wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/cs.po po/we...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/cs.po po/we...
Date: Wed, 31 Aug 2005 18:29:07 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/31 22:29:07

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-httt: cs.po 
    po/wesnoth-sotbe: cs.po 
    po/wesnoth-tdh : cs.po 
    po/wesnoth   : cs.po 

Log message:
    Updated Czech translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.899&tr2=1.900&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/cs.po.diff?tr1=1.38&tr2=1.39&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po.diff?tr1=1.31&tr2=1.32&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/cs.po.diff?tr1=1.66&tr2=1.67&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.899 wesnoth/changelog:1.900
--- wesnoth/changelog:1.899   Wed Aug 31 18:30:26 2005
+++ wesnoth/changelog  Wed Aug 31 22:29:06 2005
@@ -1,8 +1,8 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
-  * updated translations: Afrikaans, Basque, British English, Catalan, Dutch,
-   French, Finnish, German, Greek, Hungarian, Latin, Polish, Russian, 
Spanish,
-   Turkish
+  * updated translations: Afrikaans, Basque, British English, Catalan, Czech,
+   Dutch, French, Finnish, German, Greek, Hungarian, Latin, Polish, Russian,
+   Spanish, Turkish
  * fix Ruby of Fire object description (#14311)
 * user interface
  * text input box position now changes if resolution is changed (#12466)
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po:1.42 Tue Aug 23 22:39:47 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po    Wed Aug 31 22:29:06 2005
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
-# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
-# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
-# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
-# 
+# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
+# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
+# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
+# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
+# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-23 16:12+0100\n"
-"Last-Translator: Orsag <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 21:29+0100\n"
+"Last-Translator: Lukas Faltynek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -46,7 +46,7 @@
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr "Bojuj, abys získal zpět trůn Wesnohu, jehož jsi právoplatným 
dědicem."
+msgstr "Bojuj, abys získal zpět trůn Wesnothu, jehož jsi právoplatným 
dědicem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -242,8 +242,8 @@
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
-"Ano, dokázali jsme to. Soudím, že nyní hodláš to Žezlo použít proti 
mě, není-"
-"liž pravda?"
+"Ano, dokázali jsme to. Soudím, že nyní hodláš to Žezlo použít proti 
mě, "
+"Princezno?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
 msgid ""
@@ -306,7 +306,6 @@
 "odpočinek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east along the "
 "river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures lurk "
@@ -445,7 +444,7 @@
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
 "Po pochování mladičkého prince jsme souhlasili, že o něm již 
nepromluvíme. "
-"Místo toho jsme tomuto sirotkovi dali jmého Konrád a rozhodli se z z něj 
"
+"Místo toho jsme tomuto sirotkovi dali jméno Konrád a rozhodli se z z něj 
"
 "vychovat krále. Potom jsem řekl, že jsem zabil strážce ještě 
předtím, než "
 "vykonali svůj hrůzný čin. Nikdo by se to byl nedozvěděl. A jsem si 
jist, že "
 "to také nikdo nevěděl, až dosud."
@@ -566,7 +565,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
-msgstr "Zatoka perel"
+msgstr "Zátoka perel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:23
@@ -728,7 +727,7 @@
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
-"Děkujeme ti, že jsi nás osvobodil! Nyni ti můžeme pomoci v boji s těmi "
+"Děkujeme ti, že jsi nás osvobodil! Nyní ti můžeme pomoci v boji s těmi 
"
 "ďábelskými skřety!\n"
 "Hlavní klec, ve které vězní nejvíce vodního lidu, je na severozápadě!"
 
@@ -904,7 +903,7 @@
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
 msgstr ""
 "Delfadore, díkybohu, žes přežil! Byla to velmi tuhá bitva, ale proč ji "
-"nemůzeme dokončit? Proč musíme jít pryč?"
+"nemůžeme dokončit? Proč musíme jít pryč?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
 msgid ""
@@ -935,7 +934,7 @@
 "I fear I will struggle to do this on my own... but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
 msgstr ""
-"Mám strach jít tam bojovat sám... ale co musi být, to musí. Jak se 
dostanu "
+"Mám strach jít tam bojovat sám... ale co musí být, to musí. Jak se 
dostanu "
 "do Elensefaru?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:648
@@ -1075,7 +1074,7 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
-"Pošlu jednoho ze svých jezdců sloužit pod vámi. Nabízím ti svou podoru 
"
+"Pošlu jednoho ze svých jezdců sloužit pod vámi. Nabízím ti svou 
podporu "
 "Konráde a podporu svých mužů -- od této chvíle můžeš verbovat jezdce 
na koni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:192
@@ -1502,7 +1501,7 @@
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
-"Ano... máte pravdu, pane. Jsem to já, kdo je poctěn přítomostí na tomto 
"
+"Ano... máte pravdu, pane. Jsem to já, kdo je poctěn přítomností na 
tomto "
 "místě, a prosím za odpuštění."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
@@ -1872,7 +1871,7 @@
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
 msgstr ""
-"My se s nimi popereme, ale ty musíš utéci, Konráde. To je 
nejdůlezitější!"
+"My se s nimi popereme, ale ty musíš utéci, Konráde. To je 
nejdůležitější!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:247
 msgid ""
@@ -2510,7 +2509,7 @@
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
-"Dobrá, dohodli jsme se, že si navzájem pomůžeme dostat se z těhle děr 
živí, "
+"Dobrá, dohodli jsme se, že si navzájem pomůžeme dostat se z těchto děr 
živí, "
 "že? Rozdělíme si prostředky. Tady máš můj měšec."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
@@ -2560,7 +2559,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr "Delfadore, nemyslíš, že příšel čas, abychom tuto záležitost 
urovnali?"
+msgstr "Delfadore, nemyslíš, že přišel čas, abychom tuto záležitost 
urovnali?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2686,7 +2685,7 @@
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
 "Hah! Vy si myslíte, že můžete obsadit trůn? Poražte nás v bitvě a my 
se k "
-"vám přidáme, nebo odejděte a už nikdy nam nelezte na oči!"
+"vám přidáme, nebo odejděte a už nikdy nám nelezte na oči!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
@@ -3102,7 +3101,7 @@
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
 "Vodní lid nakonec zachránil Konráda z moře, ale nemohli ho dostat zpět 
na "
-"loď. S velkou námahou ho tedy dostali na nejbližsí ostrov..."
+"loď. S velkou námahou ho tedy dostali na nejbližší ostrov..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
@@ -3139,7 +3138,7 @@
 "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
 "could I defend myself?"
 msgstr ""
-"Doufejme, že tyto pověsti nejsou pravdivé! Nemám s sebou žádne muže. 
Jak "
+"Doufejme, že tyto pověsti nejsou pravdivé! Nemám s sebou žádné muže. 
Jak "
 "bych se jim sám ubránil?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:169
@@ -3481,7 +3480,7 @@
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
 "Zastavit se a odpočívat? Můj pane, musíme si pospíšit v naší cestě 
za "
-"Ohinvým žezlem, jinak by mohlo padnout do rukou našich nepřátel!"
+"Ohnivým žezlem, jinak by mohlo padnout do rukou našich nepřátel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:135
 msgid ""
@@ -3509,7 +3508,7 @@
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
 msgstr ""
-"Jsme na výpravě za Želem ohně, osud celé říše je ve tvých rukou, a 
vy lidé "
+"Jsme na výpravě za Žezlem ohně, osud celé říše je ve tvých rukou, a 
vy lidé "
 "se chcete zastavit a odpočívat? Říkám: pojďme dál!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:147
@@ -3630,7 +3629,7 @@
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
 "Zacházíš daleko! Jsem Kalenz, mocný vládce elfů! Jak si mě někdo, kdo 
tu "
-"fňuká zalelý v tunelech, dovolí nazývat zbabělcem?"
+"fňuká zalezlý v tunelech, dovolí nazývat zbabělcem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:332
 msgid ""
@@ -3742,7 +3741,7 @@
 msgstr ""
 "Ano. Jestli mi pomůžeš, příteli, všechny poklady Knalgy, které 
nalezneme, "
 "budou tvoje. Chceme pouze Ohnivé žezlo. Bude to nebezpečné. Nedělejte si 
"
-"iluze: trpAslíci budou zabíjeni, možná mnoho trpaslíků. Ale určitě je 
to "
+"iluze: trpaslíci budou zabíjeni, možná mnoho trpaslíků. Ale určitě je 
to "
 "lepší, než se skrývat před skřety jako červi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
@@ -4109,7 +4108,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
-msgstr "Snežné pláně"
+msgstr "Sněžné pláně"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
@@ -4393,7 +4392,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:270
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr "Dobrá\\, můžete se k nám přidat."
+msgstr "Dobrá, můžete se k nám přidat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/cs.po:1.38 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/cs.po:1.39
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/cs.po:1.38 Mon Aug 8 12:47:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/cs.po   Wed Aug 31 22:29:06 2005
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
-# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
-# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
-# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
-#
+# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
+# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
+# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
+# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
+# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 12:28+0200\n"
-"Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-29 01:28+0100\n"
+"Last-Translator: Lukas Faltynek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -24,33 +24,35 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
-msgstr ""
+msgstr "Pěšák"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(challenging)"
-msgstr ""
+msgstr "(náročná)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Bojovník"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "(difficult)"
-msgstr ""
+msgstr "(obtížná)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
-msgstr ""
+msgstr "Válečník"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(experts only)"
-msgstr ""
+msgstr "(pouze pro experty)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:14
 msgid ""
 "Let orcish leader Kapou'e join up with the runaway Tribes council and free "
 "his enslaved people."
 msgstr ""
+"Pomož vůdci skřetů Kapou'eovi spojit se s uprchlou Radou kmenů a 
osvobodit "
+"svůj zotročený lid."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -58,7 +60,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:23
 msgid "Defeat Slowhand"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž Slowhanda"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:27
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:31
@@ -74,7 +76,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:29
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:201
 msgid "Death of Kapou'e"
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e zemře"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:31
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:35
@@ -88,7 +90,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:51
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:205
 msgid "Death of Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü zemře"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:35
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:32
@@ -100,7 +102,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:33
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:209
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprší počet kol"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:44
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:48
@@ -113,15 +115,15 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:67
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:63
 msgid "Kapou'e"
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:58
 msgid "Slowhand"
-msgstr ""
+msgstr "Slowhand"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:77
 msgid "Kult The Red"
-msgstr ""
+msgstr "Kult Červený"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:135
 msgid "Transport Galleon"
@@ -150,12 +152,12 @@
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
-"Posily? Vypadá to, jako bys nechtěl bojovat za své bratry! Bojíš se 
snad, "
-"Vraurku?"
+"Posily? Vypadá to, jako bys nechtěl bojovat za své bratry! Jsi snad "
+"zbabělec, Vraurku?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr "Já? Však já vám ukážu, jak se bojím!"
+msgstr "Já? Však já vám ukážu, jaký jsem zbabělec !"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:165
 msgid ""
@@ -164,16 +166,15 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:169
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr "Moudrá volba, Černé oko. Lovu zdar."
+msgstr "Moudrá volba. Hodně štěstí, synu Černého oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:182
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let's surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
-"Haha! Náš plán se daří. Zbývá obklíčit je ze břehu, když už na 
ně útočí z "
-"moře."
+"Haha! Náš plán se daří. Zbývá je jen obklíčit ze břehu, zatímco 
naši přátelé "
+"na ně útočí z moře!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid ""
@@ -181,21 +182,21 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
-"Utočí z obou stran! Grüe, kryj nás, než se dostaneme k Tirigazu a 
přivedeme "
-"posily k protiútoku. Ačkoli tyto piráty nemůžeme porazit bez 
námořních "
-"jednotek, můžeme z téhle oblasti vyhnat lidi."
+"Utočí na nás z obou stran! Grüe, kryj nás, než se dostaneme k Tirigazu 
a "
+"přivedeme posily k protiútoku. Ačkoli tyto piráty nemůžeme porazit bez "
+"námořních jednotek, můžeme z této oblasti vyhnat lidi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:195
 msgid "I love this strategy, chief!"
-msgstr "Miluji takovýto postup, veliteli."
+msgstr "Miluji tuto strategii, veliteli!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:263
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr "Do útoku! Na skřeťáky!"
+msgstr "Do útoku! Na skřety!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:274
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr "Aaargh! Dostali mě!"
+msgstr "Aaargh! Umírám!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:278
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
@@ -206,17 +207,16 @@
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
-"Jsme zpět. A neneseme dobré zprávy. Za námi se blíží lidé a 
přicházejí jim "
+"Jsme zpět. A přinášíme špatné zprávy. Za námi se blíží lidé a 
přicházejí jim "
 "další a další posily. Musíme pryč."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:289
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
 msgstr ""
-"Ale kde jsou představitelé Velikého sněmu? Nešli jsme přece tak dlouhou 
"
-"cestu nadarmo?!"
+"Ale kde jsou představitelé Velkého sněmu? Nešli jsme přece tak dlouhou 
cestu "
+"nadarmo?!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:293
 msgid ""
@@ -224,7 +224,7 @@
 "I think we should go for them as soon as possible and evacuate this city."
 msgstr ""
 "Dostali jsme od nich zprávu, že se v zájmu své bezpečnosti přesunuli 
dále na "
-"východ -- k Mournedským horám. Měli bychom opustit toto město a jítpro 
ně "
+"východ -- k Mournedským horám. Měli bychom opustit toto město a jít pro 
ně "
 "tak rychle, jak to jen půjde."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:297
@@ -248,67 +248,65 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:4
 msgid "Clash of Armies"
-msgstr "Střet admád"
+msgstr "Střet armád"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:23
 msgid "Defend Prestim successfully for four days"
-msgstr ""
+msgstr "Ubraň Prestim po dobu čtyř dnů"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:27
 msgid "Destruction of a tower of Prestim"
-msgstr ""
+msgstr "Zničení Prestimské věže"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:39
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:104
 msgid "Death of Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Inarix zemře"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:62
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:131
 msgid "Mkel"
-msgstr ""
+msgstr "Mkel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:88
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:152
 msgid "Oumph"
-msgstr ""
+msgstr "Oumph"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:114
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:378
 msgid "Earl Lanbec'h"
-msgstr ""
+msgstr "Hrabě Lanbec'h"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:140
 msgid "Plouf"
-msgstr ""
+msgstr "Plouf"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:213
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
 msgstr "Tak jsme tu. Přípravy na útok jsou v plném proudu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
 msgstr "Zdi Prestimu jsou jako skála. Nikdo je nepokoří."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:223
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm not that sure. Every fortress has its own weakness. Prestim's walls are "
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
-"Nejsem si tak jist. Každá pevnost má svou slabinu. Klíčové jsou tři 
věže. "
-"Jakmile jedna padne, průlom dovolí lidem dostat se do Prestimu ... a 
nemusím "
-"snad dodávat, že to by byl máš konec."
+"Nejsem si tak jist. Každá pevnost má svou slabinu. Prestimské zdi jsou "
+"založeny na třech věžích. Jakmile jedna padne, průlom dovolí lidem 
dostat se "
+"do Prestimu ... a nemusím snad dodávat, že to by byl máš konec."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:228
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
-"Přináším zprávu od Velikého sněmu. Kmeny spojily své síly v jedno 
vojsko, "
-"Mocnou hordu."
+"Obdržel jsem zprávu od Velikého sněmu. Kmeny spojily své síly v jedno "
+"vojsko, Mocnou hordu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
 msgid "Great! When do they arrive?"
@@ -319,7 +317,6 @@
 msgstr "Bohužel nejdříve za čtyři dny. Obávám se, že už bude pozdě."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid "I don't think so, there is still a way..."
 msgstr "To si nemyslím. Stále je tu jedna možnost..."
 
@@ -328,27 +325,24 @@
 msgstr "Jaká?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most forces will cross the river by the ford where the bridge previously "
 "stood. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
 "Podle mě se nejvíce nepřátel pokusí přebrodit řeku v místech, kde 
dříve "
-"stávaly mosty. Terén je zde přístupný a řeka mělká. Jestliže 
ubráníme tato "
-"místa, máme šanci."
+"stávaly mosty. Jestliže ubráníme tato místa, máme šanci."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:258
 msgid "And if we fail?"
 msgstr "A když ne?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother Earth."
 msgstr ""
-"Tak dobijí Prestim silou pěti na jednoho, a budeme se už jen modlit k 
matce "
-"zemi."
+"Tak dobijí Prestim s přesilou pěti na jednoho, a nám zbudou jen modlitby 
k "
+"Matce zemi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:268
 msgid "Great."
@@ -370,24 +364,22 @@
 "Reinforcements, at last. We don't have much time, the Orcish hordes are on "
 "their way. To the attack!"
 msgstr ""
+"Posily, konečně. Nemáme moc času, skřetí hordy jsou na cestě. Do 
útoku!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:406
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
 msgstr "Tak jsme zde! Braňte Prestim! My je zatlačíme do řeky!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:411
-#, fuzzy
 msgid "They are too numerous now, RETREAT!"
-msgstr "Je jich příliš mnoho! Ústup!"
+msgstr "Je jich příliš mnoho! ÚSTUP!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:433
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
 msgstr "Mocná horda, konečně! Už jsem se začínal bát, že nikdy 
nedorazí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your defense of Prestim was heroic, facing such opposition surely undermined "
 "the morale of humans. Now they are retreating to their fortresses and will "
@@ -398,7 +390,6 @@
 "nikdy neuvidíme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:443
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde in "
 "pursuit! We will not rest until we destitute Earl Lanbec'h!"
@@ -409,18 +400,15 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
 msgid "End of Chapter I"
-msgstr ""
+msgstr "Konec Kapitoly I"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
-msgstr ""
-"A tak se ještě setkáme v druhé kapitole, Syn Černého oka II, Mocná 
horda."
+msgstr "Kapou'e se vrátí v kapitole II, Syn Černého oka: 'Mocná horda'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:465
-#, fuzzy
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
 msgstr "Ne! Zdi Prestimu jsou v troskách. Jsme ztraceni!"
 
@@ -430,7 +418,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:24
 msgid "Defeat Ar Dant"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž Ar Danta"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:35
@@ -439,11 +427,11 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:279
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:55
 msgid "Death of a Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Šaman zemře"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:63
 msgid "Ar Dant"
-msgstr ""
+msgstr "Ar Dant"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:129
 msgid ""
@@ -458,7 +446,7 @@
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
-"Taky mám hlad, a pořád jsem nenašel žádného pouštního 
škorpióna.Jsem si "
+"Taky mám hlad, a pořád jsem nenašel žádného pouštního škorpióna. 
Jsem si "
 "jist, že by mi chutnal."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:137
@@ -474,17 +462,16 @@
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
-"Říká se, že je lze nejsnáz zabít, když proboneš ostrým nožem jejich 
oči. Ale "
-"také doufám, že žádného nepotkáme."
+"Říká se, že je lze nejsnáze zabít, když jejich oči probodneš ostrým 
nožem. "
+"Ale také doufám, že žádného nepotkáme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun gets high."
 msgstr ""
 "Vychází slunce; měli bychom pokračovat v cestě. Zkusíme najít oázu, 
která tu "
-"je zakrelsena na mapě, než se slunce dostane vysoko."
+"je zakreslena na mapě, než se slunce dostane vysoko."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:149
 msgid ""
@@ -496,7 +483,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:174
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:166
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
-msgstr "Podařilo se! Teď si chvíli odpočineme, než budeme pokračovat v 
cestě."
+msgstr ""
+"Podařilo se! Předtím než budeme pokračovat v cestě si chvíli 
odpočineme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:4
 msgid "End Of Peace"
@@ -504,11 +492,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:24
 msgid "Defeat Albert and his troops"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž Alberta a jeho tlupu"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:67
 msgid "Albert"
-msgstr ""
+msgstr "Albert"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid ""
@@ -522,7 +510,8 @@
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
-"Jsme napadeni! Do zbraně! Budeme bránit naši otčinu do poslední kapky 
krve!!"
+"Jsme napadeni těmito lidmi! Do zbraně! Budeme bránit naši otčinu do 
poslední "
+"kapky krve!!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:116
 msgid "The battle begun."
@@ -547,18 +536,16 @@
 "byl jen předvoj mnohem větší armády. A ta teď míří sem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid "What should we do, chief?"
 msgstr "A co bude dál, veliteli?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:147
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
 "We must leave, now!"
 msgstr ""
-"Musíme odvést náš lid do bezpečí požádat o pomoc Velký sněm. 
Nekteří jeho "
+"Musíme odvést náš lid do bezpečí požádat o pomoc Velký sněm. 
Někteří jeho "
 "členové žijí v Barag Gor, v zemi svobodných kmenů. Teď odtud musíme 
zmizet."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:151
@@ -579,37 +566,35 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:73
 msgid "Saving Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Záchrana Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
-msgstr ""
+msgstr "Přiveď Inarix a alespoň čtyři ještěráky do pevnosti na řece 
Gork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:108
 msgid "Death of more than 5 saurians"
-msgstr ""
+msgstr "Zabití více jak pěti ještěráků"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:193
 msgid "Plonk"
-msgstr ""
+msgstr "Plonk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reinforcements, at last! Whoever you are, you are welcome in Prestim! The "
 "fortified bridge over the Gork river was taken this morning by a small "
 "commando of elves, we have already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
-"Přicházejí další posily! Ať jste kdo jste, vítejte v Prestimu! 
Opevněný most "
-"přes řeku Gork byl dnes ráno napaden předvojem elfů. Dvakrát jsme se 
jej "
-"marně pokoušeli dobýt zpět."
+"Posily, konečně! Ať jste kdo jste, vítejte v Prestimu! Opevněný most 
přes "
+"řeku Gork byl dnes ráno napaden předvojem elfů. Dvakrát jsme se jej 
marně "
+"pokoušeli dobýt zpět."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:223
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
 msgstr "Ále! Na můj palcát jsou krátcí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is worse, our scouts reported that our saurian allies led by Inarix "
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
@@ -620,7 +605,6 @@
 "Cestu k nám mají uzavřenu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and have set up camp nearby. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
@@ -634,19 +618,21 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:239
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
-msgstr "Já vím, co uděláme. Zabijeme elfy a pomůžeme Inarixovi přejít 
řeku."
+msgstr ""
+"Já vím, co musíme udělat. Zabijeme elfy a pomůžeme Inarixovi přejít 
řeku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:243
 msgid "It won't be that easy! Our enemies are well entrenched."
-msgstr ""
+msgstr "To nebude tak jednoduché! Naši nepřátelé jsou dobře připraveni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will sabotage the southern bridge when the bulk of the Saurian army has "
 "crossed. Any warriors trapped on the bridge or on the other side of the "
 "river will perish!"
-msgstr "Nikdo kdo bude na druhé straně řeky, nepřežije noc."
+msgstr ""
+"Poškodíme jižní most, jakmile ho většina Ještěří armády 
překročí. Všichni "
+"bojovníci, kteří zůstanou na mostě nebo na opačné straně řeky 
zemřou!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:269
 msgid ""
@@ -661,7 +647,6 @@
 msgstr "Rychle! Jižní most vyletí do vzduchu! Ústúúúp!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've had too many casualties to be able to resist the humans, we have no "
 "choice but to surrender."
@@ -674,10 +659,13 @@
 "This has taken too much time, we should send all of our troops and send "
 "these creatures back to hell."
 msgstr ""
+"To nám zabere příliš mnoho času, měli bychom použít všechny naše 
síly a "
+"poslat tyto stvoření do pekla."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
 msgstr ""
+"Nikdo nebude moci říct, že jsou elfové statečnější než my, všichni 
do útoku!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
@@ -693,12 +681,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:23
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr ""
+msgstr "Odolej silám Shan Tauma po 20 tahů"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:58
-#, fuzzy
 msgid "Shan Taum"
-msgstr "Shan Tum zvaný Samolibý"
+msgstr "Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:104
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
@@ -714,7 +701,7 @@
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
 "Takhle se může zeptat jen trol... Tomu místu vládne Shan Tum, zvaný "
-"Samolibý. Dlouholetý soupeř Karuna Černé oko"
+"Samolibý. Dlouholetý soupeř Karuna Černé oko."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:116
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
@@ -749,7 +736,7 @@
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
-"Co se to odvažuješ říkat o mém otci, ty prašivý parchante!? Z tvé 
kebule si "
+"Co se to odvažuješ říkat o mém otci, ty prašivý zbabělče!? Z tvé 
kebule si "
 "udělám hrnek!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:136
@@ -788,7 +775,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:175
 msgid "Really? But my people..."
-msgstr "Opravdu? Ale náš národ..."
+msgstr "Opravdu? Ale moji lidé"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
 msgid ""
@@ -839,30 +826,29 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:219
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-msgstr "Neee! Nezabíjejte mě. Vzdávám se, ty červe."
+msgstr "Neee! Nezabíjejte mě. Vzdávám se, ty malý bídný červe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:4
 msgid "Silent Forest"
-msgstr "Mlčící les"
+msgstr "Tichý les"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:24
 msgid "Chase all elves from the western bank of river Bork"
-msgstr ""
+msgstr "Pronásleduj všechny elfy ze západního břehu řeky Bork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:63
 msgid "Lucile"
-msgstr ""
+msgstr "Lucile"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:79
 msgid "Raceme"
-msgstr ""
+msgstr "Raceme"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:127
 msgid ""
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really that "
 "silent?"
-msgstr ""
-"Tam před námi je Mlčící les. Proč se tak jmenuje? Je opravdu tak 
tichý?"
+msgstr "Tam před námi je Tichý les. Proč se tak jmenuje? Je opravdu tak 
tichý?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
 msgid ""
@@ -870,9 +856,9 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
-"Řekl bych, že nebyl vždy tak tichý. Mnoho lovců z různých kmenů v 
něm "
-"lovívalo a rybařilo v řece Bork. Ale teď se nedobře vede každému, kdo 
by do "
-"něj chtěl vstoupit neozbrojen."
+"Řekl bych, že nebyl vždy tak tichý. Mnoho lovců z různých kmenů v 
něm lovilo "
+"a rybařilo v řece Bork. Ale teď se nedobře vede každému, kdo by do něj 
chtěl "
+"vstoupit neozbrojen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:135
 msgid "Some people say these woods are haunted."
@@ -906,7 +892,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:157
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
-msgstr "Jasně, a zaútočíme na ně z obou stran."
+msgstr "Souhlasím. Zaútočíme na ně z obou stran."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:186
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
@@ -917,15 +903,15 @@
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
-"Neřvi tak nahlas, hlupáku. Zapomněl jsi, že jsme v Tichém lese? Vsadím 
se, "
-"že jich je tady ještě spousta."
+"Neřvi tak nahlas, hloupý trole. Zapomněl jsi, že jsme v Tichém lese? 
Vsadím "
+"se, že jich je tady ještě spousta."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:194
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been cleared "
 "of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
-"Neřekl bych. Utíkali, co jim nohy stačili. Když jsme teď vyčistili led 
od "
+"Neřekl bych. Utíkali, co jim nohy stačili. Když jsme teď vyčistili les 
od "
 "elfů, můžeme si odpočinout a pak pokračovat dál."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:4
@@ -934,20 +920,19 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:26
 msgid "Rescue the Shamans"
-msgstr ""
+msgstr "Záchrana šamana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:64
 msgid "Etheliel"
-msgstr ""
+msgstr "Etheliel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:82
 msgid "Rugh"
-msgstr ""
+msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Here is Barag Gór."
-msgstr "Pevnost Barag Gor je před námi."
+msgstr "Zde je Barag Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:158
 msgid ""
@@ -974,7 +959,6 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
@@ -983,7 +967,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:197
 msgid "Jetto"
-msgstr ""
+msgstr "Jetto"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:214
 msgid ""
@@ -999,12 +983,11 @@
 msgstr "Konečne ustupují!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:248
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not yet safe."
 msgstr ""
-"Ještě nejsme venku z leda. Vidím že přicházejí další. Nejsme tady v 
bezpečí."
+"Ještě nejsme venku z lesa. Vidím že přicházejí další. Nejsme tady v 
bezpečí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:252
 msgid ""
@@ -1015,9 +998,9 @@
 "nám opět a doprovodili nás do přístavu Trigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
-msgstr "Jdeme přestoupit před Velký sněm. Máme tedy namířeno stejným 
směrem."
+msgstr ""
+"Ano, jen se nejprve potřebuju zeptat o svolení Velkého sněmu. Jsem s 
tebou."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:260
 msgid ""
@@ -1029,7 +1012,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
-msgstr ""
+msgstr "Přiveď šamana a Kapou'e na vyznačené místo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:311
 msgid ""
@@ -1041,16 +1024,17 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr ""
+msgstr "Přiveď Kapou'e na vyznačené místo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
-msgstr ""
+msgstr "Filiel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
 msgstr ""
-"Helemese. Překvapení! To si vážně myslíte, že můžete jen tak projít 
zemí elfů"
+"Helemese. Překvapení! To si vážně myslíte, že můžete jen tak projít 
zemí "
+"elfů!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:383
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -1061,12 +1045,11 @@
 msgstr "Ničí náš hrad. Zachraňte mé veselé elfy!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
 msgstr ""
-"Jak si přeješ Ethelieli. Zaženeme tyhle hnusáky zpět do brlohů odkud 
přišli."
+"Jak si přeješ Ethelieli. Zaženeme tyhle hnusáky zpět bažin, odkud 
přišli."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:4
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
@@ -1074,15 +1057,15 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž všechny nepřátelské velitele"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:81
 msgid "Na-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Na-Mana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:108
 msgid "Ma-Rana"
-msgstr ""
+msgstr "Ma-Rana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:174
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
@@ -1141,25 +1124,17 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:25
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid "Move Kapou'e to the end of the mountains"
-msgstr ""
-"\n"
-"Úkol:\n"
-"@Dojdi s Kapounem k rozcestí na úpatí hor\n"
-"Prohra:\n"
-"#Smrt Kapouna\n"
-"#Smrt Grüa\n"
-"#Pomalý postup"
+msgstr "Dostaň Kapou'e z hor ven"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:77
 msgid "Kwili"
-msgstr ""
+msgstr "Kwili"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:91
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:141
 msgid "Blemaker"
-msgstr ""
+msgstr "Blemaker"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:115
 msgid ""
@@ -1183,15 +1158,15 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:149
 msgid "Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:157
 msgid "Toughkon"
-msgstr ""
+msgstr "Toughkon"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:165
 msgid "Pe"
-msgstr ""
+msgstr "Pe"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:174
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po:1.31 wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po:1.32
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po:1.31  Thu Aug 25 16:53:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po    Wed Aug 31 22:29:06 2005
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-20 19:03+0100\n"
-"Last-Translator: Vitkom <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 22:33+0100\n"
+"Last-Translator: Lukas Faltynek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -161,7 +161,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
 #, fuzzy
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
-msgstr "Přestaň se vztekat blázne a připrav se zemřít........opět."
+msgstr "Přestaň se vztekat blázne a připrav se zemřít ........ opět."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:99
 msgid ""
@@ -737,7 +737,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
 #, fuzzy
 msgid "Gwitiii... Gwiti!"
-msgstr "Gwitííí...Gwiti!"
+msgstr "Gwitííí ...Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:140
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
Index: wesnoth/po/wesnoth/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/cs.po:1.66 wesnoth/po/wesnoth/cs.po:1.67
--- wesnoth/po/wesnoth/cs.po:1.66    Thu Aug 25 16:53:29 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/cs.po  Wed Aug 31 22:29:06 2005
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-07 22:46+0200\n"
-"Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-01 00:24+0100\n"
+"Last-Translator: Nils Kneuper <crazy - ivanovic AT gmx DOT de>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -19,26 +19,25 @@
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: data/amla.cfg:8
+#, fuzzy
 msgid "Max HP bonus +"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální bonus HP "
 
 #: data/amla.cfg:21
 msgid "Full Heal"
-msgstr ""
+msgstr "Celkové vyléčení"
 
 #: data/fonts.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 msgstr "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 
 #: data/game.cfg:27
 msgid "Binary Saves"
-msgstr ""
+msgstr "Uložené hry"
 
 #: data/game.cfg:34
-#, fuzzy
 msgid "Show Combat"
-msgstr "Boj"
+msgstr "Ukázka boje"
 
 #: data/help.cfg:9
 msgid "Introduction"
@@ -61,18 +60,16 @@
 msgstr "Schopnosti"
 
 #: data/help.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "Weapon Specials"
-msgstr "Zláštnosti"
+msgstr "Zvláštnosti zbraně"
 
 #: data/help.cfg:48
 msgid "Terrains"
 msgstr "Typy terénu"
 
 #: data/help.cfg:54 data/help.cfg:60 data/help.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid "Overview"
-msgstr "Přepsat?"
+msgstr "Přehled"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -80,9 +77,11 @@
 "have an impact on how the unit interacts with other units. These abilities "
 "will be listed under this topic as you encounter them."
 msgstr ""
+"Některé jednotky mají schopnosti přímo ovlivnit jiné, nebo mají vliv 
na "
+"jejich působení na ostatní jednotky. Jakmile je získáte, tyto schopnosti 
zde "
+"budou uvedeny."
 
 #: data/help.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -92,9 +91,9 @@
 "make the game simple, however - from these simple rules arise a wealth of "
 "strategy, making the game easy to learn but a challenge to master."
 msgstr ""
-"<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
 "\n"
-"Bitva o Wesnoth (Battle for Wesnoth) je tahová strategická, fantasy hra, "
+"\n"
+"Bitva o Wesnoth (Battle for Wesnoth) je tahová strategická fantasy hra, "
 "poněkud neobvyklá mezi současnými strategickými hrami. Zatímco ostatní 
hry "
 "usilují o složitost, jak pravidel, tak i hraní samého, Bitva o Wesnoth se 
"
 "snaží o jednoduchost -- pravidel i hry. To ji však nečiní snadnou; z 
těchto "
@@ -113,6 +112,11 @@
 "of the game. For more detailed information on special situations and "
 "exceptions, please follow the links included."
 msgstr ""
+"Tyto stránky popisují vše podstatné pro hraní hry Bitva o Wesnoth. 
Obsahují "
+"návod jak hrát a základní mechaniku v pozadí hry. Během vaší hry zde 
budou "
+"přidávány nové informace, které vás provedou napříč novými 
možnostmi hry. "
+"Pro bližší informace o zvláštních situacích a aspektech této hry, 
následujte "
+"prosím přiložený odkaz."
 
 #: data/help.cfg:71
 msgid ""
@@ -125,6 +129,14 @@
 "then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can "
 "be quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pro začátek je nejlepší v hlavním menu kliknout na tlačítko "
+"<italic>text=Výcvik</italic>. To vás vezme na interaktivní tutoriál, 
který "
+"vás naučí základy hry Wesnoth. Poté se doporučuje zahrát si nejprve 
tažení "
+"Dědic trůnu - klikněte na <italic>text=Nová hra</italic> pak na "
+"<italic>text='Dědic trůnu'</italic>. Protože může být hra trochu 
náročnější, "
+"je lepší začít hrát s obtížností <italic>text=Jednoduchá</italic>."
 
 #: data/help.cfg:74
 msgid ""
@@ -133,11 +145,14 @@
 "will be shown explaining that item. This is especially useful when you "
 "encounter new <ref>dst=abilities text=abilities</ref> for the first time."
 msgstr ""
+"Během hry mějte na paměti, že pokud budete ve hře pohybovat myší přes 
řadu "
+"předmětů, zobrazí se ve stavovém panelu informace ve tvaru stručného 
popisku "
+"k danému předmětu. To je zejména užitečné v případě, kdy se poprvé 
setkáte s "
+"novou <ref>dst=abilities text=shopností.</ref>"
 
 #: data/help.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "About the Game"
-msgstr "Ukončit hru"
+msgstr "O hře"
 
 #: data/help.cfg:80
 msgid ""
@@ -149,6 +164,12 @@
 "If your computer has a connection to the Internet, you can play against "
 "other people across the Internet."
 msgstr ""
+"Hra se řadí mezi bojové hry dle scénáře. Každý scénář postaví 
vaše jednotky "
+"proti jednotkám jednoho či více protivníků. Můžete hrát proti 
počítači, nebo "
+"s přáteli, kteří se budou střídat u počítače (hra horké křeslo). 
Pokud je "
+"váš počítač připojen k síti, můžete hrát proti dalším lidem 
připojeným k "
+"této síti. Pokud má počítač připojení k Internetu, pak můžete hrát 
proti "
+"dalším lidem na Internetu."
 
 #: data/help.cfg:82
 msgid ""
@@ -160,6 +181,12 @@
 "need to reach a destination, to rescue someone, to solve a puzzle, or just "
 "to survive a certain number of turns."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Každý scénář má určité úkoly, které se ukáží na začátku. Tento 
seznam úkolů "
+"obsahuje cíle nutné pro výhru a také co může způsobit prohru. Častým 
cílem "
+"je porážka všech nepřátel, jindy potřebujete dosáhnout jisté místo, 
někoho "
+"zachránit, vyřešit hádanku, nebo pouze přežít určitý počet kol."
 
 #: data/help.cfg:84
 msgid ""
@@ -170,6 +197,11 @@
 "preserving your best troops so that they can be used again in later "
 "scenarios in the campaign."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Tažení se sestává z řady scénářů, které na sebe navazují při 
vyprávění "
+"příběhu. V tažení často potřebujete hrát pozorně a chránit své 
nejlepší "
+"jednotky, neboť mohou být opět použity v pozdějších scénářích 
tažení."
 
 #: data/help.cfg:89
 msgid "Recruiting and Recalling"
@@ -187,6 +219,15 @@
 "units available for recruitment, along with their gold cost. Click on a unit "
 "to see its statistics, then press the recruit button to recruit it."
 msgstr ""
+"Každá ze stran začíná hrát s jedním vůdcem umístěným na hradě. Na 
začátku "
+"každé bitvy i během ní, tak můžete verbovat <ref>dst=units 
text=jednotky</"
+"ref> do své armády. Pro verbování je nutné mít umístěného vůdce 
(např. v "
+"tažení Dědic trůnu jím je Konrád) v hlásce <ref>dst=terrain_castle "
+"text=Hradu</ref>. Pak můžete verbovat nováčky buď pomocí volby menu 
nebo "
+"pravým klikem na příslušný čtverec a volbou 
<italic>text=Naverbuj</italic>. "
+"To vyvolá menu verbování, které obsahuje seznam dostupných posil i 
jejich "
+"cenu. Kliknutím na jednotku uvidíte její statistiku, pak klikněte na "
+"tlačítko Ok čímž jí naverbujete."
 
 #: data/help.cfg:92
 msgid ""
@@ -197,6 +238,12 @@
 "keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your "
 "castle, and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na volné políčko hradu a vyberete 
"
+"brance, pak se nová jednotka objeví právě zde. Jinak se objeví ve 
volném "
+"čtverci vašeho hradu. Nemůžete utratit více peněz než máte v době 
verbování "
+"k dispozici."
 
 #: data/help.cfg:94
 msgid ""
@@ -205,6 +252,10 @@
 "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which "
 "modify their statistics."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Naverbované jednotky přicházejí se dvěma náhodnými <ref>dst=traits "
+"text=Vlastnostmi</ref> jež upravují jejích statistiku."
 
 #: data/help.cfg:96
 msgid ""
@@ -214,6 +265,11 @@
 "Recalling costs a standard 20 gold and presents you with a list of all "
 "surviving units from previous scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"V pozdějších scénářích, také můžete vyvolat přeživší jednotky z 
dřívějších "
+"bitev. Vyvolání stojí standardně 20 zlatých a poskytne vám seznam 
všech "
+"přeživších jednotek z dřívějších scénářů."
 
 #: data/help.cfg:98
 msgid ""
@@ -223,41 +279,48 @@
 "support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and Upkeep'</ref> for "
 "more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Jednotky nejen stojí peníze při verbování či vyvolání, ale také 
požadují "
+"peníze pro obživu. Pro více informací se podívejte na "
+"<ref>dst=income_and_upkeep text='Příjmy a Výdaje'</ref>."
 
 #: data/help.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Orbs"
-msgstr "Skřeti"
+msgstr "Koule"
 
 #: data/help.cfg:104
 msgid ""
 "On top of the energy bar shown next to each unit of yours is an orb. For "
 "units you control, this orb is:"
 msgstr ""
+"Nahoře na energetické vzpěře každé vlastní jednotky, je umístěna 
taková "
+"koule. Tato koule je:"
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid "green if it hasn't moved this turn,"
-msgstr ""
+msgstr "zelená pokud se jednotka tento tah nepřesunula"
 
 #: data/help.cfg:106
 msgid "yellow if it has moved, but could still move further or attack, or"
-msgstr ""
+msgstr "žlutá pokud byla přesunuta, ale stále může útočit, nebo"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid "red if it has used all its movement this turn."
-msgstr ""
+msgstr "červená pokud tento tah již všech možností využila."
 
 #: data/help.cfg:108
 msgid "The orb is blue if the unit is an ally you do not control."
 msgstr ""
+"Koule je modrá, pokud jednotka patří mezi spojence, které nekontrolujete."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid "Enemy units have no orb on top of their energy bar."
-msgstr ""
+msgstr "Nepřátelské jednotky tyto koule na energetické vzpěře nemají."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid "Hitpoints and Experience"
-msgstr ""
+msgstr "Život a zkušenosti"
 
 #: data/help.cfg:115
 msgid ""
@@ -266,6 +329,10 @@
 "experience points (XP). A freshly recruited unit starts with no experience "
 "points, and gains experience by fighting enemies."
 msgstr ""
+"Každá jednotka má určitý počet bodů života (HP). Pokud tento počet 
spadne "
+"pod číslo 1, jednotka zemře. Každá jednotka má také určitý počet "
+"zkušenostních bodů (XP). Čerstvě naverbovaná jednotka začíná bez "
+"zkušenostních bodů, ty pak získává při boji s nepřáteli."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -273,6 +340,9 @@
 "using two numbers (the current value and the maximum value the unit can "
 "have)."
 msgstr ""
+"Život a zkušenostní body se zobrazují na panelu se statusem jednotky. "
+"Používá se dvou čísel (současná hodnota a maximální hodnota, kterou 
jednotka "
+"může mít)."
 
 #: data/help.cfg:117
 msgid ""
@@ -281,6 +351,10 @@
 "experience bar, which turns white as the unit is about to "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advance</ref>."
 msgstr ""
+"Množství života je také u každé jednotky naznačeno energetickým 
proužkem, "
+"který může být zelený, žlutý nebo červený. Jednotka, která má 
alespoň 1 "
+"zkušenostní bod má modrý zkušenostní proužek, který se v případě "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text=povýšení</ref> změní na bílý."
 
 #: data/help.cfg:122 src/help.cpp:1199
 msgid "Movement"
@@ -297,6 +371,15 @@
 "clicking will cause the unit to move towards it by the fastest route over "
 "this and subsequent turns."
 msgstr ""
+"Pohyb je v Bitvě o Wesnoth velmi jednoduchý. Pro vybrání jednotky na ni "
+"nejprve klikněte, pak kliknete na políčko na které se má přesunout. 
Když je "
+"jednotka vybraná, tak dojde ke zvýraznění všech políček na které se 
může "
+"tento tah přesunout a všechna ostatní políčka na mapě zůstanou matná. 
"
+"Zvýrazněné políčko nám také ukazuje odhad obranného bonusu, který 
jednotka v "
+"případě svého přesunu na toto políčko získá. Pokud ukážeme na 
matné políčko, "
+"objeví se nám také počet kol požadovaných pro jeho dosažení a pokud 
na něj "
+"klikneme, jednotka se přesune tou nejrychlejší cestou v tomto tahu i v 
těch "
+"následujících."
 
 #: data/help.cfg:125
 msgid ""
@@ -312,6 +395,17 @@
 "it, selecting Unit Description, and then looking at <italic>text='Terrain "
 "Modifiers'</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Každá jednotka má jistý počet pohybových bodů, které jsou použity 
pro pohyb "
+"na nové políčko a závisí na terénu jednotlivých políček. Například 
pastviny "
+"téměř vždy stojí při vstupu 1 pohybový bod. Přesný počet bodů 
vyčerpaných "
+"při vstupu na políčko závisí na typu jednotky - jednotky skřítků 
vyčerpají "
+"při pohybu v lese 1 pohybový bod, většina lidí a obrů vyčerpá 2, 
zatímco "
+"jezdci 3 body. Kolik bodů jednotlivé jednotky požadují při vstupu na "
+"příslušný terén zjistíte, když kliknete pravým tlačítkem myši na 
jednotku, "
+"zvolíte popis jednotky a podíváte se na <italic>text='Terénní 
činitele'</"
+"italic>."
 
 #: data/help.cfg:127
 msgid ""
@@ -324,6 +418,14 @@
 "as only <ref>dst=ability_skirmisher text='Skirmishers'</ref> can ignore "
 "zones of control."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Další věcí, kterou je třeba při pohybu mít na paměti je Zóna 
kontroly. Každá "
+"jednotka vytváří zónu kontroly na políčkách které jí bezprostředně 
obklopují "
+"a jakmile na ně vstoupí jakákoliv cizí jednotka, ihned ukončí svůj 
pohyb. "
+"Naučit se používat tyto zóny pro svůj prospěch je důležitou částí 
Wesnothu, "
+"protože pouze <ref>dst=ability_skirmisher text='Průbojníci'</ref> mohou 
tyto "
+"zóny ignorovat."
 
 #: data/help.cfg:129
 msgid ""
@@ -333,6 +435,11 @@
 "Cmd-v. Ctrl-b or Cmd-b shows where the enemy could move, if your units were "
 "not on the map to block their progress."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pro pohled na pozice, na které se může v příštím tahu nepřítel 
přesunout "
+"stiskněte Ctrl-v nebo Cmd-v. Ctrl-b nebo Cmd-b ukáže kam by se nepřítel 
mohl "
+"přesunout pokud by vaše jednotky jeho postup neblokovali."
 
 #: data/help.cfg:134
 msgid "Combat"
@@ -350,6 +457,14 @@
 "involves weapons such as swords, axes or fangs; and ranged, which usually "
 "involves weapons such as bows, spears and fireballs."
 msgstr ""
+"K boji v Bitvě o Wesnoth dochází vždy mezi jednotkami na sousedních "
+"políčkách. Klikněte na svoji jednotku a pak na tu nepřátelskou, kterou "
+"chcete napadnout: vaše jednotka se přesune směrem k nepřátelské a pak 
začne "
+"vzájemný souboj. Útočník a obránce se budou střídavě napadat dokud 
každý z "
+"nich nevyužije přidělený počet útoků. Útočník pro boj zvolí jednu 
ze svých "
+"zbraní, a obránce odpoví zbraní obdobného typu. Jsou dva druhy útoku: 
bitka, "
+"která obvykle vyžaduje zbraně jako jsou meče, sekery nebo tesáky; a boj 
na "
+"dálku, zde se uplatní zbraně jako jsou luky, oštěpy a ohnivé koule."
 
 #: data/help.cfg:137
 msgid ""
@@ -357,6 +472,9 @@
 "\n"
 "<header>text='Order and number of strikes'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Pořadí a počet útoků'</header>"
 
 #: data/help.cfg:139
 msgid ""
@@ -377,6 +495,9 @@
 "\n"
 "<header>text='Chance to hit'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Šance na zásah'</header>"
 
 #: data/help.cfg:143
 msgid ""
@@ -390,6 +511,15 @@
 "Conversely, the elf's chance of hitting the attacker in return depends on "
 "what terrain the attacker is in."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Každá jednotka má určitou šanci být zasažena, která závisí na 
vlastnostech "
+"terénu na kterém se nachází. To se ukazuje na stavovém panelu a můžete 
ji "
+"také nalézt, když kliknete pravým tlačítkem na jednotku, vyberete Popis 
"
+"jednotky a podíváte se na <italic>text='Vlastnosti terénu'</italic>. 
Např. "
+"spousta elfů mají obrannou výhodu 70% v lese, takže útočící jednotky 
mají "
+"pouze 30% šanci jejich zásahu. Naopak šance zásahu útočníka elfem 
záleží na "
+"terénu na kterém se nachází útočník."
 
 #: data/help.cfg:145
 msgid ""
@@ -401,6 +531,13 @@
 "regardless of terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at "
 "least a 60% chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Z tohoto pravidla vybočují 2 výjimky: <ref>dst=weaponspecial_magical "
+"text='Útoky magií'</ref> a <ref>dst=weaponspecial_marksman text=Střelnou "
+"zbraní</ref>. Útoky magií mají vždy 70% šanci na úspěch, 
nezáležíce na "
+"terénu a když jsou použity při útoku. Střelci mají vždy alespoň 60% 
Å¡anci na "
+"úspěch a také nezáleží na terénu."
 
 #: data/help.cfg:147
 msgid ""
@@ -408,6 +545,9 @@
 "\n"
 "<header>text=Damage</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Poškození</header>"
 
 #: data/help.cfg:149
 msgid ""
@@ -421,6 +561,14 @@
 "modified by the circumstances, select <italic>text='Damage Calculations'</"
 "italic> in the attack selection menu."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Každý útok, který zasáhne cíl, způsobí nějaké základní 
poškození závisející "
+"na typu útoku. Např. Elfí bojovník s útokem 5-4 způsobí základní 
poškození "
+"5. To je obvykle určeno dvěma věcmi: <ref>dst=damage_types_and_resistance "
+"text=Odolností</ref> a <ref>dst=time_of_day text='Denní dobou'</ref>. Pokud 
"
+"se chcete podívat jak je základní poškození ovlivněno okolnostmi, pak 
se "
+"podívejte v nabídce výběr útoku na <italic>text='Výpočty 
poškození'</italic>."
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid ""
@@ -431,6 +579,12 @@
 "<ref>dst=weaponspecial_charge text=Charge</ref>, which doubles the damage "
 "dealt by both attacker and defender when the unit with Charge attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Několik málo jednotek má speciální <ref>dst=abilities 
text=schopnosti</ref>, "
+"které ovlivňují poškození během boje. Nejběžnější z nich je 
schopnost "
+"<ref>dst=weaponspecial_charge text=Výpadu</ref>, která zvyšuje poškození 
jak "
+"útočníka tak obránce, pokud útočí jednotka s touto schopností."
 
 #: data/help.cfg:156
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -444,6 +598,10 @@
 "and Holy attacks. Different units may have resistances which alter the "
 "damage which they take from certain damage types."
 msgstr ""
+"Ve Wesnothu jsou 3 typy poškození obvykle související s fyzickými 
útoky: "
+"poškození čepelí, bodnutím a úderem. Pak tu jsou ještě další typy 
poškození "
+"související s útoky magií: útok ohněm, chladem a svatý útok. Jednotky 
mají "
+"různé stupně odolnosti jak čelit jednotlivým typům útoků."
 
 #: data/help.cfg:159
 msgid ""
@@ -455,6 +613,13 @@
 "unit has -100% resistance against a damage type, it will suffer 100% more "
 "damage when hit by that type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Odolnost funguje velmi jednoduše: pokud má jednotka 40% odolnost vůči 
danému "
+"typu poškození, pak při tomto typu útoku utrpí o 40% menší 
poškození. Je "
+"také možné, aby byla jednotka bezbranná vůči určitým typům 
poškození. Pokud "
+"má jednotka -100% odolnost vůči některému poškození, pak v případě 
zásahu "
+"utrpí o 100% větší zranění."
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid ""
@@ -464,6 +629,11 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Například Kostry jsou velmi odolné vůči poškození čepelí a 
probodnutí, ale "
+"jsou bezbranné vůči úderu a poškození ohněm a extrémně bezbranné 
vůči "
+"svatému boji."
 
 #: data/help.cfg:163
 msgid ""
@@ -473,6 +643,11 @@
 "damage. This applies even if the defender has 100% resistance to the damage "
 "type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pokud má útok předpoklady k úspěchu, pak vždy způsobí alespoň 1 bod "
+"poškození. To se týká dokonce i případu, kdy má obránce 100% odolnost 
vůči "
+"poškození tohoto typu."
 
 #: data/help.cfg:168
 msgid "Time of Day"
@@ -485,6 +660,10 @@
 " Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime\n"
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
+"Denní doba má vliv na poškození některých jednotek, jako je např.:\n"
+"Svobodné jednotky získávají +25% bonus během dne a v noci ztrácí 
-25%\n"
+"Jednotky chaosu získávají +25% bonus v noci a během dne ztrácí -25%\n"
+"Neutrální jednotky nejsou denní dobou ovlivněny."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -494,6 +673,11 @@
 "pane. For the usual day/night cycle, Morning and Afternoon count as day, "
 "First and Second Watch count as night:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Aktuální denní dobu můžete sledovat pod malou mapou ve stavovém panelu. 
"
+"Používá se běžný cyklus den/noc, dopoledne a odpoledne je den, první a 
druhá "
+"hlídka je noc:\n"
 
 #: data/help.cfg:175 data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -527,6 +711,8 @@
 "Keep in mind that some scenarios take place underground, where it is "
 "perpetually night!"
 msgstr ""
+"Pamatujte prosím, že pokud se scénář nachází pod zemí, pak je zde 
neustále "
+"noc!"
 
 #: data/help.cfg:187
 msgid "Experience and Advancement"
@@ -539,6 +725,10 @@
 "combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
+"Pokud obě jednotky přežijí souboj, pak získají tolik zkušenostních 
bodů jako "
+"je úroveň jednotky s kterou bojovali. Pokud jednotka jinou zabije, pak "
+"samozřejmě získává více zkušeností - 4 pokud byla úroveň 0, 8 pro 
úroveň 1, "
+"16 pro úroveň 2, 24 pro úroveň 3 a tak dále."
 
 #: data/help.cfg:190
 msgid ""
@@ -549,8 +739,15 @@
 "they immediately advance to the next level, healing fully in the process. In "
 "some cases, you will be given a choice of advancement options."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Jednotky mají určitý počet zkušeností nutný pro povýšení (ten je o 
20% nižší "
+"pro jednotky s rysem inteligence). Jakmile jednou dosáhnou této hranice, 
tak "
+"se dostanou do další úrovně, zároveň se také během tohoto procesu 
plně "
+"uzdraví. V některý případech se objeví možnost volby dalšího 
vývoje."
 
 #: data/help.cfg:193
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -564,6 +761,17 @@
 "only a small number of units, for example the Necrophage, will actually heal "
 "with AMLA effects. Most units just gain the bonus to the Maximum HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Většina jednotek má tři úrovně. Výjimku tvoří příležitostné 
jednotky (např. "
+"<ref>dst=unit_Mage text=Mágové</ref>), kteří mohou mít čtyři. Jakmile "
+"jednotka dosáhne svého maxima, může získat schopnost dalšího rozvoje "
+"(AMLA).\n"
+"AMLA bude upravovat jednotku kdykoliv dosáhne zkušenostní úrovně, ale "
+"jednotka zůstane na stejné úrovni. Obvykle AMLA ovlivní jednotku tak, že 
"
+"zvýší maximální hodnotu HP o 3 za každých 100 získaných XP bodů. 
Pamatujte, "
+"že jen velmi malé množství jednotek, například Požírači mrtvol, se 
mohou "
+"léčit pomocí AMLA. Většina jednotek získá bonus k maximální HP."
 
 #: data/help.cfg:198
 msgid "Healing"
@@ -577,6 +785,12 @@
 "not. Wesnoth offers several other ways for your units to heal, all of which "
 "take place at the beginning of your turn, before you take action."
 msgstr ""
+"Během boje dojde nevyhnutelně také k poškození vašich jednotek. Pokud "
+"jednotka <ref>dst=experience_and_advancement text=povýší</ref>, pak dojde 
k "
+"jejímu plnému uzdravení. To může nastat po boji s nepřítelem, ať už 
je to "
+"váš tah, nebo ne. Wesnoth nabízí různé další možnosti pro uzdravení 
"
+"jednotek, k většině z nich dochází na začátku vašeho tahu, před 
tím, než "
+"převezmete ovládání."
 
 #: data/help.cfg:201
 msgid ""
@@ -585,12 +799,18 @@
 "Resting: A unit which neither moves, attacks, nor is attacked will heal 2HP "
 "in its next turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Odpočinek: Jednotka, která se nepřesune, nezaútočí ani není napadena, 
se v "
+"příštím kole vyléčí o 2HP."
 
 #: data/help.cfg:202
 msgid ""
 "\n"
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"Vesnice: Jednotka která začne svůj tah ve vesnici bude uzdravena o 8HP."
 
 #: data/help.cfg:203
 msgid ""
@@ -598,6 +818,9 @@
 "<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneration</ref>: Certain units (such as "
 "trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"<ref>dst=ability_regenerates text=Regenerace</ref>: Některé jednotky 
(např. "
+"trolové) se vyléčí automaticky o 8HP každý tah."
 
 #: data/help.cfg:204
 msgid ""
@@ -608,6 +831,12 @@
 "and are fighting on the same side as the healing unit, and only up to 4HP "
 "per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Léčitelé: Jednotky se schopností <ref>dst=ability_heals 
text=Léčení</ref> "
+"mohou léčit až o 8HP každý tah, stejně dobře jako chránit před jedy "
+"způsobujícími poškození. Budou vyléčeny pouze ty jednotky, které se "
+"nacházejí v těsné blízkosti a jsou na stejné straně jako léčitel a 
to pouze "
+"o 4HP na jednotku."
 
 #: data/help.cfg:205
 msgid ""
@@ -617,6 +846,11 @@
 "those units will be healed or cured that are adjacent to and are fighting on "
 "the same side as the healing unit, and only up to 8HP per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Ošetřovatelé: Jednotky se schopností <ref>dst=ability_cures 
text=duchovní "
+"péče</ref> uzdraví vše až o 18HP na kolo, stejně tak i uhranutí. Budou 
"
+"uzdraveny pouze jednotky nacházející se v blízkém okolí a bojující na 
stejné "
+"straně jako uzdravující jednotka a to pouze o 8HP na jednotku."
 
 #: data/help.cfg:207
 msgid ""
@@ -628,6 +862,12 @@
 "effective at healing their individual wounds. Finally, units heal fully "
 "between scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Odpočinek můžete kombinovat s dalšími formami léčení, ale vesnice, "
+"regeneraci, léčení a duchovní léčbu nelze kombinovat navzájem. 
Léčení nebo "
+"ošetřování rozdělené mezi více zraněných jednotek je méně 
efektivní. "
+"Konečně, jednotky se plně uzdraví mezi jednotlivými scénáři."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -640,6 +880,9 @@
 "gold over from one scenario to the next. There are two aspects to this; "
 "Income and Upkeep."
 msgstr ""
+"Ve Wesnothu nestačí pouze verbovat jednotky a bojovat. Musíte také 
sledovat "
+"stav zlata, zejména při tažení, kde můžete přenášet extra peníze z 
jedné "
+"scény do další. Takže je nutno sledovat ještě dvě hlediska; příjmy a 
výdaje "
 
 #: data/help.cfg:215
 msgid ""
@@ -650,6 +893,12 @@
 "have ten villages, you would normally gain 12 gold each turn. Your Upkeep "
 "costs are subtracted from this income, as detailed below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Příjem je jednoduchý. Váš základní příjem je 2 zlaté během jednoho 
kola. Za "
+"každou vesnici, kterou kontrolujete získáte každé kolo další zlatý 
peníz. "
+"Takže pokud máte deset vesnic, získáte každé kolo 12 zlatých. Vaše 
výdaje "
+"jsou odčítány od tohoto příjmu, jak je detailně popsáno níže."
 
 #: data/help.cfg:217
 msgid ""
@@ -662,6 +911,14 @@
 "per turn. For example, if you have twelve level one units and ten villages, "
 "you would have to pay two gold each turn in upkeep."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Výdaje jsou také dosti jednoduché. Každá jednotka požaduje určitou 
část "
+"příjmu, která je přímo úměrná její úrovni. Jednotky se stejným "
+"<italic>text=množstvím úrovní</italic> jako je počet vesnic jsou zdarma."
+"Samozřejmě za každou úroveň jednotky nad rámec počtu vesnic, které 
máte, "
+"musíte platit jeden zlatý za tah. Například, pokud máte 12 jednotek 
úrovně "
+"jedna a 10 vesnic, pak budete muset každý tah zaplatit 2 zlaté."
 
 #: data/help.cfg:219
 msgid ""
@@ -671,6 +928,10 @@
 "levels of units and ten villages, your resultant Income would be 10 gold per "
 "turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Výdaje jsou financovány z vašich příjmů, takže v případě jednotek s 
dvanácti "
+"úrovněmi a deseti vesnic, bude výsledný příjem 10 zlatých na jedno 
kolo."
 
 #: data/help.cfg:220
 msgid ""
@@ -680,6 +941,11 @@
 "Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
 "the second scenario of Heir to the Throne) will usually have the Loyal trait."
 msgstr ""
+"\n"
+"Na výdaje se vztahuje důležitá výjimka: věrné jednotky nikdy 
nepožadují "
+"peníze. Těmito věrnými jednotkami jsou obvykle jednotky se kterým 
začínáte "
+"scénář (např. Konrád nebo Delfador) a jednotky, které se k vám 
připojí během "
+"hry (např. jezdec ve druhé scéně tažení Dědic trůnu)."
 
 #: data/help.cfg:225
 msgid "Wrap Up"
@@ -693,19 +959,18 @@
 "everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have "
 "fun, and good luck!"
 msgstr ""
-"Tím jsme uzavřeli základy Wesnothu. Možná se budeš chtít podívat na 
Základní "
-"strategii nebo se seznámit s <ref>dst=traits text=vlastnostmi</ref> a "
-"<ref>dst=abilities text=schopnostmi</ref>, ale nyní víš vše, co 
potřebuješ "
-"ke hře Dědice trůnu. Dobře se bav a mnoho štěstí!"
+"Tím jsme uzavřeli základy Wesnothu. Možná se budete chtít podívat na "
+"základní strategii nebo se seznámit s <ref>dst=traits 
text=vlastnostmi</ref> "
+"a <ref>dst=abilities text=schopnostmi</ref>, ale nyní víte vše, co "
+"potřebujete ke hře Dědice trůnu. Dobře se bavte a mnoho štěstí!"
 
 #: data/help.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid "Contributors"
-msgstr "+Přispěvatelé"
+msgstr "Přispěvatelé"
 
 #: data/help.cfg:237
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Licence"
 
 #: data/help.cfg:244
 msgid ""
@@ -714,6 +979,10 @@
 "modifications that change a unit's attributes slightly. They are usually "
 "randomly assigned to a unit when it is recruited."
 msgstr ""
+"Většina jednotek má dvě vlastnosti. Samozřejmě, nemrtvým jednotkám je 
"
+"přiřazena jediná 'Nemrtví' a Wosové nezískávají vlastnosti žádné. 
Vlastnosti "
+"jsou úpravami které jemně mění atributy jednotek. Jsou obvykle náhodně 
"
+"přiřazeny jednotce při jejím naverbování."
 
 #: data/help.cfg:246
 msgid ""
@@ -724,6 +993,12 @@
 "text=Quick</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=Resilient</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_strong text=Strong</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pro všechny ne-Nemrtvé jednotky jsou k dispozici tyto vlastnosti: "
+"<ref>dst=traits_intelligent text=Inteligence</ref>, <ref>dst=traits_quick "
+"text=Rychlost</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=Houževnatost</ref>, a "
+"<ref>dst=traits_strong text=Síla</ref>."
 
 #: data/help.cfg:248
 msgid ""
@@ -733,15 +1008,20 @@
 "text=Loyal</ref>, <ref>dst=traits_undead text=Undead</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_dextrous text=Dextrous</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Další vlastnosti, které mohou být přiřazeny jednotkám jsou "
+"<ref>dst=traits_loyal text=Věrnost</ref>, <ref>dst=traits_undead "
+"text=Nemrtví</ref>, a <ref>dst=traits_dextrous text=Obratnost</ref>."
 
 #: data/help.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid "Intelligent"
-msgstr "chytrý"
+msgstr "Inteligentní"
 
 #: data/help.cfg:254
 msgid "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance."
 msgstr ""
+"Inteligentní jednotky potřebují ke svému povýšení o 20% méně 
zkušeností."
 
 #: data/help.cfg:256
 msgid ""
@@ -753,15 +1033,23 @@
 "significant a change as advancing a level. If you have many 'maximum level' "
 "units you may wish to recall units with more desirable traits."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Inteligentní jednotky jsou velmi užitečné na začátku tažení, neboť 
mohou "
+"rychle zvyšovat svoji úroveň. V pozdějších taženích nejsou 
inteligentní "
+"jednotky zas tak užitečné, neboť dosáhnutí maxima svých schopností 
(AMLA) "
+"není zas tak důležité jako zvýšení své úrovně. Pokud máte hodně 
jednotek 'na "
+"hranici' svých možností, možná budete chtít zavolat jednotky s 
vhodnějšími "
+"vlastnostmi."
 
 #: data/help.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid "Quick"
-msgstr "rychlý"
+msgstr "Rychlý"
 
 #: data/help.cfg:262
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
+"Rychlé jednotky mají navíc 1 pohybový bod, ale o 10% nižší HP než je 
obvyklé."
 
 #: data/help.cfg:264
 msgid ""
@@ -774,15 +1062,21 @@
 "without this trait and are subsequently less good at holding contested "
 "positions."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Rychlost je velmi nápadnou vlastností, zejména v porovnání s 
pomalejším "
+"pohybem jednotek jako jsou trolové nebo těžká pěchota. Jednotky s touto "
+"vlastností často zvyšují mobilitu v těžkém terénu, která může být 
důležitá "
+"při rozmísťování svých sil. Rychlé jednotky nejsou tak silné jako 
jednotky "
+"bez této vlastnosti a jsou také slabší při udržování bojových pozic."
 
 #: data/help.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid "Resilient"
-msgstr "houževnatý"
+msgstr "Houževnatý"
 
 #: data/help.cfg:270
 msgid "Resilient units have 7 more HP than usual."
-msgstr ""
+msgstr "Houževnaté jednotky mají o 7 bodů větší HP než je obvyklé."
 
 #: data/help.cfg:272
 msgid ""
@@ -794,17 +1088,25 @@
 "defense, or high resistances. Resilient units are especially useful for "
 "holding strategic positions against opponents."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Houževnaté jednotky mohou být užitečné při všech etapách tažení a 
je to také "
+"užitečná vlastnost pro všechny jednotky. Houževnatost je často "
+"nejužitečnější vlastnost u jednotky, která má nějakou kombinaci 
nízké "
+"úspěšnosti zásahů, dobré obrany, nebo vysoké odolnosti. Houževnaté 
jednotky "
+"jsou zejména užitečné při obraně strategických pozic proti 
protivníkům."
 
 #: data/help.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Strong"
-msgstr "silný"
+msgstr "Silný"
 
 #: data/help.cfg:278
 msgid ""
 "Strong units do 1 more damage for every successful strike in melee combat, "
 "and have 2 more HP."
 msgstr ""
+"Silné jednotky při úspěšném útoku způsobí poškození jednotky s 
vyšší "
+"hodnotou než 1. Také mají 2 další body HP."
 
 #: data/help.cfg:280
 msgid ""
@@ -815,11 +1117,16 @@
 "can be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to "
 "turn a damaging stroke into a killing blow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Ačkoli je užitečná pro všechny obranné jednotky, síla je 
nejužitečnější pro "
+"pohybově zdatné jednotky, jakými jsou např. elfí bojovníci. Silné 
jednotky "
+"mohou být velmi platné v okamžiku kdy chybí jen trocha poškození 
navíc, což "
+"změní boj ve vražedná jatka."
 
 #: data/help.cfg:285
-#, fuzzy
 msgid "Loyal"
-msgstr "věrný"
+msgstr "Věrný"
 
 #: data/help.cfg:286
 msgid ""
@@ -827,6 +1134,9 @@
 "of every turn, which is equal to their level. Loyal units do not incur this "
 "cost."
 msgstr ""
+"Věrné jednotky nevyžadují peníze. Většina jednotek požaduje na konci 
každého "
+"kola svůj žold, který je úměrný její úrovni. Věrné jednotky tyto 
peníze "
+"nepožadují."
 
 #: data/help.cfg:288
 msgid ""
@@ -839,6 +1149,14 @@
 "This trait is never given to recruited units, so it may be unwise to dismiss "
 "such units or to send them to a foolish death."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Během tažení se mohou k silám hráče připojit z vlastní vůle jisté 
jednotky. "
+"Jejich vlastností je věrnost. Třebaže požadují peníze v případě 
zavolání "
+"zpět, nebudou více nic stát. To může být neocenitelné během dlouhého 
tažení, "
+"v okamžiku kdy docházejí peníze. Tato vlastnost není nikdy dávána 
novým "
+"jednotkám, takže není příliš moudré tyto jednotky nepoužívat, nebo 
je poslat "
+"na jistou smrt."
 
 #: data/help.cfg:293 data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158
 #: data/multiplayer.cfg:260 data/translations/english.cfg:129
@@ -847,7 +1165,7 @@
 
 #: data/help.cfg:294
 msgid "Undead units are immune to poison."
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtvé jednotky jsou imunní na jedy."
 
 #: data/help.cfg:296
 msgid ""
@@ -858,14 +1176,22 @@
 "them. This can make them invaluable in dealing with foes who use poison in "
 "conjunction with their attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Nemrtvé jednotky mají obvykle ve svých vlastnostech 'Nemrtví'. Jelikož 
jsou "
+"Nemrtvé jednotky v tělech mrtvých, kteří povstali znovu pro boj, jed na 
ně "
+"nemá žádný účinek. To může být neocenitelné při boji s 
nepřítelem, který při "
+"svých útocích používá jedů."
 
 #: data/help.cfg:301
 msgid "Dextrous"
-msgstr ""
+msgstr "Obratný"
 
 #: data/help.cfg:302
 msgid "Dextrous units do 1 more damage for every successful strike with a bow."
 msgstr ""
+"Obratné jednotky způsobí o 1 bod větší poškození při každém 
úspěšném útoku s "
+"lukem."
 
 #: data/help.cfg:304
 msgid ""
@@ -876,6 +1202,12 @@
 "are gifted with natural talent that exceeds their brethren. These elves "
 "inflict an additional point of damage with each arrow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Obratnost je vlastnost ovládaná pouze Elfy. Elfové jsou známí pro jejich 
"
+"tajemnou grácii a jejich velké nadání pro luk. Někteří jsou 
samozřejmě "
+"obdařeni přirozeným talentem, kterým překračují schopnosti svých 
bratrů. "
+"Tito elfové způsobí každým šípem další bod poškození."
 
 #: data/help.cfg:309 data/terrain.cfg:144
 msgid "Grassland"
@@ -891,6 +1223,12 @@
 "\n"
 "Most units have defense of 30 to 40% on grassland."
 msgstr ""
+"Louka představuje otevřenou rovinu ať už kultivovanou, upravenou pro "
+"pastevectví, nebo divokou. Je to otevřená krajina, velmi snadná pro 
pohyb, "
+"ale je zde těžké se bránit. Typickou jednotkou, pro kterou je tato 
krajina "
+"nejlepší je jezdectvo, nebo velmi hbité jednotky, které dávají 
přednost "
+"otevřenému prostranství.\n"
+"Většina jednotek má na louce defenzivní bonus od 30 do 40%."
 
 #: data/help.cfg:319 data/terrain.cfg:118 data/terrain.cfg:126
 msgid "Road"
@@ -902,6 +1240,9 @@
 "As far as gameplay is concerned, Roads are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
+"Cesta je tvořena udusanou hlínou, vytvořenou spoustou cestujících, 
kteří jí "
+"použili. Co se týká herních vlastností, jsou stejné jako u "
+"<ref>dst=terrain_grassland text=Louky</ref>."
 
 #: data/help.cfg:327 data/terrain.cfg:325
 msgid "Forest"
@@ -923,6 +1264,19 @@
 "Elves, on the other hand, enjoy 60 to 70% defense, even their mounted units. "
 "Dwarves generally receive only 30% defense in forests."
 msgstr ""
+"Lesy představuje každý lesík s příslušným porostem, který je 
dostatečný pro "
+"zpomalení pochodu. I když zpomalí téměř každého, nabízí les lepší 
defenzivní "
+"pozici pro většinu jednotek než otevřené prostranství. Jízda má 
samozřejmě "
+"spoustu problémů při pohybu v tomto terénu, takže jakýkoliv prospěch, "
+"získaný ze skrytí se v lese, je tímto potlačen. Elfové jsou výjimkou 
oproti "
+"všeobecně platnému pravidlu pro lesy. Nejen že jsou schopni plného 
postupu "
+"lesem, ale také získávají značný obranný bonus. Skřítci jsou také 
výjimkou; "
+"i když jsou schopni se pohybovat lesem bez výrazné ztráty rychlosti, 
jejich "
+"neobeznámenost s terénem způsobuje, že nezískávají žádný obranný 
bonus\n"
+".\n"
+"Většina jednotek získá 50% bonus, ale jízda je omezena 40%. Na druhou 
stranu "
+"získávají Elfové od 60 do 70% obranného bonusu a to i když jsou na 
koních. "
+"Trpaslíci obvykle získají v lese pouze 30% obrany."
 
 #: data/help.cfg:337 data/terrain.cfg:286
 msgid "Hills"
@@ -940,6 +1294,15 @@
 "Most units have about 50% defense in hills, whereas cavalry are limited to "
 "40%. Dwarves enjoy 60% defense in hills."
 msgstr ""
+"Kopce představují docela obtížný terén s dostatečným počtem údolí 
a skalních "
+"stěn, které poskytují určitý stupeň krytí. Kopce jsou obtížným 
terénem pro "
+"většinu jednotek a to zejména pro jejich orientaci. Trpaslíci, Trolové i 
"
+"Obři jsou s tímto terénem dostatečně obeznámeni, takže se v něm mohou 
"
+"pohybovat bez ztráty rychlosti. Jízda má v tomto terénu potíže s 
pohybem, "
+"takže je jakákoliv pomoc poskytnutá krytím zmařena.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek v kopcích získá okolo 50% bonusu, zatímco jízda je 
omezena "
+"40%. Trpaslící se v kopcích těší 60% obrannému bonusu."
 
 #: data/help.cfg:347 data/terrain.cfg:310
 msgid "Mountains"
@@ -957,6 +1320,15 @@
 "\n"
 "Most units receive about 60% defense in mountains, whereas Dwarves enjoy 70%."
 msgstr ""
+"Hory jsou více strmé, takže jednotky musí při pohybu často překonávat 
"
+"překážky. V tomto prostředí získávají důležitý obranný bonus 
proti většině "
+"jednotek, zároveň se ale často zdržují při zdolávání terénu. 
Většina "
+"jezdectva jednoduše nemůže vstoupit do horského terénu; samozřejmě, 
že elfí "
+"jízda je toho výjimkou, stejně tak gobliní psí jezdci. Skřítci i 
Trolové "
+"jsou v horách jako doma a je pro ně velmi snadné se tu pohybovat.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek v horách získává okolo 60% obranného bonusu, zatímco 
"
+"skřítci se těší 70%."
 
 #: data/help.cfg:357 data/terrain.cfg:55
 msgid "Swamp"
@@ -973,6 +1345,14 @@
 "Most units make do with 30% defense in swamps. Mermen, Naga, and Saurians "
 "all generally enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Mokřiny představují všechny druhy mokřad. Mokřiny zpomalí téměř 
každého a "
+"maří jejich schopnosti ubránit sami sebe. Výjimku tvoří jednotky, 
které jsou "
+"uzpůsobeny pohybu ve vodě; ty jsou schopny dosáhnout nejvyšší rychlosti 
a "
+"získávají obranný bonus. Ti kteří bydlí v mokřadech jsou také 
uzpůsobeni "
+"tomuto terénu a umí ho použít pro svou ochranu.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek v mokřinách získává 30% obranný bonus. Vodní lidé, 
Naga a "
+"Sauriani se obvykle těší 60% bonusem."
 
 #: data/help.cfg:367 data/terrain.cfg:34
 msgid "Shallow Water"
@@ -990,6 +1370,15 @@
 "Most units make do with 20 to 30% defense in shallow water, whereas both "
 "Naga and Mermen enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Mělkou vodou si představíme jakoukoliv vodní plochu, která při 
přechodu "
+"zasahuje zhruba až po pás. To stačí na zpomalení téměř každého a 
zanechá ho "
+"v nevýhodě v případě útoku. Trpaslíkům dosahuje voda až skoro k 
hlavě a tak "
+"se pro ně stává obtížnou překážkou. Výjimku tvoří jednotky, které 
jsou "
+"přirozeně přizpůsobeny plavání, ty získají významný obranný bonus 
a plnou "
+"schopnost pohybu.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek získá v mělké vodě 20 až 30% obranný bonus, 
zatímco Naga a "
+"Vodní lidé se těší bonusu 60%."
 
 #: data/help.cfg:377 data/terrain.cfg:25
 msgid "Deep Water"
@@ -1003,11 +1392,16 @@
 "\n"
 "Mermen and Naga both receive 50% defense in deep water, with full movement."
 msgstr ""
+"Hlubokou vodu poznáme tak, že dosahuje jednotkám až po hlavu. Většina "
+"jednotek nemůže do tak hluboké vody vstoupit: takže je doménou jednotek, 
"
+"které mohou buď létat nebo jsou výbornými plavci.\n"
+"\n"
+"Vodní lidé a Naga získávají v hluboké vodě 50% obranný bonus a 
maximální "
+"schopnost pohybu."
 
 #: data/help.cfg:387 data/terrain.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid "Snow"
-msgstr "Stín"
+msgstr "Sníh"
 
 #: data/help.cfg:392
 msgid ""
@@ -1017,6 +1411,11 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in snow."
 msgstr ""
+"Sníh představuje jakákoliv zamrzlá rovná plocha a to buď trvale (např. 
"
+"tundra), nebo dočasně (v případě sněhem pokryté louky). Většina 
jednotek je "
+"tímto zpomalena a je pro ně obtížnější se bránit.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek ve sněhu získá 20 až 40% obranný bonus."
 
 #: data/help.cfg:397 data/terrain.cfg:265
 msgid "Ice"
@@ -1028,6 +1427,10 @@
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Snow</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
 msgstr ""
+"Ledem je jakákoliv struktura zamrzlé vody. Pro hraní hry má identické "
+"vlastnosti jako <ref>dst=terrain_tundra text=Sníh</ref>. Pamatujte, že "
+"jednotky schopné plavání, vyjma těch co mohou dýchat pod vodou, nemohou "
+"plavat pod ledem."
 
 #: data/help.cfg:405 data/terrain.cfg:374 data/terrain.cfg:485
 msgid "Castle"
@@ -1044,6 +1447,12 @@
 "\n"
 "Most units have about 60% defense in a castle."
 msgstr ""
+"Hradem je jakýkoliv druh stálého opevnění. Téměř všechny jednotky 
umístěné "
+"ve hradě získávají důležitý obranný bonus a všechny jednotky tu jsou 
schopny "
+"maximálního pohybu. Umístění jednotek na hrad posiluje jejich obranné "
+"schopnosti. Kromě jednotek na hradbách, se mohou do hradu vplížit i "
+"nepřátelé, čímž získají stejný obranný bonus jako kdokoliv 
uvnitř.\n"
+"Většina jednotek získává 60% obranný bonus."
 
 #: data/help.cfg:417 data/terrain.cfg:100
 msgid "Sand"
@@ -1057,11 +1466,16 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Sand."
 msgstr ""
+"Nestabilita písku ho dělá pro většinu jednotek obtížně 
překonatelný, a "
+"nechává je tak nechráněné vůči útoku. Na rozdíl od jednotek s 
širokými "
+"chodidly či hadími těly ještěří rasy. Pro ně je pohyb v písku mnohem 
"
+"jednodušší.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek tak získává 20 až 40% obranný bonus."
 
 #: data/help.cfg:427 data/terrain.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "Desert"
-msgstr "Smaž soubor"
+msgstr "Poušť"
 
 #: data/help.cfg:430
 msgid ""
@@ -1069,6 +1483,9 @@
 "beaches, however for gameplay purposes they are identical. See "
 "<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
 msgstr ""
+"Pouště mají poněkud odlišné složení než malé jámy s pískem nebo 
pláže, hru "
+"ale ovlivňují obdobně. Podívejte se na <ref>dst=terrain_sand 
text=Písek</"
+"ref>."
 
 #: data/help.cfg:435 data/terrain.cfg:357
 msgid "Cave"
@@ -1085,10 +1502,17 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Caves, whereas dwarves have 50%."
 msgstr ""
+"Jeskyně představuje jakákoliv podzemní sluj s dostatkem místa pro pochod 
"
+"jednotek. Většina jednotek se v tomto terénu neumí pohybovat a tak jsou "
+"zpomaleny a překáží jim to v obraně. Trpaslíci a Trolové, kteří zde 
bydlí, "
+"tu jsou jako doma a to hlavně trpaslíci, kteří se zde mohou díky své 
malé "
+"velikosti snadno pohybovat a překonávat překážky. To jiným činí 
problémy.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek zde získá 20 až 40% obranný bonus, zatímco trpaslíci 
50%."
 
 #: data/help.cfg:445 data/terrain.cfg:151
 msgid "Savanna"
-msgstr ""
+msgstr "Step"
 
 #: data/help.cfg:447
 msgid ""
@@ -1096,6 +1520,9 @@
 "world. For gameplay purposes, they are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
+"Stepy jsou roviny s vysokou travou, můžeme je nalézt zejména v 
teplejších "
+"krajinách. Jejich herní význam je stejný jako v případě "
+"<ref>dst=terrain_grassland text=Louky</ref>."
 
 #: data/help.cfg:452 data/terrain.cfg:43 data/terrain.cfg:64
 #: data/terrain.cfg:159 data/terrain.cfg:168 data/terrain.cfg:179
@@ -1116,11 +1543,17 @@
 "Most units have 50 to 60% defense in villages, whereas cavalry receive only "
 "40%."
 msgstr ""
+"Vesnice jsou představeny skupinou stavení, lidských či jiného původu. 
Téměř "
+"všechny jednotky, až na jízdu, se ve vesnici snadno pohybují a většina 
z "
+"nich, pokud je zde umístěna, tak získává obranný bonus. Vesnice jim tak 
"
+"poskytuje místo pro vyčištění a ošetření jejich zranění. Zde 
umístěné "
+"jednotky tu jsou každý tah ošetřovány či zbavovány otravy.\n"
+"\n"
+"Většina jednotek zde získá 50 až 60% obranný bonus, jízda pouze 40%."
 
 #: data/help.cfg:464 data/terrain.cfg:423
-#, fuzzy
 msgid "Canyon"
-msgstr "žádná"
+msgstr "Kaňon"
 
 #: data/help.cfg:466
 msgid ""
@@ -1129,10 +1562,13 @@
 "is concerned, only units capable of flying over canyons can cross this "
 "terrain."
 msgstr ""
+"Kaňon je roklina v zemi, vedoucí do neznámé hloubky. Kaňony jsou známé 
pro "
+"příkré svahy, jejichž překonání může trvat dny. Co se týká 
herních "
+"vlastností, tak mohou být překonány pouze jednotkami schopnými létat."
 
 #: data/help.cfg:471 data/terrain.cfg:472
 msgid "Lava"
-msgstr ""
+msgstr "Láva"
 
 #: data/help.cfg:473
 msgid ""
@@ -1140,10 +1576,12 @@
 "terrain can only be crossed by those units capable of flying a considerable "
 "distance above it."
 msgstr ""
+"Nebezpečí vyplývající z pokusu o přechod lávy je zřejmé. Tento 
terén může "
+"být překonán pouze jednotkami schopnými létat ve značné vzdálenosti 
nad ní."
 
 #: data/help.cfg:478 data/terrain.cfg:462
 msgid "River Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Brod řeky"
 
 #: data/help.cfg:480
 msgid ""
@@ -1154,6 +1592,11 @@
 "choosing whichever one offers the best defensive and movement bonuses for "
 "the unit on it."
 msgstr ""
+"Pokud se na řece objeví mělčina, pak se stává její překročení pro 
pozemní "
+"jednotky jednoduchou záležitostí. Mimoto, každá bytost, která je lépe "
+"přizpůsobena plavání, získá plnou schopnost pohybu. Co se týká 
herních "
+"vlastností, je brod něco mezi loukou a mělkou vodou. To může pomoci při 
"
+"volbě jednotek při pohybu a obraně tohoto území."
 
 #: data/help.cfg:485 data/terrain.cfg:75 data/terrain.cfg:83
 #: data/terrain.cfg:91
@@ -1174,17 +1617,23 @@
 "occupying the bridge hex. Note that a swimming unit and a land unit are not "
 "capable of occupying a bridge hex at the same time."
 msgstr ""
+"Hlavním významem této stavby je možnost překonat vodní plochu a tím se 
"
+"vyhnout vrtošivé povaze vodních cest, se kterým se setkáváme u brodů v 
"
+"podobě zvedání a klesání vodní hladiny. To nám nabízí možnost 
rychlejšího "
+"pohybu a obranného bonusu pro zde umístěné jednotky. Pamatujte, že 
jednotky "
+"schopné plavat a ty pozemní nejsou schopné zabrat most v témže 
okamžiku."
 
 #: data/help.cfg:494 data/terrain.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid "Cave Wall"
-msgstr "Zeď jeskyně"
+msgstr "Jeskynní hradba"
 
 #: data/help.cfg:496
 msgid ""
 "Cave walls are made of solid stone, renowned for its ability to impede even "
 "the most determined traveler."
 msgstr ""
+"Jeskynní hradba je vyrobena z pevného kamene, který je znám pro svojí "
+"schopností odolat i tomu nejodhodlanějšímu cestovateli."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -1213,7 +1662,7 @@
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
 msgstr ""
-"Přeji si, aby se mi tato samotná zlatá mince mince vrátila 
desetinásobně."
+"Přeji si, aby se mi tato jediná zlatá mince mince vrátila 
desetinásobně."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -1294,7 +1743,7 @@
 
 #: data/items.cfg:580
 msgid "The bearer of this ring is slowed."
-msgstr "Nositel totoho prstenu je zpomalen."
+msgstr "Nositel tohoto prstenu je zpomalen."
 
 #: data/items.cfg:615
 msgid "Staff of Swiftness"
@@ -1339,22 +1788,19 @@
 msgstr "plamenný meč"
 
 #: data/items.cfg:757
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Ohnivé žezlo"
 
 #: data/items.cfg:760
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
-"Toto starodávné žezlo bylo ukuto trpaslíky. Žezlo, symbol kralování "
-"Wesnothu, má moc vystřelovat ohnivé koule na nepřátele nositele!"
+"Toto starodávné žezlo bylo ukuto trpaslíky. Žezlo je symbolem 
královské moci "
+"Wesnothu, má moc vystřelovat ohnivé koule na nepřátelské posly!"
 
 #: data/items.cfg:761
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
@@ -1375,32 +1821,28 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:24 data/multiplayer.cfg:113 data/multiplayer.cfg:215
 #: data/multiplayer.cfg:305 src/leader_list.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Random"
-msgstr "Náhodná mapa"
+msgstr "Náhodný"
 
 #: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
-msgstr ""
+msgstr "Věrný"
 
 #: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid "Rebels"
-msgstr "Přivoláno"
+msgstr "Odbojný"
 
 #: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
 msgid "Northerners"
-msgstr ""
+msgstr "Seveřani"
 
 #: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid "Knalgan Alliance"
-msgstr "&dwarf-lord.png,Knalganská aliance"
+msgstr "Knalganská aliance"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Drakes"
-msgstr "Nebeský drak"
+msgstr "Draci"
 
 #: data/multiplayer.cfg:109
 msgid "Classic"
@@ -1416,12 +1858,11 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:145 data/translations/english.cfg:128
 msgid "Orcs"
-msgstr "Skřeti"
+msgstr "Obři"
 
 #: data/multiplayer.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid "Dwarves"
-msgstr "Trpasličí pustina"
+msgstr "Trpaslíci"
 
 #: data/multiplayer.cfg:197 data/units/Saurian.cfg:5
 msgid "Saurian"
@@ -1436,110 +1877,122 @@
 msgstr "Velká válka"
 
 #: data/multiplayer.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Light"
-msgstr "Mág světla"
+msgstr "Spojenectví světla"
 
 #: data/multiplayer.cfg:324
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Darkness"
-msgstr "&undead-necromancer.png,Aliance temnot"
+msgstr "Spojenectví temnot"
 
 #: data/scenario-test.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking to "
 "Baldras."
 msgstr ""
-"Můžeš přijít, chceš-li, ale vůdce se zajímá jen o rozhovor s 
Baldrasem."
+"Chceš-li přijít, můžeš. Vůdce se ale zajímá jen o rozhovor s 
Baldrasem."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Blesková válka"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
 msgstr ""
+"Soubojová mapa s velmi rychlou hrou. Doporučeným nastavením jsou 2G na "
+"vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Charge"
-msgstr "výpad"
+msgstr "2p - Výpad"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:3
 msgid "2p - Den of Onis"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Onisovo doupě"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:4
 msgid ""
 "Danger lurks around every corner in this underground battlefield, a duel map "
 "where force and subterfuge meet. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Na tomto podzemním bojišti číhá nebezpečí za každým rohem. 
Soubojová mapa, "
+"kde čelíte násilí a přepadení. Doporučené nastavení je 2G na 
vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:3
 msgid "2p - Divide and Conquer"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Rozděl a dobyj"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:4
 msgid ""
 "This small duel map divides the field of battle into three segments. "
 "Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Tato malá soubojová mapa rozděluje bitevní pole na 3 části. 
Doporučeným "
+"nastavením je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:3
 msgid "2p - Hamlets"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Vesnice"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:4
 msgid ""
 "Warfare transforms the simple farms and villages of a peaceful region into a "
 "subtly parceled battlefield. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Válčení změnilo jinak poklidné farmy a vesnice v rozdělená válečná 
pole. "
+"Doporučeným nastavením je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:3
 msgid "2p - Hornshark Island"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Ostrov Hornshark"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:4
 msgid ""
 "Players must navigate the dispersive terrain of this small but "
 "topographically dense island. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Hráči se musí pohybovat různorodým terénem tohoto malého, ale 
topograficky "
+"bohatého ostrova. Doporučeným nastavením je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
 msgid "2p - Meteor Lake"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Meteorické jezero"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:4
 msgid ""
 "Long ago, a great meteor fell from the heavens, leaving its mark on this "
 "coniferous region. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Před dávnou dobou spadl z nebe meteor a zanechal svůj otisk v tomto "
+"jehličnatém terénu. Doporučené nastavení je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:3
 msgid "2p - Sablestone Delta"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Ústí řeky Sablestone"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:4
 msgid ""
 "Two armies collide on this disjointed coastal landscape of hidden caves and "
 "jagged rivers. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Dvě armády se srazili v této odloučené krajině skrytých jeskyň a 
rozeklaných "
+"řek. Doporučené nastavení je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Křižovatka Silverhead"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:4
 msgid ""
 "Players must traverse all manner of terrain in pursuit of victory on this "
 "multi-fronted duel map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Hráči musí pro vítězství překonat všechny druhy terénu této 
měnící se "
+"soubojové mapy. Doporučeným nastavením je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:3
 msgid "2p - Sullas Ruins"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Sullasovy ruiny"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:4
 msgid ""
@@ -1547,11 +2000,12 @@
 "and ice now remain in the shadow of this once mighty empire. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Bičováno mořem a roztrháno zimními živly. Z kdysi mocného 
království, zde "
+"zůstaly pouze ruiny, voda a led. Doporučeným nastavením je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Wesbowl"
-msgstr "Wesbowl"
+msgstr "2p - Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:6
 msgid ""
@@ -1560,6 +2014,10 @@
 "blunt weapons, and healers are on hand, so when units are killed, they "
 "return to that player's end zone with an injury."
 msgstr ""
+"Ve Wesbowlu musí hráč dostat balón do cílové zóny jiného hráče. 
Samozřejmě "
+"mezitím může tento hráč napadat vaše jednotky. Wesbowl se hraje s 
tupými "
+"zbraněmi a po ruce jsou léčitelé, takže pokud jsou jednotky zabity, tak 
se "
+"vrátí zpět do zóny hráče."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:11
 msgid ""
@@ -1573,7 +2031,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Vítězství:\n"
-"@Dostaň jeden z míčů do protivníkovy zadní zóny vícekrát, než on do 
tvojí\n"
+"@Dostaň jeden z míčů do protivníkovy cílové zóny vícekrát, než on 
do tvojí\n"
 "Porážka:\n"
 "#Protivník dostane jeden míčů do tvojí zadní zóny vícekrát, než ty 
do jeho"
 
@@ -1618,38 +2076,43 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:3
 msgid "3p - 1v1v1Hex"
-msgstr ""
+msgstr "3p - 1v1v1Hex"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:4
 msgid ""
 "Three players do battle in this small, enclosed region. Recommended settings "
 "of 2G per village."
 msgstr ""
+"Tři hráči bojují v tomto malém uzavřeném kraji. Doporučeným 
nastavením je 2G "
+"na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:3
 msgid "3p - Morituri"
-msgstr ""
+msgstr "3p - Morituri"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:4
 msgid ""
 "Only one faction will emerge victorious from this tightly bordered three-"
 "player map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Pouze jedna strana vyjde vítězně z této neprodyšně ohraničené mapy 
pro tři "
+"hráče. Doporučeným nastavením je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:3
 msgid "3p - Triple Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "3p - Trojitá blesková válka"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:4
 msgid ""
 "Three players come head to head on this water-cut battlefield. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Tři hráči, hlava na hlavě, na tomto vodou lemovaném válečném poli. "
+"Doporučeným nastavením je 2G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - An Island"
-msgstr "Ostrov"
+msgstr "4p - Ostrov"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:10
 msgid ""
@@ -1658,10 +2121,14 @@
 "East: Mixed snow plains, South-West: Mixed desert plains, South-East: "
 "Mountain dominated area."
 msgstr ""
+"Mapa pro 4 hráče, která je vhodná pro individuální i týmovou hru. 
Zvítězí "
+"ten, kdo ovládne střed ostrova. Severozápad: pokrytý lesem, 
Severovýchod: "
+"roviny pokryté sněhem, Jihozápad: pouštní krajiny, Jihovýchod: hornatá 
"
+"oblast."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:3
 msgid "4p - Blue Water Province"
-msgstr ""
+msgstr "4p - Provincie Modré vody"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:4
 msgid ""
@@ -1670,10 +2137,14 @@
 "snowcapped mountains of this small province, its villagers hardly seem to "
 "take notice. Recommended settings of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"Říká se, že tato provincie byla zničena a znovu postavena snad 
dvacetkrát. "
+"Nyní se zde na skalnatých říčkách a horách pokrytých sněhem zase 
scházejí "
+"armády. Vesničané si toho mohou jenom těžko nevšimnout. Doporučené 
nastavení "
+"je 2 zlaté na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
-msgstr ""
+msgstr "4p - Hrady Roztodivného ostrova"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -1681,60 +2152,67 @@
 "play. Recommended setting of 2 gold per village, and players 1, 3 vs players "
 "2, 4 for 2v2."
 msgstr ""
+"Spousta blízko umístěných a strategicky položených hradů. Malá mapa 
pro "
+"rychlou hru. Doporučeným nastavením jsou 2 zlaté na vesnici a hráč 
číslo 1 a "
+"3 proti hráči 2 a 4 (tedy 2 proti 2)."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - Clash"
-msgstr "Klasická"
+msgstr "4p - Srážka"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:5
 msgid ""
 "Small map for 2v2. Teams should be player 1 and 3, vs player 2 and 4. "
 "Recommended setting of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"Malá mapa pro boj 2 proti 2. Týmem může být hráč číslo 1 a 3 proti 
hráči "
+"číslo 2 a 4. Doporučeným nastavením jsou 2 zlaté na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - King of the Hill"
-msgstr "Král vršku"
+msgstr "4p - Král vršku"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:5
 msgid ""
 "Who will remain standing as King of the Hill? Best played as a free-for-all "
 "(with everyone fighting everyone else)."
 msgstr ""
+"Kdo zůstane Králem vršku? Nejlépe se hraje stylem volnost-pro-všechny 
(každý "
+"bojuje s každým)."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
-msgstr ""
+msgstr "4p - Laguna"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:4
 msgid ""
 "Four factions contend for dominance over this watery settlement. Recommended "
 "settings of 1G per village."
 msgstr ""
+"4 frakce bojují o nadvládu v této vodní kolonii. Doporučeným 
nastavením je "
+"1G na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - Siege Castles"
-msgstr "Obležené hrady"
+msgstr "4p - Obležené hrady"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:9
 msgid "Take control of this huge river delta."
-msgstr ""
+msgstr "Převezměte kontrolu na touto ohromnou deltou řeky."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - The Valley of Death"
-msgstr "Údolí smrti"
+msgstr "4p - Údolí smrti"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:5
 msgid "Can you defeat all enemies and declare victory in this desolate valley?"
 msgstr ""
+"Dokážete porazit všechny nepřátele a vyhlásit vítězství v tomto 
opuštěném "
+"údolí?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:3
 msgid "4p - The Wilderlands"
-msgstr ""
+msgstr "4p - Divoká země"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:4
 msgid ""
@@ -1742,27 +2220,29 @@
 "caves, rivers, and the ruins of ancient fortresses. Recommended settings of "
 "1G per village."
 msgstr ""
+"Ohromná země divočiny a nezkrocené pustiny. Tento terén se skládá z 
lesů, "
+"jeskyň, řek a ruin starobylého opevnění. Doporučeným nastavením je 1G 
na "
+"vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "5p - Forest of Fear"
-msgstr "Les strachu"
+msgstr "5p - Les strachu"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:5
 msgid "In this mixed landscape, five armies battle for supremacy."
-msgstr ""
+msgstr "V této různorodé krajině svede 5 armád boj o nadvládu."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
 msgid "6p - Hexcake"
-msgstr ""
+msgstr "6p - Hexcake"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
-msgstr ""
+msgstr "Týmová hra 2 proti 2 nebo 3 pro 3."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:3
 msgid "6p - Smallolof"
-msgstr ""
+msgstr "6p - Smallolof"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:4
 msgid ""
@@ -1770,16 +2250,18 @@
 "where six boxed-in armies come to a head. Recommended settings of 2 gold per "
 "village."
 msgstr ""
+"Pouze skutečný taktik může přežít na tomto smrtícím válečném 
poli, kde se "
+"střetává 6 armád. Doporučeným nastavením jsou 2 zlaté na vesnici."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "7p - Battle World"
-msgstr "Bitevní svět"
+msgstr "7p - Bitevní svět"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
 msgid ""
 "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
 msgstr ""
+"Až 7 armád se bije v této mírumilovné krajině. Připravte se na dlouhou 
bitvu."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:17
@@ -1791,12 +2273,14 @@
 "Randomly generated map. Note: random maps are often unbalanced, but if you "
 "have time, you can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
+"Náhodně vytvořená mapa. Pamatujte, že tyto mapy jsou často 
nevyvážené, ale "
+"pokud máte dostatek času, můžete generovat tak dlouho, dokud nevyberete 
tu "
+"správnou."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Random map (Desert)"
-msgstr "Náhodná mapa"
+msgstr "Náhodná mapa (Pustina)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:5
 msgid ""
@@ -1804,12 +2288,14 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"Náhodně vytvořená mapa. Pamatujte, že tyto mapy jsou často 
nevyvážené, ale "
+"pokud máte dostatek času, můžete generovat tak dlouho, dokud nevyberete 
tu "
+"správnou."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Random map (Marsh)"
-msgstr "Náhodná mapa"
+msgstr "Náhodná mapa (Bažina)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:5
 msgid ""
@@ -1817,12 +2303,14 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"Náhodně vytvořená mapa. Pamatujte, že tyto mapy jsou často 
nevyvážené, ale "
+"pokud máte dostatek času, můžete generovat tak dlouho, dokud nevyberete 
tu "
+"správnou."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Random map (Winter)"
-msgstr "Náhodná mapa"
+msgstr "Náhodná mapa (Zima)"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:4
 msgid ""
@@ -1830,11 +2318,13 @@
 "terrains. Note: random maps are often unbalanced, but if you have time, you "
 "can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
+"Náhodně vytvořená mapa. Pamatujte, že tyto mapy jsou často 
nevyvážené, ale "
+"pokud máte dostatek času, můžete generovat tak dlouho, dokud nevyberete 
tu "
+"správnou."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Across The River"
-msgstr "Za řekou"
+msgstr "2p - Za řekou"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:5
 msgid ""
@@ -1842,11 +2332,13 @@
 "pretty well balanced towards both sides.\n"
 "You can use it AI vs AI to see how well a faction fares against another."
 msgstr ""
+"Tato mapa je vhodná pro určité testování se dvěma frakcemi, neboť je 
pěkně "
+"vyrovnaná na obě dvě strany.\n"
+"Můžete použít pro test AI proti AI a pak sledovat průběh boje."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Basic Training"
-msgstr "+Baskický překlad"
+msgstr "Základní trénink"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:71
 msgid ""
@@ -1857,7 +2349,6 @@
 "dokážeš umění boje vysvětlit..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -1874,7 +2365,6 @@
 msgstr "Naverbuj nějakou jednotku"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
-#, fuzzy
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
 msgstr "Výborně! Naverboval jsi elfího bojovníka."
 
@@ -1893,8 +2383,8 @@
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
-"Protože se jednotky nemohou pohybovat v kole, v němž byly naverbovány, "
-"musíšteď ukončit své kolo. To uděláš jednoduše kliknutím na 
tlačítko „Ukonči "
+"Protože se jednotky nemohou pohybovat v kole, v němž byly naverbovány, 
musíš "
+"teď ukončit své kolo. To uděláš jednoduše kliknutím na tlačítko 
„Ukonči "
 "kolo“ v pravém dolním rohu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:102
@@ -1902,7 +2392,6 @@
 msgstr "Konec tvého kola"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully ended your turn."
 msgstr "Úspěšně jsi ukončil své kolo."
 
@@ -1921,7 +2410,6 @@
 msgstr "Přesuň svého elfího bojovníka k Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:147
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Excellent! You have successfully moved your Elvish Fighter. However, since "
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
@@ -1929,7 +2417,7 @@
 msgstr ""
 "Výborně! Podařilo se ti přesunout svého elfího bojovníka. Avšak 
protože se "
 "přesunul přímo k nepřátelské jednotce, nemůže už se v tomto kole 
dále "
-"pohybovat. Tomuto se říká „oblasti kontroly“."
+"pohybovat. Tomuto se říká 'oblast kontroly'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:156
 msgid ""
@@ -1947,7 +2435,6 @@
 msgstr "Zaútoč na Merlu"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully attacked Merle."
 msgstr "Úspěšně jsi zaútočil na Merlu."
 
@@ -1956,7 +2443,6 @@
 msgstr "Ukonči své kolo, a počkej, až Merla zaútočí na tebe."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your fighter has survived Merle's attack. Whenever a unit survives a battle, "
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
@@ -2000,7 +2486,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:270
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
@@ -2010,7 +2495,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:278
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:237
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
@@ -2019,7 +2503,6 @@
 "tak něco odnesl."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:290
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
 msgstr "Úspěšně jsi dokončil první scénář výcviku."
 
@@ -2030,11 +2513,9 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:299
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:249
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
 msgstr ""
-"Chceš si znovu vyzkoušet některé z dovedností\\, jež ses naučil v 
této "
-"úrovni?"
+"Chceš si znovu vyzkoušet některé z dovedností, jež ses naučil v této 
úrovni?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:302
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
@@ -2047,15 +2528,14 @@
 msgstr "Skončil jsem s přezkušováním dovedností!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:324
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Although you have completed your first scenario, your training is not yet "
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
 "in a mock battle."
 msgstr ""
 "Přestože jsi dokončil svůj první scénář, tvůj výcvik ještě není 
u konce. "
-"Budeme pokračovat do dalšího scénáře, kde budeš bojovat proti mě v "
-"simulované bitvě."
+"Budeme pokračovat v dalším scénáři, kde budeš bojovat proti mně v 
simulované "
+"bitvě."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:4
 msgid "Traits and Specialties"
@@ -2069,7 +2549,6 @@
 "Nyní budeš podroben obtížnější zkoušce. Musíš mě porazit v 
simulované bitvě."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:50
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
 "scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
@@ -2084,7 +2563,6 @@
 "také naverbovat elfí bojovníky a lučištníky."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skills covered:\n"
 "Recalling\n"
@@ -2096,37 +2574,31 @@
 "Specialties\n"
 "Objects"
 msgstr ""
-"@Získané dovednosti:\n"
+"Získané dovednosti:\n"
 "Přivolávání\n"
 "Vlastnosti\n"
 "Zlato\n"
 "Denní doba\n"
 "Terén\n"
 "Odolnost\n"
-"Zvlášnosti\n"
-"Předměty\n"
-"Hra Wesnothu\n"
-"@Úkol:\n"
-"@Vítězství\n"
-"Poraž Delfadora"
+"Zvláštnosti\n"
+"Předměty"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:71
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Delfador"
-msgstr "Obránce"
+msgstr "Porážka Delfadora"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:75
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:51
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Smrt Konráda"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:79
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:59
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Tahy jsou vyčerpány"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
 msgstr "Úspěšně jsi přivolal svého elfího bojovníka."
 
@@ -2138,12 +2610,10 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:158
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:170
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:202
-#, fuzzy
 msgid "En garde!"
 msgstr "Do střehu!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You may notice that your units have slightly different statistics than the "
 "statistics shown before you recruited them. This is because they have been "
@@ -2166,8 +2636,8 @@
 "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
-"Nad Wesnothem zapadá slunce. Denní doba ovlivňuje, jak velké poškození 
různé "
-"jednotky působí, podle toho, které denní době jsou přizpůsobeny."
+"Nad Wesnothem zapadá slunce. Denní doba ovlivňuje, jak velké poškození "
+"způsobí různé jednotky. Záleží na tom, které denní době jsou 
přizpůsobeny."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:143
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
@@ -2178,8 +2648,8 @@
 "Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
 "take from that attack."
 msgstr ""
-"Každý útok má svůj typ poškození, který určuje, jaké poranění 
různé jednotky "
-"tímto útokem utrpí."
+"Každý útok má svůj typ poškození, který určuje, jaké poranění 
tímto útokem "
+"utrpí jednotlivé jednotky."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
 msgid ""
@@ -2194,7 +2664,7 @@
 "To see his new combat statistics, look at the Status Table."
 msgstr ""
 "Některé předměty mění statistiky jednotek, jež je sebraly. Jedna z 
tvých "
-"jednotek našla lektvar, který jí umožuje způsobovat svými útoky 
větší "
+"jednotek našla lektvar, který jí umožňuje způsobovat svými útoky 
větší "
 "poranění. Její nové bojové statistiky si můžeš prohlédnout v tabulce 
stavu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
@@ -2212,14 +2682,13 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
-msgstr ""
+msgstr "Nyní budeš možná chtít začít tažení, nebo hrát multiplayer."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
 msgstr "Pěkně jsi to vysvětlil! Ale..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skills covered:\n"
 "Recruiting units\n"
@@ -2228,30 +2697,26 @@
 "Gaining experience\n"
 "Winning scenarios"
 msgstr ""
-"@Získané dovednosti:\n"
+"Získané dovednosti:\n"
 "Verbování jednotek\n"
 "Pohyb s jednotkami\n"
 "Útočení na nepřátelské jednotky\n"
 "Získávání zkušeností\n"
-"Vyhrávání scénářů\n"
-"@Současný úkol:\n"
-"{OBJECTIVE}"
+"Vyhrávání scénářů"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:45
 msgid "Current objective:"
-msgstr ""
+msgstr "Současný úkol:"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr "Obránce"
+msgstr "Smrt Delfadora"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:66
 msgid "How do I recruit units?"
 msgstr "Jak naverbuji jednotku?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
 "recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
@@ -2260,9 +2725,9 @@
 "Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
 msgstr ""
 "Jednotku naverbuješ tak, že klikneš pravým tlačítkem myši na políčko 
hradu, "
-"kde chceš jednotku naverbovat. Potom vyber „Naverbuj“; nebo prostě 
podrž "
-"kursor nad políčkem a stiskni „Ctrl-R“. Pak vyber typ jednotky, který 
chceš "
-"naverbovat, a klikni na „OK“. Stiskem „Shift-Ctrl-R“ můžeš rychle 
naverbovat "
+"kde chceš jednotku naverbovat. Potom vyber 'Naverbuj'; nebo prostě podrž "
+"kursor nad políčkem a stiskni 'Ctrl-R'. Pak vyber typ jednotky, který 
chceš "
+"naverbovat, a klikni na 'OK'. Stiskem 'Shift-Ctrl-R' můžeš rychle 
naverbovat "
 "další jednotku stejného typu jako posledně."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:67
@@ -2279,7 +2744,7 @@
 "tvrzi, může verbovat jednotky na okolní políčka hradu. Vůdci jsou 
obvykle "
 "silné jednotky, jakou každá strana ovládá jen jedinou. Tvůj vůdce je 
také "
 "obvykle první jednotkou, kterou tvá strana ovládá, a začíná v tvrzi. 
Vůdce "
-"můžeš snadno vybrat stiskem „L“. Zemře-li tvůj vůdce, prohráváš 
hru. Většinu "
+"můžeš snadno vybrat stiskem 'L'. Zemře-li tvůj vůdce, prohráváš hru. 
Většinu "
 "scénářů můžeš vyhrát poražením všech nepřátelských vůdců."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:67
@@ -2291,7 +2756,6 @@
 msgstr "Čím bych se měl při verbování jednotek řídit?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
@@ -2303,7 +2767,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:69
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
-msgstr "Co se stane\\, když naverbuji jednotku?"
+msgstr "Co se stane, když naverbuji jednotku?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:69
 msgid ""
@@ -2313,26 +2777,25 @@
 msgstr ""
 "Když naverbuješ jednotku, objeví se s plným počtem životů na 
příslušném "
 "políčku hradu. Také získá dvě vlastnosti, které probereme později. V 
témže "
-"kole už se nemůže pohnout ani útočit."
+"kole se už nemůže pohnout ani útočit."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
 msgid "How do I end my turn?"
 msgstr "Jak ukončím kolo?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One way to end your turn is to press 'Alt-Space'. Alternatively, you can "
 "right-click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-"
 "right hand corner."
 msgstr ""
-"Jeden ze způsobů, jak ukončit kolo, je stisknout „Alt-E“. Také 
můžeš "
-"kliknoutpravým tlačítkem myši a zvolit „Ukonči kolo“ nebo kliknout 
na "
-"tlačítko „Ukonči kolo“ v pravém dolním rohu."
+"Jeden ze způsobů, jak ukončit kolo, je stisknout 'Alt-E'. Také můžeš "
+"kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit „Ukonči kolo“ nebo kliknout 
na "
+"tlačítko 'Ukonči kolo' v pravém dolním rohu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:74
 msgid "What happens when I end my turn?"
-msgstr "Co se stane\\, když skončím svoje kolo?"
+msgstr "Co se stane, když skončím svoje kolo?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:74
 msgid ""
@@ -2345,7 +2808,7 @@
 msgstr ""
 "Když ukončíš své kolo, je na tahu další strana a jen ona může tahat, 
dokud "
 "neukončí své kolo. Poté, co všechny strany ukončí své kolo, začne 
nové kolo. "
-"To má různé následky, včetně toho, že vsechny jednotky opět získají 
plný "
+"To má různé následky, včetně toho, že všechny jednotky opět 
získají plný "
 "počet pohybů. Číslo současného kola se zobrazuje nahoře ve stavovém 
řádku "
 "vedle obrázku vlajky. Když číslo kola překročí maximální počet kol, 
ztrácíš "
 "hru (obvykle)."
@@ -2370,12 +2833,12 @@
 "Tvůj elfí bojovník začíná každé kolo s určitým počtem pohybů. 
Když se "
 "pohybuje po nějaké trase, každé políčko, přes které projde, ho stojí 
nějaké "
 "pohyby; včetně cílového políčka. Když vybereš svého elfího 
bojovníka, "
-"všechna políčka, kam nedokáže dojít v tomto kole, ztmavnou. Pokud je 
cíl tak "
-"daleko, že potřebuje více kol, aby ho dosáhl, ukáže se počet kol, 
které k "
-"tomu potřebuje. Klikneš-li na vzdálené místo, jednotka se vydá na cestu 
k "
-"němu, což znamená, že se k němu v každém kole sama přiblíží, jak 
daleko bude "
-"moci, dokud tam nedojde. Pokud vyšleš jednotku na cestu omylem, zvol 
tentýž "
-"cíl znovu, čímž ho zrušíš."
+"všechna políčka, kam v tomto kole nedokáže dojít, ztmavnou. Jestliže 
pro "
+"dosažení cíle potřebuješ více kol, pak se ukáže počet kol nutný pro 
jeho "
+"dosažení. Klikneš-li na vzdálené místo, jednotka se vydá na cestu k 
němu, "
+"což znamená, že se k němu v každém kole sama přiblíží jak jen 
může, dokud "
+"tam nedojde. Pokud vyšleš jednotku na cestu omylem, zvol tentýž cíl 
znovu, "
+"čímž ho zrušíš."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:79
 msgid ""
@@ -2397,7 +2860,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:80
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
-msgstr "Jak poznám\\, kdo je spojenec\\, a kdo nepřítel?"
+msgstr "Jak poznám kdo je spojenec a kdo nepřítel?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:80
 msgid ""
@@ -2409,12 +2872,12 @@
 "Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
 "displayed as a disc below the unit."
 msgstr ""
-"Jedtnoky mají nad svým pruhem ukazujícím počet životů (ten zelený 
pruh vedle "
+"Jednotky mají nad svým pruhem ukazujícím počet životů (ten zelený 
pruh vedle "
 "jednotky) zelený, žlutý nebo červený kroužek. Jednotky s plným počtem 
pohybů "
 "ho mají zelený; ty, které ještě mají nějaké pohyby, mají žlutý; a 
jednotky, "
 "které už se nemohou pohnout, mají červený. Jednotky ovládané 
nepřítelem "
 "žádné kroužky nemají. Jednotky spojenců, které neovládáš, jako 
kupříkladu "
-"já, mají modrý kroužek. Volba „Zobrazuj barvy týmů“ v nastavení 
způsobí, že "
+"já, mají modrý kroužek. Volba 'Zobrazuj barvy týmů' v nastavení 
způsobí, že "
 "se pod každou jednotkou bude zobrazovat kružnice v barvě jejího týmu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:84
@@ -2422,7 +2885,6 @@
 msgstr "Může mi Merla oplatit můj útok?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
 "This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
@@ -2444,7 +2906,7 @@
 "útok jen zbraní na stejnou vzdálenost, jako zbraň, jíž je napadena. To "
 "znamená, že útok zbraní na dálku může lze oplatit opět jen zbraněmi 
na "
 "dálku; a útok zbraní pro boj zblízka lze oplatit zase jen takovýmito "
-"zbraněmi. Většina jednotek má silnější útok zblízka než na dálku, 
jednotky s "
+"zbraněmi. Většina jednotek má silnější útok zblízka než na dálku. 
Jednotky s "
 "útokem na dálku jsou proto užitečné v tom, že napadené jednotky 
vracejí útok "
 "menší silou, často vůbec. Avšak ani jednotky s útokem na dálku nemohou 
"
 "střílet přes více políček; to je jedna ze zvláštností Wesnothu."
@@ -2462,15 +2924,15 @@
 msgstr ""
 "Každý útok, který zasáhne, způsobí určité poranění, a každý 
útok má stanoven "
 "počet opakování v každém souboji. Tato čísla, nazývaná poškození 
(poranění) "
-"a počet úderů, se zobrazují v tomto pořadí pod jméne útoku v tabulce 
stavu "
+"a počet úderů, se zobrazují v tomto pořadí pod jménem útoku v tabulce 
stavu "
 "jednotky; a poblíž něj v menu s volbami útoku. Největší možné 
poranění, jaké "
-"může útok způsobit, získáš vynásobením počtu úderů poškozením. 
Například "
+"může útok způsobit získáš vynásobením počtu úderů poškozením. 
Například "
 "každý můj útok blesky způsobuje poškození 14 a mám 4 údery, takže 
mohu "
 "způsobit poranění až 56 životů v jediném souboji."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:85
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
-msgstr "Jak poznám\\, jak silné jsou útoky nějaké jednotky?"
+msgstr "Jak poznám, jak silné jsou útoky nějaké jednotky?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:86
 msgid ""
@@ -2479,12 +2941,12 @@
 "attack options menu after the damage and strike numbers for the bow attack."
 msgstr ""
 "Jednotky se dokáží bránit. Šance, že jednotka zasáhne, závisí na 
obráncově "
-"schopnosti bránit se, v menu volby útoku je uvedena po poškození a počtu 
"
+"schopnosti bránit se. V menu volby útoku je uvedena po poškození a počtu 
"
 "úderů."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:86
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
-msgstr "Zasáhne můj bojovník pokaždé\\, když zaútočí?"
+msgstr "Zasáhne můj bojovník pokaždé, když zaútočí?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:90
 msgid "What's experience?"
@@ -2506,10 +2968,9 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:91
 msgid "What happens when a unit advances?"
-msgstr "Co se stane\\, když je jednotka povýšena?"
+msgstr "Co se stane, když je jednotka povýšena?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:91
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When a unit advances, it transforms into a different unit type. This unit "
 "type is dependent on what the unit was originally, but occasionally there "
@@ -2526,10 +2987,9 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:95
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
-msgstr "Co se stane\\, když se jednotka přesune do vesnice?"
+msgstr "Co se stane, když se jednotka přesune do vesnice?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
 "This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
@@ -2541,7 +3001,7 @@
 "on them 8 HP per turn."
 msgstr ""
 "Kdykoli se jednotka přesune do vesnice, zabere ji pro svou stranu. Tato "
-"činnost zabere všechny její zbývajícící pohyby. Vesnice přinášejí 
straně, "
+"činnost zabere všechny její zbývající pohyby. Vesnice přinášejí 
straně, "
 "které patří, řadu výhod, včetně příjmu jednoho zlatého za kolo a 
zmenšení "
 "celkových výdajů na vydržování jednotek o jeden zlatý za kolo. 
Celkový počet "
 "vesnic, jež ovládáš, se také zobrazuje nahoře ve stavovém řádku, 
vedle "
@@ -2550,10 +3010,9 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:96
 msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
-msgstr "Jak mám léčit\\, když poblíž nejsou žádné vesnice?"
+msgstr "Jak se mám léčit, když poblíž nejsou žádné vesnice?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
 "attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
@@ -2565,17 +3024,16 @@
 "Jsou způsoby, jak léčit i bez vesnic. Jednotka, která se během kola 
nepohne "
 "ani neútočí, se vyléčí o dva životy díky odpočinku. Avšak pokud na 
ni "
 "zaútočí nepřátelská jednotka, nemůže se vyléčit odpočinkem. Kromě 
toho "
-"některé jednotky léčí jednotky, jež je obklopují. Elfí šamanka je 
jedna "
-"takových jednotek; jednotky těsně vedle elfí šamanky se lečí o 4 
životy za "
+"některé jednotky léčí jednotky, jež je obklopují. Elfí šamanka je 
jednou z "
+"těchto jednotek; jednotky těsně vedle elfí šamanky se lečí o 4 životy 
za "
 "kolo. A konečně, když úspěšně dokončíš scénář, všechny tvé 
jednotky se zcela "
 "vyléčí."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:100
 msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
-msgstr "Jak zjistím\\, jak dokončit nějaký scénář? Povíš mi to 
pokaždé?"
+msgstr "Jak zjistím, jak dokončit nějaký scénář? Povíš mi to 
pokaždé?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
 "dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
@@ -2593,7 +3051,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:101
 msgid "What happens when I win a scenario?"
-msgstr "Co se stane\\, když vyhraji scénář?"
+msgstr "Co se stane, když vyhraji scénář?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:101
 msgid ""
@@ -2604,7 +3062,7 @@
 "lost."
 msgstr ""
 "Když zvítězíš ve scénáři, všechny tvé jednotky přežijí a jsou 
oživeny na "
-"plný počet životů; a nemusíš za ně za zbývající kola platit. Pokud 
navíc tvá "
+"plný počet životů a nemusíš za ně zbývající kola platit. Pokud 
navíc tvá "
 "armáda zůstává v oblasti, kde jsi zvítězil, všechny vesnice se ti hned 
poté "
 "vzdají. Avšak mezi scénáři ztrácíš 20% svého zlata."
 
@@ -2616,29 +3074,28 @@
 "previous scenario will appear."
 msgstr ""
 "Předně musíš za každou přivolanou jednotku zaplatit 20 zlatých, 
nezávisle na "
-"jejím typu. Jinak se přivolané jedotky neliší od naverbovaných, kromě 
toho, "
+"jejím typu. Jinak se přivolané jednotky neliší od naverbovaných, kromě 
toho, "
 "že se namísto nové jednotky objeví jednotka z předchozího scénářů."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:105
 msgid "What happens when I recall a unit?"
-msgstr "Co se stane\\, když přivolám jednotku?"
+msgstr "Co se stane, když přivolám jednotku?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:106
 msgid "How should I decide which units to recall?"
 msgstr "Čím bych se měl řídit při přivolávání jednotek?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You should usually recall units that have already advanced to the next "
 "level. However, you may also want to recall units that have high experience, "
 "and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
 "for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
 msgstr ""
-"Měl bys v zásadě privolávat jednotky, které již povýšily na vyšší 
úroveň. "
+"Měl bys v zásadě přivolávat jednotky, které již povýšily na vyšší 
úroveň. "
 "Také však můžeš chtít přivolat jednotky, které mají hodně 
zkušeností, a "
 "proto s velkou pravděpodobností povýší. Měl bys přivolávat jednotky, 
které "
-"jsou užitečné pro daný scnénář: například v lesním scénáři 
přivolej elfy."
+"jsou užitečné pro daný scénář: například v lesním scénáři 
přivolej elfy."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:110
 msgid ""
@@ -2649,16 +3106,15 @@
 "putting your cursor over that trait."
 msgstr ""
 "Vlastnosti slouží k dosažení různorodosti tím, že od sebe odliší 
jednotky "
-"stejného typu. Děje se to náhodným přiřazením vlastostí jednotce, 
když je "
+"stejného typu. Děje se to náhodným přiřazením vlastností jednotce, 
když je "
 "naverbována. Vlastnosti jednotky se zobrazují v tabulce stavu jednotky, a "
-"jejich funkci můžeš zjistit, když podržíš kursor nad danou 
vlastností."
+"jejich funkci můžeš zjistit, když podržíš kurzor nad danou 
vlastností."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:110
 msgid "What do traits do?"
 msgstr "K čemu jsou vlastnosti?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are four distinct traits, which have effects ranging from increasing a "
 "unit's hit points to decreasing the amount of XP required to advance. "
@@ -2670,7 +3126,7 @@
 "Existuje pět odlišných vlastností, jejichž vliv sahá od zvětšení 
počtu "
 "životů po snížení množství zkušeností potřebných k povýšení. 
VÅ¡echny "
 "vlastnosti jsou nicméně určeny k vylepšení jednotky, neexistují 
žádné "
-"„negativní“ vlastnosti. Většina jednotek má stejnou šanci získat 
při "
+"'negativní' vlastnosti. Většina jednotek má stejnou šanci získat při "
 "naverbování kteroukoli dvojici vlastnosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:111
@@ -2705,7 +3161,6 @@
 msgstr "Jak získám zlato?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You begin each scenario with a percentage of gold from the previous "
 "scenario. If this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. "
@@ -2714,7 +3169,7 @@
 "you usually need more gold than that, you should flag villages, which give "
 "you 1 gold per turn."
 msgstr ""
-"Kažou hru začínáš s určitou částí zlata z předchozích úrovní. 
Je-li to méně "
+"Každou hru začínáš s určitou částí zlata z předchozích úrovní. 
Je-li to méně "
 "než 100 zlatých, začínáš namísto toho se 100 zlatými. Množství 
tvého zlata "
 "se zobrazuje nahoře ve stavovém řádku vedle obrázku zlaťáku. Když 
začínáš "
 "hrát scénář, dostáváš dva zlaté za kolo. Protože obvykle 
potřebuješ víc než "
@@ -2740,7 +3195,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:121
 msgid "How do I know what time of day it is?"
-msgstr "Jak zjistím\\, jaká denní doba právě je?"
+msgstr "Jak zjistím, jaká je právě denní doba?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:121
 msgid ""
@@ -2753,13 +3208,12 @@
 msgstr ""
 "Denní doby obvykle následují v pořadí: svítání (šero), dopoledne 
(den), "
 "odpoledne (den), soumrak (šero), první hlídka (noc), druhá hlídka (noc), 
a "
-"pak se to opakuje. To je representováno sluncem a měsícem, které 
vycházejí "
-"na východě a zapadají na západě. Některé scénáře však mají tuto 
posloupnost "
-"odlišnou -- jako podzemí, kde je stále tma. Denní dobu zjistíš pohledem 
na "
+"pak se to opakuje. To je reprezentováno sluncem a měsícem, které 
vychází na "
+"východě a zapadá na západě. Některé scénáře však mají tuto 
posloupnost "
+"odlišnou -- např. podzemí, kde je stále tma. Denní dobu zjistíš 
pohledem na "
 "tabulku stavu napravo."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two terrains have properties which have already been described; namely "
 "villages and castle. However the properties of most terrains are more "
@@ -2788,7 +3242,6 @@
 msgstr "Jak zjistím vlastnosti určitého terénu?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To find out the properties of a terrain with respect to a specific unit, "
 "right-click on the unit, select Unit Description, then look at Terrain "
@@ -2800,8 +3253,8 @@
 msgstr ""
 "Vlastnosti terénu s ohledem na konkrétní jednotku zjistíš tak, že na ni 
"
 "klikneš pravým tlačítkem myši, vybereš „Popis jednotky“, a tam 
Terénní "
-"činitele. Jaký je terén na daném políčku, zjistíš tak, že nad něj 
přesuneš "
-"kursor myši a podíváš se do pravého horního rohu obrazovky. Tam se 
ukáže (v "
+"činitelé. Jaký je terén na daném políčku zjistíš tak, že nad něj 
přesuneš "
+"kurzor myši a podíváš se do pravého horního rohu obrazovky. Tam se 
ukáže (v "
 "tomto pořadí): jméno terénu, souřadnice políčka, obrana vybrané 
jednotky a "
 "počet pohybů, které by ji stál přesun skrz toto políčko."
 
@@ -2817,8 +3270,8 @@
 msgstr ""
 "Každá jednotka má určité odolnosti proti různým typům útoku. Tato 
odolnost "
 "je poměrná část, která se odečítá z poškození způsobené 
protivníkovou zbraní "
-"daného typu. Když je kupříkladu elfí průzkumník napaden elfím 
lučistníkem, "
-"způsobí lučistník o 20% větší poranění než obvykle, protože elfí 
průzkumníci "
+"daného typu. Když je kupříkladu elfí průzkumník napaden elfím 
lučištníkem, "
+"způsobí lučištník o 20% větší poranění než obvykle, protože elfí 
průzkumníci "
 "mají odolnost -20% proti bodání. Tato dodatečná hodnota se sčítá s 
ostatními "
 "(jako za denní dobu), takže dvě -50% sankce dají dohromady -100%."
 
@@ -2827,7 +3280,6 @@
 msgstr "Jak odolnost ovlivňuje poranění způsobené útokem?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, and "
 "holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: "
@@ -2886,8 +3338,8 @@
 "while next to a unit of higher level with leadership."
 msgstr ""
 "Je mnoho různých zvláštností, a jejich poznávání je jedna ze 
zajímavých "
-"součástí hraní Wesnothu. Nejběžnější dvě zvláštnosti jsou 
magický útok a "
-"velení. Magické útoky mají vždy 70% šanci zásahu protivníka, 
nezávisle na "
+"součástí hraní Wesnothu. Dvěma nejběžnějšími zvláštnostmi jsou 
magický útok "
+"a velení. Magické útoky mají vždy 70% šanci zásahu protivníka, 
nezávisle na "
 "tom, v jakém je terénu. Jednotky se schopností velet umožňují 
jednotkám na "
 "sousedních polích způsobovat větší poškození."
 
@@ -2917,9 +3369,9 @@
 "who picks them up a new weapon. However there are usually not that many "
 "objects in a campaign."
 msgstr ""
-"Předměty, s nimiž se ve scénářích setkáváš, tam umisťuje tvůrce 
scénáře, a "
+"Předměty, s nimiž se ve scénářích setkáváš, tam umísťuje tvůrce 
scénáře, a "
 "proto se mohou mezi taženími lišit. V Dědici trůnu většina předmětů 
přidává "
-"jejich nositeli novou zbraň. V tažení ale zase tak mnoho předmětů 
nebývá."
+"jejich nositeli novou zbraň. V tažení, ale zase tak mnoho předmětů 
nebývá."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:142
 msgid "What kind of objects am I likely to encounter?"
@@ -2930,7 +3382,6 @@
 msgstr "Jak dlouho tyto předměty vydrží?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the end of the scenario."
@@ -2948,8 +3399,8 @@
 "to play, then select Easy, Normal, or Hard. Heir to the Throne is the "
 "suggested for newcomers to Wesnoth."
 msgstr ""
-"Tažení začneš tak, že spustíš Wesnoth, zvolíš „Nová hra“ a 
vybereš si, které "
-"tažení chceš hrát; potom zvolíš obtížnost: snadnou, střední nebo 
tvrdou. "
+"Tažení začneš tak, že spustíš Wesnoth, zvolíš 'Nová hra' a vybereš 
si, které "
+"tažení chceš hrát; potom zvolíš obtížnost: snadnou, střední nebo 
těžkou. "
 "Nováčkům doporučuji začít hrát Dědice trůnu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:148
@@ -2963,10 +3414,10 @@
 "server, where you can join a game by selecting it, then selecting 'Join "
 "Game'."
 msgstr ""
-"Chceš-li hrát Wesnoth proti jiným lidem, zvol „Hra více hráčů“. 
Potom zvol "
-"„Připoj se na oficiální server“. Tím se připojíš na oficiální 
herní server "
-"Wesnothu, kde se můžeš přidat ke hře tak, že ji vybereš a klikneš na 
„Přidej "
-"se ke hře“."
+"Chceš-li hrát Wesnoth proti jiným lidem, zvol 'Hra více hráčů'. Potom 
zvol "
+"'Připoj se na oficiální server'. Tím se připojíš na oficiální herní 
server "
+"Wesnothu, kde se můžeš přidat ke hře tak, že ji vybereš a klikneš na 
'Přidej "
+"se ke hře'."
 
 #: data/schedules.cfg:123 data/schedules.cfg:130
 msgid "Underground"
@@ -2979,80 +3430,71 @@
 
 #: data/terrain.cfg:18 src/multiplayer_lobby.cpp:206
 msgid "Fog"
-msgstr ""
+msgstr "Mlha"
 
 #: data/terrain.cfg:134
 msgid "Dirt"
 msgstr "Bahno"
 
 #: data/terrain.cfg:213 data/terrain.cfg:224
-#, fuzzy
 msgid "Desert Village"
-msgstr "Vesnice"
+msgstr "Pouštní vesnice"
 
 #: data/terrain.cfg:235
 msgid "Tropical Forest Village"
-msgstr ""
+msgstr "Vesnice tropického lesa"
 
 #: data/terrain.cfg:246
 msgid "Oasis"
-msgstr ""
+msgstr "Oáza"
 
 #: data/terrain.cfg:275
-#, fuzzy
 msgid "Snow Village"
-msgstr "Vesnice"
+msgstr "Vesnice pokrytá sněhem"
 
 #: data/terrain.cfg:293
-#, fuzzy
 msgid "Desert Hills"
-msgstr "Smaž soubor"
+msgstr "Pouštní kopce"
 
 #: data/terrain.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid "Snow Hills"
-msgstr "Vesnice"
+msgstr "Zasněžené hory"
 
 #: data/terrain.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Desert Mountains"
-msgstr "Hory"
+msgstr "Pouštní hory"
 
 #: data/terrain.cfg:332
 msgid "Tropical Forest"
-msgstr ""
+msgstr "Tropický les"
 
 #: data/terrain.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid "Snow Forest"
-msgstr "Les"
+msgstr "Zasněžený les"
 
 #: data/terrain.cfg:383
 msgid "Encampment"
 msgstr "Ležení"
 
 #: data/terrain.cfg:393
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven Castle"
-msgstr "Trpasličí pustina"
+msgstr "Trpasličí hrad"
 
 #: data/terrain.cfg:403
 msgid "Keep"
 msgstr "Tvrz"
 
 #: data/terrain.cfg:430
-#, fuzzy
 msgid "Ruin"
-msgstr "vysátí"
+msgstr "Zřícenina"
 
 #: data/terrain.cfg:440
 msgid "Sunken Ruin"
-msgstr ""
+msgstr "Propadlá zřícenina"
 
 #: data/terrain.cfg:451
-#, fuzzy
 msgid "Swamp Ruin"
-msgstr "Mokřina"
+msgstr "Zatopená zřícenina"
 
 #: data/themes/default.cfg:78
 msgid "Menu"
@@ -3105,11 +3547,11 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:513
 msgid "Act."
-msgstr ""
+msgstr "Hrát"
 
 #: data/themes/default.cfg:546
 msgid "short end-turn^End"
-msgstr ""
+msgstr "Konec"
 
 #: data/tips.cfg:1
 msgid ""
@@ -3125,7 +3567,7 @@
 "the 'recall' option."
 msgstr ""
 "V tažení můžeš využívat zkušené jednotky z minulých scénářů 
pomocí volby "
-"„Přivolej“."
+"'Přivolej'."
 
 #: data/tips.cfg:3
 msgid ""
@@ -3137,8 +3579,8 @@
 msgstr ""
 "Existuje šest druhů útoku: čepelí, bodnutím, úderem, ohněm, chladem a 
svatý "
 "útok. Různé jednotky jsou snadno zranitelné různými typy útoku. Klikni 
na "
-"jednotku pravým tlačítkem myši a vyber „Popis jednotky“, tam klikni 
na "
-"„Odolnost“, a uvidíš, jak je jednotka odolná vůči jednotlivým 
typům útoku."
+"jednotku pravým tlačítkem myši a vyber 'Popis jednotky', tam klikni na "
+"'Odolnost', a uvidíš, jak je jednotka odolná vůči jednotlivým typům 
útoku."
 
 #: data/tips.cfg:4
 msgid ""
@@ -3169,24 +3611,23 @@
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
-"Můžeš využívat jednotky z minulých scénářů vybráním 
„Přivolej“ z menu hry. "
+"Můžeš využívat jednotky z minulých scénářů vybráním 'Přivolej' z 
menu hry. "
 "Vyvoláváním stále stejných jednotek znovu a znovu můžeš vybudovat 
silnou a "
 "zkušenou armádu."
 
 #: data/tips.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a unit "
 "moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
 "turn. Level 0 units are too frail to control a zone; and skirmisher units "
 "are skilled enough to ignore these zones."
 msgstr ""
-"Všechny jednotky mají oblast kontroly skládající se ze sousedních "
-"šestiúhelníků. Pokud se jednotka posune do oblasti kontroly nepřítele, "
-"nemůže už se v tomtéž kole pohnout dále."
+"Všechny jednotky mají oblast kontroly skládající se ze sousedních 
políček. "
+"Pokud se jednotka posune do oblasti kontroly nepřítele, nemůže se už v 
tomto "
+"kole pohnout dále. Jednotky stupně 0 jsou pro vytvoření oblasti kontroly "
+"příliš slabé; průbojníci jsou natolik obratní, že tyto zóny 
ignorují."
 
 #: data/tips.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks have a 70% "
@@ -3254,7 +3695,7 @@
 "troops, wait for better conditions and then attack."
 msgstr ""
 "Často je klíčová trpělivost. Než útočit ve špatných podmínkách 
nebo s malým "
-"vojskem, raději počkej na lepší podmínky a zaútoč potom."
+"vojskem, raději počkej na lepší podmínky a zaútočit potom."
 
 #: data/tips.cfg:16
 msgid ""
@@ -3339,7 +3780,7 @@
 "you can undo your move by pressing 'u'."
 msgstr ""
 "Pohneš-li s jednotkou, ale nezaútočíš ani nezjistíš žádné 
dodatečné "
-"informace, můžeš její pohyb vrátit zpět stisknutím „u“."
+"informace, můžeš její pohyb vrátit zpět stisknutím 'u'."
 
 #: data/tips.cfg:27
 msgid ""
@@ -3363,7 +3804,7 @@
 "them one less attack than they would normally have. It is thus very "
 "effective against units that have a few powerful attacks."
 msgstr ""
-"Útok „zpomalení“ jednak zpomaluje pohyb nepřátelských jednotek, a 
navíc jim "
+"Útok 'zpomalení' jednak zpomaluje pohyb nepřátelských jednotek, a navíc 
jim "
 "odebírá jeden útok, jenž by normálně měly. Je proto velmi účinný 
proti "
 "jednotkám, které mají málo útoků, avšak silných."
 
@@ -3392,18 +3833,16 @@
 msgstr "věrný"
 
 #: data/traits.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "Zero upkeep"
-msgstr "výdaje"
+msgstr "Nulové výdaje"
 
 #: data/traits.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "undead"
-msgstr "Nemrtví"
+msgstr "nemrtví"
 
 #: data/traits.cfg:18
 msgid "Immune to poison"
-msgstr ""
+msgstr "Odolný vůči otravě"
 
 #: data/traits.cfg:25
 msgid "strong"
@@ -3411,7 +3850,7 @@
 
 #: data/traits.cfg:42
 msgid "dextrous"
-msgstr ""
+msgstr "obratný"
 
 #: data/traits.cfg:54
 msgid "quick"
@@ -3427,7 +3866,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:2
 msgid "Easy"
-msgstr "Snadná"
+msgstr "Jednoduchá"
 
 #: data/translations/english.cfg:3
 msgid "Medium"
@@ -3435,7 +3874,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:4
 msgid "Hard"
-msgstr "Tvdrá"
+msgstr "Těžká"
 
 #: data/translations/english.cfg:9
 msgid ""
@@ -3568,12 +4007,10 @@
 "soumraku jako ve dne."
 
 #: data/translations/english.cfg:49
-#, fuzzy
 msgid "illuminates"
-msgstr "osvětlení, uzdravování"
+msgstr "osvětlení"
 
 #: data/translations/english.cfg:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leadership:\n"
 "This unit can lead friendly units that are next to it, making them fight "
@@ -3588,7 +4025,9 @@
 "Tato jednotka dokáže vést jednotky vedle sebe, takže bojují lépe.\n"
 "\n"
 "Spřátelené jednotky nižší úrovně na sousedních polích způsobí v 
boji větší "
-"poškození."
+"poškození. Když se spřátelená jednotka nižšího stupně nachází v 
boji na "
+"stejné straně jako ta velící, pak její útok způsobí o 25% více 
poškození "
+"krát rozdíl jejich úrovní."
 
 #: data/translations/english.cfg:56 data/units/Commander.cfg:11
 #: data/units/Commander.cfg:98 data/units/Death_Knight.cfg:17
@@ -3606,14 +4045,14 @@
 msgstr "velení"
 
 #: data/translations/english.cfg:59
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Loyal:\n"
 "Never more than 1 upkeep."
-msgstr "nikdy si nebere více než jeden zlaťák"
+msgstr ""
+"Věrný:\n"
+"Nikdy si nevezme více než jeden zlaťák"
 
 #: data/translations/english.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Nightstalk:\n"
 "The unit becomes invisible during night.\n"
@@ -3622,17 +4061,17 @@
 "immediately after this unit has attacked, or if there are enemy units next "
 "to this unit."
 msgstr ""
-"Přepadení:\n"
-"Jednotka se dokáže ukrýt v lese a zůstat nezpozorována svými 
nepřáteli.\n"
+"Noční lovec:\n"
+"Jednotka se během noci stane neviditelnou.\n"
 "\n"
-"Nepřátelské jednotky nemohou spatřit ani napadnout tuto jednotku v lese, "
-"pouze v tahu bezprostředně po jejím útoku nebo jsou-li na sousedních 
polích "
+"Nepřátelské jednotky nemohou v noci spatřit ani napadnout tuto jednotku, "
+"kromě tahu bezprostředně po jejím útoku nebo jsou-li na sousedních 
polích "
 "nepřátelské jednotky."
 
 #: data/translations/english.cfg:68 data/units/Nightgaunt.cfg:21
 #: data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
-msgstr "rouška tmy"
+msgstr "noční lovec"
 
 #: data/translations/english.cfg:71
 msgid ""
@@ -3640,6 +4079,9 @@
 "The unit will heal itself 8 hp per turn. If it is poisoned, it will remove "
 "the poison instead of healing."
 msgstr ""
+"Regenerace:\n"
+"Jednotka se uzdraví o 8 hp za tah. V případě otravy, místo uzdravení "
+"odstraní jed."
 
 #: data/translations/english.cfg:73 data/units/Great_Troll.cfg:7
 #: data/units/Tentacle.cfg:7 data/units/Troll.cfg:7
@@ -3654,7 +4096,7 @@
 "This unit is skilled in moving past enemies quickly, and ignores all Enemy "
 "Zones of Control."
 msgstr ""
-"Průbojnost:\n"
+"Průbojník:\n"
 "Tato jednotka je zvyklá pohybovat se mezi nepřáteli a ignoruje všechny "
 "oblasti kontroly."
 
@@ -3666,22 +4108,23 @@
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:20 data/units/Saurian_Flanker.cfg:22
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:20 data/units/Saurian_Warrior.cfg:23
 msgid "skirmisher"
-msgstr "průbojnost"
+msgstr "průbojník"
 
 #: data/translations/english.cfg:81
 msgid ""
 "Steadfast:\n"
 "This unit's resistance is doubled, up to a maximum of 50%, when defending."
 msgstr ""
+"Vytrvalost:\n"
+"Odolnost této jednotky je při obraně zdvojena, až na maximum 50%."
 
 #: data/translations/english.cfg:83 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:16
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:18 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:18
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:26
 msgid "steadfast"
-msgstr "pevně stojící"
+msgstr "vytrvalost"
 
 #: data/translations/english.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Teleport:\n"
 "This unit may teleport between any two friendly villages using one of its "
@@ -3697,25 +4140,24 @@
 msgstr "teleportace"
 
 #: data/translations/english.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Backstab:\n"
 "This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side "
 "of the target. (This doesn't work with allied units.)"
 msgstr ""
-"Zezadu:\n"
-"Tento útok působí dvojnásobné poranění, když se na opačné straně 
protivníka "
-"nachází spřátelená jednotka."
+"Útok zezadu:\n"
+"Tento útok působí dvojnásobné poranění, když se na opačné straně 
cíle útoku "
+"nachází spřátelená jednotka. (Tato vlastnost nefunguje na jednotkách "
+"spojenců.)"
 
 #: data/translations/english.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Berserk:\n"
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
-"Na život a na smrt:\n"
-"Boj trvá tak dlouho, dokud jeden z protivníků nezemře, a to při útoku i 
v "
+"Zběsilost:\n"
+"Boj trvá tak dlouho, dokud jeden z protivníků nezemře, a to při útoku i 
"
 "obraně."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
@@ -3735,7 +4177,7 @@
 "amount of damage it deals."
 msgstr ""
 "Vysátí:\n"
-"Tato jednotka vysává životní sílu z živých jednotek, čímž se sama 
léči o "
+"Tato jednotka vysává životní sílu z živých jednotek, čímž se sama 
léčí o "
 "polovinu poranění, jež útokem způsobila."
 
 #: data/translations/english.cfg:105
@@ -3752,7 +4194,7 @@
 "This attack always has a 70% chance to hit."
 msgstr ""
 "Magický:\n"
-"Tento útok je magický, a má vždy 70% šanci zásahu."
+"Tento útok je magický a má vždy 70% šanci zásahu."
 
 #: data/translations/english.cfg:111
 msgid ""
@@ -3769,6 +4211,10 @@
 "identical to and on the same side as the unit with the Plague attack. (This "
 "doesn't work on Undead or units in villages.)"
 msgstr ""
+"Zamoření morem:\n"
+"Když je jednotka zabita morovou ranou, je nahrazena stejnou jednotkou avšak 
"
+"patřící na stranu jednotky, která jí zabila (Toto nefunguje u 
nemrtrvých či "
+"jednotkách umístěných ve vesnicích.)"
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -3778,10 +4224,9 @@
 msgstr ""
 "Otrava:\n"
 "Tento útok způsobuje protivníkovi otravu. Otrávené jednotky ztrácejí 8 
"
-"životů za kolo, dokud se nevylečí nebo počet životů neklesne na jeden."
+"životů za kolo, dokud se nevyléčí, nebo počet životů neklesne na 
jeden."
 
 #: data/translations/english.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Slow:\n"
 "This attack slows the target. Slowed units move at half normal speed and "
@@ -3824,41 +4269,42 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:137
 msgid "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
-msgstr ""
+msgstr "$name|pochován,město|$name,tón|$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid "$name|harbor,$name|port"
-msgstr "Les $name,Les $name"
+msgstr "přístav|$name,přístav|$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
-msgstr ""
+msgstr "město|$name,brod|$name,křižovatka|$name,$river|brod,soutok|$river"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
+msgstr "most|$river,most|$river,most|$river,město|$name,most|$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
-msgstr ""
+msgstr "město|$name,tón|$name,pole|$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
-msgstr ""
+msgstr "město|$name,tón|$name,háj|$name,Les $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:143
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
-msgstr ""
+msgstr "město|$name,pochován|$name,tón|$name,vrch|$name,hřeben|$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
 msgid ""
 "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
+"město|$name,pochován|$name,tón|$name,vrchol|$name,vrchol|$name,sráz|$name,"
+"sráz|$name"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
-msgstr "Prastarý lich"
+msgstr "Prastarý Lich"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:22
 msgid ""
@@ -3870,6 +4316,12 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"Kdysi dávno řekl herold. Kdokoliv, kdo narazí na Prastarý Lich, by se 
měl "
+"obávat horších věcí než je smrt.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: útoky lichů vedené na dálku jsou kouzelné a vždy 
mají velkou "
+"šanci na zásah oponenta. Jejich čarodějnice obnovuje sílu licha dotekem "
+"hřbitovní stoky."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:44 data/units/Demilich.cfg:32
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:21 data/units/Ghost.cfg:23 data/units/Lich.cfg:24
@@ -3964,6 +4416,15 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Tady je zajímavý příběh farmáře, který měl na své louce velký dub. 
Tento "
+"strom tu stál už když jeho otec oral půdu této země a jeho rodina pod 
ním "
+"často sedávala. Takže to pro něho byl šok, když se jednoho rána 
probudil a "
+"nacházel se duchem mimo, bez ničeho, ale pouhý kousek od místa, kde kdysi 
"
+"stál dub. Chudák farmář, již nikdy nebyl stejný jako dříve.\n"
+"Toto setkání je vše, co je známo o prastarém stromovém muži.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: tyto bytosti obnovují svoji sílu z přírodních zdrojů 
okolo, "
+"bez potřeby pobývat pro své vyléčení ve vesnicích."
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:43 data/units/Elder_Wose.cfg:24
 #: data/units/Wose.cfg:24
@@ -4047,6 +4508,19 @@
 "Special Notes: the arch mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Titul Arcimága je udělován pouze po dlouhé době studií a dosažení 
určitého "
+"stupně znalostí. Arcimág se často používá při vzdělávání nebo 
jako rádce "
+"vzdělanců, kde napomáhá při sklízení plodů jejich moudrosti. Mnozí 
se "
+"stávají zámožnými ochránci profitujícími na odvaze nad rámec svých "
+"povinností. To jim umožňuje nerušeně pokračovat ve svém bádání. 
Narozdíl od "
+"ostatních se vyhýbají civilizaci, tráví dny jako poustevníci a také 
často "
+"nad něčím hloubají, což jim způsobuje vrásky.\n"
+"\n"
+"I když nejsou trénovaní v žádném způsobu boje, mohou Arcimágové v 
případě "
+"potřeby použít svých znalostí k boji.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: ohnivé koule arcimágů jsou kouzelné a mají vždy 
velkou Å¡anci "
+"zásahu protivníka."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:40 data/units/Arch_Mage.cfg:152
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:24 data/units/Deathmaster.cfg:32
@@ -4094,7 +4568,6 @@
 msgstr "oheň"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:113
-#, fuzzy
 msgid "female^Arch Mage"
 msgstr "Arcimág"
 
@@ -4116,6 +4589,8 @@
 "creeping around behind that enemy. Their throwing knives are also poisoned, "
 "which will continually sap away an enemy's strength."
 msgstr ""
+"Největším ze zlodějů, je občas přikázáno vzít mnohem více než 
jenom věci "
+"svých obětí. Mistři boje s nožem a záhadné lehkosti pohybu, "
 
 #: data/units/Assassin.cfg:37 data/units/Assassin.cfg:119
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:38
@@ -4220,9 +4695,8 @@
 msgstr "otrava"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:98
-#, fuzzy
 msgid "female^Assassin"
-msgstr "Vrah"
+msgstr "Vražedkyně"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:3
 msgid "Bandit"
@@ -4236,6 +4710,11 @@
 "victims into submission. Like any sort of outlaw, they're not comfortable "
 "fighting in broad daylight, being used to working at night."
 msgstr ""
+"Bandité jsou pestrým složením lidí, většinou s pochybnou minulostí. 
Jsou "
+"pravou rukou každé organizované skupiny kriminálníků a tak mohou 
postrádat "
+"lstivost a inteligenci, jsou ale výborní ve své hlavní činnosti 
spočívající "
+"v donucení obětí k poslušnosti. Jako každý psanec, nemají rádi boj 
během "
+"dne, ale v noci."
 
 #: data/units/Bandit.cfg:34 data/units/Drake_Enforcer.cfg:43
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:61 data/units/Great_Troll.cfg:24
@@ -4247,26 +4726,24 @@
 msgstr "palice"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "female^Battle Princess"
-msgstr "Paní zbojníků"
+msgstr "Princezna boje"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:70
 msgid "leadership,skirmisher"
 msgstr "velení, průbojnost"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:21 data/units/Battle_Princess.cfg:72
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
 "great combatant and leader. Now battle-hardened and strong of will, she can "
 "now aid those around her in the art of combat."
 msgstr ""
-"Vznešená od narození se princezna učila boji s mečem proti nejlepším "
+"Vznešená od narození, princezna se učila boji s mečem proti nejlepším "
 "generálům a válečné taktice od těch nejmoudřejších, což jí dělá 
výtečnou "
-"bojovnicí a vůdkyní. Jednotky s nižší úrovní bojují v její 
přítomnosti lépe. "
-"Princezna je také mrštná, obratná a má schopnosti podobné zlodějovým."
+"bojovnicí a vůdkyní. Princezna je také mrštná, obratná a má nyní 
schopnost "
+"ovlivňovat okolní jednotky v jejich umění boje."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:36 data/units/Battle_Princess.cfg:75
 #: data/units/Bowman.cfg:33 data/units/Cavalier.cfg:41
@@ -4350,11 +4827,16 @@
 "Dubbed simply 'Bone-Shooters' by their unfortunate enemies, these "
 "abominations are a terror to all who live."
 msgstr ""
+"Nekromatské stvoření se často stávají ve svém falešném bytí 
silnějšími. Moc "
+"života je dána vybavením protivníka; lukostřelci jsou často vybaveni 
opravdu "
+"hanebnými zbraněmi. Jejich toulec je nahrazen šípy, které nejsou 
vytvořeny "
+"ze dřeva, ale z kostí svých obětí. Takže jsou svými protivníky 
jednoduše "
+"nazývání 'Vrhači kostí'. Tato ohavnost je postrachem pro všechny živé 
"
+"bytosti."
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:36 data/units/Soul_Shooter.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "stab"
-msgstr "zezadu"
+msgstr "bodnutí"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:50 data/units/Bowman.cfg:50
 #: data/units/Commander.cfg:57 data/units/Elvish_Archer.cfg:62
@@ -4450,10 +4932,15 @@
 "woodsman, bowmen have reasonable prowess with both a bow and a short sword, "
 "and are very common on the battlefield."
 msgstr ""
+"Použití lučištníků na střílení něčeho jiného než je zvěř a 
ptactvo je známé "
+"odedávna a tak jsou již od nepaměti nepostradatelní ve válčení. 
Obvykle "
+"pocházejí z rodin skromných rolníků nebo lesních lidí. Lukostřelci 
jsou "
+"stateční jak při boji s luky, tak i krátkými meči a jsou na válečném 
poli "
+"obvyklou jednotkou."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
-msgstr "Kavalerista-Å¡lechtic"
+msgstr "Jezdec"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:26
 msgid ""
@@ -4462,6 +4949,10 @@
 "allows them to strike at many a foe with impunity, and their mettle has "
 "turned the tide of some of the greatest battles in known history."
 msgstr ""
+"Vítězný pohled na válečné pole, jezdci jsou mistři v použití jak 
meče, tak i "
+"kuše ze sedla koně. Jejich talent pro zbraně na dálku umožňuje 
beztrestně "
+"bojovat s řadou nepřátel a jejich odvaha překonává čas těch 
největších bitev "
+"známé historie."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:62 data/units/Death_Knight.cfg:51
 #: data/units/Dragoon.cfg:66 data/units/Duelist.cfg:83
@@ -4488,6 +4979,12 @@
 "Cavalrymen are very useful for taking and holding positions on open ground, "
 "for screening friendly soldiers, and also for scoutwork."
 msgstr ""
+"Kavaleristé se odlišují od jezdců svojí taktikou a vybavením. 
Kavalerista "
+"nosí těžší brnění a raději nese meč a štít, než kopí. Jejich 
taktika "
+"neobsahuje napadání, ale místo toho manévrování skládající se z 
kolize a "
+"řady ran jejich mečem. Během bitvy se kůň a jezdec chovají jako 
jeden.\n"
+"Kavaleristé jsou velmi užiteční při zabírání a udržení pozic v 
otevřené "
+"krajině, také pro ochranu spojeneckých vojáků a také pro práci 
zvědů."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
@@ -4526,8 +5023,8 @@
 "units."
 msgstr ""
 "Kostlivčí kostipštrosi se dokáží pohybovat rychleji než většina 
jízdních "
-"jednotek, jedouce na kostech velikých ptáků podobných pštrosům, které 
kdysi "
-"využívala jako jízdu ztracená civilizace, "
+"jednotek, jedouce na kostech velikých ptáků podobných pštrosům, které "
+"ztracená civilizace kdysi využívala jako jízdu."
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:33 data/units/Drake_Clasher.cfg:53
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:61 data/units/Drake_Gladiator.cfg:42
@@ -4568,13 +5065,14 @@
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
 "dangerous."
 msgstr ""
+"Jsou to záhadná stvoření o kterých se říká, že mohou přeměnit 
živého na "
+"kámen. Je zbytečné zdůrazňovat, že mohou být extrémně nebezpeční."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
 msgstr "pohled"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:38 src/actions.cpp:881 src/actions.cpp:1048
-#, fuzzy
 msgid "stone"
 msgstr "zkamenění"
 
@@ -4591,25 +5089,24 @@
 "lost, so is the battle."
 msgstr ""
 "Hodnost velitele mají ti, kteří vedou jednotky do boje. Díky svým 
vůdcovským "
-"schopnostem zvyšují bojový výkon jednotek nižší úrovně na 
sousedících "
-"polích. Velitel zachází nejzručněji s mečem, ale když je třeba, 
dokáže "
-"použít i luk. Padne-li velitel, je boj ztracen."
+"schopnostem zvyšují na sousedních polích bojový výkon jednotek nižší 
úrovně. "
+"Velitel zachází nejzručněji s mečem, ale když je třeba, dokáže 
použít i luk. "
+"Padne-li velitel, je boj ztracen."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
 msgstr "Sépie"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cuttle Fish are gigantic creatures of the seas. They can grab their "
 "opponents with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a "
 "distance. The best way to survive an encounter with these monsters is to "
 "remain ashore."
 msgstr ""
-"Sépie jsou obrovská mořská svtoření. Dokáží uchopit své protivníky 
silnými "
-"chapadly nebo z dálky plivat jedovatý inkoust. Nejlepší způsob, jak 
přežít, "
-"setkáš-li se s nějakými, je zůstat na břehu."
+"Sépie jsou obrovská mořská stvoření. Dokáží uchopit své protivníky 
silnými "
+"chapadly nebo z dálky plivat jedovatý inkoust. Nejlepší způsob jak 
přežít "
+"setkání s těmito obludami, je zůstat na břehu."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:33 data/units/Tentacle.cfg:21
 msgid "tentacle"
@@ -4621,7 +5118,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:4
 msgid "Dark Adept"
-msgstr "Učedník temnot"
+msgstr "Učedník temnoty"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:24 data/units/Dark_Adept.cfg:86
 msgid ""
@@ -4639,6 +5136,17 @@
 "Special Notes: The attacks of a dark adept are magical, and always have a "
 "high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Pro přitáhnutí nějakých profesionálů, musí černé magie nabízet 
skutečně "
+"velkou odměnu. Kdokoliv je v civilizovaném světě chycen při 
praktikování "
+"tohoto umění, je vystavený trestu smrti. A přece jsou zde ti, kdo 
provádějí "
+"toto umění, cenou není nabízeno nic menšího než nesmrtelnost. Skryti 
daleko "
+"v tajných kultech, nebo zasvěceni ponurým přikázáním podsvětí, 
trénování, "
+"které musí tito fanatici snést často vede k vysílení a slabosti.\n"
+"\n"
+"V takové situaci je jejich jedinou zbraní lstivost, ve které jsou 
cvičeni.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: Útoky učedníků temnoty jsou kouzelné a vždy mají 
velkou "
+"šanci protivníkova zásahu."
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:39 data/units/Dark_Adept.cfg:101
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:47 data/units/Necromancer.cfg:38
@@ -4646,12 +5154,10 @@
 msgstr "vlna mrazu"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "female^Dark Adept"
-msgstr "Temná královna"
+msgstr "Učednice temnoty"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Dark Queen"
 msgstr "Temná královna"
 
@@ -4670,11 +5176,11 @@
 msgstr "žezlo"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dark Sorcerer"
-msgstr "Dračí dělník"
+msgstr "Temný kouzelník"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:21
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The dread inspired by black magic comes chiefly from how little is known "
 "about it, to the common man. If immortality is truly what it grants, then "
@@ -4693,11 +5199,23 @@
 "marked with the plague, and any foe struck down by it will rise again in "
 "unlife."
 msgstr ""
+"Obava z černé magie vede především z toho, jak málo o ní víme. Pokud 
je "
+"nesmrtelnost skutečně to co nabízí, pak se může zdát přeměna na 
nemrtvého "
+"něčím, čeho by mělo být dosaženo co nejdříve, ze strachu z nemoci 
nebo "
+"prostě ze slabosti pro magii. Dosud viděl Temného kouzelníka jen ten, kdo 
"
+"byl velmi starý, ale ještě dost silný mu odolat.\n"
+"\n"
+"Takže můžeme pouze dumat zda tato osoba váhá, nebo jenom vyčkává. 
Domníváme "
+"se, že se lichdom buď brzy stane skutečně nesmrtelným, nebo že je tu 
ještě "
+"strašná a dosud nevyslovená cena, kterou za to bude muset zaplatit.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: útoky vedené Temným kouzelníkem jsou kouzelné a vždy 
mají "
+"velkou šanci úspěchu. Kouzelníkova hůl je nakažena morem a každý 
nepřítel, "
+"kterého tato zbraň udeří znovu povstane jako nemrtvý."
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:29 data/units/Soulless.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "plague(Walking Corpse)"
-msgstr "Chodící mrtvola"
+msgstr "pohroma(Chodící mrtvola)"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -4709,7 +5227,7 @@
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
 msgstr ""
-"Temní duchové jsou posli a hlasatelé zpráv v říši nemrtvých -- a 
silami "
+"Temní duchové jsou posli a hlasateli zpráv v říši nemrtvých -- a 
silami "
 "strachu v tomto světě. Naštěstí nebývají ve Wesnothu často spatřeni."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:32 data/units/Spectre.cfg:52
@@ -4727,7 +5245,6 @@
 msgstr "Rytíř smrti"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tales are told of the mightiest warriors and generals, who, cursed with hate "
 "and a sense of betrayal, came back to this world as Death Knights. Wielding "
@@ -4744,9 +5261,8 @@
 msgstr "válečná sekera"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Deathblade"
-msgstr "Pán smrti"
+msgstr "Gladiátor smrti"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
 msgid ""
@@ -4756,30 +5272,33 @@
 "the skills they once had. Though frail, these monsters are much faster than "
 "the rest of their kind, both on foot and with their blades."
 msgstr ""
+"Za života byli tyto ohavnosti, nyní známé jako 'Gladiátoři smrti', 
mistry "
+"boje, vojáky, kteří byli mrštní a smrtící. Jejich páni si toho byli 
vědomi a "
+"tak se z toho snažili něco vytěžit, vybavujíce je odpovídajícími "
+"dovednostmi. I když mají chatrné zdraví, přesto jsou tato stvoření 
mnohem "
+"rychlejší než ostatní svého druhu a to v rychlosti pohybu i svých 
čepelí."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
 msgstr "Pán smrti"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "His wanderings on a dark path have given him power normally not granted to "
 "mortals, but with a terrible cost: the undead that he gave his soul to are "
 "gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a true "
 "undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwitiho pouť po temné cestě mu dala moc, která smrtelníkům není 
normálně "
+"Jejich pouť po temné cestě jim dala moc, která smrtelníkům není 
normálně "
 "propůjčována, ale za strašlivou cenu: Nemrtvý, kterému dal svou duši, 
si "
-"postupně činí nárok také na jeho smrtelnou schránku, a časem se stane 
zcela "
-"nemrtvým a postrachem všech živých."
+"postupně činí nárok také na jeho smrtelnou schránku, a časem se stane "
+"nesmrtelným a postrachem všech živých."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
 msgstr "Poloviční lich"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these magi "
 "have begun to pay a heavy price. Demiliches have started losing their "
@@ -4788,8 +5307,7 @@
 msgstr ""
 "Příliš dlouhý čas strávený nimráním se v zakázané magii a temných 
uměních "
 "začal na tomto mágovi neúprosně vymáhat svou daň. Ztratil své tělo a 
stal se "
-"sám nemrtvým. Časem se může stát úplně nemrtvým -- a obávaným 
všemi bez "
-"výjimky."
+"sám nemrtvým. Časem se může stát nesmrtelným -- a obávaným všemi 
bez výjimky."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -4812,6 +5330,17 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"'Pravlci' se liší normálních vlků pouze ve velikosti a barvě. Obvykle 
jsou "
+"vyšší než plec koně a také mají odpovídající chuť k jídlu. Pouze 
blázen s "
+"nimi rád bojuje; goblini se je snaží za každou cenu ochočit - pokud to 
tak "
+"můžeme nazvat.\n"
+"\n"
+"Drápy vlka nejsou obecně považovány za tu nejnebezpečnější věc, u 
bestií "
+"této velikosti tomu je naopak. Jsou silnější a delší než železný 
hřebík. "
+"Jejich jezdci je zepředu namazali jedem, stejným jako používají skřetí 
"
+"vrazi. To pak dělá z drápů těchto bestií smrtelnou zbraň.\n"
+"Speciální rysy: každý úder drápů pravlka je otrávený a oběti této 
otravy pak "
+"postupně umírají na otravu dokud není vyléčena ve městě nebo pomocí 
léčitele."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:38 data/units/Drake_Burner.cfg:34
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:36 data/units/Drake_Inferno.cfg:25
@@ -4835,9 +5364,12 @@
 "hold the ground they take. Their mobility and resilience make them of great "
 "value on the battlefield."
 msgstr ""
+"Talentovanější kavaleristé jsou v armádě Wesnothu trénováni v 
použití kuše, "
+"a vybaveni lepšími oři. S dobrým brněním a vycvičeni v boji s meči, 
mohou "
+"tito vojáci proniknout směle dopředu a udržet své pozice. Jejich 
pohyblivost "
+"a nezlomnost je velkým přínosem každé bitvy."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Blademaster"
 msgstr "Dračí gladiátor"
 
@@ -4846,6 +5378,8 @@
 "The drakes who master the use of a sword are sworn into a special order. The "
 "mark of this is the black and white warpaint they display in battle."
 msgstr ""
+"Draci, kteří jsou mistři v užití meče přísahali svoji věrnost 
zvláštnímu "
+"řádu. Jejich znakem je černobílé válečné malování."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:46 data/units/Drake_Burner.cfg:53
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:56 data/units/Drake_Fire.cfg:54
@@ -4867,6 +5401,10 @@
 "This, coupled with their sheer size and clawed hands makes for a dangerous "
 "foe in combat."
 msgstr ""
+"Dračích spalovačů je nemnoho a jsou na to pyšní. Od svých vzdálených 
předků "
+"zdědili svoji sílu a hlavně schopnost chrlit oheň. To, spojeno s jejich "
+"velikostí a pazoury opatřenými drápy, z nich v boji dělá nebezpečného 
"
+"nepřítele."
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
@@ -4889,11 +5427,22 @@
 "weaknesses of their kind, such as the strong vulnerability to spears and "
 "arrows."
 msgstr ""
+"Dračí rváč není schopen létat a zároveň chrlit oheň a tak se kvůli 
své "
+"slabosti většinou omezuje na šarvátky -- snaží se tak ze své slabosti "
+"vytěžit. Je možné, že mají mírný nedostatek obratnosti, ale ti, 
kteří si na "
+"této teorii zakládali zapomněli zvážit, jak specifické postavení má 
člověk v "
+"boji s drakem.\n"
+"\n"
+"Ve skutečnosti jsou elitou v dračí hiearchii a tak je jejich výzbroj "
+"obřadnější a nemůžeme říci, že by něco bylo méně účinné. Při 
střetu s menší "
+"rasou si uvědomují, že je jejich přirozená velikost a síla účinnou 
zbraní a "
+"když to zkombinují s výbavou, kterou v této kastě nosí, výsledný 
bojovník "
+"nemá žádnou z obvyklých slabostí svého druhu, takže je velmi odolný 
vůči "
+"kopím i šípům."
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Dračí spalovač"
+msgstr "Dračí vykonavatel"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:19
 msgid ""
@@ -4901,6 +5450,9 @@
 "hours at the forge have provided them with a bristling array of weaponry, "
 "and have clad them head to toe in shining armor."
 msgstr ""
+"Největší Dračí vykonavatelé jsou typickým příkladem čisté síly 
svého druhu. "
+"Dlouhé hodiny strávené v kovárně jim poskytli okázalou výbavu zbraní 
a "
+"oblékli je od hlavy k patě do zářivého brnění."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -4912,10 +5464,13 @@
 "fire breathing skills of their ancestors. The most skilled Fighters go on to "
 "join the ranks of the elite Drake Warriors."
 msgstr ""
+"Dračí bojovníci ovládají zahnuté meče se smrtící dovedností a od 
svých "
+"předků podědili schopnost chrlení ohně. Nejlepší Dračí bojovníci se 
stávají "
+"členy elitních Dračích bojovníků."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:33
 msgid "scimitar"
-msgstr "Å¡avle"
+msgstr "zahnutý meč"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:3
 msgid "Fire Drake"
@@ -4927,10 +5482,13 @@
 "armor, they belch columns of flame at any who oppose them, a testament to "
 "the strength and majesty of their kind."
 msgstr ""
+"Velcí Ohnivý draci jsou mistři svého ohně. Jsou oblečeni v zářivém 
brnění a "
+"proti komukoliv, kdo se jim postaví, chrlí sloupy ohně. Jsou tak dokladem "
+"síly a majestátu svého druhu."
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
-msgstr "Drak ohnivé srdce"
+msgstr "Drak ohnivého srdce"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:23
 msgid ""
@@ -4943,6 +5501,14 @@
 "it to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Říká se, že je nejstarší linie draků přímými potomky samotných 
pradávných "
+"draků. Mají žíly jimiž proudí spíš oheň než krev. Takže mohou 
chrlit oheň, "
+"což posiluje víru v tuto domněnku. Přesto se ho, z nějakého důvodu, 
dosud "
+"nikdo nepokusil rozpárat a rozluštit tak tuto hádanku.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: vedoucí postavení tohoto draka umožňuje spojeneckým "
+"jednotkám zasahovat v boji více poškození, takže může být tato 
vlastnost "
+"použita pro jednotky nižší úrovně."
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
 msgid "Drake Flare"
@@ -4958,6 +5524,13 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Draci jsou stará rasa, dostatečně zkušení a naslouchající svým 
vrozeným "
+"pudům. Ti, kdo jsou nazývání svými nepřáteli 'Planoucí draci', jsou 
draci, "
+"kteří usilují být takovými vůdci, jak ve válce, tak i v míru.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: vedoucí postavení těchto draků umožňuje spojeneckým "
+"jednotkám dosahovat v boji více poškození, takže může být tato 
vlastnost "
+"použita pro jednotky nižší úrovně."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
@@ -4972,6 +5545,12 @@
 "maces which complement their already impressive array. Their intense focus "
 "on their weapons comes at the slight expense of their defensive abilities."
 msgstr ""
+"Válečná kariéra gladiátora je zcela odlišná od cesty, kterou volí 
Slasheři. "
+"Raději než na trénování, zaměřili se na svoji výzbroj. V dračí 
společnosti "
+"to jsou zpravidla kováři a tak může být patrno, že mají k dispozici 
nejlepší "
+"výzbroj - nejostřejší ostří, kopí a palcáty, které doplňují již 
tak "
+"impozantní výzbroj. Jejich náruživé zaměření na zbraně pochází z 
malých "
+"možností obranných schopností."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
@@ -4986,6 +5565,11 @@
 "submission. The best gliders can look forward to being accepted into the "
 "ranks of the high flying Sky Drakes."
 msgstr ""
+"Plachtící draci nosí co nejméně zbroje, takže mohou svým nepřátelům 
rychle "
+"uniknout. Tito draci jsou schopnými bojovníky a umí chrlit oheň, stejně 
jako "
+"ostatní jejich druhu. Svojí rychlostí umí také úspěšně využít ke 
zlomyslnému "
+"úderu do řad svých nepřátel a tak je přimět k podrobení se. 
Nejlepší dračí "
+"bojovníci se mohou těšit přijmutí do řádu vysoko létajících 
Nebeských draků."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:23 data/units/Drake_Hurricane.cfg:27
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:28
@@ -4993,9 +5577,8 @@
 msgstr "úder"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Hurricane Drake"
-msgstr "Ohnivý drak"
+msgstr "Drak hurikán"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:19
 msgid ""
@@ -5003,6 +5586,9 @@
 "those drakes which are gifted with flight. Soaring high in the air, they can "
 "see past most defensive cover and spit fire at their foes with impunity."
 msgstr ""
+"Mistři vzdušného království, Drak hurikán je elitou mezi draky 
obdařenými "
+"schopností létat. Vznáší se vysoko na nebi, mohou tak vidět přes 
většinu "
+"obranného krytí a mohou tak beztrestně plivat oheň na své nepřátele."
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:3
 msgid "Inferno Drake"
@@ -5016,6 +5602,11 @@
 "shining, flame-colored armor is a mark of their proud and powerful caste, "
 "the ideal to which their brethren aspire."
 msgstr ""
+"Létající seskupení známá jako Pekelní draci, jsou mistři chrlení 
ohně, "
+"soupeřící se svými předky ve schopnosti použití této zbraně. Tato 
přirozená "
+"schopnost je učinila téměř imunní vůči ohni. Jejich lesklé, ohnivě 
zabarvené "
+"brnění je znakem jejich hrdosti a mocné kasty. Ideálem, po kterém jejich 
"
+"krajané tolik touží."
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
@@ -5027,10 +5618,13 @@
 "breath as weapons these drakes are the bane of many. They can swiftly swoop "
 "down on prey, and are usually long gone before anyone can stop them."
 msgstr ""
+"Nebeští draci jsou skutečně králi nebes. Jako zbraně používají své 
síly a "
+"ohnivého dechu, tito draci jsou záhubou pro mnohé. Mohou hbitě 
přepadnout "
+"oběť a obvykle trvá dlouho, než se je někomu podaří zastavit."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr "Dračí trhač"
+msgstr "Drak trhač"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:19
 msgid ""
@@ -5040,6 +5634,12 @@
 "boar. Their training has also enhanced their stamina and defensive skills, "
 "which is a major advantage over their close cousins the Gladiators."
 msgstr ""
+"Dračí trhači jsou Dračí rváči, kteří byli vybráni pro výcvik s 
halapartnou, "
+"místo boje s mečem a kopím. Jejich přízračná velikost jim umožňuje 
použít "
+"zbraň odpovídající velkosti, dostatečně velkou na prošpikování koně 
i "
+"člověka. Jejich trénink také zvětšil jejich energii a obranné 
schopnosti, "
+"které jsou jejich hlavní předností přes jejich blízkou příbuznost s "
+"gladiátory."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:25 data/units/Drake_Slasher.cfg:43
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:26 data/units/Drake_Warden.cfg:44
@@ -5055,9 +5655,8 @@
 msgstr "první úder"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Warden"
-msgstr "Planoucí drak"
+msgstr "Drak strážce"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:20
 msgid ""
@@ -5066,10 +5665,14 @@
 "on this earth would dare stand against them. The Wardens' weapon of choice "
 "is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
+"Dračí strážci představují vrchol kasty Dračích rváčů a jsou 
vybírání z těch "
+"nejlepších. Jejich síla je zocelená, takže se jim v této zemi může 
postavit "
+"jen velmi málo bojovníků. Ze zbraní si vybrali halapartnu, kterou 
používají "
+"s velkým úspěchem."
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr "Dračí válečník"
+msgstr "Drak válečník"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:19
 msgid ""
@@ -5077,11 +5680,13 @@
 "skills of their ancestors. The great strength of their kind allows them to "
 "strike withering blows, and to withstand punishment in equal measure."
 msgstr ""
+"Dračí válečníci ovládají meče s velkolepou obratností a jsou také 
schopni "
+"chrlit oheň na své nepřátele. Velká síla jejich druhu jim umožňuje 
udeřit "
+"ničivým dechem a odolat trestu v odpovídajícím měřítku."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Draug"
-msgstr "Dragoun"
+msgstr "Draug"
 
 #: data/units/Draug.cfg:17
 msgid ""
@@ -5092,6 +5697,12 @@
 "bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose "
 "of their struggle have long faded into oblivion."
 msgstr ""
+"Ohromné zbytky těch kdo kdysi byli legendárními bojovníky, úder Draugů 
"
+"způsobí strach v srdcích těch, kdo se jim postaví. Nejsou hnáni "
+"zlomyslností, ale stále hnáni snem o životě po smrti, putují skrz ty "
+"největší bitvy svých vzpomínek a zoufale bojují za své osvobození, za 
mír "
+"vykoupený pouze silou svých paží. Jména svých nepřátel a cíl boje 
už dávno "
+"zapomněli."
 
 #: data/units/Draug.cfg:37 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
 #: data/units/Revenant.cfg:36 data/units/Skeleton.cfg:37
@@ -5100,7 +5711,7 @@
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:3
 msgid "Dread Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Děsivý Lich"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:18
 msgid ""
@@ -5111,6 +5722,11 @@
 "immortality will have to provide consolation for what he has lost in his "
 "quest to achieve them."
 msgstr ""
+"Před dlouhou dobou, Ha'atel zaplatil poslední oběť za temná umění, 
kterými "
+"se zabýval a tak se sám změnil na nemrtrvého. Jako vrchol své síly, se 
stal "
+"lichem, probouzejícím se ztělesněním zla. Nade všechny pochybnosti, "
+"překročil bod návratu a jeho síla a nesmrtelnost mu poskytla útěchu za 
to co "
+"ztratil ve svém hledání nesmrtelnosti."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
 msgid "Duelist"
@@ -5134,6 +5750,19 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows these fencers to dart right "
 "past an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"Stalo se zvláštní módou šlechty Wesnothu, přihlásit své syny do 
jedné ze "
+"dvou skupin zbrojnošů a trénovat je buď v umění jízdy na koni nebo 
Å¡ermu. "
+"Duelisté získali své jméno díky cvičení mladých šlechticů, při 
kterém občas "
+"v zápalu boje dojde k ukvapenému projevu jejich přirozené povahy.\n"
+"\n"
+"Zkušení šermíři, kteří často vypadají vznešeně, však ne vždy 
pocházejí ze "
+"vznešené krve. Nosí malou kuši, která se snadno skryje pod kapuci 
kabátu. "
+"Jsou pomalí při nabíjení a často se chovají beze cti, což je ve 
skutečnosti "
+"velmi užitečné a tak ti z nich, kteří žijí dostatečně dlouho se 
obvykle "
+"stanou veterány. Čehož dosáhli díky velké porci štěstí a 
přežili.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: jejich schopnosti při bitce umožňují těmto 
šermířům vyrazit "
+"za nepřítele a ignorovat zóny kontroly."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:67 data/units/Fencer.cfg:78
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:38
@@ -5158,7 +5787,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:27 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
-msgstr "válečená zuřivost"
+msgstr "válečná zuřivost"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:30 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:29
 msgid "berserk"
@@ -5179,6 +5808,13 @@
 "Dwarven citadels are both renowned and feared; weapons that have broken the "
 "mightiest of warriors in a single blow."
 msgstr ""
+"Původ názvu Trpasličí dračí stráže není příliš jasný, nicméně 
toto jméno jim "
+"dali jejich bratři trpaslíci. Někteří se domnívají, že jméno 
souvisí s "
+"jejich volbou zbraně. Tyto divné hole chrlí oheň a smrt. Jiní se naopak "
+"domnívají, že jméno pochází z možnosti, že právě takováto zbraň 
může být "
+"hrozbou proti skutečným drakům. V každém případě, je to kvůli těmto 
zbraním, "
+"díky jejichž používání je tato stráž velkých trpasličích pevností 
proslulá a "
+"tolik obávaná."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39
@@ -5196,9 +5832,9 @@
 "terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
 "than compensate."
 msgstr ""
-"Trpasličí bojovníci třímají ohromné válečné sekery, které je 
činí obávanýmí "
-"protivníky v boji zblízka. Vynikají v horském terénu a pod zemí. I 
když "
-"nejsou rychlí, jejich síla a výdrž to více než kompenzují."
+"Trpasličí bojovníci používají ohromné válečné sekery, které je 
činí "
+"obávanými protivníky v boji zblízka. Vynikají v horském terénu a pod 
zemí. I "
+"když nejsou rychlí, tak je to kompenzováno jejich silou a výdrží."
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:39 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:45
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:45 data/units/Troll_Warrior.cfg:24
@@ -5207,18 +5843,17 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr "Trpasličí hlídka"
+msgstr "Trpasličí garda"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsmen. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
 "lot of damage, and hurling heavy spears for defense."
 msgstr ""
-"Nejodolnější trpaslíci se někdy přidávají k trpasličí armádě jako 
hlídka. Ač "
-"pomalí a bez silného útoku, stráží křídla armády vstřebávajíce 
značné "
-"poranění a vrhajíce na nepřátele své těžké oštěpy."
+"Nejodolnější trpaslíci se někdy přidávají k trpasličí armádě jako 
gardisté. "
+"Ač jsou pomalí a bez silného útoku, stráží křídla armády, kde 
ustojí značná "
+"poranění a vrhají na nepřátele své těžké oštěpy."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -5231,14 +5866,18 @@
 "target with a thrown hand axe at several paces. Though slow on their feet, "
 "these dwarves are a testament to the prowess of their kin."
 msgstr ""
+"Je oblečen v lesklém brnění, tito trpaslíci vypadají jako králové z 
podhúří. "
+"Dokonale vládnou sekerami a palicemi a hozenou sekyrkou jsou schopni "
+"zasáhnout pohyblivý cíl. Ačkoliv jsou při pochodu pomalí, jsou tito "
+"trpaslíci dokladem statečnosti svého národa."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:61
 msgid "hatchet"
-msgstr "vrhací sekyrka"
+msgstr "sekyrka"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:3
 msgid "Dwarvish Runemaster"
-msgstr "Trpasličí runovládce"
+msgstr "Trpasličí mistr run"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:17
 msgid ""
@@ -5247,6 +5886,11 @@
 "presence somehow imbue it with power. Though rarely seen in combat, a master "
 "of these runes can put them to terrifying use."
 msgstr ""
+"Trpasličí magie, alespoň v rozsahu, co je o ní známo, se nejčastěji "
+"představuje runovými nápisy do povrchů objektů, přičemž tyto nápisy 
pouhou "
+"svojí přítomností naplní daný objekt magickou silou. Ačkoli v boji je 
tato "
+"magie viděna jen velice zřídka, mistr v používaní run je může 
použít k "
+"hrůzostrašným účelům."
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21
 msgid "runic hammer"
@@ -5261,13 +5905,12 @@
 msgstr "Trpasličí stráž"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
-"Trpasličí stráž se svým věžovitým štítem a obrovskou odvahou 
odmítá ustoupit "
-"i pod nejsilnějšími nepřátelskými útoky."
+"Trpasličí stráž se svým věžovitým štítem a obrovskou odvahou 
neustoupí ani "
+"před těmi nejsilnějšími nepřátelskými útoky."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -5279,6 +5922,9 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
+"Siláci, po letech strávených v bitvách, dostávají nové štíty a 
mocná brnění "
+"získaná z válečné kořisti. Ačkoli jsou pomalí, jsou pro svoji 
nezlomnost a "
+"sílu obávanými bojovníky."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
@@ -5289,7 +5935,7 @@
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
-"Zkušení trpasličí těžkooděnci nosí těžkou kroužkovou či plátovou 
zbroj, pro "
+"Zkušení trpasličí těžkooděnci nosí těžkou drátěnou či plátovou 
zbroj, pro "
 "niž jsou po právu proslulí."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
@@ -5306,6 +5952,12 @@
 "make any of their own, realized they were lucky to no longer be fighting the "
 "dwarves, and vowed never to do so again."
 msgstr ""
+"Když lidé Wesnothu poprvé narazili na trpaslíky, byly zmateni ze síly "
+"Trpasličích hromovládců, kteří uměli zabít na dálku skrze neznámé "
+"přístroje ... 'kouzelné hůlky', které používali v bitvě. Po míru 
zařízeném "
+"Ka'lianem, se dozvěděli, že Haldricovi lidé těmto zbraním nerozumí a 
jsou "
+"tak neschopní udělat cokoliv z vlastní vůle. Také se zjistilo, že jsou "
+"šťastní, že válka skončila a slíbili, že jich nikdy více 
nepoužijí."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:63
 msgid "thunderstick"
@@ -5328,6 +5980,16 @@
 "Though a single shot from these 'thundersticks' can take several minutes to "
 "prepare, the results are seen by the Dwarves as being well worth the wait."
 msgstr ""
+"Trpasličí hromová stráž je proslulá pro svoje zvláštní vybavení, ve 
vzteku "
+"dělají s těmito neobyčejnými holemi ze dřeva a železa ohlušující 
rámus. "
+"Další vlastnosti této výzbroje jsou zahaleny tajemstvím. Tajemstvím, 
které "
+"si trpaslíci pod vedením Knalga berou do hrobu. Předpokládá se, že je 
mají "
+"alespoň kované. Většina známých informací pochází z pozorování 
trpaslíků "
+"odlévajících neznámý černý prach do ústí svých zbraní, o němž 
někteří "
+"říkají, že je potravou pro pohon bestie uvězněné uvnitř.\n"
+"\n"
+"Ačkoliv příprava na jedinou 'hromovou ránu' z této zbraně může zabrat 
"
+"několik minut, výsledek, který pak Trpaslíci uvidí, stojí za tu trochu 
času."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:48
 msgid "dragonstick"
@@ -5343,20 +6005,23 @@
 "ferocious of these in battle: they persist until either their enemy is dead "
 "or they themselves perish, no matter how many wounds they receive."
 msgstr ""
+"Trpaslíci jsou starobylou rasou mocných bojovníků. Ulfserkové jsou v 
bitvě "
+"těmi nejzuřivějšími: setrvají na své pozici dokud nezabíjí 
nepřítele nebo "
+"nezahynou sami, aniž jim záleží na množství ran, které obdrží."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
 msgstr "Starý mág"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Once great, Elder Magi have seen their power a little diminished from "
 "wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
 "on account of their powerful lightning bolts."
 msgstr ""
-"Starý mág byl kdysi velkým mágem, ale únavné roky bitev už mu ubraly 
něco "
-"sil. Na bitevním poli je nicméně stále obávaným pro své mocné blesky."
+"Starý mág byl kdysi velkým mágem, ale únavné roky bitev mu už něco 
sil "
+"ubraly. Na bitevním poli je nicméně pro své mocné blesky stále 
obávaným "
+"protivníkem."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:40
 msgid "lightning"
@@ -5383,6 +6048,18 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Tyto bytosti se umí přeměnit v řadu podob. Všichni se dokáží změnit 
ve strom "
+"a s přibývajícím věkem zvětšují svoji velikost. Příběhy hovoří o 
bytostech "
+"podobných stromům, s takovým ohledem jak je možné. Tyčí se vysoko nad 
tvory, "
+"kteří se pohybují pod nimi. To je z větší části důvodem, proč jsou 
tak "
+"vzácně spatřeni - často spí ve stoje a tak se nepodobají ničemu 
jinému než "
+"zvláštně tvarovanému stromu. Dokonce tak oklamou i bezstarostného 
elfa.\n"
+"\n"
+"Tyto bytosti nebojují za každou cenu, ač jejich síla je toho zřejmě 
schopna, "
+"mohou někoho ovládat a tak zvýšit jeho schopnosti.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: svoji sílu obnovují z přírodních zdrojů okolo sebe, 
bez "
+"nutnosti pobývat ve vesnicích pro svoji výživu či poskytnutí pomoci."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
@@ -5397,11 +6074,16 @@
 "their natural grace ensures that they can best any of humanity's fresh "
 "recruits."
 msgstr ""
+"Elfové měli vždy pověst lukostřelců, obratnost, která je pro ně z 
mnoha "
+"důvodů typická, je jejich přirozenou součástí. Dokonce i útlé tělo 
může být "
+"smrtící zbraní spolu s lukem v ruce a tak řada z nich v boji používá 
právě "
+"tuto zbraň. I když je jejich relativní nezkušenost v boji nechává 
poněkud "
+"zranitelné, jejich přirozená nátura jim zajišťuje, že mohou být mezi "
+"čerstvými lidskými rekruty ti nejlepší."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr "Elfí lučištník"
+msgstr "Elfí lučištnice"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
 msgid "Elvish Avenger"
@@ -5423,11 +6105,22 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
+"Zvláštní jméno elfího 'mstitele' vychází z taktiky, tak často 
používané "
+"těmito mistry rangerů. Nepřátelům je umožněno dostat se skrz obranné 
linie "
+"-- což je však obranná finta, když jsou zranitelné jednotky za frontovou 
"
+"čarou, tito lučištníci vyjdou z úkrytu, zaútočí a odříznou tak 
nepřítele od "
+"podpůrných jednotek.\n"
+"\n"
+"To je často vyloženo, jako určitý druh msty za své padlé bratry. 
Ačkoliv "
+"msta není základní myšlenkou této lsti, není vůbec nepřiměřená.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: jejich dovedností je schopnost stát se neviditelným pro "
+"jednotky, které nejsou na vedlejších políčkách, nebo nebyly mstitely "
+"napadeny."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr "Elfí mstitel"
+msgstr "Elfí mstitelka"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
@@ -5446,6 +6139,15 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Elfové, na rozdíl od ostatních ras, rychle uznávají a následují své 
druhy, "
+"pokud mají zkušenosti boji. To je zcela jistě odlišuje od lidské povahy, 
"
+"jimž je něčí vůdcovství často proti srsti a tak ho respektují z 
donucení a "
+"zastrašení. Kombinace jejich poslušnosti přijmutí moudrosti svých 
vůdců a "
+"snaha zvolit vůdce za jeho zásluhy, je jednou ze sil efů.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: vůdcovství kapitána dovoluje spojeneckým jednotkám 
vedle "
+"nich, rozdat v boji více poškození, i když se to používá pouze na 
jednotky "
+"nižší úrovně."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
@@ -5460,9 +6162,14 @@
 "a secondary pursuit, is executed with a skill that most of humanity can only "
 "stare at with wonder."
 msgstr ""
+"Těchto několik elfů, kteří se s rozmyslem zdokonalují v použití 
svých "
+"zbraní, se stávají něčím, co popírá pověst poddajných své rasy. 
Obětavost a "
+"schopnost se spojují s čistotou chování a výsledkem je mistrovství v 
Å¡ermu, "
+"v němž se nimi může jen málo kdo srovnávat. A to ani v lukostřelbě, 
kterou "
+"používají jako druhou zbraň. Tak je vykonávána s obratností, nad 
kterou může "
+"většina lidí jen nevěřícně zírat."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Druid"
 msgstr "Elfí druidka"
 
@@ -5479,6 +6186,16 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Druids are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Magie lesních elfů není příliš vhodná pro boj, nicméně ale 
účinná. Lesy, ve "
+"kterých žijí mohou být pomocí jistého slovního příkazu oživeny a 
budou pak "
+"rozdávat rány těm, kteří ohrožují jejích mír.\n"
+"\n"
+"Jejich hlavní schopnost spočívá v léčení a právě za tuto schopnost 
si jich "
+"řada lidí tolik ctí.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: zaplétající útok druidů zpomalí nepřítele a 
sníží tím jejich "
+"schopnosti v boji. Druidi mohou léčit jednotky na okolních políčkách a 
také "
+"je vyléčit z otravy."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:54
 msgid "ensnare"
@@ -5489,7 +6206,6 @@
 msgstr "ostny"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Enchantress"
 msgstr "Elfí čarodějka"
 
@@ -5499,6 +6215,9 @@
 "enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
 "magically animate roots with which they bind their enemies in place."
 msgstr ""
+"Elfí čarodějky jsou mistry útočené magie, na své nepřátele útočí 
jak výbuchy "
+"ledového větru stvořeného mimo tento svět, tak i magickým oživením 
kořenů,"
+"jež zadrží nepřátele na místě."
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:46
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
@@ -5508,9 +6227,8 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid "faerie fire"
-msgstr "dotek víly"
+msgstr "kouzelný oheň"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -5523,6 +6241,10 @@
 "can grasp the basics of swordsmanship and archery in an uncannily short "
 "time, and put them to effective use on the battlefield."
 msgstr ""
+"Elfové nejsou od přírody bojovníci, ale v čase potřeby, jim jejich 
přirozená "
+"grácie a čilost dobře poslouží, tak jak jim dovolují jejich obratné "
+"dovednosti. Elfové mohou ovládnout základy šermířství a 
lučištnictví v "
+"obzvlášť krátké době a tyto znalosti pak uplatnit na válečném poli."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
@@ -5534,6 +6256,9 @@
 "fighter into a master of combat. Those who are honored as heroes are strong "
 "with both sword and bow, skills that never fade for lack of practice."
 msgstr ""
+"Poměrně malé množství zkušeností udělá z elfího bojovníka mistra 
boje. Ti z "
+"nich, kteří mají tu čest býti hrdiny jsou silní jak v boji s mečem, 
tak i s "
+"lukem. Schopnostmi, které i při nedostatku příležitostí nikdy 
nevymizí."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
@@ -5546,11 +6271,13 @@
 "times of peace, a High Lord in the full of his wrath is an awesome sight "
 "indeed."
 msgstr ""
+"Vůdci elfů s rostoucím věkem nezblednou ani neslábnou. Raději než to, "
+"zdokonalují své skutečné možnosti. V době míru jsou klidní a 
rozjímající, "
+"rozhněvají-li se, pak se pohled na ně stává děsivým."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Lady"
-msgstr "Elfí paní"
+msgstr "Elfí dáma"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:19
 msgid ""
@@ -5559,10 +6286,14 @@
 "unflagging fealty of their people, which is the greatest gift any ruler "
 "could ask for."
 msgstr ""
+"Elfové volí své vůdce za jejich sílu a moudrost; protože prozíravost 
je tím, "
+"co je ochraňuje v dobách nejistoty. Jejich pravá vláda je odměňována "
+"bezmeznou věrností svých lidí, což je největším darem, který může 
vládce "
+"žádat."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:21
 msgid "shove"
-msgstr "žduchnutí"
+msgstr "strčení"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
@@ -5574,6 +6305,8 @@
 "society. Elvish Lords are the wisest and strongest of their people, and are "
 "fearsome in their command of magic."
 msgstr ""
+"Ušlechtilost elfů si zaslouží své místo ve společnosti. Elfí lordi 
jsou těmi "
+"nejmoudřejšími, nejsilnějšími a umí hrůzostrašně ovládat magii."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -5592,6 +6325,16 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Jednou z věcí, která přispívá jejich schopnosti s lukem je neobyčejně 
jasné "
+"vidění elfů. Elf cvičený v lukostřelbě může zasáhnout cíle, které 
člověk "
+"sotva vidí a to dokonce i v noci. Další šíp má připraven jakmile 
vystřelí "
+"ten první.\n"
+"\n"
+"Tato fenomenální schopnost je však něco stojí, chybí jim dostatečná "
+"zkušenost při boji s mečem.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: jejich střelecké schopnosti jim dávají velkou šanci 
zásahu "
+"nepřítele, ale to platí pouze při útoku."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:65 data/units/Elvish_Marksman.cfg:185
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:65
@@ -5606,7 +6349,6 @@
 msgstr "odstřelovač"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Marksman"
 msgstr "Elfí odstřelovač"
 
@@ -5615,7 +6357,6 @@
 msgstr "Elfí maršál"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The longevity and natural intelligence of elves makes for a vicious aptitude "
 "for military matters, enough even to counter their general distaste for such "
@@ -5628,13 +6369,19 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level"
 msgstr ""
-"Jako největší vojevůdci lidských armád jsou generálové zodpovědni za 
ochranu "
-"velkých nebo důležitých oblastí lidských království. Generálové 
dokáží "
-"koordinovat útoky jednotek úrovně 1 a 2, čímž zefektivňují jejich 
boj."
+"Dlouhověkost a přirozená inteligence elfů je zlým darem pro potřeby 
válčení, "
+"natolik vážnou, že s ní musí jejich generálové předem počítat. 
Elfové si "
+"pamatují věci zřetelněji než lidé a mohou často vytušit na co mohou 
být "
+"ostatní trénováni. Tato vzácná schopnost, v případě zaměření 
myšlenek na "
+"válku tak způsobí, že jsou mistry strategie.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: vůdcovské schopnosti maršálů umožňují 
spřáteleným jednotkám "
+"způsobit větší množství poškození v boji, ačkoli se této vlastnosti 
používá "
+"pouze na jednotky nižší úrovně."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr "Rychlý elfí jezdec"
+msgstr "Elfí jezdec"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:29
 msgid ""
@@ -5648,6 +6395,15 @@
 "choose when fighting on their home ground, a fact that has saved many of "
 "their number from death."
 msgstr ""
+"Elfí jezdci jsou trénováni jako královští kurýři elfího 
království. Navzdory "
+"mírumilovné nátuře těchto lidí, je jejich zkušenosti dělají v boji "
+"smrtícími. Žádný člověk sem jim ani neblíží v jejich schopnosti 
použití luku "
+"ze sedla koně - ve skutečnosti, by většina těžce nesla, kdyby byla 
nucena "
+"stát na pevné zemi.\n"
+"\n"
+"Rychlost těchto vojáků umožňuje elfům zaútočit kdykoli a kdekoli si 
vyberou "
+"-- při boji ve známém terénu a je pravdou, že tak již zachránili 
spoustu "
+"svých spolubojovníků od jisté smrti."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
@@ -5665,11 +6421,19 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
+"Přestože člověk stráví řadu let v lese, nikdy se nezbaví pocitu, že 
je zde "
+"pouze návštěvníkem. S elfy se to má docela opačně. Každý elf, který 
studoval "
+"tradice lesů, se v tomto prostředí stává mistrem boje a když se to "
+"zkombinuje se značnou dovedností v boji s lukem a mečem, výsledkem je 
mocný "
+"válečný nástroj.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: hraničáři se umí podobně jako lesní lidé stát 
neviditelnými "
+"pro nepřítele, dokud se nenachází na přiléhajících políčkách, nebo 
jím není "
+"napadán."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:117
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr "Elfí hraničář"
+msgstr "Elfí hraničářka"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
@@ -5685,6 +6449,13 @@
 "This combination of incredible mobility, and potent combat strength is one "
 "of the greatest assets the elves possess in warfare."
 msgstr ""
+"Mistři jezdectví mezi elfy se jsou schopni pohybovat skrze les rychlostí, "
+"která by byla pro řadu lidí sebevražedná. Ačkoli to určitě nechává 
lidi "
+"naplněné úctou, otázkou zůstává jejich způsob držení se koně, pro 
předvedený "
+"výkon téměř nadpřirozený.\n"
+"\n"
+"Tato kombinace neuvěřitelné pohyblivosti a předpoklady síly v boji je 
jedním "
+"z největších přínosů, které elfové v boji ovládají."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -5698,9 +6469,13 @@
 "thick of the forest with nary a scratch. They are, perhaps, some of the only "
 "cavalry in existence that fares better in the woods than on open ground."
 msgstr ""
+"Jezdci lesních elfů mají určité schopnosti s lukem a mečem, ale jejich "
+"skutečná schopnost tkví v jejich umění jízdy na koni. I když jsou 
ostatní "
+"elfové poněkud zaujatí svojí tajemnou rychlostí v lesích a schopností 
rychle "
+"vyrazit skrz hustý porost lesa. Dost možná, jsou jedinou jízdou, která 
jezdí "
+"lépe v lesích než v otevřené krajině."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shaman"
 msgstr "Elfí šamanka"
 
@@ -5720,6 +6495,18 @@
 "healing, though they can only delay the effects of poison, not cure them "
 "entirely."
 msgstr ""
+"Mají kouzla částečně v povaze, elfové mají vrozené schopnosti pro 
magii. To "
+"je realizováno díky jejich spříznění s přírodou, kterou mohou v 
případě "
+"potřeby zavolat v boji na pomoc. Nepřátelé, nacházející se v jejich 
lesích, "
+"se brzy octnou zamotáni do těch kořenů, na nichž před tím stáli. Tím 
se pro "
+"ně stanou podstatně menší hrozbou než předtím.\n"
+"\n"
+"Léčitelské schopnosti elfů jsou také nevšední a v boji naleznou 
skvělé "
+"uplatnění.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: šamanův útok zamotání zpomalí nepřítele a sníží 
o jedna "
+"útok, jenž mohou uštědřit v boji. Šamani znají základy uzdravování, 
takže "
+"mohou zdržet následky otravy, ne však je vyléčit."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
@@ -5736,14 +6523,19 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Jednou zde putoval takový příběh o elfovi, který zastavil šíp tak, že 
ho za "
+"letu vyrazil šípem vlastním. Je to svědectví o schopnostech elfů a 
tento "
+"příběh tak můžeme brát zcela vážně. Elfí ostrostřelci, docela 
jednoduše, "
+"mistrně ovládají umění lučištnictví.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: jejich střelecké schopnosti jim dávají vysokou šanci 
zásahu "
+"svého nepřítele, platí to ale pouze pro útok."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elfí ostrostřelec"
+msgstr "Elfí ostrostřelkyně"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shyde"
 msgstr "Elfí víla"
 
@@ -5758,13 +6550,20 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Shydes are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Oddanost kouzelnickým schopnostem jí nakonec transformovala z elfí dívky 
na "
+"stvoření z obou světů. Je vedena přirozeností, kterou je těžké 
porozumět. "
+"Tyto překrásné správkyně elfích lesů představují ctnost a tajemství 
svých "
+"lidí.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: útoky zamotání zpomalí nepřítele a sníží o jedna 
jeho "
+"schopnost rozdávat rány v boji. Víly umí uzdravovat jednotky okolo a "
+"zbavovat je otravy."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:28 data/units/Elvish_Sylph.cfg:25
 msgid "faerie touch"
 msgstr "dotek víly"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sorceress"
 msgstr "Elfí vědma"
 
@@ -5775,9 +6574,12 @@
 "entangling attack is notably more effective than before, and they can call "
 "upon bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
 msgstr ""
+"Vyhýbají se studiu uzdravování v potřebě podpořit agresivnější 
použití "
+"magie, Elfí vědmy se staly docela zručné v boji na dálku. Jejich útok "
+"zamotání je nutno poznamenat efektivnější než kdykoliv jindy a mohou 
vyvolat "
+"poryv chladného nadpozemského větru a tak uhodit na ty, kteří se jim 
postaví."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sylph"
 msgstr "Elfí sylfa"
 
@@ -5787,6 +6589,9 @@
 "developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, "
 "wielding powerful magic against their enemies."
 msgstr ""
+"Elfí sylfy jsou potomci krasavic. Mají plně vyvinuté kouzelnické 
schopnosti "
+"a mohou se tak přeměnit na stvoření obou světů a ovládat mocnou magii 
proti "
+"svým nepřátelům."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:52
 msgid "gossamer"
@@ -5812,6 +6617,20 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows fencers to dart right past "
 "an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"Šermíři patří do školy a tak brnění, které tito bojovníci nosí, 
často patří "
+"jejich vlastním nepřátelům. Zatímco může brnění pouze zmírnit 
ránu, boj bez "
+"něj stěží ochrání před útokem. Jejich schopnosti, spolehlivě se 
vyhnout "
+"každému útočnému postupu jsou přepychem poskytovaným jim pro jejich "
+"dovybavení a pak pouze pro ty kdo snesou tvrdý trénink.\n"
+"\n"
+"Jsou vybaveni pouze dýkou a bodlem, šermíři se pohybují pěšky s 
lehkostí jim "
+"vlastní a tak jsou užiteční v situacích, kdy se jejich omezené brnění 
rovná "
+"výbavě nepřítele. Jejich záliba, často doslova tancovat v kruhu okolo "
+"nepřítele jako těžká pěchota, sklízí výsměch, jako cenu za jejich 
oblečené "
+"brnění.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: jejich schopnosti při šarvátkách, jim umožňují 
vyrazit na "
+"nepřítele a ignorovat při tom zóny kontroly."
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
@@ -5823,13 +6642,13 @@
 "from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
 "day."
 msgstr ""
-"Zbraní mladých a horlivých bojovníků je meč. Jsou snadno zranitelní "
-"nepřátelským útokem. Mají však schopnosti stát se jednoho dne velkými 
"
-"válečníky."
+"Zbraní mladých a horlivých bojovníků je meč. Tyto jednotky jsou snadno "
+"zranitelné nepřátelským útokem. Mají však schopnosti stát se jednoho 
dne "
+"velkými válečníky."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr "Drak dštící oheň"
+msgstr "Drak chrlící oheň"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:18
 msgid ""
@@ -5839,6 +6658,11 @@
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
 msgstr ""
+"Je dlouho živ a vystrašený, drak chrlící oheň je členem dračí 
rodiny, která "
+"je schopna chrlit oheň. V bitvě nachází jeho ohnivý dech dobré 
uplatnění. "
+"Také zuřivě chňape, nebo může rozdrtit nepřítele svým ocasem. Tito 
draci "
+"jsou mazaní a krutí, často používají poskoky, kteří jím pomáhají 
při "
+"dosažení vítězství."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:22
 msgid "bite"
@@ -5856,6 +6680,8 @@
 msgid ""
 "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr ""
+"Ohnivá koule. Tato zbraň se nepoužívá pro nic jiného než pro "
+"'Předstíraný_přesun_jednotky'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -5870,6 +6696,11 @@
 "despite their pitiable weaponry, they are quite good at harrying their "
 "enemies, especially under cover of darkness."
 msgstr ""
+"Tito nepatrní kriminálníci jsou často výsměšně nazýváni 'lapky'. 
Pracují na "
+"místech, které vyžadují velký díl pohybu po okolí, často tak bývají 
"
+"používáni jako kurýři, nebo zvědi. Odolnost a obratnost při pohybu 
pěšky z "
+"nich dělá dobré bojovníky a navzdory své žalostné výbavě zbraní, 
jsou docela "
+"dobří při pronásledování nepřátel, zejména pod rouškou tmy."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:86 data/units/Thug.cfg:20
 #: data/units/Troll.cfg:23 data/units/Troll_Hero.cfg:23
@@ -5884,7 +6715,6 @@
 msgstr "prak"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "female^Footpad"
 msgstr "Lapka"
 
@@ -5899,6 +6729,11 @@
 "The galleon is perfect for this purpose: it's fast and resilient, but not "
 "prepared to fight, and is able to adapt to many different tasks."
 msgstr ""
+"I lidé šťastně žijící ve svých domovech nakonec potřebují při 
cestě přes "
+"moře nějaký druh dopravního prostředku a to i když jdou pouze rybařit 
či "
+"obchodovat se zbožím. Galeona je k tomuto účelu jako stvořená: je 
rychlá a "
+"přizpůsobitelná, ale není připravena k boji. Je jí ale možné upravit 
dle "
+"konkrétních potřeb."
 
 #: data/units/Galleon.cfg:19
 msgid "dummy"
@@ -5910,7 +6745,7 @@
 
 #: data/units/Gate.cfg:19
 msgid "The door will not open for any who are not allied with it."
-msgstr ""
+msgstr "Dveře se neotevřou pro nikoho kdo s nimi není spojencem."
 
 #: data/units/Gate.cfg:21
 msgid "bump"
@@ -5921,7 +6756,6 @@
 msgstr "Generál"
 
 #: data/units/General.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As the leaders of their armies, Generals are responsible for the protection "
 "of large or important areas in the kingdoms they swore fealty to. Their "
@@ -5931,9 +6765,13 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
-"Jako největší vojevůdci lidských armád jsou generálové zodpovědni za 
ochranu "
-"velkých nebo důležitých oblastí lidských království. Generálové 
dokáží "
-"koordinovat útoky jednotek úrovně 1 a 2, čímž zefektivňují jejich 
boj."
+"Jako největší vojevůdci svých armád, generálové jsou zodpovědni za 
ochranu "
+"velkých nebo důležitých oblastí království, kterému přísahali 
věrnost. "
+"Jejich trénink a zkušenosti dostačují k provedení právě těchto 
rozkazů.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: vedoucí postavení generálů umožňuje spojeneckým 
jednotkám, "
+"umístěným vedle nich, způsobit v boji větší poškození, přesto, že 
to funguje "
+"pouze pro jednotky nižší úrovně."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
@@ -5953,10 +6791,20 @@
 "Special Notes: Ghosts have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Je jedním z nejmilosrdnějších stvoření, neboť lidská duše je stálá 
a nemůže "
+"být změněna. Samozřejmě, je řada věcí, které mohou nekromanceři 
dělat, "
+"navzdory tomu jsou naprosto děsiví.\n"
+"\n"
+"Chycen uvnitř rubáše ponižujícím kouzlem, duch je přirovnáván k 
větru v "
+"plachtoví lodě. Výsledkem tohoto vězení je spolehlivý sluha, který 
může být "
+"přinucen splnit jakýkoliv úkol svého pána.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: duch má velmi neobvyklou odolnost vůči poškození, 
přes "
+"otevřenou vodní plochu se pohybuje trochu pomaleji."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
-msgstr "Ghúl"
+msgstr "Vykradač hrobů"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:20
 msgid ""
@@ -5974,19 +6822,28 @@
 "poison will continually take damage until they can be cured in town or by a "
 "healer."
 msgstr ""
+"Pouze ti, kdo se zavrtají do koloběhu nekromancie, vědí co se musí 
stát, aby "
+"se z člověka stal Vykradač hrobů a je tajemstvím, proč to neřeknou. 
Jaké "
+"nevyslovitelné obřady asi musí podstoupit, výsledkem je bestie, která si 
"
+"nepamatuje nic z dřívější doby lidského života, bytost, která chodí 
kolem "
+"oblečená stejně, jako ten den kdy se narodila a cpe se masem mrtvých.\n"
+"\n"
+"Takové věci dělá proto, že je k tomu odsouzen s téměř původní 
nenávistí.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: pařáty této bytosti jsou otrávené a oběti této 
otravy na ni "
+"budou postupně umírat, dokud nejsou vyléčeny ve městě nebo léčitelem."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
 msgstr "Obří blátožrout"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Mudcrawlers are a larger kind of Mudcrawler, and are magical "
 "constructs of soil and water. They attack by belching lumps of mud at their "
 "foes, or by slapping them with their fists."
 msgstr ""
-"Obří blátožrouti jsou větší druh blátožroutů, magických stvoření 
z hlíny a "
+"Obří blátožrouti jsou větší druh blátožroutů, magických stvoření 
ze země a "
 "vody. Na své nepřátele útočí sprškami vařící vody nebo blátěnými 
pěstmi."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:44 data/units/Skeleton_Archer.cfg:24
@@ -5998,7 +6855,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:66 data/units/Mudcrawler.cfg:43
 msgid "mud glob"
-msgstr ""
+msgstr "skvrna bláta"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
@@ -6009,6 +6866,8 @@
 "A normal scorpion is dangerous enough - one the size of a man needs little "
 "explanation."
 msgstr ""
+"Normální škorpióni jsou dost nebezpeční - jsou-li velikosti člověka, 
není "
+"nutné vysvětlovat."
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:20
 msgid "sting"
@@ -6032,10 +6891,17 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows an impaler to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Goblini jsou používáni skřety jako krmivo pro nepřátelské čelní 
linie. Ti, "
+"jimž se nějak podaří přežít se pravidelně pro pokračování boje 
znovu vybaví. "
+"Delší kopí pomáhá kompenzovat jejich krátký dosah a lepší brnění 
jim pomáhá "
+"chránit jejich drobná těla.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: délka jejich zbraní umožňuje v boji první bodnutí, 
dokonce i "
+"v obraně."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr "Goblinský rytíř"
+msgstr "Gobliní rytíř"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:20
 msgid ""
@@ -6048,6 +6914,13 @@
 "The wolves they are given are bred for speed and strength, making them quite "
 "dangerous in combat."
 msgstr ""
+"Gobliní 'rytíři' mají jen málo z mužů, kteří se honosí tímto 
jménem a tento "
+"titul je používán pouze v žargonu jejich nepřátel. Podobnost je 
jednoduchá, "
+"jsou totiž elitními jezdci na vlcích, pravděpodobně povýšeni do svých 
pozic "
+"díky úspěchu v nějakém nepředloženém útoku, nebo něčem 
podobném.\n"
+"\n"
+"Vlci, které mají k dispozici, jsou narozeni pro rychlost a sílu a dělají 
je "
+"v boji dosti nebezpečnými."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
@@ -6063,6 +6936,13 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"Někteří Goblini trénují své vlky na překonání bázně z ohně. Při 
vpádech, "
+"tito Goblini hrají podpůrnou roli; zapalují domovy a úrodu svých 
nepřátel a "
+"také nosí sítě pro dokonání zkázy proti těm, kteří se pokouší 
shromáždit na "
+"obranu či odvetu.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: chycení nepřítele do sítě ho zpomalí a o jeden bod 
sníží "
+"jeho bojové schopnosti."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:24
 msgid "torch"
@@ -6075,7 +6955,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:4
 msgid "Goblin Spearman"
-msgstr "Goblin s oštěpem"
+msgstr "Gobliní kopiník"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:19
 msgid ""
@@ -6088,6 +6968,14 @@
 "failure of the orcish bloodline, though no one knows enough of their history "
 "to state anything conclusive."
 msgstr ""
+"V každém pokolení skřetů se jich narodí několik menších a 
slabších, než je "
+"zbytek. Tito zakrslíci jsou nazývány 'Gobliny' a zbytek jejich druhu se na 
"
+"ně dívá spatra. Do bitev jim je dáváno nuzné vybavení a jsou 
používáni jako "
+"živé štíty, které dají svým pánům čas se připravit na skutečný 
vpád.\n"
+"\n"
+"Někteří se domnívají, že je existence těchto stvoření projevem 
poškození "
+"rodové linie skřetů, ale protože nikdo nemá dostatek informací o jejich 
"
+"historii, nemůžeme učinit žádné definitivní závěry."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
@@ -6101,6 +6989,11 @@
 "head of a charge is a terrifying sight for infantry, and is often enough to "
 "break right through a defensive line."
 msgstr ""
+"Velcí rytíři dosáhli vrcholu svých dovedností v boji s mečem a kopím. 
Nosí "
+"plné brnění a jezdí na těch nejlepších koních, zrozených více pro 
sílu, než "
+"rychlost. Tito válečníci tvoří jádro každé opravdové jezdecké 
síly. Velký "
+"rytíř v čele útoku je strašákem namířeným proti pěchotě a často 
postačujícím "
+"pro proražení obranné linie."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:22
 msgid ""
@@ -6109,6 +7002,10 @@
 "Special Notes: the Grand Knight's charging lance attack doubles both damage "
 "dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: Velcí rytíři útočící kopím zdvojnásobí 
poškození na obou "
+"stranách. To se netýká obranných situací."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:42 data/units/Knight.cfg:40
 #: data/units/Lancer.cfg:25 data/units/Paladin.cfg:47
@@ -6117,7 +7014,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr ""
+msgstr "Velký maršál"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:24
 msgid ""
@@ -6130,6 +7027,13 @@
 "to it to deal more damage in combat, though this only applies to units of "
 "lower level."
 msgstr ""
+"Hodnost Velkého maršála je jednou z nejvíce vážených hodností v 
lidské "
+"armádě a tak kdo tento titul nosí, převyšuje ostatní svojí odvahou, "
+"taktickými schopnostmi a dalšími významnými povahovými vlastnostmi.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: vůdcovské schopnosti Velkého maršála umožňují "
+"spolubojovníkům v jeho okolí, způsobit v boji více poškození, 
přestože to "
+"platí pouze pro jednotky nižší úrovně."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
@@ -6152,9 +7056,21 @@
 "Special Notes: the great mage's fireballs are magical, and always have a "
 "high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Každý člověk, kdo nosí titul Velkého mága je docela blízko stát se 
živoucí "
+"legendou a měští vyvolávači tento titul pronášejí s náležitou 
úctou. Cena "
+"tohoto titulu je pečlivě udělována na koncilu stařešiny hlavních 
mágů a jeho "
+"udělení je vázáno na většinovou volbu. Neberou ohled na nikoho, kdo je "
+"nominován na udělení tohoto titulu Velkého mága a každý z nich je tak 
"
+"mistry svého umění podroben řadě otázek. Tento člověk musí také 
vynikat "
+"téměř ve všem nad ostatními osobami stejného stavu.\n"
+"\n"
+"Přesto, že se nejedná o válečníky, je podle všeho použití jejich 
umění v "
+"boji častou příčinou proč se ostatní vojáci drží s úctou v 
povzdálí.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: ohnivé koule Velkého mága jsou magické a vždy mají 
velkou "
+"šanci zasáhnout cíl."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid "female^Great Mage"
 msgstr "Velký mág"
 
@@ -6173,20 +7089,27 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Když je trol obdařen neobvyklou silou svého života, srovnává se to s 
jeho "
+"věkem a moudrostí. Stává se čímsi mimořádným, bestií, která se 
pamatuje po "
+"řadu generací. Jejich výkony týkající se síly či dovedností se 
stávají "
+"zdrojem řady příběhů o trolech a tyto lidské příběhy nijak 
nesnižují jejich "
+"důstojnost.\n"
+"\n"
+"Speciální rysy: Trolové jsou obdařeni schopnosti regenerace, která je "
+"vyléčí, aniž by museli být umístěni ve vesnici."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
 msgstr "Gryfon"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These majestic and powerful creatures are masters of the sky. Gryphons are "
 "both dangerous and wary of other intelligent creatures, and thus should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
 "Napůl lvi, napůl ptáci, kralují tato ohromující stvoření obloze 
světa. Mají "
-"se na pozoru před ostatními rasami a neměla by být vyrušována bez 
dobrého "
+"se na pozoru před ostatními rasami a neměli by být vyrušováni bez 
dobrého "
 "důvodu."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
@@ -6194,7 +7117,6 @@
 msgstr "Pán gryfonů"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have become "
 "an extension of themselves. This special relationship makes the heart of the "
@@ -6214,14 +7136,13 @@
 "become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
 "these flying beasts."
 msgstr ""
-"Jen málokteří jsou schopni spojit se s mocnými gryfony. Ti, kteří to 
dokáží, "
-"se mohou stát jezdci na gryfonech a poznat vzdušný svět na zádech 
těchto "
-"létajících zvířat."
+"Jen málokdo se může spojit s mocnými gryfony. Ti, kteří to dokáží, 
se mohou "
+"stát jezdci na gryfonech a poznat vzdušný svět na zádech těchto 
létajících "
+"zvířat."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Halberdier"
-msgstr "Halapartník"
+msgstr "Halapartnista"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:25
 msgid ""
@@ -6241,6 +7162,21 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a halberdier to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Halapartna je velmi těžká a ne právě jednoduše ovladatelná zbraň, v 
rukou "
+"odborníka je však smrtící. Tato zbraň odvozuje svůj původ od kopí, je 
však "
+"mnohem flexibilnějším nástrojem. Jak by vám řekl jakýkoliv 
halapartník, "
+"zbraň má 4 hlavní úderné zóny, o 2 více než kopí nebo píka; jedná 
se o "
+"špičku,ostří, bodec u základny rukojeťi a vnitřní bod na ostří, 
které se dá "
+"použít při táhnutí směrem k nositeli zbraně. Toto vše vytváří 
velmi "
+"všestranou zbraň pro boj zblízka, zejména proti kavalerii.\n"
+"\n"
+"Halapartna je však náročnější na výrobu než kopí a v rukách 
začátečníka také "
+"méně účinným nástrojem. V armádách Wesnothu jsou touto zbraní již 
tradičně "
+"vybaveni zkušení kopiníci, kteří dokáží využít silných stránek 
této zbraně "
+"na bojišti.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: halapartník má díky délce své zbraně výhodu 
prvního útoku, "
+"dokonce i při obranném postavení. "
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
@@ -6257,11 +7193,19 @@
 "in the weight of the metal, and the great care that must be taken of it, but "
 "in certain situations, these troops are well worth the trade-offs."
 msgstr ""
+"Těžká pěchota nepatří mezi běžné jednotky armády. Velmi obtížně 
se přesunují "
+"na bojiště a zpravidla jsou opravdu užitečné hlavně při obraně města 
nebo "
+"hradu, kde tyto jednotky mívají posádku. Od hlavy k patě kryti plátovým 
"
+"brněním, a vyzbrojení velkými palcáty, těžká pěchota vyniká v tom, 
pro co je "
+"primárně určena. Jen několik těchto válečníků v centru bojové linie 
"
+"povážlivě změní poměr sil. Nevýhody jsou zřejmé, velká váha 
brnění a náročná "
+"údržba. V jistých bojových situacích jsou však tyto nevýhody dobře 
vyváženy "
+"efektivitou těchto jednotek."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Horse Lord"
-msgstr "Vznešený lord"
+msgstr "Trpasličí lord"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:18
 msgid ""
@@ -6269,12 +7213,14 @@
 "their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill "
 "most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
 msgstr ""
+"Pánové koní jsou mocnými muži plání a hlavami svých rodů, 
respektováni "
+"všemi, přáteli i protivníky. Svým mečem se vypořádají s většinou 
běžných "
+"nepřátel a jejich řemdihy rozdrtí ty ostatní."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:44 data/units/Mounted_Fighter.cfg:44
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "morning star"
-msgstr "Dopoledne"
+msgstr "řemdih"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
 msgid "Horseman"
@@ -6290,6 +7236,12 @@
 "must take care against both spearmen and archers, for whom their large size "
 "and momentum provide inviting targets."
 msgstr ""
+"Jezdci pocházející ze spíše divokých končin Wesnothu jsou trénováni 
již od "
+"dětství jízdě a jejich životy se řídí přísnými zákony cti. Útok 
vedený "
+"těmito jezdci je mocná, i když trochu lehkomyslná taktika, která svou "
+"účinnost dokázala na bojišti již mnohokrát. Jezdci vynikají nejvíce 
proti "
+"pěchotě, která nedrží formaci, musí si však dávat pozor na kopiníky 
a "
+"lučištníky, pro které jsou snadnými cíli."
 
 #: data/units/Horseman.cfg:21
 msgid ""
@@ -6298,6 +7250,11 @@
 "Special Notes: the Horseman's only attack is a charge, which doubles both "
 "damage dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: Jediným útokem jízdy je \"nájezd\", který 
zdvojnásobuje jak "
+"úroveň poškození rozdaného, tak přijatého. To se nevztahuje na 
defenzivní "
+"protivýpady."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
@@ -6308,12 +7265,13 @@
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
 msgstr ""
-"Tento mladý Ha'atel se pletl do temných umění a jeho touha po moci ho "
-"oslabila natolik, že je příliš slabý k útoku v normálním boji."
+"Zaobírání se temnou magií a touhou po moci byl mladý Ha'atel oslaben až 
do "
+"bodu, kdy je příliš slabý na útok v běžném boji."
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Iron Mauler"
-msgstr "Železný ničitel"
+msgstr "Pán gryfonů"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:18
 msgid ""
@@ -6328,11 +7286,22 @@
 "they cannot run on the battlefield. Too often have they seen a distant "
 "comrade fall, yet were powerless to reach the scene in time to help."
 msgstr ""
+"Železní mlátiči dostali své jméno ze zjevných důvodů. Tito muži 
jsou těžce "
+"obrněni a mohou se měřit co do síly i s obry. Jsou také z nejlepších 
mezi "
+"hradními strážemi, do jejichž posádek patří. Jsou však velmi 
nároční na "
+"údržbu a nemohou být posláni do dalekých bitev bez patřičného 
doprovodu "
+"sloužících.\n"
+"\n"
+"I když tyto jednotky vyvolávají úžas, jejich bojová efektivita je 
vyvážena "
+"některými nedostatky; Mlátiči se rychle unaví a jejich možnosti 
přesunu na "
+"bojišti jsou limitovány. Kolikrát potřebuje některý z jejich 
spolubojovníků "
+"pomoci, Železní mlátiči však nedisponují potřebnou rychlostí dostat 
se na "
+"místo včas. "
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Javelineer"
-msgstr "Kavalerista-Å¡lechtic"
+msgstr "Mořský muž oštěpař"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:20
 msgid ""
@@ -6347,10 +7316,20 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a javelineer to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Výzbrojí kopiníků je skoro vždy několik oštěpů, aby mohli dotírat, 
když ne "
+"zabít, nepřátele již z dálky. Někteří inklinují k jejich 
používání častěji, "
+"zjišťujíc, že mají pro jejich používání talent. Oštěpaři jsou 
neocenitelným "
+"přínosem pro armádu, jsou totiž schopni jak útoku na dálku, tak na 
blízko. "
+"Mohou házet oštěpy do nepřátelských řad, aniž by se báli odvety a 
přitom "
+"držet své postavení. \n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: délka zbraně přináší výhodu prvního útoku, 
dokonce i při "
+"obranném postavení"
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Knight"
-msgstr "Rytíř"
+msgstr "Rytíř smrti"
 
 #: data/units/Knight.cfg:19
 msgid ""
@@ -6361,6 +7340,12 @@
 "patience, are far safer than a charge. Their lances are still at the ready, "
 "however, and growing experience with these weapons is only to their benefit."
 msgstr ""
+"Disciplinovaní a schopní jezdci jsou povyšováni na rytíře. Tito 
veteráni "
+"boje již mnohokrát viděli fatální následky nepovedených nájezdů a 
naučili se "
+"je používat s rozmyslem. Výbavou rytířů jsou tudíž i meče, které 
jim "
+"umožňují provádět taktiku, která, ačkoliv vyžadující mnoho 
trpělivost, je "
+"mnohem bezpečnější než nájezd. Jejich kopí jsou stále připraveny a 
mnoho "
+"zkušeností v boji s nimi jen ku prospěchu."
 
 #: data/units/Knight.cfg:21
 msgid ""
@@ -6369,10 +7354,16 @@
 "Special Notes: the Knight's charging lance attack doubles both damage dealt "
 "and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: rytířův útok kopím při nájezdu zdvojnásobuje 
velikost "
+"poškození rozdaného, tak přijatého. To se nevztahuje na defenzivní "
+"protivýpady."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Lancer"
-msgstr "Jezdec s dřevcem"
+msgstr "dřevec"
 
 #: data/units/Lancer.cfg:20
 msgid ""
@@ -6383,6 +7374,13 @@
 "infantrymen who've made the mistake of breaking formation, and in piercing "
 "defensive lines. However, they have limited use in defense."
 msgstr ""
+"Lehká jízda s kopím patří mezi nejstatečnější a nejobávanější 
jezdce celého "
+"Wesnothu. Velmi lehce obrněni mohou dobře manévrovat a jezdit rychleji 
než "
+"jiné jízdní jednotky. Uplatňování jejich odvážné taktiky je 
dvousečným "
+"mečem, buď je čeká rychlé vítězství nebo rychlá smrt. Jezdci s 
kopím "
+"vynikají ve schopnosti uštvat ty jednotky pěchoty, které udělaly tu 
chybu, "
+"že se oddělily z formace a svou úlohu plní také při narušování 
obranných "
+"linií. Tyto jednotky mají však jen omezené využití v obraně."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:22
 msgid ""
@@ -6391,6 +7389,10 @@
 "Special Notes: the Lancer's charging lance attack doubles both damage dealt "
 "and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: nájezd jezdců s kopím zdvojnásobuje velikost 
poškození "
+"rozdaného, tak přijatého. To se nevztahuje na defenzivní protivýpady."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
@@ -6412,13 +7414,24 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"Lich je zhmotněním hlavního cíle černé magie: snaha o dosáhnutí "
+"nesmrtelnosti. Při přerodu v liche je nutno podvést smrt a zakusit 
největší "
+"děsy. Je to mysl a duch, které jsou zachovány, tělesná schránka však 
uvadá.\n"
+"\n"
+"Až na nejužší nekromantické kruhy není známo, zda-li je získána 
nesmrtelnost "
+"nebo prostě jen prodloužen život. Ale už jen myšlenka na prodloužení 
života "
+"takovým způsobem je ohromující.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: Lichovy útoky na dálku jsou magické a je vysoká "
+"pravděpodobnost zásahu protivníka. Dotyk liche vysává život oběti a 
obnovuje "
+"ten lichuv. "
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Lieutenant"
-msgstr "Poručík"
+msgstr "Revenant"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
 "soldiers, coordinating their attacks.\n"
@@ -6427,13 +7440,16 @@
 "it to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
-"Poručíci, vycvičeni s mečem a lukem, vedou malé skupiny lidských 
vojáků, "
-"koordinují jejich útoky a zvyšují bojové schopnosti nižších hodností 
okolo "
-"nich."
+"Poručíci zběhlí v boji s mečem i kuší jsou dobrými vůdci a 
koordinátory "
+"malých skupin lidských vojáků. \n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: přátelské jednotky vedené poručíky způsobují v 
boji větší "
+"poškození, i když toto platí pouze pro jednotky s nižším levelem."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Longbowman"
-msgstr "Lučištník s dlouhým lukem"
+msgstr "dlouhý luk"
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:19
 msgid ""
@@ -6443,6 +7459,11 @@
 "certainly lack. Longbowmen carry their weaponry as a badge of pride, and "
 "most bowmen look forward to the day they can begin using one."
 msgstr ""
+"Dlouhé luky nejsou používány začátečníky jednoduše kvůli 
fyzikálním zákonům. "
+"K natáhnutí luku je potřeba obrovské síly a přidaný dosah a síla 
takové "
+"zbraně jsou k ničemu ledaže střelec umí dobře s takovou zbraní 
mířit, což "
+"začátečníci většinou nedokáží. Lučištníci z velkých luků nosí 
svou zbraň s "
+"pýchou a většina lučištníků se těší na den, kdy jej dostanou."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:79
 msgid "Lord"
@@ -6455,13 +7476,14 @@
 "leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
 "level units."
 msgstr ""
-"Lord je vznešený vůdce armád, je obzvlášť silný v boji zblízka, ale 
pohotově "
-"zachází i s lukem. Podobně jako velitel má i lord vůdcovské schopnosti 
a "
-"pomahá jednotkám nižší úrovně na sousedních polích."
+"Urození vůdci mnoha jednotek, lordi, jsou obzvlášť silní v boji na 
blízko a "
+"také dokáží střílet z luku. Lordi, stejně jako Velitelé, mají 
vůdcovské "
+"schopnosti a zdokonalují bojové schopnosti všech jednotek na nižším 
levelu, "
+"které jsou v jejich blízkosti. "
 
 #: data/units/Mage.cfg:3
 msgid "Mage"
-msgstr "Mág"
+msgstr "Mage"
 
 #: data/units/Mage.cfg:23 data/units/Mage.cfg:106
 msgid ""
@@ -6486,15 +7508,35 @@
 "Special Notes: the ranged attack of a mage is magical, and always has a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Lidé často přemýšlejí nad fungováním přírodních zákonitostí 
světa, ve kterém "
+"žijí. Někteří zajdou dál a od neškodného hloubání se dostávají k 
podrobnější "
+"studii a to se pak stává i jejich živobytím.Mágové tráví celé roky 
učením a "
+"shromažďují vědomosti, které je odlišují od běžných smrtelníků. 
Ve světě, "
+"kde jen málo lidí umí číst a psát se tito muži a ženy plně oddali 
vědění. "
+"Jejich řady jsou plny šlechtických dětí a nebo těch kteří hledají 
únik z "
+"intelektuální prázdnoty, kterou přináší život strávený manuální 
prací.\n"
+"\n"
+"Je ironií, že se všemi nashromážděnými vědomostmi a nesporným 
monopolem v "
+"této oblasti by společenství mágů mohlo vládnout celé společnosti, 
kdyby "
+"však chtěli. Jejich láskou nebývají peníze ani moc a ti kteří 
studují magii "
+"jako prostředek k dasažení něčeho takového málokdy mají dost 
odhodlání stát "
+"se skutečnými mistry.\n"
+"\n"
+"Ač fyzicky křehcí a nezvyklí běžného boje mágové vládnou jistými "
+"schopnostmi, které jsou v bitvě velmi užitečné.\n"
+"\n"
+"Zvláštní znaky: útoky na dálku jsou magické a je vysoká 
pravděpodobnost "
+"zásahu protivníka."
 
 #: data/units/Mage.cfg:47 data/units/Mage.cfg:130
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:100 data/units/Silver_Mage.cfg:236
+#, fuzzy
 msgid "missile"
-msgstr "střela"
+msgstr "neviditelný"
 
 #: data/units/Mage.cfg:86
 msgid "female^Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Čarodějka"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3
 msgid "Mage of Light"
@@ -6503,7 +7545,7 @@
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:14 data/units/Mage_of_Light.cfg:91
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:11
 msgid "illuminates,cures"
-msgstr "osvětlení, uzdravování"
+msgstr "osvětluje, uzdravuje"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:32 data/units/Mage_of_Light.cfg:109
 msgid ""
@@ -6522,6 +7564,18 @@
 "also have the power of Illumination, which increases the lighting level in "
 "the area adjacent to the mage."
 msgstr ""
+"Po letech zkušeností jsou ti nejoddanější z bílých mágů odměněni 
obrovskými "
+"spirituálními silami. Oddáni plně cestě světla, mohou čerpat z jejích 
sil v "
+"boji se stíny noci. \n"
+"\n"
+"Tito muži a ženy, kteří se řídí přísným kodexem zbožnosti a cti, 
neúnavně "
+"přináší život a pořádek do zkoušeného světa, ve kterém žijí.\n"
+"\n"
+"Zvláštní znaky: světlo vyvolané světlým mágem má kouzelnou podstatu 
a vždy "
+"je vysoká pravděpodobnost zásahu protivníka. Takové světlo způsobuje 
veliké "
+"poškození nemrtvým a zraňuje i žijící bytosti. Mágové světla již 
jen svou "
+"přítomností uzdravují jednotky kolem a vyléčí i otravu. Další jejich 
"
+"schopností je Osvětlení, které zvyšuje množství světla v oblasti 
kolem mága."
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:51 data/units/Mage_of_Light.cfg:128
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:48 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:43
@@ -6534,16 +7588,16 @@
 #: data/units/Paladin.cfg:32 data/units/White_Mage.cfg:50
 #: data/units/White_Mage.cfg:125
 msgid "holy"
-msgstr "svaté"
+msgstr "svatý"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "female^Mage of Light"
-msgstr "Mág světla"
+msgstr "Světlá čarodějka"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Master Bowman"
-msgstr "Mistr lučištník"
+msgstr "Lučištník"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:19
 msgid ""
@@ -6556,10 +7610,17 @@
 "their human counterparts have speculated, perhaps in envy, that this is only "
 "by dint of age."
 msgstr ""
+"Mistři lučištníci dosáhli vrcholu svých schopností ve svém oboru. 
Vyzbrojeni "
+"jak mečem, tak velkým tisovým lukem, tito bojovníci jsou špičkou 
každého "
+"praporu lučištníků, likvidujíc mnohé nepřátele svými přesnými 
zásahy. Jejich "
+"schopnosti s mečem by také neměly být zlehčovány; jsou s ním stejně 
dobří, "
+"jako kterýkoliv šermíř začátečník. Ze všech ras světa jen elfové 
překonávají "
+"lidstvo ve střelbě z luku a mnozí lidé si stejně myslí, možná ze 
závisti, že "
+"to je dáno jen díky jejich vysokému věku."
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:3
 msgid "Master at Arms"
-msgstr ""
+msgstr "Zbrojmistr"
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:22
 msgid ""
@@ -6578,10 +7639,22 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows these master fencers to "
 "dart right past an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"Mistři šermíři žijí záviděníhodným životem. I když se dá jejich 
způsob "
+"života lehkomyslným a nebezpečným, užívají života a jeho darů 
plnými doušky."
+"Známi svými schopnostmi a frajerskými způsoby, tito džentlmeni mají 
chování "
+"vznešených aristokratů a mnohé z urozených dam jim věnuje své 
pohledy.\n"
+"\n"
+"Často požívají luxusu volby místa svých schůzek a mohou se potulovat 
zemí "
+"jak chtějí. Mnozí z nich jsou kapitány hradní stráže a nebo mistry ve "
+"vojenské akademii, jedná se o pozice, ve kterých je jejich výrazná 
povaha "
+"uznávána a možná dokonce užitečná.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: bojové schopnosti umožňují mistrům šermířům, aby 
se dostali "
+"k protivníkovi bez ohledu na kontrolní zóny."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
-msgstr ""
+msgstr "Víla věštkyně"
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:28
 msgid ""
@@ -6598,11 +7671,21 @@
 "power of Illumination, which increases the lighting level in the area "
 "adjacent to the mermaid."
 msgstr ""
+"Kněžky z řad mořských panen se staví ke své službě s horlivostí o 
které se "
+"jejich lidským protějškům může zdát. To může mít své kořeny v 
legendě, "
+"kterou recitují a která vypráví o bezejmeném děsu, který byl kdysi 
zhoubou "
+"jejich lidu. I když se ví je n málo, je zřejmé, že to byly síly 
světla, "
+"která toto zlo nějak porazily a zajistily, aby vodní lid byl v 
bezpečí.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: světlo seslané prorokem je magické povahy a vždy je 
veliká "
+"pravděpodobnost zásahu protivníka. Takové světlo způsobuje ohromné 
poškození "
+"nemrtvým a poškozuje i živé. Proroci jsou schopni léčit jednotky 
stojící v "
+"jejich blízkosti a postarají se i o otravu jedem. Také mají schopnost "
+"iluminace, které zvyšuje úroveň osvětlení v okolí mořské pany."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr "Elfí čarodějka"
+msgstr "Mořská víla kouzelnice"
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20
 msgid ""
@@ -6616,15 +7699,23 @@
 "Special Notes: The blasts of water conjured by mermaids are magical in "
 "nature, and always have a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"Mořské pany mají podobně jako elfové silné přirozené dispozice k 
magii, i "
+"když se od těch elfských dost liší. Ty, které se stanou mistry jsou 
velice "
+"považovány a jejich dovednosti se využívají při výrobě mnoha 
skvostných "
+"věcí, o kterých se lidem ani nesní. Zřejmé využití magických 
schopností ve "
+"válce je zakázáno používat proti vlastnímu druhu.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: útoky vodou na dálku vyvolávané vílami jsou magické 
a je "
+"vysoká pravděpodobnost zásahu protivníka."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:40 data/units/Mermaid_Initiate.cfg:42
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:69 data/units/Sea_Hag.cfg:31
 msgid "water spray"
-msgstr "vodní sprška"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Initiate"
-msgstr ""
+msgstr "Víla novic"
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:22
 msgid ""
@@ -6638,10 +7729,20 @@
 "Special Notes: the blasts of water conjured by mermaids are magical in "
 "nature, and always have a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"Mladé mořské pany jsou často zasvěcovány do vodní magie, ke které má 
tento "
+"lid vrozené dispozice. Schopnosti, kterými mohou mořské pany vládnout, 
jsou "
+"pro jakoukoliv jinou rasu nenapodobitelné a jsou projevem vílí stánky 
těchto "
+"bytostí.\n"
+"\n"
+"Navzdory své křehkosti vypadají v boji působivě, neboť jsou schopny 
používat "
+"sílu vody okolo sebe, aby ztrestaly své nepřátele.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: vodní střely vyvolané mořskými vílami jsou magické 
povahy a "
+"vždy je veliká pravděpodobnost zásahu protivníka."
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
-msgstr ""
+msgstr "Víla Kněžka"
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:23
 msgid ""
@@ -6658,11 +7759,21 @@
 "damage to the undead, and even does some to living creatures. Priestesses "
 "are capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Mořský lid sdílí stejná přesvědčení jako mnohé lidské bytosti, i 
když z "
+"kulturních důvodů jsou tato prosazována zejména mořskými pannami, 
které jsou "
+"na vyšší intelektuální úrovni. To ony zasvěcují své životy 
udržování míru a "
+"života ve světě a to ony studují umění léčitelství, což jsou věci 
které "
+"sdílejí s lidmi. Jejich pracovitost a zbožnost jim také přináší 
jisté "
+"duchovní síly, které jim umožňují bránit svůj druh proti 
nečistým.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: světlo vyvolané kněžkami je magické povahy a je 
vysoká "
+"pravděpodobnost zásahu protivníka.Takové světlo způsobuje ohromné 
poškození "
+"nemrtvým a poškozuje i živé. Proroci jsou schopni léčit jednotky 
stojící v "
+"jejich blízkosti a postarají se i o otravu jedem. "
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Siren"
-msgstr "oheň"
+msgstr "Siréna"
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:23
 msgid ""
@@ -6679,23 +7790,35 @@
 "Special Notes: the attacks of a siren are magical in nature, and always have "
 "a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"Vílí povaha mořských panen je nejsilněji zastoupena u sirén, jejichž 
vztah s "
+"najádami často způsobuje, že jsou s těmito často pomýleny. Jedná se "
+"samozřejmě o nesmysl, neboť najády jsou málokdy ke spatření dokonce i 
mezi "
+"mořskými pannami. Magie najád je bezesporu velmi podobná magii mořských 
"
+"panen; voda je pro sirény prodloužením jejich těl a mohou ji ovládat 
pouhým "
+"pomyšlením.\n"
+"\n"
+"U suchozemců se takové schopnosti zřídka vyskytují a nesčetná 
použití vodní "
+"magie považují za zázrak.\n"
+"\n"
+"Zvlášní údaje: útoky sirén jsou magické podstaty a je vysoká 
pravděpodobnost "
+"zásahu protivníka. "
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "naia touch"
 msgstr "dotek víly"
 
 #: data/units/Merman.cfg:6
+#, fuzzy
 msgid "Merman"
-msgstr "Vodní muž"
+msgstr "Kopiník"
 
 #: data/units/Merman.cfg:20 data/units/Merman_Fighter.cfg:20
 msgid ""
 "Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any watery "
 "environment, but struggle greatly to move on land."
 msgstr ""
-"Vodní muži, zkušení obyvatelé moře, jsou silní a rychlí v každém 
vodním "
-"prostředí, ale velice se trápí při pohybu po souši."
+"Zručné bytosti moře, Mořští lidé, jsou silní a rychlí v jakémkoliv 
vodním "
+"prostředí, ale mají veliké problémy na souši."
 
 #: data/units/Merman.cfg:23 data/units/Merman_Fighter.cfg:23
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:37 data/units/Merman_Triton.cfg:24
@@ -6705,9 +7828,8 @@
 msgstr "trojzubec"
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Entangler"
-msgstr "zamotání"
+msgstr "Mořský muž Entangler"
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:19
 msgid ""
@@ -6720,6 +7842,14 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"Zatížené sítě používané mořskými muži vyžadují dost zručnosti, 
aby byly v "
+"rukách válečníků dobrou zbraní; ti kteří ovládnou tento nástroj 
dobře, jsou "
+"ctěni a uznáváni svými druhy. Tato zbraň upevňuje již tak 
zvýhodněné "
+"postavení mořských mužů v jejich prostředí a je hrozbou pro všechny "
+"nepřátele, kteří se jen přiblíží k vodnímu království.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: být zachycen v síti zpomalí protivníka a počet jeho 
útoků v "
+"boji je snížen o jeden"
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -6729,7 +7859,7 @@
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Merman Hoplite"
-msgstr "Vodní muž"
+msgstr "Mořský muž oštěpař"
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:34
 msgid ""
@@ -6738,11 +7868,15 @@
 "steadfast line against the rages of battle. In times of desperation, they "
 "can even do so on land, though not nearly as well as a creature with legs."
 msgstr ""
+"Mořští muži Hoplité se svými impozantními štíty tvoří elitní 
stráž vodního "
+"království. Jejich silné brnění a přísná disciplína jim umožňují 
držet "
+"neproniknutelnou linii bojové vřavě. Jsou dokonce schopni bojovat na 
souši, "
+"i když tam se těžko mohou rovnat suchozemcům."
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Merman Hunter"
-msgstr "Vodní muž"
+msgstr "Mořský muž Entangler"
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:17
 msgid ""
@@ -6751,10 +7885,14 @@
 "of need, many mermen of that occupation will volunteer to swell the ranks of "
 "their military."
 msgstr ""
+"Ty samé dovednosti, které uplatňuje mořský lid při lovení ryb 
oštěpem se "
+"dají použít i v boji, obzvláště proti nepřátelům neuvyknutým na boj 
pod "
+"hladinou. Mnoho mužů moře zručných v lovu ryb se v případě potřeby 
přidává k "
+"armádě."
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
-msgstr ""
+msgstr "Mořský muž oštěpař"
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:18
 msgid ""
@@ -6763,11 +7901,15 @@
 "impact of one is considerably greater. In the water, the mobility of the "
 "mermen more than makes up for this when facing foes who cannot swim."
 msgstr ""
+"Mořští muži zruční v oštěpaření jsou skoro stejně efektivní jako 
lučištníci "
+"- i když vzhledem k povaze zbraně mají menší dostřel, účinek zásahu 
je také "
+"mnohem větší. Dalším velkým plusem je schopnost rychlého pohybu 
těchto "
+"válečníků pod vodou, což vyvažuje menší dosah jejich zbraní. "
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Merman Netcaster"
-msgstr "Ještěrák metající led"
+msgstr "Mořský muž Entangler"
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:18
 msgid ""
@@ -6783,11 +7925,21 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"Rybaření v podání mužů moře je z velké části věcí nahánění 
rejů ryb do "
+"připravených sítí. Takové sítě samy o sobě nedělají výrazné 
poškození, ale "
+"dají se použít například proti vojákům, kteří se pokouší 
přebrodit řeku. "
+"Menší zatížené sítě se dají vrhat; tyto sítě jsou určeny 
specificky pro "
+"bojové situace. Muži moře používají tyto sítě jak ke znehybnění 
vojáků ve "
+"vodě, tak ke srovnání šancí při boji na souši, kde jsou tyto na vodu 
zvyklí "
+"tvorové ve značné nevýhodě.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: být zachycen v síti zpomalí protivníka a počet jeho 
útoků v "
+"boji je snížen o jeden."
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Merman Spearman"
-msgstr "Pěšák s oštěpem"
+msgstr "Kopiník"
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:17
 msgid ""
@@ -6798,6 +7950,11 @@
 "effective. They are also useful in melee, even deep under the surface, which "
 "is something that certainly cannot be said of arrows."
 msgstr ""
+"Lukostřelba není mezi mořskými válečníky příliš oblíbená a 
stejnou funkci "
+"zastává hod oštěpy. I když jsou házecí oštěpy málo použitelné pod 
vodou, "
+"ukázaly se velmi účinné při vrhu z hladiny, díky své váze zasáhnou 
efektivně "
+"svůj cíl ještě několik stop pod vodou. Další použití je v boji na 
blízko a "
+"to dokonce hluboko pod hladinou, což se jistě nedá říct o šípech."
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -6810,25 +7967,26 @@
 "easily defeat any enemy foolish enough to wander into their preferred "
 "environment."
 msgstr ""
-"Tritoni jsou páni moře. Jsou zkušení v používání trojzubce a snadno 
zničí "
-"jakékoli nepřátele dostatečně pošetilé, aby se potulovali v jejich 
oblíbeném "
-"prostředí."
+"Tritoni jsou pánové moří. Zruční v boji trojzubcem, Tritoni lehce 
porazí "
+"nepřátele dost hloupé na to, aby bojovali v jejich prostředí."
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Merman Warrior"
-msgstr "Ještěrácký bojovník"
+msgstr "Ještěrácký válečník"
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:20
 msgid ""
 "The Mermen Warriors form the core of the mermen armies. Wielding powerful "
 "tridents, they are a bane to any who dare enter their waters."
 msgstr ""
+"Mořští válečníci tvoří jádro armád mořského lidu. Vyzbrojeni 
mocnými "
+"trojzubci, jsou prokletím všech, kteří se odváží do jejich vod."
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Mounted Fighter"
-msgstr "Vznešený bojovník"
+msgstr "Dračí bojovník"
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:18
 msgid ""
@@ -6837,11 +7995,14 @@
 "commanding their comrades, and they are the ones that become the captains of "
 "the armies of the Clans."
 msgstr ""
+"Urození muži plání jsou trénováni s ostatními jezdci, aby se stali 
velkými "
+"válečníky. Jsou však také trénováni ve vůdcovských schopnostech a 
právě oni "
+"se pak stanou kapitány klanových armád."
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Ještěrácký bojovník"
+msgstr "Ještěrácký válečník"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:18
 msgid ""
@@ -6850,24 +8011,26 @@
 "battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to "
 "different fronts."
 msgstr ""
+"Vůdci plání, jízdní bojovníci jsou zruční s mečem a řemdihem. Díky 
svým "
+"koním se dokáží po bojišti pohybovat velmi rychle a poskytovat pomoc 
tam, "
+"kde jsou zrovna potřeba."
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr "Blátožrout"
+msgstr "Obří blátožrout"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "belching lumps of mud at their foes."
 msgstr ""
-"Blátožrouti jsou magická stvoření z hlíny a vody. Na své nepřátele 
útočí "
-"sprškami vařící vody."
+"Bahňáci jsou výtvorem ze zeminy a vody. Útočí chrlením hroud bláta na 
své "
+"protivníky."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr "Bojovník"
+msgstr "Naga Bojovník"
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:18 data/units/Naga-Fighter.cfg:53
 msgid ""
@@ -6877,15 +8040,19 @@
 "breathe water leaves them in trepidation of the abyss. They are small, and "
 "somewhat frail in form, but often much more nimble than their opponents."
 msgstr ""
+"Hadovité nagy jsou jednou z mála ras schopných efektivního pohybu ve 
vodě, "
+"čímž se jim otevírá celý svět, o kterém se suchozemcům ani nezdá. 
Přesto "
+"nejsou nagy pravými tvory moře, neboť nejsou schopny dýchat pod vodou. 
Jsou "
+"malé a poněkud křehké, ale také mnohem mrštnější než jejich 
protivníci. "
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:39
 #, fuzzy
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr "Dračí bojovník"
+msgstr "Naga Bojovník"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Naga Myrmidon"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:23
 msgid ""
@@ -6895,10 +8062,14 @@
 "are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
 "allows them a deadly mobility."
 msgstr ""
+"Nejzkušenější z naga blademasters jsou zasvěcovány do kasty 
myrmidoňanů, "
+"mistrů s dvěma čepelemi. Útočí rychle jako hadi, kterým se také 
podobají a "
+"po útoku vždy ladně odtančí. Nejenže jsou schopnými protivníky v 
otevřeném "
+"terénu, ale také jejich schopnost rychlého plavání je smrtící."
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:44
 msgid "Nagini Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Nagini Myrmidon"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:63
 msgid ""
@@ -6908,11 +8079,15 @@
 "only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
 "allows them a deadly mobility."
 msgstr ""
+"Nejzkušenější z naga blademasters jsou zasvěcovány do kasty 
myrmidoňanů, "
+"mistrů s dvěma čepelemi. Útočí rychle jako hadi, kterým se také 
podobají a "
+"po útoku vždy ladně odtančí. Nejenže jsou schopnými protivníky v 
otevřeném "
+"terénu, ale také jejich schopnost rychlého plavání je smrtící."
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Naga Warrior"
-msgstr "Ještěrácký bojovník"
+msgstr "Ještěrácký válečník"
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:22 data/units/Naga-Warrior.cfg:61
 msgid ""
@@ -6923,29 +8098,35 @@
 "dodge from blows. This makes them potent on land, but the friction of water "
 "greatly impedes their ability to do this."
 msgstr ""
+"Mnoho z mladých naga bojovníků se těší na den, kdy získají svou 
druhou "
+"čepel. Jejich bojové umění s použitím dvou čepelí naráz je dost 
odlišné od "
+"boje se dvěma zbraněmi u skřetů a jiných ras, neboť nagy se naučily 
využívat "
+"svá hadovitá těla pro odrážení úderů oponenta. Mohou se utkat s 
nepřítelem i "
+"na souši, ale nedostatek vody velmi omezuje jejich bojové schopnosti."
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:43
 #, fuzzy
 msgid "Nagini Warrior"
-msgstr "Ještěrácký bojovník"
+msgstr "Ještěrácký válečník"
 
 #: data/units/Naga.cfg:6
 msgid "female^Naga"
-msgstr ""
+msgstr "Naga žena"
 
 #: data/units/Naga.cfg:21
 msgid ""
 "Like the Mermen, Nagas are inhabitants of the seas. Smaller and more nimble "
 "than their counterparts, they share a distaste for dry land."
 msgstr ""
-"Vodní rejpalové jsou, podobně jako vodní muži, obyvatelé moře. Jsou 
menší a "
-"hbitější než tyto jejich protějšky, ale sdílejí s nimi odpor k pevné 
zemi."
+"Nagy jsou, stejně jako Mořský lid, obyvateli moří. Jsou menší a hbití 
a se "
+"svými protějšky sdílí nechuť k souši."
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
 msgid "Necromancer"
 msgstr "Nekromant"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:18
+#, fuzzy
 msgid ""
 "One of the greatest circles of what is considered 'black magic' is the art "
 "of necromancy, the terrible ability to awaken the dead with false life. This "
@@ -6958,10 +8139,17 @@
 "Special Notes: The ranged attacks of a necromancer are magical, and always "
 "have a high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Jedním z největších okruhů černé magie je umění nekromancie, 
strašlivá "
+"schopnost přivádět již mrtvé zpět na tento svět. Tato dovednost byla 
ve "
+"všech směrech prvním krokem k obelstění smrti o její konečnou výhru; 
"
+"nesplňovala sice to, v co doufali, ale stále to byl objev mající děsivé 
"
+"důsledky. Toto umění samo o sobě mohlo způsobit odsouzení lidství 
toho, co "
+"je nyní známo jako"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Necrophage"
-msgstr "Požírač mrtvol"
+msgstr "Nekromant"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:20
 msgid ""
@@ -6974,10 +8162,17 @@
 "this poison will continually take damage until they can be cured in town or "
 "by a healer."
 msgstr ""
+"Nekrofágové, kteří jsou neustále hnáni svým nečistým hladem po 
mrtvém mase, "
+"útočí na potenciální krmi se zvířeckou divokostí. Když jsou nasyceni 
masem "
+"svých obětí, veškerá jejich poškození z boje zmizí a jsou jako jako 
zčerstva "
+"vyvolaní , aby mohli znova začít svůj hon za dalším masem.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: Nekrofágovy drápy jsou otrávené a oběti zasažené 
tímto jedem "
+"jsou poškozováni dokud mohou být vyléčeni ve městě a nebo léčitelem."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
-msgstr "Noční děs"
+msgstr "Nightgaunt"
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:19
 msgid ""
@@ -6992,10 +8187,20 @@
 "damage, and move quite slowly over open water. Nightgaunts are able to hide "
 "at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
+"Účel masek, které tyto bytosti nosí je neznámý, stejně jako obličej, 
který "
+"masky skrývají. Tyto strašlivé postavy jsou málokdy spatřeny 
žijícími tvory "
+"a ti kteří mají to štěstí, že setkání s nimi přežili, neměli 
mnoho času k "
+"prohlížení svých nepřátel.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: nightgaunt může útočit na záda protivníka, 
způsobujíc "
+"dvojnásobné poškození. Tito tvorové jsou nezvykle odolní vůči 
poškození a "
+"pohybují se docela pomalu po vodní hladině. Nightgaunts jsou schopni 
skrýt "
+"se pod rouškou tmy, aniž by zanechali jakékoliv stopy po své 
přítomnosti."
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Noble Commander"
-msgstr "Vznešený velitel"
+msgstr "Velitel"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:24
 #, fuzzy
@@ -7007,13 +8212,14 @@
 "Commander is lost, so is the battle."
 msgstr ""
 "Hodnost velitele mají ti, kteří vedou jednotky do boje. Díky svým 
vůdcovským "
-"schopnostem zvyšují bojový výkon jednotek nižší úrovně na 
sousedících "
-"polích. Velitel zachází nejzručněji s mečem, ale když je třeba, 
dokáže "
-"použít i luk. Padne-li velitel, je boj ztracen."
+"schopnostem zvyšují na sousedních polích bojový výkon jednotek nižší 
úrovně. "
+"Velitel zachází nejzručněji s mečem, ale když je třeba, dokáže 
použít i luk. "
+"Padne-li velitel, je boj ztracen."
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Noble Fighter"
-msgstr "Vznešený bojovník"
+msgstr "Naga Bojovník"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:20
 msgid ""
@@ -7021,54 +8227,56 @@
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
-"Zbraní mladých a horlivých bojovníků je meč. Jsou snadno zranitelní "
-"nepřátelskými útoky na dálku. Mají však schopnosti stát se jednoho 
dne "
-"velkými vůdci."
+"Mladí a drzí Bojovníci bojují mečem a jsou zranitelní vůči 
nepřátelským "
+"útokům na dálku. Tyto jednotky mají potenciál stát se jednou skvělými 
"
+"veliteli."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
-msgstr "Vznešený lord"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Noble Youth"
-msgstr "Vznešený mladík"
+msgstr "Mladík"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20
 msgid ""
 "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
 msgstr ""
-"Dnes je jen mladík; svou oddaností koruně se usiluje stát se lordem -- a "
-"zařadit se mezi lidskou elitu."
+"Tento dnes ještě mladík je svou oddaností ke koruně předurčen stát se 
Lordem "
+"-- a přidat se k elitě lidského rodu"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:23 data/units/Youth.cfg:20
+#, fuzzy
 msgid "training sword"
-msgstr "cvičný meč"
+msgstr "plamenný meč"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
 msgid "Ogre"
 msgstr "Obr"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ogres are giant creatures that usually live alone in the wilderness, "
 "remarkably similar to humans in form, though large and misshapen. While they "
 "can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
 "underestimated."
 msgstr ""
-"Obři jsou tupé humanoidní obludy, které obvyke žijí osaměle v 
divočině. I "
-"když je snadné jim uprchnout nebo je přelstít, jejich sílu není radno "
-"podceňovat."
+"Obři, jsou veliké bytosti, žijíci v divočině a většinou samotářsky, 
výrazně "
+"se podobají lidem, i když nabývají úctyhodných rozměrů a jsou 
deformovaní. I "
+"když jsou nemotorní a docela hloupí, jejich síla se nesmí podceňovat."
 
 #: data/units/Ogre.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:41
 #, fuzzy
 msgid "cleaver"
-msgstr "sekáček na maso"
+msgstr "úroveň"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Orcish Archer"
-msgstr "Skřetí lučištník"
+msgstr "Elfí lučištník"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:17
 msgid ""
@@ -7077,14 +8285,14 @@
 "since most orcs won't learn how to handle a bow, he is an indispensable part "
 "of the orcish army."
 msgstr ""
-"Sřetí lučištníky považuje mnoho jejich skřetích druhů na nižší 
třídu "
-"bojovníků, protože útočí na nepřátele zdálky. Avšak protože se 
většina "
-"skřetů nikdy nenaučí ovládat luk, jsou nepostradatelnou součástí 
skřetí "
-"armády."
+"Skřetí lučištníci jsou považováni svými druhy kvůli svému útoku 
na dálku za "
+"nižší kastu bojovníků. Jsou však nepostradatelnou součástí skřetí 
armády, "
+"uvědomíme-li si, že většina skřetů se nedokáže naučit zacházení s 
lukem "
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Orcish Assassin"
-msgstr "Skřet vrah"
+msgstr "Vrah"
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:18
 msgid ""
@@ -7098,35 +8306,43 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"I když je některými jed považován za zbabělý prostředek boje, jedná 
se o "
+"skřety oblíbenou zbraň - obzvláště těch chatrné konstituce. Skřetí 
vrazi, "
+"kteří potírají jedem čepele svých házecích nožů jsou zpravidla dost 
křehcí, "
+"i když překvapivě mrštní. I když tito bojovníci málokdy jsou těmi, 
co zasadí "
+"smrtící ránu, jsou značnou pomocí svým větším a brutálnějším 
druhům.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: Skřetí vrazi natírají jedem své házecí nože a 
zasažené oběti "
+"získávají poškození dokud nejsou vyléčeny ve městě a nebo 
léčitelem.  "
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
 msgid "throwing knives"
-msgstr ""
+msgstr "házecí nože"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Orcish Crossbowman"
-msgstr "Skřetí střelec z kuše"
+msgstr "kuš"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the raw "
 "power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
 "Marksmen in long-range combat, they are sturdier and can handle themselves a "
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
-"Skřetí střelci z kuše se snaží vynahradit nedostatek nadání hrubou 
silou "
-"svých zbraní. I když nejsou v boji na dálku tak úspěšní jako elfí "
-"odstřelovači, jsou statnější a dokáží se v boji zblízka bránit o 
něco lépe "
-"než elfové."
+"Skřetí střelci z kuše nahrazují nedostatek zručnosti hrubou silou své "
+"zbraně. I když nejsou tak efektivní v boji na dálku jako elfští 
střelci, "
+"jsou robustnější a postarají se o sebe i v boji na blízko lépe než 
elfové."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:20 data/units/Orcish_Slurbow.cfg:21
+#, fuzzy
 msgid "short sword"
-msgstr "krátký meč"
+msgstr "meč"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:3
 msgid "Orcish Grunt"
-msgstr "Skřetí bručoun"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:16
 msgid ""
@@ -7134,16 +8350,16 @@
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Skřetí bručouni tvoří jádro skřetích sil. Jsou sice pomalejší než 
lidští "
-"nebo elfí bojovníci, ale dokáží zasadit mnohem silnější údery, a 
vydrží více "
-"zásahů, než padnou."
+"Skřetí grunti tvoří jádro skřetích sil. I když jsou pomalejší než 
lidští "
+"nebo elfí bojovníci, gruntí úder je mnohem silnější a tito bojovníci 
snesou "
+"mnohem víc zásahů, než padnou."
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Orcish Leader"
-msgstr "Skřetí vůdce"
+msgstr "Vůdce"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Leaders are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7151,18 +8367,17 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Leader is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Skřetí vůdci jsou náčelníci svého kmene. Provádějí důležitá 
rozhodnutí a "
-"vedou své lidi do bitvy. Pro případ nouze s sebou nesou i luk, ale jsou "
-"mnohem zručnější s mečem; v součtu jsou to mocní bojovníci. Jejich 
přirozené "
-"vůdcovské schopnosti je činí v bitvě velmi cennými: padne-li vlácde, 
je "
-"bitva ztracena."
+"Skřetí vůdci jsou náčelníky kmene. To oni vedou svůj lid do bitvy a 
dělají "
+"významná rozhodnutí. Tito velitelé jsou z nutnosti vyzbrojeni lukem, ale "
+"jejich skutečné umění je boj mečem; podtrženo sečteno, jsou mocnými "
+"bojovníky. Jejich přirozené vůdcovské schopnosti z nich dělají 
neocenitelnou "
+"součást každé bitvy: pokud skřetí armáda přijde o vůdce, bitva je 
ztracena."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
-msgstr "Skřetí vládce"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Rulers are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7170,15 +8385,16 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Skřetí vůdci jsou náčelníci svého kmene. Provádějí důležitá 
rozhodnutí a "
-"vedou své lidi do bitvy. Pro případ nouze s sebou nesou i luk, ale jsou "
-"mnohem zručnější s mečem; v součtu jsou to mocní bojovníci. Jejich 
přirozené "
-"vůdcovské schopnosti je činí v bitvě velmi cennými: padne-li vlácde, 
je "
-"bitva ztracena."
+"Skřetí vládci jsou náčelníky kmene.To oni vedou svůj lid do bitvy a 
dělají "
+"významná rozhodnutí. Tito velitelé jsou z nutnosti vyzbrojeni lukem, ale "
+"jejich skutečné umění je boj mečem; podtrženo sečteno, jsou mocnými "
+"bojovníky. Jejich přirozené vůdcovské schopnosti z nich dělají 
neocenitelnou "
+"součást každé bitvy: pokud skřetí armáda přijde o vládce, bitva je 
ztracena."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Orcish Shaman"
-msgstr "Skřetí šaman"
+msgstr "Elfí šamanka"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:17
 msgid ""
@@ -7189,6 +8405,12 @@
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life."
 msgstr ""
+"Skřetí šamani jsou strážci skřetí magie. Jsou respektovaní skřetími 
kmeny a "
+"jsou členy skřetího koncilu, který rozhoduje v důležitých 
záležitostech, "
+"týkajících se celé komunity a soudí mnoho kmenových konfliktů, které 
lehce "
+"vznikají vzhledem k hádavé povaze této rasy. I když jsou skřeti obecně 
"
+"fyzicky dost slabí, jejich šamani jsou dobrými vrhači kouzel a mohou 
proklít "
+"své nepřátele a vysávat jejich život."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:37 data/units/Orcish_Shaman.cfg:97
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:157 data/units/Vampire_Lady.cfg:35
@@ -7197,7 +8419,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:63
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr "Mladý skřetí šaman"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:77
 msgid ""
@@ -7209,10 +8431,17 @@
 "draining their life. Novice Shamans are still young and vigorous, but their "
 "spell-casting ability still needs improvement."
 msgstr ""
+"Skřetí šamani jsou strážci skřetí magie. Jsou respektovaní skřetími 
kmeny a "
+"jsou členy skřetího koncilu, který rozhoduje v důležitých 
záležitostech, "
+"týkajících se celé komunity a soudí mnoho kmenových konfliktů, které 
lehce "
+"vznikají vzhledem k hádavé povaze této rasy. I když jsou skřeti obecně 
"
+"fyzicky dost slabí, jejich šamani jsou dobrými vrhači kouzel a mohou 
proklít "
+"své nepřátele a vysávat jejich život. Šamani začátečníci jsou 
mladí a "
+"energičtí, jejich schopnost vrhat kouzla však potřebuje zlepšit."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:123
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr "Starý skřetí šaman"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:137
 msgid ""
@@ -7224,10 +8453,17 @@
 "draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
 "magic, although their physical strength has declined with age."
 msgstr ""
+"Skřetí šamani jsou strážci skřetí magie. Jsou respektovaní skřetími 
kmeny a "
+"jsou členy skřetího koncilu, který rozhoduje v důležitých 
záležitostech, "
+"týkajících se celé komunity a soudí mnoho kmenových konfliktů, které 
lehce "
+"vznikají vzhledem k hádavé povaze této rasy. I když jsou skřeti obecně 
"
+"fyzicky dost slabí, jejich šamani jsou dobrými vrhači kouzel a mohou 
proklít "
+"své nepřátele a vysávat jejich život.Staří šamani jsou odborníci v 
magii, i "
+"když jejich fyzická síla již upadá."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
-msgstr "Skřet zabiják"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:19
 msgid ""
@@ -7241,11 +8477,19 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"Větší a často zručnější skřetí zabijáci jsou protivníky 
nazýváni Vrahouni, i "
+"když toto pojmenování je trochu nejasné. Vrahouni mají rychlé nohy a 
jsou v "
+"boji docela mrštní, i když to zejména díky tomu, že nemají brnění. 
Jed, "
+"který používají, je krutou zbraní a jeho běžné používání na 
bojišti ke často "
+"důvodem převahy skřetí armády.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: Skřetí vrahouni natírají jedem své házecí nože a 
zasažené "
+"oběti získávají poškození dokud nejsou vyléčeny ve městě a nebo "
+"léčitelem.  "
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr "Skřet zabiják"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:18
 msgid ""
@@ -7255,13 +8499,16 @@
 "than their Elven and Human counterparts, they still maintain an edge in "
 "melee strength and stamina."
 msgstr ""
+"Špinavci s kuší vylepšili své zbraně o kranekin a kovovou hlaveň. Jsou 
tak "
+"schopni vypouštět olověné střely se smrtící silou a přesností. I 
když pořád "
+"zaostávají v boji na dálku za elfími a lidskými protějšky, mají 
naopak "
+"výhodu v boji zblízka a ve větší výdrži."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
-msgstr "Skřetí suverén"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Sovereigns are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7269,30 +8516,31 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Sovereign is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Skřetí suveréni jsou náčelníci svého kmene. Provádějí důležitá 
rozhodnutí a "
-"vedou své lidi do bitvy. Pro případ nouze s sebou nesou i luk, ale jsou "
-"mnohem zručnější s mečem; v součtu jsou to mocní bojovníci. Jejich 
přirozené "
-"vůdcovské schopnosti je činí v bitvě velmi cennými: padne-li vlácde, 
je "
-"bitva ztracena."
+"Skřetí monarchové jsou náčelníky kmene.To oni vedou svůj lid do bitvy 
a "
+"dělají významná rozhodnutí. Tito velitelé jsou z nutnosti vyzbrojeni 
lukem, "
+"ale jejich skutečné umění je boj mečem; podtrženo sečteno, jsou 
mocnými "
+"bojovníky. Jejich přirozené vůdcovské schopnosti z nich dělají 
neocenitelnou "
+"součást každé bitvy: pokud skřetí armáda přijde o monarchu, bitva je "
+"ztracena."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
-msgstr "Skřetí válečník"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become "
 "Warlords. Masters of the sword, and even possessing some skill with the bow, "
 "these beast-warriors lead their brethren with an iron hand."
 msgstr ""
-"Jen skřeti vybavení velkou prohnaností a nepřekonatelnou silou se mohou 
stát "
-"válečníky. Tito suroví bojovníci, vyzbrojení mečem a lukem, vedou 
skřetí "
-"bojové skupiny."
+"Jen skřeti vynikající jak silou tak mazaností se mohou stát 
warlordy.Tito "
+"mistři meče, kterým není cizí ani střelba z luku, dokážou velet svým 
druhům "
+"pevnou rukou."
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Orcish Warrior"
-msgstr "Skřetí bojovník"
+msgstr "Ještěrácký válečník"
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:16
 msgid ""
@@ -7300,9 +8548,9 @@
 "respected among the Orcs, and highly feared by their foes. Their only "
 "weakness is their inability to wield the bow."
 msgstr ""
-"Když si osvojili umění boje se dvěma meči, stali se skřetí bojovníci 
vysoce "
-"váženými mezi ostatními skřety, a velmi obávanými svými nepřáteli. 
Jejich "
-"jedinou slabostí je neschopnost vládnout lukem."
+"Díky svému mistrovskému ovládání boje se dvěma meči jsou skřetí 
bojovníci "
+"vysoce uznávaní mezi skřety a obávaní svými nepřáteli. Jejich jedinou 
"
+"slabostí je jejich neschopnost vládnout lukem."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3
 msgid "Outlaw"
@@ -7318,16 +8566,21 @@
 "are somewhat ill at ease fighting during the day, preferring the cover of "
 "nightfall."
 msgstr ""
+"Po několika letech služby se lapkové posouvají v hierarchii zbojníků 
výš. S "
+"tím jak se osvědčili v boji, dostávají nebezpečnější úkoly a 
větší díl "
+"kořisti. I když by se mnozí protivníci jistě vysmívali jejich volbě 
zbraní, "
+"zbojníci jsou si dobře vědomi jejich smrtícího potenciálu a dostatku "
+"potřebného střeliva. Zbojníci docela neradi bojují během dne a dávají 
"
+"přednost skrytu ve tmě."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "female^Outlaw"
-msgstr "Zbojník"
+msgstr "Zbojnice"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 #, fuzzy
 msgid "female^Outlaw Princess"
-msgstr "Paní zbojníků"
+msgstr "Princezna boje"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:22
 msgid ""
@@ -7336,15 +8589,20 @@
 "the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
 "plunder she finds on the road."
 msgstr ""
+"Zbojnická princezna, urozená svým původem, se učila šermířskému 
umění od "
+"nejlepších generálů, ale je produktem neúspěšné aristokracie a 
vybrala si "
+"raději život zbojnice. Jejím snem je založení vlastního království s 
pomocí "
+"lupů, které nashromáždí."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "female^Outlaw Queen"
-msgstr "Královna zbojíků"
+msgstr "Zbojnice"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:21
+#, fuzzy
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr "průbojnost, velení"
+msgstr "průbojnost,lečení"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:24
 msgid ""
@@ -7355,6 +8613,11 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
+"Zbojnická princezna, urozená svým původem, se učila šermířskému 
umění od "
+"nejlepších generálů a bojovou taktiku od těch nejmoudřejších a stala 
se jak "
+"dobrou bojovnicí tak dobrým vůdcem. Jsa produktem neúspěšné 
aristokracie, "
+"vybrala si raději život zbojnice. Jejím snem je založení vlastního "
+"království s pomocí lupů, které nashromáždí a je již tak blízko 
tomuto cíli."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
@@ -7368,6 +8631,11 @@
 "in combat, and their piety grants them other gifts. A Paladin is a bane to "
 "the unworldly, and has trained in ministering to the wounds of his comrades."
 msgstr ""
+"Rytíři z nejcnostnějších, Paladinové, se řídí zákony řeholních 
řádů, "
+"zavazujíc se do služeb spravedlnosti. I když nejsou tak impozantní jako "
+"Grand rytíři, Paladinové jsou mocnou silou v boji a jejich zbožnost jim "
+"propůjčuje další nadání. Tito svatí rytíři jsou zhoubou zplozenců 
temnot a "
+"trénují se v pomoci svým zraněným druhům."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:27
 msgid ""
@@ -7379,6 +8647,13 @@
 "some to living creatures. Paladins are capable of some healing, though they "
 "can only delay the effects of poison, not cure them entirely."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Zváštní údaje: Paladinův nájezd s kopím zdvojásobuje jak úroveň 
poškození "
+"rozdaného tak přijatého. Toto se nevztahuje na obranné protiútoky. 
Paladinův "
+"svatý útok mečem způsobuje obrovské poškození nemrtvým a zraňuje i 
živé. "
+"Paladinové jsou schopni léčit a dokáží zpomalit účinky otravy, i 
když nejsou "
+"schopni ji zcela vyléčit. "
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
@@ -7391,9 +8666,9 @@
 "homes. However, if you're hurling peasants at your foes, you're clearly out "
 "of superior forces."
 msgstr ""
-"Sedláci jsou páteří zemědělství a vojáky poslední pomoci. Nejsou 
sice ze své "
-"povahy hroziví, ale neústupně brání své domovy. Vrháš-li však na 
nepřátele "
-"hordy sedláků, zjevně ti došly lepší jednotky."
+"Sedláci jsou páteří venkovské ekonomiky a vojáci z nouze. I když 
nejsou "
+"zrovna hrůzostrašní, budou tvrdošíjně bránit své domovy. Je jasné, 
že "
+"sedláci přicházejí v boji na řadu, až když už nemáme žádné jiné 
jednotky."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:21 data/units/Peasant.cfg:34
 msgid "pitchfork"
@@ -7415,6 +8690,15 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a pikeman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Slibní kopiníci armád Wesnothu jsou odborníky s kopím a jsou obrněni 
něčím "
+"mnohem lepším než jen nesourodým koženým brněním, které patří k 
výbavě "
+"rekrutů. Kopí je mnohem delší zbraní, než oštěp a tak vyžaduje 
odlišnou "
+"taktiku boje. Hradba kopiníků je zhoubou jakéhokoliv nájezdu kavalérie a 
při "
+"dobré taktice a disciplíně mohou kopiníci udržet většinu pěchoty v 
patřičné "
+"vzdálenosti. \n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: délka zbraně přináší výhodu prvního útoku, 
dokonce i při "
+"obranném postavení. "
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:25
 msgid "pike"
@@ -7430,6 +8714,9 @@
 "of goods shouldn't be lonely, far away from any land, better to help them to "
 "avoid it being sunk from overloading..."
 msgstr ""
+"Pirátské galeony jsou pro dopravní lodě tím, čím jsou vlci pro 
ovečky. Lodě "
+"plné zboží by neměly plout samy tak daleko od pevniny, proč jim nepomoci 
od "
+"jejich nákladu, aby se od té tíhy nepotopily..."
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:17 data/units/Transport_Galleon.cfg:17
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
@@ -7445,11 +8732,10 @@
 "Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
 "in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Pytláci se spoléhají na své lovecké zkušenosti a jsou 
nejužitečnější v noci "
-"a v lesích a močálech."
+"Pytláci spoléhají na své lovecké zkušenosti a jsou neocenitelní v noci 
a v "
+"lesích a bažinách."
 
 #: data/units/Princess.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Princess"
 msgstr "Princezna"
 
@@ -7461,18 +8747,20 @@
 "fight better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, "
 "having skills like that of a thief."
 msgstr ""
-"Vznešená od narození se princezna učila boji s mečem proti nejlepším "
-"generálům a válečné taktice od těch nejmoudřejších, což jí dělá 
výtečnou "
-"bojovnicí a vůdkyní. Jednotky s nižší úrovní bojují v její 
přítomnosti lépe. "
-"Princezna je také mrštná, obratná a má schopnosti podobné zlodějovým."
+"Zbojnická princezna, urozená svým původem, se učila šermířskému 
umění od "
+"nejlepších generálů a bojovou taktiku od těch nejmoudřejších a stala 
se jak "
+"dobrou bojovnicí tak dobrým vůdcem. Jednotky s nižším levelem než 
princezna "
+"budou bojovat lépe už jen díky její blízkosti. Princezna je také hbitá 
a "
+"pružná a svými dovednostmi předčí mnohé zloděje. "
 
 #: data/units/Princess.cfg:42
 msgid "Princess"
 msgstr "Princezna"
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Red Mage"
-msgstr "Rudý mág"
+msgstr "Starý mág"
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:24 data/units/Red_Mage.cfg:121
 msgid ""
@@ -7492,11 +8780,25 @@
 "Special Notes: the red mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Po úspěšném zakončení učňovského tréninku je mág zbaven modrého 
učednického "
+"roucha a získává červený šat mistra. Význam této změny často 
zaniká, neboť "
+"Mistři mágové jsou často mylně oslovováni sedláky jako \"Červení 
mágové\". "
+"Stejně tak je symbolika změny v barvě roucha mylně vykládána jako 
schopnost "
+"čaroděje vykouzlit oheň z ničeho a ačkoliv je tento trik bezpochyby "
+"užitečný, je považován jen za zlomek znalostí, které mágové horlivě 
"
+"získávají.\n"
+"\n"
+"I když jsou \"Červení mágové\" křehké konstituce a nejsou 
trénovanými "
+"bojovníky, skrývají v rukávu mnoho kouzel, často ohnivých, které se "
+"postaraly o jejich hovorové pojmenování.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: ohnivé koule červených mágů jsou magické a vždy je 
vysoká "
+"pravděpodobnost zásahu protivníka. "
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:100
 #, fuzzy
 msgid "female^Red Mage"
-msgstr "Rudý mág"
+msgstr "Čarodějka"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:3
 msgid "Revenant"
@@ -7510,6 +8812,11 @@
 "their past. Such questions aside, a Revenant is a powerful tool in combat: a "
 "fearless warrior that feels no pain, and which will fight to the bitter end."
 msgstr ""
+"Bytosti zvané revenanti byli zcela jistě velkými bojovníky svých časů, 
i "
+"když ty doby jsou dávno pryč, teď jim byl znovu darován život, aby 
bojovali "
+"znova. Ani kouzelníci, kteří je vyvolávají nevědí moc o jejich 
minulosti. "
+"Revenanti jsou mocným nástrojem v boji: neohrožení bojovníci, kteří 
necítí "
+"bolest a bojují až do hořkého konce."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
@@ -7528,15 +8835,24 @@
 "an enemy, the rogue may backstab, inflicting double damage, by creeping "
 "around behind that enemy."
 msgstr ""
+"Vůdci jakékoliv zlodějské skupiny si své postavení musí zasloužit 
svými "
+"dovednostmi. Tihle mizerové strávili mnoho nepříjemných okamžiků 
probíhajíc "
+"davy a kličkováním před těmi, kteří jim nic dobrého nepřejí, toto 
jsou "
+"schopnosti oceňované v boji. Mistři s noži, kteří háží své čepele 
se "
+"spolehlivou přesností a dlouhé hodiny plížení pod rouškou tmy, není 
divu, že "
+"preferují boj za tmy.\n"
+"\n"
+"Zvláštní údaje: mizera může po přiblížení k protivníkovi zezadu 
provést útok "
+"bodnutím a způsobit dvojnásobné poškození."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:65
 #, fuzzy
 msgid "female^Rogue"
-msgstr "Rudý mág"
+msgstr "Čarodějka"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
-msgstr "Královská garda"
+msgstr "Královská stráž"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:22
 msgid ""
@@ -7549,6 +8865,13 @@
 "reliability and mastery of close combat are their best assets, for which "
 "they are well-renowned."
 msgstr ""
+"Královské stráže jsou vybírány z nejlepších šermířů Wesnothu. 
Slouží vysoce "
+"urozeným ve funkci osobních strážců a jsou odznakem královského 
úřadu. "
+"Speciální jednotka královských stráží má posádku v hlavním městě 
a jejím "
+"primárním úkolem je ochrana královské rodiny a palácových prostor. 
Často "
+"jsou posíláni na mise velkého významu, spíše než nájemní žoldáci, 
neboť "
+"požívají veliké důvěry svých zaměstnavatelů. Jejich největším 
přínosem je "
+"jejich spolehlivost a mistrovství v boji na blízko, kterým jsou 
proslaveni. "
 
 #: data/units/Saurian.cfg:20
 msgid ""
@@ -7557,18 +8880,16 @@
 "scouts as the can navigate through rough terrain and around opponents. The "
 "best Saurians go on to become Saurian Warriors."
 msgstr ""
-"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému dědictví "
-"studenokrevnosti, strnulého spánku a poměrné křehkosti jsou velmi 
ceněni "
-"jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. Z "
-"nejlepších ještěráků se stávají ještěráčí bojovníci."
+"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému letargickému "
+"studenokrevnému dědictví a poměrné křehkosti jsou velmi ceněni jako "
+"průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. Z "
+"nejlepších ještěráků se stávají ještěráčtí válečníci."
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr "Ještěrák metající led"
+msgstr "Ještěrácké přepadové komando"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Ambushers are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -7576,18 +8897,18 @@
 "opponents. Saurian Ambushers possess the strength to take full advantage of "
 "this fact. The best Ambushers go on to become Saurian Flankers."
 msgstr ""
-"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému dědictví "
-"studenokrevnosti, strnulého spánku a poměrné křehkosti jsou velmi 
ceněni "
-"jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. "
-"Ještěráčí bojovníci mají dostatečnou sílu, aby této skutečnosti 
plně využili."
+"Členové ještěráckých přepadových komand jsou mistři v užívání 
oštepu. "
+"Navzdory svému letargickému studenokrevnému dědictví a jejich relativní 
"
+"křehkosti jsou velmi ceněni jako průzkumníci, protože dokáží projít 
obtížným "
+"terénem a vyhýbat se nepřátelům. Ještěrácký člen přepadového 
komanda těchto "
+"výhod dokáže maximálně využít. Nejlepší z jednotek přepadových 
komand se "
+"mohou stát Ještěráckými megaútočníky."
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Ještěrák metající led"
+msgstr "Ještěrácký ochránce"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Flankers are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -7595,10 +8916,11 @@
 "opponents. Saurian Flankers possess the strength to take full advantage of "
 "this fact."
 msgstr ""
-"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému dědictví "
-"studenokrevnosti, strnulého spánku a poměrné křehkosti jsou velmi 
ceněni "
-"jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. "
-"Ještěráčí bojovníci mají dostatečnou sílu, aby této skutečnosti 
plně využili."
+"Ještěráčtí ochránci jsou mistři v užívání oštepu. Navzdory svému 
"
+"letargickému studenokrevnému dědictví a jejich relativní křehkosti jsou 
"
+"velmi ceněni jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným 
terénem a "
+"vyhýbat se nepřátelům. Ještěráčtí ochránci těchto výhod dokáže 
maximálně "
+"využít."
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
 msgid "Saurian Icecaster"
@@ -7611,29 +8933,31 @@
 "call forth the magic of the cold north, and the do retain their basic "
 "healing ability."
 msgstr ""
+"Ještěráčtí vrhači ledu zanechali jakýchkoli dalších studií umění 
léčivých a "
+"uzdravovacích a upřednostnili vypilování umění temných. I když mají 
křehkou "
+"konstituci, mohou používat magii studeného severu, a stále ovládají 
základní "
+"uzdravovací nauky."
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:42 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:41
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:40
 msgid "frost blast"
-msgstr "úder mrazu"
+msgstr "mrazivý úder"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr "Ještěrácký bojovník"
+msgstr "Ještěrácký rváč"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Skirmishers are skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
 "valued as scouts as they can navigate through rough terrain and around "
 "opponents. The best Skirmishers go on to become Saurian Ambushers."
 msgstr ""
-"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému dědictví "
-"studenokrevnosti, strnulého spánku a poměrné křehkosti jsou velmi 
ceněni "
-"jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. Z "
-"nejlepších ještěráků se stávají ještěráčí bojovníci."
+"Ještěráčtí rváči jsou zruční v užívání oštěpu. Navzdory svému 
letargickému "
+"studenokrevnému dědictví a jejich relativní křehkosti jsou velmi ceněni 
jako "
+"průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a vyhýbat se 
nepřátelům. "
+"Z nejlepších bojovníků se stávají členové ještěráckých 
přepadových komand."
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
@@ -7645,6 +8969,9 @@
 "aid to their friends regardless of terrain or opposition. In addition to "
 "curing their allies they possess knowledge of cold magic."
 msgstr ""
+"Ještěráčtí věštci jsou vysoce ceněni jako léčitelé, protože 
dokáží pomoci "
+"svým přátelům nezávisle na terénu či opozici. Dále ještě k těmto 
léčivým "
+"schopnostem ovládají magii ledového severu."
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
 msgid "Saurian Tribalist"
@@ -7657,13 +8984,16 @@
 "their allies regardless of terrain or opposition. In addition to healing "
 "they possess knowledge of cold magic."
 msgstr ""
+"Navzdory jejich studenokrevnému letargickému dědictví a relativní 
křehkosti "
+"jsou ještěráčtí šamani ceněni jako léčitelé, protože dokáží 
pomoci svým "
+"přátelům nezávisle na terénu či opozici. Dále ještě k těmto 
léčivým "
+"schopnostem ovládají magii ledového severu."
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:5
 msgid "Saurian Warrior"
-msgstr "Ještěrácký bojovník"
+msgstr "Ještěrácký válečník"
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Warriors are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -7671,23 +9001,23 @@
 "opponents. Saurian Warriors possess the strength to take full advantage of "
 "this fact."
 msgstr ""
-"Ještěráci jsou zruční v užití oštepu. Navzdory svému dědictví "
-"studenokrevnosti, strnulého spánku a poměrné křehkosti jsou velmi 
ceněni "
-"jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným terénem a kolem 
nepřátel. "
-"Ještěráčí bojovníci mají dostatečnou sílu, aby této skutečnosti 
plně využili."
+"Ještěráčtí válečníci jsou mistři v užívání oštepu. Navzdory 
svému "
+"letargickému studenokrevnému dědictví a jejich relativní křehkosti jsou 
"
+"velmi ceněni jako průzkumníci, protože dokáží projít obtížným 
terénem a "
+"vyhýbat se nepřátelům. Ještěrácký bojovník těchto výhod dokáže 
maximálně "
+"využít."
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "female^Sea Hag"
-msgstr "Ochechule"
+msgstr "Mořská babizna"
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:21
 msgid ""
 "Sea Hags are older and more experienced Nagas who have learned to control "
 "the water magic."
 msgstr ""
-"Ochechule jsou starší a zkušenejší vodní rejpalové, kteří se 
naučili ovládat "
-"vodní magii."
+"Mořské babizny jsou starší a zkušenější vodní rejpalové, kteří se 
naučili "
+"ovládat vodní magii."
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
 msgid "Sea Orc"
@@ -7701,6 +9031,11 @@
 "their lack of a ranged attack and poor defence on land do represent "
 "strategic weaknesses."
 msgstr ""
+"I když se na ně často pohlíží jako na méněcenné protějšky jejich 
zeměmilných "
+"bratří, mořští skřeti představují velký skok pro všechny 
goblinoidy, protože "
+"se dokázali přizpůsobit vodnímu prostředí. Jejich zahnuté meče z nich 
dělají "
+"schopné bojovníky, na druhou stranu jejich strategickou slabinou je 
mizerná "
+"obrana na souši a nepřítomnost jakékoli formy útoků na dálku."
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:3
 msgid "Sea Serpent"
@@ -7723,6 +9058,9 @@
 "academically trained, he will need some experience in the field before his "
 "leadership is sound and acknowledged."
 msgstr ""
+"Seržant je důstojníkem v řadách královské armády. Ačkoli obdržel 
teoretické "
+"vzdělání, k tomu, aby mohl uvést do praxe svoji schopnost velet, bude "
+"nejdříve potřebovat získat nějaké bojové zkušenosti."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
@@ -7742,6 +9080,17 @@
 "slowly over open water. Shadows are able to hide at night, leaving no trace "
 "of their presence."
 msgstr ""
+"Když světlo poprvé posvítilo na svět a dalo tvar neznámému, strach byl 
nucen "
+"stáhnout se do temnoty. Od toho dne stíny světa přinášejí lidstvu "
+"bezdůvodnou nedefinovatelnou hrůzu.\n"
+"\n"
+"Na tuto otázku vám snadno odpoví nekromant.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Pokud jednotka stejné příslušnosti jako stíny odvede "
+"nepřítelovu pozornost, stíny mohou napadnout nepřítele zezadu a tím mu "
+"způsobit dvojnásobné poškození. Stíny mají velice neobvyklou odolnost 
proti "
+"poškození a přes vodní plochy se pohybují velice pomalu. V noci jsou 
stíny "
+"schopné schovat se tak, že po nich není ani stopy."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
@@ -7758,6 +9107,14 @@
 "covers monsters, rather than men. The drawback of such heavy armor is, of "
 "course, the time it takes to move into and out of combat."
 msgstr ""
+"Úderné jednotky jsou elitou těžké pěchoty a nasazují se do války 
třeba i jen "
+"pro jejich zastrašující efekt. Do jejich řad mohou vstoupit jen "
+"nejsvalnatější ze svalnatých, a jejich zjev - černé plátové brnění 
ježící "
+"se ostny - nahání hrůzu. Pohled na členy úderných komand likvidující 
své "
+"protivníky údery řemdihů často stačí pro otřesení morálky 
nepřátel, kteří se "
+"jenom dohadují, zda v tomto hrůzu nahánějícím brnění není náhodou 
místo lidí "
+"ukrytá příšera. Nevýhodou těžkého brnění je logicky rychlost 
pohybu, ať už "
+"do nebo z bitvy."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
@@ -7791,15 +9148,38 @@
 "villages instantly, though the player must control both, and the destination "
 "village must be unoccupied."
 msgstr ""
+"Mnoho cest, které si mág může zvolit ke svým studiím, vede k mnoha 
rozdílným "
+"cílům. Stříbrní mágové zasvětili svá studia silám, které pojí 
realitu, a "
+"nějakým způsobem dokázali rozluštit záhady světa mnohem větší, než 
by mnozí "
+"z nich vůbec čekali. Často považováni za mudrce či potulné mystiky, 
stříbrní "
+"mágové sledují cíle, které jsou nejasné i jejich vlastním kolegům. A 
i přes "
+"jejich pomoc magisteriu, které využívá jejich služeb na bitevním poli, "
+"zůstávají stříbrní mágové spíše stranou.\n"
+"\n"
+"V podstatě se dá říct, že mají v řadách mágů svůj vlastní řád, 
který "
+"zadržuje některé jejich dovednosti před ostatními kolegy. Jednou z nich 
je i "
+"schopnost překlenout velké vzdálenosti mnohem větší rychlostí, než by 
kdo "
+"dokázal pěšky. Členové řádu Stříbrných mágů se odmítají o 
svých schopnostech "
+"bavit s ostatními mágy, a při vzácných příležitostech, kdy jiní 
mágové "
+"slídili do jejich práce, opustili toto snažení, a nikdy více se o něm 
již "
+"nezmínili.\n"
+"\n"
+"Stříbrní mágové jsou obvykle fyzicky zdatnější než jejich kolegové, 
a "
+"použití jejich dovedností na bitevním poli je nepopiratelným přínosem 
- "
+"pokud je ale nejdříve někdo dokáže k akci přimět.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Útok na dálku je magický, a vždy má vysokou šanci 
zásahu. "
+"Stříbrní mágové mají vysokou odolnost proti mnoha formám magie. Také 
se "
+"mohou okamžitě přemisťovat mezi vesnicemi, které ale musí být obě pod 
"
+"kontrolou hráče, přičemž cílová vesnice musí být prázdná."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid "female^Silver Mage"
-msgstr "Stříbrný mág"
+msgstr "Stříbrná magyně"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:3
 msgid "Skeletal Dragon"
-msgstr "Drak kostlivec"
+msgstr "Kostlivý drak"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:18
 msgid ""
@@ -7809,6 +9189,12 @@
 "like nothing more than a pile of bones, but few people who thought that way "
 "lived long enough to change their minds."
 msgstr ""
+"Z obávaných draků, kteří před dávnými časy byli jedním z 
nejmocnějších druhů "
+"zvířat, zbyli jen kosti a šlachy. Dlouho po jejich smrti je temné síly "
+"nekromantie přivedli zpátky k životu – těmto silám nyní draci 
slouží. "
+"Kostlivý drak sice na první pohled vypadá jen jako hromada kostí, ale z "
+"těch, co takto smýšleli, zůstalo jen velice málo naživu dostatečně 
dlouho, "
+"aby na věc stihli změnit názor."
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:30
 msgid "jaw"
@@ -7819,7 +9205,6 @@
 msgstr "Kostlivec"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skeletons are warriors who have been slain in battle and brought back by "
 "dark magics. Nearly mindless, and unwavering in their purpose, they fear "
@@ -7827,8 +9212,9 @@
 "any who would challenge their master."
 msgstr ""
 "Kostlivci jsou bojovníci, kteří byli zabiti v bitvě, a pak přivolání 
zpět "
-"pomocí temné magie. Jsou velmi snadno zranitelní ohněm a svatými kouzly, 
ale "
-"odolní vůči sečným zbraním, jako všichni nemrtví."
+"pomocí temné magie. Takřka bez rozumu, neochvějně oddaní svému 
poslání, "
+"nebojí se strachu ani smrti, a pouhá jejich přítomnost často odstraší 
"
+"kohokoli, kdo by se chtěl utkat s jejich pánem."
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:61 data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
@@ -7842,6 +9228,10 @@
 "to achieve the tasks laid before them, for death holds no fear for one who "
 "is already dead."
 msgstr ""
+"Kostlivci lučištníci jsou od klasických ‘kostlivců‘, které často "
+"doprovázejí, mírně odlišní – je to hřích proti přírodě, 
bojovník navrácený z "
+"mrtvých, aby znovu bojoval. V rukou svého pána tito vojáci udělají 
vše, aby "
+"splnili zadaný úkol, protože přízrak smrti mrtvé již nevystraší."
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
@@ -7863,6 +9253,11 @@
 "nor caring what their purpose, or foes be. They are driven only by a malice "
 "borne of the anguish of their empty and incoherent existence."
 msgstr ""
+"Nejsilnější z nemrtvých lučištníků jsou ti, kteří byli 
lučištníky ve svém "
+"předchozím životě. Bloumají po bitevním poli, vedeni blednoucími 
vzpomínkami "
+"na svou dřívější zručnost, nevědíc a nestarajíc se o to, co je 
jejich cílem, "
+"nebo kdo je jejich nepřítelem. Jediné, co je popohání, je jejich zášť 
"
+"zrozená z muk jejich prázdné a zmatené existence."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:5
 msgid "Soulless"
@@ -7877,7 +9272,7 @@
 
 #: data/units/Spearman.cfg:3
 msgid "Spearman"
-msgstr "Pěšák s oštěpem"
+msgstr "Kopiník"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:19
 msgid ""
@@ -7890,6 +9285,14 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a spearman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Pro mnoho obyvatel království meče představují drahý přepych, takový, 
jaký "
+"si sedlák nemůže dovolit. Kopí jsou o mnoho snáze vyrobitelná a 
použitelná i "
+"bez hlavice, i když tu si již může většina dovolit. Oděni do 
koženého brnění "
+"a vyzbrojeni štítem a oštěpy, kopiníci jsou jádrem většiny armád, 
často "
+"posláni do předních linií s pouze základním tréninkem. \n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: délka zbraně umožňuje kopiníkovi zasadit první ránu 
i v "
+"případě, že se pouze brání."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
@@ -7909,6 +9312,17 @@
 "renew the spectre. Spectres have very unusual resistances to damage, and "
 "move quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Přízraky, někdy také nazývané ‘neviditelní lidé‘ jsou pravou ruku 
síly svého "
+"mistra. Tyto ohavnosti jsou oprávněným postrachem živých, držící 
nekonečnou "
+"hlídku nad říší svého pána. \n"
+"\n"
+"Jejich stvoření není samo o sobě zlým činem, ta pravá hrůza z jejich "
+"spatření tkví v tom, že jsou většinou pouhými zvěstovateli mnohem 
většího "
+"nebezpečí, kráčejícího v jejich stopách. \n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Zásah jejich čepelí vysaje z oběti život, který potom 
přejde "
+"do přízraku. Přízraky mají velmi nezvyklou odolnost proti poškození, 
po vodě "
+"je jejich pohyb zpomalen."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
@@ -7923,6 +9337,12 @@
 "A sword is not without its own drawbacks, but is much more maneuverable than "
 "a spear, and much better in close quarters."
 msgstr ""
+"Zkušený voják obvykle má dost peněz na to, aby se vybavil sadou 
plátkového "
+"čí kroužkového brnění a k tomu pořídil masivní meč. Ačkoli se 
výměna jejich "
+"kopí za meč neobejde bez pocitů ztráty, většina kopiníků po výměně 
stejně "
+"skočí, dobře vědíc limitující vlastnosti zbraně, kterou nechávají 
za sebou. "
+"Meč má také své slabiny, ale je mnohem více ovladatelný než oštěp, a 
o mnoho "
+"užitečnější v uzavřených prostorách."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
@@ -7953,11 +9373,21 @@
 "an enemy, the thief may backstab, inflicting double damage, by creeping "
 "around behind that enemy."
 msgstr ""
+"Již od nepaměti členové různých ‘společenství‘ lovců krys, 
které se objeví v "
+"každém větším městě, mají zvláštní zvyk bělit si vlasy vápnem 
tak dlouho, "
+"dokud nedostanou bledý modravý odstín. Je to odvážný čin, protože 
jejich "
+"profese je často přivede k ne právě legálním aktivitám. Zloději mají 
mnoho "
+"schopností a z nutnosti jsou obratní v pohybu a dobří s noži. V boji bez 
"
+"výčitek a s úsměvem použijí jakoukoli taktiku, nevidíc žádný smysl 
ve "
+"‘férovém‘ zápase. \n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Pokud jednotka stejné příslušnosti jako zloději odvede 
"
+"nepřítelovu pozornost, zloději mohou napadnout nepřítele zezadu a tím 
mu "
+"způsobit dvojnásobné poškození."
 
 #: data/units/Thief.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid "female^Thief"
-msgstr "Bílý mág"
+msgstr "Zlodějka"
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 msgid "Thug"
@@ -7971,6 +9401,11 @@
 "sustenance. Regardless of their background, they all share the practice of "
 "beating their victims with large clubs."
 msgstr ""
+"Lupiči pocházejí z mnoha společenských vrstev; málokdo se pro 
lupičství "
+"přímo narodil, většinu lupičů tvoří bývalí vojáci vyřazení ze 
služby, či "
+"sedláci vyhozeni ze svých políček. Loupení se pro ně stane otázkou 
přežití. "
+"Nezávisle na svém původu všichni lupiči používají jako domlouvátko 
na své "
+"oběti velké kyje."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
@@ -7981,6 +9416,8 @@
 "Transport Galleons are well-armed ships that carry troops. If they reach the "
 "shore, they can deposit the troops to attack."
 msgstr ""
+"Dopravní galeony jsou dobře vyzbrojené lodi určené pro převoz jednotek. 
Když "
+"dosáhnou břehu, mohou převážené jednotky vylodit."
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
@@ -7991,7 +9428,7 @@
 "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
 "experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Lovci obvykle zásobují potravou bandity a zbojínky. Jejich lovecké "
+"Lovci obvykle zásobují potravou bandity a zbojníky. Jejich lovecké "
 "zkušenosti je činí nejužitečnější v noci a v lesích a močálech."
 
 #: data/units/Triton.cfg:6
@@ -8015,6 +9452,15 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Trolové představují pro lidi a trpaslíky velkou záhadu - jsou zmateni "
+"původem těchto stvoření, a možná ještě více je mate síla stojící 
za jejich "
+"nepřirozenou životaschopností a silou. Plně vzrostlý trol je vyšší 
než lidé "
+"a i beze zbraně je v boji velkým nebezpečím. V boji většinou 
používají jako "
+"prodloužení svých rukou velké palice, sloužící ke stejnému účelu 
– zmlácení "
+"a přimění kořisti k poslušnosti.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Trolové mají schopnost regenerace, která je uzdravuje 
stejnou "
+"silou, jako by byli umístěni ve vesnici."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -8029,6 +9475,12 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Někteří trolové se narodí s ještě větší silou a životaschopností, 
než je pro "
+"jejich rasu normální. Ve společnosti, kde síla je považována za vše, 
jsou "
+"potom tito jedinci příslušníky svého druhu považování za hrdiny\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Trolové mají schopnost regenerace, která je uzdravuje 
stejnou "
+"silou, jako by byli umístěni ve vesnici."
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
@@ -8047,6 +9499,16 @@
 "regeneration ability, which heals them as though they were always stationed "
 "in a village."
 msgstr ""
+"Nápad v boji házet balvany se jistě mihnul mozkem mnoha trolů, někteří 
si je "
+"dokonce zvolili jako svoji zbraň. Protože ty správné balvany není vždy "
+"snadné najít, tahají si je trolí vrhači sebou v pytli přehozeném přes 
"
+"ramena. Z kůže, ze které jsou tyto pytle vyrobeny, lze velice snadno 
udělat "
+"primitivní praky.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: I když těžkopádné, kameny hozené těmito obludami 
jsou mnohem "
+"více smrtící než jakékoli šípy, pokud se jim podaří zasáhnout. 
Trolové mají "
+"schopnost regenerace, která je uzdravuje stejnou silou, jako by byli "
+"umístěni ve vesnici."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
@@ -8066,6 +9528,18 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Trolové do boje obvykle nemají potřebu a ani nechtějí nosit nějakou 
pořádnou "
+"výzbroj - klacky a balvany jim slouží více než dobře. Ale již 
několikrát "
+"byli spatřeni trolové oděni do primitivních brnění, přičemž jako 
zbraň "
+"používali železná kladiva. Má se za to, že tyto brnění trolové 
dostali od "
+"svých častých spojenců, skřetů – to, že by si je vyrobili sami, je 
dosti "
+"nepravděpodobné – žádná expedice do opuštěných trolích děr 
neodhalila "
+"jakékoli nástroje, natož známku umění opracovávat kovy. Pokud vezmeme 
v "
+"úvahu, jak nebezpeční jsou trolové v boji, představa trola oděného v 
brnění "
+"nemůže nenahánět hrůzu.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Trolové mají schopnost regenerace, která je uzdravuje 
stejnou "
+"silou, jako by byli umístěni ve vesnici."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
@@ -8082,10 +9556,17 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Nazývat trola mládětem je v jistém slova smyslu protiklad. Jejich těla 
jsou "
+"totiž i tak mnohem těžší než plně vzrostlý muž. Jsou nemotorná a 
neumějí ani "
+"správně chodit, místo toho lezou po čtyřech, ale nevýhoda tohoto druhu "
+"pohybu je více než vyvážena hrubou silou této rasy.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Trolové mají schopnost regenerace, která je uzdravuje 
stejnou "
+"silou, jako by byli umístěni ve vesnici."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
-msgstr "Upíří netopýr"
+msgstr "Vampýr"
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:16
 msgid ""
@@ -8093,23 +9574,21 @@
 "While their fangs are not very powerful, the health of victims is drained "
 "away along with their blood, and given to the Bats."
 msgstr ""
-"Upíří netopíři jsou létající nermtvé bestie kousající své oběti. 
I když "
-"jejich špičáky nejsou příliš silné, vysávají ze svých obětí s 
jejich krví i "
-"jejich zdraví, a přidávají ho ke svému."
+"Vampýři jsou létající nemrtvé bestie kousající své oběti. I když 
jejich "
+"špičáky nejsou příliš silné, vysávají ze svých obětí s jejich 
krví i jejich "
+"zdraví, a přidávají ho ke svému."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Vampire Lady"
 msgstr "Upíří dáma"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appearance drinking "
 "the blood of the living."
 msgstr ""
-"Chladná a krásná upíří dáma udržuje svůj věčně mladistvý vzhled 
díky "
-"popíjení krve živých."
+"Chladná a krásná, svůj věčně mladistvý vzhled udržuje díky 
popíjení krve "
+"živých."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:21
 msgid "blood kiss"
@@ -8126,7 +9605,7 @@
 "kill, increasing the army of undead."
 msgstr ""
 "Chodící mrtvoly jsou těla mrtvých opět rozpohybovaná temnou magií. 
Jakkoli "
-"slabé jsou v boji, dokáží tyto zombie přesnést své prokletí na ty, 
které "
+"slabé jsou v boji, dokáží tyto zombie přenést své prokletí na ty, 
které "
 "zabijí, a zvětšit tak armádu nemrtvých."
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:45
@@ -8135,7 +9614,7 @@
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
-msgstr "Wall guard"
+msgstr "Strážce hradby"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:32
 msgid "skirmisher,regenerates"
@@ -8149,6 +9628,10 @@
 "are mounted on high walls, they cannot move anywhere except on walls and the "
 "roofs of castles."
 msgstr ""
+"Strážci hlavního města Weldynu hlídají městské hradby, na blížící 
se "
+"protivníky střílejí z kuší ještě dříve, než může protivník 
udělat jakýkoli "
+"útok - to platí i pro útoky na dálku. Díky svému umístění na 
vysokých "
+"hradbách se nemohou pohybovat jinde než po zdech či střechách hradu."
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
@@ -8160,6 +9643,9 @@
 "protecting their subjects. Kings can coordinate the attacks of level 1 and 2 "
 "units, thereby increasing their fighting efficiency."
 msgstr ""
+"Jako vůdci království lidí, králové jsou zodpovědní za vládu a 
ochranu svých "
+"poddaných. Králové mohou koordinovat útok jednotek na prvém a druhém 
stupni, "
+"a tím zvyšovat jejich bojovou výkonnost."
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:3
 msgid "Watch Tower"
@@ -8195,15 +9681,29 @@
 "damage to the undead, and can even damage living creatures. White magi are "
 "capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Někteří mágové, po tom, co prohlédnou pravdu o světě kolem nich, o 
světě "
+"plném utrpení a špíně, ve kterém lidstvo až moc často přežívá, 
zjistí, že "
+"nemohou již dále pokračovat ve svých studiích v izolaci. Tito muži a 
ženy se "
+"zřeknou života mágů a připojí své síly ke klášterním řádům, 
zasvěcujíc své "
+"umění k činům pro dobro všech. Po vysvěcení cestují po světě, 
pomáhají "
+"nemocným a zraněným.\n"
+"\n"
+"I když nejsou cvičeni pro boj, existuje nepřítel, proti němuž jsou 
zdatnými "
+"spojenci. V případě potřeby přivolají síly dobra k zahnání 
zplozenců temnot "
+"ze světa živých.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Světlo vykouzlené bílým mágem je magické podstaty, a 
vždy má "
+"vysokou šanci zásahu. Nemrtvým působí značné poškození a dokáže 
zranit i "
+"živoucí bytosti. Bílí mágové jsou schopní léčit okolní jednotky a "
+"neutralizovat jed."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:81
-#, fuzzy
 msgid "female^White Mage"
-msgstr "Bílý mág"
+msgstr "Bílá magyně"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:3
 msgid "Wolf Rider"
-msgstr "Vlčí jezdec"
+msgstr "Jezdec na vlku"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:20
 msgid ""
@@ -8217,6 +9717,14 @@
 "mounts have a rather easy time traversing the mountains, though water and "
 "woods will still slow them down."
 msgstr ""
+"Nikdo si dnes už není jistý, kdy poprvé někdo ochočil a osedlal vlka. "
+"Goblini jsou menší a o mnoho slabší než skřeti. Kdokoli z nich, kdo si "
+"dokáže přivlastnit vlka, má mnohem bezpečnější a troufáme si tvrdit, 
i "
+"zábavnější roli v bitvě.\n"
+"\n"
+"Vlci pochopitelně nemohou unést váhu muže v plátovém brnění, ale s 
goblinem "
+"v koženém brnění nemají žádný problém. Oproti koním vlčí 
spřežení nemají "
+"problémy s cestováním přes hory, ale voda a lesy je stále zpomalí."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
@@ -8238,10 +9746,22 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Stromoví muži jsou tajemná stvoření, která i elfové v lese zahlédnou 
jen "
+"zřídka, o kterých není známo takřka vůbec nic. Většina 
následujících "
+"vědomostí pochází od elfů – ví se, že stromoví muži nejsou bytosti 
vzniklé "
+"ze stromů, i přes svoji podobnost ve tvaru, spíše mají blíže k 
pohádkové "
+"říši, blížeji než elfové, ale jinak. Motivy a činnost této rasy jsou 
velkou "
+"neznámou, ale převládá názor, že stromoví muži plní úlohu 
strážců světa "
+"přírody. \n"
+"\n"
+"Stromoví muži nejsou bojovná stvoření, ale mají obrovskou sílu. Nejsou 
"
+"zvyklí cestovat a přemísťují se pomalu.\n"
+"Zvláštní rysy: Stromoví muži regenerují využíváním přírodních 
zdrojů okolo "
+"nich, nemají potřebu mačkat se ve městech kvůli stravě a pomoci."
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
-msgstr "Zjevení"
+msgstr "Fantóm"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:25
 msgid ""
@@ -8259,36 +9779,44 @@
 "renew the wraith. Wraiths have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Tyto zmučené figury, kdysi dávno bojovníci, patří mezi 
nejstrašnější "
+"pomocníky, které nekromant může vyvolat - meče prochází skrz ně, jako 
by "
+"procházeli vzduchem. Zdrojem tak velkého strachu je myšlenka, že tyto "
+"bestie jsou nezničitelné, což je ale názor velice vzdálený pravdě. \n"
+"\n"
+"Kvůli tomu byla upravena zaklínadla ovládající tyto stvůry tak, že 
mohou "
+"obnovovat sami sebe skrze věc, která je ohrožovala.\n"
+"\n"
+"Zvláštní rysy: Zásah jejich čepelí vysaje z oběti život, který potom 
přejde "
+"do fantóma. Fantómové mají velmi nezvyklou odolnost proti poškození, po 
vodě "
+"je jejich pohyb zpomalen."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
 msgstr "Yetti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Little is known about Yetis, ape-like creatures said to live in remote and "
 "snow-covered mountains. Few profess to have seen one, and their existence is "
 "doubted by many."
 msgstr ""
-"Yettiové jsou obří humanoidní stvoření žijící v horách. Málokdo 
přežil "
-"setkání s jedním z nich a je mnoho těch, kdo pochybují o jejich 
existenci."
+"Málo je známo o Yettiých kromě tvrzení, že žijí ve vzdálených 
zasněžených "
+"horách. Pár lidí tvrdí, že je spatřilo, ale o jejich existenci 
většina lidí "
+"spíše pochybuje."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
 msgstr "Mladý obr"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When still young, Ogres are sometimes captured and taken into the army to be "
 "trained. They cannot manage weapons skillfully, but that is of little "
 "concern given their strength."
 msgstr ""
-"Obři jsou získávání do armády k vycvičení v ještě mladém věku. Se 
zbraněmi "
-"nedokáží zacházet obratně, proto dostávají velký sekáč v naději, 
že budou "
-"dost chytří na to, aby s ním švihali proti svým nepřátelům, nikoli 
svým "
-"vlastním hrdlům."
+"Někteří obři jsou již v mladém věku vzati do armády na výcvik. 
Nejsou moc "
+"šikovní v ovládání zbraní, ale díky své síle se s tím ani nemusí 
moc zabývat."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
@@ -8299,7 +9827,7 @@
 "Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to become a "
 "Lord -- to join the elite of human fighters."
 msgstr ""
-"Dnes téměř chlapec, svou oddaností koruně se snaží stát lordem -- a 
zařadit "
+"Dnes téměř chlapec, svou oddaností koruně se snaží stát Lordem -- a 
zařadit "
 "se mezi elitní lidské bojovníky."
 
 #: src/about.cpp:33
@@ -8335,9 +9863,8 @@
 msgstr "+Tvůrci scénářů"
 
 #: src/about.cpp:106
-#, fuzzy
 msgid "+Multiplayer Maps"
-msgstr "Hra více hráčů"
+msgstr "+ Mapy pro Hry více hráčů"
 
 #: src/about.cpp:111
 msgid "+Packagers"
@@ -8348,32 +9875,28 @@
 msgstr "+Různé"
 
 #: src/about.cpp:127
-#, fuzzy
 msgid "+Internationalization Managers"
-msgstr "+Správce internacionalizace"
+msgstr "+ Správci internacionalizace"
 
 #: src/about.cpp:134
-#, fuzzy
 msgid "+Afrikaans Translation"
-msgstr "+Dánský překlad"
+msgstr "+Afrikánský překlad"
 
 #: src/about.cpp:138
 msgid "+Basque Translation"
 msgstr "+Baskický překlad"
 
 #: src/about.cpp:143
-#, fuzzy
 msgid "+Bulgarian Translation"
-msgstr "+Maďarský překlad"
+msgstr "+Bulharský překlad"
 
 #: src/about.cpp:146
 msgid "+Catalan Translation"
 msgstr "+Katalánský překlad"
 
 #: src/about.cpp:155
-#, fuzzy
 msgid "+Chinese Translation"
-msgstr "+Finský překlad"
+msgstr "+Čínský překlad"
 
 #: src/about.cpp:158
 msgid "+Czech Translation"
@@ -8388,14 +9911,12 @@
 msgstr "+Holandský překlad"
 
 #: src/about.cpp:184
-#, fuzzy
 msgid "+English (GB) Translation"
-msgstr "+Polský překlad"
+msgstr "+Anglický (VB) překlad"
 
 #: src/about.cpp:187
-#, fuzzy
 msgid "+Estonian Translation"
-msgstr "+Maďarský překlad"
+msgstr "+Estonský překlad"
 
 #: src/about.cpp:190
 msgid "+Finnish Translation"
@@ -8410,9 +9931,8 @@
 msgstr "+Německý překlad"
 
 #: src/about.cpp:221
-#, fuzzy
 msgid "+Greek Translation"
-msgstr "+Francouzský překlad"
+msgstr "+Řecký překlad"
 
 #: src/about.cpp:225
 msgid "+Hungarian Translation"
@@ -8423,14 +9943,12 @@
 msgstr "+Italský překlad"
 
 #: src/about.cpp:245
-#, fuzzy
 msgid "+Japanese Translation"
-msgstr "+Finský překlad"
+msgstr "+Japonský překlad"
 
 #: src/about.cpp:250
-#, fuzzy
 msgid "+Latin Translation"
-msgstr "+Katalánský překlad"
+msgstr "+Latinský překlad"
 
 #: src/about.cpp:253
 msgid "+Norwegian Translation"
@@ -8445,23 +9963,20 @@
 msgstr "+Portugalský (brazilský) překlad"
 
 #: src/about.cpp:278
-#, fuzzy
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr "+Maďarský překlad"
+msgstr "+Ruský překlad"
 
 #: src/about.cpp:283
-#, fuzzy
 msgid "+Serbian Translation"
-msgstr "+Německý překlad"
+msgstr "+Srbský překlad"
 
 #: src/about.cpp:286
 msgid "+Slovak Translation"
 msgstr "+Slovenský překlad"
 
 #: src/about.cpp:289
-#, fuzzy
 msgid "+Slovenian Translation"
-msgstr "+Slovenský překlad"
+msgstr "+Slovinský překlad"
 
 #: src/about.cpp:292
 msgid "+Spanish Translation"
@@ -8472,16 +9987,14 @@
 msgstr "+Švédský překlad"
 
 #: src/about.cpp:307
-#, fuzzy
 msgid "+Turkish Translation"
-msgstr "+Dánský překlad"
+msgstr "+Turecký překlad"
 
 #: src/about.cpp:313
 msgid "+Contributors"
 msgstr "+Přispěvatelé"
 
 #: src/about.cpp:316
-#, fuzzy
 msgid "+Bots"
 msgstr "+ Boti"
 
@@ -8544,17 +10057,16 @@
 msgstr "zranitelnost obránce vs."
 
 #: src/actions.cpp:599
-#, fuzzy
 msgid " (+steadfast)"
-msgstr "pevně stojící"
+msgstr "(+nezlomný)"
 
 #: src/actions.cpp:659
 msgid "(both should survive)"
-msgstr ""
+msgstr "(oba by měli přežít)"
 
 #: src/actions.cpp:661
 msgid "% Pr[kills/killed by/both survive]"
-msgstr ""
+msgstr "% Pr[zabití/zabit kým/oba přežili]"
 
 #: src/actions.cpp:865 src/actions.cpp:1031
 msgid "poisoned"
@@ -8622,11 +10134,11 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:218
 msgid "Do you really want to delete this game?"
-msgstr "Skutečně chceš smazat tuto hru"
+msgstr "Skutečně chceš smazat tuto hru?"
 
 #: src/dialogs.cpp:355
 msgid "%a %b %d %H:%M %Y"
-msgstr "%d. %m. %Y %H:%M"
+msgstr "%a %b %d %H:%M %Y"
 
 #: src/dialogs.cpp:368
 msgid "#(Invalid)"
@@ -8657,30 +10169,28 @@
 msgstr "Začátek scénáře"
 
 #: src/dialogs.cpp:392
-#, fuzzy
 msgid "Difficulty: "
-msgstr "Obtížnost"
+msgstr "Obtížnost:"
 
 #: src/dialogs.cpp:394
-#, fuzzy
 msgid "Version: "
-msgstr "Verze"
+msgstr "Verze:"
 
 #: src/dialogs.cpp:418 src/dialogs.cpp:434
 msgid "%b %d %y"
-msgstr ""
+msgstr "%b %d %y"
 
 #: src/dialogs.cpp:424
 msgid "%H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:427
 msgid "%A, %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%A, %H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:430
 msgid "%b %d"
-msgstr ""
+msgstr "%b %d"
 
 #: src/dialogs.cpp:454
 msgid "No Saved Games"
@@ -8691,7 +10201,7 @@
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
 msgstr ""
-"Nemohu nahrát hru, protože není nic uloženo\n"
+"Nemohu nahrát hru, protože nic není uloženo\n"
 "(hra se ukládá automaticky po dokončení scénáře)."
 
 #: src/dialogs.cpp:474
@@ -8700,7 +10210,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:489
 msgid "Import Saved Games"
-msgstr "Načti uložené hry"
+msgstr "Importuj uložené hry"
 
 #: src/dialogs.cpp:490
 msgid ""
@@ -8723,9 +10233,8 @@
 "verzi hry?"
 
 #: src/dialogs.cpp:550
-#, fuzzy
 msgid "Date"
-msgstr "Brána"
+msgstr "Datum"
 
 #: src/dialogs.cpp:550 src/game.cpp:892 src/help.cpp:1119
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29 src/playturn.cpp:2052 src/playturn.cpp:2232
@@ -8742,7 +10251,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:580
 msgid "Choose the game to load"
-msgstr "Vyber si, kterou hru chceš načíst"
+msgstr "Vyber si hru pro nahrání"
 
 #: src/dialogs.cpp:616 src/dialogs.cpp:628
 msgid "Profile"
@@ -8753,28 +10262,24 @@
 msgstr "úroveň"
 
 #: src/dialogs.cpp:729 src/help.cpp:1095
-#, fuzzy
 msgid "HP: "
-msgstr "Životů"
+msgstr "životů:"
 
 #: src/dialogs.cpp:733 src/dialogs.cpp:741
-#, fuzzy
 msgid "XP: "
-msgstr "Zkušenost"
+msgstr "zkušeností:"
 
 #: src/dialogs.cpp:746 src/help.cpp:1096
-#, fuzzy
 msgid "Moves: "
-msgstr "Kroků"
+msgstr "kroků:"
 
 #: src/display.cpp:465
-#, fuzzy
 msgid "Screenshot"
-msgstr "paprsek ledu"
+msgstr "sejmutý obrázek"
 
 #: src/filechooser.cpp:51 src/multiplayer_create.cpp:55
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/filechooser.cpp:52 src/multiplayer_connect.cpp:507
 #: src/multiplayer_create.cpp:54 src/multiplayer_wait.cpp:148
@@ -8786,9 +10291,10 @@
 msgstr "Bitva o Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:629
-#, fuzzy
 msgid "Warning: The file you have tried to load is corrupt. Loading anyway.\n"
-msgstr "Soubor, který se snažíš načíst, je poškozený."
+msgstr ""
+"Upozornění: Soubor, který ses snažil načíst, je poškozený. Pokouším 
se "
+"pokračovat.\n"
 
 #: src/game.cpp:651 src/multiplayer_connect.cpp:905
 msgid ""
@@ -8798,18 +10304,16 @@
 "Tato uložená pozice je z jiné verze hry. Chceš se ji opravdu pokusit 
nahrát?"
 
 #: src/game.cpp:659 src/game.cpp:662 src/multiplayer_connect.cpp:890
-#, fuzzy
 msgid "The file you have tried to load is corrupt: '"
-msgstr "Soubor, který se snažíš načíst, je poškozený."
+msgstr "Soubor, který ses snažil načíst, je poškozený: '"
 
 #: src/game.cpp:665
 msgid "File I/O Error while reading the game"
 msgstr "Vstupně výstupní chyba souboru při načítání hry"
 
 #: src/game.cpp:749
-#, fuzzy
 msgid "Get More Campaigns..."
-msgstr " ,Získej další tažení..."
+msgstr "Další tažení..."
 
 #: src/game.cpp:750
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
@@ -8817,7 +10321,7 @@
 
 #: src/game.cpp:760
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
-msgstr "Vyber si, kterou hru chceš hrát:"
+msgstr "Vyber si, které tažení chceš hrát:"
 
 #: src/game.cpp:788
 msgid "Difficulty"
@@ -8828,17 +10332,16 @@
 msgstr "Vyber si obtížnost:"
 
 #: src/game.cpp:814
-#, fuzzy
 msgid "B"
-msgstr "kB"
+msgstr "B"
 
 #: src/game.cpp:817
 msgid "KB"
-msgstr "kB"
+msgstr "KB"
 
 #: src/game.cpp:820
 msgid "MB"
-msgstr ""
+msgstr "MB"
 
 #: src/game.cpp:847
 msgid "Connect to Server"
@@ -8854,7 +10357,7 @@
 
 #: src/game.cpp:862
 msgid "Could not connect to host."
-msgstr "Spojení se hostitelem se nezdařilo."
+msgstr "Spojení s hostitelem se nezdařilo."
 
 #: src/game.cpp:870
 msgid "Awaiting response from server"
@@ -8869,35 +10372,32 @@
 msgstr "Verze"
 
 #: src/game.cpp:893
-#, fuzzy
 msgid "Author"
-msgstr "ostny"
+msgstr "Autor"
 
 #: src/game.cpp:893
 msgid "Downloads"
-msgstr ""
+msgstr "Věci ke stažení"
 
 #: src/game.cpp:893
-#, fuzzy
 msgid "Size"
-msgstr "oheň"
+msgstr "Velikost"
 
 #: src/game.cpp:945
 msgid "Publish campaign: "
-msgstr "Zveřejni tažení: "
+msgstr "Zveřejni tažení:"
 
 #: src/game.cpp:949
-#, fuzzy
 msgid "Delete campaign: "
-msgstr "Získej tažení"
+msgstr "Vymaž tažení:"
 
 #: src/game.cpp:953
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
-msgstr "Na tomto serveru nejsou k dispozici nejsou žádná tažení ke 
stažení."
+msgstr "Na tomto serveru nejsou k dispozici žádná tažení ke stažení."
 
 #: src/game.cpp:960
 msgid "Choose the campaign to download."
-msgstr "Vyber si, kterou hru chceš stáhnout."
+msgstr "Vyber si tažení ke stažení."
 
 #: src/game.cpp:960
 msgid "Get Campaign"
@@ -8905,11 +10405,11 @@
 
 #: src/game.cpp:980
 msgid "Downloading campaign..."
-msgstr "Stahuji taženi..."
+msgstr "Stahuji tažení..."
 
 #: src/game.cpp:999
 msgid "Cannot rescan the filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu znovunačíst souborový systém"
 
 #: src/game.cpp:1010
 msgid "Campaign Installed"
@@ -8963,125 +10463,107 @@
 
 #: src/game.cpp:1123
 msgid "Join a server or hosted game"
-msgstr ""
+msgstr "Připoj se k serveru nebo hostované hře"
 
 #: src/game.cpp:1125
-#, fuzzy
 msgid "Host Networked Game"
-msgstr "Síťový hráč"
+msgstr "Hostuj síťovou hru"
 
 #: src/game.cpp:1126
 msgid "Host a game without using a server"
 msgstr "Hostuj hru bez použití serveru"
 
 #: src/game.cpp:1128
-#, fuzzy
 msgid "Hotseat Game"
-msgstr "Vytvoř hru"
+msgstr "Horké křeslo"
 
 #: src/game.cpp:1129
 msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
-msgstr ""
+msgstr "Hra více hráčů na jednom PC"
 
 #: src/game.cpp:1131
-#, fuzzy
 msgid "Human vs AI"
-msgstr "Lidé"
+msgstr "Člověk proti PC"
 
 #: src/game.cpp:1132
 msgid "Play a game against AI opponents"
-msgstr ""
+msgstr "Hraj proti UI protivníkům"
 
 #: src/game.cpp:1138 src/multiplayer.cpp:187
-#, fuzzy
 msgid "Login: "
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Přihlášení:"
 
 #: src/game.cpp:1169 src/playcampaign.cpp:197
-#, fuzzy
 msgid "The game could not be loaded: "
-msgstr "Hru se nepodařlo uložit"
+msgstr "Hru se nepodařilo nahrát:"
 
 #: src/game.cpp:1171 src/playcampaign.cpp:200
-#, fuzzy
 msgid "Error while playing the game: "
-msgstr "Vstupně výstupní chyba souboru při načítání hry"
+msgstr "Během hraní hry se vyskytla chyba:"
 
 #: src/game.cpp:1183 src/playcampaign.cpp:203
-#, fuzzy
 msgid "The game map could not be loaded: "
-msgstr "Hru se nepodařlo uložit"
+msgstr "Nepodařilo se nahrát herní mapu:"
 
 #: src/game.cpp:1209
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
 #: src/game.cpp:1210
-#, fuzzy
 msgid "Choose your preferred language:"
-msgstr "Vyber si jazyk"
+msgstr "Vyber si preferovaný jazyk:"
 
 #: src/game.cpp:1339
-#, fuzzy
 msgid "The following add-on campaign(s) had errors and could not be loaded:"
-msgstr "Hru se nepodařlo uložit"
+msgstr "Následující přídavná tažení obsahovala chybu a nemohly být 
nahrány:"
 
 #: src/game.cpp:1344
 msgid "ERROR DETAILS:"
-msgstr ""
+msgstr "POPIS CHYBY:"
 
 #: src/game.cpp:1353
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
-msgstr ""
+msgstr "Upozornění: Při načítání konfiguračních souborů se vyskytly 
chyby."
 
 #: src/game.cpp:1403
 msgid "Error loading game configuration files: '"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba při nahrávání konfiguračních souborů: '"
 
 #: src/game.cpp:1404
-#, fuzzy
 msgid "' (The game will now exit)"
-msgstr "Hra skončila."
+msgstr "' (Hra se ukončí)"
 
 #: src/game.cpp:1494
-#, fuzzy
 msgid "Battle for Wesnoth"
-msgstr "Bitva o Wesnoth"
+msgstr "Boj o Wesnoth"
 
 #: src/game_events.cpp:595
-#, fuzzy
 msgid "Victory:"
-msgstr "Vítězství"
+msgstr "Vítězství:"
 
 #: src/game_events.cpp:598
-#, fuzzy
 msgid "Defeat:"
-msgstr "Porážka"
+msgstr "Prohra:"
 
 #: src/gamestatus.cpp:476
-#, fuzzy
 msgid "Could not write to file"
-msgstr "Spojení se hostitelem se nezdařilo."
+msgstr "Nemohu zapsat do souboru"
 
 #: src/help.cpp:1057
-#, fuzzy
 msgid "Advances to: "
-msgstr "Povyšuje na"
+msgstr "Povyšuje na:"
 
 #: src/help.cpp:1078
-#, fuzzy
 msgid "Abilities: "
-msgstr "Schopnosti"
+msgstr "Schopnosti:"
 
 #: src/help.cpp:1097
-#, fuzzy
 msgid "Alignment: "
-msgstr "Povaha"
+msgstr "Příslušnost:"
 
 #: src/help.cpp:1103
-#, fuzzy
 msgid "Required XP: "
-msgstr "Potřebné zkušenosti"
+msgstr "Potřebných zkušeností:"
 
 #: src/help.cpp:1112 src/reports.cpp:251
 msgid "attacks"
@@ -9097,11 +10579,11 @@
 
 #: src/help.cpp:1122
 msgid "Range"
-msgstr "Vzdálenost"
+msgstr "Dosah"
 
 #: src/help.cpp:1123
 msgid "Special"
-msgstr "Zláštnosti"
+msgstr "Zvláštnosti"
 
 #: src/help.cpp:1163
 msgid "Resistances"
@@ -9113,11 +10595,11 @@
 
 #: src/help.cpp:1168
 msgid "Resistance"
-msgstr "Odolnost proti útoku"
+msgstr "Odolnost"
 
 #: src/help.cpp:1193
 msgid "Terrain Modifiers"
-msgstr "Terénní činitelé"
+msgstr "Terénní modifikátory"
 
 #: src/help.cpp:1197
 msgid "Terrain"
@@ -9132,35 +10614,30 @@
 msgstr "nebo"
 
 #: src/help.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr "Tento terén se z hledika pohybu a obrany chová jako $terrains"
+msgstr "Tento terén se z hlediska pohybu a obrany chová jako $terrains."
 
 #: src/help.cpp:1313
-#, fuzzy
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
-msgstr "Terén s nejlepšími modifikátory se vybírá automaticky"
+msgstr "Terén s nejlepšími modifikátory je vybrán automaticky."
 
 #: src/help.cpp:1317
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain."
 msgstr ""
-"Tento terén se chová jako tvrz, tj. je-li v něm tvůj vůdce, můžeš 
verbovat "
+"Tento terén se chová jako tvrz, tj. je-li v něm vůdce, můžeš verbovat "
 "jednotky."
 
 #: src/help.cpp:1319
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain."
 msgstr "Tento terén se chová jako hrad, tj. můžeš do něj verbovat 
jednotky."
 
 #: src/help.cpp:1321
-#, fuzzy
 msgid "This terrain gives healing."
-msgstr "Tento terén léčí"
+msgstr "Tento terén má léčivé schopnosti."
 
 #: src/help.cpp:2177
 msgid "< Back"
@@ -9172,16 +10649,15 @@
 
 #: src/help.cpp:2290
 msgid "Reference to unknown topic: "
-msgstr ""
+msgstr "Odkaz k neznámému tématu:"
 
 #: src/help.cpp:2665
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
 msgstr "Nápověda Bitvy o Wesnoth"
 
 #: src/help.cpp:2712
-#, fuzzy
 msgid "Parse error when parsing help text: "
-msgstr "Vstupně výstupní chyba souboru při načítání hry"
+msgstr "Překládací chyba při pokusu o načtení pomocného textu:"
 
 #: src/intro.cpp:94
 msgid "Next"
@@ -9201,7 +10677,7 @@
 
 #: src/leader_list.cpp:124 src/leader_list.cpp:130
 msgid "?"
-msgstr ""
+msgstr "?"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:91
 msgid "Close Window"
@@ -9212,37 +10688,32 @@
 msgstr "Generátor map"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Players:"
-msgstr "Hráčů"
+msgstr "Počet hráčů:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:100
-#, fuzzy
 msgid "Width:"
-msgstr "Šířka"
+msgstr "Šířka:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:101
-#, fuzzy
 msgid "Height:"
-msgstr "Výška"
+msgstr "Výška:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:102
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "Počet kopců:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:103
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální velikost kopce:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:104
-#, fuzzy
 msgid "Villages:"
-msgstr "Vesnic"
+msgstr "Vesnic:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:105
-#, fuzzy
 msgid "Landform:"
-msgstr "Typ krajiny"
+msgstr "Typ krajiny:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:211
 msgid "Roads Between Castles"
@@ -9265,19 +10736,16 @@
 msgstr "Ostrov"
 
 #: src/multiplayer.cpp:92
-#, fuzzy
 msgid "Connect to Host"
-msgstr "Připoj se na server"
+msgstr "Připoj se na hostitelský server"
 
 #: src/multiplayer.cpp:94
-#, fuzzy
 msgid "Choose host to connect to: "
-msgstr "Vyber si hostitele k připojení"
+msgstr "Vyber hostitele k připojení:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer.cpp:160
-#, fuzzy
 msgid "Connecting to Server..."
-msgstr "Připoj se na server"
+msgstr "Připojuji se na server...."
 
 #: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Connecting to remote host..."
@@ -9288,10 +10756,11 @@
 "The server requires version '$version1' while you are using version "
 "'$version2'"
 msgstr ""
+"Server vyžaduje verzi '$version1', zatímco vaše verze je '$version2'."
 
 #: src/multiplayer.cpp:154
 msgid "Server-side redirect loop"
-msgstr ""
+msgstr "Serverově orientované přesměrování"
 
 #: src/multiplayer.cpp:186
 msgid "You must log in to this server"
@@ -9299,52 +10768,47 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:350 src/multiplayer.cpp:365
 #: src/multiplayer_wait.cpp:181
-#, fuzzy
 msgid "No multiplayer sides available in this game"
-msgstr "V této hře nejsou k disposici žádné strany."
+msgstr "V této hře pro více hráčů nejsou k dispozici žádné strany"
 
 #: src/multiplayer.cpp:351 src/multiplayer.cpp:366
 #: src/multiplayer_wait.cpp:210
-#, fuzzy
 msgid "Era not available"
-msgstr "K dispozici nejsou žádné úkoly."
+msgstr "Věk není k dispozici."
 
 #: src/multiplayer.cpp:352 src/multiplayer.cpp:367
 #: src/multiplayer_wait.cpp:215
-#, fuzzy
 msgid "No multiplayer sides found"
-msgstr "Hra více hráčů nemá určené strany."
+msgstr "Hra více hráčů nemá určené strany"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:298
-#, fuzzy
 msgid "(Vacant slot)"
-msgstr "Prázdná posice"
+msgstr "(volná pozice)"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:304
 msgid "Anonymous local player"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymní lokální hráč"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:310
-#, fuzzy
 msgid "Computer player"
 msgstr "Počítačový hráč"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:313
 msgid "(Empty slot)"
-msgstr ""
+msgstr "(prázdná pozice)"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:462
 msgid "No non-random sides in the current era"
-msgstr ""
+msgstr "Ve zvoleném věku neexistují nenáhodné strany"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:478
 msgid "Unable to find a leader type for faction $faction"
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu najít vůdčí typ pro frakci $faction"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:486 src/multiplayer_lobby.cpp:105
 #: src/multiplayer_wait.cpp:146
 msgid "Game Lobby"
-msgstr "Herní předsíň"
+msgstr "Před bitvou"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:492 src/multiplayer_connect.cpp:501
 msgid "Team"
@@ -9359,7 +10823,6 @@
 msgstr "Frakce"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:502
-#, fuzzy
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
@@ -9369,7 +10832,6 @@
 msgstr "Zlatých"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:505
-#, fuzzy
 msgid "Computer vs Computer"
 msgstr "Počítač proti počítači"
 
@@ -9379,7 +10841,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:524
 msgid "The scenario is invalid because it has no sides."
-msgstr ""
+msgstr "Scénář je neplatný, protože neobsahuje žádné válčící 
strany."
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:825
 msgid "Network Player"
@@ -9403,7 +10865,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:938
 msgid "Cannot find era $era"
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu najit následující věk - $era"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:956
 msgid ""
@@ -9414,37 +10876,32 @@
 "@Znič nepřátelské(ho) vůdce"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:992
-#, fuzzy
 msgid "Waiting for players to join..."
-msgstr "Čekám, až se připojí ostatní hráči"
+msgstr "Čekám na připojení dalších hráčů..."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:34 src/multiplayer_lobby.cpp:109
 msgid "Create Game"
 msgstr "Vytvoř hru"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:46
-#, fuzzy
 msgid "Name of game:"
-msgstr "Název hry"
+msgstr "Název hry:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:48
-#, fuzzy
 msgid "Era:"
-msgstr "Epocha"
+msgstr "Věk:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:49
-#, fuzzy
 msgid "Map to play:"
-msgstr "Mapa k hraní"
+msgstr "Mapa k hraní:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:50 src/multiplayer_lobby.cpp:204
-#, fuzzy
 msgid "Use map settings"
-msgstr "Vyber si nastavení týmu:"
+msgstr "Použij nastavení z mapy"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:51
 msgid "Fog Of War"
-msgstr "Mlha války"
+msgstr "Mlha pro skrytí nepřátelských pohybů"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:53
 msgid "Observers"
@@ -9452,7 +10909,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:56
 msgid "Regenerate"
-msgstr "Znovu"
+msgstr "Vygeneruj další"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:57
 msgid "Settings..."
@@ -9460,7 +10917,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:86
 msgid "The maximum turns the game will go for"
-msgstr "Maximální počet kol, který může hra trvat"
+msgstr "Limit kol pro danou hru"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:91
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
@@ -9468,15 +10925,18 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:96
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr "Zkušenost, kterou jednotky potřebují k povýšení"
+msgstr ""
+"Počet zkušenostních bodů, které jednotka potřebuje k přechodu na 
další stupeň"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Use scenario specific settings"
-msgstr ""
+msgstr "Použij specifické nastavení scénáře"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:102
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr "Nepřátelské jednotky nejsou vidět, dokud nejsou v dosahu tvých"
+msgstr ""
+"Nepřátelské jednotky jsou vidět pouze tehdy, jsou-li v dohledu nějakých 
"
+"tvých jednotek"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:105
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
@@ -9484,7 +10944,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:108
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr "Povolit uživatelům, kteří nehrají, pozorovat hru"
+msgstr "Povolit nehrajícím uživatelům pozorovat hru"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:112
 msgid "Share View"
@@ -9504,60 +10964,51 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:127
 msgid "No eras found"
-msgstr ""
+msgstr "Žádný věk nenalezen"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:140
 msgid "$login's game"
-msgstr "$login hraje"
+msgstr "hraje $login"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:172
 msgid "Invalid era selected"
-msgstr ""
+msgstr "Vybral jsi neplatný věk"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:204
-#, fuzzy
 msgid "You must enter a name."
-msgstr "Musíš mít nejméně"
+msgstr "Musíš zadat jméno."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:213
-#, fuzzy
 msgid "Turns: "
-msgstr "Kol"
+msgstr "Počet kol:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:215
-#, fuzzy
 msgid "Unlimited Turns"
-msgstr "Neomezeně"
+msgstr "Neomezeně kol"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:222
-#, fuzzy
 msgid "Village Gold: "
-msgstr "Zlato/Vesnice"
+msgstr "Zlato/Vesnice:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:228
-#, fuzzy
 msgid "Experience Modifier: "
-msgstr "Terénní činitelé"
+msgstr "Modifikátor zkušenostních bodů:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:332
-#, fuzzy
 msgid "Players: "
-msgstr "Hráčů"
+msgstr "Počet hráčů:"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29
-#, fuzzy
 msgid "Map"
-msgstr "Nová mapa"
+msgstr "Mapa:"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Settings"
-msgstr "Nastavení..."
+msgstr "Nastavení"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Tabulka stavu"
+msgstr "Status"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:107
 msgid "Observe Game"
@@ -9569,15 +11020,15 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:199
 msgid "Vacant Slot"
-msgstr "Prázdná posice"
+msgstr "Prázdná pozice"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:199
 msgid "Vacant Slots"
-msgstr "Prázdné posice"
+msgstr "Prázdné pozice"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:215
 msgid "<no games open>"
-msgstr ""
+msgstr "<nic rozehraného>"
 
 #: src/multiplayer_ui.cpp:78
 msgid "Red"
@@ -9617,7 +11068,7 @@
 
 #: src/multiplayer_ui.cpp:96
 msgid "Invalid colour"
-msgstr ""
+msgstr "Neplatná barva"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:114
 msgid "Leader: "
@@ -9641,34 +11092,31 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:383 src/unit.cpp:1196
 msgid "("
-msgstr ""
+msgstr "("
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:383 src/unit.cpp:1203
 msgid ")"
-msgstr ""
+msgstr ")"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:384 src/playturn.cpp:1878
-#, fuzzy
 msgid "unit^Gold"
-msgstr "Zlatých"
+msgstr "zlatých za jednotku"
 
 #: src/network.cpp:91
 msgid "invalid network handle"
-msgstr ""
+msgstr "neplatné síťové jméno"
 
 #: src/network.cpp:124
-#, fuzzy
 msgid "Client disconnected"
-msgstr "Vzdálený hostitel se odpojil."
+msgstr "Klient odpojen"
 
 #: src/network.cpp:479
-#, fuzzy
 msgid "Could not add socket to socket set"
-msgstr "Spojení se hostitelem se nezdařilo."
+msgstr "Nepodařilo se přidat soket do souboru soketů"
 
 #: src/network.cpp:490
 msgid "Could not send initial handshake"
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu poslat žádost o spojení"
 
 #: src/playcampaign.cpp:145
 msgid "Defeat"
@@ -9679,9 +11127,8 @@
 msgstr "Byl jsi poražen!"
 
 #: src/playcampaign.cpp:159
-#, fuzzy
 msgid " replay"
-msgstr "záznam"
+msgstr " záznam"
 
 #: src/playcampaign.cpp:167
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
@@ -9693,20 +11140,19 @@
 
 #: src/playcampaign.cpp:176 src/playcampaign.cpp:294 src/playturn.cpp:1645
 msgid "The game could not be saved"
-msgstr "Hru se nepodařlo uložit"
+msgstr "Hru se nepodařilo uložit"
 
 #: src/playcampaign.cpp:216
-#, fuzzy
 msgid "Downloading next level..."
-msgstr "Stahuji taženi..."
+msgstr "Stahuji další kolo..."
 
 #: src/playcampaign.cpp:285
 msgid "Do you want to save your game?"
-msgstr "Chceš uložit hru?"
+msgstr "Přeješ si uložit hru?"
 
 #: src/playcampaign.cpp:311
 msgid "Unknown scenario: '"
-msgstr ""
+msgstr "Neznámý scénář: '"
 
 #: src/playlevel.cpp:605 src/playlevel.cpp:874
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
@@ -9721,43 +11167,37 @@
 msgstr "Hra skončila."
 
 #: src/playlevel.cpp:842
-#, fuzzy
 msgid "Remaining gold: "
-msgstr "Zbývající zlato"
+msgstr "Zbývající zlato:"
 
 #: src/playlevel.cpp:845
-#, fuzzy
 msgid "Early finish bonus: "
-msgstr "Bonus za rychlý konec"
+msgstr "Bonus za rychlý konec:"
 
 #: src/playlevel.cpp:847
 msgid "per turn"
 msgstr "na kolo"
 
 #: src/playlevel.cpp:848
-#, fuzzy
 msgid "Turns finished early: "
-msgstr "Zbývajících kol"
+msgstr "Zbývajících kol:"
 
 #: src/playlevel.cpp:850
-#, fuzzy
 msgid "Bonus: "
-msgstr "Bonus"
+msgstr "Bonus:"
 
 #: src/playlevel.cpp:852
-#, fuzzy
 msgid "Gold: "
-msgstr "Zlatých"
+msgstr "Zlatých:"
 
 #: src/playlevel.cpp:857
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
-msgstr "80% zlata ti zůstává do dalšího scénáře"
+msgstr "Do dalšího scénáře ti zůstává 80% zlata"
 
 #: src/playlevel.cpp:858
-#, fuzzy
 msgid "Retained Gold: "
-msgstr "Celkem zlatých"
+msgstr "Zůstalo zlatých:"
 
 #: src/playlevel.cpp:863
 msgid "Victory"
@@ -9768,9 +11208,8 @@
 msgstr "Zvítězil jsi!"
 
 #: src/playlevel.cpp:868
-#, fuzzy
 msgid "Scenario Report"
-msgstr "Začátek scénáře"
+msgstr "Shrnutí scénáře"
 
 #: src/playlevel.cpp:889
 msgid ""
@@ -9780,7 +11219,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:87
 msgid "It is now your turn"
-msgstr "Nyní je řada na tobě"
+msgstr "Jsi na tahu"
 
 #: src/playturn.cpp:561
 msgid "Attacker"
@@ -9800,22 +11239,22 @@
 
 #: src/playturn.cpp:661
 msgid "Attack Enemy"
-msgstr "Zaútoč na nepřítele"
+msgstr "Napadni nepřítele"
 
 #: src/playturn.cpp:662
-#, fuzzy
 msgid "Choose weapon:"
-msgstr "Vyber zbraň"
+msgstr "Vyber si zbraň:"
 
 #: src/playturn.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "Zatím jsi nezačal svoje kolo. Chceš opravdu ukončit kolo?"
+msgstr "Ještě jsi ani nezapočal svůj tah. Opravdu si jej přeješ 
ukončit?"
 
 #: src/playturn.cpp:1319 src/playturn.cpp:1324
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "Některé jednotky ztratí kroky. Chceš opravdu ukončit kolo?"
+msgstr ""
+"Některé jednotky ještě nevyčerpali všechny své kroky. Opravdu si 
přeješ "
+"ukončit kolo?"
 
 #: src/playturn.cpp:1339
 msgid "Auto-Save"
@@ -9823,11 +11262,11 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1341
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
-msgstr "Hru se nepodařilo uložit automaticky. Ulož ji, prosím, ručně."
+msgstr "Hru se nepodařilo automaticky uložit. Uložte ji prosím ručně."
 
 #: src/playturn.cpp:1582
 msgid "Rename Unit"
-msgstr "Přejmenuj"
+msgstr "Přejmenuj jednotku"
 
 #: src/playturn.cpp:1631 src/playturn.cpp:1645
 msgid "Error"
@@ -9867,44 +11306,43 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1884
 msgid "You have no units available to recruit."
-msgstr "Nemáš žádné jednotky, které bys mohl naverbovat."
+msgstr "Nemáš žádné jednotky k naverbování."
 
 #: src/playturn.cpp:1896
 msgid "Recruit"
 msgstr "Naverbuj"
 
 #: src/playturn.cpp:1897 src/playturn.cpp:2093
-#, fuzzy
 msgid "Select unit:"
-msgstr "Vyber jednotku"
+msgstr "Vyber jednotku:"
 
 #: src/playturn.cpp:1931
 msgid "You don't have enough gold to recruit that unit"
-msgstr "Nemáš dost peněz k naverbování této jednotky"
+msgstr "K naverbování této jednotky nemáš dost peněz "
 
 #: src/playturn.cpp:1989
 msgid ""
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
 msgstr ""
-"Můj pane, toto je zkušená jednotka, která již byla povýšena! Určitě 
se jí "
-"chceš zbavit?"
+"Můj pane, toto je zkušená jednotka, která již byla povýšena! Určitě 
se chceš "
+"zbavit jednotky $noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1991
 msgid ""
 "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
 "dismiss $noun?"
 msgstr ""
-"Můj pane, tato jednotka má velkou naději na povýšení! Určitě se jí 
chceš "
-"zbavit?"
+"Můj pane, tato jednotka má již jen krůček k povýšení! Určitě se 
chceš zbavit "
+"jednotky $noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1996
 msgid "her"
-msgstr "ho"
+msgstr "ji"
 
 #: src/playturn.cpp:1996
 msgid "him"
-msgstr "ji"
+msgstr "ho"
 
 #: src/playturn.cpp:2037
 msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
@@ -9915,17 +11353,16 @@
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
 msgstr ""
-"Nejsou k disposici žádní vojáci k přivolání\n"
-"(musíš mít někoho, kdo přežil z minulého scénáře)."
+"Nelze přivolat jednotky\n"
+"(musíš mít zkušené jednotky, které přežily předchozí scénář)."
 
 #: src/playturn.cpp:2045
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr "Potřebuje alespoň $cost zlaťáků k přivolání jednotky"
+msgstr "K přivolání jednotky potřebuješ nejméně $cost zlaťáků "
 
 #: src/playturn.cpp:2053
-#, fuzzy
 msgid "Level"
-msgstr "úroveň"
+msgstr "Úroveň"
 
 #: src/playturn.cpp:2080
 msgid "Dismiss Unit"
@@ -9936,9 +11373,8 @@
 msgstr "Přivolej"
 
 #: src/playturn.cpp:2141
-#, fuzzy
 msgid "Message:"
-msgstr "Zpráva"
+msgstr "Zpráva:"
 
 #: src/playturn.cpp:2141
 msgid "Send to allies only"
@@ -9978,19 +11414,19 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2349
 msgid "Damage Inflicted"
-msgstr "Způsobené poranění"
+msgstr "Způsobená poranění"
 
 #: src/playturn.cpp:2355
 msgid "Damage Taken"
-msgstr "Utržené poranění"
+msgstr "Utržená poranění"
 
 #: src/playturn.cpp:2361
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
-msgstr "Způsobené poranění (odhad)"
+msgstr "Způsobená poranění (odhad)"
 
 #: src/playturn.cpp:2368
 msgid "Damage Taken (EV)"
-msgstr "Utržené poranění (odhad)"
+msgstr "Utržená poranění (odhad)"
 
 #: src/playturn.cpp:2374
 msgid "Statistics"
@@ -10010,24 +11446,24 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2497
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr "Nenašel jsem popisek ani jednotku obsahující „$search“."
+msgstr "Nenašel jsem popisek ani jednotku obsahující řetězec 
„$search“."
 
 #: src/playturn.cpp:2528
 msgid "Saved Theme Preference: "
-msgstr ""
+msgstr "Uložená nastavení motivu:"
 
 #: src/playturn.cpp:2534
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
 msgstr ""
+"Nový motiv se zaktivuje při dalším spuštění nové nebo nahrání 
existující hry."
 
 #: src/playturn.cpp:2635
 msgid "Place Label"
 msgstr "Umísti popisek"
 
 #: src/playturn.cpp:2636
-#, fuzzy
 msgid "Label:"
-msgstr "Název"
+msgstr "Popisek:"
 
 #: src/playturn.cpp:2768
 msgid ""
@@ -10047,7 +11483,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2823
 msgid "Abort game"
-msgstr "Přeruš hru"
+msgstr "Ukončí hru"
 
 #: src/playturn.cpp:2826
 msgid "Replace with "
@@ -10064,9 +11500,8 @@
 "zaútočit."
 
 #: src/reports.cpp:124
-#, fuzzy
 msgid "invisible: "
-msgstr "neviditelný"
+msgstr "neviditelný:"
 
 #: src/reports.cpp:129
 msgid ""
@@ -10077,9 +11512,8 @@
 "o jeden útok méně."
 
 #: src/reports.cpp:129
-#, fuzzy
 msgid "slowed: "
-msgstr "zpomalený"
+msgstr "zpomalený:"
 
 #: src/reports.cpp:134
 msgid ""
@@ -10098,37 +11532,32 @@
 "neklesne pod 1."
 
 #: src/reports.cpp:134
-#, fuzzy
 msgid "poisoned: "
-msgstr "otrávený"
+msgstr "otrávený:"
 
 #: src/reports.cpp:141
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr "Tato jednotka se změnila v kámen. Nemůže se ani hýbat, ani 
útočit."
+msgstr "Tato jednotka byla proměněna v kámen. Nemůže se ani hýbat, ani 
útočit."
 
 #: src/reports.cpp:141
-#, fuzzy
 msgid "stone: "
-msgstr "zkamenění"
+msgstr "zkamenění:"
 
 #: src/reports.cpp:250 src/unit_types.cpp:321
 msgid "damage"
 msgstr "poškození"
 
 #: src/reports.cpp:268
-#, fuzzy
 msgid "Lawful units: "
-msgstr "Denní jednotky"
+msgstr "Zákonné jednotky:"
 
 #: src/reports.cpp:270
-#, fuzzy
 msgid "Neutral units: "
-msgstr "Neutrální jednotky"
+msgstr "Neutrální jednotky:"
 
 #: src/reports.cpp:271
-#, fuzzy
 msgid "Chaotic units: "
-msgstr "Nočních jednotek"
+msgstr "Chaotické jednotky:"
 
 #: src/reports.cpp:325
 msgid "Owned village"
@@ -10143,65 +11572,65 @@
 msgstr "Spojenecká vesnice"
 
 #: src/reports.cpp:389
-#, fuzzy
 msgid "Observers:"
-msgstr "Pozorovatelé"
+msgstr "Pozorovatelé:"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:98
 msgid "Unexpected characters at line start"
-msgstr ""
+msgstr "Neočekávané znaky na začátku řádky"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:124
 msgid "Missing closing tag for tag $tag at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "Chybí uzavírací značka pro značku $tag na $pos"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:139
 msgid "Unterminated [element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "Neukončená značka [element]"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:149 src/serialization/parser.cpp:185
 msgid "Invalid tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Neplatný název značky"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:152
 msgid "Unterminated [+element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "Neukončená značka [+element]"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:168
 msgid "Invalid closing tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Neplatný název koncové značky"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:171
 msgid "Unterminated closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Neukončená uzavírací značka"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:173
 msgid "Unexpected closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Neočekávaná uzavírací značka"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:179
 msgid "Found invalid closing tag $tag2 for tag $tag (opened at $pos)"
 msgstr ""
+"Nalezena neplatná uzavírací značka $tag2 pro značku $tag (otevřena na 
$pos)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:204 src/serialization/parser.cpp:216
 msgid "Empty variable name"
-msgstr ""
+msgstr "Prázdné jméno proměnné"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:210
 msgid "Unexpected characters after variable name (expected , or =)"
-msgstr ""
+msgstr "Neočekávané znaky po názvu proměnné (očekávám , nebo =)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:238 src/serialization/parser.cpp:262
 msgid "Unterminated quoted string"
-msgstr ""
+msgstr "Neukončená citace"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:285
 msgid " included from "
-msgstr ""
+msgstr "zahrnuté z"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:306
 msgid "$error at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "$error na $pos"
 
 #: src/titlescreen.cpp:200
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
@@ -10209,15 +11638,15 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:201
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
-msgstr "Nová hra"
+msgstr "Tažení"
 
 #: src/titlescreen.cpp:202
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr "Více hráčů"
+msgstr "Hra více hráčů"
 
 #: src/titlescreen.cpp:203
 msgid "TitleScreen button^Load"
-msgstr "Načíst"
+msgstr "Načíst hru"
 
 #: src/titlescreen.cpp:204
 msgid "TitleScreen button^Language"
@@ -10228,9 +11657,8 @@
 msgstr "Nastavení "
 
 #: src/titlescreen.cpp:206
-#, fuzzy
 msgid "About"
-msgstr "Mladík"
+msgstr "O hře"
 
 #: src/titlescreen.cpp:207
 msgid "TitleScreen button^Quit"
@@ -10238,7 +11666,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:208
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr "Začni výcvik, ve kterém se s hrou seznámíš"
+msgstr "Výcvik, který tě seznámí s ovládáním hry"
 
 #: src/titlescreen.cpp:209
 msgid "Start a new single player campaign"
@@ -10257,15 +11685,15 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:212
 msgid "Change the language"
-msgstr "Změna jazyka"
+msgstr "Změnit používaný jazyk"
 
 #: src/titlescreen.cpp:213
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr "Změň nastavení hry"
+msgstr "Změnit nastavení hry"
 
 #: src/titlescreen.cpp:214
 msgid "View the credits"
-msgstr "Ukaž zásluhy"
+msgstr "Kdo se na hře podílel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:215
 msgid "Quit the game"
@@ -10277,20 +11705,19 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:256
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr "-- Kniha Wesnothu"
+msgstr "-- kroniky Wesnothu"
 
 #: src/unit.cpp:1074 src/unit.cpp:1201
 msgid "; "
-msgstr ""
+msgstr "; "
 
 #: src/unit.cpp:1153
 msgid "XP to advance"
-msgstr ""
+msgstr "zkušenostních bodů k postupu"
 
 #: src/unit.cpp:1192
-#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr "Životů"
+msgstr ": "
 
 #: src/unit_types.cpp:341
 msgid "strikes"
@@ -10298,11 +11725,11 @@
 
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "chaotic"
-msgstr "noční"
+msgstr "chaotická"
 
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "lawful"
-msgstr "denní"
+msgstr "zákonná"
 
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "neutral"
@@ -10311,9 +11738,6 @@
 #~ msgid "healthy"
 #~ msgstr "zdravý"
 
-#~ msgid "invisible"
-#~ msgstr "neviditelný"
-
 #~ msgid "Tundra"
 #~ msgstr "Tundra"
 
@@ -11567,9 +12991,6 @@
 #~ "Nákaza:\n"
 #~ "Pokud tato jednotka zabije živého protívníka, který nebyl ve vesnici, 
"
 #~ "jeho mrtvola povstane a přidá se na její stranu."
-
-#~ msgid "skirmisher,heals"
-#~ msgstr "průbojnost,lečení"
 
 #~ msgid "skirmisher,cures"
 #~ msgstr "průbojnost,uzdravování"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]