wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-tdh/sv.po wesnoth-trow/sv.po...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-tdh/sv.po wesnoth-trow/sv.po...
Date: Thu, 25 Aug 2005 14:36:08 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/25 18:36:08

Modified files:
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.45&tr2=1.46&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.73&tr2=1.74&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.139&tr2=1.140&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.45 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.46
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.45  Thu Aug 25 16:53:16 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Thu Aug 25 18:36:08 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-25 20:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-25 19:54+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:5
 msgid "The Dark Hordes (Part 1)"
@@ -154,7 +154,6 @@
 "jag trodde."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
 msgstr "Sluta pladdra, dåre, och gör dig redo att dö...igen."
 
@@ -751,7 +750,6 @@
 msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Gwitiii... Gwiti!"
 msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.73 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.74
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.73 Thu Aug 25 16:53:25 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Thu Aug 25 18:36:08 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-02 17:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-25 19:55+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3388,7 +3388,6 @@
 "Eldrubinen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:572
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assault has been stopped."
@@ -3954,7 +3953,6 @@
 "fortfarande vara fåraherdar och bo i halmkojor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some favor your people did for us. Why flee at all? And why East? We've "
 "already repelled an Orcish assault just before winter came. We should be "
@@ -4962,7 +4960,6 @@
 "alverna, och de förväntar sig att du bistår dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, and we may come to their aid. We'll have to weigh our options when and "
 "if the time comes. If the Orcs return in great numbers the brunt of their "
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.139 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.140
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.139   Thu Aug 25 16:53:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Thu Aug 25 18:36:08 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-23 21:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-25 20:06+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,9 +13,8 @@
 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
 #: data/amla.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "Max HP bonus +"
-msgstr "Max HP-bonus +{HP_ADVANCE}"
+msgstr "Max HP-bonus +"
 
 #: data/amla.cfg:21
 msgid "Full Heal"
@@ -769,7 +768,6 @@
 "fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll."
 
 #: data/help.cfg:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2817,13 +2815,12 @@
 msgstr "Hur avslutar jag mitt drag?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One way to end your turn is to press 'Alt-Space'. Alternatively, you can "
 "right-click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-"
 "right hand corner."
 msgstr ""
-"Ett sätt att avsluta ditt drag är att trycka 'Alt-E'. Du kan också "
+"Ett sätt att avsluta ditt drag är att trycka 'Alt-mellanslag'. Du kan 
också "
 "högerklicka och välja Avsluta draget, eller trycka på knappen där det 
står "
 "Avsluta draget längst ner till höger i bild. "
 
@@ -5138,7 +5135,6 @@
 msgstr "Basilisk"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes known as 'basilisks', these mystical creatures are said to be able "
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
@@ -5260,7 +5256,6 @@
 msgstr "Mörkermagiker"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The dread inspired by black magic comes chiefly from how little is known "
 "about it, to the common man. If immortality is truly what it grants, then "
@@ -5366,14 +5361,13 @@
 msgstr "Dödsmagiker"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "His wanderings on a dark path have given him power normally not granted to "
 "mortals, but with a terrible cost: the undead that he gave his soul to are "
 "gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a true "
 "undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwitis vandring på dödens väg har givit honom krafter som en dödlig 
normalt "
+"Hans vandring på dödens väg har givit honom krafter som en dödlig normalt 
"
 "sett inte har, men till ett förfärligt pris. De vandöda till vilka han gav 
"
 "sin själ kräver gradvis hans förgängliga skal, och med tiden kommer han 
att "
 "förvandlas till en sann vandöd, en fasa för allt som lever."
@@ -6447,7 +6441,6 @@
 msgstr "Alvöverste"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The longevity and natural intelligence of elves makes for a vicious aptitude "
 "for military matters, enough even to counter their general distaste for such "
@@ -6627,7 +6620,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr "Dryad"
+msgstr "Älva"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
 msgid ""
@@ -6646,8 +6639,8 @@
 "förkroppsligar dessa alvskogarnas väktare sitt folks grace och "
 "översinnlighet.\n"
 "\n"
-"Anmärkning: dryadernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar 
"
-"deras antal utfall med ett. Dryader har förmågan att vårda trupper i sin "
+"Anmärkning: älvornas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar "
+"deras antal utfall med ett. Älvor har förmågan att vårda trupper i sin "
 "närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:28 data/units/Elvish_Sylph.cfg:25
@@ -6666,8 +6659,8 @@
 "upon bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
 msgstr ""
 "Alvernas besvärjerskor avviker från den helande vägen till förmån för 
magins "
-"mer aggressiva former, och strider bra på distans. Deras snärjattack är "
-"märkbart effektivare än förut, och de kan frammana isande vindstötar ur "
+"mer aggressiva former, och strider bra på distans. Deras insnärjningsattack 
"
+"är märkbart effektivare än förut, och de kan frammana isande vindstötar 
ur "
 "andevärlden som slår ner på deras fiender."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
@@ -7100,7 +7093,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr "Drots"
+msgstr "Överstemarskalk"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:24
 msgid ""
@@ -7113,13 +7106,13 @@
 "to it to deal more damage in combat, though this only applies to units of "
 "lower level."
 msgstr ""
-"Drotsen är en av de högst aktade i människornas arméer, och de som bär 
denna "
-"titel har genomgått många prövningar i strid, och bevisat sin personliga "
-"styrka både i strid man mot man och i taktiska bedömningar. Deras närvaro 
på "
-"slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar under dem.\n"
+"Överstemarskalken är en av de högst aktade i människornas arméer, och de 
som "
+"bär denna titel har genomgått många prövningar i strid, och bevisat sin "
+"personliga styrka både i strid man mot man och i taktiska bedömningar. 
Deras "
+"närvaro på slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar under 
dem.\n"
 "\n"
-"Anmärkning: under en drots ledarskap åsamkar allierade intillstående 
trupper "
-"av lägre rang sina motståndare mer skada."
+"Anmärkning: under en överstemarskalks ledarskap åsamkar allierade "
+"intillstående trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
@@ -7480,7 +7473,6 @@
 msgstr "Häxmästare"
 
 #: data/units/Lich.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A lich is the physical embodiment of black magic's first goal: the quest to "
 "achieve immortality. Though a great deal is sacrificed in the rebirth, in "
@@ -8194,7 +8186,6 @@
 msgstr "Nekromantiker"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of the greatest circles of what is considered 'black magic' is the art "
 "of necromancy, the terrible ability to awaken the dead with false life. This "
@@ -8207,11 +8198,16 @@
 "Special Notes: The ranged attacks of a necromancer are magical, and always "
 "have a high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
-"En av de mäktigaste cirklarna i det som kallas 'svart magi' är nekromantins 
"
+"En av de mäktigaste kretsarna i det som kallas 'svart magi' är nekromantins 
"
 "konst, vilket är den fasansfulla förmågan att återuppväcka de döda. 
Denna "
 "kunskap var det första steget mot att besegra döden. Upptäckten uppfyllde "
 "inte de inblandades förväntningar, men den hade likväl fruktansvärda "
-"konsekvenser."
+"konsekvenser. Denna konst kan ensam ha förorsakat mänsklighetens 
fördömande "
+"av vad som numera är känt som 'svart magi', och har givit fruktan helt nya "
+"verktyg.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: nekromantikerns distansattacker är magiska och träffar 
därför "
+"ofta sitt mål."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
@@ -8270,7 +8266,6 @@
 msgstr "Adlig befälhavare"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The rank of a noble Commander is held by those who lead battle groups into "
 "combat. Possessing leadership skills, they give lower-level units in "
@@ -8278,10 +8273,10 @@
 "with the sword, although they also carry a bow to use when necessary. If the "
 "Commander is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Den som leder härar i strid kallas för befälhavare. Hans goda "
-"ledarskapsförmåga får närliggande trupper av lägre rang att slåss 
bättre. "
-"Han slåss själv helst med sitt svärd, men har också en båge om så 
behövs. Om "
-"befälhavaren besegras är striden förlorad."
+"Den adliga befälhavaren leder härar i strid, där hans goda 
ledarskapsförmåga "
+"får närliggande trupper av lägre rang att slåss bättre. Han slåss 
själv "
+"helst med sitt svärd, men har också en båge om så behövs. Om 
befälhavaren "
+"besegras är striden förlorad."
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
@@ -8857,7 +8852,6 @@
 msgstr "Gengångare"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Given false life to do battle once more, the creatures known as Revenants "
 "were clearly great warriors in their time, though the memory of that time is "
@@ -8867,10 +8861,10 @@
 msgstr ""
 "Gengångarna, som givits falskt liv för att kunna strida för sina herrar, 
var "
 "uppenbarligen stora krigare när de levde, även om ingen längre minns att "
-"berätta deras historia. Även de som väckte dem från döden kan bara 
spekulera "
-"om deras förflutna. Bortsett från detta är en gengångare ett mäktigt 
redskap "
-"i strid: en orädd krigare som inte känner smärta, och som slåss till det "
-"bittra slutet."
+"berätta deras historia. Också de som väckte dem från döden kan bara "
+"spekulera om deras förflutna. Bortsett från detta är en gengångare ett "
+"mäktigt redskap i strid: en orädd krigare som inte känner smärta, och som 
"
+"slåss till det bittra slutet."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
@@ -9352,7 +9346,6 @@
 msgstr "Ond ande"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes called the 'hollow men', spectres form the right arm of their "
 "master's power. These abominations are a rightful terror to the living, and "
@@ -11308,7 +11301,6 @@
 msgstr "Välj vapen: "
 
 #: src/playturn.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Vill du verkligen avsluta ditt drag utan att göra något?"
@@ -11798,9 +11790,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid "healthy"
-#~ msgstr "bra hälsa"
-
-#~ msgid "invisible"
-#~ msgstr "osynlig"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]