wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/eu.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/eu.po
Date: Tue, 30 Aug 2005 06:31:13 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/30 10:31:13

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-httt: eu.po 

Log message:
    Updated Basque translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.893&tr2=1.894&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.893 wesnoth/changelog:1.894
--- wesnoth/changelog:1.893   Mon Aug 29 18:49:07 2005
+++ wesnoth/changelog  Tue Aug 30 10:31:12 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
-  * updated translations: British English, Catalan, French, Finnish, German,
-   Hungarian, Latin, Polish, Spanish
+  * updated translations: Basque, British English, Catalan, French, Finnish,
+   German, Hungarian, Latin, Polish, Spanish
  * fix Ruby of Fire object description (#14311)
 * user interface
  * text input box position now changes if resolution is changed (#12466)
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po:1.48 Thu Aug 25 11:17:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/eu.po    Tue Aug 30 10:31:12 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 # vim:set encoding=utf-8:
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Alfredo Beaumont Sainz <address@hidden>, 2004.
+# Alfredo Beaumont Sainz <address@hidden>, 2004 - 2005.
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-24 13:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-30 12:17+0100\n"
 "Last-Translator: Alfredo Beaumont <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Basque\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,7 +55,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr "Arerioren bat gainditu"
+msgstr "Arerioren nagusi bat gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -861,7 +861,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
-msgstr ""
+msgstr "Ontziak? Ugh! Azken aldiz zorabiatu naiz. Oinez joango gara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:489
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
@@ -2101,10 +2101,14 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
+"Hauxe da Abez-eko Ibia. Ibaia zeharkatzen dugunean Wesnoth utziko dugu eta "
+"Iparraldeko lurretan sartuko gara. Nanoek agindu ohi zuten hemen, baina "
+"orain kaos baino ez dago. Hemen saldu zituzten zure aita eta osaba, duela ia "
+"hemeretzi urte, Konrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:180
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Benetan? Zer gertatu zen, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:184
 msgid ""
@@ -2113,22 +2117,27 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
+"Erregearen indarrak hemen zeuden kanpatuta, eta iparraldeko indarrak "
+"ibaiaren iparraldean zeuden. Hiru egun eta gauez armadak elkarren aurka egin "
+"zuten, inork ez zuen ibaia zeharkatu nahi. Laugarren egunean, iparraldeko "
+"armadak zeharkatu eta eraso ziguten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
 msgid "And then... we were defeated?"
-msgstr ""
+msgstr "Eta orduan... garaituak izan ginen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:192
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr ""
+msgstr "Borroka irabazten ari ginen. Atzera botatzen ari ginen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Eta erregearen semea, borrokaren beroan, erregearen aurka jo zuen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
 msgstr ""
+"Baina zuk mendekatu zenuen hilketa. Printzea hil zenuen. Ezta, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:204
 msgid ""
@@ -2136,16 +2145,21 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
+"Erregea salduta eta bere ikurrina botata ikusi nuenean, borroka utzi nuen. "
+"Ez dakit jakintasuna ala koldarkeria izan zen, baia ihes egin nuen, egun "
+"horretan itxaropen gehiago ikusi gabe."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:208
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
+"Oh, baina Elfoak beti esan didate printzea hil zenuela, Delfador, zuk horri "
+"buruz hitzegiten ez zenuen arren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:212
 msgid "That foolish boy killed himself."
-msgstr ""
+msgstr "Mutiko ergel horrek hil zuen bere burua."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:216
 msgid "What do you mean?"
@@ -2158,16 +2172,23 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
+"Gizonak errege traidorearen aurka, eta noski Asheviereren aurka, bera bait "
+"zen guztiaren atzean zegoena, borrokatzera behartu nituen. Gutxiago ginen, "
+"agian lau bat-en kontrako erlazioan. Borrokaren beroan, mutiko hori, ergela "
+"halakoa, nire aurka kargatzen etorri zen, basati sastatzen. Ez nuen aukera "
+"handirik bere bizitzarekin bukatzeaz aparte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:224
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr ""
+msgstr "Beraz egia da, zuk hil zenuen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
+"Borrokan hil zen nire eskuz. Tristea da zure anaiak heriotz ohoretsu hori "
+"izateko aukera ez izatea, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:232
 msgid ""
@@ -2175,16 +2196,21 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
+"Errespetu osoz, ene jauna, azkartu beharra dago. Ibaia zeharkatu behar dugu "
+"lehenbailehen. Eta, begira! Dirudienez ibai ertzetako dorre zaindariak "
+"jendea dute!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:237
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
+"Begira! Hegoaldeko batzuk, Wesnoth-eko gizonak, gure lurretara zeharkatzea "
+"saiatzen ari dira! Ibai ertzean akaatuko ditugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr ""
+msgstr "Ez dago zeharkatzeko beste lekurik? Agian gorago?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:245
 msgid ""
@@ -2194,20 +2220,28 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
+"Negua bizkor dator gure atzetik. Egun batzuk baino ez ditugu zeharkatzeko, "
+"eta zubi hurbilena oso gorago dago. Ibaiaren hegoaldean harrapatua gelditzea "
+"negua heltrerakoan buru-hilketa litzateke. Asheviere arratoien moduan "
+"harrapatuko gintuzke! Begira mendebaldera! Ashevierek muga gotorleku bat du, "
+"eta soldaduz betea dirudi! Zeharkatu behar dugu hemendik, eta bizkor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:249
 msgid ""
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
+"Hor daude! Beraz egia da, ez-hilengandik ihes egin zuten. Orain Wesnoth "
+"uzten saiatzen ari dira. Ezin diegu ibaia zeharkatzen utzi. Beraiengana, "
+"gizonak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:253
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez bera berriz! Bizkor! Azkartu behar dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:266
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr ""
+msgstr "Geldi! Ez duzu igaroko! Bizkor, lagunak, Printzesa zaindu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:279
 msgid "Sea Serpent"
@@ -2215,7 +2249,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruaarrrrrrrr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:306
 msgid "What is that?"
@@ -2226,26 +2260,32 @@
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
 msgstr ""
+"Sakontasuneko izakiak gure atzetik datoz! Hau oso arriskutsua izan daiteke. "
+"Bizkor ibili! Beste ertzara heldu behar dugu lehenbailehen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:325
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr ""
+msgstr "Ibaia bizirik zeharkatzea lortu dugu! Nora orain?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:330
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
+"Knalgan sartzeko itxaropenik badugu, iparraldera jarraitu behar dugu "
+"iparraldeko Nanoen laguntza bilatzeko."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:335
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
 msgstr ""
+"Ezin dut sinistu. Lortu dute! Jarraitu behar ditugu. Beraiengana, gizonak! "
+"Ibaia zeharka dezagun ere! Berriz ikusiko gara, iruzurti nazkagarria."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:340
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Jarraituko gaituela uste duzu, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:345
 msgid ""
@@ -2253,6 +2293,8 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
+"Saiatuko dela ziur dirudi, baina itsasoko izakiek zaila egingo dute. Aurrera "
+"jarraitu behar dugu. Negu aurretik zeharkatzea lortzen badu, hala bedi! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
@@ -2260,7 +2302,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr ""
+msgstr "Grifo ama eta etsaien komandatea garaitu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:67
 msgid "Robert"
@@ -2288,13 +2330,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:114
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-msgstr ""
+msgstr "Hori da Grifo Mendi ezaguna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:118
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Grifo Mendia! Agian grifoen arraultz batzuk lapur ditzakegu eta gazteak "
+"trebatu zelabere hegadunak izateko. Posible al da, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
 msgid ""
@@ -2302,30 +2346,37 @@
 "prove dangerous... and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
+"Saia gaitezke, baina kontuz ibili behar dugu. Grifoak eragoztea arriskutsua "
+"izan daiteke... baina zelabere horiek laguntza ikaragarria izan daitezke. "
+"Edozein kasutan, hemendik igaro behar dugu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:126
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Ondo, has gaitezen mendia igotzen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:142
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Hemen daude Grifo amaren arraultzak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:146
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr ""
+msgstr "Bikain! Grifoak gure onerako erabiltzeko aukera izango dugu orain!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
+"Ha ha! Aireko pizti nazkagarri hau hil dugu, eta errebeldeak arraultzik gabe "
+"utzi ditzakegu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:173
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
+"Dirudienez ez gara mendi honetan interesdun bakarrak. Berriz ere Erreginak "
+"aurka egiten digu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:177
 msgid "Quickly, men! Onward!"
@@ -2341,18 +2392,25 @@
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
+"Iparraldera jarraitu behar dugu. Beranduegi da Elesefar edo Anduin-era salbu "
+"iristeko negua heldu aurretik. Beraz ibai handia zeharkatu eta Nanoen "
+"lurrara jarraitu behar dugu. Bizkortu, goazen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
+"Grifo arraultz hauekin grifoak gure zerbitzupean izateko hazi ditzakegu. "
+"Horrek grifo gidariak alokatzeko aukera izango dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Pena bat da Grifo arraultz horiek ez lortzea - ziur asko abantaila "
+"suposatuko zuten noizbait. Hala ere, jarraitu behar dugu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid "Let us continue onward!"
@@ -2360,15 +2418,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Graak amorratua"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:240
 msgid "Rampant Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Grook amorratua"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:253
 msgid "Rampant Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Gruak amorratua"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
@@ -2380,11 +2438,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:108
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Non gaude? Zein bide orain? Iluntasun honetaz nekatuta nago!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:112
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-msgstr ""
+msgstr "Ez nago ziur zein bide. Utzidazu pentsatzen momentu bat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:165
 msgid "En garde!"
@@ -2392,11 +2450,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:169
 msgid "What in the world are you doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Zer arraio egiten duzu zuk hemen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:173
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-msgstr ""
+msgstr "Zu harrapatzen, noski! Azken aldiz egin didazu ihes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:177
 msgid ""
@@ -2404,6 +2462,9 @@
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
 "to ruin!"
 msgstr ""
+"Neskato ergela! Leizeen sakonean gaude, seguruenik mota guztietako izakietaz "
+"inguratuta, eta zuk oraindik gu borrokatu nahi gaituzu? Hondatea ekarriko "
+"duzu guztiontzat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:181
 msgid ""
@@ -2411,6 +2472,9 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
+"Ez saiatu niri ziria sartzen! Badakit zergatik etorri zarete hona! Baina "
+"zuekin eta zuen saldukeriarekin bukatuko dut hemen. Orduan nik lortuko dut "
+"Zetroa, eta argira itzuli berriz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
@@ -2422,41 +2486,52 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-msgstr ""
+msgstr "Ustekabea! Hil, zuek eguzki maitaleak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:275
 msgid ""
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
+"Orain inguratuta gaude! Oraindik gure aurka ekin nahi duzu, Printzesa? Ziur "
+"asko infernura joango gara guztiok!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:279
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
+"Ikusten dut elkar laguntzeko aukera baino ez dugula. Borroka dezagun "
+"elkarrekin azalera itzuli arte. Ados?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:283
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
+"Oso ondo, azalera berriz helduko zaretela hitzematen dut, edo guztiok "
+"elkartuta hilko gara, Printzesa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
 msgstr ""
+"Baina hemendik ihes egiten dugunean, zuekin kontu bat konpontzeke daukat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
+"Beno, elkar lagundu dugu bizirik irauten orain arte, Printzesa. Orain "
+"elkarrekin jarrai dezagun. Zer diozu? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
 msgid ""
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
+"Bai. Zulo hauetatik irtetzen laguntzea adostu genuen, ez da hala? Jarrai "
+"dezagun baliabideak batzen. Hemen dago nire diru-zorroa, urrez betea. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
@@ -2464,7 +2539,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Eskerrik asko, Printzesa. Goazen gizonak. Zetroa aurki dezagun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:24
@@ -2477,11 +2552,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "25 unitate eta ondoren klan nagusi bat gainditu (saria)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr "Talde guztien nagusiak gainditu"
+msgstr "Klan guztien nagusiak gainditu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
@@ -2505,7 +2580,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, ez duzu uste honekin bukatzeko ordua dela?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2513,6 +2588,9 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"Bai, garaia da. Egia esateko ordua da. Sekretu hau ene hilobira eramatera "
+"espero nuen, baina hori ez da gertatuko. Zuek Elfoak gehiegi bizi zarete, "
+"eta nahiz eta ulertzen gogor saiatu, zuen jakintasuna niretzat ezezaguna da."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
@@ -2524,6 +2602,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"Ez genuke horretaz hitzegin behar orain. Horren ordez nirekin etorri, Konrad "
+"eta Li'sar, Elnar mendigailurrera. Weldyn ikustera. Borrokarako planak "
+"egiteko, eta hitzegitera. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2531,28 +2612,35 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Geldi! Ezin dut hau sinistu! Garaitu gaituzue! Are gehiago, baliotsuak "
+"zarete, tronua eskatzeko baliotsuak ere. Klanak lagunduko dizuegu. Zuekin "
+"borrokatuko dugu Erreginaren aurka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Beraz porrota onartzen duzue! Lagunduko didazue erregina gaiztoa borrokatzen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:230
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Zu zerbitzatuko zaitugu, ene jauna. Errege baliotsua izango zara."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:235
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Oker zaudetela uste dut! Zuek niri erregina izaten lagunduko didazue!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Nor da orduan zuen buruzagia? Nor zerbitzatzen dugu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Gu zerbitzatuko duzue. Gure hegalak zainduko dituzue gu erreginarenganako "
+"bide zuzena egiten dugun bitartean. Zuekin bi hegaletan, ziur asko lortuko "
+"dugu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
@@ -2561,18 +2649,25 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Beraien garrasien arren guda lekutik bizirik irten gara gaur. Hala ere "
+"Klanen nagusiak gainditzeagatik gure hegaletan ez dugu inor izango. Hau "
+"zorigaitzekoa da erreginaren aurkako gure joatea zailtzen bait du."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Zorigaitzekoa da. Laguntza handikoak izango ziren Errege berriari Wesnoth-"
+"eko tronura igotzeko aukera bermatzeko."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Uste dut oker zaudela! Erregina berria Wesnoth-eko tronua eskatzen lagunduko "
+"zutela esan nahi duzu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
@@ -2581,17 +2676,20 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
-msgstr ""
+msgstr "Zer nahi dute arrotz hauek? Ez ditugu gonbidatu, hori ziur dago."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Bakean gatoz! Zuen laguntza eskatzera etorri gara, Asheviere Ama Erregin "
+"gaiztoaren aurkako gure borrokan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"Ez gara zuekin elkartuko. Gazte hauek eta gizon zahar honek gidatutakoak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:314
 msgid ""
@@ -2599,65 +2697,77 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Gure alde ala gure kontra zaudete. Ez bazarete gurekin elkartzen Erregin "
+"gaiztoaren aurka, zuen boterea kenduko dizuegu tronua berreskuratzen "
+"dugunean."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Hah! Uste duzue tronua harzeko ahalmena duzuela? Borrokan garaitzen "
+"badiguzue zuekin joango gara, bestela alde hemendik eta ez itzuli!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr "Oso ondo. Zu borrokatuko zaitugu."
+msgstr "Oso ondo. Zuen aurka borrokatuko dugu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Ergelak! Txakurren moduan ihes egingo duzue!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
 msgstr ""
+"Ez dago atzera itzultzeko aukera orain. Heriotzaraino borroka izango da hau!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
 msgstr ""
+"Ezin dut hau sinistu! Gainditu didazue! Baina Klana jarraituko du borrokan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Beraien nagusia menderatua izan da baina oraindik borrokan diraute!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Ni gainditu natzakezue, baina gehiago hartuko dute nire lekua!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:400
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Ikusi, ezin duzu ni gainditu. Gehiegi dira nire klanean."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:425
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Honela hilko naiz? Beno, Klanaren aintzagatik izan da."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:437
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
 msgstr ""
+"Klana hazten da. Gutako gehiago hiltzerakoan indartsuago bilakatzen gara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:462
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Hiltzen naizen arren, Klanaren onerako da. Gaindituak izango zarete eta "
+"zuzen esango dut ezin duzuela Klanaren boterea berdindu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Ondo esana, anaia. Klanaren gudariak entzuten zaituzte eta gurekin "
+"borrokatzera datoz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "|$units_slain| Klan kide garaituak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:511
 msgid ""
@@ -2665,6 +2775,9 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Beraien indarrak gainditzen ari gara! Ikus dezagun Klanak honekin aski duen. "
+"Beraien laguntza gure hegalak zaintzen zenbatezina litzateke. Beraien "
+"nagusitara gida dezagun borroka hau!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2672,11 +2785,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Elfoen Basora heldu, eta txanden bukaerara arte eutsi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Txandak basora heldu baino lehen bukatu dira"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
@@ -2693,7 +2806,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgstr "Hortxe zaude! Bizkor etorri behar duzu ekialdera Elfoen etxera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
@@ -2704,29 +2817,38 @@
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Orko batzuk daude! Wesnoth-eko gizonak borrokatzen utzi behar ditugu eta "
+"saihestu edozein kasutan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Azkenean, lagunok, ene jendearen, Iparreko Elfoen etxera ia heldu gara."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
+"Lurralde basati hauetan hain luze egon ondoren, atseden pixkat hartzea ondo "
+"etorriko zaigu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Baina laino handiak inguratzen gaitu berriz! Ez dakigu zein arrisku izan "
+"dezakegu aurrean!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Ardura eta zuhurtasunarekin mugitzen bagara, ziur nago Elfoen segurtasun eta "
+"abegira helduko garela."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
@@ -2734,17 +2856,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Ene jaunok! Haurkitu zaituztet azkenean."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Agurrak, Eonihar, lagun zaharra! Zergatik ibili zara gure bila?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Ene jaunak zuen etorrera jakin zuenean zaldunak bidali zituen zuen bila! "
+"Arazoak dauzkagu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
@@ -2756,10 +2880,13 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Hegoaldean tropel ikaragarria ikusi dugu, Wesnoth-eko gizonen tropela. Zuen "
+"atzetik dabilela uste dugu! Ez dago galtzeko denborarik. Elfoen basora "
+"azkartu beharra daukazue. Han soilik egongo zarete salbu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Haiek saihestea baino ez dut espero. Iparekialdera joan beharko dugu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2767,18 +2894,25 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Hori ez da guztia, ene jauna. Orko nazkagarriek gizon hauen etorrerari buruz "
+"entzun dute, eta tropel handia biltzen ari dira iparraldean aurka egiteko! "
+"Gauza segurua da borroka ikaragarria egongo dela."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"Oso arriskutsua dirudi. Agian mendebaldera alde egin beharko genuke, eta "
+"borroka bukatu arte ezkutatu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Nire ustez lur basati hauek arriskutsuegiak dira horretarako! Dena den... "
+"Zuk Wesnoth-en alde egotea espero nuen, Printzesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
 msgid ""
@@ -2786,22 +2920,28 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Ni ohoreko printzesa naiz, ez zuek bezalako iruzurtiak! Lur hauetatik irten "
+"arte zuekin egongo nintzela agindu nuen, eta ene agindua mantenduko dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:289
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Jauna, andrea, ez dago galtzeko denborarik! Ekialdera jo behar duzue, ene "
+"jendearen etxera. Han soilik izango zarete salbu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Goazen ba, Konrad, joan gaitezen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:299
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Ene jauna Elfo talde bat ari da prestatzen etortzeko eta basora eskolta "
+"emateko. Kontuz ibili, arriskutsu handian bait gaude!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
 msgid ""
@@ -2809,6 +2949,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Agurrak, Elfoen laguna! Ongi etorri Emetria-ra. Hemen hartu behar duzu "
+"babesa borroka bukatu arte. Nirekin egoten bazara denboralditxo bat denok "
+"izango gara salbu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -2816,25 +2959,32 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Eskerrik asko, El'rien Jauna. Iparraldeko Elfoen abegia hegoaldekoena bezain "
+"eskuzabala da. Ene gizonek lagunduko dizute gure arerioen aurka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"Ez gara basora heldu, eta borrokak dihardu oraindik. Ez gara inoiz helduko! "
+"Garaituak izan gara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Elfoen lagunok, segurtasunera ailegatzea lortu duzue!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
+"El'rien, Suaren Zetroa dugu gurekin! Elensiaraino eskolta eman behar diegu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
 msgstr ""
+"Hala da. Gure hiriburura eskoltatuko zaituztegu, eta bertan Kontseilua "
+"egingo dugu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2848,32 +2998,39 @@
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
 msgstr ""
+"Ez dago gure ontzira itzultzeko astirik! Irla kontrolpean hartu behar dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-msgstr ""
+msgstr "Eta horrela taldea Anduin-eko Irlan lehorreratu ziren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
 msgid "So this is Anduin. It looks a little... desolate"
-msgstr ""
+msgstr "Beraz hau da Anduin. Nahiko... suntsituta dirudi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:185
 msgid ""
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
+"Hala dirudi, Konrad. Orkoak hona ere heldu direla dirudi. Hona, jaio nintzen "
+"lekura, trebatu ninduten lekua."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:189
 msgid ""
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
 msgstr ""
+"Nor da hori? Oh, elfo talde bat lehorreratu da. Itsarora bidaliko ditugu "
+"berriz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:193
 msgid ""
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
 msgstr ""
+"Ez nuen uste Orkoak hemen egongo zirenik. Irla hau polita zen. Berreskuratu "
+"behar dugu! Armetara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
 msgid "Elrian"
@@ -2881,21 +3038,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Herrixkan ezkutatutako norbait aurkitu dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"Ene jaunok, herrixka honetan ezkutatu naiz orkoengandik, hemengo mago "
+"gehienen moduan. Agian elkarrekin lan egin dezakegu irla berreskuratzeko!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
-msgstr ""
+msgstr "Ziur asko, elkar gaitezen gaizkileen aurka borrokatzeko."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
 msgid "You can now recruit magi."
-msgstr ""
+msgstr "Magoak bildu ditzakezu orain."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
@@ -2903,11 +3062,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, ene maisu zaharra! Orkoengandik askatu duzu irla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "Ene ikaslea! Nola erori zen irla Orkoen eskuetan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
 msgid ""
@@ -2916,12 +3075,16 @@
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training magi!"
 msgstr ""
+"Ez duzu entzun, Delfador maisua? Asheviere mendebaldeko kostalde osoa "
+"kontrolpean hartzen ari da. Orko ugari alokatu eta hona bidali zituen. Ni "
+"hemen neukaten ontzi bat Weldyn eraman arte, bertan saldukeria epaia "
+"jasateko magoei irakasteagatik!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
-msgstr ""
+msgstr "Bere indarrak Urbeltzan borrokatzetik gatoz. Zer gehiago erasotu du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:264
 msgid ""
@@ -2930,18 +3093,26 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Urgizakiek luze mantendutako Perletako Badiaren kontrola hartu du, eta "
+"esklabu bilakatu ditu. Bertan perlen bila urpean igeri egiten dute bera "
+"aberatsago izan dadin. Zurrumurruen arabera itun zaharra apur dezake eta "
+"Elensefar erasotu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:269
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
+"Ezin dugu erasoa itzuli? Zer indarrak ditu Perletako Badian? Berreskura "
+"dezakegu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"Hara joan behar dugu bain. Atseden pixkat har dezagun, eta ondore Badiara "
+"nabiga dezagun. Zorte pixkarekin hango indarrak gaindituko ditugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2954,12 +3125,18 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
+"Baina bidaia ez zen joan uste bezain lasai. Ekaitz bat etorri eta ontzia "
+"apurtu zuen. Esku guztiak bizkarrean etsipenarekin lanean zeuden arren, "
+"bapateko haize laster batek Konrad ontzitik kanpo bota zuen bela ziurtatzen "
+"zegoenean..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:49
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
+"Urgizakiek azkenean Konrad itsasotik salbatu zuten, baina ezin izan zuten "
+"ontzira bueltatu. Lan handiarekin irla hurbil batera ailegatu ziren..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
@@ -2979,7 +3156,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:157
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
-msgstr ""
+msgstr "Uau, bizirik nago. Baina non nago orain? Inor bizi al da irla honetan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:161
 msgid ""
@@ -2987,12 +3164,17 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
+"Leku honetaz gauza txarrenak baino ez ditugu entzun, ene jauna. Diotenez ez-"
+"hilen arimak kopuru handietan etorri ziren eta irla hau basamortu itsusian "
+"bihurtu zuten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:165
 msgid ""
 "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
 "could I defend myself?"
 msgstr ""
+"Zurrumurruak egia ez izatea espero dezagun! Ez dut nire gizonak nirekin! "
+"Nola defenda naiteke?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:169
 msgid ""
@@ -3000,6 +3182,9 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
+"Gizaki taldeak daude oraindik irlan ezkutatua, ene jauna. Haietako batzuk "
+"laguntzeko biltzen badituzu, ez-hilen tropelak urrutira mantentzeko "
+"aukeraren bat izango dugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
 msgid "Urlaf"
@@ -3008,17 +3193,20 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
 msgstr ""
+"Akordio bat egin dezagun! Lagundu iezaguzu izaki gaizto horiek gainditzen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:191
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
 msgstr ""
+"Tenplu zahar batzuk daude hegomendebaldera, barruan zer egongo den jakiteko "
+"gura dut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:205
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:253
 msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-msgstr ""
+msgstr "Norbait tenpluan ezkutatuta dagoela dirudi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:209
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
@@ -3031,6 +3219,8 @@
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
+"Leku sakratu honetan ezkutatuta nengoen, ez-hil gaiztoak nola gainditu "
+"pentsatzen. Orain zuen laguntzarekin, akaatuko ditut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
 msgid "Xakae"
@@ -3039,32 +3229,40 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
+"Hau bai ustekabea! Magoen bila, eta aurkitzen dudan guztia gizaki nazkagarri "
+"hauek dira!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:311
 msgid "The temple seems to be empty."
-msgstr ""
+msgstr "Tenplo hau hutsik dirudi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:323
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez-hilen aurka ni gabe borrokatu, lagunok!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:392
 msgid ""
 "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
+"Irlako agintea ez-hil gaiztoen eskuetatik kendu dugu! Orain ontziari "
+"itxarotea baino ez dugu egin behar, horrela Elensefar-eko bidaia egiteko!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:406
 msgid ""
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
+"Ez-hil nazkagarriak desagertarazi ditugu elkarrekin! Goazen, zurekin joango "
+"naiz zure eginkizun noblean"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:424
 msgid ""
 "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
 "you away from this horrible island!"
 msgstr ""
+"Jainkoari eskerrak aurkitu zaitugula, jauna! Igo barrura azkar, irla "
+"izugarri honetatik eramango zaitugu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:428
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]