
 msgstr ""
 "Aha! Prekvapenie! Mysleli ste si, že v bezpečí prejdete cez kraj elfov?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:383
-#, fuzzy
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
 msgstr "Zvládli sme to! Naša výprava je ešte ďaleká. Pomáhľajte sa, 
ľud môj!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:403
-#, fuzzy
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
 msgstr "Ničia náš hrad! Bráňte ho, chrabrí elfovia!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
@@ -1111,7 +1032,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš všetkých nepriateľských veliteľov"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:81
 msgid "Na-Mana"
@@ -1122,13 +1043,11 @@
 msgstr "Ma-Rana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
 "Ááách, aký som unavený. Dobre, že sme sa zastavili na tomto tichom 
mieste."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
 msgstr "Je tu príliš ticho. Strašná nuda."
 
@@ -1137,7 +1056,6 @@
 msgstr "Ticho, práve som niečo začul."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like there "
 "are undead there."
@@ -1145,12 +1063,10 @@
 "Máš pravdu. V tamtých kopcoch vidím nejaký pohyb. Zdá sa, že sú tam 
nemŕtvi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:190
-#, fuzzy
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
 msgstr "Výborne! Je čas na rozcvičku!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
 msgstr "Hmmm, aká pekná fľaška! Čo je to?"
 
@@ -1184,15 +1100,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:25
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid "Move Kapou'e to the end of the mountains"
-msgstr ""
-"\n"
-"Vyhráš, ak:\n"
-"@Dostaneš Kapou'eho na koniec pohoria\n"
-"Prehráš, ak:\n"
-"#Zomrie Kapou'e\n"
-"#Vyprší čas"
+msgstr "Dostaneš Kapou'eho na koniec pohoria"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:77
 msgid "Kwili"
@@ -1204,7 +1113,6 @@
 msgstr "Blemaker"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have nearly crossed the mountains. I feel the lands of the free tribes "
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
@@ -1215,7 +1123,6 @@
 "značku ich územia."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
 msgstr "Čo tu robia tí orkovia? Asi ich už omrzel život."
 
@@ -1238,17 +1145,14 @@
 msgstr "Pe"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
 msgstr "Pozrite! Trpaslíci bojujú s orkmi!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
 msgstr "Otče, mali by sme im pomôcť. Orkovia sú naši spojenci."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:182
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
@@ -1265,7 +1169,6 @@
 "zbaviť sa týchto trpaslíkov."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:190
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
@@ -1275,17 +1178,14 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:221
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
 msgstr "Argh! Je po mne. Môj ľud zahynie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:235
-#, fuzzy
 msgid "Father! Oh no!"
 msgstr "Otče! Ach nie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:239
-#, fuzzy
 msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
 msgstr "Špinaví trpaslíci! Teraz vás pobijem do posledného!"
 
@@ -1295,7 +1195,6 @@
 msgstr "Ach nie, som porazený."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:259
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to return "
 "to our caverns, and we will never go back."
@@ -1304,18 +1203,15 @@
 "jaskýň a už z nich nikdy nevychádzajme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:268
-#, fuzzy
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
 msgstr "Naši trollí spojenci sú preč. Bez nich nemáme nádej."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I die!"
 msgstr "Argh! Zomieram!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:308
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:331
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've succeeded! We've passed through the Mountains of Haag! Look at these "
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls of "
@@ -1325,7 +1221,6 @@
 "Krajina slobodných kmeňov je blízko. V diaľke vidím múry Barag-Goru."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:312
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join us "
 "in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
@@ -1334,12 +1229,10 @@
 "synom pripojiť k našej výprave? Veľmi by sme ocenili vašu pomoc!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
 msgstr "Otče, rád by som sa pridal. Dovolíš mi to?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:321
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My son, you're old enough to discover the world. Me, I have to stay here. "
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
@@ -1350,12 +1243,10 @@
 "elfovia a ľudia. Sú bystrí a neľútostní."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:325
-#, fuzzy
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
 msgstr "Ďakujem, otče. Neboj sa, postarám sa o seba."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:335
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Grüü, many thanks for your help in this fight. I'm sorry for your father. "
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
@@ -1365,7 +1256,6 @@
 "by si sa pripojiť k našej výprave? Veľmi by sme ocenili tvoju pomoc!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:339
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to help "
 "you. I come!"
@@ -1375,7 +1265,6 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:32
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:48
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:64
-#, fuzzy
 msgid "Ouch! This hurts!"
 msgstr "Ouch! To bolí!"
 
@@ -1383,7 +1272,6 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:36
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:52
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
 msgstr "Rada už nikdy nebude úplná. Stratili sme nádej."
 
@@ -1392,7 +1280,6 @@
 msgstr "Bez Inarixa, ktorý povedie saurov, nemáme nádej."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in the 4th year of his "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
@@ -1405,18 +1292,16 @@
 "mieru a blahobytu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the thirteenth year of Howgarth III, tension began to rise between Orcish "
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
-"V trinástom roku vlády Howgartha III, začalo rásť napätie medzi 
orkskými "
+"V trinástom roku vlády Howgartha III začalo rásť napätie medzi 
orkskými "
 "kmeňmi a ľudskými grófstvami na severe. Hlad viedol ľudí kolonizovať 
orkské "
 "územia a zatláčať orkov do pustých kopcov."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Of course, this caused violent orcish riots as orcs systematically "
 "slaughtered human colonies and villages that were on their lands. Then, earl "
@@ -1447,184 +1332,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/utils.cfg:193
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Pirátska loď"
-
-#~ msgid "(easiest)"
-#~ msgstr "(ľahká)"
-
-#~ msgid "(hardest)"
-#~ msgstr "(ťažká)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Slowhand\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš Slowhanda\n"
-#~ "Preháš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Zomrie Grüü\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defend Prestim successfully for four days\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Destruction of a tower of Prestim\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of Inarix"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Úspešne ubrániš Prestim počas štyroch dní\n"
-#~ "Preháš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Zomrie Grüü\n"
-#~ "#Zomrie Inarix"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Ar Dant\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš Ar Danta\n"
-#~ "Preháš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Zomrie Grüü\n"
-#~ "#Zomrie Å¡aman"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Albert and his troops\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš Alberta a jeho vojská\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It won't be that easy! Our enemies are well entrenchered. And don't "
-#~ "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of "
-#~ "Saurians army will have crossed!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nebude to také ľahké! Naši nepriatelia sú dobre opevnení. A 
nezabudnite, "
-#~ "akonáhle väčšina saurskej armády prejde cez južný most, zničíme 
ho!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Prežiješ 20 ťahov útoku Shana Tauma\n"
-#~ "Preháš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Zomrie Grüü\n"
-#~ "#Zomrie Å¡aman"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Chase all elves from the western bank of river Bork\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Vyženieš všetkých elfov zo západného brehu rieky Bork\n"
-#~ "Preháš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Zomrie Grüü\n"
-#~ "#Zomrie Å¡aman\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Rescue the Shamans\n"
-#~ "@Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Zachrániš šamanov\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Zomrie Grüü\n"
-#~ "#Zomrie Å¡aman\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. "
-#~ "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Máš pravdu, musíme ísť na bezpečnejšie miesto. Pomohli ste nám. 
Pomôžete "
-#~ "nám ešte raz a odprevadíte nás do prístavu Tirigaz?"
-
-#~ msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-#~ msgstr "Áno, potrebujem vyhľadať pomoc celej rady. Idem s vami."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
-#~ "safety."
-#~ msgstr "Áno, ale vidím, že v lese sú ešte ďalší. Nie sme tu v 
bezpečí."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Výborne. Toto je nebezpečná výprava, pretože musíme ísť cestou 
povedľa "
-#~ "elfieho lesa. Je to cesta vedľa tej žltej farmy."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš všetkých veliteľov nepriateľov\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Vyprší čas\n"
-#~ "#Zomrie Kapou'e\n"
-#~ "#Zomrie Grüü\n"
-#~ "#Zomrie Å¡aman"
-
-#~ msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-#~ msgstr "Argh! Koniec. Môj ľud je porazený!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.33 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.33  Thu Aug 25 16:53:16 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po    Sat Sep 3 22:55:38 2005
@@ -8,18 +8,16 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-05 00:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-04 00:19+0100\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid "The Dark Hordes (Part 1)"
-msgstr "Temné hordy"
+msgstr "Temné hordy (Časť 1)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:9
 msgid "Apprentice"
@@ -45,6 +43,7 @@
 msgid ""
 "Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead hordes."
 msgstr ""
+"Veď utečenca černokňažníka Gwitiho Ha'atela k ovládnutiu hord 
nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
@@ -52,7 +51,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid "Clear the land of monsters"
-msgstr ""
+msgstr "Vyčistíš krajinu od príšer"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:34
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:35
@@ -63,9 +62,8 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:33
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:55
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gwiti Ha'atel"
-msgstr "Gwiti Ha'atel"
+msgstr "Zomrie Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:38
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:39
@@ -75,7 +73,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:59
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:46
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:47
@@ -126,7 +124,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid "Defeat your brother Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Porazíš svojho brata Natiho Ha'atela"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:62
 msgid "Nati Ha'atel"
@@ -157,9 +155,8 @@
 "černokňažníctvo, pamätáš?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
-msgstr "Ako dobre. Ale tak či tak, dnes zomrieš... naveky."
+msgstr "Prestaň bľabotať, blázon, a priprav sa na smrť... zase."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:99
 msgid ""
@@ -246,9 +243,8 @@
 msgstr "Konfrontácia"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid "Slay Leonard"
-msgstr "Leonard"
+msgstr "Zabi Leonarda"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:54
 msgid "Leonard"
@@ -325,14 +321,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:159
 msgid "After the death of Leonard, Gwiti must now achieve a new objective"
-msgstr ""
+msgstr "Po smrti Leonarda musí Gwiti splniť nový cieľ"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "Move Gwiti to the end of the mountain pass"
-msgstr ""
-"NOVÝ CIEĽ\n"
-"@Dostaň Gwitiho na koniec horského prechodu"
+msgstr "Dostaň Gwitiho na koniec horského prechodu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:188
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
@@ -395,7 +388,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to take the Book"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň Gwitiho ku knihe"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:57
 msgid "Urind"
@@ -418,7 +411,6 @@
 msgstr "Cítim, že je blízko. Mohla by byť v tomto močiari?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But the ancient magi had done their job well. The book had been hidden in a "
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
@@ -491,9 +483,8 @@
 msgstr "Vo veži"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "Find Crelanu's Book"
-msgstr "Crelanova kniha"
+msgstr "Nájdi Crelanovu knihu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:158
 msgid ""
@@ -554,14 +545,12 @@
 msgstr "Ach! Táto truhica obsahuje svätenú vodu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:400
-#, fuzzy
 msgid "Look at what the magi were guarding!"
 msgstr "Pozri, čo tí mágovia strážili!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:425
-#, fuzzy
 msgid "Those magi had hidden away more than it seemed!"
-msgstr "Mágovia tu ukryli viac, ako by sa zdalo!"
+msgstr "Mágovia tu ukryli viac, ako sa zdalo!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:450
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
@@ -609,11 +598,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to the Tower of Sorcery"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň Gwitiho do čarodejnej veže"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:29
 msgid "Kill both enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Zabi oboch nepriateľských veliteľov"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:57
 msgid "Quirind"
@@ -624,33 +613,30 @@
 msgstr "Lessalin"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that he "
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest magi once studied."
 msgstr ""
-"Keď Gwiti poslal temného ducha preč, lebo ho sklamal, obrátil sa k veži 
v "
-"Kaleone, kde kedysi študovali najväčší mágovia."
+"Keď Gwiti poslal temného ducha preč, lebo ho sklamal, uvedomil si Gwiti, 
že "
+"je vo okrajovej časti Wesnothu, a tak sa obrátil sa k veži v Kaleone, kde "
+"kedysi študovali najväčší mágovia."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:114
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At last, I have reached the road. Unless I am far off my course, I should "
 "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient magi. Soon "
 "they shall all be mine, and my power will be great enough to invade Wesnoth."
 msgstr ""
-"Konečne som natrafil na hlavnú cestu. Ak som sa nevzdialil zo správnej "
-"cesty, mal by som tu nájsť kaleonskú vežu, plnú tajomstiev dávnych 
mágov. "
-"Čoskoro budú všetky patriť mne, a moja sila bude dostatočná na útok na 
"
-"Wesnoth."
+"Konečne som natrafil na cestu. Ak som sa nevzdialil zo správnej cesty, mal "
+"by som tu nájsť kaleonskú vežu, plnú tajomstiev dávnych mágov. 
Čoskoro budú "
+"všetky patriť mne, a moja sila bude dostatočná na útok na Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:118
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
 msgstr "Blíži sa černokňažník! Žeby to bol ten, ktorého sme vyhnali?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we magi, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
@@ -711,9 +697,8 @@
 msgstr "Stále na úteku, Gwiti vstúpil do krajov orkov."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid "Take the Skull of Agarash"
-msgstr "Agarašova lebka"
+msgstr "Vezmi Agarašovu lebku"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:79
 msgid "Karz Gholum"
@@ -740,7 +725,6 @@
 msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Gwitiii... Gwiti!"
 msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
@@ -811,11 +795,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid "Move Gwiti or Tanar into the water"
-msgstr ""
+msgstr "Pohni Gwitiho alebo Tanara do vody"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:27
 msgid "Death of Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Zomrie Tanar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:63
 msgid "Geldar"
@@ -871,12 +855,13 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:223
 msgid "End of Part 1"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec prvej časti"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:224
 msgid ""
 "Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Gwitiho dobrodružstvá budú pokračovať v ďalšom pokračovaní Temných 
hôrd"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:248
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
@@ -927,123 +912,3 @@
 msgstr ""
 "Ale zasiahol osud. Náhla víchrica zachytila a rozbila loď, rozdelila 
bratov "
 "a vyvrhla ich oboch na breh. Tak sa začalo povstanie temných hôrd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Clear the land of monsters\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Vyčistíš krajinu od príšer\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat your brother Nati Ha'atel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Porazíš svojho brata Nati Ha'atel\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Slay Leonard\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Zabiješ Leonarda\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to take the Book\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Gwiti získa knihu\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find Crelanu's Book\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Nájdeš Crelanovu knihu\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti Ha'atel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to the Tower of Sorcery\n"
-#~ "@Kill both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dostaneš Gwitiho do čarodejnej veže\n"
-#~ "@Zabiješ oboch veliteľov nepriateľov\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Take the Skull of Agarash\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Získaš Agarašovu lebku\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Vyprší čas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti or Tanar into the water\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti\n"
-#~ "#Death of Tanar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dostaneš Gwitiho alebo Tanara do vody\n"
-#~ "Prehráš, ak\n"
-#~ "#Zomrie Gwiti\n"
-#~ "#Zomrie Tanar"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]