wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth/sv.po po/wesnoth-ei/sv.po do...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth/sv.po po/wesnoth-ei/sv.po do...
Date: Tue, 16 Aug 2005 18:38:20 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/16 22:38:20

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    doc/man/sv   : wesnoth.6 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.134&tr2=1.135&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.69&tr2=1.70&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6
diff -u wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6:1.2 wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6:1.3
--- wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6:1.2  Tue Jun 14 18:34:39 2005
+++ wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6    Tue Aug 16 22:38:20 2005
@@ -132,7 +132,9 @@
 
 .TP
 .B --nogui
-k\[:o]r spelet utan det grafiska anv\[:a]ndargr\[:a]nssnittet.
+k\[:o]r spelet utan det grafiska anv\[:a]ndargr\[:a]nssnittet. M\[oa]ste anges 
f\[:o]re
+.B --multiplayer
+f\[:o]r att ha effekt.
 
 .TP
 .BR --scenario=v\[:a]rde
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.69 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.70
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.69  Mon Aug 8 12:47:05 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Tue Aug 16 22:38:19 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-16 22:13+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
@@ -375,14 +375,14 @@
 "andra sidan floden när de anländer."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
-"På andra sidan floden är Nordländerna. Om vi kan ta oss dit, så kan vi "
-"kanske få hjälp av några jättar."
+"På andra sidan floden ligger Nordländerna. Om vi kan ta oss dit, så kan vi 
"
+"kanske få hjälp av några resar - men orcherna kommer definitivt anfalla 
oss "
+"innan dess."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
@@ -397,19 +397,17 @@
 msgstr "Orch dum! Du dö nu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr "Jag tror att jättarna försöker döda orcherna."
+msgstr "Jag tror att resarna försöker döda orcherna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
 "Om vi visar att vi också är fiender till orcherna, så hjälper de kanske 
oss. "
 "Men jag tror det är klokt att korsa floden innan vi försöker övertala de 
här "
-"jättarna att hjälpa oss."
+"resarna att hjälpa oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
@@ -427,7 +425,7 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
-"Bra! Vi har tagit oss över floden. Nu får vi se om vi kan få jättarna att 
"
+"Bra! Vi har tagit oss över floden. Nu får vi se om vi kan få resarna att "
 "ansluta sig till oss. Det har hänt tidigare att de har förmåtts arbeta 
för "
 "Kronan; kanske låter det sig göras igen."
 
@@ -1123,7 +1121,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr "Jättar i träning"
+msgstr "Resar i träning"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:165
@@ -1133,14 +1131,14 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
 msgstr ""
-"För att kunna rekrytera jättar, låt två stanna kvar på gräset tills 
dragen "
+"För att kunna rekrytera resar, låt två stanna kvar på gräset tills 
dragen "
 "tar slut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:103
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
 msgstr ""
-"Titta, vi har hittat en flock jättar. Låt oss se om vi kan fånga några 
och "
+"Titta, vi har hittat en flock resar. Låt oss se om vi kan fånga några och "
 "träna upp dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:107
@@ -1149,7 +1147,7 @@
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
-"OK, vi måste få åtminstone två av de här jättarna att bli kvar på 
slätten "
+"OK, vi måste få åtminstone två av de här resarna att bli kvar på 
slätten "
 "tills våra trupper kommer hit och kan ta dem till fånga. Sen blir de 
tvungna "
 "att leda oss till sin stam."
 
@@ -1170,7 +1168,7 @@
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
-"Våra trupper är ikapp! Med dem i ryggen övertygar vi lätt jättarnas stam 
att "
+"Våra trupper är ikapp! Med dem i ryggen övertygar vi lätt resarnas stam 
att "
 "förena sig med oss, och då kan vi rekrytera trupper bland dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:178
@@ -1178,7 +1176,7 @@
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
 msgstr ""
-"Vi lyckades inte ta tillräckligt många jättar till fånga. Vi får klara 
oss "
+"Vi lyckades inte ta tillräckligt många resar till fånga. Vi får klara oss 
"
 "utan dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
@@ -2016,13 +2014,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead are dangerous, but the orcs may be "
 "more dangerous still."
 msgstr ""
-"På andra sidan floden ligger nordländerna. Det bor jättar där, men också 
"
+"På andra sidan floden ligger nordländerna. Det bor resar där, men också "
 "orcher. Vi måste fortsätta med stor vaksamhet. De vandöda bakom oss är "
 "farliga, men orcherna kan vara än värre."
 
@@ -2407,176 +2404,3 @@
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
 "gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
-#~ "the East."
-#~ msgstr ""
-#~ "Led Wesnoths lojala arméer i strid mot de vandöda horderna från öst."
-
-#~ msgid "Holy Water"
-#~ msgstr "Vigvatten"
-
-#~ msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-#~ msgstr "Detta vatten gör alla dina vapen heliga så länge du lever!"
-
-#~ msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
-#~ msgstr "Stigen tar snart slut. Se där - vi har berg framför oss."
-
-#~ msgid ""
-#~ "None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I "
-#~ "told you from the beginning we should never have ventured north of the "
-#~ "river!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Våra trupper kan inte fortsätta i så oländig terräng. Vi måste 
vända "
-#~ "tillbaka! Jag sa redan från början att vi inte skulle ha tagit oss norr "
-#~ "om floden!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No! If I remember correctly, there is a lake around here, with a bridge "
-#~ "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
-#~ "had stayed south of the river, the undead would have killed us by now and "
-#~ "raised our corpses to fight against the king. We do not have much of a "
-#~ "choice, we have to stay north of the river where we cannot be detected by "
-#~ "the undead, and so we may be able to get around them and attack them "
-#~ "where there are fewer enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej! Om jag inte missminner mig så kommer vi snart fram till en sjö, med 
"
-#~ "en bro över. Om vi kommer över bron kan vi ta oss igenom bergen den "
-#~ "vägen. Och kom ihåg, om vi hade stannat söder om floden, skulle de "
-#~ "vandöda ha dödat oss, och våra lik skulle ha återuppväckts för att 
strida "
-#~ "mot kungen. Vi har inte mycket val, vi måste stanna norr om floden där 
de "
-#~ "vandöda inte upptäcker oss. På så sätt kan vi gå runt dem, och 
anfalla "
-#~ "dem där de inte är så många."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been "
-#~ "defeated easily. Onward!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag tror Dacyn har rätt. Om vi hade stannat kvar, så skulle vi varit ett 
"
-#~ "lätt byte. Framåt!"
-
-#~ msgid "Ravanal-Guard"
-#~ msgstr "Ravanal-vakt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned "
-#~ "us; we must get far away from these lands. I think we should go north, "
-#~ "and try to reach Weldyn by a different route."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bra gjort! Nu måste vi fortsätta. Den vandöde spejaren har varnat oss, "
-#~ "och vi måste ge oss av långt från dessa länder. Jag tycker att vi 
skall "
-#~ "gå norrut, och försöka nå Weldyn en annan väg."
-
-#~ msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vad i hela... Träsk? Sista gången jag var här var detta bördiga 
slätter!"
-
-#~ msgid "I can't believe I lost the duel..."
-#~ msgstr "Det är inte sant! Jag förlorade duellen..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr "
-#~ "poweerrrrrr......."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vad? Förlorade han? Nu kommer vi att börja förlooora allll vårrr "
-#~ "kraftttttt......."
-
-#~ msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
-#~ msgstr "Då vi inte har någon egen vilja, så måste vi hålla med dig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
-#~ "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
-#~ "worried."
-#~ msgstr ""
-#~ "Landets främste siare, Galdren, förutspådde att en dag, en nära "
-#~ "förestående dag, skulle en stor ondska spridas över landet. Kungen blev 
"
-#~ "förståeligt nog orolig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
-#~ "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
-#~ msgstr ""
-#~ "I landet fanns det två Ljusets magiker som utmärkte sig från de andra. 
En "
-#~ "magiker från östern som hette Ravan, och jag själv."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own life "
-#~ "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med tiden gjorde han det offer som alla dödens magiker slutligen gör, 
han "
-#~ "tog sitt eget liv och blev en häxmästare, en av de allra mäktigaste som 
"
-#~ "någonsin skådats."
-
-#~ msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
-#~ msgstr "Ja men det verkar ju inte som att du har en bättre plan!"
-
-#~ msgid "That is why we're at this council..."
-#~ msgstr "Det är därför vi har samlats till rådslag..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We should probably go north to the orcish lands and try to circle around "
-#~ "and avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, "
-#~ "and staying inside Wesnoth would mean certain death."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi borde gå norrut till orchernas länder, och försöka gå runt de 
vandöda "
-#~ "arméerna. Deras horder är alltför stora, vi kan inte besegra dem, och 
vi "
-#~ "kommer garanterat att dö om vi stannar kvar i Wesnoth."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No, I think we should go straight through and try to get to the king as "
-#~ "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
-#~ "orcs in the northlands."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej, Jag tycker att vi skall gå rakt på och försöka komma fram till "
-#~ "kungen så snabbt som möjligt. De vandöda horderna kan inte vara så 
stora, "
-#~ "och det finns orcher i nordländerna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to "
-#~ "go forward - we will all die if we do! We should turn North and help "
-#~ "Owaec, captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi har nått gränsen till de vandödas land. Du kan väl inte mena att vi 
"
-#~ "skall fortsätta framåt - i så fall kommer vi alla att dö! Vi måste 
gå "
-#~ "norrut och hjälpa Owaec, den norra utpostens kapten, att hålla de 
vandöda "
-#~ "stången."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to "
-#~ "fight. The necromancer Mal-Skraat has chased us."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag är ännu inte säker. Oavsett om vi går framåt eller tillbaka, så 
måste "
-#~ "vi slåss. Nekromantikern Mal-Skraat kommer efter oss."
-
-#~ msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi vill inte spilla mer tid här med att slåss med Mal-Skraat. Framåt!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, "
-#~ "we will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi måste över floden. Vi kan inte försöka hitta en väg runt träsket, 
det "
-#~ "skulle ta för lång tid. Weldyn ligger kanske redan i ruiner!"
-
-#~ msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
-#~ msgstr "Det här är inte bra. Vi är mitt i fiendeland!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If we kill Mal-Skraat, we will have opened a way to enter Wesnoth, but if "
-#~ "we kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead "
-#~ "lands. I don't know how far we will get, though."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om vi dödar Mal-Skraat, så kommer vi att ha öppnat upp en väg in i "
-#~ "Wesnoth, men om vi dödar Mal-Kallat, så kan vi tränga djupare in på de 
"
-#~ "vandödas marker. Jag vet dock inte hur långt vi kommer."
-
-#~ msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej! Jag har misslyckats i mitt uppdrag att rädda Wesnoth från "
-#~ "förödelse..."
-
-#~ msgid "Wesnoth is doomed... without me, Gweddry has no hope."
-#~ msgstr "Wesnoth är dödsdömt... Utan mig har Gweddry ingen chans."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.134 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.135
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.134   Wed Aug 10 14:15:29 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Tue Aug 16 22:38:17 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-10 16:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-16 23:05+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1650,6 +1650,15 @@
 "occupying the bridge hex. Note that a swimming unit and a land unit are not "
 "capable of occupying a bridge hex at the same time."
 msgstr ""
+"Kunskapen och kapaciteten att bygga broar ger möjligheten att slippa ägna "
+"någon tankemöda åt var bästa vadställe finns, och när. För att inte 
tala om "
+"lyxen att torrskodd korsa ett vattendrag, vilket inte är att förakta under "
+"årets kalla månader.\n"
+"\n"
+"För de som färdas på land eller vatten är en bro det bästa av båda 
världar. "
+"I spelet fungerar de som antingen slätt eller grunt vatten, beroende på vad 
"
+"som ger de bästa fördelarna för truppen som passerar bron. Observera att 
en "
+"simmande trupp och en landtrupp inte kan ställa sig på en broruta 
samtidigt."
 
 #: data/help.cfg:495 data/terrain.cfg:349
 msgid "Cave Wall"
@@ -4363,6 +4372,13 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"Den uråldriga häxmästarens styrka och makt vittnar om gångna tiders 
glans. "
+"Den som möter en uråldrig häxmästare har troligen värre saker än döden 
att "
+"oroa sig för.\n"
+"\n"
+"Observera: häxmästarens distansattacker är magiska och träffar därför 
ofta "
+"sitt mål. Häxmästarens beröring berövar offrets livskraft och stärker "
+"häxmästaren."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:44 data/units/Demilich.cfg:32
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:21 data/units/Ghost.cfg:23 data/units/Lich.cfg:24
@@ -5131,6 +5147,8 @@
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
 "dangerous."
 msgstr ""
+"Dessa mystiska varelser sägs kunna förstena sina offer. Utan tvekan gör "
+"detta dem extremt farliga."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
@@ -5202,6 +5220,17 @@
 "Special Notes: The attacks of a dark adept are magical, and always have a "
 "high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"För att den svarta magin skall dra till sig några anhängare måste dess "
+"lockelse vara mäkta stor, eftersom utövandet är belagt med dödsstraff i 
den "
+"civiliserade världen. Men då belöningen består i intet mindre än 
odödlighet "
+"finns det trots detta de som söker sig till denna konst. Dessa fanatiker "
+"utstår sin utbildning i hemliga kulter och mörka ordnar, en utbildning som "
+"ofta leder till utmattning och kraftlöshet. \n"
+"\n"
+"I ett sådant tillstånd är deras enda vapen den konst de hängivit sig 
till.\n"
+"\n"
+"Observera: svartkonstnärens attacker är magiska och träffar därför ofta 
sitt "
+"mål. "
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:38 data/units/Dark_Sorcerer.cfg:47
 #: data/units/Necromancer.cfg:38
@@ -5253,6 +5282,20 @@
 "marked with the plague, and any foe struck down by it will rise again in "
 "unlife."
 msgstr ""
+"Fruktan för svart magi kommer framför allt av hur lite gemene man känner "
+"till om det. Om odödlighet verkligen är belöningen, torde omvandlingen 
till "
+"häxmästare vara högst eftersträvansvärt, innan sjukdom eller 
Ã¥ldersvaghet "
+"drabbar magikern. Trots detta har man ibland sett tydligt åldrade "
+"mörkermagiker med sådan makt att de kan stå som häxmästarnas jämlike.\n"
+"\n"
+"Man kan bara spekulera om varför en sådan person skulle försena eller "
+"försaka den vägen helt. Det förmodas att häxmästarskapet antingen inte "
+"riktigt ger den odödlighet som påstås, eller att det finns ett 
fruktansvärt "
+"pris att betala.\n"
+"\n"
+"Observera: mörkermagikerns distansattacker är magiska och träffar därför 
"
+"ofta sitt mål. Mörkermagikerns stav är märkt med pestens tecken, och 
varje "
+"fiende som faller under staven kommer att återuppstå i vanlivet."
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:29 data/units/Soulless.cfg:42
 #: data/units/Soulless.cfg:117 data/units/Soulless.cfg:193
@@ -5317,6 +5360,12 @@
 "the skills they once had. Though frail, these monsters are much faster than "
 "the rest of their kind, both on foot and with their blades."
 msgstr ""
+"I livet var de styggelser som nu går under benämningen svärdsandar 
stridens "
+"mästare, soldater som var både smidiga och dödliga. Deras nya mästare "
+"erkänner ofta detta, och försöker dra nytta av det genom att utrusta dem 
med "
+"vapen som passar deras kunskaper. Även om de är bräckliga så är dessa "
+"monster mycket kvickare än de andra av sitt släkte, både i kropp och "
+"svärdsföring."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
@@ -5371,6 +5420,18 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
+"Monstervargar skiljer sig från vanliga vargar endast i färg och storlek. De 
"
+"står oftast högre över manken än hästar, och har en lika mycket större "
+"aptit. Bara galningar skulle försöka utmana dem; vättarna har lyckats 
tämja "
+"dem, i någon mening, om än med stora förluster.\n"
+"\n"
+"Klorna betraktas vanligtvis inte som vargens farligare bestyckning, men hos "
+"denna större variant är de tjockare och längre än järnspikar. Deras 
ryttare "
+"stryker gift på framklorna, besläktat med det som orchernas lönnmördare "
+"använder, vilket gör en reva av dessa monsters tassar högst dödlig.\n"
+"\n"
+"Observera: de som träffas av monstervargens klor förgiftas, och försvagas "
+"gradvis tills de kan botas i en by eller av en helare."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:54 data/units/Drake_Burner.cfg:34
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:36 data/units/Drake_Inferno.cfg:25
@@ -5408,6 +5469,8 @@
 "The drakes who master the use of a sword are sworn into a special order. The "
 "mark of this is the black and white warpaint they display in battle."
 msgstr ""
+"De bland drakfolket som bemästrar svärdet tas upp i en särskild orden. "
+"Ordens tecken är den svarta och vita krigsmålning som de bär i strid."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:46 data/units/Drake_Burner.cfg:53
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:56 data/units/Drake_Fire.cfg:54
@@ -5420,7 +5483,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
-msgstr "Eldbringare"
+msgstr "Sotdrake"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:18
 msgid ""
@@ -5429,6 +5492,10 @@
 "This, coupled with their sheer size and clawed hands makes for a dangerous "
 "foe in combat."
 msgstr ""
+"Sotdrakarna är de få och stolta som har ärvt mest av drakfolkets anfäders 
"
+"krafter, i synnerhet förmågan att spruta eld. Detta, tillsammans med deras "
+"blotta storlek och kloförsedda händer, gör dem till farliga motståndare i 
"
+"strid."
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
@@ -5451,6 +5518,19 @@
 "weaknesses of their kind, such as the strong vulnerability to spears and "
 "arrows."
 msgstr ""
+"En draksoldat har varken flygandets eller eldsprutandets förmågor, och det "
+"antas ofta att deras hänvisning till närstrid beror på någon 
missbildning, "
+"och att de då försöker kompensera sina tillkortakommanden med någon annan 
"
+"kunskap. Det är möjligt att de har vissa problem med dessa förmågor, men 
de "
+"som stödjer denna teori har förbisett hur väl anpassade de är för att 
strida "
+"mot andra ur drakfolket.\n"
+"\n"
+"Faktum är att de är drakfolkets domare, och även om deras utrustning nu "
+"mestadels är ceremoniell, så är den inte desto mindre effektiv. I "
+"sammanstötningar med andra mindre raser har de upptäckt att deras blotta "
+"storlek och styrka utgör kraftfulla vapen, och i kombination med deras "
+"rustningar upphävs deras ras annars så stora sårbarhet mot vapen som spjut 
"
+"och pilar."
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
 msgid "Drake Enforcer"
@@ -5462,6 +5542,9 @@
 "hours at the forge have provided them with a bristling array of weaponry, "
 "and have clad them head to toe in shining armor."
 msgstr ""
+"I de mäktiga betvingarna manifesteras drakfolkets råstyrka. Långa timmar i 
"
+"smedjorna har gett dem en storartad beväpning, och klätt dem från topp 
till "
+"tå i skinande rustningar."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -5483,7 +5566,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:3
 msgid "Fire Drake"
-msgstr "Eldmanare"
+msgstr "Elddrake"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:18
 msgid ""
@@ -5491,6 +5574,9 @@
 "armor, they belch columns of flame at any who oppose them, a testament to "
 "the strength and majesty of their kind."
 msgstr ""
+"De mäktiga elddrakarna har bemästrat sin inre eld. Klädda i skinande "
+"rustningar visar de sitt släktes styrka och storhet när de sprutar sin "
+"förtärande eld mot alla som sätter sig upp mot dem."
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
@@ -5507,6 +5593,14 @@
 "it to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Det sägs att de bland drakfolket kommer från de äldsta ätterna, de som i "
+"direkt nedstigande led härstammar från de stora drakarna, har eld i sina "
+"ådror istället för blod. Att de kan spruta eld som de gör verkar 
bekräfta "
+"detta, men av någon anledning har ingen försökt öppna en för att 
utforska "
+"saken närmare.\n"
+"\n"
+"Observera: under ett eldhjärtas ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
 msgid "Drake Flare"
@@ -5522,6 +5616,12 @@
 "to deal more damage in combat, though this only applies to units of lower "
 "level."
 msgstr ""
+"Drakfolket är en gammal ras, som är vis nog att lyssna på sina naturliga "
+"ledare. De som kallas 'flammor' av sina fiender är de bland drakfolket som "
+"strävar efter att bli sådana ledare, både i krig och i fred.\n"
+"\n"
+"Observera: under en flamdrakes ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
@@ -5536,6 +5636,12 @@
 "maces which complement their already impressive array. Their intense focus "
 "on their weapons comes at the slight expense of their defensive abilities."
 msgstr ""
+"Gladiatorerna har valt en helt annan väg än veteranerna. Istället för att 
"
+"lägga så mycket tid på sin träning, så har de valt att fokusera på sin "
+"utrustning. De är drakfolkets smeder, och som sådana har de tillgång till 
de "
+"bästa vapnen och rustningarna. De har drakfolkets skarpaste svärd och 
spjut, "
+"som de kompletterar med spikklubbor. Deras hängivenhet till vapnen för med "
+"sig en viss försämring av deras förmåga till försvar."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
@@ -5588,6 +5694,11 @@
 "shining, flame-colored armor is a mark of their proud and powerful caste, "
 "the ideal to which their brethren aspire."
 msgstr ""
+"De flygande infernodrakarna är sin elds mästare, i så hög grad att de 
kommer "
+"i paritet med sina anfäder drakarna i sin förmåga att använda den. Denna "
+"naturliga förmåga gör dem nästan immuna mot eld. Deras skinande, 
eldfärgade "
+"rustningar är ett deras kasts stolta och mäktiga tecken, det ideal mot 
vilka "
+"andra bland deras släkte strävar."
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
@@ -5615,6 +5726,11 @@
 "boar. Their training has also enhanced their stamina and defensive skills, "
 "which is a major advantage over their close cousins the Gladiators."
 msgstr ""
+"Veteranerna är soldater som har valt att bemästra hillebarden istället 
för "
+"att bära svärd eller spjut. Deras storlek kräver passande vapen, och deras 
"
+"hillebarder är stora nog att spetsa en häst på samma sätt som en 
människa "
+"skulle ett vildsvin. Deras träning har också förstärkt deras uthållighet 
och "
+"försvar, vilket är en stor fördel jämfört med gladiatorerna."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:25 data/units/Drake_Slasher.cfg:43
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:26 data/units/Drake_Warden.cfg:44
@@ -5640,6 +5756,9 @@
 "on this earth would dare stand against them. The Wardens' weapon of choice "
 "is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
+"Drakväktaren har nått sin kasts höjdpunkt, och handplockas från de "
+"skickligaste av veteranerna. Få krigare i denna värld skulle våga stå 
emot "
+"deras styrka. Väktarnas vapen är hillebarden, som de använder med bravur."
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
@@ -5769,7 +5888,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr "Dvärgarnas drakvakt"
+msgstr "Drakvakt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:17
 msgid ""
@@ -5851,7 +5970,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:3
 msgid "Dwarvish Runemaster"
-msgstr "Dvärgarnas runmästare"
+msgstr "Runmästare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:17
 msgid ""
@@ -5874,7 +5993,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr "Dvärgarnas vaktpost"
+msgstr "Dvärgvaktpost"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:25
 msgid ""
@@ -5886,7 +6005,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr "Dvärgarnas pansarnäve"
+msgstr "Pansarnäve"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:24
 msgid ""
@@ -5900,7 +6019,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr "Dvärgarnas järnnäve"
+msgstr "Järnnäve"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
 msgid ""
@@ -5912,7 +6031,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr "Dvärgarnas tordönstrupp"
+msgstr "Tordönskrigare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
 msgid ""
@@ -5937,7 +6056,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr "Dvärgarnas tordönsvakt"
+msgstr "Tordönsvakt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:18
 msgid ""
@@ -5970,7 +6089,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
-msgstr "Dvärgarnas ulvhedin"
+msgstr "Dvärgulvhedin"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:16
 msgid ""
@@ -6048,6 +6167,13 @@
 "their natural grace ensures that they can best any of humanity's fresh "
 "recruits."
 msgstr ""
+"Alver har alltid haft rykte om sig att vara skickliga på bågskytte, en 
konst "
+"som, av många anledningar, kommer sig naturligt för dem. Även de som inte "
+"har så stor styrka kan bli dödligt farliga med båge i hand, och i 
krigstider "
+"är det många som använder detta vapen. Även om deras relativt dåliga "
+"stridserfarenhet gör dem något sårbara, så uppväger deras naturliga 
grace "
+"detta så till den grad att de överträffar även de bästa bland 
människornas "
+"rekryter."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
 msgid "female^Elvish Archer"
@@ -6055,7 +6181,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr "Alvjägare"
+msgstr "Alvhämnare"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:26 data/units/Elvish_Avenger.cfg:142
 msgid ""
@@ -6073,10 +6199,23 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
+"Den egendomliga benämningen på alvernas 'hämnare' härrör från en taktik 
som "
+"ofta används av dessa mästarjägare. Fienden tillåts bryta igenom en 
låtsad "
+"försvarslinje, och när de mer sårbara trupperna bakom frontlinjen följer "
+"efter, så anfaller dessa bågskyttar och skär av fiendens förrådsvagnar 
och "
+"omringar sin fiende i ett enda svep.\n"
+"\n"
+"Detta har ibland tolkats som en sorts hämnd för de av deras släkte som 
föll "
+"tidigare i striden. Även om det inte är tanken, så träffar beskrivningen "
+"inte alls så illa.\n"
+"\n"
+"Observera: hämnarnas skicklighet som skogsmän gör dem osynliga för en "
+"fiende, såvida de inte står alldeles bredvid, eller har avslöjat sig genom 
"
+"att anfalla."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:119
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr "Alvjägare"
+msgstr "Alvhämnare"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
@@ -6294,7 +6433,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Skogsvaktaralv"
+msgstr "Alvjägare"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:23 data/units/Elvish_Ranger.cfg:138
 msgid ""
@@ -6311,7 +6450,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:117
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr "Skogsvaktaralv"
+msgstr "Alvjägare"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
@@ -7086,7 +7225,7 @@
 "comrade fall, yet were powerless to reach the scene in time to help."
 msgstr ""
 "Järnmanglare bär sin titel av skäl som är alltför uppenbara. I sina "
-"rustningar kan de jämföras med jättar i styrka, och de är de verkliga "
+"rustningar kan de jämföras med resar i styrka, och de är de verkliga "
 "slagskämparna i de borgarnas vaktstyrkor, i vilka de tjänar. De är dock 
dyra "
 "i underhåll och kan inte skickas till avlägsna strider utan en hord av "
 "tjänare som understöd.\n"
@@ -7912,7 +8051,7 @@
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
 msgid "Ogre"
-msgstr "Jätte"
+msgstr "Rese"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:17
 msgid ""
@@ -7921,7 +8060,7 @@
 "can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
 "underestimated."
 msgstr ""
-"Jättar är gigantiska humanoider som oftast lever ensamma i vildmarken. De 
är "
+"Resar är gigantiska humanoider som oftast lever ensamma i vildmarken. De är 
"
 "anmärkningsvärt lika människor, bortsett från sin storlek och 
ofördelaktiga "
 "yttre. Även om de är lätta att springa ifrån och lura så skall man se 
upp "
 "med deras styrka."
@@ -8507,7 +8646,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr "Ödlefolkets bakhållstrupp"
+msgstr "Bakhållstrupp"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:18
 msgid ""
@@ -8525,7 +8664,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Ödlefolkets flanktrupp"
+msgstr "Flanktrupp"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:20
 msgid ""
@@ -8542,7 +8681,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
 msgid "Saurian Icecaster"
-msgstr "Ödlefolkets ismanare"
+msgstr "Ismanare"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:19
 msgid ""
@@ -8563,7 +8702,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr "Ödlefolkets stigfinnare"
+msgstr "Ödlestigfinnare"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:18
 msgid ""
@@ -8579,7 +8718,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
-msgstr "Ödlefolkets sökare"
+msgstr "Sökare"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:20
 msgid ""
@@ -8593,7 +8732,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
 msgid "Saurian Tribalist"
-msgstr "Ödlefolkets tribalist"
+msgstr "Tribalist"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:19
 msgid ""
@@ -8816,7 +8955,7 @@
 "Skelett är krigare som dödats i strid och återuppväckts från de döda 
med "
 "svart magi. Obevekliga och i huvudsak utan egen tankekraft fruktar de varken "
 "smärta eller död, och deras blotta närvaro räcker ofta för att skrämma 
deras "
-"herrars utmanare på flykten."
+"herrars antagonister på flykten."
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:61 data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
@@ -9389,7 +9528,7 @@
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
-msgstr "Ung jätte"
+msgstr "Ung rese"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
 msgid ""
@@ -9397,7 +9536,7 @@
 "trained. They cannot manage weapons skillfully, but that is of little "
 "concern given their strength."
 msgstr ""
-"Det händer ibland att unga jättar infångas och skrivs in i armén för att 
"
+"Det händer ibland att unga resar infångas och skrivs in i armén för att "
 "tränas. De är inte skickliga med vapen, men det spelar inte så stor roll 
med "
 "tanke på deras styrka."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]