wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/hu.po po/we...


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/hu.po po/we...
Date: Sun, 28 Aug 2005 13:29:58 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/08/28 17:29:58

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-httt: hu.po 
    po/wesnoth-sotbe: hu.po 
    po/wesnoth-tdh : hu.po 
    po/wesnoth   : hu.po 

Log message:
    update Hungarian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.886&tr2=1.887&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po.diff?tr1=1.54&tr2=1.55&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/hu.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/hu.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/hu.po.diff?tr1=1.90&tr2=1.91&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.886 wesnoth/changelog:1.887
--- wesnoth/changelog:1.886   Sun Aug 28 15:28:23 2005
+++ wesnoth/changelog  Sun Aug 28 17:29:57 2005
@@ -1,6 +1,6 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
-  * updated translations: French, German, Latin
+  * updated translations: French, German, Hungarian, Latin
 * better checking if recruiting is possible (#13638, patch #4267)
 * text input box position now changes if resolution is changed (#12466)
 * ambush and nightstalk now works on turn 1 for leaders (#13671)
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.54 wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.55
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.54 Mon Aug 1 11:43:52 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po    Sun Aug 28 17:29:57 2005
@@ -3,15 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 # 
-# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-21 15:49+0200\n"
-"Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
-"Language-Team: none <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-28 19:27+0200\n"
+"Last-Translator: Balázs Eddi <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -53,7 +52,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr "Legyőzöd az ellenséges fővezérek valamellyikét"
+msgstr "Legyőzöd az ellenséges vezérek valamellyikét"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -195,7 +194,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr "Harcolni akarsz, még mindig, hercegnő?"
+msgstr "Harcolni akarsz még mindig, hercegnő?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
@@ -216,7 +215,7 @@
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
-"Valóban, ott vannak. Ki kell vágnunk magunkat! Hercegnő: velünk vagy vagy 
"
+"Valóban, ott vannak. Ki kell vágnunk magunkat! Hercegnő: velünk vagy, 
vagy "
 "ellenünk?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
@@ -331,8 +330,8 @@
 "place for the crossing."
 msgstr ""
 "A folyót két úton kerülhetjük el: északra, népem ősi földje felé, s 
onnan "
-"forduljunk keletnek, ahol most is élnek; vagy dél felé keljünk át a "
-"mocsarakon, s folytassuk utunkat ismét kelet, majd végül észak felé. Ha 
az "
+"keletnek fordulunk, ahol most is élnek testvéreim; vagy dél felé keljünk 
át "
+"a mocsarakon, s folytassuk utunkat ismét kelet, majd végül észak felé. 
Ha az "
 "utóbbit választjuk, kétszer is át kell keljünk a folyón, de ismerek egy 
"
 "biztonságos gázlót."
 
@@ -393,12 +392,11 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
-"A·harc·hosszú·volt·és·kemény.·Sajnos·vesztettünk.·Eldredet·megölték,"
-"·de·tudtam·is,·hogy·Asheviere·haragja·naggyá·lett,"
-"·és·ez·sok·ártatlan·életébe·került."
-"·Azonban·nekem·meg·kellett·mentenem·a·monarchiát·és·a·hercegnőt."
-"·Siettem·Weldynbe,·hogy·még·Asheviere·katonái·előtt·odaérjek,"
-"·akik·végrehajtják·az·ördögi·parancsait."
+"A harc hosszú volt és kemény. Sajnos vesztettünk. Eldredet megölték, de 
"
+"tudtam is, hogy Asheviere haragja naggyá lett, és ez sok ártatlan 
életébe "
+"kerülhet. Azonban nekem meg kellett mentenem a monarchiát és a hercegnőt. 
"
+"Siettem Weldynbe, hogy még Asheviere katonái előtt odaérjek, akik "
+"végrehajtják az ördögi parancsait."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -407,10 +405,10 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
-"De·nem·sikerült,·elkéstem.·Beléptem·a·legfiatalabb,·Konrad·herceg·termeibe,"
-"·mikor·isaz·egyik·ördögi·teremtmény·szaladt·át·rajta.·Mindenki·elveszett,"
-"·az·örökösöket·megölték.·Csak·Asheviere-"
-"nek·és·a·lányának·voltak·trón·iránti·igényeik."
+"De nem sikerült, elkéstem. Beléptem a legfiatalabb, Konrad herceg 
termeibe, "
+"mikor is az egyik ördögi teremtmény neki rohant. Mindenki elveszett, az "
+"örökösöket megölték. Csak Asheviere-nek és a lányának maradtak trón 
iránti "
+"igényeik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -510,7 +508,7 @@
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
-"E felkelők eljöttek végre, hogy szembeszálljanak velem, míg a seregem "
+"A felkelők eljöttek végre, hogy szembeszálljanak velem, míg a seregem "
 "legnagyobb része az állhatatlan klánok ellen harcol."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
@@ -534,8 +532,8 @@
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
-"Meddig kell még az embereknek a hatalmadat elviselni? Adományozd a trónt a 
"
-"lányodnak. Ő a törvényes utódod. A jogart is hordozzuk bizonyságul!"
+"Meddig kell még az embereknek a hatalmadat elviselniük? Adományozd a 
trónt a "
+"lányodnak. Ő a törvényes utódod. A jogart is hordozzuk bizonyosságul!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
@@ -551,7 +549,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr "És így bukott meg Asheviere, Wesnoth gonosz úrnője."
+msgstr "És így bukott el Asheviere, Wesnoth gonosz úrnője."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
@@ -562,8 +560,8 @@
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
-"Igen, de sohasem fogom elfelejteni, amiket értem tettetek, Konrad, Delfador "
-"és Kalenz."
+"Igen, de sohasem fogom elfelejteni, amit értem tettetek, Konrad, Delfador 
és "
+"Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -577,13 +575,13 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr "Legyőzöd valamennyi ellenséges fővezért"
+msgstr "Legyőzöd valamennyi ellenséges vezért"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
 msgstr ""
-"Legyőzöd az egyik ellenséges fővezért, valamint a körök lejártáig 
ellenállsz "
-"a másiknak"
+"Legyőzöd az egyik ellenséges vezért, valamint a körök lejártáig 
ellenállsz a "
+"másiknak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Dwaba-Kukai"
@@ -890,7 +888,7 @@
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
 msgstr ""
-"Talán nem sikerült mindvégig visszaverned az ellenséget? Erősítéshez "
+"Talán nem sikerült mindvégig visszaverned az ellenségeket? Erősítéshez 
"
 "jutottak, így most már biztosan végünk van!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:613
@@ -971,7 +969,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:24
 msgid "Defeat the enemy leader"
-msgstr "Legyőzöd az ellenséges fővezért"
+msgstr "Legyőzöd az ellenséges vezért"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
@@ -1128,7 +1126,8 @@
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
 "Bölcsen toborozz csapatokat Konrad, és emlékezz arra, hogy a "
-"legtapasztaltabb egységeidet a volt csatákból újra visszahívhatod a 
harcokba!"
+"legtapasztaltabb egységeidet az elmúlt csatákból újra visszahívhatod a "
+"harcokba!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
 msgid ""
@@ -1199,7 +1198,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-msgstr "Az ő segítsége nélkül nem tudunk hajózni. Nincs remény ..."
+msgstr "Az ő segítsége nélkül nem tudunk elhajózni. Nincs remény ..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
@@ -1219,7 +1218,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr "Megérkeztünk hát a nagy útkereszteződéshez. Tartsunk északkelet 
felé."
+msgstr "Megérkeztünk hát, a nagy útkereszteződéshez. Tartsunk 
északkelet felé."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:187
 msgid ""
@@ -1338,7 +1337,7 @@
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
-"Elpusztítottuk az ezt a a területet védő orkokat, de pihenés nélkül 
tovább "
+"Elpusztítottuk a védő orkokat ezen a területen , de pihenés nélkül 
tovább "
 "kell állnunk. Minden bizonnyal többen is jönni fognak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:183
@@ -1698,8 +1697,8 @@
 "have the throne."
 msgstr ""
 "Parandra, amit mondasz néhányunknak jól hangozhat; de amíg se te, se én 
nem "
-"beszélünk arról amit tudunk, nem látok okot arra hogy Konrad miért ne 
kapja "
-"meg a trónt."
+"beszélünk arról amit tudunk, nem látok okot arra hogy Konrad miért ne "
+"kaphatná meg a trónt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1798,7 +1797,7 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
-"A Tünde-tanács ülésének ezennel vége. De melyik úton induljunk útra? 
Az "
+"A Tünde-tanács ülésének ezennel vége. De melyik vonalon induljunk 
útra? Az "
 "abezi gázló nem járható, minden bizonnyal sok ember fogja figyelni és 
őrizni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
@@ -1827,7 +1826,7 @@
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
 "Már sok éve nem láttak egyetlen sárkányt sem abban a hegységben, csak a 
neve "
-"őrzi még a régi időket. Ezenkívül, az út veszélyes lesz számunkra. 
Nincs "
+"őrzi még a régi időket. Ezenkívül, az út veszélyes lehet számunkra. 
Nincs "
 "másik útvonal amit használhatnánk?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
@@ -1871,8 +1870,8 @@
 "about their ruin."
 msgstr ""
 "Tizennégy évvel Asheviere uralkodása kezdete után, figyelmét a Tündék 
felé "
-"fordította, akiket megvetett. Zsoldos Orkokat soroztak be, hogy végezzenek 
a "
-"Tündékkel."
+"fordította, akiket megvetett. Zsoldos Orkokat soroztak be, hogy végezzenek "
+"az erdők tisztességes, és bátor lakosaival."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:231
 msgid ""
@@ -2045,7 +2044,7 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
-"És így a Sötét Királynő uralma véget ért, és Li'sar, Haldric lánya, 
meg lett "
+"Ezzel a Sötét Királynő uralma véget ért, és Li'sar, Haldric lánya, 
meg lett "
 "koronázva Wesnoth királynőjeként, és a Tűz Jogarának hordozójaként, 
amely "
 "később minden örökösének továbbadományozódott."
 
@@ -2058,8 +2057,8 @@
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
-"Konrad egy nemes lett Li'sar udvarában. Feleségül vette Li'sart, aki két "
-"fiúnak és egy lánynak adott életet."
+"Konrad nemes lett Li'sar udvarában. Késöbb összeházasodtak, majd két 
fiúnak "
+"és egy lányuk született."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -2308,7 +2307,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr "Legyőzöd az anyagriffet és az ellenséges fővezért"
+msgstr "Legyőzöd az anyagriffet és az ellenséges vezért"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:67
 msgid "Robert"
@@ -2617,8 +2616,8 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
-"Állj! Nem hiszek neked! Felülkerekedtél rajtunk! Csakugyan méltó vagy, 
akár "
-"még arra is, hogy igényt tarthass a trónra. A klánok segíteni fognak 
téged. "
+"Állj! Nem hiszem el! Felülkerekedtél rajtunk! Csakugyan méltó vagy, 
akár még "
+"arra is, hogy igényt tarthass a trónra. A klánok segíteni fognak téged. "
 "Harcolni fogunk az oldaladon a Királynő ellen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
@@ -2637,7 +2636,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr "Ki is a ti fővezéretek pontosan? Kinek szolgálhatunk?"
+msgstr "Ki is a ti vezéretek pontosan? Kinek szolgálhatunk?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
@@ -2654,7 +2653,7 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
-"A hetvenkedésük ellenére mi győzedelmeskedtünk ma a csatamezőn. 
Viszont, ha "
+"A hetvenkedésük ellenére mi győzedelmeskedtünk ma a harcmezőn. Viszont, 
ha "
 "megölnénk a Klán vezetőit senki se védené a hadtesteinket. Ez a "
 "szerencsétlen lépés megnehezítené a királynő elleni felvonulásunkat."
 
@@ -2664,14 +2663,14 @@
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
 "Micsoda szerencsétlenség. Nagy segítség lettek volna Wesnoth-ban az új "
-"Király trrónra emelésében."
+"Király trónra emelésében."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
-"Azt hiszem tévedsz! Úgy érted segítettek volna az új Királynő trónra "
+"Azt hiszem, tévedsz! Úgy érted segítettek volna az új Királynő trónra 
"
 "emelésében."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
@@ -2689,7 +2688,7 @@
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
-"Békével jöttünk! Segítségedet kérjük küzdedlmünkben a gonosz 
Anakirálynő, "
+"Békével jöttünk! Segítségedet kérjük küzdelmünkben a gonosz 
Anakirálynő, "
 "Asheviere ellen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
@@ -2735,7 +2734,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr "A fővezérük elesett, ők mégis folytatják a harcot!"
+msgstr "A vezérük elesett, ők mégis folytatják a harcot!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
@@ -2781,7 +2780,7 @@
 msgstr ""
 "Mi irányítjuk az erőiket! Nézzük, hogy elege van-e már a Klánnak. A 
segítség "
 "amit a hadtesteink védelmével nyújthatnak felbecsülhetetlen lenne. 
Induljunk "
-"most a fővezéreik ellen!"
+"most a vezéreik ellen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2822,15 +2821,15 @@
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
 "Ott egy csapat ork! Engednünk kell hogy összecsapjanak Wesnoth seregeivel, "
-"és mindenáron el kell kerülnünk az összetűzést velük!"
+"és mindenáron kerülnünk kell az összetűzést velük!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
-"Barátaim! Ennyi fáradalom után most végre elértük népem, az északi 
tündék "
-"földjének gyepűit."
+"Barátaim! Ennyi fáradalom után mostmár majdnem elértük népem, az 
északi "
+"tündék földjét."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
@@ -3001,7 +3000,7 @@
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
 msgstr ""
-"Nem jött el az ideje még, hogy visszatérjünk a hajónkra! A szigetet 
nekünk "
+"Nem jött még el az ideje, hogy visszatérjünk a hajónkra! A szigetet 
nekünk "
 "kell uralnunk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
@@ -3100,9 +3099,9 @@
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
 "Lerohanta a Gyöngyök Öblét, a sellők régi hazáját, és szolgasorba 
taszította "
-"őket. Gyöngyöket halásznak, amitől ő csak napról napra csak gazdagabb 
lesz. "
-"Már arról is beszélnek, hogy fel fogja bontani az ősi szerződést, és "
-"megtámadja Elensefart."
+"őket. Gyöngyöket halásznak, amitől ő csak napról napra gazdagabb lesz. 
Már "
+"arról is beszélnek, hogy fel fogja bontani az ősi szerződést, és 
megtámadja "
+"Elensefart."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:269
 msgid ""
@@ -3144,7 +3143,7 @@
 msgstr ""
 "Férfisellőknek sikerült Konradot megmenteni a tenger karmai közül, de 
nem "
 "tudták visszavinni a hajóra. Nagy erőfeszítések árán, elértek vele 
egy "
-"közeli szigetet... "
+"közeli szigetre... "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
@@ -3182,7 +3181,7 @@
 "could I defend myself?"
 msgstr ""
 "Reménykedjünk, hogy ezek csak kósza hírek. Egyetlen harcedzett emberem "
-"sincs, ugyan hogy védenem meg magam?"
+"sincs, ugyan hogy védeném meg magam?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:169
 msgid ""
@@ -3226,7 +3225,7 @@
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
-"Ezen a szent helyen bújtam meg és ezalatt terveket dolgoztam ki az 
élőholtak "
+"Ezen a szent helyen bújtam meg, mialatt terveket dolgoztam ki az élőholtak 
"
 "legyőzésére. A segítségeddel megsemmisíthetjük őket."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
@@ -3400,8 +3399,9 @@
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
-"A csatában segítségedre lesznek az állzúzók! Nézd, ott ébredeznek a 
keleti "
-"falvakban, nézzétek a rettentő állzúzókat! Harcba!"
+"A csatában segítségedre lesznek a törpök harcos megszálottjai! Nézd, 
ott "
+"ébredeznek a keleti falvakban, nézzétek a rettentő baltáikon miként 
csillan "
+"meg a fény! Harcba!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
 msgid ""
@@ -3535,7 +3535,7 @@
 msgstr ""
 "Amióta az élőholtak abban az elátkozott völgyben ostrom alá vettek 
minket, "
 "jól kiléptünk. Most viszont beáll a tél, és a kincstárunk is 
kiürült. Ez a "
-"táj elég termékenynek tűnik, itt biztosan át tudunk telelni"
+"táj elég termékenynek tűnik, itt biztosan átvészelhetjük a telet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:139
 msgid ""
@@ -3629,8 +3629,8 @@
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
 "Valóban, az orrunkig sem látunk. Fáklyákat kell gyújtsunk, haladjunk "
-"óvatosan és éberen. Reménykedjünk, hogy maradtak még törpök a föld 
alatt, és "
-"segítségünkre lesznek!"
+"óvatosan és éberen. Reménykedjünk, hogy maradtak még törpök ezekben a 
"
+"tárnákban, és segítségünkre lesznek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
@@ -4023,7 +4023,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr "Állj+ Ki van ott?"
+msgstr "Állj! Ki van ott?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
@@ -4031,7 +4031,7 @@
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
 "Nézzétek! Ez az áruló Li'sar, az idős mágussal és a tünde nemes. 
Gyorsan, "
-"fogjátok el őket! A királynő a börtönében akarja őket látni."
+"fogjátok el őket! A királynő, a börtönében akarja őket látni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:128
 msgid ""
@@ -4222,8 +4222,8 @@
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
-"Az ingoványon egy lépést sem tehetünk anélkül, hogy észrevenne egy 
villi. "
-"Remélem, bölcs döntés volt ezt az utat választanom."
+"Az ingoványon egy lépést sem tehetünk anélkül, hogy észre ne venne egy 
"
+"villi. Remélem, bölcs döntés volt ezt az utat választanom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
@@ -4305,11 +4305,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:286
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr "Lionel vagyok, az Elveszett Tábornok. Megbosszulom magam rajtatok!"
+msgstr "Lionel vagyok, az Elveszett Tábornok. Megbosszulom halálom rajtatok!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:290
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr "Megbosszulod magad? Mit tettünk, amiért bosszút kell állnod?"
+msgstr "Megbosszulod magadat? Mit tettünk, amiért bosszút kell állnod?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
@@ -4333,7 +4333,7 @@
 "Orcs."
 msgstr ""
 "Ööö! Itt ér hát el a halál! Legalább méltó ellentől esem el, nem az 
orkok "
-"mancsától"
+"mancsaitól!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
@@ -4398,7 +4398,8 @@
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
-"Itt jönnek a tündék! Az orkokkal szövetségben immár könnyen eltiporjuk 
őket!"
+"Itt jönnek a tündék! Az orkokkal szövetségben immár könnyedén 
eltiporjuk "
+"őket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:176
 msgid ""
@@ -4462,8 +4463,8 @@
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
 "Legjobb tudásunk szerint fogunk szolgálni, tiszteljük a segítséget amit "
-"városunknak nyújtasz. Meg fogod látni, hogy még a tolvajok között is 
ismerik "
-"a becsületet."
+"városunknak nyújtasz. Meg fogod látni, hogy még a tolvajok közt is 
ismerik a "
+"becsületet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
@@ -4525,13 +4526,15 @@
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
 "Ne féljetek, barátaim. Az igaz, hogy mészárszékké fog változni ez a 
hely, de "
-"ork vér lesz az, ami be fogja festeni az járdákat."
+"ork vér lesz az, mi vörösre fogja festeni az járdákat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:335
 msgid ""
 "As the banner was raised, sounds of fighting could be heard from across the "
 "city."
-msgstr "Ahogy a zászlót feltűzték, csatazaj lett hallható a városon 
keresztül."
+msgstr ""
+"Ahogy a zászlót kitűzték, csatazaj, és pokoli üvöltések töltötték 
be a "
+"várost."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:383
 msgid "Darglen"
@@ -4604,7 +4607,7 @@
 "North Elves."
 msgstr ""
 "A Nagy Tündetanácsnál voltam. Ő Kalenz, egy északi tünde-úr, aki a 
Tanácsba "
-"az északi tündék segítségét jött felajánlani."
+"jött az északi tündék segítségét felajánlani."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:566
 msgid "Greetings, friend."
@@ -4639,7 +4642,7 @@
 "jogart készítettek a királynak. Legjobb ötvöseiknek sokévi munkájába "
 "tellett, és nem sokkal azután, hogy elkészült, orkok rohanták le 
Knalgát, "
 "ahol mai napig zűrzavar uralkodik, s habár élnek még ott törpök, 
napjaik "
-"szüntelen háborúskodásban zajlanak, a jogar pedig elveszett az óriási 
tárnák "
+"szüntelen háborúskodással zajlanak, a jogar pedig elveszett az óriási 
tárnák "
 "valamelyikében."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:591
@@ -4683,7 +4686,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:635
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr "Szóval arra törekedsz, hogy otthonomban törhess rám. Tükfilkó."
+msgstr "Szóval arra törekedsz, hogy otthonomban törhess rám. Tökfilkó."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -5029,7 +5032,7 @@
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
 msgstr ""
 "Nem! Delfador kővé vált! Nélküle nincs esélyünk arra, hogy legyőzzük 
a "
-"varázsló erejét. Minden elveszett!"
+"hatalmas varázslót. Minden elveszett!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:444
 msgid "What happened there?"
@@ -5070,8 +5073,8 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
-"Az északi tábor Galcadarban volt, az Abez gázlónál. Garard vezette a az "
-"összeütközéshez az erőit. Hadseregét két részre bontotta, ő vezette 
az egyik "
+"Az északi tábor Galcadarban volt, az Abez gázlónál. Garard vezette az "
+"összeütközéshez erőit. Hadseregét két részre bontotta, ő vezette az 
egyik "
 "felét, és a fia, Eldred herceg, a korona örököse, a másik felét."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:13
@@ -5093,7 +5096,7 @@
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
 "Garard neje, Asheviere, gonosz örömmel figyelte a csatát egy közeli 
dombról. "
-"Fia uralma bizonyosan jobban teljesítette volna hatalomvágyát, mint 
ahogyan "
+"Fia uralma bizonyosan jobban kielégítette volna hatalomvágyát, mint 
ahogyan "
 "azt férjéé tette."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:21
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/hu.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/hu.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/hu.po:1.48 Mon Aug 8 12:47:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/hu.po   Sun Aug 28 17:29:57 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
-# Széll Tamás <address@hidden>, 2004.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: wesnoth-sotbe\n"
+"Project-Id-Version: wesnoth-sotbe 1.0-cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-27 15:47+0100\n"
-"Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-28 19:24+0200\n"
+"Last-Translator: Balázs Eddi <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -50,6 +50,8 @@
 "Let orcish leader Kapou'e join up with the runaway Tribes council and free "
 "his enslaved people."
 msgstr ""
+"Csatlakozz Kapou'e-val az elmenekült törzsi tanácshoz és szabdítsd fel "
+"szolgasorban tengődő népedet."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -144,14 +146,14 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:153
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr "Azt javaslom Gork és én induljunk utánpótlásért."
+msgstr "Azt javaslom Gork és jómagam induljunk utánpótlásért."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
-"Utánpótlásért indulni? Úgy érted nem akarsz testvéreinkért harcolni? 
Gyáva "
+"Utánpótlásért indulni? Úgy érted, nem akarsz testvéreinkért harcolni? 
Gyáva "
 "vagy, Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
@@ -173,7 +175,7 @@
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
 "Haha! Jól halad a tervünk, kerítsük be őket a szárazföldön, amíg a "
-"szövetségeseink a tenger felől támadják őket."
+"szövetségeseink a tenger felől támadnak."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid ""
@@ -181,8 +183,8 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
-"Megtámadtak minket mindkét oldalról! Grüü-nek tartania kell magát, míg 
"
-"Tirigazba megyek, hogy az ellentámadáshoz csapatokat toborozzak. Nem "
+"Megtámadtak minket mindkét oldalról! Grüü-nek ki kell tartania, míg "
+"Tirigazba érek, hogy az ellentámadáshoz csapatokat toborozhassak. Nem "
 "győzhetünk ezek felett a kalózok felett tengeri erők nélkül."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:195
@@ -191,30 +193,30 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:263
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr "Zákmány! Fosszuk ki ezeket az orkokat!"
+msgstr "Zsákmány szagot érzek! Fosszuk ki ezeket az orkokat!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:274
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr "A kokas csípje meg! Meghaltam!"
+msgstr "Az ördögbe! Utam bevégeztetett!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:278
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr "Végül mindenért megfizettél amit ork testvéreinkkel tettél!"
+msgstr "Végül mindenért megfizettél, amit ork testvéreinkkel tettél!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:285
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
-"Visszatértünk! Rossz híreket hoztunk, az emberek újrarendezik soraikat a "
-"nyomunkban, tovább kell állnunk."
+"Visszatértünk! Sajnos, rossz híreket kényszerültünk hozni. Az emberek "
+"nyomunkban újrarendezik soraikat! Sürgősen tovább kell haladnunk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:289
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
 msgstr ""
-"De hol van a tanács többi tagja? Nem azérrt tettünk meg akkora utat, hogy 
"
+"De hol van a tanács többi tagja? Nem azért tettünk meg akkora utat, hogy "
 "most visszaforduljunk!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:293
@@ -222,9 +224,9 @@
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned Hills. "
 "I think we should go for them as soon as possible and evacuate this city."
 msgstr ""
-"Olyan híreket kaptunk róluk, hogy keletre menekültek Mourned Hills "
-"közelében. Úgy gondolom, gyorsan utánuk kell mennünk, amint lehetséges, 
és "
-"evakuálnunk kell ezt a várost."
+"Értesüléseink szerint keletre menekültek, Mourned Hills közelébe. Úgy "
+"gondolom, azonnyomban utánuk kell mennünk, amint lehetőség nyílik rá, 
és "
+"evakuálnunk ezt a várost."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:297
 msgid ""
@@ -233,7 +235,7 @@
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
 "De az a Halál Sivatagán túl van, amely óriási, mérgező skorpiókkal 
és "
-"útonállókkal van tele. És a kikerülése esetén sok időt vesztenénk! 
Nem is "
+"útonállókkal van tele. A kikerülése esetén sok időt vesztenénk! Nem 
is "
 "beszélve arról, ami a sivatag után várna ránk a Néma Erdőben!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:301
@@ -297,8 +299,8 @@
 msgstr ""
 "Én nem vagyok ilyen biztos ebben. Minden erődítménynek megvan a saját "
 "gyengesége. Prestim falai három toronyra épültek. Ha ez egyiket 
ledöntik, a "
-"résen a többi ember is betörhet Prestimbe ... szükségtelen 
megemlítenem, "
-"hogy ez a végünket jelentené."
+"résen a többi ember is betörhet ... szükségtelen megemlítenem, hogy ez 
a "
+"végünket jelentené."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:228
 msgid ""
@@ -329,8 +331,8 @@
 "Most forces will cross the river by the ford where the bridge previously "
 "stood. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
-"A harci erők legtöbbje át fog kelni a folyón a gázlónál, ahol 
korábban egy "
-"híd állt. Ha sikerül megtartanunk az állásainkat, még lehet egy 
esélyünk."
+"A harci erők legjava át fog kelni a folyón a gázlónál, ahol korábban 
egy híd "
+"állt. Ha sikerül megtartanunk az állásainkat, még lehet egy esélyünk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:258
 msgid "And if we fail?"
@@ -341,8 +343,8 @@
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother Earth."
 msgstr ""
-"Akkor meg fogják támadni Prestimet órási túlerővel, és csak 
imátkozhatunk az "
-"istenekhez."
+"Akkor meg fogják támadni Prestimet órási túlerővel, és nem tehetünk 
mást, "
+"minthogy imádkozunk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:268
 msgid "Great."
@@ -362,6 +364,7 @@
 "Reinforcements, at last. We don't have much time, the Orcish hordes are on "
 "their way. To the attack!"
 msgstr ""
+"Erősítés, végre! Nincs sok időnk, az ork hordák túl sokáig jutottak. 
Támadás!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:406
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
@@ -384,7 +387,7 @@
 msgstr ""
 "Prestim védelme hősies cselekedet volt, ilyen szembenállással találkozva 
"
 "megtört az emberek lelkesedése. Most visszavonulnak a erődítményeikbe, 
és jó "
-"ideig békén fognak minket hagyni."
+"ideig békén fognak hagyni bennünket."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:443
 msgid ""
@@ -438,22 +441,23 @@
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
 "Már két napja, hogy beértünk ebbe a sivatagba. Még sohase forrósodtam 
így "
-"fel, és már az ételkészletünk végén járunk."
+"fel, és már az ételkészletünknek is a végét járjuk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:133
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
-"Éhes vagyok, és még egy óriás skorpiót se találtunk. Biztos ízletes 
lenne."
+"Éhes vagyok, és még egy óriás skorpiót se találtunk. Pedig, biztos 
ízletes "
+"lenne."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:137
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
-"Remélem, nem fogunk eggyel sem találkozni! Kitűnő páncéllal rendelkező 
"
-"bestiák, és a te troll furkósbotod hasztalan a páncéljukkal szemben."
+"Remélem, hogy nem fogunk eggyel sem találkozni! Kitűnő páncéllal 
rendelkező "
+"bestiák, és a te troll furkósbotod hasztalan kemény pikkejeikel szemben."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
 msgid ""
@@ -461,15 +465,15 @@
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
 "Azt hallottam úgy a legkönnyebb legyőzni őket, hogy éles pengékkel 
támadunk "
-"a szemére. De én is azt remélem, nem találkozunk velük."
+"a szemeikre. De én is azt remélem, hogy nem találkozunk velük."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:145
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun gets high."
 msgstr ""
-"A nap épp felkel, folytatni kell utunkat, hogy megtaláljuk a térképen "
-"látható oázist, mielőtt a nap magasra emelkedik."
+"Hajnalodik, folytatni kell utunkat, hogy megtaláljuk a térképen 
található "
+"oázist, mielőtt a nap magasra emelkedik."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:149
 msgid ""
@@ -501,7 +505,7 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
-"Nézzétek társaim! Azok az orkok nem is gondolják hogy ez utolsó napjuk. "
+"Nézzétek társaim! Azok az orkok nem is selytikk hogy ez életük utolsó 
napja. "
 "Öljük meg mindet, és szerezzük vissza népünk földjét!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:112
@@ -518,7 +522,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:127
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
 msgstr ""
-"Oh! Meghalok! De jönnek majd más emberek, és megölnek titeket, bűnös 
orkok!"
+"Oh! Meghalok! De jönnek majd más emberek, és pokolra küldenek titeket, 
bűnös "
+"orkok!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:135
 msgid "Hurrah! Victory!"
@@ -551,16 +556,16 @@
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
-"De szabad törzsek vannak a Haag-hegységen túl. Ezek a hegyeket 
elárasztották "
-"a törpök és a vad orkok."
+"De a szabad törzsek a Haag-hegységen túl élnek! Ezeket a hegyeket "
+"elárasztották a törpök és a vad orkok."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:155
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
-"Nincs választásunk, át kell vágnunk rajta. A trollok szövetségeseink 
voltak "
-"a múltban - talán segíthetnek rajtunk. Siessünk, indulnunk kell."
+"Nincs más választásunk, át kell vágnunk rajta. A trollok 
szövetségeseink "
+"voltak a múltban - talán segíthetnek rajtunk. Siessünk, indulnunk kell."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:73
 msgid "Saving Inarix"
@@ -572,7 +577,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:108
 msgid "Death of more than 5 saurians"
-msgstr "Meghalt több, mint öt gyík"
+msgstr "Több, mint öt gyík meghal."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:193
 msgid "Plonk"
@@ -586,7 +591,7 @@
 msgstr ""
 "Utánpótlás! Végre! Akárki vagy, légy üdvözölve Prestimben! A 
megerősített "
 "hidat a Gork folyó felett egy kis tünde kommandó elfoglalta, és már 
kétszer "
-"is megpróbáltuk visszafoglalni, de sikertelenül."
+"is megpróbáltuk visszafoglalni, de nem jártunk sikerrel."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:223
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
@@ -599,8 +604,8 @@
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
 "Van rosszabb. Felderítőink jelentették, hogy az Inarix vezette gyík "
-"szövetségeseink még mindig a folyó másik partján rekedtek néhány "
-"mérföldnyire innen. Nem fognak tudni átkelni a folyón."
+"szövetségeseink a folyó túlpartján rekedtek, néhány mérföldnyire 
innen. Nem "
+"fognak tudni átkelni a sebes folyamon."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
 msgid ""
@@ -608,7 +613,8 @@
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
 "Tündék és törpök csatlakoztak az emberekhez ellenünk, és itt 
táboroznak a "
-"közelben. Az emberek hamarosan megérkeznek. Le kell rombolnunk a déli 
hidat."
+"közelben. A király hűséges alatvalói hamarosan megérkeznek. Le kell "
+"rombolnunk a déli hidat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:235
 msgid "We must do something!"
@@ -616,7 +622,9 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:239
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
-msgstr "Tudom, mit kell tennünk. Öljük meg a tündéket és segítsünk 
Inarixnak!"
+msgstr ""
+"Tudom mit kell tennünk. Öljük meg a tündéket és segítsünk Inarixnak 
az "
+"átkelésben!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:243
 msgid "It won't be that easy! Our enemies are well entrenched."
@@ -628,17 +636,17 @@
 "crossed. Any warriors trapped on the bridge or on the other side of the "
 "river will perish!"
 msgstr ""
-"Szabotálni fogjuk a déli hidat, amint a gyík sereg nagy része már 
átért. "
-"Minden harcos, aki csapdába esik a hídon vagy a folyó másik oldalán el 
fog "
-"pusztulni!"
+"Szabotálni fogjuk a déli hídon való átkelést, amint a gyík sereg nagy 
része "
+"már átért. Minden harcos, aki csapdába esik a hídon vagy a folyó másik 
"
+"oldalán el fog pusztulni!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:269
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we must "
 "hurry up."
 msgstr ""
-"Itt vagyunk barátaim. Lanbec'h gróf és a fajtája már a nyomunkban jön, 
ki "
-"kell lépnünk!"
+"Itt vagyunk barátaim. Lanbec'h gróf és társai már a nyomunkban jönnek, 
fel "
+"kell gyorsítsuk lépteinket!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:298
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
@@ -658,7 +666,7 @@
 "these creatures back to hell."
 msgstr ""
 "Ez már túl sok időnkbe került, ki kéne küldenünk minden csapatunkat, 
és "
-"visszaküldeni ezeket a lényeket a pokolba."
+"visszaküldeni ezeket a lényeket a pokolra."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
@@ -667,7 +675,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
-msgstr "A gyíkokra! Szaggassátok szét őket az utolsó szálig!"
+msgstr "A gyíkokra! Szaggassátok szét őket az utolsó cafatjukig!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:396
 msgid "It is too late, we are defeated."
@@ -679,7 +687,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:23
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr "Megmenekülni a Shan Taum fenyegetésétől 20 körig"
+msgstr "Túlélni a Shan Taum fenyegetéseit 20 körig"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:58
 msgid "Shan Taum"
@@ -711,15 +719,15 @@
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
 msgstr ""
-"Ki az ott? Kapou'e! Mit keresel te az én földjeimen, te született 
csavargó?"
+"Ki az ott? Kapou'e! Mit keresel te az én földemen? Te született csavargó!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
-"Megállj, Shan Taum. Nem veszekedni jöttünk ide, ide kísértük 
testvéreinket "
-"és tanácskozni akarunk veled a szükséges teendőkről."
+"Megállj, Shan Taum. Nem veszekedni jöttünk, ide kísértük testvéreinket 
és "
+"tanácskozni akarunk veled a szükséges teendőkről."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:128
 msgid ""
@@ -727,14 +735,14 @@
 "as pathetic as your father!"
 msgstr ""
 "Hahaha! Te semmi se vagy! Hol a te országod? Egy koldus lettél. Szánalmas "
-"vagy, mint az apád!"
+"vagy, mint az apád volt!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:132
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
-"Honnan tudhatsz te az apámról bármit is, te szánalmas kis gyáva? Egy 
bögrét "
+"Honnan tudhatsz te az apámról bármit is, te szánalmas kis gyáva?! Egy 
bögrét "
 "csinálok a koponyádból!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:136
@@ -794,7 +802,7 @@
 msgstr ""
 "Ez az igazság. Minden oldalról emberek és tündék nyomása alatt állunk, 
és "
 "szükségünk van egy vezetőre, kinek zászlója alatt egyesülhetünk. Te 
vagy az "
-"egyetlen, aki ezt megteheti!"
+"egyetlen esélyünki!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:187
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
@@ -822,8 +830,8 @@
 "on it."
 msgstr ""
 "Hagyd itt az embereid, Kapou'e -- most biztonságban vannak -- és indulj "
-"Prestimet védelmezni. Ezalatt, most hogy a tanács újra teljes, eldöntjük 
meg "
-"kell-e alakítanunk újra a Nagy Hordát, és téged a vezetőjévé tenni."
+"Prestimet védelmezni. Ezalatt, most, hogy a tanács újra teljes, 
eldöntjük "
+"meg kell-e alakítanunk újra a Nagy Hordát, és téged a vezetőjévé 
tenni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:219
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
@@ -851,7 +859,7 @@
 "silent?"
 msgstr ""
 "Itt is vagyunk a Néma Erdőben..., de miért is nevezik így? Tényleg 
ennyire "
-"hang nélküli lenne?"
+"hang csendes lenne?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
 msgid ""
@@ -859,9 +867,9 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
-"Nem volt mindig ennyire néma. A törzsek vadászainak sokasága vadászott 
itt, "
-"és halászott a Bork folyó partján. De most senki sem térne ide vissza, "
-"hacsak nem kényszerülne rá."
+"Nem volt mindig ennyire néma. A törzsek vadászainak sokasága kergette a "
+"vadakat itt, és halászott a Bork folyó partján. De most senki sem térne 
ide "
+"vissza, hacsak nem kényszerítik rá."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:135
 msgid "Some people say these woods are haunted."
@@ -943,7 +951,7 @@
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
 "Oh, nem! Ostrom alá vették őket a tündék. Segítenünk kell 
testvéreinken, "
-"hogy megszabaduljanak ezektől a csőcseléktől. Csak sajnos a tündék 
nagyon "
+"hogy megszabadulhassanak ettöl a csőcseléktől. Csak sajnos a tündék 
nagyon "
 "sokan vannak."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:162
@@ -966,8 +974,7 @@
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
-"Így Kapou'e megindította az elkeseredett rohamot hogy felszabadítsa Barag "
-"Górt."
+"Így Kapou'e megindította az elkeseredett rohamot Barag Gór 
felszabadításáért"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:197
 msgid "Jetto"
@@ -979,8 +986,7 @@
 "now you can count on the assassins guild to help you in your quest!"
 msgstr ""
 "Szabadság! Hatalmas köszönet a Sötét Szem Fiának. Jetto vagyok, az "
-"orgyilkosok főnöke, mostantól az orgyilkosok rendjére is számíthatsz "
-"küldetésedben!"
+"orgyilkosok főnöke, mostantól embereimre is számíthatsz küldetésedben!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:244
 msgid "They are retreating at last!"
@@ -1011,8 +1017,8 @@
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
-"Remek. Ez egy veszélyes utazás lesz, mivel a tünde erdő közelében·kell 
"
-"egy·utat·használnunk. Ez az az út, ami a sárga farm mellett húzódik."
+"Remek. Ez egy veszélyes utazás lesz, mivel a tünde erdő közelében kell 
egy "
+"utat kihasználnunk. Ez az az út, ami a sárga farm mellett húzódik."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
@@ -1118,7 +1124,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:233
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
-msgstr "Grüü, elfelejted, hogy MI IS éjszakai teremtmények vagyunk?"
+msgstr "Grüü, elfelejted, hogy MI IS az éjszaka teremtményei vagyunk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:237
 msgid "Err... well..."
@@ -1187,7 +1193,7 @@
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
 msgstr ""
-"Nem tudom, hogy úgy kéne-e tennünk. Az orkok valóban szövetségeseink 
voltak "
+"Nem tudom, hogy így kéne-e tennünk. Az orkok valóban szövetségeseink 
voltak "
 "régen, de mindig bolondként kezeltek minket."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:186
@@ -1359,48 +1365,9 @@
 "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the authority "
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
-"A csapatai napnyugtára egy hegyvölgyes vidékre értek, amely egy ork 
uralkodó "
-"fennhatósága alatt állt. Ő volt Kapou'e, a Sötét Szem fia."
+"A csapatai napnyugtára egy hegyes-völgyes vidékre értek, amely egy ork "
+"uralkodó fennhatósága alatt állt. Ő volt Kapou'e, a Sötét Szem fia."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/utils.cfg:193
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Kalózgálya"
-
-#~ msgid "(easiest)"
-#~ msgstr "(legkönnyebb)"
-
-#~ msgid "(hardest)"
-#~ msgstr "(legnehezebb)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It won't be that easy! Our enemies are well entrenchered. And don't "
-#~ "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of "
-#~ "Saurians army will have crossed!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ez nem lesz könnyű! Az ellenségeink jól beásták magukat. És ne 
felejtsük "
-#~ "el, le fogjuk a déli hidat rombolni, mihelyt Saurian seregeinek a "
-#~ "tömegeivel átkelnerajta!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
-#~ "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Igazad van, egy biztonságos helyre kell mennünk. Segítettél nekünk 
már "
-#~ "korábban. Megtennéd ezt most újra, és elkísérnél minket Tirigaz "
-#~ "kikötőjébe?"
-
-#~ msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-#~ msgstr "Igen, támogatást kell kérnem az·egész·tanácstól. Veletek 
vagyok."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
-#~ "safety."
-#~ msgstr ""
-#~ "Igen, de látom, hogy többen is jönnek az erdőből. Itt nem 
biztonságos."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Remek. Ez egy veszélyes utazás lesz, mivela tünde erdő 
közelében·kell "
-#~ "egy·utat·használnunk·. Ez az az út, ami a sárga farm mellett 
húzódik."
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/hu.po:1.33 wesnoth/po/wesnoth-tdh/hu.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/hu.po:1.33  Thu Aug 25 16:53:16 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/hu.po    Sun Aug 28 17:29:57 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: wesnoth-tdh\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-27 14:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-28 19:26+0200\n"
 "Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -157,9 +157,8 @@
 "gondoltam."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
-msgstr "Hagyd abba a hetvenkedést, bolond, és készülj a 
halálra...újból."
+msgstr "Hagyd abba a hetvenkedést, bolond, és készülj a halálra... 
újból."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:99
 msgid ""
@@ -743,9 +742,8 @@
 msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Gwitiii... Gwiti!"
-msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
+msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:140
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
Index: wesnoth/po/wesnoth/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.90 wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.91
--- wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.90    Thu Aug 25 16:53:39 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/hu.po  Sun Aug 28 17:29:57 2005
@@ -1,20 +1,17 @@
-# translation of hu_wesnoth_backup2.po to hungarian
 # translation of hu_wesnoth.po to hungarian
 # Hungarian translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
-# Széll Tamás <address@hidden>, 2005.
-#
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: hu_wesnoth_backup2\n"
+"Project-Id-Version: hu_wesnoth 1.0-cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-07 22:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-28 19:20+0200\n"
 "Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
-"Language-Team: hungarian <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -22,14 +19,13 @@
 
 #: data/amla.cfg:8
 msgid "Max HP bonus +"
-msgstr ""
+msgstr "Max ÉP bónusz +"
 
 #: data/amla.cfg:21
 msgid "Full Heal"
-msgstr ""
+msgstr "Teljes felgyógyulás"
 
 #: data/fonts.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 msgstr "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
 
@@ -70,9 +66,8 @@
 msgstr "Terepek"
 
 #: data/help.cfg:54 data/help.cfg:60 data/help.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid "Overview"
-msgstr "Felülírjam?"
+msgstr "Áttekintés"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -84,7 +79,6 @@
 "befolyásolhatják tetteiket. Ezen képességek listáját láthatod alább."
 
 #: data/help.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -108,7 +102,6 @@
 msgstr "A játékmenet vezérelvei"
 
 #: data/help.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These pages outline all you need to know to play Battle for Wesnoth. They "
 "cover how to play and the basic mechanics behind the game. As you play the "
@@ -116,10 +109,11 @@
 "of the game. For more detailed information on special situations and "
 "exceptions, please follow the links included."
 msgstr ""
-"Ez az oldal körvonalazza a Harc Wesnoth-ért játékkal kapcsolatos "
-"tudnivalókat. Bemutatja a játékmenet alapjait, és a játék 
működését. Ne "
-"feledd: ez csak egy vázlat - kölünleges tippekre a linkeket követve "
-"találhatsz."
+"Ezek az oldalak körvonalazzák a Harc Wesnoth-ért játékkal kapcsolatos "
+"tudnivalókat. Bemutatja a játékmenet alapjait, és a játék 
működését. A játék "
+"közben, ahogy egyre több helyzettel kerülsz szembe, egyre több 
információt "
+"érhetsz itt el. Részletes magyarázatokat és különleges tippekte a 
linkeket "
+"követve találhatsz."
 
 #: data/help.cfg:71
 msgid ""
@@ -143,21 +137,20 @@
 "italic> fokozaton kezdened."
 
 #: data/help.cfg:74
-#, fuzzy
 msgid ""
 "While playing, keep in mind that if you mouse-over many items in the game, "
 "such as the information displayed in the status pane, a brief description "
 "will be shown explaining that item. This is especially useful when you "
 "encounter new <ref>dst=abilities text=abilities</ref> for the first time."
 msgstr ""
-"Játék közben ne felejtsd el, hogy a jobb oldali panel sok része fölé 
húzva "
-"az egeret, egy rövid leírás jelenik meg az adott pontról. Ez kifejezetten 
"
-"hasznos az új képességek megismerésében."
+"Játék közben ne felejtsd el, hogy a jobb oldali panel legtöbb része 
fölé "
+"húzva az egeret, egy rövid leírás jelenik meg az adott pontról. Ez "
+"kifejezetten hasznos az új <ref>dst=abilities text=képességek</ref> "
+"megismerésében."
 
 #: data/help.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "About the Game"
-msgstr "Kilépés a játékból"
+msgstr "Röviden a játékról"
 
 #: data/help.cfg:80
 msgid ""
@@ -169,6 +162,13 @@
 "If your computer has a connection to the Internet, you can play against "
 "other people across the Internet."
 msgstr ""
+"A játék csatasorozatokból, azaz különböző pályák sorából áll. 
Csapataid "
+"minden csata során egy vagy több ellenfél csapataival küzdenek meg. "
+"Játszhatsz a számítógép ellen, vagy barátaiddal, akikkel körönként 
felváltva "
+"ültök a gép elé (hotseat játék). Ha a számítógéped része egy 
számítógépes "
+"hálózatnak, részt vehetsz közös játékokban azokkal is, akik ebben a "
+"hálózatban vannak. Emellett, ha a számítógéped rendelkezik internet "
+"hozzáféréssel, játszhatsz másokkal az interneten keresztül is."
 
 #: data/help.cfg:82
 msgid ""
@@ -180,6 +180,14 @@
 "need to reach a destination, to rescue someone, to solve a puzzle, or just "
 "to survive a certain number of turns."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Minden csatának vannak bizonyos céljai, amik megjelennek a csata 
kezdetekor. "
+"A célok felsorolják, hogy miket kell teljesít ahhoz, hogy nyerj, és hogy 
mit "
+"tegyél, hogy elkerüld a vereséget. A cél gyakran az, hogy legyőzz minden 
"
+"ellenséget, máskor el kell érj egy megadott célt, meg kell ments valakit, 
"
+"meg kell fejts egy feladványt vagy éppen csak túl kell hogy élj bizonyos "
+"megadott számú kört."
 
 #: data/help.cfg:84
 msgid ""
@@ -190,13 +198,18 @@
 "preserving your best troops so that they can be used again in later "
 "scenarios in the campaign."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"A hadjáratok története több, egymást követő és egymásból 
következő csata "
+"során rajzolódik ki. Egy hadjáratban gyakran jobban oda kell figyelned a "
+"játékra, hogy megmenthesd a legjobb egységeidet és visszahívhasd őket a 
"
+"hadjárat későbbi csatái során."
 
 #: data/help.cfg:89
 msgid "Recruiting and Recalling"
 msgstr "Toborzás és visszahívás"
 
 #: data/help.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Each side begins with one leader in their keep. At the start of any battle, "
 "and at times during it, you will need to recruit <ref>dst=units text=units</"
@@ -208,15 +221,16 @@
 "units available for recruitment, along with their gold cost. Click on a unit "
 "to see its statistics, then press the recruit button to recruit it."
 msgstr ""
-"Minden csata elején, valamint közben is szükséged lesz egységeket 
toborozni "
-"a hadseregedbe. Ehhez a vezetődnek egy Várkastély Vártorony hatszögében 
kell "
-"lennie (például Konradnak a Trónörökös hadjárat során).Ekkor a vár 
bármely "
-"másik hatszögében közvetlenül a menü Toborzás menüpontjára kattintva 
vagy a "
-"hatszögön a jobb kattintásra megjelenő menüből kiválasztva a "
-"<italic>text=Toborzás</italic>t. Ez fel fogja hozni a toborzó menüt, ahol 
a "
-"toborozható egységek vannak felsorolva, valamint hogy mennyibe kerülnek. 
Ha "
-"egy egységre rákattintasz, akkor a baloldalon megjelenik a statisztikája, 
a "
-"Toborzás gombra kattintva pedig megveheted."
+"Minden csapat egy vezetővel kezd a vártornyában. Minden csata elején, "
+"valamint közben is szükséged lesz egységeket toborozni a hadseregedbe. 
Ehhez "
+"a vezetődnek egy <ref>dst=terrain_castle text=Várkastély</ref> Vártorony "
+"hatszögében kell lennie (például Konradnak A trónörökös hadjárat 
során). "
+"Ekkor a vár bármely másik hatszögében közvetlenül a menü Toborzás "
+"menüpontjára kattintva vagy a hatszögön a jobb kattintásra megjelenő 
menüből "
+"kiválasztva a <italic>text=Toborzás</italic>t. Ez fel fogja hozni a 
toborzó "
+"menüt, ahol a toborozható egységek vannak felsorolva, valamint az, hogy "
+"mennyibe kerülnek. Ha egy egységre rákattintasz, akkor a baloldalon "
+"megjelenik a statisztikája, a Toborzás gombra kattintva pedig megveheted."
 
 #: data/help.cfg:92
 msgid ""
@@ -247,7 +261,6 @@
 "ref> lesz, melyek módosítják a statisztikájukat."
 
 #: data/help.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -258,11 +271,10 @@
 "\n"
 "\n"
 "A későbbi pályákon lehetőséged lesz a Visszahívással korábbi 
pályák túlélőit "
-"felvenni. Ez a funkció hasonló a Toborzásra: 20 arany költség mellett "
+"felvenni. Ez a funkció hasonlít a Toborzásra: 20 arany költség mellett "
 "visszahívhatod az előző pályákat túlélt egységeket."
 
 #: data/help.cfg:98
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -278,39 +290,42 @@
 "text='Bevétel és Fenntartás'</ref> fejezetet."
 
 #: data/help.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Orbs"
-msgstr "Orkok"
+msgstr "Gömböcskék"
 
 #: data/help.cfg:104
 msgid ""
 "On top of the energy bar shown next to each unit of yours is an orb. For "
 "units you control, this orb is:"
 msgstr ""
+"Az egységek mellett látható energiacsík tetején található egy 
gömböcske. Az "
+"általad irányított egységeknél ez a következőt jelenti:"
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid "green if it hasn't moved this turn,"
-msgstr ""
+msgstr "zöld, ha az egység még nem lépett ebben a körben."
 
 #: data/help.cfg:106
 msgid "yellow if it has moved, but could still move further or attack, or"
 msgstr ""
+"sárga, ha már lépett, de még további lépéseket tehet vagy támadhat; 
vagy"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid "red if it has used all its movement this turn."
-msgstr ""
+msgstr "piros, ha minden lépését felhasználta már az aktuális körben."
 
 #: data/help.cfg:108
 msgid "The orb is blue if the unit is an ally you do not control."
 msgstr ""
+"A gömböcske kék, ha az egység a szövetségesedé, amit nem te 
irányítasz."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid "Enemy units have no orb on top of their energy bar."
-msgstr ""
+msgstr "Az ellenséges egységek energiacsíkjának tetején nincs 
gömböcske."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid "Hitpoints and Experience"
-msgstr ""
+msgstr "Életerő- és tapasztalati pontok"
 
 #: data/help.cfg:115
 msgid ""
@@ -319,6 +334,11 @@
 "experience points (XP). A freshly recruited unit starts with no experience "
 "points, and gains experience by fighting enemies."
 msgstr ""
+"Minden egységnek van bizonyos számú életerőpontja (ÉP). Ha az egység "
+"életereje egy alá csökken, az egység meghal. Az egység rendelkezik "
+"tapasztalati pontokkal (TP) is. Egy újonnan toborzott egység nulla "
+"tapasztalati pontról indul, és az ellenséggel való harc során szerzi a "
+"tapasztalatokat."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -326,6 +346,9 @@
 "using two numbers (the current value and the maximum value the unit can "
 "have)."
 msgstr ""
+"Az életerőpontok és a tapasztalati pontok a jobb oldali panelen két 
számmal "
+"vannak feltüntetve (az aktuális érték, valamint az egység által 
elérhető "
+"maximális érték)."
 
 #: data/help.cfg:117
 msgid ""
@@ -334,13 +357,17 @@
 "experience bar, which turns white as the unit is about to "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advance</ref>."
 msgstr ""
+"Az életerőpontok az egységek mellett látható energiacsíkon is 
megjelennek, "
+"ami zöld, sárga vagy piros. Egy legalább 1 tapasztalati ponttal 
rendelkező "
+"egységnek van egy kék színű tapasztalati csíkja, ami fehérré válik, 
ahogy az "
+"egység megközelíti a 
<ref>dst=experience_and_advancement·text=szintlépést</"
+"ref>."
 
 #: data/help.cfg:122 src/help.cpp:1199
 msgid "Movement"
 msgstr "Lépés"
 
 #: data/help.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Movement in Battle for Wesnoth is simple. Click on the unit you wish to move "
 "to select it, then click on the hex you wish to move it to. When a unit is "
@@ -351,7 +378,7 @@
 "clicking will cause the unit to move towards it by the fastest route over "
 "this and subsequent turns."
 msgstr ""
-"A lépés a Wesnothban egyszerű: Csak kattints az egységre, amellyel "
+"A lépés a Wesnoth-ban egyszerű: Csak kattints az egységre, amellyel "
 "cselekedni szeretnél, majd arra a hatszögre, ahova mozgatni akarod. A "
 "kiválasztásnál minden hatszög világítani fog, ahova az egység 
eljuthat, míg "
 "a többi sötéten fog maradni. Ha a sötét hatszögek fölé viszed az 
egeret, "
@@ -360,7 +387,6 @@
 "a későbbi körökben is folytatólagosan)."
 
 #: data/help.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -377,14 +403,14 @@
 "\n"
 "\n"
 "Minden egységnek van egy bizonyos számú lépési pontja, amelyből fogyni 
fog "
-"az új hatszög, ahova mozgunk, terepminőségétől függően. Például a 
mezőségbe "
-"belépni csaknem mindig egy pontot kíván. Hogy pontosan hány lépési 
pontra "
-"van szükség, az függ az egység típusától is - az erdőben a tünde 
egységeknek "
-"csak 1 pontba kerül a mozgás, míg a legtöbb emberi és ork egységnek 2 "
-"pontba, valamint a lovasoknak 3 pontba. Hogy mennyi lépési pontra van "
-"szüksége az egyes egységeknek, a bizonyos tereptípusok esetén, 
megtalálhatod "
-"ha jobb klikkelés után kiválasztod az Egység leírását, és ott 
megnézed a "
-"<italic>text='Terep-alakítókat'</italic>."
+"az új hatszög, ahova mozgunk, a terep minőségétől függően. Például 
a "
+"mezőségbe belépni csaknem mindig egy pontot kíván. Hogy pontosan hány 
lépési "
+"pontra van szükség, az függ az egység típusától is - az erdőben a 
tünde "
+"egységeknek csak 1 pontba kerül a mozgás, míg a legtöbb emberi és ork "
+"egységnek 2 pontba, valamint a lovasoknak 3 pontba. Hogy mennyi lépési "
+"pontra van szüksége az egyes egységeknek, a bizonyos tereptípusok 
esetén, "
+"megtalálhatod ha jobb klikkelés után kiválasztod az Egység leírását, 
és ott "
+"megnézed a <italic>text='Terep-alakítókat'</italic>."
 
 #: data/help.cfg:127
 msgid ""
@@ -414,6 +440,12 @@
 "Cmd-v. Ctrl-b or Cmd-b shows where the enemy could move, if your units were "
 "not on the map to block their progress."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Hogy lásd, hova léphet az ellenség a következő körben, nyomd le a 
Ctrl-v "
+"vagy Cmd-v billentyűket. A Ctrl-b vagy Cmd-b megmutatja, hogy hova léphetne 
"
+"az ellenség, ha az egységeid nem lennének a térképen és nem 
akadályoznák az "
+"előrehaladásukat."
 
 #: data/help.cfg:134
 msgid "Combat"
@@ -431,9 +463,19 @@
 "involves weapons such as swords, axes or fangs; and ranged, which usually "
 "involves weapons such as bows, spears and fireballs."
 msgstr ""
+"A küzdelem a Harc Wesnoth-ért játékban mindig a szomszédos hatszögeken 
álló "
+"egységek között zajlik. Kattints az egységedre, majd kattints arra az "
+"ellenségre, amelyet meg szeretnél támadni, ekkor az egységed az 
ellenséges "
+"egység felé fog lépni, és amikor egymás mellett állnak, akkor kezdetét 
veszi "
+"a küzdelem. A támadó és a védkező felváltva támadnak mindaddig, amíg 
"
+"mindketten el nem érik a számukra megengedett számú támadást. A 
támadó "
+"kiválasztja az egyik fegyverét, amivel támad; és a védekező az egyik 
ilyen "
+"típusú támadásával vág vissza. Kétfajta támadástípus létezik: 
közelharc, ami "
+"olyasféle fegyverekkel történik, mint a kard, a csatabárd vagy a karom; 
és "
+"távolsági harc, ami olyasféle fegyvereket foglal magában, mint az íj, a "
+"lándzsa vagy a tűzgolyók."
 
 #: data/help.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -444,7 +486,6 @@
 "<header>text='A támadások száma és szabályai'</header>"
 
 #: data/help.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -475,7 +516,6 @@
 "<header>text='Sebezhetőség'</header>"
 
 #: data/help.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -489,7 +529,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Két kivétellel, egy egység sebezhetősége kizárólag a védekezési 
értékén "
+"Két kivétellel egy egység sebezhetősége kizárólag a védekezési 
értékén "
 "alapul, ami attól függ, hogy milyen terepen áll. Ez egy egységen való 
jobb "
 "kattintás után megtalálható az Egység leírása menüpont alatt, és "
 "<italic>text='Terep-alakítóknak'</italic> hívják. Például a tündéknek 
70 %-"
@@ -499,7 +539,6 @@
 "milyen terepen áll."
 
 #: data/help.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -528,7 +567,6 @@
 "<header>text=Sebzés</header>"
 
 #: data/help.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -542,14 +580,15 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Minden ütés, amely célba talál, a támadás típusától függően, a "
-"egyalapértékkel sebez. Például, ha egy Tünde Harcos egy 5-4 értékű 
karddal "
+"Minden ütés, amely célba talál, a támadás típusától függően, egy "
+"alapértékkel sebez. Például, ha egy Tünde Harcos egy 5-4 értékű 
karddal "
 "támad,akkor a sebzés alapértéke 5 lesz. Ezt általában két dolog 
módosítja: "
 "az <ref>dst=damage_types_and_resistance text=Ellenállás</ref> és a "
-"<ref>dst=time_of_day text='Napszak'</ref>, mindkettőt lentebbkifejtjük."
+"<ref>dst=time_of_day text='Napszak'</ref>. A sebzést alakító 
körülményekről "
+"a támadás menüjének a <italic>text='Sebzés előszámítások'</italic> 
részében "
+"tájékozódhatsz."
 
 #: data/help.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -560,9 +599,9 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Néhány egységnek speciális képességei vannak, amelyek befolyásoljáka 
harcban "
-"okozott sebzést. A legközönségesebb ezek közül a "
-"<ref>dst=weaponspecial_charge text=Roham</ref>,amely megduplázza a sebzést "
+"Néhány egységnek speciális képességei vannak, amelyek befolyásolják a 
"
+"harcban okozott sebzést. A legközönségesebb ezek közül a "
+"<ref>dst=weaponspecial_charge text=Roham</ref>, amely megduplázza a sebzést 
"
 "mind a támadónál, mind a megtámadottnál,amikor a Rohamra képes egység 
támad."
 
 #: data/help.cfg:156
@@ -584,7 +623,6 @@
 "támadási típusok esetén."
 
 #: data/help.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -597,9 +635,9 @@
 "\n"
 "\n"
 "Az Ellenállások nagyon egyszerűen működnek: Ha egy egységnek egy 
sebzéstípus "
-"ellen40%-os ellenállása van, akkor 40 %-kal kisebb sebzést fog 
elszenvedni, "
-"ha eltaláljákezzel a sebzéstípussal. Lehetséges, hogy egy 
egységnek-100% az "
-"ellenállása egy támadástípusnál, így ekkor 100%-kal több sebzéstfog "
+"ellen 40%-os ellenállása van, akkor 40 %-kal kisebb sebzést fog 
elszenvedni, "
+"ha eltalálják ezzel a sebzéstípussal. Lehetséges, hogy egy egységnek 
-100% "
+"az ellenállása egy támadástípusnál, így ekkor 100%-kal több sebzést 
fog "
 "elszenvedni egy ilyen típusú találatnál."
 
 #: data/help.cfg:161
@@ -614,7 +652,7 @@
 "\n"
 "Például a Csontvázaknak nagy az ellenállása a Penge és a "
 "Páncéltöréssebzéseknél, de sebezhető Ütés és Tűz sebzéstípussal, 
és "
-"rendkívülimódon Szentség támadásokkal."
+"rendkívüli módon Szentség támadásokkal."
 
 #: data/help.cfg:163
 msgid ""
@@ -624,26 +662,27 @@
 "damage. This applies even if the defender has 100% resistance to the damage "
 "type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Ha egy támadás talál, legalább 1 életerőpontot sebez. Ez akkor is 
teljesül, "
+"ha a védekező 100%-os védettséggel rendelkezik az adott sebzéstípussal "
+"szemben."
 
 #: data/help.cfg:168
 msgid "Time of Day"
 msgstr "Napszak"
 
 #: data/help.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The time of day affects the damage of certain units as follows:\n"
 " Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night\n"
 " Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime\n"
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"A napszakok bizonyos egységek sebzését befolyásolják a következők 
szerint -\n"
-"\n"
-"Az igazságos egységek +25% sebzést kapnak nappal és -25% sebzést 
éjszaka.\n"
-"A törvénytelen egységek +25% sebzést kapnak éjjel és -25%-ot nappal.\n"
-"A semleges egységekre nem hatnak a különböző napszakok."
+"A napszakok bizonyos egységek sebzését befolyásolják a következők 
szerint:\n"
+" Az igazságos egységek +25% sebzést kapnak nappal és -25% sebzést 
éjszaka.\n"
+" A törvénytelen egységek +25% sebzést kapnak éjjel és -25%-ot nappal.\n"
+" A semleges egységekre nem hatnak a különböző napszakok."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -653,6 +692,11 @@
 "pane. For the usual day/night cycle, Morning and Afternoon count as day, "
 "First and Second Watch count as night:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Az aktuális napszak megfigyelhető a jobb oldali panelen a kis térkép 
alatt. "
+"A napszakok általános körforgásában a reggel és a délután számít 
nappalnak, "
+"az éjszaka első és második fele pedig éjszakának:\n"
 
 #: data/help.cfg:175 data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -701,8 +745,8 @@
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
 "Ha mind a támadó, mind a védekező egység túléli a küzdelmet, akkor a "
-"tapasztalati pontjukannyival növekszik, amennyi az ellenfél egység szintje 
"
-"volt. Ha egy egységmegöl egy másikat, akkor több TP-ot kap - 4-et egy 0. "
+"tapasztalati pontjuk annyival növekszik, amennyi az ellenfél egység 
szintje "
+"volt. Ha egy egység megöl egy másikat, akkor több TP-t kap - 4-et egy 0. "
 "szintűért, 8-at egy 1.szintűért, 16-ot egy 2. szintűért, 24-et egy 3. "
 "szintűért, és így tovább."
 
@@ -717,10 +761,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Az egységeknek egy bizonyos tapasztalatra van szükségük a 
szintlépéshez(20 %-"
-"kal kevesebb szükséges az Intelligens jellemvonással rendelkező 
egységeknek)."
-"Ha elérik ezt a TP számot, akkor a következő szintre lépnek, és ÉP-juk 
újra "
-"maximális lesz.Néhány esetben kiválaszthatjuk, mivé fejlődjön az 
egység."
+"Az egységeknek egy bizonyos tapasztalatra van szükségük a szintlépéshez 
(20%-"
+"kal kevesebb szükséges az Intelligens jellemvonással rendelkező "
+"egységeknek). Ha elérik ezt a TP számot, akkor a következő szintre 
lépnek, "
+"és ÉP-jük újra maximális lesz. Néhány esetben kiválaszthatjuk, mivé "
+"fejlődjön az egység."
 
 #: data/help.cfg:193
 msgid ""
@@ -736,13 +781,25 @@
 "only a small number of units, for example the Necrophage, will actually heal "
 "with AMLA effects. Most units just gain the bonus to the Maximum HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Míg a legtöbb egységnek három szintje van, nem mindegyiknek. Esetenként 
az "
+"egységeknek lehet négy szintje is (mint például a "
+"<ref>dst=unit_Mage·text=mágusoknak</ref>). Miután egy egység elérte a "
+"legfelső szintjét, képes lehet a Legfelső Szint Utáni Szintugrásra "
+"(LSzUSz). \n"
+"Az LSzUSz módosítja az egységet, akárhányszor eléri a szintugrási 
szintet, "
+"de az egység megmarad az adott szinten. Az LSzUSz tipikus hatása az egység 
"
+"számára, hogy minden száz TP után megnöveli hárommal az ÉP-jét. "
+"Eltérés a szokványos szintlépéstől még, hogy az egységeknek csak kis 
hányada "
+"(például a hullazabálók) gyógyulnak fel az LSzUSz során. A legtöbb 
egységnél "
+"csak a maximálisan elérhető ÉP növekszik meg."
 
 #: data/help.cfg:198
 msgid "Healing"
 msgstr "Gyógyulás"
 
 #: data/help.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In combat, your units will inevitably take damage. When a unit "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=advances</ref>, it will heal fully. "
@@ -750,9 +807,11 @@
 "not. Wesnoth offers several other ways for your units to heal, all of which "
 "take place at the beginning of your turn, before you take action."
 msgstr ""
-"A harcban az egységeid szükségszerűen sebzést fognak kapni. A 
Wesnothbanaz "
-"egységek különböző módokon gyógyíthatóak, amelyekre mindig a körök 
"
-"elejénkerül sor, mielőtt játszani kezdenél."
+"A küzdelem során az egységeid szükségszerűen el fognak szenvedni 
sebzést. "
+"<ref>dst=experience_and_advancement text=Szintlépés</ref> esetén az 
egység "
+"teljesen felgyógyul. Ez a küzdelem után történik meg, akár védekező 
állásból "
+"is. A Wesnoth-ban az egységek megannyi más módon gyógyíthatóak, amire 
mindig "
+"a körök elején kerül sor, mielőtt lépni kezdenél."
 
 #: data/help.cfg:201
 msgid ""
@@ -781,8 +840,8 @@
 "trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
 "\n"
-"<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneráció</ref>: Bizonyos 
egységek,(mint "
-"a trollok) minden körben automatikusan 8 ÉP-t gyógyulnak."
+"<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneráció</ref>: Bizonyos egységek 
(mint "
+"a trollok), minden körben automatikusan 8 ÉP-t gyógyulnak."
 
 #: data/help.cfg:204
 msgid ""
@@ -793,9 +852,13 @@
 "and are fighting on the same side as the healing unit, and only up to 4HP "
 "per unit."
 msgstr ""
+"\n"
+"Csillapító egységek: a <ref>dst=ability_heals text=Csillapítás</ref> "
+"képességével rendelkező egységek minden, a közvetlen közelükben 
tartózkodó "
+"baráti egységet gyógyítani fognak 4 ÉP-vel körönként (maximum 
összesen 8 ÉP "
+"osztható szét), vagy akadályozni fogják a mérgek sebzését."
 
 #: data/help.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> ability "
@@ -806,12 +869,11 @@
 "\n"
 "\n"
 "Gyógyító egységek: A <ref>dst=ability_cures text=Gyógyítás</ref> "
-"képességévelrendelkező egységek minden, a közvetlen közelükben 
tartózkodó "
-"baráti egységetgyógyítani fognak 8 ÉP-al körönként (maximum összesen 
18 ÉP "
-"osztható szét) vagyakadályozni fogják a Mérgek sebzését."
+"képességével rendelkező egységek minden, a közvetlen közelükben 
tartózkodó "
+"baráti egységet gyógyítani fognak 8 ÉP-vel körönként (maximum 
összesen 18 ÉP "
+"osztható szét) vagy akadályozni fogják a mérgek sebzését."
 
 #: data/help.cfg:207
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -823,10 +885,10 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Ne felejtsd el, hogy amíg a nyugalmi helyzet összevonható a gyógyítás "
-"egyébformáival, addig a falvak, a regeneráció és a 
csillapítás/gyógyítás "
-"mással nem kombinálhatóak. Természetesen két pálya között az 
egységek "
-"teljesen regenerálódnak."
+"Ne felejtsd el, hogy amíg a nyugalmi helyzet összevonható a gyógyítás 
egyéb "
+"formáival, addig a falvak, a regeneráció és a csillapítás/gyógyítás 
mással "
+"nem kombinálhatóak. Természetesen két pálya között az egységek 
teljesen "
+"regenerálódnak."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -840,8 +902,8 @@
 "Income and Upkeep."
 msgstr ""
 "A Wesnoth nem egyszerűen az egységek toborzásáról és a harcról szól."
-"Figyelned kell az aranyadra, különösen a hadjáratoknál, ahola maradék "
-"aranyadat tovább viheted a következő pályára. PénzügyeidetBevételek 
és "
+"Figyelned kell az aranyadra, különösen a hadjáratoknál, ahol a maradék "
+"aranyadat tovább viheted a következő pályára. Pénzügyeidet a 
Bevételek és "
 "Fenntartási költségek alapján kezeled."
 
 #: data/help.cfg:215
@@ -875,7 +937,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "A Fenntartások se bonyolultak. Minden egység a szintjének megfelelő "
-"mennyiségű aranybakerül. Összesen annyi szintnyi egységet tudsz ingyen "
+"mennyiségű aranyba kerül. Összesen annyi szintnyi egységet tudsz ingyen "
 "fenntartani, ahány falvat birtokolsz. Mindazonáltal, ha az egységeid "
 "szintjeinek összege meghaladja a falvak számát, akkor a különbség 
erejéig "
 "egy aranyat kell fizetned körönként. Például, ha 12 első szintű 
egységed van "
@@ -905,7 +967,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Van egy fontos kivétel a Fenntartási költségek alól: azon egységek, 
amelyek "
-"rendelkezneka Hűség jellemvonással sose járnak körönként ilyen 
költséggel. "
+"rendelkeznek a Hűség jellemvonással sose járnak körönként ilyen 
költséggel. "
 "Azok az egységek, amelyek a pálya legelején is megvannak (mint például "
 "Konrad vagy Delfador), vagy az olyan egységek, amelyek a pályán 
csatlakoznak "
 "hozzád (mint például a Lovas, A Trónörökös hadjárat második 
pályáján) mindig "
@@ -930,9 +992,8 @@
 "Jó szórakozást, és sok szerencsét!"
 
 #: data/help.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid "Contributors"
-msgstr "+Résztvevők"
+msgstr "Hozzájárulók"
 
 #: data/help.cfg:237
 msgid "License"
@@ -947,7 +1008,7 @@
 msgstr ""
 "A legtöbb egység két jellemvonással rendelkezik, kivéve az 
élőholtakat, akik "
 "csak az 'élőholt' jellemvonást kapják meg, és a fapásztorokat, akik nem 
"
-"tesznek szert ilyenre. A jellemvonások apró változtatások az egység "
+"tehetnek szert ilyenre. A jellemvonások apró változtatások az egység "
 "tulajdonságain. Alapvetően véletlenszerűen kapják meg őket 
toborozáskor az "
 "egységek."
 
@@ -960,6 +1021,12 @@
 "text=Quick</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=Resilient</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_strong text=Strong</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Az összes nem élőholt számára rendelkezésre álló képességek: "
+"az<ref>dst=traits_intelligent text=eszes</ref>, a <ref>dst=traits_quick "
+"text=gyors</ref>, az <ref>dst=traits_resilient text=ellenálló</ref> és az "
+"<ref>dst=traits_strong text=erős</ref>."
 
 #: data/help.cfg:248
 msgid ""
@@ -969,18 +1036,23 @@
 "text=Loyal</ref>, <ref>dst=traits_undead text=Undead</ref>, and "
 "<ref>dst=traits_dextrous text=Dextrous</ref>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Más jellemvonások, amelyekkel az egységek bírhatnak, a következőek: a "
+"<ref>dst=traits_loyal text=hűséges</ref>, az <ref>dst=traits_undead "
+"text=élőholt</ref>, és az <ref>dst=traits_dextrous text=ügyeskezű</ref>."
 
 #: data/help.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid "Intelligent"
-msgstr "eszes"
+msgstr "Eszes"
 
 #: data/help.cfg:254
 msgid "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance."
 msgstr ""
+"Az eszes egységeknek 20%-kal kevesebb tapasztalatra van szükségük a "
+"szintlépéshez."
 
 #: data/help.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -992,11 +1064,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Eszes</header>\n"
-"\n"
-"Az eszes egységeknek 20%-kal kevesebb TP-re van szükségük a 
szintlépéshez.\n"
-"\n"
 "Az eszes egységek nagyon hasznosak lehetnek az első küldetésekben, mivel "
 "gyorsan képesek a hőn áhított szintlépésre. A későbbi küldetések 
során már "
 "nem annyira hasznosak, mert a legmagasabb szint elérése után nem 
számítanak "
@@ -1005,16 +1072,16 @@
 "visszahívnod."
 
 #: data/help.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid "Quick"
-msgstr "gyors"
+msgstr "Gyors"
 
 #: data/help.cfg:262
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
+"A gyors egységeknek eggyel több a lépési pontjuk, ugyanakkor10%-kal 
kevesebb "
+"ÉP-jük van a szokásosnál."
 
 #: data/help.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1027,12 +1094,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Gyors</header>\n"
-"\n"
-"A gyors egységeknek eggyel több lépési pontjuk van, viszont 10%-kal 
kevesebb "
-"életpontjuk.\n"
-"\n"
 "A gyorsaság a legfigyelemreméltőbb képesség, főként a lassú 
egységeknél, "
 "mint a troll vagy a nehézgyalogság lehet hasznos. A gyors képességgel "
 "rendelkező egységek gyakran fokozottan mozgékonyak még a zord terepeken 
is, "
@@ -1041,16 +1102,14 @@
 "nem olyan jók egy terület megtartására."
 
 #: data/help.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid "Resilient"
-msgstr "öngyógyító"
+msgstr "Ellenálló"
 
 #: data/help.cfg:270
 msgid "Resilient units have 7 more HP than usual."
-msgstr ""
+msgstr "Az ellenálló egységeknek a szokásosnál 7-tel több ÉP-jük van."
 
 #: data/help.cfg:272
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1062,30 +1121,25 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Öngyógyító</header>\n"
-"\n"
-"Az öngyógyító egységeknek a megszokottnál 7-tel több életerőpontjuk 
van.\n"
-"\n"
-"Az öngyógyító egységek a hadjárat egészében jól használhatóak, és 
minden "
-"egységnek hasznos lehet ez a képesség. Az öngyógyítás jellemvonása 
akkor a "
-"leghasznosabb, amikor egy egységnek kevés életerőpontja, jó "
+"Az ellenálló egységek a hadjárat egészében jól használhatóak, és 
minden "
+"egységnek hasznos lehet ez a képesség. Az ellenálló jellemvonás akkor a 
"
+"leghasznosabb, amikor egy egységnek kevés az életerőpontja, jó a "
 "védekezőképessége vagy magas mértékű ellenállásai vannak. Az ilyen 
egységek "
 "leginkább egy terület megtartásában tudnak jeleskedni."
 
 #: data/help.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Strong"
-msgstr "erős"
+msgstr "Erős"
 
 #: data/help.cfg:278
 msgid ""
 "Strong units do 1 more damage for every successful strike in melee combat, "
 "and have 2 more HP."
 msgstr ""
+"Az erős egységek 1-el többet sebeznek minden sikeres támadáskor a "
+"közelharcban, és 2-vel több ÉP-jük van."
 
 #: data/help.cfg:280
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1096,20 +1150,14 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Erős</header>\n"
-"\n"
-"Az erős egységek eggyel több sebzést okoznak és kettővel több az 
ÉP-jük.\n"
-"\n"
 "Bár hasznos minden közelharci egységnél, leginkább azoknál, akiknek 
elég sok "
 "támadásuk van, mint például a tünde harcosnál. Az erős egységek 
kifejezetten "
 "hasznosak lehetnek, ha az a kevés hozzáadott sebzés éppen elengendő 
ahhoz, "
 "hogy egy egyszerű sebzésből halálos sebzés váljon."
 
 #: data/help.cfg:285
-#, fuzzy
 msgid "Loyal"
-msgstr "hűséges"
+msgstr "Hűséges"
 
 #: data/help.cfg:286
 msgid ""
@@ -1117,9 +1165,11 @@
 "of every turn, which is equal to their level. Loyal units do not incur this "
 "cost."
 msgstr ""
+"A hűséges egységeknek nincs fenntartási költségük. A legtöbb egység 
a "
+"szintjével azonos számú arany kifizetését, mint fenntartási költséget 
von "
+"maga után a körök végén. A hűséges egységek után nem kell ezt 
kifizetni."
 
 #: data/help.cfg:288
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1132,17 +1182,9 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Hűséges</header>\n"
-"\n"
-"A hűséges egységeknek nincs fenntartási költségük. A legtöbb egység 
a "
-"szintjével azonos számú arany kifizetését, mint fenntartási költséget 
von "
-"maga után a körök végén. A hűséges egységek után nem kell ezt 
fizetni.\n"
-"\n"
-"\n"
 "A hadjáratok folyamán bizonyos egységek önként csatlakoznak a játékos 
erői "
 "kötelékébe. Ezek az egységek kapják meg a hűséges jellemvonást. Bár 
pénzbe "
-"kerül visszahívni őket, sohasem kell fenntartási költséget fizetni 
utánnuk. "
+"kerül visszahívni őket, sohasem kell fenntartási költséget fizetni 
utánuk. "
 "Ez felbecsülhetetlenné teszi a szerepük a hosszú hadjáratokban, ahol "
 "nélkülözni kell az aranyat. Ezt a jellemvonást toborzáskor nem lehet "
 "megszerezni, ezért felelőtlen dolog elbocsátani, vagy a biztos halálba "
@@ -1151,14 +1193,13 @@
 #: data/help.cfg:293 data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158
 #: data/multiplayer.cfg:260 data/translations/english.cfg:129
 msgid "Undead"
-msgstr "Élőholtak"
+msgstr "Élőholt"
 
 #: data/help.cfg:294
 msgid "Undead units are immune to poison."
-msgstr ""
+msgstr "Az élőholt egységek immunisak a méreggel szemben."
 
 #: data/help.cfg:296
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1169,27 +1210,22 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Élőholt</header>\n"
-"\n"
-"Az élőholt egységek immunisak a méregre.\n"
-"\n"
 "Az élőholt egységeknek általában egyetlen jellemvonasuk az élőholt. 
Mivel "
 "ezek a lények a harcra újra felemelkedett elhullott testek, semmilyen 
méreg "
 "nem hat rájuk. Ez felbecsülhetetlenné teszi őket olyan ellenfelek elleni "
 "küzdelemben, akik mérget is használnak támadásukban."
 
 #: data/help.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid "Dextrous"
-msgstr "ügyeskezű"
+msgstr "Ügyeskezű"
 
 #: data/help.cfg:302
 msgid "Dextrous units do 1 more damage for every successful strike with a bow."
 msgstr ""
+"Az ügyeskezű egységek eggyel többet sebeznek minden sikeres távolsági "
+"támadás során."
 
 #: data/help.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1200,11 +1236,6 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"\n"
-"<header>text=Ügyeskezű</header>\n"
-"\n"
-"Az ügyeskezű egységek +1 sebzést okoznak minden nyilas találat 
esetén.\n"
-"\n"
 "Az ügyeskezű jellemvonás csak a tündék közt ismert. A tündéknek 
ismeretes a "
 "rejtélyes kecsességük, valamint a nyíl használatában való 
jártasságuk. "
 "Néhányan mindemellett különleges tehetséggel vannak megajándékozva, 
amely "
@@ -1275,7 +1306,7 @@
 "gyorsan tudnak haladni az erdőségekben, de még jelentős védekezési 
többletet "
 "is nyernek. A törpök a másik kivétel. Bár ő nekik sem jelent túl nagy "
 "akadályt átvergődni a növényzeten, magabiztosságuk teljes hiánya ezen 
a "
-"terepen nem engedi meg ,hogy rendesen védekezzenek.\n"
+"terepen nem engedi meg, hogy rendesen védekezzenek.\n"
 "\n"
 "A erdőségekben a legtöbb egységnek 50% a védekezése, de a lovas 
egységeknek "
 "nem több mint 40%. Másik oldalon a tündék 60-70%-os védekezést 
élveznek, még "
@@ -1338,7 +1369,6 @@
 msgstr "Láp"
 
 #: data/help.cfg:362
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Swamps represent any sort of wetlands. Swamps slow down nearly everyone, and "
 "inhibit their ability to defend themselves. An exception to this is any race "
@@ -1355,8 +1385,8 @@
 "és védekezni még jobban is védekeznek. A mocsarakban nevelkedett lények 
is "
 "hozzászokhattak már az itteni rejtőzködéshez.\n"
 "\n"
-"A lápokban a legtöbb egységnek 30% a védekezése. A sellők, nagák és a 
gyíkok "
-"általánosan 60% védekezést kapnak."
+"A lápokban a legtöbb egységnek 30% a védekezése. A sellők, a nagák és 
a "
+"gyíkok általában 60% védekezést kapnak."
 
 #: data/help.cfg:367 data/terrain.cfg:34
 msgid "Shallow Water"
@@ -1381,7 +1411,7 @@
 "kivételt az úszni képes fajok jelentik, akik jelentős védekezési 
előnyt "
 "kapnak és nem is lassulnak le.\n"
 "\n"
-"A sekály vizekben a legtöbb egységnek 20 és 30% közti a védekezése, de 
a "
+"A sekély vizekben a legtöbb egységnek 20 és 30% közti a védekezése, de 
a "
 "nagák és a sellők 60% védekezést kapnak."
 
 #: data/help.cfg:377 data/terrain.cfg:25
@@ -1409,7 +1439,6 @@
 msgstr "Hó"
 
 #: data/help.cfg:392
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Snow represents any flat area that is frozen, either permanently (like "
 "tundra), or temporarily (like snow-covered grassland). Most units are slowed "
@@ -1417,26 +1446,26 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in snow."
 msgstr ""
-"A tundra egy időszakosan, vagy állandóan hófödte mezőséget jelöl. A 
legtöbb "
-"egység lassabban mozog itt és nehezebben tud védekezni is.\n"
+"A hó egy időszakosan, vagy állandóan hófödte sík területet jelöl 
(mint a "
+"tundra, vagy a hótakaróval fedett mező). A legtöbb egység lassabban 
mozog "
+"itt és nehezebben tud védekezni is.\n"
 "\n"
-"A tundrán a legtöbb egységnek 20 és 40% közti a védekezése."
+"A hóban a legtöbb egységnek 20 és 40% közti a védekezése."
 
 #: data/help.cfg:397 data/terrain.cfg:265
 msgid "Ice"
 msgstr "Jég"
 
 #: data/help.cfg:400
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ice represents any body of frozen water. For gameplay purposes, it is "
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Snow</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
 msgstr ""
 "A jég mindenféle befagyott vizet jelölhet. A játékmenet szempontjából "
-"teljesen azonos a <ref>dst=terrain_tundra·text=Tundrával</ref>. "
-"Megjegyzendő, hogy az úszni képes egységek, még ha a víz alatt is 
élnek, a "
-"jég alatt nem tudnak úszni."
+"teljesen azonos a <ref>dst=terrain_tundra·text=Hóval</ref>. Megjegyzendő, "
+"hogy az úszni képes egységek, még ha a víz alatt is élnek, a jég alatt 
nem "
+"tudnak úszni."
 
 #: data/help.cfg:405 data/terrain.cfg:374 data/terrain.cfg:485
 msgid "Castle"
@@ -1459,7 +1488,7 @@
 "használhatod ki ezeket a védekezési adotságokat a legjobban. De ha nem "
 "állnak egységek minden hatszögnél a falaknál, az ellenség könnyen "
 "besurranhat minden nehézség nélkül, megkapva ugyanazt a védekezési 
előnyt, "
-"amit a bentlévők.\n"
+"amit a bentlévők.\n"
 "\n"
 "A várkastélyokban a legtöbb egységnek 60% körüli a védekezése."
 
@@ -1574,6 +1603,10 @@
 "is concerned, only units capable of flying over canyons can cross this "
 "terrain."
 msgstr ""
+"A kanyon a föld ismeretlen mélységeibe vezető szurdok. A kanyonok a "
+"függőleges falakról ismerhetőek fel, amelyeken az átkelés napokig is "
+"tarthat. Ami a játékmenetet illeti, csak a repülni tudó egységek 
képesek "
+"átkelni ezen a terepen."
 
 #: data/help.cfg:471 data/terrain.cfg:472
 msgid "Lava"
@@ -1585,6 +1618,9 @@
 "terrain can only be crossed by those units capable of flying a considerable "
 "distance above it."
 msgstr ""
+"Megpróbálni átkelni a láván: ez magától értetődő veszélyeket 
hordoz magában. "
+"Ezen a terepen csak azok az egységek jutnak át, amelyek képesek megfelelő 
"
+"magasságban átrepülni fölötte."
 
 #: data/help.cfg:478 data/terrain.cfg:462
 msgid "River Ford"
@@ -1599,6 +1635,12 @@
 "choosing whichever one offers the best defensive and movement bonuses for "
 "the unit on it."
 msgstr ""
+"Ha egy folyó rendkívüli módon sekély, az ezen való átkelés a 
szárazföldi "
+"egységek számára teljesen akadálymentessé válik. Sőt, mi több, az 
úszáshoz "
+"alkalmazkodott lények is teljes mozgékonysággal rendelkeznek, még ezen "
+"szakaszain is a folyónak. Ami a játékmenetet illeti,egy gázlót vagy "
+"mezőségnek vagy sekélyvíznek tekinthetünk, kiválasztva azt, amelyik a "
+"legjobb védekezési és lépési lehetőségeket kínálja a rajta álló 
egységnek."
 
 #: data/help.cfg:485 data/terrain.cfg:75 data/terrain.cfg:83
 #: data/terrain.cfg:91
@@ -1619,9 +1661,19 @@
 "occupying the bridge hex. Note that a swimming unit and a land unit are not "
 "capable of occupying a bridge hex at the same time."
 msgstr ""
+"Azok számára, akik képesek hidat építeni, ez kínálja a szabadulást a 
vízi "
+"utak kiszámíthatatlanságától, amelyeknek gázlói a vízszint 
süllyedésével és "
+"emelkezdésével keletkeznek és szűnnek meg. Nem is említve a száraz 
lábbal "
+"átkelés varázsát, ami nem nevetni való téma az év hidegebb 
hónapjaiban.\n"
+"\n"
+"A szárazföldi vagy vízi lények számára egy híd a legjobbat kínálja 
mindkét "
+"oldalról. A játékmenet szempontjából vagy mezőségnek vagy 
sekélyvíznek "
+"tekintjük, attól függően, melyik kínálja a jobb lépési és védelmi "
+"lehetőségeket az éppen a hatszögön tartózkodó egység számára. 
Ugyanakkor "
+"figyelembe kell venni, hogy a hidat jelképező hatszöget nem foglalhatja el 
"
+"egy úszó és egy szárazföldi egység is egyszerre."
 
 #: data/help.cfg:494 data/terrain.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid "Cave Wall"
 msgstr "Barlangfal"
 
@@ -1630,6 +1682,8 @@
 "Cave walls are made of solid stone, renowned for its ability to impede even "
 "the most determined traveler."
 msgstr ""
+"A barlangfal áthatolhatatlan kőből készült és híres arról, hogy 
képes a "
+"legeltökéltebb utazót is feltartóztatni."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -1908,7 +1962,7 @@
 "Danger lurks around every corner in this underground battlefield, a duel map "
 "where force and subterfuge meet. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"Veszély leselkedik minden kanyarulat mögött ezen a földalatti 
csatatéren, "
+"Veszély leselkedik minden kanyarulat mögött ezen a földalatti 
csatatéren, "
 "egy párbaj-pálya, ahol az erő számít. Ajánlott falvanként két aranyat 
"
 "beállítani."
 
@@ -2128,7 +2182,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:3
 msgid "4p - Blue Water Province"
-msgstr ""
+msgstr "4j - Kékvízű vidék"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Bluewater_Province.cfg:4
 msgid ""
@@ -2137,6 +2191,10 @@
 "snowcapped mountains of this small province, its villagers hardly seem to "
 "take notice. Recommended settings of 2 gold per village."
 msgstr ""
+"Azt mondják, hogy a Kékvízű vidéket már vagy hússzor elpusztították, 
majd "
+"újraépítették. Most, amikor újra seregek találkoznak a hagyi patakok 
és "
+"hófödte csúcsok közt, a helybéliek nehezen veszik ezt tudomásul. 
Ajánlott "
+"falvanként 2 arany beállítása."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
@@ -2238,18 +2296,17 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:3
 msgid "6p - Smallolof"
-msgstr ""
+msgstr "6j - Bezártság"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only a true tactician will survive in this deadly and confining battlefield, "
 "where six boxed-in armies come to a head. Recommended settings of 2 gold per "
 "village."
 msgstr ""
-"Veszély leselkedik minden kanyarulat mögött ezen a földalatti 
csatatéren, "
-"egy párbaj-pálya, ahol az erő számít. Ajánlott falvanként két aranyat 
"
-"beállítani."
+"Csak egy igazi stratéga kerülhet ki győztesen ebből a halálos és 
korlátolt "
+"csatatérről, ahol 6 összezárt sereg küzd meg egymással. Ajánlott 
falvanként "
+"két aranyat beállítani."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
 msgid "7p - Battle World"
@@ -2799,7 +2856,6 @@
 msgstr "Hogyan fejezzem be a köröm?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One way to end your turn is to press 'Alt-Space'. Alternatively, you can "
 "right-click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-"
@@ -3516,7 +3572,6 @@
 msgstr "Táborhely"
 
 #: data/terrain.cfg:393
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven Castle"
 msgstr "Törp vár"
 
@@ -3587,7 +3642,7 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:513
 msgid "Act."
-msgstr "Lép"
+msgstr "Par."
 
 #: data/themes/default.cfg:546
 msgid "short end-turn^End"
@@ -3914,7 +3969,7 @@
 
 #: data/traits.cfg:81
 msgid "resilient"
-msgstr "öngyógyító"
+msgstr "ellenálló"
 
 #: data/translations/english.cfg:2
 msgid "Easy"
@@ -4275,7 +4330,7 @@
 msgstr ""
 "Mérgezés:\n"
 "Ez a támadás megmérgezi a célpontot. A megmérgezett egységek 
körönként 8 ÉP-"
-"t veszítenek mindaddig, amíg meg nem gyógyítják őket, vagy az 
Életerejük 1-"
+"t veszítenek mindaddig, amíg meg nem gyógyítják őket, vagy az 
életerejük 1-"
 "re nem csökken."
 
 #: data/translations/english.cfg:120
@@ -4370,6 +4425,11 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"A legvégső forma, amit az élőholttá vált varázsló felvehet. Már a "
+"megjelenése is félelmet kelt az ellenségei szívében - az Ős-villi nem 
csak a "
+"halál érintésével bír, hanem varázslatai a legbátrabbakat is helyben "
+"megdermesztik. Ha egyszer találkoznál vele, azt tanácsolom fuss el gyorsan 
"
+"messzire, mivel a legtöbb élőholtnál gyorsabbak is."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:44 data/units/Demilich.cfg:32
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:21 data/units/Ghost.cfg:23 data/units/Lich.cfg:24
@@ -4464,6 +4524,15 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Rémes és tiszteletteljes, a legtöbb hatalmas fapásztor félelmetes 
méreteket "
+"ért el. Olyan lények ők, akikkel szinte csak a legendákban 
találkozhatunk, "
+"ahol úgy végeznek ellenfeleikkel, mint egy madártollal, vagy egy apró "
+"bogárral. Hatalmas, földöntúli erejüket hívják segítségül, s a 
legnagyobb "
+"sziklákat is porrá zúzzák. Ez a fa ereje, ami az évek folyamán csak "
+"növekszik és egy pillanatba sűrűsödhet össze a fapásztor kezében. A 
legendák "
+"beszélnek a fáradhatatlan gondoskodásról is, mellyel a világ erdeit "
+"felügyelik, gondozzák. Csak az erdő meggyalázásával lehet kivívni az "
+"egyébként szívélyes lények rettentő haragját."
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:43 data/units/Elder_Wose.cfg:24
 #: data/units/Wose.cfg:24
@@ -4546,7 +4615,7 @@
 "\n"
 "Special Notes: the arch mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
-msgstr ""
+msgstr "A mágusok elöljárója, ellenségeit hatalmas tűzlabdákkal 
pusztítja el."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:40 data/units/Arch_Mage.cfg:152
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:24 data/units/Deathmaster.cfg:32
@@ -4615,6 +4684,9 @@
 "creeping around behind that enemy. Their throwing knives are also poisoned, "
 "which will continually sap away an enemy's strength."
 msgstr ""
+"Az orgyilkosok az éjszaka urai. Akárcsak a haramiák, körbe tudják venni 
és "
+"lesből megtámadni ellenségüket, így kétszeres sebzést okozva. 
Távolból "
+"mérgezett tőröket hajíthatnak célpontjaikra."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:37 data/units/Assassin.cfg:119
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:38
@@ -4734,6 +4806,9 @@
 "victims into submission. Like any sort of outlaw, they're not comfortable "
 "fighting in broad daylight, being used to working at night."
 msgstr ""
+"A nehéz buzogánnyal felszerelt banditák ügyesek az éjszakai rablásban 
és a "
+"gyilkolásban. Barna leplet és fekete csuklyát viselnek, amit parasztoktól 
"
+"rabolnak, ha azok épp nem harcolnak megszállók ellen."
 
 #: data/units/Bandit.cfg:34 data/units/Drake_Enforcer.cfg:43
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:61 data/units/Great_Troll.cfg:24
@@ -4745,9 +4820,8 @@
 msgstr "buzogány"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "female^Battle Princess"
-msgstr "Törvényenkívüli hercegnő"
+msgstr "Csatázó hercegnő"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:70
 msgid "leadership,skirmisher"
@@ -4840,7 +4914,6 @@
 msgstr "Csontvadász"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Of a necromancer's creations, some take more strongly to the false life "
 "given them. Potency of life is given equipment to match; archers, in "
@@ -4850,9 +4923,9 @@
 "abominations are a terror to all who live."
 msgstr ""
 "Igazán hitvány teremtmények, amelyek valóban aljas fegyverzettel "
-"rendelkeznek. A tegezeik az áldozataik csontjaiból készült 
nyílvesszőkkel "
-"van tele, ezért egyszerűen 'csontvadásznak' hívják őket ellenségeik. "
-"Félelemben tartanak mindenkit, aki csak él."
+"rendelkeznek. Tegezeik az áldozataik csontjaiból készült nyílvesszőkkel 
"
+"vannak tele, ezért egyszerűen 'csontvadásznak' hívják őket 
szerencsétlen "
+"ellenségeik. Félelemben tartanak mindenkit, aki csak él."
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:36 data/units/Soul_Shooter.cfg:27
 msgid "stab"
@@ -4952,6 +5025,10 @@
 "woodsman, bowmen have reasonable prowess with both a bow and a short sword, "
 "and are very common on the battlefield."
 msgstr ""
+"A gyerekkoruk óta íjászatra edzett fiatal íjászokból kerül ki a 
wesnoth-i "
+"hadsereg legtöbb lőfegyveres harcosa. Ezen egységek nem olyan szigorú a "
+"képzésük, mint egy dárdás vagy egy nehézgyalogsághoz tartozó 
harcosnak, mert "
+"harci taktikájukhoz több ravaszságot, mint nyers erőt használnak fel."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -4994,6 +5071,10 @@
 "Cavalrymen are very useful for taking and holding positions on open ground, "
 "for screening friendly soldiers, and also for scoutwork."
 msgstr ""
+"A huszárok Wesnoth legjobb lovasaiból kerülnek ki. Ez a szigorúan "
+"fegyelmezett hadosztály, amellyel bár nem lehet oly kiválóan rohamozni a "
+"harcmezőn, mint egy lovassal, de különösen hatékony a pozíciójának a "
+"megtartásában."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
@@ -5074,6 +5155,10 @@
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
 "dangerous."
 msgstr ""
+"Első ránézésre gyengének tűnhetnek ezek a titokzatos, kígyószerű "
+"teremtmények, de ez a benyomás megtévesztő. A gyíkfarkú kakasok 
egyetlen "
+"pillantásukkal kővé változtathatják az ellenségeiket. Ez a varázs csak 
akkor "
+"törik meg, ha erejük forrása elpusztul."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
@@ -5144,6 +5229,10 @@
 "Special Notes: The attacks of a dark adept are magical, and always have a "
 "high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Az árnyak tanítványai eszelős megszállottak, akik bár kicsi a tudásuk 
a "
+"fekete mágiában, de azzal is öldöklést és pusztítást okoznak. E 
mágia "
+"tanulásának szentelték teljesen életüket, és nem halmoznak fel arról 
tudást, "
+"hogyan védhetnék meg magukat a csata közben."
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:39 data/units/Dark_Adept.cfg:101
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:47 data/units/Necromancer.cfg:38
@@ -5151,9 +5240,8 @@
 msgstr "fagyhullám"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "female^Dark Adept"
-msgstr "Sötét királynő"
+msgstr "Árnyak tanítványnője"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "female^Dark Queen"
@@ -5178,6 +5266,7 @@
 msgstr "Sötét varázsló"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:21
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The dread inspired by black magic comes chiefly from how little is known "
 "about it, to the common man. If immortality is truly what it grants, then "
@@ -5196,6 +5285,12 @@
 "marked with the plague, and any foe struck down by it will rise again in "
 "unlife."
 msgstr ""
+"A sötét varázslók nem jutnak hozzá teljesen az élőholtak erejéhez oly 
módon, "
+"hogy magukból is élőholtat csinálnának, ehelyett viszont a fejlett "
+"tanulmányaik, melyek a sötét dolgok felé fordulnak, erősebbé teszik 
őket, "
+"bár nem annyira erőssé, mint amilyenek a villik. Mivel megtartottak 
valamit "
+"emberségükből: nem félnek a szentségtől. Dögvészt hozó botot 
hordoznak, "
+"melyet a dögvész még élő áldozatainak csontjaiból faragtak."
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:29 data/units/Soulless.cfg:44
 msgid "plague(Walking Corpse)"
@@ -5229,16 +5324,15 @@
 msgstr "Halállovag"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tales are told of the mightiest warriors and generals, who, cursed with hate "
 "and a sense of betrayal, came back to this world as Death Knights. Wielding "
 "the same weapons as they did before, they command the Undead in their quest "
 "for revenge."
 msgstr ""
-"A leghatalmasabb harcosokat és hadvezérekat, ha gyűlölettel elátkozzák. 
"
+"A leghatalmasabb harcosokat és hadvezéreket, ha gyűlölettel elátkozzák, 
"
 "akkor halállovagként térnek vissza e világba. Ugyanazokkal a fegyverekkel 
"
-"harcolnak, mint előtte, és a bosszúállás a céljuk."
+"harcolnak, mint előtte, és a bosszúra vezetik az élőholtakat."
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:34 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:28
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:27
@@ -5257,6 +5351,9 @@
 "the skills they once had. Though frail, these monsters are much faster than "
 "the rest of their kind, both on foot and with their blades."
 msgstr ""
+"Halálpengék írtóznak az élet minden megnyilvánulásától, és emiatt 
mindenkit "
+"meg akarnak ölni. Haláli harcosok, nem vesznek tudomást a veszélyről, "
+"egyedül az örvénylő pengéikkel történő öldökléssel foglalkoznak."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
@@ -5273,7 +5370,7 @@
 "Gwiti olyan hatalomra tett szert a sötét utakon kalandozva, mely szinte "
 "sohasem kerülhet halandó kezei közé, azonban ezért rettenetes árat 
fizetett: "
 "az élőholtak, akiknek eladta a lelkét, fokozatosan felfalják a 
porhüvelyét "
-"is, így tehát idővel Gwiti is élőholttá válik majd, minden élő 
teremtmény "
+"is, így tehát idővel Gwiti is élőholttá válik majd, minden élő 
teremtmény "
 "rémületére."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
@@ -5313,6 +5410,9 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"A farkasszörny-lovasok tudják a leggyorsabban megülni a lovakat 
Wesnoth-ban, "
+"rettegett óriási farkasok mérgező karmokkal. Ezen koboldok rémséges és 
"
+"szánalmat nem ismerő ellenségek."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:38 data/units/Drake_Burner.cfg:34
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:36 data/units/Drake_Inferno.cfg:25
@@ -5351,6 +5451,8 @@
 "The drakes who master the use of a sword are sworn into a special order. The "
 "mark of this is the black and white warpaint they display in battle."
 msgstr ""
+"A perzsekény pengeforgatók kiválóan kezelik a kardot, és örökölték a 
"
+"tűzokádás képességét őseiktől."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:46 data/units/Drake_Burner.cfg:53
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:56 data/units/Drake_Fire.cfg:54
@@ -5372,6 +5474,11 @@
 "This, coupled with their sheer size and clawed hands makes for a dangerous "
 "foe in combat."
 msgstr ""
+"A tűzokádó perzsekények nem csak karmaik használatában jártasak, hanem 
"
+"távoli őseik tűzokádó képességével is rendelkeznek. Ellenségeik 
jobban "
+"teszik, ha megfelelő távolságban maradnak tőlük. A legképzettebb "
+"perzsekények vagy tűzperzsekényekké válhatnak, amelyek belső tüzük 
mesterei, "
+"vagy pedig perzsekény lobbantóvá, akik a perzsekények nagyon jó 
vezetői."
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
@@ -5394,6 +5501,13 @@
 "weaknesses of their kind, such as the strong vulnerability to spears and "
 "arrows."
 msgstr ""
+"Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek fegyverként "
+"használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
+"perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. Ezt ellensúlyozza, hogy kiváló "
+"kézművesek, smaragd éllel gyártanak fegyvereket, és erős páncéljuk 
van. A "
+"szembeszálló perzsekények választhatnak a kard és a dárda közül, 
amellyel "
+"igazán erősek. A legkitűnőbb szembeszállókból perzsekény gladiátorok 
vagy "
+"vagdalkozók lehetnek."
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
 msgid "Drake Enforcer"
@@ -5405,6 +5519,9 @@
 "hours at the forge have provided them with a bristling array of weaponry, "
 "and have clad them head to toe in shining armor."
 msgstr ""
+"A nagy perzsekény hajcsárok magukban őrzik fajuk nyers erejét. A kohó "
+"ellátta őket ragyogó fém fegyverzettel és tetőtől talpig fényes 
vértezettel "
+"borította be őket."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -5417,7 +5534,7 @@
 "join the ranks of the elite Drake Warriors."
 msgstr ""
 "A perzsekény verekedők görbe élű kardot, handzsárt forgatnak halálos 
erővel, "
-"és elődeiktől a tűzokádás képességét örökölték. A legkiválóbb 
verekedők "
+"és elődeiktől a tűzokádás képességét is örökölték. A 
legkiválóbb verekedők "
 "csatlakozhatnak a perzsekényharcosokhoz."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:33
@@ -5434,6 +5551,9 @@
 "armor, they belch columns of flame at any who oppose them, a testament to "
 "the strength and majesty of their kind."
 msgstr ""
+"A nagy tűzperzsekények mesterei a bennük lobogó belső tűznek. Fényes "
+"vértezetbe öltözve lángoszlopokat okádnak bárkire, aki ellenük 
szegül, "
+"bizonyságául fajtájuk erejének és fenségének."
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
@@ -5450,6 +5570,14 @@
 "it to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Mondják, hogy a perzsekények legidősebb ágának - maguknak a 
sárkányoknak "
+"közvetlen leszármazottjaiknak - ereiben vér helyett tűz folyik. Erre ad "
+"bizonyságot, hogy tüzet okádnak, habár, valamilyen oknál fogva, még 
senki "
+"sem próbált egyet felvágni, hogy megtudja, igaz-e ez.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a lángszívű perzsekény hadvezetése lehetővé teszi a 
szomszédos "
+"barátságos egységeknek, hogy eggyel többet sebezzenek a harc során, bár 
ez "
+"csak az alacsonyabb szintű egységekre vonatkozik."
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
 msgid "Drake Flare"
@@ -5465,6 +5593,10 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"A perzsekény lobbantók a fajtájuk vezetői szeretnének lenni. Míg a 
belső "
+"tüzüknek nem annyira mestereik, mint más rokonaik, addig meglehetősen 
nagyok "
+"az ambícióik. Kifejezetten jól kezelik a kardokat, és a legnagyobbak 
közé "
+"akarnak kerülni."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
@@ -5479,6 +5611,11 @@
 "maces which complement their already impressive array. Their intense focus "
 "on their weapons comes at the slight expense of their defensive abilities."
 msgstr ""
+"Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek fegyverként "
+"használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
+"perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. A perzsekény gladiátorokat védi 
"
+"vékony sárgaréz páncéljuk, és smaragd élű fegyverekkel vannak "
+"felfegyverezve, így képesek elhárítani a különböző támadásokat."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
@@ -5533,6 +5670,11 @@
 "shining, flame-colored armor is a mark of their proud and powerful caste, "
 "the ideal to which their brethren aspire."
 msgstr ""
+"A pokoli perzsekényként ismert szárnyaló teremtmények elég masszív 
arany "
+"páncélt hordanak, ami szinte áthatolhatatlan. Ezek a perzsekények "
+"gyakorlatilag immunisak a tűzre, mivel el tudnak bújni tűzhányók 
kúpjaiban. "
+"A pokoli perzsekények teljesen a mesterei lettek a belső tüzüknek, és "
+"riválisaik elődjeiknek, a sárkányoknak."
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
@@ -5561,13 +5703,18 @@
 "boar. Their training has also enhanced their stamina and defensive skills, "
 "which is a major advantage over their close cousins the Gladiators."
 msgstr ""
+"Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek fegyverként "
+"használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
+"perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. Ezt ellensúlyozza, hogy kiváló "
+"kézművesek, smaragd éllel gyártanak fegyvereket, és erős páncéljuk 
van. A "
+"vagdalkozók által választott fegyver az alabárd, melyet hatékonyan 
tudnak "
+"használni."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:25 data/units/Drake_Slasher.cfg:43
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:26 data/units/Drake_Warden.cfg:44
 #: data/units/Halbardier.cfg:28 data/units/Halbardier.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "halberd"
-msgstr "Alabárdos"
+msgstr "alabárd"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:46 data/units/Drake_Warden.cfg:47
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:29 data/units/Halbardier.cfg:34
@@ -5587,21 +5734,26 @@
 "on this earth would dare stand against them. The Wardens' weapon of choice "
 "is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
+"Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek fegyverként "
+"használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
+"perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. Ezt ellensúlyozza, hogy kiváló "
+"kézművesek, smaragd éllel gyártanak fegyvereket, és erős páncéljuk 
van. A "
+"felügyelők által választott fegyver az alabárd, melyet hatékonyan 
tudnak "
+"használni."
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
 msgstr "Perzsekényharcos"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
 "skills of their ancestors. The great strength of their kind allows them to "
 "strike withering blows, and to withstand punishment in equal measure."
 msgstr ""
-"A perzsekény verekedők görbe élű kardot, handzsárt forgatnak halálos 
erővel, "
-"és elődeiktől a tűzokádás képességét örökölték. A legkiválóbb 
verekedők "
-"csatlakozhatnak a perzsekényharcosokhoz."
+"A perzsekényharcosok halálos erővel forgatják a kardot, és elődeiktől 
a "
+"tűzokádás képességét is örökölték. Fajtájuk ereje nem csak 
támadáskor, de az "
+"ellenséggel szembeni helytállásban is megmutatkozik."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
 msgid "Draug"
@@ -5633,7 +5785,6 @@
 msgstr "Rettegett villi"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At long last, Ha'atel has paid the ultimate sacrifice for the dark arts into "
 "which he has delved, and has, himself, entered into undeath. At the apex of "
@@ -5671,6 +5822,9 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows these fencers to dart right "
 "past an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"A kardvívást művész szinten űző vívó mestere a tőrnek, így egyetlen 
"
+"fegyverrel támad és véd is. Szabad kezével aprópuskát kezel, s így a "
+"távolabbi ellenségeit is veszélyezteti."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:67 data/units/Fencer.cfg:78
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:38
@@ -5718,6 +5872,9 @@
 "Dwarven citadels are both renowned and feared; weapons that have broken the "
 "mightiest of warriors in a single blow."
 msgstr ""
+"A hatalmas törp városok őrzői az ellenfelek közé tüzet lőnek 
fegyvereikkel, "
+"melyeket sárkánybotnak hívnak. Ők a vezető professzorai a titkos Törp "
+"technológiának."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39
@@ -5769,6 +5926,9 @@
 "target with a thrown hand axe at several paces. Though slow on their feet, "
 "these dwarves are a testament to the prowess of their kin."
 msgstr ""
+"A hegyek gyomrában a törp-báró az úr. Csatabárdot jobban nem forgat 
senki, "
+"akár a távolabb álló ellenségét is könnyedén eléri. Finom páncélja 
keményen "
+"megművelt ötvözetből készült."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:61
 msgid "hatchet"
@@ -5785,6 +5945,10 @@
 "presence somehow imbue it with power. Though rarely seen in combat, a master "
 "of these runes can put them to terrifying use."
 msgstr ""
+"A törp rúnák titkos hatalmát uralják a félelmes és keménykötésű 
harcosok, az "
+"erőteljes Törp Rúnafaragók. Nagy figyelemmel és szeretettel faragják 
meg "
+"kalapácsaikat, melyek varázserőtől remegnek, és villámokat szórnak "
+"ellenségeikre, ha gazdájuk a földre sújt."
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21
 msgid "runic hammer"
@@ -5846,6 +6010,10 @@
 "make any of their own, realized they were lucky to no longer be fighting the "
 "dwarves, and vowed never to do so again."
 msgstr ""
+"A törp seregek erős, de lassú közelharci egységeinek létszükséglete a 
"
+"támogatás. Ezt a feladatot látják el a mennydörgők: nehézkes flintáik 
"
+"lassabbak, durvábbak és zajosabbak a kecses és gyors tünde íjaknál, de 
tűz- "
+"és ütőerejük páratlan."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:63
 msgid "thunderstick"
@@ -5868,6 +6036,10 @@
 "Though a single shot from these 'thundersticks' can take several minutes to "
 "prepare, the results are seen by the Dwarves as being well worth the wait."
 msgstr ""
+"A híres törp villámőrzők misztikus és félelmetes fegyvereket kezelnek, 
"
+"melyek a törp fegyverkészítő-mesterek, a titokzatos 
törp-technológiával "
+"kovácsolnak. Nem gyorsabbak semmilyen téren a mennydörgőknél, de sokkal "
+"halálosabbak támadásaik."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:48
 msgid "dragonstick"
@@ -5926,6 +6098,12 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Az agg fapásztorok nagyra nőttek. Ellenfeleik fölé magasodnak, hatalmas "
+"ütéseik csontot törnek, míg ők jól bírják az ellentámadásokat. Az 
erdő "
+"széléről figyelve váratlan felbukkanásokat egy vérfagyasztó látvány. 
Bár "
+"lassúak és merevek, valamekkora ellenállással a nyilakkal szemben, de 
még "
+"mindig nagyon gyúlékonyak. A természet energiáit segítségül hívva az 
agg "
+"fapásztor könnyen és gyorsan felépülhet sebesüléseiből."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
@@ -5940,6 +6118,9 @@
 "their natural grace ensures that they can best any of humanity's fresh "
 "recruits."
 msgstr ""
+"A tünde íjászok már gyermekkoruktól gyakorolják a íjazás fortélyait, 
így "
+"képzettek a távolsági harcban. Gyorsan, pontosan és sok vesszőt lőnek 
ki, "
+"így a tünde seregekben mindig jelentős szerepük van"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
 msgid "female^Elvish Archer"
@@ -5965,6 +6146,10 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
+"A tünde fejvadászok rendkívül gyorsak és ügyesek, a küzdelem minden 
módját "
+"jól ismerik. Egész Wesnoth legjobb erdőjárói között tartják számon 
őket. "
+"Éles szemével éjjel is kiválóan lát, így nem éri hátrány ha 
éjszaka veszi "
+"fel a harcot ellenségeivel"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:119
 msgid "female^Elvish Avenger"
@@ -5987,6 +6172,9 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"A kapitány hozzáértően vezeti a csapatait, a közvetlenül körülötte 
lévő első "
+"szintű egységek jobban harcolnak irányítása alatt. Közelharcban és 
íjjal is "
+"megállja a helyét, ha kell"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
@@ -6001,6 +6189,9 @@
 "a secondary pursuit, is executed with a skill that most of humanity can only "
 "stare at with wonder."
 msgstr ""
+"A harc mesterei a tünde bajnokok. Tökéletesen bánnak a karddal, 
közelharcban "
+"súlyos sebeket ejtenek. Íjaikkal egyaránt veszélyt jelentenek közelről 
és a "
+"távolból is."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "female^Elvish Druid"
@@ -6019,6 +6210,9 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Druids are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"A tünde látnok az erdők avatott ismerője. Mesterien ejti csapdába a "
+"figyelmetlen ellenséget, de az erdő gyógyfüveivel bajtársait is 
gyógyítja. "
+"Támogatása bármely tündesereg számára nélkülözhetetlen."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:54
 msgid "ensnare"
@@ -6064,6 +6258,9 @@
 "can grasp the basics of swordsmanship and archery in an uncannily short "
 "time, and put them to effective use on the battlefield."
 msgstr ""
+"A wesnoth-i tündék seregeinek zömét a közrangú tünde harcosok 
alkotják. Más "
+"fegyverforgatókhoz képest ők egyformán jól bánnak a karddal és az 
íjjal is. "
+"Gyorslábúak, és legjobban az erdőben képesek harcolni."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
@@ -6075,6 +6272,9 @@
 "fighter into a master of combat. Those who are honored as heroes are strong "
 "with both sword and bow, skills that never fade for lack of practice."
 msgstr ""
+"A hős egyedül szeret harcolni a csatamezőn, ezért a közelharcban nincsen 
"
+"párja képességeinek. Jobban kedveli a szemtől-szembe való vívást, de 
az "
+"íjjal is jól bánik."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
@@ -6087,6 +6287,8 @@
 "times of peace, a High Lord in the full of his wrath is an awesome sight "
 "indeed."
 msgstr ""
+"A tünde nagyurak vívótudásáról sokat regélnek, azonban távolra 
pusztító "
+"erejű fagyos labdákat is képesek vetni."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
@@ -6099,6 +6301,10 @@
 "unflagging fealty of their people, which is the greatest gift any ruler "
 "could ask for."
 msgstr ""
+"A tünde úrnő egy személyben a szépség és a bölcsesség, és minden 
tünde "
+"mélységesen tiszteli. A képessége, hogy átlásson a végzeten, méltó 
helyet "
+"biztosít neki népe között. Ez a hatalom enyhe jóindulattal használva 
arra is "
+"elég, hogy embereit a gondterhelt, bizonytalan időszakokban vezesse."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:21
 msgid "shove"
@@ -6114,6 +6320,8 @@
 "society. Elvish Lords are the wisest and strongest of their people, and are "
 "fearsome in their command of magic."
 msgstr ""
+"A tünde-urak vívótudásáról sokat regélnek, azonban távolra pusztító 
erejű "
+"fagyos labdákat is képesek vetni."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -6132,6 +6340,10 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Az íj mestere, képességei lehetőve teszik számára, hogy fedezéktől 
és "
+"domborzati viszonyoktól függetlenül mindig 60%-os eséllyel vegye célba "
+"ellenségeit. Közelharcban azonban nem állja meg a helyét, és mozgása 
sem "
+"gyors"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:65 data/units/Elvish_Marksman.cfg:185
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:65
@@ -6167,10 +6379,9 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level"
 msgstr ""
-"A nagy tábornoki rang a legtiszteletreméltóbbak egyike az emberi 
seregekben, "
-"és viselőik több tűzpárbajon bizonyították már tekintélyparancsoló "
-"képességeiket mind egyéni harc, mind stratégai rátermettség terén. "
-"Megjelenésük a harctéren minden alattuk szolgálónak támaszt nyújt."
+"A marsalli rang az egyik legmagasabb a tünde hadseregben. A marsall a "
+"körülötte álló első és második szintű egységeket is képes 
irányítani a "
+"harcban, de önmaga is kiválóan forgatja a kardot, és jól lő az íjjal."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
@@ -6188,6 +6399,9 @@
 "choose when fighting on their home ground, a fact that has saved many of "
 "their number from death."
 msgstr ""
+"A tünde portyázó valamennyi lovas közül a leggyorsabb, mozgásában az 
erdő "
+"sem akadályozza. Képesek íjat is használni lóháton, így ellenségeikre 
"
+"nyílzáport zúdíthatnak"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
@@ -6205,6 +6419,10 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
+"A tünde vadász gyors és félelmetes. Közelharcban és íjászatban 
egyaránt "
+"képzett, a sokoldalú harcos mintaképe. Szeme áthatol az éjszaka 
sötétjén, "
+"így éjjel nem sújtják azok a büntetések, amelyek más igazságos 
egységeket "
+"egyébként érintenének."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:117
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -6224,6 +6442,8 @@
 "This combination of incredible mobility, and potent combat strength is one "
 "of the greatest assets the elves possess in warfare."
 msgstr ""
+"A fürge tünde lovasok nagyon gyorsak az erdőkben és a mezőségeken, és "
+"mindemellett lóhátról is képesek íjukat jól használni."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -6237,6 +6457,9 @@
 "thick of the forest with nary a scratch. They are, perhaps, some of the only "
 "cavalry in existence that fares better in the woods than on open ground."
 msgstr ""
+"A tünde felderítők egyaránt sebesen szelnek át erdőket és mezőket. "
+"Lovastudományuk jóformán utolérhetetlen, de a harcban átütő erő 
nélkül "
+"vesznek részt."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shaman"
@@ -6258,6 +6481,9 @@
 "healing, though they can only delay the effects of poison, not cure them "
 "entirely."
 msgstr ""
+"A tünde sámánok nem folyamodnak nyílt erőszakhoz az ellenséggel 
szemben. "
+"Gyökerekkel fonják körbe áldozataikat, így csökkentik a támadásaiknak 
a "
+"sebességét. A gyógyítás mesterségének alapjait is ismerik."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
@@ -6274,6 +6500,9 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Az elit íjászok egész Wesnoth legkiválóbb céllövői, szinte célzás 
nélkül is "
+"tévedhetetlenek. Bármilyen körülmények között 60% eséllyel célba 
talál, így "
+"aztán a megerősített ellenséges csapatokat is gyorsan pusztítják"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:123
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
@@ -6294,6 +6523,9 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Shydes are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Tündekisasszonyok, akik a természetnek szentelik magukat, s így lényük "
+"lassan átalakul. Szitakötő-szárnyak nőnek ki hátukból, s 
gyönyörűséges "
+"teremtményekké válnak, akik súlytalanul szálldosnak a tünde-erdőkben."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:28 data/units/Elvish_Sylph.cfg:25
 msgid "faerie touch"
@@ -6353,6 +6585,9 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows fencers to dart right past "
 "an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"A vívók a kardvívás fortélyainak ismerői. Noha vívótőrük könnyű 
fegyver, az "
+"ő kezükben gyors és halálos. Bal kézben hárítótőrt forgatva könnyen 
védenek "
+"minden támadást"
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
@@ -6415,6 +6650,8 @@
 "despite their pitiable weaponry, they are quite good at harrying their "
 "enemies, especially under cover of darkness."
 msgstr ""
+"A bandita hordák az útonállók segítségével kutatják fel a 
kirabolható "
+"embereket és házakat."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:86 data/units/Thug.cfg:20
 #: data/units/Troll.cfg:23 data/units/Troll_Hero.cfg:23
@@ -6469,7 +6706,6 @@
 msgstr "Tábornok"
 
 #: data/units/General.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As the leaders of their armies, Generals are responsible for the protection "
 "of large or important areas in the kingdoms they swore fealty to. Their "
@@ -6479,9 +6715,12 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
-"Az emberi seregek legrangosabb vezérei az emberi királyság nagy és fontos 
"
-"területeinek védelméért felelnek. Az első és második szintű egységek 
"
-"támadását képesek összehangolni, így növelik azok hatékonyságát."
+"Az emberi seregek legrangosabb vezérei, a tábornokok, az emberi királyság 
"
+"nagy és fontos területeinek védelméért felelnek. Kiképzésük és 
gyakorlatuk "
+"elegendő ezen feladatok ellátásához.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: Az első és második szintű egységek támadását képesek "
+"összehangolni, így növelik azok hatékonyságát."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
@@ -6501,6 +6740,9 @@
 "Special Notes: Ghosts have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"A fantomok réges régen kínlódva elesett harcosok testetlen lelkei. Bár "
+"testetlen létük gyorsaságot és a fizikai támadások elleni jó 
védekezést ad "
+"nekik, a fantomok nehezen szelik át a vízeket."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
@@ -6522,6 +6764,8 @@
 "poison will continually take damage until they can be cured in town or by a "
 "healer."
 msgstr ""
+"Éhező, vérszomjas emberek, akik kénytelenek emberi testeket felfalni, 
néha "
+"haláluk után egy gyötrelmes létállapotban, hullazabálóként kell 
feltámadniuk."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
@@ -6557,6 +6801,9 @@
 "A normal scorpion is dangerous enough - one the size of a man needs little "
 "explanation."
 msgstr ""
+"Az óriás skorpiók gyilkos teremtmények, melyek szeretnek lesből támadni 
"
+"zsákmányukra. Könyörtelenek és örökké éhesek, emiatt nem ajánlott 
túl közel "
+"merészkedni ezekhez a túlméretezett pókfélékhez."
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:20
 msgid "sting"
@@ -6580,6 +6827,11 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows an impaler to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"A koboldok affelé hajlanak, hogy pusztán számbeli fölényükkel küzdjék 
le "
+"általános ostobaságukból, gyengeségükből és kifinomulatlan 
fegyvereikből "
+"eredő hátrányukat. Azok, akik valahogy élve kikerültek a harc 
zűrzavarából "
+"mindenképp szereznek maguknak egy jóval nagyobb lándzsát mint a régi, 
amivel "
+"az első ütés jogát mindig megkapják közelharcban."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -6596,6 +6848,9 @@
 "The wolves they are given are bred for speed and strength, making them quite "
 "dangerous in combat."
 msgstr ""
+"A farkasokon lovagló koboldok legkiválóbbjai a Koboldlovasok. Rendkívüli 
"
+"sebességre sarkallják hátasaikat, sőt a csatában értékellhető 
sebzést is "
+"okoznak."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
@@ -6611,6 +6866,9 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"A koboldfarkasok egy része le tudja győzni félelmét a tűztől. A kobold "
+"fosztogatók így fáklyákkal és hálókkal felszerelkezve hoznak 
pusztulást "
+"ellenségeikre."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:24
 msgid "torch"
@@ -6636,6 +6894,11 @@
 "failure of the orcish bloodline, though no one knows enough of their history "
 "to state anything conclusive."
 msgstr ""
+"A koboldok affelé hajlanak, hogy pusztán számbeli fölényükkel küzdjék 
le "
+"általános ostobaságukból, gyengeségükből és kifinomulatlan 
fegyvereikből "
+"eredő hátrányukat. Bár tisztességes vért és fegyverek nem állnak a "
+"rendelkezésükre, ezek a sovány dárdások jól fel vannak készülve egy 
végső "
+"harcra. A legjobb kobold dárdások a jövőben kobold nyársalókká 
válhatnak."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
@@ -6649,6 +6912,8 @@
 "head of a charge is a terrifying sight for infantry, and is often enough to "
 "break right through a defensive line."
 msgstr ""
+"Minden faj közt a legerősebb lovas harcosok, a Nagy lovagok a kardforgatás 
"
+"és lándzsahasználat legmagasabb fokát érték el."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:22
 msgid ""
@@ -6657,6 +6922,11 @@
 "Special Notes: the Grand Knight's charging lance attack doubles both damage "
 "dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a nagy lovag lándzsás rohamtámadása megkétszerezi úgy az "
+"okozott, mint a kapott sebzést. Ez nem befolyásolja a védekező "
+"visszatámadást."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:42 data/units/Knight.cfg:40
 #: data/units/Lancer.cfg:25 data/units/Paladin.cfg:47
@@ -6668,7 +6938,6 @@
 msgstr "Nagy tábornok"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The rank of Grand Marshal is one of the most esteemed in the armies of "
 "humanity, and those who bear its title have surpassed many trials by fire, "
@@ -6682,7 +6951,11 @@
 "A nagy tábornoki rang a legtiszteletreméltóbbak egyike az emberi 
seregekben, "
 "és viselőik több tűzpárbajon bizonyították már tekintélyparancsoló "
 "képességeiket mind egyéni harc, mind stratégai rátermettség terén. "
-"Megjelenésük a harctéren minden alattuk szolgálónak támaszt nyújt."
+"Megjelenésük a harctéren minden alattuk szolgálónak támaszt nyújt.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a nagy tábornok hadvezetése lehetővé teszi a szomszédos "
+"szövetséges egységeknek, hogy eggyel többet sebezzenek a harc során, 
habár "
+"ez csak az alacsonyabb szintű egységekre vonatkozik."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
@@ -6705,6 +6978,8 @@
 "Special Notes: the great mage's fireballs are magical, and always have a "
 "high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Az Nagy mágus rettegett és dicsőséges harcos, hatalma túllép a "
+"Varázslómesterén is."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:101
 msgid "female^Great Mage"
@@ -6725,21 +7000,22 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Az óriás trollok erős és kegyetlen emberszerű szörnyek, akik az 
elképesztő "
+"regenerálódás képességével is bírnak, így saját maguk 
felgyógyulhatnak "
+"sebeikből, akár a csata közben is."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
 msgstr "Griffmadár"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These majestic and powerful creatures are masters of the sky. Gryphons are "
 "both dangerous and wary of other intelligent creatures, and thus should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
 "Félig oroszlán és félig madár, ezek a fenséges lények uralják a 
világ egeit. "
-"Mivel más értelmes fajokkal nagyon óvatosak, csak jó okkal érdemes "
-"háborgatni őket"
+"Mivel más fajokkal nagyon óvatosak, csak jó okkal érdemes háborgatni 
őket"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
@@ -6792,6 +7068,12 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a halberdier to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"A közkatonák legjobbjait alabárdosokká teszik meg. Habár a kardnál 
lassabb a "
+"fegyverük, halálos sebeket lehet vele ejteni, és ámulatba ejtő hoszuknak 
"
+"köszönhetően az alabárdosok mindig először ütnek, még védekezésben 
is. Az "
+"alabárdosok könnyen elbánnak azokkal a csapatokkal, amelyek fegyvereik "
+"távolságában állnak, de nehézségekbe ütközhetnek a túlságosan 
közeli "
+"harcokban."
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
@@ -6808,6 +7090,8 @@
 "in the weight of the metal, and the great care that must be taken of it, but "
 "in certain situations, these troops are well worth the trade-offs."
 msgstr ""
+"A nehézgyalogság tagjai talpig vasban harcolnak, így sok csapást 
elviselnek. "
+"Egyetlen hátrányuk lassúságukban rejlik."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
@@ -6843,6 +7127,10 @@
 "must take care against both spearmen and archers, for whom their large size "
 "and momentum provide inviting targets."
 msgstr ""
+"A lovasok már kora gyermekkorukban megülik a lovat, gyorsak és támadásuk 
"
+"lehengerlő. Rohamuk kétszereset sebez, de a rohamozó lovasok is hasonlóan 
"
+"súlyos sebeket szereznek. Az Asheviere zsarnoksága elleni lázadók gyakran 
"
+"használják ezeket az harcosokat."
 
 #: data/units/Horseman.cfg:21
 msgid ""
@@ -6851,6 +7139,11 @@
 "Special Notes: the Horseman's only attack is a charge, which doubles both "
 "damage dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a lovas egyetlen támadása rohamtámadás, ami megkétszerezi 
úgy az "
+"okozott, mint a kapott sebzést. Ez nem befolyásolja a védekező "
+"visszatámadást."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
@@ -6882,6 +7175,10 @@
 "they cannot run on the battlefield. Too often have they seen a distant "
 "comrade fall, yet were powerless to reach the scene in time to help."
 msgstr ""
+"A harcmezők vasba öltözött óriásai, a Vasöklűek híresek és 
félelmetesek "
+"hihetetlen ellenállóképességük és rettenetes kalapácsaik nyomán. Ha 
nem "
+"lennének olyan lassúak, és gyakrabban mennének a harcmezőre, ezek a 
harcosok "
+"képesek lennének a kontinenset is uralmuk alá hajtani."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
@@ -6900,6 +7197,10 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a javelineer to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"A lándzsás gyalogság mesterien használja hosszú fegyverét. 
Életveszélyes a "
+"közelharcban, de képes fegyvereit dobni is, ezzel mindkét harcmodorban "
+"ütőképessé téve őt. Ezen felül a lándzsáik hossza miatt övék az 
első "
+"támadás, még védekezés során is."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -6914,6 +7215,9 @@
 "patience, are far safer than a charge. Their lances are still at the ready, "
 "however, and growing experience with these weapons is only to their benefit."
 msgstr ""
+"A lovag éppen olyan jól bánik a lándzsával, mint a karddal. A lándzsát 
"
+"használva megrohamozza ellenségeit, akik kétszeresen sebződnek, de a 
lovag "
+"is hasonlóan súlyosan sérül"
 
 #: data/units/Knight.cfg:21
 msgid ""
@@ -6922,6 +7226,10 @@
 "Special Notes: the Knight's charging lance attack doubles both damage dealt "
 "and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a lovag lándzsás rohamtámadása megkétszerezi úgy az 
okozott, "
+"mint a kapott sebzést. Ez nem befolyásolja a védekező visszatámadást."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
@@ -6936,6 +7244,10 @@
 "infantrymen who've made the mistake of breaking formation, and in piercing "
 "defensive lines. However, they have limited use in defense."
 msgstr ""
+"A lándzsások Wesnoth legbátrabb és legrettegettebb lovasai. Alig viselnek 
"
+"páncélzatot, ezért sebesen törnek előre, és ideálisan használhatók "
+"támadásra. Rohamuk nagy sebzést okoz, de ők maguk is nagy veszteségekkel 
"
+"végezhetik."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:22
 msgid ""
@@ -6944,12 +7256,17 @@
 "Special Notes: the Lancer's charging lance attack doubles both damage dealt "
 "and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a lándzsás rohamtámadása megkétszerezi úgy az okozott, 
mint a "
+"kapott sebzést. Ez nem befolyásolja a védekező visszatámadást."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
 msgstr "Villi"
 
 #: data/units/Lich.cfg:21
+#, fuzzy
 msgid ""
 "A lich is the physical embodiment of black magic's first goal: the quest to "
 "achieve immortality. Though a great deal is sacrificed in the rebirth, in "
@@ -6965,13 +7282,16 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"A villi olyan mágus, aki teljesen behódolt a sötét erőknek. Hogy uralmat 
"
+"szerezzen az élőholtak felett, lemondott testéről és maga is 
élőholttá lett. "
+"Így ellenségei életerejét egy érintéssel is megcsapolhatja, de erős "
+"hidegvarázslatokat is használnak a harcban."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Zászlóvivő"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
 "soldiers, coordinating their attacks.\n"
@@ -6980,9 +7300,13 @@
 "it to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
-"A karddal és számszeríjjal küzdő zászlóvivő kis csapatokat vezet, "
+"A karddal és számszeríjjal küzdő zászlóvivő kis csapatokat vezet és "
 "összehangolja hadmozdulataikat, így növelve a körülötte lévő 
alacsonyabb "
-"szintű egységek támadásának erejét"
+"szintű egységek támadásának erejét.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a zászlóvivő hadvezetése lehetővé teszi a szomszédos 
barátságos "
+"egységeknek, hogy eggyel többet sebezzenek a harc során, habár ez csak az 
"
+"alacsonyabb szintű egységekre vonatkozik."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
 msgid "Longbowman"
@@ -6996,6 +7320,8 @@
 "certainly lack. Longbowmen carry their weaponry as a badge of pride, and "
 "most bowmen look forward to the day they can begin using one."
 msgstr ""
+"A hosszúíj nyilasok hatalmas, sajátos íjakat használnak, amiknek 
kezelését "
+"harcok hosszú sora alatt sajátítottak el. Nyilaik még a páncélt is 
átütik."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:79
 msgid "Lord"
@@ -7039,6 +7365,10 @@
 "Special Notes: the ranged attack of a mage is magical, and always has a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"A mágus gyenge - de mégis nagy hatalommal bírhat. Lassan mozog, gyengén "
+"védekezik, ám varázslövedékekkel támad, melyek könnyedén eltalálják 
"
+"célpontjukat. Éppen ezért kitűnő választás, ha nehéz terepen 
megbúvó "
+"ellenséget kell kifüstölni."
 
 #: data/units/Mage.cfg:47 data/units/Mage.cfg:130
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:100 data/units/Silver_Mage.cfg:236
@@ -7075,6 +7405,11 @@
 "also have the power of Illumination, which increases the lighting level in "
 "the area adjacent to the mage."
 msgstr ""
+"A Fény mágusa nagyszerű segítőtársa az igazságos harcosoknak, és 
rettegett "
+"ellensége a törvényteleneknek. Olyan erős fény sugárzik belőle, hogy a 
"
+"mezőt, amelyen áll és a környező területeket is nem szűnő nappali 
világosság "
+"árasztja el: a szomszédos egységek szürkületkor még nappali fényben, 
éjjel "
+"pedig szürkületi homályban harcolhatnak"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:51 data/units/Mage_of_Light.cfg:128
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:48 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:43
@@ -7108,10 +7443,13 @@
 "their human counterparts have speculated, perhaps in envy, that this is only "
 "by dint of age."
 msgstr ""
+"A Mesteríjász elért arra a legmagasabb szintre az íj használatában, 
amit "
+"minden ember remélni tud hogy elér. Ügyességüket eme halálos fegyver "
+"használatában csak a tündéké múlja felül."
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:3
 msgid "Master at Arms"
-msgstr ""
+msgstr "Vívómester"
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:22
 msgid ""
@@ -7130,6 +7468,20 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows these master fencers to "
 "dart right past an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"A vivómesterek élete irigylésre méltó. Habár az életmódjuk vakmerő 
és "
+"veszélyes, elérkezett az idő, amikor is learathatják a babérokat. A "
+"tudásukért járó hírnévnek és kicsapongó életmódjuknak 
köszönhetően "
+"természetes arisztokrataként viselkednek, és sok nemeshölgy szeme akad 
meg "
+"rajtuk.\n"
+"\n"
+"Gyakran van részük abban a luxusban, hogy saját maguk választhatják ki "
+"megbizatásaikat, és így szabadon kalandozhatnak az általuk választott "
+"országban. Sokszor megtalálhatóak várkastélyok őrségkapitányaként 
vagy "
+"katonai akadémiák tanáraiként, olyan helyeken, ahol színpompás 
egyéniségük "
+"nem csak hogy elfogadott, hanem még hasznossá is válhat.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a portyázó képességének köszönhetően a vivómester 
ellenfele mögé "
+"lopózhat, figyelmen kívül hagyva annak ellenőrzött területét."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
@@ -7150,6 +7502,9 @@
 "power of Illumination, which increases the lighting level in the area "
 "adjacent to the mermaid."
 msgstr ""
+"A sellők között a legjámborabbak és legbékésebbek meglepően a fény 
erejével "
+"rendelkeznek, mely megelőzi, hogy a környezetében az igaz éj 
eluralkodjon. "
+"Az ő erejük rendíthetetlen támasz a sötétség ellen vívott harcban."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
@@ -7167,6 +7522,16 @@
 "Special Notes: The blasts of water conjured by mermaids are magical in "
 "nature, and always have a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"A sellők, csakúgy mint a tündék, erőteljes velük született 
képességekkel "
+"rendelkeznek a mágia terén, habár mágiájuk természete jelentősen 
eltér. Nagy "
+"becsben tartják azokat, akik bírnak e képességgel, tudásukat sokféle "
+"mesterségben használják fel, melyek közül sokról az emberiség még 
csak nem "
+"is álmodott soha. Nyilvánvaló használata tiltott a saját fajuk ellen, ez 
az "
+"erő fontos, hogy megvédjék magukat a mélységből előjövő szörnyekkel 
"
+"szemben.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a sellők által megidézett víztölcsér mágikus 
természetű, így "
+"mindig nagy valószínűséggel eltalálja az ellenfelet."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:40 data/units/Mermaid_Initiate.cfg:42
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:69 data/units/Sea_Hag.cfg:31
@@ -7189,6 +7554,9 @@
 "Special Notes: the blasts of water conjured by mermaids are magical in "
 "nature, and always have a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"A fiatal sellők gyakran használják vízmágiájukat. Annak ellenére, hogy 
"
+"törékenyek, ez félelmetessé teszi őket ellenfeleik szemében, mivel a 
vizet "
+"hívják segítségül, hogy ellenfelükre sújtsanak vele."
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
@@ -7209,6 +7577,9 @@
 "damage to the undead, and even does some to living creatures. Priestesses "
 "are capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"A tapasztaltabb sellők gyakran a szent tanulmányok útjára lépnek. Ez 
eléggé "
+"hozzáértővé teszi őket a a társaik sérüléseinek kezelésében, mint 
ahogy erős "
+"védelemmel is rendelkeznek a másik oldallal szemben."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
 msgid "Siren"
@@ -7229,9 +7600,20 @@
 "Special Notes: the attacks of a siren are magical in nature, and always have "
 "a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"A tündéri természet a sellők közül a szirénekben a legerősebb, 
akiknek a "
+"habbal való kapcsolata sokakat megtéveszt, és őket is hableányoknak 
tartják. "
+"Habár ez nyilvánvalóan távol áll az igazságtól, a tévedés érthető, 
hiszen a "
+"hableányok még a sellők szeme elé is csak ritkán kerülnek. Mágiájuk "
+"megtestesülése nyilvánvalóan nagyon hasonló, a szirént körülvevő 
víznek úgy "
+"parancsol a szirén, mint egy rajta lévő testrésznek.\n"
+"\n"
+"Ennek ezernyi használata ritkán látható a szárazföld lakóinak, akik 
pusztán "
+"csodálkozással fogadják.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a szirén támadása mágikus természetű, és mindig magas 
találati "
+"aránnyal rendelkezik."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "naia touch"
 msgstr "habérintés"
 
@@ -7269,6 +7651,14 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"A súlyokkal ellátott hálókat, amiket a sellők használnak háború 
idején, "
+"bonyolult jól kezelni; az ismerőit tisztelik és nagyra becsülik 
bajtársaik. "
+"Ez a fegyver segít bebetonozni a sellők teljes felsőbbrendűségét "
+"lételemükben, és fajukat fenyegetővé teszi azon ellenségek számára 
is, "
+"amelyek pusztán csak megközelítik a vizet.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a belegabalyodás a hálóba lelassítja az ellenfelet, és "
+"lehetséges támadásai számát eggyel csökkenti."
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
 msgid "Merman Fighter"
@@ -7302,6 +7692,10 @@
 "of need, many mermen of that occupation will volunteer to swell the ranks of "
 "their military."
 msgstr ""
+"A dárdás halászathoz szükséges tudás könnyen bevethető a háborúban 
is, "
+"különösen azok ellen, akik nem érzik magukat otthon a vízben. Szükség 
idején "
+"sok ilyen képzésben részesült sellő jelentkezik önkéntesen, hogy a "
+"hadseregük sorait erősítse."
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
@@ -7314,6 +7708,10 @@
 "impact of one is considerably greater. In the water, the mobility of the "
 "mermen more than makes up for this when facing foes who cannot swim."
 msgstr ""
+"Azok a sellők, amelyek mesterei a dárdavetésnek, majdnem olyan 
hatékonnyá "
+"válhatnak, mint egy íjász - habár a fegyver súlya gátolja a 
távolságot, a "
+"becsapódás ereje érezhetően nagyobb. A vízben, a sellők 
mozgékonyságát "
+"kiegészítve, rendkívül hatásos az úszni nem tudó ellenségekkel 
szemben."
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 msgid "Merman Netcaster"
@@ -7333,6 +7731,18 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"A halászat, ahogyan a sellők gyakorolják, nagyrészt abból áll, hogy a "
+"halrajokat a várakozó hálókba tereljék. Ezek önmagukban nem 
túlságosan "
+"veszélyesek, de nagyszerűen felhasználhatóak a folyón átkelni 
próbáló "
+"csapatok ellen. Kisebb, súlyokkal ellátott hálókat hajigálnak a 
levegőben, "
+"habár ezek nem a békés időkben való használatra lettek tervezve, igen "
+"hatékonyak a háború idején. A sellők az ilyen fegyvereket egyrészt arra 
"
+"alkalmazzák, hogy megállítsák a vízben lévő csapatokat, másrészt - 
és ez a "
+"fontosabb felhasználás -, hogy kiegyenlítsék a hadszínteret a 
szárazföldi "
+"csapatok ellen, amelyek egyébiránt nagy előnyt élveznének.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a belegabalyodás a hálóba lelassítja az ellenfelet, és "
+"lehetséges támadásai számát eggyel csökkenti."
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 msgid "Merman Spearman"
@@ -7347,6 +7757,12 @@
 "effective. They are also useful in melee, even deep under the surface, which "
 "is something that certainly cannot be said of arrows."
 msgstr ""
+"A sellők nem sokra becsülik az íjászatot, akiknél a dárdahajítás 
szolgálja "
+"ugyanezt a célt. Habár a dárdahajításnak nem sok haszna van a víz 
alatt, "
+"nagyon hasznos a felszínen, ahol a súlyuk megengedi, hogy néhány 
lábnyira a "
+"víz alá merítsék, és mégis elengendő lendületük marad a 
hatékonysághoz. A "
+"dárda elég hasznos a közelharchoz is, még mélyen a vízfelszín alatt 
is, ami "
+"a nyilakról nyilvánvalóan nem mondható el."
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 msgid "Merman Triton"
@@ -7512,6 +7928,7 @@
 msgstr "Holtidéző"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:18
+#, fuzzy
 msgid ""
 "One of the greatest circles of what is considered 'black magic' is the art "
 "of necromancy, the terrible ability to awaken the dead with false life. This "
@@ -7524,13 +7941,15 @@
 "Special Notes: The ranged attacks of a necromancer are magical, and always "
 "have a high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"A holtidéző olyan mágus, aki a sötétség ösvényeit követi. Az 
élőholtak "
+"erejéből merítve olyan varázslatokkal rendelkezik, amelyek megcsapolják "
+"ellenségei életerejét, s azt a sajátjához adják."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
 msgstr "Halvajáró"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack their "
 "hoped-for food with beast-like ferocity. When they are sated with the flesh "
@@ -7544,7 +7963,11 @@
 "A halvajárók mérgező karmaikkal támadják meg remélt áldozataikat, a 
halott "
 "hús iránti szentségtelen éhségük által indíttatva. Amikor már 
jóllaktak "
 "áldozataik húsával, egyszerűen elvesztik elszenvedett sebeiket, mintha 
csak "
-"most idézték volna őket, és újra hús keresésére indulnak."
+"most idézték volna testüket, és újra hús keresésére indulnak.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: mivel a halvajárók karmai méreggel vannak átitatva, a méreg 
"
+"áldozatai folyamatosan sebződnek mindaddig, amíg meg nem gyógyítja őket 
egy "
+"gyógyító vagy meg nem gyógyulnak egy faluban."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
@@ -7563,6 +7986,9 @@
 "damage, and move quite slowly over open water. Nightgaunts are able to hide "
 "at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
+"Az éjkísértetek a sötétség leple alatt bújnak elő, visszataszító 
arcukat "
+"maszkok mögött tartva, hogy eltakarják ördögi lelküket. Ezek a 
megvetett "
+"lények képesek éjszaka elbújni, semmi nyomot nem hagyva ottjártukról."
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
@@ -7622,16 +8048,16 @@
 msgstr "Óriás"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ogres are giant creatures that usually live alone in the wilderness, "
 "remarkably similar to humans in form, though large and misshapen. While they "
 "can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
 "underestimated."
 msgstr ""
-"A hegyi óriások nagydarab, ostoba emberszerű lények, akik egyedül élnek 
a "
-"vadonban. Könnyedén el lehet futni előlük vagy becsapni őket, ám nyers "
-"erejüket nem szabad lebecsülni."
+"A hegyi óriások nagydarab, ostoba lények, akik bár meglehetősen 
hasonlóak az "
+"emberekhez külsejükben, nagyobbak náluk és torzak. Egyedül élnek a 
vadonban. "
+"Könnyedén el lehet futni előlük vagy becsapni őket, ám nyers erejüket 
nem "
+"szabad lebecsülni."
 
 #: data/units/Ogre.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:41
 msgid "cleaver"
@@ -7668,10 +8094,13 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"Noha a közelharcban nem túl erős, az orgyilkos gyors, minden terepen jól "
+"védekezik és mérgezett dobónyilakat használ. A megmérgezett áldozat 
idővel "
+"veszít az életerejéből, amíg meg nem áll egy városban, hogy 
meggyógyuljon."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
 msgid "throwing knives"
-msgstr ""
+msgstr "késdobálás"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
@@ -7831,6 +8260,15 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"A nagyobb és gyakran jobban képzett ork orgyilkosokat csak 'ölőgépnek' "
+"hívják az ellenségeik, habár ez a megkülönböztetés némiképp 
homályos. Az "
+"ölőgépek gyorsan közlekednek és elég fürgék a harcban. Választott 
fegyverük, "
+"a méreg rosszindulatú eszköz, aminek elterjedt használata gyakran az 
igazi "
+"oka az ork erőfölénynek a harc során.\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: mivel az ölőgép mérgezett hegyű dobókést használ, a 
méreg "
+"áldozatai folyamatosan sebződnek mindaddig, amíg meg nem gyógyítja őket 
egy "
+"gyógyító vagy meg nem gyógyulnak egy faluban."
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
 msgid "Orcish Slurbow"
@@ -7873,7 +8311,6 @@
 msgstr "Ork hadúr"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become "
 "Warlords. Masters of the sword, and even possessing some skill with the bow, "
@@ -7910,7 +8347,7 @@
 "deadly capacity, and also of the ready availability of ammunition. Outlaws "
 "are somewhat ill at ease fighting during the day, preferring the cover of "
 "nightfall."
-msgstr ""
+msgstr "A törvényen kívüliek az éj leple alatt jobban harcolnak."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:76
 msgid "female^Outlaw"
@@ -7938,7 +8375,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:21
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr "menetelő, hadvezetés"
+msgstr "portyázó, hadvezetés"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:24
 msgid ""
@@ -7966,6 +8403,8 @@
 "in combat, and their piety grants them other gifts. A Paladin is a bane to "
 "the unworldly, and has trained in ministering to the wounds of his comrades."
 msgstr ""
+"Az erkölcs bajnoka, a kereszteslovag minden lovagi tudás birtokában van, 
de "
+"a szomszédos egységeket is képes gyógyítani."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:27
 msgid ""
@@ -7977,6 +8416,14 @@
 "some to living creatures. Paladins are capable of some healing, though they "
 "can only delay the effects of poison, not cure them entirely."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Megjegyzés: a kereszteslovag lándzsás rohamtámadása megkétszerezi úgy 
az "
+"okozott, mint a kapott sebzést. Ez nem befolyásolja a védekező "
+"visszatámadást. A kereszteslovag szent támadása a karddal félelmetes "
+"pusztítást okoz az élőholtak között, sőt még némely élő fajok 
között is. A "
+"kereszteslovagok képesek valamiféle csillapításra, habár a méreg 
hatását "
+"csak késleltetni tudják, teljesen meggyógyítani nem."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
@@ -8014,6 +8461,10 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a pikeman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"A tapasztaltabb lándzsások fegyverüket hosszú, hegyes, vékony pikára "
+"cserélik. Fegyverük hossza megadja nekik az első ütés lehetőségét, 
még "
+"védekezéskor is.Rendkívül veszélyesek bármilyen lovascsapat ellen, de a 
"
+"túlságosan közeli harcban nehézségeik támadhatnak."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:25
 msgid "pike"
@@ -8096,6 +8547,9 @@
 "Special Notes: the red mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"A vörös mágus tűzgolyókkal támad, melyek szinte mindig eltalálják az "
+"ellenséget. Mivel lépte fürge és egyaránt harcba vethető nappal és 
éjszaka, "
+"a vörös mágus szinte minden helyzetben hasznos."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:100
 msgid "female^Red Mage"
@@ -8106,6 +8560,7 @@
 msgstr "Bosszúálló"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:16
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Given false life to do battle once more, the creatures known as Revenants "
 "were clearly great warriors in their time, though the memory of that time is "
@@ -8113,6 +8568,9 @@
 "their past. Such questions aside, a Revenant is a powerful tool in combat: a "
 "fearless warrior that feels no pain, and which will fight to the bitter end."
 msgstr ""
+"A bosszúálló régen elesett hírneves harcos testéből létrehozott 
élőholt. "
+"Noha a harcos lelke és akarata már szertefoszlott, küzdőtudása minden 
jel "
+"szerint töretlen."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
@@ -8131,6 +8589,10 @@
 "an enemy, the rogue may backstab, inflicting double damage, by creeping "
 "around behind that enemy."
 msgstr ""
+"A haramiák a legfürgébbek közé tartoznak, bármely ellenséges csapat 
vonalai "
+"mellett elsurranhatnak, tekintet nélkül az ellenőrzési zónákra. 
Lesből, "
+"orvul támadnak, ha lehetőségük van rá - így kétszereset sebezhetnek, 
ha a "
+"megtámadott ellenség másik oldalán szövetségesük áll."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:65
 msgid "female^Rogue"
@@ -8151,6 +8613,9 @@
 "reliability and mastery of close combat are their best assets, for which "
 "they are well-renowned."
 msgstr ""
+"Az Udvari Testőrség embereit egyenként válogatják ki a sereg 
legkiválóbb és "
+"legerősebb katonái közül. A hűség vezérli őket minden válságos 
helyzetben, "
+"és eddig minden feladatukat sikerrel teljesítették."
 
 #: data/units/Saurian.cfg:20
 msgid ""
@@ -8335,6 +8800,8 @@
 "academically trained, he will need some experience in the field before his "
 "leadership is sound and acknowledged."
 msgstr ""
+"Az őrmester a Királyi Hadsereg egyik rangos tisztje. Nem erősebb a többi "
+"harcosnál, de jövőbeni nagysága iránt komoly reményeket táplál."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
@@ -8354,6 +8821,9 @@
 "slowly over open water. Shadows are able to hide at night, leaving no trace "
 "of their presence."
 msgstr ""
+"A gonosz átal elfeketített lelkek, az éjszaka leple alatti árnyak 
suhannak "
+"gyanútlan áldozataik felé. Ezek a baljós lények nyomtalanul képesek 
eltűnni "
+"éjjelente."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
@@ -8370,6 +8840,9 @@
 "covers monsters, rather than men. The drawback of such heavy armor is, of "
 "course, the time it takes to move into and out of combat."
 msgstr ""
+"A darabontok a wesnoth-i katonák legkiválóbbjai. Lassan mozognak, de "
+"félelmetesen harcolnak, okkal rettegnek tőlük Wesnoth földjén, de azon 
kívül "
+"is."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
@@ -8403,6 +8876,9 @@
 "villages instantly, though the player must control both, and the destination "
 "village must be unoccupied."
 msgstr ""
+"Az ezüstmágusok a legfürgébbek, és a legnehezebben utolérhetőek minden 
mágus "
+"közül. Teleportálni tudnak bármely két barátságos falu közt, egy 
pillanat "
+"alatt átugorva. Emellett jól ellenállnak minden mágikus támadásnak."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:139
 msgid "female^Silver Mage"
@@ -8435,16 +8911,16 @@
 msgstr "Csontváz"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skeletons are warriors who have been slain in battle and brought back by "
 "dark magics. Nearly mindless, and unwavering in their purpose, they fear "
 "neither pain, nor death, and their mere presence will often frighten away "
 "any who would challenge their master."
 msgstr ""
-"Egy csatában elesett harcos sötét mágiával mozgatott maradványai. Mint "
-"minden élőholt, a tűzzel és szent imákkal szemben védtelen, de az éles 
penge "
-"kevés kárt tesz benne."
+"Egy csatában elesett harcos sötét mágiával mozgatott maradványai. 
Szinte "
+"teljesen értelmetlen , de rendületlen lények, akik sem fájdalmat, sem "
+"halálfélelmet nem ismernek, így puszta jelenlétük elijesztheti a 
gazdájukra "
+"törő ellenségeket."
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:61 data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
@@ -8458,6 +8934,9 @@
 "to achieve the tasks laid before them, for death holds no fear for one who "
 "is already dead."
 msgstr ""
+"Elesett íjászok holttesteit keltette életre a varázslat élőholtként. 
Mint "
+"minden zombi ellen, ellenük is a tűz és a szentség a legerősebb fegyver, 
de "
+"az éles pengék nem érnek sokat velük szemben."
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
@@ -8510,12 +8989,17 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a spearman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"A dárdások jelentős részt képeznek az emberi seregekben. 
Alapkiképzésben "
+"részesülnek és egyből az arcvonalra kerülnek megtapasztalni a csata 
sűrűjét. "
+"Lándzsáik hosszúsága lehetővé teszi, hogy még védekezéskor is 
először "
+"üssenek a közelharcban."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
 msgstr "Kísértet"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:26
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes called the 'hollow men', spectres form the right arm of their "
 "master's power. These abominations are a rightful terror to the living, and "
@@ -8529,6 +9013,9 @@
 "renew the spectre. Spectres have very unusual resistances to damage, and "
 "move quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"A Kísértetek, a legerősebb lények az élőholtak sorában, sötét 
hatalmukkal "
+"meg tudnak idézni egy kardot amely kimeríti az ellenfél életerejét a 
maguk "
+"erősítésére. Iszonyú sikolyuk megfagyasztja a gyengék szívét."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
@@ -8543,6 +9030,8 @@
 "A sword is not without its own drawbacks, but is much more maneuverable than "
 "a spear, and much better in close quarters."
 msgstr ""
+"A kardosok jelentős részét alkotják az emberi seregeknek. 
Alapkiképzésben "
+"részesülnek és egyből az arcvonalra kerülnek megtapasztalni a csata 
sűrűjét."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
@@ -8574,6 +9063,10 @@
 "an enemy, the thief may backstab, inflicting double damage, by creeping "
 "around behind that enemy."
 msgstr ""
+"A tolvaj sebes léptű és rejtőzködő, így nehezen lehet megsebezni. Lest 
"
+"vetnek ellenségeiknek, ezért kétszereset sebeznek azon az ellenséges "
+"egységen, amelyiknek a tolvajjal ellentétes oldalán szövetséges egység 
áll. "
+"Mivel gátlástalanok, éjjel jobban harcolnak, mint nappal."
 
 #: data/units/Thief.cfg:106
 msgid "female^Thief"
@@ -8643,6 +9136,16 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"A trolloknak, a felnőtt kort elérve, rettenetes erő jut a birtokukba. 
Kőhöz "
+"hasonlatos testük az emberénél sokkal nagyobbra nőtt, és az a 
rémísztő "
+"képességük, hogy gyorsan felépülnek sebeikből, még az általuk kedvelt 
hegyi "
+"területektől távol is, félelmetessé teszi őket ellenségeik számára. 
A "
+"felnőtt trollok értelmesebbek, gyorsabbak, erősebbek, és bár senki nem 
merné "
+"ezt egyenesen a szemükbe mondani, de rondábbak is gyermekeiknél. Óriás "
+"fütyköseikkel kegyetlen jártassággal vagdalkoznak, és minden csatában, "
+"amiben részt vesznek erejükkel bástyaként állnak ki - egyetlen 
gyengeségük, "
+"mondhatni, hogy nincs távolsági fegyverük. Regenerációs képességük "
+"segítségével kigyógyulnak a méregből és felépülnek sebeikből 
segítség nélkül."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -8657,6 +9160,9 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"A troll hős erős és brutális emberszerű szörny, elképesztő 
gyógyulási "
+"képességgel, ami lehetővé teszi számára, hogy akár a csata kellős 
közepén "
+"összeforjanak szerzett sebesülései. "
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
@@ -8675,6 +9181,19 @@
 "regeneration ability, which heals them as though they were always stationed "
 "in a village."
 msgstr ""
+"Megadatván számukra fajtájuk ereje, a trollok kifejezetten otromba "
+"fegyverekkel is hálálos csapásokat mérhetnek ellenfeleikre. Néhányuk 
durva "
+"parittyaszíjakat használ, ami kicsit különbözik azoktól, amit a 
gyermekek "
+"használnak, tekintve hogy kavicsok helyett egész szikladarabokat hajítanak 
"
+"velük. Bár nem túl pontosak, egy ilyen szörnyeteg által útjára 
indított "
+"szikla egyben szétroppanthat egy embert. Bár nehéz lőszerükkel vannak "
+"megrakodva, és nincs is közelharci fegyverük, a troll kőemelők még 
mindig "
+"termetesebbek, erősebbek, és talán még rondábbak is a suhancoknál akik 
régen "
+"voltak, és hát egy troll-ököl felér egy kalapáccsal a harcban. 
Továbbá, "
+"azzal hogy visszalőhetnek az íjászok támadására, kockázatossá teszi "
+"bármilyen módon történő megtámadásukat, hacsak nem kifejezetten 
kedvezőek a "
+"terepviszonyok. Regenerációs képességük segítségével kigyógyulnak a 
méregből "
+"és felépülnek sebeikből segítség nélkül."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
@@ -8694,6 +9213,17 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Az erő vérfagyasztó monstruma, a troll harcos feleleveníti az összes 
mesét, "
+"ami fajtája rémísztőségéről szól. Tömör kalapácsokat forgatnak, 
amelyek akár "
+"egy házat is kiforgatnának alapjaiból és úgy tűnhet az 
örökkévalóságig "
+"büntetnek. A troll harcosok képesek egyedül megzavarni az ellenséges "
+"parancsnok stratégiáját. Egy troll harcost egy ember nem képes 
leteríteni, "
+"csak egy egész csapat, reménytelenül küzdve az előttük felvonuló 
förtelmes "
+"erővel. Ami megrémíti a legtöbb ellenfelét, az mégsem a troll harcos "
+"megjelenése, vagy ereje, hanem a tény, hogy ha csak egy hajszálnyi 
életereje "
+"is marad, szempillantás alatt visszanyeri teljes erejét. Regenerációs "
+"képességük segítségével kigyógyulnak a méregből és felépülnek 
sebeikből "
+"segítség nélkül."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
@@ -8710,6 +9240,18 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Az a szó, hogy 'suhanc', még olyan félelmetes állatokra értve is, mint a 
"
+"farkas vagy az oroszlán törékeny, támogatandó és talán még akár 
aranyos "
+"képeket elevenít bennünk fel, olyanokét akik fiatalságuk miatt még nem "
+"állnának meg a saját lábukon. A trollok természetét nézve viszont, egy 
troll "
+"suhanc már rendelkezik a fajtájára jellemző rettenetes erővel. A troll "
+"suhancok egy kifejlett emberénél is nagyobb és erősebb testtel 
botladoznak. "
+"Hátborzongató regenerációjuk és kőhöz hasonlatos bőrük kemény 
ellenféllé "
+"teszi őket, főleg kedvenc terepükön, a hegyek és dombok közt, ahonnan 
ők is "
+"jöttek. Az egyetlen segítség egy troll suhanc legyőzésében a 
lassúságuk, "
+"nameg a tény, hogy ezek a szörnyetegek nincsenek erejük teljében... még. 
"
+"Regenerációs képességük segítségével kigyógyulnak a méregből és 
felépülnek "
+"sebeikből segítség nélkül."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
@@ -8826,6 +9368,10 @@
 "damage to the undead, and can even damage living creatures. White magi are "
 "capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"A fehér mágus a harcban gyönge, de ismeri a gyógyítás titkait. A fehér 
mágus "
+"körülötti egységek, mintha csak faluban lennének, felépülnek 
sebeikből. A "
+"fehér mágus erős ellenfele az élőholtaknak: fehér fényű támadása 
különösen "
+"hatásos ellenük."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:81
 msgid "female^White Mage"
@@ -8847,6 +9393,10 @@
 "mounts have a rather easy time traversing the mountains, though water and "
 "woods will still slow them down."
 msgstr ""
+"Az orkoknál satnyább és alacsonyabb koboldok farkasokat idomítanak arra, "
+"hogy megtűrjék őket a hátukon, s így felderítésre legyenek 
használhatók. A "
+"mélységes ork barlangokban felnevelt farkasok és lovasaik nem rettennek "
+"vissza a hegyektől, ellentétben más lovas egységekkel."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
@@ -8868,6 +9418,13 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"A fák pásztora a legendák fához hasonlatos teremtményei. Erdők mélyén 
élnek, "
+"és ott megkülönbözhetetlenek a többi fától. Lassúak és merevek, 
ezért nem "
+"tudnak túl jól védekezni. Az ő védekezésük abban rejlik, hogy erősen "
+"ellenállnak a hidegnek, a csapásoknak és a nyílvesszőknek. A pengének 
sincs "
+"sok esélye átvágni vastag kérgüket, azonban nagyon gyúlékonyak. A "
+"környezetük és a nap erejét segítségül hívva a fapásztorok képesek "
+"regenerálni magukat a küzdelmek után."
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
@@ -8889,13 +9446,16 @@
 "renew the wraith. Wraiths have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Az élőholtak leghatalmasabb szellemei túlvilági pengét idéznek meg, 
mellyel "
+"elrabolják ellenségük életerejét, hogy aztán ők erősödjenek. 
Szörnyű sikolyt "
+"is hallathatnak, amitől a nem elég erősek szíve megszakad. Az így 
elesettek "
+"lelke kísértetként tér vissza, hogy gyilkosait szolgálja tovább."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
 msgstr "Jeti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Little is known about Yetis, ape-like creatures said to live in remote and "
 "snow-covered mountains. Few profess to have seen one, and their existence is "
@@ -8910,7 +9470,6 @@
 msgstr "Ifjú óriás"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When still young, Ogres are sometimes captured and taken into the army to be "
 "trained. They cannot manage weapons skillfully, but that is of little "
@@ -8918,8 +9477,8 @@
 msgstr ""
 "Az óriásokat fiatalon veszik be a seregbe, kiképzési céllal. A "
 "fegyverhasználatban gyakorlatlanok, ezért hatalmas pengét adnak a 
kezükbe, "
-"abban a reményben, hogy elég értelmesek lesznek és az ellenségüket 
vágják le "
-"vele, nem pedig a saját fejüket."
+"abban a reményben, hogy elég értelmesek lesznek ahhoz, hogy az 
ellenségüket "
+"vágják le vele, nem pedig a saját fejüket."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
@@ -8931,7 +9490,7 @@
 "Lord -- to join the elite of human fighters."
 msgstr ""
 "Ma még szinte csak fiú, rajongásával a korona felé igazi vágya, hogy 
úr "
-"lehessen -- hogy az emberi harcosok legjobbjaihoz csatlakozhasson."
+"lehessen - hogy az emberi harcosok legjobbjaihoz csatlakozhasson."
 
 #: src/about.cpp:33
 msgid "+Core Developers"
@@ -9095,7 +9654,7 @@
 
 #: src/about.cpp:313
 msgid "+Contributors"
-msgstr "+Résztvevők"
+msgstr "+Hozzájárulók"
 
 #: src/about.cpp:316
 msgid "+Bots"
@@ -9274,11 +9833,11 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:392
 msgid "Difficulty: "
-msgstr "Nehézség:"
+msgstr "Nehézség: "
 
 #: src/dialogs.cpp:394
 msgid "Version: "
-msgstr "Verzió:"
+msgstr "Verzió: "
 
 #: src/dialogs.cpp:418 src/dialogs.cpp:434
 msgid "%b %d %y"
@@ -9456,7 +10015,7 @@
 
 #: src/game.cpp:849
 msgid "Server: "
-msgstr "Szerver:"
+msgstr "Szerver: "
 
 #: src/game.cpp:862
 msgid "Could not connect to host."
@@ -9488,11 +10047,11 @@
 
 #: src/game.cpp:945
 msgid "Publish campaign: "
-msgstr "Hadjárat közzététele:"
+msgstr "Hadjárat közzététele: "
 
 #: src/game.cpp:949
 msgid "Delete campaign: "
-msgstr "Hadjárat törlése:"
+msgstr "Hadjárat törlése: "
 
 #: src/game.cpp:953
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
@@ -9594,7 +10153,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1138 src/multiplayer.cpp:187
 msgid "Login: "
-msgstr "Bejelentkezés:"
+msgstr "Bejelentkezés: "
 
 #: src/game.cpp:1169 src/playcampaign.cpp:197
 msgid "The game could not be loaded: "
@@ -9620,7 +10179,7 @@
 msgid "The following add-on campaign(s) had errors and could not be loaded:"
 msgstr ""
 "A következő beszerzett hadjárat(ok) hibákat tartalmaznak, így sikertelen 
"
-"volt a betöltés:"
+"volt a betöltés:"
 
 #: src/game.cpp:1344
 msgid "ERROR DETAILS:"
@@ -9660,7 +10219,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1078
 msgid "Abilities: "
-msgstr "Képességek:"
+msgstr "Képességek: "
 
 #: src/help.cpp:1097
 msgid "Alignment: "
@@ -9756,7 +10315,7 @@
 
 #: src/help.cpp:2290
 msgid "Reference to unknown topic: "
-msgstr "Ismeretlen tárgyra történt hivatkozás:"
+msgstr "Ismeretlen tárgyra történt hivatkozás: "
 
 #: src/help.cpp:2665
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
@@ -9764,7 +10323,7 @@
 
 #: src/help.cpp:2712
 msgid "Parse error when parsing help text: "
-msgstr "Elemzési hiba a súgó szövegének elemzésekor:"
+msgstr "Elemzési hiba a súgó szövegének elemzésekor: "
 
 #: src/intro.cpp:94
 msgid "Next"
@@ -9848,7 +10407,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:94
 msgid "Choose host to connect to: "
-msgstr "Válassz játékszervert a csatlakozáshoz:"
+msgstr "Válassz játékszervert a csatlakozáshoz: "
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer.cpp:160
 msgid "Connecting to Server..."
@@ -10037,7 +10596,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Use scenario specific settings"
-msgstr "Hadjárat egyedi beállításainak használata"
+msgstr "Pályára jellemző beállítások használata"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:102
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
@@ -10085,7 +10644,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:213
 msgid "Turns: "
-msgstr "Kör:"
+msgstr "Kör: "
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:215
 msgid "Unlimited Turns"
@@ -10093,24 +10652,23 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:222
 msgid "Village Gold: "
-msgstr "Falu arany:"
+msgstr "Falu arany: "
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:228
 msgid "Experience Modifier: "
-msgstr "Szintlépés-alakító:"
+msgstr "Szintlépés-alakító: "
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:332
 msgid "Players: "
-msgstr "Játékosok:"
+msgstr "Játékosok: "
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29
 msgid "Map"
 msgstr "Térkép"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Settings"
-msgstr "Beállítások..."
+msgstr "Beállítások"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
 msgid "Status"
@@ -10178,11 +10736,11 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:114
 msgid "Leader: "
-msgstr "Vezér:"
+msgstr "Vezér: "
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:116
 msgid "Recruits: "
-msgstr "Toborozhat:"
+msgstr "Toborozhat: "
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:149
 msgid "Waiting for game to start..."
@@ -10352,10 +10910,9 @@
 msgstr "Válassz fegyvert:"
 
 #: src/playturn.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "Még nem tettél semmit ebben a körben. Mégis befejezed a köröd?"
+msgstr "Még nem tettél semmit ebben a körben. Mégis befejezed a köröd?"
 
 #: src/playturn.cpp:1319 src/playturn.cpp:1324
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
@@ -10650,7 +11207,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:141
 msgid "stone: "
-msgstr "kővéváltoztatás: "
+msgstr "kővévált: "
 
 #: src/reports.cpp:250 src/unit_types.cpp:321
 msgid "damage"
@@ -10844,1390 +11401,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "neutral"
 msgstr "semleges"
-
-#~ msgid "healthy"
-#~ msgstr "egészséges"
-
-#~ msgid "invisible"
-#~ msgstr "láthatatlan"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "A Wesnoth játékban általában szabályszerű ciklusokban változnak a "
-#~ "nappalok és az éjszakák. Az aktuális napszakot a kis térkép alatt "
-#~ "tekinthetjük meg a jobbfelső sarokban.\n"
-#~ "\n"
-#~ "A szokásos nap/éjszaka ciklus a következő:\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "A Reggel és a Délután nappalnak számít, míg az Éjszaka Első és 
Második "
-#~ "Fele éjszakának számít."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "While most units have three levels, not all do. Occasional units (such as "
-#~ "<ref>dst=unit_Mage text=Magi</ref>) may have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ne felejtsd el, hogy bár a legtöbb egységnek három lehetséges 
fejlődési "
-#~ "szintje van, de nem mindnek, sőt némelyeknek (mint például a "
-#~ "<ref>dst=unit_Mage text=Mágusoknak</ref>) négy is lehet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-#~ "turn, to a total maximum of 8 points healed, or prevent Poison from "
-#~ "dealing damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Csillapító egységek: A <ref>dst=ability_heals text=Csillapítás</ref> "
-#~ "képességévelrendelkező egységek minden, a közvetlen közelükben 
tartózkodó "
-#~ "baráti egységetgyógyítani fognak 4 ÉP-al körönként (de maximum 
összesen 8 "
-#~ "ÉP osztható szét), vagyakadályozni fogják a Mérgezés sebzését."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "The traits that are available to all non-Undead units are:"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "A jellemvonások amelyek az élőholttól eltérő egységek számára 
elérhetőek:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Other special traits that may be assigned to units are:"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Más különleges jellemvonások, amelyeket egységek kaphatnak:"
-
-#~ msgid "Tundra"
-#~ msgstr "Tundra"
-
-#~ msgid "2p - Icy Waters"
-#~ msgstr "2j - Jeges vizek"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North "
-#~ "Wesnoth."
-#~ msgstr ""
-#~ "Csata jeges víztömegek felszínén és körül, ebben a embertelen 
kikötőben "
-#~ "Wesnoth északi részén."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The final form that magi of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
-#~ "terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch "
-#~ "that of death, but their spells are powerful enough to freeze even the "
-#~ "bravest where they stand. Should you ever come across one of these, flee "
-#~ "fast and far, for they move faster than most undead."
-#~ msgstr ""
-#~ "A legvégső forma, amit az élőholttá vált varázsló felvehet. Már a 
"
-#~ "megjelenése is félelmet kelt az ellenségei szívében - az Ős-villi 
nem "
-#~ "csak a halál érintésével bír, hanem varázslatai a legbátrabbakat is 
"
-#~ "helyben megdermesztik. Ha egyszer találkoznál vele, azt tanácsolom fuss 
"
-#~ "el gyorsan messzire, mivel a legtöbb élőholtnál gyorsabbak is."
-
-#~ msgid ""
-#~ "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but "
-#~ "looks are deceiving. With just a glance, Cockatrices can turn their "
-#~ "enemies into stone. This enchantment lasts until the source of their "
-#~ "power is destroyed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Első ránézésre gyengének tűnhetnek ezek a titokzatos, kígyószerű "
-#~ "teremtmények, de ez a benyomás megtévesztő. A gyíkfarkú kakasok 
egyetlen "
-#~ "pillantásukkal kővé változtathatják az ellenségeiket. Ez a varázs 
csak "
-#~ "akkor törik meg, ha erejük forrása elpusztul."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
-#~ "power to cause death and destruction. They devote themselves completely "
-#~ "to the study of this magic, not bothering to learn how to defend "
-#~ "themselves in close combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az árnyak tanítványai eszelős megszállottak, akik bár kicsi a 
tudásuk a "
-#~ "fekete mágiában, de azzal is öldöklést és pusztítást okoznak. E 
mágia "
-#~ "tanulásának szentelték teljesen életüket, és nem halmoznak fel 
arról "
-#~ "tudást, hogyan védhetnék meg magukat a csata közben."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dark Sorcerers did not fully embrace the power of the undead by becoming "
-#~ "undead themselves. Instead, their advanced studies of the dark arts have "
-#~ "made them stronger, but not nearly as powerful as they would have been as "
-#~ "Liches. Because they retain their humanity, they do not fear holy magic. "
-#~ "They wield plague staves carved from the bones of still animated victims "
-#~ "of the plague."
-#~ msgstr ""
-#~ "A sötét varázslók nem jutnak hozzá teljesen az élőholtak erejéhez 
oly "
-#~ "módon, hogy magukból is élőholtat csinálnának, ehelyett viszont a 
fejlett "
-#~ "tanulmányaik, melyek a sötét dolgok felé fordulnak, erősebbé teszik 
őket, "
-#~ "bár nem annyira erőssé, mint amilyenek a villik. Mivel megtartottak "
-#~ "valamit emberségükből: nem félnek a szentségtől. Dögvészt hozó 
botot "
-#~ "hordoznak, melyet a dögvész még élő áldozatainak csontjaiból 
faragtak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once "
-#~ "loved. They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and "
-#~ "caring only about killing as many beings as possible with their swirling "
-#~ "blades."
-#~ msgstr ""
-#~ "Halálpengék írtóznak az élet minden megnyilvánulásától, és 
emiatt "
-#~ "mindenkit meg akarnak ölni. Haláli harcosok, nem vesznek tudomást a "
-#~ "veszélyről, egyedül az örvénylő pengéikkel történő 
öldökléssel "
-#~ "foglalkoznak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Direwolf Riders ride the fastest mounts to be found in Wesnoth, dreadful "
-#~ "giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and "
-#~ "merciless enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "A farkasszörny-lovasok tudják a leggyorsabban megülni a lovakat 
Wesnoth-"
-#~ "ban, rettegett óriási farkasok mérgező karmokkal. Ezen koboldok 
rémséges "
-#~ "és szánalmat nem ismerő ellenségek."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Blademasters wield swords with great skill, and possess the fire "
-#~ "breathing skills of their ancestors."
-#~ msgstr ""
-#~ "A perzsekény pengeforgatók kiválóan kezelik a kardot, és 
örökölték a "
-#~ "tűzokádás képességét őseiktől."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not only can a Drake Burner wield its claws with deadly skill, but it "
-#~ "still possesses the fire-breathing abilities of its remote ancestors. "
-#~ "Enemies would be well advised to keep their distance. The most skilled "
-#~ "Burners will often go on to become Fire Drakes who seek to master their "
-#~ "internal fire, or Drake Flares who aspire to be leaders of their kind."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tűzokádó perzsekények nem csak karmaik használatában jártasak, 
hanem "
-#~ "távoli őseik tűzokádó képességével is rendelkeznek. Ellenségeik 
jobban "
-#~ "teszik, ha megfelelő távolságban maradnak tőlük. A legképzettebb "
-#~ "perzsekények vagy tűzperzsekényekké válhatnak, amelyek belső tüzük 
"
-#~ "mesterei, vagy pedig perzsekény lobbantóvá, akik a perzsekények nagyon 
jó "
-#~ "vezetői."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Clashers' weapons of choice are the sword and spear, "
-#~ "which they use to great effect. The greatest Clashers can become Drake "
-#~ "Gladiators or Slashers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek 
fegyverként "
-#~ "használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
-#~ "perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. Ezt ellensúlyozza, hogy 
kiváló "
-#~ "kézművesek, smaragd éllel gyártanak fegyvereket, és erős páncéljuk 
van. A "
-#~ "szembeszálló perzsekények választhatnak a kard és a dárda közül, 
amellyel "
-#~ "igazán erősek. A legkitűnőbb szembeszállókból perzsekény 
gladiátorok vagy "
-#~ "vagdalkozók lehetnek."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. Drake Enforcers protect their "
-#~ "vulnerable hides with thick brass armor and they arm themselves with as "
-#~ "many emerald edged weapons as possible to fend off whatever opponents may "
-#~ "await them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek 
fegyverként "
-#~ "használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
-#~ "perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. A perzsekény gladiátorokat 
védi "
-#~ "vékony sárgaréz páncéljuk, és smaragd élű fegyverekkel vannak "
-#~ "felfegyverezve, így képesek elhárítani a különböző támadásokat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The great fire drakes equip themselves with silver plated armor to defend "
-#~ "themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
-#~ "primitive, they have mastered their internal fire and are to be feared. "
-#~ "The most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as "
-#~ "Drake Infernos."
-#~ msgstr ""
-#~ "A nagy tűzperzsekényeket ezüstlemezzel borított páncélzat védi a "
-#~ "súlyosabb sérülésektől. Bár a közelharci technikájuk primitív, 
belső "
-#~ "tüzüknek a mesterei, és ezért rettegett harcosok. A legkegyetlenebb "
-#~ "tűzperzsekényekből váló teremtményeket úgy ismerik, hogy a pokoli "
-#~ "perzsekények."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in "
-#~ "their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that "
-#~ "saying after facing these towering creatures of sheer devastation... "
-#~ "However, between their crackling flames and their wicked swords, few who "
-#~ "meet them survive to confirm this saying."
-#~ msgstr ""
-#~ "A régi mondás úgy tartja, hogy 'A perzsekény hadseregben a tábornokok 
"
-#~ "ereiben tűz csörgedezik vér helyett'. Senki se kételkedne az 
igazságban, "
-#~ "ha személyesen szembesülne ezeknek a óriási szörnyeknek a "
-#~ "pusztításával... Mindazonáltal a ropogó lángjaik és álságos 
kardjaik "
-#~ "közül megmenekültek megerősítették ezt az elbeszélést."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
-#~ "their internal fire is not as great as some of their kin, these Drakes "
-#~ "have broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire "
-#~ "to be the greatest of their kind."
-#~ msgstr ""
-#~ "A perzsekény lobbantók a fajtájuk vezetői szeretnének lenni. Míg a 
belső "
-#~ "tüzüknek nem annyira mestereik, mint más rokonaik, addig meglehetősen "
-#~ "nagyok az ambícióik. Kifejezetten jól kezelik a kardokat, és a "
-#~ "legnagyobbak közé akarnak kerülni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. Drake Gladiators protect their "
-#~ "vulnerable hides with thick brass armor and they arm themselves with as "
-#~ "many emerald edged weapons as possible to fend off whatever opponents may "
-#~ "await them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek 
fegyverként "
-#~ "használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
-#~ "perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. A perzsekény gladiátorokat 
védi "
-#~ "vékony sárgaréz páncéljuk, és smaragd élű fegyverekkel vannak "
-#~ "felfegyverezve, így képesek elhárítani a különböző támadásokat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armor "
-#~ "that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
-#~ "fire as they have adjusted to hiding in the cones of volcanoes. Drake "
-#~ "Infernos have utterly mastered their internal fire, and rival their "
-#~ "predecessors the Dragons in their ability to use it."
-#~ msgstr ""
-#~ "A pokoli perzsekényként ismert szárnyaló teremtmények elég masszív 
arany "
-#~ "páncélt hordanak, ami szinte áthatolhatatlan. Ezek a perzsekények "
-#~ "gyakorlatilag immunisak a tűzre, mivel el tudnak bújni tűzhányók "
-#~ "kúpjaiban. A pokoli perzsekények teljesen a mesterei lettek a belső "
-#~ "tüzüknek, és riválisaik elődjeiknek, a sárkányoknak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Slashers' weapon of choice is the halberd, which they "
-#~ "use to great effect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek 
fegyverként "
-#~ "használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
-#~ "perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. Ezt ellensúlyozza, hogy 
kiváló "
-#~ "kézművesek, smaragd éllel gyártanak fegyvereket, és erős páncéljuk 
van. A "
-#~ "vagdalkozók által választott fegyver az alabárd, melyet hatékonyan 
tudnak "
-#~ "használni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Wardens' weapon of choice is the halberd, which they use "
-#~ "to great effect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tuskószerű, csökevényes szárnyaik vannak, és képtelenek 
fegyverként "
-#~ "használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
-#~ "perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. Ezt ellensúlyozza, hogy 
kiváló "
-#~ "kézművesek, smaragd éllel gyártanak fegyvereket, és erős páncéljuk 
van. A "
-#~ "felügyelők által választott fegyver az alabárd, melyet hatékonyan 
tudnak "
-#~ "használni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire "
-#~ "breathing skills of their ancestors."
-#~ msgstr ""
-#~ "A perzsekényharcosok kiválóan forgatják a kardot, és örökölték a "
-#~ "tűzokádás képességét őseiktől."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
-#~ "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these "
-#~ "Archers make up a large portion of the Elvish military."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde íjászok már gyermekkoruktól gyakorolják a íjazás 
fortélyait, így "
-#~ "képzettek a távolsági harcban. Gyorsan, pontosan és sok vesszőt 
lőnek ki, "
-#~ "így a tünde seregekben mindig jelentős szerepük van"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in "
-#~ "all forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
-#~ "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
-#~ "seen in the woods until just after they have attacked."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde fejvadászok rendkívül gyorsak és ügyesek, a küzdelem minden 
"
-#~ "módját jól ismerik. Egész Wesnoth legjobb erdőjárói között 
tartják számon "
-#~ "őket. Éles szemével éjjel is kiválóan lát, így nem éri hátrány 
ha éjszaka "
-#~ "veszi fel a harcot ellenségeivel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all "
-#~ "level-1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- "
-#~ "and long-range fighting."
-#~ msgstr ""
-#~ "A kapitány hozzáértően vezeti a csapatait, a közvetlenül 
körülötte lévő "
-#~ "első szintű egységek jobban harcolnak irányítása alatt. 
Közelharcban és "
-#~ "íjjal is megállja a helyét, ha kell"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
-#~ "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept "
-#~ "with the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and "
-#~ "far."
-#~ msgstr ""
-#~ "A harc mesterei a tünde bajnokok. Tökéletesen bánnak a karddal, "
-#~ "közelharcban súlyos sebeket ejtenek. Íjaikkal egyaránt veszélyt "
-#~ "jelentenek közelről és a távolból is."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
-#~ "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
-#~ "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde látnok az erdők avatott ismerője. Mesterien ejti csapdába a "
-#~ "figyelmetlen ellenséget, de az erdő gyógyfüveivel bajtársait is "
-#~ "gyógyítja. Támogatása bármely tündesereg számára 
nélkülözhetetlen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They "
-#~ "are distinguished from other fighting forces by their skill with both "
-#~ "sword and bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
-#~ msgstr ""
-#~ "A wesnothi tündék seregeinek zömét a közrangú tünde harcosok 
alkotják. "
-#~ "Más fegyverforgatókhoz képest ők egyformán jól bánnak a karddal és 
az "
-#~ "íjjal is. Gyorslábúak, és legjobban az erdőben képesek harcolni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
-#~ "honed their combat skills to a frightening level. Elvish Heroes prefer "
-#~ "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
-#~ msgstr ""
-#~ "A hős egyedül szeret harcolni a csatamezőn, ezért a közelharcban 
nincsen "
-#~ "párja képességeinek. Jobban kedveli a szemtől-szembe való vívást, 
de az "
-#~ "íjjal is jól bánik."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range "
-#~ "and devastating balls of frost at long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde nagyurak vívótudásáról sokat regélnek, azonban távolra 
pusztító "
-#~ "erejű fagyos labdákat is képesek vetni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Elvish Lady is a singular combination of beauty and wisdom, and is "
-#~ "deeply respected by all elves. Her ability to see through the shroud of "
-#~ "destiny has garnered her a position authority amongst her people. This "
-#~ "authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide "
-#~ "her people in times of uncertainty."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde úrnő egy személyben a szépség és a bölcsesség, és minden 
tünde "
-#~ "mélységesen tiszteli. A képessége, hogy átlásson a végzeten, 
méltó helyet "
-#~ "biztosít neki népe között. Ez a hatalom enyhe jóindulattal használva 
arra "
-#~ "is elég, hogy embereit a gondterhelt, bizonytalan időszakokban vezesse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
-#~ "devastating balls of frost at long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde-urak vívótudásáról sokat regélnek, azonban távolra 
pusztító erejű "
-#~ "fagyos labdákat is képesek vetni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them "
-#~ "a 60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
-#~ "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee "
-#~ "combat and lesser speed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az íj mestere, képességei lehetőve teszik számára, hogy fedezéktől 
és "
-#~ "domborzati viszonyoktól függetlenül mindig 60%-os eséllyel vegye 
célba "
-#~ "ellenségeit. Közelharcban azonban nem állja meg a helyét, és mozgása 
sem "
-#~ "gyors"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish "
-#~ "Marshals can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them "
-#~ "to fight with increased skill. Marshals are also themselves greatly "
-#~ "skilled in fighting, with both the sword and the bow."
-#~ msgstr ""
-#~ "A marsalli rang az egyik legmagasabb a tünde hadseregben. A marsall a "
-#~ "körülötte álló első és második szintű egységeket is képes 
irányítani a "
-#~ "harcban, de önmaga is kiválóan forgatja a kardot, és jól lő az 
íjjal."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to "
-#~ "strike at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow "
-#~ "and sword, they strike hard before melting into the woods again to evade "
-#~ "response."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde portyázó valamennyi lovas közül a leggyorsabb, mozgásában 
az erdő "
-#~ "sem akadályozza. Képesek íjat is használni lóháton, így 
ellenségeikre "
-#~ "nyílzáport zúdíthatnak"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-"
-#~ "range combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all "
-#~ "woodsmen, Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, "
-#~ "unless they have just made an attack, or there are enemies adjacent to "
-#~ "them."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde vadász gyors és félelmetes. Közelharcban és íjászatban 
egyaránt "
-#~ "képzett, a sokoldalú harcos mintaképe. Szeme áthatol az éjszaka 
sötétjén, "
-#~ "így éjjel nem sújtják azok a büntetések, amelyek más igazságos 
egységeket "
-#~ "egyébként érintenének."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the "
-#~ "open. They can even use a bow from horseback."
-#~ msgstr ""
-#~ "A fürge tünde lovasok nagyon gyorsak az erdőkben és a mezőségeken, "
-#~ "lóhátról is képesek íjukat jól használni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their "
-#~ "skill on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in "
-#~ "combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde felderítők egyaránt sebesen szelnek át erdőket és mezőket. 
"
-#~ "Lovastudományuk jóformán utolérhetetlen, de a harcban átütő erő 
nélkül "
-#~ "vesznek részt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
-#~ "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of "
-#~ "times they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tünde sámánok nem folyamodnak nyílt erőszakhoz az ellenséggel 
szemben. "
-#~ "Gyökerekkel fonják körbe áldozataikat, így csökkentik a 
támadásaiknak a "
-#~ "sebességét. A gyógyítás mesterségének alapjait is ismerik."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
-#~ "incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
-#~ "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
-#~ "entrenched enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az elit íjászok egész Wesnoth legkiválóbb céllövői, szinte 
célzás nélkül "
-#~ "is tévedhetetlenek. Bármilyen körülmények között 60% eséllyel 
célba "
-#~ "talál, így aztán a megerősített ellenséges csapatokat is gyorsan "
-#~ "pusztítják"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. "
-#~ "Dragonfly wings sprout from their backs and change them into beautiful "
-#~ "creatures capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tündekisasszonyok, akik a természetnek szentelik magukat, s így 
lényük "
-#~ "lassan átalakul. Szitakötő-szárnyak nőnek ki hátukból, s 
gyönyörűséges "
-#~ "teremtményekké válnak, akik súlytalanul szálldosnak a 
tünde-erdőkben."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
-#~ "leaving a corpse behind. Although their non-corporeal form allows them "
-#~ "great freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts "
-#~ "cannot easily cross running water."
-#~ msgstr ""
-#~ "A fantomok réges régen kínlódva elesett harcosok testetlen lelkei. 
Bár "
-#~ "testetlen létük gyorsaságot és a fizikai támadások elleni jó 
védekezést "
-#~ "ad nekik, a fantomok nehezen szelik át a vízeket."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Giant Scorpions are deadly creatures that like to hide while waiting for "
-#~ "their prey. They are merciless and always hungry, so it is wise not to "
-#~ "approach too close to these oversized arachnids."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az óriás skorpiók gyilkos teremtmények, melyek szeretnek lesből 
támadni "
-#~ "zsákmányukra. Könyörtelenek és örökké éhesek, emiatt nem 
ajánlott túl "
-#~ "közel merészkedni ezekhez a túlméretezett pókfélékhez."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and "
-#~ "lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by "
-#~ "sheer numbers. Those who have somehow managed to survive the turmoil of "
-#~ "combat invariably equip themselves with a much larger spear than before, "
-#~ "enabling them to deal the first strike in melee."
-#~ msgstr ""
-#~ "A koboldok affelé hajlanak, hogy pusztán számbeli fölényükkel 
küzdjék le "
-#~ "általános ostobaságukból, gyengeségükből és kifinomulatlan 
fegyvereikből "
-#~ "eredő hátrányukat. Azok, akik valahogy élve kikerültek a harc "
-#~ "zűrzavarából mindenképp szereznek maguknak egy jóval nagyobb 
lándzsát "
-#~ "mint a régi, amivel az első ütés jogát mindig megkapják 
közelharcban."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel "
-#~ "with great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "A farkasokon lovagló koboldok legkiválóbbjai a Koboldlovasok. 
Rendkívüli "
-#~ "sebességre sarkallják hátasaikat, sőt a csatában értékellhető 
sebzést is "
-#~ "okoznak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These "
-#~ "Goblin Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with "
-#~ "torches and nets."
-#~ msgstr ""
-#~ "A koboldfarkasok egy része le tudja győzni félelmét a tűztől. A 
kobold "
-#~ "fosztogatók így fáklyákkal és hálókkal felszerelkezve hoznak 
pusztulást "
-#~ "ellenségeikre."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and "
-#~ "lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by "
-#~ "sheer numbers. Though lacking in decent armor or weapons, these meagre "
-#~ "spearmen are well-equipped for a war of attrition. The best Goblin "
-#~ "Spearman can look forward to becoming Goblin Impalers."
-#~ msgstr ""
-#~ "A koboldok affelé hajlanak, hogy pusztán számbeli fölényükkel 
küzdjék le "
-#~ "általános ostobaságukból, gyengeségükből és kifinomulatlan 
fegyvereikből "
-#~ "eredő hátrányukat. Bár tisztességes vért és fegyverek nem állnak a 
"
-#~ "rendelkezésükre, ezek a sovány dárdások jól fel vannak készülve 
egy végső "
-#~ "harcra. A legjobb kobold dárdások a jövőben kobold nyársalókká 
válhatnak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Liches are magi that have committed completely to the path of the dark "
-#~ "arts. To gain control over the undead, Liches have forfeited their own "
-#~ "bodies, becoming undead themselves. This grants them the ability to drain "
-#~ "the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful "
-#~ "cold spells."
-#~ msgstr ""
-#~ "A villi olyan mágus, aki teljesen behódolt a sötét erőknek. Hogy 
uralmat "
-#~ "szerezzen az élőholtak felett, lemondott testéről és maga is 
élőholttá "
-#~ "lett. Így ellenségei életerejét egy érintéssel is megcsapolhatja, de 
erős "
-#~ "hidegvarázslatokat is használnak a harcban."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most devout and pious amongst the mermaids gain the striking power of "
-#~ "illumination, which prevents their surroundings from ever seeing true "
-#~ "night. Their power is a stalwart counter to the forces of darkness."
-#~ msgstr ""
-#~ "A sellők között a legjámborabbak és legbékésebbek meglepően a 
fény "
-#~ "erejével rendelkeznek, mely megelőzi, hogy a környezetében az igaz éj 
"
-#~ "eluralkodjon. Az ő erejük rendíthetetlen támasz a sötétség ellen 
vívott "
-#~ "harcban."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Young Mermaids are often initiated in the water magics of their people. "
-#~ "Despite their frailty, this makes them formidable opponents, as they can "
-#~ "call upon the very water about them to smite their enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "A fiatal sellők gyakran használják vízmágiájukat. Annak ellenére, 
hogy "
-#~ "törékenyek, ez félelmetessé teszi őket ellenfeleik szemében, mivel a 
"
-#~ "vizet hívják segítségül, hogy ellenfelükre sújtsanak vele."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The more learned among the mermaids often take a path of holy study. This "
-#~ "leaves them quite capable of ministering to the wounds of their comrades, "
-#~ "as well as being a potent defense against the unworldly."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tapasztaltabb sellők gyakran a szent tanulmányok útjára lépnek. Ez "
-#~ "eléggé hozzáértővé teszi őket a a társaik sérüléseinek 
kezelésében, mint "
-#~ "ahogy erős védelemmel is rendelkeznek a másik oldallal szemben."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Necromancers are magi that have decided to follow the paths of the dark "
-#~ "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast "
-#~ "spells that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
-#~ msgstr ""
-#~ "A holtidéző olyan mágus, aki a sötétség ösvényeit követi. Az 
élőholtak "
-#~ "erejéből merítve olyan varázslatokkal rendelkezik, amelyek 
megcsapolják "
-#~ "ellenségei életerejét, s azt a sajátjához adják."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
-#~ "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are "
-#~ "able to hide at night, leaving no trace of their presence."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az éjkísértetek a sötétség leple alatt bújnak elő, visszataszító 
arcukat "
-#~ "maszkok mögött tartva, hogy eltakarják ördögi lelküket. Ezek a 
megvetett "
-#~ "lények képesek éjszaka elbújni, semmi nyomot nem hagyva 
ottjártukról."
-
-#~ msgid ""
-#~ "While not so strong in combat, Orcish Assassins are fast and can defend "
-#~ "themselves well over different kinds of terrain. These Assassins use "
-#~ "poisoned darts, and victims of this poison will continually take damage "
-#~ "until they can be cured in town or by a healer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Noha a közelharcban nem túl erős, az orgyilkos gyors, minden terepen 
jól "
-#~ "védekezik és mérgezett dobónyilakat használ. A megmérgezett áldozat 
"
-#~ "idővel veszít az életerejéből, amíg meg nem áll egy városban, hogy 
"
-#~ "meggyógyuljon."
-
-#~ msgid "darts"
-#~ msgstr "dobónyíl"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
-#~ "combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az ork ölőgép gyors és fürge, közelharcban és íjjal is 
veszedelmes, "
-#~ "mérgezett fegyvereket használ. Rendkívül veszélyes ellenség."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Revenants are undead creatures raised from once mighty warriors. While "
-#~ "the warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills "
-#~ "certainly remain with the Revenant."
-#~ msgstr ""
-#~ "A bosszúálló régen elesett hírneves harcos testéből létrehozott 
élőholt. "
-#~ "Noha a harcos lelke és akarata már szertefoszlott, küzdőtudása minden 
jel "
-#~ "szerint töretlen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Sergeant is an officer in the ranks of the Royal Army. He is not "
-#~ "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. "
-#~ "As the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az őrmester a Királyi Hadsereg egyik rangos tisztje. Nem erősebb a 
többi "
-#~ "harcosnál, de jövőbeni nagysága iránt komoly reményeket táplál. 
Mivel ő "
-#~ "az egységeinek a fővezére, túl kell élnie a győzelemhez a csatát."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting "
-#~ "foes. These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no "
-#~ "trace of their presence."
-#~ msgstr ""
-#~ "A gonosz átal elfeketített lelkek, az éjszaka leple alatti árnyak "
-#~ "suhannak gyanútlan áldozataik felé. Ezek a baljós lények nyomtalanul "
-#~ "képesek eltűnni éjjelente."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The undead Skeleton Archers are the bodies of fallen archers, brought "
-#~ "back to battle. Like all undead, they are especially vulnerable to flames "
-#~ "and holy attacks, but resistant to edged weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elesett íjászok holttesteit keltette életre a varázslat 
élőholtként. Mint "
-#~ "minden zombi ellen, ellenük is a tűz és a szentség a legerősebb 
fegyver, "
-#~ "de az éles pengék nem érnek sokat velük szemben."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Spectres, the most powerful ghosts in the undead ranks, can use their "
-#~ "powers to summon a spectral sword that drains the life out of their foes "
-#~ "to strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
-#~ "heart of the weak."
-#~ msgstr ""
-#~ "A Kísértetek, a legerősebb lények az élőholtak sorában, sötét 
hatalmukkal "
-#~ "meg tudnak idézni egy kardot amely kimeríti az ellenfél életerejét a "
-#~ "maguk erősítésére. Iszonyú sikolyuk megfagyasztja a gyengék 
szívét."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Smaller and weaker than the orcs, goblins have learned to train large "
-#~ "wolves to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, "
-#~ "who serve as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark "
-#~ "caverns, Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other "
-#~ "mounted units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az orkoknál satnyább és alacsonyabb koboldok farkasokat idomítanak 
arra, "
-#~ "hogy megtűrjék őket a hátukon, s így felderítésre legyenek 
használhatók. "
-#~ "A mélységes ork barlangokban felnevelt farkasok és lovasaik nem 
rettennek "
-#~ "vissza a hegyektől, ellentétben más lovas egységekkel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They "
-#~ "can summon a spectral sword that drains the life out of their foes, "
-#~ "thereby strengthening themselves. They also have a terrible wail that "
-#~ "freezes the heart of the weak."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az élőholtak leghatalmasabb szellemei túlvilági pengét idéznek meg, "
-#~ "mellyel elrabolják ellenségük életerejét, hogy aztán ők 
erősödjenek. "
-#~ "Szörnyű sikolyt is hallathatnak, amitől a nem elég erősek szíve "
-#~ "megszakad. Az így elesettek lelke kísértetként tér vissza, hogy "
-#~ "gyilkosait szolgálja tovább."
-
-#~ msgid "Vera.ttf"
-#~ msgstr "Bepa-Roman.ttf"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
-#~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
-#~ "Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or "
-#~ "fangs, while long-range combat usually involves weapons such as bows, "
-#~ "spears and fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker "
-#~ "and defender alternate attacks until each has used their allotted number "
-#~ "of attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "A küzdelemnek a Wesnothban két fajtája van, közel- és távolsági 
harc, de "
-#~ "mindkettő egységek között történik, szomszédos hatszögeken. A 
közelharcot "
-#~ "általában olyan fegyverekkel vívják, mint a kard, a balta vagy az 
agyar, "
-#~ "míg a távolsági küzdelemben például az íj, a dárda és a tűzlabda 
vesznek "
-#~ "részt. A harc egyszerű, a támadó és a védekező felváltva 
támadnak, amíg "
-#~ "mindenki elhasználja a támadási lehetőségét."
-
-#~ msgid "tough"
-#~ msgstr "edzett"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human corpses "
-#~ "awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
-#~ "existence as Ghouls."
-#~ msgstr ""
-#~ "Éhező, vérszomjas emberek, akik kénytelenek emberi testeket felfalni, "
-#~ "néha haláluk után egy gyötrelmes létállapotban, hullazabálóként 
kell "
-#~ "feltámadniuk."
-
-#~ msgid "satiated"
-#~ msgstr "kielégült"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround and "
-#~ "backstab an opponent, doing double damage. They can also throw poison-"
-#~ "tipped knives at their enemies from long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az orgyilkosok az éjszaka urai. Akárcsak a haramiák, körbe tudják 
venni "
-#~ "és lesből megtámadni ellenségüket, így kétszeres sebzést okozva. 
Távolból "
-#~ "mérgezett tőröket hajíthatnak célpontjaikra."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Armed with a heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at "
-#~ "night. Wearing brown cloaks and black hoods, they steal from the peasants "
-#~ "who live near them when not fighting against invaders."
-#~ msgstr ""
-#~ "A nehéz buzogánnyal felszerelt banditák ügyesek az éjszakai 
rablásban és "
-#~ "a gyilkolásban. Barna leplet és fekete csuklyát viselnek, amit "
-#~ "parasztoktól rabolnak, ha azok épp nem harcolnak megszállók ellen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
-#~ "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo "
-#~ "as rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their "
-#~ "battle tactics require more finesse than brute strength."
-#~ msgstr ""
-#~ "A gyerekkoruk óta íjászatra edzett fiatal íjászokból kerül ki a 
wesnoth-i "
-#~ "hadsereg legtöbb lőfegyveres harcosa. Ezen egységek nem olyan szigorú 
a "
-#~ "képzésük, mint egy dárdás vagy egy nehézgyalogsághoz tartozó 
harcosnak, "
-#~ "mert harci taktikájukhoz több ravaszságot, mint nyers erőt használnak 
fel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The best riders in Wesnoth are recruited into the military to become "
-#~ "Cavalrymen. A Cavalryman, strictly disciplined, does not charge across "
-#~ "the field of battle like a horseman, but makes more of an effort to hold "
-#~ "his position."
-#~ msgstr ""
-#~ "A huszárok Wesnoth legjobb lovasaiból kerülnek ki. Ez a szigorúan "
-#~ "fegyelmezett hadosztály, amellyel bár nem lehet oly kiválóan rohamozni 
a "
-#~ "harcmezőn, mint egy lovassal, de különösen hatékony a pozíciójának 
a "
-#~ "megtartásában."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
-#~ "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
-#~ "crossbow in the other to shoot distant foes."
-#~ msgstr ""
-#~ "A kardvívást művész szinten űző vívó mestere a tőrnek, így 
egyetlen "
-#~ "fegyverrel támad és véd is. Szabad kezével aprópuskát kezel, s így 
a "
-#~ "távolabbi ellenségeit is veszélyezteti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies "
-#~ "using fire from what are called dragonstaves. They are the chief "
-#~ "possessors of arcane Dwarvish technology."
-#~ msgstr ""
-#~ "A hatalmas törp városok őrzői az ellenfelek közé tüzet lőnek "
-#~ "fegyvereikkel, melyeket sárkánybotnak hívnak. Ők a vezető 
professzorai a "
-#~ "titkos Törp technológiának."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the battle "
-#~ "axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far "
-#~ "away. Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
-#~ msgstr ""
-#~ "A hegyek gyomrában a törp-báró az úr. Csatabárdot jobban nem forgat "
-#~ "senki, akár a távolabb álló ellenségét is könnyedén eléri. Finom 
páncélja "
-#~ "keményen megművelt ötvözetből készült."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The mighty Dwarvish Runemasters are fearsome and sturdy warriors who have "
-#~ "harnessed the secret powers of the Dwarven runes. They can send lightning "
-#~ "bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously "
-#~ "crafted and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
-#~ msgstr ""
-#~ "A törp rúnák titkos hatalmát uralják a félelmes és keménykötésű 
harcosok, "
-#~ "az erőteljes Törp Rúnafaragók. Nagy figyelemmel és szeretettel 
faragják "
-#~ "meg kalapácsaikat, melyek varázserőtől remegnek, és villámokat 
szórnak "
-#~ "ellenségeikre, ha gazdájuk a földre sújt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, yet "
-#~ "slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious "
-#~ "weapons are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish "
-#~ "bows, but their impact is unmatched."
-#~ msgstr ""
-#~ "A törp seregek erős, de lassú közelharci egységeinek 
létszükséglete a "
-#~ "támogatás. Ezt a feladatot látják el a mennydörgők: nehézkes 
flintáik "
-#~ "lassabbak, durvábbak és zajosabbak a kecses és gyors tünde íjaknál, 
de "
-#~ "tűz- és ütőerejük páratlan."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons "
-#~ "forged by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish "
-#~ "technology. Although they are no faster than the more common Thunderers, "
-#~ "their attack is much more deadly."
-#~ msgstr ""
-#~ "A híres törp villámőrzők misztikus és félelmetes fegyvereket 
kezelnek, "
-#~ "melyek a törp fegyverkészítő-mesterek, a titokzatos 
törp-technológiával "
-#~ "kovácsolnak. Nem gyorsabbak semmilyen téren a mennydörgőknél, de 
sokkal "
-#~ "halálosabbak támadásaik."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a "
-#~ "light weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a "
-#~ "dagger in their other hand, they can also deftly parry all kinds of "
-#~ "attacks. Fencers are skirmishers, and so can move right past enemy units."
-#~ msgstr ""
-#~ "A vívók a kardvívás fortélyainak ismerői. Noha vívótőrük 
könnyű fegyver, "
-#~ "az ő kezükben gyors és halálos. Bal kézben hárítótőrt forgatva 
könnyen "
-#~ "védenek minden támadást"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
-#~ "places and people to rob."
-#~ msgstr ""
-#~ "A bandita hordák az útonállók segítségével kutatják fel a 
kirabolható "
-#~ "embereket és házakat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
-#~ "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
-#~ "because of its great length, Halberdiers always strike first in combat, "
-#~ "even when defending. Halberdiers have great facility at dealing with "
-#~ "troops they can keep further than the end of their weapons, but find some "
-#~ "difficulty in very close combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "A közkatonák legjobbjait alabárdosokká teszik meg. Habár a kardnál "
-#~ "lassabb a fegyverük, halálos sebeket lehet vele ejteni, és ámulatba 
ejtő "
-#~ "hoszuknak köszönhetően az alabárdosok mindig először ütnek, még "
-#~ "védekezésben is. Az alabárdosok könnyen elbánnak azokkal a 
csapatokkal, "
-#~ "amelyek fegyvereik távolságában állnak, de nehézségekbe 
ütközhetnek a "
-#~ "túlságosan közeli harcokban."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
-#~ "lack of speed is their only disadvantage."
-#~ msgstr ""
-#~ "A nehézgyalogság tagjai talpig vasban harcolnak, így sok csapást "
-#~ "elviselnek. Egyetlen hátrányuk lassúságukban áll."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are renowned "
-#~ "(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. "
-#~ "Were it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these "
-#~ "mighty soldiers would control the continent."
-#~ msgstr ""
-#~ "A harcmezők vasba öltözött óriásai, a Vasöklűek híresek és 
félelmetesek "
-#~ "hihetetlen ellenállóképességük és rettenetes kalapácsaik nyomán. 
Ha nem "
-#~ "lennének olyan lassúak, és gyakrabban mennének a harcmezőre, ezek a "
-#~ "harcosok képesek lennének a kontinenset is uralmuk alá hajtani."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given as "
-#~ "recruits. Dangerous in melee, they have also developed their skill at "
-#~ "throwing their javelins, making them potent in both demesnes of combat. "
-#~ "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even "
-#~ "when defending."
-#~ msgstr ""
-#~ "A lándzsás gyalogság mesterien használja hosszú fegyverét. 
Életveszélyes "
-#~ "a közelharcban, de képes fegyvereit dobni is, ezzel mindkét 
harcmodorban "
-#~ "ütőképessé téve őt. Ezen felül a lándzsáik hossza miatt övék az 
első "
-#~ "támadás, még védekezés során is."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to "
-#~ "handle after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
-#~ msgstr ""
-#~ "A hosszúíj nyilasok hatalmas, sajátos íjakat használnak, amiknek "
-#~ "kezelését harcok hosszú sora alatt sajátítottak el. Nyilaik még a 
páncélt "
-#~ "is átütik."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that "
-#~ "any human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is "
-#~ "surpassed only by that of the Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "A Mesteríjász elért arra a legmagasabb szintre az íj használatában, 
amit "
-#~ "minden ember remélni tud hogy elér. Ügyességüket eme halálos fegyver 
"
-#~ "használatában csak a tündéké múlja felül."
-
-#~ msgid "Outlaws fight better at night."
-#~ msgstr "A törvényen kívüliek az éj leple alatt jobban harcolnak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-#~ msgstr ""
-#~ "A törvényen kívüliek az éj leple alatt jobban harcolnak. A nők 
emellett "
-#~ "jól is néznek ki."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for "
-#~ "long pikes. Because of the length of their weapons, they always strike "
-#~ "first in combat, even when defending. They are especially deadly when "
-#~ "fighting cavalry, though they find some difficulty in fighting in "
-#~ "extremely close quarters."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tapasztaltabb lándzsások fegyverüket hosszú, hegyes, vékony pikára 
"
-#~ "cserélik. Fegyverük hossza megadja nekik az első ütés lehetőségét, 
még "
-#~ "védekezéskor is.Rendkívül veszélyesek bármilyen lovascsapat ellen, 
de a "
-#~ "túlságosan közeli harcban nehézségeik támadhatnak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, ignoring "
-#~ "any zones of control. Master thieves, they too have the backstab ability, "
-#~ "which allows them to do double damage if an ally of theirs is on the "
-#~ "opposite side of an enemy they are attacking."
-#~ msgstr ""
-#~ "A haramiák a legfürgébbek közé tartoznak, bármely ellenséges csapat 
"
-#~ "vonalai mellett elsurranhatnak, tekintet nélkül az ellenőrzési 
zónákra. "
-#~ "Lesből, orvul támadnak, ha lehetőségük van rá - így kétszereset "
-#~ "sebezhetnek, ha a megtámadott ellenség másik oldalán szövetségesük 
áll."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Members of the Royal Guard are hand picked from the strongest and "
-#~ "sturdiest of the army. They are deployed only in critical situations and, "
-#~ "so far, have always succeeded in their assigned tasks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az Udvari Testőrség embereit egyenként válogatják ki a sereg 
legkiválóbb "
-#~ "és legerősebb katonái közül. A hűség vezérli őket minden 
válságos "
-#~ "helyzetben, és eddig minden feladatukat sikerrel teljesítették."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Shock Troopers are the elite of the Wesnothian military. Although they "
-#~ "move slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout "
-#~ "Wesnoth and even into the lands beyond."
-#~ msgstr ""
-#~ "A darabontok a wesnoth-i katonák legkiválóbbjai. Lassan mozognak, de "
-#~ "félelmetesen harcolnak, okkal rettegnek tőlük Wesnoth földjén, de 
azon "
-#~ "kívül is."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
-#~ "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
-#~ "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even "
-#~ "when defending."
-#~ msgstr ""
-#~ "A dárdások jelentős részt képeznek az emberi seregekben. 
Alapkiképzésben "
-#~ "részesülnek és egyből az arcvonalra kerülnek megtapasztalni a csata "
-#~ "sűrűjét. Lándzsáik hosszúsága lehetővé teszi, hogy még 
védekezéskor is "
-#~ "először üssenek a közelharcban."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are "
-#~ "given basic training and put in the front lines to do the bulk of the "
-#~ "fighting."
-#~ msgstr ""
-#~ "A kardosok jelentős részt alkotnak az emberi seregekben. 
Alapkiképzésben "
-#~ "részesülnek és egyből az arcvonalra kerülnek megtapasztalni a csata "
-#~ "sűrűjét."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Thieves are deft of foot and elusive, making them difficult to hit. "
-#~ "Skilled at back-stabbing, Thieves do double damage if an ally of theirs "
-#~ "is on the opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic "
-#~ "disposition, Thieves fight better at night than day."
-#~ msgstr ""
-#~ "A tolvaj sebes léptű és rejtőzködő, így nehezen lehet megsebezni. 
Lest "
-#~ "vetnek ellenségeiknek, ezért kétszereset sebeznek azon az ellenséges "
-#~ "egységen, amelyiknek a tolvajjal ellentétes oldalán szövetséges 
egység "
-#~ "áll. Mivel gátlástalanok, éjjel jobban harcolnak, mint nappal."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a "
-#~ "tremendous size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein "
-#~ "they are said to kick aside their enemies like sticks and feathers, and "
-#~ "to possess an unearthly strength, crushing the greatest of boulders into "
-#~ "powder, as though all the strength of a tree to grow and split through "
-#~ "stone over the course of years was brought to bear in a mere moment. "
-#~ "These same legends speak of their tireless stewardship of the forests of "
-#~ "the world, the desecration of which is often the only thing which could "
-#~ "incur the wrath of these otherwise kind and curious beings."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rémes és tiszteletteljes, a legtöbb hatalmas fapásztor félelmetes "
-#~ "méreteket ért el. Olyan lények ők, akikkel szinte csak a legendákban "
-#~ "találkozhatunk, ahol úgy végeznek ellenfeleikkel, mint egy 
madártollal, "
-#~ "vagy egy apró bogárral. Hatalmas, földöntúli erejüket hívják 
segítségül, "
-#~ "s a legnagyobb sziklákat is porrá zúzzák. Ez a fa ereje, ami az évek "
-#~ "folyamán csak növekszik és egy pillanatba sűrűsödhet össze a 
fapásztor "
-#~ "kezében. A legendák beszélnek a fáradhatatlan gondoskodásról is, 
mellyel "
-#~ "a világ erdeit felügyelik, gondozzák. Csak az erdő meggyalázásával 
lehet "
-#~ "kivívni az egyébként szívélyes lények rettentő haragját."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
-#~ "enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "A mágusok elöljárója, ellenségeit hatalmas tűzlabdákkal pusztítja 
el."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elder Woses have grown great and tall. Towering over most enemies, they "
-#~ "can deliver crushing blows, while resisting the enemy's counterattacks. "
-#~ "Watching one unexpectedly come stalking towards you out of a forest is a "
-#~ "terrifying sight. They are still very slow and stiff, being nearly immune "
-#~ "to arrows but still quite flammable. Drawing energy from nature around "
-#~ "them, Elder Woses can quickly heal themselves in the face of tremendous "
-#~ "injuries."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az agg fapásztorok nagyra nőttek. Ellenfeleik fölé magasodnak, 
hatalmas "
-#~ "ütéseik csontot törnek, míg ők jól bírják az ellentámadásokat. 
Az erdő "
-#~ "széléről figyelve váratlan felbukkanásokat egy vérfagyasztó 
látvány. Bár "
-#~ "lassúak és merevek, valamekkora ellenállással a nyilakkal szemben, de 
még "
-#~ "mindig nagyon gyúlékonyak. A természet energiáit segítségül hívva 
az agg "
-#~ "fapásztor könnyen és gyorsan felépülhet sebesüléseiből."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have "
-#~ "reached the acme of skill with sword and lance."
-#~ msgstr ""
-#~ "Minden faj közt a legerősebb lovas harcosok, a Nagy lovagok a "
-#~ "kardforgatás és lándzsahasználat legmagasabb fokát érték el."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch "
-#~ "Mages in power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az Nagy mágus rettegett és dicsőséges harcos, hatalma túllép a "
-#~ "Varázslómesterén is."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az óriás trollok erős és kegyetlen emberszerű szörnyek, akik az "
-#~ "elképesztő regenerálódás képességével is bírnak, így saját 
maguk "
-#~ "felgyógyulhatnak sebeikből, akár a csata közben is."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
-#~ "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
-#~ "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
-#~ "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
-#~ msgstr ""
-#~ "A lovasok már kora gyermekkorukban megülik a lovat, gyorsak és 
támadásuk "
-#~ "lehengerlő. Rohamuk kétszereset sebez, de a rohamozó lovasok is 
hasonlóan "
-#~ "súlyos sebeket szereznek. Az Asheviere zsarnoksága elleni lázadók 
gyakran "
-#~ "használják ezeket az harcosokat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, "
-#~ "they charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "A lovag éppen olyan jól bánik a lándzsával, mint a karddal. A 
lándzsát "
-#~ "használva megrohamozza ellenségeit, akik kétszeresen sebződnek, de a "
-#~ "lovag is hasonlóan súlyosan sérül"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
-#~ "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
-#~ "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
-#~ "also expose the Lancers to great risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "A lándzsások Wesnoth legbátrabb és legrettegettebb lovasai. Alig 
viselnek "
-#~ "páncélzatot, ezért sebesen törnek előre, és ideálisan 
használhatók "
-#~ "támadásra. Rohamuk nagy sebzést okoz, de ők maguk is nagy 
veszteségekkel "
-#~ "végezhetik."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
-#~ "skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance "
-#~ "of hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice "
-#~ "for flushing out enemies hiding in difficult terrain."
-#~ msgstr ""
-#~ "A mágus gyönge - de mégis nagy hatalommal bírhat. Lassan mozog, 
gyengén "
-#~ "védekezik, ám varázslövedékekkel támad, melyek könnyedén 
eltalálják "
-#~ "célpontjukat. Éppen ezért kitűnő választás, ha nehéz terepen 
megbúvó "
-#~ "ellenséget kell kifüstölni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
-#~ "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
-#~ "great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
-#~ "night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
-#~ "fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it "
-#~ "is night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent "
-#~ "friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "A Fény mágusa nagyszerű segítőtársa az igazságos harcosoknak, és "
-#~ "rettegett ellensége a törvényteleneknek. Olyan erős fény sugárzik 
belőle, "
-#~ "hogy a mezőt, amelyen áll és a környező területeket is nem szűnő 
nappali "
-#~ "világosság árasztja el: a szomszédos egységek szürkületkor még 
nappali "
-#~ "fényben, éjjel pedig szürkületi homályban harcolhatnak"
-
-#~ msgid "Mounted Captain"
-#~ msgstr "Lovas kapitány"
-
-#~ msgid "Mounted Commander"
-#~ msgstr "Lovas vezér"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders of the plains, the Mounted Commanders are skilled with the use of "
-#~ "the sword and the morning star. Riding horses, they are able to move "
-#~ "around the battlefield with great speed, and can provide much needed "
-#~ "assistance to different fronts."
-#~ msgstr ""
-#~ "A síkságok vezetői, a lovas vezérek a kard és a tüskés buzogány "
-#~ "forgatását sajátítják el. Lovagolnak, gyorsan körbejárhatják az 
egész "
-#~ "csatamezőt és képesek támogatást nyújtani különböző frontokon."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the "
-#~ "Knight, and can also heal adjacent friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az erkölcs bajnoka, a kereszteslovag minden lovagi tudás birtokában 
van, "
-#~ "de a szomszédos egységeket is képes gyógyítani."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
-#~ "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
-#~ "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
-#~ msgstr ""
-#~ "A vörös mágus tűzgolyókkal támad, melyek szinte mindig eltalálják 
az "
-#~ "ellenséget. Mivel lépte fürge és egyaránt harcba vethető nappal és "
-#~ "éjszaka, a vörös mágus szinte minden helyzetben hasznos."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
-#~ "teleport from any friendly village to another, translating themselves in "
-#~ "an instant. They are also highly resistant to most forms of magical "
-#~ "attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az ezüstmágusok a legfürgébbek, és a legnehezebben utolérhetőek 
minden "
-#~ "mágus közül. Teleportálni tudnak bármely két barátságos falu 
közt, egy "
-#~ "pillanat alatt átugorva. Emellett jól ellenállnak minden mágikus "
-#~ "támadásnak."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls, grown to adulthood, are possessed of a fearsome strength. Their "
-#~ "stone-like bodies have grown to a size much taller than a man, and their "
-#~ "terrifying ability to recover from wounds make them a formidable foe even "
-#~ "far from the mountainous ground they prefer to fight in. An adult troll "
-#~ "is smarter, faster, stronger, and though one would dare not say it to "
-#~ "their face, uglier than any of their children. They wield heavy clubs "
-#~ "with brutal proficiency, and form a bulwark of strength in any battle "
-#~ "they participate in - the only weakness they have, if such can be said, "
-#~ "is their inability to fight at a distance.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Trolls fight well on rough, rocky terrain, especially at night. They are "
-#~ "vulnerable to archers, especially in open terrain, and should always have "
-#~ "a healthy fear of spellcasters in all terrain. They are quite powerful "
-#~ "against brittle foes, like skeletons, and quite weak against well armored "
-#~ "or naturally resilient enemies, such as their woodland counterpart, the "
-#~ "wose. Their regeneration allows them to cure poison and heal wounds "
-#~ "without the aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a "
-#~ "liability, as is their weakness during daylight hours."
-#~ msgstr ""
-#~ "A trolloknak, a felnőtt kort elérve, rettenetes erő jut a birtokukba. "
-#~ "Kőhöz hasonlatos testük az emberénél sokkal nagyobbra nőtt, és az a 
"
-#~ "rémísztő képességük, hogy gyorsan felépülnek sebeikből, még az 
általuk "
-#~ "kedvelt hegyi területektől távol is, félelmetessé teszi őket 
ellenségeik "
-#~ "számára. A felnőtt trollok értelmesebbek, gyorsabbak, erősebbek, és 
bár "
-#~ "senki nem merné ezt egyenesen a szemükbe mondani, de rondábbak is "
-#~ "gyermekeiknél. Óriás fütyköseikkel kegyetlen jártassággal 
vagdalkoznak, "
-#~ "és minden csatában, amiben részt vesznek erejükkel bástyaként 
állnak ki - "
-#~ "egyetlen gyengeségük, mondhatni, hogy nincs távolsági fegyverük.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Használat:\n"
-#~ "A trollok jól harcolnak kemény, sziklás talajon, főleg éjszaka. "
-#~ "Ugyanakkor, főleg nyílt terepen, ki vannak téve az íjászok 
támadásainak, "
-#~ "és érdemes mindig óvakodniuk a varázslatoktól is. Nagyon hatásosak a 
"
-#~ "törékeny ellenfelekkel, mint például a csontvázakkal szemben, de 
kevésbé "
-#~ "a páncélos, illetve a természetszerűleg jó ellenállóképességű 
egységekkel "
-#~ "szemben, mint erdei megfelelőjük, a fapásztorok. Regenerációs 
képességük "
-#~ "segítségével kigyógyulnak a méregből és felépülnek sebeikből 
segítség "
-#~ "nélkül. Viszonylag lassú mozgásuk azonban hátrány, csakúgy mint "
-#~ "gyengeségük napközben."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Troll heroes are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "A troll hős erős és brutális emberszerű szörny, elképesztő 
gyógyulási "
-#~ "képességgel, ami lehetővé teszi számára, hogy akár a csata kellős 
közepén "
-#~ "összeforjanak szerzett sebesülései."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Given the monstrous strength of their race, trolls can turn rather "
-#~ "mundane implements into weapons of deadly force. Some trolls piece "
-#~ "together crude slings, little different from what a child would use, save "
-#~ "for the fact that they hurl boulders instead of pebbles. Though not "
-#~ "especially accurate, a rock thrown by one of these monsters can cripple a "
-#~ "man if it hits him. Despite being burdened by their heavy ammunition, and "
-#~ "lacking in any sort of melee weaponry, a troll rocklobber is still "
-#~ "bigger, stronger, and perhaps even uglier than the whelp it once was, and "
-#~ "a troll's fist serves as well as a man's hammer in combat. Furthermore, "
-#~ "their ability to strike back at an enemy archer makes fighting them a "
-#~ "dicey proposition at any range, unless one can attack under heavy cover "
-#~ "of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Rocklobbers fight well on rough, rocky terrain, especially at "
-#~ "night. Unlike most others of their race, a Troll Rocklobber will make "
-#~ "many archers think twice about attacking, and is quite dangerous for an "
-#~ "enemy spellcaster to attack. They are quite powerful against brittle "
-#~ "foes, like skeletons, and quite weak against well armored or naturally "
-#~ "resilient enemies, such as their woodland counterpart, the wose. Their "
-#~ "regeneration allows them to cure poison and heal wounds without the aid "
-#~ "of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
-#~ "their weakness during daylight hours. The greatest danger to a Troll "
-#~ "Rocklobber is a powerful melee unit attacking them in open terrain during "
-#~ "the day, when they are weakest."
-#~ msgstr ""
-#~ "Megadatván számukra fajtájuk ereje, a trollok kifejezetten otromba "
-#~ "fegyverekkel is hálálos csapásokat mérhetnek ellenfeleikre. Néhányuk 
"
-#~ "durva parittyaszíjakat használ, ami kicsit különbözik azoktól, amit 
a "
-#~ "gyermekek használnak, tekintve hogy kavicsok helyett egész "
-#~ "szikladarabokat hajítanak velük. Bár nem túl pontosak, egy ilyen "
-#~ "szörnyeteg által útjára indított szikla egyben szétroppanthat egy 
embert. "
-#~ "Bár nehéz lőszerükkel vannak megrakodva, és nincs is közelharci "
-#~ "fegyverük, a troll kőemelők még mindig termetesebbek, erősebbek, és 
talán "
-#~ "még rondábbak is a suhancoknál akik régen voltak, és hát egy 
troll-ököl "
-#~ "felér egy kalapáccsal a harcban. Továbbá, azzal hogy visszalőhetnek 
az "
-#~ "íjászok támadására, kockázatossá teszi bármilyen módon történő 
"
-#~ "megtámadásukat, hacsak nem kifejezetten kedvezőek a terepviszonyok.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Használat:\n"
-#~ "A troll kőemelők jól harcolnak kemény, sziklás talajon, főleg 
éjszaka. "
-#~ "Fajtájuk más tagjaival szemben, a troll kőemelők nem jelentenek 
könnyű "
-#~ "prédát sem az íjászoknak, sem a mágikus támadást használóknak. 
Nagyon "
-#~ "hatásosak a törékeny ellenfelekkel, mint például a csontvázakkal 
szemben, "
-#~ "de kevésbé a páncélos, illetve a természetszerűleg jó 
ellenállóképességű "
-#~ "egységekkel szemben, mint erdei megfelelőjük, a fapásztorok. 
Regenerációs "
-#~ "képességük segítségével kigyógyulnak a méregből és felépülnek 
sebeikből "
-#~ "segítség nélkül. Viszonylag lassú mozgásuk hátrány, csakúgy mint "
-#~ "gyengeségük nappal. Egy troll kőemelő számára a legveszélyesebb egy 
"
-#~ "közelharcban erős ellenfél támadása nyílt terepen és nappal, amikor 
is a "
-#~ "leggyengébbek."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A terrifying, monstrous bastion of strength, a Troll Warrior brings to "
-#~ "fore all the tales that have been told of their race's terrifying power. "
-#~ "Wielding massive hammers that could knock a house off its foundation, and "
-#~ "able to absorb a seemingly endless rash of punishment, Troll Warriors are "
-#~ "capable of singlehandedly changing the strategies of an enemy commander "
-#~ "they face. A troll warrior is not something brought down by one man, but "
-#~ "by a whole group of them, fighting desperately against this hideous "
-#~ "strength borne before them. That which causes the most terror about a "
-#~ "troll warrior, is not their appearance, or their power, but the fact that "
-#~ "one brought even within an inch of its life will shortly return to its "
-#~ "full strength if it is not truly sent to death.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Warriors fight well on rough, rocky terrain, especially at night. "
-#~ "Though vulnerable to archers and spellcasters, especially in open "
-#~ "terrain, the raw power of a Troll Warrior makes it a foe that generally "
-#~ "must be brought down by several enemies. There are few enemies which can "
-#~ "engage them in one-on-one combat without a great danger of being killed "
-#~ "on the same turn. Their regeneration allows them to cure poison, and heal "
-#~ "wounds without the aid of a nearby village. Their relative weakness "
-#~ "during daylight hours is a liability, though a Troll Warrior is still "
-#~ "very powerful during the day."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az erő vérfagyasztó monstruma, a troll harcos feleleveníti az összes "
-#~ "mesét, ami fajtája rémísztőségéről szól. Tömör kalapácsokat 
forgatnak, "
-#~ "amelyek akár egy házat is kiforgatnának alapjaiból és úgy tűnhet az 
"
-#~ "örökkévalóságig büntetnek. A troll harcosok képesek egyedül 
megzavarni az "
-#~ "ellenséges parancsnok stratégiáját. Egy troll harcost egy ember nem 
képes "
-#~ "leteríteni, csak egy egész csapat, reménytelenül küzdve az előttük "
-#~ "felvonuló förtelmes erővel. Ami megrémíti a legtöbb ellenfelét, az 
mégsem "
-#~ "a troll harcos megjelenése, vagy ereje, hanem a tény, hogy ha csak egy "
-#~ "hajszálnyi életereje is marad és nem pusztul el, szempillantás alatt "
-#~ "visszanyeri teljes erejét.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Használat:\n"
-#~ "A trollok jól harcolnak kemény, sziklás talajon, főleg éjszaka. Bár, 
"
-#~ "főleg nyílt terepen, ki vannak téve az íjászok és varázslók 
támadásainak, "
-#~ "a troll harcos nyers ereje által egy ellenséggel még könnyen el tud "
-#~ "bánni. Csak kevés olyan ellensége van, aki egy az egyben meg tudja "
-#~ "támadni, anélkül hogy az adott körben a saját halálával kéne 
számolnia. "
-#~ "Regenerációs képességük segítségével kigyógyulnak a méregből 
és "
-#~ "felépülnek sebeikből segítség nélkül. Viszonylagos gyengeségük 
napközben "
-#~ "hátrány, bár a troll harcosok erejéből a napfény se tud eleget 
elvonni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The word 'whelp,' applied even to fearsome animals like wolves and lions, "
-#~ "brings to mind images of frail, helpless, and even 'cute' creatures, so "
-#~ "young they can hardly stand on their own feet. Given the nature of "
-#~ "Trolls, however, a Troll 'whelp' already possesses the terrifying "
-#~ "strength native to their race. Troll whelps stumble about with bodies "
-#~ "bigger than grown men, and with strength to match. Their uncanny "
-#~ "regeneration, and stone-like skin, make them monstrous opponents, "
-#~ "especially on their favored ground in the mountains and hills from whence "
-#~ "they came. The only reassurance one has in fighting a troll whelp is "
-#~ "their slow speed, and the fact that they have not grown to their full "
-#~ "strength... yet.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Whelps fight well on rough, rocky terrain, especially at night. "
-#~ "They are vulnerable to archers, especially in open terrain, and should "
-#~ "always have a healthy fear of spellcasters in all terrain. They are quite "
-#~ "powerful against brittle foes, like skeletons, and quite weak against "
-#~ "well armored or naturally resilient enemies, such as their woodland "
-#~ "counterpart, the wose. Their regeneration allows them to cure poison and "
-#~ "heal wounds without the aid of a nearby village. Their relatively slow "
-#~ "speed is a liability, as is their weakness during daylight hours."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az a szó, hogy 'suhanc', még olyan félelmetes állatokra értve is, 
mint a "
-#~ "farkas vagy az oroszlán törékeny, támogatandó és talán még akár 
aranyos "
-#~ "képeket elevenít bennünk fel, olyanokét akik fiatalságuk miatt még 
nem "
-#~ "állnának meg a saját lábukon. A trollok természetét nézve viszont, 
egy "
-#~ "troll suhanc már rendelkezik a fajtájára jellemző rettenetes erővel. 
A "
-#~ "troll suhancok egy kifejlett emberénél is nagyobb és erősebb testtel "
-#~ "botladoznak. Hátborzongató regenerációjuk és kőhöz hasonlatos 
bőrük "
-#~ "kemény ellenféllé teszi őket, főleg kedvenc terepükön, a hegyek és 
dombok "
-#~ "közt, ahonnan ők is jöttek. Az egyetlen segítség egy troll suhanc "
-#~ "legyőzésében a lassúságuk, nameg a tény, hogy ezek a szörnyetegek "
-#~ "nincsenek erejük teljében... még.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Használat:\n"
-#~ "A troll suhancok jól harcolnak kemény, sziklás talajon, főleg 
éjszaka. "
-#~ "Ugyanakkor, főleg nyílt terepen, ki vannak téve az íjászok 
támadásainak, "
-#~ "és érdemes mindig óvakodniuk a varázslatoktól is. Nagyon hatásosak a 
"
-#~ "törékeny ellenfelekkel, mint például a csontvázakkal szemben, de 
kevésbé "
-#~ "a páncélos, illetve a természetszerűleg jó ellenállóképességű 
egységekkel "
-#~ "szemben, mint erdei megfelelőjük, a fapásztorok. Regenerációs 
képességük "
-#~ "segítségével kigyógyulnak a méregből és felépülnek sebeikből 
segítség "
-#~ "nélkül. Viszonylag lassú mozgásuk hátrány, csakúgy mint 
gyengeségük "
-#~ "napközben."
-
-#~ msgid ""
-#~ "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
-#~ "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in "
-#~ "a village. White Mages are potent in battle against the undead, which "
-#~ "suffer high damage from their light beam."
-#~ msgstr ""
-#~ " A fehér mágus a harcban gyönge, de ismeri a gyógyítás titkait. A 
fehér "
-#~ "mágus körülötti egységek, mintha csak faluban lennének, felépülnek 
"
-#~ "sebeikből. A fehér mágus erős ellenfele az élőholtaknak: fehér 
fényű "
-#~ "támadása különösen hatásos ellenük."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Woses are treelike creatures of legend. They rose from the forest, and "
-#~ "when in a forest they are indistinguishable from ordinary trees. Their "
-#~ "form is very slow and stiff, so they cannot avoid attacks very well. "
-#~ "Their tough bark is highly resistant to cold, crushing attacks, and "
-#~ "arrows, although blades have no trouble cutting through it, and they are "
-#~ "very flammable. By drawing nutrients from the ground and energy from the "
-#~ "sun, Woses can regrow missing limbs after a fight."
-#~ msgstr ""
-#~ "A fák pásztora a legendák fához hasonlatos teremtményei. Erdők 
mélyén "
-#~ "élnek, és ott megkülönbözhetetlenek a többi fától. Lassúak és 
merevek, "
-#~ "ezért nem tudnak túl jól védekezni. Az ő védekezésük abban rejlik, 
hogy "
-#~ "erősen ellenállnak a hidegnek, a csapásoknak és a nyílvesszőknek. A "
-#~ "pengének sincs sok esélye átvágni vastag kérgüket, azonban nagyon "
-#~ "gyúlékonyak. A környezetük és a nap erejét segítségül hívva a 
fapásztorok "
-#~ "képesek regenerálni magukat a küzdelmek után."
-
-#~ msgid "Socket error"
-#~ msgstr "Foglalat hiba"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]