wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-tdh/ca.po wesn...


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-tdh/ca.po wesn...
Date: Thu, 25 Aug 2005 15:46:28 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/08/25 19:46:27

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 
    po/wesnoth-tdh : ca.po 
    po/wesnoth-trow: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.108&tr2=1.109&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.39&tr2=1.40&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po.diff?tr1=1.46&tr2=1.47&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.39 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.40
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.39  Thu Aug 25 16:53:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Thu Aug 25 19:46:27 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 20:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-25 21:40+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -157,7 +157,6 @@
 "m'havia pensat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
 msgstr ""
 "Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre cop."
@@ -745,7 +744,6 @@
 msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Gwitiii... Gwiti!"
 msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.46 wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.47
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.46 Thu Aug 25 16:53:17 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po    Thu Aug 25 19:46:27 2005
@@ -3433,7 +3433,6 @@
 msgstr "Tenim molts homes a l'Illa Verda- Hem de tornar a pel Robí de Foc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:572
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assault has been stopped."
@@ -4000,7 +3999,6 @@
 "visquen en cases de palla si no hagués estat pel meu poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some favor your people did for us. Why flee at all? And why East? We've "
 "already repelled an Orcish assault just before winter came. We should be "
@@ -5013,7 +5011,6 @@
 "amb els elfs, se suposa que haureu d'ajudar-los."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, and we may come to their aid. We'll have to weigh our options when and "
 "if the time comes. If the Orcs return in great numbers the brunt of their "
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.108 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.109
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.108   Thu Aug 25 16:53:28 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Thu Aug 25 19:46:27 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-24 18:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-25 21:40+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,9 +18,8 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: data/amla.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "Max HP bonus +"
-msgstr "Bonificació HP màxim +{HP_ADVANCE}"
+msgstr "Bonificació HP màxim +"
 
 #: data/amla.cfg:21
 msgid "Full Heal"
@@ -765,7 +764,6 @@
 "opcions per avançar."
 
 #: data/help.cfg:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -785,7 +783,8 @@
 "arriben, i n'hi ha d'altres (com els <ref>dst=unit_Mage text='mags'</ref>) "
 "que en poden tenir quatre. Una vegada assolit el nivell màxim, pot haver-hi "
 "un Avançament Després del Nivell Màxim (també conegut com AMLA, de 
l'anglès "
-"<italic>text='After Maximum Level Advancement'</italic>).L'AMLA suposarà una 
"
+"<italic>text='After Maximum Level Advancement'</italic>).\n"
+"L'AMLA suposarà una "
 "millora en la unitat que arribi a una certa experiència, però sempre "
 "continuarà tenint el mateix nivell. Per exemple, una unitat pot guanyar 3 "
 "punts de vida per cada 100 punts d'experiència. Noteu que només un reduït "
@@ -2848,7 +2847,6 @@
 msgstr "Com puc finalitzar el meu torn?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One way to end your turn is to press 'Alt-Space'. Alternatively, you can "
 "right-click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-"
@@ -5156,7 +5154,6 @@
 msgstr "Basilisc"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes known as 'basilisks', these mystical creatures are said to be able "
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
@@ -5284,7 +5281,6 @@
 msgstr "Fetiller obscur"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The dread inspired by black magic comes chiefly from how little is known "
 "about it, to the common man. If immortality is truly what it grants, then "
@@ -5389,18 +5385,17 @@
 msgstr "Mestre de la mort"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "His wanderings on a dark path have given him power normally not granted to "
 "mortals, but with a terrible cost: the undead that he gave his soul to are "
 "gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a true "
 "undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Les cerques de Gwiti pels foscos camins de la nigromància li han "
-"proporcionat un poder inabastable per a la majoria de mortals. A canvi, "
-"però, paga un preu molt alt: aquells a qui va entregar la seva ànima 
devoren "
-"ara el seu cos físic, i dintre de poc, serà un autèntic no mort i un 
terror "
-"per a tots aquells que viuen."
+"Les cerques pels foscos camins de la nigromància han proporcionat "
+"als mestres de la mort un poder inabastable per a la majoria de mortals. A "
+"canvi, però, paguen un preu molt alt: aquells a qui van entregar la seva "
+"ànima devoren ara el seus cossos físics, i dintre de poc, seran autèntics "
+"no morts despertant així el terror en tots aquells que encara viuen."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -6496,7 +6491,6 @@
 msgstr "Mariscal elf"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The longevity and natural intelligence of elves makes for a vicious aptitude "
 "for military matters, enough even to counter their general distaste for such "
@@ -6510,7 +6504,7 @@
 "level"
 msgstr ""
 "La longevitat i intel·ligència natural dels elfs fa que tinguin una "
-"perillosa aptitud per als asumptes militars; suficient com per arribar a "
+"perillosa aptitud per als asumptes militars; la suficient com per arribar a "
 "mostrar el seu descontent i aversió a les guerres. Els elfs recorden la "
 "història amb molta més claredat que els humans, i sovint poden intuir coses 
"
 "per a les que la resta només poden ser entrenats. En les ocasions en que un "
@@ -7468,6 +7462,16 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a javelineer to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Aquests soldats gairebé sempre van equipats amb unes quantes javelines "
+"per hostilitzar si no matar als enemics des de la distància. "
+"Alguns, però, tenen un talent natural i es defensen prou bé en el cos a 
cos. "
+"Els llançadors de javelina són valuosos en qualsevol exèrcit ja que "
+"complementen molt bé la lluita melé amb els atacs de llarg abast. "
+"\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"La llargària de les javelines permet que els llançadors puguin "
+"colpejar primer en cos a cos, fins i tot quan defensen."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -7555,6 +7559,21 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"Un lich és l'encarnació física del primer objectiu de la màgia negra: "
+"la cerca per aconseguir l'immortalitat. Encara que sacrifiquen una bona part "
+"d'ells mateixos en el renaixement, consegueixen enganyar la mort. "
+"Conserven la ment i el seu esperit, però el cos el perden "
+"per sempre.\n"
+"\n"
+"El que no es coneix, excepte potser en les cercles més interns de la "
+"nigromància, és si la vida és prolongada indefinidament o simplement "
+"ampliada. Pèro és clar que la sola consideració de tal cosa confirma la 
magnitut "
+"del poder que ja han arribat a posseir.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"Els atacs a distància d'un lich són màgics i sempre tenen moltes"
+"possibilitats d'encertar. D'altra banda, el seu toc drena la vida "
+"de la víctima per recuperar-se."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
@@ -7587,6 +7606,13 @@
 "certainly lack. Longbowmen carry their weaponry as a badge of pride, and "
 "most bowmen look forward to the day they can begin using one."
 msgstr ""
+"Els arcs llargs estan prohibits als arquers novells per simples "
+"qüestions físiques. Requereix molta més força tensar la corda, i l'abast "
+"afegit no serveix de res a menys que es disposi d'una punteria excel·lent, "
+"aptitud que no sobra precisament als principiants. "
+"Els arquers majors tenen la seva arma com a insignia i la duen amb orgull. "
+"Per això, la resta d'arquers esperen impacients el dia de poder "
+"començar a utilitzar l'arc llarg."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:79
 msgid "Lord"
@@ -7631,6 +7657,29 @@
 "Special Notes: the ranged attack of a mage is magical, and always has a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Els humans sovint es pregunten el funcionament del món en el que viuen. "
+"Alguns s'obstinen en portar això més enllà de les simples reflexions, "
+"i converteixen aquesta investigació en l'objectiu principal de les seves "
+"vides. Els mags, que han dedicat molts anys a l'estudi, han acumulat "
+"una quantitat important de coneixement al respecte, fet que els distingeix. "
+"En un món on pocs poden llegir i escriure, aquests homes i dones s'han "
+"compromès a perseguir el coneixement. A les seves files s'hi poden trobar "
+"tant fills de la noblesa, com joves que busquen una alternativa "
+"al buit intel·lectual i a la vida plena de treballs merament físics.\n"
+"\n"
+"És una ironia que, amb tot el coneixement que han reunit i el seu assumit "
+"monopoli sobre aquest, la comunitat de mags podria dominar la societat "
+"si així ho volgués. Tanmateix, la seva autèntica passió no són ni els "
+"diners ni el poder, i aquells que veuen l'estudi de la màgia com a mitjà "
+"per aconseguir aquests objectius manquen de la convicció requerida per "
+"convertir-se en autèntics mestres.\n"
+"\n"
+"Tot i que són físicament dèbils, i no tenen experiència en combat, els 
mags "
+"posseeixen certes habilitats que són de gran utilitat en la batalla.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"L'atac a distància d'un mag és màgic i per tant sempre té moltes "
+"possibilitats d'encertar."
 
 #: data/units/Mage.cfg:47 data/units/Mage.cfg:130
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:100 data/units/Silver_Mage.cfg:236
@@ -7667,6 +7716,22 @@
 "also have the power of Illumination, which increases the lighting level in "
 "the area adjacent to the mage."
 msgstr ""
+"Després d'anys d'experiència, els més devots dels mags blancs són beneits 
"
+"amb una vasta quantitat de poders espirituals. Amb la seva dedicació 
estricta "
+"al camí de la llum, poden demanar la seva l'ajuda per allunyar les "
+"ombres de la nit.\n"
+"\n"
+"Seguint un rigoròs codi de pietat i honor, aquests homes i dones treballen "
+"sense descans per portar vida i ordre al turbulent món en que viuen.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"La llum llançada per un d'aquests mags és de naturalesa màgica, i sempre "
+"té moltes possibilitats de colpejar l'enemic. Aquesta llum és especialment "
+"poderosa contra els no morts. Els mags de la llum també poden curar les "
+"unitats que tenen al seu voltant, i eliminar els efectes dels enverinaments. "
+"Finalment, també disposen de l'habilitat d'il·luminar, que desprén una "
+"llum que incrementa l'il·luminació "
+"de la zona."
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:51 data/units/Mage_of_Light.cfg:128
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:48 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:43
@@ -7700,6 +7765,15 @@
 "their human counterparts have speculated, perhaps in envy, that this is only "
 "by dint of age."
 msgstr ""
+"Els mesters arquers estan en el punt més alt de la seva professió. "
+"Armats amb una espasa i un gran arc fabricat amb fusta de teix, aquests "
+"guerrers coronen els batallons d'arquers amb la seva presència, reduint "
+"a qualsevol enemic amb tirs certers. La seva habilitat amb l'espasa tampoc "
+"pot ser oblidada, ràpidament arriben al nivell de qualsevol espadatxí. "
+"De totes les races del món, només els elfs superen als homes en l'art "
+"del tir amb arc. Els humans fins i tot han arribat a especular, potser "
+"per enveja, que això es així només per la diferència d'edat, ja que "
+"els elfs viuen molts més anys."
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:3
 msgid "Master at Arms"
@@ -8171,7 +8245,6 @@
 msgstr "Comandant noble"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The rank of a noble Commander is held by those who lead battle groups into "
 "combat. Possessing leadership skills, they give lower-level units in "
@@ -8179,8 +8252,8 @@
 "with the sword, although they also carry a bow to use when necessary. If the "
 "Commander is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"El rang de comandant només el tenen aquells que lideren grups de batalla en "
-"combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren l'efectivitat de les "
+"El rang de comandant noble només el tenen aquells que lideren grups de "
+"batalla en combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren 
l'efectivitat de les "
 "unitats de nivell més baix. Els comandants són més hàbils amb l'espasa, 
tot "
 "i que també són capaços de fer servir l'arc quan és necessari. Si el "
 "comandant cau, la batalla està perduda."
@@ -10946,7 +11019,6 @@
 msgstr "Trieu l'arma:"
 
 #: src/playturn.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]