wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-tdh/pl.po wesnoth-trow/pl.po...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-tdh/pl.po wesnoth-trow/pl.po...
Date: Tue, 09 Aug 2005 05:17:57 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/09 09:17:56

Modified files:
    po/wesnoth-tdh : pl.po 
    po/wesnoth-trow: pl.po 
    po/wesnoth   : pl.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po.diff?tr1=1.31&tr2=1.32&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/pl.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/pl.po.diff?tr1=1.76&tr2=1.77&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po:1.31 wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po:1.32
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po:1.31  Fri Aug 5 17:40:24 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po    Tue Aug 9 09:17:50 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-03 22:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-09 05:46+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -49,7 +49,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid "Clear the land of monsters"
-msgstr "Oczyść ziemię z potworów"
+msgstr "Oczyść ląd z potworów"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:34
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:35
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/pl.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth-trow/pl.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/pl.po:1.41 Mon Jul 25 15:22:59 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/pl.po    Tue Aug 9 09:17:51 2005
@@ -3,8 +3,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-09 05:44+0100\n"
+"Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,27 +14,27 @@
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Powstanie Wesnoth"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Wojownik"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najłatwiejszy)"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid "Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Dowódca"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najtrudniejszy)"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
 msgid "Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Władca"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:13
 msgid ""
@@ -42,10 +42,12 @@
 "Ocean to establish the very kingdom of Wesnoth itself. The confrontation "
 "with Lich-Lord Jevyan awaits..."
 msgstr ""
+"Poprowadź księcia Haldrica przez zniszczenie Zielonej Wyspy i poprzez 
Ocean, "
+"by założyć królestwo Wesnoth i stawić czoła Jevyanowi, władcy liczów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
-msgstr ""
+msgstr "Plaża jaszczurów"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:32
@@ -75,16 +77,16 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:36
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:34
 msgid "Prince Haldric"
-msgstr ""
+msgstr "Książę Haldric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:48
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:482
 msgid "Tirasch"
-msgstr ""
+msgstr "Tirasch"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:71
 msgid "Ssirk"
-msgstr ""
+msgstr "Ssirk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:121
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:255
@@ -99,7 +101,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:195
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:265
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wszystkich przywódców wroga"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:125
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:259
@@ -122,7 +124,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:199
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:269
 msgid "Death of Prince Haldric"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć księcia Haldrica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:129
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:263
@@ -137,7 +139,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:227
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:273
 msgid "Death of Lady Jessica"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Pani Jessici"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:133
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:271
@@ -159,7 +161,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:207
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:277
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec tur"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:143
 msgid ""
@@ -167,50 +169,54 @@
 "sunny beach. While normally this would be a pleasant occurrence, they soon "
 "find the Saurians hard at work."
 msgstr ""
+"Po długiej wędrówce książę Haldric i jego towarzysze znaleźli się na "
+"słonecznej plaży. Normalnie byłaby to przyjemna okoliczność, jednak 
wkrótce "
+"spostrzegli wyraźnie czymś zajętych jaszczurów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:148
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Potwory! Jesteśmy atakowani przez potwory."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:153
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
 msgstr ""
+"Musimy utrzymać plażę, aż będziemy mogli wezwać naszych przyjaciół - 
nagi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:158
 msgid "Us monsters? Hmph... prepare to meet our blades."
-msgstr ""
+msgstr "My, potworami? Hmph... przygotujcie się na spotkanie naszych ostrzy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:163
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
-msgstr ""
+msgstr "(Westchnięcie) Założę się, że nawet nie dostrzegł ironii."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:171
 msgid "We were too slow... Every Naga in the Sea will be upon us!"
-msgstr ""
+msgstr "Byliśmy zbyt wolni... Każda naga z tego morza stanie przeciwko nam!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:198
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
-msgstr ""
+msgstr "Bleh! Dzielą się, kiedy je zabijasz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:247
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1037
 msgid "Riaa"
-msgstr ""
+msgstr "Riaa"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:251
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
-msgstr ""
+msgstr "Musimy bronić jaszczurów, potrzebujemy metalu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:254
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1031
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1036
 msgid "Liabra"
-msgstr ""
+msgstr "Liabra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:255
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1027
 msgid "Brissal"
-msgstr ""
+msgstr "Brissal"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:258
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:259
@@ -218,99 +224,109 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:266
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:89
 msgid "Gaxmail"
-msgstr ""
+msgstr "Gaxmail"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:264
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1038
 msgid "Griama"
-msgstr ""
+msgstr "Griama"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:265
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1030
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1035
 msgid "Saxiala"
-msgstr ""
+msgstr "Saxiala"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:274
 msgid "We've cleared the beach. Let's return to the elves."
-msgstr ""
+msgstr "Oczyściliśmy plażę. Wróćmy do elfów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:4
 msgid "A Final Spring"
-msgstr ""
+msgstr "Ostateczna wiosna"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:44
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:47
 msgid "King Addroran IX"
-msgstr ""
+msgstr "Król Addroran IX"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:62
 msgid "Tan-Harak"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Harak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:96
 msgid "Tan-Hork"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Hork"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:130
 msgid "Tan-Gulo"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gulo"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:214
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:215
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:216
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:217
 msgid "Southbay Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Strażnik Południowej Zatoki"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:229
 msgid "Ruby of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Rubin Ognia"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:231
 msgid ""
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
 "to scorch enemies into submission."
 msgstr ""
+"Rubin ognia został nasycony magią na dalekim Zachodzie i uwięziony w nim "
+"płomień może być użyty by zmusić wrogów do posłuszeństwa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:267
 msgid "Death of King Addroran IX"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Króla Addrorana IX"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:281
 msgid ""
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Mija kilka miesięcy. Jessica przetłumaczyła Księgę Carora, władcy 
liczów, "
+"zaś książę Haldric cały swój czas poświęca próbom zrozumienia 
tajemnic "
+"Rubinu Ognia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:285
 msgid "I think I've figured something out. Look."
-msgstr ""
+msgstr "Myślę, że coś odkryłem. Spójrz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:297
 msgid ""
 "Ouch! Hot, hot, hot! Gee, somebody should really attach this thing to a "
 "scepter or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
 msgstr ""
+"Auć! Parzy, parzy, parzy! Rany, ktoś naprawdę powinien przymocować to 
coś do "
+"berła lub czegoś podobnego! Zostawię to na razie do walki na niewielką "
+"odległość."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:301
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
-msgstr ""
+msgstr "Patrz na to! No, przynajmniej robisz jakieś postępy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:305
 msgid ""
 "Humph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
 msgstr ""
+"Hmpf. Głupi jak dziecko, zaraz nas tu wszystkich spali. Ludzie zawsze bawią 
"
+"sie w czarodziejów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:309
 msgid "Orcs Sighted! They've seized the frontier! To arms! To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Orkowie! Przekroczyli granicę! Do broni! Do broni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:314
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:692
 msgid "For the glory of Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Ku chwale Południowej Zatoki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:319
 msgid ""
@@ -318,22 +334,25 @@
 "Orcs. The ships aren't ready yet. We must defeat this army of Orcs to buy us "
 "more time. Try not to kill us all with that ruby!"
 msgstr ""
+"Książę Haldricu, ja zajmę się obroną Południowej Zatoki. Ty musisz 
pokonać "
+"orków. Statki nie są jeszcze gotowe. Musimy pobić armię orków, by 
zdobyć "
+"więcej czasu. Spróbuj nie pozabijać nas wszystkich tym rubinem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:323
 msgid "Very well. I'll do my best."
-msgstr ""
+msgstr "Dobrze. Zrobię co w mojej mocy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:335
 msgid "Lord Typhon"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Typhon"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:340
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
-msgstr ""
+msgstr "Przyszedłem w poszukiwaniu koronowanego księcia!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:345
 msgid "Who is this fish man?"
-msgstr ""
+msgstr "Kim jest ten człowiek-ryba?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:349
 msgid ""
@@ -342,18 +361,21 @@
 "exchange for steel trident points and fishhooks. It's difficult to be a "
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
+"Głównie dzięki niemu twój syn dotarł do wschodnich krain. Lord Typhon "
+"dostarczał nam pereł oraz eskortował nasze wyprawy, w zamian za stalowe "
+"trójzęby i haczyki na ryby. Ciężko być kowalem, gdy żyje się pod wodą
."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:354
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
-msgstr ""
+msgstr "W rzeczywistości. Ale gdzie jest książę?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:358
 msgid "The Crown Prince is dead. But we have need of your services again- -"
-msgstr ""
+msgstr "Koronowany książę nie żyje. Ale ponownie potrzebujemy twoich 
usług- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:363
 msgid "Under the same terms?"
-msgstr ""
+msgstr "Na takich samych warunkach?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:367
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:124
@@ -361,17 +383,19 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:479
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:484
 msgid "Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Zgoda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:372
 msgid ""
 "Good. We need the steel for our own war in the deep. I formally place the "
 "might of the Merfolk at your disposal!"
 msgstr ""
+"Dobrze. Potrzebujemy stali, by prowadzić naszą wojnę w głębinach. 
Oficjalnie "
+"przekazuję siły ludzi morza do twojej dyspozycji."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:385
 msgid "Make haste. We must secure the frontier or it's all over!"
-msgstr ""
+msgstr "Prędko. Musimy zabezpieczyć granicę albo wszystko przepadnie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:401
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:284
@@ -380,13 +404,13 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:266
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:308
 msgid "Familiar"
-msgstr ""
+msgstr "Chowaniec"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:409
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:282
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:58
 msgid "Lich-Lord Jevyan"
-msgstr ""
+msgstr "Władca liczów Jevyan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:413
 msgid ""
@@ -394,15 +418,18 @@
 "lucky I may raise you from death for my own amusement. Oh, and what's this? "
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Królu Addroranie, nastąpił koniec twoich dni. Przygotuj się, do bycia "
+"startym na proch. Jak będziesz miał szczęście, to dla rozrywki przyzwę 
cię z "
+"krainy umarłych. O, a to co? Wyczuwam, wyczuwam Rubin Ognia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:417
 msgid ""
 "You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these Orcs?!"
-msgstr ""
+msgstr "Ty potworze! Zdradziłeś nasz lud- - by sprzymierzyć się z orkami?!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:420
 msgid "Fool Prince"
-msgstr ""
+msgstr "Głupi książę"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:424
 msgid ""
@@ -410,35 +437,39 @@
 "be said for you. King Addroran, meet your son, you'll be joining him soon "
 "enough."
 msgstr ""
+"Głupia dziewko! Moje ambicje są bezgraniczne. Przetrwam. Powiem więcej. 
Król "
+"Addroranie, spotkaj swojego syna, wkrótce do niego dołączysz. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:429
 msgid "NO!"
-msgstr ""
+msgstr "NIE!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:433
 msgid "Fath-er! Join... us..."
-msgstr ""
+msgstr "Oj-cze! Dołącz... do nas..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:437
 msgid "His older brother was more attractive..."
-msgstr ""
+msgstr "Jego starszy brat był bardziej atrakcyjny..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:478
 msgid ""
 "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
 msgstr ""
+"Ich oddziały rezerwowe przybywają, a my nie zabezpieczyliśmy granicy! "
+"Jesteśmy już martwi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:495
 msgid "Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Południowa Zatoka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:514
 msgid "To Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Do portu Clearwater"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:533
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Do Śródziemia i Starego Lasu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:552
 msgid "To the Northrun"
@@ -446,31 +477,33 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:571
 msgid "To the Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Do Śródziemia"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:590
 msgid "New Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa Południowa Zatoka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:609
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
-msgstr ""
+msgstr "Pieczęć została założona, nie ma dla ciebie ucieczki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:623
 msgid "I am finished."
-msgstr ""
+msgstr "Jestem skończony."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:627
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
-msgstr ""
+msgstr "Potrzebowaliśmy go, by utrzymać Południową Zatokę. Już po nas!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:639
 msgid "We've defeated the Orcs. Let's rig the Ships and get out of here."
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaliśmy orków. Przygotujmy statki i wynośmy się stąd."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:644
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
+"Moi synowie- - Tak jak uzgodniliśmy. Będę bronił Południowej Zatoki do "
+"ostatniego oddechu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:648
 msgid ""
@@ -478,6 +511,9 @@
 "good re-provisioning point, we should be able to embark for the great lands "
 "that are to the East."
 msgstr ""
+"Z pomocą ludzi morza i moją znajomością wyspy, która będzie służyć 
za dobry "
+"punkt zaopatrzeniowy, powinniśmy dać radę wyruszyć do wielkich krain "
+"leżących na Wschodzie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:652
 msgid ""
@@ -485,58 +521,64 @@
 "named after, betrayed my people. To make matters worse he knows that you "
 "have that ruby."
 msgstr ""
+"Co mi się nie podoba, to fakt, że władca liczów Jevyan, którego imię 
nosi "
+"nasza stolica, zdradził mój lud. Co gorsze, on wie, że masz rubin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:656
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honor of my father. About that island..."
 msgstr ""
+"Nie możemu wiele na to teraz poradzić. Nazwę ten wspaniały statek 
\"Eldaric"
+"\", ku czci mojego ojca. Jeśli zaś chodzi o wyspę..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:660
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
-msgstr ""
+msgstr "Świetnie, więcej łodzi, a teraz Ocean!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:665
 msgid ""
 "After you make it to this new land, send some of the ships back, for there "
 "may still be survivors in Southbay."
 msgstr ""
+"Gdy już dotrzesz do nowej krainy, wyślij parę statków z powrotem, bo w "
+"Południowej Zatoce wciąż mogą znajdować się ocaleni. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:678
 msgid "My Son!"
-msgstr ""
+msgstr "Mój syn!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:4
 msgid "A Harrowing Escape"
-msgstr ""
+msgstr "Mordercza ucieczka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:48
 msgid "Tan-Schmog"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Schmog"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:72
 msgid "Tan-NauVong"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-NauVong"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:99
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:103
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:108
 msgid "Snagakhan"
-msgstr ""
+msgstr "Snagakhan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:100
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:104
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:109
 msgid "Knafakhan"
-msgstr ""
+msgstr "Knafakhan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:110
 msgid "Hoshnak"
-msgstr ""
+msgstr "Hoshnak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:111
 msgid "Gruumogth"
-msgstr ""
+msgstr "Gruumogth"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:138
 msgid ""
@@ -544,38 +586,44 @@
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
+"Argh, straż przednia orków musiała oskrzydlić nas jeszcze dalej na 
wschód! "
+"Już kontrolują ujście przełęczy. Musimy zejść z gór nim nadejdzie 
zima albo "
+"zginiemy marnie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "Father, I wish you were here..."
-msgstr ""
+msgstr "Ojcze, żałuję, że cię tu nie ma..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:149
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
 msgstr ""
+"Zapomniałabym o sentymentach i chwyciła za miecz. Przed nami mnóstwo 
walki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:154
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Dalej nie zajdziesz, chłopcze. Grrrr!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:168
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto idzie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:173
 msgid "Burin the Lost"
-msgstr ""
+msgstr "Burin Zagubiony"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:187
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr ""
+msgstr "Burin, Burin Zagubiony. A tyś kto?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:192
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass... What are you?"
 msgstr ""
+"Jestem książę Haldric, nie mamy dużo czasu na rozmowy. Musimy się "
+"pośpieszyć, by przejść przez przełęcz... Czym jesteś?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:197
 msgid ""
@@ -583,41 +631,52 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
+"Jestem krasnoludem! Cholerny głupiec! Zgubiłem się podczas badań głeboko 
pod "
+"ziemią, prawie wiek temu. Nigdy nie odnalazłem drogi do domu, ale wydaje mi 
"
+"się tu być wystarczająco przytulnie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr ""
+msgstr "Przytulnie? Orki nadeszły i musimy uciekać!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:207
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
+"Orki! Od dawna nie czułem tego miłego chrupania ich kości pod moim 
Toporem. "
+"Czas walczyć!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid "You've fought Orcs before?"
-msgstr ""
+msgstr "Walczyłeś już z orkami?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:217
 msgid ""
 "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
 msgstr ""
+"Głupi chłopcze! Gdzieś ty dorastał? Wystarczy już tego gadania, upolujmy 
"
+"paru orków."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that... Is that snow... We're doomed!"
 msgstr ""
+"Jesteśmy uwięzieni w przełęczy! Widzę ich posiłki! Wszystko stracone! 
Czy "
+"to... Czy to śnieg... Jesteśmy zgubieni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:244
 msgid ""
 "SE - The River Road.\n"
 "SW - The Midlands."
 msgstr ""
+"Płd.-Wsch - Rzeczna Droga.\n"
+"Płd.-Zach - Środziemie"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
-msgstr ""
+msgstr "WRACAJCIE! NIC TU NIE BYĆ DO OGLĄDANIA!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:272
 msgid ""
@@ -626,68 +685,76 @@
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
 msgstr ""
+"A więc, czy powinienem iść na południowy wschód ku River Road, czy też 
na "
+"Południowy Zachód przez midlands? River Road przecina Bagno Esten, więc "
+"wątpie, żeby nawet Orki udały się tamtędy. Midlands kiedyś były w 
porządku, "
+"ale kto wie co się tam teraz dzieje."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:275
 msgid "I think I'll take the River Road..."
-msgstr ""
+msgstr "Myśle, że wybiorę Rzeczną Drogę..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:280
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
 msgstr ""
+"Dobrze. Środziemie prawdopodobnie jest teraz ruiną rojącą się od orków 
orków."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr ""
+"BAGNO! Mam mniej niż 5 stóp wysokości i nie pływam! Argh, niech ci 
będzie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:295
 msgid "We'll go through the Midlands..."
-msgstr ""
+msgstr "Pójdziemy przez Śródziemie..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:300
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
-msgstr ""
+msgstr "Podejrzewam, że Środziemie może być już w ruinach."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:305
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
+"I tak są lepsze niż bagna, mam mniej niż 5 stóp wysokości i nie pływam. 
"
+"Ponadto, chętnie spotkałbym więcej orków."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:348
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:356
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:410
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:417
 msgid "Hashnak"
-msgstr ""
+msgstr "Hashnak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:357
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:418
 msgid "Grork"
-msgstr ""
+msgstr "Grork"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:358
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:419
 msgid "Vigdish"
-msgstr ""
+msgstr "Vigdish"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:363
 msgid "Come and get it!"
-msgstr ""
+msgstr "Chodź i weź!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:367
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:427
 msgid "Die human."
-msgstr ""
+msgstr "Giń człowieku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:371
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:431
 msgid "Uh-oh!"
-msgstr ""
+msgstr "Uch-och!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:423
 msgid "I'll not go so easily!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie pójdzie tak łatwo!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:441
 msgid ""
@@ -695,6 +762,8 @@
 "Hmm, I guess that this is the last I'll see of my home... and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
+"Uciekliśmy z przełęczy. No, przynajmniej wiem, że orków można pokonać. 
Hmm, "
+"sądzę że to ostatni raz kiedy widzę mój dom ... i mojego Ojca. (Wzdycha)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:445
 msgid ""
@@ -702,38 +771,45 @@
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Powinniśmy udać się ku Południowej Zatoce. To największe miasto na 
Wyspie. "
+"Tam powinniśmy być w stanie zająć odpowiednie pozycje. Gdyby się nie 
udało, "
+"pozostaje zawsze Port Clearwater."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa Ziemia"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:52
 msgid "Glimir"
-msgstr ""
+msgstr "Glimir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:69
 msgid "Dursil"
-msgstr ""
+msgstr "Dursil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:86
 msgid "Eowarar"
-msgstr ""
+msgstr "Eowarar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:110
 msgid "Avoid engagement for as long as possible"
-msgstr ""
+msgstr "Unikaj starcia tak długo jak to możliwe"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:121
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
 msgstr ""
+"W końcu dalekie brzegi wielkiego lądu stają w zasięgu wzroku. Nastał 
czas "
+"przybicia do brzegu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
 msgstr ""
+"Wracajcie do domów, podłe krasnoludy! Według traktatu macie prawo tylko do 
"
+"wzgórz i gór na północ od Wielkiej Rzeki. To nie wasza ziemia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:129
 msgid ""
@@ -743,10 +819,15 @@
 "the Great River, and force us onto only the hills and mountains of the "
 "North? There are hills and mountains as good as any here in the South!"
 msgstr ""
+"Nasze ziemie są przepełnione, a kopalnie sięgają do dna świata. 
Wygraliśmy "
+"wojnę z tymi, którzy żyją w ciemności. Jakim prawem twierdzicie, że "
+"wszystkie lasy świata i WSZYSTKIE ziemie na południe od Wielkiej Rzeki "
+"należą do was, i spychacie nas do wzgórz i gór północy? Na Południu są
 "
+"również wzgórza i góry tak dobre jak tutaj."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:133
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr ""
+msgstr "Prawem traktatu, pradawnym ale wciąż obowiązującym-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:137
 msgid ""
@@ -754,24 +835,30 @@
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
+"Hmph! Wy ckliwe elfy: 'Nie ścinamy drzew, opiekujemy się lasem.' Naszymi "
+"toporami można pozyskiwać drewno za piątą część kosztów! Mogę rzą
dać połowę "
+"tego co twoi ludzie i wciąż być bogatym, i nie jestem pierwszym, który 
tak "
+"myśli!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:141
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Czekaj, widzę statek. Wiele statków. To inwazja!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:145
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
+"Inwazja? Dobrze, później rozstrzygniemy nasze spory, najpierw zajmijmy się 
"
+"nimi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:206
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Przychodzimy w Pokoju. Niech nasi ludzie-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:210
 msgid "Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Brać ich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:214
 msgid ""
@@ -779,28 +866,36 @@
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
 msgstr ""
+"Rany, a ty tyle dni ćwiczyłeś to przemówienie. Sądzę, że dyplomacją 
już nic "
+"nie wskóramy. Haldric, powinniśmy unikać wzywania zbyt wielu jednostek i "
+"walki z nimi. Musi istnieć jakieś pokojowe rozwiązanie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
 "In the name of... This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have traveled clear around the world."
 msgstr ""
+"W imieniu... Ten kontynent to mój dom. Ale wyruszyłem na wschód. "
+"Najwyraźniej musiałem okrążyć świat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:222
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
+"Moi ludzie są zbyt daleko na [ołudnie. Nie wiem co się tam teraz dzieje. "
+"Będę się trzymał ciebie, aż do końca. Byłeś dobrym przyjacielem. 
Tylko nigdy "
+"więcej podróży morskich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:235
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:36
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:57
 msgid "Lord Dionli"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Dionli"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:240
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
-msgstr ""
+msgstr "Co? Co się tutaj dzieje? Krasnoludy? Ludzie? Statki? Glimir, mów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:244
 msgid ""
@@ -809,12 +904,19 @@
 "like before, with that fellow from Southbay and his lone ship. It was always "
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
+"Te opowieści są prawdziwe. Na Brązowych Wzgórzach muszą być 
krasnoludzcy "
+"koloniści. Złapaliśy tę bandę, gdy ścianali drzewa obok zatoki. Wtedy "
+"zobaczyliśmy mnóstwo statków. Nie tak jak wcześniej, gdy przybył ten "
+"człowiek z Południowej Zatoki na pokładzie swego samotnego statku. Zawsze "
+"było ciekawie, gdy się zjawiał."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:248
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
+"Sądziliśmy, że zostaliśmy zaatakowani. My... yyy... odłożyliśmy na bok 
nasze "
+"spory z krasnoludami na jakiś czas, by zająć najpierw tą sprawą."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:253
 msgid ""
@@ -822,37 +924,46 @@
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
+"To niepokojące tendencje. Człowieku, tylko szczęściu zawdzięczasz, że 
jestem "
+"tu by cię oszczędzić. Od tego dnia Rada Władców będzie spotykać się w 
lesie "
+"niedaleko stąd."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:257
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Jestem Książę Haldric. Przychodzimy w pokoju. Niech nasi ludzie-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:266
 msgid ""
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
+"Jeśli chodzi o ciebie, krasnoludzie, wracaj do Brązowych Wzgórz i powiedz "
+"swoim ludziom, by przygotowali się do powrotu na północ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
 msgid ""
 "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Powrócę na wzgórza, ale nie mogę obiecać, że moi ludzie odejdą. 
Hmph!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:275
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
+"Haldric, tak? Jesteś ich przywódcą? Ty i twoi doradcy mają iść ze mną. 
Twoi "
+"pasażerowie mogą bezpiecznie wysiąść tutaj."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:298
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us..."
 msgstr ""
+"(Szeptem) Może byłoby najlepiej, gdybyś nie wspomniał o naszym małym "
+"przyjacielu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:305
 msgid ""
@@ -860,6 +971,8 @@
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
+"Muszę powrócić do moich ludzi. Dotrzymałeś słowa, możesz skorzystać z 
moich "
+"usług w przyszłości, a moi ludzie pozostaną do twojej dyspozycji."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:316
 msgid ""
@@ -867,6 +980,9 @@
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
+"Muszę powrócić do moich ludzi. Moi wojownicy, którzy walczyli u twego 
boku "
+"pragną zostać z tobą. Dotrzymałeś słowa, możesz skorzystać z moich 
usług w "
+"przyszłości."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:326
 msgid ""
@@ -875,6 +991,10 @@
 "survivors. If they return tell them to keep returning until no more "
 "survivors are found."
 msgstr ""
+"Niech prądy morskie niosą cię szybko, mój przyjacielu. (Szeptem) Jessica, 
"
+"powiadom, że jedna trzecia floty ma powrócić na Zieloną Wyspę, by dalej "
+"szukać ocalałych. Jeśli powrócą, powiedz im, by wciąż wracali, aż nie 
znajdą "
+"już nikogo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:330
 msgid ""
@@ -884,39 +1004,45 @@
 "made fleet. Make haste, return before it is time to meet with these, what "
 "are they? Ahh, Elves."
 msgstr ""
+"(Ciągle Szeptem) Obsadź statki szczątkową załogą i daj im pozostałe 
zapasy. "
+"Powiadom Lorda Typhona. Upewnij się, że nie zostanie wysłana więcej niż "
+"jedna trzecia floty. Nie możemy zapewnić orkom gotowej floty. Pośpiesz 
się, "
+"powróć zanim nadejdzie czas spotkania z tymi, no, kim oni są? Ach, elfami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:334
 msgid ""
 "This is the second Eldaric I get to say goodbye to. At least this time it is "
 "easier than the first."
 msgstr ""
+"To już drugi Eldaric, z którym się żegnam. Przynajmniej tym razem jest "
+"łatwiej niż wcześniej."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:378
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
-msgstr ""
+msgstr "Założę się, że to nie było powitanie, którego się 
spodziewałeś."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
-msgstr ""
+msgstr "Szpieg w Lesie"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:44
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:65
 msgid "Lord Logalmier"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Logalmier"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:52
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:73
 msgid "Lord Aryad"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Aryad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:75
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:151
 msgid "Lord El'Isomithir"
-msgstr ""
+msgstr "Lord El'Isomithir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:88
 msgid "Jessica in Hiding"
-msgstr ""
+msgstr "Jessica w ukryciu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:99
 msgid ""
@@ -924,12 +1050,17 @@
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
+"Tak więc zagłada podążała za nimi od ich starego domu aż tutaj. Moi "
+"zwiadowcy donieśli, że orkowie przybili do brzegu. Orkowie tutaj, pierwszy "
+"raz od wieków."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:104
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
+"I posiada artefakt o pewnej mocy. Orkowie nie byliby w stanie tego wyczuć. "
+"Działa tu jakaś potężniejsza moc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:109
 msgid ""
@@ -938,10 +1069,14 @@
 "out, then we should 'deal' with the survivors, and make compromise with the "
 "Dwarves."
 msgstr ""
+"Mogliśmy podjąć błędną decyzję. Jeśli ludzie przepędzą orków, 
powinniśmy "
+"uszanować nasze przyrzeczenie. Jeśli będzie za nimi podążać więcej 
kłopotów, "
+"niech sami się nimi zajmą, a my \"zajmiemy\" się ocalałymi i zawrzemy 
ugodę "
+"z krasnoludami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:114
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
-msgstr ""
+msgstr "Ale zawarliśmy pakt z Haldriciem a ci ludzie z Zachodniej Półn-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:119
 msgid ""
@@ -950,95 +1085,112 @@
 "more trouble follows them here we should let them fight it out, then we "
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
+"Jesteśmy ludźmi lasu, wiesz, że każde słowo powiedziane do tych 
nie-ludzi ma "
+"dla nas drugorzędne znaczenie. Jak powiedział Lord Aryad, \"Jeśli będzie 
za "
+"nimi podążać więcej kłopotów, niech sami się nimi zajmą, a my 
\"zajmiemy\" "
+"się ocalałymi i zawrzemy ugodę z krasnoludami.' "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:129
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "(Wzdycha) Zgoda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:139
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "(Szeptem) Ale przyjaciele. Muszę powiedzieć Haldricowi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr ""
+msgstr "Lato burz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:45
 msgid "Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Przywódca Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:73
 msgid "King Eldaric IV"
-msgstr ""
+msgstr "Król Eldaric IV"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:78
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:155
 msgid "Defeat the Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj przywódcę Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:86
 msgid "Death of King Eldaric"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Króla Eldarica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:100
 msgid ""
 "The trouble seems to have finally reached to the heart of the Isle, to the "
 "isolated lands of King Eldaric IV."
 msgstr ""
+"Kłopoty zdają się w końcu sięgać serca Wyspy, do odizolowanych ziem 
Króla "
+"Eldarica IV."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:104
 msgid ""
 "It looks like a Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że motłoch z Wesfolk zdobył Północny Gród! Przygotuj 
się do "
+"bitwy Haldricu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:108
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
 msgstr ""
+"Ojcze, jestem już wystarczająco dojrzały, czy mogę poprowadzić nasze 
wojska "
+"do bitwy?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
 msgid ""
 "You're showing initiative son! I'm proud of you! You may lead our forces to "
 "battle, but I'll stay near to keep an eye on you."
 msgstr ""
+"Okazujesz inicjatywę synu! Jestem z ciebie dumny! Możesz poprowadzić nasze 
"
+"wojska do boju, ale ja zostanę w pobliżu by mieć na ciebie oko."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:116
 msgid "Onward to victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Naprzód, ku zwycięstwu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
+"Spójrz, mały książunio i jego wesoła kompania! Damy wam nauczkę, za to 
co "
+"zrobili nam wam podobni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:129
 msgid ""
 "Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the gold!"
 msgstr ""
+"Nie zapomnij o bardziej odizolowanych wioskach, będziemy potrzebować 
złota."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:137
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
-msgstr ""
+msgstr "Śpiesz się synu! Musimy wygrać zanim zniszczą letnie zbiory!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:149
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me..."
-msgstr ""
+msgstr "Poddaje się! Nie zabijajcie mnie..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:153
 msgid "Why have you come to trouble our lands?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego przybyliście, by kłopotać nasze zeimie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice... They opened a gate... and..."
 msgstr ""
+"Kłopotać wasze ziemie! Bah! Twój głupi książę z Południowej Zatoki "
+"zaatakował nasze! Władcy liczów nie mieli wyboru... Otworzyli bramę... 
i..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:161
 msgid "And what?"
-msgstr ""
+msgstr "I co?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:165
 msgid ""
@@ -1046,10 +1198,13 @@
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
+"Przyżekli, że sprowadzą całe zło z piekieł na tą właśnie wyspę. 
Wybudowali "
+"wielką kamienną bramę do serca ojczyzny orków na dalekim zachodzie! Teraz 
"
+"nawet my, Wesfolk, musimy uciekać albo zostniemy niewolnikami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:169
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
-msgstr ""
+msgstr "Orki to tylko stworzenia z bajek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:173
 msgid ""
@@ -1057,16 +1212,21 @@
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
 "hope."
 msgstr ""
+"Zbyt długo przebywałeś na tej wyspie. Zapewniam cię, że orki istnieją. 
W tym "
+"momenie jest już prawdopodobnie pół tuzina bram do ich ojczyzny. Nie ma 
już "
+"nadziei."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:177
 msgid ""
 "We must prepare the defenses! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
+"Musimy przygotować obronę! Haldric, zostań w grodzie, ja muszę 
ufortyfikować "
+"naszą granicę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:181
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
-msgstr ""
+msgstr "Moje wojska zostały pokonane, odajdę teraz na twoich warunkach."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:185
 msgid ""
@@ -1074,86 +1234,95 @@
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
 "merciful."
 msgstr ""
+"Możesz iść, ale nie próbuj nas już więcej kłopotać, bo zgodnie ze 
zwyczajem "
+"mogę ponownie uznać cię za wroga, a jeśli znów się spotkamy, nie będę 
taki "
+"litościwy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:198
 msgid "We have run out of time... The crops shall spoil, we'll starve!"
-msgstr ""
+msgstr "Skończył nam się czas... Zbiory zepsują się, umrzemy z głodu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:209
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Giń szumowino z Wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:220
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Poczuj mój gniew, ty potworze!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:478
 msgid "Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port Clearwater"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:53
 msgid "Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Porucznik Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:76
 msgid "Tan-Vragar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Vragar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:111
 msgid "Tan-Burg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Burg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:147
 msgid "Ut'Tan-Vrork"
-msgstr ""
+msgstr "Ut'Tan-Vrork"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:227
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:228
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:229
 msgid "Angry Farmer"
-msgstr ""
+msgstr "Wściekły Farmer"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:234
 msgid "Cowardly: Flee on the First Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Tchórzliwie: ucieknij na pierwszym statku"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:238
 msgid "Normal: Flee on the Second Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Normalnie: ucieknij na drugim statku"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:242
 msgid "Heroic: Flee on the Third Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Heroicznie: ucieknij na trzecim statku"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:246
 msgid "Heroic: Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heroicznie: pokonaj wszystkich przywódców wroga"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:258
 msgid "Death of Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć porucznika Aethyra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:262
 msgid "Miss the Last Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Spóźnienie na ostatni statek"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:272
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Our Prince has managed to make it to Clearwater Port, with the Orcs on his "
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
+"Nasz książę zdołał dotrzeć do Portu Clearwater mimo orków depczących 
mu po "
+"piętach. Choć orki nie zdołały go jeszcze dogonić, zrobił to śniego i 
wydaje "
+"się, że statki zniknęły z portu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:278
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Port Clearwater wciąż się broni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:283
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
 msgstr ""
+"Poruczniku, kto tu dowodzi? I gdzie są statki? Ryzykujemy uwięzieniem w tym 
"
+"mieście na całą zimę jeśli port zamarznie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:289
 msgid ""
@@ -1162,6 +1331,10 @@
 "days. Our forces engaged the Orcs as they exited the Swamp of Esten, we even "
 "pushed them back into the swamp!"
 msgstr ""
+"Ja, mój panie, ja dowodzę miejscowym garnizonem. Cała nasza flota rybacka "
+"ewakuuje właśnie ludzi z Południowej Zatoki. Statki powinny powrócić za "
+"kilka dni. Nasze wojska zaatakowały orków, kiedy ci wychodzili z Bagna "
+"Esten, odepchnęliśmy ich nawet z powrotem w mokradła!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:295
 msgid ""
@@ -1169,10 +1342,13 @@
 "our positions. We lost most of our forces, my lord, including the King of "
 "Clearwater, who was bravely leading the charge."
 msgstr ""
+"Niestety, była to tylko dywersja i ich posiłki szybko najechały nasze "
+"pozycje. Straciliśmy większość naszych sił, mój panie, włączając 
Króla "
+"Clearwater, który mężnie dowodził szarżą."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:300
 msgid "That's horrible!"
-msgstr ""
+msgstr "To okropne!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:306
 msgid ""
@@ -1183,6 +1359,12 @@
 "winter stores. They've gone to Southbay, apparently the city is brimming "
 "with refugees from all over."
 msgstr ""
+"Tamtego dnia krew wielu dobrych żołnierzy splamiła zmrożone pola. A oni "
+"wciąż nacierają. Król nie pozostawił dziedzica, ale inni możni uciekli 
do "
+"Południowej Zatoki. Byliśmy zajęci ewakuacją reszty ludu. Armia 
zapewniła "
+"nam wystarczająco czasu, by ewakuować prawie wszystkich ludzi i 
większość "
+"zimowych zapasów. Udali się do Południowej Zatoki i miasto jest teraz po "
+"brzegi wypełnione uchodźcami z różnych stron."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:312
 msgid ""
@@ -1192,6 +1374,11 @@
 "help we can get to hold our walls. Otherwise I fear that we will be overrun "
 "before the last of the people can be evacuated."
 msgstr ""
+"Trzymamy miasto tylko do momentu, aż ostatni uchodźcy uciekną. Ty, mój "
+"panie, możesz wycofać się, gdy przypłynie następny statek. Ale, jeśli 
mogę "
+"być szczery mój panie, nasze obrona słabnie i przydałaby się nam 
jakakolwiek "
+"pomoc, by utrzymać mury. W przeciwnym razie boję się, że pokonają nas 
zanim "
+"zostaną ewakuowani wszyscy ludzie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:317
 msgid ""
@@ -1200,30 +1387,40 @@
 "to be evacuated as well. We have traveled far and bear many wounded, but we "
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
+"Jesteśmy ostatnimi uchodźcami z naszych ziem, orkowie depczą nam po 
piętach! "
+"Mamy ze sobą ludzi Wesfolk, którzy okazali się być przydatni i też mają 
"
+"zostać ewakuowani. Przybywamy z daleka i mamy wielu rannych, ale pomożemy "
+"wam bronić tych murów tak długo jak to możliwe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:323
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be... "
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
+"Dziękuję ci, mój panie. Ale czy mamy zabrać również tych z Wesfolk? 
Byłoby "
+"to... wielce nieprawidłowe. Jesteś pewny, mój panie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:328
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
-msgstr ""
+msgstr "Tak. Upewnij się, że wszyscy zrozumieją, że to nasi przyjaciele."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:334
 msgid "Yes Sir!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak panie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:339
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
 msgstr ""
+"Tak panie, w rzeczy samej! Potrzebujesz nas do pomocy, by utrzymać się do "
+"czasu, gdy przypłyną statki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:344
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
 msgstr ""
+"Statki! Nikt nic nie mówił o statkach! Czy ta męczarnia się kiedyś 
skończy! "
+"Ach, orki pomogą mi zapomnieć o tych problemach."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid ""
@@ -1231,37 +1428,45 @@
 "loads. Until then, let us make those orcs pay dearly for every inch of our "
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
+"Na posterunki! Powinniśmy być w stanie ewakuować wszystkich w kolejnych "
+"trzech załadunkach łodzi. Do tego czasu sprawmy, by orki drogo zapłaciły 
za "
+"każdy centymetr naszej ziemi. Za nasze domy, za naszych ludzi, za naszego "
+"upadłego Króla!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
 msgid "You killed my family! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Zabiłeś moją rodzinę! Umieraj!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:373
 msgid ""
 "<Muttering> 'Bring these Wesfolk too?' Bah! 'It would be... highly "
 "irregular.' I'll show you irregular..."
 msgstr ""
+"(Mamrocząc) \"Zabrać również tych z Wesfolk?\" Bah! \"Byłoby to... 
wielce "
+"nieprawidłowe.\" Pokażę ci nieprawidłowość..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:381
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
+"Zepchnąć ich do morza! Są w naszych zimowych domach! O, i Tan-Vragarze, 
mam "
+"nadzieję, że spodobała im się twoja mała niespodzianka!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:390
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:398
 msgid "Rolo"
-msgstr ""
+msgstr "Rolo"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:394
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:399
 msgid "Porbag"
-msgstr ""
+msgstr "Porbag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:400
 msgid "Eriol"
-msgstr ""
+msgstr "Eriol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:418
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
@@ -1269,35 +1474,45 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:438
 msgid "Deadman's Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Bród martwych"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:458
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
-msgstr ""
+msgstr "Rzeczna Droga - Na Bagno Esten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:651
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Mój panie, pierwszy statek przypłynął! Książę Haldricu, jeśli ty i 
twoi "
+"ludzie muszą udać się do Południowej Zatoki, udaj się teraz do przystani 
i "
+"wsiądź na statek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:670
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
 msgstr ""
+"Mój panie, pierwszy statek odpływa, ale drugi powinien wkrótce przybyć."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:702
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Mój panie, pierwszy statek przypłynął! Książę Haldricu, jeśli ty i 
twoi "
+"ludzie muszą udać się do Południowej Zatoki, udaj się teraz do przystani 
i "
+"wsiądź na statek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:722
+#, fuzzy
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer."
 msgstr ""
+"Mój panie, drugi statek odpływa, ale ostatni będzie tu niedługo. Z twoją 
"
+"pomocą wytrzymamy jeszcze trochę dłużej."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:754
 msgid ""
@@ -1305,16 +1520,23 @@
 "to safety. Prince Haldric, you and your men must go now! Go to the pier to "
 "board the ship for Southbay."
 msgstr ""
+"Mój panie, ostatni statek przypłynął! W końcu ostatni nasi ludzie mogą 
uciec "
+"w bezpieczne miejsce. Książę Haldricu, ty i twoi ludzie musicie teraz "
+"odejść. Udaj się do przystani i wsiądź na statek do Południowej Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:774
+#, fuzzy
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Mój panie, ostatni statek odpływa. Jesteśmy w pułapce!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:831
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:887
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:942
+#, fuzzy
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs."
 msgstr ""
+"Mój panie, statek jeszcze nie dotarł. Potrzebujemy twojej pomocy w obronie "
+"przed orkami"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:845
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:900
@@ -1324,44 +1546,56 @@
 "Haldric must go to lead you to the ship. Until then, help us defend against "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Nie wykręcaj się od obowiązków, żołnierzu. Gdy łódź przybędzie, 
Książę "
+"Haldric musi poprowadzić cię do statku. Do tego czasu pomóż nam bronić 
się "
+"przed orkami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:974
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
 msgstr ""
+"Niech Śmierć przyniesie mi spokój! Moja ukochana, dołączę do ciebie 
wkrót-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:979
+#, fuzzy
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Potrzebowaliśmy go, by się stąd wydostać! Jesteśmy uwięzieni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:992
 msgid ""
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Uciekliśmy orkom, zanim zostaliśmy uwięzieni przez lód! Teraz, do "
+"Południowej Zatoki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:997
 msgid "I know I mentioned I can't float."
-msgstr ""
+msgstr "Jestem pewien, że wspominałem, że nie potrafię unosić się na 
wodzie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1002
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy mogę zasugerować okrężną drogę?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1007
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1012
 msgid ""
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
+"Posiadasz Rubin Ognia, ale nie masz pojęcia do czego on służy, zgadza 
się? "
+"Wiesz, że licz, którego spetryfikowałeś niedaleko Południowej Zatoki-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1017
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our magi in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
+"Tak, Wzgórze Licza, na którym po raz pierwszy użylismy magów w bitwie i "
+"zmieniliśmy przebieg bitwy na niekorzyść twoich ludzi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1022
 msgid ""
@@ -1369,23 +1603,32 @@
 "He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes got "
 "petrified along with him."
 msgstr ""
+"Erm, tak... On był arcywrogiem naszego drogiego zmarłego władcy liczów "
+"Lenvana. Pożądał rubinu i badał go. Jedyna kopia jego notatek została "
+"spetryfikowana wraz z nim. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1027
 msgid ""
 "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
+"Jeśli przybijemy do brzegu poza Południową Zatoką, wpadniemy w pułapkę. 
Tego "
+"jestem pewien!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1033
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
 msgstr ""
+"Moja rodzina pochodziła z Południowej Zatoki, mój ojciec był tam 
żołnierzem. "
+"Wejście do miasta przez kanały znajduje się w pobliżu skamieniałego 
licza."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1038
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
 msgstr ""
+"Wow, to zaczyna brzmieć niebezpiecznie, niczym plan. Poruczniku Aethyr, czy "
+"zechcesz do nas dołączyć?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1044
 msgid ""
@@ -1393,180 +1636,198 @@
 "left for me. I'll stay, by the time the Orcs wrestle Clearwater Port away "
 "from me there'll be nothing but rubble left!"
 msgstr ""
+"Nie. Te potwory zabiły moją rodzinę. Moją żonę, moje córki. Nic już 
mi nie "
+"pozostało. Zostanę, a gdy orki wydrą już Port Clearwater z moich rąk, 
nie "
+"zostanie tu nic prócz gruzu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1050
 msgid ""
 "The peasant farmers seem to like you. Who knows, maybe they'll be of some "
 "help."
-msgstr ""
+msgstr "Chłopi zdają się ciebie lubić. Kto wie, może będą w czymś 
pomocni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1055
 msgid ""
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
+"Brakuje surowców, potrzebujemy każdej pomocy jaką możemy otrzymać. Bą
dź "
+"dzielny i walcz ze wszystkich sił, mój przyjacielu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
-msgstr ""
+msgstr "Przeklęta wyspa"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:55
 msgid "Isorfilad"
-msgstr ""
+msgstr "Isorfilad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:91
 msgid "Tinoldor"
-msgstr ""
+msgstr "Tinoldor"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:150
 msgid "She's... She's beautiful."
-msgstr ""
+msgstr "Ona... Ona jest piękna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:153
 msgid "Midnight Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Królowa północy"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "You will be made to serve... Come admire me. Feel my love."
-msgstr ""
+msgstr "Będziesz mi służył... Chodź mnie uwielbiać. Poczuj moją 
miłość."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:169
 msgid "She is so..."
-msgstr ""
+msgstr "Ona jest tak..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:173
 msgid "Haldric think with your brain!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric myśl rozsądnie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:177
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
-msgstr ""
+msgstr "Dopadnij ją, zanim spowoduje jeszcze więcej kłopotów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "The temple is quite empty."
-msgstr ""
+msgstr "Ta świątynia jest całkiem pusta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:317
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
+"Po krótkiej morskiej podróży Haldric przybywa na przeklętą wyspę 
elfów. W "
+"powietrzu unosi się mgła."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:322
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahh, I've been with you this "
 "far. Who'd have thought, a nautical dwarf."
 msgstr ""
+"Powiedziałem, nigdy więcej statków. Zdradzieccy ludzie! Ach, byłem z wami 
"
+"tak długo. Kto by pomyślał, morski krasnolud."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:327
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
-msgstr ""
+msgstr "Podejrzewam, że natkniemy się na więcej nieumarłych. Bądźcie 
ostrożni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:332
+#, fuzzy
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
 msgstr ""
+"To będą długo umarli (?, hmm). Nie jak nieumarli, których używali moi "
+"ludzie, to są umarłe-elfy. Naprawdę bądźcie ostrożni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:338
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
-msgstr ""
+msgstr "Wszystkich żołnierzy ciemności spotka z mojej ręki ten sam los!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:346
 msgid ""
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
 msgstr ""
+"Te elfy w końcu zaznają spokoju. Mam nadzieję, że klątwy, które na nas "
+"rzuciły straciły już moc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:351
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, jesteś zbyt paranoiczny."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:375
 msgid "A curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr ""
+msgstr "Klątwa na cały ród tych, którzy odwiedzili tą wyspę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:386
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
 msgstr ""
+"Niech was wszystkich dotknie zaraza. Niech nigdy nie zaznajcie spokoju."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:397
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
 msgstr ""
+"Moja dusza będzie nawiedzać to miejsce, aż do końca czasu! Przeklinam 
cię!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:405
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
-msgstr ""
+msgstr "Bez ich królowej nieumarli po prostu znikają!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:424
 msgid "Back, back to the grave with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Z powrotem, wracaj do grobu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:438
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Wciąż musimy pokonać wampirzą królową!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:456
 msgid ""
 "No! The ship that was supposed to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
 msgstr ""
+"Nie! Statek, który miał nas zabrać zauważył, że wciąż toczy się 
walka. Nie "
+"zatrzymuje się. Jesteśmy w pułapce."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:4
 msgid "The Ka'lian"
-msgstr ""
+msgstr "Ka'lian"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:157
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Sądzę, że zmierzę się ze Smokiem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:162
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
-msgstr ""
+msgstr "Lordzie Logalmier, pokonam twojego Smoka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:178
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, już pokonałeś smoka Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
-msgstr ""
+msgstr "Dopadnijmy tych jaszczurów i nagi na tej plaży!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:193
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
-msgstr ""
+msgstr "Te zimnokrwiste potwory poczują mój gniew!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:209
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, już oczyściłeś plażę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:219
 msgid "Let's clear out that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Oczyśćmy tę dziurę trolli!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:224
 msgid "So what exactly is a Troll?"
-msgstr ""
+msgstr "Więc czym dokładnie jest troll?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:240
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, trolle, łuski i kły, nie pamiętasz?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:250
 msgid "Let's put those Souls to rest on the Cursed Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Przynieśmy spokój tym duszom na Przeklętej Wyspie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:255
 msgid "Undead. Bah! We're pros at fighting them."
-msgstr ""
+msgstr "Nieumarli. Bah! Jesteśmy zawodowcami w walce z nimi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:271
 msgid "How could you possibly forget that horror of an Island?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mogłeś zapomnieć horror, który rozegrał się na Wyspie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:282
 msgid "In the name of Peace between our Peoples:"
-msgstr ""
+msgstr "W imię pokoju między naszymi ludźmi:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:300
 msgid ""
@@ -1574,6 +1835,10 @@
 "the Dragon of the Green Swamp and its Saurian minions. If you can defeat "
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
+"Obawiam się, że moi krewni potraktowali cię zbyt łagodnie. Postanawiam, 
że "
+"powinieneś być wyznaczony do walki ze Smokiem z Zielonego Bagna i służą
cymi "
+"mu jaszczurami. Jeśli zdołasz go pokonać, prawdziwie zyskasz sobie miejsce 
"
+"na tej wyspie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:314
 msgid ""
@@ -1581,6 +1846,9 @@
 "trading metal with the Nagas of the sea. We should really put a stop to "
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
+"Jest grupa jaszczurów, zapewne przyjaciół smoka, którzy handlują metalem 
z "
+"nagami z morza. Powinniśmy położyć temu kres. Znajdziemy ich na plaży "
+"niedaleko stąd."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:328
 msgid ""
@@ -1588,6 +1856,9 @@
 "the thought of those dwarves stumbling on the Trolls vaguely amusing, this "
 "should make an adequate quest for you."
 msgstr ""
+"Mamy problem z dziurą trolli na Brązowych Wzgórzach. Choć wizja 
krasnoludów "
+"natykających się na trolle zdaje mi się w dziwny sposób podobać, to 
powinno "
+"stanowić dla ciebie odpowiednie zadanie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:342
 msgid ""
@@ -1595,51 +1866,62 @@
 "Their souls still haunt that place since no elf will go there. You should "
 "clear this isle, and put their souls to rest."
 msgstr ""
+"Dawno temu klan elfów z wyspy wpadł ofiarą mrocznej klątwy. Ich dusze 
wciąż "
+"nawiedzają to miejsce, a żaden elf się tam nie zapuści. Powinieneś 
oczyścić "
+"tę wyspę i przywrócić spokój ich duszom. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:359
 msgid ""
 "Ahh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
+"Ahh, pokonałeś smoka, przybyszu z północnego-zachodu, zaiste imponujące 
jak "
+"na człowieka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:372
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Więc pokonałeś Trolle. Witamy z powrotem Haldricu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:385
 msgid "Finally the souls of our poor kin may rest. Thank you."
-msgstr ""
+msgstr "W końcu dusze naszych braci odnajdą spokój. Dziękuję ci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:398
 msgid "Our beaches are free again. I knew I could trust you Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Nasze plaże są znów wolne. Wiedziałem, że mogę ci zaufać 
Haldricu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:408
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords."
 msgstr ""
+"Haldric i jego towarzysze stanęli przed Ka'lian, czyli radą elfickich "
+"władców."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:421
 msgid "Dionli, why have you brough these humans before us?"
-msgstr ""
+msgstr "Dionli, dlaczego przyprowadziłeś tych ludzi przed nasze oblicze?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:426
 msgid ""
 "They are of the same people as the Prince of Southbay. They come as "
 "refugees. I can see a use for them."
 msgstr ""
+"Wywodzą się z tych samych ludzi, co książę Południowej Zatoki. 
Przybywają "
+"jako uchodźcy. Mogą się nam przydać."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
 msgid ""
 "What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
-msgstr ""
+msgstr "W jakim celu? W czym mogą się nam przydać te ulotne istoty?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
+"Krasnoludy przybyły do Brązowych Wzgórz. Pomimo, że żyją długo, nawet 
oni "
+"rosną jak chwasty na pustym polu. Problemem jest brak ogłady."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
 msgid ""
@@ -1647,22 +1929,31 @@
 "of Southbay was good, he was a credit to his people, maybe these ones are "
 "made of the same stuff."
 msgstr ""
+"Lepiej być większym z trzech niż mniejszym z dwóch. Książę 
Południowej "
+"Zatoki był dobry, stanowił autorytet dla swoich ludzi, może ci są 
ulepieni z "
+"tej samej gliny."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:446
 msgid "But why then do they come as refugees? Speak human."
-msgstr ""
+msgstr "Ale dlaczego przychodzą jako wygnańcy? Mów człowieku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:450
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Our people come in peace. There was a war in our homeland. We are refugees. "
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
 "forfeit."
 msgstr ""
+"Nasi ludzie przychodzą w pokoju. W naszej ojczyźnie wybuchła wojna. 
Jesteśmy "
+"wygnańcami. Przychodzimy szukać nowego domu, jako że nasza wyspa na "
+"zachodzie i północy jest już zgubiona."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:455
 msgid ""
 "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
 msgstr ""
+"A więc przychodzicie by ukraść naszą ziemię? Znamy wasz gatunek, ludzie 
z "
+"północego zachodu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:459
 msgid ""
@@ -1670,28 +1961,32 @@
 "the elves are people of the forests, we only seek some of the space in "
 "between."
 msgstr ""
+"Pragniemy tylko żyć w pokoju. Krasnoludy są istotami gór i wzgórz, elfy 
są "
+"istotami lasów, a my tylko szukamy trochę przestrzeni pomiędzy wami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:464
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
 msgstr ""
+"Sugeruję, żeby przyznać tym ludziom doliny na północ i południe od 
wielkiej "
+"rzeki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:469
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
-msgstr ""
+msgstr "Powinni zostać poddani testowi zanim tego dokonamy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:474
 msgid "A quest for each of us then?"
-msgstr ""
+msgstr "A więc zadanie dla każdego z nas?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:489
 msgid "Agreed. (Sigh)"
-msgstr ""
+msgstr "Zgoda. (Wzdycha)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:493
 msgid "Umm, agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, zgoda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:498
 msgid ""
@@ -1700,37 +1995,46 @@
 "the hills south of the Great River, if not you will be forced to depart. So "
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
+"A więc dobrze, człowieku. Każdy z nas, władców, ma określone zadanie 
dla "
+"was. Jeśli wykonacie je wszystkie, wszystkie doliny naszego królestwa i "
+"wzgórza na południe od Wielkiej Rzeki zostaną wam przyznane, a jeśli nie, 
"
+"zostaniecie zmuszeni do odejścia. Którego zadania chcielibyście się 
najpierw "
+"podjąć?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:519
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
 msgstr ""
+"Bardzo dobrze, ale to tylko początek, człowieku. Pozostało jeszcze wiele 
do "
+"zrobienia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:548
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
-msgstr ""
+msgstr "Znów zwyciężyłeś. Możliwe, że uzyskasz miejsce na tej ziemi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:577
 msgid "Ahh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
-msgstr ""
+msgstr "Ach, mój młody książę, nie jesteś taki słaby jak myślałem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:605
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
-msgstr ""
+msgstr "Odniosłeś sukces, książe Haldricu. Wiedziałem, że ci się uda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:611
 msgid ""
 "Man of the West-North you have earned your place on this great continent."
 msgstr ""
+"Ludzie z północnego zachodu, zapracowaliście sobie na miejsce na tym 
wielkim "
+"kontynencie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:617
 msgid "As per our agreement, you and your people-"
-msgstr ""
+msgstr "Zgodnie z naszym porozumieniem, ty i twoi ludzie-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:623
 msgid "may stay."
-msgstr ""
+msgstr "mogą zostać."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:629
 msgid ""
@@ -1738,12 +2042,17 @@
 "plains and hills to the South of the Great River. Be kind to the land. In a "
 "time of need we may call upon you, remember our generosity."
 msgstr ""
+"Niniejszym przyznajmey wam doliny na północ od Wielkiej Rzeki, oraz doliny 
i "
+"wzgórza na południe od niej. Dbajcie o tą ziemię. W razie potrzeby 
możemy "
+"was wezwać, pamiętajcie więc o naszej szczodrości."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:634
 msgid ""
 "Fair enough. I decree a 'Pact of Mutual Aid' between our peoples. But, "
 "aren't you setting us in conflict with the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Wystarczająco sprawiedliwie. Ogłaszam \"Pakt Obopólnej Pomocy\" pomiędzy "
+"naszymi ludźmi. Lecz czy nie prowadzicie nas do konfliktu z krasnoludami?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:640
 msgid ""
@@ -1751,20 +2060,25 @@
 "They are your resources to guard now. In the future we would be willing to "
 "trade with you."
 msgstr ""
+"Nie. Krasnoludy powróciły na północ, ale.ludzie również kopią. Nie? 
Teraz wy "
+"będziecie bronić tych surowców. W przyszłości będziemy chcieli z wami "
+"handlować."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:649
 msgid "Lt. Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Por. Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:654
 msgid "Who is this?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto to?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:659
 msgid ""
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
+"To porucznik Aethyr z Portu Clearwater. Byłem pewny, że poległeś podczas "
+"walki?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:665
 msgid ""
@@ -1772,22 +2086,30 @@
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
 msgstr ""
+"Nie panie. Prowadziłem ostatnich ocalałych z Portu Clearwater, broniliśmy "
+"się ostatkami sił w latarni morskiej i wtedy jeden z naszych statków "
+"przypłynął. Któryś z moich ludzi uderzył mnie w głowę i obudziłem 
się już na "
+"morzu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:671
 msgid ""
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
+"Przynoszę wieści. Kilku \"starych przyjaciół\" zdecydowało się 
pojawić. "
+"Powinieneś iść ich \"powitać\"."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:676
 msgid ""
 "(Whispering) I fear our friend has said too much. You go on ahead, I'll "
 "catch up with you."
 msgstr ""
+"(Szepcąc) Obawiam się, że nasz przyjaciel powiedział za dużo. Idź 
naprzód, "
+"dogonię cię. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Epilog"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:175
 msgid ""
@@ -1795,6 +2117,9 @@
 "has been preceded by his wife and loving daughters. For his heroism in the "
 "face of adversity a place of glory is assured to him in the Halls of Light..."
 msgstr ""
+"Niech porucznik Aether odbędzie spokojną podróż na tamten świat, gdzię "
+"oczekują go żona i kochające córki. Za jego bohaterstwo w obliczu "
+"przeciwności, ma zapewnione miejsce chwały w Salach Światła..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:179
 msgid ""
@@ -1803,6 +2128,10 @@
 "good people- My father- Eldaric, King Addroran. However, there is hope, and "
 "a new land spread before us!"
 msgstr ""
+"Bez szlachetnego poświęcenia porucznika nigdy nie dożylibyśmy tego dnia. "
+"Odnieśliśmy dziś wielkie zwycięstwo, ale poniesliśmy wiele strat, wielu "
+"dobrych ludzi- Mój ojciec- Eldaric, Król Addroran. Jednakże jest nowa "
+"nadzieja, nowa kraina rozciąga się przed nami!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:200
 msgid ""
@@ -1810,65 +2139,83 @@
 "Jessica and I share. I must have your word that what I say will never be "
 "uttered again."
 msgstr ""
+"Ale ciemne postępki zostały poczynione po obu stronach. Istnieje sekret, "
+"który dzielimy tylko Jessica i ja. Muszę mieć twoje słowo, że to co 
teraz "
+"powiem, nigdy więcej nie zostanie powtórzone."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:204
 msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
-msgstr ""
+msgstr "Podążałem za tobą aż dotąd, dotrzymam tajemnicy. Przyrzekam."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:209
 msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
-msgstr ""
+msgstr "Panie, będę strzegł twojej tajemnicy aż do mojej śmierci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:214
 msgid "I will take it with me to my Grave."
-msgstr ""
+msgstr "Zabiorę ją ze sobą do grobu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:219
 msgid ""
 "I agree, but misfortune may follow you depending on the nature of your "
 "misdeed."
 msgstr ""
+"Zgadzam się, ale nieszczęście może podążać za tobą w zależnosci od 
natury "
+"twojego złego czynu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:223
 msgid ""
 "The Elves don't have the Ruby of Fire. We perpetrated a ruse on the Orcs. If "
 "they return they will come looking for the Elves."
 msgstr ""
+"Elfy nie mają Rubinu Ognia. Wywiedliśmy orków w pole. Jeśli powrócą, 
będą "
+"szukać elfów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:227
 msgid ""
 "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with us."
 msgstr ""
+"Będąc szczerym wobec ciebie Haldricu, elfy ponownie rozważały Pakt, 
który "
+"zawarły z nami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:231
 msgid ""
 "Humph. I suspected as much-- from both the Elves and you. Humans and Elves "
 "always think they're so clever!"
 msgstr ""
+"Humph. Podejrzewałem to-- w stosunku do elfów i ciebie. Ludzie i elfy 
zawsze "
+"myślą, że są tacy sprytni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:236
 msgid "May the Lords of Light have Mercy on you. But, I am bound by my word."
 msgstr ""
+"Niech Władcy Światła mieją nad tobą litość. Jednakże jestem związany 
danym "
+"słowem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:243
 msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
-msgstr ""
+msgstr "Jessico, ukryłaś Rubin w tej obrzydliwej dziurze trolli? 
Nieprawdaż?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:247
 msgid "What? Why would you doubt me?"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Dlaczego we mnie wątpisz?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:251
 msgid ""
 "The Orcs that didn't escape in the ships have regrouped. They are preparing "
 "to march on the Elves. We should come to the aid of our new friends."
 msgstr ""
+"Orki, które nie uciekły statkami, przegrupowały się. Przygotowują się 
do "
+"marszu na elfy. Powinniśmy udać się na pomoc naszym nowym przyjaciołom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:255
 msgid ""
 "These Orcs are few, but the Elves aren't accustomed to war. Besides we will "
 "have to rely on Elven charity if we are to survive this first winter."
 msgstr ""
+"Tych orków jest niewiele, ale elfy nie są przyzwyczajone do wojny. Poza tym 
"
+"będziemy musieli polegać na ich życzliwości jeśli chcemy przetrwać 
pierwszą "
+"zimę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:259
 msgid ""
@@ -1877,10 +2224,14 @@
 "children of the good people of the West North, of the Green Isle, find "
 "prosperity in this new land."
 msgstr ""
+"Potem powinniśmy wybudować miasta we wszystkich regionach, które elfy nam "
+"przekazały. Powinniśmy również przesunąć naszą stolicę wgłąb lądu, 
z dala od "
+"wybrzeża. Mam nadzieję, że dzieci dobrych ludzi ze północnego zachodu, z 
"
+"Zielonej Wyspy, znajdą dobrobyt na nowej ziemi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:279
 msgid "So what of the rest of you?"
-msgstr ""
+msgstr "A co z resztą z was?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:283
 msgid ""
@@ -1888,6 +2239,9 @@
 "time I was gone. I will try to convince them of the wisdom of using the "
 "underways to settle new lands."
 msgstr ""
+"Wrócę do moich ludzi. Wydaje się, że zyskaliśmy na liczbie i sile w 
czasie, "
+"gdy mnie nie było. Będę starał się przekonać o sensie używania 
podziemnych "
+"przejść do kolonizacji nowych terenów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:287
 msgid ""
@@ -1895,13 +2249,20 @@
 "dwarves in other lands. It's a big world with lots of good mountains. Of "
 "that much I am sure."
 msgstr ""
+"Znam drogę do wielu miejsc- tak sądzę. Chcę się dowiedzieć, czy 
krasnoludy "
+"żyją też na innych ziemiach. To duży świat z wieloma dobrymi górami. 
Tego "
+"jestem pewien."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:292
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We have lost much in the last months, but we should not lose all of our "
 "knowledge. I will go forth amongst the people and spread wisdom, and see "
 "about establishing a new order of Magi in this new land."
 msgstr ""
+"Wiele straciliśmy w ostatnich miesiącach, ale nie powinniśmy stracić 
całej "
+"naszej wiedzy. Pójdę do ludzi dalej szerzyć mądrość i zajmę się "
+"ustanawianiem nowego porządku magów w tej nowej krainie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:297
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:302
@@ -1910,41 +2271,53 @@
 "knights for a new land. For a new King, if you will allow me to serve under "
 "your banner."
 msgstr ""
+"Jestem wyłącznie skromnym sługą Korony. Ustanowię nowy porządek rycerzy 
dla "
+"nowej krainy. Dla nowego króla, jeśli pozwolisz mi służyć pod twoim "
+"sztandarem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:306
 msgid "Excellent."
-msgstr ""
+msgstr "Doskonale."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:312
 msgid ""
 "I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new kingdom?"
 msgstr ""
+"Przypuszczam że jestem teraz królem Haldriciem. Hmm... ale jak nazwać to "
+"nowe królestwo?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:316
 msgid "May I make a suggestion?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy mogę coś zasugerować?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:320
 msgid "Sure."
-msgstr ""
+msgstr "Oczywiście."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:324
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The word Wesfolk is from your old tongue. It means 'People of the West'. The "
 "Elves call us the people of the West North. Under the same old tongue that "
 "would be 'Wes Noth'. So I suggest that the new kingdom be called 'Wesnoth', "
 "in honor of our old home."
 msgstr ""
+"Słowo Wesfolk pochodzi z waszego dawnego języka i oznacza \"ludzi z zachodu"
+"\"'. Elfy nazywają nas ludźmi ze północnego wschodu, co w tym samym 
języku "
+"zapisane zostałoby jako \"Wes Noth\". Sugeruję, by to nowe królestwo 
nazwać "
+"\"Wesnoth\", ku czciu naszego dawnego domu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:328
 msgid ""
 "Hmm- 'Wesnoth' I like it. Yes, 'Wesnoth' would be fine. So I am the first "
 "King of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Hmm- \"Wesnoth\" podoba mi się. Tak, \"Wesnoth\" będzie w porządku. A 
więc "
+"jestem pierwszym królem Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:332
 msgid "So, what is to become of me?"
-msgstr ""
+msgstr "A kim ja zostałam?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:336
 msgid ""
@@ -1952,10 +2325,14 @@
 "under one banner. I will need you by my side if there is any hope of "
 "building a true 'Kingdom of Wesnoth'. Come, we have much work to do."
 msgstr ""
+"Jest wielu z Wesfolk żyjących pośród resztek moich ludzi. Musimy zostać "
+"zjednoczeni pod jednym sztandarem. Będę potrzebował cię u mego boku, 
jeśli "
+"istnieje jakakolwiek nadzieja zbudowania prawdziwego \"Królestwa Wesnoth\". "
+"Chodź, mamy wiele do zrobienia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:340
 msgid "We!?"
-msgstr ""
+msgstr "My!?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:344
 msgid ""
@@ -1964,82 +2341,95 @@
 "and his descendants would pay for that betrayal without knowing the whole "
 "truth."
 msgstr ""
+"W późniejszych wiekach bardowie śpiewaliby \"Złamanie Paktu\", epicką 
baśń o "
+"Haldricu zdradzającym elfy. Szeptaliby o cenie, którą on i jego potomkowie 
"
+"zapłaciliby za zdradę bez poznania całej prawdy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:348
 msgid ""
 "But some of us have remembered the true story of our arrival on this great "
 "continent. The true story of the Rise of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Ale część z nas zapamiętała prawdziwą historię naszego przybycia na 
ten "
+"wielki kontynent. Prawdziwą historię Powstania Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
-msgstr ""
+msgstr "Wzgórze Upadku Licza"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:69
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
-msgstr ""
+msgstr "Ut'Tan-Grilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:101
 msgid "Tan-Pulk"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Pulk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:140
 msgid "Lich-Lord Caror"
-msgstr ""
+msgstr "Władca liczów Caror"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:220
 msgid "Kill the Lich's to get his book and"
-msgstr ""
+msgstr "Zabij licza, by zdobyć jego księgę i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:224
 msgid "Haldric enters Southbay's sewer"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric wkracza do kanałów Południowej Zatoki"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:228
 msgid "Heroic: As above and kill All enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heroicznie: jak wyżej i zabij wszystkich przywódców wroga"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:250
 msgid ""
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
 msgstr ""
+"Szefowie powiedzieć, że my być w mieście zimą. Oni się mylić, 
śmierdzący "
+"ludzie wciąż tu, a ja myśl- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:254
 msgid "Wait! I see a ship! Humans is coming! Smash 'em good!"
-msgstr ""
+msgstr "Czekaj! Widzę statek! Ludzie nadchodzą! Rozwalić ich na dobre!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:272
 msgid ""
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Książę Haldric przybył na Wzgórzę Upadku Licza, by odzyskać jego 
księgę i "
+"uciec do kanałów Południowej Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:295
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Umm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
+"Dobra. Wydobądźmy tego licza, zabierzmy księgę i uciekajmy do kanałów. 
Umm, "
+"w jakim języku byłaby ta księga?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:299
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr ""
+"Cóż za ożywiająca mowa. Księga będzie prawdopodobnie w języku Starego "
+"Wesfolk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:303
 msgid "Ohh."
-msgstr ""
+msgstr "Och."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:307
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
-msgstr ""
+msgstr "Po prostu zdobądź księgę, myślę że uda mi się ją 
przetłumaczyć."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:311
 msgid "Then into Southbay's sewer."
-msgstr ""
+msgstr "Więc do kanałów Południowej Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:315
 msgid "Right."
-msgstr ""
+msgstr "Racja."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:329
 msgid ""
@@ -2047,209 +2437,234 @@
 "the good people of the Green Isle. By its power the Lich is bound in stone. "
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following..."
 msgstr ""
+"NAPIS: Ten monolit został wzniesiony przeze mnie, <ODŁAMANY FRAGMENT>, "
+"pierwszego maga dobrych ludzi z Zielonej Wyspy. Dzięki jego mocy licz "
+"pozostaje zaklęty w kamieniu. By zakończyć działanie czaru, szlachetny z "
+"linii królów powinien wypowiedzieć następujące..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:285
 msgid "Hmm... after some thought..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... po namyśle..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:354
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
-msgstr ""
+msgstr "Myślę, że wypowiem tę magiczną frazę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:365
 msgid ""
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
 msgstr ""
+"Licz jest wolny! Walnijmy go i bierzmy księgę. To brzmi jak zadanie dla "
+"ciebie, Pani Jessico!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:369
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmph! Jesteś szczęśliwy, bo ten monolit potwierdza twoje 
pochodzenie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:374
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
-msgstr ""
+msgstr "Wolny, jestem wolny i wyczuwam Rubin Ognia! Będzię mój."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:379
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie, nie będzie żołnierzu ciemności!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:385
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
-msgstr ""
+msgstr "Myśle, że poczekam chwilę zanim wypowiem jakąś magiczną frazę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:390
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
-msgstr ""
+msgstr "Mamy więcej pilnych spraw do załatwienia przed uwolnieniem tego 
licza."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:395
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
-msgstr ""
+msgstr "Boisz się, że to dowiedzie, że nie pochodzisz z linii królów?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:405
 msgid "This sounds like a job for Prince Haldric, hopefully."
-msgstr ""
+msgstr "Na szczęście brzmi to jak zadanie dla księcia Haldrica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:417
 msgid "The Lich-Lord is already free."
-msgstr ""
+msgstr "Władca liczów jest już wolny."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:439
+#, fuzzy
 msgid "NW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "Płn-Zach - Południowa Zatoka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:443
+#, fuzzy
 msgid "More Like NW - Every Orc on the Isle. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Bardziej jak Płn-Zach - Każdy Ork na wyspie. Hmph!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:476
 msgid "We have the book, let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Mamy księgę, wynośmy się stąd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:481
 msgid "Sounds good to me."
-msgstr ""
+msgstr "Całkiem dobry pomysł."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:511
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohh, the book!"
-msgstr ""
+msgstr "Zdaje się, że o czymś zapomniałem. Och, księga!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:520
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "Książę Haldric musi pierwszy wejść do kanałów Południowej 
Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:542
 msgid "Rarlg"
-msgstr ""
+msgstr "Rarlg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:546
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
-msgstr ""
+msgstr "Rarlg - argh, raul-rarlg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:550
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:554
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:558
 msgid "Oh my!"
-msgstr ""
+msgstr "Oj!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:562
 msgid "And he brought a friend."
-msgstr ""
+msgstr "I przyprowadził ze sobą przyjaciela."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:569
 msgid "Raul-Rarlg"
-msgstr ""
+msgstr "Raul-Rarlg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:581
 msgid "So close. So close."
-msgstr ""
+msgstr "Tak blisko. Tak blisko."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:586
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Znalazłem księgę w tym co pozostało z jego szat! Wynośmy się stą
d!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:640
 msgid "I can hear their reinforcements coming! We're trapped! All is lost!"
 msgstr ""
+"Słysze, że nadchodzą ich posiłki! Jesteśy w pułapce! Wszystko stracone!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:657
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
-msgstr ""
+msgstr "Kanały - Niebezpieczeństwo, wstęp wzbroniony!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:4
 msgid "Peoples in Decline"
-msgstr ""
+msgstr "Upadek ludzi"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:59
 msgid "Kegrid"
-msgstr ""
+msgstr "Kegrid"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:82
 msgid "Gerrick"
-msgstr ""
+msgstr "Gerrick"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:107
 msgid "Merkush"
-msgstr ""
+msgstr "Merkush"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:184
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
 msgid "Death of Lord Typhon"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Lorda Typhona"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:210
 msgid ""
 "After some time at sea an island is spotted. The Eldaric docks at a crude "
 "port that appears to be deserted."
 msgstr ""
+"Po jakimś czasie spędzonym na morzu dostrzeżono wyspę. Eldaric dokuje w "
+"prymitywnem porcie, który zdaje się być opuszczony."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:214
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
-msgstr ""
+msgstr "Ląd! Ląd! Błogosławmy Władców Światła!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:218
 msgid ""
 "This is the Elder Prince's island all right. We had a heck of a time "
 "pacifying the Drakes who live here. Oh my, it looks like they've rearmed!"
 msgstr ""
+"To musi być wyspa, którą odnalazł starczy książę. Dużo czasu zajęło 
nam "
+"pacyfikowanie smoków, ktore tu żyły. O nie, zdaje się, że ponownie 
urosły w "
+"siłę!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:222
 msgid "We come in peace. We only seek to re-provision our ships."
-msgstr ""
+msgstr "Przychodzimy w pokoju. Chcemy tylko ponownie zaopatrzyć nasze statki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:226
 msgid "<Whispering> I don't think diplomacy is going to work."
-msgstr ""
+msgstr "<Szepcząc> Nie sądzę, żeby dyplomacja coś pomogła."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:230
 msgid ""
 "Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die! For the "
 "glory of the Lords of Morogor!"
 msgstr ""
+"Więc ludzie, przybyliśśśście by znowu nassssss kłopotać. Przygotujcie 
się na "
+"śśśmierć! Za chwałę Władców Morogor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:234
 msgid "<Whispering> Do I need to say, 'I told you so'?"
-msgstr ""
+msgstr "<Szepcząc> Czy muszę przypominać że, \"A nie mówiłam\"?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:249
 msgid "Bitey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Gryzacz, Wąż Morski"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:253
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:216
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:244
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:272
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
-msgstr ""
+msgstr "Uważaj, Wąż Morski wyłonił się z głębin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:270
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now."
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że ich wojownicy zrezygnowali z walki. Powinniśmy być w "
+"stanie zaopatrzyć nasze statki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:274
 msgid ""
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
 msgstr ""
+"Dobrą rzeczą jest to, że wrócą do obrony wyspy kiedy ją opuścimy, 
dzięki "
+"czemu inni nie będą za nami podążać."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:278
 msgid ""
 "This island is slowly sinking. Hmm, I wonder what they'll do when it gets "
 "too small for them?"
 msgstr ""
+"Wyspa powoli tonie. Hmm, zastanawiam się co zrobią, kiedy stanie się dla "
+"nich zbyt mała?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:282
 msgid ""
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
 msgstr ""
+"Cóż, wyglądają na całkiem inteligentnych. Są z pewnością wojowniczy i 
"
+"liczni. Jestem pewna, że ostatecznie ewakuują się. Tak jak my teraz. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:286
 msgid "I don't find that thought very comforting."
-msgstr ""
+msgstr "Nie uznaję tej myśli za zbyt pocieszającą."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:299
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:323
@@ -2257,45 +2672,51 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:483
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:313
 msgid "Neep! Neep!"
-msgstr ""
+msgstr "Piip! Piip!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:317
 msgid ""
 "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
+"Flota umiera z głodu, nigdy nie uda się nam spacyfikować wyspy przed naszą
 "
+"śmiercią!!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:4
 msgid "Return of the Fleet"
-msgstr ""
+msgstr "Powrót floty"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:49
 msgid "General Heravan"
-msgstr ""
+msgstr "Generał Heravan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:84
 msgid "Tan-Halg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Halg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:118
 msgid "Tan-Rinak"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rinak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:209
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:203
 msgid "Death of Lt. Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć por. Aethyra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:223
 msgid ""
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
+"Haldric dociera do miejsca gdzie flota ma powrócić. Kilkanaście statków 
już "
+"zadokowało. Orkowie znajdują się na granicy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:228
 msgid ""
 "Sir, some ships have landed... They look like they've been damaged by the "
 "voyage. Hmm, it seems that most of the ships are staying at sea."
 msgstr ""
+"Panie, część statków dobiła do brzegu... Wygladają na uszkodzone w 
wyniku "
+"podróży. Hmm, wydaje się, że większość statków zostaje na morzu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:232
 msgid ""
@@ -2303,32 +2724,37 @@
 "defeat these monsters before everybody starves at sea, or before Jevyan "
 "launches an attack with his fleet."
 msgstr ""
+"Niewątpliwie dostrzegli dymy z ognisk orków. Musimy pokonać te potwory 
zanim "
+"wszyscy umrą z głodu na morzu albo zanim zaatakuje flota Jevyana."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:237
 msgid ""
 "Yes Sir! The rest of the refugees have fled South, to our initial landing "
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
+"Tak panie! Reszta uchodźców uciekła na południe, do miejsca, gdzie po raz 
"
+"pierwszy przybiliśmy do brzegu. Jeśli tutaj zawiedziemy, to zostaną "
+"zmasakrowani."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:241
 msgid "Well, that settles it. Enough talking, time to fight!"
-msgstr ""
+msgstr "A więc ustalone. Wystarczy gadania, czas walczyć!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:246
 msgid "For the glory of the men of The Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Ku chwale ludzi Zielonej Wyspy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:250
 msgid "No, for the Glory of all of the people of the West North! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie, ku chwale wszystkich ludzi z północnego zachodu! Do ataku!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:254
 msgid "Bah! Human- we will stomp you under our heels!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah! Ludzie- rozdepczemy was jak pchły!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:258
 msgid "...And raise your dead to serve forever!"
-msgstr ""
+msgstr "..I niech powstaną wasi umarli, by służyć wiecznie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:286
 msgid ""
@@ -2336,6 +2762,9 @@
 "conceal the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your "
 "undead corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
+"Poddaj się chłopcze! Nie możesz mnie pokonać- Hmm, co to? Nauczyłeś 
się "
+"ukrywać moc Rubinu Ognia. To nie robi dużej różnicy, twoje nieumarłe 
zwłoki "
+"będą leżeć u moich stóp."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:290
 msgid ""
@@ -2343,51 +2772,58 @@
 "war, but you're the real monster! You sacrificed your own people to preserve "
 "your immortal un-life."
 msgstr ""
+"Zobaczymy. Głupi książę z Południowej Zatoki popełnił błąd zaczynają
c tę "
+"wojnę, ale ty jesteś prawdziwym potworem! Poświęciłeś swoich ludzi by "
+"chronić swoje nieśmiertelne pseudo życie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:294
 msgid "Enough of this. A curse of darkness upon you young prince."
-msgstr ""
+msgstr "Dosyć tego. Bądź przeklety młody książę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:354
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
 msgstr ""
+"Widzę maszty na horyzoncie. Flota Jevyana jest tutaj! Wszystko skończone."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:371
 msgid "Please Disembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę Opuszcząć Statki w Uporządkowany Sposób i Udać się na 
Południe"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:375
 msgid "Hmm, they left off the 'or the Orcs will eat you' part."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm, nie dodali \"lub orki was zjedzą\"."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:409
 msgid ""
 "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
 msgstr ""
+"Wróciłam, wszystko poszło dobrze. Haldric, mam nadzieję, że wiesz co 
robisz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:413
 msgid ""
 "Umm, we'll talk about it later. I'm just a little busy at the moment. I'm "
 "glad you made it back in one piece."
 msgstr ""
+"Umm, porozmawiamy o tym później. Teraz jestem odrobinę zajęty, ale 
cieszę "
+"się, że wróciłaś w jednym kawałku."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:417
 msgid "Yeah, it looks like you could use all of the help you can get."
-msgstr ""
+msgstr "Tak, wygląda na to, że przydałaby ci się każda pomoc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:425
 msgid ""
 "We've defeated Jevyan's forces. The ships must disembark their passengers "
 "quickly-"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaliśmy wojska Jevyana. Statki muszą szybko wyładować 
pasażerów-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:429
 msgid "Haldric, what's going on? What's the plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, co się dzieje? Jaki jest plan?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:433
 msgid "Well, we're going to confront Jevyan and destroy him."
-msgstr ""
+msgstr "Zmierzymy się z Jevyanem i zniszczymy go."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:437
 msgid ""
@@ -2395,108 +2831,114 @@
 "Lords will follow. It's because of that Ruby. If I were paranoid I'd say "
 "that our dear old 'tree-friend' might have known as much."
 msgstr ""
+"Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Nawet jeśli go pokonamy, inni władcy "
+"liczów podążą za nami. To przez Rubin. Gdybym był paranoikiem, "
+"powiedziałbym, że nasz dobry, stary drzewiec mógł również tyle 
wiedzieć."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:441
 msgid "We should discuss this in private. Here, come with me."
-msgstr ""
+msgstr "Powinniśmy o tym pomówić na osobności. Chodź ze mną."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:454
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:456
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:460
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:461
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Kałamarnica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:465
 msgid "Slurp, click, click, click!"
-msgstr ""
+msgstr "Siorb, trzask, trzask, trzask!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:469
 msgid "I don't know what that is, but it doesn't sound friendly."
-msgstr ""
+msgstr "Nie wiem co to jest, ale nie brzmi zbyt przyjaźnie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:480
 msgid "Flixta"
-msgstr ""
+msgstr "Flixta"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:481
 msgid "Bzz'Kza"
-msgstr ""
+msgstr "Bzz'Kza"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:484
 msgid "Kersezz"
-msgstr ""
+msgstr "Kersezz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:485
 msgid "Tarex"
-msgstr ""
+msgstr "Tarex"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:489
 msgid "Zzalkz"
-msgstr ""
+msgstr "Zzalkz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:490
 msgid "Amprixta"
-msgstr ""
+msgstr "Amprixta"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:491
 msgid "Anexir"
-msgstr ""
+msgstr "Anexir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:495
 msgid ""
 "You Again. You will sssuffer for your attack against my people! Shek'kahan, "
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
+"Znowu ty. Zapłacisssssz za napaść na moich ludzi! Shek'kahan, nasi "
+"przyjaciele nagi- Zapłacisz! Mamy teraz nowych przyjaciół."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:522
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:458
 msgid "Oh, to join my family again! Do not mourn my passing."
-msgstr ""
+msgstr "Och, znowu dołączę do mojej rodziny! Nie opłakujcie mojej 
śmierci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:542
 msgid ""
 "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
 msgstr ""
+"Moi ludzie są niczym lawina, możesz uciekać, ale i tak cię zmiażdzymy- 
Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:563
 msgid "I- I die?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja- Ja umieram?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:4
 msgid "Return to Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Powrót do Starego Lasu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:44
 msgid "Surprisingly-Treelike"
-msgstr ""
+msgstr "Zaskakuąjco-Niczymdrzewa"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:53
 msgid "Theylook-Thesame-Toyou"
-msgstr ""
+msgstr "Wyglądają-Dlaciebie-Taksamo"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:62
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:126
 msgid "Elilmaldur-Rithrandil"
-msgstr ""
+msgstr "Elilmaldur-Rithrandil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:91
 msgid "Orofarnië"
-msgstr ""
+msgstr "Orofarnië"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:92
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:181
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:189
 msgid "Bolwuldelman"
-msgstr ""
+msgstr "Bolwuldelman"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:93
 msgid "Bregalad"
-msgstr ""
+msgstr "Bregalad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:94
 msgid "Dolmannumbil"
-msgstr ""
+msgstr "Dolmannumbil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:114
 msgid ""
@@ -2505,12 +2947,18 @@
 "It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Prince "
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do next..."
 msgstr ""
+"Książę Haldric wyłonił się z grobowca władcy liczów niosąc Rubin 
Ognia. Las "
+"wydaje się być wyjątkowo jasny tego dnia, ale wieje chłodna bryza. Jest "
+"późna jesień i pierwszy śnieg powinien spaść lada dzień. Książę 
Haldric "
+"wrócił do swojej leśnej kryjówki i rozważa co czynić dalej..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:119
 msgid ""
 "So you have defeated the Lich and returned with his artifact. The ground "
 "feels happy beneath my toes."
 msgstr ""
+"A zatem pokonałeś licza i wróciłeś z jego artefaktem. Ziemia pode mną 
jest "
+"szczęśliwa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:123
 msgid ""
@@ -2518,6 +2966,8 @@
 "problem. I'm at a loss when it comes to trying to figure out what I should "
 "do next."
 msgstr ""
+"Tak, była to ciężka bitwa, ale w końcu zwyciężyliśmy. Teraz stoję 
przed "
+"rozterką. Nie mam pojęcia co robić dalej."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:127
 msgid ""
@@ -2526,39 +2976,47 @@
 "is growing daily. We need to get to Southbay, but I dare not lead us onto "
 "the plains or it could be a mass slaughter."
 msgstr ""
+"Mam ten artefakt, ale nie wiem do czego służy. Co gorsza, nie mam pojęcia 
co "
+"dzieje się na poza tym lasem. Codziennie rośnie liczba uchodźców, a my "
+"musimy dostać się do Południowej Zatoki, ale nie śmiem prowadzić nas w "
+"doliny, bo może z tego wyniknąć masakra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:132
 msgid ""
 "My eyes do not extend beyond the forest. You have been a tree-friend, I wish "
 "there was more I could do to help you."
 msgstr ""
+"Moje oczy nie sięgają poza las. Byłeś przyjacielem drzew, chciałbym być 
dla "
+"ciebie bardziej pomocnym."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:136
 msgid ""
 "We can't all stay here for the winter or we'll all starve, or freeze. Your "
 "hospitality has barely been enough as it is. Wait a second, I see somebody!"
 msgstr ""
+"Nie możemy tu wszyscy zostać na zimę bo umrzemy z głodu lub zamarzniemy. "
+"Twoja gościnność była zaledwie wystarczająca. Czekaj, widzę kogoś!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:148
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:328
 msgid "Lady Outlaw"
-msgstr ""
+msgstr "Pani Banitów"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:164
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
-msgstr ""
+msgstr "Myślałeś, że uciakłam, nieprawdaż?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:168
 msgid "The thought had crossed my mind."
-msgstr ""
+msgstr "Przemknęła mi ta myśl."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:173
 msgid "Well, I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Cóż, przychodzę niosąc wieści o drodze do Południowej Zatoki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:177
 msgid "Really!"
-msgstr ""
+msgstr "Naprawdę!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:182
 msgid ""
@@ -2566,32 +3024,38 @@
 "Southbay, we clearly can't go that way. However, the road to Clearwater Port "
 "is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"Wieści nie są dobre. Główne siły orków znajdują się pomiędzy lasem i 
"
+"Południową Zatoką, nie możemy tam bezpiecznie przejść. Jednakże, droga 
do "
+"Portu Clearwater jest wolna od orków. Najwidoczniej utknęli w bagnach 
Esten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:186
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, one question remains."
 msgstr ""
+"Cóż, z pewnością nie przeszkadza mi myśl o orkach grzęznących w tym "
+"piekielnym bagnie, ale zostaje jeszcze jedno pytanie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:191
 msgid "What?"
-msgstr ""
+msgstr "Jakie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:195
 msgid "Can I trust you, and your information? I don't even know your name."
 msgstr ""
+"Czy mogę ufać tobie i twojej informacji? Nie znam nawet twojego imienia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:202
 msgid "You again!"
-msgstr ""
+msgstr "Znowu ty!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:207
 msgid "I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Przychodzę niosąc wieści o drodze do Południwej Zatoki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:211
 msgid "Humph! Your words mean very little to me."
-msgstr ""
+msgstr "Humph! Twoje słowa nie znaczą dla mnie wiele."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:216
 msgid ""
@@ -2599,20 +3063,27 @@
 "and Southbay, you clearly can't go that way. However, the road to Clearwater "
 "Port is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"To ważne i niezbyt pomyślne. Główne siły orków znajdują się pomiędzy 
lasem i "
+"Południową Zatoką, nie możemy ruszyć w tamtą stronę. Jednakże, droga 
do "
+"Portu Clearwater jest wolna od orków. Najwidoczniej utknęli w bagnach 
Esten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:221
 msgid "I propose we join forces, and make a brake for Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Proponuję byśmy połączyćli siły i spróbowali przebić się do Portu 
Clearwater."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:225
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, some questions remain."
 msgstr ""
+"Cóż, z pewnością nie przeszkadza mi myśl o orkach grzęznących w tym "
+"piekielnym bagnie. Ale pozostaje parę pytań."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
 msgid "Lady, why would you let those undead monsters lead your people?"
 msgstr ""
+"Pani, dlaczego pozwoliłabyś tym nieumarłym potworom prowadzić twoich 
ludzi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:234
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:393
@@ -2622,12 +3093,19 @@
 "human years. The art of Necromancy allowed our best and brightest to live "
 "forever, and our worst got to serve as mindless slaves."
 msgstr ""
+"Haldric, jesteśmy starożytnym ludem, który żył na ziemi zasiedlonej 
przez "
+"wszelkiej maści ludzi i bestie. Potrzebowaliśmy wizji, która sięgała 
dalej "
+"niż marny ludzki żywot. Sztuka nekromancji pozwalała naszym najlepszym i "
+"najbystrzejszym przedstawicielom żyć wiecznie, a najgorszym służyć jako "
+"niewolnicy pozbawieni woli."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:239
 msgid ""
 "Other than losing our war back West, then our refugee war to your people, "
 "and this Orc thing, it wasn't such a bad deal."
 msgstr ""
+"Pomijając przegraną przez nas na zachodzie wojnę, a następnie z wami, "
+"toczoną przez naszych uchodźców, nie było to takie złe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:243
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:402
@@ -2635,24 +3113,30 @@
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
+"Uh-huh. Czy rozważałeś, że ten przeklęty akt przemienienia waszych "
+"najlepszych i najbystrzejszych przedstawicieli w nieumarłych sprawia, że "
+"przechodzą na stronę ciemności?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:248
 msgid "We should save this pointless debate for later. Anything else?"
-msgstr ""
+msgstr "Powinniśmy zostawić tą bezsensowną debatę na później. Coś 
jeszcze?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:252
 msgid ""
 "Why should I trust you, and your information? I don't even know your name, "
 "and you have this nasty habit of always turning up!"
 msgstr ""
+"Dlaczego powinienem ufać tobie i twojej informacji? Nie znam nawet twojego "
+"imienia, a na dodatek masz ten okropny zwyczaj wyskakiwania jak Filip z "
+"konopii!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:278
 msgid "Bah, have it your way!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah, niech ci będzie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:284
 msgid "Lady Jessica"
-msgstr ""
+msgstr "Pani Jessica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:296
 msgid ""
@@ -2660,6 +3144,10 @@
 "Lich-Lords' dark pact with the Orcs. In no small part because 'your' fool "
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
+"Jestem Pani Jessica, Szlachcianka, księżniczka Wesfolk! Zdradzona przez "
+"mroczny pakt zawarty między władcą liczów a orkami. W niemałej części 
winę "
+"za to ponosi \"twój\" głupi książę z Południwej Zatoki, który 
przekonał ich, "
+"że ich nieśmiertelne byty wkrótce jednak znajdą swój koniec."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:300
 msgid ""
@@ -2669,84 +3157,98 @@
 "weren't going to tolerate living humans outside of the slave mines, or stew "
 "pot!"
 msgstr ""
+"I teraz jestem takim samym uchodźcem jak i ty. Szczerze mówiąc, nie wiem 
czy "
+"władcy liczów pracują z orkami, czy nie. Orki mogły pozbyć się ich lub 
nie, "
+"ale wiem, że nie zamierzały tolerować ludzi, w rolach innych niż 
niewolnicy "
+"w kopalniach lub składnik potrawki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:304
 msgid "Young Prince, it is time to go! We must flee before the winter snow!"
-msgstr ""
+msgstr "Młody Książe, czas ruszać! Musimy uciec zanim spadnie śnieg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:308
 msgid ""
 "Fair enough, we will head for Clearwater Port. Thank You Elilmaldur-"
 "Rithrandil, I will remember your hospitality!"
 msgstr ""
+"Może być, udamy się do Portu Clearwater. Dziękuję ci 
Elilmaldur-Rithrandilu "
+"i zapamiętam twoją gościnność!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:313
 msgid ""
 "Always happy to help a tree-friend. May the Powers of Light guide you on "
 "your way!"
 msgstr ""
+"Zawsze chętnie pomogę przyjacielowi drzew. Niech Moce Światła prowadzą 
was w "
+"waszej wędrówce!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:317
 msgid "Finally, we're getting out of this forest!"
-msgstr ""
+msgstr "W końcu opuszczamy ten las!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:89
 msgid "Tan-Vragish"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Vragish"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:113
 msgid "Ut'Tan-Grorag"
-msgstr ""
+msgstr "Ut'Tan-Grorag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Tan-Erinak"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erinak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:182
 msgid "Tan-Prodash"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Prodash"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:276
 msgid "Lt. Aethyr sacrifices himself to Lich-Lord Jevyan and"
-msgstr ""
+msgstr "Por. Aethyr poświęca się władcy liczów Jevyana i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:280
 msgid "Destroy Lich-Lord Jevyan and"
-msgstr ""
+msgstr "Zniszcz władcę liczów Jevyana i"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:284
 msgid "Defeat all enemy leaders except for one"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj wszystkich przywódców wroga z wyjątkiem jednego"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:296
 msgid "Death of Lt. Aethyr by somebody other than Jevyan"
-msgstr ""
+msgstr "Zabicie por. Aethyra przez kogoś innego niż Jevyan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:300
 msgid "Fail to leave one enemy leader behind"
-msgstr ""
+msgstr "Nie pozostanie jeden przywódca wroga"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:314
 msgid ""
 "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
 "landfall. The final confrontation looms before him."
 msgstr ""
+"Haldric gwałtownie zbliża się do miejsca gdzie władca liczów Jevyan 
dobił do "
+"brzegu. Zbliża się ostateczna konfrontacja."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:318
 msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
-msgstr ""
+msgstr "Nie możesz wygrać. Daj mi Rubin Ognia, a odejdę w pokoju."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:322
 msgid ""
 "This ends here Jevyan. Even if I believed your words I couldn't give you the "
 "Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"To skończy się tutaj, Jevyan. Nawet gdybym uwierzył twoim słowom, nie "
+"mógłbym dać ci Rubinu Ognia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
 msgid ""
 "Bah! Even if you have learned to conceal the power of the Ruby of Fire you "
 "will deliver it unto me in death!"
 msgstr ""
+"Bah! Nawet gdybyś nauczył się ukrywać moc Rubinu Ognia, to i tak wpadnie 
on "
+"w moje ręce wraz z twoją śmiercią! "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:330
 msgid ""
@@ -2754,20 +3256,24 @@
 "give the Elves the Ruby of Fire. We just signed a treaty with the Elves "
 "ensuring our place here."
 msgstr ""
+"Jesteś głupcem, Jevyan. Jak myślisz, w jaki sposób zabezpieczyliśmy 
tutaj "
+"nasze miejsce? Musieliśmy dać Rubin Ognia elfom. Własnie podpisaliśmy "
+"traktat z elfami zapewniający nam to miejsce."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:334
 msgid ""
 "No! I don't believe it. Only a fool would give away an artifact of such "
 "power."
 msgstr ""
+"Nie! Nie wierzę w to! Tylko głupiec pozbyłby się artefaktu o takiej mocy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:338
 msgid "A fool, or a desperate band of refugees!"
-msgstr ""
+msgstr "Głupiec albo zdesperowana banda uchodźców!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:342
 msgid "No. It can't be!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie. To niemożliwe!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:346
 msgid ""
@@ -2775,54 +3281,64 @@
 "me. I'm no wizard. All I got is my axe. He, he. It's all I need- Prepare to "
 "die Orcish scum!"
 msgstr ""
+"Głupi człowieku, nie powinieneś dawać takich zabawek elfom! Bah! Niewiele 
to "
+"dla mnie znaczy. Nie jestem czarodziejem. Wszystko co mam to mój topór. He, 
"
+"he. To wszystko czego mi trzeba- Przygotujcie się na śmierć, orkowe 
ścierwa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha. Niech padną wszyscy żołnierze ciemności!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:355
 msgid "It matters little, because here you fall!"
-msgstr ""
+msgstr "To niewiele znaczy, bo tutaj doświadczysz swojego upadku!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:360
 msgid "For all of the good people of Clearwater Port!"
-msgstr ""
+msgstr "Za wszystkich dobrych ludzi z Portu Clearwater!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:365
+#, fuzzy
 msgid "For the honor of SouthBay!"
-msgstr ""
+msgstr "Za honor Południowej Zatoki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:370
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet your fate you "
 "decrepit sack of bones! For the honor of all of the people of the West North!"
 msgstr ""
+"Nie potrzebujemy magicznych świecidełek by cię pokonać! Przygotuj się na 
"
+"spotkanie z przeznaczeniem, zgrzybiały worku kości! Za honor wszystkich "
+"ludzi z północnego zachodu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:374
 msgid "Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Do ataku!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:378
 msgid ""
 "I hate it when my prey gets chatty! Get them, it's a long boat ride back "
 "home!"
 msgstr ""
+"Nienawidzę, gdy moja zdobycz staje się rozmowna! Brać ich, powrót do domu 
"
+"zajmie nam sporo czasu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:382
 msgid "We shall soon see if you have the Ruby of Fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Wkrótce się przekonamy czy masz Rubin Ognia!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:391
 msgid "<Whispering> Lieutenant, you remember the plan right?"
-msgstr ""
+msgstr "<Szepcząc> Poruczniku, pamiętasz plan, prawda?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:396
 msgid "<Whispering> Yes Sir. I am ready."
-msgstr ""
+msgstr "<Szepcząc> Tak panie. Jestem gotowy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:407
 msgid "He's raising our dead! Be careful!"
-msgstr ""
+msgstr "Wskrzesza naszych umarłych! Bądźcie ostrożni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:431
 msgid ""
@@ -2830,42 +3346,46 @@
 "going to stop me from destroying you. For my family! For the people of "
 "Clearwater Port!"
 msgstr ""
+"Poczuj mój gniew, Jevyan, idę po ciebie! Żaden kawałek papieru w mojej "
+"kieszeni nie jest w stanie zatrzymać mnie przed zniszczeniem ciebie. Za moją
 "
+"rodzinę! Za ludzi z Portu Clearwater!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:435
 msgid "All life is finite, you will be made to serve along with the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Każde życie się kiedyś kończy, a ty będziesz mi służył razem 
z innymi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:446
 msgid "Come on, stay still, just for a second..."
-msgstr ""
+msgstr "No dalej, stój spokojnie, tylko przez sekundę..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:457
 msgid "For the Wesfolk!"
-msgstr ""
+msgstr "Za Wesfolk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:471
 msgid "Be careful Lieutenant!"
-msgstr ""
+msgstr "Bądź ostrożny poruczniku!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:528
 msgid "The battle is going against us!"
-msgstr ""
+msgstr "Walka nie toczy się po naszej myśli!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:532
+#, fuzzy
 msgid "Our forces are being routed! We should flee back to the Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Nasze wojska są (????) ! Powinniśmy uciec z powrotem na Zieloną 
Wyspę!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:536
 msgid "It goes poorly for us!"
-msgstr ""
+msgstr "Idzie nam kiepsko!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:540
 msgid "Defeated, by humans?"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonani, przez ludzi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:544
 msgid "Fight on you cowardly Orcish scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Walczcie dalej, wy tchórzliwe orkowe ścierwa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:551
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:754
@@ -2876,21 +3396,26 @@
 "Da old bag of bones has been crushed, and our cause is lost. We know da "
 "Elfses have da Fire Ruby. Retreat!"
 msgstr ""
+"Stary worek kości został zniszczony i nasza walka straciła sens. Wiemy 
już, "
+"że elfy mają Rubin Ognia. Odwrót!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:558
 msgid "Da Elfses have the Fire Ruby, we must flee. To da Ships!"
-msgstr ""
+msgstr "Elfy mieć Rubin Ognia, my musieć uciekać. Do statków!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:565
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of Fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Mamy wielu krewnych na Zielonej Wyspie- wrócimy po Rubin Ognia!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:572
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assult has been stopped."
 msgstr ""
+"Musimy wrócić na Zieloną Wyspę. Elfy mają Rubin Ognia, a nasz atak 
został "
+"zatrzymany."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:594
 msgid ""
@@ -2898,154 +3423,177 @@
 "their kin that the Elves have the Ruby of Fire. So we wouldn't have to bear "
 "the brunt of the next invasion."
 msgstr ""
+"Plan polegał na tym, że część orków miała wrócić na Zieloną Wyspę, 
by "
+"powiedzieć swoim współplemieńcom, że elfy mają Rubin Ognia. Tak, 
żebyśmy nie "
+"musieli przyjąć ciężaru następnej inwazji."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:598
 msgid "What have we done?"
-msgstr ""
+msgstr "Cóż takiego uczyniliśmy?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:674
 msgid "My love, my family, I'll be there soo-"
-msgstr ""
+msgstr "Moja miłości, moja rodzino, będe tam wkrót-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:679
 msgid ""
 "Lieutenant Aethyr! No! Umm, he was kind of critical for convincing Jevyan "
 "that the Elves have the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Poruczniku Aethyr! Nie! Umm, nie bardzo podobał mu się pomysł, by 
przekonać "
+"Jevyana, że elfy są w posiadaniu Rubinu Ognia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:700
 msgid ""
 "Jevyan- I spit upon thee. Your end awaits. My love, my family, I'll be there "
 "soo-"
 msgstr ""
+"Jevyan- pluję na ciebie. Twój koniec nadejdzie. Moja miłości, moja 
rodzino, "
+"będe tam wkrót-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:705
 msgid ""
 "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's elf "
 "script."
 msgstr ""
+"Głupcze. Nie dorównujesz mojej mocy. Co! Co to jest? Traktat. To pismo 
elfów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:710
 msgid ""
 "No. Why? You fools, you gave the Ruby of Fire to the Elves. But that won't "
 "save you from me. I will destroy you, then I will deal with the Elves."
 msgstr ""
+"Nie. Dlaczego? Głupcy, daliście Rubin Ognia elfom. Ale to was nie uratuje "
+"przed mną. Zniszczę was, a później zajmę się elfami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:715
+#, fuzzy
 msgid "We'll see about that. For the honor of Lieutenant Aethyr, forward!"
-msgstr ""
+msgstr "Zobaczymy. Za honor porucznika Aethyra, naprzód!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:726
 msgid ""
 "I am fallen before my plans have reached fruition. A curse upon you Haldric, "
 "may you and your descendants know nothing but strife!"
 msgstr ""
+"Przegrałem zanim udało mi się urzeczywistnić moje plany. Przeklinam cię "
+"Haldric, niech ty i twoi potomkowie nie zaznają niczego poza wojną!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:738
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You deny me my honorable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
 msgstr ""
+"Odmawiasz mi honorowej śmierci? Nasi wrogowie nie są jeszcze przekonani, 
że "
+"elfy mają Rubin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:788
 msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
-msgstr ""
+msgstr "Stary workek kości przepadł, ale jeszcze nas nie pokonaliście!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:792
 msgid "We took yer home now we'll take yer lives!"
-msgstr ""
+msgstr "Zabraliśmy wasze domy, teraz zabierzemy wasze życia!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:796
 msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
-msgstr ""
+msgstr "Elfy mają Rubin Ognia, a wy nie macie niczego!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:800
 msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
-msgstr ""
+msgstr "Wyssiemy szpik z twoich kości, człowieku!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:825
 msgid "Squidy"
-msgstr ""
+msgstr "Mackowaty"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:838
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
-msgstr ""
+msgstr "Ups. Jeden z tych potworów niszczy most."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:891
 msgid "Inky"
-msgstr ""
+msgstr "Atramentowy (to jakas nazwa, zostawic?)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:904
 msgid "The bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Most!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:957
 msgid "Beaky"
-msgstr ""
+msgstr "Dziobaty"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:970
+#, fuzzy
 msgid "Our advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie możemy kontynuować marszu, ten potwór zniszczył most!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1015
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:43
 msgid "Abraxas"
-msgstr ""
+msgstr "Abraxas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1023
 msgid ""
 "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. We "
 "will help you."
 msgstr ""
+"To Haldric! Jevyan, nigdy nie powiedziałeś, że przybyłeś zniszczyć tego 
"
+"potwora. Pomożemy ci."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1026
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:66
 msgid "Xamalia"
-msgstr ""
+msgstr "Xamalia"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1051
 msgid "Come in from the deep my loyal soldiers!"
-msgstr ""
+msgstr "Przybywajcie z głębin moi, żołnierze!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1079
 msgid "Rise, rise from the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Wstańcie, wstańcie z ziemi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1112
 msgid "Neep! SPLAT!"
-msgstr ""
+msgstr "Piip! PLASK!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1116
 msgid "Ahh... That almost makes it all worth while!"
-msgstr ""
+msgstr "Ach... Dzięki temu prawie się to opłaca."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1120
 msgid "You'll pay for that!"
-msgstr ""
+msgstr "Zapłacisz za to!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1127
 msgid "Strike down these fools."
-msgstr ""
+msgstr "Uderz na tych głupców."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1198
 msgid "We did it! We won!"
-msgstr ""
+msgstr "Udało się! Wygraliśmy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1202
 msgid ""
 "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether to "
 "rest and discuss what is to come in the following days."
 msgstr ""
+"Jevyan został zniszczony, ale za straszną cenę. Pochowajmy porucznika "
+"Aethera i przedyskutujmy co należy czynić w nadchodzących dniach."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1210
 msgid ""
 "Our strength is waining, and our foes grow stronger by the hour. The battle "
 "is lost!"
 msgstr ""
+"Nasza moc słabnie, a nasi wrogowie rosną w siłę z każdą godziną. Bitwa 
jest "
+"przegrana!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
-msgstr ""
+msgstr "Twarde lądowanie"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:176
 msgid ""
@@ -3053,10 +3601,13 @@
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
+"Po kilku szczólnie niebezpiecznych burzach, Eldaric nabrał wody i duża 
część "
+"floty została rozproszona. Lord Typhon sugeruje zatrzymanie się przy grupie 
"
+"małych, smaganych wiatrem wysp, by dokonać przegrupowania. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:181
 msgid "I don't think I can take much more of this. I'm feeling I'll!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie sądzę, żebym mógł więcej tego znieść. Czuję się jakbym 
miał..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:187
 msgid ""
@@ -3064,66 +3615,76 @@
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall... The Nagas "
 "like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
+"Bądźcie ostrożni, te wyspy nie są bezpieczne. Jesteśmy na terytorium 
nag, "
+"ale to jedyne miejsce, gdzie plaże są na tyle miękkie i piaszczyste, że "
+"można zaryzykować przybicie do przegu. Nagi zwykle zabierają cały metal 
ze "
+"statków, które udaje im się tu przejąć."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:192
 msgid "Prey! Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Zdobycz! Brać ich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:197
 msgid "The fleet must regroup here. We have to defeat these monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Musimy pokonać te potwory, by flota mogła się tu przegrupować."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:212
 msgid "Chompey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Przeżuwacz, wąż morski"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:240
 msgid "Scaly the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Łuskacz, wąż morski"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:268
 msgid "Toothey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Zębacz, wąż morski"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:289
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
 msgstr ""
+"Skoro pokonaliśmy nagi, to flota powinna być w stanie się tu 
przegrupować."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
 msgid ""
 "The next time we see land, it should be the great continent to the East."
 msgstr ""
+"Następnym razem, gdy zobaczymy ląd, powinien to być już wielki kontynent "
+"Wschodu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:299
 msgid ""
 "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
 msgstr ""
+"Będe rad, gdy ta podróż się skończy. Jesteśmy prawie na miejscu. Prawie 
na "
+"miejscu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:328
 msgid "I think we're being followed..."
-msgstr ""
+msgstr "Wydaje mi się, że jesteśmy śledzeni..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:337
 msgid ""
 "We were too slow... The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
 msgstr ""
+"Byliśmy zbyt wolni... Flota zostanie rozrzucona na cztery strony świata!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Kanały Południowej Zatoki"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:44
 msgid "Daellyn the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Daellyn Czerwony"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:65
 msgid "Tinry the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Tinry Czerwony"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:111
 msgid "Spider"
-msgstr ""
+msgstr "Pająk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:112
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:113
@@ -3155,59 +3716,73 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:227
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:237
 msgid "Scorpion"
-msgstr ""
+msgstr "Skorpion"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:135
 msgid "Prince Haldric exits the sewer"
-msgstr ""
+msgstr "Książę Haldric opuszcza kanały"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:139
 msgid "Heroic: As above and defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heroicznie: jak wyżej i pokonaj wszystkich przywódców wroga"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:162
 msgid ""
 "In the last leg of their journey to Southbay, Haldric and his companions "
 "find themselves in the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"W ostatnim etapie podróży do Południowej Zatoki, Haldric i jego kompani "
+"znaleźli się w kanałach Południowej Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:166
 msgid ""
 "Only a human could take such a lovely cave and fill it with refuse. Humans. "
 "Hey, is that a pair of boots?"
 msgstr ""
+"Tylko człowiek mógłby wypełnić ściekami taką wspaniałą jaskinię. 
Ludzie. "
+"Hej, czy to para butów?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:170
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We should be cautious down here. This isn't an old maid's drain pipe, this "
 "is the sewer of Southbay. It is said that the city diverted an underground "
 "river for its own use, and let their own effluent run down the old river bed."
 msgstr ""
+"Powinniśmy być tutaj ostrożni. To nie rura odpływowa starej panny (?? 
;>), "
+"to kanały Południowej Zatoki. Mówi się, że miasto odwróciło kierunek "
+"podziemnej rzeki dla swojego własnego użytku (Ankh Morpork? :DDD ), i "
+"pozwoliło ściekom spływać łożyskiem starej rzeki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:174
 msgid "This is the far end of that river bed. Legend has it- -"
-msgstr ""
+msgstr "To najdalszy koniec koryta tej rzeki. Legenda mówi-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:179
+#, fuzzy
 msgid ""
 "That a King banished a pair of twin Magi and their devoted followers down "
 "here after the Wesfolk war!"
 msgstr ""
+"Że król wygnał tutaj parę bliźniaczych magów i popleczników po wojnie 
z "
+"ludźmi Wesfolk. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:184
 msgid ""
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
 msgstr ""
+"Czujesz to bracie? On niesie Rubin Ognia. Po tak długim czasie po prostu do "
+"nas trafił!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:189
 msgid ""
 "The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Czerwoni Bracia w końcu staną się potężni. Musimy go mieć. Brać 
ich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:197
 msgid "Nooo! The wizards are flooding the sewer we're doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieee! Czarownicy zatapiają kanał, jesteśmy zgubieni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:205
 msgid ""
@@ -3216,6 +3791,9 @@
 "ways of magic can sense it. Elilmaldur-Rithrandil, felt it, and so did Lich-"
 "Lord Caror, now these two."
 msgstr ""
+"Haldric, mam złe przeczucia. Ten Rubin, czy zauważyłeś, że wszystko co "
+"posiada magiczną moc potrafi go wyczuć? Elilmaldur-Rithrandil odczuł go, "
+"podobnie jak władca liczów Caror, a teraz ci dwaj."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:210
 msgid ""
@@ -3223,51 +3801,56 @@
 "even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we decide "
 "what to do with it."
 msgstr ""
+"Właśnie zdobyliśmy księgę licza, a już dosłownie czuję moc Rubinu, 
chociaż "
+"jest w moim plecaku. Dowiedzmy się do czego służy zanim zdecydujemy się 
co z "
+"nim robić."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:230
 msgid "Hmm. He seems to have had a map, and some gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm. Zdaje się, że miał mapę i trochę złota!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:252
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:298
 msgid "Brother!"
-msgstr ""
+msgstr "Bracie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:279
 msgid "Hmm. He seems to have had a map."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm. Zdaje się, że miał mapę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:320
 msgid ""
 "Argh, the stream bed is blocked! Only a pint of goo is getting through. "
 "We'll have to go around."
-msgstr ""
+msgstr "Argh, koryto strumienia jest zablokowana! Będziemy usieli go 
obejść."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:337
 msgid "To Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Do Południowej Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:384
 msgid ""
 "It's not very Heroic if Prince Haldric isn't the one to lead his band from "
 "the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Nie będzie to zbyt bohaterskie, jeśli Książę Haldric nie będzie tym, 
który "
+"wyprowadzi swoją drużynę z kanałów Południowej Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:401
 msgid "Danger Ahead!"
-msgstr ""
+msgstr "Nadchodzi Niebezpieczeństwo!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:406
 msgid "Ahead, so far it's been danger everywhere."
-msgstr ""
+msgstr "Nadchodzi? Jak dotąd niebezpieczeństwo czaiło się wszędzie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:417
 msgid "Finally on to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "W końcu do Południowej Zatoki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:4
 msgid "Southbay in Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Zima w Południowej Zatoce"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:103
 msgid ""
@@ -3275,24 +3858,32 @@
 "the city. After some commotion, he is given an audience with the King of "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Książę Haldric wyłonił się z kanałów Południowej Zatoki w samym 
sercu miasta "
+"i po pewnym zamieszaniu uzyskał audiencję u króla."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:108
 msgid "So Prince, you bring refugees, but do you bring swords as well?"
 msgstr ""
+"A więc książę, przyprowadzasz uchodźców, ale czy przynosisz również 
miecze?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:112
 msgid "I bear both, and all are loyal to the King of Southbay!"
 msgstr ""
+"Sprowadzam zarówno uchodźców jak i miecze, lojalne królowi Południowej "
+"Zatoki!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:117
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honorable man, and so are you. Aren't you the King now?"
 msgstr ""
+"Znałem cię jako chłopca, podobnie jak twoi przodkowie. Twój ojciec był "
+"honorowym człowiekiem, tak jak i ty. Czyż nie jesteś teraz królem?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
-msgstr ""
+msgstr "Król bez królestwa i korony nie jest królem, mój panie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:126
 msgid ""
@@ -3300,36 +3891,45 @@
 "done your father proud. Far better than my legacy, a dead adventurer and a "
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
+"Niech i tak będzie. Nadeszły dni ciemnośći, mój młody książę. 
Uczyniłeś "
+"swego ojca dumnym. Dużo lepiej niż moje dziecko, martwy awanturnik i "
+"zagubiony głupiec! Mój ród powinien zakończyć się razem z moim 
królestwem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:130
 msgid "You should not say such things!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie powinieneś mówić takich rzeczy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:135
 msgid ""
 "Hmph! It matters little now. What's this? You bring a Wesfolk waif with you. "
 "Put her out with the others!"
 msgstr ""
+"Hmph! Niewiele to teraz znaczy. Co to? Przyprowadzasz ze sobą przybłędę z 
"
+"Wesfolk? Odeślij ją do pozostałych!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:139
 msgid "You've put my people out in the snow! Prepare to meet your fate you- -"
 msgstr ""
+"Wygnałeś moich ludzi na śnieg! Przygotuj się na spotkanie przeznaczenia, 
ty- "
+"-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:143
 msgid ""
 "She and her people have been of great service to me. Open the gates, let "
 "them in."
-msgstr ""
+msgstr "Ona i jej ludzie oddali mi wiele usług. Otwórz bramy, wpuść ich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:148
 msgid ""
 "What? On your word alone boy? And what of the other Wesfolk that have "
 "drifted to our gate?"
 msgstr ""
+"Co? Wyłącznie na podstawie twojego słowa chłopcze? A co z innymi z 
Wesfolk, "
+"którzy nagromadzili się pod naszą bramą?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:152
 msgid "Let them all in! For the sake of humanity on this isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Wpuść ich wszystkich! Na rzecz ludzkości na tej wyspie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:156
 msgid ""
@@ -3338,30 +3938,38 @@
 "your eldest son that you will let all of the Wesfolk who may come into the "
 "city, and to allow them to participate in what must happen next."
 msgstr ""
+"I ponieważ mogę osłodzić umowę. Mogę uratować życie wszystkim ludziom 
"
+"pozostawionym na wyspie. Ujawnię wszystko, jeśli przyrzekniesz na duszę "
+"twojego najstarszego syna, że wpuścisz wszystkich z Wesfolk, którzy mogą "
+"wejść do miasta i pozwolisz im uczestniczyć w tym co musi dalej nastą
pić."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:161
 msgid "Hmm... Very well. I so swear. Speak."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Badzo dobrze. Przyrzekam. Mów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:165
 msgid ""
 "First, I CAN translate the book that will allow Haldric to use the Ruby of "
 "Fire. The artifact should help with what must come."
 msgstr ""
+"Po pierwsze, MOGĘ przetłumaczyć księgę, która umożliwi Haldricowi 
użyć "
+"Rubinu Ognia. Artefakt powinien pomóc w tym co musi nadejść."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:169
 msgid ""
 "Second, I know the way to the mysterious lands of the East. Addroran, I was "
 "your son's navigator and companion. Believe me, you must go East."
 msgstr ""
+"Po drugie, znam drogę do tajemniczych krain Wschodu. Addroran, byłam "
+"nawigatorem i kompanem twojego syna. Uwierz mi, musisz udać się na Wschód."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:173
 msgid "Compan- - What?"
-msgstr ""
+msgstr "Kompan- - Co?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:177
 msgid "She's just full of surprises."
-msgstr ""
+msgstr "Ona jest po prostu pełna niespodzianek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:181
 msgid ""
@@ -3369,6 +3977,9 @@
 "people actually came here on purpose. You'd all still be herding sheep and "
 "living in grass huts if it wasn't for my people."
 msgstr ""
+"Byłam nawigatorem. Haldric, twój lud pojawił się tu przypadkiem tutaj 
dawno "
+"temu, a mój faktycznie przybył tu celowo. Paślibyście owce i żyli w 
chatach, "
+"gdyby nie moi ludzie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
 msgid ""
@@ -3376,6 +3987,9 @@
 "already repelled an Orcish assult just before winter came. We should be "
 "working toward taking back the Isle."
 msgstr ""
+"To samo zrobili nam twoi ludzie. Dlaczego w ogóle uciekać? I dlaczego na "
+"wschód? Już odparliśmy atak orków zaraz zanim nadeszła zima. Powinśmy "
+"pracować w celu odzyskania Wyspy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:190
 msgid ""
@@ -3384,6 +3998,10 @@
 "There is literally no room there. If you thought we were bad, you should see "
 "what else lives there. You'd be slaves, or you'd be dead."
 msgstr ""
+"To nie czas na zuchwałość. Musisz wyruszyć na wschód, ponieważ moi 
ludzie "
+"przybyli z zachodu, który roi się od potwora i ludzi wszelkiej maści. "
+"Dosłownie, nie ma tam miejsca. Jeśli myślałeś, że jesteśmy źli, 
powinieneś "
+"zobaczyć kto jeszcze tam żyje. Bylibyście tam niewolnikami, albo martwi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:194
 msgid ""
@@ -3393,6 +4011,10 @@
 "their numbers are limitless, and you have no way to stop more Orcs from "
 "coming."
 msgstr ""
+"Nie popełnij błędu, który popełnił mój lud. Gdybyśmy uciekli tutaj, 
gdy "
+"nawet jedno z naszych wielkich miast wciąż stało, moglibyśmy zdobyć 
wyspę z "
+"łatwością. Ale walczyliśmy, aż do gorzkiego końca. Nie może być 
kompromisu z "
+"orkami, ich liczba jest nieograniczona i nie masz sposobu by ich zatrzymać."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:199
 msgid ""
@@ -3401,10 +4023,15 @@
 "fall and the harvest was in. We can hunt the great schools of fish that live "
 "under the ice. You might even be able to depart in well provisioned ships!"
 msgstr ""
+"Hmm. W twoich słowach słychać mądrość, ale ja powinienem spotkać swój 
koniec "
+"tutaj. Zdołamy wytrzymać tutaj resztę zimy. Kiedy ostatnio nadeszły orki "
+"była jesień i zdąrzyliśmy zebrać zbiory. Możemy polować na wielkie 
ławice "
+"ryb, które żyją pod lodem. Możecie być nawet w stanie odpłynąć w 
dobrze "
+"zaopatrzonych statkach."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:203
 msgid "Don't you intend to come with us?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie zamierzasz iść z nami?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:208
 msgid ""
@@ -3412,6 +4039,9 @@
 "For the sake of all who can be evacuated. That means that it should fall on "
 "Haldric and you to lead the evacuation."
 msgstr ""
+"Nie. Uciekajcie, uciekajcie na wschód. Moim obowiązkiem jest utrzymać 
miasto "
+"tak długo jak dam radę. To znaczy, że przeprowadzenie ewakuacji spadnie na 
"
+"ciebie i Haldrica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:212
 msgid ""
@@ -3419,6 +4049,9 @@
 "will bear the flag of Southbay. A new throne and new lands await you in the "
 "East."
 msgstr ""
+"Mój Królu, na wschodzie powstanie nowe królestwo, a duża część floty 
będzie "
+"płynęła pod flagą Południowej Zatoki. Czekają tam na ciebie nowy tron i 
nowe "
+"ziemie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:217
 msgid ""
@@ -3427,25 +4060,33 @@
 "blood. Us old men are still of some value. We will make the Orcs pay dearly "
 "when they come to take this place!"
 msgstr ""
+"Mój ród wymarł razem z moimi synami, a ja jestem stary. Niech statki 
zabiorą "
+"najpierw kobiety, dzieci i młodych mężczyzn. Nowe królestwo musi zrodzić 
się "
+"z krwi pełnej życia. My, starcy, też się na coś przydamy - sprawimy, że 
orki "
+"drogo zapłacą, gdy przyjdą zdobyć to miejsce."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:221
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, if there is no other way. May the bards forever sing of the valor of "
 "the Kings of Southbay! Jessica, about that book?"
 msgstr ""
+"Cóż, skoro nie ma innego wyjścia. Niech bardowie przez wieki śpiewają o "
+"męstwie króla Południowej Zatoki. Jessica, co z księgą?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:225
 msgid ""
 "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
 msgstr ""
+"Rozpocznę tłumaczenie. Och, a ty powinieneś zapieczętować wejście do 
kanału."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "Świątynia w Głebinach."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:43
 msgid "Lich-Lord Lenvan"
-msgstr ""
+msgstr "Władca liczów Lenvan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:62
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:63
@@ -3474,15 +4115,15 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:162
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:163
 msgid "Tentacle"
-msgstr ""
+msgstr "Macka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:121
 msgid "Defeat the Lich-Lord and"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj władcę liczów i "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:125
 msgid "Retrieve the Fire Ruby"
-msgstr ""
+msgstr "Odzyskaj Rubin Ognia"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:157
 msgid ""
@@ -3490,53 +4131,64 @@
 "catacombs below the temple, buried deep in the bedrock, in the very roots of "
 "the world itself. In the distance Haldric hears a booming voice."
 msgstr ""
+"Z uczuciem ponurej ciekawości książę Haldric i jego towarzysze schodzą 
do "
+"katakumb poniżej światyni, pogrzebanej głęboko w ziemi, u samych korzeni "
+"świata. W oddali Haldric słyszy huczący głos."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:162
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Free! I'm free at last! I knew those puny magi couldn't seal me in here "
 "forever! Rise my soldiers of Darkness, the world will be ours once more!"
 msgstr ""
+"Wolny! W końcu wolny! Wiedziałem, że ci mizerni magowie nie mogli 
uwięzić "
+"mnie tutaj na wieki! Powstańcie moi żołnierze ciemności, świat znowu 
będzie "
+"należał do nas!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:166
 msgid ""
 "Back underground... This feels much better! As for the current residents, "
 "ugh!"
 msgstr ""
+"Z powrotem pod ziemią... O wiele lepiej! A co do obecnych mieszkańców, 
ugh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:170
+#, fuzzy
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
-msgstr ""
+msgstr "Zaprowadźmy te potwory do ostatecznego spoczynku!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:182
 msgid "I am fallen after all this time."
-msgstr ""
+msgstr "Tyle się naczekałem, by zginąć..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:190
 msgid "The world won't miss him one bit."
-msgstr ""
+msgstr "Świat raczej za nim nie zatęskni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:210
 msgid ""
 "What's that! No! The tree-folk are sealing us back in here. They must think "
 "that we've failed. We're trapped."
 msgstr ""
+"Co to! Nie! Drzewce zapieczętowują nas tutaj. Muszą sądzić, że 
zawiedliśmy. "
+"Jesteśmy w pułapce."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:223
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:236
 msgid "INSCRIPTION: Embrace the Monolith to be Cured by the Powers of Light."
-msgstr ""
+msgstr "NAPIS: Obejmij Monolit, by zostać wyleczonym przez Moce Światła"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:250
 msgid "I don't like the look of that pool at all."
-msgstr ""
+msgstr "Ani trochę nie podoba mi się wygląd tej sadzawki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:263
 msgid "It looks scary, but it's good for you."
-msgstr ""
+msgstr "Wygląda strasznie, ale dobrze ci zrobi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:283
 msgid "You already have the Fire Ruby."
-msgstr ""
+msgstr "Masz już Rubin Ognia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:306
 msgid ""
@@ -3544,6 +4196,9 @@
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
 "faces. You can feel the power flowing from it..."
 msgstr ""
+"Gdy otwierasz skrzynię, Rubin Ognia staje ci przed oczami. Jest wielkości "
+"jabłka i płonie wewnętrznym ogniem, którego światło załamuje się na "
+"powierzchni. Czujesz płynącą z niego moc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:311
 msgid ""
@@ -3551,48 +4206,52 @@
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
 "pack for right now."
 msgstr ""
+"To zabawne, że władca liczów nie miał tego na sobie. Skoro na razie nie 
wiem "
+"co ta rzecz robi, wsadzę ją po prostu na dno plecaka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:337
 msgid "Maybe you should move somebody else to the chest."
-msgstr ""
+msgstr "Może powinieneś przesunąć do skrzyni kogoś innego."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:351
 msgid ""
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
+"Cieszę się, że to już koniec! Mamy Rubin Ognia, a władca liczów jest 
teraz "
+"stertą pyłu. Wyjdźmy wreszcie z tych katakumb!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:371
 msgid "He's raising our dead!"
-msgstr ""
+msgstr "Wskrzesza naszych umarłych!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:4
 msgid "The Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Smok"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:49
 msgid "Irix"
-msgstr ""
+msgstr "Irix"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:79
 msgid "Vriss"
-msgstr ""
+msgstr "Vriss"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:110
 msgid "Axiz"
-msgstr ""
+msgstr "Axiz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:141
 msgid "Satras"
-msgstr ""
+msgstr "Satras"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:215
 msgid "Slay the Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Zgładź smoka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:219
 msgid "Heroic: Slay the Dragon and defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Heroicznie: zgładź smoka i pokonaj wszystkich przeciwników"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:241
 msgid ""
@@ -3600,119 +4259,127 @@
 "of swamp. A small island with a mountain dominates the view. That can only "
 "be the home of the dragon."
 msgstr ""
+"Po paru dniach podróży, Haldric jest już otoczony przez ogromne połacie "
+"bagna. Mała wyspa z górującym nad nią szczytem zajmuje dużą część 
widoku. To "
+"miejsce może być jedynie domem smoka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:246
+#, fuzzy
 msgid "Flies, flies, everywhere! Ack!"
-msgstr ""
+msgstr "Muchy, wszędzie muchy! Fuj!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:251
 msgid "'Prince Haldric the Dragonbane' sounds rather nice."
-msgstr ""
+msgstr "''Książę Haldric, Zguba Smoków\" brzmi całkiem nieźle."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:256
 msgid "We'll see..."
-msgstr ""
+msgstr "Zobaczyymy..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:265
 msgid ""
 "I'm glad that's over. The elves certainly aren't taking it easy on us. It's "
 "a miracle any of us are alive at all."
 msgstr ""
+"Cieszę się, że to już koniec! Z pewnością elfy nie pozwalają nam iść 
na "
+"łatwiznę. To cud, że w ogóle żyjemy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:270
 msgid "I'm still not calling you 'the Dragonbane'."
-msgstr ""
+msgstr "I tak nie będę nazywała cię \"Zgubą Smoków\"."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:313
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Uważajcie, te duże błotniaki dzielą się, gdy je zabijesz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:378
 msgid "Shek'kahan"
-msgstr ""
+msgstr "Shek'kahan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:359
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie mądrze jest żartować sobie ze smoków, chłopcze!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:363
 msgid "We shall see."
-msgstr ""
+msgstr "Zobaczymy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:386
 msgid "Who dares disturb Shek'kahan the terrible?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto śmie przeszkadzać potwornemu Shek'kahanowi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:390
 msgid "I do, you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja śmiem, ty potworze!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:423
 msgid "We still have to slay the dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "I musimy zgładzić tego smoka!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:499
 msgid "The Dragon's Cave has yielded some treasure!"
-msgstr ""
+msgstr "W jaskini smoka był skarb!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:459
 msgid "No!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:473
 msgid "We've slain the Dragon: "
-msgstr ""
+msgstr "Zgładziliśmy smoka:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:476
 msgid "Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Wynośmy się stąd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:486
 msgid "Let's finish off the rest of these monsters!"
-msgstr ""
+msgstr "Wykończmy resztę tych potworów!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:517
 msgid "More Saurians are arriving. They've surrounded us! We're doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Przybywa więcej jaszczurów. Otoczyli nas! Już po nas."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
-msgstr ""
+msgstr "Upadek"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:65
 msgid "Tan-Rarbag"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rarbag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:88
 msgid "Tan-Erang"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:118
 msgid "Eldaric's Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Straż Eldarica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:135
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:137
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:138
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:139
 msgid "Wesfolk"
-msgstr ""
+msgstr "Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
 msgid "Death of King Eldaric IV"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Króla Eldarica IV"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:167
 msgid "Orcs kill the Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Orki zabijają przywódcę Wesfolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:182
 msgid ""
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
+"Lato przechodzi w jesień, a król Eldaric fortyfikuje swoje granice. 
Niedługo "
+"potem pierwsi zwiadowcy orków zostają dostrzeżeni. Wojna przybyła do 
doliny."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
 msgid ""
@@ -3721,12 +4388,18 @@
 "in the mountains. I have my personal guards holding the pass to the North, "
 "but they won't be able to last long... We must evacuate our home."
 msgstr ""
+"Haldric, sprawy nie potoczyły się dobrze! Orki nadeszły. Spotkaliśmy ich "
+"przy północnym grodzie, ale było ich zbyt wielu. Otoczyli nas w górach na 
"
+"wschód stąd. Moja straż przyboczna chroni przejścia na północ, ale nie "
+"będzie w stanie wytrzymać długo... Musimy ewakuować nasz dom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:192
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass..."
 msgstr ""
+"To okropne! A sytacja tylko się pogarsza. Motłoch z Wesfolk znów 
przygotował "
+"nam niemiłą niespodziankę w Południowym Przejściu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:197
 msgid ""
@@ -3734,126 +4407,141 @@
 "that Wesfolk scum and flee to the South. Our home is lost... We must make "
 "haste."
 msgstr ""
+"To jedyna droga prowadząca do wyjścia z doliny! Katastrofa! Musimy pokonać 
"
+"to ścierwo z Wesfolk i uciec na południe. Nasz dom jest stracony... Musimy "
+"się śpieszyć."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:202
 msgid "So HUMAN, care to make your final stand?"
-msgstr ""
+msgstr "Więc CZŁOWIEKU, odważysz się stawić nam czoła po raz ostatni?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:207
 msgid "Die! Die! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Giń! Giń! Giń!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:213
 msgid "This is going to get ugly..."
-msgstr ""
+msgstr "Zaraz zacznie się robić paskudnie..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:221
 msgid "Hurry! Only death awaits in this valley!"
-msgstr ""
+msgstr "Szybko! Tylko śmierć czeka na nas w dolinie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:265
 msgid "Umm, I evoke surrender..."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, cofam akceptację waszego poddania się..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:270
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Zapłacisz głow- - -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:275
 msgid ""
 "But I can help! Really! You could use me and my men's skills on the long "
 "road ahead!"
 msgstr ""
+"Ale mogę pomóc! Naprawdę! Możecie wykorzystać mnie i umiejętności 
moich "
+"ludzi na długiej drodze, która was czeka!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
 msgid "Haldric, what say you on this matter?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, co mówisz w tej sprawie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:288
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
 msgstr ""
+"Myślę, że twoje umiejętności mogą być użyteczne. Możesz do nas dołą
czyć."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:294
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
-msgstr ""
+msgstr "Niech nastanie między nami pokój, nasze przetrwanie od tego zależy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:319
 msgid "So what shall I call you?"
-msgstr ""
+msgstr "Więc jak mam cię zwać?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:324
 msgid "The Lady Outlaw will do."
-msgstr ""
+msgstr "Pani Banitów wystarczy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:341
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
 msgstr ""
+"Twoim słowom nie można ufać. Przygotuj się na spotkanie ze swoimi Bogami!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:346
 msgid "Arrogant fools! (Reaches into pocket) POOF!"
-msgstr ""
+msgstr "Aroganccy głupcy! (Sięga do kieszeni) PUUF!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:351
 msgid "Argh, she's gone. Next time, more sword, less chat."
-msgstr ""
+msgstr "Argh, zniknęła. Następnym razem więcej walki, mniej gadania."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:356
 msgid ""
 "She's clever! Maybe I made the wrong choice. Well, at least she left some of "
 "her gold behind..."
 msgstr ""
+"Jest sprytna! Może źle postąpiłem. Cóż, przynajmniej zostawiła trochę 
"
+"swojego złota..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:379
 msgid ""
 "Son, you must lead our people through the South Pass. I will remain behind "
 "to hold off these vile monsters for as long as I can."
 msgstr ""
+"Synu, musisz przeprowadzić naszych ludzi przez Południowe Przejście. 
Zostanę "
+"z tyłu, by zatrzymać te nikczemne potwory tak długo jak będę mógł."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:383
 msgid "But Father!"
-msgstr ""
+msgstr "Ależ ojcze!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:388
 msgid "It's the only way. Go now, and don't look back! Luck be with you!"
 msgstr ""
+"To jedyny sposób. Idź już i nie oglądaj się! Niech szczęście będzie z 
tobą!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:410
 msgid "We're surrounded! The Orcs have taken the southern pass! All is lost!"
 msgstr ""
+"Jesteśmy otoczeni! Orki zdobyły południowe przejście! Wszystko stracone!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:422
 msgid "We're surrounded! I can see their re-enforcements! All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Jesteśmy otoczeni! Widzę ich posiłki! Wszystko stracone!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:435
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
-msgstr ""
+msgstr "Nasz dom! Dokąd powinniśmy się udać!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:439
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
-msgstr ""
+msgstr "Nie możemy oglądać się za siebie! Musimy iść na południe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:4
 msgid "The Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Środziemie"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:57
 msgid "Tan-Vrodis"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Vrodis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:75
 msgid "Tan-Bok"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Bok"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:108
 msgid "Tan-Hogar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Hogar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:178
 msgid ""
 "Prince Haldric leads his refugee band into the Midlands and smoke is in the "
 "air."
 msgstr ""
+"Książę Haldirc prowadzi swoich uchodźców w Śródziemie, a dym unosi 
się na "
+"niebie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:183
 msgid ""
@@ -3861,78 +4549,83 @@
 "civilized way to fight a war! Look there, there are still Orcs about.. . To "
 "arms!"
 msgstr ""
+"Jest tak jak podejrzewaliśmy, orki splądrowały śródziemie. To nie jest "
+"cywilizowany sposób prowadzenia wojny! Spójrz, wciąż można natknąć 
się tu na "
+"nich... Do broni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:188
 msgid "Alright! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "W porządku! Do ataku!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:194
 msgid "Feel my wrath you Orcish scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Poczujcie mój gniew, wy ścierwa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:199
 msgid "HUMANS... I see humans!"
-msgstr ""
+msgstr "LUDZIE... Widzę ludzi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:204
 msgid ""
 "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
-msgstr ""
+msgstr "Ha, Hogar! Mówiłeś, że tak daleko od frontu nic nie będzie się 
działo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:209
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
-msgstr ""
+msgstr "Zamknąć się! Po prostu ich dorwijmy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:227
+#, fuzzy
 msgid "SE - The Oldwood. Enter at Your Own Risk!"
-msgstr ""
+msgstr "Płd-Wsch - Stary Las. Wchodzisz Na Własne Ryzyko!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:246
+#, fuzzy
 msgid "SW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "Płd-Zach - Południowa Zatoka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:265
 msgid "Grilg"
-msgstr ""
+msgstr "Grilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:269
 msgid "What? More humans here? Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Więcej ludzi? Brać ich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:272
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:273
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:275
 msgid "Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Jeździec"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:292
 msgid "Vrogar"
-msgstr ""
+msgstr "Vrogar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:296
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
-msgstr ""
+msgstr "Jak znaleźli się za nami? Nienawidzę tracić tak smakowitego 
mięsa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:299
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:300
 msgid "Assassin"
-msgstr ""
+msgstr "Zabójca"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:302
 msgid "Crossbow"
-msgstr ""
+msgstr "Kusza"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:318
 msgid "Better him than me! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Lepiej on niż ja! Rezerwy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:339
 msgid "Holgar was a fool! Reserves!"
-msgstr ""
+msgstr "Holgar był głupcem! Rezerwy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:362
 msgid "Sir Ladoc"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Ladoc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:377
 msgid ""
@@ -3940,28 +4633,37 @@
 "guard. The main body of their forces is on the road to Southbay. It is an "
 "army of nightmarish size."
 msgstr ""
+"Stać! Nie możecie przejść. Natknęliście się już na straż tylnią 
orków. "
+"Główna część ich sił jest na drodze do Południowej Zatoki. To armia 
niczym z "
+"najgorszych koszmarów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:382
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier, aren't you on the wrong side of the lines?"
 msgstr ""
+"Jestem Haldric, moim ojcem był król Eldaric IV na ziemiach na północny-"
+"zachód stąd. Żołnierzu, czy nie stoisz po złej stronie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:388
 msgid ""
 "They overran my post. I got hit on the head pretty good, when I came to the "
 "Orcish army had already passed my position."
 msgstr ""
+"Najechali mój posterunek. Dostałem całkiem mocno w głowę, a kiedy 
doszedłem "
+"do siebie, armia orków zdążyła już przemaszerowować."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:393
 msgid "Tell me, how fares Southbay?"
-msgstr ""
+msgstr "Powiedz mi, jak trzyma się Południowa Zatoka?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:399
 msgid ""
 "Southbay won't fall without one hell of a fight, sir. They'll stand to the "
 "last! I only wish I was there!"
 msgstr ""
+"Południowa Zatoka nie podda się bez walki. Będą stawiać opór do samego "
+"końca! Chciałbym tam być!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:405
 msgid ""
@@ -3969,69 +4671,76 @@
 "to risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Cóż, nie możemy zawrócić, a droga przed nami jest zablokowana... Są
dzę, że "
+"będziemy musieli zaryzykować i przejść przez Stary Las, a potem przebić 
się "
+"do portu Clearwater."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:410
 msgid ""
 "Oh great, now a forest. I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Och wspaniale, teraz las. Powinienem zostać w domu i spróbować szans z "
+"orkami!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:416
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:490
 msgid "Sir, if you don't mind, I'll go with you."
-msgstr ""
+msgstr "Panie, jeśli nie masz nic przeciwko, pójdę z tobą."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:422
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:496
 msgid "On we go..."
-msgstr ""
+msgstr "A zatem w drogę..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:435
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
 msgstr ""
+"Skończył nam się czas... Gdy nadejdzie zima zostaniemy uwięzieni w "
+"śródziemiu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:4
 msgid "The Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Stary Las"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:70
 msgid "Tan-Gralg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gralg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:98
 msgid "Tan-Rugar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rugar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:179
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:187
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:193
 msgid "Muldondindal"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rugar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:180
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:188
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:194
 msgid "Landunwonbam"
-msgstr ""
+msgstr "Landunwonbam"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:182
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:190
 msgid "Laffalialomdium"
-msgstr ""
+msgstr "Laffalialomdium"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:183
 msgid "Wonrunmaldin"
-msgstr ""
+msgstr "Wonrunmaldin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:184
 msgid "Lassemista"
-msgstr ""
+msgstr "Lassemista"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:208
 msgid "Death of Elilmaldur-Rithrandil"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Elilmaldur-Rithrandila"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:223
 msgid ""
@@ -4040,30 +4749,39 @@
 "overhead, blocking almost all of the light... The ominous noises of the deep "
 "woods echo all around."
 msgstr ""
+"Drużyna Haldrica znajduje się w sercu Starego Lasu. Droga szybko się 
zwęża i "
+"staje się niewiele większa od ścieżki. Gałęzie sięgają wysoko w 
górę "
+"blokując prawie całe światło... Dookoła słychać złowieszcze odgłosy 
płynące "
+"z głębi lasu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:227
 msgid ""
 "Will this evil forest ever end! There are mosquitoes as big as my fist in "
 "here, and these nasty old trees are giving me the creeps."
 msgstr ""
+"Czy ten złowrogi las kiedykolwiek się skończy! Wszędzie latają moskity "
+"wielkości mojej pięści, a te okropne stare drzewa przyprawiają mnie o "
+"dreszcze."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:232
 msgid ""
 "This isn't so bad. Haldric's kind are such a suspicious lot when it comes to "
 "these sorts of things."
 msgstr ""
+"Nie tak źle. Ludzie pokroju Haldrica są bardzo podejrzliwi, gdy chodzi o te 
"
+"sprawy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:236
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
-msgstr ""
+msgstr "Cisza. Słuchajcie, wydaje mi się, że coś słyszałem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:241
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
-msgstr ""
+msgstr "Słyszę coraz więcej nieprzyjaciół drzew!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:245
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
-msgstr ""
+msgstr "To drzewo, ono mówi! Nie- Nie- Jesteśmy przyjaciółmi drzew, 
naprawdę!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:250
 msgid ""
@@ -4071,48 +4789,57 @@
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
+"Wasz rodzaj przybył dawno temu z toporami, ale z was przyjaciele drzew. "
+"Jednak musicie być trochę lepsi, niż te potwory, które przybyły, by nas "
+"dręczyć. Ścinają drzewa i palą je bez żadnego powodu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:255
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
+"Twierdzicie, że jesteście przyjaciółmi drzew, więc bądźcie nimi na ten 
czas. "
+"Pomóżcie nam w potrzebie albo podzielcie los tamtych potworów."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:259
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
-msgstr ""
+msgstr "Pomożemy wam. (Cicho) Bądźcie ostrożni z tymi drzewami."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:263
 msgid "What! What are you looking at me for?"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Dlaczego na mnie patrzysz?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:276
 msgid ""
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
 msgstr ""
+"Świątynia została już splądrowana, jednakże wejście do jej katakumb 
wydaje "
+"się zablokowane przez ścianę magicznej energii."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:287
 msgid "Stupid stinking trees, we'll show you!"
-msgstr ""
+msgstr "Głupie śmierdzące drzewa, pokażemy wam!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:295
 msgid "Chop 'em down. It's cool in these woods, I think we need a fire!"
-msgstr ""
+msgstr "Wyciąć je. W tych lasach jest za zimno, myślę, że przydałby się 
ogień!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:306
 msgid ""
 "Without the help of these tree-folk we'll be trapped in these woods till we "
 "die! There will be nothing to hold the Orcs back!"
 msgstr ""
+"Bez pomocy drzewców zostaniemy uwięzieni w tych lasach aż do śmierci! Nic 
"
+"już nie powstrzyma orków!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
 msgid "Stupid tree-folk."
-msgstr ""
+msgstr "Głupi drzewiec."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:322
 msgid "We've defeated the Orcs"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaliśmy orków."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:327
 msgid ""
@@ -4121,12 +4848,18 @@
 "these buildings of stone. Our roots may be slow, but they are strong, we "
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
+"Tego dnia dowiedliście, że jesteście przyjaciółmi drzew. Tak długo wasz 
ród "
+"przychodził tylko z ostrzami, by krzywdzić nasz ród. Przychodzicie, by "
+"budować budynki z kamienia, ale nasze korzenie, choć powolne, są silne, i 
w "
+"końcu przywrócimy je ziemi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:331
 msgid ""
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
 msgstr ""
+"Cóż, podejrzewam, że nie będziecie musieli długo martwić się o mój 
ród. Orki "
+"nadeszły i zajmują wyspę!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:336
 msgid ""
@@ -4134,10 +4867,12 @@
 "Orcs are gone as well. We were here before all others, and I suspect the we "
 "will be here in the end."
 msgstr ""
+"Hmmmm - byliśmy tutaj przed wami, i będzie tu po tym jak orki odejdą. "
+"Byliśmy tutaj przed wszystkimi i podejrzewam, że zostaniemy aż do końca."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:340
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy możecie pomóc nam w walce z orkami?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:345
 msgid ""
@@ -4146,22 +4881,31 @@
 "people some time ago one of your kings trapped an evil Lich in the catacombs "
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
+"Mój jesteśmy przywiązani do lasu, stanowilibyśmy niewielką pomoc dla was 
"
+"poza naszymi granicami. Może jednak moglibyśmy sie na coś przydać. 
Podczas "
+"wojny, którą toczył wasz lud dawno temu, jeden z waszych królów 
uwięził "
+"złego licza w katakumbach świątyni w sercu lasu. Byliśmy tam i 
patrzyliśmy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:350
 msgid ""
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
+"Po tym jak przepędziliśmy wasz ród, doszliśmy do tego jak złamać 
zaklęcie, "
+"które więzi Zło w katakumbach i powstrzymuje innych przed wchodzeniem do "
+"nich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:354
 msgid "This helps us how?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak to może nam pomóc?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:359
 msgid ""
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
+"Licz posiadał potężny artefakt. Wiemy to, możemy go wyczuć. Ten artefakt 
"
+"może pomóc wam w waszym zadaniu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:364
 msgid ""
@@ -4169,14 +4913,17 @@
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
 "people, when Lich-Lord Lenvan fell!"
 msgstr ""
+"Musi mieć na myśli Rubin Ognia. To był nasz najpotężniejszy artefakt, 
który "
+"przynieśliśmy ze Wschodu. Myśleliśmy, że został stracony w wojnie z 
ludźmi, "
+"kiedy władca liczów Lenvan poległ!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:368
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
-msgstr ""
+msgstr "W tym momencie potrzebujemy każdej pomocy, jaką możemy uzyskać!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:373
 msgid "Then I will open the catacombs for you..."
-msgstr ""
+msgstr "Zatem otworzę dla was katakumby..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:384
 msgid ""
@@ -4184,10 +4931,13 @@
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
 "greatest leaders of my people."
 msgstr ""
+"Młody książę, choć władcy liczów zdradzili nas zawierając przymierze 
ze "
+"śmierdzącymi orkami, to nie mogę przystąpić do walki z jednym z 
największych "
+"przywódców mojego ludu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:388
 msgid "Lady, why would you let those monsters lead your people?"
-msgstr ""
+msgstr "Pani, dlaczego pozwoliłabyś tym potworom prowadzić twoich ludzi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:398
 msgid ""
@@ -4196,6 +4946,11 @@
 "our greatest leaders, he lead our escape in the West. Albeit, after being "
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
+"Poza przegraną w wojnie na Zachodzie, po której nasi uchodźcy toczą 
wojnę z "
+"wami i tą sprawą z orkami, to nie był taki zły pomysł. Władca liczów 
Lenvan "
+"był jednym z naszych największych przywódców, prowadził naszą ucieczkę 
na "
+"wschód. Aczkolwiek, po przebywaniu w tej dziurze przez tak długo, nie "
+"wyobrażam sobie, by był zbyt szczęśliwy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:407
 msgid ""
@@ -4203,19 +4958,23 @@
 "scout the road ahead. We need to know if we can make it to Southbay. I'll "
 "return in a few days."
 msgstr ""
+"Powinniśmy zostawić tą debatę na później. Wciąż mogę być dla was 
wciąż "
+"przydatna. Przeprowadzę zwiad drogi przez nami. Musimy wiedzieć, czy uda 
się "
+"nam dotrzeć do Południowej Zatoki. Wrócę za kilka dni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:420
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we die!"
 msgstr ""
+"Skończył się nam czas... Będziemy uwięzieni w tych lasach aż do 
śmierci!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:4
 msgid "The Plan"
-msgstr ""
+msgstr "Plan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:138
 msgid "So what is your plan?"
-msgstr ""
+msgstr "A więc jaki masz plan?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:142
 msgid ""
@@ -4223,12 +4982,19 @@
 "secure our place in this new land. Then if the Orcs return, hopefully "
 "they'll go looking for our not so loyal Elven allies first."
 msgstr ""
+"Zamierzamy przekonać Jevyana, że przekazaliśmy Rubin Ognia elfom, by "
+"zapewnić sobie miejsce w tej nowej krainie. Wtedy, gdy orki powrócą, 
miejmy "
+"nadzieję, że udadzą się najpierw na poszukiwania naszych niezbyt 
lojalnych "
+"elfickich sojuszników."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:146
 msgid ""
 "Haldric, that's devious. I kind of like this plan. But you spoke a pact with "
 "the Elves, you'll be expected to come to their aid."
 msgstr ""
+"Haldric, to przebiegłe. W pewnym sensie podoba mi się twój plan. Ale "
+"zawarłeś pakt z elfami i będzą od ciebie oczekiwały, że przybędziesz 
na "
+"pomoc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:150
 msgid ""
@@ -4237,6 +5003,10 @@
 "assult must fall on somebody else. Who knows, maybe I won't even come to "
 "their aid at all-"
 msgstr ""
+"Tak, i możemy przybyć im na pomoc. Będziemy musieli ocenić nasze 
możliwości "
+"jeśli i gdy nadejdzie czas. Jeśli orki powrócą w wielkiej ilości, impet 
ich "
+"uderzenia musi spaść na kogoś innego. Kto wie, może nie będę musiał 
wcale "
+"przybywać im na pomoc-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:154
 msgid ""
@@ -4244,16 +5014,21 @@
 "on your pact with the Elves. It's not like you can tell people what I "
 "overheard."
 msgstr ""
+"Wielu ludzi nazwie cię tchórzem. Powiedzą, że złamałeś pakt z elfami. 
Nie "
+"jest tak, że możesz powiedzieć ludziom to co ja podsłuchałam."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:158
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Recent events have taught me one thing: that survival trumps honor. Besides, "
 "they won't be screaming at me- I'll be dead."
 msgstr ""
+"Ostatnie wydarzenia nauczyły mnie jednej rzeczy: przeżycie jest ważniejsze 
"
+"od honoru. Ponadto, nie będą na mnie wrzeszczeć- będę martwy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:162
 msgid "WHAT!"
-msgstr ""
+msgstr "CO!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:166
 msgid ""
@@ -4262,6 +5037,11 @@
 "point. Jessica, you're going to forge a very official looking treaty, in "
 "which we give the Elves the Ruby of Fire, in return for our place here."
 msgstr ""
+"Będę martwy. Mam na myśli to, że nie możemy po prostu powiedzieć, że "
+"oddaliśmy Rubin Ognia albo wysłaliśmy Jevyanowi list. Cóź, powiemy że- 
ale "
+"nie o to chodzi. Jessica, podrobisz bardzo oficjalnie wyglądający traktat, "
+"na mocy którego przekazujemy elfom Rubin Ognia w zamian za nasze miejsce "
+"tutaj."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:170
 msgid ""
@@ -4270,106 +5050,139 @@
 "after word of the treaty is spread to the Orcs, but before he has a chance "
 "to read my undead mind..."
 msgstr ""
+"Zmierzę się z Jevyanem i jeśli plotki o jego sile są prawdziwe, znajdzie 
ten "
+"pakt przy moich zmasakrowanych zwłokach. Wtedy zniszczysz Jevyana po tym jak 
"
+"plotki o pakcie rozejdą się wśród orków, ale zanim będzie miał 
szansę, by "
+"odczytać co zawiera mój nieumarły umysł..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:174
 msgid ""
 "Haldric! I won't do it... I won't help. What is it with your kind, always "
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
+"Haldric! Nie zrobię tego... Nie pomogę. Co jest z wami, zawsze pędzącymi 
do "
+"głupiej śmierci? Kto poprowadzi tych ludzi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:178
 msgid ""
 "You will. I wouldn't have made it this far without you. We really have to "
 "convince Jevyan-"
 msgstr ""
+"Ty. Nie doszedłbym tak daleko bez ciebie. Naprawdę musimy przekonać 
Jevyana-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:182
 msgid "Haldric, this is ridiculous! I- -"
-msgstr ""
+msgstr "Haldirc, to absurdalne! Ja- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:215
 msgid ""
 "There is no way I'm letting you go through with this Sir! Over our dead "
 "bodies, right Jessica?"
 msgstr ""
+"Nie ma mowy, żebym pozwolił ci przez to przejść, panie! Po naszych 
trupach, "
+"prawda Jessica?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:219
 msgid "Right!"
-msgstr ""
+msgstr "Racja!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:224
 msgid "I'll do it sir."
-msgstr ""
+msgstr "Ja to zrobię, panie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:228
 msgid "No. I can't ask you to do this."
-msgstr ""
+msgstr "Nie. Nie mogę cię o to prosić."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:233
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You've denied me my honorable death twice already. Once when you arrived at "
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
 "denied in this a third time!"
 msgstr ""
+"Odmówiłeś mi honorowej śmierci już drugi raz. Po raz pierwszy gdy 
dotarliśmy "
+"do portu Clearwater, a drugi kiedy uratowały mnie twoje statki. Nie 
pozwolę, "
+"by stało się to po raz trzeci!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:237
 msgid "No, this is my sacrifice to make!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie, to jest poświęcenie, które ja muszę uczynić!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:243
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honorable death... Please sir! I beg of you!"
 msgstr ""
+"Panie, moja rodzina została zmasakrowana, a mój dom stracony. Jedyną 
rzeczą, "
+"za którą tęsknię jest dołączenie do nich. Pozwól mi ponieść honorową
 "
+"śmierć.... Proszę panie! Błagam!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:248
+#, fuzzy
 msgid ""
 "After this conflict is over I'll have to suffer through the long years "
 "alone, with no honorable way of joining them. I want to look that monster "
 "Jevyan in the eye before I go! I won't be denied!"
 msgstr ""
+"Kiedy ten konflikt się skończy, będę musiał cierpieć sam przez długie 
lata, "
+"bez honorowego sposobu, by do nich dołączyć. Chcę spojrzeć w oczy temu "
+"potworowi Jevyanowi zanim odejdę! Nikt mi tego nie odmówi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:252
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well, if you can't be deterred. Remember, you MUST be slain by the hand "
 "of Jevyan himself. We can't have an illiterate Orc or mindless Skeleton "
 "getting the treaty. We will honor your sacrifice."
 msgstr ""
+"Dobrze, skoro nie można cię powstrzymać. Pamiętaj, musisz zostać 
zgładzony "
+"przez Jevyana jego własną ręką. Nie możemy pozwolić, by jakiś ciemny 
ork czy "
+"bezmyślny szkielet zdobył traktat. Uczcimy twoje poświęcenie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:257
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Honor me by destroying Jevyan! Preferably before he can do unnatural things "
 "to me. I want to rest in the ground, not be some mindless undead slave for "
 "all eternity!"
 msgstr ""
+"Uświęćcie moją pamięć niszcząc Jevyana! Lepiej zanim zrobi mi coś "
+"nienaturalnego. Chcę spocząć w ziemi, a nie być jakimś bezmyślnym 
nieumarłym "
+"niewolnikiem przez całą wieczność."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:261
 msgid "We'll make sure. I promise."
-msgstr ""
+msgstr "Upewnimy się. Obiecuję."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:265
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We'll have to be careful to let one of the Orcish leaders escape back to the "
 "Green Isle with the knowledge that the Elves 'have' the Ruby of Fire. "
 "Sheesh... What is your kind's infatuation with rushing to an 'honorable "
 "death'?"
 msgstr ""
+"Musimy być ostrożni, by pozwolić jednemu z przywódców orków uciec na 
Zieloną "
+"Wyspę, z wiedzą, że Elfy \"mają\" Rubin Ognia. Rany... Dlaczego 
jesteście "
+"tak zaślepieni tym pędem ku \"honorowej śmierci\"?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:4
 msgid "The Swamp of Esten"
-msgstr ""
+msgstr "Bagno Esten"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:56
 msgid "Cleon"
-msgstr ""
+msgstr "Cleon"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:75
 msgid "Lollyra"
-msgstr ""
+msgstr "Lollyra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:100
 msgid "Clurka"
-msgstr ""
+msgstr "Clurka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:178
 msgid ""
@@ -4377,6 +5190,9 @@
 "of Esten. In the center of that very swamp a shroud of fog descends over "
 "Young Prince Haldric."
 msgstr ""
+"Z wielkim niepokojem książę Haldric prowadzi swoją drużynę uchodźców 
w bagna "
+"Esten. W samym centrum bagna młodego księcia Haldrica otacza gęsty całun "
+"mgły."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:183
 msgid ""
@@ -4384,86 +5200,102 @@
 "cult... Before these troubles started we used to have to clear the swamp "
 "every spring and fall."
 msgstr ""
+"Mam bardzo złe przeczucia. To okropne bagno, a na dodatek ten szalony "
+"kult... Zanim zaczęły się kłopoty musieliśmy oczyszczać bagno każdej 
wiosny "
+"i jesieni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:188
 msgid ""
 "I suppose with the rampaging bands of murderous Orcs roaming about that "
 "hasn't been done in a while."
 msgstr ""
+"Przypuszczam, że z uwagi na szalejące bandy morderczych orków, nie było 
to "
+"robione przez jakiś czas."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:194
 msgid ""
 "I miss the Orcs... We go all this way, and (SNIFF) what a lovely smell we "
 "have discovered."
 msgstr ""
+"Tesknię za orkami... Idziemy cały czas tą drogą i (WĄCHA) co za kochany "
+"zapach odkryliśmy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:200
 msgid "This is too quiet. I don't like this one bit, not one bit at all."
-msgstr ""
+msgstr "Jest zbyt cicho. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się ani 
trochę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:205
 msgid "Wait, I think I hear Something... To Arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Czekaj, wydaje mi się, że coś słyszałem... Do broni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:250
 msgid "Careful, you don't know what's lurking in there!"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrożnie, nie wiesz co się tam czai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:254
 msgid "Minister Edmond"
-msgstr ""
+msgstr "Pastor Edmond"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:268
 msgid ""
 "Back you vile--- Oh, sorry I thought you were undead. When are those goofs "
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
 msgstr ""
+"Z powrotem, wy podłe--- Och, przepraszam, wziąłem was za nieumarłych. 
Kiedy "
+"te głuptasy z portu Clearwater zamierzają oczyścić znów bagna?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:272
 msgid "Maybe they'll clear it SOME TIME AFTER THE APOCALYPSE is over!"
-msgstr ""
+msgstr "Może oczyszczą je JAKIŚ CZAS PO ZAKOŃCZENIU APOKALIPSY!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:277
 msgid "Oooh! I take it you wouldn't mind if I helped out?"
-msgstr ""
+msgstr "Oooch! Rozumiem, że nie miałbyś nic przeciwko gdybym pomógł?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:292
 msgid "Hey, there's somebody hidden in the temple. Ack! Hold there!"
-msgstr ""
+msgstr "Hej, ktoś jest ukryty w świątyni. Fuj! Stać!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:377
+#, fuzzy
 msgid ""
 "SW - The Oldwood Forest.\n"
 "Enter at Your Own Risk!"
 msgstr ""
+"Płd-Zach - Stary Las.\n"
+"Wejście na Własne Ryzyko!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:390
 msgid "May I live forever in Un-death!"
-msgstr ""
+msgstr "Niech żyję wiecznie jako nieumarły!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:401
 msgid "Ohh! To be risen again!"
-msgstr ""
+msgstr "Och! Znów powstać!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:412
 msgid "A prayer for life immortal!"
-msgstr ""
+msgstr "Modlitwa o nieśmiertelne życie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:431
 msgid "Sir Ruddry"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Ruddry"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:451
 msgid ""
 "I don't know who you are, but you can't continue down this road! There is an "
 "army of those Orcs bigger than any army I've ever seen just down the road!"
 msgstr ""
+"Nie wiem kim jesteś, ale nie możesz przejechać tą drogą! Jest tam armia "
+"orków większa od jakiejkolwiek armii, jaką kiedykolwiek widziałem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:456
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier have you deserted your post?"
 msgstr ""
+"Jestem Haldric, moim ojcem był król Eldaric IV w krainach na 
północny-wschód "
+"stąd. Żołnierzu, czy opuściłeś swój posterunek?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:462
 msgid ""
@@ -4471,10 +5303,14 @@
 "Trust me, you can't continue down this road sir. Especially with the "
 "refugees, you'll be slaughtered."
 msgstr ""
+"Nie panie! Jestem jedynym ocalałym z ekspedycyjnych wojsk portu Clearwater. "
+"Uwierz mi, nie możesz przejść tą drogą, panie. Szczególnie z 
uchodźcami, "
+"zostalibyście zmasakrowani."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:467
 msgid "Tell me, does Clearwater Port still stand? Is the port free?"
 msgstr ""
+"Powiedz mi, czy port Clearwater wciąż się broni? Czy port jest dostępny?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:473
 msgid ""
@@ -4482,6 +5318,10 @@
 "bodied men and boys into service when I left. That Orcish army is huge, but "
 "they haven't met the main body of our forces yet."
 msgstr ""
+"Z tego co wiem panie, tak. Mamy wielką armię, a gdy odchodziłem zwoływali 
"
+"wszystkich zdolnych do walki meżczyzn i chłopców, by chwycili za broń. Ta 
"
+"armia orków jest ogromna, ale nie spotkała jeszcze głównej części 
naszych "
+"wojsk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:478
 msgid ""
@@ -4489,34 +5329,41 @@
 "risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for Clearwater "
 "Port or Southbay."
 msgstr ""
+"Cóż, nie możemy zawrócić, a droga przed nami jest zablokowana. Myślę, 
że "
+"będziemy musieli zaryzykować i udać się przez Stary Las, a później 
przebić "
+"się do portu Clearwater lub Południowej Zatoki."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:484
 msgid ""
 "Oh great, now a Forest... I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Och świetnie, teraz Las.... Powinienem zostać w domu i spróbować sił z "
+"orkami!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:510
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in this swamp when winter "
 "arrives!"
 msgstr ""
+"Skończył nam się czas... Będziemy uwięzieni w tym bagnie kiedy nadejdzie 
"
+"zima!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:4
 msgid "The Vanguard"
-msgstr ""
+msgstr "Straż przednia"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:49
 msgid "Tan-Erirt"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erirt"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:83
 msgid "Tan-Gagar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gagar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:117
 msgid "Thruf"
-msgstr ""
+msgstr "Thruf"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:217
 msgid ""
@@ -4524,24 +5371,29 @@
 "Orcish threat. On the eve of battle Lady Jessica catches up with Haldric on "
 "a fog covered plain."
 msgstr ""
+"Haldric i jego towarzysze pędzą przez doliny, by stawić czoła powracają
cemu "
+"zagrożeniu ze strony orków. W przeddzień bitwy Pani Jessica dogania 
Haldrica "
+"w dolinie okrytej mgłą."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:221
 msgid "Haldric, the Elves, we can't trust them!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, elfy, nie możemy im ufać!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:226
 msgid "I could have told you that."
-msgstr ""
+msgstr "Mogłem ci to powiedzieć."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:230
 msgid ""
 "Haldric, it's bad. The Elves are having second thoughts. They think we might "
 "be more trouble than we're worth. We have to defeat these Orcs decisively."
 msgstr ""
+"Haldric, jest źle. Elfy namyślają się. Sądzą, że możemy sprawić 
więcej "
+"kłopotów niż jesteśmy warci. Musimy stanowczo pokonać orków."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:234
 msgid "Well, that sounds reasonable."
-msgstr ""
+msgstr "Cóż, brzmi to racjonalnie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:238
 msgid ""
@@ -4549,6 +5401,9 @@
 "follow us here the Elves seem content to let us fight it out. Then they said "
 "they would 'deal with the survivors'."
 msgstr ""
+"Później przybędzie więcej orków, ten Rubin to gwarantuje. Jeśli więcej 
orków "
+"podąża za nami tutaj, elfy zdają się być zadowolone, że podejmujemy z 
nimi "
+"walkę. Powiedzieli, że wtedy, \"poradziliby sobie z ocalałymi\"."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:242
 msgid ""
@@ -4556,32 +5411,42 @@
 "prize as the Ruby of Fire just slip away. Especially when he sees that he "
 "has the advantage."
 msgstr ""
+"Jevyan jest tutaj.... Jego chowaniec, ten nietoperz. Nie pozwoli, by taka "
+"lukratywna nagroda jak Rubin Ognia wymknęła mu się z rąk. Szczególnie 
kiedy "
+"zauważy, że ma przewagę."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:246
 msgid ""
 "I have a plan. Jessica, remember that Troll Hole? Here, take the Ruby of "
 "Fire, hide it in the hole."
 msgstr ""
+"Mam plan. Jessica, pamiętasz tę dziurę trolli? Masz, zabierz Rubin Ognia i 
"
+"schowaj go w niej."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:250
 msgid "Haldric! What! Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric! Co! Dlaczego?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:254
 msgid "Just do it."
-msgstr ""
+msgstr "Po prostu to zrób."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:258
 msgid ""
 "Lt. Aethyr, did these Orcs come on our ships, did they capture the fleet we "
 "sent out?"
 msgstr ""
+"Por. Aethyr, czy te orki przybyły na naszych statkach i porwały flotę, 
którą "
+"wysłaliśmy?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:263
+#, fuzzy
 msgid ""
 "No Sir! They must have seized all remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
 msgstr ""
+"Nie panie! Musieli przejąć wszystkie pozostałe łodzie na Zielonej Wyspie. 
"
+"Nasza flota powinna powrócić lada dzień."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:267
 msgid ""
@@ -4589,88 +5454,104 @@
 "beachhead. If they capture our ships all is lost. We will be crushed under a "
 "tide of Orcs."
 msgstr ""
+"Jesteśmy uchodźcami, musimy odepchnąć ich straż przednią i 
zabezpieczyć nasz "
+"przyczółek. Jeśli zdobędą nasze statki, wszystko będzie stracone. 
Zostaniemy "
+"przez ich napływ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:280
 msgid "Lady Jessica soon departs. In the distance a voice booms:"
-msgstr ""
+msgstr "Pani Jessica wkrótce odchodzi. W oddali huczy głos:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:298
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Drop the gold where it is! We've paid our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
 msgstr ""
+"Zostaw to złoto tam gdzie było! Zapłaciliśmy wystarczająco naszym "
+"przyjaciołom. Są tutaj ludzie, wyczuwam ich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:307
+#, fuzzy
 msgid "We have run out of time... We'll never beat the Orcs to the beach."
-msgstr ""
+msgstr "Skończył się nam czas... Nigdy nie pobijemy zepchniemy orków na 
plaże."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:325
 msgid "I've found the Orcs' chest! It's filled with gold."
-msgstr ""
+msgstr "Znalazłem skrzynię orków! Jest pełna złota."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
 msgid "Rabbin"
-msgstr ""
+msgstr "Rabbin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:357
 msgid "You will be felled by my hand you useless fleshbags!"
-msgstr ""
+msgstr "Zostaniecie powaleni moją ręką, bezużyteczne worki mięsa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:374
 msgid "General Kafka"
-msgstr ""
+msgstr "Generał Kafka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:378
 msgid ""
 "Never trust the living to do the job of the undead. Prepare to meet the "
 "inevitable!"
 msgstr ""
+"Nigdy nie ufaj żyjącym, jeśli mają wykonać zadanie nieumarłych. 
Przygotuj "
+"się na spotkanie nieuniknionego!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:384
 msgid ""
 "The only job of the dead is to remain dead. Prepare to be reunited with the "
 "ground."
 msgstr ""
+"Jedynym zadaniem martwych jest pozostanie martwymi. Przygotuj się na ponowne 
"
+"zjednoczenie z ziemią."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:407
 msgid "We must block the human advance!"
-msgstr ""
+msgstr "Musimy zablokować natarcie ludzi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:428
 msgid "Reserves! We can't let them get to their landing site."
 msgstr ""
+"Rezerwy! Nie możemy pozwolić im na dotarcie do miejsca, gdzie zeszli na lą
d."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:442
 msgid ""
 "We've defeated their vanguard. We have to meet the fleet before Jevyan "
 "destroys them, and captures the ships. I hope Jessica makes it back soon."
 msgstr ""
+"Pokonaliśmy ich straż przednią. Musimy spotkać flotę zanim Jevyan ich "
+"zniszczy i przejmie nasze statki. Mam nadzieję, że Jessica wróci szybko."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:474
 msgid ""
 "Ahh, it's great to be home! I'm not much for the politics, but it's great to "
 "be home!"
 msgstr ""
+"Ach, wspaniale być w domu! Nie znam się na polityce, ale wspaniale jest 
być "
+"w domu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
 msgid "Troll Hole"
-msgstr ""
+msgstr "Dziura trolli"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:47
 msgid "Erart"
-msgstr ""
+msgstr "Erart"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:70
 msgid "Raol"
-msgstr ""
+msgstr "Raol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:93
 msgid "Rilg"
-msgstr ""
+msgstr "Rilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:116
 msgid "Gulg"
-msgstr ""
+msgstr "Gulg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:176
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:180
@@ -4681,7 +5562,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:224
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:228
 msgid "Fang"
-msgstr ""
+msgstr "Kieł"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:287
 msgid ""
@@ -4689,16 +5570,21 @@
 "elven guide leads them to a gaping cave mouth, and they descend into the "
 "darkness."
 msgstr ""
+"Nie minęło dużo czasu, nim Haldric i jego towarzysze wkroczyli na Brązowe 
"
+"Wzgórza. Elficki przewodnik prowadzi ich do przypominającej paszczy jaskini 
"
+"i zstępują w ciemność."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:292
 msgid "So, does anybody know anything about trolls?"
-msgstr ""
+msgstr "Więc, czy ktoś wie coś o trollach?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:297
 msgid ""
 "I indeed do. They are green, and mean, and will try to crush you like a bug. "
 "They heal very quickly."
 msgstr ""
+"Ja wiem. Są zielone i skąpe, i będą starać się zgnieść cię jak 
robaka. Leczą "
+"się bardzo szybko."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:302
 msgid ""
@@ -4706,65 +5592,73 @@
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
 "all friendly."
 msgstr ""
+"Hmm... Czy naprawdę musimy wiedzieć aż tyle o trollach? Myślę, że "
+"bezpieczniej jest powiedzieć, że elfy nie wysłałyby tu nas, gdyby trolle "
+"były pokojowo nastawione."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:307
 msgid "Fair Enough. Well, let's get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Może być. Cóż, bierzmy ich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:315
 msgid ""
 "We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the entrance."
-msgstr ""
+msgstr "Zawiedliśmy... Więcej trolli przechodzi przez wejście."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:355
 msgid ""
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
 msgstr ""
+"Trolle zostały pokonane. Nie dziwne dlaczego elfy zmuszają nas do odwalania 
"
+"tej brudnej roboty."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:9
 msgid "I can't be finished yet... I still have so much more to do."
-msgstr ""
+msgstr "To nie może być koniec... Mam wciąż tyle do zrobienia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:23
 msgid "It is not yet my time! No!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeszcze nie nadszedł mój czas! Nie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:37
 msgid "No! I'll not go so easil--"
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Nie poddam się tak łatw--"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:51
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of "
 "smoke.)"
-msgstr ""
+msgstr "Ba! Dzisiaj nie umrę! (PUIF! Pani Banitów znika w kłębach dymu)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:66
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
-msgstr ""
+msgstr "Głupiec. Nie powinienem za nim podążać."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:78
 msgid "Hail the Kings, may their bloodlines continue beyond my time!"
-msgstr ""
+msgstr "Pozdrów Królów, niech ich krew przetrwa dłużej niż ja!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:90
 msgid "For Land and Lord, I sacrifice all!"
-msgstr ""
+msgstr "Za Ziemię i Władcę, poświęcam wszystko!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:102
 msgid "May the Lords of Light protect us all."
-msgstr ""
+msgstr "Niech Władcy Światła chronią nas wszystkich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:113
 msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable..."
-msgstr ""
+msgstr "Bez niego dna naszych statków będą całkowicie bezbronne..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:5
 msgid ""
 "In the days before Haldric the First saved our people, and founded the "
 "kingdom of Wesnoth, we came from an Isle far to the West..."
 msgstr ""
+"Za dawnych czasów, nim Haldric Pierwszy uratował nasz lud i założył "
+"królestwo Wesnoth, przybyliśmy z wyspy leżącej na dalekim Zachodzie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:9
 msgid ""
@@ -4774,6 +5668,11 @@
 "into the West. The Wesfolk were not numerous, but they used dark magic, and "
 "legions of the walking dead..."
 msgstr ""
+"Byliśmi zamożni i liczni. Żyliśmy w bogatej krainie rządzonej przez 
wielu "
+"królów. Wtedy ONI nadeszli, ludzie Wesfolk. Byli niegodziwi, brutalni i "
+"wulgarni. Zostali wygnani ze swoich domów podczas jakiejś wojny w krainie "
+"leżącej jeszcze dalej na zachód. Wesfolk nie byli liczni, ale używali "
+"czarnej magii i legionów chodzących nieumarłych..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:17
 msgid ""
@@ -4782,6 +5681,10 @@
 "confronting their vile legions, we grew strong, indeed it was from this war "
 "we gleaned our first shards of knowledge about magic."
 msgstr ""
+"Po czasie wielkich zmagań nastąpił pokój. Zajęliśmy większość wyspy, 
"
+"spychając ludzi Wesfolk na niewielkie części lądu. Podczas konfrontacji z 
"
+"ich okrutnymi legionami urośliśmy w siłę i dzięki tej właśnie wojnie "
+"zebraliśmy nasze pierwsze strzępki wiedzy o magii."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -4790,6 +5693,10 @@
 "So perilous that a stable trading relationship between the mainland and the "
 "Isle could never be maintained."
 msgstr ""
+"W ten sposób historia toczyła się spokojnie przez kilka wieków. Z 
pewnością "
+"przypominasz sobie, że droga z zachodnich ziem do naszej wyspy była "
+"niebezpieczna przez większość czasu. Tak niebezpieczna, że trwałe szlaki 
"
+"handlowe pomiędzy lądem a Wyspą nigdy nie były utrzymywane."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -4798,6 +5705,10 @@
 "horribly off course. Ships that travelled East, and returned, reported "
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters..."
 msgstr ""
+"Im dalej płynęło się na wschód, tym sprawy wyglądały gorzej. Zimny i 
silny "
+"prąd oceaniczny przecinał z północy wschodni ocean, spychając wszystkie "
+"statki z kursu. Te, które wyruszyły na wschód i powróciły, donosiły 
tylko o "
+"otwartym oceanie i okrutnych potworach morskich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -4807,6 +5718,11 @@
 "and by aggressively sailing to the East and North, to compensate for "
 "Southern pull of the ocean."
 msgstr ""
+"Z czasem nasze umiejętności nawigacyjne polepszyły się. Wtedy, pewnego 
dnia, "
+"koronowany książę Południowej Zatoki powrócił do domu z długiej 
wyprawy z "
+"bajeczną opowieścią. Powiedział, że widział ziemie na Wschodzie, do 
których "
+"można dotrzeć dzięki silnej woli, agresywnie żeglując na wschód i 
północ, by "
+"zrekompensować południowe przyciąganie oceanu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:49
 msgid ""
@@ -4815,69 +5731,79 @@
 "younger brother, and next in line for the throne, conspired to start a war "
 "of distraction with the poor Wesfolk kingdoms, and their Lich-Lords."
 msgstr ""
+"Niedługo po powrocie, koronowany książę, który odkrył lądy na 
wschodzie "
+"zachorował i umarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego młodszy brat, 
"
+"następny w kolejce do tronu, spiskował, by rozpocząć wojnę z biednymi "
+"królestwami Wesfolk i ich władcami liczów, mającą odwrócić uwagę od 
śmierci "
+"brata."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:53
 msgid ""
 "The new Crown Prince departed, with the largest army ever assembled on the "
 "Isle to make war with the Wesfolk. This is where our story begins..."
 msgstr ""
+"Nowy koronowany książę wyruszył z najwiekszą armią jaką dotąd 
zgromadzono na "
+"Wyspie, by stoczyć wojnę z Wesfolk. W tym momencie zaczyna sie nasza "
+"historia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:57
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle..."
-msgstr ""
+msgstr "Opowieścią o innym księciu na tej samej wyspie..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:61
 msgid "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth..."
-msgstr ""
+msgstr "Oto historia Haldrica Pierwszego i Powstania Wesnoth..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:20
 msgid "You retrieve {AMOUNT} pieces of gold."
-msgstr ""
+msgstr "Odzyskujesz {AMOUNT} sztuk złota."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:96
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:111
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-macros.cfg:126
 msgid "A Former Friend"
-msgstr ""
+msgstr "Były przyjaciel"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:12
 msgid "I still think I should be called 'Dragonbane'."
-msgstr ""
+msgstr "Wciąż myślę, że powinno się mnie nazywać \"Zgubą Smoków\"."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:16
 msgid "Not in my lifetime."
-msgstr ""
+msgstr "Nie w moim życiu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:32
 msgid "It could be worse. We could be back in that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Mogło być gorzej. Mogliśmy znowu wylądować w tej dziurze trolli!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:37
 msgid "Hey, disparage the Trolls, NOT the Holes!"
-msgstr ""
+msgstr "Hej, ubliżaj trollom, NIE dziurom!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:53
 msgid ""
 "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense Jessica."
-msgstr ""
+msgstr "Cóż, przynajmniej nie musimy walczyć z nieumarłymi. Bez urazy 
Jessico."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:57
 msgid "Don't worry about it."
-msgstr ""
+msgstr "Nie martw się o to."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:73
 msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach... I miss the beach."
-msgstr ""
+msgstr "Szkoda, że nie idzie tak dobrze jak na plaży... Tęsknię za nią."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:89
 msgid ""
 "Haldric, just before we arrived here I got word that the your 'third of a "
 "fleet' has departed for our old home, the Green Isle."
 msgstr ""
+"Haldric, zaraz zanim tu przybyliśmy, powiedziano mi, że \"jedna trzecia 
floty"
+"\" wyruszyła do naszego starego domu, Zielonej Wyspy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:93
 msgid "You were planning on sharing this with me when?"
-msgstr ""
+msgstr "Kiedy planowałeś się z tym ze mną podzielić?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:109
 msgid ""
@@ -4886,12 +5812,18 @@
 "with, and Southbay still stands. This is excellent news. As per your orders "
 "a third of the fleet has headed back out."
 msgstr ""
+"Posłańcy Haldrica poinformowali mnie, że flota wróciła z naszego starego 
"
+"domu. Powrócili z prawie tak dużą flotą, jak ta, z którą początkowo "
+"wyruszyliśmy, a Południowa Zatoka wciąż się trzyma. To wspaniałe 
wieści. "
+"Zgodnie z twoimi rozkazami jedna trzecia floty wyruszyła z powrotem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:113
 msgid ""
 "That is excellent news indeed. Our numbers have doubled. Now on to the "
 "business at hand."
 msgstr ""
+"To rzeczywiście wspaniałe wieści. Jest nas teraz dwa razy więcej. Weźmy 
się "
+"do roboty."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nohome.cfg:5
 msgid ""
@@ -4900,6 +5832,10 @@
 "Southern pass. Haldric has left the lands of his home, and before him "
 "stretches the vast expanse of the southern kingdoms of his people."
 msgstr ""
+"Więc doszło do do tego, że książę Haldric został zmuszony opuścić 
swój dom, "
+"by nigdy nie wrócić. Dzięki szlachetnemu poświęceniu swojego ojca 
uciekł do "
+"Południowej Przełęczy. Haldric opuścił ojczyste ziemie, a przed nim "
+"rozpościerają się rozległe tereny południowych królestw jego ludu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nohome.cfg:10
 msgid ""
@@ -4909,6 +5845,11 @@
 "of Southbay, the largest city on the Isle. Albeit, with this coming of the "
 "Orcs the midlands are probably a barren waste by now."
 msgstr ""
+"Na południowym-zachodzie leży Śródziemie. Było tam wiele prosperujących 
"
+"królestw, ulokowanych między wzgórzem i lasem. Produkowały żywnośći i "
+"stanowiły cenne źródło zarówno drewna, jak i kamieni szlachetnych. "
+"Zaopatrywały one Południową Zatokę, największe miasto tej Wyspy. 
Jednakże "
+"teraz, gdy przybyły orki, Środziemie stało się pewnie jałową pustynią."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nohome.cfg:15
 msgid ""
@@ -4918,6 +5859,12 @@
 "The Lich-Lords befouled much of the land around the river during the course "
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Wesfolk imitating cult."
 msgstr ""
+"Rzeczna droga podąża do najwiekszej rzeki Wyspy leżącej na południowym "
+"wschodzie. Droga ta prowadzi do drugiego pod względem wielkości miasta na "
+"Wyspie, portu Clearwater. Był to chyba najważniejszy ośrode miejski w "
+"wydarzeniach wojny Wesfolk. Władcy liczów splugawili wiele ziemi wokół 
rzeki "
+"w trakcie wielkiej bitwy. Teraz bagno jest domem dla kultu naśladującego "
+"Wesflok."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
@@ -4927,6 +5874,11 @@
 "mysterious island that Lady Jessica has mentioned, and even more exotic "
 "lands even further to the East."
 msgstr ""
+"Kilkanaście dni później, książę Haldric wyrusza na swoim statku 
Eldaric, "
+"zostawiając swój dom i Wyspę na zawsze. W swoim sercu wie, że nigdy nie "
+"zobaczy ponownie swojej samotnej doliny. Przed nim rozpościera się ogromna "
+"przestrzeń burzliwych mórz i tajemnicza wyspa, o której wspomniała Pani "
+"Jessica oraz egzotyczne lądy położone nawet dalej na wschód."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:10
 msgid ""
@@ -4936,3 +5888,11 @@
 "the belligerent nature of it's reptilian inhabitants. There must be little "
 "left of that foothold by now."
 msgstr ""
+"Widocznie wyspa, do której król Haldric i jego załoga zbliżają się 
była "
+"kiedyś wulkanem, który teraz powoli zatapianym przez morze. Starszy "
+"koronowany książę Południowej Zatoki zdołał założyć na niej 
przyczułek, "
+"pomimo wojowniczej natury jej gadzich mieszkańców. Niestety do dzisiaj "
+"niewiele z niego zostało."
+
+#~ msgid "Rise of Wesnoth"
+#~ msgstr "Powstanie Wesnoth"
Index: wesnoth/po/wesnoth/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.76 wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.77
--- wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.76    Mon Aug 8 12:47:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/pl.po  Tue Aug 9 09:17:51 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-07 22:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-05 21:07+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,7 +25,7 @@
 #: data/fonts.cfg:6
 #, fuzzy
 msgid "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
-msgstr "DejaVuSans.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf,gkai00mp.ttf"
+msgstr "Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,Vera.ttf,sazanami-gothic.ttf"
 
 #: data/game.cfg:27
 msgid "Binary Saves"
@@ -7951,7 +7951,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3
 msgid "Outlaw"
-msgstr "Bandyta"
+msgstr "Banita"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:18 data/units/Outlaw.cfg:91
 msgid ""
@@ -7966,35 +7966,33 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:76
 msgid "female^Outlaw"
-msgstr "Bandytka"
+msgstr "Banita"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
-msgstr "Księżniczka bandytów"
+msgstr "Księżniczka banitów"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Outlaw Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, but she is the product of a failed aristocracy who has opted for "
 "the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
 "plunder she finds on the road."
 msgstr ""
-"Księżniczka bandytów, choć urodzona w dobrym domu, choć uczyła się "
-"szermierki od najlepszych generałów, jest jednak wytworem upadłej "
-"arystokracji, która zaczęła bandyckie życie. Marzy o założeniu 
własnego "
-"królestwa na ziemi kupionej za swoje łupy."
+"Księżniczka banitów, choć urodzona w dobrym domu, choć uczyła się 
szermierki "
+"od najlepszych generałów, jest jednak wytworem upadłej arystokracji, 
która "
+"zaczęła bandyckie życie. Marzy o założeniu własnego królestwa na ziemi 
"
+"kupionej za swoje łupy."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "female^Outlaw Queen"
-msgstr "Królowa bandytów"
+msgstr "Królowa banitów"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:21
 msgid "skirmisher,leadership"
 msgstr "harcownik,dowodzenie"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Outlaw Queen has learnt swordplay with the greatest "
 "generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
@@ -8003,7 +8001,7 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
-"Księżniczka bandytów, urodzona w dobrym domu, cuczyła się szermierki od "
+"Księżniczka banitów, urodzona w dobrym domu, uczyła się szermierki od "
 "najlepszych generałów, a strategii od największych mędrców, co sprawia, 
że "
 "jest wyśmienitym wojownikiem i dowódczynią. Jest jednak wytworem upadłej "
 "arystokracji, która zaczęła bandyckie życie. Marzy o założeniu 
własnego "
@@ -8675,7 +8673,7 @@
 "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
 "experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Traperzy zajmują się zazwyczaj dostarczaniem jedzenia bandytom i zbójcom. "
+"Traperzy zajmują się zazwyczaj dostarczaniem jedzenia bandytom i banitom. "
 "Ich doświadczenie w polowaniu czyni ich szczególnie cennymi w nocy oraz w "
 "lasach i na bagnach."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]