wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish po/wesnoth/sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish po/wesnoth/sv.po
Date: Thu, 18 Aug 2005 16:33:10 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/18 20:33:09

Modified files:
    .       : MANUAL.swedish 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/MANUAL.swedish.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.136&tr2=1.137&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/MANUAL.swedish
diff -u wesnoth/MANUAL.swedish:1.11 wesnoth/MANUAL.swedish:1.12
--- wesnoth/MANUAL.swedish:1.11 Wed Aug 17 22:26:12 2005
+++ wesnoth/MANUAL.swedish   Thu Aug 18 20:33:08 2005
@@ -55,6 +55,7 @@
 alt-s     Visa statustabell
 ctrl-t     Visa terrängtabell
 ctrl-m     Sätt på/stäng av ljudet
+ctrl-j     Visa scenariomål
 :       Kommandoradsläge, se http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode
 
 I Mac OS X används Cmd istället för Ctrl och Opt istället för Alt.
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.136 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.137
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.136   Wed Aug 17 22:26:12 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Thu Aug 18 20:33:08 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-17 22:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-18 22:05+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -6429,8 +6429,7 @@
 "Denna otroliga skicklighet har ett pris, och det är att svärdsträningen "
 "kommer i skymundan.\n"
 "\n"
-"Observera: som prickskyttar träffar de ofta sitt mål, men bara då de är "
-"offensiva."
+"Observera: prickskyttar träffar ofta sitt mål, men bara då de är 
offensiva."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:65 data/units/Elvish_Marksman.cfg:185
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:65
@@ -6465,6 +6464,15 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level"
 msgstr ""
+"Alvernas livslängd och naturliga intelligens medför en mycket stor 
fallenhet "
+"för militära spörsmål, trots att de i allmänhet tar avstånd från 
sådana "
+"saker. Alver minns skeenden mycket klarare än människor, och kan ofta 
nästan "
+"instinktivt gissa sig till vad andra måste lära sig genom hård träning. 
Vid "
+"de sällsynta tillfällen när en alv bestämmer sig för att det är dags 
att gå "
+"ut i krig, blir den resulterande strategi en mästares.\n"
+"\n"
+"Observera: under en överstes ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
@@ -6482,6 +6490,15 @@
 "choose when fighting on their home ground, a fact that has saved many of "
 "their number from death."
 msgstr ""
+"Alvernas förtrupper är utbildade till kungliga budbärare i alvernas riken. 
"
+"Trots alvernas fridfulla läggning gör deras erfarenhet dem mycket farliga i 
"
+"strid. Ingen har någonsin kommit i närheten av deras skicklighet i ridande "
+"bågskytte; faktum är att de flesta skulle få det svårt att bli deras 
jämlike "
+"ens från marken.\n"
+"\n"
+"Dessa soldaters goda framfart tillåter alverna att slå till när och var de 
"
+"själva väljer när de strider på egen mark, ett faktum som skonat många "
+"alvers liv."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
@@ -6499,6 +6516,15 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
+"Även om en människa tillbringar många år i skogen skulle hon aldrig kunna 
"
+"skaka av sig känslan av att vara gäst på en plats som hon inte riktigt "
+"passar in i. De alver som går i lära om skogen blir sanna mästare av denna 
"
+"miljö, och i kombination med deras avsevärda skicklighet i bågskytte och "
+"svärdskonst är resultatet ett mäktig redskap i strid.\n"
+"\n"
+"Observera: jägarnas skicklighet som skogsmän gör dem osynliga för en 
fiende, "
+"såvida de inte står alldeles bredvid, eller har avslöjat sig genom att "
+"anfalla."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:117
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -6518,6 +6544,13 @@
 "This combination of incredible mobility, and potent combat strength is one "
 "of the greatest assets the elves possess in warfare."
 msgstr ""
+"Alvernas ryttare är kapabla att röra sig genom skogar med en fart som 
skulle "
+"vara livsfarlig för vilken människa som helst. Vanliga människor beundrar "
+"därför dessa ryttare stort, men det har också diskuterats vad deras 
hästar "
+"är gjorda av, då de nästan verkar övernaturligt snabba och rörliga.\n"
+"\n"
+"Denna kombination av stor rörlighet och gott stridskunnande är en av "
+"alvernas största tillgångar i krig."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -6531,6 +6564,11 @@
 "thick of the forest with nary a scratch. They are, perhaps, some of the only "
 "cavalry in existence that fares better in the woods than on open ground."
 msgstr ""
+"Skogsalvernas ryttare har en viss skicklighet med båge och svärd, men deras 
"
+"verkliga kunnande ligger i deras hästkunnande. Även andra alver förundras "
+"något av deras höga fart genom skogarna och deras förmåga att sätta av "
+"mellan träden utan några som helst incidenter. Kanske är de det enda "
+"kavalleri som gör bättre ifrån sig i skog än på öppen mark."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shaman"
@@ -6552,6 +6590,17 @@
 "healing, though they can only delay the effects of poison, not cure them "
 "entirely."
 msgstr ""
+"Alvernas släktskap med älvor ger dem en naturlig fallenhet för magi. Detta 
"
+"visar sig i deras inkännande med naturen, som de kan åkalla för bistånd. "
+"Fiender som rör sig genom alvernas skogar kan snart finna sig insnärjda av "
+"rötterna de står på, vilket gör dem mycket mer hanterliga.\n"
+"\n"
+"Alvernas läkande kunskaper är också avsevärda, och kommer till stor nytta 
i "
+"strid.\n"
+"\n"
+"Observera: schamanernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar 
"
+"deras antal utfall med ett. Schamaner har förmågan att vårda trupper i sin 
"
+"närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
@@ -6568,6 +6617,13 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Man hör ibland berättas om en alv som stoppade en pil genom att skjuta ner "
+"den med en egen. Att en sådan historia faktiskt tas på allvar är ett bevis 
"
+"för alvernas stora skicklighet. Alvernas skarpskyttar har helt enkelt "
+"bemästrat bågskyttekonsten.\n"
+"\n"
+"Observera: som prickskyttar träffar skarpskyttarna ofta sitt mål, men bara "
+"då de är offensiva."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:123
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
@@ -6575,7 +6631,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr "Älva"
+msgstr "Dryad"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
 msgid ""
@@ -6588,6 +6644,15 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Shydes are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"En alvmös långa och starka hängivenhet till den del av henne som står "
+"älvorna närmast omvandlar henne till slut till en varelse av båda 
världar. I "
+"kontakt med en värld som för många enbart ter sig som ett stort mysterium "
+"förkroppsligar dessa alvskogarnas väktare sitt folks grace och "
+"översinnlighet.\n"
+"\n"
+"Observera: dryadernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar "
+"deras antal utfall med ett. Dryader har förmågan att vårda trupper i sin "
+"närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:28 data/units/Elvish_Sylph.cfg:25
 msgid "faerie touch"
@@ -6595,7 +6660,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr "Alvernas besvärjerska"
+msgstr "Alvbesvärjerska"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -6913,6 +6978,14 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows an impaler to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Vättar används av orcherna för att sinka en fiendes frammarsch, utan 
någon "
+"som helst hänsyn till vättarnas hälsa. De som trots allt överlever ser 
till "
+"att utrusta sig så att de kan fortsätta att göra detta. De skyddar sig med 
"
+"bättre rustningar och använder ett mycket större spjut som kompenserar 
för "
+"deras korta räckvidd.\n"
+"\n"
+"Observera: längden på deras vapen ger spetsarvättarna första slaget i "
+"närstrid, även i försvar."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -6929,6 +7002,13 @@
 "The wolves they are given are bred for speed and strength, making them quite "
 "dangerous in combat."
 msgstr ""
+"Vättarnas 'riddare' har inte mycket gemensamt med de människor vars titel 
de "
+"bär, och titeln används mest i dagligt tal. Den likhet som finns är att de 
"
+"är vargryttarnas elit, till vilken de troligtvis blivit befordrade genom en "
+"särskilt tursam räd eller något liknande.\n"
+"\n"
+"De vargar de använder som riddjur är framavlade med snabbhet och styrka som 
"
+"främsta egenskaper, vilket gör dem farliga i strid."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
@@ -6944,6 +7024,13 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"En del vättar tränar sina vargar att överkomma sin naturliga rädsla för 
eld. "
+"Dessa vättar får en framträdande roll i räder, där de sätter eld på 
sina "
+"fienders bostäder och fält, och de bär också nät för att hindra sina 
offer "
+"att sätta i stånd ett effektivt försvar.\n"
+"\n"
+"Observera: plundrarvättarnas nät sinkar fiendesoldater och minskar deras "
+"antal utfall med ett."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:24
 msgid "torch"
@@ -6969,6 +7056,14 @@
 "failure of the orcish bloodline, though no one knows enough of their history "
 "to state anything conclusive."
 msgstr ""
+"Varje kull orcher har sin andel av mindre och svagare individer. Dessa "
+"kallas 'vättar' och betraktas med löje av de andra. I strid ges dessa den "
+"mest rudimentära utrustning och används som levande sköldar för att ge "
+"krigsherrarna tid att förbereda det riktiga anfallet.\n"
+"\n"
+"Det spekuleras om att man i dessa varelser kan se början på orchernas "
+"förfall, men ingen känner till tillräckligt om deras historia för att 
kunna "
+"avgöra hur det ligger till."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
@@ -7615,6 +7710,20 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows these master fencers to "
 "dart right past an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"Fäktmästarna har en avundsam plats. Även om deras leverne är både 
vårdslöst "
+"och farligt så har de nått fram till tiden för sin belöning. Dessa "
+"gentlemän, som är vida kända för både sin skicklighet och sitt 
utsvävande "
+"liv, för sig som födda aristokrater, och åtnjuter mången högtstående 
dams "
+"gunst.\n"
+"\n"
+"De har lyxen att ofta kunna välja när och på vilka villkor de träder i "
+"någons tjänst, och är fria att ströva omkring bäst de gitter. Ofta 
Ã¥terfinns "
+"de som kaptener för något slotts vaktstyrka eller som mästare i militära "
+"akademier, ställningar där deras överdådiga natur inte bara accepteras, 
utan "
+"kanske till och med kommer till nytta.\n"
+"\n"
+"Observera: väblar är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
+"kontrollzoner."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]