wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sk.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sk.po
Date: Thu, 11 Aug 2005 14:42:05 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/11 18:42:05

Modified files:
    po/wesnoth   : sk.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sk.po.diff?tr1=1.69&tr2=1.70&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.69 wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.70
--- wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.69    Mon Aug 8 12:47:11 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sk.po  Thu Aug 11 18:42:04 2005
@@ -8,23 +8,20 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-07 13:39+0100\n"
-"Last-Translator: Viliam Bur <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-09 14:48+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Poedit-Language: Slovak\n"
-"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
 
 #: data/amla.cfg:8
 msgid "Max HP bonus +{HP_ADVANCE}"
-msgstr ""
+msgstr "Bonusové životy +{HP_ADVANCE}"
 
 #: data/amla.cfg:21
 msgid "Full Heal"
-msgstr ""
+msgstr "Vylieč všetko"
 
 #: data/fonts.cfg:6
 #, fuzzy
@@ -33,7 +30,7 @@
 
 #: data/game.cfg:27
 msgid "Binary Saves"
-msgstr ""
+msgstr "Ukladaj binárne"
 
 #: data/game.cfg:34
 #, fuzzy
@@ -311,7 +308,7 @@
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid "Hitpoints and Experience"
-msgstr ""
+msgstr "Zdravie a skúsenosti"
 
 #: data/help.cfg:115
 msgid ""
@@ -931,7 +928,7 @@
 
 #: data/help.cfg:238
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Licencia"
 
 #: data/help.cfg:245
 msgid ""
@@ -967,7 +964,7 @@
 
 #: data/help.cfg:255
 msgid "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance."
-msgstr ""
+msgstr "Inteligentné jednotky potrebujú o 20% menej skúseností na 
povýšenie."
 
 #: data/help.cfg:257
 #, fuzzy
@@ -1002,6 +999,8 @@
 #: data/help.cfg:263
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
+"Rýchle jednotky majú 1 bod pohybu navyše, ale o 10% menej zdravia ako "
+"obyčajné."
 
 #: data/help.cfg:265
 #, fuzzy
@@ -1036,7 +1035,7 @@
 
 #: data/help.cfg:271
 msgid "Resilient units have 7 more HP than usual."
-msgstr ""
+msgstr "Odolné jednotky majú o 7 zdravia viac ako obyčajné."
 
 #: data/help.cfg:273
 #, fuzzy
@@ -1071,6 +1070,8 @@
 "Strong units do 1 more damage for every successful strike in melee combat, "
 "and have 2 more HP."
 msgstr ""
+"Silné jednotky spôsobujú pri boji nablízko o 1 väčšie zranenie pri 
každom "
+"úspešnom zásahu, a majú o 2 väčšie zdravie."
 
 #: data/help.cfg:281
 #, fuzzy
@@ -1126,7 +1127,7 @@
 
 #: data/help.cfg:295
 msgid "Undead units are immune to poison."
-msgstr ""
+msgstr "Nemŕtve jednotky sú odolné voči jedu."
 
 #: data/help.cfg:297
 msgid ""
@@ -1409,7 +1410,7 @@
 
 #: data/help.cfg:472 data/terrain.cfg:472
 msgid "Lava"
-msgstr ""
+msgstr "Láva"
 
 #: data/help.cfg:474
 msgid ""
@@ -1716,9 +1717,8 @@
 msgstr "Ak chceš, môžeš prísť, ale veliteľ má záujem hovoriť iba s 
Baldrasom."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr "Blesk"
+msgstr "(2) - Blesk"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
@@ -1742,7 +1742,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:3
 msgid "2p - Divide and Conquer"
-msgstr ""
+msgstr "(2) - Rozdeľuj a panuj"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:4
 #, fuzzy
@@ -2036,7 +2036,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
-msgstr ""
+msgstr "(2 + 2) alebo (3 + 3) tímová hra."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Smallolof.cfg:3
 msgid "6p - Smallolof"
@@ -8742,9 +8742,8 @@
 msgstr "+Katalánsky preklad"
 
 #: src/about.cpp:152
-#, fuzzy
 msgid "+Chinese Translation"
-msgstr "+Fínsky preklad"
+msgstr "+Čínsky preklad"
 
 #: src/about.cpp:155
 msgid "+Czech Translation"
@@ -8791,9 +8790,8 @@
 msgstr "+Taliansky preklad"
 
 #: src/about.cpp:234
-#, fuzzy
 msgid "+Japanese Translation"
-msgstr "+Å panielsky preklad"
+msgstr "+Japonský preklad"
 
 #: src/about.cpp:239
 msgid "+Latin Translation"
@@ -8816,18 +8814,16 @@
 msgstr "+Ruský preklad"
 
 #: src/about.cpp:271
-#, fuzzy
 msgid "+Serbian Translation"
-msgstr "+Nemecký preklad"
+msgstr "+Srbský preklad"
 
 #: src/about.cpp:274
 msgid "+Slovak Translation"
 msgstr "+Slovenský preklad"
 
 #: src/about.cpp:277
-#, fuzzy
 msgid "+Slovenian Translation"
-msgstr "+Slovenský preklad"
+msgstr "+Slovinský preklad"
 
 #: src/about.cpp:280
 msgid "+Spanish Translation"
@@ -8838,9 +8834,8 @@
 msgstr "+Švédsky preklad"
 
 #: src/about.cpp:294
-#, fuzzy
 msgid "+Turkish Translation"
-msgstr "+Poľský preklad"
+msgstr "+Turecký preklad"
 
 #: src/about.cpp:300
 msgid "+Contributors"
@@ -9087,9 +9082,8 @@
 "hry?"
 
 #: src/dialogs.cpp:550
-#, fuzzy
 msgid "Date"
-msgstr "Brána"
+msgstr "Dátum"
 
 #: src/dialogs.cpp:550 src/game.cpp:893 src/help.cpp:1117
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29 src/playturn.cpp:2052 src/playturn.cpp:2232
@@ -9691,7 +9685,6 @@
 msgstr "Frakcia"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:502
-#, fuzzy
 msgid "Color"
 msgstr "Farba"
 
@@ -9869,14 +9862,12 @@
 msgstr ""
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Settings"
-msgstr "Nastavenia..."
+msgstr "Nastavenia"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Å tatistika"
+msgstr "Stav"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:107
 msgid "Observe Game"
@@ -9975,9 +9966,8 @@
 msgstr ""
 
 #: src/network.cpp:112
-#, fuzzy
 msgid "Client disconnected"
-msgstr "Server sa odpojil"
+msgstr "Klient sa odpojil"
 
 #: src/network.cpp:430
 #, fuzzy
@@ -10231,7 +10221,6 @@
 msgstr "Musíš mať aspoň $cost zlatých, aby si privolal jednotku"
 
 #: src/playturn.cpp:2053
-#, fuzzy
 msgid "Level"
 msgstr "Úroveň"
 
@@ -10602,1314 +10591,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutrál"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Počas hrania Wesnothu sa zvyčajne pravidelne strieda deň a noc. "
-#~ "Momentálnu dennú dobu vidíme pod minimapou vpravo hore.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Zvyčajný cyklus dňa a noci vyzerá takto:\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Ráno a popoludnie sa počítajú ako deň, prvá a druhá hliadka sa 
počítajú "
-#~ "ako noc."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "While most units have three levels, not all do. Occasional units (such as "
-#~ "<ref>dst=unit_Mage text=Magi</ref>) may have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pamätajte, že väčšina jednotiek má síce tri možné úrovne, ale 
niektoré "
-#~ "nie, a niektoré (ako napríklad <ref>dst=unit_mage text='mágovia'</ref>) 
"
-#~ "môžu mať aj štyri."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-#~ "turn, to a total maximum of 8 points healed, or prevent Poison from "
-#~ "dealing damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Uzdravujúce jednotky: Jednotky so schopnosťou <ref>dst=ability_heals "
-#~ "text='uzdravovať'</ref> uzdravia v každom ťahu všetky spojenecké 
jednotky "
-#~ "na vedľajších políčkach o 4 body (ale celkový súčet uzdravených 
bodov "
-#~ "nemôže prekročiť 8) alebo zabránia tomu, aby im otrava spôsobila 
zranenie."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Tundra"
-#~ msgstr "Kolo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The final form that magi of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
-#~ "terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch "
-#~ "that of death, but their spells are powerful enough to freeze even the "
-#~ "bravest where they stand. Should you ever come across one of these, flee "
-#~ "fast and far, for they move faster than most undead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prastarý kostej je najvyššia forma, ktorú môže dosiahnuť nemŕtvy 
mág. V "
-#~ "srdciach tých, čo ho uvidia, rozosieva hrôzu. Nielen jeho dotyk je "
-#~ "smrteľný, ale aj jeho kúzla dokážu na mieste zmraziť aj tých "
-#~ "najodvážnejších. Ak by si niekedy narazil na jedného z nich, utekaj "
-#~ "rýchlo a ďaleko, pretože sa pohybujú rýchlejšie ako väčšina 
nemŕtvych."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but "
-#~ "looks are deceiving. With just a glance, Cockatrices can turn their "
-#~ "enemies into stone. This enchantment lasts until the source of their "
-#~ "power is destroyed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tento záhadný hadovitý netvor sa môže na prvý pohľad zdať slabým, 
ale "
-#~ "zdanie klame. Chiméra dokáže premeniť súpera na kameň púhym 
pohľadom, "
-#~ "dokiaľ nie je zničený zdroj jej moci."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
-#~ "power to cause death and destruction. They devote themselves completely "
-#~ "to the study of this magic, not bothering to learn how to defend "
-#~ "themselves in close combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Temní učni sú psychotickí fanatici. Študujú temnú mágiu a 
používajú jej "
-#~ "moc, aby privolali smrť a skazu. Celkom sa oddali štúdiu tento mágie, 
a "
-#~ "neobťažujú sa zisťovať, ako sa dá brániť v boji zblízka."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once "
-#~ "loved. They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and "
-#~ "caring only about killing as many beings as possible with their swirling "
-#~ "blades."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kostliví šermiari nenávidia všetko živé a snažia sa zničiť 
všetko, čo "
-#~ "kedysi milovali. Sú to smrtiaci bojovníci, ignorujú všetko 
nebezpečenstvo "
-#~ "a snažia sa iba svištiacimi čepeľami zabiť toľkých, koľkých len 
budú môcť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Direwolf Riders ride the fastest mounts to be found in Wesnoth, dreadful "
-#~ "giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and "
-#~ "merciless enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vlčí páni sú najrýchlejšími bojovými jednotkami vo Wesnothe, ich "
-#~ "strašidelné veľké vlky majú jedovaté pazúry. Títo goblini sú 
obávanými a "
-#~ "neľútostnými nepriateľmi."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Blademasters wield swords with great skill, and possess the fire "
-#~ "breathing skills of their ancestors."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jašteri bojovníci nosia meče, s ktorými zručne zaobchádzajú. Od 
svojich "
-#~ "predkov zdedili schopnosť vydychovať oheň."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not only can a Drake Burner wield its claws with deadly skill, but it "
-#~ "still possesses the fire-breathing abilities of its remote ancestors. "
-#~ "Enemies would be well advised to keep their distance. The most skilled "
-#~ "Burners will often go on to become Fire Drakes who seek to master their "
-#~ "internal fire, or Drake Flares who aspire to be leaders of their kind."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jašteri opekači rozosievajú smrť nielen svojimi pazúrmi, ale majú aj 
"
-#~ "schopnosť chrliť oheň, zdedenú po dávnych predkoch. Nepriatelia sa im 
"
-#~ "radšej zdiaľky vyhýbajú. Najskúsenejší opekači neskôr ovládnu 
svoj "
-#~ "vnútorný oheň a stanú sa ohnivými jaštermi, alebo sa postavia na 
čelo "
-#~ "svojho druhu a stanú sa žiarivými jaštermi."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Clashers' weapons of choice are the sword and spear, "
-#~ "which they use to great effect. The greatest Clashers can become Drake "
-#~ "Gladiators or Slashers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Títo jašteri majú zakrpatené krídla a nedokážu využiť svoj 
vnútorný oheň "
-#~ "ako zbraň. Neradno ich však podceňovať. Sú zručnými remeselníkmi, 
vedia "
-#~ "si vyrobiť zbrane so smaragdovými čepeľami a ťažké brnenia. "
-#~ "Najobľúbenejšie zbrane úderníkov sú meče a kopije, ktoré zručne "
-#~ "používajú. Z najúspešnejších úderníkov sa stávajú gladiátori 
alebo sekači."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. Drake Enforcers protect their "
-#~ "vulnerable hides with thick brass armor and they arm themselves with as "
-#~ "many emerald edged weapons as possible to fend off whatever opponents may "
-#~ "await them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kto by si myslel, že títo jašteri sú v nevýhode vďaka zakrpateným 
krídlam "
-#~ "a neschopnosti používať svoj vnútorný oheň ako zbraň, mýlil by sa. 
Jašter "
-#~ "gladiátor chráni svoje zraniteľné miesta hrubým mosadzným brnením a 
je po "
-#~ "zuby ozbrojený zbraňami so smaragdovými čepeľami, aby odrazil 
všetkých "
-#~ "súperov, ktorí ho čakajú."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The great fire drakes equip themselves with silver plated armor to defend "
-#~ "themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
-#~ "primitive, they have mastered their internal fire and are to be feared. "
-#~ "The most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as "
-#~ "Drake Infernos."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veľkí ohniví jašteri sa obliekajú do strieborných plátových 
brnení, ktoré "
-#~ "ich chránia pred ťažkými zraneniami. Hoci je ich bojová technika "
-#~ "primitívna, ovládajú svoj vnútorný oheň a treba sa ich báť. Z "
-#~ "najzúrivejších ohnivých jašterov vznikajú lietajúce formácie 
zvané "
-#~ "pekelní jašteri."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in "
-#~ "their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that "
-#~ "saying after facing these towering creatures of sheer devastation... "
-#~ "However, between their crackling flames and their wicked swords, few who "
-#~ "meet them survive to confirm this saying."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oddávna sa hovorí, že v žilách generálov jašterích armád koluje 
oheň "
-#~ "namiesto krvi. Kto raz stretne tieto obrovské ničivé príšery, nebude 
o "
-#~ "tomto tvrdení pochybovať. Žiaľ, máloktorí prežijú medzi plameňmi 
a údermi "
-#~ "meča, aby to mohli dosvedčiť."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
-#~ "their internal fire is not as great as some of their kin, these Drakes "
-#~ "have broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire "
-#~ "to be the greatest of their kind."
-#~ msgstr ""
-#~ "Žiariví jašteri sa stávajú vodcami svojho druhu. Svoj vnútorný 
oheň "
-#~ "neovládajú natoľko, ako ich rovesníci, majú však väčšie ambície. 
Sú "
-#~ "ozbrojení mečmi a chcú sa presláviť."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. Drake Gladiators protect their "
-#~ "vulnerable hides with thick brass armor and they arm themselves with as "
-#~ "many emerald edged weapons as possible to fend off whatever opponents may "
-#~ "await them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kto by si myslel, že títo jašteri sú v nevýhode vďaka zakrpateným 
krídlam "
-#~ "a neschopnosti používať svoj vnútorný oheň ako zbraň, mýlil by sa. 
Jašter "
-#~ "gladiátor chráni svoje zraniteľné miesta hrubým mosadzným brnením a 
je po "
-#~ "zuby ozbrojený zbraňami so smaragdovými čepeľami, aby odrazil 
všetkých "
-#~ "súperov, ktorí ho čakajú."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armor "
-#~ "that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
-#~ "fire as they have adjusted to hiding in the cones of volcanoes. Drake "
-#~ "Infernos have utterly mastered their internal fire, and rival their "
-#~ "predecessors the Dragons in their ability to use it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lietajúce formácie známe ako pekelní jašteri nosia takmer 
nepreraziteľné "
-#~ "masívne zlaté brnenia. Keďže sa prispôsobili životu v sopečných "
-#~ "kráteroch, sú prakticky odolné voči ohňu. Pekelní jašteri celkom 
ovládli "
-#~ "svoj vnútorný oheň, a v tejto schopnosti sa vyrovnajú svojim dračím "
-#~ "predkom."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Slashers' weapon of choice is the halberd, which they "
-#~ "use to great effect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Títo jašteri majú zakrpatené krídla a nedokážu využiť svoj 
vnútorný oheň "
-#~ "ako zbraň. Neradno ich však podceňovať. Sú zručnými remeselníkmi, 
vedia "
-#~ "si vyrobiť zbrane so smaragdovými čepeľami a ťažké brnenia. "
-#~ "Najobľúbenejšie zbrane sekáčov sú halapartne, ktoré zručne 
používajú."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken. To compensate they have become "
-#~ "great craftsmen that can fabricate weapons with emerald edges, and wear "
-#~ "heavy armor. The Wardens' weapon of choice is the halberd, which they use "
-#~ "to great effect."
-#~ msgstr ""
-#~ "Títo jašteri majú zakrpatené krídla a nedokážu využiť svoj 
vnútorný oheň "
-#~ "ako zbraň. Neradno ich však podceňovať. Sú zručnými remeselníkmi, 
vedia "
-#~ "si vyrobiť zbrane so smaragdovými čepeľami a ťažké brnenia. "
-#~ "Najobľúbenejšie zbrane sekáčov sú halapartne, ktoré zručne 
používajú."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire "
-#~ "breathing skills of their ancestors."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jašteri bojovníci nosia meče, s ktorými zručne zaobchádzajú. Od 
svojich "
-#~ "predkov zdedili schopnosť vydychovať oheň."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
-#~ "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these "
-#~ "Archers make up a large portion of the Elvish military."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfovia strelci sú od detstva trénovaní v lukostreľbe, a tak sú 
zruční v "
-#~ "súboji na diaľku. Títo elfovia dokážu vystreliť mnoho šípov 
rýchlo a "
-#~ "presne. Tvoria veľkú časť elfej armády."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in "
-#~ "all forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
-#~ "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
-#~ "seen in the woods until just after they have attacked."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfi pomstitelia sú extrémne šikovní a extrémne rýchli, zruční vo "
-#~ "všetkých formách súboja. Pomstitelia sú považovaní za 
najväčších znalcov "
-#~ "lesov vo Wesnothe. V lese dokážu prepadnúť nepriateľov, ktorí ich 
medzi "
-#~ "stromami neuvidia až do chvíle útoku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all "
-#~ "level-1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- "
-#~ "and long-range fighting."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kapitán je skúsení vo velení vojakom a poskytuje bonus jednotkám 
prvej "
-#~ "úrovne na vedľajsích políčkach. Elfí kapitán je skúsený v boji 
nablízko i "
-#~ "z diaľky."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
-#~ "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept "
-#~ "with the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and "
-#~ "far."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elf šampión je najlepší spomedzi bojovníkov, obdivuhodný majster 
Å¡ermu, "
-#~ "spôsobuje v boji nablízko obrovské zranenia. Je mocný aj s lukom, a 
tak "
-#~ "dokáže rozsievať skazu medzi nepriateľmi zblízka i zďaleka."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
-#~ "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
-#~ "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfia druidka je mocným vládcom lesa. Šikovne spúta nepozorných "
-#~ "nepriateľov a používa lesné kvety na liečbu spojencov. Druid je 
cennou "
-#~ "podpornou jednotkou každej elfej armády."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They "
-#~ "are distinguished from other fighting forces by their skill with both "
-#~ "sword and bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfí vojaci tvoria základ elských armád vo Wesnothe. Od iných 
vojenských "
-#~ "oddielov ich odlišuje schopnosť bojovať mečom i lukom. Elfovia majú "
-#~ "rýchle nohy a najlepšie bojujú v lese."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
-#~ "honed their combat skills to a frightening level. Elvish Heroes prefer "
-#~ "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elf hrdina sa na bojisku sústreďuje na vlastný výkon a jeho bojové "
-#~ "schopnosti sú zdokonalenéna znepokojujúcu úroveň. Elf hrdina dáva "
-#~ "prednosť boju mečom nablízko, ale je zručný aj v streľbe z luku."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range "
-#~ "and devastating balls of frost at long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elf veľmož je v boji obávaný. V boji na blízko používa meč a na 
diaľku "
-#~ "ničivé ohnivé gule."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Elvish Lady is a singular combination of beauty and wisdom, and is "
-#~ "deeply respected by all elves. Her ability to see through the shroud of "
-#~ "destiny has garnered her a position authority amongst her people. This "
-#~ "authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide "
-#~ "her people in times of uncertainty."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pani elfov je jedinečnou kombináciou krásy a múdrosti, a všetci 
elfovia "
-#~ "si ju hlboko vážia. Schopnosťou vidieť cez hmly osudu si získala 
autoritu "
-#~ "medzi svojím ľudom. Túto autoritu využíva iba zriedkavo, aby 
previedla "
-#~ "svoj ľud cez neisté časy."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
-#~ "devastating balls of frost at long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfí šľachtic je obávaný v boji, vďaka meču nablízko a ohnivým 
strelám "
-#~ "zdiaľky."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them "
-#~ "a 60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
-#~ "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee "
-#~ "combat and lesser speed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elf ostrostrelec je expertom na používanie luku. Jeho zručnosť mu "
-#~ "zaručuje šancu na zásah aspoň 60%, aj keď je nepriateľ ukrytý v 
náročnom "
-#~ "teréne. Táto veľká zručnosť s lukom vyvažuje jeho nedostatky v boji 
"
-#~ "nablízko i nižšiu rýchlosť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish "
-#~ "Marshals can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them "
-#~ "to fight with increased skill. Marshals are also themselves greatly "
-#~ "skilled in fighting, with both the sword and the bow."
-#~ msgstr ""
-#~ "Maršal je jedna z najvyšších hodností v elfej armáde. Maršal 
dokáže viesť "
-#~ "jednotky prvej a druhej úrovne na susedných políčkach, čím zvyšuje 
ich "
-#~ "bojovú silu. Maršal dokáže výborne bojovať aj samostatne, s mečom i 
lukom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to "
-#~ "strike at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow "
-#~ "and sword, they strike hard before melting into the woods again to evade "
-#~ "response."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rýchly elfí jazdec letí lesom ako vietor, útočí na slabšie jednotky 
a "
-#~ "nekryté boky. Je rovnako zručný s mečom i lukom, mocne zaútočí a 
opäť "
-#~ "zmizne v lese, aby sa vyhol odvete."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-"
-#~ "range combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all "
-#~ "woodsmen, Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, "
-#~ "unless they have just made an attack, or there are enemies adjacent to "
-#~ "them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elf hraničiar je rýchly a mocný. Hraničiar je všestranný bojovník, "
-#~ "skúsený v boji zblízka i na diaľku. Hraničiar je najskúsenejší z "
-#~ "obyvateľov lesa. Nepriatelia ho v lese nevidia, dokiaľ naňho náhodou "
-#~ "nenarazia, alebo ich nenapadne."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the "
-#~ "open. They can even use a bow from horseback."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfí jazdec je rýchly v lese i na rovine. Počas jazdy dokáže 
strieľať z "
-#~ "luku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their "
-#~ "skill on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in "
-#~ "combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfí prieskumníci sa svižne pohybujú lesom i lúkou. Ich jazdecké "
-#~ "schopnosti nemajú páru, ale chýba im bojová sila"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
-#~ "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of "
-#~ "times they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfia šamanka sa sústredí na menej násilné spôsoby ako poraziť "
-#~ "nepriateľa. Jej zväzujúci útok spomaľuje nepriateľov a zmenšuje 
počet ich "
-#~ "útokov o jeden. Šamanka dokáže aj jednoducho uzdravovať."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
-#~ "incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
-#~ "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
-#~ "entrenched enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elf ostreľovač je elitou lukostrelcov Wesnothu. Je neuveriteľne 
presný, "
-#~ "pri útoku trafí s pravdepodobnosťou 60%, aj keď strieľa veľmi 
rýchlo. "
-#~ "Ostreľovači sú vynikajúci na dorážanie ukrytých nepriateľov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. "
-#~ "Dragonfly wings sprout from their backs and change them into beautiful "
-#~ "creatures capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elfka, ktorá je oddaná prírode, sa postupne premení na vílu. Z chrbta 
jej "
-#~ "vyrastú priesvitné krídla a premenia ju na prekrásne stvorenie, 
ktorému "
-#~ "sa nič v elfích lesoch nevyrovná."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
-#~ "leaving a corpse behind. Although their non-corporeal form allows them "
-#~ "great freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts "
-#~ "cannot easily cross running water."
-#~ msgstr ""
-#~ "Duchovia sú duše bojovníkov, ktorí zomreli v agónii pred stáročiami 
a ich "
-#~ "telesné pozostatky už zanikli. Telo ich už neobmedzuje, a to im dáva "
-#~ "slobodu pohybu a chráni ich pred fyzickými útokmi. Duchovia však 
nedokážu "
-#~ "ľahko prejsť ponad tečúcu vodu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Giant Scorpions are deadly creatures that like to hide while waiting for "
-#~ "their prey. They are merciless and always hungry, so it is wise not to "
-#~ "approach too close to these oversized arachnids."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veľké škorpióny sú smrteľne nebezpečné tvory ukryté v piesku 
Púšte smrti. "
-#~ "Sú neľútostné a večne hladné, takže je lepšie sa k týmto 
gigantickým "
-#~ "pavúkovcom nepribližovať."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and "
-#~ "lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by "
-#~ "sheer numbers. Those who have somehow managed to survive the turmoil of "
-#~ "combat invariably equip themselves with a much larger spear than before, "
-#~ "enabling them to deal the first strike in melee."
-#~ msgstr ""
-#~ "Goblini vyrovnávajú svoju všeobecnú hlúposť, krehkosť a nedostatok "
-#~ "zložitejších zbraní pokusmi premôcť nepriateľov svojím počtom. 
Tí, ktorým "
-#~ "sa nejako podarilo prežiť túto bojovú skúsenosť, si nabudúce berú 
omnoho "
-#~ "dlhšie kopije, aby mohli v boji zasadiť úder ako prví."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel "
-#~ "with great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Goblinskí rytieri sú elitou goblinských vlčích jazdcov. Dokážu 
jazdiť "
-#~ "veľmi rýchlo, a pritom spôsobiť v boji veľké zranenie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These "
-#~ "Goblin Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with "
-#~ "torches and nets."
-#~ msgstr ""
-#~ "Niektorí goblini naučia svojich vlkov prekonať strach z ohňa. 
Goblinskí "
-#~ "zbojníci potom napádajú súperov s fakľami a sieťami."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and "
-#~ "lack of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by "
-#~ "sheer numbers. Though lacking in decent armor or weapons, these meagre "
-#~ "spearmen are well-equipped for a war of attrition. The best Goblin "
-#~ "Spearman can look forward to becoming Goblin Impalers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Goblini vyrovnávajú svoju všeobecnú hlúposť, krehkosť a nedostatok "
-#~ "zložitejších zbraní pokusmi premôcť nepriateľov svojím počtom. 
Hoci "
-#~ "nemajú poriadne brnenie ani zbrane, títo vyziabnutí kopijníci sú "
-#~ "pripravení na útok. Najlepší z kopijníkov sa môžu stať 
napichovačmi."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Liches are magi that have committed completely to the path of the dark "
-#~ "arts. To gain control over the undead, Liches have forfeited their own "
-#~ "bodies, becoming undead themselves. This grants them the ability to drain "
-#~ "the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful "
-#~ "cold spells."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kostej je mág, ktorý sa naplno oddal temným umeniam. Aby získal vládu 
nad "
-#~ "nemŕtvymi, kostej obetoval vlastné telo a sám sa stal nemŕtvym. To mu "
-#~ "dáva schopnosť dotykom odsávať životnú silu svojich súperov a 
čarovať "
-#~ "mocné mrazivé kúzla."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The most devout and pious amongst the mermaids gain the striking power of "
-#~ "illumination, which prevents their surroundings from ever seeing true "
-#~ "night. Their power is a stalwart counter to the forces of darkness."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najoddanejšie a najpobožnejšie morské panny získajú prenikavú moc 
svetla, "
-#~ "ktorá spôsobí, že v ich okolí nikdy nenastane noc. Táto moc je 
najlepšou "
-#~ "obranou proti silám temnôt."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Young Mermaids are often initiated in the water magics of their people. "
-#~ "Despite their frailty, this makes them formidable opponents, as they can "
-#~ "call upon the very water about them to smite their enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mladé morské panny sú často zasvätené do vodnej mágie svojho ľudu. 
"
-#~ "Napriek ich krehkosti to z nich robí obávaných súperov, pretože 
dokážu "
-#~ "povolať samotnú vodu do útoku proti nepriateľom."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The more learned among the mermaids often take a path of holy study. This "
-#~ "leaves them quite capable of ministering to the wounds of their comrades, "
-#~ "as well as being a potent defense against the unworldly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najvzdelanejšie morské panny sa často vyberú cestou posvätného 
štúdia. "
-#~ "Získajú tak schopnosť ošetrovať rany svojich blížnych a brániť sa 
proti "
-#~ "nečistým silám."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Necromancers are magi that have decided to follow the paths of the dark "
-#~ "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast "
-#~ "spells that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
-#~ msgstr ""
-#~ "Černokňažník je mág, ktorý sa rozhodol študovať temné umenia. "
-#~ "Černokňažník ovláda moc nemŕtvych a dokáže zosielať kúzla, 
ktorými "
-#~ "odčerpáva životnú silu svojich súperov pre seba."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
-#~ "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are "
-#~ "able to hide at night, leaving no trace of their presence."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nočný des lieta v noci a skrýva svoju ohavnú tvár za maskou v snahe 
skryť "
-#~ "číre zlo vo svojej duši. Tieto odporné stvorenia sa dokážu v noci 
ukryť "
-#~ "bez jedinej stopy ich prítomnosti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "While not so strong in combat, Orcish Assassins are fast and can defend "
-#~ "themselves well over different kinds of terrain. These Assassins use "
-#~ "poisoned darts, and victims of this poison will continually take damage "
-#~ "until they can be cured in town or by a healer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Orčí vrahovia nie sú v boji silní, ale sú rýchli, dokážu sa dobre 
brániť "
-#~ "v rôznych terénoch a používajú jedovaté šípky. Otrávená obeť 
bude "
-#~ "podliehať pôsobeniu jedu, dokiaľ sa nevylieči v dedine alebo u 
liečiteľa."
-
-#~ msgid "darts"
-#~ msgstr "šípky"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
-#~ "combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
-#~ msgstr ""
-#~ "Orčí zabijaci sú rýchli a vrtkí, zruční v boji z diaľky i zblízka 
a "
-#~ "používajú otrávený útok. Sú to obávaní súperi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Revenants are undead creatures raised from once mighty warriors. While "
-#~ "the warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills "
-#~ "certainly remain with the Revenant."
-#~ msgstr ""
-#~ "Umrlec je nemŕtvy, ktorý vznikol z niekdajšieho mocného bojovníka. 
Hoci "
-#~ "bojovníkova duša a vôľa už opustili telo, bojové schopnosti sa 
očividne "
-#~ "zachovali."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Sergeant is an officer in the ranks of the Royal Army. He is not "
-#~ "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. "
-#~ "As the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
-#~ msgstr ""
-#~ "Čatár je hodnosť vo velení kráľovskej armády. Nie je silnejší ako 
iní "
-#~ "vojaci, ale má vyhliadky stať sa výnimočným. Ako vodca svojich 
jednotiek "
-#~ "musí prežiť, aby sa bitka dala vyhrať."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting "
-#~ "foes. These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no "
-#~ "trace of their presence."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tieň je duša zatemnená zlom. Tiene v noci napádajú nič netušiace 
obete. "
-#~ "Tieto zlé stvorenia sa v noci dokážu ukryť bez jedinej známky 
prítomnosti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The undead Skeleton Archers are the bodies of fallen archers, brought "
-#~ "back to battle. Like all undead, they are especially vulnerable to flames "
-#~ "and holy attacks, but resistant to edged weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tieto telá mŕtvych lukostrelcov boli vrátené do boja ako nemŕtvi. 
Rovnako "
-#~ "ako iní nemŕtvi sú zraniteľní plameňom a svätým útokom, ale 
odolní voči "
-#~ "sečným zbraniam."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Spectres, the most powerful ghosts in the undead ranks, can use their "
-#~ "powers to summon a spectral sword that drains the life out of their foes "
-#~ "to strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
-#~ "heart of the weak."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prízraky sú najmocnejší duchovia medzi nemŕtvymi. Dokážu si 
privolať "
-#~ "prízračný meč, ktorý pije životnú energiu ich nepriateľov a 
posilňuje "
-#~ "ich. Ich strašný škrek môže zmraziť srdcia slabých."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Smaller and weaker than the orcs, goblins have learned to train large "
-#~ "wolves to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, "
-#~ "who serve as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark "
-#~ "caverns, Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other "
-#~ "mounted units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Goblini sú menší a slabší ako orkovia, a preto si cvičia veľké 
vlky, na "
-#~ "ktorých jazdia a skúmajú okolie pre goblinské armády. Vlci boli "
-#~ "vychovávaní so svojimi pánmi v temných orčích jaskyniach a tak sa na 
"
-#~ "rozdiel od iných jazdných zvierat neboja ani horského terénu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They "
-#~ "can summon a spectral sword that drains the life out of their foes, "
-#~ "thereby strengthening themselves. They also have a terrible wail that "
-#~ "freezes the heart of the weak."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mátohy sú jedni z najsilnejších duchov v radoch nemŕtvych. Dokážu 
si "
-#~ "vyčarovať prízračný meč, ktorý vysáva silu z ich nepriateľov a 
posilňuje "
-#~ "svojho majiteľa. Ich desivý škrekot môže slabším povahám zastaviť 
srdce."
-
-#~ msgid "Vera.ttf"
-#~ msgstr "Bepa-Roman.ttf"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
-#~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
-#~ "Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or "
-#~ "fangs, while long-range combat usually involves weapons such as bows, "
-#~ "spears and fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker "
-#~ "and defender alternate attacks until each has used their allotted number "
-#~ "of attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "V Bitke o Wesnoth sú dva druhy súboja, na blízko a na diaľku, ale oba 
sa "
-#~ "týkajú jednotiek na susediacich políčkach. Súboj na blízko sa 
zvyčajne "
-#~ "týka zbraní ako sú meče, sekery, či pazúry; súboj na diaľku sa 
zase týka "
-#~ "zbraní ako sú luky, oštepy a ohnivé strely. Súboj je pomerne 
priamočiary; "
-#~ "útočník a obranca na seba striedavo útočia, kým každý z nich 
nevyčerpá "
-#~ "pridelený počet útokov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
-#~ "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the "
-#~ "unit is recruited.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The currently available traits are the following."
-#~ msgstr ""
-#~ "Väčšina jednotiek má dve vlastnosti. Vlastnosti sú charakteristiky "
-#~ "konkrétnej jednotky, ktoré ovplyvňujú jej hodnoty. Jednotke sa 
prideľujú "
-#~ "náhodne pri naverbovaní.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Momentálne sú dostupné nasledujúce vlastnosti:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Loyal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they "
-#~ "are.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the "
-#~ "early campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
-#~ "considerable gold over the course of the campaign."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Verný'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Verná jednotka si vždy pýta žold jednu zlatku, bez ohľadu na svoju "
-#~ "úroveň.\n"
-#~ "\n"
-#~ "U jednotiek na prvej úrovni sa vernosť nijako neprejavuje, takže je na "
-#~ "začiatku kampane zbytočná. Ak však takáto jednotka začne získavať 
úrovne, "
-#~ "môže vám počas príbehu ušetriť významné množstvo zlata."
-
-#~ msgid "The Broken Bridge"
-#~ msgstr "Zlomený most"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A small two vs. two map across the ruins of a once great bridge. Perfect "
-#~ "for fast-paced, combat intensive, team-oriented games. Must be players "
-#~ "1,3 vs. 2,4."
-#~ msgstr ""
-#~ "Malá mapa pre dvoch proti dvom uprostred ruín bývalého veľkého 
mosta. "
-#~ "Vhodná na rýchle tímové hry s množstvom súbojov. Musia byť hráči 
1 a 3 "
-#~ "proti 2 a 4."
-
-#~ msgid "Battle for Weslin Bridge"
-#~ msgstr "Bitka o most Weslin"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Teams of 2 fight for control of the central bridge choke-point. Good for "
-#~ "medium-length games. Players 1 and 3 must be allied, as should 2 and 4."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dvojčlenné tímy bojujú o ovládnutie stredného spájacieho mostu. 
Vhodné na "
-#~ "stredne dlhé hry. Hráči 1 a 3 musia byť spojenci, takisto 2 a 4."
-
-#~ msgid "The Isle of Anduin"
-#~ msgstr "Ostrov Anduin"
-
-#~ msgid "The Three Rivers"
-#~ msgstr "Tri rieky"
-
-#~ msgid "The Isles of the Damned"
-#~ msgstr "Ostrovy zatratených"
-
-#~ msgid "Dwarven Wasteland"
-#~ msgstr "Trpasličia pustatina"
-
-#~ msgid "Princess's Battlefield"
-#~ msgstr "Princeznino bojisko"
-
-#~ msgid "Konrad"
-#~ msgstr "Konrád"
-
-#~ msgid "Merle"
-#~ msgstr "Merle"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Congratulations! You have defeated me, and completed the second and final "
-#~ "training scenario. Next, you may want to begin a campaign, or play "
-#~ "multiplayer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Blahoželám! Porazil si ma, čím si splnil druhú a záverečnú scénu 
výcviku. "
-#~ "Teraz môžeš začať hrať výpravu, alebo zápas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Steadfast:\n"
-#~ "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Neoblomný:\n"
-#~ "Táto jednotka dostane len polovičné zranenie, ak nevyvolala útok."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a "
-#~ "tremendous size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein "
-#~ "they are said to kick aside their enemies like sticks and feathers, and "
-#~ "to possess an unearthly strength, crushing the greatest of boulders into "
-#~ "powder, as though all the strength of a tree to grow and split through "
-#~ "stone over the course of years was brought to bear in a mere moment. "
-#~ "These same legends speak of their tireless stewardship of the forests of "
-#~ "the world, the desecration of which is often the only thing which could "
-#~ "incur the wrath of these otherwise kind and curious beings."
-#~ msgstr ""
-#~ "Väčšina prastarých lesných mužov dorastá do ohromujúcich rozmerov 
a "
-#~ "vzbudzujú tak strach a hrôzu. Väčšina správ o nich pochádza z 
legiend, v "
-#~ "ktorých sa tvrdí, že svojich nepriateľov odkopávajú ako suché 
lístie. "
-#~ "Majú nepredstaviteľnú silu a drvia skaly na prach, akoby sa sila "
-#~ "rastúceho stromu predierajúceho sa pomedzi kamene prejavila v jedinom "
-#~ "okamihu. Tie isté legendy hovoria o tom, že chránia lesy celého sveta, 
a "
-#~ "že znesvätenie takéhoto lesa je asi jediným dôvodom, ktorý dokáže 
vyvolať "
-#~ "hnev týchto inak milých a zvedavých tvorov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
-#~ "enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Archmág je vládcom medzi mágmi. Na svojich súperov metá plamenné 
gule."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround an "
-#~ "opponent and backstab him, doing double damage. They can also throw "
-#~ "poison-tipped knives at their enemies from long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zabijaci sú vládcami noci. Podobne ako lupiči, obkľúčia nepriateľa 
a "
-#~ "útočia od chrbta, čím mu spôsobia dvojnásobné zranenie. Z diaľky 
hádžu na "
-#~ "svojich nepriateľov otrávené nože."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Armed with a heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at "
-#~ "night. Wearing brown cloaks and black hoods, they steal from the peasants "
-#~ "who live near them when not fighting against invaders."
-#~ msgstr ""
-#~ "Banditi vyzbrojení ťažkými palcátmi sú majstrami v nočnom 
okrádaní a "
-#~ "zabíjaní. Nosia hnedé plášte s čiernymi kapucňami a okrádajú 
okolitých "
-#~ "roľníkov, ak práve nebojujú s votrelcami."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-#~ "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
-#~ "great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
-#~ "will fight better due to her presence. The Princess is a skilled "
-#~ "skirmisher, and ignores enemy zones of control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Princezná je vznešeného pôvodu. Umenie meča sa učila od najlepších 
"
-#~ "generálov a bojovú taktiku od najväčších mudrcov, čo z nej robí 
dobrého "
-#~ "bojovníka i veliteľa. Jednotky nižšej úrovne v prítomnosti 
princeznej "
-#~ "bojujú lepšie. Princezná je priebojná a dokáže sa prešmyknúť 
povedľa "
-#~ "súpera."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
-#~ "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo "
-#~ "as rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their "
-#~ "battle tactic requires more finess than brute strength."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mladí strelci sú od detstva sústredení na výcvik v streľbe. Sú to "
-#~ "najčastejší strelci Wesnothských vojsk. Ich výcvik nie je natoľko 
prísny "
-#~ "ako u kopijníkov či ťažkej pechoty, pretože ich bojové umenie si 
vyžaduje "
-#~ "skôr jemnocit ako hrubú silu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The best riders in Wesnoth are recruited into the military to become "
-#~ "Cavalrymen. A Cavalryman, strictly disciplined, does not charge across "
-#~ "the field of battle like a horseman, but makes more of an effort to hold "
-#~ "his position."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najlepší jazdci Wesnothu sa regrutujú do armády, kde sa stanú členmi 
"
-#~ "kavalérie. Jazdci kavalérie majú prísnu disciplínu. Neútočia 
krížom cez "
-#~ "bojisko ako bežní jazdci, ale snažia sa udržať bojovú líniu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The rank of Commander is held by those who lead battle groups into "
-#~ "combat. Possessing leadership skills, they give lower-level units "
-#~ "improved performance in combat. Commanders are best skilled with the "
-#~ "sword, although they also carry a bow to use when necessary. If the "
-#~ "Commander is lost, so is the battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hodnosť veliteľa majú tí, ktorí vedú jednotky do boja. Vďaka svojim 
"
-#~ "vodcovským schopnostiam zvyšujú bojový výkon jednotiek na nižšej 
úrovni. "
-#~ "Veliteľ je najšikovnejší s mečom, ale keď treba, dokáže použiť 
aj luk. Ak "
-#~ "padne veliteľ, bitka je stratená."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
-#~ "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
-#~ "crossbow in the other to shoot distant foes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Duelista je kráľom meča. Jeho schopnosti mu umožňujú útočiť i 
brániť sa "
-#~ "rapírom jednou rukou, kým v druhej drží kušu proti vzdialenejším 
súperom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies "
-#~ "using fire from what are called dragonstaves. They are the chief "
-#~ "possessors of arcane Dwarvish technology."
-#~ msgstr ""
-#~ "Strážcovia veľkých dračích miest chrlia na nepriateľov oheň z 
takzvaných "
-#~ "dračích palíc. Sú hlavnými vlastníkmi najtajnejších trpasličích "
-#~ "technológií."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the battle "
-#~ "axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far "
-#~ "away. Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trpasličí šľachtic je kráľom hôr. V boji sekerou nemá seberovného 
a "
-#~ "dokáže zasiahnuť súpera aj na diaľku. Jeho dôkladné brnenie je 
vyrobené z "
-#~ "odolných trpasličích surovín."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The mighty Dwarvish Runemasters are fearsome and sturdy warriors who have "
-#~ "harnessed the secret powers of the Dwarven runes. They can send lightning "
-#~ "bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously "
-#~ "crafted and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mocní trpasličí učenci sú obávanými bojovníkmi, pretože spoznali 
tajnú "
-#~ "moc trpasličích rún. Ich milované a starostlivo vyrábané kladivá 
sršia "
-#~ "magickou silou a po údere na zem zosielajú na nepriateľov blesky."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, yet "
-#~ "slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious "
-#~ "weapons are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish "
-#~ "bows, but their impact is unmatched."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trpasličí hromobijci dávajú trpasličím armádam mocných no 
pomalých "
-#~ "bojovníkov posilu v boji na diaľku. Ich ťažké muškety sú pomalšie 
a "
-#~ "hlučnejšie ako elegantné elfie luky, ale ich prieraznosť je značná."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons "
-#~ "forged by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish "
-#~ "technology. Although they are no faster than the more common Thunderers, "
-#~ "their attack is much more deadly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Obávaní trpasličí hromoví strážcovia nosia tajné a obávané 
zbrane ukuté "
-#~ "trpasličími majstrami tajných technológií. Hoci nie sú rýchlejší 
ako "
-#~ "obyčajní hromobijci, ich útok je omnoho ničivejší."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elder Woses have grown great and tall. Towering over most enemies, they "
-#~ "can deliver crushing blows, while resisting the enemy's counterattacks. "
-#~ "Watching one unexpectedly come stalking towards you out of a forest is a "
-#~ "terrifying sight. They are still very slow and stiff, being nearly immune "
-#~ "to arrows but still quite flammable. Drawing energy from nature around "
-#~ "them, Elder Woses can quickly heal themselves in the face of tremendous "
-#~ "injuries."
-#~ msgstr ""
-#~ "Starší lesní muži sú mohutní a vysokí. Týčia sa nad väčšinou 
nepriateľov, "
-#~ "rozdávajú drvivé údery a odolávajú protiútokom. Vidieť jedného z 
nich "
-#~ "vychádzať z lesa je desivý pohľad. Sú ale veľmi pomalí a ťarbaví, 
"
-#~ "prakticky nezraniteľní šípmi, ale zato veľmi horľaví. Starší 
lesní muži "
-#~ "čerpajú energiu z okolitej prírody a tak sa dokážu rýchlo vyliečiť 
aj z "
-#~ "ťažkých zranení."
-
-#~ msgid "fey gale"
-#~ msgstr "čarovný víchor"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a "
-#~ "light weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a "
-#~ "dagger in their other hand, they can also deftly parry all kinds of "
-#~ "attacks. Fencers are skirmishers, and so can move right past enemy units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Šermiari sa cvičia v jemnom umení boja mečom. Ich rapír je ľahká 
zbraň, "
-#~ "ale je rýchly a smrtiaci. V druhej ruke držia dýku, ktorou účinne "
-#~ "odrážajú útoky. Šermiari sú priebojní a dokážu sa prešmyknúť 
pomedzi "
-#~ "nepriateľské jednotky."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
-#~ "places and people to rob."
-#~ msgstr ""
-#~ "Banditské tlupy využívajú poskokov na prieskum miest a ľudí, 
ktorých "
-#~ "možno okradnúť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human corpses "
-#~ "awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
-#~ "existence as Ghouls."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vyhladovaní a zdivení ľudia, ktorí boli prinútení jesť ľudské 
mäso, sa "
-#~ "niekedy musia po smrti vrátiť ako ghúlovia."
-
-#~ msgid "boiling water"
-#~ msgstr "vriaca voda"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have "
-#~ "reached the acme of skill with sword and lance."
-#~ msgstr ""
-#~ "Starší rytieri sú najmocnejšími jazdeckými bojovníkmi. Dosiahli 
vrchol "
-#~ "zručnosti s mečom i kopijou."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch "
-#~ "Mages in power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veľký mág je obdivovaným a obávaným nepriateľom, pretože v moci 
prevyšuje "
-#~ "aj archmágov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veľký troll je silný a brutálny človeku podobný tvor, ktorý má 
úžasnú "
-#~ "schopnosť regenerovať, takže sa zo svojich zranení zotaví ešte 
počas boja."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
-#~ "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
-#~ "because of its great length, Halberdiers always strike first in combat, "
-#~ "even when defending. Halberdiers have great facility at dealing with "
-#~ "troops they can keep further than the end of their weapons, but find some "
-#~ "difficulty in very close combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najlepší spomedzi vojakov sa stávajú halapartníkmi. Ich zbraň je 
síce "
-#~ "trochu pomalšia ako meč, ale dokáže uštedriť smrtiaci úder. Vďaka 
dĺžke "
-#~ "zbrane majú halapartníci aj pri obrane výhodu prvého útoku. 
Halapartníci "
-#~ "si ľahko poradia s jednotkami, ktoré si dokážu udržať ďaleko od 
tela, ale "
-#~ "ak sa priblížia, môže to byť zložitejšie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
-#~ "lack of speed is their only disadvantage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vojaci ťažkej pechoty sú navlečení do železa a sú chránení pri 
útoku. Ich "
-#~ "jedinou nevýhodou je pomalosť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
-#~ "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
-#~ "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
-#~ "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jazdci sú od detstva vychovávaní pre jazdu na koni a prísny kódex 
cti. "
-#~ "Jazdci sú rýchli a silní pri útoku. Pri nájazde na nepriateľov 
spôsobia "
-#~ "ich útoky dvojnásobné zranenie, ale pri zásahu bude dvojnásobne 
zranený "
-#~ "aj sám jazdec. Vzbúrenci proti Aševierinej tyranii často používajú "
-#~ "jazdcov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are renowned "
-#~ "(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. "
-#~ "Were it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these "
-#~ "mighty soldiers would control the continent."
-#~ msgstr ""
-#~ "Miesiželezá sa týčia nad bojovým poľom ako železní obri. Sú 
známi (a "
-#~ "obávaní) pre svoju neuveriteľnú odolnosť a ťažké rany kladivom. 
Keby "
-#~ "neboli na bojisku takí pomalí a bolo by ich viac, mohli by títo mocní "
-#~ "vojaci ovládnuť celý kontinent."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given as "
-#~ "recruits. Dangerous in melee, they have also developed their skill at "
-#~ "throwing their javelins, making them potent in both demesnes of combat. "
-#~ "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even "
-#~ "when defending."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oštepári sa naučili používať zahrotené palice, ktoré dostali po "
-#~ "naverbovaní. Sú nebezpeční v boji na blízko, a vedia svoje oštepy aj 
"
-#~ "hádzať, čo ich robí nebezpečnými v oboch druhoch boja. Vďaka 
dĺžke "
-#~ "svojich oštepov majú výhodu prvého útoku, dokonca aj keď ich 
nepriateľ "
-#~ "napadol prvý."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, "
-#~ "they charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rytier je skúsený v boji kopijou i mečom. Keď použije kopiju, rytier "
-#~ "nabehne na nepriateľa a uštedrí jemu i sebe dvojnásobné zranenie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
-#~ "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
-#~ "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
-#~ "also expose the Lancers to great risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Útočníci sú jedni z najodvážnejších a najobávanejších jazdcov v 
celom "
-#~ "Wesnothe. Nosia len ľahké brnenie, takže môžu rýchlo jazdiť a sú 
ideálni "
-#~ "na rýchly útok. Ich útoky zasadzujú ťažké zranenia, no takisto 
vystavujú "
-#~ "útočníka veľkému riziku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to "
-#~ "handle after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lukostrelec má špecializovaný dlhý luk, ktorého zvládnutie vyžaduje 
roky "
-#~ "výcviku. Jeho strela prerazí aj brnenie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
-#~ "skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance "
-#~ "of hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice "
-#~ "for flushing out enemies hiding in difficult terrain."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mág je silný i slabý zároveň. Pomaly sa pohybuje a slabo sa bráni, 
útočí "
-#~ "však magickými strelami, ktoré majú vždy vysokú šancu zasiahnuť 
svoj "
-#~ "cieľ. Preto je mág mimoriadne vhodný na vyháňanie nepriateľov 
ukrytých v "
-#~ "náročnom teréne."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
-#~ "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
-#~ "great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
-#~ "night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
-#~ "fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it "
-#~ "is night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent "
-#~ "friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mág svetla je obdivuhodným spojencom všetkých bojovníkov poriadku, a "
-#~ "obávaným nepriateľom síl chaosu. Mágova schopnosť žiariť je taká 
veľká, "
-#~ "že na jeho políčku ani na vedľajších nikdy nenastane noc. Keď je 
jednotka "
-#~ "na políčku vedľa mága svetla, bude za súmraku bojovať ako vo dne, a 
v "
-#~ "noci ako za súmraku. Podobne ako biely mág, aj mág svetla lieči "
-#~ "spriatelené jednotky na vedľajších políčkach."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that "
-#~ "any human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is "
-#~ "surpassed only by that of the Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "Majster lukostrelec dosiahol najvyšší stupeň umenia streľby, aký je 
v "
-#~ "ľudských schopnostiach. Jeho smrtiacu silu v ovládaní tejto zbrane "
-#~ "prevyšujú iba elfovia."
-
-#~ msgid "Mounted Captain"
-#~ msgstr "Kapitán jazdy"
-
-#~ msgid "Mounted Commander"
-#~ msgstr "Veliteľ jazdy"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders of the plains, the Mounted Commanders are skilled with the use of "
-#~ "the sword and the morning star. Riding horses, they are able to move "
-#~ "around the battlefield with great speed, and can provide much needed "
-#~ "assistance to different fronts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Velitelia jazdy sú zdatní v boji mečom a palcátom. Na koňoch sa 
rýchlo "
-#~ "pohybujú po bojisku a môžu poskytnúť potrebnú pomoc na viacerých 
frontoch."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack "
-#~ "their hoped-for food with poisonous claws."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nekrofágovia sú šialení hladom po mŕtvom mäse a útočia na svoju 
budúcu "
-#~ "potravu jedovatými pazúrmi."
-
-#~ msgid "Outlaws fight better at night."
-#~ msgstr "Zbojník lepšie bojuje v noci."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zbojníci najlepšie bojujú v noci. Zbojníčky pritom aj najlepšie 
vyzerajú."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the "
-#~ "Knight, and can also heal adjacent friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Palatín je najcnostnejším z rytierov. Má všetky rytierske schopnosti, 
a "
-#~ "dokáže aj uzdravovať blízke spriatelené jednotky."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for "
-#~ "long pikes. Because of the length of their weapons, they always strike "
-#~ "first in combat, even when defending. They are especially deadly when "
-#~ "fighting cavalry, though they find some difficulty in fighting in "
-#~ "extremely close quarters."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pikanieri sú skúsení vojaci, ktorí vymenili oštepy za dlhé kopije. 
Vďaka "
-#~ "ich dĺžke majú aj pri obrane výhodu prvého útoku. Kopijníci sú 
zvlášť "
-#~ "úspešní proti kavalérii, ale inak môžu mať s bojom nablízko 
ťažkosti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
-#~ "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
-#~ "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
-#~ msgstr ""
-#~ "Červený mág útočí mocnými ohnivými guľami, ktoré majú vysokú 
Å¡ancu na "
-#~ "zásah. Červený mág je dobrý vo dne i v noci, má rýchle nohy a je 
cenný v "
-#~ "takmer každej situácii."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, ignoring "
-#~ "any zones of control. Master thieves, they too have the backstab ability, "
-#~ "which allows them to do double damage if an ally of theirs is on the "
-#~ "opposite side of an enemy they are attacking."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lupiči sú majstrami v pohyblivosti, dokážu obísť nepriateľa bez 
toho, aby "
-#~ "ich zablokoval. Majú aj schopnosť útočiť od chrbta, kedy dávajú "
-#~ "dvojnásobné zranenie, ak je ich spojenec na opačnej strane napadnutého 
"
-#~ "nepriateľa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Members of the Royal Guard are hand picked from the strongest and "
-#~ "sturdiest of the army. They are deployed only in critical situations and, "
-#~ "so far, have always succeeded in their assigned tasks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Členovia kráľovskej gardy sa starostlivo vyberajú spomedzi 
najsilnejších "
-#~ "a najhúževnatejších vojakov. Sú nasadení iba v kritických 
situáciách a "
-#~ "zatiaľ vždy zadanú úlohu zvládli."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Shock Troopers are the elite of the Wesnothian military. Although they "
-#~ "move slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout "
-#~ "Wesnoth and even into the lands beyond."
-#~ msgstr ""
-#~ "Špeciálna pechota je elitou wesnothskej armády. Pohybujú sa pomaly, 
ale "
-#~ "sú nesmierne silní, takže sú obávaní vo Wesnothe i v okolitých 
krajinách."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
-#~ "teleport from any friendly village to another, translating themselves in "
-#~ "an instant. They are also highly resistant to most forms of magical "
-#~ "attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Strieborní mágovia majú rýchle nohy a sú najobratnejší spomedzi 
mágov. "
-#~ "Môžu sa premiestniť z jednej spriatelenej dediny do druhej v jedinom "
-#~ "okamihu. Sú vysoko odolní voči väčšine magických útokov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
-#~ "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
-#~ "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even "
-#~ "when defending."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oštepníci sú základom ľudských armád. Títo mladí vojaci sú po 
základnom "
-#~ "výcviku umiestnení do prvej línie, aby čelili v boji. Vďaka dĺžke 
svojich "
-#~ "oštepov majú aj pri obrane výhodu prvého útoku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are "
-#~ "given basic training and put in the front lines to do the bulk of the "
-#~ "fighting."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bojovníci sú základom ľudských armád. Títo mladí vojaci sú po 
základnom "
-#~ "výcviku umiestnení do prvej línie, aby čelili v boji."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Thieves are deft of foot and elusive, making them difficult to hit. "
-#~ "Skilled at back-stabbing, Thieves do double damage if an ally of theirs "
-#~ "is on the opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic "
-#~ "disposition, Thieves fight better at night than day."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zlodeji sú rýchlonohí a úskoční, takže ich je ťažké zasiahnuť. 
Zvlášť "
-#~ "vynikajú v boji od chrbta, takže spôsobia dvojnásobné zranenie, keď "
-#~ "útočia na nepriateľa, ktorý má zlodejovho spojenca na opačnej 
strane. "
-#~ "Vďaka sklonom k chaosu bojujú zlodeji lepšie v noci ako vo dne."
-
-#~ msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
-#~ msgstr "Hrdlorezi sú zločinci, ktorí svoje obete ubíjajú veľkými 
palcátmi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing ability "
-#~ "to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, "
-#~ "even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trollovia sú silné a kruté humanoidné netvory. Majú ohromnú 
schopnosť "
-#~ "regenerácie a zranenia sa im liečia aj uprostred boja."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls hero are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Troll hrdina je silný a brutálny človeku podobný tvor, ktorý má 
úžasnú "
-#~ "schopnosť regenerovať, takže sa zo svojich zranení zotaví ešte 
počas boja."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
-#~ "recovering from their wounds during battle. These trolls have armed "
-#~ "themselves with large rocks they hurl at their opponents."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trollovia sú humanoidné netvory, ktoré majú ohromnú schopnosť 
regenerácie "
-#~ "a zranenia sa im liečia aj uprostred boja. Títo trollovia sú ozbrojení 
"
-#~ "veľkými kameňmi, ktoré vrhajú na nepriateľov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hardened by battle, Troll Warriors can deliver deadly blows with a mace, "
-#~ "and are able to regenerate, healing their own wounds during combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Troll bojovník je zocelený bojom. Rozdáva smrtiace údery palcátom a "
-#~ "pritom sa regeneruje zo zranení počas boja."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
-#~ "recovering from their wounds during battle. Although these Trolls are "
-#~ "still weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trollovia sú silné a kruté humanoidné netvory. Majú ohromnú 
schopnosť "
-#~ "regenerácie a zranenia sa im liečia aj uprostred boja. Tento troll je "
-#~ "zatiaľ iba mláďa, ale jeho rasa je známa rýchlym vývinom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
-#~ "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in "
-#~ "a village. White Mages are potent in battle against the undead, which "
-#~ "suffer high damage from their light beam"
-#~ msgstr ""
-#~ "Biely mág je slabý v boji, ale je odborníkom v oblasti uzdravovania. "
-#~ "Jednotky umiestnené vedľa bieleho mága sa uzdravujú rovnako rýchlo, 
ako "
-#~ "keby odpočívali v dedine. Biely mág je mocný v boji s nemŕtvymi, 
ktorým "
-#~ "jeho svetelný lúč spôsobuje ťažké zranenia."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Woses are treelike creatures of legend. They rose from the forest, and "
-#~ "when in a forest they are indistinguishable from ordinary trees. Their "
-#~ "form is very slow and stiff, so they cannot avoid attacks very well. "
-#~ "Their tough bark is highly resistant to cold, crushing attacks, and "
-#~ "arrows, although blades have no trouble cutting through it, and they are "
-#~ "very flammable. By drawing nutrients from the ground and energy from the "
-#~ "sun, Woses can regrow missing limbs after a fight."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lesní muži sú legendárne stromovité tvory. Vyrastajú v lese a kým 
sú v "
-#~ "lese, sú nerozoznateľní od bežných stromov. Sú pomalí a ťarbaví, 
takže sa "
-#~ "nevedia dobre uhýbať útokom. Ich hrubá kôra dobre odoláva mrazivým, 
tupým "
-#~ "a strelným útokom; meč ju však bez problémov presekne a je veľmi 
horľavá. "
-#~ "Lesní muži čerpajú živiny z pôdy a energiu zo slnka. Po boji im 
dorastajú "
-#~ "chýbajúce končatiny."
-
-#~ msgid "Halved"
-#~ msgstr "Polovičné"
-
-#~ msgid "Dmg"
-#~ msgstr "Zranenie"
-
-#~ msgid "Iterations:"
-#~ msgstr "Iterácie:"
-
-#~ msgid "Bump Size:"
-#~ msgstr "Veľkosť škvrny:"
-
-#~ msgid "Era not available: "
-#~ msgstr "Nedostupná éra: "
-
-#~ msgid "level: "
-#~ msgstr "úroveň: "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]