wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish po/wesnoth/sv.po po/we...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish po/wesnoth/sv.po po/we...
Date: Wed, 17 Aug 2005 18:26:12 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/17 22:26:12

Modified files:
    .       : MANUAL.swedish 
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/MANUAL.swedish.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.135&tr2=1.136&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.70&tr2=1.71&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/MANUAL.swedish
diff -u wesnoth/MANUAL.swedish:1.10 wesnoth/MANUAL.swedish:1.11
--- wesnoth/MANUAL.swedish:1.10 Sat Aug 6 15:43:33 2005
+++ wesnoth/MANUAL.swedish   Wed Aug 17 22:26:12 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 MANUAL FÖR KAMPEN OM WESNOTH
 
 Om du inte har spelat Kampen om Wesnoth förut, så vill du kanske läsa
-guiden GettingStarted (http://wesnoth.slack.it/?GettingStarted) först.
+guiden GettingStarted (http://www.wesnoth.org/wiki/GettingStarted) först.
 
 
 KONTROLLER
@@ -55,7 +55,9 @@
 alt-s     Visa statustabell
 ctrl-t     Visa terrängtabell
 ctrl-m     Sätt på/stäng av ljudet
-:       Kommandoradsläge, se http://wesnoth.slack.it/?CommandMode
+:       Kommandoradsläge, se http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode
+
+I Mac OS X används Cmd istället för Ctrl och Opt istället för Alt.
 
 
 SFÄRER
@@ -307,7 +309,7 @@
 
 Alternativa servrar finns angivna på 
 
- http://wesnoth.slack.it/?MultiplayerServers
+ http://www.wesnoth.org/wiki/MultiplayerServers
 
 Att starta ett gruppspel
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.70 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.71
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.70  Tue Aug 16 22:38:19 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Wed Aug 17 22:26:12 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-16 22:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-17 21:38+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -42,6 +42,9 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
+"De ryktas om att vandöda anfaller Wesnoths östra gräns. Som officer i den "
+"kungliga armén har du sänts ut till den östra fronten för att skydda 
byborna "
+"och ta reda på vad som pågår."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
@@ -248,14 +251,14 @@
 msgstr "Aha! Det finns en liten spricka i väggen här."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, Gweddry, you escaped too? Good. I think they have the rest of our troops "
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
 "Så du lyckades fly, du också, Gweddry? Bra. Jag tror att de håller resten 
av "
-"våra mannar som fångar också, men vi borde kunna frita dem."
+"våra mannar som fångar, tillsammans med bönderna som följde med oss, men 
vi "
+"borde kunna frita dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
@@ -313,14 +316,14 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr ""
+msgstr "Helig amulett"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:383
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
-msgstr ""
+msgstr "Bäraren av denna amulett får kraften att göra heliga attacker."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
@@ -330,11 +333,8 @@
 msgstr "Jag är inte lämpad att använda detta! Låt någon annan ta den."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
-#, fuzzy
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr ""
-"Bra! Vi har kommit ut ur de fördömda grottorna! Nu tar vi oss ut ur bergen "
-"så fort som möjligt!"
+msgstr "Bra! Vi har kommit ut ur de fördömda grottorna!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -463,23 +463,20 @@
 msgstr "Var hälsade, resenärer! Välkomna till mitt rike."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
 "Hej. Jag undrar om du kan hjälpa oss att slåss mot dessa vandöda bestar 
som "
-"anfaller oss."
+"förföljer oss. Vi vill ta oss norrut, till våra utposter där."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
 "Självklart. Även om vi inte kommer att lämna våra skogar, så skall vi 
hjälpa "
-"er att nå den norra utposten. Officeren som är stationerad där kan nog 
bestå "
-"er."
+"er att nå den norra utposten."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
@@ -575,13 +572,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
-msgstr ""
+msgstr "Vänta! Innan vi går någonstans - vilka var de där vandöda?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 msgid ""
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
+"Det spelar ingen roll. De är alldeles för starka för oss, och vårt enda 
hopp "
+"är att lägga så stort avstånd mellan dem och oss som möjligt. Vi borde "
+"kanske gå norrut, och möta upp Owaec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
@@ -608,7 +608,6 @@
 "förtjänar vår hjälp, tycker jag. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
@@ -808,11 +807,16 @@
 "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path. But, if I "
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
+"Stigen verkar ta slut. Titta där, ett berg blockerar vår väg. Men om jag "
+"inte minns fel finns det en sjö någonstans här i närheten, med en bro som 
vi "
+"kan använda."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
 msgstr ""
+"Än sen?! Om stigen inte leder nån vart, vad är det då för nytta med att "
+"korsa en bro?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -820,22 +824,27 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
+"Stigen leder visst någonstans! Det finns en dal här i närheten, på andra "
+"sidan bergen i norr, där vi skulle kunna slå oss ner. Det är tillräckligt 
"
+"långt bort från de vandöda att de aldrig kan hitta oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
+"Nåväl, vi traskar väl på och försöker hitta den där dalen. Vi har inte 
"
+"direkt något annat val. Framåt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
-msgstr "Bra! Vi har nått slutet av vägen. Nu kan vi lämna dessa berg."
+msgstr "Bra! Vi har nått slutet av vägen. Nu kan vi lämna de här bergen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
-msgstr ""
+msgstr "Dalen borde finnas alldeles här framme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
@@ -855,7 +864,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
-msgstr ""
+msgstr "Rava-Krodaz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:88
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
@@ -873,24 +882,22 @@
 msgstr "Vi har kommit hela vägen fram till Mal-Ravanals huvudstad!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. As I said before, "
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
 "Ja, men se! De vandöda styrkorna närmar sig bakifrån. Vi kan inte döda 
Mal-"
-"Ravanal. Vi måste vända tillbaka!"
+"Ravanal. Det var dåraktigt att gå så här långt, vi måste vända 
tillbaka!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
-"Sant. Vi måste döda en av nekromantikerna som förföljer oss. Men jag tror 
"
-"ändå att vi har gjort en skillnad här: fienden har sinkats av våra "
-"handlingar."
+"Kanske. För att kunna fly måste vi dock döda en av nekromantikerna som "
+"förföljer oss. Men förhoppningsvis kan vi ta kål på den där Mal-Ravanal 
"
+"ändå. Jag skulle vilja försöka."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
@@ -926,13 +933,12 @@
 "dödar de en av oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
-"De spelar ett farligt spel. Vi skall försöka befria så många som möjligt 
av "
-"er innan vi flyr från denna plats."
+"Det låter mycket farligt. Vi skall försöka befria så många som möjligt 
av er "
+"innan vi flyr."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
@@ -952,6 +958,9 @@
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
+"Det här är inte bra. Vi kan inte anfalla Mal-Ravanal över huvud taget; 
hans "
+"magi är för stark! Vi måste vända tillbaka. Det var dåraktigt att 
försöka "
+"anfalla."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
@@ -979,14 +988,14 @@
 msgstr "Var hälsad, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions by the undead. They follow us "
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
-"Hej. Vi har tvingats bort från våra positioner. Tror du att du kan hjälpa "
-"oss att återta vår utpost?"
+"Hej. Vi har drivits bort från våra positioner av de vandöda. De följer "
+"fortfarande efter oss. Jag tror att vi bör ta oss norrut och försöka komma 
"
+"undan. Följer du med oss?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -996,11 +1005,11 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
-"Jag är inte säker. Det finns banditer i detta land, och jag har blivit "
-"tillsagd att det är min plikt att besegra dem och beskydda byarna här i "
-"trakten. Närhelst jag skickar ut trupper för att besegra dem, så blir de "
-"slaktade innan vi kan undsätta dem, och banditerna drar sig tillbaka in i "
-"byarna. Jag kan inte komma på något sätt att besegra dem."
+"Jag vet inte. Det finns banditer här i landet, och jag har blivit tillsagd "
+"att det är min plikt att besegra dem och beskydda byarna här i trakten. "
+"Närhelst jag skickar ut trupper för att besegra dem, så blir de slaktade "
+"innan vi kan undsätta dem, och banditerna drar sig tillbaka in i byarna. Jag 
"
+"kan inte komma på något sätt att besegra dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid ""
@@ -1009,12 +1018,18 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
+"Att hoppas på att kunna försvara byarna är bara dåraktigt; alla som 
stannar "
+"kvar kommer att dö. Men om vi driver bort banditerna, så borde vi kunna ta "
+"med oss alla byborna in i nordländerna och grunda ett nytt rike. Wesnoth är 
"
+"inte säkert längre."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
 "Well, you appear to know what you're talking about... but, I have no way to "
 "remove these bandits."
 msgstr ""
+"Nå, det verkar som att du vet vad du talar om... Men, hur skall vi kunna få 
"
+"bort banditerna?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid ""
@@ -1022,16 +1037,17 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
-"Jag tror att jag kan hjälpa dig. Jag är en magiker och bör kunna väva en "
-"förtrollning så att banditerna blir avslöjade när du går in i en by. 
Dock "
-"kan jag tyvärr inte bistå dig i striden."
+"Jag kan nog hjälpa dig. Jag är en magiker och bör kunna väva en 
förtrollning "
+"så att banditerna blir avslöjade när du går in i en by. Dock kan jag 
tyvärr "
+"inte bistå dig i striden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
-msgstr "Det är dags att jaga bort några banditer. Dacyn, väv din 
förtrollning!"
+msgstr ""
+"Det låter bra! Det är dags att jaga bort några banditer. Dacyn, väv din "
+"förtrollning!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
@@ -1048,14 +1064,13 @@
 "förfölja dig och döda dig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems the undead have caught up with us! We will have to kill them, too, "
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
-"Det verkar som om vi är förföljda av vandöda. Vi måste döda dem också 
om vi "
-"vill att de här byarna skall vara trygga. Nå, vi ses igen när du har "
+"Det ser ut som att de vandöda ha hunnit upp oss! Vi måste döda dem också 
om "
+"vi vill att de här byarna skall vara trygga. Nå, vi ses igen när ni har "
 "besegrat de fredlösa och de vandöda!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
@@ -1104,6 +1119,8 @@
 "Good job! Now, we should move onward, north. Tell the villagers to pack "
 "their belongings and follow us."
 msgstr ""
+"Bra jobbar! Nu måste vi ta oss norrut. Säg till byborna att ta med sig vad "
+"de behöver och komma med oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
 msgid ""
@@ -1118,6 +1135,8 @@
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
+"Nå, både de fredlösa och de vandöda är besegrade. Nu kan vi vila ett 
slag "
+"innan det kommer fler vandöda."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1278,6 +1297,8 @@
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
 msgstr ""
+"Dacyn, vad gör vi i Wesnoth igen? Jag tyckte du sade att vi måste fly från 
"
+"de vandöda!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1286,18 +1307,26 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
+"Tja, jo... Men orcherna var starkare än jag trodde. Vi kan inte vända "
+"norrut, i öst har vi de vandöda, och i väster ligger havet - som vi skulle 
"
+"kunna ta oss till, men vi har inga båtar. Vi har inga flyktvägar öppna 
för "
+"oss, så vi kan lika gärna försöka rädda Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
+"Det är sant. Det har jag velat hela tiden, att rädda mitt hemland. Nåväl, 
vi "
+"bör nå mitt folks slätter snart."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
 msgstr ""
+"Vad i...träsk? De där vandöda har förstört min ätts grässlätter, och 
det "
+"skall de få betala för!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid ""
@@ -1324,15 +1353,14 @@
 msgstr "Vad är det?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
 "Jag vet inte, men det lät som draken Khrakrahs. Den var den mäktigaste "
-"varelsen någonsin under sin livstid. Den bodde i östbergen. Den måste ha "
-"flytt när de vandöda kom. "
+"varelsen någonsin under sin livstid, där den bodde i nordbergen. Den måste 
"
+"ha flytt österut någon gång och blivit återuppväckt av de vandöda."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
@@ -1397,7 +1425,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
-msgstr ""
+msgstr "Vad...? Förlorar jag...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
@@ -1425,20 +1453,21 @@
 msgstr "Håll ställningarna tills du får fler instruktioner från Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these foolish men that stop us from entering "
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
 msgstr ""
-"Kom, bröder, låt oss förgöra dessa människor som försöker hindra oss 
från "
-"att gå in i Wesnoth!"
+"Kom, bröder, låt oss förgöra dessa dåraktiga människor som försöker 
hindra "
+"oss från att komma in i Wesnoth! Sedan skall vi väcka deras kroppar och 
låta "
+"dem förena sig med oss i vårt sökande efter hämnd."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
+"Ja, ers nåd. Vi skall förgöra dessa fiender, och sedan resten av deras 
slag."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
@@ -1488,13 +1517,12 @@
 msgstr "Följ mig mannar! Genom lönndörren!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
 msgstr ""
 "Skynda er! Snart kommer fiendens truppförstärkningar, och vi kommer alla 
att "
-"dö! Kom till lönndörren!"
+"dö! Till lönndörren!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
@@ -1511,7 +1539,6 @@
 "började sitt fall in i skuggan under Haldric VII:s regentskap..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
@@ -1519,12 +1546,13 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
-"Siaren sade att det enda sättet att stoppa denna ondska, var att utse en "
-"magiker som rådgivare åt kungen, en magiker som väl kände till hur man 
slogs "
-"mot mörkrets andar."
+"Den störste siaren i landet, Galdren, förutsåg att en ondska snart skulle "
+"sprida sig över landet. Kungen blev naturligtvis oroad av budet. Siaren sade 
"
+"att det enda sättet att stoppa denna ondska var att utse en magiker som "
+"rådgivare åt kungen, en magiker som väl kände till hur man slogs mot "
+"mörkrets andar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself. The King, wishing to "
@@ -1532,13 +1560,13 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
-"Kungen, som önskade välja en god rådgivare, skickade oss båda till 
Galdren. "
-"Därefter rådgjorde han enskilt med siaren. Ingen vet vad som blev sagt dem "
-"emellan, men när audiensen var över var spåmannen död, och kungen hade "
-"utsett mig till sin nye rådgivare."
+"I landet fanns det två magiker som lyste klarare än alla andra; en magiker "
+"från öst vid namn Ravan, och jag själv. Kungen, som önskade välja en god 
"
+"rådgivare, skickade oss båda till Galdren. Därefter rådgjorde han enskilt 
"
+"med siaren. Ingen vet vad som blev sagt dem emellan, men när audiensen var "
+"över var spåmannen död, och kungen hade utsett mig till sin nye 
rådgivare."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ravan took this quietly enough, we all thought, but now I think that this "
 "was when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits "
@@ -1549,7 +1577,9 @@
 "Ravan tog detta med fattning, i alla fall var det vad vi trodde, men nu tror "
 "jag att detta var början till hans fall. Han ägnade sig helhjärtat åt 
samtal "
 "med mörkrets andar i förhoppningen att utröna deras svagheter; men det var 
"
-"de som fann hans."
+"de som fann hans. Efter en tid tog han sitt liv, såsom alla dödens magiker "
+"så småningom gör, och omvandlade sig till en häxmästare, en av de 
mäktigaste "
+"som någonsin skådats."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1616,22 +1646,25 @@
 "At first we tried to escape them, for we knew they were too powerful; it is "
 "only by horrible luck that we are back in Wesnoth at all."
 msgstr ""
+"Först försökte vi fly undan, för vi visste att de var alltför starka; 
det är "
+"bara en fruktansvärd tur som fört oss tillbaka till Wesnoth helskinnade."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
+"Det gör er inte till annat än ynkryggar. Sanna krigare skulle ha stannat 
och "
+"slagits - till döden!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It doesn't matter anyway. The point is, we already know we cannot defeat the "
 "hordes of the enemy head-on in battle. So it seems that the only path to "
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
-"Hur som helst så vet vi att vi inte kan besegra fiendens horder i direkt "
-"strid. Så det verkar som om den enda vägen till seger är att förgöra "
+"Det spelar ingen roll ändå. Vi vet att vi inte kan besegra fiendens horder 
i "
+"direkt strid. Så det verkar som om den enda vägen till seger är att 
förgöra "
 "nekromantikernas ledare, häxmästaren Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
@@ -1811,7 +1844,6 @@
 msgstr "Se! Vägen delar sig här. Vilket håll skall vi gå?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
@@ -1820,7 +1852,8 @@
 msgstr ""
 "Jag känner till den här trakten. Jag har patrullerat här tidigare. Norrut, 
"
 "precis i närheten, så finns det en flod som leder till nordländerna, där "
-"orcherna bor. Västerut finns det en väg som stannar inom Wesnoths gränser."
+"orcherna bor. Västerut finns det en väg som leder ett stycke inom Wesnoths "
+"gränser. Om vi tar oss den vägen kan vi undvika orcherna ett litet tag."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1828,6 +1861,9 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
+"Vi borde antagligen gå norrut till orchernas område med en gång. Jag "
+"misstänker att de vandöda redan har passerat oss, och skurit av vägarna "
+"västerut för oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1835,6 +1871,9 @@
 "time to get past us in large enough numbers to make them more dangerous than "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Orcherna är starkare än du tror. Jag tvivlar på att de vandöda har hunnit 
ta "
+"sig förbi oss i tillräckligt stort antal för att göra dem farligare än "
+"orcherna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1877,11 +1916,8 @@
 "hemland i norr!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr ""
-"Det var meningen att jag skulle stoppa er från att komma tillbaka in i "
-"Wesnoth! Jag har misslyckats."
+msgstr "Det var meningen att jag skulle döda er allihop! Jag har misslyckats."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
@@ -1901,6 +1937,8 @@
 "We have gotten out of that mountain range now, and the path northwards is "
 "clear. Let us go north, now, and try to reach Owaec at the outpost."
 msgstr ""
+"Nu har vi äntligen kommit över den där bergskedjan, och vägen norrut 
ligger "
+"öppen. Låt oss sätta fart norrut, och försöka nå Owaecs utpost."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -1909,6 +1947,9 @@
 "can attack Wesnoth again. After we escaped, I suspect he went back east to "
 "find us."
 msgstr ""
+"Vänta. Jag vet inte om det är det bästa vi kan göra. Om vi färdas 
österut nu "
+"kan vi kanske hitta häxmästaren Mal-Ravanal som ansatte oss, och förgöra "
+"honom innan han kan anfalla Wesnoth igen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid ""
@@ -1932,7 +1973,7 @@
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
-"Vi har besegrat patrullen, men vi kan fortfarande vända om! Vill vi ge oss "
+"Vi besegrade patrullen, men vi kan fortfarande vända om! Vill vi ge oss "
 "längre in i dessa marker nu, eller vill vi vända tillbaka och besegra "
 "nekromantikern?"
 
@@ -1943,7 +1984,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
-msgstr ""
+msgstr "Jag vill förgöra ondskan innan den hinner sprida sig. Österut!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
@@ -1999,19 +2040,20 @@
 msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
 "Mossen verkar ogenomtränglig. Jag tror inte att vi kommer längre på den 
här "
-"vägen."
+"vägen. Det är dags att vända norrut, bort från de vandöda."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
+"Då måste vi över den här floden. Vi måste skynda oss, vi har redan 
spillt "
+"för mycket tid här. De vandöda har ställt upp sig mitt i vadstället."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
 msgid ""
@@ -2037,13 +2079,12 @@
 msgstr "Från flodens djup åkallar jag de bestar som skall förgöra er!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
 "Det verkar som om den här häxmästaren också har lärt sig att frammana "
-"demoner!"
+"monster ur djupen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
@@ -2070,6 +2111,8 @@
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
+"Detta är inte bra. Vi har mitt i fiendens territorium, med fiender i öst 
och "
+"väst och berg i norr och söder."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
@@ -2106,6 +2149,9 @@
 "our path. We have to get out of this range, either to the east or west, then "
 "head north."
 msgstr ""
+"Jag ville ta mig norrut omedelbart, men det verkar som att bergen där "
+"blockerar vår väg. Vi måste ta oss ur den här bergskedjan, antingen om vi 
"
+"går åt öst eller väst, och sedan färdas norrut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:154
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
@@ -2296,23 +2342,21 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
-msgstr ""
+msgstr "Nej! Jag... dör..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:23
 msgid "We are doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Vi är dödsdömda..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "I... must... argh."
-msgstr "Jag...måste...hjälpa...Gweddry..."
+msgstr "Jag...måste... Argh..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
 msgstr "Va? Ni misslyckades med mitt beskyddande..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
@@ -2321,7 +2365,6 @@
 "ting skedde vid Wesnoths östra gräns."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2329,22 +2372,23 @@
 "but a small mountain range and miles of swamp, where no one had been seen "
 "for many years."
 msgstr ""
-"Kreatur och andra husdjur återfanns döda på ängarna, och män försvann 
från "
-"sina hem, med bara en liten rännil av svart blod som spår efter dem. Till 
en "
+"Boskap och husdjur återfanns döda på ängarna, och män försvann från 
sina "
+"hem, med bara en liten rännil av svart blod som spår efter dem. Till en "
 "början misstänkte nybyggarna rövare, men det fanns inget öster om dem "
-"förutom en liten bergsutlöpare och ett vidsträckt träsk."
+"förutom en liten bergsutlöpare och ett vidsträckt träsk, som hade legat 
öde "
+"i många år."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The disappearances did not stop, and every day the terror grew greater. "
 "Eventually, the people living in the eastern villages sent a messenger to "
 "the King, asking for help. The messenger rode hard for many days and nights, "
 "and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
-"För varje dag växte sig skräcken allt starkare, ända tills de östliga "
-"byarnas invånare tvingades skicka bud till kungen. Efter flera dagars hård "
-"ritt nådde budbäraren slutligen fram till staden Weldyn."
+"Försvinnandena fortsatte, och skräcken växte sig allt starkare för varje "
+"dag, ända tills de östliga byarnas invånare tvingades skicka bud till "
+"kungen. Efter flera dagars hård ritt nådde budbäraren slutligen fram till "
+"staden Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -2371,30 +2415,26 @@
 "hade lämnat bergen och flyttat till länderna i norr."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks, and "
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Den senaste attackerna hade skett vid den södra utposten. Konrad II beslöt "
-"sig för att åter bemanna de även andra. Han sände iväg tre av sina mest "
-"lovande unga officerare till dem."
+"Den senaste attackerna hade skett vid den södra utposten, som fortfarande "
+"var i bruk. Konrad II beslöt sig för att åter bemanna även de andra. Han "
+"sände iväg tre av sina mest lovande unga officerare till dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To the northern outpost he sent Owaec, a clan noble. To the middle outpost, "
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
-"Riddaren Deoran fanns redan på plats på den södra utposten. Till den norra 
"
-"utposten sände han Owaec, en av klanernas ädlingar. Till den mittersta "
-"utposten sände han Gweddry, som skulle få sällskap av Dacyn magikern. Det 
är "
-"dessa som denna historia handlar om."
+"Till den norra utposten sände han Owaec, en av klanernas ädlingar. Till den 
"
+"mittersta utposten sände han Gweddry, som skulle få sällskap av Dacyn "
+"magikern. Det är dessa som denna historia handlar om."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
@@ -2402,5 +2442,6 @@
 "watchmen..."
 msgstr ""
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
-"på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
-"gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
+"på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. Men en dag, i "
+"gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från "
+"vaktposterna..."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.135 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.136
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.135   Tue Aug 16 22:38:17 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed Aug 17 22:26:12 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-16 23:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-17 22:00+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -6234,6 +6234,14 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Till skillnad från många andra raser erkänner alverna snabbt de bland de "
+"sina som har erfarenhet av strid. Detta står i bjärt kontrast till "
+"människorna, för vilka ledarskap oftast handlar om hot och tvång. "
+"Kombinationen av deras förtroende för sina ledares visdom och deras sed att 
"
+"välja sina ledare är en av alvernas styrkor.\n"
+"\n"
+"Observera: under en kaptens ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
@@ -6248,6 +6256,11 @@
 "a secondary pursuit, is executed with a skill that most of humanity can only "
 "stare at with wonder."
 msgstr ""
+"De få bland alverna som hänger sig till vapenkonst blir något oerhört hos 
en "
+"ras som har rykte om sin lugna läggning. Av denna hängivenhet kommer en "
+"skicklighet och renhet i utövandet som aldrig syns bland andra rasers "
+"svärdsmästare. Även bågskytte, som mer betraktas som lek, utförs med en "
+"skicklighet som de flesta människor bara kan gapa åt i förundran."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "female^Elvish Druid"
@@ -6266,6 +6279,16 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Druids are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Skogsalvernas magi är inte lämpad för strid, men är ändock effektiv. "
+"Skogarna de lever i kan väckas med ett ord för att slå ut mot de som hotar 
"
+"friden.\n"
+"\n"
+"Alvdruidernas huvudsakliga förmåga är helandets konst, och det är för 
detta "
+"utövande som de hålls i stor ära av sitt släkte.\n"
+"\n"
+"Observera: druidernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar "
+"deras antal utfall med ett. Druider har förmågan att vårda trupper i sin "
+"närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:54
 msgid "ensnare"
@@ -6311,6 +6334,11 @@
 "can grasp the basics of swordsmanship and archery in an uncannily short "
 "time, and put them to effective use on the battlefield."
 msgstr ""
+"Strid är inte det första man associerar alver med, men när situationen "
+"kräver det kommer deras naturliga grace och smidighet väl till pass, lika "
+"väl som deras stora hantverksskicklighet. Alver kan sätta sig in i "
+"svärdskonstens och bågskyttets grunder på en mycket kort tid, och använda 
"
+"dessa kunskaper i strid med stor förtjänst."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
@@ -6322,6 +6350,10 @@
 "fighter into a master of combat. Those who are honored as heroes are strong "
 "with both sword and bow, skills that never fade for lack of practice."
 msgstr ""
+"Ett relativt litet antal strider ger alverna nog med erfarenhet för att "
+"deras skicklighet skall bli mycket stor. De som hedras som hjältar är de 
som "
+"har skaffat sig goda kunskaper med svärd och båge, kunskaper som aldrig "
+"avtar i brist på utövande."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
@@ -6334,6 +6366,10 @@
 "times of peace, a High Lord in the full of his wrath is an awesome sight "
 "indeed."
 msgstr ""
+"Alvernas ledare träder aldrig in i ålderdom och glömska, utan det är ofta 
"
+"med åldern som deras kunskap och makt når sin fullbordan. I fredstider är "
+"alvstorfurstarnas lugn och kontemplativa sinnelag ett ideal som få kan "
+"uppnå, men i fullt vredesmod blir de verkligt imponerande."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
@@ -6346,6 +6382,9 @@
 "unflagging fealty of their people, which is the greatest gift any ruler "
 "could ask for."
 msgstr ""
+"Alver väljer sina ledare utifrån deras storhet och visdom, då deras "
+"framsynthet behövs i oroliga tider. Deras rättvisa styre belönas med deras 
"
+"folks villkorslösa trohet, vilket är den största gåva en ledare kan få."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:21
 msgid "shove"
@@ -6361,6 +6400,9 @@
 "society. Elvish Lords are the wisest and strongest of their people, and are "
 "fearsome in their command of magic."
 msgstr ""
+"Alvernas adel äger en lika stor kunskap som deras ställning kräver. "
+"Alvfurstarna är de visaste och starkaste bland deras folk, och fruktas bland 
"
+"andra raser för deras kunskaper i magi."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -6379,6 +6421,16 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
+"Alvernas stora skicklighet med båge grundas bland annat på deras goda syn. "
+"Vare sig det är dag eller natt kan en alv tränad i bågskytte träffa mål 
som "
+"en vanlig människa inte ens skulle kunna se, och hinna dra nästa pil innan "
+"den första nått sitt mål.\n"
+"\n"
+"Denna otroliga skicklighet har ett pris, och det är att svärdsträningen "
+"kommer i skymundan.\n"
+"\n"
+"Observera: som prickskyttar träffar de ofta sitt mål, men bara då de är "
+"offensiva."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:65 data/units/Elvish_Marksman.cfg:185
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:65
@@ -6836,6 +6888,8 @@
 "A normal scorpion is dangerous enough - one the size of a man needs little "
 "explanation."
 msgstr ""
+"En vanlig skorpion är farlig nog - en i manshöjd kräver inga vidare "
+"utläggningar."
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:20
 msgid "sting"
@@ -7542,7 +7596,7 @@
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:3
 msgid "Master at Arms"
-msgstr ""
+msgstr "Väbel"
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:22
 msgid ""
@@ -7751,6 +7805,10 @@
 "of need, many mermen of that occupation will volunteer to swell the ranks of "
 "their military."
 msgstr ""
+"Sjöfolkets kunnande i spjutfiske översätts enkelt till stridsbruk, 
speciellt "
+"mot de som inte kan röra sig lika fritt i vattnet som sjöfolket själva. I "
+"oroliga tider är det många bland jägarna som ställer upp för att fylla 
leden "
+"i deras militär."
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
@@ -7763,6 +7821,10 @@
 "impact of one is considerably greater. In the water, the mobility of the "
 "mermen more than makes up for this when facing foes who cannot swim."
 msgstr ""
+"De bland sjöfolket som bemästrat spjutkastarkonsten kan bli nästan lika "
+"effektiva som bågskyttar. Att deras vapens tyngd minskar deras räckvidd 
vägs "
+"upp av kraften i träffen. I vatten kompenserar sjöfolkets rörlighet mer 
än "
+"väl för alla eventuella nackdelar av spjutkastarnas val av vapen."
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 msgid "Merman Netcaster"
@@ -7968,6 +8030,11 @@
 "was a discovery that nonetheless had terrible ramifications. This art alone "
 "may have caused humanity's condemnation of what is now known as "
 msgstr ""
+"En av de mäktigaste cirklarna i det som kallas 'svart magi' är nekromantins 
"
+"konst, vilket är den fasansfulla förmågan att återuppväcka de döda. 
Denna "
+"kunskap var det första steget mot att besegra döden. Upptäckten uppfyllde "
+"inte de inblandades förväntningar, men den hade likväl fruktansvärda "
+"konsekvenser."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
@@ -8100,6 +8167,14 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"Trots att gift anses som ett vapen för ynkryggar, så används detta gärna 
av "
+"orcherna, särskilt av de som har liten kroppsstyrka. Orchernas lönnmördare 
"
+"som ofta är lite svagare, om än smidiga, använder gift till sina 
kastknivar. "
+"Även om det sällan är de som utdelar nådastöten, så är deras taktik 
till "
+"stor nytta för deras större och brutalare släktingar.\n"
+"\n"
+"Observera: orchernas lönnmördare använder förgiftade kastknivar, och 
deras "
+"offer dessa försvagas gradvis tills de kan botas i en by eller av en helare."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
 msgid "throwing knives"
@@ -8258,6 +8333,15 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"De större och ofta skickligare lönnmördarna bland orcherna kallas 
'slaktare' "
+"av deras fiender, en beskrivning som kanske gör dem rättvisa om än inte "
+"träffar helt rätt. Slaktarna har skurit ner på rustningen, vilket gör dem 
"
+"snabba i förflyttning och strid. Deras huvudsakliga vapen är gift, ett 
grymt "
+"verktyg i deras händer, och dess flitiga användning i strid är ofta den "
+"verkliga orsaken till orchernas segrar.\n"
+"\n"
+"Observera: slaktarorcherna använder förgiftade kastknivar, och deras offer "
+"kommer att försvagas gradvis tills de kan botas i en by eller av en helare."
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
 msgid "Orcish Slurbow"
@@ -8813,6 +8897,9 @@
 "academically trained, he will need some experience in the field before his "
 "leadership is sound and acknowledged."
 msgstr ""
+"Sergeanten är en officer i den kungliga armén. Han har en god utbildning, "
+"men behöver skaffa sig mer erfarenhet för att utveckla sin 
ledarskapsförmåga "
+"och få den erkänd."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
@@ -8969,6 +9056,11 @@
 "to achieve the tasks laid before them, for death holds no fear for one who "
 "is already dead."
 msgstr ""
+"En skelettbågskytt är en något annorlunda varelse än de 'skelett' som de "
+"ofta syns i sällskap med; det är en naturens styggelse, en krigare som "
+"återuppväckts från de döda för återigen känna stridens hetta. I sina "
+"mästares händer gör dessa soldater allt de kan för att utföra de 
uppgifter "
+"som åläggs dem, för de döda behöver inte frukta döden."
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
@@ -9457,6 +9549,14 @@
 "mounts have a rather easy time traversing the mountains, though water and "
 "woods will still slow them down."
 msgstr ""
+"Det är inte känt hur och när man började tämja vargar. Vättar är 
mindre och "
+"mycket svagare än orcher, och den som lyckas få tag på ett riddjur har en "
+"betydligt tryggare och mer roande roll i strider.\n"
+"\n"
+"En varg skulle inte kunna bära en soldat i klädd i stål, men en vätte i "
+"läderrustning är ingen konst. I motsatt till hästar har vargar inga "
+"svårigheter att ta sig genom oländig terräng, som berg, men vatten och "
+"skogar sinkar dem."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]