wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/fi.po wesnoth-httt/fi.po ...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/fi.po wesnoth-httt/fi.po ...
Date: Thu, 25 Aug 2005 14:07:45 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/25 18:07:45

Modified files:
    po/wesnoth-ei : fi.po 
    po/wesnoth-httt: fi.po 
    po/wesnoth   : fi.po 

Log message:
    Updated finnish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/fi.po.diff?tr1=1.43&tr2=1.44&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po.diff?tr1=1.47&tr2=1.48&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/fi.po.diff?tr1=1.77&tr2=1.78&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/fi.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/fi.po:1.43 wesnoth/po/wesnoth-ei/fi.po:1.44
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/fi.po:1.43  Thu Aug 25 16:53:11 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/fi.po Thu Aug 25 18:07:44 2005
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Pasi Kallinen <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-24 19:45+0200\n"
+"Last-Translator: kko <none>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,27 +18,27 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr ""
+msgstr "Idän uhka"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(helpoin)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Keihäsmies"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Miekkamies"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(vaikein)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Kuninkaallinen vartija"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
@@ -46,10 +46,13 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
+"Huhutaan epäkuolleiden hyökkäyksistä Wesnothin itäisellä rajalla. 
Sinut, "
+"kuninkaallisen armeijan upseeri, on lähetetty itäiselle rintamalle "
+"suojelemaan kyläläisiä ja selvittämään, mitä tapahtuu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Lähestytään Weldyniä"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:32
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:61
@@ -73,30 +76,30 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:31
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:45
 msgid "Gweddry"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
 msgid "Mal-un-Darak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Xadrux"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:189
 msgid "Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:106
 msgid "Get Gweddry to Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Saata Gweddry Weldyniin"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:118
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:184
@@ -120,7 +123,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:93
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:160
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddryn kuolema"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:188
@@ -141,7 +144,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:164
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacynin kuolema"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:192
@@ -157,41 +160,48 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:168
 msgid "Death of Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaecin kuolema"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:172
 msgid "Death of Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad II:en kuolema"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:185
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
+"Olemme vihdoin saavuttaneet Weldynin, mutta vaikuttaa siltä, että "
+"epäkuolleet ovat saartaneet sen. Meidän on murtauduttava läpi "
+"saavuttaaksemme kuninkaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:189
 msgid ""
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"Olisi parasta olla yrittämättäkään kukistaa näitä epäkuolleita, 
niitä on "
+"liikaa. Mene suoraan kaupunkiin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:202
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr ""
+"Olemme päässeet Weldyniin. Nyt on pidettävä neuvoa ja päätettävä, 
mitä tehdä "
+"seuraavaksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:206
 msgid "Come, into the castle."
-msgstr ""
+msgstr "Tulkaa linnaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:221
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn on vallattu, ja Wesnoth kukistuu..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
-msgstr ""
+msgstr "Vankeina"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:22
 msgid ""
@@ -199,45 +209,50 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Ylitettyään vaarallisen Vrug-järven, Gweddry ja hänen joukkonsa joutuivat 
"
+"pohjoisen örkkien vangeiksi. Heitä vietiin örkkien kuninkaan Dra-Nakin "
+"luokse, mutta tietysti he halusivat paeta ennen sitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:32
 msgid "Prison"
-msgstr ""
+msgstr "Vankila"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:36
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Kidutuskammio"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:40
 msgid "Throne Room"
-msgstr ""
+msgstr "Valtaistuinhuone"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
 msgid "The City"
-msgstr ""
+msgstr "Kaupunki"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:52
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Uloskäynti"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:73
 msgid "King Dra-Nak"
-msgstr ""
+msgstr "Kuningas Dra-Nak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:180
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Pakene örkkien vankilasta"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:260
 msgid ""
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Luulen, että Dacyn ja Owaec ovat jo paenneet. Minun täytyy myös paeta... "
+"nämä vartijat eivät ole kovin skarppeja, ehkäpä pääsen heidän 
ohitseen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:284
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Ahaa! Tässä seinämässä on pieni murtuma."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
 msgid ""
@@ -245,104 +260,111 @@
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
+"No, Gweddry, sinäkin pääsit näemmä pakenemaan. Hyvä. Luulen, että 
loput "
+"joukostamme sekä meitä seuranneet talonpojat ovat vielä vankeina. Meidän "
+"pitäisi pystyä vapauttamaan heidät."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "Missä he ovat? Näissä luolissa on mahdoton suunnistaa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Jossainpäin etelässä. Olemme nyt piilossa olevassa pohjoisessa tunnelissa. 
"
+"Ja niin, jotkut muut pääsivät myös pakoon Owaecin kanssa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "No, missä ovat vangit?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Tässä, pomo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "No, missä on heidän johtajansa? En näe häntä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Öh... (kuiskaa)...en minä tiedä. Hän pakeni, kai."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Hölmö! No, etsikää hänet. Tuokaa hänet minulle! Ei, senkun tapatte, kun 
"
+"näette."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:346
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Katsokaa, paenneet vangit ovat palanneet!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Tappakaa heidät."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:388
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Vartijoiden huomio on kiinnittynyt muualle! Nyt on aika paeta!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:392
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
-msgstr ""
+msgstr "Häh? Kuka siellä, kuka puhui?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:426
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:189
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr ""
+msgstr "Pyhä amuletti"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:383
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
-msgstr ""
+msgstr "Tämän amuletin kantajan jokainen isku on pyhä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:384
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:240
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
-msgstr ""
+msgstr "En voi käyttää tätä. Ottakoon sen joku muu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä! Olemme paenneet näistä kirotuista luolista!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Risteyskohta"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:41
 msgid "Garnad"
-msgstr ""
+msgstr "Garnad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:52
 msgid "Draka-Kura"
-msgstr ""
+msgstr "Draka-Kura"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:63
 msgid "Grug"
-msgstr ""
+msgstr "Grug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:83
 msgid "Get Gweddry and Owaec across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Saata Gweddry ja Owaec joen yli"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:111
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
-msgstr ""
+msgstr "Olemme tulleet suurelle joelle. Mitä teemme - yritämmekö yli?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:115
 msgid ""
@@ -350,6 +372,9 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. We must be across the river before that happens."
 msgstr ""
+"Meidän on ylitettävä tämä joki. Epäkuolleet ovat perässämme, ja 
niiden "
+"laumat ovat liian suuret meidän voitettavaksemme. Epäkuolleiden lisäjoukot 
"
+"saapuvat pian, meidän on ylitettävä joki ennen sitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
 msgid ""
@@ -357,37 +382,44 @@
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
+"Joen tuolla puolen ovat pohjoiset maat. Jos pääsemme sinne, voimme ehkä "
+"saada joitakin jättejä auttamaan meitä. Mutta örkit hyökkäävät 
varmasti "
+"kimppuumme, ennen kuin pääsemme sinne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr ""
+msgstr "Grug sano me ei autta teit! Me täyty taistella örkki!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:127
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr ""
+msgstr "Ja Wesnothiksi se on?..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:131
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr ""
+msgstr "Örkki hölmö! Sinä kuole ny!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr ""
+msgstr "Jätit yrittävät tappaa örkkejä - se voi osoittautua 
hyödylliseksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
+"Jos näytämme, että olemme örkkien vihollisia, ne saattavat auttaa meitä. 
"
+"Mutta meidän on parempi ylittää joki, ennen kuin yritämme saada jätit "
+"auttamaan meitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:189
 msgid ""
 "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
 msgstr ""
+"Epäkuolleiden vahvistukset ovat saapuneet! Meidän on ylitettävä joki nyt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:226
 msgid ""
@@ -395,281 +427,323 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
+"Hyvä! Pääsimme yli. Nyt katsotaan, saammeko jätit liittymään meihin. 
Niitä "
+"on ollut kruunun palveluksessa aiemmin, ehkä se on taas mahdollista."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:230
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr ""
+msgstr "Grug sano hän voi liitty te."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:240
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
 msgstr ""
+"Pitäkää kiirettä. Meidän on päästävä yli, ennen kuin nämä 
epäkuolleet "
+"teurastavat meidät!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Liitto haltioiden kanssa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:44
 msgid "Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:58
 msgid "Gruga-Har"
-msgstr ""
+msgstr "Gruga-Har"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista vihollisjohtaja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:84
 msgid "Death of Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volasin kuolema"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:103
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
-msgstr ""
+msgstr "Tervehdys, matkalaiset! Tervetuloa valtakuntaani."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
+"Tervehdys. Mietin, voisitko auttaa meitä taistelemaan meitä seuraavia "
+"epäkuolleita vastaan. Haluaisimme päästä pohjoiseen, siellä olevalle "
+"vartioasemallemme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
+"Varmasti. Emme lähde metsistämme, mutta autamme teitä pääsemään 
pohjoiselle "
+"vartioasemalle."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
-msgstr ""
+msgstr "Tunkeilijoita!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:128
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr ""
+msgstr "Mitä? Nuo kiusalliset örkit. Ne ovat tunkeilijoita, emmekä me!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:132
 msgid ""
 "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
 msgstr ""
+"Ne ovat keskellä pohjoista reittiä. Meidän on taisteltava heitä vastaan "
+"päästäksemme jatkamaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:136
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr ""
+msgstr "Salamurhaajat esiin, saatamme pystyä myrkyttämään heidät!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:146
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:181
 msgid "Nafga"
-msgstr ""
+msgstr "Nafga"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:153
 msgid ""
 "Your Warlordship, I am the only assassin left! Do you want me to go poison "
 "their leader?"
 msgstr ""
+"Teidän sotaherruutenne, ei ole enää muita salamurhaajia. Haluatko, että "
+"myrkytän heidän johtajansa?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:157
 msgid "Perfect! Go, into the forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Täydellistä! Mene metsään, tee työsi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:172
 msgid ""
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
+"He ovat lähettäneet salamurhaajan metsään. Meidän pitää olla 
varovaisia, "
+"ettei hän pääse yllättämään meitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:188
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Nafga tappaa haltiat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:199
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei! Tämä on ensimmäinen kerta kun epäonnistun, ja viimeinen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:203
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
+"Salamurhaajani on kuollut! Haltioiden on maksettava, ei hänen kuolemastaan, "
+"mutta hänen tehtävänsä estämisestä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
 msgid "The Escape Tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Pakotunneli"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:38
 msgid "Kabak"
-msgstr ""
+msgstr "Kabak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:49
 msgid "Knutan"
-msgstr ""
+msgstr "Knutan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:72
 msgid "Mal-Bakral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Bakral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:88
 msgid "Reach the end of the tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Saavuta tunnelin pää"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:110
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
-msgstr ""
+msgstr "Missä olemme? En näe, mihin olemme menossa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:114
 msgid ""
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
+"En tiedä. Täällä on peikkoja, jotka saattavat yrittää taistella meitä "
+"vastaan. Nyt pitäkää kiirettä, kuolleiden herrat ovat vielä 
perässämme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
-msgstr ""
+msgstr "Odota. Ennen kuin menemme mihinkään - keitä nuo epäkuolleet 
olivat?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 msgid ""
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
+"Sillä ei ole väliä. Ne ovat selvästi liian vahvoja meille. Ainoa toivomme 
on "
+"paeta, kauas. Ehkä meidän kannattaisi mennä pohjoiseen, missä on Owaec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
-msgstr ""
+msgstr "PEIKOEN AAREKAMIO: PYSY POIS"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:161
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kuka kulkee siellä?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:165
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
 msgstr ""
+"Olemme Wesnothin kuninkaalle uskollisia matkalaisia. Autatteko meitä "
+"pakenemaan näiltä peikoilta?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:169
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
+"Kyllä, autamme teitä, sillä emme pidä peikoista. Jokainen, jota ne 
uhkaavat, "
+"ansaitsee apumme, minusta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
-msgstr ""
+msgstr "Tässä aarrearkussa on suuri omaisuus. Ainakin kaksisataa kultarahaa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:302
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Löysimme sinut, ihminen! Valmistaudu kuolemaan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:306
 msgid ""
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
+"No, Mal-Ravanal ei siis seuraa meitä itse. Se, ainakin, on hyvä. Mutta "
+"meidän on silti päästävä ulos tästä tunnelista!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:319
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us!"
-msgstr ""
+msgstr "Olemme päässeet tunnelin loppuun. Näen päivänvaloa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
-msgstr ""
+msgstr "Tyhjennys"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:41
 msgid "Varrak-Klar"
-msgstr ""
+msgstr "Varrak-Klar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:54
 msgid "Unhk"
-msgstr ""
+msgstr "Unhk"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:67
 msgid "Ran-Lar"
-msgstr ""
+msgstr "Ran-Lar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Saata mahdollisimman moni joen yli"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Tuhoa silta (jokainen, joka jää joen pohjoispuolelle, kuolee, mukaanlukien "
+"kutsuttavien listalla olevat yksiköt)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Yksikin kolmesta sankarista jää joen pohjoiselle puolelle"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:170
 msgid "Engineer"
-msgstr ""
+msgstr "Insinööri"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:177
 msgid ""
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Kaikki on mennyttä! Meidän täytyy päästä pois näiltä pohjoisilta 
mailta niin "
+"pian kuin mahdollista! Juoskaa henkenne e... mitä h...?!? Kuka sinä olet?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:181
 msgid ""
 "I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
+"Olen insinyöri. Taidatta olla palveluksein tarpeess'. Suatatta tahtoa, että 
"
+"räjjäätän tuon sillan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:185
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Miksi haluaisimme tehdä niin?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:189
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
+"No, kah kun nuo örkit jahtaa teitii, nii jos mie räjjäätän tuon sillan, 
hyö "
+"eivät piäse ylite. Sittepä piäsette pakoon."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:193
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
 msgstr ""
+"Gweddry, hän on kyllä oikeassa... meidän täytyy palkata hänet. Kuinka 
paljon?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:197
 msgid ""
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
+"Mie en haluu rahaa...mie tahon jotta työ suojeletta minnuu näilt' "
+"epäkuolleilt! Hyö on tuhon't miu kotin, eikä miul oo paikkaa mihi männä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:201
 msgid ""
 "Very well, we'll protect you from the undead. But we can't help you until we "
 "get across this river. Now lets go!"
 msgstr ""
+"Hyvä on, me suojelemme sinua epäkuolleilta. Mutta emme voi auttaa sinua "
+"ennen kuin pääsemme joen yli. Menoksi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:205
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r dere. That's where "
 "my eq'pment is."
 msgstr ""
+"Soppii. Voin räjjäättää sillan kuha piäsen tuolle opastielle tuola. 
Sielä on "
+"miu varrustien."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:222
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr ""
+msgstr "No, joko räjjäätettää, kapteen?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:226
 msgid "Hm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:228
 msgid "Yes, blow it up."
-msgstr ""
+msgstr "Kyllä, räjäytä se."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:232
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr ""
+msgstr "Nonnii! Nyt räjättää!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:257
 msgid "BOOM!!!"
-msgstr ""
+msgstr "BOOM!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:289
 msgid ""
@@ -677,61 +751,71 @@
 "undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
+"Hyvä, pääsimme pakoon örkeiltä. Nyt meidän on mentävä etelään. 
Luulen, että "
+"epäkuolleita ei näin kaukana lännessä ole yhtä paljon, joten emme ole 
heti "
+"hengenvaarassa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:293
 msgid ""
 "I'll be followin' yah from now on. Hope yah can get to Weld'n an' all so I "
 "c'n stop runnin'..."
 msgstr ""
+"Mie seurraan teitii tästä etieppäin. Toivottavast työ piäsettä 
Weldynnii "
+"notta voitta lopettaa juoksemise..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:302
 msgid "No, wait until later."
-msgstr ""
+msgstr "Ei, odota myöhempään."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:306
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr ""
+msgstr "Ei? Ookoo, odotellaa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:317
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
-msgstr ""
+msgstr "Emme sortaneet siltaa ajoissa! Örkit tappavat meidät kaikki!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:325
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
 msgstr ""
+"No, meidän ei tarvinnut räjäyttää siltaa loppujen lopuksi ollenkaan, 
mutta "
+"meidän täytyy silti mennä etelään. Toivottavasti epäkuolleita ei ole 
yhtä "
+"paljon näin kaukana lännessä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:329
 msgid "Verah' well. I'm still gonna foll'w you, thou'. Still need to su'vive!"
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä on. Mie seuraan teitii kumminnii. Pittee säelyy hengisä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
-msgstr ""
+msgstr "Vrug-järvi"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:43
 msgid "Darg"
-msgstr ""
+msgstr "Darg"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:58
 msgid "Kraagak"
-msgstr ""
+msgstr "Kraagak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:79
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "Saata Gweddry polun loppuun"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:108
 msgid ""
 "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path. But, if I "
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
+"Polku päättyy pian. Katsokaa tätä - vuoret estävät kulkumme. Mutta jos "
+"muistan oikein, täällä on järvi, jonka yli pääsee siltaa pitkin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
-msgstr ""
+msgstr "Entä sitten?! Jos polku ei vie mihinkään, miksi ylittäisimme 
sillan?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -739,57 +823,62 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
+"Polku vie kyllä jonnekin! Täällä lähellä on laakso, pohjoisten vuorten "
+"takana, jossa voimme elää. Se on riittävän kaukana epäkuolleista, jotta 
he "
+"eivät milloinkaan löydä meitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
+"Hyvä on, jatkamme matkaa, ja löydämme tämän laakson. Meillä ei oikein 
ole "
+"muutakaan mahdollisuutta. Eteenpäin!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä! Pääsimme tien loppuun. Voimme nyt lähteä näiltä vuorilta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
-msgstr ""
+msgstr "Laakson pitäisi olla juuri edessämme. Löydämme sen kyllä pian!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
-msgstr ""
+msgstr "Tämä ei näytä hyvältä..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
 msgid "Mal-Ravanal's Capital"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Ravanalin pääkaupunki"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:49
 msgid "Mal-Marak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Marak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:61
 msgid "Mal-Galkar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Galkar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
-msgstr ""
+msgstr "Rava-Krodaz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:88
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:40
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:105
 msgid "Mal-Ravanal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:104
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr ""
+msgstr "Pakene pääkaupungista tappamalla jompikumpi pimeän taitajista."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:125
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr ""
+msgstr "Olemme tulleet aina Mal-Ravanalin pääkaupunkiin saakka!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
 msgid ""
@@ -797,30 +886,39 @@
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
+"Kyllä, mutta katso! Epäkuolleet tiivistävät rivejään takanamme. Kuten 
sanoin "
+"aiemmin, emme voi tappaa Mal-Ravanalia. Oli hölmöä tulla näin pitkälle, "
+"meidän on käännyttävä takaisin!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
+"Ehkäpä. Voidaksemme peräytyä, meidän on tapettava jompikumpi näistä 
meitä "
+"seuraavista pimeän taitajista. Mutta ehkä voimme silti tappaa 
Mal-Ravanalin. "
+"Voisin haluta yrittää."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
 msgstr ""
+"Nämä ihmiset ovat rohjenneet tulla näin pitkälle maahani. Murskatkaa 
heidät!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:159
 msgid "Terraent"
-msgstr ""
+msgstr "Terraent"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:165
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
 msgstr ""
+"Kiitos, kun tapoitte tuon luurankosoturin. Aina kun tapatte yhden palanneen, "
+"yksi meistä ritareista vapautuu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:169
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "Miksi? Oletteko epäkuolleiden vankeja?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:173
 msgid ""
@@ -828,54 +926,63 @@
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
+"Kyllä. Liittolaiseni ja minä olimme seikkailulla, kun jouduimme "
+"epäkuolleiden väijytykseen. Vartijat pelaavat sairasta peliä - kun yksi "
+"heidän sotureistaan kuolee, yksi meistä päästetään vapaaksi, mutta joka 
"
+"kerta kun te menetätte taistelijan, he tappavat yhden meistä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
+"Tämä kuulostaa vaaralliselta. Yritämme vapauttaa mahdollisimman monta 
teistä "
+"ennen kuin pakenemme täältä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
 msgstr ""
+"Meitä on vielä viisi jäljellä. Liitymme teihin, jos saatte meidät 
vapaiksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:239
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:261
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr ""
+msgstr "Rohkenetko hyökätä MINUA vastaan?!? Palaa herrasi luo!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:243
 msgid ""
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
+"Tämä ei ole hyvä. Emme voi hyökätä Mal-Ravanalia itseään vastaan, 
hänen "
+"voimansa on liian suuri! Meidän on käännyttävä takaisin, oli hölmöä 
yrittää."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Pohjoinen vartioasema"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:46
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:99
 msgid "Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:66
 msgid "Lanar-Skal"
-msgstr ""
+msgstr "Lanar-Skal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:100
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Löydä lainsuojattomien johtaja kylistä ja tapa hänet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:104
 msgid "Defeat the undead leader"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista epäkuolleiden johtaja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:129
 msgid "Hail, Gweddry!"
-msgstr ""
+msgstr "Terve, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
 msgid ""
@@ -883,6 +990,9 @@
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
+"Tervehdys. Epäkuolleet ovat ajaneet meidät asemistamme, ja ne seuraavat "
+"meitä tälläkin hetkellä. Luulen, että meidän on mentävä pohjoiseen ja 
"
+"yritettävä paeta. Tuletko kanssamme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -892,6 +1002,10 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
+"En tiedä. Täällä on lainsuojattomia, ja minun on käsketty kukistaa 
heidät ja "
+"suojella paikallisia kyliä. Kun yritän lähettää joukkoja kukistamaan 
heitä, "
+"joutuvat mieheni löylytykseen, ennen kuin voin sitä estää, ja roistot "
+"vetäytyvät takaisin kyliin. En löydä keinoa voittaa heitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid ""
@@ -900,12 +1014,18 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
+"Näiden kylien suojeleminen on toivotonta - kaikki, jotka jäävät, kuolevat 
"
+"varmasti. Jos voimme karkottaa nämä roistot, voivat kyläläiset kuitenkin "
+"seurata meitä pohjoisille maille, ja voimme kenties perustaa uuden maan. "
+"Wesnothissa ei ole enää turvallista."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
 "Well, you appear to know what you're talking about... but, I have no way to "
 "remove these bandits."
 msgstr ""
+"Näyt tietävän, mistä puhut... mutta minulla ei ole keinoja näiden 
roistojen "
+"voittamiseen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid ""
@@ -913,22 +1033,30 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
+"Saatan pystyä auttamaan sinua. Olen velho. Uskon, että voin tehdä loitsun, 
"
+"jonka avulla löydätte roistot, jos menette kyliin. En kuitenkaan voi auttaa 
"
+"teitä taistelussa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
 msgstr ""
+"Se kuulostaa hyvältä - ajakaamme roistot koloistaan. Dacyn, tee taikasi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
+"Uskon, että näillä roistoilla on johtaja - jos tapatte hänet, voitamme "
+"roistot."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:161
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
+"Menkää, menkää kauas! Mutta minä ja joukkoni jahtaamme teitä ja tapamme 
"
+"teidät!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -936,43 +1064,51 @@
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
+"Epäkuolleet ovat saaneet meidät kiinni! Meidän on tapettava heidätkin, 
jos "
+"haluamme näiden kylien olevan turvassa. No, tapaamme, kun olet kukistanut "
+"nämä lainsuojattomat ja epäkuolleet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid "They're here!"
-msgstr ""
+msgstr "He ovat täällä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:252
 msgid "Shodrano"
-msgstr ""
+msgstr "Shodrano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:260
 msgid ""
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
-msgstr ""
+msgstr "Löysitte siis minut. Hyvä on, minun täytyy siis tappaa teidät."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:264
 msgid ""
 "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
 msgstr ""
+"Hän on roistojen johtaja! Tappakaa hänet, ja olemme suorittaneet 
tehtävämme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:272
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr ""
+msgstr "Ei lainsuojattomia tässä kylässä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:289
 msgid "You have defeated me! I can terrorize the villagers no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Olette kukistaneet minut! En enää voi ryöstää kyliä..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:298
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
 msgstr ""
+"Meidän on vielä kukistettava nämä epäkuolleet, jotta kyläläiset voivat 
olla "
+"turvassa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:304
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
 msgstr ""
+"Olette täyttäneet velvollisuuteni kyläläisiä kohtaan. Nyt voinen 
liittyä "
+"taistoonne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:312
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:355
@@ -980,36 +1116,45 @@
 "Good job! Now, we should move onward, north. Tell the villagers to pack "
 "their belongings and follow us."
 msgstr ""
+"Hyvää työtä! Nyt meidän pitää jatkaa pohjoiseen. Käske kyläläisten 
pakata "
+"tavaransa ja seurata meitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
 msgstr ""
+"On vielä huolehdittava näistä lainsuojattomista - emme voi lopettaa "
+"taistelua nyt."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:347
 msgid ""
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
+"No niin, sekä lainsuojattomat että epäkuolleet on voitettu. Voimme hetken "
+"hengähtää, ennen kuin kohtaamme lisää epäkuolleita."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr ""
+msgstr "Jättien koulutus"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:156
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Selviä vuorojen loppuun"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
 msgstr ""
+"Lisätäksesi jätit armeijaasi, pidä kaksi ruohikolla vuorojen loppuun asti"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:103
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
 msgstr ""
+"Katsokaa, löysimme joukon jättejä. Meidän pitäisi yrittää vangita 
joitakin "
+"koulutettavaksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:107
 msgid ""
@@ -1017,65 +1162,74 @@
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
+"Hyvä on. Meidän täytyy pitää ainakin kaksi näistä jäteistä ruoholla, 
"
+"etteivät ne pääse pakoon ennen kuin joukkomme saapuvat. Sitten niiden 
täytyy "
+"johtaa meidät heimonsa luo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:111
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
+"Meidän pitää pyrkiä saartamaan ne. Gweddry, pysy siinä, missä olet. 
Dacyn, "
+"mene sinä koilliseen. Minä menen luoteeseen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:144
 msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
-msgstr ""
+msgstr "Päästimme yhden pakoon. Toivottavasti kaikki eivät karkaa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:169
 msgid ""
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
+"Joukkomme ovat täällä! Nyt voimme värvätä jättejä, sillä näiden 
avulla "
+"vakuutamme niiden heimon liittymään meihin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:178
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
 msgstr ""
+"Emme saaneet kiinni tarpeeksi jättejä. Meidän on jatkettava eteenpäin 
ilman "
+"niitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
 msgid "Weldyn Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Saarrettu Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:41
 msgid "Mal-Akranbral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Akranbral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:51
 msgid "Mal-Hadanak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hadanak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:61
 msgid "Mal-Drakanal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Drakanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:71
 msgid "Mal-Larakan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Larakan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:91
 msgid "Mal-Xaskanat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xaskanat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:101
 msgid "Mal-Katklagad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Katklagad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:77
 msgid "Defeat Mal-Ravanal"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
-msgstr ""
+msgstr "Vihollisen yksikön pääseminen linnoitukseen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:149
 msgid ""
@@ -1085,54 +1239,64 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
+"Te olette hölmöjä! Kieltäydyitte herrani ehdottamasta 
kaksintaistelusta... "
+"hyvä on, nyt KUOLETTE kaikki! Ja tietäkää, että herrani on täällä, 
hän näkee "
+"tuhonne. Hän ei pelkää teitä, ja hän tietää, että ette koskaan saata 
häntä "
+"löytää ja tappaa. Meitä on seitsemän, ja vain yksi meistä on todellinen 
"
+"johtaja! Ha ha ha haa! Ollaksemme reiluja, kerromme kaikki teille nimemme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:153
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
 msgstr ""
+"Muistakaa, että meidän on tapettava Mal-Ravanal. Hän on täällä 
jossain..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:165
 msgid "How did you know...?"
-msgstr ""
+msgstr "Kuinka tiesitte...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:183
 msgid "Kill the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Tappakaa kuningas!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:187
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
 msgstr ""
+"He tappoivat Konradin... Nyt, vaikka pelastaisimme Weldynin, Wesnoth on "
+"kukistunut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Uponneet tasangot"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:122
 msgid "Khrakrahs"
-msgstr ""
+msgstr "Khrakrahs"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:151
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "Tässä kylässä on vielä ihmisiä! He voivat auttaa meitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:158
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:165
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Kyläläinen"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:184
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
 msgstr ""
+"Epäkuolleet ovat tappaneet kaikki kyläläiset, mutta ne ovat jättäneet "
+"arvotavaran tänne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista Khrakrahs, luurankolohikäärme"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid ""
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn, mitä me oikein teemme"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1141,38 +1305,51 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
+"Niin kyllä... mutta örkit olivat vahvempia kuin luulin. Emme voi jatkaa "
+"pohjoiseen, idässä ovat epäkuolleet, ja lännessa on meri - länteen 
voisimme "
+"mennä, mutta meillä ei ole laivoja. Meillä ei ole pakoreittejä. Voimme 
siis "
+"yrittää pelastaa Wesnothin, koska meillä ei ole muuta mahdollisuutta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
+"Tuossa on järkeä. Sen halusin tehdä alusta lähtien, pelastaa kotimaan. 
Nyt, "
+"kansani tasankojen pitäisi olla pian edessämme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
 msgstr ""
+"Mitä... soita? Nuo epäkuolleet ovat tuhonneet taloni ruohotasangot, ja he "
+"saavat maksaa siitä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
+"Kuolleiden valtiaan Mal-Ravanalin on täytynyt aiheuttaa tulva laaksoon. "
+"Epäkuolleet pitävät soista - suot ovat kuolemaa ja mätää, kaikkea, 
mitä ne "
+"itsekin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:269
 msgid ""
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"Nii, kaeppa meän täytyyp vuan kahlata siittä yli... ögh. Ja täss' 
sumuss' "
+"myö ei ies nähä mittee vihollisie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Löytää... kuolema... tappaa..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:277
 msgid "What is that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Mikä se on?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
 msgid ""
@@ -1180,47 +1357,54 @@
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
+"En tiedä, mutta se kuulosti lohikäärme Khrakrahs'ilta. Kun se eli, se oli "
+"vahvin olento, mitä oli. Se eli pohjoisilla vuorilla. Sen on täytynyt "
+"muuttaa itään, ja päätyä epäkuolleiden henkiin herättämäksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Epäkuolleita nousee maasta!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
-msgstr ""
+msgstr "Kaksintaistelu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:52
 msgid "Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Kuuluttaja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:63
 msgid "Undead Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Epäkuolleiden kuuluttaja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:92
 msgid ""
 "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
 msgstr ""
+"Tällaiset ovat säännöt. Jokainen joukkue saa värvätä korkeintaan kuusi 
"
+"parasta soturiaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:96
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
-msgstr ""
+msgstr "Tämän jälkeen linnakkeet poistetaan, ja taistelu alkaa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:100
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
-msgstr ""
+msgstr "Ensimmäinen johtaja, joka kaatuu, häviää kaksintaistelun."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:104
 msgid ""
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
+"Tämän lisäksi ei ole muita sääntöjä. Taistelu ei pääty, ennen kuin "
+"jompikumpi johtajista on kuollut. Taistelu alkakoon!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:163
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr ""
+msgstr "Virhe! Hän ei saa tehdä noin!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
 msgid ""
@@ -1229,39 +1413,43 @@
 "is still not allowed to bring more troops, because that would be bringing, "
 "not summoning."
 msgstr ""
+"Itseasiassa hän saa. Säännöt sanovat, että hän voi tuoda taisteluun 
vain "
+"kuusi soturia, mutta ne eivät puhu mitään siitä, etteikö hän voisi 
manata "
+"lisää, kun taistelu on jo alkanut. Gweddry ei kuitenkaan voi tuoda lisää "
+"joukkoja, sillä joukkojen tuominen on kiellettyä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr ""
+msgstr "Tuo on hyvin epäreilua. Hyvä on. Jatkakaa kaksintaistelua!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
-msgstr ""
+msgstr "Miten...voin...hävitä?..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
-msgstr ""
+msgstr "Voit hyvinkin!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Vartioasema"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:184
 msgid "Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:68
 msgid "Mal-Sakkat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Sakkat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:88
 msgid "Mal-Talar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:128
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Kestä, kunnes saat lisäohjeita Dacyniltä"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
 msgid ""
@@ -1269,16 +1457,21 @@
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
 msgstr ""
+"Tulkaa, veljet, tuhotkaamme nämä hölmöt miehet, jotka estävät 
pääsymme "
+"Wesnothiin! Sitten nostamme heidän ruumiinsa ja he liittyvät koston "
+"retkeemme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
+"Kyllä, pimeä johtaja. Tuhoamme nämä viholliset ja heidän jälkeensä 
loput "
+"heidän kaltaisensa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei! Meidän on pidettävä tämä vartioasema!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:167
 msgid ""
@@ -1286,6 +1479,9 @@
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
 "Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
+"Sallin aina uhreilleni kunnian tuntea heitä uhkaavien valtavien "
+"vihollislaumojen mahtavan johtajan. Olen kuolleiden valtias Mal-Ravanal, "
+"pimeän taitajien pahan veljeskunnan johtaja! Ha ha ha haa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:171
 msgid ""
@@ -1293,37 +1489,42 @@
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
+"Mitä? Mal-Ravanalko? Gweddry, tämä kuolleiden herra on liian voimakas "
+"meille. Meidän on yritettävä paeta. Luulen, että linnan kellarissa 
täytyy "
+"olla jokin tunneli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Nyt pääsemme pakenemaan! Olen löytänyt salaluukun linnan 
takaa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä! Emme voi vastustaa näitä epäkuolleita juuri pidempään."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:200
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr ""
+msgstr "Saata Gweddry salaluukulle"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:212
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Vuorot loppuvat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:231
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
-msgstr ""
+msgstr "Seuratkaa, miehet! Alas luukusta!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
 msgstr ""
+"Pian! Ennen pitkää vihollinen saa lisäjoukkoja, ja me kuolemme kaikki! "
+"Menkää salaluukulle!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
-msgstr ""
+msgstr "Neuvosto"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
 msgid ""
@@ -1331,6 +1532,10 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Ennen kuin alamme neuvonpidon, minun on kerrottava teille, kuka tämä "
+"kuolleiden valtias, jota vastaan taistelemme, on. Hän oli valon velho, kuten 
"
+"minä, ja hänen kääntymisensä alkoi kuningas Haldric VII:n valtakauden "
+"aikana..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -1340,6 +1545,10 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
+"Maan suurin näkijä, Galdren, ennusti, että jonain päivänä, pian, suuri "
+"pahuus leviäisi yli maan. Kuningas, luonnollisesti, oli huolissaan. Näkijä 
"
+"kertoi hänelle, että ainut tapa pysäyttää pahuus oli värvätä pimeyden 
henkiä "
+"vastaan taistelemaan harjaantunut velho kuninkaan neuvonantajaksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
 msgid ""
@@ -1349,6 +1558,12 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
+"Koko maassa oli kaksi valon velhoa ylitse muidan. Idästä Ravan-niminen "
+"velho, sekä minä. Kuningas, joka halusi valita hyvän neuvonantajan, 
lähetti "
+"meidät molemmat tapaamaan Galdrenia. Sen jälkeen hän kävi neuvoa 
näkijän "
+"kanssa. Kukaan ei tiedä, mitä sanottiin, mutta kun hän tuli ulos, hän "
+"ilmoitti, että näkijä on kuollut, ja että minä olen hänen uusi "
+"neuvonantajansa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
@@ -1358,6 +1573,12 @@
 "his. In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own "
 "life and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
+"Ravan otti tämän rauhallisesti, ajattelimme, mutta nyt luulen, että 
tästä "
+"alkoi hänen kääntymisensä. Hän päätyi keskusteluissaan syvälle 
pimeyden "
+"henkien kanssa, yrityksessään löytää niiden heikkouksia, mutta 
päinvastoin "
+"ne löysivät hänen heikkoutensa. Aikanaan, kuten kaikki kuoleman velhot "
+"tekevät, hän riisti itseltään elämän ja muutti itsensä kuolleiden 
herraksi, "
+"yhdeksi mahtavimmista, joita olemme nähneet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1366,6 +1587,10 @@
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself, named "
 "himself Mal-Ravanal, and challenged me to a duel."
 msgstr ""
+"Eräänä päivänä hän naamioi itsensä ja tuli linnaan, jossa asuin. Hän 
vaati "
+"tavata minut, ja vartijat päästivät hänet, sillä hän oli tuolloin 
vielä "
+"hovin arvostettu jäsen. Kun tulin ulos, hän paljasti olemuksensa, nimesi "
+"itsensä Mal-Ravanaliksi, ja haastoi minut kaksintaisteluun."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1373,10 +1598,13 @@
 "However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
 "simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
+"Vartijat, jotka tämä äkkinäinen paljastus yllätti, etenivät 
hyökätäkseen "
+"hänen kimppuunsa. Hän oli kuitenkin harjoitellut kaukosiirtämisen taidon, 
ja "
+"yksinkertaisesti hävisi - eikä häntä ole nähty sen koommin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:82
 msgid "Kaldor"
-msgstr ""
+msgstr "Kaldor"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:99
 msgid ""
@@ -1384,16 +1612,21 @@
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
+"Ei ole nähty, siis, ennen kuin hän hyökkäsi Gweddryn ja minun kimppuun "
+"itäisellä vartioasemalla. Tällainen on kuolleiden valtias, jonka 
kohtaamme: "
+"Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:103
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "Mitä meidän tulisi nyt tehdä?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:107
 msgid ""
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
 msgstr ""
+"Meidän on taisteltava, totta kai. Tottahan Wesnothin mahti voi kukistaa "
+"pahaisen kuolleiden herran!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
 msgid ""
@@ -1402,18 +1635,26 @@
 "us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
 "ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
 msgstr ""
+"Sanoistasi kuulen, ettet ole nähnyt näitä laumoja. On kuin kaikki kuolleet 
"
+"soturit kaikilta ajoilta tulisivat takaisin hyökkäämään meitä kohti. "
+"Hyökkäävien luurankojen, valittavien kummitusten, pirullisten lepakoiden 
ja "
+"niitä johtavien pimeän taitajien riveille ei näy loppua."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid ""
 "At first we tried to escape them, for we knew they were too powerful; it is "
 "only by horrible luck that we are back in Wesnoth at all."
 msgstr ""
+"Aluksi yritimme paeta niiltä, sillä tiesimme ne liian voimakkaiksi. Vain "
+"onnettomuudeksemme olemme laisinkaan palanneet Wesnothiin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
+"Olette siis yksinkertaisesti pelkureita. Todelliset soturit olisivat 
jääneet "
+"ja taistelleet, kuolemaan saakka!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
@@ -1421,22 +1662,31 @@
 "hordes of the enemy head-on in battle. So it seems that the only path to "
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
+"Sillä ei ole merkitystä. Tärkeää on se, että tiedämme, ettemme voi 
voittaa "
+"näitä epäkuolleiden laumoja taistelussa. Näyttää siltä, että ainoa "
+"mahdollisuutemme voittaa, on tuhota näiden pimeyden taitajien johtaja, "
+"kuolleiden valtias Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
 msgstr ""
+"Mutta toistaiseksi meillä ei ole käsitystä siitä, miten tämä 
tapahtuisi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
 msgid ""
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
 msgstr ""
+"No, tiedämme jo, että hän on hyvin röyhkeä, ja häntä voidaan helposti "
+"harhauttaa. Niin hänen kääntymisensäkin tapahtui."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
 msgid ""
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
 msgstr ""
+"Ehkä hänet voisi narrata altistamaan itsensä hyökkäykselle? Dacyn, 
tietääkö "
+"hän, että me tiedämme, kuka hän on?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid ""
@@ -1444,86 +1694,100 @@
 "name Mal-Ravanal, and if he had known I was there when he attacked, he would "
 "have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
+"Ei, en usko. Minä olen ainoa elävä ihminen, joka tunnistaa nimen Mal-"
+"Ravanal, ja jos hän olisi tiennyt minun olevan siellä, kun hän hyökkäsi, 
"
+"olisi hän seurannut meitä varmasti suuremmalla voimalla."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
-msgstr ""
+msgstr "Herrani, epäkuolleiden armeija hyökkää!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:154
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Tähän loppuu neuvonpitomme. Taistelkaamme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
-msgstr ""
+msgstr "Muukalaiskammo"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
-msgstr ""
+msgstr "Pelathsil"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:53
 msgid "Prok-Bak"
-msgstr ""
+msgstr "Prok-Bak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:68
 msgid "Elandin"
-msgstr ""
+msgstr "Elandin"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:84
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista kaikki vihollisjohtajat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:112
 msgid ""
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
+"Tervehdys, kääpiöt! Autatteko meitä pääsemään näiden inhojen 
örkkien ohi? "
+"Meidän täytyy päästä pidemmälle tätä polkua pitkin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Sinä, ihminen! Kutsutko meitä inhoiksi, mitä?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr ""
+msgstr "Miksi auttaisimme sinua? Et ole kääpiö!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:124
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
+"Teidän kansanne auttoi meitä aiemmin, etelän tunneleissa. Miksi ette "
+"auttaisi meitä nyt?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:128
 msgid ""
 "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
 msgstr ""
+"Mahdotonta! En voi uskoa, että yksikään tovereistani olisi auttanut 
ihmistä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:132
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
 msgstr ""
+"Aivan. Miksi kukaan meistä auttaisi jotain, joka ei kuulu meidän kansaamme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid ""
 "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
 msgstr ""
+"Päästättekö meidät siinä tapauksessa vain kulkemaan, että voimme 
taistella "
+"örkkejä vastaan itse?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid "I am afraid that is... impossible."
-msgstr ""
+msgstr "Pelkäänpä, että se on mahdotonta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:144
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
-msgstr ""
+msgstr "Örkit, tappakaa ne kaikki! Ihmiset, haltiat, kääpiöt, kaikki!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:148
 msgid ""
 "These orcs will die. But so will you, human. You have trespassed on Elvish "
 "land."
 msgstr ""
+"Nämä örkit kuolevat. Mutta niin kuolet sinäkin, ihminen. Olet astunut "
+"haltiain maille."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:152
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
 msgstr ""
+"Ai, haltioidenko maata se on? Kuole, haltia-koira! Ja sinä myös, ihminen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:156
 msgid ""
@@ -1531,45 +1795,51 @@
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
+"Nämä eivät kuuntele järkipuhetta, heidän uskonsa omaan ylemmyyteensä on 
"
+"sokaissut heidät. Joudumme luultavasti taistelemaan heitä vastaan, 
vaikkakin "
+"saatamme voida ohittaa heidät."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:160
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
+"Totta. Vaikka en pidäkään ajatuksesta, näyttää siltä, että örkkien 
ja "
+"epäkuolleiden lisäksi saatamme joutua tappamaan nämä haltiat ja 
kääpiöt, "
+"ennen kuin joudumme itse tapetuiksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:171
 msgid "Argh! I'm dead! Well, dwarves are still the best!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Olen kuollut! Mutta kääpiöt ovat silti parhaita!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:189
 msgid "I die? Orcs rule all!"
-msgstr ""
+msgstr "Minäkö kuolen? Örkit voittoon!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:207
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Näyttää siltä, että nämä ihmiset ovat voimakkaampia kuin 
luulin. Ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
-msgstr ""
+msgstr "Kaksi reittiä"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:42
 msgid "Wak-Rano"
-msgstr ""
+msgstr "Wak-Rano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:55
 msgid "Mal-Arnai"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Arnai"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:73
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:72
 msgid "Defeat either enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista jompikumpi vihollisjohtajista"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Katso, tie haarautuu tässä. Kumman tien valitsemme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
 msgid ""
@@ -1578,6 +1848,10 @@
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth, for a time. If we go on "
 "it, we will not have to fight orcs immediately."
 msgstr ""
+"Tunnen tämän alueen. Olin täällä aiemmin palveluksessa. Heti tästä "
+"pohjoiseen on joki, joka vie pohjoisen maille, missä asuu örkkejä. 
Lännessä "
+"on polku, joka pysyy jonkin aikaa Wesnothin valtakunnan sisällä. Jos "
+"valitsemme sen, emme joudu taistelemaan örkkejä vastaan heti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1585,6 +1859,9 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
+"Meidän pitäisi varmaankin mennä pohjoiseen örkkien maille heti. Epäilen, 
"
+"että epäkuolleet ovat jo edellämme, ja ovat sulkeneet kaikki yhteydet "
+"länteen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1592,18 +1869,25 @@
 "time to get past us in large enough numbers to make them more dangerous than "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Örkit ovat voimakkaampia kuin luulet. Epäilen, ettei epäkuolleilla ole 
ollut "
+"aikaa ohittaa meitä niin suurissa määrin, että ne olisivat örkkejä "
+"vaarallisempia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
+"Kumminkin päin joudumme taistelemaan. Örkit ja epäkuolleet ovat riidoissa 
ja "
+"sulkevat tiemme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:126
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush those pesky "
 "humans and battle later. Your call."
 msgstr ""
+"No, örkki, voimme joko jatkaa tätä taistelua, tai voimme murskata nuo "
+"ihmiset ja taistella myöhemmin. Päätös on sinun."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:130
 msgid ""
@@ -1611,39 +1895,46 @@
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
+"Hmm... nyt tiedän. Sovimme, että tuhoamme yhdessä nämä ihmiset, ja 
jatkamme "
+"taisteluamme myöhemmin. (Toivottavasti sinä kuolet, sillä silloin minä "
+"voitan.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:134
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä on, olemme liittolaisia, nyt. (Tuo hölmö örkki kuolee 
varmasti.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:145
 msgid ""
 "No! These undead won our battle, and you will be able to enter my northern "
 "homeland!"
 msgstr ""
+"Ei! Nämä epäkuolleet ovat voittaneet meidän taistelumme, ja te pääsette 
"
+"pohjoiseen kotimaahani!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr ""
+msgstr "Minun oli tarkoitus tappaa teidät kaikki! Olen epäonnistunut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr ""
+msgstr "Epäkuolleiden rajavartio"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:42
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:41
 msgid "Mal-Skraat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Skraat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:53
 msgid "Mal-Telnarad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Telnarad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:93
 msgid ""
 "We have gotten out of that mountain range now, and the path northwards is "
 "clear. Let us go north, now, and try to reach Owaec at the outpost."
 msgstr ""
+"Olemme nyt ulkona vuoristosta, ja polku pohjoiseen on selvä. Jatkakaamme nyt 
"
+"pohjoiseen, jotta voimme tavata Owaecin vartioasemalla."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -1652,20 +1943,26 @@
 "can attack Wesnoth again. After we escaped, I suspect he went back east to "
 "find us."
 msgstr ""
+"Odota. En ole varma, onko se paras vaihtoehto. Jos menemme itään nyt, "
+"saatamme löytää kuolleiden valtiaan Mal-Ravanalin, joka hyökkäsi 
kimppuumme, "
+"ja tuhota hänet, ennen kuin hän jälleen hyökkää Wesnothiin. Epäilen 
hänen "
+"menneen takaisin itään etsimään meitä, kun olimme paenneet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid ""
 "They run from me! Still, it will not help them, the border patrol will "
 "destroy them. I may even be promoted!"
 msgstr ""
+"He juoksevat minua pakoon! Se ei kuitenkaan auta heitä, rajavartio tuhoaa "
+"heidät. Minut saatetaan jopa ylentää!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:112
 msgid "Now I will never get promoted!"
-msgstr ""
+msgstr "Nyt en koskaan voi saada ylennystä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:116
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
-msgstr ""
+msgstr "Tulkaa, palatkaamme Wesnothiin ja auttakaamme pohjoista vartioasemaa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:132
 msgid ""
@@ -1673,71 +1970,87 @@
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
+"Olemme kukistaneet tämän vartion, mutta voimme silti kääntyä takaisin! "
+"Haluammeko jatkaa pidemmälle näihin maihin nyt, vai haluammeko kääntyä "
+"takaisin ja yrittää voittaa tämän pimeän taitajan?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:315
 msgid "Hmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
-msgstr ""
+msgstr "Haluan tuhota tämän pahuuden, ennen kuin se leviää. Menemme 
itään!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
+msgstr "En sano, onko tämä hyvä päätös, mutta seuraan sinua."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:146
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
-msgstr ""
+msgstr "Eii!!! En voi saada ylennystä, jos he pakenevat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:156
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
+"Olet oikaessa. Olisi hölmöä jatkaa eteenpäin. Meidän on kukistettava 
Mal-"
+"Skraat ja käännyttävä takaisin kohti pohjoista vartioasemaa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:160
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä! Jos kukistan heidät, minusta voi tulla kuolleiden herra!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:176
 msgid ""
 "We failed to defeat either enemy! Now more lichs will come, and we will be "
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
+"Emme onnistuneet voittamaan kumpaakaan vihollista! Nyt saamme vastaamme "
+"lisää kuolleiden herroja, ja kukistumme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:185
 msgid ""
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
+"Emme voi käyttää enempää aikaa Mal-Skraatin voittamiseen. Pidämme 
siitä tai "
+"emme, meidän on jatkettava pidemmälle näiden epäkuolleiden maille."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:189
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
+"Eii!!! Hän saavuttaa Mal-Ravanalin pääkaupungin, ja minua rangaistaan 
siitä, "
+"että päästin hänet pakoon!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Epäkuolleiden risteys"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
 msgid "Mal-un-Karad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
+"Nämä suot näyttävät kulkukelvottomilta. En usko, että voimme jatkaa 
tätä "
+"tietä. On aika kääntyä pohjoiseen, poispäin näistä epäkuolleista."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
+"Meidän on siinä tapauksessa ylitettävä tämä joki. Meidän on 
pidettävä "
+"kiirettä, olemme jo tuhlanneet liikaa aikaa. Epäkuolleet ovat ehtineet "
+"kahlaamon keskelle."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
 msgid ""
@@ -1745,73 +2058,88 @@
 "should proceed with caution. The undead are dangerous, but the orcs may be "
 "more dangerous still."
 msgstr ""
+"Tämän joen toisella puolen ovat pohjoisen maat. Siellä asuu jättejä ja "
+"örkkejä. Meidän pitäisi edetä varoen. Epäkuolleet ovat vaarallisia, 
mutta "
+"örkit saattavat olla vielä pahempia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
+"Jätän ruumiinne mätänemään joessa, ja nostatan teidät palvelemaan 
herrani "
+"epäkuolleissa laumoissa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:113
 msgid ""
 "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
-msgstr ""
+msgstr "Manaan joen syvyyksistä pedot, jotka tuhoavat teidät!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
+"Näyttää siltä, että epäkuolleiden manaamisen lisäksi tämä inha 
loitsija on "
+"oppinut kutsumaan syvyyden hirviöitä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "Odottamaton ulostulo"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:57
 msgid "Mal-Tar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Tar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:71
 msgid "Mal-Kallat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Kallat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:89
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista jompikumpi vihollisen pimeän taitajista"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:116
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
 msgstr ""
+"Olemme päässeet ulos noista pimeistä tunneleista! Mutta missä olemme nyt?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:120
 msgid ""
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
+"Tämä on paha. Olemme keskellä vihollisen aluetta, vihollisia on idässä 
ja "
+"lännessä ja vuoria etelässä ja pohjoisessa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahahaa! Olette piiritettyjä!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:128
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
+"Katsotaan, pystyykö uusi alokas selviytymään heistä. Heitähän on 
kuitenkin "
+"vain kaksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:132
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei!!! He tappavat minut!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:136
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr ""
+msgstr "Entä sitten? Me emme välitä sinusta - sinä olet vain pimeän 
tuntija."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:140
 msgid ""
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
+"Vaikuttaa siltä, että Mal-Tar on heikko, mutta hänen veljensä 
piirittävät "
+"meitä silti. Ehdotan, että tapamme hänet ja käytämme hänen linnaansa "
+"tukikohtana hyökkäyksellemme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:144
 msgid ""
@@ -1819,86 +2147,92 @@
 "our path. We have to get out of this range, either to the east or west, then "
 "head north."
 msgstr ""
+"Halusin jatkaa suoraan pohjoiseen, mutta näyttää siltä, että vuoret 
sulkevat "
+"siellä tiemme. Meidän on päästävä pois vuorten alueelta, joko itään 
tai "
+"länteen, ja sitten voimme jatkaa pohjoiseen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:155
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei! Olette kukistanut minut, ja voitte palata Wesnothiin!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:171
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr ""
+msgstr "Olette kukistanut veljeni, mutta minä seuraan teitä ja tapan 
teidät!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr ""
+msgstr "Hyökkäys Weldyniin"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:55
 msgid "Halrad"
-msgstr ""
+msgstr "Halrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:69
 msgid "Halric"
-msgstr ""
+msgstr "Halric"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:83
 msgid "Halrod"
-msgstr ""
+msgstr "Halrod"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:98
 msgid "Mal-Grekulak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Grekulak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:113
 msgid "Mal-Xakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:128
 msgid "Mal-Uknalu"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Uknalu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:197
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches; they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
 msgstr ""
+"Taistelu odottaa, herrani. Katso, yö saapuu - he hyökkäävät pian. "
+"Toivottavasti voimme selvitä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:201
 msgid "Very well. But this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä on. Mutta tämä... Mal-Ravanal, josta puhuit, onko hän 
täällä?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:205
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
-msgstr ""
+msgstr "En tunne hänen läsnäoloaan, mutta hän saattaa salata sen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:209
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
 msgstr ""
+"Oli miten oli, epäkuolleet hyökkäävät nyt. Toivokaamme, että kestämme 
yön."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:221
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
-msgstr ""
+msgstr "Epäkuolleet repivät alas puolustustamme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:245
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
-msgstr ""
+msgstr "Olen kuollut, ja minun myötäni kukistuu kaupunki."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:257
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
-msgstr ""
+msgstr "Katsokaa, aurinko nousee, ja epäkuolleet vetäytyvät."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:269
 msgid "Messenger of Doom"
-msgstr ""
+msgstr "Tuomion sanansaattaja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:275
 msgid "I come bearing a message from my leader."
-msgstr ""
+msgstr "Tuon viestin johtajaltani."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:279
 msgid "Very well, you may read it. It might tell us something useful."
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä on, voit lukea sen. Se voi kertoa meille jotain hyödyllistä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:283
 msgid ""
@@ -1912,12 +2246,21 @@
 "behind the lines in safety while others braver than you fought and died in "
 "your name.'"
 msgstr ""
+"Hän sanoo: 'Hyvin tehty. Olette kukistaneet joitakin vähäisempiä "
+"komentajiani, ja pienen osan laumastani. Jos toisin hurjien legioonieni koko "
+"mahdin vastaanne, voisin murskata teidät kuin hyönteisen. Mutta haluan "
+"voiton, joka paljastaa oman voimani todellisen suuruuden! Sinä, oi komentaja 
"
+"Gweddry, olet pelkuri! Bardit saattavat laulaa, että sinä kukistit "
+"komentajani, mutta todellisuudessa sinä et tehnyt muuta kuin pelkurimaisesti 
"
+"odotit kaukana rintamalinjojen takana turvassa, kun toiset, sinua "
+"rohkeammat, taistelivat ja kuolivat sinun nimeesi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:287
 msgid ""
 "What is the point of this message? Does it consist of anything more than "
 "insults?"
 msgstr ""
+"Mikä on tämän viestin tarkoitus? Sisältääkö se muutakin kuin 
loukkauksia?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:291
 msgid ""
@@ -1926,12 +2269,18 @@
 "actual combat. And my master seeks to prove this. He challenges you, "
 "Gweddry, to a contest, a battle."
 msgstr ""
+"Tämän viestin tarkoitus on osoittaa, että sinä et kukistanut herrani "
+"alamaisia, vaan muut, jotka tekivät työtä puolestasi! Mahtava Gweddry itse 
"
+"ei kestäisi taistelussa kuin pienen hetken, ja herrani aikoo todistaa 
tämän. "
+"Hän haastaa sinut, Gweddry, kohtaamiseen, taistoon."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:295
 msgid ""
 "What are his terms? I won't accept anything obviously weighted towards his "
 "victory!"
 msgstr ""
+"Mitkä ovat hänen ehtonsa? En voi hyväksyä mitään, mikä kallistuisi 
selvästi "
+"kohti hänen voittoaan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:299
 msgid ""
@@ -1939,12 +2288,18 @@
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
+"Se vain osoittaa, että olet pelkuri. Joka tapauksessa, nämä ovat hänet "
+"ehtonsa: Valitset kuusi parasta soturiasi, ja hän valitsee kuusi omaansa. "
+"Tämän jälkeen taistelette, kuolemaan saakka - kunnes jompikumpi teistä "
+"tuhoutuu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
+"Gweddry, en usko, että sinun pitäisi hyväksyä. Hän tuo varmasti enemmän 
kuin "
+"kuusi epäkuollutta taisteluun - hän tuo kokonaisen armeijan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:307
 msgid ""
@@ -1952,44 +2307,55 @@
 "fair fight, and otherwise we will definitely have to face his whole undead "
 "army."
 msgstr ""
+"No, minusta sinun tulisi hyväksyä haaste. On olemassa pieni mahdollisuus, "
+"että taistelusta tulee reilu, ja muussa tapauksessa joudumme kohtaamaan koko 
"
+"hänen epäkuolleen armeijansa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:311
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, coward, or face the onslaught of my "
 "lord's hordes at dawn tomorrow!"
 msgstr ""
+"Yksinkertaistan valintaasi. Hyväksy, pelkuri, tai kohtaa herrani laumojen "
+"hyökkäys huomisaamuna!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:317
 msgid ""
 "I will accept this challenge. By your own master's terms, that proves I am "
 "no coward."
 msgstr ""
+"Hyväksyn tämän haasteen. Herrasi asettamilla ehdoilla, mikä todistaa, 
etten "
+"ole pelkuri."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:326
 msgid "I will not accept a fight in which he will obviously cheat! I refuse!"
 msgstr ""
+"En hyväksy haastetta taisteluun, jossa hän ilmiselvästi aikoo huijata! "
+"Kieltäydyn!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
-msgstr ""
+msgstr "Ei! Minä... kuolen..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:23
 msgid "We are doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Olemme hukassa..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
 msgid "I... must... argh."
-msgstr ""
+msgstr "Minun... täytyy... argh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
-msgstr ""
+msgstr "Mitä? Ette pystyn't suojelemmaa minnuu..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Elettiin Konrad II:en valtakauden kolmattakymmenettä vuotta, ja Wesnothin "
+"itärajalla tapahtui outoja."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
 msgid ""
@@ -1999,6 +2365,10 @@
 "but a small mountain range and miles of swamp, where no one had been seen "
 "for many years."
 msgstr ""
+"Karjaa ja kuormajuhtia löytyi kuolleena pelloilta. Miehiä katosi taloustaan 
"
+"jättäen jälkeensä vain ohuen mustan verivanan. Aluksi ihmiset epäilivät 
"
+"ryöstäjiä, mutta heidän asutuksestaan itään oli vain pieni vuorijono ja 
"
+"laajat suoalueet, joilla ei oltu nähty ketään vuosiin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
 msgid ""
@@ -2007,6 +2377,10 @@
 "the King, asking for help. The messenger rode hard for many days and nights, "
 "and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
+"Katoamiset jatkuivat, ja päivä päivältä pelko kasvoi. Lopulta itäisten "
+"kylien ihmiset lähettivät viestinviejän pyytämään kuninkaalta apua. "
+"Viestinviejä ratsasti lujaa monen päivän ja yön ajan, ja vihdoin saapui "
+"Weldynin kaupunkiin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -2015,6 +2389,11 @@
 "earlier on the southern border, attacks by Undead. Dacyn outlined a plan to "
 "combat these intrusions."
 msgstr ""
+"Kuninkaan saatua tiedon idän ongelmista puuttui hänen neuvonantajansa Dacyn 
"
+"puheeseen. Mitä ilmeisimmin nämä hyökkäykset olivat samanlaisia kuin ne, 
"
+"jotka olivat tapahtuneet aiemmin, eteläisellä rajalla. Hyökkäysten takana 
"
+"olivat epäkuolleet. Dacyn hahmotteli suunnitelman näiden hyökkäysten "
+"lopettamiseksi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:24
 msgid ""
@@ -2023,6 +2402,10 @@
 "Wesnoth. Since that time, the lands beyond the mountains had turned to "
 "marsh, and the orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
+"Kuningas Garard I:en aikaan oli kaakon rajalle perustettu kolme vartioasemaa "
+"estämään idän örkkien pääsy Wesnothiin. Tämän ajan jälkeen vuorten 
takana "
+"olevat maat olivat soistuneet ja örkit olivat jättäneet vuoret ja 
siirtyneet "
+"pohjoiseen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
 msgid ""
@@ -2030,6 +2413,10 @@
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
+"Yhdellä näistä, edelleen miehitetyllä eteläisellä vartioasemalla, oli 
koettu "
+"aiemmat epäkuolleiden hyökkäykset. Konrad II päätti miehittää 
uudelleen myös "
+"muut vartioasemat. Näille asemille hän lähetti kaksi lupaavaa nuorta "
+"upseeria."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -2037,6 +2424,9 @@
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
+"Pohjoiselle vartioasemalle hän lähetti Owaecin, klaani-aatelisen. "
+"Keskimmäiselle vartioasemalle Konrad II lähetti Gweddryn, jota seuraisi "
+"maagi Dacyn. Tämä tarina kertoo heistä."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
 msgid ""
@@ -2045,6 +2435,9 @@
 "one day, Gweddry and his men were roused by the startled cries of the night "
 "watchmen..."
 msgstr ""
+"Kaikki sujui hyvin, kun kuninkaan joukot saapuivat. Gweddryn miehet tulivat "
+"varomattomaksi. Sitten, eräänä aamuna, Gweddryn ja hänen miestensä 
korviin "
+"kantautuivat yövartijoiden pelästyneet huudot..."
 
 #~ msgid ""
 #~ "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po:1.47 wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po:1.48
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po:1.47 Mon Aug 1 11:43:50 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po    Thu Aug 25 18:07:44 2005
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-15 23:07+0200\n"
-"Last-Translator: Matias Parmala <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-24 19:33+0200\n"
+"Last-Translator: kko <none>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -45,7 +45,7 @@
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
 msgstr ""
-"Taistele saadaksesi takaisin Wesnothin valtaistuimen jonka laillinen "
+"Taistele valloittaaksesi takaisin Wesnothin valtaistuin, jonka laillinen "
 "perillinen olet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
@@ -54,7 +54,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr "Voita toinen vihollisjohtajista"
+msgstr "Voita jompikumpi vihollisjohtajista"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -192,16 +192,17 @@
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
 msgstr ""
-"Kiitos kun autoit minut takaisin pinnalle, mutta nyt otan sen mikä kuuluu "
-"minulle!"
+"Kiitos, kun autoit minut takaisin pinnalle, mutta nyt otan sen, mikä minulle 
"
+"kuuluu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr "Haluat siis vieläkin taistella minua vastaan, Prinsessa?"
+msgstr "Haluatko siis vieläkin taistella minua vastaan, prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr "Luulitko että minä leikin? Tarvitsen perintöni!"
+msgstr ""
+"Luulitko, että minä vain leikin? Minun on otettava se, mikä minulle 
kuuluu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
 msgid ""
@@ -209,17 +210,17 @@
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
 "the south... there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
-"Se ei ole noin yksinkertaista! Olemme takaisin pinnalla mutta emme turvassa. "
-"Tuskin tiedämme missä olemme! Ja katso pohjoiseen ja etelään, meitä 
uhkaavat "
-"örkit ja epäkuolleet!"
+"Se ei ole noin yksinkertaista! Olemme takaisin pinnalla, mutta emme "
+"turvassa. Tuskin tiedämme, missä olemme! Ja katso pohjoiseen ja etelään, "
+"meitä uhkaavat örkit ja epäkuolleet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
-"Todella. Meidän tulee taistella tiemmä ulos. Oletko puolellamme vai et, "
-"Prinsessa?"
+"Todella. Joudumme taistelemaan tiemme täältä. Oletko puolellamme vai et, "
+"prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
 msgid ""
@@ -240,7 +241,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
-msgstr "Niinpä. Nyt varmaan haluat käyttää valtikkaa minua vastaan, 
Prinsessa?"
+msgstr "Niinpä. Nyt halunnet käyttää valtikkaa minua vastaan, prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
 msgid ""
@@ -248,8 +249,8 @@
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
 "your life."
 msgstr ""
-"Ei, ajattelin vain... ei minun tarvitse tappaa sinua. Minulla on se mitä "
-"tulin hakemaan. Jos lupaat ettet ikinä tule suuren joen eteläpuolelle, "
+"Ei, ajattelin vain... ei minun tarvitse tappaa sinua. Minulla on se, mitä "
+"tulin hakemaan. Jos lupaat, ettet ikinä tule suuren joen eteläpuolelle, "
 "säästän henkesi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:183
@@ -257,14 +258,14 @@
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
-"Kaikella kunnioituksella, Prinsessa, jälleen kerran me säästämme sinut, 
oli "
-"sinulla valtikka tai ei."
+"Kaikella kunnioituksella, prinsessa, jälleen kerran me säästämme sinut 
eikä "
+"toisinpäin, olipa sinulla valtikka tai ei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
 msgstr ""
-"Tuollaisia sanoja kuninkaallisten läsnäollessa! Haluatko että käristän "
-"sinut, Haltia?"
+"Tuollaisia sanoja kuninkaallisten läsnäollessa! Haluatko, että käristän "
+"sinut, haltia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:191
 msgid ""
@@ -273,7 +274,7 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with one "
 "another, or else all perish!"
 msgstr ""
-"Ystävät, rauhallisesti! Vaikka olemme ulkona tunneleista olemme tuskin "
+"Ystävät, rauhallisesti! Vaikka olemme ulkona tunneleista, olemme tuskin "
 "turvassa. Olemme jossain päin kuivia ja villejä pohjoisia maita. Muuta emme 
"
 "tiedä. Katsokaa! Pohjoisessa on örkkejä ja etelässä pimeyden joukkoja! "
 "Meidän tulee pysyä yhdessä tai me kuolemme!"
@@ -283,8 +284,8 @@
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
-"Luulen että toistemme auttaminen vielä hetken olisi kaikkien eduksi. Mutta "
-"mitä me teemme? Kuinka puolustamme itseämme?"
+"Luulen, että toistemme auttaminen vielä hetken ajan olisi kaikkien eduksi. "
+"Mutta mitä me teemme? Kuinka puolustamme itseämme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
 msgid ""
@@ -292,14 +293,15 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
-"Minä tiedän missä olemme. Tätä jokea ihmiset kutsuvat Longlieriksi ja "
-"kansani muinaisessa kielessä se on Arkhan-thoria. Kansani koti on idässä."
+"Minä tiedän, missä olemme. Tätä jokea ihmiset kutsuvat Pitkäkäiseksi, 
ja "
+"kansani muinaisessa kielessä se on Arkan-thoria. Kansani koti on idässä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:206
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
-msgstr "Ehkä meidän pitäisi seurata jokea itään ja levätä siellä 
jonkun aikaa?"
+msgstr ""
+"Ehkä meidän pitäisi seurata jokea itään, ja levätä siellä jonkun 
aikaa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid ""
@@ -309,11 +311,11 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Meidän todella pitäisi suunnata sinne lepäämään, muttei tätä jokea 
pitkin. "
-"Sen nimi tarkoittaa 'Luiden Joki'. Mahtavia ja pahoja olentoje piileksii sen "
-"rannoilla, sen vettä ei voi juoda ja se kulkee Thorian Kielekkeiden yli. "
-"Siitä on vuosisatoja kun haltia tai ihminen selvisi hengissä Kielekkeiltä. 
"
-"Prinssi, meidän tulee valita toinen tie."
+"Meidän todella pitäisi suunnata sinne lepäämään, mutta ei tätä jokea 
pitkin. "
+"Sen nimi tarkoittaa 'Luiden jokea'. Mahtavia ja pahoja olentoje piileksii "
+"sen rannoilla, sen vettä ei voi juoda, ja se kulkee Thorian kielekkeiden "
+"yli. On vuosisatoja siitä, kun haltia tai ihminen selvisi hengissä "
+"kielekkeiltä. Prinssi, meidän tulee valita toinen tie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
@@ -327,14 +329,16 @@
 "cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
 "place for the crossing."
 msgstr ""
-"On kaksi polkua joilla vältämme joen. Voimme mennä pohjoiseen, kansani "
-"muinaisen kodin kautta itään sinne missä he nyt asuvat. Tai etelään, 
soiden "
-"läpi, itään ja lopulta pohjoiseen. Jos valitsemme tämän reitin ylitämme 
joen "
-"vielä kerran, mutta minä tunnen turvallisen ylityspaikan."
+"On kaksi polkua, joilla vältämme joen. Voimme mennä pohjoiseen, kansani "
+"muinaisen kodin kautta itään, sinne missä he nyt asuvat. Tai etelään, 
soiden "
+"läpi, itään ja lopulta pohjoiseen. Jos valitsemme tämän reitin, 
ylitämme "
+"joen vielä kerran, mutta minä tunnen turvallisen ylityspaikan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr "Ja sinäkin tulet lepäämään Pohjanhaltioiden luo, Prinsessa?"
+msgstr ""
+"Sinäkin varmasti tulet seurassamme lepäämään pohjoisen haltioiden luo, "
+"prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
@@ -347,7 +351,7 @@
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
-"Sen lupaamme, Prinsessa. Vaikka olet vihollisemme Kuningattaren tytär, emme "
+"Sen lupaamme, prinsessa. Vaikka olet vihollisemme kuningattaren tytär, emme "
 "vahingoita sinua tässä kohtaamisessa, sillä olet auttanut meitä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
@@ -356,8 +360,8 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
-"Joten meidän tulee valita. Pohjoiseen örkkien läpi, muinaisille haltioiden 
"
-"lumitasangoille, tai etelään, elävien kuolleiden armeijoiden läpi jossa "
+"Meidän on nyt valittava. Pohjoiseen örkkien läpi, muinaisille haltioiden "
+"lumitasangoille, tai etelään, elävien kuolleiden armeijoiden läpi, jossa "
 "vaaralliset suot odottavat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
@@ -370,7 +374,7 @@
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
 "Tästä näemme Weldynin kaupungin. Suuren kaupungin. Muinaisen kaupungin. "
-"Pahan kaupungin. Hyvän kaupungin. Ihmisten kaupungin."
+"Pahuuden ja hyvyyden kaupungin. Ihmisten kaupungin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -379,7 +383,7 @@
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
 "En ole nähnyt tätä kaupunkia seitsemääntoista vuoteen. Seitsemäntoista "
-"vuotta sitten kun minun olisi pitänyt olla voimieni huipulla. Mutta voimani "
+"vuotta sitten, kun minun olisi pitänyt olla voimieni huipulla. Mutta voimani 
"
 "pettivät minut. Epäonnistuin, enkä voi sovittaa sitä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
@@ -391,10 +395,10 @@
 "out their evil orders."
 msgstr ""
 "Taistelu oli ollut pitkä ja raskas. Meidät oli voitettu. Eldred oli 
kuollut, "
-"mutta tiesin Ashevieren vihan olevan suuri. Tiesin että monia viattomia "
-"kuolisi. Minun piti pelastaa monarkia. Minun piti pelastaa prinssit. "
+"mutta tiesin Ashevieren vihan olevan suuri. Tiesin, että monia viattomia "
+"kuolisi. Minun piti pelastaa kuningaskunta. Minun piti pelastaa prinssit. "
 "Kiirehdin Weldyniin päästäkseni sinne ennen Ashevieren kaartilaisia, "
-"estääkseen heitä toteuttamasta julmia käskyjään."
+"estääkseni heitä toteuttamasta julmia käskyjään."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -404,9 +408,9 @@
 "throne."
 msgstr ""
 "Mutta epäonnistuin, olin myöhässä. Tulin nuorimman prinssin, Konradin, "
-"huoneisiin juuri kun yksi pahoista lävisti hänet. Kaikki oli menetetty. "
-"Kaikki perilliset olivat kuolleet. Vain Asheviere ja hänen tyttärensä "
-"pystyivät vaatimaan valtaistuimen."
+"huoneisiin juuri kun yksi Ashevieren sotilas lävisti hänet. Kaikki oli "
+"menetetty. Kaikki perilliset olivat kuolleet. Vain Asheviere ja hänen "
+"tyttärensä saattoivat vaatia valtaistuinta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -415,7 +419,7 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
-"Tietenkin tämä yllättää sinut, mutta se on totuus. Nopeasti kukistin ne "
+"Tietenkin tämä yllättää sinut, mutta se on totuus. Nopeasti kukistin ne, 
"
 "jotka tämän hirmutyön tekivät. Sitten otin pienen prinssin hajonneen 
ruumiin "
 "ja ratsastin kauas pois, haltioiden maahan."
 
@@ -427,11 +431,10 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
-"Salaperäinen kohtalon johdosta haltiarouva Parandra oli löytänyt "
-"ihmislapsen. Hän tiesi lapsesta vain että örkit olisivat syöneet lapsen 
jos "
-"hän ei olisi puuttunut asiaan. Haltiat tunsivat että onni hymyili tälle "
-"ihmislapselle. Ehkä tämän takia tämä kansoista todenmukaisin suostui "
-"suunnitelmaani."
+"Salaperäisen kohtalon kautta haltiarouva Parandra oli löytänyt 
ihmislapsen. "
+"Hän tiesi lapsesta vain, että örkit olisivat syöneet lapsen jos hän ei 
olisi "
+"puuttunut asiaan. Haltiat tunsivat, että onni hymyili tälle ihmislapselle. "
+"Ehkä vain tämän vuoksi tämä kansoista totuudellisin suostui 
suunnitelmaani."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -441,10 +444,10 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
-"Haudattuamme pikku prinssin päätimme ette emme puhuisi hänestä enää 
koskaan. "
-"Sen sijaan kutsuisimme tätä orpolasta Konradiksi ja kasvattaisimme hänet "
-"kuninkaaksi. Minä sanoin surmanneeni vartijat ennen kuin he tekivät "
-"hirmutyönsä. Kenenkään ei tarvitsisi tietää. Ja kukaan ei tiennyt 
varmasti "
+"Haudattuamme pikku prinssin päätimme, ette emme puhuisi hänestä enää "
+"koskaan. Sen sijaan kutsuisimme tätä orpolasta Konradiksi ja kasvattaisimme 
"
+"hänet kuninkaaksi. Minä sanoisin surmanneeni vartijat, ennen kuin he 
tekivät "
+"hirmutyönsä. Kenenkään ei tarvitsisi tietää. Ja kukaan ei tiennyt 
varmasti, "
 "ennen kuin nyt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
@@ -455,10 +458,10 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
-"Luulit että tekisimme sinusta joku päivä kuninkaan, Konrad. Mutta nyt 
näen "
-"että kohtalo on tehnyt erilaisen valinnan. Näen että Ashevieren pahuudesta 
"
+"Luulit, että tekisimme sinusta joku päivä kuninkaan, Konrad. Mutta nyt 
näen, "
+"että kohtalo on tehnyt erilaisen valinnan. Näen, että Ashevieren 
pahuudesta "
 "huolimatta Li'sar sopii valtaistuimelle. Hän on oikeutettu kuningatar. "
-"Pitkästä kuninkaiden linjasta joka menee aina muinaisiin lännen "
+"Pitkästä kuninkaiden linjasta joka käy aina muinaisiin lännen "
 "merenkävijöihin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
@@ -491,11 +494,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:124
 msgid "Heford"
-msgstr "Hefored"
+msgstr "Heford"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:138
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr "Sir Kalm"
+msgstr "Kalm-herra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:153
 msgid "Asheviere"
@@ -506,7 +509,7 @@
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
-"Ja niin nämä kapinalliset tulevat vihdoin kohtaamaan minut kun suurin osa "
+"Ja niin nämä kapinalliset tulevat vihdoin kohtaamaan minut, kun suurin osa "
 "armeijastani on taistelemassa oikukkaita klaaneja vastaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
@@ -514,8 +517,8 @@
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
-"Antaudu, äiti. Maan veri on käytetty. Olen tullut vaatimaan 
oikeudenmukaisen "
-"paikkani."
+"Antaudu, äiti. Valtakunnan veri on käytetty. Olen tullut vaatimaan "
+"oikeudenmukaisen paikkani."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:186
 msgid ""
@@ -523,7 +526,7 @@
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
 "Oma tyttäreni on takinkääntäjä. Se on siis totta. Mitä petosta valtani "
-"joutuukaan kestämään! Mutta se kestää sen."
+"joutuukaan kestämään! Mutta valtani kestää kyllä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
 msgid ""
@@ -531,7 +534,8 @@
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
 "Kuinka kauan kansan pitää kestää valtaasi? Anna valtaistuin 
tyttärellesi. "
-"Hän on todellinen perillinen. Meillä on jopa valtikka sen todistamiseksi!"
+"Hän on todellinen perillinen. Meillä on hallussamme jopa valtikka sen "
+"todistamiseksi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
@@ -551,14 +555,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr "Olemme voittaneet vihdoin! Li'sar, sinusta tulee kuningatar!"
+msgstr "Olemme vihdoin voittaneet! Li'sar, sinusta tulee kuningatar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
-"Kyllä. En ikinä unohda mitä olette tehneet vuokseni, Konrad, Delfador, "
+"Kyllä. En ikinä unohda, mitä olette tehneet vuokseni, Konrad, Delfador, "
 "Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
@@ -605,21 +609,21 @@
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr ""
-"Tämä on siis helmien lahti. Näyttää siltä että he pistävät 
merenmiehet "
-"työskentelemään raskaasti!"
+"Tämä on siis helmien lahti. Merenmiehillä näyttää todella olevan huonot 
"
+"oltavat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:169
 msgid ""
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
 msgstr ""
-"Niin näyttääkin. Näyttää myös siltä että heillä on paljon 
sotilaita. Minä "
-"menen lahden ympäri ja häiritsen heitä. Vapauta sinä joukkojesi kanssa "
-"merenmiehet."
+"Siltä todella näyttää. Näyttää myös siltä, että heillä on paljon 
sotilaita. "
+"Minun on mentävä lahden ympäri, jotta voin harhauttaa osan heistä. Sinun "
+"pitää sillä aikaa yhdessä muiden kanssa pelastaa merenmiehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:173
 msgid "Very well. Be careful!"
-msgstr "Sopii. Ole varovainen."
+msgstr "Hyvä on. Ole varovainen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:194
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
@@ -631,7 +635,7 @@
 "are best for doing that!"
 msgstr ""
 "Koska meidän pitää hallita merta ja merenmiehiä. Nagat ja lepakot sopivat 
"
-"tähän parhaiten."
+"siihen parhaiten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:205
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
@@ -639,7 +643,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:211
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr "Hiljaa, mato! Minä olen pomo!"
+msgstr "Turpa kiinni, mato! Minä olen pomo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:236
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
@@ -695,7 +699,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:311
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr "Nyt kun olemme vapaita voimme voittaa vihollisemme yhdessä!"
+msgstr "Nyt kun olemme vapaita, voimme voittaa vihollisemme yhdessä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:326
 msgid "Kaba"
@@ -726,8 +730,8 @@
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
-"Kiitos kun pelastitte meidät! Nyt voimme auttaa teitä pahoja örkkeä 
vastaan! "
-"Isoin häkki missä meitä pidetään on luoteessa!"
+"Kiitos, kun pelastitte meidät! Nyt voimme auttaa teitä pahoja örkkeä "
+"vastaan! Isoin häkki, missä meitä pidetään, on luoteessa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:372
 msgid "Heldaga"
@@ -755,7 +759,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:386
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr "Kuolema örkeille! Tulkaa, taistelkaamme miehet!"
+msgstr "Kuolema örkeille! Tulkaa, taisteluun miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:401
 msgid ""
@@ -789,7 +793,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:433
 msgid ""
 "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
-msgstr "Siinä sinä olet! Onneksi olet kunnossa. Nyt voimme levätä hetken."
+msgstr "Siellähän sinä olet! Onneksi olet kunnossa. Nyt voimme levätä 
hetken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:437
 msgid ""
@@ -798,14 +802,14 @@
 "city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands she "
 "may swallow up!"
 msgstr ""
-"Pahoin pelkään että lepäämiseen ei ole aikaa, Konrad. Asheviere 
piirittää "
-"Elensefaria rikkoen satavuotisen sopimuksen Wesnothin ja Elensen "
-"kaupunkivaltion välillä! Jos tuo kaupunki kaatuu ei ole tietoa kuinka monta 
"
-"maata hän valloittaa!"
+"Pahoin pelkään, että lepäämiseen ei ole aikaa, Konrad. Asheviere 
piirittää "
+"nyt Elensefaria rikottuaan satavuotisen sopimuksen Wesnothin ja Elensen "
+"kaupunkivaltion välillä! Jos tuo kaupunki kaatuu, ei ole tietoa siitä, "
+"kuinka monta maata hän vielä valloittaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:442
 msgid "Oh no! What shall we do?"
-msgstr "Voi ei! Mitä me teemme!"
+msgstr "Voi ei! Mitä me teemme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:447
 msgid ""
@@ -813,7 +817,7 @@
 "falls before you arrive."
 msgstr ""
 "Sinun tulee johtaa miehemme auttamaan kaupungin puolustuksessa tai vallata "
-"se takaisin jos se kaatuu ennen saapumistasi."
+"se takaisin, jos se kaatuu ennen saapumistasi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:452
 msgid ""
@@ -827,8 +831,8 @@
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
-"Ikävä kyllä en, Konrad. Olen törmännyt tärkeisiin asiakirjoihin ja 
minun "
-"tulee kiiruhtaa niiden kanssa Haltianeuvostoon. Vaikuttaa siltä että "
+"Ikävä kyllä en, Konrad. Olen törmännyt tärkeisiin asiakirjoihin, ja 
minun "
+"täytyy kiiruhtaa niiden kanssa haltioiden neuvostoon. Vaikuttaa siltä, 
että "
 "Asheviere pitää pysäyttää nopeammin kuin luulin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:462
@@ -837,7 +841,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:471
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-msgstr "Yksin? Herrani! Me, uskolliset sotilaasi, tuemme sinua."
+msgstr "Yksin? Herrani, me, uskolliset sotilaasi, tuemme sinua!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:475
 msgid ""
@@ -845,7 +849,7 @@
 "days travel if you make haste."
 msgstr ""
 "Sinä selviät. Uskon sinuun. Suuntaa pohjoiseen, Elensefar on kolmen "
-"päivämatkan päässä jos kiirehdit."
+"päivämatkan päässä, jos kiirehdit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:479
 msgid "Very well. But how do I get there?"
@@ -856,35 +860,34 @@
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
 msgstr ""
-"Se on luoteessa täältä, muutaman peninkulman sisämaassa. Sinne pääsee 
kahta "
+"Se on täältä luoteeseen, muutaman peninkulman sisämaassa. Sinne pääsee 
kahta "
 "tietä, laivalla ja jalan. Molemmissa on omat vaaransa. Sinun pitää valita "
 "jompikumpi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
-msgstr ""
-"Laivoja? Argh. Olen tullut merikipeäksi viimeisen kerran. Me kävelemme!"
+msgstr "Laivoja? Argh. Olen ollut jo riittävästi merisairaana. Me 
kävelemme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:489
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-msgstr "Turvallista matkaa, Konrad. Kunnes tapaamme uudestaan!"
+msgstr "Turvallista matkaa, Konrad. Kunnes näemme taas!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
 msgid ""
 "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
-msgstr "Jos menemme laivalla saamme levätä edes hetken. Me purjehdimme!"
+msgstr "Jos menemme laivalla, saamme levätä edes hetken. Menemme laivalla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:507
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-msgstr "Turvallista matkaa, Konrad. Olkoon sää suotuisaa."
+msgstr "Turvallista matkaa, Konrad. Olkoon sää suotuisa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:600
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
 msgstr ""
-"Etkö ole tässä ajassa onnistunut voittamaan vihollisiamme? He ovat 
kutsunuut "
-"apujoukkoja. Nyt me kuolemme!"
+"Etkö ole tässä ajassa onnistunut voittamaan vihollisiamme? He ovat 
ehtineet "
+"kutsua apujoukkoja, tappio on lähellä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:613
 msgid ""
@@ -901,7 +904,7 @@
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
 msgstr ""
 "Delfador, onneksi selvisit! Tämä on ollut rankka taistelu, mutta miksen voi 
"
-"viimeistellä sitä? Miksi meidän tulee lähteä?"
+"viimeistellä sitä? Miksi meidän pitää lähteä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
 msgid ""
@@ -909,13 +912,14 @@
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
-"Kannan huonoja uutisia. Asheviere piirittää Elensefaria, murtaen "
+"Tuon huonoja uutisia. Asheviere piirittää Elensefaria rikottuaan "
 "vuosisataisen sopimuksen Wesnothin ja Elensen kaupunkivaltion välillä. Jos "
-"tuo kaupunki kaatuu, ei ole tietoa kuinka monta maata hän valloittaa!"
+"tuo kaupunki kaatuu, ei ole tietoa siitä, kuinka monta maata hän vielä "
+"valloittaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:625
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-msgstr "Minun täytyy tehdä tämä? Etkö tule kanssani, Delfador?"
+msgstr "Täytyykö minun tehdä tämä? Etkö tule kanssani, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:629
 msgid ""
@@ -923,17 +927,17 @@
 "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
 "you in Elensefar, after you have secured it."
 msgstr ""
-"Pelkään etten, Konrad. Olen löytänyt tärkeitä asiakirjoja joita tulee "
-"katsoa. Minä ratsastan välittömästi tapaamaan haltioita. Tapaamme "
-"Elensefarissa kun olet turvannut sen."
+"Pelkään, että en, Konrad. Olen löytänyt tärkeitä asiakirjoja, joihin 
on "
+"tutustuttava. Minä ratsastan välittömästi pitämään neuvoa haltioiden 
kanssa. "
+"Tapaamme Elensefarissa, kun olet turvannut sen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:633
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own... but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
 msgstr ""
-"Pelkään että en pysty tähän yksin... mutta mikä on, on. Kuinka pääsen 
"
-"Elensefariin?"
+"Pelkään, että en pysty tähän yksin... mutta on tehtävä, mitä täytyy. 
Kuinka "
+"pääsen Elensefariin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:648
 msgid ""
@@ -942,8 +946,8 @@
 "Make haste!"
 msgstr ""
 "Koska olet murtanut örkkien vallan merellä, laivalla kulkeminen on "
-"turvallisinta. Purjehdi rantaa pitkiin ja voit laskeutua muutaman mailin "
-"päähän Elensefarista. Kiiruhda!"
+"turvallisinta. Purjehdi rantaa pitkin ja voit llaskea maihin muutaman mailin "
+"päässä Elensefarista. Kiiruhda!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:661
 msgid ""
@@ -973,11 +977,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
 msgid "Death of Sir Kaylan"
-msgstr "Sir Kaylanin kuolema"
+msgstr "Kaylanin kuolema"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:69
 msgid "Sir Kaylan"
-msgstr "Sir Kaylan"
+msgstr "Kaylan-herra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:90
 msgid "Mokolo Qimur"
@@ -985,7 +989,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:112
 msgid "Veocyn"
-msgstr "Veokyn"
+msgstr "Veocyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid "Yran"
@@ -1004,8 +1008,8 @@
 msgstr ""
 "Me voimme nousta laivaan Mustanveden satamassa, mutta nähtävästi myös 
örkit "
 "suuntaavat sinne. Asheviereä vihaavat ja kuninkaan muistolle uskolliset "
-"kapinalliset hallitsevat tätä satamaa epätoivoisesti, sillä se on yksi "
-"harvoista paikoista jonne he voivat tuoda aseita ja tarvikkeita."
+"kapinalliset hallitsevat tätä satamaa vielä, ja se on yksi harvoista "
+"paikoista, jonne he voivat tuoda aseita ja tarvikkeita."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:156
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
@@ -1027,8 +1031,8 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
-"Konrad, tämä on Kaylan, yksi mahtavimmista hevosherroista ja yksi harvoista 
"
-"jotka vastustavat pimeää kruunua. Huhu tietää että hänen peitsensä on "
+"Konrad, tämä on Kaylan, yksi mahtavimmista hevosherroista ja yksi 
harvoista, "
+"jotka vastustavat pimeää kruunua. Huhu tietää, että hänen peitsensä on 
"
 "surmannut viisikymmentä miestä ja sata örkkiä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:168
@@ -1036,12 +1040,12 @@
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
-"Vaikuttaa siltä että myös örkit ovat tulleet tänne riistääkseen 
sataman "
-"käsistämme. Puolustuksemme on yhä heikko, mutta lisäjoukkoja saapuu 
kohta."
+"Vaikuttaa siltä, että örkit ovat tulleet tänne riistääkseen sataman "
+"käsistämme. Puolustuksemme on yhä heikko, mutta lisäjoukkoja on pian 
tulossa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:172
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr "Autamme teitä pidättelemään örkkejä kunnes lisäjoukot saapuvat."
+msgstr "Autamme teitä pidättelemään örkkejä, kunnes lisäjoukot 
saapuvat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:176
 msgid ""
@@ -1056,16 +1060,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-msgstr "Ja se laiva vie minut Anduiniin?"
+msgstr "Viekö se laiva meidät Anduiniin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
-msgstr ""
-"Kyllä, purjehdimme Anduinin saarille, minun kotiini ja monien velhojen "
-"kotiin."
+msgstr "Kyllä, purjehdimme Anduinin saarelle, minun ja monien velhojen 
kotiin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
@@ -1081,7 +1082,7 @@
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
-"Kiitos, Sir. Mutta kuinka käytän näitä hevosmiehiä parhaiten? Miten he "
+"Kiitos, herra. Mutta kuinka käytän näitä hevosmiehiä parhaiten? Miten he 
"
 "eroavat haltioista?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:197
@@ -1093,13 +1094,13 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
-"Haltiat ovat voimakas rotu, vahvempi kuin kansani yleensä myöntää. Mutta "
-"hevosmiehet ovat vahvoja eri tavalla. Heillä ei ole 
kaukotaisteluhyökkäystä, "
-"mutta he voivat rynnäköidä taisteluun aiheuttaen kaksinkertaisesti tuhoa "
-"joskin kärsien itse kaksinkertaisesti vahinkoa. He ovat myös lainkuuliaisia 
"
-"joten he ovat parempia päivisin ja huonompia öisin. Hevosmiehet ovat "
-"voittamattomia aukealla maalla, mutta haltiat palvelevat sinua paremmin "
-"vaikeassa maastossa."
+"Haltiat ovat voimakas rotu, Konrad, vahvempi kuin mitä kansani yleensä "
+"myöntää. Mutta hevosmiehet ovat vahvoja eri tavalla. Heillä ei ole "
+"kaukotaisteluhyökkäystä, mutta he voivat rynnäköidä taisteluun 
aiheuttaen "
+"kaksinkertaisesti tuhoa, joskin kärsien itse samalla kaksinkertaisesti "
+"vahinkoa. He ovat myös lainkuuliaisia, joten he ovat voimakkaampia päivisin 
"
+"ja heikompia öisin. Hevosmiehet ovat voittamattomia aukealla maalla, mutta "
+"haltiat palvelevat sinua paremmin vaikeassa maastossa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:202
 msgid ""
@@ -1109,31 +1110,31 @@
 msgstr ""
 "Haltiat voivat olla metsien herroja, mutta myös hevosmiehet ovat "
 "voimakkaita. Keskipäivän auringon alla tasangolla he voivat kaataa "
-"kovimmatkin viholliset terävillä keihäillä raskaiden kavioiden alle!"
+"kovimmatkin viholliset terävillä peitsillä ja raskaiden kavioiden alle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:207
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
-"Värvää joukkoja viisaasti, Konrad, ja muista että voit kutsua kokeneita "
-"yksiköitä menneistä taisteluista."
+"Värvää joukkoja viisaasti, Konrad, ja muista, että voit kutsua 
palvelukseesi "
+"kokeneita yksiköitä menneistä taisteluista."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
 msgstr ""
-"Lisäjoukot ovat saapuneet! Eteenpäin miehet! Odotan että jokainen teistä 
tuo "
-"minulle örkin pään!"
+"Lisäjoukot ovat saapuneet! Eteenpäin miehet! Odotan, että jokainen teistä 
"
+"tuo minulle örkin pään!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:220
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
-"Niin monta ihmistä hevosineen! Emme voi voittaa heitä! Nopeasti, meidän "
-"täytää paeta!"
+"Niin monta ihmistä hevosineen! Emme voi voittaa heitä! Nopeasti, meidän on 
"
+"paettava!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:225
 msgid "Yredd"
@@ -1141,7 +1142,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:237
 msgid "Tarcyn"
-msgstr "Tarkyn"
+msgstr "Tarcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:249
 msgid "Syryn"
@@ -1149,7 +1150,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:261
 msgid "Cicyn"
-msgstr "Sikyn"
+msgstr "Cicyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:273
 msgid "Ginvan"
@@ -1174,7 +1175,7 @@
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
-"Turvallista matkaa, ystävät. Voitte luottaa siihen ettemme antaudu pimeän "
+"Turvallista matkaa, ystävät. Voitte luottaa siihen, ettemme antaudu pimeän 
"
 "kuningattaren joukoille."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
@@ -1190,7 +1191,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
-msgstr "Tienhaara"
+msgstr "Risteävät reitit"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
@@ -1206,7 +1207,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr "Nyt saavumme suureen tienhaaraan. Meidän tulee mennä koilliseen."
+msgstr "Saavumme nyt suureen tienhaaraan. Meidän on mentävä koilliseen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:187
 msgid ""
@@ -1215,12 +1216,12 @@
 "travel them."
 msgstr ""
 "Varokaa! Nämä kukkulat eivät ole turvallisia. Nämä tiet ovat tärkeitä "
-"Ashevieren strategialle ja hän on palkannut örkkejä vartioimaan niitä. "
+"Ashevieren strategialle, ja hän on palkannut örkkejä vartioimaan niitä. "
 "Joudumme taistelemaan päästäksemme eteenpäin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:191
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr "Joten me taistelemme!"
+msgstr "Jos meidän on taisteltava, taistelemme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:210
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
@@ -1241,9 +1242,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:250
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr ""
-"Varokaa kukkuloita! Niissä piilee paljon örkkejä, valmiina 
väijyttämään "
-"teidät!"
+msgstr "Varokaa kukkuloita! Kukkuloilla on paljon örkkejä väijyksissä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:268
 msgid ""
@@ -1251,7 +1250,7 @@
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
 "Koillinen - Dan'Tonk\n"
-"Kaakko - Tahninlinna"
+"Kaakko - Tahnin linnoitus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:272
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
@@ -1262,21 +1261,21 @@
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
-"Emme uskalla kohdata Asheviereä vielä. Meidän täytyy hankkia Tulen 
Valtikka "
-"ja kerätä lisää liittolaisia pohjoisessa."
+"Emme uskalla kohdata Asheviereä vielä. Meidän täytyy hankkia Tulinen "
+"valtikka ja kerätä lisää liittolaisia pohjoisessa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:330
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:415
 msgid "Ambushed!"
-msgstr "Väijytetty!"
+msgstr "Väijytys!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
-msgstr "Kääpiöovet"
+msgstr "Kääpiöiden porteilla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr "Liikuta Konrad kääpiövaltakunnan sisäänkäynnille"
+msgstr "Saata Konrad kääpiövaltakunnan sisäänkäynnille"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
@@ -1303,16 +1302,16 @@
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
-"Sanotaan että örkit yllättivät kääpiöt vanhalla kaivostunnelilla. Se 
on "
-"varmaan tuo koillisessa oleva."
+"Sanotaan, että örkit yllättivät kääpiöt vanhan kaivostunnelin kautta. 
Sen "
+"täytyy olla tuo koillisessa oleva tunneli."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:139
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr "Sitten meidän pitää päästä siihen tunnelin."
+msgstr "Meidän on siis päästävä sinne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr "Tämä vanha kaivos taitaa olla yhteydessä päätunneleihin."
+msgstr "Tämä vanha kaivos vaikuttaa olevan yhteydessä päätunneleihin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
@@ -1335,12 +1334,12 @@
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
-"Meidän ei todellakaan pidä viivytellä. Muistan nyt, kaivokset koillisessa "
+"Meidän ei todellakaan pidä viivytellä. Muistan nyt, että koillisen 
kaivokset "
 "ovat paras tie sisään!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:187
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-msgstr "Mutta Konradin ryhmä ei ollut ainoa joka tuli kaivoksiin."
+msgstr "Mutta Konradin ryhmä ei ollut ainoa, joka tuli kaivoksiin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:193
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
@@ -1352,7 +1351,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
-msgstr "Kuninkaallinen kaartilainen"
+msgstr "Kuninkaallinen vartija"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:208
 msgid ""
@@ -1361,8 +1360,7 @@
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
 "Huh! Selvisimme vuorien vaarallisesta sumusta ja nyt kaikki tämä kaaos on "
-"edessämme. Tulkaa, miehet! Meidän täytyy päästä kaivoksiin jotka ovat "
-"edessämme!"
+"edessämme. Tulkaa, miehet! Meidän täytyy päästä edessä siintäviin 
kaivoksiin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:218
 msgid ""
@@ -1378,7 +1376,7 @@
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
 "Taistelu ulkopuolella oli hurjaa ja kesti puoli vuotta. Mutta taistelut "
-"tunnelien sisäpuolella olivat pahempia."
+"tunneleissa olivat pahempia."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
@@ -1399,11 +1397,11 @@
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
 msgstr ""
 "Siis legenda on totta! Kääpiövaltakuntien sisäänkäyntien lähellä on 
aina "
-"järvi jossa piilee lonkerohirviöitä!"
+"järvi, jossa piilee tuhatlonkeroisia hirviöitä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:264
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr "Vihdoin olemme kääpiövaltakuntien sisäänkäynnillä."
+msgstr "Vihdoin olemme kääpiöiden valtakuntien sisäänkäynnillä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
@@ -1414,20 +1412,20 @@
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
-"Kyläläisraukat jotka kerran asuivat täällä ja kävivät kauppaa 
kääpiöiden "
-"kanssa ovat nyt örkkien orjia."
+"Kyläläisraukat, jotka kerran asuivat täällä ja kävivät kauppaa 
kääpiöiden "
+"kanssa, ovat nyt örkkien orjia."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:276
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr "Orjia? Meidän tulee vapauttaa heidät!"
+msgstr "Orjia? Meidän pitää vapauttaa heidät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:280
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
-"Se ei olisi hyvä valinta, sillä tehtävämme on hankkia tulen valtikka. Jos 
"
-"viivymme täällä örkkilaumat piirittävät meidät."
+"Se ei olisi hyvä valinta, sillä tehtävämme on hankkia Tulinen valtikka. 
Jos "
+"viivymme täällä, örkkilaumat piirittävät meidät."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:284
 msgid ""
@@ -1446,12 +1444,12 @@
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
-"Setäni oli ennen salakulje... eikun kauppias joka myi ruokaa kääpiöille. 
Hän "
-"sai viljavaunut sisään örkkien nenän edestä."
+"Setäni oli ennen salakulje... eikun kauppias, joka myi ruokaa kääpiöille. 
"
+"Hän sai viljavaunut sisään örkkien nenän edestä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr "Hän on varmaan piilossa jossain kylässä."
+msgstr "Hän on varmasti piilossa jossain kylässä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
@@ -1463,15 +1461,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr ""
+msgstr "Haltiain neuvosto"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
-msgstr ""
+msgstr "Uradredia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:66
 msgid "Parandra"
-msgstr ""
+msgstr "Parandra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:84
 msgid ""
@@ -1479,34 +1477,48 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Tervehdys, ja tervetuloa pääkaupunkiimme. Tämä on sinulle suuri kunnia. "
+"Siitä on puoli vuosisataa - sukupolven verran, kuten teidän lajinne laskee "
+"aikaa - kun ketään ihmistä on pidetty siinä määrin haltiain 
ystävänä, että "
+"hänen olisi sallittu astua tänne jalallaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Tämä on todella kunnia."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:92
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Voisin sanoa, että tämä on itseasiassa kunnia teille. Siitä on pitkä 
aika, "
+"kun kukaan Wesnothin prinsessa on kunnioittanut teitä läsnäolollaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Hiljaa, typerä tyttö! Tuollainen röyhkeys juuri oli syynä siihen, miksi "
+"Wesnothin kuninkaallinen perhe kauan sitten menetti ikiaikaiset "
+"liittolaisensa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Niin... olette oikeassa. On minulle kunnia olla täällä, pyydän anteeksi "
+"töykeyttäni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Mahtava Delfador. Hänen neuvojensa viisaudelle vetävät vertoja vain hänen 
"
+"saavutuksensa taistelussa. Harvinainen yhdistelmä, etenkin ihmisten "
+"keskuudessa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:108
 msgid ""
@@ -1514,26 +1526,34 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Miten nopeasti ihmisten suku kypsyykään! Vain seitsemäntoista talvea 
sitten "
+"näin sinut viimeksi, Konrad, ja nyt olet jo aikuinen mies. Olet rohkea "
+"soturi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:112
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
 msgstr ""
+"Pyydän anteeksi, haltia, mutta en saata muistaa tavanneeni sinua aiemmin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
 msgstr ""
+"Konrad, tämä on Parandra. Hän auttoi minua pelastamaan sinut Ashevieren "
+"otteesta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-msgstr ""
+msgstr "En saattanut arvata! Kiitos, arvon rouva. On ilo tavata uudelleen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Pelasti hänet äidiltäni? Mutta seitsemäntoista vuotta sitten Konrad oli "
+"vasta lapsi! Mitä oikein puhutte?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
 msgid ""
@@ -1541,22 +1561,29 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could seize control."
 msgstr ""
+"Lapsi, äitisi kädet ovat tahriintuneet vereen. Hän on vääryydellä 
tapattanut "
+"monia. Kun Konrad oli vasta lapsi, hän määräsi kaikki prinssit 
tapettavaksi, "
+"jotta voisi anastaa vallan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:132
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Murhauttiko hän prinssit? Oliko muitakin kuin Konrad? Varmastikaan tämä ei 
"
+"voi pitää paikkaansa! Parandra, mitä sanot tähän?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Prinsessa, kun mahtava Delfador sanoo kuningataräidin, Ashevieren, "
+"tapattaneen Wesnothin prinssit, puhuu hän totta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja mitä sanotte te, haltiakuningas?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1565,6 +1592,10 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"En nähnyt tätä itse, prinsessa, mutta olen kuullut useita luotettavia "
+"selostuksia. Ashevieren kädet ovat todella tahriintuneet prinssien vereen. "
+"Hän on myös sallinut örkkien häpäistä Wesnothin maita ja unohtanut 
kansansa "
+"ja naapurinsa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:154
 msgid ""
@@ -1572,12 +1603,18 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"Minun siis on otettava valtikka. Palaan Wesnothiin, ja kansa hyväksyy minut "
+"kuningattarekseen. Hallitsen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Äitini on 
"
+"vain kuningataräiti. Valtaistuin on oikeutetusti minun, ja valtikalla voin "
+"todistaa sen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:158
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Prinsessa, sinussa on hyvää, mutta valtaistuin ei kuulu sinulle. Konradilla 
"
+"on valtikka, hän on valtaistuimen perillinen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
 msgid ""
@@ -1586,32 +1623,44 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "adviser and counselor, Delfador."
 msgstr ""
+"Minulla on valtikka! Palaan Wesnothiin, ja kansa hyväksyy minut "
+"kuningattarekseen. Äitini on vain kuningataräiti. Valtaistuin kuuluu "
+"oikeutetusti minulle, ja hallitsen siltä oikeudenmukaisesti ja "
+"tasapuolisesti. Saatan jopa hyväksyä sinut neuvonantajakseni, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"Vaikka sinulla on valtikka, prinsessa, kuuluu se oikeutetusti Konradille. Se "
+"on sinulla nyt vain siksi, että me autoimme sinua saamaan sen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "Entä jos kieltäydyn antamasta sitä hänelle?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:176
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
+"Jos se on tarpeen, prinsessa, voin pyytää Konradia käymään kanssasi "
+"kaksintaistelun valtikasta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfador! Li'sarista on tullut ystävämme. En halua taistella häntä 
vastaan! "
+"Kunhan hän hallitsee hyvin, onko sillä merkitystä, jos hänestä tulee "
+"kuningatar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
 msgstr ""
+"Sinä olet valtaistuimen perillinen. Sinun tulisi olla kuningas, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:191
 msgid ""
@@ -1619,16 +1668,22 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfador, olet kasvattanut Konradista taitavan ja viisaan, kunniallisen ja "
+"oikeudenmukaisen. Hän on soturi, jota kunnioitetaan, ja joka arvostaa "
+"rauhaa. Kuitenkaan valtaistuin ei ole hänen paikkansa. Tiedät, mistä 
puhun, "
+"Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Mutta minä en! Mitä tarkoitat, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Ajallaan kaikki paljastuu, jalo prinsessa. Nyt, mene ja ota itsellesi "
+"Wesnothin valtaistuin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1636,6 +1691,9 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Parandra, se, mitä puhut, saattaa vaikuttaa oikealta joidenkin silmissä, "
+"mutta niin kauan kuin sinä ja minä vaikenemme siitä, mitä tiedämme, en 
näe "
+"syytä, miksi Konradin ei olisi parasta nousta valtaistuimelle."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1643,10 +1701,14 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"Niin monissa asioissa olet oikeassa, Delfador, ja viisaudellesi ei ole "
+"vertaa ihmisten maailmassa. Mutta tässä olet väärässä. Li'sar on "
+"valtaistuimen perillinen, ja hänen tulisi astua valtaistuimelle. Kun nyt "
+"olen tavannut hänet itse, olen varma."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Hän nousee valtaistuimelle, enkä minä? Mitä minä sitten teen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:215
 msgid ""
@@ -1654,11 +1716,16 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sarista tulee kuningatar, mutta sinun tulee mennä hänen kanssaan. Niin - 
"
+"epäilen, ettemme voisi estää sinua. Olen nähnyt, miten katsot häntä, 
Konrad. "
+"Luulen, että seuraisit häntä vaikka maailman ääriin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
+"Kaikella kunnioituksella, rouva, mutta hän on serkkuni! Välillämme ei ole "
+"mitään!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
 msgid ""
@@ -1666,27 +1733,36 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Jos niin on, Konrad, ehkä jäisit luoksemme. Se olisi varmasti 
turvallisempaa "
+"sinulle. Haltiat voisivat näyttää sinulle hämmästyttäviä asioita, 
asioita, "
+"joita kukaan ihminen ei ennen ole nähnyt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"Se on houkutteleva tarjous, rouva, mutta olette kyllä oikeassa, seuraan "
+"mieluummin Li'saria."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "Mitä sanot tästä, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
 msgstr ""
+"Kerro minulle, Li'sar, oletko valmis taistelemaan äitiäsi vastaan "
+"valtaistuimen vuoksi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
 msgstr ""
+"Kyseessä on Wesnothin etu. Jos se on tarpeen, taistelen häntä vastaan, "
+"haltiakuningas."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1694,11 +1770,16 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Tunnen, että tämä nainen puhuu totta. Delfador, vaikka tiedän, ettet ole "
+"samaa mieltä, Parandran, Elandrian tyttären, sanat ovat viisaat. Lepää "
+"täällä jonkin aikaa, ja jatka sitten matkaa heidän kanssaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
 msgstr ""
+"Kalenz, Kliadan poika, olet matkustanut kanssamme nyt hyvän aikaa, mitä "
+"sanot tästä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -1707,6 +1788,11 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Delfador, täällä on tänään puhuttu viisauden sanoja. Olemme olleet 
Li'sarin "
+"seurassa vaikeissa tilanteissa. Olemme olleet hengen- ja loukkaantumisen "
+"vaarassa hänen kanssaan, ja silti meillä on yhä jäljellä henkemme 
emmekä ole "
+"loukkaantuneita. Hän on kokematon, ja hänessä on liikaa nuoruuden "
+"harkitsemattomuutta, mutta ajan kuluessa hänestä tulee hyvä kuningatar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1714,6 +1800,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"Haltioiden neuvosto on siis puhunut. Mutta mihin meidän tulee suunnata "
+"matkallamme? Abezin kahlaamosta emme pääse, sillä sitä varmasti 
vartioidaan "
+"tarkasti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
 msgid ""
@@ -1722,12 +1811,17 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"On toinen reitti, jota seuraamalla voitte palata Wesnothiin. "
+"Lohikäärmevuorten ohi ja pimeän laakson läpi itäisille maille. Sieltä 
voitte "
+"palata Wesnothiin ja yllättää pimeän kuningattaren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:263
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Lohikäärmevuoret kuulostavat kovin vaarallisilta! Luulin, ettei "
+"lohikäärmeitä ole olemassakaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -1735,6 +1829,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Yhtään lohikäärmettä ei ole nähty niillä vuorilla moniin vuosiin, 
mutta "
+"niiden nimi säilyy. Reitti on kuitenkin vaarallinen meille. Eikä ole toista 
"
+"reittiä, jota voisimme käyttää?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1742,14 +1839,17 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Kaikki reitit ovat vaarallisia, mutta tällä reitillä on toivoa. 
Levätkää, ja "
+"jatkakaa sitten matkaa, ystävät. Onni on ollut myötänne tähän asti, ja "
+"olette selvinneet suurista vaaroista. Ehkä onnenne jatkuu hyvänä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr "Haltiat piiritettyinä"
+msgstr "Piiritetyt haltiat"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr "Siirrä Konrad tienviitalle luoteessa."
+msgstr "Saata Konrad luoteessa olevalle tienviitalle."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:158
 msgid "Knafa-Tan"
@@ -1773,9 +1873,8 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
-"Hallittuaan neljätoista vuotta Asheviere kiinnitti huomionsa haltioihin "
-"joita hän halveksi. Örkkipalkkasotureita palkattiin ja lähetettiin 
tuhoamaan "
-"heidät."
+"Hallittuaan neljätoista vuotta, kiinnitti Asheviere huomionsa haltioihin, "
+"joita hän halveksi. Örkkipalkkasotureita lähetettiin tuhoamaan heidät."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:231
 msgid ""
@@ -1786,18 +1885,19 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:235
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
 msgstr ""
-"Niitä on liian monta taisteltaviksi, aivan liian monta. Meidän tulee paeta!"
+"Niitä on liian monta, jotta voisimme taistella, aivan liian monta. Meidän 
on "
+"paettava!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:239
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr "Mutta minne? Tämä on ainoa kotimme! Entä haltiat?"
+msgstr "Mutta minne? Tämä on ainoa kotimme! Ja entä haltiat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:243
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
 msgstr ""
-"Taistelemme, Konrad, mutta sinun tulee paeta. On erittäin tärkeää että "
+"Me taistelemme, Konrad, mutta sinun on paettava. On erittäin tärkeää, 
että "
 "pääset pois!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:247
@@ -1807,9 +1907,10 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
-"Menemme pohjoiseen. Ehkä pääsemme Anduinin saarelle. Jos pääsemme sinne "
-"olemme varmasti turvassa. Konrad, värvää haltioita avuksemme. Sitten sinun 
"
-"pitää selvitä tienviitalle luoteessa. Suojelen sinua!"
+"Menemme pohjoiseen. Ehkä pääsemme Anduinin saarelle. Jos pääsemme sinne, 
"
+"olemme varmasti turvassa. Konrad, meidän on värvättävä joitakin 
haltioita "
+"avuksemme. Sitten sinun pitää selvitä tienviitalle luoteessa. Minä 
suojelen "
+"sinua!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:251
 msgid "Very well, let us hurry!"
@@ -1828,8 +1929,8 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
-"Muistakaa, huhutaan että se likainen velho ja hänen suojattinsa ovat 
täällä. "
-"Haluamme heidät!"
+"Muistakaa, huhutaan, että se likainen velho ja hänen suojattinsa ovat "
+"täällä. Haluamme heidät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:270
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
@@ -1841,35 +1942,35 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:279
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr "Ole varovainen, Konrad! Suojele häntä hyvin, Deldaro!"
+msgstr "Ole varovainen, Konrad! Suojele häntä hyvin, Delfador!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
 msgid "And so it has begun!"
-msgstr "Ja niin se on alkanut..."
+msgstr "Ja niin se on alkanut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:298
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-msgstr "Selvisimme näin pitkälle! Mutta minne menemme seuraavaksi?"
+msgstr "No, selvisimme näin pitkälle! Mutta minne menemme seuraavaksi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:302
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
-"Matkustamme pohjoiseen ja yritämme päästä Anduinin saarelle. 
Toivottavasti "
-"saamme turvapaikan sieltä."
+"Meidän täytyy jatkaa pohjoiseen ja yrittää päästä Anduinin saarelle. "
+"Toivottavasti saamme turvapaikan sieltä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:306
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-msgstr "Tietenkin olet oikeassa, Delfador. Mutta mitä haltioille tapahtuu?"
+msgstr "Olet tietenkin oikeassa, Delfador. Mutta mitä haltioille tapahtuu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:310
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
-"He taistelevat. He saattavat jopa selvitä. Mutta pelkään että heidän "
+"He taistelevat. He saattavat jopa selvitä. Mutta pelkään, että heidän "
 "tulevaisuutensa ei ole valoisa. Älkäämme puhuko siitä nyt. Eteenpäin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:314
@@ -1882,7 +1983,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
-msgstr "Prinssi, sinun tulee taistella! Ei! EI!"
+msgstr "Prinssi, sinun täytyy taistella! Ei! EI!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:337
 msgid "It is over, I am doomed..."
@@ -1891,11 +1992,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:351
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
 msgstr ""
-"Olen... olen epäonnistunut prinssin puolustamisessa! Minut on kukistettu."
+"Olen... olen epäonnistunut prinssin suojelemisessa! Minut on kukistettu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:355
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-msgstr "Älä kuole, Delfador! Sinun tulee jäädä henkiin!"
+msgstr "Älä kuole, Delfador! Sinun täytyy pysyä hengissä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:359
 msgid "Ugh"
@@ -1916,7 +2017,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:404
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-msgstr "Olen Galdrad. Joudut taistelemaan minua vastaan päästäksesi 
eteenpäin!"
+msgstr "Olen Galdrad. Joudut kohtaamaan minut päästäksesi yhtään 
pidemmälle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:415
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
@@ -1936,7 +2037,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:456
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-msgstr "Emme voi katsoa taaksepäin. Meidän tulee kiiruhtaa!"
+msgstr "Emme voi katsoa taaksepäin. Meidän on kiiruhdettava!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
@@ -1948,16 +2049,22 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"Ja niin päättyi pimeän kuningattaren valtakausi. Ja Li'sar, Haldricin 
tytär, "
+"kruunattiin Wesnothin kuningattareksi. Ja hänellä oli hallussaan Tulinen "
+"valtikka, jonka hän siirtäisi kaikille seuraajilleen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
+"Hänen valtakautensa oli pitkä, ja hän teki tyhjäksi äitinsä pahat teot."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konradista tuli Li'sarin hovin jäsen. Hän ja Li'sar menivät naimisiin, ja "
+"yhdessä he saivat kaksi poikaa ja yhden tyttären."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1965,6 +2072,9 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Nuoren prinssi Konradin luut tuotiin haltioiden hallusta haudattavaksi "
+"Weldynin kuninkaalliseen kryptaan. Konrad kunnioitti niitä käynneillään "
+"säännöllisesti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1972,20 +2082,25 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfadorista tuli Li'sarin korkea neuvonantaja, ja hänen neuvojaan kuultiin "
+"valtion tärkeimmissä asioissa. Hän eli kypsään ikään, ja kuoltuaan "
+"haudattiin kuninkaallisin menoin Weldynin kuninkaalliseen kryptaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz palasi kotiinsa pohjoisessa, eikä koskaan astunut jalallaan ihmisten "
+"maahan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
-msgstr "Abezin ylityspaikka"
+msgstr "Abezin kahlaamo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr "Siirrä Konrad joen pohjoispuolelle"
+msgstr "Saata Konrad joen pohjoispuolelle"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:78
 msgid "Gaga-Breuk"
@@ -1998,14 +2113,14 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
-"Tämä on Abezin ylityspaikka. Kun ylitämme tämän joen poistumme 
Wesnothissa "
-"ja saavumme pohjoisen maihin. Kääpiöt hallitsivat täällä kerran mutta 
nyt ne "
-"ovat kaaoksen täyttämiä. Täällä sinun isäsi ja setäsi petettiin 
melkein "
+"Tämä on Abezin kahlaamo. Kun ylitämme tämän joen, poistumme Wesnothista 
ja "
+"saavumme pohjoisen maihin. Kääpiöt hallitsivat täällä kerran, mutta nyt 
ne "
+"ovat kaaoksessa. Tässä paikassa sinun isäsi ja setäsi petettiin, melkein "
 "yhdeksäntoista vuotta sitten, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:180
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr "Todella? Mitä tapahtui, Delfador?"
+msgstr "Todellako? Mitä tapahtui, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:184
 msgid ""
@@ -2014,14 +2129,14 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
-"Kuninkaan joukot olivat leiriytyneet tänne ja pohjoisen joukot olivat joen "
+"Kuninkaan joukot olivat leiriytyneet tänne, ja pohjoisen joukot olivat joen "
 "pohjoispuolella. Kolme päivää ja kolme yötä armeijat tarkkailivat 
toisiaan "
 "haluamatta ylittää jokea. Neljäntenä päivänä pohjoisen armeijat 
ylittivät "
 "sen ja hyökkäsivät kimppuumme. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
 msgid "And then... we were defeated?"
-msgstr "Ja sitten meidät voitettiin?"
+msgstr "Ja sittenkö meidät voitettiin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:192
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
@@ -2030,11 +2145,12 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
 msgstr ""
-"Ja sitten kuninkaan poika, taistelun tuoksinnassa kääntyi kuningasta 
vastaan!"
+"Mutta sitten kuninkaan poika, taistelun tuoksinnassa, kääntyi kuningasta "
+"vastaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-msgstr "Mutta kostit murhan. Surmasit prinssin. Eikö niin, Delfador?"
+msgstr "Mutta sinä kostit murhan. Surmasit prinssin. Eikö niin, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:204
 msgid ""
@@ -2042,21 +2158,21 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
-"Kun näin kuninkaan petettävän ja hänen lippunsa kaatuvan pakenin "
-"taistelusta. En tiedä oliko se viisautta vai pelkuruutta mutta pakenin, "
-"näkemättä toivoa tuona päivänä."
+"Kun näin kuningasta kohdanneen petoksen, ja näin hänen lippunsa pudonneen, 
"
+"pakenin taistelusta. En tiedä, oliko se viisautta vai pelkuruutta, mutta "
+"pakenin, näkemättä toivoa tuona päivänä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:208
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
-"Mutta haltiat kertoivat minulle aina että surmasit prinssin, Delfador, "
+"Mutta haltiat kertoivat minulle aina, että surmasit prinssin, Delfador, "
 "vaikket ikinä puhunut siitä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:212
 msgid "That foolish boy killed himself."
-msgstr "Se typerä poika tappoi itsensä."
+msgstr "Typerä poika tappoi itsensä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:216
 msgid "What do you mean?"
@@ -2069,22 +2185,22 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
-"Kokosin joukkoja taisteluun petturikuningasta ja Asheviereä vastaan, sillä "
-"Asheviere oli kaiken takana. Meillä oli alivoima, ehkä neljä yhtä 
vastaan. "
-"Taistelun tuoksinnassa se poika, typerys mikä oli, ryntäsi minua kohti "
-"heiluttaen miekkaansa villisti. Minulla ei ollut paljon vaihtoehtoja hänen "
-"surmaamisensa lisäksi."
+"Kokosin joukkoja taisteluun petturikuningasta ja tietenkin Asheviereä "
+"vastaan, sillä Asheviere oli kaiken takana. Meillä oli alivoima, ehkä 
neljä "
+"yhtä vastaan. Taistelun tuoksinnassa se poika, typerys kun oli, ryntäsi "
+"minua kohti heiluttaen miekkaansa villisti. Minulla ei ollut muita "
+"vaihtoehtoja kuin lopettaa hänen elämänsä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:224
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr "Joten se on totta, tapoit hänet?"
+msgstr "Joten se on totta, sinä siis surmasit hänet?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
-"Hän kuoli taistelussa kädestäni. On surullista että veljesi eivät 
saaneet "
+"Hän kuoli taistelussa kädestäni. On surullista, että veljesi eivät 
saaneet "
 "tilaisuutta yhtä kunniakkaaseen kuolemaan, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:232
@@ -2093,7 +2209,7 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
-"Kaikella kunnioituksella, herrani, meidän tulee kiirehtiä. Meidän pitää "
+"Kaikella kunnioituksella, herrani, meidän täytyy kiirehtiä. Meidän 
pitää "
 "ylittää joki välittömästi. Katsokaa! Joen rannoilla olevat vartiotornit 
ovat "
 "miehitettyjä!"
 
@@ -2107,7 +2223,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr "Eikö ole muuta ylityspaikkaa? Ehkä ylös jokea?"
+msgstr "Eikö ole muuta ylityspaikkaa? Ehkä jossakin kohdassa ylävirtaan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:245
 msgid ""
@@ -2117,9 +2233,9 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
-"Talvi saapuu nopeasti. Meillä on vain muutama päivä aikaa ylittää ja 
lähin "
-"silta on kaukana ylöspäin jokea. Olisi vaarallista jäädä ansaan joen "
-"eteläpuolelle kun talvi saapuu. Asheviere saisi meidät ansaan kuin rotat! "
+"Talvi saapuu nopeasti. Meillä on vain muutama päivä aikaa ylittää, ja 
lähin "
+"silta on kaukana ylävirtaan. Olisi vaarallista jäädä ansaan joen "
+"eteläpuolelle, kun talvi saapuu. Asheviere saisi meidät ansaan kuin rotat! "
 "Katsokaa länteen! Ashevierellä on rajalinna ja se näyttää olevan 
täynnä "
 "sotilaita! Meidän pitää ylittää täällä, ja nopeasti!"
 
@@ -2128,16 +2244,17 @@
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
-"Siinä he ovat! Joten se on totta, he välttivät epäkuolleet! Nyt he 
yrittävät "
-"lähteä Wesnothista. Emme voi antaa heidän ylittää jokea. Perään, 
miehet!"
+"Siinä he ovat! On siis totta, että he välttivät epäkuolleet! Nyt he "
+"yrittävät lähteä Wesnothista. Emme voi antaa heidän ylittää jokea. 
Perään, "
+"miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:253
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr "Ei taas häntä! Nopeasti! Kiirehtikäämme!"
+msgstr "Ei, hän taas! Nopeasti! Kiirehtikäämme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:266
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr "Seis! Ette pääse tästä! Nopeasti, lisäjoukot, suojelkaa 
Prinsessaa!"
+msgstr "Seis! Tästä ette kulje! Nopeasti lisäjoukkoja, suojelkaa 
prinsessaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:279
 msgid "Sea Serpent"
@@ -2156,19 +2273,19 @@
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
 msgstr ""
-"Syvyyksien olennot ovat kimpussamme! Tämä saattaa olla hyvin vaarallista! "
+"Syvyyksien olennot ovat kimpussamme! Tämä saattaa olla hyvin vaarallista. "
 "Kiiruhda! Haluamme toiselle puolelle nopeasti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:325
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr "Pääsimme turvassa joen yli! Minne nyt?"
+msgstr "Pääsimme turvallisesti joen yli! Minne nyt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:330
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
-"Jotta meillä olisi mitään toivoa Knalgaan pääsemisestä meidän pitää 
jatkaa "
+"Jotta meillä olisi mitään toivoa päästä Knalgaan, meidän pitää 
jatkaa "
 "pohjoiseen ja etsiä pohjoisen kääpiöden apua."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:335
@@ -2176,12 +2293,12 @@
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
 msgstr ""
-"En usko tätä. He pääsivät karkuun! Meidän pitää jahdata! Menkää 
perässä, "
-"miehet! Ylittäkäämme mekin joki! Tapaamme jälleen, inha teeskentelijä."
+"En usko tätä. He pääsivät karkuun! Meidän pitää ajaa heitä takaa. 
Menkää "
+"perän, miehet! Ylittäkäämme mekin joki! Tapaamme vielä, inha 
teeskentelijä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:340
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr "Uskotko että hän todella jahtaa meitä, Delfador?"
+msgstr "Uskotko, että hän todella jahtaa meitä, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:345
 msgid ""
@@ -2189,13 +2306,13 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
-"Näyttää siltä että hän yrittää mutta meren olennot tekevät sen 
vaikeaksi "
+"Näyttää siltä, että hän yrittää, mutta meren olennot tekevät sen 
vaikeaksi "
 "hänelle. Meidän pitää jatkaa eteenpäin. Jos hän pääsee yli ennen 
talvea, "
 "olkoon niin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
-msgstr "Aarnikotkavuori"
+msgstr "Aarnikotkien vuori"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
@@ -2219,7 +2336,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:103
 msgid "Gruak"
-msgstr "Gruuk"
+msgstr "Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:110
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
@@ -2234,8 +2351,8 @@
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
-"Aarnikotkavuori! Ehkä voimme varastaa aarnikotkanmunia ja kouluttaa niistä "
-"lentäviä ratsuja. Onnistuisiko se, Delfador?"
+"Aarnikotkavuori! Ehkä voimme varastaa aarnikotkanmunia ja kouluttaa "
+"aarnikotkista lentäviä ratsuja. Onnistuisiko se, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
 msgid ""
@@ -2243,10 +2360,10 @@
 "prove dangerous... and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
-"Voimme yrittää sitä mutta meidän pitää olla varovaisia. Aarnikotkien "
+"Voimme yrittää sitä, mutta meidän pitää olla varovaisia. Aarnikotkien "
 "häiritseminen saattaa osoittautua vaaralliseksi, mutta sellaisista ratsuista 
"
-"voi olla meille paljon apua myöhemmin. Mitä tahansa teemme meidän pitää "
-"kulkea tämän paikan ohi."
+"voi olla meille paljon apua myöhemmin. Mitä tahansa teemme, meidän on "
+"jatkettava tästä paikasta eteenpäin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:126
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
@@ -2254,7 +2371,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:142
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr "Tässä ovat aarnikotkaäidin munat!"
+msgstr "Sain napattua aarnikotkaäidin munat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:146
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
@@ -2273,8 +2390,8 @@
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
-"Näyttää siltä ettemme ole ainoat jotka ovat kiinnostuneita vuoresta. 
Jälleen "
-"kerran kuningatar taistelee meitä vastaan!"
+"Näyttää siltä, ettemme ole ainoat, jotka ovat kiinnostuneita vuoresta. "
+"Jälleen kerran kuningatar taistelee meitä vastaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:177
 msgid "Quickly, men! Onward!"
@@ -2290,25 +2407,25 @@
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
-"Meidän tulee jatkaa pohjoiseen. On liian myöhäistä palata turvaan "
+"Meidän on jatkettava pohjoiseen. On liian myöhäistä palata turvaan "
 "Elensefariin tai Anduiniin ennen kuin talvi saapuu. Niinpä meidän pitää "
-"ylittää suuri joki ja jatkaa kääpiöden maata kohti. Kiiruhda, 
jatkakaamme!"
+"ylittää suuri joki ja jatkaa kääpiöden maata kohti. Pian, jatkakaamme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
-"Näillä aarnikotkan munilla me voimme kasvattaa aarnikotkia jotka palvelevat 
"
-"meitä. Sitten voimme värvätä aarnikotkaratsastajia!"
+"Näistä aarnikotkan munista voimme kasvattaa aarnikotkia, jotka palvelevat "
+"meitä. Sitten voimme värvätä aarnikotkan ratsastajia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
-"Sääli ettemme saaneet noita aarnikotkan munia - niistä olisi varmasti 
ollut "
-"etua joskus. Meidän pitää jatkaa matkaa."
+"Sääli, ettemme saaneet noita aarnikotkan munia - niistä olisi varmasti 
ollut "
+"etua joskus. Siltä, meidän on jatkettava matkaa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid "Let us continue onward!"
@@ -2324,7 +2441,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:253
 msgid "Rampant Gruak"
-msgstr "Villi Gruuk"
+msgstr "Villi Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
@@ -2369,7 +2486,7 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
-"Älä yritä huijata minua! Tiedän miksi olette tulleet tänne! Nyt te 
kuolette "
+"Älä yritä huijata minua! Tiedän, miksi olette tulleet tänne! Nyt te 
kuolette "
 "ja petturuutenne kuolee kanssanne! Sitten noudan valtikan ja palaan "
 "päivänvaloon!"
 
@@ -2379,7 +2496,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr "Hiisiritari"
+msgstr "Susiritari"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
@@ -2399,20 +2516,20 @@
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
 "Meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin auttaa toisiamme. Taistelkaamme "
-"yhdessä kunnes palaamme pinalle. Käykö?"
+"yhdessä, kunnes palaamme pinnalle. Sopiiko?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:283
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
-"Sopii. Lupaan että näet pinnan jälleen tai kuolemme kaikki yhdessä, "
+"Sopii. Lupaan, että näet pinnan jälleen tai kuolemme kaikki yhdessä, "
 "prinsessa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
 msgstr ""
-"Mutta kun poistumme tästä kolosta minulla on asioita hoidettavana teidän "
+"Mutta kun poistumme tästä kolosta, minulla on asioita hoidettavana teidän "
 "kanssanne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
@@ -2421,7 +2538,7 @@
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
 "No, olemme auttaneet toisiamme selviämään tähän asti, prinsessa. 
Jatkakaamme "
-"yhdessä. Mitä sanotte?"
+"yhdessä. Mitä sanot?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
 msgid ""
@@ -2429,7 +2546,7 @@
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
 "Kyllä. Suostuimme auttamaan toisemme elossa ulos näistä luolista, 
niinhän? "
-"Jatkakaamme resurssiemme yhdistämistä. Tässä on kukkaroni, täynnä 
rahaa."
+"Jatkakaamme yhdessä. Annan käyttöösi kukkaroni, täynnä rahaa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
@@ -2437,48 +2554,50 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr "Kiitos, prinsessa. Tulkaa, miehet, löytäkäämme valtikka!"
+msgstr "Kiitos, prinsessa. Tulkaa, miehet, niin löydämme valtikan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:24
 msgid "I can't believe it should end like this!"
-msgstr "En usko että se loppuu näin!"
+msgstr "En voi uskoa, että tämä päättyy näin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
 msgid "Test of the Clan"
-msgstr ""
+msgstr "Hevosmiesten klaanin koitos"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
 msgstr ""
+"Kukista 25 vihollisyksikköä\n"
+"ja sen jälkeen joku klaanijohtajista (bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista kaikki klaanijohtajat"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
-msgstr ""
+msgstr "Alric-herra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:97
 msgid "Sir Ruga"
-msgstr ""
+msgstr "Ruga-herra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:123
 msgid "Sir Daryn"
-msgstr ""
+msgstr "Daryn-herra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "Lord Bayar"
-msgstr ""
+msgstr "Ylimys Bayar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:172
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Ritari"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, eikö ole jo aika, että päätämme tämän?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2486,10 +2605,14 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"Kyllä, on aika. On aika kertoa totuus. Olin toivonut vieväni tämän "
+"salaisuuden mukanani hautaan, mutta niin ei ole käyvä. Te haltiat elätte "
+"liian pitkään, ja vaikka olen kovasti yrittänyt ymmärtää, on 
viisautenne "
+"minulle vierasta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Salaisuus? Mikä salaisuus, Delfador? Mistä oikein puhut?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:190
 msgid ""
@@ -2497,6 +2620,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"Meidän ei pitäisi puhua siitä nyt. Tulkaa sen sijaan mukaani, Konrad ja "
+"Li'sar, Elnar-vuoren huipulle. Katsokaamme Weldyniä, suunnitelkaamme "
+"taistelua ja puhukaamme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2504,28 +2630,34 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Seis! En voi uskoa tätä! Olet voittanut meidät! Olet todella valtaistuimen 
"
+"arvoinen. Klaanit auttavat sinua - taistelemme kanssasi kuningatarta vastaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Myönnätte siis tappionne! Ja palvelette minua pahaa kuningatarta vastaan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:230
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
 msgstr ""
+"Palvelemme sinua, herrani. Sinusta tulee valtaistuimen arvoinen kuningas."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:235
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Taidatte olla erehtynyt! Te autatte minua tulemaan kuningattareksi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Kuka siis on johtajanne? Ketä palvelemme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Palvelette meitä. Suojelette joukkojemme sivustaa, kun hyökkäämme suoraan 
"
+"kuningatarta vastaan. Siten voimme varmasti voittaa hänet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
@@ -2534,37 +2666,48 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Heidän rehentelystään huolimatta olemme tänään jääneet voittajiksi "
+"taistelukentälle. Olemme kuitenkin kukistaneet klaanin kaikki johtajat, "
+"joten he eivät voi turvata sivustojamme. Tämä on valitettavaa, koska se "
+"vaikeuttaa suunnitelmaamme kuningattaren voittamiseksi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Se on todella valitettavaa. Heistä olisi ollut suuri apu sen "
+"varmistamisessa, että uusi kuningas voi nousta Wesnothin valtaistuimelle."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Erehdyt! Tarkoitat, että he olisivat auttaneet uutta kuningatarta astumaan "
+"valtaistuimelle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Tervehdys, tasankojen miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
-msgstr ""
+msgstr "Mitä nämä tunkeilijat haluavat? Me emme kutsuneet heitä, se on 
varmaa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Tulemme rauhassa! Toivomme teidän apuanne taistelussa Asheviereä, pahaa "
+"kuningataräitiä vastaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"Emme liity teihin, joiden joukkoja johtavat nämä nuoret ja tämä vanhus."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:314
 msgid ""
@@ -2572,65 +2715,76 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Olette joko meidän puolellamme tai meitä vastaan. Jos ette liity meihin ja "
+"auta pahan kuningattaren kukistamisessa, riisumme teiltä vallan, kun "
+"valtaistuimen perillinen on saanut oikeutensa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Hah! Luuletteko voivanne vallata valtaistuimen? Voittakaa meidät taistelussa 
"
+"ja liitymme teihin, tai lähtekää nyt älkääkä koskaan palatko!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä on. Me taistelemme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Hölmöt! Ratsastamme teidät kumoon kuin koirat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
-msgstr ""
+msgstr "Tästä ei voi perääntyä. Tämä taistelu käydään kuolemaan 
saakka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
 msgstr ""
+"En voi uskoa tätä! Olette voittaneet minut! Mutta klaani jatkaa taistelua!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Heidän johtajansa on kaatunut, mutta he taistelevat vielä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Voitte voittaa minut, mutta tilalleni tulee uusia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:400
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Näettekö. Ette voi voittaa minua. Klaanissani on liian monta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:425
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Näinkö kuolen? Klaanin kunnian puolesta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:437
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
 msgstr ""
+"Klaani nousee. Mitä enemmän meistä tapatte, sitä vahvempia meistä tulee!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:462
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Vaikka kuolen, kuolen klaanin puolesta. Teidät voitetaan, ja olemme oikeassa 
"
+"sanoessamme, ettei teistä ole vastusta klaanille."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Hyvin sanottu, veli. Klaanin soturit kuulevat sinut, ja ovat tulleet "
+"taistelemaan puolellamme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "|$units_slain| klaanin jäsentä kukistettu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:511
 msgid ""
@@ -2638,90 +2792,99 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Onnistumme voittamaan heidät! Katsotaan, onko klaani saanut tarpeekseen. "
+"Heidän apunsa olisi meille tarpeen - yritetään kukistaa heidän 
johtajansa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Pohjoisten haltiain koti"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Saavuta haltioiden metsä ja kestä vuorojen loppuun"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Vuorot loppuvat, ennen kuin ehdit metsään"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
-msgstr ""
+msgstr "Kior-Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:93
 msgid "Herbert"
-msgstr ""
+msgstr "Herbert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:136
 msgid "El'rien"
-msgstr ""
+msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgstr "Vihdoinkin! Teidän täytyy tulla pian haltiain kotiin idässä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Siellä he ovat! Hyökätkää!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:181
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Tuolla on örkkejä! Meidän on annettava niiden taistella Wesnothin miehiä "
+"vastaan, ja vältettävä itse joutumasta taisteluun."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Vihdoinkin, ystävät. Olemme melkein saavuttaneet kansani, pohjoisten "
+"haltiain, kodin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
+"Olemme olleet niin kauan erämaassa, että on hyvä vihdoin saada levätä 
hiukan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
-msgstr ""
+msgstr "Mutta olemme sumussa. Emme tiedä, mitä vaaroja on edessämme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
-msgstr ""
+msgstr "Kunhan liikumme varoen, pääsemme varmasti haltioiden suojaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
-msgstr ""
+msgstr "Eonihar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Herrani! Olen vihdoin löytänyt teidät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Tervehdys, Eonihar, vanha ystävä! Miksi olet etsinyt meitä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Kun herrani kuuli tulostanne, hän lähetti ratsastajia etsimään teitä. "
+"Tilanne on hankala!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Kuinka niin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:259
 msgid ""
@@ -2729,10 +2892,14 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Etelästä lähestyy suuri Wesnothin armeijan sotajoukko. Uskomme, että he "
+"etsivät teitä. Ei ole hetkeäkään hukattavana, teidän on kiirehdittävä 
"
+"haltiain metsään. Vain siellä olette turvassa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
 msgstr ""
+"Toivon vain, että voimme välttää sotajoukkoa. Meidän on mentävä 
koilliseen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2740,18 +2907,25 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Ei siinä kaikki, herrani. Inhottavat örkit ovat kuulleet Wesnothin miesten "
+"tulosta, ja kokoavat pohjoisessa suurta joukkoa taistellakseen heidän "
+"kanssaan. Edessä on suuri taistelu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"Tämä kuulostaa kovin vaaralliselta. Ehkä meidän pitäisi vetäytyä 
länteen ja "
+"odottaa, kunnes taistelu on ohi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Uskon, että nämä maat ovat liian vaarallisia siihen. Sitäpaitsi... 
luulin, "
+"että olisit Wesnothin puolella, prinsessa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
 msgid ""
@@ -2759,22 +2933,29 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Minä olen kunniallinen prinsessa, en petollinen kuten sinä! Lupasin, että "
+"olisin puolellasi, kunnes selviämme näistä erämaista, ja aion pitää "
+"lupaukseni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:289
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Herra, rouva, ei ole aikaa hukattavaksi! Teidän on päästävä itään, 
kansani "
+"kotiin. Vain siellä olette turvassa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Tule sitten, Konrad. Mennään!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:299
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Herrani on koonnut haltioistaan saattojoukon, joka tulee teitä vastaan. "
+"Olkaa varuillanne, sillä olemme kaikki suuressa vaarassa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
 msgid ""
@@ -2782,6 +2963,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Tervehdys, haltiain ystävä! Tervetuloa Emetriaan. Sinun täytyy jäädä 
tänne "
+"suojaan siksi, kunnes taistelu on ohi. Jos pysyt täällä hetken, olemme "
+"kaikki turvassa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -2789,25 +2973,32 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Kiitos, ylimys El'rien. Pohjoisen haltioiden vieraanvaraisuus on yhtä "
+"anteliasta kuin eteläisten sukulaistenne! Mieheni auttavat teitä "
+"puolustautumaan vihollisia vastaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"Emme ole vielä ehtineet metsään, ja taistelu jatkuu yhä. Emme enää ehdi 
"
+"sinne. Meidät on voitettu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Haltiain ystävät, olette päässeet turvaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
+"El'rien, meillä on Tulinen valtikka mukanamme! Meidän on saatettava heidät 
"
+"Elensiaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-msgstr ""
+msgstr "Todella. Saatamme teidät pääkaupunkiimme, jossa pidämme neuvoa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2824,7 +3015,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-msgstr "Ja niin Konradin ryhmä laskeutui Anduinin saarelle."
+msgstr "Ja niin Konradin ryhmä laski maihin Anduinin saarelle."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
 msgid "So this is Anduin. It looks a little... desolate"
@@ -2835,8 +3026,8 @@
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
-"Pelkään niin, Konrad. Vaikuttaa siltä että örkit ovat tulleet jopa 
tänne. "
-"Tänne missä synnyin, tänne missä harjoittelin."
+"Pelkään niin, Konrad. Vaikuttaa siltä, että örkit ovat tulleet jopa 
tänne. "
+"Tänne missä synnyin, missä sain koulutukseni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:189
 msgid ""
@@ -2851,7 +3042,7 @@
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
 msgstr ""
-"En uskonut että örkit tulisivat tänne. Saari oli ennen niin kaunis. 
Meidän "
+"En uskonut, että örkit tulisivat tänne. Saari oli ennen niin kaunis. 
Meidän "
 "pitää vallata se takaisin! Aseisiin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
@@ -2860,23 +3051,21 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr "Löysin jonkun kylästä piilosta!"
+msgstr "Löysin jonkun, joka oli piiloutuneena tähän kylään!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
-"Herrani, olen piileskellyt örkeiltä tässä kylässä kuten monet velhot 
täällä. "
-"Ehkä voimma vallata tämän saaren takaisin yhdessä!"
+"Herrani, olen piileskellyt örkeiltä tässä kylässä, kuten monet velhot "
+"täällä. Ehkä voimme vallata tämän saaren takaisin yhdessä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
 msgstr "Totta kai, liittykäämme yhteen pahoja vastaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit magi."
 msgstr "Voit nyt värvätä velhoja."
 
@@ -2893,7 +3082,6 @@
 msgstr "Oppilaani! Kuinka saari joutui tällaisten käsiin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
@@ -2903,7 +3091,7 @@
 "Etkö ole kuullut, mestari Delfador? Asheviere yrittää hallita koko "
 "länsirannikkoa. Hän on palkannut monia örkkejä ja lähettänyt ne tänne. 
He "
 "pitivät minua kunnes laiva saapuisi ja veisi minut Weldyniin "
-"oikeudenkäyntiin maanpetoksesta, sillä koulutin velhoja!"
+"oikeudenkäyntiin. Minua syytettiin maanpetoksesta, koska koulutin velhoja!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
 msgid ""
@@ -2920,9 +3108,9 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
-"Hän hallitsee Helmien lahtea joka on kuulunut merenmiehille kauan ja on "
-"tehnyt heistä orjia. Siellä he sukeltavat helmiä kun hänestä tulee 
päivä "
-"päivältä rikkaampi. Huhutaan jopa että hän rikkoisi muinaisen sopimuksen 
ja "
+"Hän hallitsee Helmien lahtea joka on kuulunut merenmiehille kauan, ja on "
+"tehnyt heistä orjia. Siellä he sukeltavat helmiä ja hänestä tulee 
päivä "
+"päivältä rikkaampi. Huhutaan jopa, että hän rikkoisi muinaisen 
sopimuksen ja "
 "hyökkäisi Elensefariin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:269
@@ -2938,8 +3126,8 @@
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
-"Meidän todella pitää mennä sinne. Levätkäämme siis hetki. Sitten 
voimme "
-"purjehtia Helmien lahteen. Toivottavasti voitamme siellä!"
+"Meidän todella pitää mennä sinne. Kerätkäämme siis täällä hetken 
voimia. "
+"Voimme sitten purjehtia Helmien lahdelle. Toivottavasti voitamme siellä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2952,16 +3140,17 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
-"Mutta matka ei sujunut niin hyvin kuin oli toivottu. Myrsky nousi. Vaikka "
-"kaikki työskentelivät kannella epätoivoisesti niin yllättävä 
tuulenpuuska "
-"heitti Konradin yli laidan kun hän yritti kiinnittää purjetta..."
+"Mutta matka ei sujunut niin hyvin, kuin oli toivottu. Konradin laivan ylle "
+"nousi myrsky. Vaikka kaikki työskentelivät kannella epätoivoisesti, heitti 
"
+"yllättävä tuulenpuuska Konradin yli laidan, kun hän yritti kiinnittää "
+"purjetta..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:49
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
-"Merenmiehet pelastivat Konradin merestä mutteivat saaneet häntä takaisin "
+"Merenmiehet pelastivat Konradin merestä, mutteivat saaneet häntä takaisin "
 "laivaan. Suuren vaivannäön jälkeen he saavuttivat läheisen saaren..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
@@ -2990,9 +3179,9 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
-"Olemme kuulleet tästä paikasta mitä hirveimpiä asioita, herrani. Sanotaan 
"
+"Olemme kuulleet tästä paikasta mitä hirveimpiä asioita, herrani. 
Sanotaan, "
 "että epäkuolleet ovat tulleet tänne suurin joukoin ja muuttaneet saaren "
-"rumaksi autiomaaksi."
+"rumaksi ja pilatuksi maaksi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:165
 msgid ""
@@ -3008,7 +3197,7 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
-"Tällä saarella piilee yhä ihmisjoukkoja, herrani. Jos värväät näitä 
apuun "
+"Tällä saarella piilee yhä ihmisjoukkoja, herrani. Jos värväät näitä 
apuun, "
 "saatat pystyä pidättelemään epäkuolleiden laumoja!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
@@ -3018,45 +3207,44 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
 msgstr ""
-"Ehkä voimme tehdä sopimuksen! Auttakaa meitä kukistamaan nämä pahat 
olennot!"
+"Ehkä voimme tehdä sopimuksen. Auttakaa meitä kukistamaan nämä pahat 
olennot!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:191
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
-msgstr "Lounaassa on muinaisia temppeleitä, mitäköhän niissä on?"
+msgstr "Lounaassa on muinaisia temppeleitä, mitäköhän niiden sisällä on?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:205
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:253
 msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-msgstr "Ihan kuin joku olisi piilossa temppelissä."
+msgstr "Joku näyttää olevan temppelissä piilossa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:209
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:241
 msgid "Moremirmu"
-msgstr "Moremiru"
+msgstr "Moremirmu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:238
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
-"Olin piilossa tässä pyhässä paikassa, suunnitellen epäkuolleiden "
-"kukistamista. Nyt avullanne voin tuhota ne!"
+"Olin piilossa tässä pyhässä paikassa ja suunnittelin, miten voin kukistaa 
"
+"epäkuolleet. Teidän avullanne voin tuhota ne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
 msgid "Xakae"
 msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
-msgstr "Yllätys! Etsin velhoja mutta sain vain nämä inhat ihmiset!"
+msgstr "Yllätys! Etsin velhoja, mutta löysinkin vain nämä inhat ihmiset!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:311
 msgid "The temple seems to be empty."
-msgstr "Temppeli vaikuttaa tyhjältä."
+msgstr "Tämä temppeli vaikuttaa tyhjältä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:323
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
@@ -3068,21 +3256,21 @@
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
 "Olemme riistäneet saaren epäkuolleiden käsistä! Nyt meidän tarvitsee 
vain "
-"odottaa laivaa jotta voimme jatkaa matkaa Elensefariin!"
+"odottaa laivaamme, jotta voimme jatkaa matkaa Elensefariin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:406
 msgid ""
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
-"Yhdessä kukistimme inhat epäkuolleet! Tulkaa, liityn jaloon seikkailuunne."
+"Yhdessä kukistimme inhat epäkuolleet! Tulkaa, liityn jaloon taistoonne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:424
 msgid ""
 "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
 "you away from this horrible island!"
 msgstr ""
-"Onneksi löysimme sinut, herra! Tulkaa nopeasti kyytiin niin viemme teidät "
+"Onneksi löysimme sinut, herra! Nouskaa nopeasti laivaan, niin viemme teidät 
"
 "pois tältä kauhealta saarelta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:428
@@ -3090,8 +3278,8 @@
 "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
 "rescued! On to Elensefar!"
 msgstr ""
-"On sääli että lopullinen voitto ei ollut meidän, mutta onneksi minut on "
-"pelastettu! Eteenpäin Elensefariin!"
+"On sääli, että emme voittaneet täällä, mutta onneksi minut on 
pelastettu! "
+"Eteenpäin Elensefariin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:438
 msgid ""
@@ -3100,16 +3288,15 @@
 "we meet again some day!"
 msgstr ""
 "Kiitos avustanne, veljet. Minä jatkan inhojen epäkuolleiden vastustamista. "
-"Olkoon kohtalo kanssanne jalossa seikkailussanne. Toivottavasti tapaamme "
-"joku päivä!"
+"Olkoon kohtalo kanssanne jalossa taistossanne. Toivottavasti tapaamme vielä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr "Vuoren Läpi"
+msgstr "Vuorten Läpi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr "Siirrä Konrad luoteeseen, tien loppuun"
+msgstr "Saata Konrad luoteeseen, tien loppuun"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
@@ -3273,10 +3460,10 @@
 "or time to persevere against such a foe. Either way it looks like there will "
 "be a fight, prepare for battle men!"
 msgstr ""
-"Näyttää siltä että täällä on epäkuolleita! Jos voitamma ne 
paikalliset ovat "
-"varmasti tyytyväisiä. Mutta en tiedä onko meillä aikaa ja voimaa moisen "
-"vihollisen voittamiseen. Mitä teemmekin, joudumme taisteluun, joten "
-"valmistautukaa miehet!"
+"Näyttää siltä, että täällä on epäkuolleita! Jos voitamma ne, 
paikalliset "
+"ovat varmasti tyytyväisiä. Mutta en tiedä, onko meillä aikaa ja voimaa "
+"moisen vihollisen voittamiseen. Mitä teemmekin, joudumme taisteluun. Olkaa "
+"siis valmiita, miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:117
 msgid "To arms!"
@@ -3286,7 +3473,9 @@
 msgid ""
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
-msgstr "Jaahas, haltiaryhmä lähestyy. Kohta minua palvelee haltiazombit!"
+msgstr ""
+"Jaahas, joukko haltioita lähestyy. Pian voin lisätä joukkoihini haltioiden 
"
+"ruumiita!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:139
 msgid "To Elensefar"
@@ -3294,13 +3483,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:163
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr "Ei ole aikaa viivytellä täällä! Elensefariin!"
+msgstr "Ei ole aikaa viivytellä täällä! Eteenpäin Elensefariin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:174
 msgid ""
 "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
 msgstr ""
-"Älä laiminlyö velvollisuuttasi! Minä päätän milloin on aika lähteä "
+"Älä laiminlyö velvollisuuttasi! Minä päätän, milloin on aika lähteä "
 "Elensefariin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:187
@@ -3311,7 +3500,7 @@
 msgstr ""
 "Votto on meidän! Toivottavasti tämä viivytys ei häiritse tavoitettamme "
 "pelastaa Elensefar. Ainakin olemme vapauttaneet nämä hyvät ihmiset. Nyt "
-"meidän tulee kiirehtiä eteenpäin!"
+"meidän on kiirehdittävä eteenpäin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
@@ -3326,15 +3515,16 @@
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr ""
-"Tämä talvi on katkeran kylmä! Ehkä voimme pysähtyä tässä ja levätä 
hetken."
+"Tämä talvi on katkeran kylmä! Ehkä meidän pitäisi pysähtyä tässä ja 
levätä "
+"jonkin aikaa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
-"Pysähtyä ja levätä? Herrani, meidän pitää mennä nopeasti tulen 
valtikan "
-"perään ettei se joudu vihollistemme käsiin."
+"Pysähtyä ja levätä? Herrani, meidän pitää löytää Tulinen valtikka 
nopeasti, "
+"ettei se joudu vihollistemme käsiin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:135
 msgid ""
@@ -3344,9 +3534,9 @@
 "winter!"
 msgstr ""
 "Olemme marssineet raskaasti sen jälkeen kun epäkuolleet piirittivät 
meidät "
-"siinä inhassa laaksossa. Nyt talvi saapuu ja olemme käyttäneet suuren osan 
"
-"rahoistamme. Tämä maa näyttää varsin hedelmälliseltä. Voimme varmasti 
jäädä "
-"tänne talveksi!"
+"inhassa laaksossaan. Nyt talvi saapuu ja olemme käyttäneet suuren osan "
+"rahoistamme. Tämä maa näyttää riittävän hedelmälliseltä, voimme 
varmasti "
+"jäädä tänne talveksi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:139
 msgid ""
@@ -3354,15 +3544,15 @@
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
 "days."
 msgstr ""
-"Kyllä, levätkäämme hetki! Olen varma että edessä on monia haasteita 
enkä "
-"usko että selviäisin toisesta joen ylityksen kaltaisesta moneen päivään."
+"Kyllä, levätkäämme hetki! Olen varma, että edessä on monia haasteita, 
enkä "
+"usko, että selviäisin toisesta joen ylityksen kaltaisesta moneen 
päivään."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:143
 msgid ""
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
 msgstr ""
-"Me jahtaamme tulen valtikkaa, valtakunnan kohtalo on käsissämme ja te "
+"Olemme etsimässä Tulista valtikkaa, valtakunnan kohtalo on käsissämme ja 
te "
 "ihmiset haluatte pysähtyä ja levätä? Eteenpäin, sanon minä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:147
@@ -3372,10 +3562,11 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
-"He ovat oikeassa, Kalenz. Olin halunnut saada valtikan kuunkierron sisällä, 
"
-"mutta niin ei tapahdu. Sotilaamme alkavat karata jos emme lepää pian. Mutta 
"
-"näissä villeissä maissa meidän pitää taistella jopa levätäksemme! 
Katsokaa "
-"pohjoiseen! Nuo inhat örkit eivät anna meille rauhaa!"
+"He ovat oikeassa, Kalenz. Olin halunnut saada valtikan haltuumme yhden "
+"kuukauden sisällä, mutta niin ei tapahdu. Sotilaamme alkavat karata, jos "
+"emme lepää pian. Mutta näissä villeissä maissa meidän pitää taistella 
jopa "
+"voidaksemme levätä! Katsokaa pohjoiseen! Nuo inhat örkit eivät anna 
meille "
+"rauhaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:151
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
@@ -3389,7 +3580,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:187
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
-msgstr "Meidän tulee kiiruhtaa ennen kuin lumi peittää meidät!"
+msgstr "Meidän täytyy pitää kiirettä, ennen kuin lumi peittää meidät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:195
 msgid ""
@@ -3405,15 +3596,15 @@
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
 "Älkäämme silti levätkö täällä liian pitkää aikaa, sillä meidän 
pitää "
-"saavuttaa kääpiöden muinaset maat ennen vihollisiamme."
+"saavuttaa kääpiöden muinaiset maat ennen vihollisiamme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:203
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
 msgstr ""
-"Ja niin monen päivän levon jälkeen ryhmä lähti jälleen 
kääpiövaltakuntaa "
-"kohti..."
+"Ja niin, monen päivän levon jälkeen ryhmä lähti jälleen kääpiöiden "
+"valtakuntaa kohti..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
@@ -3441,9 +3632,9 @@
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
-"Täällä todella on pimeitä. Meidän tulee sytyttää soihtuja ja kävellä 
"
-"hitaasti ja varovaisesti. Toivottavasti täällä on yhä kääpiöitä jotka 
voivat "
-"auttaa meitä!"
+"Täällä todella on pimeää. Meidän pitää sytyttää soihtuja ja 
kävellä hitaasti "
+"ja varovaisesti. Toivottavasti täällä on yhä kääpiöitä, jotka voivat 
auttaa "
+"meitä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
@@ -3451,7 +3642,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-msgstr "Keitä ovat nämä jotka lähestyvät! Pinnalla asujia! Varokaa, 
miehet!"
+msgstr ""
+"Keitä ovat nämä, jotka lähestyvät! Pinnalla asujia! Varuillanne, miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:307
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
@@ -3462,13 +3654,13 @@
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
-"Tulette vai? Näen että teillä on seurassanne haltioita. Emmekö me 
kääpiöt "
-"voi asua rauhassa ilman että petolliset haltiat tulevat häiritsemään 
meitä?"
+"Tulette vai? Näen, että teillä on seurassanne haltioita. Emmekö me 
kääpiöt "
+"voi asua rauhassa, ilman, että petolliset haltiat tulevat häiritsemään 
meitä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr ""
-"Miksi nuo karut sanat, kääpiö? Haltiat eivät ole koskaan vahingoittaneet "
+"Miksi nuo kovat sanat, kääpiö? Haltiat eivät ole koskaan vahingoittaneet "
 "teitä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
@@ -3477,8 +3669,8 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
-"'Eivät koskaan vahingoittaneet meitä?' Olin itse siellä kun haltiat eivät 
"
-"tulleet kunniottamaan liittoutumaamme. Monia kääpiöitä kuoli ja 
raukkamaiset "
+"'Eivät koskaan vahingoittaneet meitä?' Olin itse paikalla, kun haltiat 
eivät "
+"tulleet kunniottamaan sopimustamme. Monia kääpiöitä kuoli ja raukkamaiset 
"
 "haltiat eivät tehneet mitään auttaakseen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:327
@@ -3486,23 +3678,23 @@
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
-"Menet liian pitkälle! Olen Kalenz, mahtava haltiaruhtinas! Kuinka sinä "
-"tunnelissa piileskelijä uskallata kutsua minua raukaksi!"
+"Menet liian pitkälle! Olen Kalenz, mahtava haltiaruhtinas! Kuinka sinä, "
+"tunnelissa piileskelijä, uskallat kutsua minua raukaksi?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:332
 msgid ""
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
-"Rauhaa, ystävät, rauhaa! Pahat örkit vaeltavat maassa yllämme, meidän ei 
"
-"tule taistella keskenämme."
+"Rauhaa, ystävät, rauhaa! Pahat örkit vaeltavat yllämme olevissa maissa, "
+"meidän ei tule taistella keskenämme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:337
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
-"Hyvä on! Selitä miksi olet täällä, ihminen? Kuka olet? Ja miksi olet "
+"Hyvä on! Selitä, miksi olet täällä, ihminen? Kuka olet? Ja miksi olet "
 "vaarantanut terveytesi tulemalla Knalgaan, kääpiöiden kotiin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
@@ -3514,13 +3706,13 @@
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
-"Olemme tulleet jotta perillinen voisi vaatia perintönsä, kuningas "
-"valtaistuimensa. Me etsimme tulen valtikkaa!"
+"Olemme tulleet, jotta perillinen voisi vaatia perintönsä, kuningas "
+"valtaistuimensa. Me etsimme Tulista valtikkaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-msgstr "Tulen valtikkaa? Oletteko sekaisin? Ette varmasti ole tosissanne!"
+msgstr "Tulista valtikkaa? Oletteko sekaisin? Ette varmasti ole tosissanne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
 msgid ""
@@ -3528,27 +3720,28 @@
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
 "not."
 msgstr ""
-"Kyllä olemme, ystävä. Etsimme tulen valtikkaa. Etsimme myös kääpiöiden 
apua "
-"sen löytämisessä. Mutta tiedä, me löydämme sen autoitte meitä tai 
ette!"
+"Kyllä olemme, ystävä. Etsimme Tulista valtikkaa. Etsimme myös 
kääpiöiden "
+"apua sen löytämisessä. Mutta tiedä, että löydämme sen, autoitte meitä 
tai "
+"ette!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:362
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
-"Puhut kuin typerys. Kukaan ei edes tiedä onko tulen valtikkaa olemassa. Ja "
-"kuka on tämä perillinen, tämä kuningas josta puhut?"
+"Puhut kuin typerys. Kukaan ei edes tiedä, onko Tulista valtikkaa olemassa. "
+"Ja kuka on tämä perillinen, tämä kuningas josta puhut?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:367
 msgid "I am, sir."
-msgstr "Minä olen, sir."
+msgstr "Minä olen, herra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:372
 msgid ""
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
-"Sinä? Hah! Tämä poika joka seisoo edessäni on Wesnothin kuningas? Hah 
hah! "
+"Sinä? Hah! Tämä poika, joka seisoo edessäni, on Wesnothin kuningas? Hah 
hah! "
 "Näin hyvin en ole nauranut pitkään aikaan! Ja kuka sinä olet, vanha mies?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
@@ -3556,7 +3749,7 @@
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
-"Olen Delfador, Delfador suuri, kuningas Garardin arkkivelho ja hänen "
+"Olen Delfador, Delfador suuri, kuningas Garardin arkkimaagi, ja hänen "
 "perillisensä suojelija."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
@@ -3565,28 +3758,29 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
-"Sinä... sinä olet Delfador? Näin Delfadorin kun olin pelkkä nuori 
kääpiö ja "
-"kerron sinulle, vanha mies, että et ole Delfador! Miehet! Viekää nämä "
+"Sinä... sinäkö olet Delfador? Näin Delfadorin, kun olin pelkkä nuori 
kääpiö, "
+"ja kerron sinulle, vanha mies, että et ole Delfador! Miehet! Viekää nämä 
"
 "valehtelijat pois! Delfador kuoli vuosia sitten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr "Olen Delfador suuri! Kaikki jotka vastustavat minua tuhoutuvat!"
+msgstr "Olen Delfador suuri! Kaikki, jotka vastustavat minua, tuhoutuvat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:417
 msgid ""
 "You... you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
 "ago!"
 msgstr ""
-"Sinä... sinä todella olet Delfador! Mutta kuulimme että kuolit vuosia 
sitten!"
+"Sinä... sinä todella olet Delfador! Mutta kuulimme, että olit kuollut 
vuosia "
+"sitten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:422
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
-msgstr "Luultiin että kuolin. Toivottiin että kuolin. Mutta minä elän 
yhä."
+msgstr "Luultiin, että kuolin. Toivottiin, että kuolin. Mutta minä elän 
yhä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:427
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-msgstr "Ja uskot todella että voit löytää tulen valtikan?"
+msgstr "Ja uskotko todella voivasi löytää Tulisen valtikan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:432
 msgid ""
@@ -3595,23 +3789,23 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
-"Niin uskon. Jos autat minua, ystävä, kaikki Knalgan aarteet jotka 
löydämme "
-"kuuluvat sinulle. Haluamme vain valtikan. Siitä tulee vaarallista, ja "
-"kääpiöitä tulee kuolemaan, ehkä paljonkin. Mutta varmasti se on parempi "
-"vaihtoehto kuin örkeiltä piileskely?"
+"Kyllä uskon. Jos autat minua, ystävä, kaikki Knalgan aarteet, jotka "
+"löydämme, kuuluvat sinulle. Haluamme vain valtikan. Siitä tulee 
vaarallista, "
+"ja kääpiöitä kuolee, ehkä paljonkin. Mutta varmasti se on parempi 
vaihtoehto "
+"kuin örkeiltä piileskely?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
-"Olet oikeassa, ystävä. Pistän parhaat mieheni palvelukseenne. Emme tosin "
-"tiedä missä valtikka on. Legendat sanovat että se on piilotettu itäisiin "
+"Olet oikeassa, ystävä. Asetan parhaat mieheni palvelukseenne. Emme tosin "
+"tiedä, missä valtikka on. Legendat sanovat, että se on piilotettu 
itäisiin "
 "tunneleihin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:442
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr "Niinpä itäisiin tunneleihin menemme!"
+msgstr "Itäisiin tunneleihin siis menemme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
@@ -3621,7 +3815,7 @@
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr "Tässä arkussa on suuri aarre! Lasken yli kaksisataa kultapalaa!"
+msgstr "Tässä arkussa on suuri aarre! Ainakin kaksisataa kultapalaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
@@ -3631,7 +3825,7 @@
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
-"...mutta yksi örkeistä selvisi tarpeeksi pitkään viedäkseen uutiset "
+"...mutta yksi örkeistä selvisi tarpeeksi pitkään lähettääkseen tiedon "
 "kuningattarelle..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
@@ -3653,7 +3847,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:158
 msgid ""
 "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-msgstr "Tiellä Knalgaan ryhmää vastaan tuli Ashevieren joukkoja."
+msgstr "Matkalla Knalgaan, ryhmä kohtasi Ashevieren joukkoja."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:162
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
@@ -3675,7 +3869,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:179
 msgid ""
 "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
-msgstr "Ei kannata järkeillä. Hän ymmärtää vain yhtä kieltä; aseisiin!"
+msgstr "Ei kannata järkeillä. Hän ymmärtää vain yhtä kieltä - 
aseisiin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:186
 msgid "Jibb"
@@ -3717,8 +3911,7 @@
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
-"Sanoin aikaisemmin etten ole teeskentelijä, mutta jos antaudut säästän "
-"henkesi."
+"Sanoin jo aiemmin, etten ole teeskentelijä. Jos antaudut, säästän 
henkesi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid "Let me go!"
@@ -3726,14 +3919,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:225
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
-msgstr "Mieti vanhan kuninkaan tarinaa. Kysy joltain joka tunti hänet."
+msgstr "Mieti vanhan kuninkaan tarinaa. Kysy joltain, joka tunsi hänet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:229
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
 msgstr ""
-"Vanhan kuninkaan? Olen kuullut siitä mutta tiedän sen valheeksi. Äitini "
+"Vanhan kuninkaan? Olen kuullut siitä, mutta tiedän sen valheeksi. Äitini "
 "kertoi minulle."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:233
@@ -3743,29 +3936,29 @@
 "on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
 "a second time."
 msgstr ""
-"Äitisi on valehdellut sinulle, lapsi. Nyt ehdotan että harkitset uudelleen "
-"ja joko liityt meihin tai lähdet maanpakoon. Kohta tulee olemaan suuri "
-"taistelu ja jos olet sen väärällä puolella emme välttämättä saa 
tilaisuutta "
-"säästää henkeäsi toista kertaa."
+"Äitisi on valehdellut sinulle, lapsi. Nyt ehdotan, että harkitset uudelleen 
"
+"ja joko liityt meihin tai lähdet maanpakoon. Meitä odottaa suuri taistelu, "
+"ja jos olet sen väärällä puolella, emme välttämättä saa tilaisuutta 
säästää "
+"henkeäsi toista kertaa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:238
 msgid ""
 "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
 msgstr ""
-"En ole lapsi enkä halua puhua siitä! Sanoitte säästävänne minut, joten "
+"En ole lapsi, enkä halua puhua siitä! Sanoitte säästävänne minut, joten 
"
 "menkää! Pohjoisen tien pitäisi olla turvallinen teille."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:242
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr "Hyvää päivää sitten, prinsessa. Tulkaa, miehet, pohjoiselle 
tielle!"
+msgstr "Hyvää päivänjatkoa, prinsessa. Tulkaa, miehet, pohjoiselle tielle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:246
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
-"(Heh heh, vähänpä he tietävät epäkuolleiden laumoista jotka vaeltavat "
+"(Heh heh, vähänpä he tietävät epäkuolleiden laumoista, jotka vaeltavat "
 "pohjoisella tiellä näinä aikoina. He ovat varmasti tuhoon tuomittuja.)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:304
@@ -3799,7 +3992,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:363
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
-msgstr "Kuulostaa siltä että tässä kaivoskuilussa on jotain."
+msgstr "Kuulostaa siltä, että tässä kaivoskuilussa on jotain."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:380
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still rout you!"
@@ -3807,95 +4000,102 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:393
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
-msgstr "Ansa on pilattu mutta häädän tämän roskaväen linnoituksestaan!"
+msgstr "Ansa on pilattu, mutta häädän tämän roskaväen linnoituksestaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Paluu Wesnothiin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:64
 msgid "Josephus"
-msgstr ""
+msgstr "Josephus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:80
 msgid "Dwar-Ni"
-msgstr ""
+msgstr "Dwar-Ni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:95
 msgid "Malatus"
-msgstr ""
+msgstr "Malatus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Seis! Ken käy siellä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
+"Katsokaa! Siellä on petturi Li'sar, sekä se vanha maagi ja häntä seuraava 
"
+"haltija. Pian, ottakaa heidät kiinni! Kuningatar haluaa heidät vangeikseen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:128
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
+"Mitä! Minäkö petturi? Kuningatar on petturi, sillä hän ei noudata 
kuningas "
+"Garard toisen toivetta. Meillä on Tulinen valtikka, päästäkää meidät 
sisään!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Et jätä meille muuta mahdollisuutta kuin tappaa teidät."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Nämä tunkeilijat ovat vahvempia kuin luulimme. Kutsukaa 
vahvistukset!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
-msgstr ""
+msgstr "Dacayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:148
 msgid "Ceomyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ceomyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:149
 msgid "Gwellyn"
-msgstr ""
+msgstr "Gwellyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
 msgstr ""
+"Kuningatar on lähettänyt meidät avuksi näiden kapinallisten kiinniotossa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:158
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "Suunnitelmiin on tullut muutos. Heidät tapetaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:166
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
 msgstr ""
+"Meidän täytyy kiirehtiä! Suuremmat haasteet ovat edessämme, ja täällä "
+"viipyminen vähentää mahdollisuuksiamme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
 msgid "The Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Tulinen valtikka"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Saata Konrad tai Li'sar Tulisen valtikan luo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Valtikan täytyy olla lähellä! Minne menemme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:70
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-msgstr ""
+msgstr "Kyllä, tunnen, että se on lähellä! Meidän on etsittävä 
tarkasti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
 msgid "Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Tulinen valtikka"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:304
 msgid ""
@@ -3903,109 +4103,126 @@
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Tämän ikiaikaisen valtikan takoivat kääpiöt. Tämän Wesnothin 
kuninkuuden "
+"symbolin kantaja voi ampua valtikalla tulipalloja kohti vastustajiaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:305
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"Tämä on Tulinen valtikka. Vain todellinen valtaistuimen perillinen saattaa "
+"uskaltaa koskea tähän!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:328
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Tässä on vihdoinkin Tulinen valtikka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:332
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr ""
+msgstr "Se on meillä! Nyt, lähtekäämme tästä haisevasta loukosta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
-msgstr ""
+msgstr "Luulen, että jos menemme vähän pohjoiseen, saatamme päästä ulos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Vihdoinkin minulla on valtikka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
+"Todella. Onnistuit saamaan sen, Li'sar. Toivon, että käytät sitä 
viisaasti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:364
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
+"Ensimmäiseksi aion käyttää sitä auttaakseni meidät ulos tästä 
loukosta! "
+"Toivoakseni pidät sitä viisaana."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:368
 msgid ""
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
+"Valtikka tekee kantajastaan vahvan, mutta ei kuolematonta, lapsi. Käytä 
sitä "
+"viisaasti. Nyt, tulkaa, uskon, että pääsemme täältä ulos pohjoisen 
kautta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:372
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr ""
+msgstr "Tiedän kyllä mitä teen. Tulkaa, mennään!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Lumiset tasangot"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
-msgstr ""
+msgstr "Urag-Tifer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:102
 msgid ""
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
 msgstr ""
+"Nämä lumiset tasangot olivat kerran kansani koti. Lähdimme täältä "
+"vuosisatoja sitten. Legendoissa kerrotaan, että täällä lepää mahtava, "
+"liekehtivä miekka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:106
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
 msgstr ""
+"Tämä miekka saattaisi olla hyödyksi matkallamme. Mistäköhän etsisin 
sitä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr ""
+msgstr "Kauhun suo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
-msgstr ""
+msgstr "Clarustus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:95
 msgid "Merlunius"
-msgstr ""
+msgstr "Merlunius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:108
 msgid "Aimucasur"
-msgstr ""
+msgstr "Aimucasur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:121
 msgid "Secadius"
-msgstr ""
+msgstr "Secadius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
 msgid "Dafeis"
-msgstr ""
+msgstr "Dafeis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:160
 msgid ""
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
+"Tämä maa on kirottua. Kuolleiden herrat ovat eläneet täällä pitkään. 
Niiden "
+"vuosien aikana he ovat kasanneet itselleen suuret armeijat ja omaisuudet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:164
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
+"Kuolleiden herroja on joka puolella tätä suota. Toivottavasti tein 
viisaasti "
+"valitessani tämän reitin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
-msgstr "Hukattu kenraali"
+msgstr "Kadotettu kenraali"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:65
 msgid "Brugg"
@@ -4024,7 +4241,7 @@
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
 msgstr ""
-"Kerran maanalaiset tiet johtivat kompleksin eri osiin mutta nyt kaikki on "
+"Kerran maanalaiset tiet johtivat luolaston eri osiin, mutta nyt kaikki on "
 "raunioina."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
@@ -4037,7 +4254,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:139
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-msgstr "Setäni perhe hukkui kun örkit täyttivät luolan vedellä..."
+msgstr "Setäni perhe hukkui, kun örkit täyttivät luolan vedellä..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:152
 msgid "These passages seem to have been used recently."
@@ -4053,11 +4270,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:181
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr "Kivet liikkuvat!"
+msgstr "Kalliot järkkyvät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:245
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr "Kuka siellä menee? Ystävä vai vihollinen?"
+msgstr "Kuka kulkee siellä? Ystävä vai vihollinen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:249
 msgid ""
@@ -4065,27 +4282,27 @@
 "us in our quest."
 msgstr ""
 "Yritämme epätoivoisesti tyhjentää näitä tunneleita inhoista örkeistä! 
Olkaa "
-"kilttejä ja auttakaa tehtäväämme!"
+"hyvät ja auttakaa tehtäväämme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:260
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-msgstr "Aha, inha örkki! Puhdistakaamme tunnelit hänen kaltaisistaan!"
+msgstr "Haa, inha örkki! Puhdistakaamme tunnelit tuon kaltaisista!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:271
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-msgstr "En tiennyt että näissä luolissa on epäkuolleita!"
+msgstr "En tiennyt, että näissä luolissa on epäkuolleita!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
-msgstr "Kuka on tämä inha vihollinen jota vastaan taistelemme?"
+msgstr "Kuka on tämä inha vihollinen, jota vastaan taistelemme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:286
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr "Olen Lionel. Olen hukkunut kenraali. Otan kostoni teihin kaikkiin!"
+msgstr "Olen Lionel. Olen kadotettu kenraali. Kostan kohtaloni teille!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:290
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr "Koston? Mitä liemme tehneet mitä sinun tulee kostaa?"
+msgstr "Kostat? Mitä liemme tehneet, jonka havittelet kostavasi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
@@ -4098,9 +4315,9 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
-"Sinä siis muistat minut? Olin kuninkaan paras kenraali. Minut lähetettiin "
-"näihin luoliin etsimään tulen valtikkaa. Mutta örkit vangitsivat minut ja 
"
-"mieheni tähän luolaan nääntymään nälkään. Kääpiöstä ei ollut 
apua ja he "
+"Muistatko minut, siis? Olin kuninkaan paras kenraali. Minut lähetettiin "
+"näihin luoliin etsimään Tulista valtikkaa. Örkit vangitsivat minut ja "
+"mieheni tähän luolaan nääntymään nälkään. Kääpiöstä ei ollut 
apua, ja he "
 "jättivät meidät kuolemaan. Nyt kostan sen teille kaikille!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:317
@@ -4108,7 +4325,7 @@
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
 msgstr ""
-"Argh! Minut on kukistettu! Mutta ainakin sen tekivät arvoiset viholliset "
+"Argh! Minut on kukistettu! Mutta ainakin sen tekivät arvoiseni viholliset, "
 "eivätkä inhat örkit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
@@ -4123,10 +4340,10 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
-"Olen tuhoutunut mutta tehtäväni täytyy viimeistellä. Vaikka oletta minun "
-"vihollisiani, olette silti tämän arvoisia, joten kerron teille että 
valtikka "
-"on itään täältä syvällä luolissa. Minun virheeni oli etten kysynyt 
neuvoa "
-"kun eksyin. Olkoon teillä seikkailussanne parempi onni kuin minulla!"
+"Olen tuhoutunut, mutta tehtäväni täytyy viimeistellä. Vaikka olette minun 
"
+"vihollisiani, olette edes arvoisiani. Kerron teille, että valtikka on 
itään "
+"täältä syvällä luolissa. Minun virheeni oli, etten kysynyt neuvoa, kun "
+"eksyimme. Olkoon teillä seikkailussanne parempi onni kuin minulla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:366
 msgid "The earth shakes."
@@ -4134,7 +4351,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
-msgstr "Elensefarin piiritys"
+msgstr "Piiritetty Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:63
 msgid "Agadla"
@@ -4149,16 +4366,16 @@
 "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
 "fallen to the evil Orcs."
 msgstr ""
-"Ryhmä saapui viimein Elensefariin, mutta löysi vain örkkien valtaaman "
+"Ryhmä saapui viimein Elensefariin, mutta örkit olivat jo vallanneet "
 "kaupungin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:160
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr "Herrani! Näyttää siltä että kaupunki on kaatunut jo!"
+msgstr "Herrani! Näyttää siltä, että kaupunki on kaatunut jo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:164
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-msgstr "Tämä on kauhea uutinen! Meidän pitää vallata kaupunki takaisin!"
+msgstr "Tämä on kauhea uutinen! Meidän täytyy vallata kaupunki takaisin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:168
 msgid ""
@@ -4206,26 +4423,26 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-msgstr "Seis! Kuka siellä menee, ystävä vai vihollinen?"
+msgstr "Seis! Kuka kulkee siellä, ystävä vai vihollinen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:258
 msgid ""
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
 msgstr ""
-"Tervehdys, ystävä. Me olemme Elensefarin varkaiden killasta. Haluamme 
auttaa "
-"teitä örkkejä vastaan!"
+"Tervehdys, ystävä. Me kuulumme Elensefarin varkaiden kiltaan. Haluamme "
+"auttaa teitä örkkejä vastaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:262
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-msgstr "Varkaita siis? Miksi luottaisimme teihin?"
+msgstr "Varkaita? Miksi luottaisimme teihin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:266
 msgid ""
 "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
 msgstr ""
-"Ymmärrän hyvin jos ette luota meihin, mutta on molempien edun mukaista jos "
+"Ymmärrän hyvin, jos ette luota meihin, mutta on molempien edun mukaista, 
jos "
 "kaupunki vapautetaan örkeistä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:270
@@ -4238,7 +4455,7 @@
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
 "Palvelemme teitä hyvin, sillä kunniotamme apua jonka annatte 
kaupungillemme. "
-"Huomaat että jopa varkaiden kesken on kunniaa."
+"Tulet huomaamaan, että jopa varkailla on kunniansa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
@@ -4250,13 +4467,13 @@
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
 msgstr ""
-"Selviämme hiipimällä. Voimme auttaa teitä pääsemään kaupunkiin 
örkkien "
-"huomaamatta. Voimme myös odottaa kunnes annetaan merkki väijyttää 
örkkien "
-"selusta."
+"Meidän keinomme on viekkaus. Voimme auttaa teitä pääsemään kaupunkiin "
+"örkkien huomaamatta. Vaihtoehtoisesti voimme odottaa, kunnes annatte meille "
+"merkin hyökätä örkkien selustaan väijyksistä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
-msgstr "Hmm... Minun tulee harkita tätä..."
+msgstr "Hmm... Minun on harkittava asiaa..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:288
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
@@ -4272,7 +4489,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr "Haluan että liitytte meihin kun murramme linjat."
+msgstr "Haluan, että liitytte meihin, kun murramme örkkien puolustuksen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:308
 msgid ""
@@ -4280,7 +4497,7 @@
 "proper, we will see the sign and attack from the city's northern gate."
 msgstr ""
 "Hyvä on. Kun nostatte punaisen lipun minkä tahansa kaupungin rakennuksen "
-"yllä, näemme merkin ja hyökkäämme kaupungin pohjoisportille."
+"yllä, näemme merkin ja hyökkäämme kaupungin pohjoisportilta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:312
 msgid "Agreed. But, will you be able to see our flag if it's dark?"
@@ -4291,16 +4508,16 @@
 "Yes, we will see it. In fact, we prefer to fight at night. I pray you do not "
 "lead us into slaughter."
 msgstr ""
-"Kyllä me näemme sen. Oikeastaan taistelemme mieluiten yöllä. Toivon 
ettette "
-"johda meitä teurastukseen."
+"Kyllä me näemme sen. Taistelemme mieluiten yöllä. Toivon, ettette johda "
+"meitä teurastukseen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:320
 msgid ""
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
-"Älkää pelätkö, ystävät. Täällä tulee olemaan teurastusta, mutta se 
tulee "
-"örkeistä joiden veri likaa kadut."
+"Älkää pelätkö, ystävät. Taistelu tulee olemaan teurastusta, mutta 
veri, joka "
+"likaa kadut, on oleva örkkien."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:335
 msgid ""
@@ -4328,8 +4545,8 @@
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
 msgstr ""
 "Konradin yllätykseksi he kulkivat nopeasti joen suun yli. Nopeat vedet "
-"kätkivät lähes näkymättömän ylityspaikan, niin leveä että kaksi 
sotilasta "
-"kykenee marssimaan olkapää olkapäässä."
+"kätkivät lähes näkymättömän kahlaamon, josta joen saattoi ylittää 
kaksi "
+"sotilasta rinnakkain."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:487
 msgid ""
@@ -4337,7 +4554,7 @@
 "discover this place. Bring your forces into the city, quickly now, and you "
 "can flank them."
 msgstr ""
-"Vain harvat tietävät että joen voi ylittää tästä. Örkit eivät ole 
vielä "
+"Vain harvat tietävät, että joen voi ylittää tästä. Örkit eivät ole 
vielä "
 "löytäneet tätä paikkaa. Tuokaa joukkonne kaupunkiin nopeasti ja voitte "
 "kiertää heidät."
 
@@ -4352,7 +4569,9 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:511
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr "Ryhmä lepäsi kolme päivää. Sen jälkeen vanha ystävä palasi."
+msgstr ""
+"Konradin joukot lepäsivät Elensefarissa kolmen päivän ajan. Sen jälkeen "
+"vanha ystävä palasi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:535
 msgid "Kalenz"
@@ -4363,7 +4582,7 @@
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
 msgstr ""
-"Tervehdys, ystävät. Näen että olette pelastaneet kaupungin! Tiesin että "
+"Tervehdys, ystävät. Näen, että olette pelastaneet kaupungin! Tiesin että 
"
 "pystyisit siihen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:556
@@ -4376,8 +4595,8 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
-"Olin tapaamassa suurta haltianeuvostoa. Tämä on Kalenz, pohjoisten "
-"haltioiden ruhtinas joka tuli neuvostoon tarjoamaan meille pohjanhaltioiden "
+"Olin tapaamassa suurta haltianeuvostoa. Tämä on Kalenz, pohjoinen "
+"haltiaherra, joka tuli neuvostoon tarjoamaan meille pohjoisen haltioiden "
 "tuen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:566
@@ -4389,16 +4608,18 @@
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
-"Delfador, olemme ottaneet tämän kaupungin, mutta Ashevieren miehet tulevat "
-"varmasti takaisin tänne. Mitä meidän pitäisi tehdä?"
+"Delfador, olemme vallanneet tämän kaupungin, mutta Ashevieren joukot "
+"palaavat varmasti. Mitä meidän pitäisi tehdä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:576
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr "Neuvosto on tavannut ja päättänyt: meidän pitää saada tulen 
valtikka."
+msgstr ""
+"Neuvosto on tavannut ja päättänyt, että meidän on löydettävä Tulinen "
+"valtikka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:581
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
-msgstr "Tulen valtikka? Mikä se on?"
+msgstr "Tulinen valtikka? Mikä se on?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:586
 msgid ""
@@ -4409,12 +4630,12 @@
 "of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was lost somewhere in the "
 "great caverns."
 msgstr ""
-"Garard Ensimmäisen, sinun isoisäsi, vallan aikana Knalgan kääpiöt 
suostuivat "
+"Garard ensimmäisen, sinun isoisäsi, vallan aikana Knalgan kääpiöt 
suostuivat "
 "tekemään kuninkaalle upean valtikan. Heidän parhaat seppänsä tekivät 
sitä "
-"vuosia, mutta pian sen valmistumisen jälkeen örkit hyökkäsivät Knalgan "
-"tunneleihin. Nyt Knalga on sekaisin ja vaikka sen osissa asuu yhä 
kääpiötä, "
-"he ovat jatkuvassa sodassa örkkien kanssa ja valtikka on hukkunut jonnekkin "
-"päin suuria luolastoja."
+"vuosia. Pian sen valmistumisen jälkeen örkit hyökkäsivät Knalgan "
+"tunneleihin. Nyt Knalga on sekaisin, ja vaikka sen osissa asuu yhä "
+"kääpiöitä, he ovat jatkuvassa sodassa örkkien kanssa. Valtikka on 
hukkunut "
+"johonkin suurista luolista."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:591
 msgid "But what has this to do with me?"
@@ -4426,12 +4647,13 @@
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
 "of Fire would rule the land."
 msgstr ""
-"Kun Garard II, sinun setäsi, päätti perijäänsä hän antoi käskyn että 
se "
-"kuninkaallisen perheen jäsen joka saisi valtikan takaisin hallitsisi maata. "
+"Kun Garard II, sinun setäsi, päätti perijästään, antoi hän käskyn, 
että se "
+"kuninkaallisen perheen jäsen, joka saisi valtikan takaisin, hallitsisi "
+"maata. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:601
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
-msgstr "Ja sinä haluat että minä hankin tämän valtikan?"
+msgstr "Ja sinä haluat, että minä hankin tämän valtikan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:606
 msgid "We will help you get it, my lord."
@@ -4443,7 +4665,7 @@
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
 "will support you as the king."
 msgstr ""
-"Aika on vähissä. Luulemme että Ashevierekin etsii valtikkaa 
sinetöidäkseen "
+"Aika on vähissä. Luulemme, että Ashevierekin etsii valtikkaa 
sinetöidäkseen "
 "paikkansa hallitsijana. Mutta jos sinä saat valtikan ensin, kansa tukee "
 "sinua kuninkaana."
 
@@ -4454,16 +4676,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:621
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
 msgstr ""
-"Kyllä, Konrad. Uskon että sinusta tulee kuningas jonain päivänä. Nyt "
+"Kyllä, Konrad. Uskon, että sinusta tulee kuningas jonain päivänä. Nyt "
 "kiiruhtakaamme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:635
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr "Joten sinä taistelet minua vastaan kotonani? Typerys."
+msgstr "Uskaltaudutko taistelemaan minua vastaan kotonani? Typerys."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr "Kuoleman Laakso"
+msgstr "Kuoleman laakso - prinsessan kosto"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
@@ -4486,16 +4708,16 @@
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
-"Herrani! Tämä tie ei vaikuta niin turvalliselta kuin toivoimme. Katsokaa "
-"kukkuloille - täällä on epäkuolleita!"
+"Herrani! Tämä tie ei vaikuta niin turvalliselta kuin olimme toivoneet. "
+"Katsokaa kukkuloille - täällä on epäkuolleita!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:206
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr "Keitä ovat nämä jotka lähestyvät? Tappakaamme heidät kaikki!"
+msgstr "Keitä ovat nämä, jotka lähestyvät? Tappakaamme heidät kaikki!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:210
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr "Aseisiin, miehet! Epäkuolleet laumat lähestyvät!"
+msgstr "Aseisiin, miehet! Epäkuolleiden laumat lähestyvät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:215
 msgid ""
@@ -4530,7 +4752,6 @@
 msgstr "Olen tullut jälleen apuunne, ystävät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid "White magi? Come to help us? But what are they doing here?"
 msgstr "Valkeita velhoja? Apuumme? Mitä he täällä tekevät?"
 
@@ -4539,20 +4760,19 @@
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
-"Tuo on Moremiru! Hän auttoi meitä epäkuolleita vastaan kirottujen 
saarilla. "
-"Toivotaan että hän voi auttaa meitä jälleen!"
+"Tuo on Moremirmu! Hän auttoi meitä taistelussa epäkuolleita vastaan "
+"kirottujen saarilla. Toivotaan, että hän voi auttaa meitä jälleen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:276
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
-"Aurinko nousee idästä. Epäkuolleet tuskin jaksavat jatkaa tätä 
teurastusta "
-"enää!"
+"Aurinko nousee idästä. Epäkuolleet eivät voi jaksaa jatkaa 
hyökkäystään enää!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:280
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr "Todella! Uskon että selvisimme tästä taistelusta."
+msgstr "Niin todella! Uskon, että selvisimme tästä taistelusta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:284
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
@@ -4564,7 +4784,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:321
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr "Kiitos avustasi, Moremiru."
+msgstr "Kiitos avustasi, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:325
 msgid ""
@@ -4574,16 +4794,16 @@
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
 "Se on iloni ja velvollisuuteni, herrani! Söimme prinsessan kaartilaisten "
-"kanssa, leväten pyhiinvaelluksestamme kun he puhuivat kuinka teidät "
-"huijattiin tähän vaaralliseen paikkaan. Emme voineet kuin auttaa teitä!"
+"kanssa, leväten pyhiinvaelluksestamme. Kuulimme heidän puhuvan, kuinka "
+"teidät huijattiin näille vaarallisille seuduille. Emme voineet olla "
+"lähtemättä apuun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:329
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
-"Joten hän huijasi meidät tänne! Minnä uskallamme mennä nyt? Missä 
olemme "
-"turvassa?"
+"Hän siis huijasi meidät tänne! Minnä voimme mennä nyt? Missä olemme 
turvassa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:333
 msgid ""
@@ -4593,7 +4813,7 @@
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
 "Sinun pitää päästä inhan kuningattaren lähettyviltä, herrani. Jos 
otatte "
-"kurssin koilliseen ja menette aarnikotkavuoren ohi pystytte ylittämään "
+"kurssin koilliseen ja menette aarnikotkavuoren ohi, pystytte ylittämään "
 "suuren joen Abezilla. Teidän tulee kiirehtiä, sillä ette voi ylittää 
jokea "
 "talvella!"
 
@@ -4609,7 +4829,7 @@
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
-"Minua surettaa Moremirun kuolema taistelukentällä, sillä hän auttoi 
meitä."
+"Minua surettaa Moremirmun kuolema taistelukentällä, sillä hän auttoi 
meitä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:356
 msgid "May he rest peacefully!"
@@ -4626,7 +4846,7 @@
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
-"Tämä paikka huolestuttaa minua vaikka epäkuolleet vetäytyvät. Minne "
+"Tämä paikka huolestuttaa minua, vaikka epäkuolleet vetäytyvät. Minne "
 "menisimme nyt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:370
@@ -4635,8 +4855,9 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
-"Wesnothin maa ei ole meille turvallinen. Kuningattaren joukot pääsevät 
joka "
-"nurkkaan. Meidän tulee kiirhetiä pohjoiseen suuren joen yli. 
Kiirehtikäämme!"
+"Wesnothin maat eivät ole meille turvallisia. Kuningattaren joukot 
pääsevät "
+"kaikkialle. Meidän on kiirehdittävä pohjoiseen, suuren joen yli. 
Menkäämme "
+"nopeasti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:374
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
@@ -4644,150 +4865,168 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Patsaiden laakso"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Konradin kuolema tai kivettyminen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadorin kuolema tai kivettyminen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Jeti"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Ollos varoitettu, suuri hirviö elää kukkuloilla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel-Aga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:176
 msgid "Maldiel-Haga"
-msgstr ""
+msgstr "Maldiel-Haga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:204
 msgid "Urug-Halaki"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Halaki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Katsokaa, örkkejä ja peikkoja!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Mutta ne näyttävät oudoilta -- katsokaa, ne ovat vain patsaita!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "Se on hyvin outoa. Miksi joku tekisi sellaisista otuksista patsaita?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr ""
+msgstr "Keitä ovat nämä, jotka lähestyvät laaksoamme, oppilaani?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:315
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Seis! Ette kulje tästä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr ""
+msgstr "Haluamme vain kulkea laaksonne läpi. Emme tahdo pahaa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Kukaan ei kulje ohitsemme. Hallitsemme tätä laaksoa, ettekä voi voittaa "
+"meitä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:327
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
+"Jos ette päästä meitä läpi, rei'itämme teidät miekoilla ja jousilla. 
Tulkaa, "
+"tartutaan aseisiin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:331
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
+"Luuletko todella, että pelkällä voimalla voit voittaa meidät? Jotkut 
örkit "
+"olivat tarpeeksi tyhmiä yrittääkseen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:335
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Tarkoittaako hän, että nämä patsaat olivat joskus eläviä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:339
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
+"Varovasti, olen kuullut sellaisista asioista. Meidän on edettävä varoen, 
ja "
+"selvitettävä, minkälainen on näiden velhojen valta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:343
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Tämä paikka tuntuu pelottavalta. Eikö ole muuta reittiä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:347
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
+"Minä en pelkää näitä velhoja. Olen varma, että kunhan heidät 
lävistää "
+"miekalla, he eivät enää ole uhka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:351
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Ei ole muuta reittiä, mutta meidän on edettävä varovasti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "En näe täällä muuta kuin suuren peilin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:372
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Olen kuullut sellaisista -- pian, riko se! Ehkä basiliskien voima tulee "
+"siitä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:376
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Hyvä on, minä rikon sen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:383
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei! Luomusteni voima häviää!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:390
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Vihdoin vapaat tästä kivisestä vankilasta! Nyt voimme kostaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:394
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
 msgstr ""
+"Ensin täytyi taistella näitä typeriä lintuja vastaan, nyt vielä 
inhottavia "
+"örkkejä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:398
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Hyökätkää, miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:419
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad on kivettynyt! Olemme hukassa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
 msgstr ""
+"Ei! Delfador on kivettynyt! Ilman häntä emme varmasti pysty voittamaan "
+"näiden velhojen taikaa. Kaikki on hukassa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:444
 msgid "What happened there?"
-msgstr ""
+msgstr "Mitä tapahtui?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:448
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
+"Nämä basiliskit kivettävät kaikki joukkomme niin kuin örkit, jos emme 
keksi, "
+"miten voitamme niiden voiman!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
@@ -4795,7 +5034,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:38
 msgid "Argh! I am finished!"
-msgstr "Aagh! En kestä enää!"
+msgstr "Aagh! Olen lopussa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:51
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
@@ -4806,8 +5045,8 @@
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
-"Wesnothin kuningas Garard Toisen vallan 27. vuotena valtakunta joutui "
-"katkeraan sotaan pohjoisen kansojen kanssa."
+"Elettiin Wesnothin kuningas Garard toisen valtakauden 27. vuotta, kun "
+"valtakunta joutui katkeraan sotaan pohjoisen kansojen kanssa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:9
 msgid ""
@@ -4815,10 +5054,10 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
-"Pohjalaisten armeija oli leiriytynyt Galcadariin, Abezin ylityspaikan "
-"lähelle ja kuningas johti armeijansa heitä vastaan. Hän jakoi armeijansa "
-"kahtia johtaen toista puolta kun hänen poikansa, kruununprinssi Eldred, "
-"johti toista."
+"Pohjoisen kansojen armeija oli leiriytynyt Galcadariin, Abezin kahlaamon "
+"luo, ja kuningas johti armeijansa heitä vastaan. Hän jakoi armeijansa "
+"kahtia. Kuningas itse johti toista puolta ja hänen poikansa, kruununprinssi "
+"Eldred, toista."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:13
 msgid ""
@@ -4840,15 +5079,15 @@
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
 "Garardin kuningatar, Asheviere, katsoi tapahtumia tyytyväisenä läheiseltä 
"
-"kukkulalta. Hänen poikansa valta tyydyttäisi hänen vallanhimonsa varmasti "
-"paremmin kuin hänen miehensä."
+"kukkulalta. Hänen poikansa valta tyydyttäisi hänen vallanhimonsa paremmin "
+"kuin hänen miehensä oli tehnyt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:21
 msgid ""
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
 msgstr ""
-"Lahjuksia vastaan Pohjoisen kuningas teki rauhan Eldredin kanssa. Eldred "
+"Hyvitystä vastaan pohjoisen kuningas teki rauhan Eldredin kanssa. Eldred "
 "julisti itsensä kuninkaaksi ja johti armeijansa takaisin Weldyniin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:25
@@ -4857,9 +5096,9 @@
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
-"Mutta Garardin arkkimaagi Delfador oli paennut taistelussa ja ratsasi "
-"kiireesti Weldyniin. Hän kokosi lojalistiarmeijan Eldrediä vastaan "
-"kostaakseen kuninkaan kuoleman."
+"Mutta Garardin arkkimaagi Delfador oli paennut taistelusta, ja ratsasi "
+"kiireesti Weldyniin. Hän kokosi kuninkaalle uskollisista sotureista armeijan 
"
+"Eldrediä vastaan, jotta kuninkaan kuolema voitaisiin kostaa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:29
 msgid ""
@@ -4867,27 +5106,26 @@
 "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose "
 "head should be severed from his shoulders.'"
 msgstr ""
-"Eldred taisteli Delfadoria ja hänen joukkojaan vastaan äitinsä neuvoja "
-"noudattaen: 'Älä taistele ketään pientä eikä suurta vastaan paitsi 
tuota "
-"vanhaa velhoa jonka pää pitäisi erottaa ruumiista.'"
+"Eldred soti Delfadoria ja hänen joukkojaan vastaan äitinsä neuvoja "
+"noudattaen: 'Älä taistele ketään vastaan, älä pientä äläkä suurta, 
paitsi "
+"tuota vanhaa velhoa, jonka kaula tulee katkaista.'"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:33
 msgid ""
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
 msgstr ""
-"Ja Eldred tosiaan kohtasi Delfadorin taistelussa tuona päivänä. Miekka ja "
-"sauva löivät yhteen kun viisas vanha velho ja varomaton nuori soturi "
-"taistelivat."
+"Ja Eldred kohtasi Delfadorin taistelussa tuona päivänä. Miekka ja sauva "
+"löivät yhteen, kun viisas vanha velho ja röyhkeä nuori soturi 
taistelivat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:37
 msgid ""
 "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
 msgstr ""
-"Lopuksi Delfadorin miehet voitettiin ja ajettiin karkuun, mutta Asheviere "
-"löysi poikansa elottoman ruumiin joka oli velhon sauvan lävistämänä 
kiinni "
-"maassa."
+"Lopuksi Delfadorin joukot voitettiin ja ajettiin karkuun. Mutta Asheviere "
+"löysi taistelukentältä poikansa elottoman ruumiin, jonka velhon sauva oli "
+"lävistänyt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -4895,10 +5133,10 @@
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Asheviere otti armeijan komentoonsa ja johti sen takaisin Weldyniin. Hän "
-"tiesi että kuninkaan nuoret veljenpojat olivat seuraavat perillislinjassa ja 
"
-"käski heidät kaikki surmattaviksi. Lopuksi hän julisti itsensä Wesnothin "
-"kuningattareksi."
+"Tällöin Asheviere otti itse armeijan komentoonsa ja johti sen takaisin "
+"Weldyniin. Hän tiesi, että kuninkaan nuoret veljenpojat olivat "
+"vallanperimysjärjestyksessä seuraavat, joten hän määräsi heidät "
+"surmattavaksi. Lopuksi Asheviere julisti itsensä Wesnothin kuningattareksi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -4906,8 +5144,9 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
-"Pian Ashevieren käskyjen saavutettua Delfadorin hän hiipi palatsiin ja vei "
-"pois Konradin, nuorimman Garardin veljenpojista, pelastaen hänet kuolemalta."
+"Pian sen jälkeen, kun tieto Ashevieren määräyksestä saavutti Delfadorin, 
"
+"hiipi Delfador palatsiin. Hän vei pois nuorimman Garardin veljenpojista, "
+"Konradin, pelastaen hänet kuolemalta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:49
 msgid ""
@@ -4915,8 +5154,8 @@
 "the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
 "over the land began..."
 msgstr ""
-"Paeten lännen metsiin, Delfador kasvatti Konrad-lapsen haltioiden "
-"suojeluksessa. Hän seurasi surullisena kun Ashevieren hirmuvalta alkoi..."
+"Delfador pakeni lännen metsiin, ja kasvatti Konrad-lapsen haltioiden "
+"suojeluksessa. Hän seurasi surullisena, kun Ashevieren hirmuvalta alkoi..."
 
 #~ msgid ""
 #~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
Index: wesnoth/po/wesnoth/fi.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/fi.po:1.77 wesnoth/po/wesnoth/fi.po:1.78
--- wesnoth/po/wesnoth/fi.po:1.77    Thu Aug 25 16:53:38 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/fi.po  Thu Aug 25 18:07:44 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-16 10:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-25 13:16+0200\n"
 "Last-Translator: Matias Parmala <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4204,8 +4204,8 @@
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
-"Berserkki:\n"
-"Hyökätessä berserkkiyksiköt taistelevat, kunnes jompikumpi osapuoli 
kuolee."
+"Hurma:\n"
+"Hyökätessä hurmayksiköt taistelevat, kunnes jompikumpi osapuoli kuolee."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
@@ -5337,13 +5337,16 @@
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
 msgid "Drake Blademaster"
-msgstr "Draakkiterämestari"
+msgstr "Draakkien Miekkamestari"
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:20
 msgid ""
 "The drakes who master the use of a sword are sworn into a special order. The "
 "mark of this is the black and white warpaint they display in battle."
 msgstr ""
+"Ne draakit jotka saavuttavat huipun miekan käytön taidossa liittyvät "
+"erityiseen järjestöön. Tämän paljastaa heidän taistelussa 
käyttämänsä "
+"mustavalkoinen sotamaalaus."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:46 data/units/Drake_Burner.cfg:53
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:56 data/units/Drake_Fire.cfg:54
@@ -5356,7 +5359,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
-msgstr "Draakkipolttaja"
+msgstr "Polttodraakki"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:18
 msgid ""
@@ -5365,10 +5368,13 @@
 "This, coupled with their sheer size and clawed hands makes for a dangerous "
 "foe in combat."
 msgstr ""
+"Polttodraakit ovat todella perineet muinaisten esi-isiänsi kyvyt, etenkin "
+"kyvyn sylkeä tulta. He ovat tästä ylpeitä mutta harvinaisia. Myös 
heidän "
+"suuri kokonsa ja valtavat kyntensä auttavat heitä taistelussa."
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
-msgstr "Draakkitörmääjä"
+msgstr "Iskijädraakki"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:20
 msgid ""
@@ -5387,10 +5393,24 @@
 "weaknesses of their kind, such as the strong vulnerability to spears and "
 "arrows."
 msgstr ""
+"Iskijät eivät osaa lentää saati sylkeä tulta ja useimmat olettavat että 
"
+"heidän siirtymisensä lähitaisteluun johtuu vammasta, yrityksestä saada "
+"hyötyä jostain mikä muuten olisi haitta. On mahdollista että heillä on "
+"jonkinlainen lievä heikkous näissä taidossa vaikka ne jotka tätä teoriaa 
"
+"tukevat eivät ota huomioon miten erityisen hyviä he ovat taistelemaan muita 
"
+"draakkeja vastaan.\n"
+"\n"
+"Todellisuudessa he ovat draakkien lainvartijoita ja vaikka nykyään heidän "
+"aseensa ovat lähinnä seremoniaa varten ne eivät ole yhtään vähemmän "
+"tehokkaita. Kohdatessaan heikommat rodut he huomasivat että heidän "
+"luonnollinen kokonsa ja voimansa olivat itsessään vahvoja aseita, mutta kun 
"
+"tähän lisätään heidän kastinsa varustus, nämä soturit eivät jaa 
muiden "
+"draakkien heikkouksia, kuten vahva haavoittuvaisuus keihätä ja nuolia "
+"vastaan."
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Draakkipakottaja"
+msgstr "Käskijädraakki"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:19
 msgid ""
@@ -5398,6 +5418,9 @@
 "hours at the forge have provided them with a bristling array of weaponry, "
 "and have clad them head to toe in shining armor."
 msgstr ""
+"Suuret käskijädraakit ovat rotunsa raa'an voiman ruumillistuma. 
Käytettyään "
+"pitkiä aikoja ahjossa he ovat luoneet itselleen suuren asevarustuksen ja "
+"pukeutuneet päästä varpaisiin kiiltävään panssariin."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -5426,6 +5449,9 @@
 "armor, they belch columns of flame at any who oppose them, a testament to "
 "the strength and majesty of their kind."
 msgstr ""
+"Suurit tulidraakit ovat sisäisen tulensa herroja. Kiiltävässä 
panssarissaan "
+"he sylkevät tulta vihollistensa päälle todistaen kansansa voiman ja "
+"arvokkuuden."
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
@@ -5442,10 +5468,17 @@
 "it to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Sanotaan että draakkien muinaisimmilla suvuilla, lohikäärmeiden suorilla "
+"perillisillä on suonissaan tulta, ei verta. Se että he osaavat sylkeä 
tulta "
+"vahvistaa uskoa tähän vaikka kukaan ei jostain syystä oli yrittänyt 
leikata "
+"yhtä auki saadakseen selville.\n"
+"\n"
+"Huomio: Tulisydämen johtamiskyky sallii viereisissä heksoissa olevien "
+"matalatasoisimpien yksiköiden tehdä lisää vahinkoa taistelussa."
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
 msgid "Drake Flare"
-msgstr "Draakkisoihtu"
+msgstr "Lieskadraakki"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:22
 msgid ""
@@ -5457,10 +5490,16 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Draakit ovat muinainen ja viisas rotu. Ne joita draakkien viholliset "
+"kutsuvat lieskoiksi pyrkivät tulemaan kansansa johtajiksi sekä sodassa 
että "
+"rauhassa.\n"
+"\n"
+"Huomio: Lieskan johtamiskyky sallii viereisissä heksoissa olevien "
+"matalatasoisimpien yksiköiden tehdä lisää vahinkoa taistelussa."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
-msgstr "Draakkigladiaattori"
+msgstr "Gladiaattoridraakki"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:18
 msgid ""
@@ -5471,10 +5510,15 @@
 "maces which complement their already impressive array. Their intense focus "
 "on their weapons comes at the slight expense of their defensive abilities."
 msgstr ""
+"Gladiaattori kulkevat täysin eri polkua kuin viiltäjät. Harjoittelun 
sijaan "
+"he keskittyvät aseiden valmistukseen, ollen draakkiyhteiskunnan seppiä - "
+"joten he saavat parhaat aseet, terävimmät miekat ja keihäät ja nuijat 
jotka "
+"tukevat heidän valmiiksi vaikuttavaa varustustaan. Heidän erinomaisen "
+"aseistuksensa kääntöpuoli on lievästi huonompi puolustus."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
-msgstr "Draakkiliitäjä"
+msgstr "Liitodraakki"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:20
 msgid ""
@@ -5498,7 +5542,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:3
 msgid "Hurricane Drake"
-msgstr "Hurrikaanidraakki"
+msgstr "Pyörremyrskydraakki"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:19
 msgid ""
@@ -5506,13 +5550,13 @@
 "those drakes which are gifted with flight. Soaring high in the air, they can "
 "see past most defensive cover and spit fire at their foes with impunity."
 msgstr ""
-"Hurrikaanidraakit ovat ilmojen herroja, lentävien draakkien eliittiä. "
+"Pyörremyrskydraakit ovat ilmojen herroja, lentävien draakkien eliittiä. "
 "Lentäen korkealla ilmassa, he näkevät maaston yli ja ampuvat estoitta 
tulta "
 "viholliinsa."
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:3
 msgid "Inferno Drake"
-msgstr "Helvetindraakki"
+msgstr "Pätsidraakki"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:19
 msgid ""
@@ -5522,6 +5566,10 @@
 "shining, flame-colored armor is a mark of their proud and powerful caste, "
 "the ideal to which their brethren aspire."
 msgstr ""
+"Pätsidraakiit ovat tulen herroja ja haastavat esi-isänsä lohikäärmeet 
sen "
+"käyttökyvyssä. Tämän luonnollisen kyvyn takia he eivät vahingoitu 
tulesta. "
+"Loistava, liekenvärinen panssari jota he käyttävät on ylpeän ja vahvan "
+"kastin merkki, ideaalin johon heidän vähäisemmät sukulaisensa pyrkivät."
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
@@ -5540,7 +5588,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr "Draakkiviiltäjä"
+msgstr "Viiltäjädraakki"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:19
 msgid ""
@@ -5550,6 +5598,12 @@
 "boar. Their training has also enhanced their stamina and defensive skills, "
 "which is a major advantage over their close cousins the Gladiators."
 msgstr ""
+"Villtäjät ovat iskijöitä jotka ovat päättäneet erikoistua hilparin 
käyttöön "
+"miekan ja keihään sijasta. Heidän suuri kokonsa sallii heidän käyttää "
+"valtavia aseita, tarpeeksi suuria lävistääkseen hevosen kuten mies 
lävitäisi "
+"villisian. Heidän koulutuksensa on myös parantanut heidän kestoaan ja "
+"puolustustaitojaan, mikä on heidän suuri etunsa läheisiin sukulaisiinsa, "
+"gladiaattoreihin, verrattuna."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:25 data/units/Drake_Slasher.cfg:43
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:26 data/units/Drake_Warden.cfg:44
@@ -5566,7 +5620,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:4
 msgid "Drake Warden"
-msgstr "Draakkivartija"
+msgstr "Vartijadraakki"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:20
 msgid ""
@@ -5575,20 +5629,24 @@
 "on this earth would dare stand against them. The Wardens' weapon of choice "
 "is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
+"Vartija on iskijäkastin huipulla. Heidät valitaan taidokkaimmista "
+"viiltäjistä. He ovat kasvattaneet mahtinsa tasolla jota vastaan vain harva "
+"soturi maan päällä uskaltaa vastustaa. Vartijan lempiase on hilpari, jota 
he "
+"käyttävät erittäin tehokkaasti."
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
 msgstr "Draakkisoturi"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
 "skills of their ancestors. The great strength of their kind allows them to "
 "strike withering blows, and to withstand punishment in equal measure."
 msgstr ""
-"Draakkitaistelijat käyttävät käyriä sapeleitaan taidokkaasti ja osaavat "
-"sylkeä tulta. Parhaat draakkitaistelijat tulevat loputa draakkisotureiksi."
+"Draakkisoturit käyttävät miekkoja taidokkaasti ja sylkevät tulta kuten 
esi-"
+"isänsä. Heidän suuri voimansa sallii heidän lyödä tuhoisia lyöntejä 
ja "
+"kestää vastaavaa vahinkoa."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
 msgid "Draug"
@@ -5654,11 +5712,11 @@
 #: data/units/Duelist.cfg:67 data/units/Fencer.cfg:78
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:38
 msgid "rapier"
-msgstr "pistomiekka"
+msgstr "rapiiri"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Berserker"
-msgstr "Kääpiöberserkkeri"
+msgstr "Hurmoskääpiö"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:17
 msgid ""
@@ -5667,21 +5725,22 @@
 "battle is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to "
 "push the attack until either they or their enemy lies dead."
 msgstr ""
-"Kääpiöt ovat muinainen rotu voimakkaita taistelijoita. Heidän 
berserkkinsä "
-"unohtavat kaiken puolustuksensa massiivisen vahingon hyväksi. Kun berserkki "
-"päätyy taisteluun, hän taistelee kunnes hän kuolee tai voittaa 
vihollisensa."
+"Kääpiöt ovat muinainen rotu voimakkaita taistelijoita. Heidän "
+"hurmoskääpiönsä unohtavat kaiken puolustuksensa massiivisen vahingon "
+"hyväksi. Kun hurmoskääpiö päätyy taisteluun, hän taistelee kunnes hän 
kuolee "
+"tai voittaa vihollisensa."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:27 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
-msgstr "berserkki"
+msgstr "taiston hurma"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:30 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:29
 msgid "berserk"
-msgstr "berserkki"
+msgstr "hurma"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr "Lohikäärmekaartilainen"
+msgstr "Lohkäärmekaartilainen"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:17
 msgid ""
@@ -5694,11 +5753,18 @@
 "Dwarven citadels are both renowned and feared; weapons that have broken the "
 "mightiest of warriors in a single blow."
 msgstr ""
+"Ei ole selvää miksi kääpiöt kutsuvat ukkoskaartia tällä nimellä. 
Jotkut "
+"arvelevat että nimi tulee heidän aseistaan, erikoisista sauvoista jotka "
+"sylkevät kuoloa ja tulta. Toiset arvelevat että tälläinen ase olisi uhka "
+"jopa todelliselle lohikäärmelle jos sellainen olento nähtäisiin 
tunnetussa "
+"maailmassa. Oli miten oli, näistä aseista suurten kääpiölinnoistusten "
+"vartijat tunnetaan ja heitä pelätään; aseista jotka ovat kaataneet "
+"mahtavimmatkin soturit yhdellä iskulla."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:39
 msgid "dragonstaff"
-msgstr "lohikäärmetikku"
+msgstr "lohikäärrmesauva"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Dwarvish Fighter"
@@ -5723,7 +5789,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr "Kääpiövartija"
+msgstr "Vartijakääpiö"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:22
 msgid ""
@@ -5737,7 +5803,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
-msgstr "Kääpiölordi"
+msgstr "Kääpiöylimys"
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:25
 msgid ""
@@ -5746,6 +5812,10 @@
 "target with a thrown hand axe at several paces. Though slow on their feet, "
 "these dwarves are a testament to the prowess of their kin."
 msgstr ""
+"Kuorittuina kiiltävän panssariin nämä kääpiöt näyttävät 
vuorenalaisilta "
+"kuninkailta. He käyttävät kirvestä ja vasaraa suurella taidolla ja osuvat 
"
+"kohteeseen heittokirveellä kymmenien askelien päästä. Vaikka he ovat 
hitaita "
+"jaloistaan, nämä kääpiöt ovat todistus kansansa voimasta."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:61
 msgid "hatchet"
@@ -5753,7 +5823,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:3
 msgid "Dwarvish Runemaster"
-msgstr "Kääpiöriimuherra"
+msgstr "Riimuherra"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:17
 msgid ""
@@ -5762,6 +5832,10 @@
 "presence somehow imbue it with power. Though rarely seen in combat, a master "
 "of these runes can put them to terrifying use."
 msgstr ""
+"Se vähä mitä kääpiöiden taikuudesta tiedetään ilmenee riimujen "
+"raapustamisessa esineen pinnalle jossa niiden läsnäolo jotenkin tuo "
+"esineeseen voimaa. Riimuherrojja nähdään harvoin taistelussa, mutta he "
+"osaavat pistää nämä riimut kauhistuttavaan käyttöön."
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21
 msgid "runic hammer"
@@ -5773,7 +5847,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr "Kääpiöjärkkymätön"
+msgstr "Järkkymätön kääpiö"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:25
 msgid ""
@@ -5785,7 +5859,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr "Kääpiökaartilainen"
+msgstr "Kaartin kääpiö"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:24
 msgid ""
@@ -5793,25 +5867,25 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
-"Vuosia taisteltuaan eliittivartijat ovat kehittäneet uusia kilpiä ja vahvan 
"
+"Vuosia taisteltuaan kaartin kääpiöt ovat kehittäneet uusia kilpiä ja 
vahvan "
 "panssarin vihollisensa raunioista. He ovat hitaita, mutta pelättyjä 
kestonsa "
 "ja voimansa johdosta."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr "Kääpiöteräskuori"
+msgstr "Rautapaita"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
 msgid ""
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
-"Kaikista kokeneimmat teräskuoritaistelijat käyttävät raskasta ketju- ja "
-"levypanssaria, josta he ovat ansaitusti kuuluisia."
+"Kaikista kokeneimmat rautapaidat käyttävät raskasta ketju- ja 
levypanssaria, "
+"josta he ovat ansaitusti kuuluisia."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr "Kääpiöjyrisijä"
+msgstr "Ukkoskääpiö"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
 msgid ""
@@ -5823,14 +5897,20 @@
 "make any of their own, realized they were lucky to no longer be fighting the "
 "dwarves, and vowed never to do so again."
 msgstr ""
+"Kun Wesnothin miehet ensi kerran kohtasivat kääpiöt, heille tuotti suurta "
+"ihmetystä ukkoskääpiöiden voima, sille nämä sylkivät tulta kaukaa 
erikoisten "
+"'sauvojensa' avulla. Kun Ka'lianin rauha tuli voimaan, Haldricin kanssa joka "
+"ei näitä aseita ymmärtänyt eikä niitä kyennyt luomaan, ymmärsi että 
he "
+"olivat onnekkaita kun eivät taistelleen enää kääpiöiden kanssa ja 
vannoivat "
+"etteivät tekisi niin enää."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:63
 msgid "thunderstick"
-msgstr "ukkostikku"
+msgstr "ukkoskeppi"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr "Ukkoskaartilainen"
+msgstr "Ukkosvartija"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:18
 msgid ""
@@ -5845,14 +5925,22 @@
 "Though a single shot from these 'thundersticks' can take several minutes to "
 "prepare, the results are seen by the Dwarves as being well worth the wait."
 msgstr ""
+"Ukkosvartijat ovat kuuluisia aseistaan, erikoisista puu- ja rautasauvoista "
+"jotka pitävät ukkosmaista ääntä vihassaan. Näiden aseiden toiminta on "
+"mysteeri, salaisuus jonka Knalgan kääpiöt vievät hautaansa. Se mitä "
+"tiedetään on että kääpiöt kaatavat omituista mustaa pölyä näiden 
aseiden "
+"suuhun, jonka jotkut väittävät ruokkivan sisällä olevaa petoa. \n"
+"\n"
+"Vaikka yhtä laukausta näistä 'ukkoskepeistä' saattaa joutua 
valmistelemaan "
+"monta minuuttia, tulokset ovat kääpiöiden mielestä hyvin sen arvoisia."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:48
 msgid "dragonstick"
-msgstr "lohikäärmetikku"
+msgstr "lohikäärmekeppi"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
-msgstr "Kääpiöulserkki"
+msgstr "Kiihkokääpiö"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:16
 msgid ""
@@ -5860,9 +5948,9 @@
 "ferocious of these in battle: they persist until either their enemy is dead "
 "or they themselves perish, no matter how many wounds they receive."
 msgstr ""
-"Kääpiöt ovat muinainen rotu voimakkaita taistelijoita. Ulserkit ovat 
heistä "
-"hurjimpia taistelussa: kun he hyökkäävät, he taistelevat kuolemaan 
saakka; "
-"joko omaan tai vihollisensa."
+"Kääpiöt ovat muinainen rotu voimakkaita taistelijoita. Kiihkokääpiöt 
ovat "
+"heistä hurjimpia taistelussa: kun he hyökkäävät, he taistelevat 
kuolemaan "
+"saakka; joko omaan tai vihollisensa."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
@@ -5906,7 +5994,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
-msgstr "Haltiajousimies"
+msgstr "Haltiajousiampuja"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:20 data/units/Elvish_Archer.cfg:122
 msgid ""
@@ -5917,10 +6005,16 @@
 "their natural grace ensures that they can best any of humanity's fresh "
 "recruits."
 msgstr ""
+"Haltioilla on aina ollut kova maine jousimiehinä, sillä he oppivat tämän "
+"taidon monista syistä helposti. Jopa hento ruumis voi olla tappava jousta "
+"käyttäessään ja sodassa monet ottavat tämän aseen. Vaikka heidän "
+"kokemattomuutensa taistelussa tekee heidät hieman haavoittuvaisiksi heidän "
+"luonnollinen ketteryytensä varmistaa että he voittavat kaikki ihmiskunnan "
+"varusmiehet."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr "Haltiajousimies"
+msgstr "Haltiajousiampuja"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
 msgid "Elvish Avenger"
@@ -6144,13 +6238,13 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level"
 msgstr ""
-"Suurmarsalkan arvo on ihmiskunnan armeijoissa yksi korkeimmista. Sen "
-"saavuttaneet ovat läpäisseet monia tulikokeita ja todistaneet huomattavan "
-"taitonsa sekä taistelemisessa että johtamisessa.\n"
+"Sanotaan että draakkien muinaisimmilla suvuilla, lohikäärmeiden suorilla "
+"perillisillä on suonissaan tulta, ei verta. Se että he osaavat sylkeä 
tulta "
+"vahvistaa uskoa tähän vaikka kukaan ei jostain syystä oli yrittänyt 
leikata "
+"yhtä auki saadakseen selville.\n"
 "\n"
-"Erityisiä huomautuksia: Suurmarsalkan johtajuus taistelukentällä auttaa "
-"ystävällisiä yksiköitä heidän vierellään tekemään enemmän vahinkoa 
"
-"taistelussa, joskin tämä pätee vain alemmantasoisiin yksiköihin."
+"Huomio: Tulisydämen johtamiskyky sallii viereisissä heksoissa olevien "
+"matalatasoisimpien yksiköiden tehdä lisää vahinkoa taistelussa."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
@@ -7983,7 +8077,7 @@
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
 msgid "Pikeman"
-msgstr "Peitsimies"
+msgstr "Seiväsmies"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:22
 msgid ""
@@ -8000,7 +8094,7 @@
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:25
 msgid "pike"
-msgstr "peitsi"
+msgstr "seiväs"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:3
 msgid "Pirate Galleon"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]