wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po
Date: Sat, 03 Sep 2005 16:29:48 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/09/03 20:29:48

Modified files:
    po/wesnoth-httt: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.56&tr2=1.57&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.56 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.57
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.56 Sat Sep 3 17:36:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Sat Sep 3 20:29:48 2005
@@ -427,7 +427,7 @@
 "Elves."
 msgstr ""
 "Segur que esteu sorpresos per això, però és la veritat. Ràpidament, vaig "
-"acabar amb els malvats que havien comès l'imperdonable acte. Desprès, vaig "
+"acabar amb els malvats que havien comès l'imperdonable acte. Després, vaig "
 "agafar les restes del petit príncep, i vaig cavalcar lluny. Molt lluny, fins 
"
 "a la terra dels elfs."
 
@@ -1888,7 +1888,7 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
-"Catorze anys desprès de l'arribada al tron d'Asheviere, la seva atenció "
+"Catorze anys després de l'arribada al tron d'Asheviere, la seva atenció "
 "recaigué en els elfs, als qui odiava... mercenaris orcs varen ser "
 "contractats i enviats per portar la ruïna als elfs."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]